You are on page 1of 4

T Tema : 8.3 Pembentukan kerajaan Islam dan Sumbangannya.

( Merujuk tema 8 Huraian sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 6

Format Pengenalan

Aspek Memahami latarbelakang pembentukan dan konsep Khalifah Khualafa al Rasyidin Memahami syarat dan cara perlantikan Khalifah

Perincian 1.Pengenalan Jelaskan latarbelakang pembentukan dan konsep Khalifah Khualafa al Rasyidin 2.Syarat dan cara pelantikan Khalifah Kenalpasti syarat untuk menjadi khalifah. ( 10 m) Nyatakan cara pemilihan Khalifah (20m)

Markah penuh 5

Isi dan Huraian

30

Menganalisi tugas tugas Khalifah

3.Tugas tugas Khalifah Terangkan tugas tugas Khalifah (15 m) 15

Mengaplikasi sistem pemerintahan Khalifah al -asyidin dengan gaya pentadbiran negara masa kini

4.Langkah ke arah mewujudkan sistem pemerintahan dan pentadbiran negara Cadangkan langkah langkah mewujudkan sistem pemerintahan dan pentadbiran negara yang lebih cemerlang 5. Kejayaan negara hasil daripada kecemerlangan sistem pemerintahan dan pentadbiran . Berdasarkan pengetahuan anda, kemukakan kejayaan Malaysia kesan daripada kecemerlangan pemerintahan dan pentadbiran dalam bidang politik, ekonomi dan sosial 6. Cabaran dan langkah mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara. * Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh negara untuk mengekalkan keamanan dan kemakmuran. (5 m) * Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas ( 5 m) 10 15

Menilai keberkesanan sistem pemerintahan dan pentadbiran negara

Mencipta / menjana idea usaha mengekalkan keamanan dan kemakmuran Malaysia

10

Menghayati nilai nilai nilai murni/ iktibar/ patriotisme daripada pemerintahan dan pentadbiran Khulafa al rasyidin demi kecemerlangan negara Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan

7. Nilai nilai murni / iktibar/ patriotisme daripada pemerintahan dan pentadbiran Khulafa al rasyidin demi kecemerlangan negara Nyatakan nilai nilai murni yang diperoleh daripada sistem pemerintahan Zaman Khulafa al Rasyidin 8. Rumusan • pengetahuan yang diperoleh • Iktibar kepada diri, bangsa dan negara • Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang.

10

5

.Soalan : Pemerintahan Zaman Khualafa ar Rasyidin telah meninggalkan corak pemerintahan dan pentadbiran cemerlang kepada negara kita pada masa ini.Bincangkan.

sewaktu pelantikan Saidina Abu Bakar al Siddiq F4 – golongan Ansar dari bani Saadah melantik golongan mereka F5.memelihara kedudukan agama Islam F2 .mampu membawa kebahagian umat Islam F26.menjaga kebajikan rakyat F9 .warak F12.mempertahankan negara Islam F6 .pentadbiran kerajaan lebih lancer F24.Soalan Isi dan huraian Pengenalan – Jelaskan latar belakang kerajaan Khulafah ArRasyidin dan konsep khalifah F1 – Selepas Nabi wafat.pandai mentadbir b) cara pemilihan khalifah F1 – empat cara F2 – musyawarah atau syura F3.berkewajipan menitikberatkan sistem politik/ekonomi/sosial F4 .Quran F3 . Ali F4 – Kahalifah bermaksud pengganti ( bahasa Arab) F5 – pengganti yang melaksanakan tanggungjawab dan pentadbiran yang dilakukan oleh Nabi.melantik pengawai pentadbiran negara F7 .mentadbir negara mengikut hukum syariah H2 .cadangan daripada Saidini Umar F5 – daripada persetujuan ramai F6 – cadangan satu nama diusulkan F7 – daripada khalifah terdahulu F8.memastikan kelicinan pentadbiran negara F5 . F10 – melalui pemilihan beberapa calon F11.menjadi pemimpin cemerlang F25.Saidina Umar dilantik F9 . Umar.semua kaedah mellaui proses syura / musyawarah F18 – persetujuan di kalangan umat Islam F19 – diperkukuhkan dengan angkat sumpah / baiah / taat setia F20 – baiah menjamin pelantikan yang tepat F21 – berkelayakan F22 – berhemah tinggi F23.keseimbangan antara keperluan rohani / jasmani Politik F4 .yang berpandukan al. Uthman.didunia dan akhirat F27 – syurah / pemuafakatan F1 .bertanggungjawab menjaga / meneruskan ajaran Allah yang telah Markah 5 2 10 3 . F6 – tanggungjawab memelihara keharmonian agama Islam F7 – tanggungjawab mengekalkan keharmonian umat Islam F8 – tanggungjawab mengekalkna kestabilan umat Islam a) Syarat-syarat pemilihan khalifah F1 – lelaki F2 – merdeka F3 – Islam F4.semasa pelantikan Uthman Affan F12 – enam calon diusulkan F13 – Uthman dipilih.memastikan rakyat menikmati kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat. F14.pencalonan oleh sekelompok masyarakat F15 – pencalonan Saidina Ali bin Abi Talib F17.diusulkan oleh Saidina Abu Bakar sebelum kewafatannya. 632 M kerajaan Islam diteruskan melalui sistem pentadbiran diketua Khalifah F2 – dikenali Zaman Khulafah ar Rasyidin F3 – tokohnya Saidina Abu Bakar.melucutkan jawatan pengawai pentadbiran negara Sosial F8 .memiliki pengetahuan tentang Islam F5 – mematuhai perintah Allah F6 – sanggunp melaksanakan bukum Allah F7 _ adil F8 – akhlak baik F9 – tubuh badan sihat dan sempurna F10 – cerdas F11. F10 .