RPH KSSR DSV

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN Dunia Seni Visual (Tahun 1) Tajuk Bidang Tema Teknik/Aktiviti Masa Standard Pembelajaran : : : : : Rumah Menggambar Alam Benda Lukisan 60 minit 1.1 Persepsi Estetik 1.1.1 Unsur Seni 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 1.2 Aplikasi Seni 1.2.1 Media 1.3 Ekspresi Kreatif 1.3.1, 1.3.2 1.4 Apresiasi Seni 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam lukisan. 2. Menghasilkan lukisan yang baik dan menarik menggunakan media yang betul. Aktiviti P&P : 3. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari. 1. Murid membuat penerokaan jenis-jenis garisan menggunakan media yang ditetapkan. 2. Murid menghasilkan lukisan menggunakan garisan selari dan melengkung. 3. Murid mempamerkan karya seni yang dihasilkan dan menceritakan EMK Bahan Bantu Mengajar Penilaian P&P Refleksi : : : : pengalaman mereka ketika melakukan aktiviti. Kreativiti, keusahawanan, nilai murni Contoh : garisan, rupa, lukisan (garisan), dan gambar rumah Media : Kertas lukisan, pensel warna, pensel HB, dan pensel 2B Proses kerja semasa membuat penerokaan dan penghasilan lukisan Pada akhir pembelajaran: 1. 18 daripada 3 orang murid dapat mengenal dan menggunakan bahasa seni visual dalam lukisan yang dihasilkan dengan menggunakan media yang ditetapkan. 2. 18 daripada 21 orang murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual yang dipelajari. 3. Bagi murid yang tidak mencapai objektif, bimbingan khas akan diberi dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Objektif Pembelajaran

:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful