You are on page 1of 1

UNIT SPBT, HARGA BUKU TEKS TINGKATAN 1 BIL JUDUL BUKU HARGA (RM) 01 BAHASA MALAYSIA TING 1 9.

40 02 ENGLISH FORM 1 11.20 03 ANTOLOGI BAHASA MALAYSIA (KELOPAK JANTUNG) 6.80 04 NOVEL BAHASA MALAYSIA (ISTANA MENANTI) 5.60 05 ANTOLOGI BAHASA INGGERIS (SELECTED POEMS & SHORT STORIES FORM 1 - 3) 3.60 06 NOVEL BAHASA INGGERIS (JOURNEY TO THE CENTRE OF THE EARTH) 12.20 07 GEOGRAFI TING 1 11.30 08 SEJARAH TING 1 11.10 09 SAINS TING 1 10 MATEMATIK TING 1 11 PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TING 1 12 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TING 1 5.30 13 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU TING 1 18.45 14 PENDIDIKAN MORAL TING 1 9.10 15 PENDIDIKAN ISLAM TING 1 13.00

9.70