Leață Eduard Nicolae Anul 3-Pedagogie Muzicală

Metodica dezvoltării capacităților de receptare a muzicii

Dezvoltarea capacităților de receptare a muzicii reprezintă unul dintre principalele obiective ale educației muzicale și un argument esențial al schimbării disciplinei nu numai în denumirea,cât în conținutul ei.Obiectivul urmărește să înlesnească elevilor înțelegerea frumosul muzical și integrarea acestuia în propria viață, în comportamente morale,sociale,culturale. Spre deosebire de cel precedent, al dezvoltării capacităților interpretative vocale sau instrumentale, aplicabil în forme diferite, în funcție de aptitudinile elevilor, acest obiectiv nu mai depinde de dotarea lor muzicală, oricare dintre ei fiind apt să-și cultive dispozițiile pentru înțelegerea conștientă a unor lucrări muzicale accesibile.El se concretizează în înțelegerea muzicii,care este un proces complex-senzo-rial,cognitiv,emoțional și volițional și se realizează în primul rând prin audiții muzicale organizate metodic. Problema audiției este relativ nouă , apărută după crearea aparaturii de înregistrare și de redare mecanică a muzicii.Pedagogul Alexandru Trifu distinge două sensuri principale ale receptării, considerate sensuri-premise și anume - un sens psihologic, care se situează în cadrul științei, bazat pe descriere și explicare - un sens estetic , situat în cuprinsul axiologiei, bazat pe apreciere și selecție. Edgar Willems distinge trei tipuri de receptivitate -senzorială- curpinzând senzații ,memorie psihologică -auditivă – cuprinzând nevoi, dorințe, emoții, memorie interioară , imaginație. -mentală – numită și inteligență auditivă. Educatorii trebuie să-i învețe pe copii să se familiarizeze,cum să trăiască opera de artă,cum să o asculte știind modul de desfășurare a acestei activități, cum să descopere și să pregătească faza următoare a receptării și să-și poată justifica emoția și atitudinea de acceptare sau de respingere. Pornind de la expresia lui Fr.Nietzsche, care găsea pentru specatorii de teatru un al treilea ochi, Mario Delli Ponti,pianist și muzicolog italian, a lansat ideea existenței celei de-a treia urechi- a sufletului, care-l ajută pe om să treacă dincolo de aparența sunetelor, pentru a percepe mesajele unor inspirate lucrări muzicale.Este acceptată de către psihologi existența unui veritabil centru al muzicii în emisfera cerebrală dreaptă, într-o zonă simetrică cu cea a

Emisfera dreaptă oferă elemente pentru aprecierea muzicală și pentru perceperea și redarea ritmului și a melodiei. s-o practicăm chiar și imperfect.recomandând .fiind gazda imaginației. chiar dacă el se bucură de mare circulație în școlile din Basarabia.receptivitate și respect. de la simplu la complex. muzica ajutând la dezvoltarea inteligenței spațiale.să ascultăm muzică bună. -să ne oprim pentru început numai la câteva opere și să le ascultăm de mai multe ori. pe care le consideră prioritare în domeniul educației muzicale.cântecul de joc și cântecul vocal. sau nu a intrat în preocupările specialiștilor noștri. a fanteziei. nu este cunoscut. determinat de contactul direct cu opera de artă. modelul său educațional.să ne pregătim pentru audiție sau concert cu o stare de încredere.Calitatea inteligenței unei persoane depinde de numărul de conexiuni între emisfere. fapt ce contribuie la dezvoltarea gândirii muzicale a elevilor. Din păcate. Compozitorul care s-a apropiat cel mai mult de problemele receptării. trăiri și sentimente ale lucrării muzicale în propria gândire și trăire a auditorilor. Premisele dezvoltării capacităților de receptare sunt proiectate de muzicianul-pedagog în etapa preșcolară. .Receptarea trebuie să asigure un adevărat transfer al unor idei.care ne îmbogățește.este Dimitri Kabalevski. Jean Jacques Rapin pornește de la premisa că muzica este limbajul sentimentelor și înțelegerea ei este proporțională cu bogăția vieții noastre sufletești. prin intermediul părții centrale numită –Corpus Callosum. Teza principală de la care pornește muzicianul rus poate fi rezumată astfel – orice om cu dotare intelectuală normală poate deveni un bun receptor al muzicii. de la ușor la greu și se bazează în principal pe audiție și pe lărgirea orizontului de cunoaștere și cultură. Drumul dezvoltării capacităților de receptare urmează să aibă un mers gradat de la cunoscut la necunoscut.când copiii sunt obișnuiți cu cele trei mari genuri de muzică –marșul. de mare eficiență și accesibilitate.centrilor vorbirii din emisfera stângă. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful