You are on page 1of 2

Tema 2

1. Sa se calculeze capacitatea calorica a unei mase de 20 kg azot aflat la temperatura de 500K, atat cu ajutorul tabelelor cat si cu relatiile de calcul. Rezolvare: Capacitatea calorica la temperature t este data de relatia:
C t = mct

Cu caldura specifica molara (anexa XIII) si masa moleculara a azotului (anexa IX) se obtine capacitatea calorica:
C p = 20 29.58 = 21.116kJ / K 28.016

Valoarea capacitatii calorice in care caldura specifica se determina cu relatia c pt = A1 + a 2 T si coeficientii din anexa XII, este;
C p 500 = 20(1.008 +1.528 * 10 −4 * 500) = 21.54kJ / K

2. Care este caldura necesara pentreu a mari temperatura unui kilogram de bioxid de carbon, de la 300 la 6000C: a) la presiune constanta; b) la volum constant. Rezolvare: a)Caldura specifica molara medie la presiune constanta in intervalul de temperatura 3006000C
C Mpt1 ,t2 = 47.4kJ / kmolK * 600 K − 44kJ / kmolK * 300 K 28440kJ / kmol − 13200kJ / kmol = 600 K − 300 K 300 K = 50.8kJ / kmolK

Rezulta caldura specifica masica:
c pt1 ,t2 = C Mpt1 ,t 2 M = 50.8kJ / kmolK = 1.154kJ / kgK 44.01kg / kmol

1

la temperatura de 600K obtinem caldura specifica molara la presiune constanta C Mp 600 = 30.154kJ / kgK − 0.44kJ / kmolK c Np 600 = = 1.1298kJ / kgK = 1.314kJ / kmolK = 22.986kJ / m 3 NK 2 . utilizand valorile din anexa XIII.357 kJ / m 3 N / K − 0. Sa se calculeze.087kJ / kmolK − 0.357 kJ / m 3 NK 3 22.R= 30.154kJ / kgK * (600 K − 300 K ) = 346.t1 = c pt 2 . caldurile specifice la presiune si volum constant: masice.371kJ / m 3 NK = 0.44kJ / kmolK = 1.44kJ / kmolK − 8.126kJ / kmolK cv 600 = c p 600 − R = 1. la volum constant se obtine din relatia lui RobertMayer in care constanta gazului perfect se inlocuieste cu valoarea din anexa IX: c vt2 .Caldura necesara incalzirii la presiune costanta: Q12 = 1kg * 1. pentru monoxid de carbon aflat la temperatura de 600 K.t1 − R = 1.371kJ / m 3 NK = 1.087 kJ / kgK 28kg / kmol Caldura raportata la metrul cub normal la presiune constanta: 30.0242kJ / kgK * (600 K − 300 K ) = 307.0242kJ / kgK Caldura necesara incalzirii la volum costant: Q12 = 1kg * 1.297 kJ / kmolK = 0.26kJ 3. Din anexa XIII.713kJ / kmolK c Nv 600 = c Np 600 − 0.44kJ / kmolK Caldura specifica masica la presiune constanta: c p 600 = 30.42m N / kmol b) caldurile specifice la volum constant: C Mv 600 = C Mp 600 . molare si raportate la metru cub normal.2kJ b) Caldura specifica masica medie.