Prof. dr. Stelian STANCU AplicaŃia 7.2.

1 Fie: EcuaŃia ratei inflaŃiei la nivelul economiei autohtone:
ˆt ) , δ ∈ (0,1) π t = δπ N (t ) + (1 − δ )(π T + e

(7.34)

-

FuncŃia de pierdere publică:
* ˆt + π T J tP = −α [(e (t ) − π N (t )) − θ ] + λ

π t2
2

(7.35)

-

FuncŃia de pierdere a agenŃilor din sectorul bunurilor necomercializabile:

π2 1 a ˆt + π T (t ) − π N (t )) + βd N ] 2 + λ t , β ≥ 0; λ ≥ 0; α ≥ 0 J tn = [(e 2 2

(7.36)

unde: π N (t ) – rata inflaŃiei la bunurile necomercializabile; π T (t ) – rata inflaŃiei la bunurile comercializabile; π t – rata inflaŃiei la nivelul economiei autohtone; 1 − δ – gradul de deschidere al economiei, deci ponderea inflaŃiei importate prin bunurile comercializabile din economia mondială şi respectiv, a ratei de depreciere a cursului de schimb et 37[lei/valută]; d N – perturbaŃia exogenă a cererii din sectorul bunurilor necomercializabile;
eta – rata aşteptată a deprecierii cursului de schimb.

Se cere: a) DeterminaŃi nivelul optim al ratei de depreciere a cursului de schimb, ştiind că: π N (t ) = 7,5 % ; π T = 5,5 % ; δ = 50 % ; d N = 20 % ; β = 0,55 ; λ = 1,9 ; α = 0,1 ; b) EvidenŃiaŃi componenta de trend din soluŃia de optim a ratei de depreciere a cursului de schimb. c) Ştiind că π N (t ) = 7,5 % , π T = 5,5 % , δ = 30 % ; d N = 20 % , β = 0,55 , λ = 1,9 , α = 1,1 , calculaŃi fluctuaŃia optimă a ratei de schimb, dacă aceasta urmează o ecuaŃie diferenŃială de tip Riccatti:

37

ˆt = e

&t e et

Pt – preŃul intern al bunului folosit (presupus importat ι . p = ln Pt . adică p t ‚ et . .economie deschisă.nivelul preŃului intern al acestui bun este egal cu rata de schimb nominală. ai cărei rezidenŃi consumă un singur produs. CDt – creditul intern (în monedă autohtonă).40) - PPC (paritatea puterii de cumpărare): pt = et paritatea dobânzii neacoperite: (7.1) (7. De asemenea. et = ln E t .38) - oferta nominală(logaritmică) de bani a Băncii Centrale: mt = ξDt + (1 − ξ ) Rt . p t = ln Pt .41) - (7.curba LM în variabile logaritmice: LM : mt − pt = y − α ⋅ it . egal cu rata de schimb Et . Rt = ln RVt . µ > 0 (7. Dt = ln CDt . Pt Se cunosc. cu excepŃia ratelor dobânzii străine.modelul este construit în variabile logaritmice.42) unde: mt = ln M t . itx şi interne it . α > 0 (7. Breviar teoretic şi aplicaŃii &e = et2 + e α 1 e − πe λ (1 − δ ) 2 t 1 − δ t t AplicaŃia 7. . Pt = E t ⇒ ln Pt = ln E t .2 Se consideră următoarele ipoteze: . M mt − pt = ln t – logaritmul cererii reale de bani. RVt – rezerva valutară a Băncii Centrale.178 MACROECONOMIE CANTITATIVĂ AVANSATĂ.39) - politica Băncii Centrale de creştere constantă a creditului intern: Dt = µ . fie: .2. ξ ∈ (0. M t – masa monetară a Ńării analizate. de asemenea: it = itx + et .

c) DeterminaŃi volumul rezervelor valutare ale Băncii Centrale imediat înainte de atacul speculativ (adică la momentul t c ). δ > 0.6 u..7 .2. Rt = ln RVt . la care regimul ratei fixe de schimb se prăbuşeşte.m.61 .4 % .3 Fie ecuaŃia ratei umbră liberă38: _ et = mt + αξµ − δ = ξDt + (1 − ξ ) R + αξµ − δ unde: mt = ln M t . µ = 9. RVt = 10000 u.. CDt = 1100 u.287 % . c) DeterminaŃi ritmul de creştere a creditului intern.25 = 25 % . Se cere: a) CalculaŃi rata umbră liberă.2.. Se cere: a) DeterminaŃi PPC.m. R = 10 u. R0 = 12 u. pt = ln Pt . Dt = ln CDt .. CDt = 15000 u.27 .. µ = 2. d) ComentaŃi situaŃia de la punctul c). itx = 4. AplicaŃia 7. et = ln Et .4 Se cunosc următoarele date pentru o economie deschisă: 38 Rata umbră liberă este rata de schimb care ar învinge dacă rezervele valutare ale Băncii Centrale ar scădea la nivelul minim şi rata de schimb ar fi liberă. M t = 2000 u. Pt Se dau următoarele date: mt = 5. M mt − pt = ln t – logaritmul cererii reale de bani. . CDt – creditul intern (în monedă autohtonă).m. ξ = 0.m.m.4 = 40 % . AplicaŃia 7.m. α = 141142 .m...Capitolul 7. b) DeterminaŃi momemtul colapsului.m. δ = 0. ImplicaŃii ale credibilităŃii şi atacurilor speculative 179 mt = 7.44) R – rezerva minimă obligatorie. µ > 0 (7. it = 4.m. δ = 0. ξ > 0. b) CalculaŃi y .9 . α = 1. ξ = 0. Pt = 112 % .9 u.. p = ln Pt .32 u.

007 . DeterminaŃi: a) Valoarea reală a venitului din taxele convenŃionale.2.6 . ca şi rata gt = g t impozitului convenŃional τ .2 . b) CalculaŃi. s AplicaŃia 7. determinaŃi rata optimă a inflaŃiei. y t = 60780 u. α = 45. astfel încât taxa pe inflaŃie să fie maximă.m. I tax = 0. – η ∈ (0.6 Fie: FuncŃia de pierdere publică în acest regim de a „minŃi” publicul: J tP = −α [ α δ λ −β d N (t ) − θ ] + (π t ) 2 λ (1 − δ ) 2 1−δ 2 (7. d) Dacă m0 = 1 şi mt = m0 e −απ .2. mt = 2550 u. τ = 0.180 MACROECONOMIE CANTITATIVĂ AVANSATĂ.. e = 2. Breviar teoretic şi aplicaŃii mt0 = 230 u. e) ReprezentaŃi curba lui Laffer în punctul de optim. AplicaŃia 7.50) . π t = 5 % ..1) . sunt cunoscute următoarele date: Ts (0) = 1225 u. α = 20 .m.71828 . τ ∈ (0.m. seigniorage-ul.0425 . π s = 0. c) Cheltuiala reală guvernamentală. c) CalculaŃi taxa pe inflaŃie şi seigniorage-ul în starea staŃionară a balanŃei monetare. Se cere: a) DefiniŃi componentele seigniorage-ului. b) Volumul total al veniturilor guvernului. De asemenea. yt – baza reală de impozitare. ştind că numărul de luni este n = 6 luni.m..5 Pentru o economie deschisă mică se cunosc următoarele: RestricŃia bugetară a guvernului: g t = ητyt + π t mt (7.1) cota parte din totalul obligaŃiilor fiscale colectate. fixată prin politica fiscală.47) unde: ~ – cheltuiala reală guvernamentală. η = 0. pe baza informaŃiilor date.

52) unde: mt = ln M t .. itx = 3. et = ln E t .5 . ˆt = 4. ξ = 0. CDt – creditul intern (în monedă autohtonă).m. egal cu rata de schimb E t .m.1 lei/€. p = ln Pt . λ = 179 . µ = 8. adică pt ‚ et . e θ = 4. b) Dacă se cunosc: mt = 5. δ = 0. Dt = ln CDt .7 . it = 4. RVt = 12500 u. α = 456. Pt Se cere: a) SpuneŃi care este ordinea privind eficienŃa regimurilor de management al ratei de schimb şi demonstraŃi afirmaŃia făcută.8 u.Capitolul 7..5 = 50 % .7185 . ImplicaŃii ale credibilităŃii şi atacurilor speculative 181 - FuncŃia de pierderi publice: J tP = αβ + β d N (t )[α + - λδ 2 β 2 d N (t )] (7. ReprezentaŃi grafic cele trei situaŃii. d N (t ) = 0. M t = 3500 u.35 lei/€. Pt – preŃul intern al bunului folosit (presupus importat ι .m. β = 3.29 u. .5 .. M mt − pt = ln t – logaritmul cererii reale de bani. J tP : λ α ~ J t P = α ( β d N (t ) + θ ) + ( )2 2 λ (1 − δ ) (7. Rt = ln RVt .51) Nivelul minim al funcŃiei de pierdere publică.8 % . CDt = 20000 u.m. pt = ln Pt .012 . γ = 0.1 % ..m. RVt – rezerva valutară a Băncii Centrale. Pt = E t ⇒ ln Pt = ln E t . Pt = 103 % . M t – masa monetară a Ńării analizate.