You are on page 1of 122

HP LaserJet sèrie P1000 i P1500

Guia de l’usuari
HP LaserJet sèrie P1000 i P1500
Guia de l'usuari
Copyright i llicència Crèdits de marca registrada

© 2007 Copyright Hewlett-Packard Microsoft®, Windows® i Windows NT® són


Development Company, L.P. marques registrades als EE.UU. de
Microsoft Corporation.
Es prohibeix la reproducció, adaptació o
traducció sense el permís previ per escrit, PostScript® és una marca registrada de
excepte en els termes que contemplin les Adobe Systems Incorporated.
lleis de propietat intel·lectual.

La informació d’aquest document està


subjecta a canvis sense previ avís.

Les úniques garanties pels productes i


serveis de HP s’especifiquen en les
declaracions de garantia expresses que
acompanyen els productes i serveis
esmentats. Cap informació d’aquest
document pot ésser considerada com una
garantia addicional. HP no serà responsable
del errors u omissions tècnics o d’edició que
contingui aquest document.

Número de referència: CB410-90948

Edition 1, 11/2007
Índex de continguts

1 Informació del producte


Configuracions del producte ................................................................................................................. 2
Característiques del producte .............................................................................................................. 3
Identificació dels components del producte ......................................................................................... 5
HP LaserJet sèrie P1000 ..................................................................................................... 5
HP LaserJet sèrie P1500 ..................................................................................................... 6

2 Quadre de comandament
HP LaserJet sèrie P1000 ................................................................................................................... 10
HP LaserJet sèrie P1500 ................................................................................................................... 11

3 Programari del producte


Sistemes operatius compatibles ......................................................................................................... 14
Sistemes en xarxa admesos (només els models de xarxa HP LaserJet P1500) ............................... 15
Connexions del dispositiu ................................................................................................................... 16
Connexions USB ............................................................................................................... 16
Connexions de xarxa (només els models de xarxa HP LaserJet P1500) .......................... 16
Connexió del dispositiu a la xarxa ..................................................................... 16
Instal·lació del programari per al dispositiu de xarxa ........................................ 17
Programari per al Windows ................................................................................................................ 18
Controladors de la impressora del Windows ..................................................................... 18
Preferències d'impressora (controlador) ........................................................... 18
Ajuda en línia de les propietats de la impressora ............................................. 18
Prioritats dels paràmetres d'impressió .............................................................. 18
Tipus de controlador addicionals del Windows (models de xarxa HP LaserJet
P1500) ............................................................................................................... 18
Instal·lació del programari de la impressora del Windows ................................ 19
Per instal·lar el programari de la impressora per al Windows
Server 2003 (només el controlador d'impressora) ............................ 19
Per instal·lar el programari d'impressora per al Windows 2000 i
XP ..................................................................................................... 19
Canvi dels paràmetres del controlador de la impressora per al Windows ........ 19
Servidor web incrustat (només els models de xarxa HP LaserJet P1500) ........................ 19
Programari per al Macintosh .............................................................................................................. 20
Controladors de la impressora del Macintosh ................................................................... 20
Instal·lació del controlador de la impressora del Macintosh .............................. 20
Configuració del controlador de la impressora del Macintosh .......................... 20

CAWW iii
4 Paper compatible i altres suports
Suports utilitzats ................................................................................................................................. 24
Grandàries compatibles dels suports ................................................................................................. 25
Seleccioneu els suports d'impressió .................................................................................................. 26
Suports que poden malmetre el dispositiu ......................................................................... 26
Suports que cal evitar ........................................................................................................ 26
Suports especials per a la impressió .................................................................................................. 27
Sobres ............................................................................................................................... 27
Etiquetes ............................................................................................................................ 27
Transparències .................................................................................................................. 28
Paper de carta o formularis preimpresos ........................................................................... 28
Paper gruixut ..................................................................................................................... 28

5 Tasques d'impressió
Paràmetres de qualitat d'impressió .................................................................................................... 30
Càrrega de suports ............................................................................................................................. 31
Ranura d'alimentació prioritària (només l'HP LaserJet sèrie P1006/P1009/P1500) .......... 31
Safata d'entrada principal .................................................................................................. 31
Ajustament de la safata per a suports curts (només l'HP LaserJet P1002/P1003/P1004/
P1005) ............................................................................................................................... 31
Impressió en un suport especial ......................................................................................................... 33
Canvieu el controlador d'impressió en funció de la mida i el tipus de suport. ................... 33
Tipus d'impressió i capacitat de la safata .......................................................................... 33
Impressió en ambdues cares del paper (impressió a doble cara manual) ........................ 34
Impressió de diverses pàgines en un sol full de paper (impressió N-up) .......................... 36
Impressió de fullets ............................................................................................................ 37
Impressió de marques d'aigua ........................................................................................... 38
Impressió d'imatges de mirall ............................................................................................ 39
Cancel·lació d'un treball d'impressió .................................................................................................. 40

6 Gestió i manteniment
Substitució del cartutx d'impressió ..................................................................................................... 42
Pàgines d'informació de la impressora .............................................................................................. 44
Pàgina de demostració ...................................................................................................... 44
Pàgina de configuració ...................................................................................................... 44
Pàgina d'estat dels consumibles ....................................................................................... 44
Servidor web incrustat (només els models de xarxa HP LaserJet P1500) ........................................ 45
Com obrir el servidor web incrustat ................................................................................... 45
fitxa Information (Informació) ............................................................................................. 46
Fitxa Settings (Paràmetres) ............................................................................................... 46
Fitxa Networking (Xarxa) ................................................................................................... 46
Enllaços ............................................................................................................................. 46
Gestió de consumibles ....................................................................................................................... 47
Duració dels consumibles .................................................................................................. 47
Comprovació i encàrrec de consumibles ........................................................................... 47
Instruccions per emmagatzemar consumibles .................................................................. 47
Substitució i reciclatge dels consumibles .......................................................................... 48
Política d'HP sobre els consumibles que no siguin d'HP ................................................... 48
Restauració del dispositiu per a consumibles que no siguin d'HP .................... 48
Lloc web contra les falsificacions d'HP .............................................................................. 48

iv CAWW
Neteja del dispositiu ........................................................................................................................... 49
Neteja de l'àrea del cartutx d'impressió ............................................................................. 49
Neteja de la ruta del paper ................................................................................................ 51
Canvi del rodet de recollida ................................................................................................................ 52
Neteja del rodet de recollida ............................................................................................................... 55
Canvi del coixinet de separació de la impressora .............................................................................. 56
EconoMode ........................................................................................................................................ 59

7 Solució de problemes
Llista de comprovació de solució de problemes ................................................................................. 62
Pas 1: El dispositiu està ben configurat? ........................................................................... 62
Pas 2: El llum A punt està encès? ..................................................................................... 62
Pas 3: Podeu imprimir una pàgina de configuració? ......................................................... 62
Pas 4: La qualitat d'impressió és acceptable? ................................................................... 63
Pas 5: El dispositiu es comunica amb l'ordinador? ........................................................... 63
Pas 6: La pàgina impresa té l'aspecte que esperàveu? .................................................... 63
Com posar-se en contacte amb el servei d'assistència d'HP ............................................ 64
Patrons de l'indicador lluminós d'estat ............................................................................................... 65
Solució dels encallaments .................................................................................................................. 68
Punts habituals on es poden encallar els suports ............................................................. 68
Extracció d'una pàgina encallada ...................................................................................... 68
Millora de la qualitat d'impressió ........................................................................................................ 71
Impressió clara o descolorida ............................................................................................ 71
Punts de tòner ................................................................................................................... 71
Taques blanques ............................................................................................................... 71
Línies verticals ................................................................................................................... 72
Fons gris ............................................................................................................................ 72
Taques de tòner ................................................................................................................. 72
Partícules de tòner soltes .................................................................................................. 73
Defectes verticals repetitius ............................................................................................... 73
Caràcters deformats .......................................................................................................... 73
Inclinació de la pàgina ....................................................................................................... 74
Ondulacions ....................................................................................................................... 74
Arrugues o plecs ................................................................................................................ 74
Contorn dispers del tòner .................................................................................................. 75
Solució de problemes de suport ......................................................................................................... 76
La pàgina impresa té un aspecte diferent del de la pantalla .............................................................. 77
Text borrós, incorrecte o incomplet ................................................................................... 77
Falten gràfics o text, o bé hi ha pàgines en blanc ............................................................. 77
El format de pàgina és diferent del d'una altra impressora HP LaserJet ........................... 78
Qualitat dels gràfics ........................................................................................................... 78
Problemes de programari de la impressora ....................................................................................... 79
Problemes comuns del Macintosh ..................................................................................................... 80
Solució de problemes de configuració de la xarxa ............................................................................. 83

Apèndix A Accessoris i consumibles


Encàrrec de consumibles i accessoris ............................................................................................... 86

Apèndix B Servei i assistència

CAWW v
Declaració de garantia limitada de Hewlett-Packard .......................................................................... 88
Servei de garantia amb reparacions pròpies del client ...................................................................... 89
Contracte de llicència de programari de Hewlett-Packard ................................................................. 90
Garantia limitada per a cartutxos d'impressió i tambors d'imatges .................................................... 91
Servei d'atenció al client d'HP ............................................................................................................ 92
Disponibilitat del suport i el servei ...................................................................................................... 94
Serveis HP Care Pack™ i contractes de serveis ............................................................... 94
Directrius per tornar a embalar el dispositiu ....................................................................................... 95

Apèndix C Especificacions del dispositiu

Apèndix D Informació sobre normatives


Conformitat amb les normes FCC .................................................................................................... 100
Declaració de conformitat per a l'HP LaserJet sèrie P1000 ............................................................. 101
Declaració de conformitat per a l'HP LaserJet sèrie P1500 ............................................................. 102
Declaracions sobre normatives ........................................................................................................ 103
Declaració sobre la seguretat làser ................................................................................. 103
Normatives DOC al Canadà ............................................................................................ 103
Declaració EMI a Corea ................................................................................................... 103
Declaració sobre el làser a Finlàndia ............................................................................... 104
Taula de substàncies (Xina) ............................................................................................ 105
Programa d'administració ambiental dels productes ........................................................................ 106
Protecció del medi ambient ............................................................................................. 106
Producció d'ozó ............................................................................................................... 106
Consum elèctric ............................................................................................................... 106
Consum de tòner ............................................................................................................. 106
Utilització del paper ......................................................................................................... 106
Plàstics ............................................................................................................................ 106
Subministraments per a la impressió LaserJet d'HP ....................................................... 106
Instruccions de devolució i reciclatge .............................................................................. 107
Estats Units i Puerto Rico ............................................................................... 107
Diverses devolucions (de dos a vuit cartutxos) .............................. 107
Devolucions d'un sol cartutx ........................................................... 107
Enviament ....................................................................................... 107
Devolucions fora dels EUA ............................................................................. 107
Paper ............................................................................................................................... 108
Restriccions del material .................................................................................................. 108
Deposició d'equips per part dels usuaris a les llars privades de la Unió Europea .......... 108
Full de dades de seguretat del material (MSDS) ............................................................. 108
Si voleu més informació ................................................................................................... 108

Índex ................................................................................................................................................................. 109

vi CAWW
1 Informació del producte

● Configuracions del producte

● Característiques del producte

● Identificació dels components del producte

CAWW 1
Configuracions del producte
HP LaserJet sèrie P1000 HP LaserJet sèrie P1500

● Sortida de la primera pàgina: < 8 segons ● Sortida de la primera pàgina: < 6 segons

● Velocitat: 14 pàgines A4 per minut (ppm), 15 pàgines ● Velocitat: 22 pàgines A4 per minut (ppm), 23 pàgines
mida carta ppm mida carta ppm

● Safata: safata universal de 150 fulls ● Safates: ranura d'alimentació prioritària per a 10 fulls i
safata universal de 250 fulls
● Connectivitat: port USB 2.0 d'alta velocitat
● Connectivitat: port USB 2.0 d'alta velocitat. Funcions de
xarxa a la placa (només els models de xarxa HP LaserJet
Només l'HP LaserJet P1006/P1009
P1500).
● Sortida de la primera pàgina: < 8 segons

● Velocitat: 22 pàgines A4 per minut (ppm), 17 pàgines


mida carta ppm

● Safata: ranura d'alimentació prioritària per a 10 fulls i


safata universal de 150 fulls

● Connectivitat: port USB 2.0 d'alta velocitat

2 Capítol 1 Informació del producte CAWW


Característiques del producte
Avantatge Característiques admeses

Qualitat d'impressió excel·lent ● Cartutxos d'impressió HP.

● Text i gràfics de 600 per 600 punts per polzada (ppp).

● Paràmetres ajustables per optimitzar la qualitat d'impressió.

Facilitat d'utilització ● Cartutx d'impressió fàcil d'instal·lar.

● Accés pràctic al cartutx d'impressió i a la ruta del paper


mitjançant la porta del cartutx.

● Ajustament de la safata de paper amb una mà.

Manipulació del paper flexible ● Safata principal per a paper de carta, sobres, etiquetes,
transparències, suports de mides personalitzades, postals i
paper gruixut.

● Ranura d'alimentació prioritària per a paper de carta, sobres,


etiquetes, transparències, suports de mides personalitzades,
postals i paper gruixut.

● Una safata de sortida superior per a 125 fulls.

● Impressió en ambdues cares del paper (manual). Consulteu


Impressió en ambdues cares del paper (impressió a doble
cara manual) a la pàgina 34.

Connexions d'interfície ● Port USB 2.0 d'alta velocitat.

● Servidor d'impressió intern integrat per connectar-se a una


xarxa 10/100Base-T. (Només els models de xarxa
HP LaserJet P1500)

Estalvi d'energia ● El dispositiu estalvia electricitat automàticament en reduir de


forma substancial el consum d'energia quan no està
imprimint.

Impressió econòmica ● Les funcions d'impressió N-up (impressió de diverses


pàgines en un full) i d'impressió a doble cara estalvien paper.
Consulteu Impressió en ambdues cares del paper (impressió
a doble cara manual) a la pàgina 34.

Impressió de còpies per a arxiu ● Quan imprimiu pàgines que s'han d'emmagatzemar durant
un període llarg de temps, aquesta opció configura el
dispositiu amb un mode que redueix les taques de tòner i la
pols.

● Seleccioneu Archive (Arxiu) como a tipus de paper.

Consumibles ● Pàgina d'estat dels consumibles amb indicadors del cartutx


d'impressió que fan una estimació dels nivells restants dels
consumibles. No disponible per a consumibles que no siguin
d'HP.

● Disseny de cartutx d'impressió que fa que no sigui necessari


sacsejar-los.

● Autenticació per als cartutxos d'impressió originals d'HP.

● Facilitat d'encàrrec de consumibles de recanvi.

CAWW Característiques del producte 3


Avantatge Característiques admeses

Accessibilitat ● Guia de l'usuari en línia compatible amb els lectors de text en


pantalla.

● Totes les portes i cobertes es poden obrir amb una sola mà.

Seguretat ● Receptacle amb candau Kensington a la part posterior del


dispositiu.

4 Capítol 1 Informació del producte CAWW


Identificació dels components del producte
HP LaserJet sèrie P1000
Figura 1-1 HP LaserJet sèrie P1000, vista frontal (il·lustració de l'HP LaserJet P1006/P1009)

1 Safata de sortida

2 Ampliador de safata de sortida plegable

3 Ranura d'alimentació prioritària

4 Safata d'entrada principal plegable

5 Ampliador per a suports curts (només l'HP LaserJet P1002/P1003/P1004/P1005)

6 Botó d'engegada

7 Llengüeta d'aixecament de la porta del cartutx

8 Quadre de comandament (es mostra el quadre de comandament de l'HP LaserJet P1006/P1009)

Figura 1-2 HP LaserJet sèrie P1000, vista posterior (il·lustració de l'HP LaserJet P1006/P1009)

1 Port USB

CAWW Identificació dels components del producte 5


2 Receptacle d'alimentació

3 Número de sèrie

HP LaserJet sèrie P1500


Figura 1-3 HP LaserJet sèrie P1500, vista frontal (il·lustració de l'HP LaserJet P1505n)

1 Safata de sortida

2 Ampliador de safata de sortida plegable

3 Ranura d'alimentació prioritària

4 Safata d'entrada

5 Botó d'engegada

6 Llengüeta d'aixecament de la porta del cartutx

7 Quadre de comandament

Figura 1-4 HP LaserJet sèrie P1500, vista posterior (il·lustració de l'HP LaserJet P1505n)

1 Port USB

6 Capítol 1 Informació del producte CAWW


2 Port de xarxa interna HP (només els models de xarxa HP LaserJet P1500)

3 Receptacle d'alimentació

4 Número de sèrie

CAWW Identificació dels components del producte 7


8 Capítol 1 Informació del producte CAWW
2 Quadre de comandament

● HP LaserJet sèrie P1000

● HP LaserJet sèrie P1500

CAWW 9
HP LaserJet sèrie P1000
El quadre de comandament de l'HP LaserJet sèrie P1000 té dos llums i un botó.

NOTA: Consulteu Patrons de l'indicador lluminós d'estat a la pàgina 65 per obtenir una descripció
dels patrons dels llums.

Figura 2-1 Quadre de comandament de l'HP LaserJet sèrie P1000 (il·lustració de l'HP LaserJet P1006/
P1009)

1 Llum Atenció: indica que la porta del cartutx d'impressió és oberta o que s'ha produït un error.

2 Llum A punt: quan el dispositiu està llest per imprimir, el llum A punt està encès. Quan el dispositiu està processant
dades, el llum A punt parpelleja.

3 Botó Anul·la: per cancel·lar la feina d'impressió en curs, premeu el botó Anul·la (només l'HP LaserJet P1006/P1009).

10 Capítol 2 Quadre de comandament CAWW


HP LaserJet sèrie P1500
El quadre de comandament de l'HP LaserJet sèrie P1500 té quatre llums i dos botons.

NOTA: Consulteu Patrons de l'indicador lluminós d'estat a la pàgina 65 per obtenir una descripció
dels patrons dels llums.

Figura 2-2 Quadre de comandament de l'HP LaserJet sèrie P1500 (il·lustració de l'HP LaserJet
P1505n)

1 Llum Tòner: quan el cartutx d'impressió és baix, l'indicador lluminós del tòner s'encén. Quan el cartutx d'impressió s'ha
esgotat, el llum del tòner parpelleja.

2 Llum Atenció: indica que la porta del cartutx d'impressió és oberta o que s'ha produït un error.

3 Llum A punt: quan el dispositiu està llest per imprimir, el llum A punt està encès. Quan el dispositiu està processant
dades, el llum A punt parpelleja.

4 Llum Vés: parpelleja per indicar que s'ha produït un error de continuació o que un treball d'alimentació manual està llest
per continuar.

5 Botó Vés: per imprimir una pàgina de configuració, premeu el botó Vés quan el llum A punt estigui encès. Quan el llum
Vés parpellegi, premeu el botó Vés per continuar el treball d'impressió.

6 Botó Anul·la: per cancel·lar la feina d'impressió en curs, premeu el botó Anul·la.

CAWW HP LaserJet sèrie P1500 11


12 Capítol 2 Quadre de comandament CAWW
3 Programari del producte

Per tal de configurar correctament el dispositiu i poder accedir a totes les seves funcions, cal fer una
instal·lació completa del programari subministrat.

A les seccions següents es descriu el programari subministrat amb el producte:

● Sistemes operatius compatibles

● Sistemes en xarxa admesos (només els models de xarxa HP LaserJet P1500)

● Connexions del dispositiu

● Programari per al Windows

● Programari per al Macintosh

CAWW 13
Sistemes operatius compatibles
El dispositiu inclou programari per als sistemes operatius següents:

● Windows 2000

● Windows Server 2003 (32 bits i 64 bits)

Per obtenir més informació sobre com realitzar l'actualització del Windows 2000 Server al Windows
Server 2003 mitjançant la funció d'Assenyalament i impressió del Windows Server 2003 o els
serveis i la impressió del Terminal Server del Windows Server 2003, aneu a
http://www.microsoft.com/.

● Windows® XP (32 bits)

● Macintosh OS X V10.2.8, V10.3.9 i V10.4.3

● Windows Vista (32 bits i 64 bits)

14 Capítol 3 Programari del producte CAWW


Sistemes en xarxa admesos (només els models de xarxa
HP LaserJet P1500)
● TCP/IP

CAWW Sistemes en xarxa admesos (només els models de xarxa HP LaserJet P1500) 15
Connexions del dispositiu
Connexions USB
El producte admet connexions USB.

1. Introduïu el CD d'instal·lació del programari a la unitat de CD-ROM de l'ordinador.

NOTA: No connecteu el cable USB fins que se us sol·liciti.

2. Si el programa d'instal·lació no s'inicia automàticament, examineu el contingut del CD i executeu


el fitxer SETUP.EXE.

3. Seguiu les instruccions de la pantalla per tal de configurar el dispositiu i instal·lar el programari.

Connexions de xarxa (només els models de xarxa HP LaserJet P1500)


Els models de xarxa HP LaserJet P1500 poden connectar-se a xarxes mitjançant el port de xarxa interna
d'HP.

Connexió del dispositiu a la xarxa


Per connectar un producte amb funcions de xarxa, necessitareu el següent:

● Xarxa cablejada TCP/IP funcional

● Un cable Ethernet CAT-5

Per connectar el dispositiu a la xarxa


1. Connecteu el cable Ethernet CAT-5 a un port disponible del port del concentrador o encaminador
Ethernet.

2. Connecteu el cable Ethernet al port Ethernet de la part posterior del dispositiu.

3. Comproveu que un dels llums de xarxa (10 o 100) estigui encès al port de xarxa situat a la part
posterior del dispositiu.

4. Imprimiu una pàgina de configuració: quan el dispositiu estigui a punt, premeu el botó Vés.

16 Capítol 3 Programari del producte CAWW


NOTA: Per resoldre problemes de connexió a la xarxa, consulteu Solució de problemes de
configuració de la xarxa a la pàgina 83.

Instal·lació del programari per al dispositiu de xarxa


Per utilitzar el dispositiu a la xarxa, instal·leu el programari en un ordinador connectat a la xarxa.
Consulteu Programari per al Windows a la pàgina 18 o Programari per al Macintosh
a la pàgina 20 per obtenir informació sobre com instal·lar el programari.

CAWW Connexions del dispositiu 17


Programari per al Windows
Controladors de la impressora del Windows
Un controlador d'impressora és el programari que proporciona accés a les funcions de la impressora i
els mitjans perquè l'ordinador es pugui comunicar amb el dispositiu.

Preferències d'impressora (controlador)


Les preferències d'impressora controlen el dispositiu. Podeu canviar els paràmetres per defecte, com
ara la grandària i el tipus del material, la impressió de diverses pàgines en un sol full (impressió N-up),
la resolució i les marques d'aigua. Podeu accedir a les preferències de la impressora de les formes
següents:

● Mitjançant l'aplicació de programari que utilitzeu per imprimir. D'aquesta manera només es canvien
els paràmetres de l'aplicació de programari actual.

● Mitjançant el sistema operatiu Windows. D'aquesta manera es canvien els paràmetres per defecte
de tots els treballs d'impressió futurs.

NOTA: Com que moltes aplicacions de programari utilitzen un mètode diferent per accedir a les
propietats de la impressora, a la secció següent es descriuen els mètodes més comuns que s'utilitzen
al Windows 2000 i Windows XP.

Ajuda en línia de les propietats de la impressora


L'ajuda en línia de les propietats de la impressora, que també s'anomena ajuda del controlador, inclou
informació específica sobre les funcions de les propietats de la impressora. Aquesta ajuda en línia us
guiarà pel procés de modificació dels paràmetres predeterminats de la impressora. Per a alguns
controladors, l'ajuda en línia proporciona ajuda contextual que descriu les opcions de la característica
del controlador que esteu utilitzant.

Per accedir a l'ajuda en línia de les propietats de la impressora

1. A l'aplicació de programari, premeu Fitxer i, a continuació, premeu Imprimeix.

2. Premeu Propietats i, a continuació, premeu Ajuda.

Prioritats dels paràmetres d'impressió


Hi ha dues formes de canviar els paràmetres d'impressió del dispositiu: a l'aplicació de programari o al
controlador de la impressora. Els canvis realitzats a l'aplicació de programari anul·len els paràmetres
modificats al controlador de la impressora. En una aplicació de programari, els canvis realitzats al
quadre de diàleg Format de pàgina anul·len els canvis realitzats al quadre de diàleg Imprimeix.

Si disposeu de més d'un mètode per canviar un determinat paràmetre d'impressió, feu servir el mètode
que tingui la prioritat més alta.

Tipus de controlador addicionals del Windows (models de xarxa HP LaserJet P1500)


Els models de xarxa HP LaserJet P1500 també inclouen un controlador d'impressora PCL 5e disponible.
Utilitzeu la funció Afegeix una impressora de Microsoft per instal·lar el controlador.

18 Capítol 3 Programari del producte CAWW


Instal·lació del programari de la impressora del Windows

Per instal·lar el programari de la impressora per al Windows Server 2003 (només el controlador
d'impressora)

Consulteu la documentació del sistema operatiu per obtenir instruccions sobre la instal·lació en un
controlador de la impressora.

Per instal·lar el programari d'impressora per al Windows 2000 i XP


Inseriu el CD de programari inclòs amb el dispositiu a la unitat de CD-ROM de l'ordinador. Seguiu les
instruccions d'instal·lació que apareixen a la pantalla per instal·lar el programari de la impressora.

NOTA: Si no s'obre la pantalla de benvinguda, premeu Inicia a la barra de tasques del Windows,
premeu Executa, escriviu Z:\setup (on Z és la lletra de la unitat de CD) i premeu D'acord.

Canvi dels paràmetres del controlador de la impressora per al Windows

Per canviar els paràmetres de totes Per canviar els paràmetres Per canviar els paràmetres de
les tasques d'impressió fins que es predeterminats per a totes les configuració del dispositiu
tanqui el programa tasques d'impressió

1. Al menú Fitxer del programa, feu 1. Feu clic a Inicia, Configuració i 1. Feu clic a Inicia, Configuració i
clic a Imprimeix. Impressores (Windows 2000); Impressores (Windows 2000);
Impressores i faxos Impressores i faxos
2. Seleccioneu el controlador i feu clic (Windows XP Professional i (Windows XP Professional i
a Propietats o Preferències. Server 2003) o Impressores i Server 2003) o Impressores i
altres dispositius de maquinari altres dispositius de maquinari
Els passos poden variar, però aquest és (Windows XP Home). (Windows XP Home).
el procediment més habitual.
Per al Windows Vista, feu clic a Per al Windows Vista, feu clic a
Inicia, Tauler de control i Inicia, Tauler de control i
Impressora. Impressora.

2. Feu clic amb el botó dret a la icona 2. Feu clic amb el botó dret a la icona
del controlador i seleccioneu del controlador i seleccioneu
Preferències d'impressió. Propietats.

3. Feu clic a la pestanya


Configuració del dispositiu.

Servidor web incrustat (només els models de xarxa HP LaserJet P1500)


Podeu utilitzar el servidor web incrustat per configurar el dispositiu, visualitzar informació de l'estat i
obtenir informació sobre la solució de problemes.

Consulteu Servidor web incrustat (només els models de xarxa HP LaserJet P1500) a la pàgina 45
per obtenir més informació.

CAWW Programari per al Windows 19


Programari per al Macintosh
Controladors de la impressora del Macintosh
Un controlador d'impressora és el component de programari que proporciona accés a les funcions de
la impressora i els mitjans perquè l'ordinador es pugui comunicar amb el dispositiu.

Instal·lació del controlador de la impressora del Macintosh


En aquesta secció s'explica com instal·lar el programari del sistema d'impressió per al
Macintosh OS X V10.2.8, V10.3.9 i V10.4.3.

1. Introduïu el CD de programari a la unitat de CD-ROM i executeu l'instal·lador.

2. Feu doble clic a la icona de CD de l'escriptori.

3. Feu doble clic a la icona Installer (Instal·lador).

4. Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla de l'ordinador.

5. Imprimiu una pàgina de prova o una pàgina des de qualsevol programa per assegurar-vos que el
programari està instal·lat correctament.

Si la instal·lació no és correcta, torneu a instal·lar el programari. Si continua sent incorrecta, consulteu


la secció Problemes coneguts i solucions de les Notes d'instal·lació. Les Notes d'instal·lació es troben
al CD de programari o al lloc web del servei tècnic (consulteu Servei d'atenció al client d'HP
a la pàgina 92 per obtenir-ne l'adreça web).

Configuració del controlador de la impressora del Macintosh


Per obrir el controlador de la impressora del Macintosh des de l'ordinador, utilitzeu un dels mètodes
següents:

20 Capítol 3 Programari del producte CAWW


Sistema operatiu Per canviar els paràmetres de Per canviar els paràmetres per Per canviar els paràmetres de
tots els treballs d'impressió defecte del treball d'impressió configuració (per exemple,
fins que es tanqui el (per exemple, activar l'opció afegir una safata o habilitar/
programari d'impressió per les dues cares inhabilitar la impressió a doble
per defecte) cara manual)

Macintosh OS X 1. Al menú File (Fitxer), feu 1. Al menú File (Fitxer), feu 1. Per obrir Printer Setup
V10.2.8 i V10.3.9 clic a Print (Imprimeix). clic a Print (Imprimeix). Utility (Utilitat de
configuració de la
2. Canvieu els paràmetres 2. Canvieu els paràmetres impressora), seleccioneu la
que desitgeu als diversos que desitgeu als diversos unitat de disc dur, feu clic a
menús emergents. menús emergents. Applications
(Aplicacions), Utilities
3. Al menú emergent Presets (Utilitats) i, a continuació,
(Predefinits), feu clic a feu doble clic a Printer
Save as (Anomena i desa) Setup Utility (Utilitat de
i escriviu un nom per al configuració de la
valor predefinit. impressora).

Aquests paràmetres es desen al 2. Feu clic a la cua


menú Presets (Predefinits). Per d'impressió.
utilitzar els paràmetres nous,
seleccioneu l'opció predefinida 3. Al menú Printers
desada cada vegada que (Impressores), feu clic a
vulgueu obrir un programa i Show Info (Mostra la
imprimir. informació).

Macintosh OS X 1. Al menú File (Fitxer), feu 1. Al menú File (Fitxer), feu 1. Per obrir la Printer Setup
V10.4.3 clic a Print (Imprimeix). clic a Print (Imprimeix). Utility (Utilitat de
configuració de la
2. Canvieu els paràmetres 2. Canvieu els paràmetres impressora), seleccioneu la
que desitgeu als diversos que desitgeu als diversos unitat de disc dur, feu clic a
menús emergents. menús emergents. Applications
(Aplicacions), Utilities
3. Al menú emergent Presets (Utilitats) i, a continuació,
(Predefinits), feu clic a feu doble clic a Printer
Save as (Anomena i desa) Setup Utility (Utilitat de
i escriviu un nom per al configuració de la
valor predefinit. impressora).

4. Aquests paràmetres es 2. Feu clic a la cua


desen al menú Presets d'impressió.
(Predefinits). Per utilitzar
els paràmetres nous, 3. Al menú Printers
seleccioneu l'opció (Impressores), feu clic a
predefinida desada cada Show Info (Mostra la
vegada que vulgueu obrir informació).
un programa i imprimir.

CAWW Programari per al Macintosh 21


22 Capítol 3 Programari del producte CAWW
4 Paper compatible i altres suports

● Suports utilitzats

● Grandàries compatibles dels suports

● Seleccioneu els suports d'impressió

● Suports especials per a la impressió

CAWW 23
Suports utilitzats
El producte pot utilitzar una gran varietat de tipus de paper i altres suports d'impressió d'acord amb les
directrius d'aquesta guia de l'usuari. Els suports que no segueixin aquestes directrius poden provocar
els problemes següents:

● Qualitat d'impressió baixa

● Augment dels encallaments

● Desgast prematur del dispositiu que requereixi una reparació

Per obtenir els millors resultats possibles, utilitzeu només paper i suports d'impressió de la marca HP.
Hewlett-Packard Company no pot recomanar la utilització d'altres marques. Com que no són productes
d'HP, HP no pot influenciar o controlar la seva qualitat.

És possible que un suport compleixi totes les directrius indicades en aquesta guia de l'usuari i que no
s'obtinguin resultats satisfactoris. Això pot ser a causa d'una manipulació no apropiada, una
temperatura i uns nivells d'humitat inacceptables o altres variables que Hewlett-Packard no pot
controlar.

Abans de comprar una gran quantitat d'un suport, proveu-lo i assegureu-vos que compleix els requisits
especificats en aquesta guia de l'usuari i a la publicació HP LaserJet printer family media guide. Les
directrius es poden baixar del lloc web http://www.hp.com/support/ljpaperguide/; també podeu consultar
Servei d'atenció al client d'HP a la pàgina 92 per obtenir més informació sobre com sol·licitar-les.

ATENCIÓ: Si utilitzeu un suport que no compleix les especificacions de Hewlett-Packard es poden


produir problemes al dispositiu que requereixin una reparació. Aquest tipus de reparació no queda
cobert per la garantia de Hewlett-Packard ni pels contractes de serveis.

24 Capítol 4 Paper compatible i altres suports CAWW


Grandàries compatibles dels suports
El producte admet diverses mides de paper i s'adapta a diversos suports. Podeu canviar la mida del
paper des de la fitxa Paper del controlador de la impressora, o des del servidor web incrustat (només
els models de xarxa HP LaserJet P1500).

La mida és Dimensions

Carta (per defecte als EUA, Canadà, Mèxic i Amèrica Llatina) 216 x 279 mm

Legal 216 x 1194 mm

Executiu 184 x 267 mm

A4 (per defecte a tot el món, tret dels EUA, Canadà, Mèxic i 210 x 297 mm
Amèrica Llatina)

A5 148 x 210 mm

A6 105 x 148 mm

B5 (JIS) 182 x 257 mm

Sobre núm. 10 105 x 241 mm

Sobre DL 110 x 220 mm

Sobre C5 162 x 229 mm

Sobre B5 176 x 250 mm

Sobre Monarch 98 x 191 mm

16K 197 x 273 mm

195 x 270 mm

184 x 260 mm

8,5 x 13 216 x 330 mm

B5 (ISO) 176 x 250 mm

Postal 100 x 148 mm

Postal doble 148 x 200 mm

CAWW Grandàries compatibles dels suports 25


Seleccioneu els suports d'impressió
Tingueu en compte els següents factors a l'hora d'escollir el suport d'impressió.

Suports que poden malmetre el dispositiu


No utilitzeu els suports que poden malmetre el dispositiu.

● No utilitzeu suports amb grapes.

● No utilitzeu transparències, etiquetes, fotografies o paper setinat dissenyats per a impressores


d'injecció de tinta ni de baixa temperatura. Utilitzeu només suports especificats per a la utilització
amb impressores HP LaserJet.

● No utilitzeu paper amb relleu o revestit que no estigui dissenyat per a les temperatures de la
fonedora.

● No utilitzeu paper de carta tenyit a baixa temperatura o amb termografia. Els formularis
preimpresos i el paper de carta han d'utilitzar tinta dissenyada per a les altes temperatures de la
fonedora.

● No utilitzeu cap suport que provoqui emissions perilloses o que es fongui, es desplaci o es
descoloreixi quan s'exposi a la temperatura de la fonedora.

Per sol·licitar consumibles d'impressió HP LaserJet, aneu a http://www.hp.com/go/ljsupplies/ des dels


EUA, o bé a http://www.hp.com/ghp/buyonline.html/ des de la resta del món.

Suports que cal evitar


Si es fan servir suports que no compleixen les especificacions del dispositiu, es redueix la qualitat
d'impressió i es poden produir més encallaments.

● No utilitzeu paper massa aspre. Utilitzeu paper amb una suavitat provada inferior a 250 Sheffield.

● No utilitzeu paper amb escapçaments o perforacions diferents del paper estàndard amb tres
perforacions.

● No utilitzeu formularis amb diferents parts o pàgines.

● Per tal de garantir una cobertura uniforme del tòner, no utilitzeu paper amb marques d'aigua si
imprimiu patrons continus.

26 Capítol 4 Paper compatible i altres suports CAWW


Suports especials per a la impressió
Aquest dispositiu admet la impressió en suports especials.

Sobres
● Cal emmagatzemar els sobres plans.

● Assegureu-vos que els sobres no s'enganxen i que no presenten arrugues, incisions o qualsevol
altre tipus de dany. No utilitzeu mai sobres amb ganxos, fermalls, finestres, recobriments, solapes
autoadhesives ni cap altre material sintètic.

● Assegureu-vos que la junta arriba fins a la cantonada del sobre, tal com s'indica a la il·lustració
següent.

1 Acceptable

2 Inacceptable

● Els adhesius del sobres amb una tira adhesiva protegida o amb més d'una solapa que es pleguen
per tancar-los han de ser compatibles amb la calor i la pressió que utilitza la fonedora.

ATENCIÓ: Si no seguiu les directrius anteriors, pot ser que es produeixin encallaments.

Etiquetes
Quan seleccioneu les etiquetes, tingueu en compte la qualitat de cada component:

● Utilitzeu només etiquetes sense espais entre elles.

● Comproveu que les etiquetes estiguin ben enganxades.

● No utilitzeu etiquetes arrugades, amb bombolles o malmeses d'alguna altra manera.

● Feu servir només fulls d'etiquetes sencers. Aquest dispositiu no admet la impressió en fulls
d'etiquetes parcials.

Per obtenir instruccions sobre la càrrega d'etiquetes, consulteu Tipus d'impressió i capacitat de la safata
a la pàgina 33.

CAWW Suports especials per a la impressió 27


Transparències
● Per obtenir informació sobre les safates, l'orientació del suport i els paràmetres del controlador,
consulteu Tipus d'impressió i capacitat de la safata a la pàgina 33.

● Col·loqueu les transparències en una superfície plana un cop les hagueu tret del dispositiu.

ATENCIÓ: Per evitar de malmetre el dispositiu, utilitzeu només transparències recomanades per a
l'ús en impressores làser. Els suports d'impressió transparents no dissenyats per a la impressió amb
LaserJet es fondran a la fonedora i la malmetran.

Paper de carta o formularis preimpresos


● No utilitzeu paper de carta amb molt relleu o gofrat.

● Utilitzeu només tintes no inflamables que no puguin malmetre els rodets de la impressora.

Paper gruixut
● No utilitzeu paper que pesi més que l'especificació de suport recomanada per a aquest dispositiu.

28 Capítol 4 Paper compatible i altres suports CAWW


5 Tasques d'impressió

● Paràmetres de qualitat d'impressió

● Càrrega de suports

● Impressió en un suport especial

● Cancel·lació d'un treball d'impressió

CAWW 29
Paràmetres de qualitat d'impressió
Els paràmetres de qualitat d'impressió afecten la resolució d'impressió i l'ús del tòner.

Per canviar els paràmetres de qualitat d'impressió, utilitzeu el procediment següent:

1. Obriu les propietats de la impressora (o Preferències d'impressió al Windows 2000 i XP).


Consulteu Preferències d'impressora (controlador) a la pàgina 18 per obtenir instruccions.

2. A la fitxa Paper/Quality (Paper/Qualitat) o Finishing (Presentació) (o fitxa Paper Type/Quality


[Tipus de paper/Qualitat] en alguns controladors Mac), seleccioneu el paràmetre de qualitat
d'impressió que voleu utilitzar. Les opcions disponibles són les següents:

● FastRes 600 (només l'HP LaserJet sèrie P1000): aquest paràmetre proporciona una
qualitat del resultat de 600 ppp.

● 600 ppp (només l'HP LaserJet sèrie P1500): aquest paràmetre proporciona una sortida de
600 x 600 ppp amb la tecnologia de millora de la resolució (REt) per obtenir un text millorat.

● FastRes 1200: aquest paràmetre proporciona una qualitat del resultat de 1.200 ppp.

● EconoMode: el text s'imprimeix utilitzant menys tòner. Aquest paràmetre és útil quan
s'imprimeixen esborranys. Podeu activar aquesta opció independentment de la resta de
paràmetres de qualitat d'impressió.

NOTA: No totes les característiques de la impressora estan disponibles en tots els controladors o
sistemes operatius. Consulteu les propietats de la impressora (controlador) a l'ajuda en línia per obtenir
informació sobre la disponibilitat de funcions d'aquest controlador.

30 Capítol 5 Tasques d'impressió CAWW


Càrrega de suports
ATENCIÓ: Si intenteu imprimir en suports amb arrugues, doblecs o qualsevol altre dany, pot ser que
s'encalli el paper. Consulteu Solució dels encallaments a la pàgina 68 per obtenir més informació.

Ranura d'alimentació prioritària (només l'HP LaserJet sèrie P1006/P1009/


P1500)
La ranura d'alimentació prioritària té una capacitat màxima de 10 fulls o un sobre, una transparència,
un full d'etiquetes o cartolina. Carregueu el suport amb la part superior al davant i la cara que s'hagi
d'imprimir cap amunt. Per evitar encallaments i inclinacions, ajusteu sempre les guies de suport dels
costats abans d'inserir el suport.

Safata d'entrada principal


La safata d'entrada principal de l'HP LaserJet sèrie P1000 té una capacitat màxima de 150 fulls de
75 g/m2, o bé menys fulls en cas de suports més gruixuts (alçada de la pila de 15 mm o menys).

La safata d'entrada principal de l'HP LaserJet sèrie P1500 té una capacitat màxima de 250 fulls de
75 g/m2 , o bé menys fulls en cas de suports més gruixuts (alçada de la pila de 25 mm o menys).

Carregueu el suport amb la part superior al davant i la cara que s'hagi d'imprimir cap amunt. Per evitar
encallaments i inclinacions, ajusteu sempre les guies de suport dels costats i de la part frontal.

NOTA: Quan afegiu nous suports, traieu els de la safata d'entrada i redreceu la pila. D'aquesta manera
s'evita que entri més d'un full al dispositiu i es redueix el nombre d'encallaments.

Ajustament de la safata per a suports curts (només l'HP LaserJet P1002/


P1003/P1004/P1005)
Si imprimiu amb suports de menys de 185 mm , feu servir l'ampliador per a suports curts per tal d'ajustar
la safata d'entrada.

1. Traieu l'eina d'ampliació per a suports curts que trobareu a la ranura d'emmagatzematge a
l'esquerra de l'àrea d'entrada de suports.

CAWW Càrrega de suports 31


2. Col·loqueu l'eina a la guia de suports ajustable.

3. Inseriu el suport en el dispositiu fins que s'aturi i, tot seguit, desplaceu la guia de suports ajustable
amb l'eina col·locada per tal d'aguantar el suport.

4. Quan hagueu acabat d'imprimir amb suports curts, traieu l'ampliador per a suports curts i torneu-
lo a desar a la ranura d'emmagatzematge.

32 Capítol 5 Tasques d'impressió CAWW


Impressió en un suport especial
Utilitzeu només suports recomanats per a les impressores làser. Consulteu Grandàries compatibles
dels suports a la pàgina 25.

NOTA: A l'HP LaserJet sèrie P1006/P1009/P1500, feu servir la ranura d'alimentació prioritària per
imprimir un sobre o un altre suport especial. Utilitzeu la safata d'entrada principal per imprimir-ne més.

1. Abans d'inserir el suport, obriu les guies de suport perquè siguin una mica més amples que la mida
del suport.

2. Col·loqueu el suport a la safata i ajusteu les guies de suport a l'amplada correcta.

Canvieu el controlador d'impressió en funció de la mida i el tipus de suport.


Quan canvieu els paràmetres de mida i tipus per tal que s'adeqüin al suport, el dispositiu s'ajusta per
optimitzar el resultat de la impressió. Podeu canviar els paràmetres de mida o tipus de paper a la fitxa
Paper/Quality (Paper/Qualitat) de Properties (Propietats) o Preferences (Preferències) de la
impressora. Consulteu Grandàries compatibles dels suports a la pàgina 25.

Tipus d'impressió i capacitat de la safata


El controlador d'impressora admet diversos tipus d'impressió que el dispositiu utilitza per adaptar-se al
diferents suports.

NOTA: Quan feu servir els modes CARDSTOCK (CARTOLINA), ENVELOPE (SOBRE), LABEL
(ETIQUETA), HEAVY (GRUIXUT), BOND (ORDINARI), ARCHIVE (ARXIU), A5, A6, B5, EXECUTIVE
(EXECUTIU) i ROUGH (ASPRE), el dispositiu s'aturarà després de cada pàgina i, per tant, es reduirà
el nombre de pàgines per minut.

CAWW Impressió en un suport especial 33


Taula 5-1 Tipus d'impressió del controlador

Tipus Mida del paper Càrrega màxima de la Càrrega màxima de la Orientació de la


safata principal de safata principal de safata
l'HP LaserJet sèrie l'HP LaserJet sèrie
P1000 P1500

Normal De 75 a 104 g/m2 150 fulls 250 fulls Part superior al davant
i la cara que s'hagi
Paper de carta d'imprimir cap amunt

Color

Preimprès

Preperforat

Reciclat

Arxiu

Lleuger De 60 a 75 g/m2 150 fulls 250 fulls Cara que s'ha


d'imprimir cap amunt

Gruixut De 90 a 105 g/m2 Alçada màxima de la Alçada màxima de la Cara que s'ha
pila de 15 mm pila de 25 mm d'imprimir cap amunt

Cartolina De 135 a 176 g/m2 Alçada màxima de la Alçada màxima de la Cara que s'ha
pila de 15 mm pila de 25 mm d'imprimir cap amunt

Transparència Transparències Alçada màxima de la Alçada màxima de la Cara que s'ha


monocromes de 4 mm pila de 15 mm pila de 25 mm d'imprimir cap amunt

Sobre Mides dels sobres Alçada màxima de la Alçada màxima de la Cara amunt, marge
núm. 10, DL, C5, B5 i pila de 15 mm pila de 25 mm estret en primer lloc i
Monarch solapa al costat
esquerre

Etiqueta Etiquetes estàndard Alçada màxima de la Alçada màxima de la Cara que s'ha
HP LaserJet pila de 15 mm pila de 25 mm d'imprimir cap amunt

Ordinari De 75 a 104 g/m2 Alçada màxima de la Alçada màxima de la Cara que s'ha
pila de 15 mm pila de 25 mm d'imprimir cap amunt

Aspre De 75 a 104 g/m2 Alçada màxima de la Alçada màxima de la Cara que s'ha
pila de 15 mm pila de 25 mm d'imprimir cap amunt

Vitel·la De 60 a 120 g/m2 Alçada màxima de la Alçada màxima de la Cara que s'ha
pila de 15 mm pila de 25 mm d'imprimir cap amunt

Impressió en ambdues cares del paper (impressió a doble cara manual)


Per imprimir en ambdues cares del paper (impressió a doble cara manual), cal inserir el paper dos cops
al dispositiu.

34 Capítol 5 Tasques d'impressió CAWW


NOTA: La impressió a doble cara manual pot fer que s'embruti el dispositiu i es redueixi la qualitat
d'impressió. Consulteu Neteja del dispositiu a la pàgina 49 per obtenir instruccions si s'embruta el
dispositiu.

1. Obriu les propietats de la impressora (o Preferències d'impressió al Windows 2000 i XP).


Consulteu Preferències d'impressora (controlador) a la pàgina 18 per obtenir instruccions.

2. A la fitxa Finishing (Presentació), seleccioneu Print On Both Sides (Manually) (Impressió per
les dues cares [Manualment]). Seleccioneu l'opció d'enquadernació i premeu D'acord.

3. Imprimiu el document.

NOTA: No totes les característiques de la impressora estan disponibles en tots els controladors
o sistemes operatius. Consulteu l'ajuda en línia de les propietats de la impressora (controlador)
per obtenir informació sobre la disponibilitat de les característiques del controlador en qüestió.

CAWW Impressió en un suport especial 35


4. Un cop impresa la primera cara de totes les pàgines, sense canviar l'orientació, traieu la pila de
paper de la safata de sortida. No descarteu els fulls en blanc. Manteniu la mateixa orientació i
inseriu la pila de paper a la safata d'alimentació prioritària o la safata principal, amb la cara impresa
cap avall.

5. Feu clic a Continue (Continua) per imprimir la segona cara. Amb l'HP LaserJet sèrie P1500,
premeu Vés al quadre de comandament del dispositiu després de fer clic a Continue (Continua).

Impressió de diverses pàgines en un sol full de paper (impressió N-up)


Podeu seleccionar el número de pàgines que voleu imprimir en un sol full de paper. Si imprimiu més
d'una pàgina per full, cada pàgina apareix més petita. Les pàgines s'organitzen en el full en el mateix
ordre que si s'imprimissin.

1. Des de l'aplicació, obriu les propietats de la impressora (o Preferències d'impressió al


Windows 2000 i XP) de la impressora.

2. A la fitxa Finishing (Presentació), seleccioneu el nombre correcte de pàgines per cara.

NOTA: No totes les característiques de la impressora estan disponibles en tots els controladors
o sistemes operatius. Consulteu l'ajuda en línia de les propietats de la impressora (controlador)
per obtenir informació sobre la disponibilitat de les característiques del controlador en qüestió.

36 Capítol 5 Tasques d'impressió CAWW


3. (Passos opcionals) Per incloure vores de pàgina, seleccioneu el quadre de verificació
corresponent. Per especificar l'ordre de les pàgines impreses en un full, seleccioneu l'ordre al menú
desplegable.

4. Imprimiu el document.

Impressió de fullets
Podeu imprimir fullets en paper Carta o A4.

1. Carregueu el paper a la safata d'entrada principal.

2. Obriu les propietats de la impressora (o Preferències d'impressió al Windows 2000 i XP).

3. A la fitxa Finishing (Presentació), seleccioneu l'opció Print On Both Sides (Manually) (Impressió
per les dues cares [Manualment]). Seleccioneu l'opció d'enquadernació i premeu D'acord.
Imprimiu el document.

NOTA: No totes les característiques de la impressora estan disponibles en tots els controladors
o sistemes operatius. Consulteu l'ajuda en línia de les propietats de la impressora (controlador)
per obtenir informació sobre la disponibilitat de les característiques del controlador en qüestió.

CAWW Impressió en un suport especial 37


4. Un cop impresa la primera cara de totes les pàgines, sense canviar l'orientació, traieu la pila de
paper de la safata de sortida. No descarteu els fulls en blanc. Manteniu la mateixa orientació i
inseriu la pila de paper a la safata d'alimentació prioritària o la safata principal, amb la cara impresa
cap avall.

5. Imprimiu la segona cara.

6. Plegueu i grapeu les pàgines.

Impressió de marques d'aigua


Podeu utilitzar l'opció de marques d'aigua per imprimir text "sota" (al fons) d'un document existent. Per
exemple, podeu imprimir Esborrany o Confidencial en grans lletres grises a la primera pàgina o a totes
les pàgines d'un document.

38 Capítol 5 Tasques d'impressió CAWW


1. Des de l'aplicació, obriu les propietats de la impressora (o Preferències d'impressió al
Windows 2000 i XP) de la impressora.

2. A la fitxa Effects (Efectes), seleccioneu la marca d'aigua que voleu utilitzar.

NOTA: No totes les característiques de la impressora estan disponibles en tots els controladors
o sistemes operatius. Consulteu l'ajuda en línia de les propietats de la impressora (controlador)
per obtenir informació sobre la disponibilitat de les característiques del controlador en qüestió.

3. Imprimiu el document.

Impressió d'imatges de mirall


Quan s'imprimeix una imatge de mirall, el text i les imatges s'inverteixen per tal que es vegin bé en un
mirall o quan es transfereixin a una planxa d'impressió.

1. Des de l'aplicació, obriu les propietats de la impressora (o Preferències d'impressió al


Windows 2000 i XP) de la impressora.

2. A la fitxa Paper/Quality (Paper/Qualitat), seleccioneu el quadre de verificació Mirror Printing


(Impressió de rèplica).

NOTA: No totes les característiques de la impressora estan disponibles en tots els controladors
o sistemes operatius. Consulteu l'ajuda en línia de les propietats de la impressora (controlador)
per obtenir informació sobre la disponibilitat de les característiques del controlador en qüestió.

3. Imprimiu el document.

CAWW Impressió en un suport especial 39


Cancel·lació d'un treball d'impressió
Podeu cancel·lar un treball d'impressió des d'una aplicació de programari o una cua d'impressió.

Per aturar el dispositiu immediatament, traieu el paper que quedi al dispositiu. Quan el dispositiu s'aturi,
seleccioneu una de les opcions següents.

● Quadre de comandament del dispositiu (només l'HP LaserJet sèrie P1006/P1009/P1500):


premeu Anul·la.

● Aplicació de programari: normalment, apareix un quadre de diàleg un moment a la pantalla que


us permet de cancel·lar el treball d'impressió.

● Cua d'impressió del Windows: si hi ha un treball d'impressió esperant en una cua d'impressió
(memòria de l'ordinador) o a la gestió de cues de la impressora, suprimiu-lo. Premeu Inicia,
Configuració i Impressores, o bé Impressores i faxos. Feu doble clic a la icona de la impressora
per obrir la finestra, seleccioneu el treball d'impressió i feu clic a Suprimeix o Cancel·la.

Si els llums d'estat del quadre de comandament continuen parpellejant després d'haver cancel·lat un
treball d'impressió, significa que l'ordinador encara està enviant el treball al dispositiu. Suprimiu el treball
de la cua d'impressió o espereu fins que l'ordinador acabi d'enviar les dades. El dispositiu tornarà a
l'estat A punt.

40 Capítol 5 Tasques d'impressió CAWW


6 Gestió i manteniment

● Substitució del cartutx d'impressió

● Pàgines d'informació de la impressora

● Servidor web incrustat (només els models de xarxa HP LaserJet P1500)

● Gestió de consumibles

● Neteja del dispositiu

● Canvi del rodet de recollida

● Neteja del rodet de recollida

● Canvi del coixinet de separació de la impressora

● EconoMode

CAWW 41
Substitució del cartutx d'impressió
1. Obriu la porta del cartutx d'impressió i traieu el cartutx. Consulteu la informació de reciclatge inclosa
a la caixa del cartutx d'impressió. Per evitar de malmetre el cartutx d'impressió, eviteu exposar-lo
a la llum directa. Tapeu-lo amb un full de paper.

2. Traieu el cartutx d'impressió nou de l'embalatge.

ATENCIÓ: Per evitar de malmetre el cartutx d'impressió, agafeu-lo pels extrems.

3. Estireu de la llengüeta fins que hàgiu tret la cinta del cartutx. Poseu la llengüeta a la caixa del
cartutx d'impressió per retornar-lo per reciclar.

4. Sacsegeu suaument el cartutx de tòner de davant a darrere per distribuir el tòner uniformement
dins del cartutx.

42 Capítol 6 Gestió i manteniment CAWW


5. Inseriu el cartutx d'impressió al dispositiu i tanqueu la porta del cartutx d'impressió.

ATENCIÓ: Si us taqueu la roba amb tòner, fregueu la taca amb un drap sec i renteu-la amb aigua
freda. L'aigua calenta fixa el tòner a la roba.

NOTA: Quan el nivell del tòner és baix, apareixen zones descolorides o més clares a la pàgina
impresa. Podeu millorar temporalment la qualitat d'impressió redistribuint el tòner. Per tal de redistribuir
el tòner, traieu el cartutx i sacsegeu-lo lleugerament del davant cap enrere.

CAWW Substitució del cartutx d'impressió 43


Pàgines d'informació de la impressora
Pàgina de demostració
La pàgina de demostració inclou exemples de text i gràfics. Per imprimir la pàgina de demostració,
seleccioneu-la a la llista desplegable Print Information Pages (Pàgines d'informació d'impressió) de
la fitxa Services (Serveis) de Printer Preferences (Preferències d'impressora).

Pàgina de configuració
A la pàgina de configuració s'indica la configuració i les propietats actuals del dispositiu. També inclou
un informe de registre de l'estat. Per imprimir una pàgina de configuració, dueu a terme una de les
accions següents:

● Premeu el botó Vés quan el llum A punt del dispositiu estigui encès i no estigui imprimint cap altre
treball d'impressió (només l'HP LaserJet sèrie P1500).

● Seleccioneu-la a la llista desplegable Print Information Pages (Pàgines d'informació d'impressió)


de la fitxa Services (Serveis) de Printer Preferences (Preferències d'impressora).

Pàgina d'estat dels consumibles


Podeu imprimir la pàgina d'estat dels consumibles seleccionant-la a la llista desplegable Print
Information Pages (Pàgines d'informació d'impressió) de la fitxa Services (Serveis) de Printer
Preferences (Preferències d'impressora). La pàgina d'estat dels consumibles ofereix la informació
següent:

● L'estimació del percentatge de tòner restant al cartutx d'impressió

● El nombre de pàgines i de treballs d'impressió que s'han processat

● Informació sobre encàrrecs i reciclatge

44 Capítol 6 Gestió i manteniment CAWW


Servidor web incrustat (només els models de xarxa
HP LaserJet P1500)
El servidor web incrustat (EWS) permet de veure l'estat del dispositiu i de la xarxa i gestionar les funcions
d'impressió des de l'ordinador.

● Veure la informació d'estat del dispositiu

● Determinar la vida útil restant de tots els consumibles i encarregar-ne de nous

● Veure i canviar els paràmetres de configuració per defecte del dispositiu

● Veure i canviar la configuració de la xarxa

No cal instal·lar cap programari a l'ordinador. Només cal utilitzar un dels navegadors compatibles
següents:

● Internet Explorer 6.0 (i posterior)

● Netscape Navigator 7.0 (i posterior)

● Firefox 1.0 (i posterior)

● Mozilla 1.6 (i posterior)

● Opera 7.0 (i posterior)

● Safari 1.2 (i posterior)

● Konqueror 3.2 (i posterior)

El servidor web incrustat funciona quan el dispositiu està connectat a una xarxa basada en TCP/IP. El
servidor web incrustat no és compatible amb les connexions basades en IPX ni les connexions USB
directes.

NOTA: No cal tenir accés a Internet per poder obrir i utilitzar el servidor web incrustat. Tanmateix, si
feu clic en un enllaç de qualsevol pàgina, cal tenir accés a Internet per tal de poder anar al lloc associat
amb aquest enllaç.

Com obrir el servidor web incrustat


Per obrir el servidor web incrustat, escriviu l'adreça IP o el nom del sistema principal del dispositiu al
camp de l'adreça d'un navegador web compatible. Per trobar l'adreça IP, imprimiu una pàgina de
configuració al dispositiu prement el botó Vés quan el llum A punt estigui encès i no s'estiguin imprimint
altres treballs.

NOTA: Els models de xarxa HP LaserJet P1500 només admeten IPv6. Per obtenir més informació,
aneu a http://www.hp.com/support/ljp1500.

SUGGERIMENT: Un cop oberta l'adreça URL, establiu-la com a adreça d'interès per poder-hi tornar
ràpidament en el futur.

El servidor web incrustat té tres fitxes que inclouen paràmetres i informació sobre el dispositiu: la fitxa
Information (Informació), la fitxa Settings (Paràmetres) i la fitxa Networking (Funcions de xarxa).

CAWW Servidor web incrustat (només els models de xarxa HP LaserJet P1500) 45
fitxa Information (Informació)
El grup de pàgines d'informació inclou les pàgines següents:

● Device Status (Estat del dispositiu) mostra l'estat del dispositiu i els consumibles HP.

● Device Configuration (Configuració del dispositiu) mostra la informació de la pàgina de


configuració.

● Supplies Status (Estat dels consumibles) mostra l'estat dels consumibles HP i proporciona els
números de peça. Per encarregar nous consumibles, feu clic a Order Supplies (Encarrega
consumibles) a la part superior dreta de la finestra.

● Network Summary (Resum de la xarxa) mostra la informació de la pàgina de resum de la xarxa.

Fitxa Settings (Paràmetres)


Feu servir aquesta fitxa per configurar el dispositiu des de l'ordinador. Si el dispositiu està en xarxa,
consulteu l'administrador abans de canviar els paràmetres d'aquesta fitxa.

La fitxa Settings (Paràmetres) conté la pàgina Printing (Impressió), on podeu veure i canviar els
paràmetres dels treballs d'impressió per defecte i els paràmetres de PCL 5e.

Fitxa Networking (Xarxa)


Aquesta fitxa permet que els administradors de la xarxa controlin els paràmetres del dispositiu
relacionats amb la xarxa quan està connectat a una xarxa basada en IP.

Enllaços
Els enllaços es troben a la part superior dreta de les pàgines d'estat. Cal tenir accés a Internet per
utilitzar qualsevol d'aquests enllaços. Si utilitzeu una connexió amb marcatge i no us heu connectat
quan heu obert per primera vegada el servidor web incrustat, us haureu de connectar per poder visitar
aquests llocs web. Per poder efectuar la connexió, potser haureu de tancar el servidor web incrustat i
tornar-lo a obrir.

● Order Supplies (Encarrega consumibles): feu clic en aquest enllaç per connectar-vos al lloc web
Sure Supply, que permet d'encarregar consumibles originals d HP o del distribuïdor que
desitgeu.

● Product Support (Servei tècnic): Permet connectar-vos al lloc de servei tècnic del dispositiu.
Podeu trobar ajuda sobre temes generals.

46 Capítol 6 Gestió i manteniment CAWW


Gestió de consumibles
Per obtenir informació sobre la garantia d'aquests consumibles, consulteu Servei i assistència
a la pàgina 87.

Duració dels consumibles


HP LaserJet sèrie P1000: el rendiment mitjà del cartutx d'impressió de negre estàndard de recanvi és
de 1500 pàgines segons la norma ISO/IEC 19752. El rendiment real depèn de l'ús específic.

HP LaserJet sèrie P1500: el rendiment mitjà del cartutx d'impressió de negre estàndard de recanvi és
de 2000 pàgines segons la norma ISO/IEC 19752. El rendiment real depèn de l'ús específic.

Comprovació i encàrrec de consumibles


Comproveu l'estat dels consumibles mitjançant el quadre de comandament, imprimint una pàgina
d'estat dels consumibles des del programari del dispositiu. Hewlett-Packard recomana encarregar un
cartutx d'impressió de recanvi la primera vegada que aparegui el missatge de nivell baix d'un cartutx
d'impressió. Amb un ús normal, el missatge d'encàrrec indica que encara es pot utilitzar el cartutx unes
dues setmanes.

Si utilitzeu un cartutx d'impressió nou d'HP, podeu obtenir els següents tipus d'informació sobre
consumibles:

● Quantitat restant del cartutx

● Nombre de pàgines restants estimat

● Nombre de pàgines impreses

● Informació sobre altres consumibles

NOTA: Quan el nivell de tòner és baix, apareix una alerta a la pantalla de l'ordinador durant la
impressió.

Si els nivells dels consumibles són baixos, torneu a encarregar-ne al proveïdor local d'HP, per telèfon
o en línia. Consulteu Encàrrec de consumibles i accessoris a la pàgina 86 per obtenir els números
de peça. Per realitzar encàrrecs en línia, consulteu http://www.hp.com/go/ljsupplies.

Instruccions per emmagatzemar consumibles


Seguiu aquestes directrius per emmagatzemar els cartutxos d'impressió:

● No tragueu el cartutx d'impressió de l'embalatge si no l'heu d'utilitzar immediatament.

● Per evitar danys, no exposeu el cartutx d'impressió a la llum durant més d'uns quants minuts.

● Consulteu Taula C-5 Especificacions de l'entorn a la pàgina 98 per obtenir els intervals de
temperatures de funcionament i emmagatzematge.

● Emmagatzemeu els consumibles en posició horitzontal.

● Emmagatzemeu els consumibles en un lloc fosc i sec sense fonts de calor o magnètiques.

CAWW Gestió de consumibles 47


Substitució i reciclatge dels consumibles
Per instal·lar un cartutx d'impressió d'HP nou, seguiu les instruccions incloses a la caixa o consulteu la
Guia d'introducció.

Reciclatge dels consumibles:

● Col·loqueu-los a la caixa original.

● Completeu l'etiqueta de devolució adjunta.

● Envieu el consumible utilitzat a HP perquè el recicli.

Per obtenir informació completa, consulteu la guia de reciclatge inclosa amb cada consumible nou d'HP.
Consulteu Instruccions de devolució i reciclatge a la pàgina 107 per obtenir més informació sobre el
programa de reciclatge d'HP.

Política d'HP sobre els consumibles que no siguin d'HP


Hewlett-Packard Company no recomana la utilització de consumibles que no siguin d'HP, ja siguin nous,
emplenats o reciclats. Com que no són productes d'HP, HP no pot influenciar-ne el disseny ni controlar-
ne la qualitat. La garantia del dispositiu no cobreix els serveis ni les reparacions necessàries resultat
de la utilització de cartutxos d'impressió que no siguin d'HP.

Restauració del dispositiu per a consumibles que no siguin d'HP


Quan s'instal·la un cartutx d'impressió que no és d'HP, apareix un missatge al PC. Per imprimir, premeu
D'acord la primera vegada que l'instal·leu.

ATENCIÓ: Com que els indicadors d'estat no indicaran quan el nivell d'un consumible que no és d'HP
sigui baix o buit, és possible que el dispositiu no deixi d'imprimir i, per tant, el dispositiu es pot malmetre
si s'imprimeix amb un cartutx d'impressió buit.

Lloc web contra les falsificacions d'HP


Visiteu el lloc web contra les falsificacions d'HP (http://www.hp.com/go/anticounterfeit) si els indicadors
d'estat dels consumibles indiquen que el cartutx d'impressió no és d'HP i crèieu que era autèntic.

48 Capítol 6 Gestió i manteniment CAWW


Neteja del dispositiu
Per netejar l'exterior del dispositiu, utilitzeu un drap net humit.

ATENCIÓ: No utilitzeu productes de neteja amb amoníac ni a l'exterior ni a l'interior del dispositiu.

Durant el procés d'impressió, pot ser que s'acumulin partícules de pols, paper i tòner a l'interior del
dispositiu. Amb el temps, aquesta acumulació pot provocar problemes de qualitat d'impressió, com ara
taques de tòner i encallaments de paper. Per corregir i evitar aquest tipus de problemes, netegeu l'àrea
del cartutx d'impressió i la ruta del suport del dispositiu.

Neteja de l'àrea del cartutx d'impressió


No cal netejar sovint l'àrea del cartutx d'impressió. Això no obstant, si la netegeu, pot ser que millori la
qualitat d'impressió.

ADVERTÈNCIA! Abans de netejar el dispositiu, apagueu-lo desendollant-ne el cable d'alimentació i


espereu fins que s'hagi refredat.

1. Desendolleu el cable d'alimentació del dispositiu. Obriu la porta del cartutx d'impressió i traieu-lo.

ATENCIÓ: No toqueu el rodet de transferència d'esponja negra que hi ha a l'interior del


dispositiu. Si ho feu, podríeu malmetre el dispositiu.

ATENCIÓ: Per evitar danys, no exposeu el cartutx d'impressió a la llum. Tapeu-lo amb un tros
de paper.

CAWW Neteja del dispositiu 49


2. Netegeu els residus acumulats a la ruta del paper i a la cavitat del cartutx d'impressió amb un drap
sec sense borrissol.

3. Torneu a col·locar el cartutx d'impressió i tanqueu la porta.

50 Capítol 6 Gestió i manteniment CAWW


4. Endolleu el cable d'alimentació al dispositiu.

Neteja de la ruta del paper


Si apareixen taques o punts de tòner a les impressions, netegeu la ruta del paper. Aquest procés utilitza
una transparència per eliminar la pols i el tòner de la ruta del paper. No utilitzeu paper ordinari o aspre.

NOTA: Per obtenir resultats òptims, utilitzeu un full de transparència. Si no teniu transparències,
podeu utilitzar un suport de fotocopiadora (de 70 a 90 g/m2) amb una superfície suau.

1. Assegureu-vos que el dispositiu està inactiu i que el llum A punt està encès.

2. Carregueu el suport a la safata d'entrada.

3. Imprimiu una pàgina de neteja. Obriu les propietats de la impressora (o Preferències


d'impressió al Windows 2000 i XP).

NOTA: El procés de neteja dura aproximadament dos minuts. La pàgina de neteja s'aturarà
periòdicament durant el procés de neteja. No apagueu el dispositiu fins que no s'hagi acabat el procés
de neteja. Pot ser que calgui repetir el procés diverses vegades per netejar a fons el dispositiu.

CAWW Neteja del dispositiu 51


Canvi del rodet de recollida
La utilització normal amb suports apropiats provoca un desgast. Si utilitzeu suports de baixa qualitat,
haureu de substituir el rodet de recollida més sovint.

Si el dispositiu té problemes de recollida sovint (no entren els fulls), pot ser que calgui canviar o netejar
el rodet de recollida. Consulteu Neteja del rodet de recollida a la pàgina 55 per encarregar un rodet
de recollida nou.

ATENCIÓ: Si no seguiu aquest procediment, pot ser que es malmeti el dispositiu.

1. Obriu la porta del cartutx d'impressió i traieu el cartutx. Consulteu la informació de reciclatge inclosa
a la caixa del cartutx d'impressió.

ATENCIÓ: Per evitar de malmetre el cartutx d'impressió, eviteu exposar-lo a la llum directa.
Cobriu-lo amb un full de paper.

2. Localitzeu el rodet de recollida.

52 Capítol 6 Gestió i manteniment CAWW


3. Deixeu anar les pestanyes blanques que hi ha a cada costat del rodet de recollida i feu-lo girar
cap endavant.

4. Traieu el rodet de recollida tibant-lo suaument cap amunt i cap enfora.

5. Col·loqueu el nou rodet de recollida a la ranura. Les ranures circulars i rectangulars de cada costat
evitaran que instal·leu el rodet incorrectament.

6. Gireu la part superior del nou rodet de recollida cap endavant fins que els dos costats s'encaixin.

CAWW Canvi del rodet de recollida 53


7. Inseriu el cartutx d'impressió al dispositiu i tanqueu la porta del cartutx d'impressió.

54 Capítol 6 Gestió i manteniment CAWW


Neteja del rodet de recollida
Si voleu netejar el rodet de recollida abans de canviar-lo, seguiu aquestes instruccions:

1. Desendolleu el cable d'alimentació del dispositiu i traieu el rodet de recollida tal com es descriu
als passos 1 al 5 de Canvi del rodet de recollida a la pàgina 52.

2. Netegeu el rodet amb un drap sense borrissol humitejat amb alcohol isopropílic.

ADVERTÈNCIA! L'alcohol és inflamable. No acosteu l'alcohol ni el drap a una flama. Abans de


tancar el dispositiu i d'endollar el cable d'alimentació, espereu que l'alcohol s'evapori totalment.

3. Netegeu el rodet amb un drap sec sense borrissol per eliminar la brutícia que s'hagi desprès.

4. Espereu que el rodet s'assequi totalment abans de tornar-lo a instal·lar al dispositiu.

5. Endolleu el cable d'alimentació al dispositiu.

CAWW Neteja del rodet de recollida 55


Canvi del coixinet de separació de la impressora
La utilització normal amb suports apropiats provoca un desgast. Si utilitzeu suports de baixa qualitat,
haureu de substituir el coixinet de separació més sovint.

Si el dispositiu agafa més d'un full sovint, pot ser que calgui canviar o netejar el coixinet de separació.

NOTA: Abans de canviar el coixinet de separació, netegeu el rodet de recollida. Consulteu Neteja del
rodet de recollida a la pàgina 55.

ADVERTÈNCIA! Abans de canviar el coixinet de separació de la impressora, apagueu el dispositiu


desendollant-ne el cable d'alimentació i espereu fins que s'hagi refredat.

1. Desendolleu el dispositiu de la presa de corrent de la paret.

2. Traieu el paper i tanqueu la safata d'entrada principal. Col·loqueu el dispositiu de cara.

3. Afluixeu els dos visos que aguanten el coixinet de separació a la part inferior del dispositiu.

56 Capítol 6 Gestió i manteniment CAWW


4. Extraieu el coixinet de separació.

5. Inseriu el nou coixinet de separació i colleu-lo.

CAWW Canvi del coixinet de separació de la impressora 57


6. Endolleu el dispositiu a la presa de corrent de la paret i enceneu-lo.

58 Capítol 6 Gestió i manteniment CAWW


EconoMode
Amb EconoMode, el dispositiu utilitza menys tòner per pàgina. Si seleccioneu aquesta opció, allargareu
la durada del cartutx d'impressió i reduireu el cost per pàgina. Tanmateix, també es reduirà la qualitat
d'impressió. La imatge impresa és més clara, però és adequada per imprimir esborranys o proves.

HP no aconsella fer servir sempre l'opció EconoMode. Si s'utilitza sempre EconoMode, és possible que
el tòner duri més que les parts mecàniques del cartutx d'impressió. Si la qualitat d'impressió comença
a veure's afectada en aquestes circumstàncies, cal col·locar un cartutx d'impressió nou, encara que hi
hagi tòner al cartutx.

1. Per utilitzar EconoMode, obriu les propietats de la impressora (o Preferències d'impressió de la


impressora al Windows 2000 i XP).

2. A la fitxa Paper/Quality (Paper/Qualitat) o Finishing (Presentació) (o fitxa Paper Type/Quality


[Tipus de paper/Qualitat], en alguns controladors Mac), seleccioneu el quadre de verificació
EconoMode.

NOTA: No totes les característiques de la impressora estan disponibles en tots els controladors o
sistemes operatius. Consulteu les propietats de la impressora (controlador) a l'ajuda en línia per obtenir
informació sobre la disponibilitat de funcions d'aquest controlador.

CAWW EconoMode 59
60 Capítol 6 Gestió i manteniment CAWW
7 Solució de problemes

● Llista de comprovació de solució de problemes

● Patrons de l'indicador lluminós d'estat

● Solució dels encallaments

● Millora de la qualitat d'impressió

● Solució de problemes de suport

● La pàgina impresa té un aspecte diferent del de la pantalla

● Problemes de programari de la impressora

● Problemes comuns del Macintosh

● Solució de problemes de configuració de la xarxa

CAWW 61
Llista de comprovació de solució de problemes
Pas 1: El dispositiu està ben configurat?
● El dispositiu està connectat a un endoll que funciona?

● L'interruptor d'encesa/apagada està en la posició correcta?

● El cartutx d'impressió està ben instal·lat? Consulteu Substitució del cartutx d'impressió
a la pàgina 42.

● S'ha carregat correctament el paper a la safata d'entrada? Consulteu Càrrega de suports


a la pàgina 31.

Sí Si heu contestat sí a totes les preguntes anteriors, aneu a


Pas 2: El llum A punt està encès? a la pàgina 62.

No Si el dispositiu no s'encén, consulteu Com posar-se en


contacte amb el servei d'assistència d'HP a la pàgina 64.

Pas 2: El llum A punt està encès?


Comproveu que l'indicador lluminós A punt (1) estigui il·luminat al quadre de comandament.

Sí Aneu a Pas 3: Podeu imprimir una pàgina de configuració?


a la pàgina 62.

No Si els llums del quadre de comandament no són els mateixos


que els de la imatge anterior, consulteu Patrons de l'indicador
lluminós d'estat a la pàgina 65.

Si no podeu resoldre el problema, consulteu Com posar-se en


contacte amb el servei d'assistència d'HP a la pàgina 64.

Pas 3: Podeu imprimir una pàgina de configuració?


Per imprimir una pàgina de configuració, dueu a terme una de les accions següents:

● Premeu el botó Vés quan el llum A punt del dispositiu estigui encès i no estigui imprimint cap altre
treball d'impressió (només l'HP LaserJet sèrie P1500).

● Seleccioneu-la a la llista desplegable Print Information Pages (Pàgines d'informació d'impressió)


de la fitxa Services (Serveis) de Printer Preferences (Preferències d'impressora).

62 Capítol 7 Solució de problemes CAWW


Sí Si s'ha imprès la pàgina de configuració, aneu a Pas 4: La
qualitat d'impressió és acceptable? a la pàgina 63

No Si no ha sortit cap paper, consulteu Solució de problemes de


suport a la pàgina 76.

Si no podeu resoldre el problema, consulteu Com posar-se en


contacte amb el servei d'assistència d'HP a la pàgina 64.

Pas 4: La qualitat d'impressió és acceptable?


Sí Si la qualitat d'impressió és acceptable, aneu a Pas 5: El
dispositiu es comunica amb l'ordinador? a la pàgina 63.

No Si la qualitat d'impressió és baixa, aneu a Millora de la qualitat


d'impressió a la pàgina 71.

Comproveu que els paràmetres d'impressió són correctes per


al suport que utilitzeu. Consulteu Paper compatible i altres
suports a la pàgina 23 per obtenir informació sobre
l'ajustament dels paràmetres per a diferents tipus de suport.

Si no podeu resoldre el problema, consulteu Com posar-se en


contacte amb el servei d'assistència d'HP a la pàgina 64.

Pas 5: El dispositiu es comunica amb l'ordinador?


Intenteu imprimir un document des d'una aplicació de programari.

Sí Si s'ha imprès el document, aneu a Pas 6: La pàgina impresa


té l'aspecte que esperàveu? a la pàgina 63

No Si no s'ha imprès el document, aneu a Problemes de


programari de la impressora a la pàgina 79.

Si utilitzeu un ordinador Macintosh, consulteu Problemes


comuns del Macintosh a la pàgina 80.

Si no podeu resoldre el problema, consulteu Com posar-se en


contacte amb el servei d'assistència d'HP a la pàgina 64.

Pas 6: La pàgina impresa té l'aspecte que esperàveu?


Sí El problema hauria d'estar resolt. Si no s'ha resolt, consulteu
La pàgina impresa té un aspecte diferent del de la pantalla
a la pàgina 77.

No Si no podeu resoldre el problema, consulteu Com posar-se en


contacte amb el servei d'assistència d'HP a la pàgina 64.

CAWW Llista de comprovació de solució de problemes 63


Com posar-se en contacte amb el servei d'assistència d'HP
● Als EUA, consulteu http://www.hp.com/support/ljp1000 per a l'HP LaserJet sèrie P1000 o
http://www.hp.com/support/ljp1500 per a l'HP LaserJet sèrie P1500.

● A la resta de països/regions, consulteu http://www.hp.com/.

64 Capítol 7 Solució de problemes CAWW


Patrons de l'indicador lluminós d'estat

Taula 7-1 Llegenda de l'indicador lluminós d'estat

Símbol d'"indicador lluminós apagat"

Símbol d'indicador lluminós encès

Símbol d'indicador lluminós intermitent

Taula 7-2 Missatges de l'indicador lluminós del quadre de comandament

Estat dels llums de Estat dels llums de Estat del dispositiu Acció
l'HP LaserJet sèrie P1000 l'HP LaserJet sèrie P1500

Inicialització/Inici Durant els processos


d'inicialització i cancel·lació
HP LaserJet sèrie P1000: del treball, encara que
durant l'inici, els llums Vés i A premeu botons no es
punt es van encenent i realitzarà cap operació.
apagant un rere l'altre (cada
500 ms).

HP LaserJet sèrie P1500:


durant l'inici, els llums Vés, A
punt i Atenció es van encenent
i apagant un rere l'altre (cada
500 ms).

Inicialització de la
reconfiguració: durant l'inici
del dispositiu, podeu sol·licitar
seqüències especials
d'inicialització que
reconfigurin el dispositiu. En
aquest cas, els llums
s'encenen i s'apaguen un rere
l'altre com durant l'estat
d'inicialització/inici.

Cancel·lació del treball

Un cop finalitzat el procés de


cancel·lació, el dispositiu
torna a l'estat A punt.

CAWW Patrons de l'indicador lluminós d'estat 65


Taula 7-2 Missatges de l'indicador lluminós del quadre de comandament (continuació)

Estat dels llums de Estat dels llums de Estat del dispositiu Acció
l'HP LaserJet sèrie P1000 l'HP LaserJet sèrie P1500

A punt Per imprimir una pàgina de


configuració, premeu i deixeu
El dispositiu està a punt quan anar el botó Vés (només els
no s'està realitzant cap treball. models de xarxa HP LaserJet
P1500).

Processament de dades Per cancel·lar el treball


d'impressió en curs, premeu
El dispositiu està processant o el botó Anul·la (només
rebent dades. l'HP LaserJet sèrie P1006/
P1009/P1500).

Alimentació manual o Error Per intentar solucionar l'error i


de continuació imprimir les dades
disponibles, premeu el botó
Això pot passar en les Vés (només l'HP LaserJet
circumstàncies següents: sèrie P1500).

● Alimentació manual Si se soluciona l'error, el


dispositiu passa a l'estat de
● Error de continuació processament de dades i
general finalitza el treball.

Si l'error no se soluciona, el
dispositiu torna a l'estat
d'error de continuació. Traieu
un suport de la ruta del suport
i apagueu i torneu a engegar
el dispositiu.

Atenció Tanqueu la porta del cartutx


d'impressió, traieu el paper
encallat, instal·leu el cartutx o
HP LaserJet sèrie
poseu paper.
P1000:
● Porta del cartutx
d'impressió oberta

● Embús de paper

● No hi ha instal·lat cap
cartutx

● Manca paper

66 Capítol 7 Solució de problemes CAWW


Taula 7-2 Missatges de l'indicador lluminós del quadre de comandament (continuació)

Estat dels llums de Estat dels llums de Estat del dispositiu Acció
l'HP LaserJet sèrie P1000 l'HP LaserJet sèrie P1500

HP LaserJet sèrie
P1500:
● Porta del cartutx
d'impressió oberta

● Embús de paper

● Manca paper

Error fatal ● Apagueu el dispositiu,


espereu 10 segons i
El dispositiu ha detectat un torneu a engegar-lo.
error irrecuperable.
● Si el problema no se
soluciona, consulteu
Servei d'atenció al
client d'HP
a la pàgina 92.

Tòner baix Encarregueu un cartutx


d'impressió nou i tingueu-lo a
Els llums Vés, A punt i Atenció punt. Consulteu Encàrrec de
funcionen independentment consumibles i accessoris
de l'estat de tòner baix (només a la pàgina 86.
l'HP LaserJet sèrie P1500).

Manca de tòner Torneu a inserir el cartutx


d'impressió al dispositiu.
S'ha tret el cartutx d'impressió
del dispositiu (només
l'HP LaserJet sèrie P1500).

CAWW Patrons de l'indicador lluminós d'estat 67


Solució dels encallaments
De vegades s'encallen pàgines durant un treball d'impressió. Els llums del quadre de comandament
indicaran aquesta situació.

A continuació s'exposen algunes de les causes dels encallaments:

● Les safates d'entrada s'han carregat incorrectament o estan massa plenes.

NOTA: Quan afegiu suports nous, traieu els de la safata d'entrada i redreceu la pila. Això ajuda
a evitar que s'agafin diversos fulls i es redueixen els encallaments.

● El suport no compleix les especificacions d'HP.

● Pot ser que s'hagi de netejar el dispositiu per eliminar pols de paper i altres partícules de la ruta
del paper.

Pot ser que hi hagi partícules de tòner soltes al dispositiu després d'un encallament. Aquestes partícules
desapareixeran quan s'hagin imprès unes quantes pàgines.

ATENCIÓ: Si us taqueu la roba amb tòner, renteu-la amb aigua freda. L'aigua calenta fixa el tòner de
manera permanent a la roba.

Punts habituals on es poden encallar els suports


● Àrea del cartutx d'impressió: consulteu Extracció d'una pàgina encallada a la pàgina 68.

● Àrees de la safata d'entrada: si encara hi ha una part de la pàgina a la safata d'entrada, intenteu
extreure-la suaument sense estripar-la. Si noteu resistència, consulteu Extracció d'una pàgina
encallada a la pàgina 68.

● Ruta de sortida: si hi ha una part de la pàgina a la safata de sortida, consulteu Extracció d'una
pàgina encallada a la pàgina 68.

NOTA: Pot ser que hi hagi partícules de tòner soltes al dispositiu després d'un encallament. Aquestes
partícules desapareixeran quan s'hagin imprès unes quantes pàgines.

Extracció d'una pàgina encallada


ATENCIÓ: Els encallaments de suports poden provocar l'aparició de partícules de tòner soltes a la
pàgina. Si us taqueu la roba amb tòner, renteu-la amb aigua freda. L'aigua calenta fixa el tòner de
manera permanent a la roba.

68 Capítol 7 Solució de problemes CAWW


Per solucionar un encallament a l'àrea del cartutx d'impressió

ATENCIÓ: No utilitzeu objectes afilats, com ara pinces o alicates, per solucionar encallaments. La
garantia no cobreix els danys provocats per objectes afilats.

1. Obriu la porta del cartutx d'impressió i traieu el cartutx.

ATENCIÓ: Per evitar de malmetre el cartutx d'impressió, eviteu exposar-lo a la llum directa.

2. Agafeu amb les dues mans el costat del suport que estigui més visible (això inclou el mig) i tibeu-
lo suaument per treure'l del dispositiu.

CAWW Solució dels encallaments 69


3. Torneu a col·locar el cartutx d'impressió i tanqueu la porta.

NOTA: Quan afegiu suports nous, traieu els de la safata d'entrada i redreceu la pila.

70 Capítol 7 Solució de problemes CAWW


Millora de la qualitat d'impressió
En aquesta secció s'ofereix informació sobre la identificació i la correcció de defectes d'impressió.

NOTA: Si aquestes accions no corregeixen el problema, poseu-vos en contacte amb un proveïdor


autoritzat o un representant del servei d'atenció al client d'HP.

Impressió clara o descolorida


● El cartutx d'impressió s'està exhaurint.

● Pot ser que el suport no compleixi les especificacions de


Hewlett-Packard (per exemple, que sigui massa humit o
massa aspre).

● Si tota la pàgina és clara, el paràmetre de densitat de la


impressió és massa baix o pot ser que estigui activada
l'opció EconoMode. Ajusteu la densitat de la impressió i
inhabiliteu l'opció EconoMode a les propietats de la
impressora.

Punts de tòner
● Pot ser que el suport no compleixi les especificacions de
Hewlett-Packard (per exemple, que sigui massa humit o
massa aspre).

● Pot ser que calgui netejar el dispositiu. Consulteu Neteja


del dispositiu a la pàgina 49.

Taques blanques
● Pot ser que la pàgina que utilitzeu sigui defectuosa.
Torneu a imprimir-la.

● El contingut d'humitat del suport no és uniforme o el


suport té taques d'humitat a la superfície. Proveu de
realitzar la impressió en un altre suport.

● El paquet de suport és de mala qualitat. Els processos de


fabricació poden provocar que algunes zones del suport
rebutgin el tòner. Proveu un suport d'un altre tipus o d'una
altra marca.

● Pot ser que el cartutx d'impressió sigui defectuós.

CAWW Millora de la qualitat d'impressió 71


Línies verticals
Pot ser que s'hagi ratllat el tambor fotosensible del cartutx
d'impressió. Instal·leu un altre cartutx d'impressió HP.
Consulteu Substitució del cartutx d'impressió a la pàgina 42.

Fons gris
● Comproveu que la safata 1 estigui al seu lloc.

● Reduïu el paràmetre de densitat de la impressió al


servidor web incrustat. D'aquesta manera es reduirà la
quantitat d'ombrejat de fons.

● Utilitzeu un suport més lleuger.

● Comproveu l'entorn del dispositiu. Un entorn molt sec


(amb poca humitat) pot reduir la quantitat d'ombrejat de
fons.

● Instal·leu un altre cartutx d'impressió HP. Consulteu


Substitució del cartutx d'impressió a la pàgina 42.

Taques de tòner
● Si apareixen taques de tòner al marge esquerre del
suport, pot ser que les guies de suport estiguin brutes.
Netegeu-les amb un drap sec sense borrissol.

● Comproveu el tipus i la qualitat del suport.

● Proveu d'instal·lar un cartutx d'impressió HP nou.


Consulteu Substitució del cartutx d'impressió
a la pàgina 42.

● Pot ser que la temperatura del fusible sigui massa baixa.


Al controlador de la impressora, comproveu que estigui
seleccionat el tipus de suport adequat.

72 Capítol 7 Solució de problemes CAWW


Partícules de tòner soltes
● Netegeu l'interior del dispositiu. Consulteu Neteja del
dispositiu a la pàgina 49.

● Comproveu el tipus i la qualitat del suport. Consulteu


Paper compatible i altres suports a la pàgina 23.

● Proveu d'instal·lar un cartutx d'impressió HP nou.


Consulteu Substitució del cartutx d'impressió
a la pàgina 42.

● Al controlador de la impressora, comproveu que estigui


seleccionat el tipus de suport adequat.

● Endolleu el dispositiu directament a una presa de corrent


CA en lloc d'endollar-lo a un allargador o un protector
contra sobretensió.

Defectes verticals repetitius


● Pot ser que el cartutx d'impressió estigui danyat. Si
apareix una marca repetitiva al mateix lloc de la pàgina,
instal·leu un cartutx d'impressió HP nou. Consulteu
Substitució del cartutx d'impressió a la pàgina 42.

● Pot ser que les parts internes estiguin tacades de tòner.


Si els defectes apareixen a la part posterior de la pàgina,
segurament es corregirà el problema tot sol imprimint
unes quantes pàgines més.

● Al controlador de la impressora, comproveu que estigui


seleccionat el tipus de suport adequat.

Caràcters deformats
● Si els caràcters apareixen deformats i creen imatges
buides, pot ser que el suport sigui massa lliscant. Proveu
de realitzar la impressió en un altre suport. Consulteu
Paper compatible i altres suports a la pàgina 23.

● Si els caràcters apareixen deformats i creen un efecte


ondulat, pot ser que calgui arreglar el dispositiu. Imprimiu
una pàgina de configuració. Si els caràcters apareixen
deformats, poseu-vos en contacte amb un proveïdor
autoritzat o un representant del servei d'atenció al client
d'HP. Consulteu Com posar-se en contacte amb el servei
d'assistència d'HP a la pàgina 64.

CAWW Millora de la qualitat d'impressió 73


Inclinació de la pàgina
● Assegureu-vos que el suport està ben carregat i que les
guies del suport no estan massa ajustades o massa
soltes en relació amb la pila.

● Pot ser que la safata d'entrada estigui massa plena.

● Comproveu el tipus i la qualitat del suport.

Ondulacions
● Comproveu el tipus i la qualitat del suport. Les
temperatures i la humitat elevades poden fer que el
suport s'onduli.

● Pot ser que faci massa temps que el suport és a la safata


d'entrada. Gireu la pila. Proveu-ho també girant 180° el
suport de la safata d'entrada.

● Pot ser que la temperatura del fusible sigui massa alta.


Al controlador de la impressora, comproveu que estigui
seleccionat el tipus de suport adequat. Si el problema
persisteix, seleccioneu un tipus de suport que utilitzi una
temperatura de fusible més baixa, com ara les
transparències o un suport lleuger.

Arrugues o plecs
● Assegureu-vos que el suport està carregat correctament.
Consulteu Paper compatible i altres suports
a la pàgina 23.

● Comproveu el tipus i la qualitat del suport.

● Gireu la pila de la safata d'entrada. Proveu-ho també


girant 180° el suport de la safata d'entrada.

● En el cas dels sobres, pot ser que hi hagi bosses d'aire a


l'interior. Traieu el sobre, aplaneu-lo i torneu a provar
d'imprimir-lo.

74 Capítol 7 Solució de problemes CAWW


Contorn dispers del tòner
● Si hi ha grans quantitats de tòner dispers al voltant dels
caràcters, pot ser que el suport oposi resistència al tòner.
Si utilitzeu una impressora làser, és normal que n'hi hagi
una quantitat petita. Proveu de realitzar la impressió en
un altre tipus de suport. Consulteu Paper compatible i
altres suports a la pàgina 23.

● Gireu la pila de la safata d'entrada.

● Utilitzeu un suport dissenyat per a impressores làser.

CAWW Millora de la qualitat d'impressió 75


Solució de problemes de suport
Els problemes següents amb el suport afecten la qualitat d'impressió, provoquen encallaments o, fins
i tot, malmeten el dispositiu.

Problema Causa Solució

Qualitat d'impressió baixa o poca El paper és massa humit, massa aspre, Proveu un altre tipus de paper d'entre
adhesió del tòner massa suau o amb relleu, o bé forma part 100 i 250 Sheffield i de 4 a 6% de
d'un paquet de paper defectuós. contingut d'humitat.

Taques blanques, encallaments o S'ha emmagatzemat incorrectament el Emmagatzemeu el paper pla dins del
ondulacions paper. seu embalatge contra la humitat.

El paper presenta variabilitat entre els Gireu el paper.


costats.

Massa ondulat El paper és massa humit, el sentit de la Utilitzeu paper de fibra llarga.
fibra és incorrecte o té una composició
de fibra curta.

Els costats del paper són desiguals. Gireu el paper.

Encallament, danys al dispositiu El paper presenta escapçaments o No utilitzeu paper amb escapçaments o
perforacions. perforacions.

Problemes amb l'alimentació El paper presenta marges desiguals. Utilitzeu paper de gran qualitat fabricat
per a impressores làser.

Els costats del paper són desiguals. Gireu el paper.

El paper és massa humit, massa aspre, Proveu un altre tipus de paper d'entre
massa gruixut o massa suau, el sentit de 100 i 250 Sheffield i de 4 a 6% de
la fibra és incorrecte, té una composició contingut d'humitat.
de fibra curta, és amb relleu o bé forma
part d'un paquet de paper defectuós. Utilitzeu paper de fibra llarga.

La impressió està inclinada (corbada). Pot ser que les guies dels suports no Traieu el suport de la safata d'entrada,
estiguin ajustades correctament. redreceu la pila i torneu-la a carregar.
Ajusteu les guies del suport de manera
que coincideixin amb l'amplada i la
longitud del suport que utilitzeu i torneu
a provar de fer la impressió.

Entra més d'un full del suport a la Pot ser que la safata del suport estigui Traieu alguns fulls de la safata.
vegada. massa carregada.

Pot ser que el suport estigui arrugat, Comproveu que el suport no estigui
doblegat o danyat. arrugat, doblegat o danyat. Proveu de
realitzar la impressió en un suport d'un
altre paquet.

El dispositiu no agafa el suport de la Pot ser que estigui activat el mode Assegureu-vos que el mode
safata d'entrada del suport. d'alimentació manual del dispositiu. d'alimentació manual del dispositiu no
està activat i torneu a imprimir el treball.

Pot ser que el rodet de recollida estigui Poseu-vos en contacte amb el servei
brut o danyat. d'atenció al client d'HP. Consulteu Com
posar-se en contacte amb el servei
d'assistència d'HP a la pàgina 64 o el
fullet d'assistència inclòs a la caixa.

El control d'ajustament de longitud del Ajusteu el control d'ajustament de


paper de la safata principal està establert longitud del paper a la longitud correcta.
en una longitud superior a la del suport.

76 Capítol 7 Solució de problemes CAWW


La pàgina impresa té un aspecte diferent del de la
pantalla
Text borrós, incorrecte o incomplet
● Pot ser que hagueu seleccionat un controlador d'impressora incorrecte en instal·lar el programari.
Assegureu-vos que s'hagi seleccionat el controlador de la impressora correcte a les propietats de
la impressora.

● Si només s'imprimeix amb text borrós un fitxer determinat, pot ser que hi hagi un problema amb
aquest fitxer. Si només s'imprimeix amb text borrós des d'una aplicació determinada, pot ser que
hi hagi un problema amb aquesta aplicació. Assegureu-vos que s'ha seleccionat el controlador
d'impressora apropiat.

● Pot ser que hi hagi un problema amb l'aplicació. Intenteu imprimir des d'una altra aplicació de
programari.

● Pot ser que el cable USB s'hagi afluixat o estigui danyat.

◦ Desconnecteu els dos extrems del cable i torneu-los a connectar.

◦ Imprimiu un document que sabeu que no té problemes.

◦ Si és possible, connecteu el cable i el dispositiu a un altre ordinador, i proveu d'imprimir un


document que sabeu del cert que funciona.

◦ Proveu d'utilitzar un cable USB 2.0 nou de 3 m o menys.

◦ Apagueu el dispositiu i l'ordinador. Desconnecteu el cable USB i inspeccioneu-ne ambdós


extrems per veure si està danyat. Torneu a connectar el cable i assegureu-vos que està ben
connectat. Assegureu-vos que el dispositiu està connectat directament a l'ordinador.
Assegureu-vos que no hi ha cap allargador, unitat de còpia de seguretat en cinta, clau de
seguretat o cap altre dispositiu entre el port USB de l'ordinador i el dispositiu. De vegades,
aquests dispositius poden interferir en la comunicació entre l'ordinador i el dispositiu.
Reinicieu el dispositiu i l'ordinador.

Falten gràfics o text, o bé hi ha pàgines en blanc


● Assegureu-vos que el fitxer no inclou pàgines en blanc.

● Pot ser que no hagueu retirat la cinta de segellat del cartutx d'impressió. Traieu el cartutx
d'impressió i estireu la pestanya fins que hagueu tret tota la cinta. Torneu a instal·lar el cartutx
d'impressió. Consulteu Substitució del cartutx d'impressió a la pàgina 42 per obtenir instruccions.
Per comprovar el funcionament del dispositiu, imprimiu una pàgina de configuració. Consulteu
Pàgina de configuració a la pàgina 44 per saber com imprimir una pàgina de configuració.

● Pot ser que els paràmetres de gràfics de les propietats de la impressora no siguin correctes per
al tipus de treball d'impressió que realitzeu. Canvieu els paràmetres de gràfics a les propietats de
la impressora.

● Netegeu el dispositiu, especialment els contactes entre el cartutx d'impressió i el subministrament


d'alimentació.

CAWW La pàgina impresa té un aspecte diferent del de la pantalla 77


El format de pàgina és diferent del d'una altra impressora HP LaserJet
Si heu utilitzat un controlador de la impressora HP LaserJet (programari de la impressora) més antic o
diferent per crear el document, o bé els paràmetres de les propietats de la impressora del programari
són diferents, pot ser que el format de la pàgina variï quan intenteu imprimir utilitzant el controlador de
la impressora o els paràmetres nous. Per intentar eliminar aquest problema, proveu de fer el següent:

● Creeu documents i imprimiu-los amb el mateix controlador d'impressora (programari d'impressora)


i els mateixos paràmetres de les propietats de la impressora independentment de la impressora
HP LaserJet que utilitzeu per a la impressió.

● Canvieu la resolució, la mida del paper, els paràmetres del tipus de lletra i altres paràmetres.

Qualitat dels gràfics


Pot ser que els paràmetres dels gràfics no siguin adequats per al treball d'impressió que esteu realitzant.
Comproveu els paràmetres dels gràfics, com ara la resolució, a les propietats de la impressora i ajusteu-
los segons sigui necessari.

NOTA: Pot ser que es perdi qualitat de resolució en realitzar una conversió d'un format de gràfics a
un altre.

78 Capítol 7 Solució de problemes CAWW


Problemes de programari de la impressora
Taula 7-3 Problemes de programari de la impressora

Problema Solució

La icona de la impressora no apareix a la carpeta ● Reinstal·leu el programari de la impressora. A la barra de


Impressora. tasques del Windows, feu clic a Inicia, seleccioneu
Programes i, a continuació, feu clic a HP, seleccioneu la
impressora i feu clic a Desinstal·la. Instal·leu el
programari de la impressora des del CD-ROM.

NOTA: Tanqueu les aplicacions que estiguin obertes.


Per tancar les aplicacions que tinguin una icona a la
safata del sistema, feu clic amb el botó dret del ratolí a la
icona i seleccioneu Tanca o Inhabilita.

● Connecteu el cable USB a un altre port USB de


l'ordinador.

Ha aparegut un missatge d'error durant la instal·lació del ● Reinstal·leu el programari de la impressora. A la barra de
programari. tasques del Windows, feu clic a Inicia, seleccioneu
Programes i, a continuació, feu clic a HP, seleccioneu la
impressora i feu clic a Desinstal·la. Instal·leu el
programari de la impressora des del CD-ROM.

NOTA: Tanqueu les aplicacions que estiguin obertes.


Per tancar les aplicacions que tinguin una icona a la barra
de tasques, feu clic amb el botó dret del ratolí a la icona
i seleccioneu Tanca o Inhabilita.

● Comproveu la quantitat d'espai lliure al disc dur en què


instal·leu el programari de la impressora. Si cal, allibereu
tot l'espai que pugueu i torneu a instal·lar el programari
de la impressora.

● Si cal, executeu el desfragmentador de discs i torneu a


instal·lar el programari de la impressora.

La impressora està en la modalitat A punt, però no s'imprimeix ● Imprimiu una pàgina de configuració des del quadre de
res. comandament de la impressora i comproveu la
funcionalitat de la impressora.

● Comproveu que tots els cables estan connectats


correctament i que compleixen les especificacions (heu
de comprovar els cables USB, els de xarxa i els
d'alimentació). proveu d'utilitzar un altre cable.

CAWW Problemes de programari de la impressora 79


Problemes comuns del Macintosh
Taula 7-4 Problemes amb el Mac OS X
El controlador de la impressora no apareix a la llista del Print Center (Centre d'impressió) o la Printer Setup Utility (Utilitat de
configuració de la impressora).

Causa Solució

El programari del dispositiu o bé no s'ha instal·lat o s'ha instal·lat Comproveu que els complements PM i PE es trobin a la carpeta de
incorrectament. la unitat de disc dur següent: Library/Printers/hp/laserjet/
<nom_producte>. Si cal, torneu a instal·lar el programari.
Consulteu la Guia d'introducció.

El nom del dispositiu, l'adreça IP o el nom del sistema principal Rendezvous o Bonjour no apareix a la llista de la impressora al
Print Center (Centre d'impressió) o a la Printer Setup Utility (Utilitat de configuració de la impressora).

Causa Solució

És possible que el dispositiu no estigui a punt. Comproveu que els cables estiguin connectats correctament, que el
dispositiu estigui encès i que el llum A punt estigui encès. Si us
connecteu mitjançant un concentrador USB o Ethernet, intenteu
realitzar la connexió directament a l'ordinador o utilitzeu un altre port.

Possiblement heu seleccionat un tipus de connexió equivocada. Comproveu que USB, IP Printing (Impressió IP), Rendezvous o
Bonjour estigui seleccionat, segons el tipus de connexió existent
entre el dispositiu i l'ordinador.

S'està utilitzant un nom de dispositiu, una adreça IP o un nom de Imprimiu una pàgina de configuració per comprovar el nom del
sistema principal Rendezvous o Bonjour incorrecte. dispositiu, l'adreça IP o el nom del sistema principal Rendezvous o
Bonjour. Comproveu que el nom, l'adreça IP o el nom del sistema
principal Rendezvous o Bonjour de la pàgina de configuració
coincideixin amb el nom del dispositiu, l'adreça IP o el nom del
sistema principal Rendezvous o Bonjour del Print Center (Centre
d'impressió) o la Printer Setup Utility (Utilitat de configuració de la
impressora).

El cable de la interfície deu ser defectuós o de baixa qualitat. Substituïu el cable de la interfície. Assegureu-vos que utilitzeu un
cable de gran qualitat.

El controlador de la impressora no configura automàticament el dispositiu seleccionat al Print Center (Centre d'impressió) o la
Printer Setup Utility (Utilitat de configuració de la impressora).

Causa Solució

És possible que el dispositiu no estigui a punt. Comproveu que els cables estiguin connectats correctament, que el
dispositiu estigui encès i que el llum A punt estigui encès. Si us
connecteu mitjançant un concentrador USB o Ethernet, intenteu
realitzar la connexió directament a l'ordinador o utilitzeu un altre port.

El programari del dispositiu o bé no s'ha instal·lat o s'ha instal·lat Comproveu que el PPD de la impressora es trobi a la carpeta de la
incorrectament. unitat de disc dur següent: Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources/<id>.lproj, on <id> és el codi de dues
lletres de l'idioma que esteu utilitzant. Si cal, torneu a instal·lar el
programari. Consulteu la Guia d'introducció.

El fitxer PostScript Printer Description (PPD) està malmès. Elimineu el fitxer PPD de la carpeta de la unitat de disc dur següent:
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
<id>.lproj, on <id> és el codi de dues lletres de l'idioma que esteu

80 Capítol 7 Solució de problemes CAWW


Taula 7-4 Problemes amb el Mac OS X (continuació)
El controlador de la impressora no configura automàticament el dispositiu seleccionat al Print Center (Centre d'impressió) o la
Printer Setup Utility (Utilitat de configuració de la impressora).

Causa Solució

utilitzant. Torneu a instal·lar el programari. Consulteu la Guia


d'introducció.

És possible que el dispositiu no estigui a punt. Comproveu que els cables estiguin connectats correctament, que el
dispositiu estigui encès i que el llum A punt estigui encès. Si us
connecteu mitjançant un concentrador USB o Ethernet, intenteu
realitzar la connexió directament a l'ordinador o utilitzeu un altre port.

El cable de la interfície deu ser defectuós o de baixa qualitat. Substituïu el cable de la interfície. Assegureu-vos que utilitzeu un
cable de gran qualitat.

Un treball d'impressió no s'ha enviat al dispositiu que volíeu.

Causa Solució

És possible que la cua d'impressió s'hagi aturat. Reinicieu la cua d'impressió. Obriu el monitor d'impressió i
seleccioneu Start Jobs (Inicia treballs).

S'està utilitzant un nom de dispositiu o una adreça IP incorrectes. És Imprimiu una pàgina de configuració per comprovar el nom del
possible que un dispositiu amb un nom, adreça IP o nom de sistema dispositiu, l'adreça IP o el nom del sistema principal Rendezvous o
principal Rendezvous o Bonjour igual o semblant hagi rebut el treball Bonjour. Comproveu que el nom, l'adreça IP o el nom del sistema
d'impressió. principal Rendezvous o Bonjour de la pàgina de configuració
coincideixin amb el nom del dispositiu, l'adreça IP o el nom del
sistema principal Rendezvous o Bonjour del Print Center (Centre
d'impressió) o la Printer Setup Utility (Utilitat de configuració de la
impressora).

No es pot imprimir amb una targeta USB de tercers.

Causa Solució

Aquest error es produeix quan no s'ha instal·lat el programari per a Si afegiu una targeta USB de tercers, pot ser que necessiteu el
les impressores USB. programari USB Adapter Card Support. La versió més habitual
d'aquest programari està disponible al lloc web d'Apple.

Si connecteu mitjançant un cable USB, un cop seleccionat el controlador, el dispositiu no apareix al Print Center (Centre
d'impressió) o la Printer Setup Utility (Utilitat de configuració de la impressora).

Causa Solució

Aquest problema és provocat per un component de programari o Solució de problemes de programari


maquinari.
● Comproveu que l'ordinador Macintosh admeti USB.

● Comproveu que el sistema operatiu Macintosh sigui Mac


OS X V10.2 o posterior.

● Comproveu que el Macintosh tingui el programari d'USB


adequat d'Apple.

CAWW Problemes comuns del Macintosh 81


Taula 7-4 Problemes amb el Mac OS X (continuació)
Si connecteu mitjançant un cable USB, un cop seleccionat el controlador, el dispositiu no apareix al Print Center (Centre
d'impressió) o la Printer Setup Utility (Utilitat de configuració de la impressora).

Causa Solució

Solució de problemes de maquinari

● Comproveu que el dispositiu estigui engegat.

● Comproveu que l'USB estigui connectat correctament.

● Comproveu que esteu utilitzant el cable USB d'alta velocitat


adequat.

● Comproveu que no tingueu massa dispositius USB connectats


a la mateixa cadena de subministrament. Desconnecteu tots els
dispositius de la cadena i connecteu el cable directament a
l'USB de l'ordinador del sistema principal.

● Comproveu si hi ha més de dos concentradors sense engegar


connectats en fila a la cadena. Desconnecteu tots els dispositius
de la cadena i connecteu el cable directament al port USB de
l'ordinador del sistema principal.

NOTA: El teclat d'iMac és un concentrador USB sense


alimentació.

82 Capítol 7 Solució de problemes CAWW


Solució de problemes de configuració de la xarxa
Si l'ordinador no pot detectar el dispositiu en xarxa, feu el següent:

1. Comproveu que els cables estan connectats correctament. Comproveu totes les connexions
següents:

● Cables d'alimentació

● Cables entre el dispositiu i el concentrador o el commutador

● Cables entre el concentrador o l'interruptor i l'ordinador

● Cables entre el mòdem o la connexió d'Internet i l'ordinador, si és el cas

2. Comproveu que les connexions de la xarxa de l'ordinador funcionin correctament (només per al
Windows):

● A l'escriptori del Windows, feu doble clic a Els meus llocs de la xarxa o a Veïnatge de la
xarxa.

● Feu clic a l'enllaç Xarxa sencera.

● Feu clic a l'enllaç Entire Contents (Tot el contingut).

● Feu doble clic en una de les icones de xarxa i assegureu-vos que hi ha alguns dispositius.

3. Comproveu que la connexió de xarxa estigui activa:

● Comproveu l'indicador lluminós de xarxa del connector de xarxa (RJ-45) situat a la part
posterior del dispositiu.

● Si un dels indicadors lluminosos està encès de manera fixa, el dispositiu està connectat a la
xarxa.

● Si els dos indicadors lluminosos de xarxa estan apagats, comproveu les connexions del cable
del dispositiu a la passarel·la, el commutador o el concentrador per garantir que les
connexions són segures.

● Si són segures, apagueu el dispositiu durant 10 segons com a mínim i torneu-lo a engegar.

4. Imprimiu una pàgina de configuració de la xarxa. Consulteu Pàgina de configuració


a la pàgina 44.

● A la pàgina de configuració de xarxa, comproveu si el dispositiu té assignada una adreça IP


diferent de zero.

● Si la pàgina de configuració de la xarxa no presenta una adreça IP vàlida diferent de zero,


restabliu el port de xarxa interna HP als valors de fàbrica prement els botons Vés i
Cancel·la alhora.

Un cop els indicadors lluminosos Vés, A punt i Atenció deixin d'apagar-se i encendre's l'un
rere l'altre, el dispositiu torna a l'estat A punt i l'operació ha finalitzat.

● Dos minuts després que el dispositiu hagi assolit l'estat A punt, imprimiu una altra pàgina de
configuració de xarxa i comproveu si el dispositiu té assignada una adreça IP vàlida.

● Si l'adreça IP segueix sent zeros, poseu-vos en contacte amb el servei tècnic d'HP. Consulteu
Servei d'atenció al client d'HP a la pàgina 92.

CAWW Solució de problemes de configuració de la xarxa 83


84 Capítol 7 Solució de problemes CAWW
A Accessoris i consumibles

● Encàrrec de consumibles i accessoris

CAWW 85
Encàrrec de consumibles i accessoris
Podeu augmentar les funcions del dispositiu amb accessoris i consumibles opcionals. Utilitzeu
accessoris i consumibles específicament dissenyats per a l'HP LaserJet sèrie P1000 i P1500 per tal
d'obtenir un rendiment òptim.

Aquests dispositius utilitzen consumibles d'impressió intel·ligents. La pàgina d'estat dels consumibles
conté informació sobre la quantitat de tòner restant al cartutx d'impressió, els números de peça per
encarregar consumibles i si el cartutx d'impressió instal·lat és un consumible original d'HP.
Taula A-1 Informació per les comandes

Article Descripció o ús Número per a la comanda

Consumibles d'impressió Paper polivalent HP Paper HP per a una varietat HPM1120


d'usos (1 caixa de 10 raimes
de 500 fulls cadascuna). Per
encarregar-ne una mostra, als
EUA truqueu
al 1-800-471-4701.

Paper HP LaserJet Paper HP Premium per a l'ús HPJ1124


amb impressores HP LaserJet
(1 caixa de 10 raimes de
500 fulls cadascuna). Per
encarregar-ne una mostra, als
EUA truqueu al
1-800-471-4701.

Transparències HP LaserJet Transparències HP per a 92296T (carta)


impressores monocromes
HP LaserJet. 92296U (A4)

Cartutxos d'impressió per a Cartutxos d'impressió Cartutxos d'impressió de CB435A (cartutx per a 1500
l'HP LaserJet sèrie P1000 intel·ligents recanvi per a l'HP LaserJet pàgines)
sèrie P1000.

Cartutxos d'impressió per a Cartutxos d'impressió Cartutxos d'impressió de CB436A (cartutx per a 2000
l'HP LaserJet sèrie P1500 intel·ligents recanvi per a l'HP LaserJet pàgines)
sèrie P1500.

Documentació suplementària HP LaserJet family print Guia d'utilització del paper i 5963-7863
media guide altres suports d'impressió
amb impressores NOTA: Aquest document
HP LaserJet. es pot baixar des de l'adreça
http://www.hp.com/support/
ljpaperguide/.

Peces de recanvi Rodet de recollida de suport Recull el suport de la safata i RL1-1442-000CN (sèrie
el fa avançar pel dispositiu. P1000), RL1-1497-000CN
(sèrie P1500)

Conjunt de coixinets de Impedeix que entri més d'un RM1-4006-000CN (P1000


separació de la impressora full per la ruta del paper. Series), RM1-4207-000CN
(sèrie P1500)

86 Apèndix A Accessoris i consumibles CAWW


B Servei i assistència

CAWW 87
Declaració de garantia limitada de Hewlett-Packard
PRODUCTE HP DURADA DE LA GARANTIA LIMITADA

Impressores HP LaserJet sèrie P1000 i P1500 Un any a partir de la data de compra

HP garanteix al client usuari final que el maquinari i els accessoris d'HP no tindran defectes materials ni de
fabricació en el moment de la compra i durant el període especificat més amunt. Si es notifica a HP l'existència
d'aquest tipus de defectes durant el període de garantia, HP podrà escollir entre reparar o canviar els productes
que es demostri que són defectuosos. Els productes de recanvi podran ser nous o amb un rendiment equivalent
als nous.

HP garanteix que el programari d'HP no presentarà errors de funcionament en el moment de la compra i durant
el període especificat més amunt provocats per defectes de materials ni de fabricació quan s'instal·li i s'utilitzi
correctament. Si es notifica a HP l'existència d'aquest tipus de defectes durant el període de garantia, HP canviarà
el programari que no funcioni correctament a causa dels defectes citats.

HP no garanteix el funcionament continu o sense errors dels productes HP. Si en un període de temps raonable
HP no pot reparar o substituir un producte segons les condicions garantides, tindreu dret al reemborsament del
preu de compra prèvia devolució immediata del producte.

Pot ser que els productes d'HP incloguin peces reciclades amb un rendiment equivalent a les noves o que s'hagin
utilitzat de forma accidental.

La garantia no cobreix els defectes provocats per (a) el manteniment o el calibratge inadequats, (b) la utilització
de programari, interfícies, peces o consumibles no subministrats per HP, (c) la modificació no autoritzada o la
utilització incorrecta, (d) la utilització sense respectar les especificacions ambientals indicades per al producte o
(e) la preparació o el manteniment incorrectes de la ubicació.

La garantia limitada d'HP és vàlida a tots els països/regions o localitats en què HP tingui un servei d'assistència
per a aquest producte i on HP hagi comercialitzat aquest producte. El nivell del servei de garantia que rebeu pot
variar segons els estàndards locals. HP no alterarà la forma, l'adequació o la funció del producte perquè funcioni
en un país/regió per al qual no se suposa que ha de funcionar per raons legals o de normatives. MENTRE HO
PERMETI LA LEGISLACIÓ LOCAL, LES GARANTIES ANTERIORS SÓN EXCLUSIVES I NO S'EXPRESSA NI
S'IMPLICA CAP ALTRA GARANTIA NI CONDICIÓ, JA SIGUI ESCRITA O ORAL. HP REBUTJA
ESPECÍFICAMENT TOTES LES GARANTIES O CONDICIONS IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT,
QUALITAT SATISFACTÒRIA I ADEQUACIÓ A UNA FINALITAT DETERMINADA. Alguns països/regions, estats
o províncies no permeten la limitació de la duració d'una garantia implícita, per la qual cosa pot ser que la limitació
o l'exclusió anteriors no siguin aplicables en el vostre cas. Aquesta garantia us dóna drets legals específics i pot
ser que també tingueu d'altres drets en funció del país/regió, estat o província.

MENTRE HO PERMETI LA LEGISLACIÓ LOCAL, LES SOLUCIONS D'AQUESTA DECLARACIÓ DE GARANTIA


SÓN LES ÚNIQUES QUE ES PROPOSEN I SÓN EXCLUSIVES. EXCEPTE EN ELS CASOS INDICATS MÉS
AMUNT, NI HP NI ELS SEUS PROVEÏDORS NO SERAN RESPONSABLES EN CAP CAS DE LA PÈRDUA DE
DADES O DELS DANYS DIRECTES, ESPECIALS, ACCIDENTALS, CONSEQÜENCIALS (INCLOSA LA
PÈRDUA DE BENEFICIS O DADES) NI DE CAP ALTRE DANY, JA SIGUI CONTRACTUAL, LEGAL O D'UNA
ALTRA MENA. Alguns països/regions, estats o províncies no permeten l'exclusió o la limitació dels danys
accidentals o conseqüencials, per la qual cosa pot ser que la limitació o l'exclusió anteriors no siguin aplicables
en el vostre cas.

LES CONDICIONS DE LA GARANTIA INCLOSES EN AQUESTA DECLARACIÓ, DINS DELS LÍMITS DE LA


LLEI, NO EXCLOUEN, RESTRINGEIXEN NI MODIFIQUEN ELS DRETS ESTATUTARIS OBLIGATORIS
APLICABLES A LA VENDA D'AQUEST PRODUCTE AL CLIENT I EN SÓN COMPLEMENTARIS.

88 Apèndix B Servei i assistència CAWW


Servei de garantia amb reparacions pròpies del client
Els productes d'HP han estat dissenyats amb molts components de reparació pròpia del client (CSR)
per minimitzar el temps de reparació i poder substituir els components defectuosos més fàcilment. Si
durant el període de diagnosi HP creu que es podria reparar amb un component CSR, HP us enviarà
el component directament perquè vosaltres el substituïu. Hi ha dues categories de components CSR:
1) Els components que obligatòriament ha de reparar el client. Si demaneu a HP que substitueixi
aquests components, HP us cobrarà el transport i la mà d'obra del servei. 2) Els components que
opcionalment pot reparar el client. Aquests components també s'anomenen Components de reparació
pròpia del client. Malgrat tot, si demaneu a HP que els substitueixi, HP pot fer-ho sense cobrar-vos res
segons el tipus de servei de garantia que heu contractat per al vostre producte.

Segons la disponibilitat i el lloc de lliurament, els components CSR poden enviar-se el dia laborable
següent. També s'ofereixen lliuraments del mateix dia o lliuraments en quatre hores per un preu
addicional, segons el lloc de lliurament. Si us cal assistència, podeu trucar al Centre d'assistència
tècnica d'HP i un tècnic us atendrà al telèfon. HP especifica als materials enviats amb un component
CSR de substitució, si cal tornar a HP el component defectuós. Si cal tornar el component defectuós a
HP, heu d'enviar-lo dins d'un període de temps definit, normalment cinc (5) dies laborables. El
component defectuós s'ha de tornar amb la documentació associada i cal fer servir el material
d'enviament subministrat. Si no torneu el component defectuós, probablement HP us cobrarà la
substitució. Per als components de reparació pròpia del client, HP pagarà els costos de l'enviament i
la devolució del component i decidirà quin servei de missatgeria utilitza.

CAWW Servei de garantia amb reparacions pròpies del client 89


Contracte de llicència de programari de Hewlett-Packard
ATENCIÓ: LA UTILITZACIÓ DEL PROGRAMARI ESTÀ SUBJECTA A LES CONDICIONS DE LA
LLICÈNCIA DEL PROGRAMARI D'HP ESTABLERTES A CONTINUACIÓ. LA UTILITZACIÓ
D'AQUEST PROGRAMARI IMPLICA L'ACCEPTACIÓ D'AQUESTES CONDICIONS DE LA
LLICÈNCIA.

CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA DE PROGRAMARI D'HP

Les condicions de llicència següents regeixen la utilització del programari a menys que hagueu signat
un acord específic amb Hewlett-Packard.

Atorgament de la llicència. Hewlett-Packard us atorga una llicència per a la utilització d'una còpia
d'aquest programari. "Utilització" significa emmagatzematge, càrrega, instal·lació, execució o
visualització del programari. No podeu modificar el programari ni inhabilitar-ne cap característica de
llicència o control. Si el programari té una llicència per a la "utilització simultània", no podeu permetre
que l'utilitzin més usuaris dels que indica el nombre màxim d'usuaris autoritzats.

Propietat. El programari és propietat de Hewlett-Packard o dels seus proveïdors tercers, que també
en posseeixen la propietat intel·lectual. La vostra llicència no us atorga la propietat del programari i no
suposa la venda de cap dret. Pot ser que els proveïdors tercers de Hewlett-Packard protegeixin els
seus drets en el cas que s'infringeixin les condicions d'aquesta llicència.

Còpies i adaptacions. Només podeu realitzar còpies o adaptacions del programari per a l'arxivament
o bé si la còpia o l'adaptació són un pas essencial de la utilització autoritzada del programari. Cal que
reproduïu tots els avisos de propietat intel·lectual del programari original a totes les còpies o
adaptacions. No està permès copiar el programari en una xarxa pública.

No es permet el desassemblatge ni la descriptació. No podeu desassemblar ni descompilar el


programari a menys que obtingueu el permís previ per escrit d'HP. Pot ser que algunes jurisdiccions
no exigeixin el permís d'HP per al desassemblatge o la descriptació limitats. Si se us demana, haureu
de donar a HP informació suficientment detallada del procés de desassemblatge o descriptació. No
podeu descriptar el programari a menys que la descriptació sigui una part necessària per al
funcionament.

Transferència. La llicència finalitzarà automàticament si es transfereix el programari. Si el transferiu,


cal que el lliureu amb les còpies i la documentació relacionada. La persona a qui es transfereixi el
programari haurà d'acceptar aquestes condicions de la llicència com a condició per a la transferència.

Finalització. HP pot finalitzar la llicència si no en compliu alguna d'aquestes condicions. En aquest cas,
haureu de destruir immediatament el programari, juntament amb les còpies, les adaptacions i les parts
combinades de qualsevol tipus.

Requisits per a l'exportació. No està permesa l'exportació o reexportació del programari ni de cap
còpia o adaptació que infringeixi cap llei o normativa aplicable.

Drets restringits del govern dels EUA. Aquest programari i la documentació que l'acompanya s'han
creat totalment amb capital privat. Es lliura i se n'atorguen llicències com a "programari informàtic
comercial", d'acord amb la definició de DFARS 252.227-7013 (octubre de 1988), DFARS 252.211-7015
(maig de 1991) o DFARS 252.227-7014 (juny de 1995), com a "article comercial" d'acord amb la
definició de FAR 2.101(a) (juny de 1987) o bé com a "programari informàtic restringit" d'acord amb la
definició de FAR 52.227-19 (juny de 1987) (o la normativa o clàusula de contracte de qualsevol agència
equivalent), segons el cas. Només teniu els drets destinats a aquest programari i la documentació
inclosa en funció dels DFAR o les clàusules de FAR aplicables, o bé l'acord de programari HP estàndard
per al producte en qüestió.

90 Apèndix B Servei i assistència CAWW


Garantia limitada per a cartutxos d'impressió i tambors
d'imatges
Aquest cartutx d'impressió HP té una garantia contra els defectes materials i de fabricació.

Aquesta garantia no és aplicable als cartutxos d'impressió (a) que s'han tornat a emplenar, condicionar
o fabricar o s'han manipulat d'alguna manera, (b) que pateixen problemes provocats per l'ús incorrecte,
l'emmagatzematge inadequat o la utilització sense respectar les especificacions ambientals de la
impressora, o bé (c) que s'han gastat per l'ús habitual.

Per obtenir el servei de la garantia, retorneu el producte al lloc on el vau comprar (amb una descripció
per escrit del problema i mostres d'impressió) o poseu-vos en contacte amb el servei d'assistència al
client d'HP. HP podrà escollir entre substituir els productes que es demostri que són defectuosos o
reemborsar el preu de compra.

MENTRE HO PERMETI LA LEGISLACIÓ LOCAL, LA GARANTIA ANTERIOR ÉS EXCLUSIVA I NO


S'EXPRESSA NI S'IMPLICA CAP ALTRA GARANTIA NI CONDICIÓ, JA SIGUI ESCRITA O ORAL. HP
REBUTJA ESPECÍFICAMENT TOTES LES GARANTIES O CONDICIONS IMPLÍCITES DE
COMERCIABILITAT, QUALITAT SATISFACTÒRIA I ADEQUACIÓ A UNA FINALITAT
DETERMINADA.

MENTRE HO PERMETI LA LEGISLACIÓ LOCAL, NI HP NI ELS SEUS PROVEÏDORS NO SERAN


RESPONSABLES EN CAP CAS DELS DANYS DIRECTES, ESPECIALS, ACCIDENTALS O
CONSEQÜENCIALS (INCLOSA LA PÈRDUA DE BENEFICIS O DADES) NI DE CAP ALTRE DANY,
JA SIGUI CONTRACTUAL, LEGAL O D'UNA ALTRA MENA.

LES CONDICIONS DE LA GARANTIA INCLOSES EN AQUESTA DECLARACIÓ, DINS DELS LÍMITS


DE LA LLEI, NO EXCLOUEN, RESTRINGEIXEN NI MODIFIQUEN ELS DRETS ESTATUTARIS
OBLIGATORIS APLICABLES A LA VENDA D'AQUEST PRODUCTE AL CLIENT I EN SÓN
COMPLEMENTARIS.

CAWW Garantia limitada per a cartutxos d'impressió i tambors d'imatges 91


Servei d'atenció al client d'HP
Serveis en línia

Accés les 24 hores a informació mitjançant un mòdem o una connexió a Internet

Internet: podeu obtenir programari de productes d'HP actualitzat, informació d'assistència i productes
i controladors d'impressora en diferents idiomes a http://www.hp.com/support/ljp1000 o bé
http://www.hp.com/support/ljp1500 (en anglès).

Eines per a la solució de problemes en línia

L'HP Instant Support Professional Edition (ISPE) és un conjunt d'eines de solució de problemes basades
en web per a productes informàtics d'escriptori i d'impressió. L'ISPE ajuda a identificar, diagnosticar i
resoldre ràpidament els problemes informàtics i d'impressió. Podeu accedir a les eines de l'ISPE a
http://instantsupport.hp.com.

Assistència telefònica

Hewlett-Packard ofereix assistència telefònica gratuïta durant el període de garantia. Quan truqueu,
entrareu en contacte amb un equip receptiu preparat per ajudar-vos. Per saber quin és el número de
telèfon del vostre país/regió, consulteu el fullet inclòs a la caixa del producte o visiteu
http://www.hp.com i feu clic a Contact HP (Contacteu amb HP). Abans de trucar a HP, prepareu la
informació següent: nom del producte i número de sèrie, data de compra i descripció del problema.

També trobareu assistència per Internet a http://www.hp.com/support/ljp1000 o http://www.hp.com/


support/ljp1500. Feu clic al bloc support & drivers (Assistència i controladors).

Utilitats de programari, controladors i informació electrònica

Aneu a http://www.hp.com/support/ljp1000 o http://www.hp.com/support/ljp1500. Els llocs web estan


en anglès, però els controladors d'impressora es poden baixar en diversos idiomes.

Per obtenir informació per telèfon, consulteu el fullet inclòs a la caixa del dispositiu.

Realització directa d'encàrrecs d'accessoris o consumibles d'HP

Podeu encarregar consumibles als llocs web següents:

Amèrica del Nord: https://www.hp.com/post-embed/ordersupplies-na

Amèrica Llatina: https://www.hp.com/post-embed/ordersupplies-la

Europa i Orient Mitjà: https://www.hp.com/post-embed/ordersupplies-emea

Països/regions d'Àsia Pacífic: https://www.hp.com/post-embed/ordersupplies-ap

Encarregueu accessoris a http://www.hp.com i feu clic a Supplies & Accessories (Consumibles i


accessoris). Per obtenir més informació, consulteu Encàrrec de consumibles i accessoris
a la pàgina 86.

Per encarregar consumibles o accessoris per telèfon, truqueu als números següents:

Estats Units: 1-800-538-8787

Canadà: 1-800-387-3154

Per saber quins són els números de telèfon d'altres països/regions, consulteu el fullet inclòs a la caixa
del dispositiu.

92 Apèndix B Servei i assistència CAWW


Informació dels serveis d'HP

Per obtenir servei tècnic per al vostre producte HP en altres països/regions, truqueu al número de
telèfon d'assistència al client d'HP del vostre país/regió. Consulteu el fullet inclòs a la caixa del dispositiu.

Contractes de serveis d'HP

Truqueu als números següents: 1-800-HPINVENT [1-800-474-6836 (EUA)] o 1-800-268-1221


(Canadà).

Servei un cop caducada la garantia: 1-800-633-3600.

Servei ampliat: truqueu a l'1-800-HPINVENT, a l'1-800-474-6836 (EUA) o a l'1-800-268-1221 (Canadà).


També podeu visitar el lloc web de serveis HP SupportPack i Carepaq™:
http://www.hpexpress-services.com/10467a.

CAWW Servei d'atenció al client d'HP 93


Disponibilitat del suport i el servei
HP ofereix una varietat d'opcions de servei i suport per a la compra arreu del món. La disponibilitat
d'aquests programes variarà en funció de la vostra ubicació.

Serveis HP Care Pack™ i contractes de serveis


HP disposa de diferents opcions de servei i assistència que cobreixen una gran varietat de necessitats.
Aquestes opcions no formen part de la garantia estàndard. Els serveis d'assistència varien en funció
de la ubicació. Per a la majoria dels productes, HP ofereix serveis HP Care Pack™ i contractes de
serveis durant el període de garantia i posterior.

Per saber quines són les opcions de servei i d'assistència d'aquest dispositiu, aneu a
http://www.hpexpress-services.com/10467a i escriviu el número de model del dispositiu. A Amèrica del
Nord, podeu obtenir informació sobre els contractes de serveis mitjançant el servei d'atenció al client
d'HP. truqueu a l'1-800-HPINVENT, a l'1-800-474-6836 (EUA) o a l'1-800-268-1221 (Canadà). Als altres
països/regions, poseu-vos en contacte amb el centre d'atenció al client d'HP específic del vostre país/
regió. Per saber quin és el número de telèfon del servei d'atenció al client d'HP del vostre país/regió,
consulteu el fullet inclòs a la caixa o visiteu http://www.hp.com.

94 Apèndix B Servei i assistència CAWW


Directrius per tornar a embalar el dispositiu
● Traieu i deixeu a banda els cables, les safates i els accessoris opcionals instal·lats al dispositiu.

● Traieu i deixeu a banda el cartutx d'impressió.

ATENCIÓ: Per evitar de malmetre el cartutx d'impressió, emmagatzemeu-lo a l'embalatge


original o de manera que no estigui exposat a la llum.

● Si és possible, utilitzeu el contenidor i el material d'embalatge originals. Els danys d'enviament


provocats per un embalatge inadequat són responsabilitat de l'usuari. Si ja heu llençat el material
d'embalatge del dispositiu, poseu-vos en contacte amb un servei postal local per obtenir informació
sobre com tornar a embalar-lo.

● Hewlett-Packard recomana assegurar l'equip abans d'enviar-lo.

CAWW Directrius per tornar a embalar el dispositiu 95


96 Apèndix B Servei i assistència CAWW
C Especificacions del dispositiu

Taula C-1 Especificacions físiques1

Especificació HP LaserJet sèrie P1000 HP LaserJet sèrie P1500

Pes del dispositiu (sense cartutx) 4,7 kg 5,4 kg

Pes del dispositiu, inclòs el cartutx 5,2 kg 5,9 kg

Alçada del dispositiu 195 mm 225 mm

Profunditat del dispositiu, amb la safata 238 mm 245 mm


de paper tancada

Profunditat del dispositiu, amb la safata 344 mm 355 mm


de paper ampliada pel paper mida carta

Profunditat del dispositiu, amb la safata 353 mm 355 mm


de paper ampliada pel paper A4

Profunditat del dispositiu, amb la safata 411 mm 413 mm


de paper totalment ampliada pel paper
legal

Amplada del dispositiu 349 mm 379 mm


1 Els valors depenen de les dades preliminars. Consulteu http://www.hp.com/support/ljp1000 o http://www.hp.com/support/
ljp1500 per obtenir informació actualitzada.

ADVERTÈNCIA! Els requisits d'alimentació depenen del país/regió on es vengui el dispositiu. No


utilitzeu adaptadors de voltatge. Si ho feu, es podria malmetre el dispositiu i s'anul·laria la garantia del
producte.
Taula C-2 Especificacions elèctriques1

Article Models de 110 volts Models de 220 volts

Requisits d'alimentació De 110 a 127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/- De 220 a 240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-
2 Hz) 2 Hz)

Corrent nominal per a l'HP LaserJet sèrie 4,9 A 2,9 A


P1000

Corrent nominal per a l'HP LaserJet sèrie 4,9 A 2,9 A


P1500
1 Els valors depenen de les dades preliminars. Consulteu http://www.hp.com/support/ljp1000 o http://www.hp.com/support/
ljp1500 per obtenir informació actualitzada.

CAWW 97
Taula C-3 Consum d'energia (mitjana en watts)1

Model del producte Impressió2 A punt2 Estalvi d'energia Apagat

HP LaserJet sèrie 285 watts 4 watts 4 watts 0,8 watt


P1000

HP LaserJet sèrie 380 watts 5 watts 5 watts 0,8 watt


P1500
1 Els valors depenen de les dades preliminars. Consulteu http://www.hp.com/support/ljp1000 o http://www.hp.com/support/
ljp1500 per obtenir informació actualitzada.
2 L'alimentació indicada són els valors més alts mesurats per a la impressió monocroma amb els voltatges estàndard.
3 Temps de recuperació des del mode Estalvi d'energia fins a l'inici de la impressió: < 8 segons
4 Dissipació màxima de calor per a tots els models en mode A punt = 62 BTU/hora

Taula C-4 Emissions acústiques1

Nivell de potència acústica per a l' HP LaserJet sèrie P1000 Segons l'ISO 92961

Impressió (14 ppm)2 LWAd = 6,29 B (A) [62,9 dB (A)]

A punt Inaudible

Nivell de potència acústica per a l'HP LaserJet sèrie P1500 Segons l'ISO 92961

Impressió (22 ppm)3 LWAd = 6,3 B (A) [63 dB (A)]

A punt Inaudible

Posició de testimoni de nivell de pressió del so (SPL) per Segons l'ISO 92961
a l'HP LaserJet sèrie P1000

Impressió (14 ppm)2 LpAm = 50 dB(A)

A punt Inaudible

Posició de testimoni de nivell de pressió del so (SPL) per Segons l'ISO 9296
a l'HP LaserJet sèrie P1500

Impressió (22 ppm)3 LpAm = 50 dB(A)

A punt Inaudible
1 Els valors depenen de les dades preliminars. Consulteu http://www.hp.com/support/ljp1000 o http://www.hp.com/support/
ljp1500 per obtenir informació actualitzada.
2 Configuració provada: HP LaserJet sèrie P1000, impressió monocroma contínua amb paper A4 a 14 ppm.
3 Configuració provada: HP LaserJet sèrie P1500, impressió monocroma contínua amb paper A4 a 22 ppm.

Taula C-5 Especificacions de l'entorn

Recomanat1 Funcionament1 Emmagatzematge1

Temperatura Entre 17,5 i 25 °C Entre 10 i 32,5 °C Entre 0 i 40 °C

Humitat relativa entre el 30% i el 70% (sense entre el 10% i el 90% (sense entre el 10% i el 90% (sense
condensació) condensació) condensació)
1 Els valors depenen de les dades preliminars. Consulteu http://www.hp.com/support/ljp1000 o http://www.hp.com/support/
ljp1500 per obtenir informació actualitzada.

98 Apèndix C Especificacions del dispositiu CAWW


D Informació sobre normatives

● Conformitat amb les normes FCC

● Declaració de conformitat per a l'HP LaserJet sèrie P1000

● Declaració de conformitat per a l'HP LaserJet sèrie P1500

● Declaracions sobre normatives

● Programa d'administració ambiental dels productes

CAWW 99
Conformitat amb les normes FCC
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio
frequency energy. If it is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur
in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try
to correct the interference by one or more of the following measures:

● Reorient or relocate the receiving antenna.

● Increase separation between equipment and receiver.

● Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.

● Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

NOTA: Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by Hewlett-
Packard could void the user's authority to operate this equipment.

Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules.

100 Apèndix D Informació sobre normatives CAWW


Declaració de conformitat per a l'HP LaserJet sèrie P1000
Declaració de conformitat
segons la guia ISO/IEC 17050-1 i EN 17050-1
Nom del fabricant: Hewlett-Packard Company
Adreça del fabricant: 11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, EUA
declara que aquest producte
Nom del producte: HP LaserJet sèrie P1002/P1003/P1004/P1005/P1006/P1009
Model que compleix les normatives3): BOISB-0605-00
Opcions del producte: TOTES

Cartutx de tòner: CB435A


compleix les especificacions de producte següents:
Seguretat: IEC 60950-1:2001 / EN 60950-1:2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2/EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (producte làser/LED de la classe 1)
GB4943-2001
EMC: CISPR 22:2005 / EN 55022:2006 classe B1)
EN 61000-3-2:2000 + A2
EN 61000-3-3:1995 + A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
Títol de l'FCC 47 CFR, part 15, classe B2) / ICES-003, tema 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003
Informació suplementària:
Aquest producte compleix els requisits de la directiva EMC 2004/108/EC i la directiva de baix voltatge 2006/95/EC, i porta una etiqueta CE
tal com correspon.
1) Aquest producte s'ha provat en una configuració normal amb ordinadors personals Hewlett-Packard.
2) Aquest dispositiu compleix la part 15 de les normes de l'FCC. La utilització està subjecta a les condicions següents: (1) aquest dispositiu
no pot provocar interferències perjudicials i (2) aquest dispositiu ha d'acceptar qualsevol interferència rebuda, incloses les interferències que
poden provocar un funcionament no desitjat.
3) Per complir la normativa, s'ha assignat a aquest producte un número de model de normativa. No s'ha de confondre aquest número amb
el nom o el número del producte.
Boise, Idaho 83714, EUA

14 de juny de 2006
La informació de contacte següent és exclusivament per a qüestions relacionades amb la normativa:
Contacte a Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Austràlia
Austràlia:
Contacte a Europa: Oficina local de venda i serveis de Hewlett-Packard o bé Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards
Europe., Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Alemanya, (FAX: +49-7031-14-3143)
Contacte als EUA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, EUA,
(telèfon: 208-396-6000)

CAWW Declaració de conformitat per a l'HP LaserJet sèrie P1000 101


Declaració de conformitat per a l'HP LaserJet sèrie P1500
Declaració de conformitat
segons la guia ISO/IEC 17050-1 i EN 17050-1
Nom del fabricant: Hewlett-Packard Company
Adreça del fabricant: 11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, EUA
declara que aquest producte
Nom del producte: HP LaserJet sèrie P1503/P1504/P1505/P1506
Model que compleix les normatives3): BOISB-0604-00
Opcions del producte: TOTES

Cartutx de tòner: CB436A


compleix les especificacions de producte següents:
Seguretat: IEC 60950-1:2001 / EN 60950-1:2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2/EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (producte làser/LED de la classe 1)
GB4943-2001
EMC: CISPR 22:2005 / EN 55022:2006 classe B1)
EN 61000-3-2:2000 + A2
EN 61000-3-3:1995 + A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
Títol de l'FCC 47 CFR, part 15, classe B2) / ICES-003, tema 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003
Informació suplementària:
Aquest producte compleix els requisits de la directiva EMC 2004/108/EC i la directiva de baix voltatge 2006/95/EC, i porta una etiqueta CE
tal com correspon.
1) Aquest producte s'ha provat en una configuració normal amb ordinadors personals Hewlett-Packard.
2) Aquest dispositiu compleix la part 15 de les normes de l'FCC. La utilització està subjecta a les dues condicions següents: (1) aquest
dispositiu no pot provocar interferències perjudicials i (2) aquest dispositiu ha d'acceptar qualsevol interferència rebuda, incloses les
interferències que poden provocar un funcionament no desitjat.
3) A efectes de normatives, s'ha assignat a aquest producte un número de model de normativa. No s'ha de confondre aquest número amb
el nom o el número del producte.
Boise, Idaho 83714, EUA

14 de juny de 2006
La informació de contacte següent és exclusivament per a qüestions relacionades amb la normativa:
Contacte a Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Austràlia
Austràlia:
Contacte a Europa: Oficina local de venda i serveis de Hewlett-Packard o bé Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards
Europe., Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Alemanya, (FAX: +49-7031-14-3143)
Contacte als EUA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, EUA,
(telèfon: 208-396-6000)

102 Apèndix D Informació sobre normatives CAWW


Declaracions sobre normatives
Declaració sobre la seguretat làser
El Center for Devices and Radiological Health (CDRH) de la Food and Drug Administration (FDA) dels
EUA ha implementat normatives per als productes làser fabricats des de l'1 d'agost de 1976. La
conformitat és obligatòria per als productes comercialitzats als EUA. Aquesta impressora està
certificada com a producte làser de classe 1 segons l'estàndard d'emissió de radiacions del Department
of Health and Human Services (DHHS) dels EUA, d'acord amb la Llei sobre el control de radiacions per
a la sanitat i seguretat públiques de 1968.

Atès que les radiacions emeses a l'interior de la impressora estan totalment limitades per les cobertes
de protecció i externes, el raig làser no es pot escapar durant cap fase de les operacions normals
realitzades per l'usuari.

ADVERTÈNCIA! La utilització de controls, la realització d'ajustaments o la realització de


procediments diferents dels especificats en aquesta guia de l'usuari poden provocar l'exposició a
radiacions perilloses.

Normatives DOC al Canadà


Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM). »

Declaració EMI a Corea

CAWW Declaracions sobre normatives 103


Declaració sobre el làser a Finlàndia
LASERTURVALLISUUS

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1


laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn
laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren


utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia


kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö.
Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan
puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja
ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen


ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för


osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 785-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

104 Apèndix D Informació sobre normatives CAWW


Taula de substàncies (Xina)
根据中国电子信息产品污染控制管理办法的要求而出台

Taula D-1 有毒有害物质表


部件名称 有毒有害物质和元素

铅 (Pb) 汞 (Hg) 镉 (Cd) 六价铬 (Cr(VI)) 多溴联苯 (PBB) 多溴二苯醚


(PBDE)

打印引擎 X O X X O O

控制面板 O O O O O O

塑料外壳 O O O O O O

格式化板组件 X O O O O O

碳粉盒 X O O O O O

O:表示在此部件所用的所有同类材料中,所含的此有毒或有害物质均低于 SJ/T11363-2006 的限制要


求。

X:表示在此部件所用的所有同类材料中,至少一种所含的此有毒或有害物质高于 SJ/T11363-2006 的限
制要求。

NOTA: 引用的“环保使用期限”是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产品而确定的。

CAWW Declaracions sobre normatives 105


Programa d'administració ambiental dels productes
Protecció del medi ambient
Hewlett-Packard Company es compromet a fabricar productes de qualitat respectuosos amb el medi
ambient. Aquest producte s'ha dissenyat amb diversos atributs que pretenen minimitzar l'impacte sobre
el medi ambient.

Producció d'ozó
Aquest producte no genera quantitats apreciables de gas ozó (O3).

Consum elèctric
El consum d'energia es redueix de forma significativa durant el mode A punt o Repòs, amb la qual cosa
s'estalvien recursos naturals i diners sense que es vegi afectat l'alt rendiment de la impressora. Per
determinar la condició de qualificació ENERGY STAR® d’aquest producte, consulteu-ne el full de dades
o el full d’especificacions. També s’ofereix una llista dels productes qualificats a:

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdesign/ecolabels.html

Consum de tòner
L'Economode (Mode econòmic) utilitza bastant menys tòner i això pot allargar la vida del cartutx
d'impressió.

Utilització del paper


La característica d'impressió a doble cara manual/automàtica opcional i la funció d'impressió N-up
(diverses pàgines impreses en una sola pàgina) d'aquest producte poden reduir el consum de paper i,
per tant, de recursos naturals.

Plàstics
Els components plàstics de més de 25 grams s'han etiquetat segons els estàndards internacionals que
permeten identificar-los més fàcilment per al reciclatge.

Subministraments per a la impressió LaserJet d'HP


Gràcies al programa HP Planet Partners resulta fàcil retornar i reciclar els cartutxos d'impressió buits
HP LaserJet de forma gratuïta. Tots els embalatges de cartutxos d'impressió i consumibles nous
d'HP LaserJet inclouen informació i instruccions del programa en diversos idiomes. Encara reduireu
més l’impacte sobre el medi ambient si retorneu diversos cartutxos junts en comptes de fer-ho d’un en
un.

HP es compromet a oferir productes i serveis de disseny i de gran qualitat respectuosos amb el medi
ambient, des del disseny i la fabricació fins a la distribució, l’ús que en fa l’usuari i el reciclatge. Garantim
que els cartutxos d'impressió HP LaserJet que es retornen es reciclen correctament mitjançant el seu
processament per tal de recuperar plàstics i metalls per a productes nous, la qual cosa permet que
milions de tones de residus no vagin a parar als abocadors. Com que aquest cartutx es reciclarà i
utilitzarà en material nou, no se us retornarà. Gràcies per ser respectuosos amb el medi ambient.

106 Apèndix D Informació sobre normatives CAWW


NOTA: Utilitzeu l'etiqueta de devolució per retornar només cartutxos d'impressió HP LaserJet
originals. No utilitzeu aquesta etiqueta per a cartutxos HP d’injecció de tinta, cartutxos que no siguin
d'HP, cartutxos emplenats o reciclats o devolucions de garantia. Per obtenir informació sobre el
reciclatge dels cartutxos HP d’injecció de tinta, visiteu http://www.hp.com/recycle.

Instruccions de devolució i reciclatge


Estats Units i Puerto Rico
L’etiqueta adjunta a la caixa del cartutx de tòner HP LaserJet serveix per a la devolució i reciclatge d’un
o més cartutxos d’impressió HP LaserJet un cop s’han consumit. Seguiu les següents instruccions
pertinents.

Diverses devolucions (de dos a vuit cartutxos)

1. Embaleu cada cartutx d’impressió HP LaserJet en la seva caixa i bossa originals.

2. Cenyiu fins a vuit caixes individuals amb fleix o cinta d’embalar (fins a 31,75 kg).

3. Utilitzeu una sola etiqueta de devolució de franqueig pagat.

O BÉ

1. Feu servir una caixa pròpia adequada o sol·liciteu una caixa de recollida voluminosa gratuïta a
http://www.hp.com/recycle o 1-800-340-2445 (hi caben vuit cartutxos d’impressió HP LaserJet).

2. Utilitzeu una sola etiqueta de devolució de franqueig pagat.

Devolucions d'un sol cartutx

1. Embaleu el cartutx d’impressió HP LaserJet en la seva caixa i bossa originals.

2. Enganxeu l’etiqueta de devolució a la part del davant de la caixa.

Enviament
Pel que fa a totes les devolucions per al reciclatge de cartutxos d’impressió HP LaserJet, dueu
l’embalatge a UPS el proper cop que feu un lliurament o recollida, o dueu-lo a un centre UPS autoritzat
de recollida i transferència. Per saber on es troba el vostre centre local de recollida i transferència UPS,
truqueu a l’1-800-PICKUPS o visiteu http://www.ups.com. Si feu la devolució mitjançant l’etiqueta USPS
de franqueig pagat, lliureu el paquet a un transportista del servei de correus dels EUA o dipositeu-lo a
l'oficina de correus dels EUA. Per obtenir més informació o encarregar més etiquetes o caixes per a
devolucions voluminoses, visiteu http://www.hp.com/recycle o truqueu a l’1-800-340-2445. La recollida
UPS sol·licitada se us cobrarà a les tarifes de recollida normals. Aquesta informació pot canviar sense
cap avís previ.

Devolucions fora dels EUA


Per tal de participar en el programa de reciclatge i devolucions HP Planet Partners, només heu de seguir
les senzilles instruccions de la guia de reciclatge (que trobareu dins de l’embalatge del nou consumible
d’impressora) o visiteu http://www.hp.com/recycle. Seleccioneu el vostre país/regió per obtenir
informació sobre com retornar els consumibles d’impressió HP LaserJet.

CAWW Programa d'administració ambiental dels productes 107


Paper
Aquest producte pot utilitzar papers reciclats sempre que el paper respecti les directrius que s'exposen
a l'HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (Guia de materials d'impressió de la família
d'impressores LaserJet d'HP). Aquest producte es apte per a l'ús de paper reciclat segons l'estàndard
EN12281:2002.

Restriccions del material


Aquest producte d'HP no conté mercuri afegit.

Aquest producte HP no té bateria.

Deposició d'equips per part dels usuaris a les llars privades de la Unió
Europea
Aquest símbol imprès al producte o al seu embalatge indica que aquest producte no s'ha de llençar amb
la resta de residus domèstics. L'usuari ha d'encarregar-se de la deposició d'aquests equips portant-los
a un punt de recollida per poder reciclar els components elèctrics i electrònics residuals. La recollida
separada i el reciclatge d'aquests equips vells ajuden a conservar els recursos naturals i garanteixen
que es reciclen d'una forma que protegeix l'entorn i la salut humana. Si voleu més informació sobre on
podeu portar els vostres equips vells per a reciclar-los, poseu-vos en contacte amb el vostre ajuntament,
la deixalleria o la botiga on vàreu comprar el producte.

Full de dades de seguretat del material (MSDS)


Podeu aconseguir Fulls de dades de seguretat del material (MSDS) per als subministraments que
contenen substàncies químiques (com el tòner), connectant-vos al lloc web d'HP a www.hp.com/go/
msds o www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

Si voleu més informació


Si voleu més informació sobre aquests temes mediambientals:

● Full de perfil mediambiental del producte per a aquest i altres productes similars d'HP

● Compromís d'HP amb el medi ambient

● Sistema de gestió mediambiental d'HP

● Programa de devolució de rebuigs i reciclatge d'HP

● Fulls de dades de seguretat del material

Visiteu www.hp.com/go/environment o www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

108 Apèndix D Informació sobre normatives CAWW


Índex

A cartutxos d'impressió normatives DOC al


accessoris, encarregar 86 emplenats 48 Canadà 103
adreça IP 80 cartutxos d'impressió que no són programa d'administració
ajuda en línia, propietats de la d'HP 48 ambiental dels
impressora 18 coixinet de separació productes 106
assistència canvi 56 deposició de rebuigs 108
contractes de com encarregar consumibles i dispositiu
manteniment 94 accessoris 86 com tornar a embalar 95
assistència al client com tornar a embalar el connexions 16
contractes de dispositiu 95 especificacions 97
manteniment 94 conformitat amb les normes diverses pàgines, impressió en un
assistència al client en línia 92 FCC 100 sol full de paper 36
connexió a la xarxa 16 durades esperades,
B consumibles consumibles 47
bateries incloses 108 durades esperades 47
consumibles, encarregar 86 E
C contractes de manteniment 94 EconoMode 59
cancel·lació d'un treball controlador emmagatzematge
d'impressió 40 Macintosh, accedir 20 cartutxos d'impressió 47
canvi Macintosh, instal·lar 20 encallaments, solució 68
coixinet de separació 56 Macintosh, solucionar entrada de paper, safates
rodet de recollida 52 problemes 80 característiques 3
càrrega de suports Windows, instal·lar 19 errors
ranura d'alimentació controlador de la impressora programari 79
prioritària 31 Macintosh 20 especificacions
safata d'entrada de 150 Windows 18 característiques del
fulls 31 controladors dispositiu 3
cartutx d'impressió paràmetres 19 etiquetes 27
encàrrec 86 sobres 27
cartutxos D suports 23
durada esperada 47 declaracions sobre normatives transparències 28
HP, línia gratuïta antifrau 48 conformitat amb les normes etiquetes
reciclatge 106 FCC 100 especificacions 27
substitució 48 declaració de conformitat 101, etiquetes adhesives
cartutxos d'impressió 102 especificacions 27
durada esperada 47 declaració EMI a Corea 103 etiquetes postals
garantia 91 declaració sobre el làser a especificacions 27
HP, línia gratuïta antifrau 48 Finlàndia 104 EWS. Consulteu servidor web
reciclatge 106 incrustat
substitució 48

CAWW Índex 109


extracció d'una pàgina impressió dúplex (a doble cara), P
encallada 68 manual 34 pàgina d'estat dels
impressió N-up 36 consumibles 44
F impressora pàgina de configuració 44
falta descripció general 5 pàgina de demostració 44
gràfics 77 neteja 49 pàgines corbades 76
text 77 problemes de programari 79 pàgines d'informació
fitxa Information (Informació) quadre de comandament 9 pàgina d'estat dels
(servidor web incrustat) 46 inclinades, pàgines 76 consumibles 44
fitxa Networking (Xarxa) (servidor pàgina de configuració 44
web incrustat) 46 L pàgina de demostració 44
fitxa Settings (Paràmetres) línia gratuïta antifrau 48 pàgines d'informació de la
(Servidor web incrustat) 46 impressora
Full de dades de seguretat del LL pàgina d'estat dels
material (MSDS) 108 llicència de programari 90 consumibles 44
fullets, impressió 37 llocs web pàgina de configuració 44
assistència al client 92 pàgina de demostració 44
G Full de dades de seguretat del pàgines en blanc 77
garantia material (MSDS) 108 pàgines inclinades 76
ampliada 94 paper
cartutx d'impressió 91 M paper de carta 28
llicència 90 Macintosh paper gruixut HP LaserJet 28
producte 88 controlador, accedir 20 paper de carta
reparacions pròpies del controlador, instal·lar 20 impressió 28
client 89 controlador, solucionar paper gruixut HP LaserJet 28
garantia ampliada 94 problemes 80 paper prèviament imprès
gràfics problemes, solucionar 80 impressió 28
falta 77 programari 20 paràmetres
qualitat baixa 78 targeta USB, solució de controladors 19
problemes 81 qualitat d'impressió 30
H manteniment paràmetres d'impressió,
HP SupportPack 94 contractes 94 modificació 18
HP, línia gratuïta antifrau 48 substitució dels cartutxos patrons de l'indicador lluminós 65
d'impressió 47 patrons de l'indicador lluminós
I manual, impressió a doble d'estat 65
impressió cara 34 peces de recanvi 86
cancel·lació 40 marques d'aigua, impressió 38 port USB
diverses pàgines en un sol full millora de la qualitat solució de problemes del
de paper 36 d'impressió 71 Macintosh 81
en ambdues cares del paper tipus inclòs 3
(manual) 34 N porta de sortida posterior
en suport especial 33 neteja característiques 3
fullets 37 impressora 49 ports
marques d'aigua 38 rodet de recollida 55 tipus inclosos 3
N-up 36 ruta del suport 51 ports d'interfície
pàgina d'estat dels números de telèfon tipus inclosos 3
consumibles 44 assistència 92 ports, solució de problemes del
pàgina de configuració 44 HP, línia gratuïta antifrau 48 Macintosh 81
pàgina de demostració 44 ppp (punts per polzada)
impressió a doble cara especificacions 3
manual 34

110 Índex CAWW


preferències d'impressora taques blanques 71 servidor web incrustat
accés 18 taques de tòner 72 descripció general 19
problemes d'alimentació, encàrrec de consumibles 46
solucionar 76 R estat del dispositiu 46
producte ranura d'alimentació prioritària estat dels consumibles 46
programari 13 càrrega 31 fitxa Information
producte sense mercuri 108 rebuigs, deposició 108 (Informació) 46
programa d'administració reciclatge fitxa Networking (Xarxa) 46
ambiental dels productes 106 programa de devolució i fitxa Settings (Paràmetres) 46
programari mediambiental de pàgina de configuració 46
contracte de llicència de consumibles d'impressió servei tècnic 46
programari 90 HP 107 utilització 45
controladors de la impressora, resolució sistemes operatius
Windows 18 especificacions 3 compatibles 14
Macintosh 20 resolució de problemes sobres
problemes 79 substitució dels cartutxos especificacions 27
sistemes operatius d'impressió 47 solució
compatibles 14 restriccions del material 108 arrugues 74
Windows 18 rodet de recollida caràcters deformats 73
propietats de la impressora canvi 52 contorn dispers del tòner 75
ajuda en línia 18 neteja 55 defectes verticals
punts per polzada (ppp) ruta del suport, neteja 51 repetitius 73
especificacions 3 falten gràfics o text 77
S fons gris 72
Q safata d'entrada impressió clara o
quadre de comandament càrrega a la ranura d'alimentació descolorida 71
patrons de l'indicador lluminós prioritària 31 inclinació de la pàgina 74
d'estat 65 càrrega de suports 31 la pàgina impresa és diferent de
qualitat safata d'entrada principal la pàgina que apareix a la
especificacions 3 càrrega 31 pantalla 77
qualitat d'impressió safata de sortida línies verticals 72
arrugues 74 característiques 3 ondulacions 74
caràcters deformats 73 safata de sortida superior ones 74
contorn dispers del tòner 75 característiques 3 pàgines en blanc 77
defectes verticals safates pàgines inclinades 76
repetitius 73 característiques 3 partícules de tòner soltes 73
EconoMode 59 safates d'entrada plecs 74
especificacions 3 característiques 3 problemes d'alimentació 76
fons gris 72 safates d'entrada de paper problemes de programari de la
impressió clara o problemes d'alimentació, impressora 79
descolorida 71 solucionar 76 problemes del Macintosh 80
inclinació de la pàgina 74 safates, sortida punts de tòner 71
línies verticals 72 característiques 3 qualitat de gràfics baixa 78
ondulacions 74 servei taques blanques 71
ones 74 contractes 94 taques de tòner 72
paràmetres 30 servei d'atenció al client d'HP 92 text borrós 77
partícules de tòner soltes 73 servei tècnic text incomplet 77
plecs 74 contractes de solució de problemes
punts de tòner 71 manteniment 94 comunicació entre el dispositiu i
l'ordinador 63

CAWW Índex 111


configuració de dispositiu 62 U
contacte amb el servei Unió Europea, deposició de
d'assistència d'HP 64 rebuigs 108
llum A punt 62
pàgina de demostració 62 V
pàgina impresa i aspecte visió global de la impressora 5
esperat 63
qualitat d'impressió 63 W
solució dels encallaments 68 web, servidor incrustat 45
sortida de paper, safata Windows
característiques 3 controlador, instal·lar 19
subministraments paràmetres del controlador 19
reciclatge 106
substitució dels cartutxos X
d'impressió 48 xarxa, connexions 16
suports
càrrega 31
etiquetes 27
paper de carta 28
sobres 27
solució dels
encallaments 68
tipus que cal evitar 26
tipus que poden malmetre el
dispositiu 26
transparències 28
suports especials
etiquetes 27
paper de carta 28
sobres 27
transparències 28
SupportPack, HP 94

T
tasques d'impressió 29
text
borrós 77
falta 77
text borrós 77
tòner
baix 71
contorn dispers 75
partícules de tòner soltes 73
punts 71
taques 72
transparències
especificacions 28

112 Índex CAWW


© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CB410-90948*
*CB410-90948*
CB410-90948