Brainstorming-ul

Andrei Ana Maria, grupa 1
Brainstorming-ul a fost iniţiat de Alex Osborn şi reprezintă o metoda de stimulare a creativităţii participanţilor si, totodată , de descoperire a unor soluţii inovatoare pentru problemele puse in discuţie. Preluat de budismul Zen, unde reprezintă concentrarea spiritului în calm, brainstorming-ul presupune amânarea evaluării ideilor pentru o etapă ulşterioară, de aceea brainstorming-ul se mai numeşte şi metoda evaluării amânate pentru că nicio afirmaţie nu este supusă unui demers critic în prima etapă ci evaluată ulterior ceea ce dezvoltă o atmosferă creativă.

Reguli:
Edward de Bono consideră că oamenii nu pot gandi creativ decât în grupuri , astfel părerile celorlalţi pot să joace un rol stimulativ şi motivant pentru propriile idei, dezvoltând astfel un lanţ al ideilor . Plecându-se de la regula că ideile nu se critică iniţial, asfel se diminuează factorii inhibatori, participanţii fiind mai spontani în gândire. Se recomanda ca grupurile participante să fie cat mai eterogene, una din regulile principale fiind ca fiecare membru să încerce să constuiască sau să continue ideile celuilalt, astfel că nicio idee nu mai aparţine nimănui ci se formează combinaţii de idei. Momentele de tăcere vor trebui depăşite prin refocalizarea pe o idee emisă anterior, eventual remodelarea acesteia. Se doreşte încurajarea în discuţie şi a membrilor mai puţin activi, pentru a forma o oarecare egalitate în roluri şi putere în cadrul acelui grup. Tipuri de brainstorming: După gradul de noutate a mijloacelor tehnice implicate putem avea : • • Brainstorming-ul tradiţional Brainstorming-ul electronic După modalitatea de apariţie a ideilor putem avea • Calea progresi-liniară, presupune completarea unei idei până la evoluţia ei către ideea-soluţie pentru problema în cauză

• • În continuarea sesiunii de brainstorming. fiecare având dreptul de a refuza să răpundă. avantajul fiind că fiecare membru are libertatea de a se exprima în mod echitabil. Metoda bileţelelor presupune exprimarea în scris. Metoda mixtă presupune combinarea celor de mai sus pentru a însuma avantajele fecărei metode astfel: fiecare participant să poată să se exprime. avantajul fiind că se exlimină astfel inhibiţiile rezultate exprimării libere şi astfel este dezvăluită şi creativitatea celor mai timizi. să existe posibilitatea notării acestora pe o tablă sau un flip-chart (astfel fiind vizibile şi celorlaţi) pentru a se putea dezvolta simultan şi alte idei.ideile sunt propuse prin analogie sau prin apariţia unei idei noi. astfel că se ajunge la o cea mai bună idee şi la cea mai slabă idee.presupune a lăsa membrii să-şi expună ideile în mod spontan iar cineva să fie desemnat cu monitorizarea lor Metoda exprimării pe rând. acesta fiind sfărşitul sesiunii de brainstorming. . toate ideile fiind contorizate şi exprimate ulterior. de ierarhizare a acestora după diferite criterii. util fiind ca ulterior să se găsească soluţii pentru a o îmbunătăţi. urmează o perioadă de incubare şi de reflexie asupra ideilor.• • Calea catalitică.atunci când membrilor li se cere să îşi expună ideile în mod ordonat. După modul de expunere a ideilor putem avea: • • Metoda expunerii libere. opuse celei iniţiale.când o idee poate genera totodată soluţii complementare sau soluţii opuse ei. Calea mixtă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful