Jousi_tekn

TLM 2009-4-16

GRAAFINEN TAPA JOUSEN VOIMIEN RATKAISEMISEKSI
Muutama laskutoimituskin joudutaan tekemään, mutta funktiolaskinta ei tarvita.

1. Piirretään jousi tilleripuussa, alla tai takana olevalla paperille (kaari ja jänne)

Vetokohta suurennettuna:

A B Fj Fv

C Fj

Eli sanoin ilmaistuna vetovoima ja jännevoima pitävät toisensa tasapainossa. Valitettavasti tuo tasapaino on vektoraalinen, eli voimilla on suunnat ja tuo johtaa nopeasti trigonometrisiin laskelmiin, jotka eivät sinänsä ole kovin monimutkaisia, mutta aina ei ole funktiolaskin mukana. Aivan

Mitataan A:n ja B:n pituudet. Jännevoima Fj on nyt: Fj = Fv * (A/B) Siirrytään sitten tästä tärkeästä välituloksesta jousen rasituksiin.Piirretään sen päästä suorat A ja B. piirretään paperin kuvioon ylläolevan kaltainen piirros. sen tarkalla pituudella ei ole niin suurta merkitystä. että ne juuri leikkaavat kaaren viivan. että A ja C ovat yhtä pitkät. . a Katsotaan miten jännevoima saadaan siirrettyä kaaren rasituksiksi kussakin katkoviivan leikkauksessa: Tässä kuvassa kolmannen katkoviivan kohdalla. Eli leikkauksessa vaikuttaa jännevoima jänteen suuntaisesti ja momentti. . 50 mm tai 70 mm välein niin. 2. Piirretään alkuperäiseen kuvaan hieman lisäviivoja. niin B ei ole kulman puolittajalla tai A tai C ei ole yhdensuuntainen jänteen kanssa.ja jakolaskulla. 3.Tarkastetaan.Piirretään jänteen muodostaman kulman puolittajalle suora B.Jousi_tekn TLM 2009-4-16 tyydyttävään tarkkuuteen voidaan päästä myös viivottimella ja muutamalla kerto. joka on jännevoima*kohtisuora etäisyys jänteestä. .Fv (vetovoima) oli saatu voimamittarista kun vetokuvio piirrettiin. suunnilleen 100 mm. Fj M=Fj*3*a . . esim. korjataan. jotka ovat yhdensuuntaisia jänteen kanssa. Piirretään jänteen kanssa yhdensuuntaisia viivoja esim. . jos ei.

että tuossa kohdassa jännevoima aiheuttaa kaareen puristavan ja leikkausvoimakomponentin. kohtuullisen pituisilla vektoreilla ja jonkinmoisella piirustustarkkuudella saadaan aivan riittävän tarkat tulokset. yleensä käytetään “palkkia” vastaan kohtisuoraa ja pitkittäistä komponenttia. selviää. Fj Tästä nyt mm. .Jousi_tekn TLM 2009-4-16 Jännevoima voidaan vielä asioiden selventämiseksi jakaa komponentteihin. Komponenttien suuruuden määrittely käy samalla periaatteella viivottimella ja suhdelaskulla jos ei halua harrastaa trigonometriaa numeerisessa muodossa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful