You are on page 1of 28

SULIT Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga Kertas 1 Oktober 2011 1 1/2 jam

77/1

1

PEPERIKSAAN SETARA AKHIR TAHUN TINGKATAN SATU 2011

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
( EKONOMI RUMAH TANGGA ) Kertas 1
Satu jam tiga puluh minit. JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. Arahan Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Pastikan setiap calon mendapat kertas soalan mengikut elektif masing-masing. Jawab semua soalan. Bagi tiapjawapan Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C, dan D. tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas objektif yang disediakan.
[ Lihat sebelah

77/1 ©2011 Hak Cipta Panitia KHB Daerah Segamat

SULIT

SULIT

77/1

2

jawapan, anda yang

Fikir dengan teliti sebelum memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilihan baru. © Hak Cipta Panitia K.H.B. Daerah Segamat 2011. Kertas soalan ini mengandungi 27 halaman bercetak.

1

Antara berikut ,yang manakah merupakan fungsi jadual kerja? A B C D Bagi mengurangkan kekotoran habuk dan debu di dalam bengkel Bagi memastikan semua alatan tangan dan bahan tersusun rapi Bagi memudahkan tugas guru menjaga dan mengawal bengkel Bagi memupuk sikap bertanggungjawab disiplin, dan kerjasama • •

2

mematuhi peraturan bengkel memastikan murid mengemas bengkel selepas selesai membuat kerja

Pernyataan yang paling tepat bagi menerangkan amalan di atas ialah ... A menilai B membersih C mendisiplin D menyusun atur 3 Reka bentuk didefinasikan sebagai A produk baru yang dihasilkan B memilih barang bagi mencipta produk yang baru C aturan memilih barang bagi menghasilkan produk D susunan barang yang dirancang untuk menghasilkan produk • Bersifat ringan dan kuat 77/1 ©2011 Hak Cipta KHB Daerah Segamat • Panitia Berpermukaan lebar • • Tidak tahan kelembapan Tidak meleding, mengecut atau retak

[ Lihat sebelah

SULIT

77/1 ©2011 Hak Cipta Panitia KHB Daerah Segamat [ Lihat sebelah SULIT .SULIT 77/1 3 4 Ciri-ciri bahan projek dalam pernyataan di atas menerangkan tentang A Kayu B MDF Bod C Papan lapis D Mounting board Rajah 1 ialah bahan yang digunakan dalam menghasilkan projek. Rajah 1 5 Alatan tangan yang sesuai digunakan untuk menghasilkan projek yang ditunjukkan dalam rajah 1 ialah A B C D gergaji tangan dan pahat tepi serong gergaji puting dan pahat tepi serong gergaji lengkung halus kikir parut Rajah 2 merupakan aktiviti semasa melakukan projek reka bentuk.

77/1 ©2011 Hak Cipta Panitia KHB Daerah Segamat [ Lihat sebelah SULIT . 7 Rajah 3 menunjukkan satu langkah dalam proses kemasan kerja kayu Rajah 3 Apakah tujuan membalut kertas las pada bongkah kayu? A Memastikan kertas las tidak koyak B Menghasilkan tekanan yang sama rata C Menjaga tangan daripada habuk kayu D Memastikan kertas las tahan lama Rajah 4 menunjukkan sejenis alatan tangan . C mengelakkan hulu tukul daripada patah D mengelakkan benda kerja daripada calar atau rosak.SULIT 77/1 4 Rajah 2 6 Tujuan penggunaan bahan bertanda X pada Rajah 2 di atas ialah … A memudahkan kerja mencabut paku. B mengelakkan paku daripada bengkok.

II dan IV C I.00 [ Lihat sebelah SULIT .00 200. III dan IV Perkara Kos bahan Kos upah Kos overhed 77/1 ©2011 Hak Cipta Panitia KHB Daerah Segamat Harga(RM) 650.SULIT 77/1 Rajah 4 5 8 Berdasarkan Rajah 4 di atas. Rajah 5 9 Apakah kegunaan alat tangan yang ditunjuk pada Rajah 5? I Menguji kepersegian II Membuat garisan sudut tepat III Menentukan ketepatan sudut 180o IV Menguji kerataan permukaan kayu A I. III dan IV D II.00 32. II dan III B I. apakah fungsi alatan tangan tersebut? A Mengetuk pahat B Menukul paku panel C Membuat garisan pada kayu D Menanda lebar dan tebal kayu Rajah 5 di bawah menunjukkan sejenis alatan tangan kerja kayu.

00 D RM 98.00 C RM 96.00 B RM 89. A Kos overhed ialah perbelanjaan untuk membayar upah pekerja B Kos upah ialah perbelanjaan untuk menghasilkan sesuatu projek C Kos bahan ialah jumlah perbelanjaan untuk membeli bahan mentah D Kos pengeluaran ialah kos untuk membayar bil elektrik dan pengangkutan Rajah 6 menunjukkan keratan rentas sebuah dinamo. Kirakan kos pengeluaran untuk seunit meja belajar. X 77/1 ©2011 Hak Cipta Panitia KHB Daerah Segamat [ Lihat sebelah SULIT .SULIT 77/1 6 Jadual 1 10 Jadual 1 menunjukkan kos-kos yang terlibat dalam pengeluaran 9 unit meja belajar.00 11 Berus lekar dibersihkan dengan A thinner B turpentin C spirit metil D air sabun suam 12 Pilih pernyataan yang betul berkenaan kos-kos berikut. A RM 85.

SULIT 77/1 7 Rajah 6 13 Bahagian yang bertanya X ialah … A pemutar B teras besi C magnet kekal D gegelung wayar Rajah 7 menunjukkan sejenis alat keselamatan . Rajah 7 14 Apakah nama bagi gambar yang ditunjukkan di atas? A Cok B Fius C Plag 3 pin D Suis penghidup 15 Rajah 8 menunjukkan keratan rentas sel kering 77/1 ©2011 Hak Cipta Panitia KHB Daerah Segamat [ Lihat sebelah SULIT .

Rajah 9 16 Apakah yang akan berlaku sekiranya bahagian Q ditanggalkan selepas lampu dinyalakan? A Lampu berkelip-kelip B Akan berlaku litar pintas C Lampu akan terus bernyala D Gelang merah terjadi pada hujung tiub 17 Antara perkakas elektrik berikut. manakah menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba? 77/1 ©2011 Hak Cipta Panitia KHB Daerah Segamat [ Lihat sebelah SULIT .SULIT 77/1 8 X Rajah 8 Apakah bahan X? A Mangan dioksida dan ammonium klorida B Karbon dioksida dan plumbum C Plumbum dioksida D Asid sulfurik cair Rajah 9 menunjukkan binaan sebuah lampu pendarfluor.

SULIT 77/1 9 I II III IV A I dan III B I dan IV C II dan III D II dan IV Rajah 10 merupakan sejenis plag Rajah 10 18 Antara alatan berikut yang manakah sesuai menggunakan plag di atas? A Radio B Kipas angin C Mesin basuh D Penghawa dingin 19 Manakah jenis plag yang digunakan untuk periuk nasi elektrik? [ Lihat sebelah 77/1 ©2011 Hak Cipta Panitia KHB Daerah Segamat SULIT .

SULIT A 77/1 10 B C D 20 Apakah sistem bekalan air yang membekalkan air dari meter ke kelengkapan perpaipan di rumah seperti sinki dapur? A Sistem terus B Sistem agihan C Sistem tidak terus D Sistem perkhidmatan Rajah 11 menunjukan tangki simpanan air Z X W Y Rajah 11 77/1 ©2011 Hak Cipta Panitia KHB Daerah Segamat [ Lihat sebelah SULIT .

SULIT 77/1 11 21 Padanan manakah yang betul pada tangki simpanan air Paip W agihan cuci perkhidmatan limpah Paip X perkhidmatan perkhidmatan agihan Cuci Paip Y cuci limpah limpah agihan Paip Z limpah agihan cuci perkhidmatan A B C D 22 Rajah 12 menunjukkan alatan tangan dalam kerja perpaipan Rajah 12 Apakah kegunaan alatan tangan yang ditunjukkan dalam rajah 10? A Membuang gegiris luar pada hujung paip B Mencengkam dan memutar paip C Memotong paip besi bergalvani 77/1 ©2011 Hak Cipta Panitia KHB Daerah Segamat [ Lihat sebelah SULIT .

SULIT 77/1 12 D Mengapit paip 23 Apakah tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi singki tersumbat? I II melalui plag buangan perangkap menggunakan penjolok III menggunakan pelocok IV melalui lubang paip A I dan II B I dan III C I dan IV D II dan IV Soalan 24 hingga 25 berdasarkan Rajah 13 77/1 ©2011 Hak Cipta Panitia KHB Daerah Segamat [ Lihat sebelah SULIT .

SULIT 77/1 13 Rajah 13 24 Apakah nama bahagian yang berlabel P ? A Pemegang jarum B Penekan jahitan C Tiang benang D Roda imbang 25 Bahagian manakah yang berfungsi sebagai pemegang buku benang ? A P B Q C R D S Rajah 14 menunjukkan jenis jahitan Rajah 14 26 Apakah nama dan kegunaan jahitan pada rajah di atas? NAMA JAHITAN 77/1 ©2011 Hak Cipta Panitia KHB Daerah Segamat KEGUNAAN [ Lihat sebelah SULIT .

Berikut adalah nisbah campuran bahan di atas yang betul I II 7:3:2 2:1:1 [ Lihat sebelah III 1:1:2 77/1 ©2011 Hak Cipta Panitia KHB Daerah Segamat SULIT . basi kelim dan menghias artikel Mengemas tepi fabrik. lapik dan pita-pita Mengemas tepi fabrik.SULIT A B C D 77/1 14 Menjahit kelepet. basi kelim dan menghias artikel Menjahit kelepet. lapik dan pita-pita Jahitan suji bilang Jahitan insang pari Jahitan suji bilang Jahitan insang pari Rajah 15 menunjukkan aktiviti penyelenggaraan mesin jahit Rajah 15 27 Apakah aktiviti yang sedang dilakukaan pada Rajah 15 di atas? A Melonggarkan pemegang jarum B Menukarkan tali sawat C Menggantikan jarum mesin D Melaraskan mata jahitan Rajah 16 menunjukkan sejenis medium penanaman Rajah 16 28 Rajah 16 di atas menunjukkan bahan medium asas penanaman.

SULIT IV 3:2:1 A I dan III B I dan IV C II dan III D II dan IV 29 77/1 15 Rajah 17 menunjukkan langkah penyediaan keratan pokok untuk ditanam Rajah 17 Apakah tujuan langkah tersebut? A Menggalakkan pertumbuhan akar B Menghalang keratan batang menjadi reput C Mengelakkan kerosakan batang semasa menyemai D Memudahkan air menyerap melalui pangkal keratan batang 30 Pernyataan di bawah merupakan ciri-ciri keratan batang. • • • Berwarna perang kehijauan Daun bawahnya dibuang semasa penyediaannya Dihasilkan daripada bahagian dahan yang baru matang Apakah jenis keratan batang tersebut? A B C Keras Lembut Keras-lembut [ Lihat sebelah 77/1 ©2011 Hak Cipta Panitia KHB Daerah Segamat SULIT .

SULIT D 31 77/1 Sederhana keras 16 Diet seimbang ialah A sajian makanan yang mengandungi semua nutrien yag diperlukan oleh tubuh badan pada kadar yang betul B sajian makanan yang mengandungi semua nutrien untuk mengurangkan berat badan C sajian makanan yang ditimbangkan supaya seimbang untuk tubuh badan D sajian makanan yang disajikan setiap hari kepada sesorang individu Jadual 2 menunjukkan sejenis menu makanan MENU Telur masak hancur Roti bakar Air kopi Jadual 2 32 Berdasarkan menu di atas. apakah faktor penting semasa merancang menu ? 77/1 ©2011 Hak Cipta Panitia KHB Daerah Segamat [ Lihat sebelah SULIT .

Ibu hanya dapat memasak kek durian pada sesuatu masa sahaja Apakah faktor dalam perancangan menu berdasarkan pernyataan di atas? A Kegemaran B Kemudahan fizikal C Sumber tenaga dan masa D Sumber makanan semasa Rajah 18 di bawah menunjukkan memasak makanan menggunakan kaedah haba lembap 77/1 ©2011 Hak Cipta Panitia KHB Daerah Segamat [ Lihat sebelah SULIT .SULIT A B C D 33 Kos bahan 77/1 17 Hidangan seimbang Harga bahan mentah murah Cepat dan mudah disediakan Antara berikut yang manakah menerangkan tentang menu? A Semua nutrien yang diperlukan oleh tubuh B Pelbagai jenis hidangan untuk sesuatu sajian C Pelbagai kaedah memasak untuk sesuatu sajian D Senarai hidangan yang lengkap untuk sesuatu sajian 34.

[ Lihat sebelah 77/1 ©2011 Hak Cipta Panitia KHB Daerah Segamat SULIT . Diantara berikut yang manakah digunakan untuk menghidang minuman air kopi? A C B D Rajah 19 di bawah menunjukkan tentang salah satu kaedah haba kering Rajah 19 37 Pilih kaedah yang sesuai dengan pernyataan di atas.SULIT 77/1 18 Rajah 18 35 Antara berikut yang manakah adalah ciri memasak dengan cara di atas I Sesuai digunakan untuk memasak untuk pesakit dan kanak-kanak II Makanan lebih mudah dihadam III Rasa makanan lebih sedap IV Memerlukan perhatian A I dan II B I dan IV C II dan IV D III dan IV 36.

SULIT 77/1 19 A Menggoreng tohor B Mengukus C Mereneh D Mencelur 38. Tepung beras lebih sesuai untuk membuat bater kerana tidak mengandungi .. glutin C. diterbalikkan penkek hanya sekali sahaja ketika memasaknya D. 41. memasukkan minyak sedikit-sedikit 40. Supaya bater tidak melekat apabila digoreng B. Untuk mengelakkan penkek menjadi liat dan kering. lemak D. kita perlulah A. membuat bancuhan bater yang cair B.. Antara yang berikut. Supaya bater cukup kembang. manakah yang bukan cara memasukkan udara ke dalam bater? A. mencampurkan telur yang telah dipukul B merehatkan bater sebelum memasaknya C mengayak bahan-bahan kering bersama-sama D memukul adunan bater sehingga permukaannya berbuih. kapur 39. menggunakan api yang sederhana C. minyak B. Supaya bater menjadi pekat dan berkrim C.. Supaya bater tidak bergentel dan pekat 42.. A. Pernyataan di bawah menunjukkan adunan bater 100 g tepung gandum 77/1 ©2011 Hak Cipta Panitia KHB250 Daerah Segamat ml cecair 1 biji telur 1 cmt garam Sedikit air daun pandan [ Lihat sebelah SULIT . lembut dan senang dimasak D. Apakah tujuan utama bater dibiarkan sejuk setengah jam sebelum dimasak? A.

digunakan sebagai penyadur IV. dikenali sebagai bater penkek III. Kuih keladi B. manakah yang benar mengenai bater pekat? I. menambahkan khasiat III. memudahkan adunan digaul A. konsistensinya berkrim dan pekat II. I dan II B. II. II dan IV C. Apakah tujuan menambahkan telur pada bater? I. I. agak likat dan sukar dituang A. kuih lapis 43. I dan IV C. menyedapkan rasa II. I. I.SULIT 77/1 20 Antara kuih-muih berikut yang manakah menggunakan sukatan asas bater di atas? A. Antara yang berikut. II dan III B. II dan IV 77/1 ©2011 Hak Cipta Panitia KHB Daerah Segamat [ Lihat sebelah SULIT . III dan IV 44. memekatkan adunan IV. Pisang goreng D. III dan IV D. Kuih ketayap C.

Kisarkan beras II. Rendam beras semalaman III.SULIT D. Susun semula urutan menyediakan tepung beras lembap I. Kuih tempatan ialah A Kuih yang dihasilkan dengan menggunakan bahan tempatan seperti sagu dan kismis B Kuih yang dihasilkan dengan menggunakan bahan tempatan seperti tepung beras dan kelapa C Kuih yang dihasilkan dengan menggunakan bahan tempatan seperti tepung gandum dan kelapa D Kuih yang dihasilkan dengan menggunakan bahan tempatan seperti tepung beras pulut dan ubi kentang 47. Gantungkan atau himpitkan beg untuk mengeluarkan air 77/1 ©2011 Hak Cipta Panitia KHB Daerah Segamat [ Lihat sebelah SULIT . Masukkan hasil kisaran dalam beg tepung IV. Antara berikut pilih sukatan asas bagi bahan yang diperlukan untuk menyediakan adunan bater cair yang menggunakan 1 biji telur Tepung gandum (gm) A 100 B 100 C 125 D 125 Cecair (ml) 100 250 280 300 46. III dan IV 77/1 21 45.

II dan IV C. Rajah 20 menunjukkan satu peralatan memasak 77/1 ©2011 Hak Cipta Panitia KHB Daerah Segamat [ Lihat sebelah SULIT . III. II. I.SULIT 77/1 22 A. III dan IV D. II. I. I. II. I. IV dan III 48 Jadual 4 di bawah menunjukkan jenis-jenis kuih tempatan -abuk-abuk -kuih lapis -kuih koci Jadual 4 Kuih dalam jadual di atas sesuai dihidangkan dalam A piring sisi B mangkuk cina C pinggan bulat D pinggan bujur 49. III dan IV B.

III dan IV 51 Seorang yang gempal sesuai untuk memakai fabrik yang berikut ……… 77/1 ©2011 Hak Cipta Panitia KHB Daerah Segamat [ Lihat sebelah SULIT . I dan II B.SULIT 77/1 23 Rajah 20 Alatan tersebut sesuai digunakan untuk membuat kuih berikut. Pernyataan di bawah adalah contoh kuih tempatan Kuih lapis Buah Melaka Apakah kaedah memasak yang sesuai digunakan untuk membuat kuih di atas I. Kuih ondeh-ondeh D. Pulut panggang 50. I dan IV C. Kuih keria B. iaitu A. II dan IV D. II Membakar Mereneh III Mengukus IV Merebus A. Kuih rengas C.

SULIT A 77/1 24 B C D 52 Antara jenis fabrik berikut. yang manakah bukan fabrik asli ? A Benang kapas B Benang sayat C Linen D Nilon 77/1 ©2011 Hak Cipta Panitia KHB Daerah Segamat [ Lihat sebelah SULIT .

Rajah 21 53 Antara yang berikut bentuk badan yang manakah sesuai dengan stail pakaian di atas.SULIT 77/1 25 Rajah 21 menunjukkan stail pakaian mengikut kesesuaian bentuk badan. A B C D 54 Tinggi dan langsing Rendah dan kurus Tinggi dan gempal Rendah dan gempal • Jingga • Merah • Kuning • Kumpulan warna di atas tergolong sebagai warna A B C D sejuk gelap lembut panas 77/1 ©2011 Hak Cipta Panitia KHB Daerah Segamat [ Lihat sebelah SULIT .

SULIT 77/1 26 55 Rajah 22 menunjukkan beberapa individu Rajah 22 Berdasarkan Rajah 22. Rajah 23 56 Apakah nama simbol Jagaan Tekstil Antarabangsa yang ditunjukkan dalam Rajah 23 di atas? A Meluntur B Titis kering C Balik kuang D Mencuci kering 77/1 ©2011 Hak Cipta Panitia KHB Daerah Segamat [ Lihat sebelah SULIT . apakah faktor yang mempengaruhi pemilihan pakaian individu itu? A B C D Stail Masa Identiti Budaya Rajah 23 di bawah menunjukkan simbol penjagaan tekstil Antarabangsa.

apakah maksud tanda pola ini? A B C D Letak pada lipatan fabrik Letak pada ira lurus Garisan pemadan Lisu pemadan 77/1 ©2011 Hak Cipta Panitia KHB Daerah Segamat [ Lihat sebelah SULIT .SULIT 77/1 27 Rajah 24 berkaitan dengan jenis kelim. Rajah 24 57 Apakah jenis kelim dalam rajah 24 A B C D Kelim betawi Kelim lipat tindih Kelim papan mesin Kelim belah kangkung Rajah 25 menunjukkan tanda pola Rajah 25 58 Berdasarkan pada Rajah 25 di atas.

Apakah jenis perniagaan runcit tersebut? A Syarikat Sendirian Berhad B C D Milikan tunggal Perkongsian Koperasi SOALAN TAMAT 77/1 ©2011 Hak Cipta Panitia KHB Daerah Segamat [ Lihat sebelah SULIT .SULIT 77/1 28 Rajah 26 59 Rajah 26 menunjukkan contoh kad kredit. Pembeli lebih suka membeli secara A B C D Boleh menikmati barangan dengan bayaran pendahuluan minimum Barang boleh dinikmati tanpa membuat bayaran Terpaksa bayar lebih untuk bunga Tiada diskaun yang diberikan kredit kerana •60 Biasanya dibantu oleh ahli keluarga • Memberi kredit dan layanan peribadi • Biasanya dimiliki oleh seorang peniaga Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan salah satu perniagaan runcit.