Facultatea de Inginerie Electrica Departamentul de Electronica, Telecomunicatii si Inginerie Energetica Examen Sisteme avansate de comunicatii / an 2012-2013 Durata

: 60 minute Nume şi Prenume ________________________________

Data _______________

Semnatura _____________________

Subiecte examen Introducere şi Reţele celulare

1.

Sistemele celulare utilizează în staţiile de bază (BS) antene directionale pentru care rezultă: a. structuri celulare regulate b. structuri celulare sectoriale c. structuri celulare cilindrice HANDOVER reprezintă: a. un mecanism de transfer al apelurilor b. un mecanism de modificare a frecvenţelor c. oprirea telefonului cu mâna Perturbaţiile în sistemele de comunicaţii celulare sunt: a. co-canal b. datorate intermodulatiilor c. datorate interferenţei cu un canal vecin Tehnica numerică poate interveni în cadrul sistemelor de radiotelefonie mobilă terestră, la următoarele nivele: a. accesul multiplu prin realizarea diviziunii în timp b. codarea semnalului vocal c. asigurarea secretului comunicaţiilor şi identificare Utilizarea în radiotelefonia publică terestră a sistemelor analogice permite: a. rapoarte semnal / zgomot mai mari decât la sistemele numerice b. o flexibilitate sporită c. timp de propagare considerabil mai mic Dimensiunea unei celule este determinată de: a. înălţimea antenei BS b. valoarea impusă a raportului semnal / interferenţă c. valoarea impusă a raportului semnal / zgomot la graniţele celulei Daca N=13 (numarul de celule pe cluster) precizati si justificati valorile lui m si n posibile: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

2.

3.

4.

5.

6.

7.

WLAN

4 b. are la bază un algoritm CSMA/CD b. IEEE 802. Precizaţi care variantă de implementare poate fi utilizată de IEEE 802. IEEE 802. spectru împrăştiat cu salt de frecvenţă (FHSS) c. se implementează într-o reţea infrastructurală c.42835 GHz) c.16 Enumeraţi 3 caracteristici ale tehnologiei ZigBee cu referire la banda. 915 MHz şi 2.8. ZigBee 15. IEEE 802. controlul erorilor b.11b c.7 5. radiaţii în infraroşu (IR) b. fragmentare şi reasamblare c. este realizată de AP în interiorul fiecărei BSS b.4 GHz (1.16 b. permite extinderea zonei prin conectarea mai multor BSS-uri b.85 GHz) Pentru WLAN (WiFi) precizaţi standardul asociat: a. 1. IEEE 802.3 9. .11: a. 13.4 1.15. 915 MHz (902 928 MHz) b.4 GHz. este utilizat de o reţea ad-hoc 11.11: a. Protocolul ZigBee utilizează la nivel PFY şi MAC standardul: a. debit si consum: a. este un serviciu opţional neorientat pe conexiune 12. spectru împrăţtiat cu secvenţă directă (DSSS) Subnivelul MAC la IEEE 802. 5.11 este responsabil cu: a. b. se face observând puterea relativă a semn alului ce poate proveni de la alte surse PCF pentru 802. se repetă după un interval stabilit de un parametru CW c.7 GHz (5. majoritatea timpului dispozitivele ZigBee sunt în power-saving (sleep mode) acestea sunt capabile să fie operaţionale câţiva ani înainte ca bateria să fie schimbată Precizati numărul ________ şi denumirea nivelurilor stivei de protocol ZigBee: 16. Precizaţi care din situaţiile următoare sunt valabile pentru banda ISM: a. IEEE 802. operază la 868 MHz. 14. rata de transfer maximă fiind de 250 kbps c. Setul de Serviciu Extins ESS: a. formarea cadrelor.11 c.11: a. IEEE 802. are la bază un algoritm cu evitarea coliziunilor staţia neputând asculta canalul c. proceduri de alocare a canalului DCF pentru IEEE 802. 17.

15. c. d. Acest serviciu furnizează date despre alte noduri si servicii din reţea si este direct responsabil cu starea curenta a nodului de reţea. IEEE 802.15. 21. Nivelul ZDO (care include şi ZDP) este responsabil cu managementul local al reţelei. ZigBee foloseşte doua moduri SAP pe nivel. WiMAX corespunde standardului: a. Într-o reţea wireless IEEE 802.4: stea (star) şi peer-to-peer.15. definirea rolului unui dispozitiv în reţea b. Toate nivelele au o baza de informare. MAC si PHY sunt definite de specificaţiile IEEE 802.11 b. generează bacon-uri b.full function devices) • dispozitive cu funcţii reduse (RFD . Nivelul aplicaţie conţine librăria Zigbee si furnizează un cadru cu aplicaţia care rulează. La nivelul MAC se numeşte PAN sau PIB. nivelul PHY translatând pachetele de date in mediu de transmisie iar nivelul MAC furnizând conceptul de reţea incluzând un PAN ID – identificator PAN. Topologia unei reţele ZigBee este dată de straturile reţelei. Reţeaua ZigBee este securizată la nivelul NWK iar datele de la acest nivel sunt criptate. furnizează suport pentru informatii de securitate 19. Precizaţi care din următoarele sunt adevărate în cazul nivelului NWK: a. descoperă dispozitivele în reţea. Bazele de informare au legătura cu setările curente ale nivelului.a. Nivelul APS păstrează un tabel local care indica nodurile sau grupurile reţelei. SAP furnizează un API (Application Identifier) ca izolator intern intre nivele. rutarea cadrului către destinaţie c.reduced function devices) Explicaţi modalitatea prin care un cadru APS ajunge la nivel PHY: Între nivele funcţionează Punctele de Acces l a Servicii – SAP (Service Acces Point ). 18. configurarea unei noi reţele 22. translatează pachetele de date în mediul de transmisie ZDO are ca sarcini: a. sincronizează dispozitivele c. include pachete de „broadcasting” in reţea si determina ruta de transport. WiMAX 23. iniţiază şi răspunde la cererile de legătură c. În general se ocupa de transmiterea in siguranţa a pachetelor de la un nod la altul. Reţeaua trebuie să fie una dintre cele două tipuri de reţea specificate în standardul IEEE 802.4. IEEE 802. la nivelul reţea se numeşte NID (Network Information Base). IEEE 802.16 c. unul pentru date si unul pentru management. b. Nivelul NWK este responsabil cu reţeaua tip plasa ( mash).20 . gestionează GTS-ul pentru accesul la canal b. Ultimele dou ă nivele. b. Care credeţi că sunt responsabilităţile nivelului MAC: a. Nivelul Fizic Nivelul MAC NIvelul Reţea Nivelul Aplicaţie (APL) Precizaţi tipurile de dispozitive din reţeaua ZigBee şi topologiile posibile ale reţelei ZigBee: a.4 există două tipuri de dis pozitive: • dispozitive cu funcţii depline (FFD .

LAN b. a permite un control al erorilor mai bun b. se foloseşte la nivel fizic b. atinsă în orice condiţii c. Subnivel de convergenţă şi adaptare la protocoalele nivelurilor superioare c. operarea NLOS (în zone fără vizibilitate) b. o frecvenţă situată între 2 şi 11 GHz c. implică 256 de purtătoare c. 28. Subnivel de criptare Standardul 802. lipsă mobilitate Modulatia OFDM în cazul WiMAX: a. a fi compatibil cu alte sisteme de transmisiuni Valoarea de 70 Mbps pentru WiMAX poate fi: a. . WAN Stiva de protocol 802.16 foloseşte întreţeserea pentru: a.16: a.16 cuprinde: a. atinsă teoretic chiar se poate merge spre 78 Mbps b. 27.16d se referă la: a. 30. nu se implementează 25. se foloseşte pentru FDD şi nu se foloseşte pentru TDD 802. Subnivel MAC parte comună b. MAN c. 29. este indicată în special pentru cazul transportului TCP c. atinsă dacă se utilizează 64-QAM şi raport de codare 2/3 Retransmisia informaţiei ARQ pentru 802.24. este opţională b. WiMAX este o tehnologie dezvoltată preponderent pentru: a. 26. a aleatoriza biţii secvenţelor lungi de 0 sau 1 c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful