You are on page 1of 2

INSTITUT PENDIDIKAN GURU INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS KAMPUS PERLIS JALAN BEHOR PULAI JALAN BEHOR

PULAI 01000 KANGAR PERLIS 01000 KANGAR PERLIS

___________________________________________________________________________

Jabatan Pengajian Melayu 2012 Kursus: Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kod Kursus: BMM 3104

Nama

: (900927-07-5002) (900129-13-6704) (900823-09-5084) (901027-02-5872) (901217-02-5347) (890406-02-5177) (891127-02-5371)

Faiznur Maisya Binti Annur Sani Norsyuhada binti Yob Osman Siti Fakhriah Binti Che Mansor Nur Azieda binti Aziz Mohd Syazani Aslah bin Abdul Hamid Mohd Nor Syafiq bin Omar Mohd Ikhwan bin Mohd Hadzir

Kursus

:

PISMP Sem 5 PJ(B) BI/BM

Nama Pensyarah : Tuan Haji Hamdan bin Haji Yaakub

PISMP PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH ISI KANDUNGAN PORTFOLIO PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BMM 3104 – PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHSA MELAYU SEK REN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PROFIL PELAJAR RESUME PENSYARAH JADUAL WAKTU PRO FORMA KURSUS RANGKA KERJA KURSUS BAHAN SUMBER P&P TUGASAN ISL HASIL TUGASAN ISL DOKUMEN BERKAITAN .