SISTEME DE ORGANIZARE ŞI CONDUCERE

Sistemul de conducere cuprinde o componentă constructivă – structura de conducere funcţională – procesul de conducere. Structura de conducere a sistemului asigură cadrul de exercitare a procesului de conducere. Sistemul de conducere, este format din :  - subsistemul decizional,  - subsistemul operaţional,  - subsistemul informaţional.

V.Soroceanu

1

STRUCTURA DE CONDUCERE

Componentele sistemului de conducere
COMPONENTA CONSTRUCTIVĂ STRUCTURA DE CONDUCERE COMPONENTA FUNCŢIONALĂ PROCESUL DE CONDUCERE

 Structura organizatorică  Sistemul informaţional conducerii  Relaţiile – politice − economice - sociale − tehn.− ştiinţifice

 -Informaţia =obiect al muncii  - Exercitarea funcţiilor

conducerii

V.Soroceanu

2

Soroceanu 3 .Circuitul informaţiilor într-un sistem de conducere Subsistemul decizional Subsistemul informational Subsistemul operational V.

 aplicarea variantei optime.Soroceanu 4 .subsistemul decizional Desfăşurarea procesului decizional presupune o serie de etape :  identificarea şi definirea problemei.  alegerea variantei optime. V.  elaborarea variantelor.  stabilirea criteriilor şi obiectivelor specifice.  evaluarea rezultatelor.

La nivelul micro-economico-social. precum şi unităţile care au atribuţii de execuţie corespunzătoare locului şi rolului lor.Soroceanu 5 . subsistemul operaţional cuprinde organele centrale şi locale.Subsistemul operaţional La nivel macroeconomic. subsistemul operaţional cuprinde toate posturile de execuţie existente atât în structura de producţie cât şi în structura funcţională. V.

circuitelor şi fluxurilor informaţionale. procedurilor şi mijloacelor de tratare a informaţiilor existente într-o unitate economică.  Subsistemul informaţional cuprinde totalitatea datelor. V.Subsistemul informaţional  cuprinde totalitatea conexiunilor dintre centrele decizionale şi centrele efectorii şi asigură vehicularea informaţiilor de-a lungul acestor conexiuni. informaţiilor.Soroceanu 6 .

g) -să aibă flexibilitate constructivă şi funcţională.Principii la elaborarea şi perfecţionarea sistemului informaţional într-o unitate economico-socială: a) conceperea şi funcţionarea sistemului informaţional corespunzător cerinţelor conducerii unităţii. stabilite. b) intercorelarea acestui sistem cu structura organizatorică şi cu sistemul decizional. d) sistemul informaţional să furnizeze conducerii informaţii privind abaterile esenţiale de la obiectivele.Soroceanu 7 . e) -să asigure un timp corespunzător de reacţie decizională şi operaţională pentru toţi beneficiarii de informaţii. standardele etc. f) -obţinerea maximului de informaţii finale din fondul de informaţii primare. h) -să fie eficient. c) tratarea unitară a informaţiilor din punct de vedere metodologic. normele. V.

Soroceanu 8 .Sisteme de conducere funcţie de structura organizatorică  Sistemul ierarhic liniar  Sistemul funcţional de conducere  Sistemul ierarhic-funcţional V.

 necesită o reţea simplă de comunicaţii  stabileşte precis.  este aplicabil numai în cazul unităţilor mici.  necesită pregătire polivalentă V.Sistemul ierarhic liniar Avantaje:  unitate de conducere  conlucrare ierarhică.Soroceanu persoane şi compartimente situate la acelaşi nivel pe linii ierarhice diferite. de tip familial sau artizanal 9 . în Dezavantaje:  împiedică legăturile între linie directă. responsabilitatea fiecărui conducător.

desfăşurarea confuză şi ineficientă a activităţii.  asigură autoritatea crescută a şefilor specializaţi conflictelor profesionale de autoritate. V.  determină. ceea ce îngreunează transmiterea mesajelor informaţionale.  necesită o reţea comunicaţională complexă.  diluează responsabilităţile specialiştilor prin divizarea funcţională a autorităţii.Sistemul funcţional de conducere Avantaje: Dezavantaje:  generează multiplicarea  pluralitate de conducere.Soroceanu 10 .

Sistemul ierarhic-funcţional • conlucrarea strânsă a funcţiilor şi compartimentelor ierarhice cu compartimentele de muncă funcţionale. V.Soroceanu 11 . între funcţiile şi compartimentele de muncă ierarhice şi cele funcţionale. • separarea muncii de concepţie de cea de execuţie. • reţea densă de relaţii de autoritate ierarhice şi de relaţii funcţionale de autoritate. • îmbinarea autorităţii ierarhice cu cea funcţională.

empirică 10.Soroceanu . Etapele procesului de conducere: III. situaţională 12 II. ştiinţifică 13. unipersonală 14. tactică (1-3 ani) 3. normativă 11. Concepte. curentă (zile. Orizontul de timp: Tipul de conducere 1.Tipuri de conducere Criteriul I. operativă 6. colectivă 8. metode. colegială 9. săptămâni) 2. participativă 12. strategică (3-5 ani) 4. previzională 5. principii. modalităţi de realizare: V. post-operativă 7.

Metodologia de conducere 6.Soroceanu . Sistemul de organizare a economiei naţionale II.ECONOMICI 3. Pârghiile economico financiare Acţionează direct •– nivelul şi structura cererii •– nivelul preţurilor •– concurenţa • – cointeresarea materială •. Piata externa I.sistemul de salarizare •– sistemul preţurilor •– sistemul de credite •– taxe •– impozite şi dobânzi Acţionează indirect a) forma de proprietate b) gradul de autonomie şi descentralizare c) mecanismul de planificare a) – metode de conducere b) – tehnici de conducere c) – calităţile conducătorilor a) influenţează nivelul tehnic 13 4. Nivelul tehnic al V.Factorii de mediu cu influenţă asupra activităţilor microeconomice CATEGORII DE FACTORI FACTORII ELEMENTELE ŞI MODUL DE INFLUENŢARE 1.DE CONDUCERE EXOGENI UNITATII 5. Piata interna 2.

Resursele V. IV.Acţiune directă Calitatea activităţilor din unităţile economicosociale depinde de calitatea resurselor umane. Nivelul de dezvoltare a: . . -asupra modalităţilor de construire a surselor. Numărul populaţiei 10 Structura socio-rofesională 11 Ponderea populaţiei ocupate 12 Rata natalităţii 13 Durata medie de viaţă . Politica ştiinţei şi învăţământului 21. Politica externă 22. Gradul de asigurare a ocrotirii sănătăţii 16. 23.Soroceanu naturale Acţionează indirect: 14 .învăţământului . POLITICI Acţionează direct sau indirect asupra unităţii. Mentalitatea 18. Politica economică 19. VI. DEMOGRAFICI V.ştiinţei 17.SOCIO-CULTURALI 14. Politica internaţională Acţionează direct sau indirect asupra unităţii. Str.culturii. Politica socială 20. socială a populaţiei 15. obiectivelor şi modalităţilor de realizare.Factorii de mediu cu influenţă asupra activităţilor microeconomice 9.

pentru pregătirea.Soroceanu 15 .PROCESUL DECIZIONAL “ansamblul etapelor şi acţiunilor de gândire logică. realizarea şi controlul unei decizii”. V. realizate într-un anumit cadru organizatoric şi juridic. desfăşurat în timp de către organele de conducere. cu atragerea unor compartimente şi specialişti. elaborarea.

Soroceanu  Organizarea aplicării  Contol .Etapele şi fazele procesului decizional ELABORAREA DECIZIILOR APLICAREA DECIZIILOR  Diagnoza  Prognoza  Opţiunea  Decizia V.Evaluare 16 .

Soroceanu 17 .  elaborarea variantelor.Elaborarea deciziilor – faze: identificarea şi definirea  stabilirea criteriilor şi obiectivelor specifice.  evaluarea rezultatelor.  aplicarea variantei optime.  V.

Culegerea informatiilor 3.Procesul de elaborare a deciziilor 2. Concluzii 7. Evaluare. Organizarea 1.Soroceanu 18 . Decizii 6. Veridficarea concluziilor V. Nevoie 4. 5.

-Identificarea nevoii 2.Decizia finală Aplicarea deciziilor 19 .-Organizarea şi clasificarea informaţiilor 4. 6.– ORGANIZAREA – constă în măsuri corespunzătoare pentru aplicarea deciziei.-Culegerea informaţiilor 3. – PROGNOZA 3..Soroceanu autori englezi 1.CONTROLUL – constă în verificarea modului de îndeplinire a deciziei adoptate.Etape şi faze ale procesului decizional după autori români şi englezi ETAPE Elaborarea deciziilor FAZE autori români 1 -DIAGNOZA Ce trebuie făcut ? Ce se poate face ? 2... – DECIZIA – presupune adoptarea soluţiei optime care asigură eficienţa maximă.Evaluarea informaţiilor 5.. – OPŢIUNEA 4. V. 5.Decizia temporară 6.-Verificarea deciziei temporare 7. dintre mai multe variante studiate.

Decizia 1.după subiectul conducerii. 6. .de incertitudine şi .teritoriale.după modul de adoptare.Soroceanu 20 .locale. decizii globale 2.după obiectul de conducere se disting. .neprogramate 5.curente.în funcţie de gradul de cunoaştere a rezultatelor posibile se diferenţiază : . .în funcţie de autorita ale conducerii tea decizională. se disting decizii :. etc. deciziile sunt .tactice.decizii luate în condiţii de certitudine. deciziile sunt: . . 7.decizii colective. .decizii integrate 8 .ale conducerii inferioare V.ale organelor centrale. 4.programate .strategice.ale conducerii medii.după numărul decidenţilor. vorbim de: . deciziile sunt : independente .ale conducerii superioare. 3. .decizii individuale . .decizii luate în condiţii de risc.după orizontul de timp.după nivelul la care se află factorul decizional sunt decizii: .

V.Soroceanu 21 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful