P. 1
Prez.curs.IV.5.

Prez.curs.IV.5.

|Views: 2|Likes:
Published by Marina Apostol
management
management

More info:

Published by: Marina Apostol on Jun 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPSX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2013

pdf

text

original

SISTEME DE ORGANIZARE ŞI CONDUCERE

Sistemul de conducere cuprinde o componentă constructivă – structura de conducere funcţională – procesul de conducere. Structura de conducere a sistemului asigură cadrul de exercitare a procesului de conducere. Sistemul de conducere, este format din :  - subsistemul decizional,  - subsistemul operaţional,  - subsistemul informaţional.

V.Soroceanu

1

STRUCTURA DE CONDUCERE

Componentele sistemului de conducere
COMPONENTA CONSTRUCTIVĂ STRUCTURA DE CONDUCERE COMPONENTA FUNCŢIONALĂ PROCESUL DE CONDUCERE

 Structura organizatorică  Sistemul informaţional conducerii  Relaţiile – politice − economice - sociale − tehn.− ştiinţifice

 -Informaţia =obiect al muncii  - Exercitarea funcţiilor

conducerii

V.Soroceanu

2

Soroceanu 3 .Circuitul informaţiilor într-un sistem de conducere Subsistemul decizional Subsistemul informational Subsistemul operational V.

 stabilirea criteriilor şi obiectivelor specifice.subsistemul decizional Desfăşurarea procesului decizional presupune o serie de etape :  identificarea şi definirea problemei.  aplicarea variantei optime. V.  alegerea variantei optime.  evaluarea rezultatelor.  elaborarea variantelor.Soroceanu 4 .

subsistemul operaţional cuprinde organele centrale şi locale. subsistemul operaţional cuprinde toate posturile de execuţie existente atât în structura de producţie cât şi în structura funcţională.Subsistemul operaţional La nivel macroeconomic. V.Soroceanu 5 . La nivelul micro-economico-social. precum şi unităţile care au atribuţii de execuţie corespunzătoare locului şi rolului lor.

 Subsistemul informaţional cuprinde totalitatea datelor. informaţiilor. V. circuitelor şi fluxurilor informaţionale. procedurilor şi mijloacelor de tratare a informaţiilor existente într-o unitate economică.Subsistemul informaţional  cuprinde totalitatea conexiunilor dintre centrele decizionale şi centrele efectorii şi asigură vehicularea informaţiilor de-a lungul acestor conexiuni.Soroceanu 6 .

e) -să asigure un timp corespunzător de reacţie decizională şi operaţională pentru toţi beneficiarii de informaţii. d) sistemul informaţional să furnizeze conducerii informaţii privind abaterile esenţiale de la obiectivele. normele. stabilite. h) -să fie eficient. g) -să aibă flexibilitate constructivă şi funcţională. standardele etc. b) intercorelarea acestui sistem cu structura organizatorică şi cu sistemul decizional. c) tratarea unitară a informaţiilor din punct de vedere metodologic.Soroceanu 7 . f) -obţinerea maximului de informaţii finale din fondul de informaţii primare. V.Principii la elaborarea şi perfecţionarea sistemului informaţional într-o unitate economico-socială: a) conceperea şi funcţionarea sistemului informaţional corespunzător cerinţelor conducerii unităţii.

Sisteme de conducere funcţie de structura organizatorică  Sistemul ierarhic liniar  Sistemul funcţional de conducere  Sistemul ierarhic-funcţional V.Soroceanu 8 .

 necesită o reţea simplă de comunicaţii  stabileşte precis.  este aplicabil numai în cazul unităţilor mici. responsabilitatea fiecărui conducător.Sistemul ierarhic liniar Avantaje:  unitate de conducere  conlucrare ierarhică. de tip familial sau artizanal 9 .  necesită pregătire polivalentă V.Soroceanu persoane şi compartimente situate la acelaşi nivel pe linii ierarhice diferite. în Dezavantaje:  împiedică legăturile între linie directă.

 asigură autoritatea crescută a şefilor specializaţi conflictelor profesionale de autoritate. V. ceea ce îngreunează transmiterea mesajelor informaţionale. desfăşurarea confuză şi ineficientă a activităţii.  determină.Sistemul funcţional de conducere Avantaje: Dezavantaje:  generează multiplicarea  pluralitate de conducere.  diluează responsabilităţile specialiştilor prin divizarea funcţională a autorităţii.  necesită o reţea comunicaţională complexă.Soroceanu 10 .

Sistemul ierarhic-funcţional • conlucrarea strânsă a funcţiilor şi compartimentelor ierarhice cu compartimentele de muncă funcţionale. V. • îmbinarea autorităţii ierarhice cu cea funcţională.Soroceanu 11 . între funcţiile şi compartimentele de muncă ierarhice şi cele funcţionale. • separarea muncii de concepţie de cea de execuţie. • reţea densă de relaţii de autoritate ierarhice şi de relaţii funcţionale de autoritate.

colegială 9. curentă (zile. operativă 6.Soroceanu . metode. modalităţi de realizare: V. săptămâni) 2. principii. previzională 5. colectivă 8. normativă 11. post-operativă 7. unipersonală 14. Orizontul de timp: Tipul de conducere 1. Etapele procesului de conducere: III. tactică (1-3 ani) 3. ştiinţifică 13. situaţională 12 II. Concepte. empirică 10. participativă 12.Tipuri de conducere Criteriul I. strategică (3-5 ani) 4.

Factorii de mediu cu influenţă asupra activităţilor microeconomice CATEGORII DE FACTORI FACTORII ELEMENTELE ŞI MODUL DE INFLUENŢARE 1. Piata externa I.DE CONDUCERE EXOGENI UNITATII 5.ECONOMICI 3.Metodologia de conducere 6. Pârghiile economico financiare Acţionează direct •– nivelul şi structura cererii •– nivelul preţurilor •– concurenţa • – cointeresarea materială •.Soroceanu . Nivelul tehnic al V. Piata interna 2. Sistemul de organizare a economiei naţionale II.sistemul de salarizare •– sistemul preţurilor •– sistemul de credite •– taxe •– impozite şi dobânzi Acţionează indirect a) forma de proprietate b) gradul de autonomie şi descentralizare c) mecanismul de planificare a) – metode de conducere b) – tehnici de conducere c) – calităţile conducătorilor a) influenţează nivelul tehnic 13 4.

23. Numărul populaţiei 10 Structura socio-rofesională 11 Ponderea populaţiei ocupate 12 Rata natalităţii 13 Durata medie de viaţă . Nivelul de dezvoltare a: . Politica socială 20. socială a populaţiei 15. Gradul de asigurare a ocrotirii sănătăţii 16. Resursele V.Acţiune directă Calitatea activităţilor din unităţile economicosociale depinde de calitatea resurselor umane. Mentalitatea 18. Politica ştiinţei şi învăţământului 21. VI. Str.învăţământului .culturii.Factorii de mediu cu influenţă asupra activităţilor microeconomice 9. Politica economică 19. -asupra modalităţilor de construire a surselor. POLITICI Acţionează direct sau indirect asupra unităţii. Politica internaţională Acţionează direct sau indirect asupra unităţii. Politica externă 22. IV.ştiinţei 17.SOCIO-CULTURALI 14. DEMOGRAFICI V. . obiectivelor şi modalităţilor de realizare.Soroceanu naturale Acţionează indirect: 14 .

realizate într-un anumit cadru organizatoric şi juridic.Soroceanu 15 . realizarea şi controlul unei decizii”. cu atragerea unor compartimente şi specialişti. desfăşurat în timp de către organele de conducere.PROCESUL DECIZIONAL “ansamblul etapelor şi acţiunilor de gândire logică. V. pentru pregătirea. elaborarea.

Evaluare 16 .Soroceanu  Organizarea aplicării  Contol .Etapele şi fazele procesului decizional ELABORAREA DECIZIILOR APLICAREA DECIZIILOR  Diagnoza  Prognoza  Opţiunea  Decizia V.

 V.Elaborarea deciziilor – faze: identificarea şi definirea  stabilirea criteriilor şi obiectivelor specifice.  elaborarea variantelor.  aplicarea variantei optime.Soroceanu 17 .  evaluarea rezultatelor.

Concluzii 7. Evaluare. Nevoie 4. 5. Decizii 6.Procesul de elaborare a deciziilor 2. Veridficarea concluziilor V. Organizarea 1.Soroceanu 18 . Culegerea informatiilor 3.

dintre mai multe variante studiate..-Culegerea informaţiilor 3.Decizia temporară 6.– ORGANIZAREA – constă în măsuri corespunzătoare pentru aplicarea deciziei.-Identificarea nevoii 2. 6.. – PROGNOZA 3.CONTROLUL – constă în verificarea modului de îndeplinire a deciziei adoptate. – OPŢIUNEA 4..Etape şi faze ale procesului decizional după autori români şi englezi ETAPE Elaborarea deciziilor FAZE autori români 1 -DIAGNOZA Ce trebuie făcut ? Ce se poate face ? 2. V.Evaluarea informaţiilor 5.-Organizarea şi clasificarea informaţiilor 4. 5..Soroceanu autori englezi 1. – DECIZIA – presupune adoptarea soluţiei optime care asigură eficienţa maximă.-Verificarea deciziei temporare 7.Decizia finală Aplicarea deciziilor 19 .

locale.Soroceanu 20 . etc. 7. .în funcţie de gradul de cunoaştere a rezultatelor posibile se diferenţiază : .decizii individuale . .ale conducerii medii.de incertitudine şi . .după modul de adoptare.decizii luate în condiţii de certitudine.Decizia 1.ale organelor centrale. decizii globale 2.decizii colective. deciziile sunt : independente .după orizontul de timp.strategice. deciziile sunt: . .curente.decizii integrate 8 . . 6. 4.tactice.după nivelul la care se află factorul decizional sunt decizii: .neprogramate 5. .după subiectul conducerii. vorbim de: . deciziile sunt . se disting decizii :.programate .teritoriale.decizii luate în condiţii de risc. .ale conducerii superioare.ale conducerii inferioare V.după obiectul de conducere se disting. 3.în funcţie de autorita ale conducerii tea decizională.după numărul decidenţilor.

Soroceanu 21 .V.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->