1. Probleme de management sanitar în România 2.

Sistemul sanitar naţional. Organizare şi conducere

Obiectivele sistemului sanitar  a).asistenţa sanitară. socială şi psihică. V. de planificare familială şi propagarea în rândul tineretului a unor norme sanitare pentru un mediu de viaţă şi muncă sănătos şi a unui comportament normal în favoarea cuplurilor. d). copilului şi tineretului.asigurarea asistenţei sanitare complete.antrenarea tuturor categoriilor de cetăţeni la acţiunea de combatere a îmbolnăvirilor.  b).Soroceanu 2 . f).asigurarea dezvoltării echilibrate şi sănătoase a naţiunii printr-o politică demografică pertinentă. înalt calificată. e). prin educaţie pentru sănătate. pentru păstrarea unui mediu igienic de muncă şi viaţă. la momentul oportun pentru     asigurarea sănătăţii populaţiei. diminuarea stresului şi alte măsuri ce pot contribui la o bună stare de sănătate fizică. c). mamei.combaterea bolilor transmisibile şi netransmisibile.identificarea şi înlăturarea factorilor de risc ce influenţează negativ sănătatea.

Structura sistemului sanitar naţional şi integrarea acestui sistem în macrosistemul economico-social naţional.  A – subsistemul farmaceutic  B – subsistemul medical V.Soroceanu 3 .

UNITĂŢI SANITARE DE OCROTIRE COPII. .ŞI ALTE UNITĂŢI MEDICALE.N. . MINISTERE ŞI INSTITUŢII CU REŢEA SANITARĂ PROPRIE: MAp.CIRCUIT DESCHIS .ASP – AUTORITĂŢI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ III. ÎN ORAŞE ŞI COMUNE . MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII: .S. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII DIRECŢIA FARMACEUTICĂ 2.S.UNITĂŢI OPTICĂ MEDICALĂ .CENTRE DE RECOL. UNITĂŢI ÎN SUBORDINEA M.SECTOR PRIVAT .DROGHERII .CENTRE DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ . Română A. MFP. DE SĂNĂTATE PUBLICĂ .Soroceanu 4 ./SUB AUTOR. ORGANE CENTRALE DE CONDUCERE INTERDEPENDENŢE B. NIVEL JUDEŢEAN . MTCT.UNITATI DE PRODUCŢIE FARMACEUTICĂ . TERIT. 1.A. M.INSTITUTE DE CERCETARE . ORGANE CENTRALE DE CONDUCERE MINISTERUL MINISTERUL SĂNĂTĂŢII DIRECŢII DE SPECIALITATE 2. A MEDICAMENTULUI ORGANELE JUDEŢENE ALE ADMINISTARŢIEI DE STAT II. ÎN ORAŞE ŞI COMUNE . MAdm.AG. 1. UNITĂŢI SUBORD.SISTEMUL SANITAR NAŢIONAL C. UNIFAR . SRI.SPITALE.UNITĂŢI TEHNICE MEDICALE . N. DE SĂNĂTATE PUBLICĂ (ASPJ) .CABINETE MEDICALE DE STAT SAU PARTICULARE. MJ.CENTRE JUD.CENTRUL DE CALCUL ŞI STATISTICĂ SANITARĂ (CCSS) . SIE.FARMACII.CREŞE.AUTORITĂŢILE JUD. ./COORD. .: -CN. A SÂNGELUI III. SUBSISTEMUL MEDICAL I. NDUSTRIEI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI FINANŢE INDUSTRIA RESURSE UMANE FARMACEUTICĂ DE BUGET DIRECŢII GENERALE ŞI DIRECŢII DE SPECIALITATE II. ŞI CONERV. Acad.ACADEMIA DE ŞTIINŢE MEDICALE .UNITĂŢI PLAFAR ORGANE LOCALE ALE ADMINISTARŢIEI DE STAT DEPOZITE LABORATOARE FARMACII DE SPITAL AMBULATORIU V.CĂMINE-SPITAL PENTRU VÂRSTNICI. . SUBSISTEMUL FARMACEUTIC I. STC. I. .POLICLINICI.

e) realizarea reformei în domeniul sanitar. obiective generale:  a) îmbunătăţirea permanentă a stării de sănătate a     populaţiei.Soroceanu 5 . V. b) prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează sănătăţii. c) educarea populaţiei în scopul evitării îmbolnăvirilor. d) formarea şi specializarea resurselor umane din sectorul sanitar.Ministerul Sănătăţii Publice.

. folosirea energiei nucleare în sc medicale. • asigură realizarea programelor naţionale de sănătate publică. curativă. după caz. asistenţă medica urgenţă. de recuperare medicală. • stabileşte şi urmăreşte. împreună cu organele competente. coordonează şi controlează. prin ordin al ministrului sănătăţii.Ministerul Sănătăţii – activităţi(I) organizează. normele tehnice de organizare şi funcţionare a unităţilo • elaborează norme privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei sanitare de stat . promovare a sănătăţii şi medicinei preventive. • stabileşte principalele obiective pe termene • asigură supravegherea şi controlul aplicării legislaţiei de către instituţiile abilitate. V. prin ordin al ministrului sănătăţii. asistenţă medicală la domiciliu.Soroceanu 6 . • prezintă rapoarte periodice pentru informarea Guvernului privind starea de sănătate a populaţiei. activităţi de: asistenţă de sănătate publică. • fundamentează necesarul de resurse financiare pentru asigurarea asistenţei de sănăta populaţiei. • îndrumă şi controlează modul de aplicare a normelor de igienă şi sanitar-antiepidemice . • coordonează activitatea de inspecţie sanitară de stat de la nivelul ministerelor cu reţea san proprie. aprobă şi stabileşte modul de finan • aprobă. • organizează sistemul informaţional din domeniul asistenţei de sănătate publică şi modul de rapo a datelor • organizează sistemul informatic al activităţii de ocrotire a sănătăţii populaţiei. normele tehnice în domeniul asistenţei de sănătate pub • aprobă.

Ministerul Sănătăţii – activităţi(II) • avizează sau. creează şi păstrează capacităţi şi rezerve de mobilizare în domeniul ocrotirii sănătăţii.Soroceanu 7 . • elaborează anual. precum şi autorizaţii pentru culturile de mac. lista medicamentelor. cu excepţia medicamentelor OTC • autorizează furnizorii de dispozitive medicale şi asigură certificarea şi inspecţia aparaturii şi echipamentelor medicale. V. • emite reglementări privind regimul substanţelor stupefiante şi toxice. elaborează şi propune spre aprobare Guvernului contractul-cadru . • aprobă tarife pentru actele pe care este abilitat să le elibereze în conformitate cu prevederile legale în vigoare. împreună cu CNAS. • stabileşte şi avizează preţurile medicamentelor din ţară şi din import. • emite autorizaţii de funcţionare şi norme tehnice pentru organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice. • stabileşte. • emite avize şi autorizaţii sanitare de funcţionare. cu consultarea C FR. abilitări şi acorduri scrise pentru importul deşeurilor . după caz.

j) sprijinirea cercetării ştiinţifice şi a educaţiei în domeniu. e) asigurarea asistenţei medicale de urgenţă.  c) asigurarea controlului calităţii serviciilor prin autorităţile de sănătate         publică. epidemii etc. i) aprobarea tarifelor minime şi a celor recomandabile ce pot fi practicate în sistemul social de îngrijiri de sănătate. f) dotarea cu aparatură la nivelul teritorial. V.Ministerul Sănătăţii atribuţii  a) elaborarea politicii generale sanitare. determinate de situaţii precum dezastre naturale. g) colectarea şi difuzarea informaţiei. h) coordonarea negocierilor şi promovarea contractului-cadru al acordării îngrijirilor sanitare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.Soroceanu 8 . d) elaborarea reglementărilor specifice domeniului sanitar.  b) elaborarea şi gestionarea programelor de sănătate. k) finanţarea cheltuielilor neprevăzute.

Soroceanu 9 .V.

Autorităţile de Sănătate Publică Judeţene (ASPJ). 1. Centrul de Sănătate Publică Sibiu 8. Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti 9. Institutul de Sănătate Publică Iaşi 5.T.Institutul de Sănătate Publică Bucureşti 3.Soroceanu 10 . Leonida Georgescu" Timişoara 6. Institutul de Sănătate Publică "Prof.Unităţi sanitare de interes naţional. 14. direct subordonate M. Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti. dr. Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. C. 2. respectiv a Municipiului Bucureşti. Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti 12. Nicolau" Bucureşti 10.Institutul de Sănătate Publică "Prof.S. Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca 4. dr. Agenţia Naţională de Transplant Bucureşti 13. Centrul de Sănătate Publică Târgu Mureş 7. Centrul Naţional de Sănătate Mintală Bucureşti V. Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti 11. dr.

        în vigoare de la 01 mai 2006-cuprinde reglementarea principalelor domenii ale asistenţei medicale şi farmaceutice a populaţiei.spitalele.Soroceanu 11 . . .2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii. .înfiinţarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar. . . . răspunderea civilă a furnizorilor de produse şi servicii pentru îngrijirea sănătăţii. -finanţarea unor cheltuieli.prelevarea şi transplantul de organe.04.reglementări cu privire la Programele Naţionale de Sănătate (PNS). V.asistenţa medicală primară. În cele 17 titluri sunt incluse reglementări privind: .asistenţa medicală comunitară. .asigurările de sănătate.sistemul naţional de asistenţă de urgenţă şi prim ajutor. 95/ 14.medicamentul (Titlul XVII). . legea nr. .cardul european şi cardul naţional de asigurări de sănătate.asistenţa de sănătate publică (medicală şi farmaceutică). . .exercitarea profesiunilor medicală şi farmaceutică.

j) protejarea populaţiei împotriva riscurilor din mediu. eficacităţii.P. inclusiv instituirea stării de alertă epidemiologică. l) mobilizarea partenerilor comunitari în identificarea şi rezolvarea problemelor de sănătate. h) cercetarea-dezvoltarea şi implementarea de soluţii inovatoare pentru sănătatea publică. d) supravegherea epidemiologică. c) planificarea în sănătatea publică. g) asigurarea calităţii serviciilor de sănătate publică. prevenirea şi controlul bolilor. i) prevenirea epidemiilor. strategiilor şi programelor de sănătate publică. k) informarea. educarea şi comunicarea pentru promovarea sănătăţii. eficienţei şi accesului la serviciile medicale. f) reglementarea domeniului sănătăţii publice. n) dezvoltarea şi planificarea resurselor umane şi dezvoltarea instituţională pentru sănătate publică. aplicarea şi controlul aplicării acestei reglementări. m) evaluarea calităţii. a) dezvoltarea politicilor.Soroceanu 12 . b) monitorizarea şi analiza stării de sănătate a populaţiei.Funcţiile principale ale As. V. o) integrarea priorităţilor de sănătate publică în politicile şi strategiile sectoriale de dezvoltare durabilă. S. e) managementul şi marketingul strategic al serviciilor de sănătate publică.

P.Principalele domenii de intervenţie ale As.S. supravegherea şi controlul bolilor transmisibile şi        netransmisibile b) monitorizarea stării de sănătate c) promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate d) sănătatea ocupaţională e) sănătatea în relaţie cu mediul f) reglementarea primară şi secundară în domeniul sănătăţii publice g) managementul sănătăţii publice h) servicii de sănătate publică specifice: V.Soroceanu 13 .:  a) prevenirea.

Soroceanu 14 . de mediu. d) abordarea multidisciplinară şi intersectorială. strategii. comportamentali şi servicii de sănătate. b) focalizarea pe grupurile populaţionale şi prevenirea primară. d) avizarea/autorizarea/notificarea activităţilor şi produselor cu impact asupra sănătăţii populaţiei. c) preocuparea pentru determinanţii stării de sănătate: sociali. e) parteneriat activ cu populaţia şi cu autorităţile publice centrale şi locale. c) activităţile desfăşurate în cadrul programelor de sănătate publică. evaluarea impactului asupra sănătăţii în relaţie cu programe.Principiile Asistenţei de Sănătate Publică Modalităţile de implementare a) responsabilitatea societăţii pentru sănătatea publică. decizii fundamentate conform principiului precauţiei. h) descentralizarea sistemului de sănătate publică. politici ale altor sectoare de activitate cu efecte conexe asupra sănătăţii populaţiei V. i) existenţa unui sistem informaţional şi informatic integrat pentru managementul sănătăţii publice. b) activitatea de inspecţie. f) decizii bazate pe cele mai bune dovezi ştiinţifice existente la momentul respectiv . Modalităţile de implementare a principiilor de sănătate publică a) activitatea de reglementare în domeniile sănătăţii publice. g) în condiţii specifice.

precum şi prin alte unităţi sanitare publice şi private. şcolari şi studenţi se asigură prin cabinetele medicale organizate. 3. secţii. Asistenţa medicală preventivă/comunitară/socială din colectivităţile de copii preşcolari. centre de sănătate. Asistenţa medicală profilactică şi curativă prin: a) cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie şi de alte specialităţi. organizate în acest scop. Asistenţa medicală de hemotransfuziologie. compartimente şi laboratoare de recuperare. publice sau private. 2. b) unităţi sanitare publice şi private cu paturi. unităţi ambulatorii de recuperare. centre de diagnostic şi tratament. Activitatea medicală de recuperare se asigură prin unităţi medicale de specialitate cu personalitate juridică. centre medicale. Asistenţa medicală de urgenţă se asigură de unităţi specializate de urgenţă şi transport sanitar publice sau private. constituite conform legii. 4. precum şi prin societăţi de turism balnear şi de recuperare. transfuzie sanguină sau alte servicii de asistenţă medicală şi prestaţii autorizate se asigură prin unităţi specializate în acest scop. în unităţile de învăţământ preşcolar. publice ori private. 5. sau prin cabinetele individuale ale medicilor de V. precum şi prin structurile de primire a urgenţelor. laboratoare. conform legii. şcolar sau universitar.Soroceanu 15 .ASISTENŢA MEDICALĂ ŞI FARMACEUTICĂ Asistenţa medicală 1.

Punerea pe piaţă a medicamentelor. suplimente alimentare şi alte asemenea produse.ASISTENŢA MEDICALĂ ŞI FARMACEUTICĂ Asistenţa farmaceutică. dispozitive medicale. Rolul farmacistului în Sănătatea Publică şi promovarea sănătăţii Asistenţa farmaceutică se asigură în cadrul sistemului de sănătate publică. V. cum ar fi: cosmetice. precum şi activitatea de farmacovigilenţă se realizează conform legii. prin prepararea şi eliberarea medicamentelor şi a altor produse stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice.Soroceanu 16 . potrivit legii.

V.Soroceanu 17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful