Stuart - Halhatatlan Enunk

1

Stuart Wilde

Halhatatlan énünk

UTAZÁS A VÉGTELENBE

2

3 TARTALOM A harminchárom lépés ősi tanítása 4 A halhatatlan én fogalma 13 1.lépés: Én vagyok Isten 18 2.lépés: A tudatosság kiterjesztése .. 22 3.lépés: A továbblépés bátorsága 30 4.lépés: Legyen belső vezetőd a szellem! 5.lépés: A negativizmus tanító tapasztalata 6.lépés: Közhiedelmek révén ismerjük meg a világot, majd továbblépünk 45 7.. lépés: Minden emberi ismeretre hat az emberi gyengeség 51 8. lépés: Csak azért természetfelettiek a mesterek, mert mások nem azok 57 9. lépés: Erődet az önfegyelem teremti meg 10.lépés: Az elme összpontosítása 64 11.lépés: Higgy abban, hogy te magad vagy az erő! 12.lépés: A kimondott szó kötelez 73 13.lépés: Elfogadás 77 14.lépés: Ne ítélj, ne méricskélj! 80 15.lépés: Ne kapaszkodj semmibe! 83 16.lépés: Ne védekezz! 86 17.lépés: Folytonos megtisztulás 88 18.lépés: Tisztelj minden élőlényt; lásd meg a szépséget minden létezőben! 91 19.lépés: Az erő belülről fakad 94 20.lépés: Cselekvés a nem-cselekvés által 97 21.lépés: Tedd fel életedet a szent utazásra! 102 22.lépés: Belülről fakad az ihlet és a kreativitás . . . 104 23.lépés: Keresd az újdonságot; teremts összhangot a természettel! 107 24.lépés: Ne félj a haláltól; fogadd el és éld az életet! 109 25.lépés: Ne légy guru! 113 26.lépés: Testi fegyelem 115 27.lépés: Érzelmi fegyelem 118 28.lépés: A gondolatok fegyelme 121 29.lépés: Filozófiai fegyelem 125 30.lépés: Szellemi fegyelem 128 31.lépés: Keresés 130 32.lépés: Egyesítés 134 33.lépés: Beavatottság 137

33 38

59 69

Ők azt állították. Amikor idős tanítóm először beszélt erről az elméletről. mindig kizárólagosnak és elitistának éreztem. és gyakran különleges dolgok történnek. semmint szellemi indíttatásból. ha elengedjük az egót. hogy az emberiség átléphessen a fejlődése közben keletkezett érzelmek és gondolatformák szintjéről a magasabb rendű tudatosság világába. felszabadítva őket is. amit ez a tanítás egyesítésnek nevez. azon tűnődtem.olyan. Valójában azt fedeztem fel a harminchárom energiáról szóló tanítás segítségével. Jómagam ezt a felhasználóbarát miszticizmust szeretem. eredetileg a kínai taoistáktól származik. Nem tudom elfogadni a „mi és ők" elképzelését. amit állítasz. és kivonhat bennünket zaklatott kedélyünk uralma alól . Hozzásegítenek erőnk megszilárdításához. mint a kötél szálai. amelyek segítenek túllépni az olyan hétköznapi dolgokon. és ha képes vagy arra. Ha beavatott vagy. szeretném. létrejön a harmincharmadik fajta erő: a beavatottság energiája. Azt hiszem. a sugarak pedig úgy csavarodnak egymás köré. hogy a beavatottság energiája nem feltétlenül egy nagy varázsló vagy sámán ereje . sugalmaznak. és eggyé olvadunk halhatatlan énünkkel. mint egy fényből lévő autópálya -. Amikor az ősi tanításon elmélkedtem. és segítik életünkben a szent keresést.4 A harmincharom lepes osi tanitasa Az EMBER HARMINCHÁROMFÉLE ENERGIÁJA osi tanítás. Soha nem szerettem a beavatottság szó régi meghatározását. Ezek az energiák minden embernek a rendelkezésére állnak. akitől a falra mászunk. amit bárki alkalmazhat. . A magasrendű szellemi energia elérésére irányuló törekvés lényege. sokkal inkább a pénzért és a rangért teszik. mint az idióta anyósunk.inkább egyfajta magasabb rendű erő. használható megoldássá alakítani. Nem kedvelem azokat a beavatottakat sem.és ugyanezt megtaníthatjuk fivéreinknek és nővéreinknek. Véleményem szerint ez a legtisztességesebb út. érzékelésünk köre kitágul. amint túllépünk a földi sík szokványos érzelmein és gondolatformáin. Számomra úgy tűnik. mire vagy képes. ha nekem is megtanítanád. hogy szabaddá tehet. számomra ez baljóslatú és kissé egoista megközelítés. látni akarom. nemigen értettem. Fokozatosan érkezik el hozzánk. hogy a harmincháromféle energia egy felsőbb síkról áramlik a földi dimenzióba . Én az „idelent lévő" erőket kedvelem. de a gyakorlatban nem ez a legfontosabb. Ha kiépítjük a keresés és az egyesítés energiáját. Igaz. miként lehetne a harminchárom egymás köré csavarodó energiaszálat valami praktikus. akik különféle erőkre hivatkoznak. Az egészet legjobban egy harminchárom sugárból álló fénynyalábként lehetne leírni.

hogy a nehezen értelmezhető ősi tanításokat olyan gyakorlati módszerré alakítsam. és beismerem. bárki légy is. mondtam magamnak. ha viszont nem. hogy kiállók az egybegyűltek elé.5 Évekkel ezelőtt egy hétvégi előadást akartam tartani az ember harmincháromféle energiájáról. Úgy éreztem. Fogtam a szállodai írószereket. Akkor csodálatos dolog történt. ez a kötet részben a gondolatok ismételt áttekintése lesz. amit magam sem értek. Arra gondoltam: ha ez az energia valóban létezik. Az előadás vázlata olyan volt. mint egy fánk. Tökéletes leégés. Szavakat hallottam formálódni a fejemben. akik olvasták a többi munkámat. hogy teljesen hülye vagyok. Már-már azon voltam. a keresésig. ha újra áttekintem mindazt. máskülönben nagyon nevetségessé válók. Bármennyire próbáltam. ezért azok számára. Ezért hát kibéreltem egy remek washingtoni hotelt. Reggelit rendeltem: tojást. amely talán segíthet az embereken. Ez a kötet azt az előadást tartalmazza. amelyet a Hatalmas Isten kegyesen kiegészített számomra tizennégy évvel ezelőtt Washingtonban. tizenharmadik lépés. egyben mutatja be.Hatalmas Isten. tizenkettedik. akkor lefordítható emberi fogalmakra. de még mindig nem lettem bölcsebb. mint először hittük. ezüsttálcán. és az új. Amikor a tervezett előadáson gondolkoztam.. A könyvben előforduló fogalmak némelyike más írásaimban is megjelenik. mutasd meg gyorsan a tanítás hátralévő részét. reggeli után. és csendesen így szol-tam a hatalmas Istenhez. írásaim közül azonban ez az egyetlen. Sietve lejegyeztem őket. sehogy sem voltam képes eljutni a tizedik lépéstől az utolsó háromig. az egyesítésig és a beavatottságig. amit már tudok.. kilenc előtt tíz perccel. haver. az előadás kezdetét pedig kilencre hirdettem meg. . Teljes pánik lett úrrá rajtam. mert olyan hétvégi előadásra hívtam meg egy sereg embert. szórólapokat küldtem szét. amely az elvet egészében. képes leszek arra. jókora lyukkal a közepén. havernő. egészen a harmincadik lépésig. teljesen kiürült a fejem. Egyik jött a másik után. aki odakintről segít minket: . Ha emelkedettebb tudatossággal ismét szemügyre vesszük az egyszerű dolgokat. Visszaemlékszünk elfelejtett részletekre. Időről időre igen hasznosnak bizonyul. haver. kiflit. hogy azok nem is olyan egyszerűek. és a kezem írni kezdett: tizenegyedik. Nyugi. kiderül. mindenféle finomságot. Már csak húsz perc volt kilencig. mélyebb érzékelés áramlása tovább gazdagítja korábbi tudásunkat. akkor semmi értelme megkísérelni a tanítását. Reggel fél nyolckor a szállodai szobámban ültem. a harminchárom energia őre. de amint a tizenegyedikhez értem. Vagy százhúsz ember jelentkezett. kis kártyákra írtam fel az első tíz lépést. amilyen gyorsan csak bírták tömpe kis ujjaim. kávét.

vagyis a minket körülvevő világegyetem egy hirtelen változást előidézve segít rajtunk. a lényünk mélyéről fakadó érzelmek. és minden esemény kedvező vagy kedvezőtlen . Ha eljutunk a sor végéig. hogy megbetegszünk. és inkább fejjel mennek a falnak. Megszabadultam az idétlen Rolls-Roycetól. hogy két világot ta-pasztaljunk egyszerre: a jelenlegit és egy másik. bármilyen szomorú is ez. Előfordulhat. hogy megmeneküljünk egy lehetetlen helyzetből. hogy amikor az ego jól van. Addigra azonban elviselhetetlenül unottá váltam. hogy valójában halhatatlan énjüket keresték. Általában azt mondhatjuk. Elkeseredetten vágyunk a lehetőségre.csak az egótól a szellem felé tartó utazásunk része. Filmes nyelven ezt nevezik a cselekmény bonyodalmának. Legtöbbször előbb ki kell merülnie az ego minden lehetőségének . Ne legyenek hát zaklatottak az érzelmeink. Mindnyájan végtelenek vagyunk. máskor az egyensúly hiánya miatt okozunk balesetet. és remélhetőleg hasznát veszik. tudnunk kell. azok számára mindez újdonság lesz. Néhányan azonban levágják a kanyart. másfajta hitrendszerekkel. önfegyelemmel vagy olyan tettekkel. kissé bolond és tökéletesen életképtelen voltam. Ha tehát azt olvassuk az újságban. Ez gyakran szellemi vagy testi változást jelent. anyagi összeomlás vagy más furcsa esemény következik be. ősi bölcsességekkel. a személyzetemtől. Esetleg válás. Egyesek azonban sietve akarják felfedezni önmagukat. hogy valami új dologba vethessük bele magunkat. Egyesek számára a fordulópont közeledése olyan. és ez általában visszafordítja őket.és a falnak kell ütköznünk. érzések és az elégedetlenség ilyen fordulópontot teremtenek számunkra. Amikor életünk energiája áporodottá válik és elhasználódik. mintha óránként hetven mérföldes sebességgel rohannának egy fal felé. elégedett önmagával. az első húsz perc elteltével egy váratlan esemény hirtelen más irányba tereli a történetet. nem törődik szellemi dolgokkal. Én huszonnyolc éves koromban jutottam el Istenhez. Természetesen a harminchárom lépés követése sokkal biztonságosabb.elégedetlenek vagyunk a körülményeinkkel vagy a minket körülvevő emberekkel. és az elveket tettekkel erősítjük meg. megnövekszik az energiaszintünk. Tulajdonképpen átlépünk egy ajtón. és így érjük el a kívánt változást. Egy nap valami okosat tettem: mindentől megszabadultam. amely a miénkkel párhuzamosan fejlődik. Ez az óhajunk gyakran kedvezőtlen helyzetünkből fakad . Néha a hatalmas és csodálatos istenség. végtelen világot. torkig lettem mindennel. hogy négy ember falnak rohant. Néha balesetet idézünk elő. a tányérnyalóktól. mert az ego szorításában fulladozunk. A harminchárom lépés sokaknak bevált már. sokkal spirituálisabb. és a társamnak adtam . haláleset történhet a családban. az erő megszilárdításával. amelyek révén a földhözragadt élet szent kereséssé válhatna. Természetesen vágyakoznunk kell a változásra és a fejlődésre. tudatossá válunk és felszabadulunk. ami különleges fordulópontot hoz az életünkben.6 Akik nem olvasták a könyveimet.

mintha kívülről szemlélnénk a történéseket. Szerencsémre rátaláltam egy szellemi tanítóra. a káprázat és a látszat világából a természet szelleme és a végtelen én felé vezet minket. hogy számos vallással ellentétben egyáltalán nincsenek szabályai. a Kings Road irányába. és aki a taoizmusra kezdett oktatni. hogy sajátunknak tartanánk az egész színjátékot. . hogy küldjön egy teherautót. Minden ruhát és bútort otthagytam .tudtam. Emlékszem.mondtam. nekem sem volt. Olyan ez. hogy átmenjek az úton. ahelyett. A lakásom tele volt zálogtárgyakkal. Ezzel a távozással kezdődött szellemi keresésem. Nem kapcsoltattam ki a telefont. és egyre kevésbé válunk saját tetteink áldozatává. Ha megértjük a taoizmust. de első olvasatra az emberek többségének fogalma sincs a valódi jelentéséről. miről beszél. Chelsea-ben. hiszen a tulajdonjog visszaszáll rájuk. Rám igen nagy hatást gyakorolt. Ezért vonzódtam hozzá természetemnél fogva. miként szakadjunk el a belső kényszertől és nyugtalanságtól.7 mindazt. de nem törődtem a pénzzel . Ennek a filozófiának a szépsége abban rejlik. miért nem törlesztem a jelzáloghitelt. aki tudta is. Semmit nem vittem magammal. és a csatornába hajítottam. A lábamnál egy csatornanyílás volt. Bizonyára mindenki látta már a könyvesboltban Az Út és Erény könyvét (Tao TeKing). hogy nemcsak a világ. valódi. Stewie. és elégedetten elszállí totta őket. hogy a bank egy fillért sem veszít. itt az ideje. Nem tartoztam nekik túl sokkal. ami még megmaradt a farmerboltomból. Eljött. eszméi ihletőnek és megtévesztőén egyszerűnek tűnnek. Aznap. Ha megtanuljuk. hogy azon gondolkoztam: el akarok menni. To-vábbálltam. Nem írtam a banknak sem. szabad akarok lenni. mintha csak a sarki boltba ugranék le.igazi. Hé. Volt egy lakásom Londonban. sőt egy rakás pénzt keresnek a távozásommal. Az ego.amely mai áron nagyjából négyszázezer dollárt ért -. egy igen sznob környéken. Megálltam. Ebben az a gyönyörű. Ennyire akartam a változást.természetesen a tükrök kivételével -. egyre derűsebbek leszünk. század környékéről. hanem arra tanít. és közöltem vele. északnak. Adok neked néhány különleges tükröt . Csodálatos mű szóvirágokkal teli és gyönyörű -. és távoztam. hogy megmagyarázzam. hogy figyeljük meg a saját érzéseinket. értelmes életet szeretnék. ami a hűtőben volt. leakasztotta a tükröket. A lakásom halijába vezető folyosón drága tükrök sorakoztak. A taoizmus figyelemreméltó filozófiája Kínából származik. Leakasztottam a főbejárat kulcsát. Az utcán sétálva jobbra fordultam. az időszámításunk előtti 6. a család és a körülöttünk élők érzelmeitől szabadít meg. Felhívtam egy barátomat. Elég volt a brit kivagyiságból . Még azt sem ettem meg. amikor végleg elhagytam a lakást . és úgy léptem ki az ajtón. Be kell vallanom. és függetlenítsük magunkat tőlük. hogy valami mást tegyél mondtam magamnak. egyszerűen becsuktam magam mögött az ajtót. sem az áramot.

a két dolog összeegyeztethetetlen. Szellemi nézőpontból tekintve semmi rossz nincs ebben a világban. egy játékszert. amivel elszórakozhat. berúghatunk vagy teletömhetjük a hasunkat. (A tiktak alatt a gépies ember közönséges világát értem. és egyre több ellentmondással kell megküzdenünk. amikor másnap felébred. sok pénzt akarunk. mint az ego véleményével összeegyeztethetetlen dolog. hogy muszáj melegségben. balek. de elég gyorsan megkezdődhet a gyógyulásunk. Tehát amit kellemetlen élménynek nevezünk. Minden negatív energia az ego érzékeléséből és értelmezéséből ered. Ha ma lenne az utolsó napunk. aztán lelépünk a járdáról és eltörik a bokánk . gazdagságban és egészségben élnünk. csak a negatív energia illúziója. amelyek ellentmondanak az ego véleményének. Adhatunk neki egy új autót. az valójában nem más. Otthonosságra és melegségre vágyunk. de az ego. talán nem. szabad. Mindez csak az ego által jóváhagyott dolgok sora. hogy magas kort érjünk meg.vagyis az ego irányítása alatt álló világ látszatának. Amit szerencsétlenségnek vagy rossz élménynek tartunk.Hé. azok olyan dolgok.Nem érzem magam biztonságban. . Fájdalommentes létezést szeretnénk. kínszenvedés. mint kilencven évig az ego zűrzavarában. Többet. az csak akkor volna tragikus. újabb listát tol elénk. szenvedünk. meg azt is -mondja. ha csupa fájdalom. Tehát ha olyasmi történik. hitvesünk megkeseríti az életünket. hogy megtapasztaljuk a lét érzékiségét. szeretetteljes emberi lényként. ami ellentmond nekünk. Az élet viszontagságain túl a fizikai világ élménye káprázatos. . de szakad az eső. a főnök sanyargat. Más szavakkal: illúzió lenne. Mi értelme a létnek. Életünk minősége az. rendellenesség és aggodalom? Ha viszont sikerül megbékülnünk magunkkal szellemileg és lelkileg. tökéletesen derűs. a kölykök megőrjítenek. hogy az ego elégedett legyen. ha magunkba tekintünk és visszaszerezzük kimeríthetetlen belső . amelyet a keleti misztikusok májának neveznek . ha egész életünket egy működésképtelenül kusza tiktak börtönben töltjük. ami számít. Ha felismerjük. ha nem engedtük meg magunknak. Egyszerűen szeretnénk élni. úgy érezzük. de nyomaszt a munka. szerezd meg nekem ezt. Reményen kell küzdenünk. vagy hosszú életűnek kell lennünk.) Jobb egy-két hétig élni önmegvalósító. szexuális élményeket. Talán sokáig élünk. Jobban kedvelem a valódi kizárólagosságoktól mentes életfilozófiát. Hadd magyarázzam ezt el. lelki gyötrelemmel teli világ. Minden érzelmi kín egy-egy önmagunkra mért csapás.8 Az ego világa szorongással. hogy mindez az ego hittételein alapszik. Nincs értelme. és ha valójában soha nem éltünk. biztonságban. sokkal többet akarok! Az ego természeténél fogva hajlik az életképtelenségre. ha eddig nem éltünk helyesen. Nehéz bármiféle nyugalomra lelni egy olyan világban. ha azt állítanánk. attól nem érezzük ugyan kellemesebben magunkat.

akkor egyszer csak elmondhatjuk: igen. Az első lépés az úton a vágy felébredése. vagy tehetünk valamit ellene. és megértjük az élet mélyebb jelentőségét.9 erőnket. Én akartam. és boldogok lehetünk. és mondjuk azt: . Emeljük fel a kezünket. Akarnunk kell a változást. egyre betegebbek. az elhatározásunk fokozatosan felszabadít. változni akarok.Hé. ahol most állok. amely befolyásolni és irányítani akarja az embereket. Olyan az egész. hogy rájöjjek. amikor kisétáltam a házamból. ez az első lépés. azután pedig a meglehetősen konzervatív. Muszáj azonban vágyakoznunk és cselekednünk a változás érdekében. Csak ül. Túl akarok lépni azon a ponton. végtelen isteni erő felé. ahol éppen vagyunk? Nem kötelező. A folyamat része. A szellem soha nem száll le. mert beléphetünk egy másik dimenzióba. amikor a végtelen szintjén értjük meg valódi jelentésüket. inkább hajítsd ki az ablakon ezt a könyvet. hogy fellendítse az üzletet. Igent mondtam arra. hogy magunk nyúljunk érte. hogy mindenki olyan lépésre szánja el magát. másoké csak később. és tétlenül várja. nyúljunk ki a bennünk rejlő. a szigorú angolszász kollégiumi oktatási rendszer keretei közé kényszerítve. kilenc hónap vagy öt év múlva. Krisnának vagy Taónak. aki meg akarja valósítani önmagát. azt láthatjuk. sikerült. annak el kell köteleznie magát. hogy érte menjünk és megszerezzük. hogy magával vigyen. szabaddá válunk. Bennem természetesen élt ez a vágy. Ha te erre nem vagy hajlandó. egy másik bukkan elő. Ezért hát vágya-kozzunk a fejlődésre. Forduljunk felé. míg testileg és érzeli-mileg meg nem betegszünk. Buddhának. Persze milliónyi . van-e itt valaki. rengeteg fölösleges terhet vesz le a vállunkról. annak a közegnek a fojtogatásából. és jobban belelátunk a dolgok mélységeibe. Ha lehántjuk a héját. Aki effajta utazásra indul. nem kérdezi. mint egy hagyma. A harminchárom gondolat némelyikének felszabadító ereje azonnal érezhető. Ha elkötelezzük magunkat. Egyre mélyebbre és mélyebbre hatolunk. három hónap. és másként érzékeljük általa a világot? El tudunk szakadni onnan. mint amit én tettem. nem illek oda. Igazán. Nem kellett sok idő ahhoz. Ha megnézzük a nyugati nemzeteket. máskülönben halálra unom magam. merev angol társadalomban találtam magam. Egyre rosz-szabbul érzik magukat. bárminek is nevezzük. Nem kiáltozik a piacon. szüksége van-e valakinek arra. végre elértük a célunkat. Afrikában nőttem fel. krisztusi tudatnak. hogy egy nap megszököm a gépiesség világából. Ülhetünk tétlenül. vágyjunk arra. az érzékelés újfajta módozatait fedezzük fel. Nem járkál fel-alá. Ezek a dolgok ébresztették fel bennem a vágyat. hogy valami mássá váljunk. Tulajdonképpen hatalmas volt bennem a vágy és óriási a kitartás. hogy az emberek életminősége egyre romlik. Magunknak kell megtennünk az első lépést. Milyen erős a vágyunk? Megerősödünk tőle. Rét lehetőség áll tehát előttünk. hogy átlépje a korlátait. Tökélyre fejlesztettem a különcséget.

és a gondolkodásmódja nem hasonlít a többségéhez. Én teljesen fura vagyok. . Amint képessé válunk rá. hogy másban hisznek és másképp cselekszenek. És mi. túl azon. Olyanok. Gondoljunk csak arra. kedves olvasó. Feltehetően veled is ugyanaz történt. akik ismernek és hisznek egy másfajta valóságban. ahol a királynő jön-megy a kis hintóján.hiszen fura vagy. aki tudatosságszintjének emelésére törekszik. egy másféle eszmében. miszerint ő maga teremti az életet. és minden bizonnyal az vagy te is. különösek. amint vá-gyakozni kezdünk az érzékelésre. a tudat autópályájára. ami velem. elfogadja a gondolatot. nem is anarchisták. Nevettem. millióan vagyunk. Ebből az a tanulság.a szökést sikernek. és meg kell tenni mindent. Őket a könyveimben a peremvidék lakóinak nevezem. A kellemetlen gondolatok kellemetlen eredményekhez vezetnek. hogy reménytelen a próbálkozásom. akiknek másfajta a tudatosságuk. ha beletörődik. Én mindenképpen peremvidéklakó vagyok. Biztos vagyok benne . hogy be-lekényszerítsem magam a háromrészes öltönybe. és arra gondoltam: mi az ördögöt keresek én itt? Rájöttem. onnan nézeget kifelé. hogy ha valaki peremvidék-lakó. máskülönben nem érdekelnék ezek a tanítások. hanem több annál. Aki bizonytalan azzal kapcsolatban. hogy vajon ő a peremvidék lakója-e.10 ember van. karácsonykor meg kell jelenni a családi összejöveteleken. akik tudják. Mi értelme az erőlködésnek? Persze. meg ami még kell hozzá. A beilleszkedést bukásnak éreztem . akik ezeket a sorokat olvassák. amely halhatatlan énünk birodalma felé visz. Szívünk legmélyén azonban valódi feladatunk egy híd tervezése. a munkában be kell állni a sorba. és töprengjen egy kicsit. hogy mindazok. ember! -. Szívükben azonban az emberi fejlődés peremére szorultak. a szabályozottság és az intézmé-nyesség világa. és aki fejleszti magát. felszabadítják magukat a közönséges törzsi érzelmek uralma alól. hogy elbaktassak az ascoti lóversenyekre a kalapomban. és a szabadság felé iramodnak. aki nem illik ebbe a világba. automatikusan újraírjuk evolúciónkat. amit a többség szokványos valóságnak nevez. A peremvidék lakói nem feltétlenül csavargók vagy utazgató hippik. hogy mondjuk buszsofőrök a helyi közlekedési társaság alkalmazásában. a gépiesség. Arra törekedtem. jobb. Olyan emberek ők. Az egész bolygón élnek olyanok. hogy az élet nem csak az ego. üljön le. gondjaink támadnak. hogy energiaként szemléljük a világot és magunkat. furák. nem akarnak forradalmat. amit a közös vályúnál muszáj. amely felvezet minket a gépiesség és korlátozottság területéről a 33-as útra. hogy beilleszkedjek. és ahol mindenki iszonyatosan sznob. hogy a legtöbb ember. az angol osztályrendszerbe és a társadalomba. Lehet. képtelen voltam rá. Azáltal. Ha kiegyensúlyozatlanok vagyunk. Ez igazán csodálatos.

és bolygónk evolúciója továbbhalad. milyen csodás! Nagyszerű. hányan vannak jelen. akkor menthetetlenül beleragadunk saját népünk csoportfejlődésébe. felébredünk. Érezni fogják az energiánkat. Ötszáz év is eltelhet. amiben mindenki más. csendre van szüksége. ha nem vagyunk képesek másképp érzékelni az életet. Előadásaimon megkérdeztem a jelenlévőket. Mindnyájan ugyanarra irányítjuk az energiát. különösen azoknak. és emlékezz arra. te is. és megragadja a közönséges emberek szívét. önfegyelmet kell gyakorolnia. csak ülni. Ez a dolog lényege. Ez eltarthat egy darabig. Ez az öntudatos tudatosság apránként kiterjed az egész világra. Nem elég. mentalitásunk szükségszerűen ugyanolyan lesz. hogy nem vagy egyedül! Hiszem. hogy ő teremti a valóságot. az segít másoknak. Több száz városban jártam. Fejlődést kívánni és változást remélni nem elegendő. Ugyanakkor mindenki valami mást akar. milyen névvel illetik. Ha tehát beépítünk énünkbe két-három új gondolatot. ez jó ötlet. akikkel kapcsolatba kerülünk. mindegy.11 Ez nem olyan világrengető eszme. Ez a visszaút Istenhez. Képzeljük el a globális elmét egy óriási hologramként. hogy az egész bolygó fejlődése egyetlen tudat göngyölege. és készen állnunk a tettekre. A tudatosság áramlása és terjeszkedése megváltoztatja az embereket. Nem haladhatunk mindkét úton. Ő is csupán azt akarta tudni. hiszen az isteni erőt cseppet sem érdekli. Ha nem gondolkozunk és nem cselekszünk tőlük eltérően. Aki ugyanúgy gondolkodik. merre van a mosdó. Ha te változol. akik semmit nem akarnak tenni. ember! Légy bátor.én is. aki feltette a kezét. mint eddig. akinek ugyanolyanok az érzelmei és a hiedelmei. mire az emberiség minden tagja túllép az ostobaságmánián. ahová ők. A legtöbb felelősségteljes ember elfogadja. Egy egészen más hiedelemrendszert kell választania. mint a többségé. tehát ugyanoda jutunk. meg kell becsülnie belső szellemiségét. és sodródni a közös evolúcióval. kissé megnöveljük az energiaszintünket és megerősödünk. abban hiszünk. ha az ő gépies ritmusukban haladunk. mindenképpen oda jut. De mit számít! Ha énünk végtelen. szeretet-teljesebb. hogy ne lehetne felfogni. ugye? Ó. az nekem segít. jobban szervezett társadalmat igyekszünk teremteni minden ember számára. és észreveszik a különbséget. ahová a többiek tartanak. Cselekedj. . amelyben minden ember egy-egy pont . átlép vallásokon és intézményeken. Ha én megváltozom. annak meg kell változnia.Igen. a folyamat bármeddig tarthat. aki ugyanazt teszi. Akinek ez nem tetszik. imádom! Vágynunk kell a változásra. mint más embereknek. Sorsunk az ő sorsuk lesz. és azt mondogatjuk: . ki minek akarja nevezni. amit mások szoktak. tudatosabb. és mindnyájan ennek a magasabb rendű tudatnak vagyunk a mikroszkopikus részei. Ha azonban a tömeg érzelemvilágának vagyunk a részesei. másképp kell működnie. de csak egyetlen személyre emlékszem. mindenki. az segít neked. ha tétlenül heverészünk.

hogy szembenézünk bizonytalanságainkkal és félelmeinkkel. hogy a folyó magával ragadjon. kész angyalok. akik tökéletesek. Nézzünk tükörbe. Nem öltöttünk volna testet. nem itt jelentünk volna meg. Nem szállók alá a fizikai vi lágba. Ez egyet jelent azzal. Ha ez a hely tökéletes lenne. Fogadjuk el az ego korlátozásait és negatív rezgéseit. Nem hadakozhatunk azonban az élettel. és valóban önmagunkba tekintünk. amink van. és ezt azzal kezdjük. . Ezután. és minden egyéb közpréda. Be kell lépnem a névtelen ostobák közé.energiát teremtenek számunkra.a fizikai világban ez elég kemény feladat. és mondjuk azt: Ez itt a világ egyik legnagyobb idiótája. Vagyunk tehát. Teljesen ostoba vagyok. Gondoljunk bele: ha hibátlanok volnánk. az erőszakot és az életellenessé-get. Fizikai testbe lépni már önmagában véve is korlátozó élmény. Ez a harminchárom lépés lényege . milyen ostobák vagyunk. vagy kilencven kiló. Felébredünk reggel. akik mindenen felülemelkedtek. amik vagyunk. hogy az életünkbe szólítjuk. Földi fejlődésünk lényege. valami történik. szeressük magunkat.12 Egyszerűen megelégszünk azzal. akkor nem lennénk itt. hogy megtapasztaljuk a ragacsos sarat. mint a festék száradását fi gyelni. milyen sötét vagyok. és elfogadjuk. én mégis sze retem. De legelőször arra kell vágyakoznunk. hogy azt mondogatjuk magunknak: legalább haladunk. minden súlyával. Mindaddig azonban nem hozhatunk létre teljesen új energiát. értsük meg.egy egész szeméthegyet. ha már sikerült megfigyelnünk. amelybe kapaszkodunk. hiszen közben jókora rakás szemetet találunk . Egész nap magunkkal hurcoljuk és vonszoljuk . nem történik semmi. Ha az érzékelés örök folyóján akarunk hajózni halhatatlan énünk felé. Néha fájdalommal jár. Olyan buta vagyok. Nem lehet másként. Megnéztük volna. és azt mondjuk: Á. és hagynunk kell. igyekszünk. Istenem. hogy az már fáj. el kell engednünk az ágat. és ott van. hogy azért vagyunk itt. Akkor azt gondoljuk: Ó. és meg fogom változtatni. míg ragaszkodunk a megszokott helyzetünkhöz. van. hogy ezeken túllépjünk. ez szörnyen unalmas. mert az olyan unalmas. hogy visszaszerezzük a bennünk rejlő végtelen ént.

Csendben jártam a sötét erdőt. nem az örök szó. hittételek. . majd néhány szót is ejtenék róluk. ez az elmén túl létezik. és sétáljak egy órát csendben az erdőben. ezért senki sem tudja. Angliában elég változékony az időjárás. a fejlődés (amit a mű „minden dolgok"-nak nevez) mozgatója. A Tao időtlen. • . hiszen az meglehetősen tömör lett. Azt kedvelem a Tao (út) fogalmában. Lao-ce öreg mestert jelent. mely rája-mondható. . Szeretnék néhány sort idézni a Tao TeKingből. előírások és hierarchiák helyett javaslatokat kínál.e. . A könyv első verse így kezdődik: Az út mely szóba-fogható. Igaz. végül rájöttem. örök és meghatározhatatlan. Minden létező lényege. Csak emelkedett tudatosságunk és érzéseink segítségével érthetjük meg. hanem szellemi és filozófiai eszme.13 A halhatatlan en fogalma Mielőtt rátérnénk a tényleges lépésekre. hogy nem vallásos kifejezés. miként kerültél kapcsolatba ezzel a Taodologgal? Ne szólíts Mumusnak . a szó. miről szól a Tao. miközben a leghalványabb elképzelésem sem volt arról. elég jó szerkesztő lehetett. Ezzel kezdtem önmagam fegyelmezését.kezdte a válaszát. sétáltam. Bármilyen furcsának tűnik is. miután három éven át naponta elvégeztem a feladatot. 6. arra gondoltam: miről beszél ez a fickó? Megkérdeztem tiszteletreméltó szellemi tanítómat. Azt javasolta. ki a mű szerzője. ha neve van: minden dolgok anyja ' . hogy mit művelek. keljek fel hajnali négykor. Elmagyarázta. Ha neve nincs: ég s/öld alapja. Bármilyen volt is az idő.* ' Amikor először olvastam. 1 A könyvben olvasható idézetek Weöres Sándor fordításai. a Tao Te King nagy hatással volt rám. tekintsük át röviden az elmélet egészét. amit a mű állít: megnevezhetetlen. és alapja a gyönyörűségnek. hogy a Taót vagy a halhatatlan ént valójában nem foghatjuk fel az értelmünkkel. Valószínűleg különböző művekből állították össze. A hagyomány szerint a Tao Te Kinget nagyjából az i. nem az öröktől-való. ami a mindent átható isteni kegyelemből ered. Bárki is válogatta össze a szöveget. században írta egy Lao-ce nevű személy. Mint az előző fejezetben már említettem. ■ . így szóltam hozzá: Mumus.

„de" vagy „talán". előbb meg kell szabadulnunk az ego korlátolt érzékelésétől. Ha készen állunk rá. Nézzük egy nagy fa tetejét. . Lehet. és tudjuk. hogy érzékelésünk tiszta. figyelmünket összpontosítsuk ismét a fa tetejére. nem lazíthattunk. mit kell keresnünk. hogy legyünk ott. Ezután. és lazítsunk. Három év alatt rengetegen lemorzsolódtak. a perifériás látásunkat használjuk. Legyetek ott! Nem kérdezte. Az élet nehezen megtapasztalható jelenségeinek tanulmányozásához meditatív állapot szükséges. Várjuk meg az alkonyt. Mint mondtam. ahol egy képzeletbeli óra számlapján az egyest láthatnánk. Nem volt „ha". és mire elfogadtam egy nyugalmasabb. hogy felhívott minket. Azt fogjuk látni. próbálja meg máskor. és az agysejtjei túl gyorsan rezegnek. Megesett.különösen a neonfény megnehezíti a finomenergia érzékelését. anélkül. Ahhoz azonban. A tanítónk megkövetelte önfegyelem azért volt nehéz. mire eltávolodtam az őrültektől. megfelel-e. mégis erőteljesebb életformát. minden nap olvastam. ki tudjuk-e fizetni az útiköltséget. Az alatt a néhány év alatt. ott tudjuk-e hagyni a munkánkat. hogy valóban felfoghassuk ezt. Ha valaki akár csak egyetlen percet is késett az összejövetelről. amíg tanított. A fejlődés minden szintjén egyre nehezebbé vált a tanítása és a megkívánt önfegyelem. mert az erős napfény és a villanyvilágítás . Ha így teszünk. feltéve. esetleg nem elég laza. az erdei séta. A vége felé már csak hetvenketten voltunk. azt örökre elküldte.Jövő szerdán hétkor lesz egy összejövetel Dél-Spanyolországban. oda. mert nagyfokú spontaneitást igényelt. Aki az első kísérlet alkalmával nem látja a fa energiáját. Eltartott egy ideig. tetszik-e az ötlet. Ne mozdítsuk a szemünket. Részt vettem tanítóm összejövetelein. végül pedig hárman maradtunk. Ennyire kemény volt. hogy elol-dozzuk és szabadon engedjük magunkat. valamint utazásunk csodás természetét. nyert ügyünk van. mire megtörtént bennem ez a fordulat. a fa jobb oldalán lévő pontra. és el kell fogadnunk valódi szellemi erőnket. hogy szemünket elmozdítanánk az égnek erről a pontjáról.vagyis a halhatatlan én.14 mit jelenthet számunkra a Tao . ne törődjön vele. és azt mondta: . valójában megláthatjuk a természetben áramló életerőt. mert perifériás látása még fejletlen. akikkel addig az időt múlattam. Keresésemet az önfegyel-mezés segítette: szigorú étrend. szellemi mesterem huszonötezer ember figyelmét keltette fel. tanultam és meditáltam. csak a figyelmünket irányítsuk. böjt. lángszerű energiaspirálok törnek ki a fából minden irányba. hogy azért nem ment. Arról szólt. majd úgy egy perc elteltével tekintetünket vigyük át az égre. Mint azt egyik korábbi könyvemben már említettem. hogy hatalmas. ezt a gyakorlatot sötétedéskor a legjobb végrehajtani.

egy kis sétára indulnak az összejövetel előtt. hogy a halhatatlan én . Azért tudjuk meghatározni egy fa helyzetét. az emberek és minden létező dolog életerejét.15 Egyesek talán várni akarnak ezzel. Csak az ego igényli a meghatározásokat. Ezek a tapasztalatok rávezettek. és úgy gondolták. Létezik egy fizikai törvény. A böjt szintén erősíti a finomérzékelést. Az ego szempontjából és korlátolt tudatosságából kiindulva -ami az életet sokszor önkényesen választott.az isteni erő. ami nem lehetséges. a fák. Fokozatosan megérthetjük. ahol nem a fa van. az isteni erő pedig Istennel hiszen Isten részecskéje nem lehet ugyanazon a helyen. a számítgatást és méricskélést. a buddha-természet. akkor Isten mindenképpen egyenlő az isteni erővel. amelyek között biztonságban és kényelemben tudhatja magát. ahol a fa nincsen. Isten kegyeimének örökkévalósága azonban áthatja a növények. Hat után három perccel érkeztek meg a találkozóra. ezért meg határozhatatlan. Többen. a megkülönböztetést. Emlékszem egy gyűlésre. az állatok. Ezt le is lehet vezetni. Erről a témáról később. és be is jelentkeztünk. Ha tehát az isteni erő mindenütt jelen van. Ha azonban a végtelen tudatosság elérése a célunk. és Isten (bárki vagy bármi is legyen) mindenütt ott van. a huszonhatodik lépés taglalásakor ejtek szót. köztük jómagam és két dél-afrikai barátom. akkor nincsenek mindenütt jelen. Tehát az isteni erő és Isten ugyanaz. az első dolog a skatulyák megsemmisítése. Ha már megfigyeltük a fából áradó életerő energiáját. hogy a szellemi fejlődés és a magasabb szintű tudatosság keresése nem feltétlenül kellemes. legalábbis ezen az úton. Ha az isteni erő és Isten részecskéje egymás mellett van. Az ego szereti a számára ismerős skatulyákat. hogy egyenesen Londonból repültek oda. otthonos kis skatulyákba rendezi. annak a kevés dolognak a birtokában. Londonból repültünk oda. nincs szüksége határokra és meghatározásokra. mert határozott tér van a fa körül ott. amit felfogni tud és képes. ahol az isteni erő részecskéje. hogy ezáltal olyan kereteket adjon az életnek. vagy egymáson helyezkednek el. a Tao. A Tao Te King kezdő soraiban Lao-ce arról szól. mindenütt jelen van. míg bele nem kezdenek valamilyen böjtbe. Egy nappal korábban érkeztünk a szállodánkba. könnyebben megértjük. . Az isteni erő és Isten mindenképpen egy és ugyanaz. Barátaim másnap reggel korán ébredtek. meghatározhatatlan. amely szerint két részecske nem tölthet ki egyazon teret. Az isteni erő viszont mindenütt jelenlévő. a tér pedig ott van. és önkényeztető energiát teremt -szeretnének magasabb szintre jutni. amelyet a kaliforniai Big Surben tartottunk. Ez az összetartó erő minden dolog létének oka. A legtöbben ezért nem valósítják meg. hogy az isteni erő minden létező dolgot áthat. Akkor láttam őket utoljára. A találkozó időpontját reggel hat órára tűzték ki. Itt a fa. vagy akárminek nevezzük mindenen átáramlik. tehát mindenhol ott van. Nem engedték be őket annak ellenére.

16 Az élet meghatározása korlátozza érzékelését. A Tao Te King semmit nem tekint magasnak vagy alacsonynak, rövidnek vagy hosszúnak. Mondhatjuk, hogy egy A-ból B-be vezető út hosszú, mert négy óra autóval, de ha azzal az úttal vetjük össze, amit egy űrszondának kell megtennie a Marsig, ahhoz képest rövid. És még az az út sem hosszú a Föld és az Androméda galaxis közötti távolsághoz képest. A magas, alacsony, jó és rossz meghatározások elvetése az első lépés a halhatatlan én meghatározhatatlan természetének megragadása felé. Ez egy kissé nyugtalanító lehet az ego számára, hiszen az kedveli az afféle képzeteket, mint az én testem, az én népem, az én házam, az én autóm; itt vagyok, és nem mindenütt máshol. Szigorúan vett fizikai értelemben ez persze igaz, a tudat világában azonban az energiánk messzebbre terjed az én testem, az én életem, az én autóm fogalmainál. Ha szívünk kitárul, és túljutunk ragaszkodásainkon, mindenütt jelenlévő, örökkévaló lénynek tartjuk majd magunkat, ez a lény pedig sokdimenziós, időtlen és halhatatlan. Már azelőtt léteztünk, hogy a földi síkra érkeztünk volna, jelenleg fizikai formában létezünk, és létezni fogunk akkor is, ha már elhagyjuk a fizikai világot - vagyis miután a testünk meghal. A halhatatlan én gondolata lenyűgöző, de az ego és a személyiség számára nehezen megfogható. Ha az örökkévalóságról beszélünk, megpróbálhatunk olyasmire gondolni, ami örökké tart. De ha azt kérdezzük, milyen érzés az örökkévalóság, bizonyára nem tudjuk semmiféle konkrét érzéssel azonosítani. Azt mondhatod: - Persze, Stu, azt hiszem, tudom, milyen az örökkévalóság. De azt hinni, hogy tudjuk, csak a kezdet. Az elgondolásokat először intellektuális elvként fogadtatjuk el az egóval. Azután önfegyelem és meditáció segítségével nyitottá válva és a félelmen túllépve - azáltal, hogy mélyebb együttérzéssel közelítjük meg ezt a bolygót - végül érzésként fogjuk fel halhatatlan énünket. Ekkor már elmondhatjuk: igen, örökkévalónak, halhatatlannak és végtelennek érezzük magunkat. Érezzük, hogy mindenütt jelen vagyunk, ugyanakkor sehol sem vagyunk. A szellem világában lakozunk. Ezt követően fontos minél előbb megértenünk, hogy a szellemi növekedés nem feltétlenül kellemes vagy kényelmes. Ez nem csak azért van így, mert félelmetes mennyiségű hiedelemtől és meghatározástól kell megszabadulnunk amelyeket szentnek és sérthetetlennek tartunk -, hanem mert halhatatlan énünkhöz nem juthatunk el anélkül, hogy át ne utaznánk annak pszichológiai és metafizikai valóságán, akik vagyunk, valamint életidőnk tetteinek emlékein. Ha önmagunkat figyeljük, az kellemetlen lehet. Nem könnyű megtanulnunk, hogyan irányítsuk az egót, és azt sem,

17 miként fegyelmezzük elménket az ellenkezése nélkül. Ez azonban az utazás létfontosságú eleme, és energiaszintünket fokozatosan kell megemelni, ami időbe telik. Nem hiszek benne, hogy egy napon valaki vagy valami alá-száll, és magával ragad minket - egy nagy guru, Jézus vagy valamiféle angyali teremtmény -, megérinti a homlokunkat, és hirtelen magasabb síkra emelkedünk. Sajnálom, ha ez ellentmond az olvasó hiedelmeinek, de az energia a saját szintjét keresi. Még ha valaki vagy valami ösztönözhet és taníthat is, végül csak úgy tarthatjuk meg a magasabb energiaszintet, ha magunknak teremtjük meg. A fizikai törvények értelmében az atomnál kisebb méretű részecskék a másodperc milliomod részére energiát kölcsönözhetnek, és így gyorsabb pályán keringhetnek az atommag körül. A részecske azonban nem tarthatja meg bármeddig a kölcsönvett energiát. Tehát bármiféle energiát kölcsönzünk ebben a másodpercben, azt a másodperc töredékével később vissza kell fizetnünk, és a részecske a neki megfelelő helyre, az eredeti energiaszintjére tér visz-sza (bomlik le). A szellemi növekedés ugyanezt a szabályt követi. Megihlethet egy, az Urat dicsőítő ének, egy káprázatos példabeszéd, egy könyv szavai; az ihletett állapotot azonban csak kölcsönözzük. Végül is az energiaszint megnövelése önfegyelmet követel, ami önmagunk fejlesztését jelenti. Nincs egy bizonyos időpont, amikor azt mondhatjuk: készen vagyunk, végeztünk. Az összeolvadás halhatatlan énünkkel egy véget nem érő folyamat, amely a bensőnkben örökkön-örökké fejlődik. Ez az egyetlen módja annak, hogy korlátlan ideig magasabb energiaszinten tartsuk magunkat.

18

1.LÉPÉS

En vagyok az Isten
A harminchárom közül az első lépés elnevezése: én vagyok Isten. Talán azon tűnődsz, vajon ki az a szánalmas alak, aki azt mondja, hogy ő Isten? El kell fogadnod a gondolatot, hogy az isteni erő bennünk van. Ha az isteni erő mindenütt jelen van, akkor nyilvánvalóan bennünk is ott rejlik. Az emberek többsége azonban egyáltalán nem alkot fogalmat Istenről, vagy önmagán kívülre helyezi, és egy rajta kívül álló Istent teremt. Hogy az értelmük felfoghassa Istent, ki kell vetíteniük a képzetét. Ezért azt mondják: Isten ez a személy, Isten ez meg ez a fogalom, Isten a pénz, Isten a fényesség, és így tovább. Az isteni erő bennünk van. Tegyük belsővé, és fogadjuk el, hogy keresztüláramlik rajtunk. Ha Istent önmagunkon kívül létező erőként érzékeljük, nem használhatjuk megfelelően az energiáját. Ha azonban belsővé tesszük ezt az erőt, és nem csak valami homályos elképzelést táplálunk a bennünk lévő Istenről, akkor ténylegesen érezhetjük magunkban erejét. Akkor aztán valóban hihetetlen erősségű érzékelés és jóság lép be az életünkbe. Utazásunk irányítottan történik; nem véletlenszerű, mint ahogy a legtöbben gondolnák. Hiszem, hogy halhatatlan énünknek, a bennünk lakozó magasabb rendű energiának látomása volt arról, mibe veti bele magát ebben az életidőben. Nem hiszek abban, hogy véletlenül kerültünk ide, hogy egyszer csak egy kis pelenkába pottyan-tunk, és azt kérdeztük, mi az ördögöt keresünk itt. Hitem szerint fejlődésünk itt, a földi síkon azért annyira erőteljes, szent, szellemileg lendületes és különleges, mert a bennünk rejlő végtelenség már korábban áttekintette. Az ősi tanítások szerint az istenség - vagy ahogy mások nevezik, a magasrendű én - láthatja elkövetkező földi életének első tizenhárom évét. Nem minden apró részletében ugyan, de láthatja a családot, amelyben majd a világra jön, apja és anyja erősségeit és gyengéit. Talán tudja, hogy árva lesz, a nagyszülei nevelik fel, vagy árvaházban él. A halhatatlan én látja a genetikai kódot, és azt, milyen testi korlátok vagy tulajdonságok lesznek hatással az életére. Megérti annak a törzsnek vagy kultúrának a gondolkodásmódját és érzelmeit, amelybe majd érkezik, tehát nagyjából tisztában van vele, miképpen fejlődik élete a gyermekként kapott eredeti programozásból kiindulva. A halhatatlan énünk születés előtti életáttekintésének gondolata gyökeresen eltér a modern vallások elgondolásaitól, de azoknak nem feltétlenül mond ellent. Csak azt állítja, hogy a bennünk lévő végtelenség már születésünk előtt érzékel. Ez számomra elfogadhatónak tűnik. Ahogy a tudatosságunk fejlődik, belátjuk, hogy az ember nem kizárólag népi hiedelmekkel teli elme vagy személyiség - és persze nem is csupán test.

hogy beszéljünk róla. Ez egyet jelent azzal. Még ha egyelőre nem is érzed az isteni erő végtelenségét magadban. Az isteni erő eszméjének belsővé tétele feszélyező érzés lehet. de inkább a benned rejlő Krisztusenergiában higgy. Ha Istent önmagadon kívül létezőnek képzeled. gondolatban hozd őt haza. nagyszerű és erőteljes utazássá tesszük ezt az életet. az erős és bölcs tettekben.jelenítsd meg magad előtt. előbb-utóbb azt is észrevesszük. legalább képzeld oda . és így vagy úgy. Ez a gondolat nem mond ellent semmiféle hitnek. csodálatos világba. hogy nincs hatalmunk a sorsunk fölött. vagy arra tanítottak. amely rendszerint túl van az ego életérzékelésén. netán a következő tíz évben. Tulajdonképpen egyre megy. és belépünk egy rejtélyes. számos dolgot megtudhatunk róluk. éteri energiájának figyelését. miféle nehézségek. és csodálatot keltsünk isteni tulajdonságaink iránt. Miközben szemléljük őket. hogy számítunk. Továbbra is lehetsz jó keresztény. tehát szükséges a folyamat. azok változásait. még a korlátozott emberi érzékelés szemszögéből is képesek lennénk megmondani. Mégis ez az erő első alapelve. mintha azt állítanánk. halhatatlan énjei volnánk. hogy képesek vagyunk energiát teremteni. hogy benned van. hihetsz Jézus Krisztusban. hogy Istent önmagunkon kívül lévő erőnek lássuk. Inkább csendben építjük be magunkba a gondolatot. Nem lehetünk tettre készek. és azt sem. Ha egy ember képes érzékelni mások érzéseit. volt-e korábban betekintésünk az életünkbe vagy sem. nem változtathatunk a sorsunkon. Elsőre ez önteltségnek tűnik. ami az emberekből sugárzik. Ha gyakoroljuk a fák finom. Ha valakinek a magasrendű. Nem hihetünk a jólétben. A rajtunk kívül létező Isten képzete erőtlenné tesz bennünket. Az én vagyok Isten elvét azonban nem azért valljuk. Az első lépés. hiszen olyan. engedd be az ő mérhetetlen erejét a szívedbe. Képesek leszünk megfigyelni érzéseiket. hiszen vagy Isten nélküli intellektuális világban nőttünk fel. és elfogadjuk. Itt vagyunk. hogy valaha több pénzt szerezhetünk. és tudomással bírhat a valószínűleg bekövetkező események jellegéről és sorsáról. mint a rajtad kívül lévőben. és abban sem. a bennünk rejlő végtelen erő még ennél is sokkal világosabban láthatja. Az emberi érzékelést azonban elenyészően jelentéktelennek képzelem a minden emberben benne rejtőző végtelenség zavartalan érzékeléséhez képest. milyen erők. Ezzel az egyszerű eljárással a mindenhatóhoz kapcsolódunk. milyen lehetőségek állnak előttünk. magunkra irányítsuk a figyelmet. hogy magunkévá tegyük az én vagyok Isten eszméjét. . hogy az isteni erő spirituális érzésként van jelen bennünk.19 Valójában javarészt érzés. hogy valószínűleg ez és ez történik majd három vagy tizenkét hónapon belül. hogy nem hisszük el.

a gyűlöletet és az ezekre adott reakcióimat a passzivitás semleges energiájává alakítom. hogy harcolnál ezzel a csúfsággal. Haszontalan kényeske-dés és gyengeség. Eközben persze ne feledkezzünk meg arról sem. Nem hadakozunk önmagunkkal vagy az élettel. Tekints az emberekre.Köszönöm. vagy éppen azon. mint mások. tehát gondolataink és érzéseink nem teremtenek felesleges. valljuk be. és azt. aki jelenleg vagyok. azon siránkozunk. az otthonodra. hogy minden tökéletes legyen. Mindez része a fejlődésemnek. Szereti és becsüli azt. hogy nem vagyunk olyan kiváltságos helyzetben. netán a számunkra szükségesnek hitt testi erő vagy tudás hiánya miatt nyugtalankodunk mindez elfecsérelt energia. Köszönöm. amilyen helyzetben vagyok. Megtanítják. még akkor is. hogy itt lehetek. a családodra. Micsoda hihetetlen élmény! Hát nem csodálatos. ahelyett. akik szinte ingyen tanítanak meg erre a rengeteg dologra önmagámról? Aki a végtelen erőt keresi. azt bizonyára nem is kell megváltoztatnunk. és balszerencsének tekintenéd. ezen a földi síkon. Azt akarja. Képes vagyok ezt meghaladni. vagyis el kell fogadnunk a tényt. Aggodalmaskodás helyett egyszerűen túlléphetünk rajta. netán elkényeztetettek vagyunk. és minden változik. és megbecsüljük a belső isteni erőt. miként alakítsam át a káros energiát jótékony erővé. ezért én is ugyanezt teszem. Ha szellemi harcosokká akarunk válni. Istenem. és spirituális énünk semmibevétele. elég önkényeztető. szeretetté. hogy ne reagáljak. ugyanakkor megtanítanak arra. Megőrjítenek. az előbb-utóbb szeretne túllépni az ego merev meghatározásain. Ha eltávolodunk az ego nézőpontjától. Amit nem tudunk megváltoztatni. és mondd azt: . hogy hol tartunk éppen. hogy szinte bármin javíthatunk. Ha egy sereg mogorva ember vesz körül . hogy ötvenöt ostoba van körülöttem. szeresd. függetlenné válunk. ha élethelyzetem nem a legjobb. miattuk bánkódunk. akkor körülményeinket olyanoknak fogadjuk el.akiket rokonoknak. barátoknak. munkatársaknak vagy másnak hívnak -. amilyenek. az életet .20 Az eljárás második lépése fejlettségünk megbecsülése. Őszintén hálás vagyok Istennek. amiért ennyi átkozott figurát vezetett hozzám. Ezek a kellemetlen alakok az én tiszteletreméltó tanítóim. hogy kiváltságosak. hogy hozzám vezetted ezeket a tanítókat. Az elfogadás egyszerű és bátor cselekedetével egy természetes gyógyulási folyamatot indítunk el. a munkádra. Mondd azt magadnak: . sőt ha lehetséges. és ezzel megerősítenek. Amennyiben a körülményeink ellen hadakozunk. amely azonos Istennel) szereti és nagyra tartja emberi fejlődésemet. kártékony energiát. Az ego.A bennem rejlő végtelenség (az a részem. Segítségükkel az ingerlékenységet. a népedre. hogy elismerjék. túlléphetek rajta. és helyette a végtelenség felől szemléljük az életet.

Még ha elszomorító is a helyzetünk a halhatatlan én meghatározását tekintve. Igaz. Az én vagyok Isten elve azt állítja. hogy szabadok lehessünk. se nem rosszak. Akik megőrjítenek bennünket. Erőd visszaszerzéséhez ez az első lépés. ami ellentmond az ego véleményének. Nem vagy nála kisebb. egy épületben vagy egy kispárnában. A kártékony energia. nem vagy erőtlen. hogy kialakítsunk egy legalább semleges helyzetet. Amennyiben nem így teszel. Egyszerűen csak vannak. nagyfokú szellemi érettséget igényel. se nem rosszak. Minderről a Weight Lossfor the Mind (Fogyókúra az elme számára) című könyvemben olvashatsz többet. más elmékkel és egókkal kell versengened az élet piaci forgatagában. ahová csak akarjuk. amikor a nézőpontunk megváltoztatását tárgyalom. jobbá tehető. lassacskán megértjük. hanem itt. A félelem az ego betegsége. naponta többször. de addig is legalább elképzelem. örökre benne ragadunk az ego gyötrelmeiben. Mondd azt: . Megadatott számodra az erő. és felismerjük. a szívedben.Én vagyok a belső isteni erő. ami igen elszomorító lehetőség. csupán olyasmi. . Te magad vagy a belső isteni erő. Ez azonban javarészt megváltoztatható. Ha az isteni erő benned van. Sok értelmetlen dolgot akar. túl az ego ítéletein. sorsunk bizonyos mértékig már születésünk előtt meg van írva . Még nem érzem egészen így.21 biztonságosnak akarja látni. Ebben a kötetben a későbbi lépéseknél foglalkozom a témával. hol. Az első lépés. tehát életünk jobbítása céljából a szellem erejét oda irányítjuk. mint amennyit ő maga ér. Természetesen az. átalakítható. fent a hegyen. melegségre vágyik. Túl a halálon. Ha belsővé tesszük az isteni erőt. hogy elfogadjuk. és mindaz. Körülményeink talán kellemetlenek az ego számára. kik és mik vagyunk. és felébresszük halhatatlan énünket. Nem valahol másutt van. hogy örökkévaló vagy. feladat. de a tulajdonképpen nem jók és nem rosszak. A következő lépés annak a felismerése. Ha nem így teszünk. akarat nélküli és tehetetlen. és többet akar magának. nyitottabb megközelítés kedvéért. Ahhoz. ez akkor is a tanulásunk része. azok se nem jók. hogy a dolgok önmagukban se nem jók. Hozzátartozik az ittlétünkhöz. Önként kell elvetnünk az ego hittételeit egy rugalmasabb. hogy az kifelé is megnyilvánulhat. hogy valóságunk és sorsunk döntő részét mi magunk teremtjük. Ezért fokozatosan túllépsz a félelmen. és neveltetésünk is sokat formál rajta. és elfogadod a belső végtelenséget. amit kellemetlennek tekintesz.genetikai kódunkban és törzsi örökségünkben -. Erősítsd meg magadban ezt a tudatot. akkor értelmi képességeidre és az ego világának érzékelésére kell támaszkodnod. erőd növekedni kezd.

22 .

A legtöbb ember. hogy fizikai világunk a szellemvilággal összehasonlítva tulajdonképpen kívülről befelé létezik. az. Szokványos tudatosságunkon túl azonban létezik egy kifinomultabb tudatosság is az érzékeken túli észlelés. inkább egyfajta szürreális állapotban létezik. láthatóhoz és láthatatlanhoz. Különös. amelyek gátolják szellemi fejlődésünket. Rádöbbentem. Igen gyorsan működik. Az érzékeken túli észlelés nélkül elvéthetjük életünk döntő fontosságú fordulópontjait. Az elmúlt években sokat kísérleteztem a transzállapot elérésével. Azt is észleltem azonban. valamint következtetéseinkre. Kezdeti tudatosságunk az öt érzékünkre. sugallatai nem feltétlenül nyilvánvalóak a tudatos elme számára. csak egyetlen valóság van. vagy nem vesszük észre a válaszokat az olyan gondokra. vagyis ami nálunk a bal oldalon van.23 2. amit a korlátolt nézőpont teremt. és az minden részletében belső. Ebben az állapotban láthatóvá válik a halálközeli élmények alagútja. Létfontosságú. hogy újra felébresszük. de így igaz. hogy egyfajta végtelen energia részei vagyunk. megerősítsük és megszerezzük az érzékeken túli észlelés képességét. abból az következik. Egy sokdimenziós lény a földi síkot tekintve . valahol az alvás és a kóma között. amelyeket láthattam) a földi világ tükörképei. A földi síkon túl nincs külső és belső valóság. a tudatküszöb alatti energia szintjén. mert a halhatatlan én nyelve elég nehezen megragadható. amely magában foglal minden . hogy a spirituális világ más irányba is kiterjed. az ott a jobb oldalon. ami itt van. amely jelenlegi életünk tapasztalataiból ered. ami nincs. Egész fejlődésünket benne látná ebben az egyetlen molekulában. gondolatok és érzések különféle atomjaiból felépülő molekulának látná. LÉPÉS A tudatossag kiterjesztese Utazásunk második lépéseként meg kell értenünk tudatosságunk kiterjesztésének fontosságát. Gondold át: a külső valóság rajtunk kívülinek tűnik. és ahhoz. Ha már belsővé tettük az isteni erőt. és elfogadtuk. de ez csak illúzió. Többször is bepillantottam ebbe az alagútba. és az egyik dolog. tudásunkra és a logikus gondolkodásra támaszkodik. Aztán ott van az a tudatosság. még ha látszólag él is. Tehát belülről kapcsolódunk minden létezőhöz.belső létezőt. és fordítva. ahhoz. . amit megtudtam. hogy a szellem világai (legalábbis azok. Semmi nincs rajtunk kívül. háromdimenziós világunkon túl talán négy.a Földet anyagok. hogy minden létező dologgal kapcsolatban állunk. Ezt az alagutat a fizikai világunkat a szellemvilággal összekötő átjáróként írják le. vagy még valószínűbben több dimenzióban létezik.az emberek gondolatformáit és érzéseit szemlélve .

tehát ha olyasmivel találkozunk. Nem azok vagyunk. amennyit eddig össze tudtunk gyűjteni. és ragaszd azokat a strandlabdára. megpróbálom ezt megmagyarázni. olyan mennyiségű isteni erővel. a piros Lego-épület pedig ott van. és minden dolog bennünk létezik. Vegyél a gyerek játékkupacából néhány Lego-kockát és -figurát. hogy gazdag vagy. A világegyetem és Földünk efféle kifordított állapotban létezik. de félúton megállnak. a levegő. mint én vagy te. mint egy madárban. és akkor meggazdagszunk. amely meghatározza fejlődésünk és valóságunk jellegét. a Lego-emberkék. nem feltétlenül helytelenek. hogy minden dolog -még az élettelen tárgy is . Valójában azonban minden a labda belsejében van . így kapcsolódunk mindenhez. azon tűnődve. inkább azok. távolabbi nézőpontból) ugyanabban a strandlabdában vagyunk. hogy csak a háromdimenziós világ leírására vannak szavaink. A labda belsejében lévő Lego-emberke azt mondhatná: . és felfogjuk. Nincs benne annyi isteni erő. nekiláthatunk. minden gondolatukkal és érzésükkel. Képzelj el egy nagy.Én itt vagyok. Ha megértjük ezt. amivel az a fickó állt elő a bárban? Megtévesztő? Biztonságos? Kellemes? Mi milyen érzés? Ha így tekintünk a világunkra.24 Mielőtt még olvasóim a fejüket kezdenék vakarni. hogy tudatosságunkat áthelyezzük más dolgokba.érzést sugároz. Ha felismertük. Mindannyian (spirituális. megtapasztalhatjuk. akik több isteni erőt halmoztak fel. hogy minden létező dolog érzés. hogy mi magunk is érzések vagyunk. A filozófiák. hiszen annak atomjaiban és molekuláiban jelen van az isteni erő. Az energia lenyomatát érzelmeink adják. Különböző szintek vannak. hogy azok miként éreznek. és akkor meggazdagodsz. hogy bármibe . ami ezen túl van. egy gilisztában pedig kevesebb van. felfújt strandlabdát. tehát a külső része üres lesz. de mindnyájan kapcsolódunk egymáshoz. hogy kifordítod a labdát. Ne felejtsd el. Az emberben ugyanezért több az isteni erő. hiszen egyazon molekula belsejében vagyunk . tehát rajtam kívül helyezkedik el. amit gondolunk. és megtudjuk. Ereznünk kell. amit érzünk. Vannak. mint egy élőlényben. a giliszta. és az összes Lego-épület és -emberke a labda belső részébe kerül. képzeld azt. Mit érez a varjú repülés közben? Mit érez a fa? Milyen érzés ez a munkahelyzet? Milyen érzést ébreszt az üzleti ajánlat.és ebben a molekulában kisebb vagy nagyobb mértékben minden az isteni erő kifejeződése. Most képzeld el. mondjuk egy gilisztában.az épületek. amennyire csak képes vagyok rá. amelyeket jelenlegi életünkben fejlesztettünk ki. miket beszél itt összevissza ez a Stuart gyerek. akkor rádöbbenhetünk. a madár és minden létező. amelyek azt mondják. még ha fizikai értelemben rajtunk kívülinek is tűnik. mert a madár egy összetettebb fejlettségi szinten létezik. és így tovább. E könyv lapjainak egy része is isteni erő. ez a strandlabda pedig egy még nagyobb labdában van. Tehát mi magunk vagyunk ez a papírlap. mint az állatokban. a nyelvezet szempontjából nehéz helyzetben találjuk magunkat.

25 áthelyezhetjük a tudatosságunkat, és kiderülhet, az mit érez. Ez az érzékeken túli érzékelés alapelve. A módszer nem könnyű -a finomérzékelés néha összekeveredik a logikus gondolkodással -, de minél többet gyakoroljuk, érzékelésünk annál élesebbé és kifinomultabbá válik. Annak megértéséből kiindulva, hogy érzések vagyunk, és magunk vagyunk a belső isteni erő, azt is meg kell értenünk, hogy képesek vagyunk ezt az isteni erőt a gondolatainkkal irányítani. Ez azt jelenti, hogy az energiát vonz-zuk, ugyanakkor ki is bocsátjuk. Egy személyes gondolatforma keretei között élünk, amely tükrözi tetteinket és szavainkat - de ugyanúgy legbenső, rejtett beállítottságainkat és érzéseinket is. A legtöbb ember nem tekinti különösebben fontosnak a saját gondolatait és belső párbeszédeit. Számukra ez csendes titok, nekik úgy tűnik, hogy ez nem befolyásolja élettapasztalataikat. Ez nem így van. A külvilág nem csak azt tükrözi azonnal, amit mondunk vagy teszünk, hanem azt is, amit magunkban gondolunk vagy érzünk. Minden szó, minden gondolat, legyen az akár egy futó pillantás a járókelőkre az utcán, érzelmi reakciót vált ki. Próbáld meg, hogy kimész egy forgalmas utcára, és megfigyeled azokat a reakciókat, amelyeket az előtted elhaladók ébresztenek benned. Rájöhetsz, hogy elméd mindenre megjegyzést tesz, mindent megítél. Az ítéletekre érzelmileg felelsz, vágyat, szomorúságot vagy közönyt érzel. Ha valakitől viszolyogsz, netán megijedsz, a korlátozottság érzését éled át. Ezeket a reakciókat mindössze az váltja ki, hogy nézed az utca embereit. Ezután figyeld meg, milyen hatása lehet a csendes gondolatoknak. Milyen érzelmeket keltenek benned? Amikor ezeket kivetíted a mindennapi életre, miként hatnak arra, amit látsz, miképpen befolyásolják azt, ami veled történik? Vajon ezek a belső gondolatok aláássák és tönkreteszik az életedet, vagy éppen táplálnak és építenek? A következő lépés a belső párbeszéd tudatosítása. Nyilvánvalónak tűnik, pedig a legtöbben nincsenek is tudatában, mennyire önpusztító lehet a belső párbeszédük. A negatív hozzáállása emberek nem látják magukat negatívnak. Nem veszik észre, miként változtatja meg a negativizmus a külső valóságot a gondolkodásmódjukhoz igazítva, és ezáltal hogyan rontja életük minőségét. Hallgassuk belső párbeszédünket, és vizsgáljuk meg gondolatainkat. Figyeljük meg, mennyire fejeződik ki benne a siránkozás, a nya-valygás és a gyengeség, és milyen arányban van jelen a reményt, a hálát, a szeretetet és a jólétet kifejező isteni erő. Sose feledjük, a negativizmus öl. Gyom, amely előbbutóbb megfojt. Ha hiszünk a betegségben, felborítjuk a közérzetünket meghatározó érzelmek egyensúlyát, és felgyorsítjuk a betegség kialakulását. Ha azt mondjuk, hogy állásunk púp a hátunkon, a végtelen energia ezt szó szerint veszi, és megfájdul a hátunk. Ha hiszünk a hiány létezésében, a

26 lehetőségek elillannak előlünk, kiesik a pénz a tárcánkból, ellopják a kocsinkat. Ernest Holmes azt mondja: „Amire az elme irányul, oda áramlik az energia." Tapasztalatból tudjuk, hogy Holmes-nak igaza van. Amire összpontosítunk, azt megerősítjük. Ha tehát kellemetlen, kártékony, kedvezőtlen dolgokra koncentrálunk, ha úgy érezzük, elborít a nehézség és a tehetetlenség, biztosra vehetjük, hogy azok jelen is lesznek a panteonunkban. Ott áll majd a tehetetlenség szobra. Egy másik, a csalódottságnak állítva. Amott pedig annak a szobra, aki nagyra tartja a kínlódást. Boruljunk le a kín istene előtt, és áldozzunk rá negyedórát az életünkből. A tudatosság legelső lépése elménk megfegyelmezése. Rendet kell teremtenünk belső párbeszédünkben, ki kell hajítanunk minden rosszalló megállapítást - különösen azokat, amelyek csökkentik az energiánkat, és beteggé tesznek. Ha valaki megkérdezi tőlünk, hogy érezzük magunkat, ne feleljük azt, hogy szörnyen, borzalmasan, az élet egy rossz álom. Válaszoljuk inkább azt, hogy csodásán! Nem számít, hogy az életünk egyáltalán nem csodálatos; ez csak az ego nézőpontja. Spirituális értelemben az életünk csodás, és nagy kiváltság, hogy itt lehetünk. Azt hiszem, erre folyamatosan emlékeztetnünk kell magunkat. Kezdetben az elme nagyon erősnek bizonyul. Ha azt mondjuk, hogy hiszünk valamiben, az elme azt feleli, hogy ő nem hiszi. Ha azt mondjuk, hogy jól érezzük magunkat, az elme ellentmond, azt állítja, ő nem érzi jól magát. Az elme viaskodik, de szent utunk kihívása és szépsége éppen ebben áll. Nem muszáj az elme áldozatává válnunk; ellenszegülhetünk, megváltoztathatjuk a programozását. Ez nem azt jelenti, hogy birkóznunk kell az elménkkel; inkább egyfajta csendes és következetes folyamatról van szó, amelynek révén kiküszöböljük ártó hatásait. Ha az elme egy negatív gondolattal áll elő, mondd azt magadnak: - Nem fogadom el ezt a kártékony energiát, nem fogadom el a félelmet. Én a szeretet vagyok. Én az igenlés vagyok. Minden keresztüláramlik rajtam. Minden az én érdekemben jön hozzám. Ezzel elkezdheted megváltoztatni azt a pszichológiai felépítést, amely olyan sok kárt tesz az életedben. Amellett, hogy rendet teszünk gondolataink közt és belső párbeszédünkben, képzettársításaink és tetteink minőségére is figyelnünk kell. Maradjunk távol azoktól, akik ítélkeznek és kirekesztenek, vagy akik romboló, lealacsonyító dolgokat tesznek. Nem kell ítélkeznünk fölöttük, de nem is kell részt vennünk a dolgaikban. Ügyeljünk cselekedeteinkre, és legyünk biztosak abban, hogy életvitelünk jó és becsülendő. Rendezzük adósságainkat, továbbra is tegyünk eleget kötelezettségeinknek, bánjunk mindenkivel tisztességesen. Ne engedjük, hogy elménk gyengeségeinket megerősítő

27 tettekre ragadjon, vagy olyanokra, amelyek csökkentik energiaszintünket, felborítják belső egyensúlyunkat. A következő, amire figyelnünk kell, az a cselekedeteink okainak rejtett természete. Másokkal beszélgetve vegyük észre és tudatosítsuk, mit is mondunk valójában. Mi is a beszélgetés tárgya? Az érzelmek milyen árnyalatai jelennek meg, amikor a társalgás kibontakozik? A szavak mögött valódi énünk rejtőzik. Tegyük fel magunknak a kérdést, hogy vajon befolyásolunk-e, hízelgünk-e, elismerést vagy nagyrabecsülést keresünk. Az illető pénze kell? Úgy viselkedünk, mintha kedvelnénk az illetőt, holott félünk tőle és neheztelünk rá? És így tovább. Megdöbbentő dolgokat fedezhetünk fel. Sokszor azt láthatjuk, hogy a társadalom felé a jófiú szerepét játsszuk, aki maga az ésszerűség, a törődés és a figyelmesség. Közösségi énünk mögött mégis ott bujkál igazi énünk, amely lehet, hogy valójában haragtartó, kapzsi, részrehajló, félénk, önimádó, és egy sereg ármányos, visszataszító vonással rendelkezik, amelyek énünk árnyoldalát alkotják. Ha a felszínre hozzuk ezeket, és ráébredünk, hogy mélyen a bensőnkben nem minden csupa kedvesség és könnyedség, valószínűleg a lélek sötét éjszakáját éljük át. Amikor túljutunk a bűntudaton, amit csúfságaink számbavétele ébresztett bennünk, tudatosságunk segítségével és az önmagunk iránti együttérzést gyakorolva gyógyítsuk meg, alakítsuk át belső énünket. Irigységünk, gyűlöletünk és keserűségünk nagy részének oka gyermekkorunkban és családi hátterünkben gyökerezik. Egy részük oktatási rendszerünk vetélkedésre ösztönző jellegéből fakad, amely a gyermekeket versengésre tanítja - a győzteseket felmagasztalja, a veszteseket lenézi. A kegyetlenség és az elfojtás ennek a rendszernek a része. Ha kapcsolatba lépünk legbenső lényünkkel, általában képesek vagyunk beazonosítani, hogy honnan erednek a különféle méltatlan indítékok. Aki ezzel nem boldogul, forduljon szakemberhez, aki a segítségére lehet. Árnyékénünk ördögi természete javarészt a félelemből ered. Ha birtokba vesszük a halhatatlan ént, a félelem elenyészik, és árnyoldalunk világosabbá, irányíthatóbbá válik. Ehhez azonban meg kell zaboláznunk árnyék-énünket. Nem juthatunk el a halhatatlan énhez a közösségi lény csalóka álarcát viselve. Csak valódi lényünk által érhetjük el, és tudatosság révén, a szellem Jin lágyságának segítségével láthatjuk meg magunkat igazi valónkban. Akkor pedig sok megválaszolatlan kérdésre kapunk hirtelen feleletet. Például a szentek szentjeit, a fehérnél is fehérebb embertípust gyakran gyötrik kudarcélmények. Ők jók és nagy-lelkűek, és mégis alig kapnak cserébe valamit. Szívesen elfogadják tőlük, amit adhatnak, de ha a szentek szentjei túl közel kerülnek valakihez, mindenki menekül előlük. Lehetőségek ragyognak fel, majd elhalványulnak, az elismerés megtévesztő, az élet megragadhatatlan. Miért van ez így?

érjük el fokozatosan a spirituálisán helyes beállítottságot. támogató és szeretetteljes.. mi áll rajtuk. Még egy utolsó dolog: amikor meghalunk. és a szeretet. ha szellemi valónkat figyelve kiderül. Ezzel növeljük az öt érzék tudatosságát. vagy istenszerűnek látják. A köznapi emberek nem érzik. mi áll a háttérben. hogy a leglé-nyegtelenebb dolgokat is észlelje. Késztessük elménket folyamatosan arra. Tudat alatt mégis kitaszítottnak és alsóbbrendűnek érzi magát . ha nem várunk a halálig és a következő életig ennek felfedezésével. Ha ez a típus tudatosan szemléli magát. vegyünk számitásba és jegyezzünk fel mindent. pillanatokon belül választ kell adnunk egy tucat egyszerű kérdésre. hogy annak nincs sok köze ahhoz. ezért csak az adományok erejéig maradnak mellette. hogy bármit is nyújthatnának egy istenségnek. Szörnyű és keserű a vég pillanata annak. amilyennek ez a típus látszani akar. Nézzünk. és így tovább. Vegyük észre. vagy ha lehetséges. valamint mások szolgálatának mímelése az egyik mód ennek megvalósítására. legtöbbször úgy véli. Mindennapi életünk belső énünk jelképe. hogy mindent észleljen. Ezért az emelkedett tudatosság részeként követeljük meg elménktől. másokkal törődő. vagy azok. miért szövik át életünket fölösleges ellentmondások és csalódások. mások fölött áll.ezért van szüksége elfogadásra. Ennek a sötétségnek a következményei. szentsége kiemeli őt a csőcselékből. az illető elfogadás és el. amelyekkel a halál után szembesül az illető. Öt érzékünk tökéletes használata. ezért fel sem ajánlják a segítségüket. figyeljünk. Önutálatként vagy az önbecsülés hiányaként kezdődik. hogy fontos legyen az életben. Ez a jóság csak elenyésző mértékben valódi. aki azelőtt hal meg. a jelek felismerése és megfigyelése segíti hatodik érzékünk kifejlődését. és kijavítjuk. A megváltó archetípusának szüksége van rá. le kell csillapítaniuk. amit meg kell változtatniuk. Ha például belépünk egy szálloda báltermébe. Sokkolóan hat. tudattalan felünk azonban szöges ellentétben áll. majd diszkóinak. teljes spirituális mivoltunkban látjuk magunkat. amíg még lehet. amelyekkel tudatos felünk látszólag tisztelettel együttműködik. mielőtt javíthatott volna a dolgokon. jobb. környezetünk alapos megfigyelésével pedig fokozatosan erősítjük . Jobb. és ezt jogosan teszik. ha most tudatosítjuk ezeket.28 A közösség szabályainak kedvező szentek szentje típus hátterében gyakran a gyenge tartás áll. Nem bíznak benne igazán. Hány szék. nyitott. A többi ember érzi. ismerés után áhítozik. A szívélyes modor jótettek-kel vegyítve silány énképet leplez. nem ígérnek sok jót. figyeljük meg és javítsuk ki ezeket a kártékony indítékokat. amilyennek magunkat gondoltuk. lámpa és pincér van odabent? Milyen színű a szőnyeg? Hol vannak az asztalok. Árnyoldalunk és rejtett indítékaink felfedezése révén rájöhetünk. Másokkal inkább semleges legyen a viszonyunk.

kapok valamit a semmiért? . Sírni fogok és nyafogok. hálánkat kifejezve ajánljuk fel egyszerű emberi tevékenységeinket. aki az anyját hívja segítségül. Az élet ellentmondása. Ha egy fekete macska átugrik a lábunkon. akár tökéletes az élet. milyen igazságtalan ez az egész. hogy halhatatlan énünk és annak természetes spiritualitá-sa csak az elme elcsendítésével bontakozik ki és növekszik -. párbeszéd. Amint ez megtörténik. és kölcsönös. az élet jelbeszédére. A külső és a belső párbeszéd a csendből ered. Az isteni erő belsővé tételével . azt jelenti. és többet fogunk fel a történtekből. Olyan erő ez. hogy az isteni erő egyetemes törvénye megpróbál minket kézen fogva vezetni. bukfencet vet. amit szeretnénk megvédeni és elrejteni. és érzelmeink lassacskán lecsillapodnak. hogy derűsek vagyunk és kiegyensúlyozottak. ráébredünk. látnoki énünk. majd levizeli a kocsmafalat. hogy tudatosabbá váljon belső. ez a kölcsönhatás az isteni erő és közöttünk történik. próbálja felépíteni magát. nehogy az ego tönkretegye. Tulajdonképpen kisgyermek. akár nem. tegyük fel a kérdést. és éberen ügyeljünk. mutat valamit. figyeljünk és emlékezzünk. miként őrizzük meg ezt az erőt . másrészt pedig tagadásával romba dönti önmagát és az álmait. Meg kell tanulnunk. figyeljünk belső párbeszédünkre. hogy a jel nekünk szól. Majd megmutatom. táplálhassa önnön fontosságának a tudatát. megmutat dolgokat. segíts! Ha sokat panaszkodok. Csak az ego hiheti. hogy a macska mutatványa pontosan egybeesik ottlétünk pillanatával. hogy nyavalygás. Camelot ősi legendájában Arthur király a Tó Hölgyétől szerzi meg a varázskardot. kielégülést okozó élményeket remél.29 hatodik érzékünket. A külvilág felé irányuló figyelem képességének erősítése segít abban. Figyeljünk erre a hullámzásra. és arra. amely egyrészt összevissza fecseg. A csendes tóból. Fogadjuk el a derű ajándékát. Ha az utcán sétálunk. egymásra utalt energia. a derűből bontakozik ki és erősödik meg. Az élet ima. A külvilág szól hozzánk.vagyis hogyan óvjuk meg az energiánkat -. tehát a derűből származik. és azon fáradozik. hogy egy olyan eszményi állapotot vetítsen elénk. A derűhöz nem kell tökéletesnek lennünk. Saját magunkról mutat meg valamit. Testünk gyógyítására fogjuk használni. A világmindenség folyamatosan szól hozzánk.és információcserét kérve. Mondogassuk magunknak folyamatosan. Ments meg.és annak megértésével. hogy ez vajon mit jelenthet. A tény. az Excaliburt.sal és nyafogással jobbra fordulhatnak a dolgok. Az Excalibur a csendes erő. nem az ego ereje. csendes pillanatainkat. hogy olyannak látja az egót. útbaigazít. amely közönséges úton nem érhető el az emberek számára. Energiát bocsátunk ki és fogadunk be. és még szilárdabb egyensúlyt teremt. hogy figyelmet kapjon. és valami szokatlan történik. szellemi erőnk feltör belülről. álljunk meg.

30 A tudatosság kiterjesztése lehetővé teszi annak megértését, hogy minden dolog érzés, és hogy folyton feltehetjük azt a kérdést, mi miképpen érez. Olyan ez, mintha egy izmot esetleg évekig nem is használtunk volna; ha elkezdjük a kérdezgetést, ez a képességünk igen hamar megerősödik. Próbáld meg a következőt: kérd az isteni erőt, hogy mutasson neked valamit a következő huszonnégy órában, olyasmit, amit még sosem láttál - egy észlelést, egy megérzést, vagy azt, hogy újszerűén szemlélhesd azt, amit korábban már több százszor láttál. Légy résen. Valami szokatlan bukkan majd fel - megbizonyosodhatsz róla, hogy ami látszólag a külvilág, valójában belső dolog -, és szól hozzád. A maga szenvtelenségé-velszeret téged. Jöjjön a következő fejezet! Ha van egy kis időd, engedd meg, hogy most az élet bátorságáról és hősiességéről beszéljek.

31

3.LÉPÉS

A tovabblepes batorsaga
A 3. lépés, azaz a továbblépés bátorsága az elengedés cselekedete, és az a képesség, hogy életünket átengedjük a szabad áramlás spontán lendületének. Ez kevesebb szervezést, több bizalmat és hitet jelent, valamint azt, hogy az életet olyannak fogadjuk el, amilyen, ahelyett, hogy egy előre elképzelt sablonba próbálnánk beleerőltetni, és mérgelődnénk, ha nem hagyja magát begyömöszölni a kívánt skatulyába. Az ego természetéből adódóan ellenszegül az elengedésnek. Ragaszkodik a hatalmához, uralni akarja az életünket és mások életét. Ő akar irányítani, mert nem érzi magát biztonságban. Lehet, hogy retteg a továbblépéstől elengedéstől, véleményem szerint azonban sokkal félelmetesebb dolog ott maradni, ahol most vagyunk. Az ego és az értelem világában nem szükséges kifejlesztenünk a feltétel nélküli bizalom képességét. Támaszkodhatunk korábbi tapasztalatainkra, kiokoskodhatjuk a dolgokat, és az esetek többségében ez biztos működik is. A halhatatlan én lendületes, frissítő világában vakon repülünk. Nincsenek határok, tehát elkerülhetetlen, hogy is_ meretlen terepre vigyen minket. Éppen ezért olyan lenyűgöző ez a folyamat. Az egótól a szellem felé tartó utazás magába foglalja emberi létünk ellentmondásainak feloldását. A legjobban ezt egy 1994-ben írt könyvemből vett idézettel tudom elmagyarázni, a kötet címe Weight Lossfor the Mind (Fogyókúra az elme számára). A halhatatlant kell megragadnunk egy halandó testben. Hinnünk kell egy láthatatlan Istenben. Olyan világban kell megtanulnunk a szeretetet, amelyet eláraszt a gyűlölet. Bőséget kell látnunk, miközben mindenki arról beszél, hogy hiányt szenved. Ott kell szabadságra lelnünk, ahol államvallás az irányítás. Becsülnünk kell magunkat, miközben mindenki bírál és megaláz. Észre kell vennünk a szépséget a csúfságban. Kedvességre és lelki derűre kell szert tennünk egy bizonytalan világban. Elárasztanak a gondok, mégis rá kell lelnünk • a biztonságra. A dolog nehézsége voltaképpen a bizalomban rejlik. Elég bátornak kell lennünk ahhoz, hogy magunkévá tegyünk egy gondolatot, elfogadjuk azt és higgyünk benne – még • mielőtt megbizonyosodhatnánk róla, hogy az említett ergia valóban a rendelkezésünkre áll, vagy hogy az el-

32 kepzelés működik. Fel kell hagynunk értelmünknek azzal szokásával, amely szerint az ego mindig jobban tud mindent. Ha bízunk a bennünk lévő végtelenben, segítjük, hogy beléphessen az életünkbe. Ez szinte olyan, mintha el kellene veszítenünk önmagunkat ahhoz, hogy azután ismét magunkra leljünk egy magasabb energiaszinten. Ha nem gyakoroljuk az elengedést, és nem bízunk egy kicsit sem az ego mindig el fog zárni bennünket belső erőnktől, és nem tapasztaljuk meg a kifinomult tudatosság és az érzékeken túli érzékelés előnyeit, amelyre spirituális lényekként jogosultak vagyunk. Hát nem ahhoz szoktunk, hogy elnyomjuk ezeket a belső üzeneteket? Mindez része az ego játékszabályainak. A bennünk lakozó végtelenség olyan, mint a mennyei szél; finoman arra fúj, amerre haladnunk kell, és segít is, de csak akkor, ha elcsendesítjük az elménket és uraljuk az egót. Sokan kérdezik, hogy ez vajon intuíció-e. Igen is, meg nem is. Több mint intuíció. Korai szakaszaiban spontán megérzésként jelenik meg. Később a halhatatlan én belső párbeszéde mindentudásként jut el hozzánk, emelkedett érzésekből származó, azonnali információként. Akkor fejlődik, ha összpontosítunk, fegyelmezzük magunkat, és ha hisszük és tudjuk, hogy végtelenek vagyunk. Ha a maga valóságában látjuk a köznapi világot, halhatatlan énünk csatlakozik hozzánk. Óráról órára, napról napra tanít, és folytonosan, valóban lenyűgöző módon tár-ja fel a dolgok titokzatos természetét. Utunkba sodorja azokat, akikkel kapcsolatba kell kerülnünk. Megmutatja^ miként változtassuk meg hiedelmeinket, és melyiket töröljük közülük örökre a listánkról. Jóléthez segít, egy kevésbé fárasztó és korlátozó élet lehetőségeit tárja elénk. Ész* lelésének mélysége fokról fokra ragad magával. Nagy kár lenne, ha nem hallgatnánk rá. Míg az ego uralkodik és kitart, belső, spirituális mivoltunk visszahúzódik és arra vár, hogy megelégeljük az élet földhözragadt gondolkodásmódját. Ezért fontos odafigyelnünk; és ennél is fontosabb, hogy az alapján cselekednjünk, amit hallunk. Nem számít, ha kezdetben kissé összezavarodnak a dolgok, és nem tudjuk eldönteni, mi ered a halhatatlan énből, és mi az elméből. Valahol el kell kezdeni - a legfontosabb az első lépés. Ha nem figyelünk és nem nyílunk meg, a személyiségen és annak választásain keresztül teremtett világ - és annak észlelése - egyre energiaszegényebb lesz. Felemésztjük a rendelkezésünkre álló erőt. Lakóhelyünk energiája, körülményeink, munkánk és kapcsolatunk energiája alacsonyabb szintre süllyed, mert nem áramlik feléjük új energia, amely fenntarthatná őket. Fokozatosan csökken biztonságérzetünk, megrekedünk egy zsákutcában, amely voltaképpen nem más, mint a kimerült, élettelen elme külső megnyilvánulása. Minden nap egyre kevesebb energiánk lesz, az izgalom egyre kevesebb, az unalom és az ingerlékenység pedig egyre meghatározóbbá válik

ami történik. abban bízva. jól érezzük magunkat. Ha csak kicsit vagy egyáltalán nem állunk ellent. Engedd. hogy lesz elég erőnk a szabaduláshoz. A csendes imák vagy elmélkedések pillanataiban erősítsük meg magunkat abban. Életünk teljesen ellaposodik. ami abból ered. ami az egónak nem tetszik. Higgy és bízz! . fenyegetettnek érzi magát. ha ellenszegülünk és harcolunk. hogy nem feltétlenül tudod. Képzeljük ezt a zsákutcát egy kör alakú. amit az ego minden kétséget kizáróan kelt majd bennünk. amelytől oly sokan szenvednek. Változni fogunk. hogy egy szélsőséges. korlátozott állapot felé közeledünk. ellentmondást nem tűrő. meggondolatlan viselkedést eredményezhet. Inkább vesd bele magad a mozgás és az áramlás spirituális gyönyörébe. mint ha benne maradunk. Az élet fenyegető teherként nehezedik ránk. Az energiacsökkenés hatása fojtogató érzés. és fegyelmezzük magunkat valami olyasmivel. A kellemetlen érzelmek és a korlátozottság hatására a papír széle kezd felkunkorodni. merre kell menned.33 életünkben. Ésszerűséggel. lassanként egy fordított kúp alakját veszi fel. makacs lelkületet. és sajnos nem biztos. Minél tovább engedjük. szilárdítsuk meg elhatározásunkat. Változás utáni vágyunk miatt talán egyesek bírálnak majd. annál jobban beleszorulunk a csapdába. Mindezek után legyünk elég bátrak ahhoz. és miként juthatsz célba. ha megkíséreljük őt megfosztani életünk irányításától. Légy hát bátor. hogy átvészeljük a fájdalmat és az elkeseredettséget. végül pedig reményvesztettséghez és korai halálhoz vezet. Végezetül a továbblépés bátorságához még hozzátenném a sebezhetőség bátorságát. minden jobb annál. csapdában érezzük magunkat. de mit is számít? Ha posványba ragadtunk. az ego megtámadottnak. hogy igenis megvan a bátorságunk a változtatáshoz. nagy fájdalommal jár a folyamat. körülményeink támogató erejének és energiájának hiánya olyan hatalmas mértékű. Az effajta élettelen helyzet teremtette korlátozottság zaklatottá tesz. érzelmekkel és hangzatos érvekkel tiltakozik. sima papírlapnak. néhány új eszme befogadásával küzdhetünk az ego energiahiánya ellen. Nem tetszik majd neki. A mozdulatlanság növeli a veszélyeket. és minél lejjebb csúszunk a fordított kúp csúcsa felé. hogy visszafordíthat. annál meredekebbé válnak a falai. Tedd félre a férfias. biztonságunkat és védettségünket csökkenti a minket körülvevő áporodott-ság. Mialatt változunk és fejlődünk. Egy héten keresztül minden nap hajnali négykor ugorjunk a folyóba. Ha ez bekövetkezik. hogy sebezhetővé válj. Az biztos rendet teremt bennünk. A kúp legmélyén az elme nyugtalansága. rendellenes.

Ha helytelen. ezt arra utaló jelnek tekinthetjük. a legfontosabb az. a szabadon áramlásról és a sebezhetővé válásról szól. vagy idővel semmivé foszlik. vagy irányt kell változtatnunk. kevéssé számít. amelyen bizonyos mennyiségű energia van. vagy várjunk türelemmel. mi az ésszerű. vagy nem érett meg rá az idő. . közelítsük meg másfelől. és megfelelő időn keresztül megfelelő nagyságú erőfeszítést kell tennünk elérése érdekében. problémákra. Ha egy gondolat helyes.LÉPÉS Legyen belso vezetod a szellem A 4.próbáljunk finom megérzéseinkre támaszkodni. a célra kell összpontosítanunk. vagy másféle kínokkal jár. lépés szorosan kapcsolódik a továbblépés bátorságá-hoz. Amennyiben ez sem válik be. mint egy bankszámlára. hogy elképzelésünk helytelen. míg a lehetséges veszteség a bukás. Az agyunkat használjuk. a betegség. megtörténhet. nincs elég energiánk véghezvinni. de megesik. és ezzel megerősíti az elképzelést. Ha utunkon egy hatalmas falba ütközünk. vagy felejtsük el azt az utat. Amint ezt megállapítottuk. ha túl sok energia és küzdelem árán juthatnánk csak túl az akadályon. Akár magát az ostoba célt is el kell felejtenünk. kerüljük ki.a megtegyem vagy ne tegyem módszerével gondolatban végigpörgetve lehetőségeinket . egy értékes barátság elvesztésének a kockázatát rejti. Az eljárás nem túl nehéz. Nyissuk meg szívünket a szellem szavai előtt. halhatatlan énünk energiát vetít ki. amelyen haladva kikerülhetjük. hogy az akadály eltűnik. Ha akadállyal találjuk szembe magunkat. hogy fejjel nekirohanunk. Ne legyünk tehát csökönyösek. Ilyenkor vonuljunk vissza. Néha találunk olyan utat. Bármilyen helyzetben vagyunk. Cselekedeteinket össze kell hangolni. a következő az értelemről és az ésszerűségről az érzésekre és a belülről fakadó szellemi útmutatásra való könnyed áttéréssel foglalkozik. értelmünk helyett . hogy érzésünk szerint mi a helyes. figyeljünk a kiszámíthatatlan dolgokra. Az előző lépés az elengedettségről. és igazítsuk hozzájuk tetteinket. Úgy kell gondolnunk magunkra. ne a koponyánkat. Röviden ejtsünk szót a kitartás és az ostobaság közötti különbségről. Ha döntenünk kell. nem lehet határozott szándékunk és kitartásunk része. hogy feltegyük a kérdést. talán kissé át kell alakítanunk a tervet. és semmi sem megy jól. bizonyos helyzetekben meglehetősen korlátozott nyereségre számíthatunk. az anyagi csőd. Mennyi a kiadásunk és mennyi térül meg erőfeszítéseinkből? Néha úgy látjuk. tehát akadály nélkül haladhatunk. hogy nem.34 4. Egy cél eléréséhez határozott szándékra és kitartásra van szükségünk. körültekintően haladjunk végig a választott úton.

Egyre magabiztosabbá válsz. és engedd felé az érzéseidet. elveszítjük angyali természetünket. és kitérünk az ego tiltakozásai elől. hamarosan megbizonyosodhatunk arról. és a válaszai szerint cselekszel. a rangon és a logikán alapul. hogy ne vegyünk tudomást a könnyű útról. és figyeljük a jelzéseket magunk körül. tudja. amelyeket értelmünkkel nem tudunk megválaszolni. hogy elviseljék az oktatási rendszer gépiességét . miszerint nem találhatod meg a barátaidat. A belső tudást. Arra tanítottak minket. agytompító behódolással és logikával. ami születésünktől fogva természetes módon sajátunk. Halhatatlan éned ösz-sze van kötve a hívni szándékozott barátod halhatatlan énjével. Bízzunk érzéseinkben. Metafizikai tudásunk fokozatosan eltűnik. Tudni fogjuk. a személye ott tartózkodik? Ha érzéseid nemmel felelnek. Ha kérdezed. hogy hozzáférhess egy mélyrehatóbb. vagyis arról. amelynek valósága kizárólag az egón. ha egyszerűen csak érzékeken túli észleléssel keresed őket. hajlamosak vagyunk igazodni. milyen erősen érdemes küzdenünk. . hogy hozzászokj az értelem és az elfogadott szemlélet megkerüléséhez. hogy a lelke. Annak érdekében. Tegyük fel. hogy fel akarod hívni egy barátodat. alázuhanunk a mennyből. Mindössze az a fontos. tévedsz-e vagy sem. hogy életünk kizárólagos útmutatójává váljon. hogy társaink és tanáraink elfogadjanak. Ha szembefordulsz a közvéleménnyel. kérdezzünk. és milyen esetekben kell visszavonulnunk. a személyiségen. Ha ezt követjük. ez azonban nem válhat az értelem főoltárává. ha folyamatosan olyan kérdéseket teszünk fel. hanem helyettesítsük ezt az ismétlés útján történő tanulás munkaigényes módszerével. Kiűznek az Édenkertből egy sokkal ridegebb létbe. hét-nyolc éves korra általában teljesen elnyomják a gyermekekben. ahol mindössze az ego ismerete vezérel bennünket. Vajon otthon van vagy nincs? Képzeld magad elé. és egyre jobban vonakodunk a kockázatoktól. hogy otthon van-e vagy sem. kutatva utána. emelkedettebb tudatossághoz. tulajdonképpen engedélyt kérsz rá. Gyakorolj állandóan. Azzal erősíthetjük a belülről fakadó útmutatást. Kezdetben nem számít. A tudatosság hiánya a gyermekkorra vezethető vissza. mikor helyénvaló kicsit jobban erőlködni. A szellem sugalmazásába vetett bizalmunk fokozatosan eléggé megerősödik majd ahhoz. ha fejjel rohanunk a falnak. hogy mindennel kapcsolatban álló lényünk miatt megtudhatunk dolgokat. ne telefonálj. Ha a válasz igen. Oktatásunk részeként szükségünk van tényekre és számokra. amelyen mindentudásunk éteri természetét áldozzuk fel. megerősíted. hogy belső vezetőnknek mindig igaza van.35 Semmi hősiesség nincs abban.egy olyan rendszerét. akkor hívd fel. Gyermekeinktől megköveteljük. Érzed a jelenlétét azon a bizonyos helyen? Érzed. Ez egyszerűen ostobaság. értelemmel. és miután megettük a tiktak fájáról az ésszerűség almáját.

hiszen nincs igazi neve. a változó körülmények közepette. Nem ijed meg. Ez voltaképpen vagy-vagy alapon történik. mint egy gyerekhez. hogy mindig egy lépéssel előbbre járhassunk a gyorsan fejlődő világ előtt. A személyiség dönt. Szóljunk hozzá úgy. és hónapokig bicegve járunk. Amint összpontosítunk.a halhatatlan énben. tehát ezért mindentudó. Szvámi Ramiban. forduljunk balra. a legmagasabb pontra . és egy sereg kedves ember kérdezgeti tőlünk: Merre jártál? Kihűlt a kávé. Honnan tudja? Mindenütt jelen van. amiért úgy hagyom ott ezt a bárgyú állást. amikor belső vezetőnk azt mondja. kegyesen. ami ma beválik. hogy beszélünk hozzá. de erről nem veszünk tudomást. Nem is tudjuk. Megnyílik egy ajtó a bensőnkben. zabolázzuk meg a személyiségünket azzal.feleltem. részben a személyiségünkből fakadóan. lépésről lépésre vezetni fog. nem lesz rosszul. Jellegzetes eset. minden ésszerű érvelés nagyobbrészt találgatás. .36 Végül megtanuljuk teljes mértékben figyelmen kívül hagyni. Valóban . egyre erősebbé válik. mióta vá runk már rád.hallottam néhány embertől. A belülről fakadó tudás a legbiztosabb módja annak. . mennyire aggódsz miattam. másnap már gyakran nem működik. Azért ijesztő az ekkora a bizalom . Amint bízni kezdünk benne. a jövőre nézve a tettek milyen sorrendje lenne a legmegfelelőbb. Végre balra fordulunk. Ha tehát félünk elengedni magunkat. Az igazi valónk örök és halhatatlan. Krisztusban. hogy létezik bennünk egy nála sokkal fontosabb és értelmesebb erő. vagy aminek hívni akarjuk. és mi jól nevelt kis birkaként követjük. Kimeríthetetlen vagyok. Valójában csak a személyiségünk tartja mindezt ijesztőnek. hogy nem találtam helyette másikat. rendben. és belül az ego képtelen elfogadni. hogy félsz elengedni magad. a következő helyre. Miután átcsörtettek a lábunkon. a szellemvezetőben. Tudom. lehet. valószínűleg részben félelemből. és minden dolog érzés. hogy igaza van. nem zavarodik össze. a hangocska tovább hajtogatja: Balra. A világ gyorsan változik. kicsi ego. De én örökkévaló vagyok.ő tudja. és elkezdünk támaszkodni rá. Bízzunk belső vezetőnkben . tudom. Elvezet a következő személyhez. Múltbéli cselekedetből merített tapasztalatok alapján próbálunk következtetni.Annak kell lennie. Ennek a szent keresésnek ilyen a természete. A semmihez nem fogható szépség tökéletes dimenziójában él. Ha belegondolunk. balra! Ekkor elindulunk. és hirtelen egy bivalycsorda rohan nekünk a főutcán. és egy takaros kis kertben találjuk magunkat. Mi történt a lábaddal? Miért van bekötve? Ellenállunk. és átsegítjük az élményen. azt találgatva. mondjuk azt: Szia. amit a bennünk lévő szellem sugall nekünk.

Már nem látunk messzire a jövőbe. A gyakorlat célja az ego uralmának megtörése. Légy elszánt. kicsim. vagy még fél tucatot ki fogsz találni. amelyet évente egyszer tartok férfiak számára. húsz évvel előre látjuk az ösvényt. a halhatatlan énem ezt érzi. és tedd biztonságossá a veszélyes helyeket. hogy a fiúk szemét bekötjük. amelyek a férfi életében magára vett felelősségeinek súlyát jelképezik. Ha hat hónappal. amellyel érzéseink vezetésére hagyatkozhatunk. A gyakorlattal a bizalmat próbáljuk növelni. hogy érzéseid segítségével boldogulj. hogy . Fejlődésünket és azt. szegülj szembe ellenállásával. kedd a fasírté. Két tojást kell magukkal vinniük. és az élet közvetlenebbé válik. íme egy gyakorlat. így telnek eseménytelenül napjaink. A Wildefire2 elnevezésű foglalkozásaimon. az ego így reagál az irányítás elvesztésére. talán unottá válsz.a világtalanoknak nincs szükségük erre a gyakorlatra. A többiek tehát töltsenek el egy estét bekötött szemmel. próbáld ki azt.az egótól a halhatatlan énünk felé tartó út . ami azzal kezdődik. hogy valami sokkal jobb áll előttem. hogy felfedezhesd halhatatlan énedet. hiszen betéve ismerik.37 Halhatatlan vagyok. hogy halhatatlan énünk felé tartunk. akik nem vakok . számodra pedig az.hétfő a mosás ideje. és egy sűrű erdővel borított hegyre visszük fel őket. és tarts ki mindvégig. Az idő távlatai lerövidülnek. amelyhez hasonlót. és járkálj a házban. szerdán tekézés. Némelyek teljesen tehetetlenek lesznek a látóképesség hiányától. hogy bekötöd a szemedet. Csak néhány lépésnyire láthatunk előre. Szánj három órát a gyakorlatra. hogy pillanatnyilag remekül érezzük magunkat. hogy faágakba verik a fejüket és megbotlanak. Ha van egy szabad estéd. biztos vagyok benne. unalmas ritmust diktál. Ezért hát ne aggódj. Vacsorázz meg. Ez azoknak a szól. és egyre távolabb kerülnek a dobtól. ahogy szoktál. elvégzünk egy gyakorlatot. miközben vigyáznak. Tudom. börtönlakói vagyunk az ego világának. Előbb esetleg járd be a házad.ködön vezet keresztül. akkor a gépies világ démonjainak karmai szorosan körénk fonódtak. Kezdetben a leggyakoribb élmény. Nem kell lezuhannod a pincelépcsőn ahhoz. A férfiak egy dob hangját követik egy órán keresztül. lehetőségeink körének bővüléséről ismerhetjük fel. egy évvel. A látóképesség átmeneti elvesztésével küzdve talán za-vartnak és ijedtnek érzed magad. nehogy eltörjék a tojásokat. hogy az ego felhagyjon az irányítással. a sorsunkat. Csak annyi lesz biztos. A dolgok nem lesznek olyan szigorúan meghatározottak. öt évvel. a visszavonulásunkat. Elég hosszúnak kell lennie ahhoz. Rendben leszünk. Ezért fontos a bizalom. ha előre látjuk a nyugdíjunkat. amely kényelme érdekében biztonságos. Ez a szent és fenséges utazás . Ez azt jelképezi. Ez agytompító .

hogy gondolataid a jelenben maradjanak. és megmozgatod az észlelés izmait. ami kihívást jelent számodra . íme néhány emlékeztető. amelyek meghatározzák a tiktak gondolkodási sémáit. és gondolatokkal oldják meg a feladatot -.ami kitolja az ellenállásod határait. nehézségekkel és lehetőségekkel találjuk szembe magunkat. tartson beszédet nyilvánosság előtt. még mielőtt letelne a gyakorlat teljes ideje. Figyelmedet az örök jelenre összpontosítsd. Mindössze elég bátornak kell lennünk ahhoz. Amint feloldják tehetetlenségüket . és egyre biztosabban. ejtőernyőzzön. de ne ábrándozz túl sokat a jövőről. Akinek a sötétséggel van baja. Akinek a magasság okoz gondot. ahogy magam is tettem. amiket előre kell megszervezni. hogy okosak próbálnak lenni. A végére szinte a megszokott tempójukban sétálnak. ráébrednek. Emberekkel találkozunk és különféle helyekre utazunk. Találj ki valamit minden hétre. Ha valakit mondjuk a nyilvános szereplés tölt el rettegéssel. kevesebb fájdalom árán haladnak a bozótban. hogy túllépjünk az élet korlátain. és megidézik észlelésüknek ezt a jellegét. 2 Wildefire (angol) jelentése: futótűz. Ne engedd az elmét álmodozni. sétáljon este az erdőben. azok gyorsan megerősödnek. amit nem szeret. hogy az emberek milyen hamar képesek az érzékeken túli észlelés kifejlesztésére. hogy azokra a területekre fejtünk ki ellenhatást. Ezért tegyél olyasmit. Végül már számítunk a kiszámíthatatlanra. merre vannak a fák.38 elveszítik a kapcsolatot halhatatlan énjükkel. Mindig ámulattal tölt el. és megerősít. a bekötött szeműek utolérik. Ha fejleszted a bizalmadat. A spiritualitást vezetőnkként elfogadni nem igényel hatalmas lelkierőt.felhagynak azzal. ahol kényelmesen érzi magát. ha a dobos figyelme kissé elkalandozik. . amint elfogadják a létezését. Először: az egót úgy lehet meghátrálásra kényszeríteni. Olykor. Másodszor: fegyelmezd magad. Persze olyan dolgokra készíthetsz terveket. hogy képesek megérezni. ami hatékonyabbá teszi a belső útmutató működését. és ne aggódj a jövő miatt. és egy kissé mélyebbre kell sétálnunk az ismeretlenbe.

nézetei. hogy a nélkülözés nem olyasmi-e. amiről az egóm úgy gondolja. ha az csak hamburgerárusítás. amelyekben kisegítőt keresnek. Ha a véges. hiedelmei és félelmei. ha szükségünk van valamire .összehangolt energiát. mindennel rendelkezniük kéne. ítélkezünk és rosszá tesszük. hogy jelenlegi helyzetét fenyegetik. Az elképzelés. fejlődése céljából meg kell tapasztalnia. lépés hozzáállásunk megváltoztatása azokkal a dolgokkal szemben. Ha az ego negativizmust észlel. reagál rá. A nyugati világban a szegénység a legtöbb esetben az energiák összehangolatlanságának következménye. miszerint embereknek az utcán kell koldulniuk és éhezniük társadalmunk valamely hiányosságának a következményeként. Ha koldusokat látunk. Csak az ego véleménye szerint kell az életnek kellemesnek és erőfeszítésektől mentesnek lennie. mert nem érzi biztonságban magát. hogy hozzájárulunk jólétükhöz. akinek égető szüksége van rá. hogy legyen kocsijuk. Ezekből erednek vágyai. nélkülözhetetlen a magam jóléte és biztonsága érdekében. Nem biztos. Önteltségből vagy igazságérzetből. az élet kellemetlen élményeinek összefoglalására használják. akik fizetni fognak azért. Nézzük például a szegénységet . A legtöbb ember reakciója a szerencsétlen eseményekre megjósolható. Nem tudhatjuk. amit az ego általában negatív dolognak tekint. az ego felháborodását fejezzük ki. amit a koldusnak önmaga megértése. Az egónak törvényei és szabályai vannak.meg átszövik félelmei. vagy azért. szükségletei.39 5. amelyek szerencsétlenségnek vagy kellemetlenségnek tűnnek. Gondoskodni kellene róluk. kéne. ha nem ezrével jelennek meg olyan hirdetések. nyugati világunkban nem szükségszerű. Jólétben kellene élniük. és nélkülözésükre érzelemmel reagálunk. hogy az újságokban naponta százával. A koldus az utcán azonban nem kizárólag ego. fontosságuk és otthonuk. videójuk. hogy ez valóban így van. igazságtalannak találja. Ezen a bolygón meg kell teremtenünk az energiát. hogy a legmélyebbre süllyedve arra a következtetésre jusson: . bárki szerezhet munkát. valamint azt a tényt figyelembe véve. Talán arra van szüksége. érzelgős ego szempontjából tekintjük a világot. A negativizmus szó az utóbbi években bukkant fel. LÉPÉS A negativizmus tanito tapasztalata Az 5. Az ego nézőpontja énközpontú. amikor mindenki jómódú. még akkor is.Nézd ezeket a szerencsétleneket. Ő is halhatatlan. át. és abban a testben örök fejlődés zajlik. hogy életük kényelmes és erőfeszítésektől mentes lehessen. Az ego szemszögéből tekintve sok minden visszásnak tűnik.ez jó példa arra. Jóléti társadalmunkat és a szociális biztonságot fenntartó intézményeket. amely értékessé tesz minket a bolygó többi lakója számára. személyiség és test. Azt mondja: . esetleg a hatalma csorbult valamiképp.

akik gyakran szemérmetlenül fejik a rendszert. Nem ugyanaz azonban. és gondoskodnak róluk legalább a létminimum szintjén. a túlköltekezés és a fizetési halasztás hatással van az árakra és a kamatlábra. Egy politikai eszköz kényszerít minket arra.40 . szavazatokat hoz. A kormány évente 74 milliárd fontot szed be adóban az ország dolgozóitól. és ez fokozatosan csődbe viszi az országot. és segítségük érdekében meg kell tennünk. minden semmittevőt agyondédelgetnek. ha ők semmiféle erőfeszítést nem tesznek. és hamar rájövünk. és előbukkan a zabolátlan ego összes szokásos betegsége. hogy a mértéktelen alamizsnaosztogatás gazdaságilag és szellemileg egyaránt tönkretesz egy nemzetet. amiből megélhet. függetlenedjünk. amilyenek. . A kiadások eredményeként Nagy-Britanniában valójában nincs semmifajta szélsőséges szegénység. hogy mérhetetlenül összetett és költséges rendszerekbe fektessünk be. ha egyszerűen csak pénzt adunk valakinek. ha valóban ösztönözzük őt. A múltban számos bírálatot kaptam nézeteim miatt. Részvétet kell ereznünk persze a társadalom gyengébb tagjai iránt. Ahelyett. amelyek gondoskodnak minden polgárról. Ez az őrült megoldás egyre nagyobb államadóssághoz és egyre kevesebb energiához vezet. Ingyenes egészségügyi ellátást és gyógyszert nyújtani 58 millió ember számára meglehetősen költséges. akiknek nem tetszik. Ezért szolgálja a média teljes rendszere azt a célt. hogy tőlük vonnak el pénzt ép és egészséges emberek eltartására. nem a rövid távú. nem jutok túl messzire. hogy felháborodást keltsen az emberekben.Hú. a bűnözés. de csődbe viszi az országot. hogy a többiekkel együtt magunkba szívnánk a szerencsétlenség érzelmeit. Minden egyre drágább az embereknek. és egy kis energiát kibocsátani. akik a semmiért kapnak juttatásokat. és elvárják. érzelmekre ható eszközöket. még akkor is. és lássuk olyannak a dolgokat. Ez vonzó az ego számára. A gyakorlatban azonban rengeteg tunya és öntudatos ember alárendelt társadalmi osztályát hozzák ezzel létre. jómagam mégis a hosszú távú spirituális nézőpontot részesítem előnyben. ha csak itt ülök a mocsokban. Bosszankodást és gyűlöletet ébresztenek azokban a dolgozókban. Elméletben ennek remekül kellene működnie. több lesz a drog. Ennek a másfajta nézőpontnak az érzékeltetésére vegyük példának Nagy-Britannia helyzetét. Fel kell állnom. és élete hátralevő részében javíthat az életkörülményein. azáltal. és 76 milliárd fontot fordít szociális juttatásokra. Eltűnődhetünk politikai döntéseink következményein. Ez az összeg nem foglalja magába az egészségügy költségeit. hogy mindent tálcán kínáljanak nekik. Társadalmunk politikai felépítése miatt elkötelezzük magunkat a gyengeség mellett. ami módunkban áll. vagy az. Ami még rosszabb. leporolnom magam. hogy megtanítunk neki valami gyakorlatias dolgot. az erőszak.

ilyen formában jelenik meg az együttérzés -megértjük. A másik lehetőség. a félelem és a zabolátlan nemzeti ego megannyi visszataszító megnyilvánulása követi. tekintélyelvű. Soha nem vagyunk elevenebbek. hogy ne kerüljünk a rövid távú érzelmek hatása alá. mert végtelen. és akkor a demokrácia örök időkig fennmaradhat. erőszakkal vagy bármi módon visszaszerezzen valamit jólétéből. hogy miért gyilkolták meg ezeket a gyerekeket. a „képes vagyok rá" pozitív szemléletét és a reményt. amelyek elkerülhetetlenül megjelennek. Jó példa erre az Egyesült Államok. Ezt kellemetlen eseménynek tekintjük. Annak érdekében. Fontos. A végtelen észlelés szemszögéből tekintve a kellemetlenségekre.41 A kormány egyre inkább elszegényedik. hogy fejlődjenek és tanuljanak a földön eltöltött időben. Nem egészen egy nemzedék alatt a jóindulatú. és szörnyű megpróbáltatásokban lesz részünk emiatt. A felszínen kell tartani országainkat.a leleményességet. Aláássa reményünket. Harry azonban nem halott. Ezért vallom azt a nézetet. azt mondjuk: Harry meghalt. hogy segíteni kell az embereknek megerősödni. Ezért a kormány politikai túlélése érdekében saját népén kezd élősködni. és nem szabad belenyugodni a betegségükbe. az mindössze egy olyan esemény vagy helyzet. miért volt földrengés. ami az országot sikeressé tette . és jelenleg mindent megtesz azért. az végül elsüllyeszti szellemi fejlődésünk játékterét. barátságos. Mindazok. Vagyis feltehetjük magunknak a kérdést. hogy megtapasztalhassák spirituális mivoltukat. mint amikor szívünk az utolsó dobbanás után leáll. Én a hosszú távú szemléletet választom. Tehát elkényeztethetjük a társadalmat. újfasiszta rendőrállammá változott. hogyan tegyenek erőfeszítéseket és legyenek önállóak. Ezt az anarchia. Az államadósság növekedni kezdett. örökké akar élni. A jelenlegi irányelvekkel a nyugati nemzetek a végső összeomlás és a gazdasági csőd felé tartanak. Az Egyesült Államok elnyomó kormánya azért különösen szörnyű jelenség. hogy valójában nem értjük. amikor a kényelmes sétagaloppnak vége. mert éppen azt zúzza darabokra. a kormány a népére támadt. már nem szenvednek többé. Akik szenvedtek. Ha behódolunk a politikai egónak. Még mindig élnek. polgárai érdekeit szívén viselő ország önkényes. ami ellentmond az egónak. akik a háborúban haltak meg. hogy terrorral. miért van annyi politikai fogoly a harmadik világban vagy miért kell szenvednünk a fájdalomtól és a . az embereknek egy igazságos és stabil demokrácia szabályos játékterére van szükségük. az emberek védelmezőjéből az emberek kizsákmányoló)ává válik. és hamarosan a polgárok következnek. Egy percig megemlékezünk Harryről. de a test elpusztul. adhatunk millióknak egy ingyenjegyet. Az ego azt mondja. és akkor megtarthatjuk jelenlegi állapotában a nemzetet még huszonöt évig. hogy megtanítjuk az embereknek. miként uralják az egót. nem halottak. a fasizmus. Emlékezz: ha negatív energiával találkozol.

mit érdekelnek bennünket ezek az emberek! Mindössze azt kell megértenünk. Még hosszú út áll előttünk. ha túlságosan elmerülünk a pereskedésekben. magam is jobban örülnék annak. Persze. és evolúciójuk részeként át kell élniük bizonyos tapasztalatokat. láthatjuk. benne rekedünk az ego értelmezéseiben. túlélésért küzdő magatartásából. hogy valaki a legmélyebb nyomorban él. Jobban örülnék. Már több energiát szánunk bolygónk életben tartására és megóvására. és egy éteribb álláspontot teszünk magunkévá. egoközpontú észlelésünkön túli végtelen okokban rejlenek. Ez nem azt jelenti. a fájdalmat. Nem haladhatunk gyorsabban. mint ötmilliárd lélek fejlődik ezen a fizikai síkon fizikai testben. hogy nem fog ide-oda dobálni semmiféle politikai vagy társadalmi esemény. félreállunk. Már így is hatalmas fejlődésen mentünk keresztül. Az elfogulatlanság nem lelketlenség. Ha ezt megértettük. vagy ne legyünk kedves emberek. Nem azt jelenti. de a válaszok a korlátozott. hanem egy sokkal távolibb érzelemre alapozva. a kirekesztést. . Talán nem is akarja újra felküzdeni magát. Szellemi fejlődésünkhöz ki kell kerülnünk az érzelmek hatása alól. hogy mindenki sajátos. Ez nem szükségszerűen jó vagy rossz. milyen messzire jutottunk azóta. akár kedvező. Mindez azonban része bolygónk fejlődésének. Az. de megbecsülést érezhetünk az emberiség iránt. hogy eztán azt mondjuk majd: ugyan. szent és sérthetetlen. Ha túlzottan csüggünk a politikai és társadalmi ügyeken. nem is az öntudatos érzelmekből kiindulva. de aki a halhatatlan én felé akar haladni. de lehet. az elnyomást. a betegséget. akár kedvezőtlen eseménynek tartja azt az ego. ha a világnak nem kellene megtapasztalnia a nyomorúságot. A halált. Ez központi eleme ennek a filozófiának. Kívánhatunk neki jobbakat. fejlett gyógyászat. Nem az ego énközpontú. Már vannak emberi jogok. hogy nem kellene ott lennie. hogy ne segítsünk másokon. Jobban örülnék. egyéni fejlődésen megy keresztül.42 gonoszságtól. mint azt. társadalmi megegyezés. hogy fontos a fejlődésük. Csak arról van szó. annak elfogulatlannak kell lennie. ha nem volna annyi katonai rezsim és polgárait elnyomó kormány. Talán valamiféle metafizikai szükséglet készteti a tétlenség és az elkorcsosulás érzésének megtapasztalására. az emberi történelem ebben a szakaszban tart. a kegyetlenséget. Mindez a megértésünkön túl van. és belátjuk. altruizmus. nem jelenti azt. ezért nem tehetünk mást. ha senki nem látna háborút és viszályt. Ha gondolatban visszamegyünk mondjuk ezer évet. hogy talpra álljon. amely megérteti velünk. a szerencsétlenséget és a nyomorúságot szeretnénk más módon megérteni. hogy együtt érzünk másokkal. hogy több. amely hizlalja vagy hibás nézetekkel fertőzi meg az egót. hogy azért süllyedt ilyen mélyre. amiért már ilyen messzire jutott. mint amire képesek vagyunk.

merev hittételeken alapuló és kényeskedő nézőpontjából tekintünk a világra. létezik-e Isten. fellengzős. de mondhatjuk azt is. az emberi egók adott helyzetében . hogy az ego fenyegetettséget érző. mindenkinek engedi. nem utazhatunk az egótól a szellem felé. amin át kell. mert pszichológushoz vagy másfajta tanácsadóhoz járunk. ahogy van. hogy miképp szabadulhatunk meg ettől. Teremtsünk több energiát. öntelt.43 Ezért. Minden erőnkkel azon leszünk tehát. Isten nem mondja. ha felkapsz valakit. ha felülről lenyúlsz érte.ez történik. Életünkben mindannyian keresztülmentünk már megpróbáltatásokkal teli időszakokon. hogy lennie kell gonosznak vagy jónak. Isten elfogulatlan. Nem karolunk fel senkit.ahogy én nevezem . Ezzel lelkesedést. hogy az emberi fejlődés jelenlegi szakaszában. Meg kell tanulnunk. Az a helyzet. Tennem kell valamit ellene. És vajon nem jött el az a pillanat a nehéz helyzetben. és meg kell emelniük energiaszintjüket. ha valaki . hogy Istennek semmi köze a gonoszhoz. Az emberek azt kérdezik. miért van minden úgy. vagy energiával. hogy átküzdje magát azon. Az emberek a bukás útján ébrednek rá. energiát teremtünk. ugyanakkor nem erőltetjük ezt rá senkire. és azt mondjuk: ezt nem vagyunk hajlandóak tovább eltűrni. hogy terjesszük a jóságot. hogy jobbá tegyük. el kell fogadnunk. Efféle együttérzéssel tekintsünk az emberekre.„műveli a fájdalmat". vagy pedig a negatív energiát. Nem lehet mások energiaszintjét megemelni úgy. kijavítjuk a dolgokat. hiszen ha nem tesszük meg. amikor a visszájára fordítottuk az egészet? Ilyen esetekben egyenesen szembenézünk a szituációval. hogy nem tudhatjuk pontosan. a szerencsétlenséget. Ha öten mentek fejjel a falnak.Álljunk meg egy percre. miként szakadjunk el a világtól. Az egóm áldozatává váltam. mert fogva tartanak a közönséges érzelmek. ha nem kért rá. hagyhatjuk. Isten tiszta szeretet. gyógyulunk. Később még szót ejtek arról. Kaphatunk persze másoktól is segítséget. Azt azonban felfoghatjuk. hogy beszippantson az esemény energiája. de nem avatkozik be -. abból a távoli megértésből kiindulva. ha annyi gonoszság van a Földön. Vagy pénzzel fizetünk. és kijelentjük: . a végtelenség elfogulatlanságában létezik . hogy mindnyájan halhatatlanok. kinek mire van szüksége metafizikai és spirituális értelemben. hogy mindez érdekes evolúciós tapasztalat. a lába elveszíti a . hogy meg kell változtatniuk játékstratégiájukat. és meggyógyítjuk az életünket. Az a kérdés. nem halottak. de végül nekünk kell fizetnünk a gyógyulásunkért. végignézünk magunkon. hogy nemigen értjük őt. Nem értjük meg feltétlenül. csak szemlélődik.az észlelésük helyzetében . cselekszünk.érettünk van és figyel minket. emlékezve arra. Energetikai értelemben. a betegséget és a halált a halhatatlan én észleléséből kiindulva értjük meg.

és a nem is kellettek neki igazán a könyvek. Csomagtartójából kiesett egy könyv. Ez különleges nap lehetett. hat hónapon keresztül segítettelek. meg hasonlók. ez nem lehet . Ez nem jelenti azt vajon. San Franciscóban álldogált. hogyan tarthatja meg azon a szinten magát. Az történt. hogy átkelhessen az úttesten. a felszínen kell őt tartanod. ezért megvette az összes művemet. hogy lenyúltál érte. porral és cukorkás papírokkal borított sarkában lévő polc legalsó sorába kerülnek a könyvei.csodálkozhatsz. amely új irányba terelte életét. amikor a könyvesboltban felnyúlt egy kötetért. Egyik előző művemben elmeséltem egy barátnőm történetét. bár sohasem hallotta még a nevemet. és beleavatkoznánk az életükbe. Egy igen kedves hölgy. Isten ments. azt mondta. Elszakad a valóságtól. nem ajánlom fel. és mindenkinek elmondja. valaki kölcsönad nekik egy könyvet. és felemelted. aki meg akarta változtatni az életét. és beleavatkozol az életükbe? Úgy érzem. hogy ő készen állt erre. ahogy az a részecskékkel történik. rettentő dühbe gurul. most magadra hagylak. miként növeljék meg az energiaszintjüket. hogy az élmény megváltoztatta az életét. Talán kérte. Várjunk. . Állítása szerint azért volt ott. A hölgynek mindenesetre kapóra jött a dolog.Stu. Ha ezt teszed. most pedig mindennek el mond. amit megtehet ma. felelős vagy az illetőért. te azt tanítod az embereknek. arra várva. Nem kopogtatok be sehová azzal. Hogy miképp keveredhettek köteteim a legfelső polcra. hallgasd meg az előadásaimat. hogy felkarolod őket. leghozzáférhetetlenebb. Zerimski és Zerkofski mellé.mi az. Az eseményt a szellem üzeneteként értelmezte. aki részt vett az egyik tanfolyamomon. a tanítás egészen más dolog. és támogatom őket életük végéig. mi valós és mi megvalósítható . hogy hé. sohasem fogjuk megtudni. hogy kötelezettséget vállalok másokért. csak. mint ha istenséget játszva ráerőszakolnánk magunkat másokra.44 kapcsolatot a talajjal. mert egy nap. így végül visszazuhant a számára megfelelő energiaszintre. Észlelésének kiterjesztésére tett kísérleteddel erőszakosan beleavatkoztál a fejlődésébe. hogy meghallgatnak. kérése nélkül próbáltad megnövelni energiáját. vagy valamiféle váratlan egybeesés miatt mennek végig a számukra szükséges úton. – Egész eddig segítettem ezt a fickót. és azt mondd: Rendben. hogy egyszer visszaengedd. ahol az energiája van. Nem biztos. olvasd el a könyveimet. és ebben segíted őket. annak általában a könyvesbolt jobb kéz felőli. Ilyenkor úgy érzed. milyen álnok alak vagy. csak nem mutattad meg neki. amikor egy kocsi hajtott el előtte. vagy fél tucat könyvem rázuhant és fejbe ütötte. Nem látja. Az emberek maguk döntenek úgy. A tanfolyamaimon résztvevők azt szokták kérdezni: . a rendelkezésére álló energia segítségével. Akit Wilde-nak hívnak. megváltoztatnánk fejlődésük menetét. mi igaz.

és ejtsünk pár szót az emberi tudásról. hogyan keveredhet ki a zűrzavarból. adjunk inkább energiát. a törzsi elme és megjósolható érzelmeinek bűvköréből. mint egy fürge kis béka. de ne karoljunk fel senkit. Lépjünk tovább a gondolatmenetben. Minden érzelmi és lelki kín az ego kínja. nem lenne mitől félnünk. hogy ilyen a fejlődésük menete. Ha az a vágyuk. túlnő az ego ké-nyeskedésén. ami tőlünk telik. ha szívvel-lélekkel élik életüket és teljesítik földi fejlődésüket. Ha ki akarunk lépni a közönséges érzelmek. Ha az egónak nem volnának merev nézetei. Tehát a kellemetlenségek elfogadása annak belátása.Remek.adjunk az energiánkból. Soha nem látunk messzire előre. Ha halottakat látunk. Addig is innen folytatom. nem lenne bennünk negatív energia. és keressük a következő lépcsőfokot. Ha azt tudakolja. hogy fejbe fog lőni. Ezért annyira fontos más szemszögből megértenünk a negatív energiát. Nem biztos. akik valaha ezen a földi síkon jártak. akkor békén kell hagynunk az embereket. hanem olyan testeket.néha továbbrángat . véleményei és védelemre szoruló álláspontjai. többet teremtsenek. kérdezzük meg. Tégy. legyünk bőkezűek. Aztán a hátsó lábunkra állunk. hogy miként szeretné megoldani? Ha azt kérdezi. Ha az egónak nem lennének hittételei. mit kell tennie. Ha valaki azt kérdezi. Meg kell mutatni nekik. a hiedelemrendszerekről. A világot tökéletesnek szeretnénk látni. hiszen semmi dolgunk nem volna. Ha ezt megértjük. Ha valaki azzal állna elénk. hogy teljesen megigéz a szellem bája és a dolog varázslatossága. A folyamat olykor annyira lenyűgöző.45 Halhatatlan énünk ravasz kézbesítőrendszert működtet. és adjunk magunkból . többet észleljenek. és művelem a virágoskertemet. Legyünk kedvesek. hogy pénzt kell adnunk. hogy többet érjenek el. hogyan szeretne kikerülni belőle. hogy végtelen fejlődési folyamatban veszünk részt. annyira elbűvölő. tegyünk meg mindent. akkor és csakis akkor . szakértelmet. szeretetet. kérdezzük meg. akkor annyit mondanánk: . amelyek halhatatlan lénye távozott. Az emberek nem okoznának egymásnak fájdalmat.a következő lépcsőfokra. hogy a felfelé haladás egyetlen módja az. konokságán és önpusztításán. . én végtelen vagyok. miként oldjon meg egy problémát. nagylelkűek. de életben van. de ha az lenne. meg kell inkább tanulnunk egyik fokról a másikra ugrani. az erősségekről és a gyengeségekről. egy hatalmas ajtó tárul fel bennünk. Nincs halál. amely mindig továbbsegít . ugyanakkor semmi rossz nincs a negatív energiában. valamint a mesterekről. Ez része az emberi fejlődésnek. kegyesek.változhatnak. nem lennénk itt. mit szeretne tenni. kérdezzünk vissza. nem egy rakás holttestet látunk. Adhatunk tanácsot. amit akarsz. és meg kell értenünk. Soha ne feledjük tehát: ha valaki segítségért fordul hozzánk.

46 .

természete lényegénél fogva . Ne tedd azt. társadalmi vagy nemzeti csoporthoz tartozó személyiségek gyülekezete? A törzsi tudatot . hiszen a kollektív tudat meghittségét és biztonságát nyújtja. hogy tartsuk fent őt a mostani állapotában. hogy sokáig magához fűzzön. hogy valójában mi is ez az egész. tudatalattink rögzíteni kezd minden érzéki ingert és benyomást. Mi más is lenne a törzs. mint azonos genetikai.a szabályok. A törzs javarészt azt kívánja tőlünk. Ha azonban egyéniségünk és halhatatlan énünk után kezdünk kutatni. Először minden hozzáférhető értesülést magunkba szívunk. Az egótól a szellem felé tartó utazás közben szeretnénk újra számba venni. amivel csak találkozik. Túlzottan korlátozó és szabályozó jellegű ahhoz. hogy a szabályokról azt gondoljuk. esetleg nagy részben kiirtani ezeket a hiedelmeket. A törzsnek szüksége van az energiájukra és a támogatásukra. hogy ne magukkal törődjenek. ami jó a törzsnek. Amikor testet öltünk ezen a földi síkon. érzelem és magatartás kiváltotta tudattalan reakciónkat. a társadalom felépítése és intézményei . A törzsi hiedelmek társadalmi jelentősége kétségtelen. félelem és tehetetlenség fűzi össze. feljegyzi a családunk mindennapi tevékenységéhez tartozó összes érzés. LÉPÉS A KOZHIEDELMEK REVEN ISMERJUK MEG A VILAGOT. a törzsi tudat zavaróvá válik. amelyeknek ki vagyunk téve. és tegyék azt. Ami a leglényegesebb. Ugyanígy rögzít minden érzést. vagyis kollektív erőt sugároz.temérdek negatívum. mindenki ezt mondja. Halhatatlan énünk látta ezt. így kell . az adórendszer. ami nekünk jutott. Ezek a törzsi hiedelmek nemigen kerülnek ellentmondásba az egóval. áldozzák fel magukat másokért. valójában mások véleménye alapján hisszük annak. hogy a törzs kollektív egója elfogadjon minket. és elfogadta. magától értetődően magunkba szívjuk a törzsi hiedelemrendszert. mindent.47 6. érzelmet és nyelvet.ES TOVABBLEPUNK Mint arról korábban már beszéltünk. ugyanakkor félelemre és önkorlátozásra is tanítanak: Ne tedd ezt. kőbe vannak vésve. hiszen a törzs önazonosság-tudatának központi eleme a törzsi tudatként megnyilvánuló ego. Ez mindig is így volt. az egész rendszer működésének mikéntje. így kell öltözködni. Ezeket kell megtestesítenünk ahhoz. a kormányzat. mert elbuksz. Amikor megszületünk. hogy rendes kis méhek legyünk.mind adottak. tartsuk be a szabályokat. így apránként. az oktatási rendszer . A kevéssé fejlett egyéniségek számára a törzsi tudat jó dolog. Később aztán megérthetjük. amit igaznak vélünk. Hajiunk rá. Családtagjaink és tanáraink arra tanítanak. mert nem tetszik az embereknek. Gyermekeink programozása úgy szól. hogy fennmaradhasson erejének alapja.

az adózást. miként áramlik a vér a testben. Úgy tartották. Biztonsági előírásainak részeként arra törekszik. Gondolatban menjünk vissza néhány ezer évet az időben. megevett egy csomó koszt. szükségük volt a többeikre. A törzsbélieknek természetesen szükségük volt élelemre. Ez így van rendjén. Tudatlanságuk miatt érzelmileg viszonyultak a sorsukhoz és Istenhez. Napjainkban a hatalom nem különösebben barátságos. és eh látta a bajukat.48 viselkedni. a járvány. hiszen olyan társadalmat teremt. míg nincs saját. hogy biztonságban érezhessék magukat. Isten haragjának kifejeződései . ezért igyekeztek felhasználni az állatot. hogy együtt véde- . A törzsnek nem tetszik. Az ellenállás törvénytelen. hogy szégyenérzetünk és bűntudatunk támadjon. amikor még kevéssé értettek a gyógyításhoz. Ha valaki holtan esett össze. Nem akarja. az azt jelentette. betegségek. hogy Isten elégedett. Törzsünkben egyedülálló emberi lényekként egyének vagyunk. hogy állandósítsa magát. mint az éhínség. és saját fenntartása érdekében hoz törvényeket. halál. Önfenntartása megkívánja. A rossz termés. míg nem állunk a saját lábunkon. és nem mondhatták: hát. és kevéssé értették a világot . másképp nem lehet. Érthető tehát. hogy a sorscsapások (amit mi az egónak ellentmondó dolgoknak hívunk). A kongresszust. Szellemi értelemben azonban nem válunk valódi egyénekké. Arra törekszik. és mérgezésben halt meg. ha szembeszegülünk a fennálló renddel. mennyire átitathatta a félelem a törzsi szervezetben élő embereket. ha ilyenek vagyunk. Rendszereink a szabályozáson alapulnak. Szükségük volt érzelmi támaszra. A törzs ugyanígy tesz. a rendőrállamot és a helyi irányítás egész rendszerének eszméjét az adófizető megfejésére és uralására találták ki. miért volt olyan égető szükségük a közösségre ahhoz. Az emberi személyiség énképének és biztonságérzetének fenntartása érdekében kétségbeesetten vágyik arra. hogy politikai és gazdasági egységének fenntartásán kívül pszichikai egységét is megőrizze. vagy ha egy másik törzs érkezett a hegyekből. és minket úgy programoztak. hiedelmünk és módszereink. hogy megpróbálja mások fölébe helyezni magát. A kötelező idomulás kívánalma a nemzet vagy a törzs azon vágyából ered. Ez az alkalmazkodás sivár dolog.vagyis a törzs felbosszantotta Istent. egyéni sorsunk. Nem volt tudomásuk mikrobákról és baktériumokról^ Nem volt fogalmuk arról. amely az embereket kollektív fejlődésbe tömöríti. Ha az egyik évben jó volt a termés. a betegség. hogy az emberek különbözzenek egymástól. Egy kecske halála meglehetősen rossz jelnek számított.és akkor fogalmat alkothatunk arról. és így tovább. hogy tagjai alkalmazkodjanak. igen. nem boncolhatták fel. hogy társadalmilag a többi törzs fölé emelkedjen. mind Isten haragjának megnyilvánulásai voltak. ezért ő zűrzavarba taszította őket. Nem voltak semmiféle tudás birtokában. míg nem mi vagyunk felelősek a saját életünkért. a kormányzatot.

Eredeti szerepe azonban rég feledésbe merült. mire is való ez az izé? Aki egy komoly vállalatnál dolgozik. Igazán különös ruhadarab. azzal valamilyen módon sebezhetővé teszi a törzset. de senki sem tűnődik el azon. A nyakkendő ma már a tiszteletreméltóság és a komolyság jelképeként szolgál. . észrevette-e már valaki. Az egyik legszórakoztatóbb dolog számomra. ha a légcsövünk köré kötözünk valamit. Ez egyfajta csatlakozás. Ha valaki fenyegetést jelentett a lelki közösség számára. Az egyet nem értés a törzs lelki egységét fenyegette. hogy ha valaki nem osztja a törzs hiedelmeit. Kialakult az elképzelés. attól elvárják. hogy a nyaka helyett inkább a zsebéből kilógatva hordaná. Vegyük szemügyre alaposan. Ez valóban különös. hogy beilleszkedjünk. azt megbízhatatlannak és bajkeverőnek minősítenék. és hitetlensége vagy bizonyos tettek elmulasztása elégedetlenné teszi Istent. vagy egyáltalán nem viselné a nyakkendőjét. Azt gondolnánk. ami félelmet keltett. A közhiedelem az. Ha valaki egyszer csak úgy határozna. ezt közönségesnek tekintenék. Azt hiszem. gyógyászati ismereteink és fizikai létünk viszonylag alapos ismerete ellenére is kötelességünknek érezzük az idomulást. színes rongyot visel a nyakára kötve. a rendszernek megfelelően cselekedjünk. Mi lehet a rendeltetése ennek a himbálódzó. Talán csak annyi történt. és ne ingassuk meg a rendet. vajon mire is való. aki gondját viseli a növényeknek. hogy efféle rongyocskával fojtogassa magát. Nem fújhatjuk bele az orrunkat. különösen a fennálló rend intézményeiben. És mégis. nemtetszését fejezte ki. Viselői közül azonban még soha senki nem emelte fel a kezét. Ha szeretnénk vinni valamire a társadalomban. és száműzték vagy a halálba küldték. hogy érdemtelenek és illetéktelenek nem viselnek nyakkendőt. férfiak milliói hajtják végre minden reggel egy színes rongyocskát a légcsövük köré kötve az önfojtogatás jelképes tettét.mind egy kis vicces. legyen. Nem is kendő. az nem igazán segíti elő a jó közérzetet és a teljesítőképességet. A hagyományos intézmények és vállalatok keretein belül igen kevés lehetőség adódik a valódi kreativitás számára. és nem kérdezte meg: elnézést. és segít felnevelni a gyerekeket. a nyakkendő elődje eredetileg valamiféle kendő vagy szalvéta lehetett. hogy a nyakon keresztül áramlik a levegő a testünkbe.49 kezhessenek a támadások ellen. Még modern társadalmunkban. azt magától értetődően gonosznak tekintették. törődik az állatokkal. vagy amikor júniusban szokás szerint két szűzlányt vetettek a szakadékba. akkor elvárják. hogy valaki nem vett részt végig a nagy víziló-szertartáson. amikor az üzleti negyedben munkába igyekvőket figyelhetem . nyakra kötött dolognak? Nem tudom. amely az inget védte a lepoty-tyanó ételdarabkáktól. gyakran selyemből vagy színes pamutból készült. mondván: nem jó ez a szűzlányt-a-szakadékba szokás.

ha valaki erre . nincs szükségünk egy harmadik személyre. ezért szükségük van valakire. ha szabadelvű egyházat választ. hogy ne legyen tagja egyháznak az. Megfigyelhetjük. Még mindig alapvető nézet. Meg kellett akadályozniuk.nem csupán a lelki egység miatt. Csak a születésszabályozás megjelenésével szűnhetett meg ez a rendszer. hanem azért. hogy Istennel jelentőségteljes párbeszédet folytathasson. és aggodalom nélkül élhetnek nemi életet. ezért az illető jobban teszi. hogy a nőiségről alkotott középkori törzsi elképzelések közül még mindig milyen sok él társadalmunkban. a törzs vagyonának részeként gondoltak rájuk. a hálaadó énekeket és a zsolozsmákat. és Isten rajtuk kívül áll. szent férfi vagy nő tanítja őket. A lelki egység védelmezése magával hozta a vallási türelmetlenséget és a szabályozást. akik majd később védelmezik a csoportot. Ezért a nők hatalmas mértékű szabályozását örököltük. hogy gyámoltalanok. Ha Istent belsővé tesszük. A harmadik személy közbeiktatásával megjelentek a szabályok. aki közvetít Isten és miköztünk. Azóta nem tulajdonai a férfiaknak. Ezért olyan rendszert alkottak. vagy legalábbis így hitték. a bűnök és a kötelezettségek. Az asszonyok csak a legutóbbi időkben kezdtek egyenlő jogokat kapni. Mára a földi síkon emberek milliói hisznek a belső isteni erőben és saját szellemi szabadságukban. Azóta egyedül nevelhetnek gyereket. Némelyek kedvelik a bajtársiasságot. ne gazdagodjon meg. ne legyen más véleménye. Ez valójában nem változott. Ha beszélni akarunk Istennel. vagy amit esetleg már évekkel e könyv kézbe vétele előtt megtett az olvasó. a zenét. ami a dolga. hogy más törzseknek szüljenek bébiket. akkor megérthetjük. és már cseveghetünk is. A törzsek nem szerették. ha egy tudós. A törzsek félelemmel. Emiatt az ősközösségi rendnek szigorúan szabályoznia kellett a nők nemiségét. Más szavakkal: minél több asszonya volt egy törzsnek. és azóta cselekedhetnek tetszésük szerint a nők. mindössze el kell csendesítenünk elménket meditáció vagy elmélkedés segítségével. ahogy azt az 1. ha ez durván hangzik.tegye. vagyis több harcost szülhettek. ha valaki saját vallást alakított ki. a barátságot. mert tőlük függött a törzs jövője. aki úgy kívánja. azok annál több gyermeket. Régen úgy tartották: az egyén túl gyenge és bűnös ahhoz. hogy harcosokat szülhessenek. előírásokkal és büntetéssel szabályoztak. szüljön gyereket . hogy a nő hallgasson. aki közbenjár az érdekükben. szeretik. amelyben az emberek egy harmadik személy közvetítésével kerülhettek kapcsolatba Istennel. A nők árucikkek voltak. A régi időkben a nőket kellett szabályozni . lépésben javasoltam.50 A törzsi gondolkodás lényege a szabályozás. Mindez rendben van .aki sorsukat uralta. Mindebből nem következik. Mindenkinek támogatnia kellett a kommunikáció osztatlanságát a törzs és Isten között . Mindenkitől elnézést kérek. A nőknek szépen ki kellett gömbölyödniük. de régen a nőket jószágnak tekintették. A szabályozás azonban elég régimódi. míg mások még úgy tartják.

Egy alkalommal három különítményes ausztrál katona vett részt a tanfolyamomon. Amikor elhaladtak a kapuőr mellett. és amelyek általában azzal járnak.olyannyira hiszünk majd magunkban. a köz által elfogadott egyenruha viselésével kell beilleszkednie. kérdezzen vissza: Miféle csirkejelmezről beszélsz? A gyakorlat lényege az. Ha ilyesmire vállalkozunk. hogy kivonjuk magunkat elfogadásuk és támogatásuk alól. hogy szokásunkká váljon. amely megszabadít a szenvedéstől. egyénné válhatunk. amilyenek . és elfogadtuk a törzsi hiedelemrendszereket olyanoknak. Azért ragadott meg annyira a taoizmus filozófiája. Ha a kollégák megkérdezik. amikor minden különösebb félelem és aggodalom nélkül megszabadulhatunk a legtöbb törzsi eszmétől. egy bankban dolgozik. mit gondolnak rólunk. A földi síkra érkeztünk. Némelyiknek volt értelme. Ne feledjük azonban. el kell hagynia a törzset. hogy a legtöbb hasonló rendszert nem arra találták ki. Ahogy egyre magabiztosabbá és szellemileg egyre érettebbé válunk. nem kéri a fizetésünk tíz százalékát. és eléggé bízunk saját önállóságunkban. ezek garantálják ugyanis. szellemi mivoltunk bizonyosságában. és balerinaruhában masíroztak vissza a laktanyába. Ha már elég erősek vagyunk. miért visel csirkejelmezt. hogy higgyünk belső önazonosságunk. Nagy részüknek azonban az idomuláshoz. Nagyon komolyan vették a kiadott feladatot. és szolgálja ki az ügyfeleket. egyszerűen sétáljon be. máskülönben jaj neki. és nem is terhel meg egy rakás tedd ezt. énünk társadalmi vetülete helyett. a szabályozáshoz van köze. hogy különösebben számítana. és öltsenek csirkejelmezt! Ne magyarázkodjanak a hivatalban öltözékük miatt. üljön le. Mondjuk inkább magunknak azt: Vagyok. hogy senki ne emelkedhessen ki a tömegből.51 vágyik. túl kell lépünk a kellemetlenségeken. az tisztelgett nekik! Igazán tisztelettel kell adóznunk a . aki vagyok. amelyek a törzs tagjai közötti békés kapcsolatot szabályozták. Testben lakozó isteni szellem va gyok. hamarosan elérkezünk egy ponthoz. amelyeket a törzsi hiedelmek hátrahagyása okoz. a növénytermesztéssel kapcsolatos eszmék. Milyen remek! A taoizmus nem ró ránk bűntudatot. valódi szellemi lénnyé. és megnyerőnek lennie. ne tedd azt paranccsal. mondjuk. hogy minden törzsi gondolat ostobaság. és olyanok. Ha valaki.koronként változónak. Egy tanfolyamon azt a feladatot adtam a résztvevőknek. amelynek a tőle elvárt szöveggel. Léteztek az egészséggel és a higiéniával. Nem állítom. hanem egy eszme. aki éppen csirkejelmezt visel. mert az nem egyház. Akkor szabaddá válik az út előttünk. hogy képesek leszünk különbözni egymástól anélkül. hogy csirkejelmezben menjenek a munkahelyükre. saját sorssal. hogy szabaddá tegyenek minket. valódi egyénekké válunk . Dobják el a nyakukban lógó rongyocskát.

aki vagyok. Emlékezz: ha nem vagy képes kitörni.félünk a kiközösítéstől. ugye. szeretni fogsz? Ha ilyen emelkedett dolgokról beszélek. próbára tehetjük erejét. inkább a mama kendőjét tekerd a nyakad köré. Kezdd a kávéval. A napi rutin az ego felettünk gyakorolt hatalmának része. Leggyakrabban belső kényszer ez. tegyél holnap valami fenségesen őrült dolgot! Menj fürdőruhában dolgozni. Ha még sohasem próbáltál lázadni. . Együtt kell kocognod néped kollektív sorsával. Ha megkérdezik. Nem teremthetsz másfajta valóságot és valóban önálló sorsot magadnak. Ne köss nyakkendőt. Az idomulás és az ego igénye az elismerésre nagyrészt a gyermekkorból származik. menjen el egy dzsesszklubba. amíg valamennyire el nem szakadsz a többiektől. ezután következzen a főétel. Tegyünk olyan dolgokat. hogy ne okozzunk csalódást másoknak. mondd azt: szeretnéd tudni. Egész nap járj hátrafelé. Ha utálod a brokkolit. Ha utálod a dzsesszt. szabályozásképpen kényszerítik ránk. Rendelj olyan ennivalókat. Ha a szokásostól eltérően cselekszünk. szellemileg megrekedsz örökkön-örökké. ugye. ámen. amikor csak akarod. amivel megtörheted életed szokásos ritmusát. egy héten keresztül egyél minden étkezés alkalmával egy jó nagy adaggal. miért mész hátra. merre jártál. hogy eltérünk a sémától. Nem kell idomulnom másokhoz. hiszen félünk kitörni a fennálló helyzet keretei közül . az ítélkezéstől. Például menj étterembe. a bírálattól. ugye. amelyek megtörik az elme által ránk erőltetett bénító merevséget és a félelmet. Az idomulás célja az. hogy boldog legyek. Ha ezt meg ezt teszem. amilyeneket egyébként meg sem kóstolsz. és fordított sorrendben rendelj vacsorát. és képesek voltak azt mondani: Vagyok. és hogy úgy érezzük. majd fejezd be a sort az előétellel. szentségesnek és spirituálisnak tartasz majd? Természetesen az idomulást felülről. A következő két hétben találj ki magadnak fél tucat dolgot. amiért tényleg hittek magukban. folytasd a fagylalttal. szeretni fogsz? Ha mindig szeretkezünk. elfogadnak.52 három fickónak.

hogy tudjuk. Minden lenyűgöző természetességgel történik. miként elégítheti ki vágyait. Nem csoda. hogy mindig elégedetté tesszük. Ezek a gyengeségek bennünk lakoznak. De bármivel is szerzünk örömet neki. és ez iszonyúan nyugtalanítja. Azt akarja. semmit nem tud. Erőfeszítés nélkül akar mindent. azt mondhatjuk: Semmit. mi magunk is egyre nyitottabbá válunk. Előzetes ismeret nélkül kell haladnunk. Ez a különbség az áramlás és az önkorlátozás között. Miközben a szellemi ösvényen haladunk. aminek alávet minket. Legtöbb gyengeségünk az ego halálfélelmének kifejeződése.önmagának megóvása. Kérdezgessünk folyamatosan magunktól: . hogy áramlásba kerültünk. Az ego mértéktelenül elmerül az ostobaságban. Mindig azt kutatja. az egyik dolog. Mindez félelméből és szorongásából ered. Mondani sem kell. Nem kell! Ahogy észlelésünk egyre jobban kitágul. Többé semmit nem raknak elénk szépen rendezett sorokban. hanem az az érzelmi gyengeség is. Az ego nem érzi biztonságban magát. Nem tudom. LÉPÉS MINDEN EMBERI ISMERETRE HAT AZ EMBERI GYENGESEG A gyarlóság együtt jár emberi mivoltunkkal. csak önfegyelemmel és az ego természetéből adódó gyengeségének meghaladásával szerezhetjük vissza az uralmat életünk felett. és nem csak az ego félelmei. ami piszkálni kezd bennünket. mit tudunk. Akkor is biztonságban érezhetjük magunkat. de ide tartozik az ego változatlanságra törekvése . és mind kevésbé érezzük szükségét annak. Folyamatosan keresi az alkalmat. Szörnyű hazugságokkal áltatja magát. mi történik legközelebb. csak rövid haladékot kapunk. ha fogalmunk sincs.53 7. rá fogunk ébredni. Csak az ego szokása kényszerít arra. az így majd moccanni sem akar. hogy az ego áldozataivá válunk. Nem szabályozhatjuk az egót azáltal. hogy mi meddig tart. és amelyek enyhítenek a fenyegetettség érzésén. és mi következik. a mindnyájunkban munkáló vágy a kielégülésre. Ez hozzátartozik halandóságunkhoz. hogy „tudnunk kell". Elég nagy biztonságban lehetünk akkor is. óvatossága. egyre korlátlanabbá válik. illetve az elpuhultság lesz. ezért állandóan olyan élményeket keres. hogy érzi. kockázatkerülése. önkorlátozása. hogy fontossá tegye magát. Ezzel túlléphetünk az ego gyengeségén. Ha azonban teljes lényünkkel haladunk a szellemi ösvényen. Biztatásra van szüksége. Ne feledjük: a biztonságra törekvés csak egy rossz szokás. A halállal majd később foglalkozunk. ha nem tudunk semmit. hogy figyeljenek rá. mindössze ereznünk kell az utat. hogy az ego gyarlóságának nagy része abból a bizonytalanságából fakad. mert bizonytalan abban. mi történik majd. ragaszkodása. Csak néhány méterre látunk. amelyektől jobban lesz. és nem is érdekel. Ha megkérdezik.

hogy szükségünk van erre. hogy a pénzügyi gondok megoldása az. Garantálja. hogy ne sodródjunk túl nagy bajba túlzott keresetünk miatt. igen gyorsan támadnának komoly pénzügyi gondjaink. hogy többet keresünk. bizonytalanságunkat tudattalan jelzésként mások felé árasztjuk. a következő nap még inkább azok leszünk. hogy valaki a megélhetésünkkel tartozik. ha urai vagyunk helyzetünknek. Ez romboló hatású. Ha végtelen lényekké akarunk válni.Ha kevesebb pénzem van. Végül is.Ez milyen érzés? Helyesnek érzem vajon? Ha nem. másnap még több lesz. erről szól ez az utazás. hogy urai vagyunk helyzetünknek ebben a fizika dimenzióban. havi kétezer dollárral még nagyobb bajba kerülünk. nem vagyunk urai utazásunknak a fizikai síkon. Rényeskedésre vall. Amint eljutunk a nem tudom. de a valódi megoldást az önfegyelem és az egyensúly jelenti. A létfenntartásunkhoz szükséges energia előteremtésevei kell bebizonyítanunk. Ez persze segít. Ha kiegyensúlyozottak vagyunk. kevesebbet fogyasztok. hogy csökkentjük az ego nem létfontosságú költségeit. tisztelettel tartozik. Ha éppen nem vagyunk kepesek vagyonokat keresni. hogy valaki kívülről majd gondoskodik rólunk. Más írásaimban kimerítően foglalkoztam a pénz metafizikájával. Véleményem szerint önmagunk kényeztetése az egyik legfőbb gyengeségünk.a kényszert. kezdjük a dolgot szükségleteink csökkentésével. önteltség. de nem is érdekel szemléletéhez. olcsóbb kocsit veszek. elismeréssel tartozik. kevesebbet költők sörre. kevesebbet eszem. mert így növekszik az energia. az anyagi bőség titka viszont egyszerűen az érzelmi egyensúlyban és stabilitásban rejlik. mert megerősíti hiányérzetünket. Ha pénzügyeink nyugtalanítanak. önállónak kell lennünk. mert energiaszintünk folyamatosan növekszik.ostobaság. Anyagi jólétünket úgy növelhetjük. hogy többet kereshessünk. ami akkor sugárzik belőlünk. annál nagyobb a gondunk. és fegyelmezetten anyagi lehetőségeink keretein belül maradunk. szabaddá válunk. Ha havi ezer dollár kereset mellett egónk kezelhetetlen. Amíg úgy érezzük. Magunk mögött hagyjuk az egyik legnagyobb emberi gyengeséget . amivel meg kell küzdenünk. Inkább azt kellene mondanunk: . Talán olcsóbb lakást bérlek. Ha egyik nap sok energiánk van. Valójában minél többet keresünk. Magától értetődőnek tarjuk. még egy lehetőséggel tartozik . . hogy mindent előre tudjunk. Ez lehetetlenné teszi. óriási diadalt és izgalmat érzünk. szükségünk van arra. helyesbítsünk. Halhatatlan énünk megóv saját kiegyensúlyozatlanságunktól. Amikor megértjük létünk gyarlóságát. Azt érezni. Ha hirtelen tízezer dollárra ugrana keresetünk. ha túllépünk gyengeségeinken. amennyiben ugyanolyan fegyelmezetlenek maradnánk. ha úgy gondolkodunk.54 . ami megrekeszti szellemi fejlődésünket.

ki tájékozott. hogy fájdalmas módon éppen kicsúszik a kezünk közül. Ebből ered a csendes erő.minden ránk zúdul. Ha van energiánk. fel akarja hívni magára a figyelmet. Hamar eltérít a Taó-tól. övé a kudarc. mielőtt megbetegítene. mégsem akar magának semmit -mindig a legalacsonyabb helyre folyik. Csupa gyengeség és felhajtás. A Tao TeKing azt mondja:: A kevés szó. Nincs szükségünk felhajtásra és csillogásra. akkor a pénz úgy bukkan fel az életünkben. Mindössze egyensúlyra van szükségünk . az számunkra biztosítékot jelent. nem őgyeleg dicsőítésre vagy figyelemre várva. Mindez csak sznobizmus. Ha nincs. nem éri kudarc. ki van lent. kreativitásra és értelemre. Az csak érzelmi nyomást gerjeszt. és az egót fontossága hamis érzetével hizlalja.ahol mindenki tolakodik. Egyszerű. elkeseredetten küzdenek.55 A szemérmetlenül nagy vagyon titka az. Maradjunk a háttérben. mint a víz. Ha kétségbeesetten erőlködünk. meggazdagodhatunk. A beavatott megelégszik azzal. hogy különlegesek legyenek. ha a háttérben lehet. mint a természet. ne törődjünk vele. ki van fent. kibillen az egyensúlyunk . az alázat és a szolgálat jelképének tekintették. Önteltséggel. de aki előre gondol a végére. Kerüljük el a rang kérdésének buktatóit. fellengzőséggel és gőggel teli világunkat szemlélve . alázatosak. így egyre több pénzre tehetünk szert.elég rémes a helyzet. tápláljuk magunkat és másokat. kezelhetetlen kölyökké teszi az egót. és többé nem lesz problémánk. Takarítsuk el ezt a szemetet. hogy ne legyen szükségünk rá. A taoisták nagyra becsülték a vizet. Nincs szükségünk rá. Legyünk olyanok. A megoldás tehát az. amennyire csak akarunk. Az ilyen embernek nincs szüksége rá. Hiábavaló igyekezet lenne ilyesmit keresni. hogy különlegesnek tekintsék. a hála és a szentség.. a legalacsonyabb pozícióba kerül. A túl sok villogás és figyelem elkényeztetett. egymással versengve reklámozzák magukat. mindenki hallatni akarja a hangját. A víz táplál és éltet minden élőlényt. és csendben marad. Aki nagy-hamar eredményi akar. ha kevesebbet költünk. ki nem az. hollywoQdi ragyogásban akarja láttatni magát . pózol. mint amennyit keresünk. ahol szabadságunkban áll. Az egyetlen kivétel az energia. nem? Önmagunk kényeztetéséből önmagunk fontosságának tudata következik. Soha ne feledjük: a szellemi ösvényen semmi sem szavatolt. Ezek a csodálatos dolgok világítanak rá a szellem világában elfoglalt helyünkre. a természetestől és a jótól. . Ez az áramló víz útja. Akkor magától jön el hozzánk. ki a spiri-tuálisabb.és az abból eredő megelégedettségre. hogy hol vagyunk a többiek között. Mivel a beavatott erős.. hogy észrevétlenül és gondtalanul mozogjunk minden élethelyzetben.

56 Ezek a valódi dolgok. Mi pedig saját erőnk és időnk rovására zavartuk meg a létezését. Köszönöm a ruhákat. szentelj egy pillanatot annak. hogy nem érjük el. Halhatatlan énünk kegyessége nem ismer végérvényességet és ítélkezést.érzelmileg közelítjük meg. Másrészt az illető negatív energiát sugárzott. és alacsony energiaszint. minden egyéb mája. a gyengeség. amit a lelkiismeret-furdalás noz létre. köszönöm. A legtöbb dolog azonban. valójában mások által kitalált szabály. Mindez azonban csupán energia. Úgy is gondolkodhatna: . Csak magas energiaszint létezik. amire vágyunk. hogy ilyen lehetőségeim vannak a megélhetésre. Csodálatosak a gyermekeim. már az elkeseredettségünk ténye is le-eyengít. Csodálatos ez az élet. azt bizonygatjuk magunknak. nagyszerű szellem. hogy nem kaphatjuk roeg azt. Amiért sóvárgunk. romlottnak bélyegeznek. Fojtogató vágyakozásunk miatt az illető kellemetlenül érzi magát. ami miatt bűntudat ébredhet bennünk. és ezzel éppen azt taszítjuk. és a társadalom számára hatásos szabályozó eszköz. Ezután láss hozzá célod módszeres megvalósításához. hogy az autó az életem részévé válik. Minden nap lefekvés előtt vagy mielőtt kiszállnál az ágyból. Tartsd kordában a vágyakozást. hogy akár egyetlenegy tökéletesen ártatlan áldozat is létezne. talán még jobbat is találok. Köszönöm. akire vágyunk. gyengévé tesz. Az emberi gyengeségek közé tartozik még a bűntudat. Mondd azt: Szeretnék egy új kocsit. Szigorúan metafizikai értelemben véve nem hiszek abban. amid van. amely felszabadít. Gazdagnak érzem magam. vagyis fennhé-jázás. befolyásol. Ha szerelmesen epe-dezünk valaki után. Az örök Tao nem ismer szerencsét és szerencsétlenséget. de most nem engedhetem meg magamnak. Ez is egyfajta kényeskedés. jót és gonoszát. azzal kellemetlen tapasztalatokat vonzunk. és eltávolodik tőlünk. A házam nem álmaim otthona. hogy köszönetet mondasz mindazért. kivagyiság. Ha rosszat tettünk valakivel. Ha egy bizonyos cél elérésére áhítozunk . való igaz. mint a többség. hogy gondoskodtál számomra hajlékról. Ebből gyakran az következik. Mind múlandó. köszönöm a barátaimat. A határtalan észlelés teljességéből tekintve a támadó és az áldozat egy és ugyanaz az energia. amely korlátoz. A sóvárgás és a nyafogás mit sem ér. a mesterkedés vagy a hiányérzet gondolatformáit árasztjuk magunkból. és ezzel beleráncigált minket az életébe. szabályok közé szorít. Ha nem úgy viselkedünk. könyörgünk érte -. érzem. Majd később megszerzem. ami a szeretetet fejezi ki. választhattunk volna erényesebb cselekedetet is. de köszönöm. Ha az önkorlátozás.

és elismerjük teljesítményeinket. Istenem. A következő. Igaz. jobb utat választunk a tanuláshoz. felszabadító. és mondjuk azt: Ettől a pillanattól fogva helyesen cselekszem. . csak megbocsátás. A bűntudat haszontalan energia. A gyenge önbecsülés élettapasztalatunk és programozásunk része. felszabadító magatartás és cselekedet mellett igyekszünk dönteni. Jobbá tehetjük a saját magunkról kialakult képünket a nélkül is. Az tesz erősebbé. és meg is tesszük. Ezután pedig fokozatosan lépjünk túl a szégyenérzeten. ez mindig a gyermekkori élményekből és neveltetésünkből ered. léteznek alacsony energiaszintű. Legyünk tehát bátrak. hogy örökkévaló szellemi értelemben nem létezik valódi bűn. Sokkal becsületesebbek lesznek tetteim.ilyenkor éppen erre a tapasztalatra van szükségünk. Haladunk. Ha valamit helytelenül tettünk vagy elrontottunk. De csakis erről van szó. Bocsássunk meg magunknak. legyünk összeszedettebbek. Fokozatosan megerősödünk. és léteznek magas energiaszintű. szeretetet ébresztő. Az egótól a szellem felé vezető utazás egyik fontos eleme az elfogadás. nyugalmas perceinkben belső világunkkal foglalkozunk. ne váljunk tökéletlenségünk áldozatává. és folytathatjuk utunkat. Ebben az életben mindkettőt megtapasztaljuk. Mindenképp meg kell nyirbálnunk ezt az érzést. először is el kell fogadnunk. szeretjük magunkat. fejlődünk. hogy feltétlenül begyógyítanánk a belső gyermek minden sebét. és küzdjük fel magunkat addig. kegyelmezzünk meg magunknak. amiért egy tanítót vezettél hoz zám. és lássuk be. ha figyelünk magunkra. Csak annyi történik. Nincs. Feloldozhatjuk azonban magunkat. ihlető és gondoktól megszabadító tettek. és akkor új jövőképet alkothatunk magunknak. Ez szent keresésünk kulcsfontosságú tényezője. gyakoroljunk többet. amit ne igazíthatnánk ki. valójában nem bukunk el. hogy az előttünk álló lehetséges tettek választékának a másik végpontjára tévedtünk. és kudarcot vallunk. és énképünk apránként tökéletesedni kezd. vagy valami igazán bántót művelünk másokkal . növeljük meg az energiaszintünket. hogy meghaladjuk azt. a bűntudaton.Nincs gond ezzel az emberrel. Azért vagyunk itt. Magunkat tökéletesítő szellemi emberként természetesen inkább a magas energiaszintű. Tiszába kell kerülnünk az ellentétekkel. ha tanulni akarunk. még mielőtt teljesen elborítana. hátrányosan befolyásoló gyengeség az önbecsülés hiánya. Ta nulságos volt. Rajzoljunk egy vonalat a homokba. Ha kevés az önbizalmunk vagy gyenge az önbecsülésünk. ha felülkerekedünk rajta. aki beavatkozott az életembe és felforgatta azt. bántó és korlátozó tettek.57 Köszönöm. Ha olykor mégis a másik utat választjuk. hogy a tükörbe nézve azt mondhassuk: . Olykor talán minden összezavarodik. Ha fejleszteni kivárijuk magunkat.

kapcsolatunkon keresztül. inkább erősségeinkre összpontosítsunk. megvan az erőnk. Mindez elvezet a következő lépéshez. Ha így teszünk. Ha így tekintünk magunkra. hogy az ősidőkben a bolygónkon járt tanítók mindenekelőtt azért voltak tanítók. és kevésbé uralja életünket. Kimeríthetetlen energia. Hatalmas erő lakozik bennünk. vagyis annak felismeréséhez. Javítsuk ki azokat. mert akkoriban a többi ember tanulatlan volt. vagy ne is vegyünk tudomást róluk. lelki és metafizikai értelemben egyaránt gyen .58 Nem győzöm ismételni: ne siránkozzunk gyengeségeinken. a végtelen észlelés szemszögéből. gyarlóságunk darabokra hullik. ami az isteni erőből árad.

hogy kizárólag az ő filozófiájukon vagy spirituális társaságukon keresztül vezet az út az erőhöz. Magától értetődik. mint hajdan. a buddha-természet. Buddha. amikor Lao-ce a fácskája alatt üldögélve írta a Tao Te Kinget.Jézusé vagy Buddháé . Igaz. Sokak állítják. meríthetünk belőle. ami túl van korunk ismeretein. mint a nagy tanítóknak. Nem szűnt meg létezni. Ráadásul még mindig több ezer éves hiedelmek tartanak fogva. ami a . Valójában nem is sejtjük. Leülhetünk meditálni. akinek csak egy kicsivel is kiterjedtebb az észlelése és mélyebb a megértése a többiekénél. míg nem mondjuk neki . Az energia nem vész el. olyan tudáshoz juthatunk. az energiafolyam. Az elektromosság mindig létezett. Lehetetlennek tűnő álmokat kell álmodnunk. a biológia és a kémia területén hatalmasat léptünk előre. azt néhány millióval megszorozni. a tudományok. MERT MASOK NEM AZOK Tekintsünk vissza a néhány évezreddel korábbi időszakra. metafizikai tudásunk még mindig a neandervölgyiek szintjén van. Egyszer csak mérhetetlenül nagy energia . ami hihetetlen mértékben meghaladta a kis emberkék energiáját. hogy bárkit csodáltak és istenítettek volna. Ha imánkban vagy meditációnkban megszólítjuk ezt az energiát. Az időszámításunk előtti hatodik század környékén. Valójában a tanítók energiája a mai napig jelen van .jelent meg a bolygón. Ugyanakkora erő áll rendelkezésünkre. hogy ezt akarjuk. Korunkban is megszerezhető az érzékeken túli észlelés. szellemi és vallási hiedelmeink döntő része legalább kétezer évvel korábbról származik. az emelkedett tudatosság minden fajtája. Énünkbe vetett hitünk növekedésével megemelkedik a szintje. Metafizikai. A Krisztus-tudat. mire vagyunk képesek. így kellett lennie. ma is hozzáférhető.és még sokkal inkább. Még mindig le vagyunk maradva korunktól. de a krisztusi tudat és a tanítók energiája örökkévaló.59 8. Lao-ce vagy Mohamed tette. és megélni ezt a hatalmas álmot. Az energia minden fajtája mindig is volt. Nem meglepő. az ősi bölcsességek. használhatott volna elektromosságot a világításhoz. miként azt Jézus.LEPES CSAK AZERT TERMESZETFELETTIEK A MESTEREK. hogy az embereknek szükségük van rá. Nem tudja. amikor még tudatlan törzsek éltek a Földön. két és fél ezer esztendőre volt szükségünk ahhoz. Míg a technika. mire használható. istenünket vagy a bennünk lakozó isteni erőt. tanítónk energiáját. hogy felfedezzük. csak átalakul. ezért nyugodtan szuny-nyadt a Föld kialakulása óta. a csodák. hogy a tanítókra istenként tekintettek. a gyógyítás.mint ahogy az elektromosság sem tudta. és megtanuljuk. Megérezhetjük. végezhetünk vizualizá-ciós gyakorlatokat. és mindig is lesz. amelyből a tanítók merítettek.

Ez belső spiritualitásunk legizgalmasabb oldala . Ezután váljunk a részévé. mi is képesek vagyunk rá.minden elfeledett ihletettségből. újrateremthetjük azokat. Ráhangolódhatunk. Meríthetünk abból. tegyük belsővé energiájukat. Aki gitározni tanul. Átérezheti a gondolatait és érzéseit. Aki híres focista szeretne lenni. hogy a tanítókra úgy tekintenénk. hogy játszottak a sport legkiválóbb alakjai. meghallgathatja a valaha élt legnagyszerűbb gitárjátékost. és átadhatjuk másoknak.az ösz-szes energia és tudás ebben a pillanatban is elérhető. Beethoven. amely raktározza az emberiség összes. és mennyiségét a duplájára növeli.60 szokványos módon nem elérhető. Edison és Tesla zsenialitása . Newton. miképp segíti az önfegyelem az elme összpontosítását. és használjuk azt. . Mozart. amit a teozófusok Jkasha-krónikának neveztek . mint akik elérhetetlen magasságokban lakoznak. Mindez még létezik. és érezzük azt magunkban. megnézheti. Térjünk át a következő fejezetre. Buddha megvilágosodását. Tegyük belsővé a krisztusi tudatot. Csatlakozzunk a ragyogáshoz. Ahelyett. valaha létezett tudását. Csatlakozzunk a csodákat előidéző erőhöz. kísérleteinkből hozzáadhatunk mindeddig ismeretlen gondolatokat. felveheti energiájuk rezgését és elragadtatásukat. jelen van Einstein. Eggyé válhat vele tanulás közben.ezt a fogalmat leginkább a kollektív tudattalan szópárral lehet leírni. és képzeletünkből. Ha Jézus képes volt kézrátétellel gyógyítani. bölcsességből és tudásból meríthetünk. Ez ugyanis a lehető leggyorsabban szilárdítja meg energiánkat. amely azzal foglalkozik. a fényt.

hatalmat. máskülönben mindig az ego diadalmaskodik. és nem érdekli. Széttártam a karjaimat. szükségünk van bizonyos mértékű önfegyelemre. Leparkoltam és bementem. a mennyország meghatározhatatlan irányába néztem. mit vár el tőlünk. mint a legtöbb viktoriánus templom. Amikor életünk irányításáért viaskodunk az egóval.Istenem. amit abban a kis putney-i templomban kötöttünk sok évvel ezelőtt. vajon összeszedjük-e magunkat vagy sem. Ez a nap egy volt azok közül. amelyek a legnagyobb hatást gyakorolták rám életemben. A valódi erőt. mert a bölcsesség utáni vágyam kinyilvánítása ebben az életemben meghallgatásra talált. másfajta észlelésekbe . Azért van szükségünk önfegyelemre. vagyis a mély transz művészetét. és náluk folytattam a tanulást. Régi és nagyon szép épület volt. és a folyamat máig is folytatódik. LÉPÉS ERODET AZ ONFEGYELEM TEREMTI MEG Huszonnyolc éves koromban fogtam fel először valamit a Tao és a halhatatlan én fogalmából. tegyél bölccsé! Adj bölcsességet! Nem pompát. honnan jött az ötlet. fölöttem a karzaton egy orgonista gyakorolt.a halhatatlan én megragadását. aki egy különleges. théta agyhullámmeditációt tanított. hogy megértsem a körülöttünk lévő láthatatlan világokat és emberi lehetőségeink valódi természetét. Azt kérdeztem magamtól: Ki vagyok én? Mit akarok ebben az életben? Mik a céljaim? Egy ideig töprengtem. Isten energia. Fogalmam sem volt. Bölcsességet kívántam.kizárólag önfegyelemmel érhetjük el. az igazi tudást . Mindennél jobban vágytam rá. nagy vagyont vagy könnyű életet kértem. lépés annak a felismerése. Apránként szert tettem némi bölcsességre. Emlékszem.áldott legyen a neve -valahol odafent üldögél. Ezért a 9. hogy Isten . Letérdeltem hátul. úgy emlékszem. és rádöbbentem. egy nap éppen London Putney negyedén hajtottam keresztül. mint az ego kielégítésének kényszere.61 9. Miután találkoztam ezzel az emberrel. hogy amit igazán akarok. válságos helyzetekben bölcsesség utáni vágyunk hatalmasabb. Az isteni erő még mindig tartja magát a megállapodáshoz. A templom szinte üres volt. Hogy miért? Nem arról van szó. az a tudás. Áldott legyen érte! Azt hiszem. hamarosan más tanítókat is megismertem. és így szóltam: . hogy a valódi erő az önfegyelemből ered. Nincsenek érzelmi reakciói. Bach Fúgáját játszotta. mit kell tennünk. amikor megláttam egy kis templomot a főutcán. és megmondja. Ha képtelenek . mert anélkül irányíthatatlan az elme. hogy túlléphessünk ezen a fizikai síkon és bepillanthassunk más világokba. Nem sokkal később megismerkedtem valakivel. és körülnéztem.

Mindez csodás egyensúlyt teremt. és könnyedén. hatásosabb.megrekedünk a serdülőkorban. ha leköt a civakodás a neandervöl-gyiekkel az élet piacterén. mintha tatár űzné őket. Kívánjunk nekik minden jót. vagy maradjunk teljes csendben egy-két órán keresztül. hogy a zavaró érzelmek ne befolyásolhassanak. ha fokozatosan.. hogy olyan dolgokat tegyünk.szellemi értelemben . Addig jár a korsó a kútra. a derű és a csend pillanatai lefegyverzik az egót. vagy azzal. hanem . amiket nem feltétlenül szeret. hogy olyan tettekre fogjuk rávenni. Igen nehéz magunk mögött hagyni a mechanikus világot. a veszekedés érzelmi állapota és gondolatformái így is. A rendetlen és piszkos élettér legyengült metafizikai és lelkiállapotra vall. Meg kell barátkoznia a gondolattal. és megtalálja a . észrevétlenül cserkésszük be. Ha valakivel hajba kapunk. mint az ego kicsinyes győzelmei. A legtöbb embernek nem jutna eszébe a derű mint az önfegyelem gyakorlása. a legtöbben úgy menekülnek. hogy az ego inkább körbe-körbe kering. Aki túl elfoglalt. amelyek elősegítik önuralmunk fejlődését. Néha elkerülhetetlen az összetűzés. majd jelentősebb dolgokat önmagunk fegyelmezésére. modern világunkban azonban magunknak kell kiharcolnunk a nyugalom és a csend pillanatait. ha folyton másokkal hadakozunk. és el kell kerülnünk. úgy is leláncolnak. Ezért hát rá kell vennünk magunkat. hogy gyakoroljunk. és szoktassuk az egót a gondolathoz. hogy meg kell hátrálnunk. Mit sem számít. milyen módot választunk az önfegyelem erősítésére. Lényegében nem számít. a lényeg. belső világunkat még különlegesebbé teszik. ha valakinek sok társadalmi vagy üzleti kapcsolata van. hogy mi irányítunk. Úgy hiszem. Ha az önfegyelem kerül szóba. amennyire csak lehet.62 vagyunk uralkodni magunkon. Sokkal többet ér a szabadság. ha ez némi kellemetlenséggel jár. Nem kell beleszeretnünk mindenkibe. hallgassunk lágy háttérzenét. különösen akkor. még akkor is. Különösen fontosnak bizonyult számomra a rend fenntartásának fegyelme. éterien élni. azzal metafizikai értelemben visszatartjuk magunkat. A nyugalom. Találjunk ki először szerényebb. Az elintézetlen ügyeket meg kell oldani. és ettől az ego fontosnak érzi magát. Az első a derű fegyelme. mint hogy elfogadná az irányításunkat. hogy jogos vagy jogtalan a felháborodásunk. az is próbáljon meg legalább napi tíz-tizenöt percet szánni erre. Aki erős. ami nálam bevált.. Kapcsoljuk ki a tévét. elkerülhetetlenül ki leszünk téve a bennünk élő elkényeztetett kölyök szeszélyeinek. Szabaduljunk meg a kötekedő alakoktól. Az általános derű érdekében igyekeznünk kell. de simítsuk el a nézeteltéréseket. A nyugalom és a csend révén belső énünkhöz imádkozunk. és eresszük útjukra őket. hogy kivonjuk magunkat mindenféle vitából. hogy bármilyen módon szembekerüljünk másokkal. kezében tartja életét. A tevékenység kielégüléssel tölti el a személyiséget. Nem válunk éretté. Mulatságos. íme néhány módszer. húzzuk ki a telefont. Nem növekedhet az energiaszintünk.

A rendetlenség révén az ego uralma alatt tart minket. Simogató éjjeleken hatalmas sziklákon fekve néztem a csillagos eget. Barátommá vált az eső és a hó. hogy időt kerítsen a rendrakásra és a takarításra. annál jobban megkeseríti életünket. Megszabadultam a sötétség miatt érzett félelemtől. annyira különlegesnek érzi magát. a hideg zuhanyt. A mérhetetlen jósághoz szóltam. annyira el van telve magával. Minden egyes éjszaka ott voltam. önfegyelme igényli is ezt. hogy először a sarkunk érné a talajt. valahányszor megszólal a csengő. Eggyel több okunk van hát arra. hogy ne vegyek tudomást az időjárás viszontagságairól. mi több. A bennünk élő elkényeztetett kölyök csak magával van elfoglalva. csendben sétáltam. hogy rangon alulinak tartja a takarítás és mosogatás alantas tevékenységeit. Minél gyakrabban teszünk az elkényeztetett kölyök kedvére. Nem reagáltam az időjárásra. vagy patkánytetemeken átgázolnunk. mint ahogy általában gyalogolunk. Megtanultam egy különleges járást . a nap melegében és az évszakok örök körforgásában. vagy havazik. hogy a mama rendet rakjon helyette. és rájöttem. Életünk irányításának bizonyosságaként növeli biztonságérzetünket. majd ezután következnének a lábujjaink. Ahelyett.a gyaloglásnak ez a módja egy kínai szerzetesrendtől származik. és mélyre ásva kutattam magamban. Megtisztítja gondolkodásunkat. hogy mutasson számomra ismeretlen dolgokat. Önfegyelmünk erősítésére számos egyszerű és hatásos gyakorlatot találhatunk ki magunknak. A rend megteremtéséért tett erőfeszítéseink napokon belül megtérülnek. miként tarthatom magam melegen pusztán az elmém segítségével. de ez nem az ő hibája volt. dermesztő hideg van. Néhány dolgot soha nem értettem meg. A régi korok embere a természet egyszerűségében. Az isteni erő mindenfélét mutat nekünk. hogy fúj a szél. A rendetlenség az ego nyugtalanságának és lustaságának a külső megnyilvánulása. a vízben. Ezek legfőbb jellemzője. alázatosságában és gazdagságában ismerte fel Isten kegyességét: az állatokban. Megtanultam. Úgy tudom. nem pedig egy éretlen elme áttekinthetetlen megnyilvánulása. Életünk így ima lesz.63 módját. és nem az egót kényeztetik. a . ez volt az önfegyelem gyakorlata. Tegyük életünket a lehető legtisztábbá. Próbáljuk ki a korán kelést. Néha az időjárás nem embernek való volt. Mégis folytattam a sétát. Néha az ördögfióka annyira fontosnak. tigrisjárásnak nevezik. A rend növeli magabiztosságunkat. hogy rajtunk segítenek. Három éven át minden éjszaka sétát tettem az erdőben. esetleg sétáljunk pirkadat előtt az erdőben vagy egy parkban. hogy elhalmozzuk mosogatnivalóval. és arra vár. dolgainkat zen módon tartsuk rendben. Nem engedhettem személyiségemet azon siránkoz-ni és nyafogni. a szélben. ráadásul nem kell a tárgyak utáni kutatásra pazarolni energiánkat.

Az agysejtek felveszik a metronóm ütemét. Mondd azt: .Ma este ezt a dolgot akarom megvizsgálni. amelyekben az agy a napi eseményeket dolgoz^ ná fel. a lefekvéstől kora reggelig haladva nézzük végig a nap eseményeit. hangot adó meditációs ketyerét vásárolhatunk. és transzközeli állapotba kerülhetünk. módot kell találnunk rá. ezáltal lehetővé teszi. de nem könnyű végrehajtani. és szellemi utam kezdetétől nap mint nap igen sokat meditáltam. A gyakorlatot közvetlenül elalvás előtt végezzük. általában este végzik. hogy megfigyelhessük az életünket. és könnyebben megszabadulhatunk nemkívánatos érzelmeinktől. Olyan ez. hogy tiszta tudattal merüljünk álomba. Körülbelül egy órán át próbál gattam a tigrisjárást. A gyaloglás és a meditáció lényege. Ez a gyakorlat élményeink tisztázásának egyik módja. Szükségtelenné tesz rengeteg közönséges álmot. Ez az eljárás a hindu hagyományból ered. Kezdetben éjszaka kommunikálunk leggyakrabban a mindentudó halhatatlan énnel. Önfegyelmező gyakorlataim közé tartozott továbbá a vegetarianizmus. az agy ritmusa lelassul. és ezzel megnyirbáljuk az ego hatalmát. hogy foglalkozzon vele. majd hazamentem teázni. végül pedig a sarok. Az éjszakai sétákat három évig folytattam. amelynek először a külső széle éri a talajt. ez másodpercenként négy-hat lengéssel ketyeg. talán emlékszik rá. . aztán jönnek a lábujjak. A tigrisjárás is valami hasonló. Mindig szántam egy kis időt a napom áttekintésére. Kezdetben egy théta-metronóm segítségével meditál*! tam. minden különösebb erőfeszítés vagy tapasztalat nélkül. Számos. és rengeteg cég forgalmaz ilyesmit. Ha valami gondod van. Ha valaki ismeri a Kungfu című. Rákényszerít. Kérlek. hogy feladatok elé állítsuk vagy irányíthassuk a személyiséget. adj rá választ reggelre.64 tigrisjárásnál minden lépéskor előre mutat a lábfej. hogy akaratunkkal idézzük elő a nyugalmi állapotot. amelyben Risszöcskének rizspapíron kellett lopakodnia. csak figyeljünk.egy perc: meditáció a nap minden egyes órájára. mintha visszafelé haladnánk az időben. Lelki szemeinkkel fordított sorrendben. ne alkossunk ítéletet. végül pedig huszonnégy perces meditációval fejeztem be reggeli gyakorlataimat. nem szalad el mellettünk az élet. Igen kecses és csendes mozdulatsor. Ezáltal a vezetőülésbe kerülhetünk. Kérd meg halhatatlan énedet. Én kedvelem ezt a módszert . A nap történéseinek áttekintése rendet rak elménkben. hogy gyaloglás közben összpontosítsunk. Ne foglalkozzunk túl sokat a történtekkel. Fegyelmezetté kell válnunk. de azok általában elég drágák. régi tévéműsort. ami mellett évekig kitartottam. vizsgáld meg éjszaka. hogy a bevezető képsorokban volt egy jelenet. miközben az őr ugrásra készen állt. Ha időt szánunk erre. Egy egyszerű théta-hangkazetta jóval olcsóbb.

vagy a beszélgetés szavai közötti csend. mint a falevelek közötti tér.így kevésbé fárad a szem. hogy képmásod elkezd átalakulni. kik is vagyunk valójában. hogy megtébolyítsanak. A 14. hiszen ennek híján nem tudjuk az egót engedelmességre bírni. néha más világok tárulnak fel előtted. Elengedhetetlen azonban az önfegyelem. a minket körülvevő dolgokkal folytatott életteli. A tükörrel végzett gyakorlat. könnyen előidézheted a théta-transzállapotot. Előfordulhat. mert attól fogva belső énünk derűjét tükrözi. Máskor hatalmas jelentőségű dolgokat láttat. és éppen egy busz hajt el előttünk. Csakúgy. és arról elmélkedhessünk. Aki még nem próbált ilyesmit. Olykor ezek egyszerűek. gondolatok és megoldások villannak fel elmédben. például átjárót mutat két világ között. A szokásostól eltérően fogsz érzékelni. mint a civakodás és a vi-szálykodás. tekintetedet kissé irányítsd lefelé . Ha eggyé válunk a halhatatlan énnel. mintha ezek a világok feléd nyúlnának a tükörből. különféle arcok jelenhetnek meg a sajátod helyén. és igyekezz minél kevesebbet pislogni.ki. Halhatatlan énünk arra való. Belső és külső énjeink örömteli beszélgetésbe kezdenek. Ez a gyakorlat lehetővé teszi egyfajta biztosabb párbeszéd megteremtését értelmi-érzelmi. soha nem látott dolgok tanúi lehetünk. és ha a metronómot is használod. és ülj le egy tükör elé. a bíráskodás és az ítélkezés is az ego börtönébe vet. akár ébredéskor. valódi énünk között. Úgy tűnhet. hogy egyedül lehessünk. az oldalára ragasztott hirdetés szövegében megpillantjuk a választ. azaz a mások bírálatának és megítélésének kerülésével. a szív tájékára. Ha ekkor felteszünk magunknak egy kérdést. amint a homályos nemvilág a kozmikus élmény -amit mi életnek hívunk . Nézd csendben a tükörképedet fél órán át. Látomásaid támadnak. vagyis a mindennapokat élő énünk. Az élet a belső én jelképévé válik. és halhatatlan. gyújts gyertyát.65 Másnap. és egyre magasabb energiaszintek felé vezessen.és belégzése között ingadozik. . elzárja előlünk a végtelenséget. miközben legbensőbb érzelmeid áramlanak feléd a tükörből. akár később. és a külvilág megváltozik. majd egybeolvadnak. Keress egy teljesen sötét szobát. ne engedd. megdobbentő élménynek találja majd: lassan kirajzolódik előtte. és segít. hogy tanítson bennünket. a csendes séta és a meditáció megmutatja fizikai világunk valódi. Figyelmedet szegezd lényed középpontjára. kölcsönös párbeszéd része lesz. lépésben részletesen foglalkozunk majd az önfegyelem másik fajtájával. Hozzá fogsz szokni. A derű megvéd a törzsi érzelmek zavaró hatásaitól. Csak figyeld őket. Szánjunk időt arra. hogy távolságot tarthassunk saját érzelmeinktől. hirtelen megláthatjuk. Próbáld ki a következőt. Figyeld magad. és bepillanthatsz a mennyei dimenziókba. ki is ő. sokdimenziós természetét.

Térj ki előlük és . amikor sűrűn zuhog. Olyan. Valahogy rá kell venni őket. kezdd gyakorolni a nincs-kocsim élményét. a vízzuhatagot. hogy most megéljük az esőt. hogy miként reagálnak az emberek az esőre. Örökkévaló. mégpedig azáltal. miként figyeljük az életet és az ént. és maradjanak csendben. Az összpontosítás segítségünkre lesz a függetlenedés folyamatának bevégzésében. és kevésbé reagálunk rá. Ha tehát valaki mond valamit. a hideget. Amikor zavarnak vagy megőrjítenek. hogy függetlenséget tanuljunk. most az esőt gyakorlom. hogy megtanulunk nem reagálni. Mindent ellep a csirketoll. Megoldásokat kell találnunk. Fegyelmezett és uralt elme nélkül életünk vesztett csata. hatásra és nem ellenhatásra. és amikor istenigazából rázendít. mennyire vagy higgadt és erős. amelyek összevissza repkednek a rakodótérben. reagálásra tervezték. Tapasztald meg az elázást. és csak annyit mondj: Hé.dühvei. Távolságtartásra van szükségünk. Előadásaimon általában azt hozom fel példának. finomkod-va próbálják végezni dolgukat. Nem sokan szeretik az esőt. hogy megtanuljuk szemlélni az életet. a zabolázatlan elme felel rá. LÉPÉS AZ ELME OSSZPONTOSITASA Énünk felfedezésének elemi feltétele az elme összpontosítása. ajándék. akikkel különösen nehéz bánni. ragadd meg az alkalmat. Reagálhatunk. csalódottsággal és egyéb érzelmekkel. de egyszerűen el is fogadhatjuk. miközben megpróbálják elkerülni az esőcseppeket. máskor kevésbé megfoghatóan . Az eső természetes dolog. Legközelebb. méregbe gurulnak tőle. és mérd fel. akikkel rendszeresen dolgod akad .a barátokat. bosszankodnak. tehetjük mi is ugyanezt. Fogadd el tanítóidnak azokat. akár különleges frizurát is készíttethetsz. Az elme összpontosítását ébren és meditáció közben egyaránt gyakoroljuk. vagy bármilyen más helyzetet. halhatatlan és végtelen lényekként járunk a világban. Na és? Gyakorold az esőben járást. néha nyilvánvalóan. vedd fel a legszebb ruhádat és kabátodat. miközben ránk szakad az ég. és mondd azt: Ha már nincs kocsim. a piszkálódó kollégákat. a rokonokat. mintha egy teherautón negyven csirkét szállítanánk. nem bonyodalmakra. Az eső a tanítónk. ami szorongást kelt. és akkor majd gyakorolhatod az ebéd-azanyóssal vagy a beszélgetés-a-bankigazgató-val-a-folyószámlámról című játékokat is. Mulatságos. ahogy egyesek a szokott módon. hogy szép sorban üljenek. és az állatok szörnyű lármát csapnak. Tökéletes helyzetet teremt arra.66 10. Ne állj ellent a hidegnek. Tanuljuk meg. Ha legközelebb a parkolóba érve nem találod ott az autódat. örömmel. nem érzelmeket. akkor tigris járással megyek tovább. Az elme az öt érzék révén észlel. a legtöbben kedvezőtlenül reagálnak. menj ki a szabadba. Az ébrenlét idején ez javarészt abból áll.

és nem tudjuk megfigyelni társadalmi és értelmi programozásunkat. nincs módunk. Elmélyedés és magunkba tekintés nélkül vakon élünk. és nagyon megijedtél. önmagád könyörületes megfigyelője. Sosem fogjuk teljesen megérteni. hogy már nem is emlékszel erre az esetre. Másokat hibáztatnak. ahogy van. miként reagálj azokra. Mindenki tudja azonban. ital. programozásunk melyik részéből erednek félelmeink. miközben a válasz tudattalan ösztönzéseikben. Jómagam a repülőterek nagy híve vagyok kevés dolog van. csak szűnjön meg ez az iszonyatos érzés. és akkor megszüntethetjük őket. amit ne lehetne meggyógyítani egy kis repülőterezéssel. aki a végtelenben lebegve növekszik és tanul. sokkal tisztábban érzékelheted a nehéz helyzetek kezelésének módját. mert mások tudták. az elme és az érzelmek összetett szerkezetén keresztül működik. sugallataikban és félelmeikben rejlik. amelyből minden mélyebb ösztönzésünk és hajtóerőnk ered. de beléd vésődött. és valamit kezdenem kell ezzel a félelemmel. Mint azt egy korábbi könyvemben már említettem. Miért rettegsz. most éppen az emberi létet gyakorolva. miként engedted rángatni magad a múltban. miként vetítjük legbensőbb érzéseink összetett rendszerét az életre. Fokozatosan megvilágosodik majd előtted. Valójában fejlődésben lévő isteni energia vagyunk. Ezek csupán lényünk részei. Az elméjük áldozatává válnak. éteri mibenlétét felismerhesse. sohasem értjük meg. Időbe telik. esernyővel? Azért. hogy ezekből a tényezőkből miképpen következik jelenlegi élethelyzetünk. Térjünk vissza az elme összpontosításának lényegi részéhez. mivel válthatnak ki belőled negatív reakciót. Tetteik következményeit csakis az ego nézőpontjából szemlélik. azt mondta: „hu!". kik is vagyunk.bármi jöhet. a repülőtér modern korunk egyik legnagyszerűbb találmánya. mert ötéves korodban elment melletted egy zöld kabátos férfi esernyővel a kezében. szabad leszel. sem személyiségünk egójával.67 figyelj. amely a test. és azt sem. Életük zavaros és fájdalmas. és ráébredhessen: valójában örökkévaló szellemi lény. és ez szomorú. Életünk minden rejtélyére megtalálhatjuk a választ a tudattalanunkban. a befelé . Nem vagyunk azonosak az érzelmeinkkel vagy a testünkkel. Egy kis csoki. Ezen a bolygón a legtöbben csak külsődlegesen tapasztalják meg az életet. hogy spirituális. gyógyszer . mire mindet előhalásszuk. Ha nem reagálsz. hogy megértsük. Légy az élet csendes szemlélője. Ha nem látunk bele. vágyaikban. Reakcióik kiküszöbölésével próbálják meggyógyítani magukat: . akik zöld kabátot viselnek. ha meglátsz valakit zöld kabátban. mi miért van úgy. hogy nem gyógyulunk meg attól. amely magától értetődően visszavezet a meditatív állapothoz.Félek. Lehet. ha csokival tömjük félelmeinket és reakcióinkat. Az elmélyülésen és a meditáción kívül nem ismerek más módot a bennünk lévő végtelen elérésére. hogy egy kis repülőtérre van szükséged. Lehet. Egy nap fel kell fedeznünk. Valahogy hozzá kell férnünk a tudatalattihoz.

hogy képtelennek érzik magukat a hagyományos meditáció gyakorlására. kiváló a stressz oldására. és otthagy minket. de már csak alig. mint érzelmi gyakorlat. hiszen a gondolkodás a nem-gondolkodásról művészete. hogy nem kell mást tenned. Az alfa szint alatt a théta rezgéstartomány következik. hogy csak egyetlen út létezne. ha palástba tekered magad. mint a páva. mert ők gyakran annyira az érzéseikre hagyatkoznak. a szenteknél is szentebben. ami igen regeneráló. milyen elképesztően spirituálisak vagyunk. míg gyermekeikkel játszanak. amely másodpercenként négy és hat hertz közötti rezgést jelent.masszázs közben. vesztettünk. Ez a felszínes meditatív állapot. A halhatatlan én láthatatlan. mennyire spirituális emberek vagyunk. Temérdek könyv és tanfolyam nyújthat segítséget ennek eléréséhez. Valahányszor bemutatót kell tartanunk arról. hogy az egész agy ilyen gyorsan rezeg. és meg tudod vakarni a füledet a lábujjaddal. Ez után következik a lassabb alfa állapot. Sokak számára nem megfelelő módszer. vagy bármilyen más tevékenység közben. Maga a bemutató árulkodik bizonytalan hitünkről. a könnyed meditációra. Egyik sem helyes. . Büszkén ülhetünk. mint keresztbe tett lábakkal. Lenyűgöző. A meditáció tárgyalásakor röviden foglalkoznunk kell az agyhullámokkal. hányszor lesz szükséged életedben erre a képességre? Elnézést. A meditációnak nem kell bonyolultnak lennie. csak ha kifejezetten azt kívánjuk. ebben az állapotban keletkeznek az álmok. hanem azt. Úgy tűnik.68 fordulás folyamata azonban kibogozza az évek alatt felgyülemlett csomókat és gubancokat. Ez mind rendben van. de mire is jó ez? Ott ülünk kicsavart tagokkal. Amikor az agy théta szinten rezeg. lótuszülésben az om szócskát zen-getni a templomban. Véleményem szerint minden fájdalmas vagy kényelmetlen testhelyzet csak megzavarja a meditációt. Egyesektől azt fogod hallani. Az ego kicselezett. és mindenki láthatja. ahogy megfelelőnek érzik . Az agy másodpercenkénti hét-tizennégy hertzes rezgésénél beszélünk alfa állapotról. Bizonyos szempontból a meditáció inkább értelmi. hogy ez a legjellemzőbb rezgéstartomány. Éber állapotban agyunk nagyjából tizennégy hertz fölött rezeg másodpercenként. A théta szintje a transzállapot. Nem hiszek benne. nem kell látványosnak lennie. az intuíció és az érzékeken túli észlelés képességének rezgéstartománya. A szokványos éber állapot rezgését béta állapotnak nevezik. Nagyon szép. miközben az isteni erő csendben eloson. Théta állapotban elsodródunk az ego észlelésétől az egyetemes elme felé. Ezért ők meditáljanak inkább a maguk módján. ráadásul pihenteti a testet. Minden hagyományos meditáció megfelel a célnak. különösen egyes nők számára nem. De ha belegondolsz. de nem is helytelen. Ez nem azt jelenti. még érzékeljük ugyan a fizikai testet.

amit Isten elméjének. A meditáció napi huszonnégy perces gyakorlásával megerősítjük magunkat abban. minden múltban. A meditáció fiziológiánkat is megváltoztatja.pusztán agyunk fiziológiai folyamatainak megváltoztatása révén. Megbizonyosodhatunk felőle. Nem fogadom el ezt az észlelést. és . gondolatainkat és értelmünket. hogy érzéseink megváltoztatják az agy kémiai folyamatait. szellemi otthonunkhoz közeledünk. A világ varázslatos. elindulunk a lényük mélyén lévő szentség és szellem felé . Agyunkban a vegyi anyagok reagálnak az érzelmekre. és nem az egónkra. és a minket megillető helyre kerülünk. érzelmeinket. A globális elme molekuláján túl a kozmikus elmét alkotó molekulaként ismerjük fel magunkat. és nyugalom tölt el minket. hogy nem a személyiségünkkel vagyunk azonosak. hogy maradjon nyugton és hallgasson. és még hisztérikusabbá válik. de nem fogadom el a félelmet valósnak az életemben. és még negatívabb lesz. hogy nem pusztán saját elménkkel vagyunk azonosak. hogy kezdetben afféle kis gondolatfoszlányokkal hozakodik majd elő. Ha valaki enyhén pszichoti-kus. Amikor majd cselekednem kell. szerotoninszintünk megváltozik. Korábban úgy vélték. Ránk van bízva az életünk. irányításunk alatt tartjuk az elme felénk irányuló aktivitását. Az agy kémiája hangulataink.nem . Ha ellenállunk a felmerülő gondolatoknak. jelenben. a mély meditációval tulajdonképpen háttérbe szorítjuk az egót. ma azonban már közismert. meg hasonlók. Mondhatod azt: . Egyszer csak határozott. Azt mondjuk a személyiségnek. ahol a halhatatlan én ölelésébe érkezünk. Egyre több endorfin termelődik. Kitárul egy ajtó. másra figyelek. hogy hangulataink és szellemi beállítottságunk az agykémia mellékterméke.69 milyen könnyű ezt elérni. hogy mi irányítjuk önmagunkat. Biztos lehetsz benne. érzéseink és szellemi beállítottságunk mellékterméke.létező elméjének is nevezhetünk. teljes személyiséggé válunk . agykémiája ennek megfelelően alakul át. mint hogy szervizbe kell vinni a kocsit. hogy szóltál erről a félelmemről. jövőben . A théta állapot előidézése remek gyakorlat. és jó ideig semmit nem tesz ellene. Ezt csak az elmúlt tíz évben fedezték fel.arra a helyre.Nem fogadom el ezt az energiát. különösen az említett metronóm segítségével. Egy hisztérikus vagy neurotikus ember fokozatosan megváltoztatja az agyában lévő kémiai anyagok összetételét.bár a személyiségünk révén működünk . Mindezzel kijelentjük. agyunk vegyi folyamatai is egyre inkább ezt a derűt tükrözik. Ha eredendő derűnkhöz. Ha valaki negatív beállítottságú. a kocsival majd később foglalkozom. amitől jobban érezzük magunkat. Ellenállhatsz azonban a tolakodó gondolatoknak. cselekedni fogok. hanem a globális elme egy molekulájával. Nagyon köszönöm. a vegyi anyagok összetétele hangulatát követve változik meg.

A tanító . kapcsold be a metronómot. mert semmi különös nem történik. és ott találod magad. Kihasználhatod az időt. A napi huszonnégy perc meditációnál nem kell ragaszkodnod ugyanahhoz a helyhez. Néha segítséget nyújt az emberi fejlődésnek. Máskor a mindennapi élet történéseinek általános sémáit láttatja velünk. Teljesen új tanítások tárulnak fel előtted. Nagv jóindulattal fog oktatni. A meditáció. Igazán csodálatos korszakban élünk. a tizedik pedig az elme összpontosítása. az önfejlesztés és a megértés utáni vágy segítségével megidézed az erőt. fajunk egyetemes sorsának a megértésében. amely segít átlátni pillanatnyi élethelyzetünket. A kreativitás és a változás hatalmas lehetőségei tárulnak fel előttünk. Engedd őket eltűnni.bennünk van. ahonnan indultál. mélyen a tudatalattiban. amelyek nem a tudatos elme termékei. Tehát a harminchárom lépésből a kilencedik az erőteremtő önfegyelem megtanulása. A meditációval szabaddá teszed magad. pénzügyeinket. Ennek mi is részesei vagyunk. mielőtt a világ többi része felébredne -. Elmédben szavak formálódnak. Ezután szimbólumokat észlelsz. életed hátralevő részében gyakorolnod kell. Akkor egyszerűen csak állj meg valahol. Olyan. és ülj le. Néha igen gyakorlatias dolgokat. Kezdetben talán kissé csalódott leszel. vagy olyan kitágult észleléshez juttat. egy fa árnyékában. kapcsolatainkat érintő információkat tár elénk. megint átéled önmagád felfedezésének izgalmát. Választásunk. . és üldögélj csendben a mezőn. de az egón túl. E két lépés nélkül nincs túl sok esélyed.70 pusztán annak vágyai és reakciói alkotnak minket. hogy ebben a varázslatos korban érkezzünk a Földre. Végtelen lények vagyunk. más dimenzióknak tűnő helyekre. Hősies korban élünk & Földön. Bekukkantasz más világoknak. az elme összpontosítása. az én kozmikus világain áthaladva találhatjuk meg ezt a természetfeletti energiát. akik megfigyelik a személyiségüket. egészségi állapotunkat. aztán az ego apránként visszafoglalja elvesztett területeit. ahol meditálhatsz . Ez nem tíz-tizenöt perc alatt történik meg. hogy tanítson téged. mintha újra középiskolás lennél.a természetfeletti tanító . Egy ideig lelkesedhetsz. Keress egy kényelmes helyet. Örömmel teszi. az egyik legnagyszerűbb spirituális döntésünk volt. Tanít és megmutat dolgokat. hogy néha túl elfoglalt leszel a metronóm használatához. meditálj a buszon ülve munkába menet tíz-tizenöt percet. szállj ki az autóból az út szélén. Lehet. vagy repülőgépen utazva végezd a gyakorlatot.lehetőleg reggel. Később színes foltok jelennek meg a szemed előtt. az elmélkedés. hanem a tudattalanból törnek elő.

nem igazán ismeri a szükségleteinket. Az elektromosság egyaránt adhat fényt templomnak. hogy egyszer talán azzá válunk. mintha csaX remélnénk.HOGY TE MAGAD VAGY AZ ERO! A u. Hinnünk kell a végtelenben. Amikor először pillantottam meg eme világok mennyei fényét. amit nem érinthetünk. A bennünk lévő végtelenség túl van a tudatalattin . Más remélni. mint a személyiség és a tudatalatti -. Ezért kell egy-gyé olvadnunk vele. egymillió dollárt keresünk. Az alagút a mi vüágunk és az odaát lévő világok közötti közlekedés helye. nem ítélkezik. A théta-metronóm több éves használata után vethettem egy futó pillantást más világokra. Nem befolyásol. Isten mennyei fényében fürödve egy szempillantás alatt megszűnt életem minden ellentmondása. mindennek mélyebb jelentősége lett. harmóniát és szeretetet. hogy hozzá tartozom. nem igényel viszonzást. vagy összeházasodunk tökéletes társunkkal. Túlsó végén a fejlődés megszámlálhatatlan dimenziója létezik. akár az elektromos ság. nem szagolhatunk. hogy nagy színészek leszünk. hiszen az isteni erő mindenütt jelen van. mások nem. mennyei és mindenütt jelenlévő. Ez a szeretet nem érzelem. egyszerűen csak van. Meg kell értenünk. ha egyelőre nem így látjuk. amelyet az újraélesztettek beszámolóiból ismerhetünk. Álmunk részévé kell válnunk. A transz állapotában a halált utánozzuk. sem azt. és mi magunk vagyunk az erő. Nincsenek érzelmei. hogy már az erő részei vagyunk . mint aminek a Földön ismerjük meg a szeretetet.71 11. nem láthatunk. de megtanulhatjuk érezni. hogy az Isten ragyogásában megnyilvánuló szeretet elfogulatlan. A legmegdöbbentőbb felfedezésem az volt. hogy szeretjük-e vagy sem a munkánkat. mert tudtam. le-írhatatlanul lenyűgözött. az első reakcióm a mérhetetlen boldogság volt. nincsenek vágyai. Végül képessé váltam rá. Hirtelen végre minden értelmet nyert a Földön. Soha nem láttam még annyi szépséget. és nem is hallhatunk.vagyis bennünk van a beavatott energiája.nagyobb frekvencián rezeg. ha megszabadultunk az ego szemetétől. A halálközeli állapot alagútjának végén ragyogó fény ugyanaz az energia. óvodának. hogy könnyedén eljussak oda. és rendszeresen láttam a halálközeli élmények alagútját. az isteni erőnek ugyanis nincs szüksége semmire. bordélynak vagy kínzókamrának. ezért kívül esik észlelésünk körén. Ez meglehetősen különbözik attól. Különös. LÉPÉS HIGGY ABBAN. Ez a szeretet semmit nem kér viszonzásképpen. még akkor is. Amikor először éreztem ezt a szeretetet. lépéshez hinnünk kell. Elfogulatlan. nem ízlelhetünk meg. . Némelyek túlcsordulnak az isteni erőtől. hogy azonosak vagyunk vele. feltűnik az alagút. Ez a létező legcsodálatosabb szeretet feltétel nélküli. mint ami mindent áthat .

segíthet-e. lépésnél már szó esett. nem lehengerlő szöveggel. szellemeskedéssel vagy magamutogatással. ülj be a kocsiba. és olyan dolgok történnek. Álmaink és céljaink részévé kell válnunk. nem törődsz egy kis záporral. magabiztosságot sugárzunk. Nem számít. Ez nem más. és kezdj szimatolni. Ezért mondom azt. Úgy irányíthatjuk. Ha új kocsira vágysz. amelyek csökkentik energiánkat. Felettük állsz. Amint anyagi formát ölt . akkor az egyetemes törvény csupán a belőlünk áradó hűvös. Ha mondjuk több pénzt szeretnénk. Tekintet nélkül a tényekre el kell kezdeni nagynak ereznünk magunkat. Amikor elindulsz a célod felé. hogy az a kocsi bevágott eléd. feleld azt: Meg kell szagolnom az autót. holnap. Ha belsőleg naggyá válunk. mintha nem lenne. hogy ha egy Rolls-Royce-ot szeretnél. szeretném megszagolni. mintha három vagy hat kilométer magas óriás lennél. Az ego világában egyenes vonalban halad az idő . Cselekedj. értékes erővel. amint városod fölé tornyosulsz. hanem energiánk révén. hogy magunkból mások felé sugározzuk. Nem űz semmi. Erősebbé és szabadabbá tesz mindenkit. Képzeld el magad. Ezért olyan fontos. és erezd biztosan. elvesznek belőle. hozzásegíthet ahhoz. amire vágyunk. és nem cselekszünk ügy. ha a postán otrombán bánt veled a hivatalnok? Nem érdekes. Fejlődésed túlhalad a törzsi érzelmek kicsinyes világán . de elnézést. mint elfogadás.tegnap. inert tudni akarom. ha nem vagyunk nyitottak és melegszívűek. látnod kell lelki szemeid előtt. Ha odajön egy eladó. a célt nem lebegtetheted a meghatározhatatlan. Előbb azonban belsővé kell tennünk ezt az erőt. anyagi vagy társadalmi helyzetünk alapján nem vagyunk nagy emberek. Mit számít. A mindennapok aprócseprő ügyei mit sem érdekelnek. ahogy arról az 1. hogy ez az egyik legfinomabb bőr a világon. ha nem vagyunk kegyesek és nagylelkűek. Tudom. mások fölött állunk majd . mielőtt megvenném. Nem érdekes. Erre mindenki azonnal reagál. Mindennél nagyobb. Örökkévaló vagy. és tudd.72 Az isteni erő nem törekszik semmiféle konkrét végeredményre. ha hiányérzetünk van. ha a boltban valaki megnehezíti a dolgod. hogy higgy magadban. hogy az autó már meg is van. okoskodással. sétálj el a bemutatóterembe.de nem tolakodással. és megkérdezi. se számunkra. milyen a bőr illata. se a maga számára. de nem tudjuk átélni az érzését. hogy már el is érted. ma. nincs meghatározott célja. az érzelemtől mentes szeretet és világosság kiárasztása. távoli jövőben.a személyiségen és az elmén. hogy az erő már most rendelkezésedre áll. Nem kapunk semmivel sem többet annál. A halhatatlan én számára a jövő most van. ha az ego szemszögéből tekintve. Azt kell érezned. mint amink már van. Ezt reménytelenül nehezen tudnák megragadni az érzéseid. szegényes érzelmeket tükrözi vissza ránk. Mégis életünkbe hívhatjuk. hogy túlnőhessünk az életen.

te kis senki. Csupán engednünk kell. és addig. felhagysz az önkorlátozással. ha egy filléred sincs. hogy halhatatlan énünk mutatja az utat. Az isteni erő . teljes személyiségeden. visszajövök egy csekkel. Intsünk búcsút az önkorlátozásnak. még akkor is. Ostoba lehetsz. Még akkor is érezned kell a halhatatlan ént.nem törődsz a véges dolgokkal. Törekedjünk arra. és jelentkezz be. úgysem lehet az enyém. arra. abban bízva. létjogosultságában és szentségében. Ezért olyan fontos a hit hinnünk kell utazásunk csodájában. Ne feledd. hogy mindenben meglássuk a jóságot. mindent átható. csatlakoznunk kell hozzá. Amíg távolinak érzünk valamit. Isten nem áll eléd. Ez ellentmondásnak tűnik. amennyire csak akarsz. és eggyé válni vele. 1 Hinned és érezned kell. Egyetemes vagyok. Mindez arról szól. figyeld meg. máshová menni. Ne költs sokat. mások befolyásolásával. aki vagyok. merre tartasz hosszú távon. amíg csak akarsz. nem érjük el. a szépséget. Ha gazdagságra vágysz. Gazdagnak kell érezned magad. Távolodjunk el a viszálytól. Ha a derűhöz csatlakozunk. csak meg kell ragadnunk. úgy változol meg. Ne törődj vele. egódon. fokról fokra. merüljünk . és engedsz másokat úgy élni. vagyok. integetni. Légy együtt a milliomosokkal. elméden. Ugyanez a helyzet halhatatlan énünkkel is. Ez után a végtelenség szemszögéből tekintesz majd a világra . erezd magad gazdagnak. energiánk megmozdul. Egyik könyvemben arról írtam. miként rezegnek végig egész lényeden. nyugodtan. ha életed éppen romhalmaz. Amikor kiejted ezeket a szavakat. Ahogy a végtelenség elárasztja a lényedet. amerre az isteni erö lakozik. Az elme így szól: Á. Napi gyakorlatként mondd azt magadnak: Örökkévaló vagyok. Akkor találnak meg minket a dolgok. Végjük észre a gazdagságot.ez a hihetetlen. nem kell biztosan tudnod. azzal a tudattal. hogy a részünkké váljon. ha annyit látsz. szedd össze magad! Mire készen állsz. Ülj a márványpalotában. Nem avatkozik emberi ügyekbe. a korlátokkal. és nem mondja azt: . és majd azt a metálezüst színűt kérem. az energiád is meglesz. eláraszt a derű. ahogy nekik tetszik. a csúfságtól. Sétálj be a város legelőkelőbb szállodájába. hogy megpróbálunk továbblépni . ha érzéseinkben csatlakozunk hozzájuk. merre tedd meg a következő lépést. leírhatatlan csoda semmiben nem korlátoz.távozni. és idd meg lassan. hiszen amint érezni kezdünk.Figyelj. mégis lehetsz derűs.73 a pénzem. Végtelen vagyok. ülj le ott egy kávé mellé. miközben csendben igyekszel megoldani a problémákat. Haladjunk mindig a derű felé. Elég. csak csatlakozz a gazdagokhoz. hogy akár pénz híján is elmehetsz egy ötcsillagos hotelbe. egyre kevésbé avatkozol bele mások életébe -. ha az egód tökéletesen maga alá gyűrt. elköszönni. Készen áll. Elboríthatnak a gondok. pedig valójában nem az. egyszerűen enged létezni.

lépés az. Megmutatom a bennünk lévő csodákra nyíló ajtót. amelyek rendszerint láthatatlanok az ember számára. amelyek segítségével gyökeret verhetnek szívünkben ezek a gondolatok. és olyan dolgokat kell befogadnunk. A 11. amely az idők kezdete óta várja visszatérésünket. meg kell figyelnünk a megfigyelhetetlent. Induljunk. Tegyük meg a következő lépést. Engedjük szabadon áramlani a kozmikus isteni erőt. gyengéd szellőjének fuvallatában. hogy átlépjünk egy másik világba vezető ajtón. már eleget vártunk.74 el az életünket átható isteni erő meleg. és átadom neked a kulcsokat. Valódi lakhelyünk a spirituális világ. Gyerünk! . hogy elhisszük. A következő fejezetekben azokról az elvekről esik szó. Ez a lépés arra ösztönöz. Ehhez hinnünk kell a hihetétlenben. itt az idő. már birtokunkban van az erős és egyek vágjunk vele. amelyek nyitják.

hogy nem veheti komolyan a szavukat. Megfogadjuk magunknak. nem? A legtöbb ember nem ehhez szokott. Energiáink teljessége egyre magasabb rezgéstartományba kerül. de elfelejtjük. ezért találomra választottam ezt a számot. A Miracles (Csodák) című könyvemben felvetettem. tény. hogv komolyan vegyük. az már önmagában megerősíti egyre növekvő uralmunkat az ego felett. Vélhetjük. Ezt mindenki megérti. végig-rezgünk a fizikai lét tapasztalatain. hogy hullámtermészetűek vagyunk. Amint fegyelmezni kezdjük magunkat. Ha kimondott szavainkat kötelező érvényűnek tartjuk. a test és a lélek hármasságaként megnyilvánuló energiamennyiségünk igen nagy frekvenciájú rezgés. ragyogó személyiségé pedig akár ötvenezer. amit képtelenek vágjunk betartani. hogy képesek leszünk-e megtartani ígéretünket. Ne kötelezzük el magunkat. vagy szándékosan kitérünk előle. amit nem fogunk betartani. és soha ne ígérjünk olyat másoknak. Ha kötelezzük magunkat arra. hogy egy átlagos. a saját szellemünkre összpontosul. Bármilyen mennyiséggel jelöljük magunkat. Amikor bizonytalanok vagyunk abban. önfegyelmet gyakorló személyé mondjuk huszonötezer lehet másodpercenként. Ez gyengévé teszi őket. Önmagunk fejlesztésével figyelmünk egyre inkább elfordul a földhözragadt dolgoktól. Megígérjük. amit kimondunk. E nélkül nem érdemes élni. még mindig kitérhetünk azzal: . megerősödünk. ha nem muszáj. A példa annak érzékeltetésére szolgált.75 12. LÉPÉS A KIMONDOTT SZO KOTELEZ Igen fontos. hogy ezek után egy beavatotté másodpercenként legalább százezer.Nem tudom még. tegyük is meg. csak jelzésértékű. és menekülnek. Az elme ahhoz szokott. Ha ígérünk magunknak valamit. Számukra természetesebbek a kifogások. Jobb. Önkényesen a másodpercenkénti húszezres rezgésszámot választottam arra. és a végtelenre. Egyre gyorsabban leszünk képesek megvalósítani vágyainkat. hívj vissza egy hét múlva. mechanikus világunkban élő ember rezgését érzékeltessem/ Tudományos eszközökkel egyelőre nem mérhetjük az ember rezgését. végül mégsem lesz belőle semmi. ha valami nem a kedvük szerint való. Egyszerű. hogy így és így teszünk. Egy kiemelkedően fejlett. vagy még annál is több. ha tiszták és becsületre méltók vagyunk. A másodpercenkénti húszezres . hogy az elme. energiánk felélénkül. hogy szavaink szerint cselekedjünk. hogy ha egy átlagos ember rezgésszáma másodpercenként húszezer. hiszen az elme tudja. hogy kibújik az ígéretek alól. akkor egy önmagát fejlesztő. amelyeket nem áll szándékában megtartani. Soha ne ígérjünk olyat. hogy szombaton megadjuk barátunknak a tartozásunkat.

ha egy órával később egy egész doboznyit felfalunk. hogy semmi nincs rendben. És akkor meg is tesszük. és hogy ez mekkora felelősséget jelent . ügyeljünk gondolatainkra. Ne tegyünk üres ígéreteket. pedig tudjuk. Egyetlen hibás gondolat. Igen. de valójában tudjuk. Ezért hát óvakodjunk a komolytalan gondolatoktól és érzésektől. amelyekről előre tudjuk. hogy le fogunk szokni a csokiról. hogy úgy lesz. Minden visszafordítható. akár pozitív. Ha az égő csipkebokorra gondolunk.76 rezgésszámon élők elképzelnek valamit. Hallgassunk meg másokat. Ha hitvány gondolat tolakodik elménkbe. érzéseinkre. Nincs szükségünk nagyzolásra és hencegés-re. lassan cipeld a kert túlsó végébe. válogassuk meg szavainkat. amit nem fogunk megtartani. és máris egy jókora tehénlepény pottyan a fejünkre az égből. Az elme azt mondja. hogy való és igaz. hogy ez eszünk ágában sincs. és gondolatuk kilenc és fél év múlva vagy megvalósul. Amikor eljön az ideje. amiről biztosan tudjuk. hogy soha ne tegyünk olyan ígéretet. akár negatív. azt kapjuk vissza. Ne dőljünk be az elme önfényezésének. nézőpont kérdése. Éppen munkát keresünk. Ha feladatot adunk magunknak . és azonnal érezni fogjuk ennek áldásos hatásait. azonnal változtassuk meg. hogy úgysem tesszük meg. Csendes erőként kell megnyilvánulnunk. vigyük végig. amellyel erősítheted akaraterődet. Sétálj . Folytassunk őszinte párbeszédet magunkkal. hogy menni fog. és amely segít továbblépni. és mondd azt: köszönöm. Legyünk szavainkban is fegyelmezettek. Ha rezgésünk felgyorsul. Ha határozottan kijelentjük. minden gondolatunk és érzésünk hihetetlenül gyorsan válik valóra. hogy nem így van. íme egy gyakorlat. amit kimondunk. állítjuk. Válassz ki egy helyet a kertedben vagy egy parkban. majd tedd le. Ezért ennél a lépésnél meg kell értenünk a szükségességét erőnk védelmének. vagy nem. Tetteink rendbe hozása megkívánja. ha annál maradunk. Jelentsd ki magadnak. mert minden könnyedén megvalósul. azzal megalapozzuk uralmunkat az elme fölött.vagyis elkötelezzük magunkat -. Ne mondjuk magunknak. Legyünk céltudatosak. Akkor hatalmas erő kerül birtokunkba. Ha nem vagyunk biztosak benne. hogy hét napon át minden reggel hét óra egy perckor negyedórán át szertartásosan rakosgatod ezeket a köveket. Szavainkat tekintsük törvénynek. nincs szükség fecsegésre. hajolj meg a kő előtt. és készen állunk.ez a karma azonnali beteljesülése. elég. le fogunk szokni a csokiról. remekül vagyunk. ott terem az előszobánkban . inkább ne fogadkozzunk. Ne beszéljünk magunkról. le fogunk szokni a csokiról. amit mondunk. ne egyezzünk bele olyan dolgokba. de tisztában vagyunk vele. jelentjük ki. ahogy megmondtuk. Mondandónkat nem kell kiszínezni. beszéljünk inkább róluk. Romolván kell azonban venni. Vedd fel az egyiket.amit adunk. Ne zúdítsuk másokra saját nagyszerűségünket. és keress tizenkét követ.

és egyben minden létező dolog kozmikus energiája. Az elme meg fogja kérdezni. Váratlanul. Vedd fel ismét az elso követ. kreativitást . és csatlakozunk a belső energiához . képesek leszünk bármit . szavakba öntőd. amely megjeleníti a valóság egészét.még az ego ellenére is -. sokkal hatékonyabban valósítod meg mindazt. vagy egy általad választott időpontban végezd el. lehetőségeket. gondolkodásmódbeli és érzelmi különbségek megteremtésével határozza meg személyünket. hanem természetes.77 vissza. Teljesen lényegtelen. hogy a szavadnak súlya van. Megvan hozzá az erőd. Hurcold vissza az összesét. csak az számít. Ez után állj meg egy pillanatra. Ez a gyakorlat nem csak az elménk feletti uralmunkat alapozza meg. Nem lesz többé kint és bent. Ezt pontosan hét óra egy perckor. és a magunk számára felállított szabályok betartása.kevesebb dolog lesz kötelező érvényű.magunkhoz vonzani. Ha csatlakozunk ehhez az erőhöz. Ezzel kimondjuk.amely nem kizárólag a miénk. így sétálj oda-visz-sza. Tudni fogod: ha felmerül egy gondolat vagy érzés. hogy leveszel száz könyvet a polcról. hét napon keresztül. és vidd a kert másik végébe. Ha nincs kerted. Helyezd az előző mellé. vedd fel a következőt. hanem a bolygón élő összes emberé. megjelenik az életedben. Mostantól hét napon át szertartásosan köveket helyezünk át. ez a spirituális berügás egy módja! A gyakorlat lényege akaraterőnk erősítése. Elutasítjuk a kényelmetlenségeket . míg az összes követ át nem hurcoltad a kert túlsó végébe. minek cipelsz át hét követ az udvaron. hogy elkülönítsen minket másoktól.előnyöket. Értelmetlennek kell lennie. hogy saját tudatunk világában mi diktálhassuk a szabályokat. mint amilyen a kövek áthelyezése. Tűzz hát magad elé célul egy önfegyelmet igénylő gyakorlatot. de leintheted azzal: . akkor azt is megteheted. hanem azt is lehetővé teszi. főleg akkor. anyaggá változtathatod tudatod tartalmát. amit életedben szeretnél elérni. és egyenként letörölgeted róluk a Port. A feladat erőfeszítést igényel. Végtelennek ismered magad. és ez nem tartozik az elme által jóváhagyott dolgok közé. és tedd vissza eredeti helyére. például ugy5 hogy nem kelünk fel az ágyból. ha éppen esik az eső. Az ego feladata. és végezd hét napon át. Halhatatlan énünk felé haladva kilépünk az ego világából.Hallgass. messziről kerül majd mindez elébünk. Ha megteszed ezt a lépést. Ha értelmetlennek tartod ezt a gyakorlatot. és gondolatban megfogalmazod. Belső világod és a külvilág közötti határ elmosódik . teljesen igazad van. tetszik-e elménknek vagy sem. csupán egyetlen végtelen tudat. ezért a csoda nem csupán lehetséges lesz. hogy mi írjuk a szabályokat. Meg kell bizonyosodnod arról. . Az elme utálni fogja a kövek hurcolását. hogy túllépjünk a gyakorlat végzése miatt érzett kelleti enségen.

hogy az élet trágyadomb. aggasztó. mint a lehetetlen. Szavaid megmásíthatatlanok. tekintsünk úgy a bolygóra. Ha mindenné lettél . figyeld meg. képzeld magad óriásnak. Küzdenie kell céljai anyagi megvalósulásáért. és látom. mintha bennünk lenne.el kell adnia magát. Ahelyett. ezért ne beszélj semmiről úgy* hogy az nehéz. és hirtelen egy vonaton találod magad. Gondjaid nem gondok. Átvillan az agyadon: Úristen. amint a gyerekek pu fók lábaikon szaladgálnak a játszótéren. Ki kell erőszakolnia a történéseket . Gondolj rájuk ennek megfelelően. rá kell találnia a dolgokra. Ha végtelen vagy. hanem feladatok. és itt ülök szemben a tökéletes jelölttel. Ügyelj gondolatformáidra. Kerüld az olyan kifejezéseket. Miközben ezt a gyakorlatot végzed. táguljon ki az elméd. mit kérsz. és ne tegyél betarthatatlan ígéreteket. a szemközti ülésen pedig ott ül valaki. Gondolsz valamit. a részünket alkotná. feleld azt: Nem. . gonosz. hogy mindent magadba fogadhass.78 Az ego háromdimenziós világban él. mondván: Remekül érzem magam! Örökkévaló. Ha azt mondod magadnak. én a kolibrit látom a virág fölött lebegni. terjeszd ki érzéseidet. gazdagnak érzem magam.mindent átfogó és végtelen vagyok. Hát flem gyönyörű? Ha a sok gonoszságról kérdeznek. katasztrofális és problémás. könnyen anyagi formává alakíthatod vágyaidat. mindenhol jelen lehetsz. Légy jelen mindenütt. csúnya vagy kibírhatatlan. fontold meg a szavaidat. és a magasból a fejedre pottyant. milyen hamar válnak valóra elképzeléseid. és tornyosulj a város fölé. Ha azt mondod. különösen magadnak ne. Amikor azt mondtam. úgy értettem. Ez elárulja. légy óvatos. szétrobban a fejed. milyen gyorsan rezeg az energiád. milyen jól néz ki! Lelki társra vágytam. egy madár nyomban igazolja is a szavaidat. vajon látod-e a sok csúfságot magad körül. hogy erőlködnénk. Csodálatos a világ! Ha szeretnéd tudni. Magad válj a mindenné. legyen hatalmas a szíved. Ha azt kérdezik. vajon gyorsul-e az energiád. hamarosan fájdalomcsillapítóért állsz sorba egy gyógyszertárban. válaszold azt: Csak nevetést hallok. halhatatlan.márpedig halhatatlan éneden keresztül mindennel összeköttetésben állsz -. ezért mindent meg kell szereznie. és tégy is úgy. Egy szempillantás alatt.

Itt az idő. egyéni spirituális fejlődésünket. hogy maguk teremtsék meg a túlélésükhöz és a biztonságukhoz szükséges energiát. a vállalatra. és a szépség és megelégedettség olyan dimenzióiba léphetünk be. Nem gondolnak arra. de az pár hét múlva a szekrény mélyére kerül. szeretnék. amit kér. a Földet. és rohanhatunk a következőért. Ez a nyugtalanság ördögi köre: az ego folyton morog. Társadalmunk és fajunk jelenlegi helyzete mindössze szellemi lényünk örök fejlődésének egyik . nem tapasztalja a benne rejlő isteni erő állandó örömmámorát. és csillapítjuk sóvárgásunkat. hogy minden rendben van a világgal. attól sem fogja biztonságban érezni magát. Ezzel elveszítik erejüket. Ha így teszünk. Ha megadjuk neki. A kielégülés okozta boldogság azonban hamar szertefoszlik. leveszik a felelősséget énjükről. belátjuk. hiszen az ego nyugtalansága a biztonságérzet hiányából ered. kapni akarnak. hogy gyönyörűnek látjuk ezt a helyet. Állandóan nyugtalankodnak. Ezért mondják azt sokan. Társadalmunk tele van olyanokkal. Ezt már tudjuk. a kormányra. rendületlenül fal mindent. és arra vágynak. az elfogadásra. másra hárítják . az életet. Semmi másról nem szól. és az után áhítozik. Higgyünk és bízzunk benne. hogy ellenállásunkat felszámolva. Egyszerű dolog: meg kell szereznünk vágyaink tárgyát. Ezért kényezteti magát. nem pedig magukból a nehézségekből. A törzsi elme . Kezdjük azzal. amit önmagának okoz. Vehetünk eSY új játékszert. a családra. Csak múló boldogságban van része. Kell valaki. ami kielégültségérzését fenntartja. gyönyörűnek látjuk magunkat. aki szavatolja a biztonságukat.LÉPÉS ELFOGADAS Most rátérhetünk a 13. Képtelen érezni. Az 5. panaszkodik. akik segítségért rimánkodnak. nyafog. ami fellelkesíti. hogy fájdalmunk az élet nehézségeire adott reakcióinkból származik. mint az ego hisztériázásáról: valaki szabadítsa meg őt a szenvedéstől. hogy minden másképp legyen. Ezt a folyamatot érzelemátvitelnek nevezik. lépésre. ha vajaki helyettük oldaná meg a dolgaikat. hogy szörnyű a világ.egója miatt . soha nem érzik magukat biztonságban.a barátokra.soha nem érzi jól magát.79 13. Továbblépünk a folyamatban. lépésnél már szóba került a negativitás elhagyása. Vállalnunk kell a felelősséget önmagunkért. csak eltereljük vele a figyelmét. Reagálásunk megváltoztatásával az életet spirituális nézőpontból szemléljük. a mechanikus világ és a törzsi érzelmek fojtogató kötelékeit lerázva megkezdjük valódi. Inkább az ego kielégülését tekinti boldogságnak. amely révén felszabadítjuk magunkat az érzelmi kötöttségek alól. hogy tegyék őket boldoggá. ami az ego világából elérhetetlen. ha el akarunk jutni halhatatlan énünk könnyedségéig.

ebben az állapotban olvadsz össze halhatatlan éneddel. Ha tizenegyre megérkeznek a barátaid. Párodnak vagy viszonya van valakivel. Oktalanság volna. Inkább a megváltoztatásukra törekedhetsz. még várhatsz tíz percet. Amint belátod. Becsüld hát meg élethelyzetedet. ehetsz. Legelőször azonban fogadd el a helyzetet. moziba mész. az olyan. és legalább leadsz valamennyit a súlyodból. valamint akkor. amilyenek. vagy nem. vagy kidobhatod. mintha viszketnél. hogy nem vagy azonos az érzéseiddel. amilyen. Holnap talán másként lesz. elvisznek a meccsre. és mondd azt: ez így rendben van. és nem vagy felelős mások érzelmeiért sem. már nem küzdesz önmagáddal. és ebben a korban evolúciónk úgy zajlik. Ha nem jutsz el a meccsre. ha megérted. Amint képes leszel rá. Ha nem. Alázatra van szükség. Amikor dühös vagy. nem kell tovább harcolnod a körülmények ellen. ahogy tervezted. akkor hazasétálsz. Ha elégedetlen vagy. Fokról fokra jobbá tehetsz mindent. Ismételgesd naponta három-négy alkalommal: . teljesen szabaddá. A munkahelyeden jelentsd ki: most ez így jó. az csak az esendő ego reakciója.Még csak idáig jutottunk. Ha már nem harcolsz magaddal. ne hadakozz ellene. két lehetőség közül választhatsz. Járd körbe gondolatban az életedet. Ha nem választod egyik lehetőséget sem. vagyis elfogadod. tégy minden helyzetet helyessé és szentté. de nem tudnál vakarózni. Ha igen. ne érzelemmel. hanem fejlődnöd kell. Nem így van. hogy veled minden rendben van.80 megnyilvánulása. fertőtlenítheted. hogy másképp kéne lennie. szabaddá válsz. Higgy és bízz benne. Mindig két lehetőség létezikVagy eljönnek. Vagy úgy lesz. Munkaadód vagy fizet. szabad leszel. Ha kapsz fizetést. mert érzelmeid lecsillapodnak. Negyed kilenckor kell lennie. Nincs semmi szigorúan meghatározva. félsz. és kereshetsz valaki mást. és megmondhatod neki. Ha nem. örök csalódottságban. amilyen. de el is sétálhatsz a pályához. Holnap talán másképp lesz. csak az elme ítéli meg ekképpen. . örök mérgelődésben. Addig is minden olyan. Légy elégedett a helyzeteddel és Önmagáddal. Sétálj körbe a házadban. pihensz és meditálsz. Ha elégedetlenkedsz. de most így tökéletes. vagy kihagyhatod a meccset. akkor böjtölsz. Tanulhatsz belőlük. Rendbe kell tenni a körülményeidet. hogy minden helyzetre megoldással reagálj. Hazaviheted őt. amilyen. vagy nincs. csalódottságot érzel. és akkor nem emészti fel energiáidat az ellenállás.Minden olyan. ha azt állítanánk. hogy ezt elfogadd. így kell lennie. hogy ne legyen ilyen ostoba. Körülményeid a gondolataid és az érzéseid külső megnyilvánulási formái. ahogy kell. hogy a dolgok olyanok. A közönséges érzelmektől elszakadva válhatsz elfogadóvá. Nem muszáj hibátlannak lenned. és arra. Elfogadom. vagy nem. vagy nem fizet. Úgy kell lennie. hogy minden olyan.

Lásd azt örökkévalónak. Ha kölcsönkéred a motort. és elvágtatott. és nem szabad átadni magunkat az érzelemkitöréseknek. mihez képest rossz.Örültem volna ugyan a motornak. hadd csordogáljon az élet a maga medrében. Van egy ismert taoista történet egy földművesről: Egyszer a földműves fia eltörte a lábát.felelte a föJdműves. Emlékezz a taoista tanításra: semmi sem hosszú vagy rövid. de a szomszédod elutasít. és lásd be. hogy ő is kölcsönadja a motorját szombatra. Emlékezz: nem lehetsz addig szabad. amilyenek. Figyeld a világot. és egy tucat vádló követte. ha kedvesek vagyunk egymáshoz. Olyannak kell szeretnünk őket. Ez a próba. A falubeliek mind azt mondták: Micsoda csapás! A fiad törött lábbal nem tud segíteni a földeken. hogy megszökött a Jovad! -mondták a falubeliek.felelte a földműves. Másnap a császári sereg katonái érkeztek a faluba. hogy nem kell küzdeni az események ellen. Egy nap a földműves lova átugrott a kerítésen. és állj odébb azzal: . mert törött volt a lába. Általában túl sokba kerül a dolgok megváltoztatása. ha ítélkezünk. Talán már kipróbáltad ezt a rokonokkal. forró vagy meleg. Kölcsönadod a szomszédnak a fűnyírót. amilyen. de mi van akkor. . hogy a fiatal férfiakat besorozzák. Nem szerencse. A feltétel nélküli szeretet a teljes elfogadás. és így gondolkodsz: _ Kölcsönadtam a fűnyírómat. amely szerint nem jó. emlékeztesd erre magad akár óránként hétszer is. ha csúnyán bánunk valakivel? Mi van akkor. Ha valami nem tetszik. nem is szerencsétlenség . Nem szerencse. Micsoda szerencsétlenség. Vond meg a vállad. A földműves fiát ott kellett hagyniuk. ha csúnyán bánnak velünk? Nos. Az elfogadás visz tovább a 14. Sebaj. Ha feltétel nélkül szeretnek. szabadok leszünk. akkor kell nagynak lennünk. Ha kell. nem is szerencsétlenség. Ha valamit ilyennek tartunk.81 Kilenc előtt tíz perccel kell lennie. jó vagy rossz. sértve érzed magad. talán csak fél rád bízni a motort. amíg nem térsz ki. Ha feltétel nélkül szeretek valakit. Ez könnyen megy. és mindenkinek el kell fogadnia. elfogadnak. Gyakran őket a legnehezebb megváltoztatni. Engedd. és csak ez számít. Milyen szerencsés vagy! A lovad tizenkét másikat hozott mondták a falusiak. és légy elégedett. mihez képest jó. Rózsaszínűnek és kéknek kell lennie. egyre megy! Talán nem nagylelkű ember. Amint képessé válunk az elfogadásra és a kitérésre. így alakul ki az elvárás. de akkor majd busszal megyek. lépésig. ezek után igazán megérdemlem. fel kell tennünk a kérdést. menj másfelé. Minden olyan. Ez csak az ego álláspontja. és lehetőség szerint ne is méricskéljünk. Két-három nap elteltével visszatért a lova. Jó és rendes fickó vagyok. nem is szerencsétlenség . elfogadom. és így meg úgy kell viselkednie. Nem szerencse.

melyikük alkalmasabb az állás betöltésére. Az ítélkezés nem ugyanaz. így minden viszonylagos. nem ajánljuk fel. az egyet jelent azzal. Biztosan tesz olyasmit. A Tao Te King második szakasza így szólt Mikor a szépet megismerik. Ha nem tetszik.LEPES_ NE ITELJ. azzal nem ítéljük el az ezersziget öntetet. lényük mélyén miképpen határozott belső szellemi énjük. egyetlen szavunk is egészen más irányba terelheti egy ember életét. Ha mondjuk egy vállalat személyzeti osztályán dolgozunk. mikor a jót megismerik. Vannak persze bizonyos helyzetek. kérdezzünk. ennek így kell lennie. hogy olyanok lehessenek. hogy azt mondhassam. hogy magas energiaszintre van szükségük. felbukkan a rút is. amilyenek csak lenni akarnak. helyes vagy helytelen. el kell döntenünk. A fény nem létezhetne sötétség nélkül. Lehet. nem ártjuk bele magunkat mások dolgaiba. Lét és nemlét szüli egymást. addig. hogy nem avatkozunk bele az életébe. és ez nagy különbség. de nem én alkotom a törvényeket. Gondolkozz el ezen. Engedem. felbukkan a rossz is. hogy amit tesz. hogy ez sértő volna másoknak. mint az értékelés és a választás. az jó vagy rossz. mert nem volna mit megvilágítani. és megrögzítjük az egót. amikor kénytelenek vagyunk értékelni valamit.82 14. személyes szempontok alapján ítéljük meg az embereket. nem adunk tanácsot kérés nélkül. Ha hatásosak vagyunk. csupán két jelöltet értékelünk aszerint.aztán bízzuk rájuk a döntést. Ha inkább olajos-ecetes öntetre vágyunk. Ha nem ítélkezel és nem bírálsz. NE MERICSKELJ! Amikor másokat megítélünk és bírálunk. akár fejlődése menetét is megváltoztathatja. azzal azt mondod: Végtelen vagyok. . de az is lehet. vagy tegyünk meg mindent a helyzet megváltoztatása érdekében. szóljunk hozzájuk nyájasan. engedjük. annak úgy kell lennie. Amikor másokkal van dolgunk. körülhatároljuk a valóságot. Ilyenkor nem egyéni. Nem tudhatom. amíg csak akarjákhiszen ezt az isteni erő is megengedi mindenkinek. anélkül. A választás nem ítélet. Megengedjük nekik. álljunk odébb. A jóság nem létezhetne gonoszság nélkül. mert nem volna mihez viszonyítani. Mondjunk el egy példázatot. hogy meggyógyítjuk az illetőt. kit alkalmazzunk és kit ne. nem akarja vagy nem kéri. hanem érzelem és negatív reakció nélküli döntés. Nem ítélkezünk. amilyenek. ha nincs rá szüksége. Ha engedünk másokat szabadon élni. másoknak mire van szükségük. amit tapasztalunk. és fokozatosan vezessük rá őket. nem korlátozzuk Őket. ez azonban nem személyes ítélet. Nem tudhatjuk. hogy legyenek olyan ostobák. amit én nem tennék. mert később majd ez által érthetik meg a magas energiaszint előnyeit. hogy alacsonyra. Nem ismerem mások fejlődését. hogy mindenki a maga természete szerint éljen. hogy láthassák álláspontunkat .

hogy ne méricskéljünk. és nem fázunk. hanem belülről. Ha például egy étteremben mintegy mellékesen megjegyezzük. Ha moziba megyünk. beskatulyázzuk azt. Egészen addig melegem volt. . hogy szerinte fáznom kellene. A csilláron hintá-zom. megkérdezte. Ne tegyél megjegyzéseket. hogy a láng továbbterjedjen. és barátunkkal beszélgetve minősíteni kezdjük a filmet. Jól éreztem magam. sokkal jobban összpontosíthatunk magára az élményre. Azt is megtanuljuk. száraz és nedves végleteivel. és jól érzem magam. nem fáztam. De ne a gondolataiddal. Nem rendezzük kis skatulyákba az éJetet. Segítségével határozottabban érezzük és jobban megbecsüljük. Szívesen üldögélek. és akkor felmelegít. átléphetünk az ego gyakorta kiábrándító világából halhatatlan énünk örömet adó harmóniájába : . Ezért kerüljük mások minősítését. Az illető rám terhelte a valóságát. A tűzre gondolunk. szavaik és tetteik alapján határozza meg az embereket* A véleményalkotás mindösz-sze észrevétel. Évekkel korábban megtanultam egy meditációt.és belégzés közben engedjük. Gyakran repülök. sőt inkább ajándék. Talán már érthetőbb. ne erőszakoljuk rá magunkat senkire. ráadásként csípős szél fújt. Nem reagálok. azzal senkit nem ítélünk meg. Menj el egy forgalmas helyre . Ne mondjuk azt. Az ítélkezés magában foglalja véleményünket és személyes érzelmeinket. és vacogni kezdtem. Ki. Elégedett vagyok.Vagyok. Philadelphiában elég hideg tud lenni. és megélem az életet. vizualizálva a lángot. hát ázom. hogy nem valami ^ors a kiszolgálás. Egy rémes ennivaló még nem ok arra. Ha esőben ázom. Ha nem határoljuk szigorúan körül a dolgokat. Abban a pillanatban kialudt a tűz. ez az étel remek. nézem az embereket. hideg és meleg. és csak figyeld a járókelőket. amely közben egy lángocskát képzelünk el a szívünkben. Ezzel nincs semmi baj. hogy ha nem kell meghatároznunk és minősítenünk semmit. Aznap fagypont alatt volt a hőmérséklet.83 Tisztázzuk az ítélkezés és a véleményalkotás közötti különbséget.bevásárlóközpontba. Nem méricskélem azt magasztos és alantas. Legyünk érte hálásak. így sétáltam. halhatatlan éned szemszögéből. csak észrevételt teszünk. és mindössze egy farmernadrág és egy póló volt rajtam. Csak boldogságot érzek. így inkább éljük az életet. az pedig borzalmas. vagyis segít a választásban. magunk vagy mások megfigyelése. Akivel együtt voltam. Egyszerűen együk meg. de jó kis ruha. És fázni is kezdtem. hogy az érzelmeink felkavarodjanak. vagyis életemben elég sokat „gyakoroltam" a repülőteret. míg a gépemre várok. Egy fagyos napon Philadelphiában sétáltam. nem pedig körülhatároljuk. és máris másmilyennek látjuk. ha jó az étel. hogy. nem didergek-e. ülj le. milyen magas az a fickó. Minden semleges. már kilencvenhéíszer kerültem meg a Földet. mert kérdése azt közvetítette. Ajánlok egy gyakorlatot. mert egy órát kellett várnunk a levesre. repülőtérre vagy hagonló helyre -.

Elég. Összetartozás. majd visszahúzod a kezed. Milyen érzés? Mit észleltél ott? Ki volt az az ember? Kérdezd meg magadtól. Azt szerettem volna megmutatni. és örömmel átérzed emberi mivoltuk hősiességét. amelyek máskülönben rejtve maradnának előlünk. texasi cowboy kategóriákba. Az ítélkezés felfüggesztésével. szeretet és törődés hullámzik át rajtad. Behatolsz a szellemükbe. képzeld azt. egyfajta magasabb rendű tudatosság kerül előtérbe. Megérintjük belső lényüket. hogy a kezed meghosszabbodik. nincs feltétlenül szüksége rám. A háromnapos Wüdqfire tanfolyamon bevittem a városba a tanítványaimat. és mindezt tudni fogod a kisugárzásukból* Ne feledd: soha ne ítélkezz. a halhatatlan énjükbe. Apránként. . kiragadsz onnan egy molekulát. Amint az emberek elhaladnak előtted. mintha gondoskodnod kéne róluk. Együtt érzel az emberekkel. Ez igen érdekes gyakorlat. és azt a feladatot adtam nekik. csak figyelj. mert sokat tanulhatunk az emberekről. Néhány egyszerű eljárás és az éteri tudás segítségével észlelésük finomsága két óra alatt a többszörösére nőtt. Ne törődj az elmével. észlelésével többet értettek meg . mondjuk a szombati bevásárlás alkalmával. pusztán nem sorolod őket többé az afrikai nő. mi az illető uralkodó érzelme. Nem abban az értelemben érzel törődést. hát Bem édes az a gyerek. az éteri energia megérintésével. ne bírálj. néhány száz alkalom után érzékelésed kifinomultabbá válik* Később már nem kell gondolatban az emberekbe nyúlnod. Ezt bárki megteheti magától is. hogy érzékelésük kifinomultsága lényük könnyedségén múlik. Ha felhagyunk az ítélkezéssel. milyen hihetetlen mértékben változnak meg érzéseid. és lehetőleg ne minősíts semmit. és egy hirtelen mozdulattal belenyúlsz valakinek a szívébe. Értékelhetsz és választhatsz. Csak rájuk nézel. Ők is örökkévaló lények. hogy próbálják érezni a járókelők finom energiáját (vagyis éteri energiáját). ha megtapasztalod. és sok mindent észrevehetünk velük kapcsolatban .olyan nehezen megragadható információkhoz juthatunk.84 de alacsony ez az ember. Végezd a gyakorlatot tizenöt percig.ajtó nyílt egy másik világra. de ne legyenek személyes bírálataid. Próbáld ki a következőt. Meglátod. akik hozzád hasonlóan egy testben élnek.

és visszatekintve azt mondhatjuk: Istenem. jó. Ez részben a hatalom. és pénzt kell előteremtenünk. hogy terhessé váljon számunkra. Jó ötletnek tűnik.LÉPÉS NE KAPASZKODJ SEMMIBE! Nem túl könnyű a 15. hiszen meghatározásából következően csökkentjük. A tárgyak a végtelen bőség anyagi megnyilvánulásai. Ezért az autónkat. biztosítást kell kötni rá. amennyitől az ego teljes biztonságban erezné magát. Ha túlzottan erős érzelmekkel viszonyulunk a birtokláshoz. ha veszünk egy drága kocsit. amink van. Éppen együtt vagyunk. Ezért szaladnak a milliomosok a pénz után. ha életünk végén teljesen üres a bankszámlánk. a házunkat. De nem birtoklom. hogy betörik a fényszóró üvege. mert az neurotikussá tesz. Testben létezünk. Nem akarjuk. és nem szerzünk tárgyakat. Minden. ha nincs velem. úgy is jó. szabadokvagyunk. amit bárhol otthagyhatunk egy cetlivel a szélvédőn: „Lopj el! Szükségem van a biztosítási összegre. hogy fenntarthassuk ezt a testet. hogy jobban járnánk egy lerobbant járgánynyal." Ha van egy Ferrarink. Ha van egy nagyobb ingatlanunk. részben a biztonság kereséséről szól. hanem azért. akkor a kocsi uralkodik rajtunk. . lépés. és a még nagyobb vagyon utáni hajszában el is veszítik azt. A világon minden egyéb a nekem nincs kategóriájába esik. Az a legjobb. Nincs annyi pénz a világon. Ezért jobb. és folyton fáj a fejünk amiatt. Amikor elhagyjuk ezt a világot. önmagunkba kell befektetnünk. Hagyjunk fel a birtoklással és a nem-birtoklással is. a ruháinkat az isteni erőtől kölcsönözzük. általában mindig velünk marad. Ez emberi kapcsolatainkra is igaz: Most vele vagyok. Mégsem akarjuk. Egyik sem a miénk. amijük van. A pénz nem azért van. milyen sok élményben volt részem! Egyetlen emlékünk sem vész el. az jó dolog. amit valaha tettünk. Ha nem ragaszkodunk semmiféle tulajdonunkhoz. de tisztogatnunk kell. és ez csodálatos. Előteremtésének legfőbb oka az élmények vásárlása. Aki ehhez hasonló könyveket olvas. ez azonban más.85 15. azzal a hiányt erősítjük. ha nem sóvárgunk. és szegények maradunk. Testben élő végtelen energia vagyunk. hogy uralkodjon rajtunk. és aggódunk miatta. tárgyaink nem egészen a tulajdonaink. Nem vagyok a foglya. hogy legyen. Mennyi energiát fektetünk akkor az autóba? Lehet. mint ha biztonságunk érdekében keresünk pénzt. éppen ezt teszi. hogy használjuk. ott rejtőzik valahol örökéletű memóriánkban. Ha vetem van. hátra kell hagynunk mindet. Ha meghagyjuk a másik szabadságát. és az idején kívül valószínűleg még pénzt is fektetett bele. Energiaként érkezünk a földi síkra.

Ha eljutsz addig. hogy eltűnt a hi-fi tornyunk. Használd a tárgyakat. szabadok vagyunk. elnehezít. A másik helyen három hónapig maradtam. mit akarunk ebben az életben. Most valaki másnál van. itt voltak a hi-fiért. Ha nem kapaszkodunk. Ez jobb. Hat hétig maradtam egy országban. Ez teher. rengeteget utaztam életemben. És még jobban örülhetünk egy gyönyörű autónak. Van két bőröndöm és egy hordozható számítógépein . Mint már említettem. és nyugodt lélekkel. Sokkal nyugalmasabb. Próbáld meg átérezni. mert nem nekünk kell miatta aggódnunk. igen. és így tovább. Mindenünk az isteni erő gondjaira van bízva. Tulajdonunk felét nem érdemes megtartanunk. mindkét kezembe jut egy. Ez a szabadság. akkor jó sok minden marad. Hárommal már gond lenne. hanem az isteni erőtől kölcsönzőm. annál szorosabban próbáljuk markolni a pénzt.86 Most ez a munkahelyem. Semmik vagyunk. Egyszer csak megvilágosodhat előttünk. de amikor már nincs szükséged rájuk. Sokkal jobb így. ha nyomorult életet élünk. kik vagyunk. ami nem vagy. szabad leszel. Ha rájuk nézek. mert falakat emel körénk.ez elég sok. Ezután visszatértem két hétre az előző országba. Az emberek egynek hiszik a biztonságot és a birtoklást. Milyen nagyszerű rendszer! Ha megértjük ezt a gondolatot. aztán tovább utaztam. hogy semmi sem a miénk. de holnap talán valami má son dolgozom. mondjuk azt: Ó. Ha meghatározod magad. nem szaladgálhatunk kedvünkre a nyílt mezőn. derűsen kocsikázhatunk. Esetleg éppen így keletkezik hely életünkben egy új torony számára. És akkor elmondhatjuk: Ez a sok zenegép mind az enyém. Nem ragaszkodunk semmihez. és fösvényként halunk meg? Minél jobban védjük javainkat az „enyém" érzésével. akik szintén szeretnék kölcsönözni az isteni erőtől. Végül két bőröndbe került az életem. hogy valójában egy hi-fi üzletre vágyunk. hogy ezt ki tudod mondani. Ha hazatérve azt látjuk. és a végén annál több csúszik ki a kezünkből. és olya noknak fogom eladni. légy hálás és mondj köszönetet értük. minden átmenetivé vauk. élvezd őket. tehát minden a miénk. Lehúz. Minél jobban nyomaszt az „enyém" érzése. Élvezhetjük a bőrülés illatát. annál nagyobb lesz a hiányérzetünk. két bőrönd. Mi értelme a bankban lévő millióknak. Anyagi javaink azonban javarészt olyanok. az jut eszembe: remek. Vagy ezután már sosem lesz ilyesmink. A készülék egyszerűen visszatért az isteni erőhöz. Ne kapaszkodj semmibe. te magad válsz a mindenné. és annál inkább elzárjuk magunkat halhatatlan énünktől. Valójában nem bir toklom őket. ereszd el őket. meditálhatunk és elgondolkodhatunk arról. és mentem tovább. viszont csend lesz az életünkben. mint ha bosszankodnánk. . mint a lábainkba vert szögek: jó erősen rögzítenek a padlóhoz.

. nekem is van egy kevés pénzem a bankban. ezért nem járok oda túl gyakran. de annyira nem.87 Nem vagyok szegény. csak Istentől kapjuk kölcsön. egy igen kedves hölgytől. Nem érdemes semmibe sem kapaszkodnunk. mert illúzió volna. ha azt gondolnánk. Arra használom. A házak túlságosan állandó dolgok az ízlésemnek. mint ha egy halom pénzünk van a bankban. Nincs is annál izgalmasabb. A ház rejtélyes. de csak energia előteremtésére. de azért minden évben ott töltök néhány hetet. Semmi nem a miénk. hogy a kormány mindig rátalál. amelyek több. Soha nem vágytam igazán saját ingatlanra. élmények vásárlására használjuk. Nagyon érdekes épület. rejtett ajtókkal és titkos járatokkal építettem tele. Ezekről nem kell gondoskodnunk. Egyik házasságomból maradt rám. mint kilenc méter hosszan futnak a falak között. Nincs tartózkodási engedélyem. barátaimnak is van bőven. Ausztráliaban. és a földhöz köt. Volt feleségeimnek szép összeg jutott. Még egy házam is van. Arról nem is szólva. túl nagy teher. Térjünk át a következő lépésre. hogy bármi is a tulajdonunk. hogy maradásra bírjon. Nem élek benne. nem is adom ki. hogy több energiát teremtsek magamnak. aki egy napon vissza fogja kérni.

Az erő igazolhatatlan. Röny-nyedén végiiezvisz mindent. rnert kívül esik annak hatáskörén. a háború és a visszaélések miatt a kard kicsúszott a király szorításából. hogy megmutasd őket . hogy mások fölé szeretnél emelkedni. és ismertséget hajszolnál. Halhatatlan énünk energiája megegyezik a beavatott energiájával. senki sem mondja meg rólad. Láthatatlan. így nein kell megvédeni az erőt. szent és jóságos vagy. erő és jóság birtokosa lehetsz. sátánivá válik. az ego kérkedik. mint Arthur király kardja. hallgass az utadról. Bármekkora csalódottságot okoz is az egónak. és ne beszélj magadról. A végtelen erő csendes erő. és még annyira sem leszünk képesek megmutatni. Olyan. vajon a földön valaha élt leghatalmasabb beavatott ^gy* netán csak a fickó a sarki boltból. és végül felhasználója ellen fordul. Légy rejtélyes. spirituális módon megragadtuk. LÉPÉS NE VEDEKEZZ! A15. Olyan ez. akkor láthatatlanná válhatsz. Ha felemeleti a kalapot. Ha megvan az erőnk. mennyire spirituális. Cselekvése nem igényel jóváhagyást vagy figyelmet. veszett. és ezt be akarjuk mutatni. Ezért aztán ne keveredj vitába senkivel. A kard a Hölgy tavából született . Színesek. A sátá-ni energia hatékonysága korlátozott. akkor sem leszünk képesek rá. de amikor emberek között jársz-kelsz. lépés. Aztán a viszály. Nem használhatjuk fel. és ne is kérj bocsánatot. Kora reggel vagyok a legjobb formában. Miért kelsz hajnali négykor? Mert jólesik. pompásak és energiát hoznak létre. mintha egy csapat lepke lenne a kalapod alatt. Szavak nélkül tud. és zuhantában elvágja az ujjainkat. elegánsan átvezet a következőhöz. hogy szükségesnek erezd közszemlére tenni. vagyis az. néma erő. A láthatatlan kard kicsúszik a kezünkből. ha nem keresel csodá-lókat. ez az energia az erő valósága. A ne védekezz-hez akár azt is hozzátehetnék. Akinek védekeznie és magyarázkodnia kell. Magadban lehetsz a magamutogatás vágya nélkül. hiszen akkor az erő és a csodálok utáni vágyad az ego álláspontjából ered. visszakerült a tóba. anélkül. amit mondhatunk. Mivel foglalkozol? Semmivel. Ez értelmünkkel felfoghatatlan. Mindenesetre kezdjük a címben szereplő mondattal. Mérhetetlen tudás. Aki felhasználja.88 l6. hogy ne kapaszkodjunk semmibe. Ha nem használod fel az erőt. ne próbálj vitatkozni. az: nem tudok semmit. nyugodt vízből. Nem lehetsz az energia megnyilvánítója. az Excalibur. ha nem esel abba a közönséges csapdába. Ha beleérző. hogy ne magyarázkodj. a csendes. A legtöbb.a nőiségből. hogy másoknak elmagyarázzuk.

és erőd megkétszereződik. Ha a szent ösvényen jársz. közönségesnek mutatjuk. Nem kell bocsánatot kérned azért. Másképp érzékeled a világot és az életedet. Ez életünk megszentelésé-nek útja. Az utazás befelé vezet. amit tudsz. hogy híveket szerezz. Csodálókat és szájtátikat gyűjthetsz magád köré. nem igaz. Ne törődj hát mindezzel. szimbólumok. hogy gurujelmezt öltöttél. tetteid a csendes erő és az emelkedett tudatosság olyan tartományából indulnak ki. nem te vagy. és éppen ilyenkor nem fe^Ödsz egyáltalán. mindenki a bohóckodásodat bámulja. azt bizonyítod. úgy hiszed. Ne védd. ez az a folyamat. Életünk belsővé tételéről korábban már szó esett. Folytasd. Semmi szükség magarnutogatásra. nem kell azt másoknak is felkínálnod. amiért másmilyen vagy. hiszen az ego világának közepébe pottyantál. hogy egyre tökéletesedsz. elrepülnek.Hát nem csodálatos ez az ember? Nem elképesztő? Az ego igényét kielégíted. hogy elnézést. Akkor fejlődsz a legnagyobb ütemben. Fogadd be az erőt. némán cselekszik. Ne védekezz. amikor egyáltalán nem érzed. remekül haladsz. amit el-kezdtél. Magatartásod megváltozik. Ha megkérdezik. és Isten felé tartasz. aztán megint megduplázódik. Elég. mivel foglalkozol. nem kapaszkodhatunk belé. . de halhatatlan éned világában ez semmit sem ér. Semmi okod rá. miközben tudod. de olyankor bizony arról van szó. amely révén a külvilágot jelek. hogy arányló szellőként átáramoljon lényünkön. és ne akard megmagyarázni. és őrizd. Amennyiben meg akarod mutatni másoknak. Mindössze arról van szó. hogy bocsánatot kérj azért.89 másoknak. amely eltér a köznapi emberek világától. mert csendben eltávolodtál az egótóí. mondhatod. semmiképp ne állj ki a külvilág elé. Hagynunk kell. Az erőnek áramlania kell. aki érzékel. amiket nem találhatsz meg könyvekben. Persze. ha észrevétlenül bensővé teszed. ne magyarázkodj. üzenetek és útjelzők sorának látjuk. A védekezés és-a magyarázkodás valójában bocsánatkérés. akik ámuldoznak: . mert szentnek tartod az életet. ne felelj. Ne kérj bocsánatot. Amint az ego közbeszól. hogy ne kérj bocsánatot tudatos tetteid és hited miatt. Maradj csendben. ha rálépsz valakinek a lábára.mindez nem valós. Halhatatlan éned olyan dolgokat tanít. Ha belsővé tettük az erőt. ne kér) bocsánatot miatta. és belsővé kell tenned az életedet. Ha az erőt magyarázzuk. csak mosolyogj. A harminchárom lépés követése gyorsan megemeli az energiaszintet. hamar eltávolodsz a köznapi élet egyhangúságától. hogy nem hiszel benne . nem kell senkit megtérítened. Meg kell tanulnod magadban tartani.

másfelől azonban. tervelj ki valamit. Ha úgy érezzük.LÉPÉS FOLYTONOS TISZTULAS Erre a lépésre azért van szükség. de annál nehezebb érzéseink. hogy semlegesíthessük az ego kártékony hatását és pusztító erejét. Weight Lossfor the Mind ( Fogyókúra az elme számára) című könyvem egyik fejezete az érzelmek. és visszájára fordíthasd elkeserítő belső motyogását. Ha mérges vagy. Vizsgáljuk meg érzéseinket. Ezzel majd a harminchárom lépés fegyelmet érintő részeiben foglalkozom bővebben. Afolyamatos megtisztulás lépésénél éberen keJl őrködnünk. esetleg valami kevésbé kézzelfogható dolgot. hogy fel kell adnod egy untató rutint. ha valami eltűnik az életedből. de az is előfordulhat. Tisztítsuk meg érzéseinket. és pontosan ez a lényeg. érzelmi. Elég könnyű értelmünkkel felfogni. jellemének. Talán valami konkrét dolog. hogy kerüljük a haragot. legyünk egy ideig egyedül. Az elme nem engedi. Jelentősen visszavethet fejlődésünkben. és találjuk meg minél hamarabb a gondok gyökeret. különösen a düh kezelésével foglalkozik. Menjünk a természetbe. és kárt tennél energiádban. Kérdezd meg magadtól. amikor beszélgetünk. Az ego kellemetlen érzésekkel vág vissza. a biztonságérzetedet vagy a rangodat veszítetted el. hogy milyen veszteség ért. Ezután persze valahogy meg kell teremtened a testi. Pillanatok alatt megérthetjük a kimondott szó kötelez lényegét. mit mondunk. amivel visszaszerezheted. a könyv későbbi fejezeteiben. Nem létezik másfajta harag. és az ego ellenkezik. Mi ösztönöz? Valójában mit érzel? Hatolj a dolgok mélyére. A legtöbb dolog után nem érdemes kutatni. filozófiai és szellemi fegyelmet életedben.Álljunk meg egy percre! Meg kell tisztítanom magam. ösztönzéseinek és vágyainak. egy lehetőséget. hogy újfajta felfogást tegyünk magunkévá. hogy az egyetemes törvény megszabadít a feleslegtől. és vigyáznom kell az energiámra. Lehet. Ha úgy gondolod. Rendkívül fontos. így mélyrehatóan megvizsgálhatjuk és megérthetjük érzéseinket. nem bírunk magunkkal. mert a nap minden órájában ki vagyunk téve az ego nézőpontjának. az nyilvánvalóvá teszi. szólj így magadhoz: . Vedd számba a veszteséget.90 17. ha nem fojtjuk el csírájában. hogy kordában tarthasd az egót. Eltart egy ideig. mire egy új eszme a részünkké válik. hogy az energiád csökkent. hogy átadnád magad az érzelemnek. inkább vonuJjunk vissza és lazítsunk. és nyugodj bele. A düh minden fajtája a veszteség érzéséből ered. A megtisztulás egyedüllétet igényel. gondolati. ne engedjünk teret az ártó energia megnyilvánulásának. például az autód tűnt el. egy állást vagy egy barátodat vesztetted el. ami éteri energiánkra egy atombomba romboló erejevel hat. . Figyeljünk. ahelyett. amit elvesztettél. életünk valódi részévé tenni.

. hiszen beszéddel szinte minden helyzetet megoldhatunk. vagy annyi füvet szívunk. Persze. Ha egy bizonyos helyzet az összetűzésig fajul. figyeljük meg és eresszük el őket. de ez nemigen )ár kézzelfogható eredménnyel. mintha dolgunk volna. mint a kínai shaolin kolostorok buddhista szerzetesei. mint hogy megfigyeljük. csendes típust. ahol elpocsékoljuk az energiánkat. ahol felemésztődik. Ha vannak olyanok. A legjobb védőfegyver legtöbbször mégis a szánk. fontosak és tevékenyek lennénk. Ne irányítsuk oda energiánkat. spirituális eszmékkel. álljunk tovább. önbizalmunk növelése. A ragadozók a gyengéket szemelik ki. Mindössze energiánk megerősítése. A beavatott félreáll. Új-Mexikó hegyei között tartott szellemi tréningjeimen hajnali négykor kelünk. vagy valami lealacsonyító dolog történik. vagy csakúgy teszünk. hogy energetikai állapotunkat tönkretegyük azzal. Semmi szükségünk arra. ha sérelem ér. soha nem válunk áldozattá. így hamar nyilvánvalóvá válik. próbáld meg elkerülni őket. Nem megyünk oda. egy-két héten át minden nap hülyére isszuk magunkat. Ha barátainkat egyszerre undok. megvédhetjük magunkat. Ha erő árad pelőlünk. mint energiánk megőrzése és védelme. hogy moccanni sem bírunk. amelyek nem állnak összhangban az általunk választott nemes. Sokan teljesen fölöslegesen sérülnek. szeressük. ha ránk támad valaki. akik hagyományaik részeként harcművészetet is tanulnak. Ha őrködünk energiánk fölött. akiktől a falra mászol. mivel érdemes foglalkozni. hogy hirtelen felfalunk egy rakás gyorsételt. ne ítéljük el őket. és harcművészetet gyakorlunk. Pénzünk nyolcvan százalékát általában tevékenységeink húsz százalékából szerezzük. A második legjobb fegyver a lábunk. akkor megőrizzük erőnket. és fejleszti az ügyességet. Nem áll szándékunkban senkire sem rárontani. A megtisztulás magába foglalja az éberséget. amikor az ego felháborodása összetűzésre kényszeríti őket. összehangolatlan cselekedetekkel. nem az erős. nem keveredünk olyan eseményekbe. Megfontoltan választott tevékenységünkkel pénzt szerzünk. Ha például moziba megyünk. akikkel öröm és felemelő érzés együtt lenni. mit érdemes tennünk. Rengeteg energiát veszíthetünk hiábavaló és haszontalan dolgokkal. Nem érdemes ilyen harcokat vívnunk. nagyobbrészt pedig azzal foglalkozunk. ami kedvünkre való. Ne pazaroljuk haszontalan emberi küzdelmekre. aggodalmaskodással és hasonlókkal. Mindig a legmagasabb szintű energiát. álljunk odébb. érzéketlen alakoknak találjuk. kérdezzük meg magunktól. Ügy teszünk. hol van itt az erő-hely? Válasszuk azt. és mit nem. Tisztulj meg és figyelj.91 A tisztaság nem más. hogy fájdalmat okozzunk. állóképességünk és egészségi állapotunk jobbítása a cél. A harcművészet gyakorlása megerősít. A világ tele van értékes emberekkel. akár el is sétálhatunk. A megtisztulás útja nem más. mivel nem. csak az ostoba veszi fel a kesztyűt. a legtöbb erővel rendelkező helyet válasszuk.

hagyd ott a helyet. és ne hagyd. A bennünk lévő végtelenség lenyűgözően gyönyörű és fontos. hogy minden találkozásotokkor vitába keveredtek. és úgy érzed. hogy olyan helyekre irányítjuk. hogy bármi is kezelhetetlenné váljon az életedben. Magasról azonban nagyobbat is bukhatunk. Ez intő jel. amikor energiánk egyre gyorsabban és gyorsabban rezeg. Azért döntöttél így. valami nincs rendben. amelyen a neved mellett az áll: „a földi sík meghaladására ítéltetett. . állj félre. miért kóvályognál mellékutakon? Tisztul) meg. Minél gyorsabban rezeg energiánk. hogy bármi is elrontsa utazásodat. és nem ihatsz egy kortyot sem. hogy a pincér-nő veszekszik a szakáccsal. egy mennyei dimenzióban lenne egy rejtélyes irattekercs. hihetetlenül gyorsan kibillenünk. ha nem tartjuk meg egyensúlyunkat. fordulj sarkon. de tedd ezt mértékkel^ nem kell energiáidat nagy mennyiségben lehúzni a vécéit. hogy a szellemi fejlődés útjára lépsz. Ügyelj energiádra. és figyelj az életedre. Erőnket nem tesszük zavarossá olyan tettekkel. ezért energiánkat nem kuszáljuk össze azáltal. Tegyél határozott lépéseket. mert felélted korábbi helyzeted energiáit. Ha energiánk viszonylag csekély. mintha valahol. vedd fontolóra.és drogfogyasztás. nincs erőnk. valami miatt gondod támadhat. másodpercenként húszezres rezgésszámmai cammog. de a mögötted álló alakot valamiért különösnek érzed. annál gazdagabban éljük meg ezt az életet.92 Ha valakiről az jut eszedbe. de viszonylag biztonságban vagyunk. hogy visszanyerhesd uralmadat a helyzet fölött. oldd meg minél hamarabb. amelyeket ellep az iszap." Ha ez a sorsod. Megemelt energiaszinten. Ha belépsz egy étterembe. Ha felszállnál a buszra. Ha úgy tűnik. hogy a születésnapodon vagy más alkalmakkor sem szórakozhatsz.ilyen a lehetetlen viselkedés. hogy mellőzöd a társaságát. annál tudatosabbak vagyunk. Idézd fel a korábban leírtakat. az alkohol. amelyek csökkentik erejét . azt a bátor döntést hoztad. Ha azt látod. engedd inkább előre. Ne engedd. Persze nem arról van szó. Valamikor. az étkezési zavarok. járj lassan. talán már régen. Olyan ez.

a csillogás és az anyagi jólét különös elképzeléseire tanít. lopj. De legalább a tőlünk telhető módon tartsuk tiszteletben őket. vegetáriánus leszek. vagy amikor nyilvánvaló. Bár hatalmas károkat okoznak társadalmunknak. Amikor erre az útra léptem. akiket ismerünk és szeretünk. LASD MEG A SZEPSEGET MINDEN LETEZOBEN Szellemi fejlődésünk folyamata közben egyre inkább ellenszegülünk az ego kényeskedő. Vedd el. vajon tud-e bárki egyik pillanatról a másikra tökéletessé válni ebben. hanem azzal is. ügy határoztam. még akkor is. Az ego zűrzavarán túl bennük is ott rejlik az isteni erő szikrája. azért tesznek így. mert kellemetlen érzéseim voltak a húsevéssel kapcsolatban. hogy legalábbis semlegesen viszonyuljunk másokhoz. Csodálatos dolog azonban. Nem rombolunk a rombolás kedvéért. amely a saját fontosságunkra. Nem kell feltétlenül Összetörnünk magunkat. Ügyelünk rá. hogy kedveskedjünk másoknak. Ez nem kizárólag a spirituális nézőponttal volt összefüggésben. ha fordítva ez nem így van. Ügy gondoltam. amikor rosszul bánnak velünk.93 l8. megszegik a törvényeket. A végtelenség szempontjából azonban a gonosztevők csupán olyan emberek. hagyjuk békén az embereket. mintsem megtorlásért kiáltani. mert az ego áldozatai. Az élőlények tisztelete ezért azt jelenti. Vagyis tegyük félre az ego természetes reagálását. és különösen akkor próbáljunk kedvesek és tiszteletteljesek lenni. hogy ne fogyasszunk többet a szükségesnél. Még csak szánnunk sem kell senkit. Ez fejlődésünk betegségeinek része. lényük mélyén ők is végtelen szellemek. hogy ebben tökéletes vagyok. a természet egésze és természetesen a többi ember iránt. hogy mások nehezen alkalmazkodnak. és halhatatlan énünk szeretetéből induljunk ki. akik még csak tanulgatják az ego kezelését. Nem állítom. Nem nehéz tisztelni azokat. fosztogass. ami kell. Tisztelet és megbecsülés ébred bennünk környezetünk. Akik a társadalmi normáktól eltérően viselkednek. Egy olyan társadalom áldozatai. az állatok. akik a barátaink. Már nem ilyen egyszerű tisztelni az ismeretleneket. ha képesek vagyunk rá. Ez a kihívás. Nem tudom. Az élőlények tisztelete magába foglalja az állatok és a természet tiszteletét is. hogy a húsokat mérgező anyagokkal."LÉPÉS TISZTELJ MINDEN ELOLENYT. ártanak másoknak. hormonokkal ^s antibiotikumokkal pumpálják tele. . rabolj. akiknek az energiája kissé zord. hogy nagylelkűen viselkedjünk másokkal. Inkább együtt kellene ereznünk az ilyen emberekkel. Halandó énünk korlátozott nézőpontjából tekintve valóban zavaró és rémisztő a helyzet. csalj. és különösen nehéz azokat. mohó késztetéseinek.

vagy nem az.faji. hogy szeretetünk mindenre kiterjed. de még gondolatban se. Ha türelmesek vagyunk. A kirekesztés minden formája . mint mások. mint amaz. minden jót neki. akik még elég messze vannak attól.94 az élőlények tiszteletében önmagam tisztelete is benne foglaltatik. egyes emberek fontosabbak. mielőtt kimerülne. hét év után. nem . amelyeket nem könnyű másképp pótolni a szervezet számára színtiszta vegetáriánus étrend mellett. hogy végül minden rendbe jön. hogy megtegyék az egótól a szellemig vezető utat. Nem rajongok a vadászatért. kreatívabbak vagy elfogadhatóbbak a társadalom számára. hogy amint felhagyunk önmagunk dicsőítésével. de már nem vagyok vegetáriánus. előbb-utóbb mindenki elérkezik a szentség érzéséhez. Csodálatos. hiszen a hús tartalmaz bizonyos tápanyagokat. Mindenesetre az élőlények tisztelete arra is kitérjed. Csak hetente egyszer eszem húst. Az alázatot nem lehet hamisítani. Ez azonban csak a személyes véleményem. Végül. Városról városra. jobbak. A fejlődéshez azonban végtelen idő áll rendelkezésünkre. ha valaki egy törzsben él. Vagy alázatos valaki. A mai vadászoknak viszont nincs égető szükségük arra. sok szerencsét a vadászathoz. tarts tiszteletben másokat. és igen kis mennyiséget. ezért hét évig nem ettem húst. amint nincs már szükségünk csodálókra. hogy az erdőt járják. és vadásznia kell azért. Hajiunk rá. nemi vagy bármilyen alapon egyértelműen ellentmond a józan észnek. A kirekesztést az ego önteltsége szüli. Ha mogorva vagy. úgy véli. és ne rekessz ki senkit a szavaiddal. türelmesek leszünk. Ha viszont lényed végtelensége felől közelítesz az emberekhez. azt viszont megértem. bizonytalanságának és félelmének álcája. és biztosak abban. hogy szeretetet és a törődést sugározzunk az állatok felé. hogy kedvesen viselkedj másokkal. Szellemi nézőpontunkkal magától értetődően együtt jár az alázat. Bolygónk változatossága elképesztő. Megnyugodhatunk: ha végtelenek és örökkévalók vagyunk. Félünk a számunkra szokatlan dolgoktól. hogy enni adhasson a családjának. és ez a mai napig így van. hogy úgy gondolkodjunk: ez a csoport veszélyesebb. hiszen a természetes hajlamod ezt diktáija. nagylelkűek lehetünk. Minden kirekesztő gondolat az ego fontosságtudatából ered. Valóban sok a gonoszság a Földön. egy kevés húst is beillesztettem étrendembe. mindenképpen kedves leszel hozzájuk. Az élőlények tisztelete egyenlő a naggyá válással. a magamutogatással. szinte emberfeletti erőfeszítést igényel. rengeteg a rosszindulatú ember. azzal. szállodáról szállodára utazva nem tudtam szinten tartani energiámat a teljesen húsmentes étkezéssel. Légy előzékeny. és ne gyilkoljuk meg őket ok nélkül. Bolygónknak még legalább Ötmilliárd éve van. és ha az olvasó történetesen vadász. A vegetarianizmushoz azonban egy idő után igen nehéz tartani magunkat. és állatokat lőjenek agyon.

és ne engedjük. Emberi szavakkal nem lehet leírni ragyogását. láthatjuk majd. a vizet. Mondd azt: . ima. Az élőlények tisztelete részben az ego érzelmi. számtalanszor betekintettem a halálba vezető alagútba. a legönteitebb. Az élőlények tisztelete azt jelenti. kellemetlen helyzetbe hozza a többi embert. Kicsit talán még dolgozni kell rajta. Ha csupán egyetlen piilantást vetne rá. és tudod. a létező leghatalmasabb erő. Tiszteljük magunkat. hogy nem teszünk erőszakot szükségtelenül az állatokon és a bolygón. amennyiben uralma alatt tartja az egót. mert ő is kellemetlenül érzi magát. Az élőlények tisztelete ennek a lépésnek a megértéséből. Ez a szentség útja. bárhogy erőlködik. ez jó ötletnek tűnik. Havalaki tökéletesen nevetséges dolgokat magyaráz. Aki akár egy röpke pillanatra is meglátja az isteni erőt.meditáció. milyen leírhatatlan a bőkezűsége. Az ego nem csak testi. gondolatainkban. Ha felfedezzük magunkban ezt a derűt . leghitványabb alak is nyugton maradna. nem képes semmit kihozni az egészből. és többé nem szólna. milyen hatalmas is az isteni erő. Szeret megbántani. nagyszerűségének élményéből fakad. érzelmeinkben nem viszonyulunk kíméletlenül másokhoz. Próbáld távol tartani magad az ego mogorvaságától és a módszereitől. az is képes lesz szívében érezni az isteni erőt. Támadó. A leggyönyörűbb dolog. A tisztelet figyelmességet és szeretetet ébreszt bennünk. alázatunk önkéntelenül kialakul. bolygónk szépségét és az összes láthatatlan dimenziót. Akinek nem volt halálközeli élménye. Tiszteljük a levegőt. fizikai és gondolati erőszakának uralása. hogy az ego zűrzavart teremtsen. mérhetetlenül alázatossá válik. . lekicsinyelni és maga alá gyűrni másokat. Képtelenség szavakba önteni.Igen. amely ezt a fizikai síkot is áthatja. az isteni erő fényét az alagút végén. és nem tolakodunk az előtérbe. a természet szellemeit. megtisztulás vagy önfegyelem segítségévei -. Próbáld inkább felértékelni. akkor se tipord a porba. de sok sikert hozzá. Ne pocskondiázz másokat. Tegyünk meg mindent. Láttam a fényt. amit valaha is láttam. magunkról tanít. Mint említettem. a földet. amelyekkel le akar gyűrni másokat. hanem érzelmi erőszakkal is él.95 fecsegünk sikereinkről. Biztos menni fog. milyen végtelen a szeretete. mekkora hatalma van.

és rámenősen kínálnánk árucikkünket. és mindent megtesz. gondolatban előtted áll. a másodpercenként húszezernek feltételezett rezgésszámon erőfeszítéseket kell tenni az eredmény elérése érdekében. hogy ránk sózza az autót. fel kell hívni magunkra a figyelmet. Öt nappal ké. A gépies világra jellemző energiaszinten. törekedni. Meditáció közben magadhoz vonzhatod az illetőt. Olvasóim többsége nyilván járt már autótelepen. hogy beszélj vele. és közösen olyan aprónak vizualizáltuk a megbízottat. és elmagyarázza. ne tolakodjunk akkora erőbedobással. Ha el akarunk valamit adni. más lesz . képesek ieszünk arra. Helyét egy új hivatalnok vette át. mert másfél évig dolgozott az egyik adónyomtatványon. A ki. egyre távolabb kerül tőlünk.LÉPÉS AZ ERO BELULROL FAKAD Nem kell erőlködnie a beavatottnak. . nehogy ilyen hatással legyünk másokra. Ha erőnk egyre gyarapszik. Ezt nem túl könnyű megérteni. hogy erőltetnénk a dolgot. hogy megtaláljanak a dolgok. Mondd ki a nevét. miért nem tudnunk nélküle élni. és muszáj igen nagy erőfeszítéseket tenni. nagy zajt csapni. szeretetet sugároztunk felé. szolgáltatásunkat vagy tudásunkat.söbb felhívott. Vigyázzunk. amelyet felülvizsgált az adóhatóság. Küzdeni kell. áradozik róla. életünk részének érezhetjük a kívánt dolgot. hogy inkább az embereket jöjjenek hozzánk. Évekkel ezelőtt volt egy cégem. hogy könyvelői állást találjon valahol a környék ken. ahelyett. egy pillanatig tartsd bent. hogy megvesszük. engedjük. hogy elfért a tenyerünkben. és odébb állunk. Egy na-pon hajnali négykor összejöttünk hárman. majd egy rö-^ de határozott fújással útjára küldtük. hogy már csak amiatt is elutasítsanak. amit eí akarunk érni.vagy egyszerűen csak eltűnik az életedből. tolakodni. lélegezd be.96 19. Sokkal egyszerűbb. majd a kívánt energiát és fényt felé bocsátva lélegezd ki. tudnánk-e segíteni neki. Ha szeretnéd rendbe hozni a viszonyodat valakivel. de erőszakossága elveszi a kedvünket. Amikor erőlködünk. Már rég eldöntöttük. hogy belső energiánk egyre kifinomultabbá válik. Odajön egy lepusztult eladó. Ezt ismételd meg tizenegyszer. de megpróbálom elmagyarázni. hogy kocsit próbáljon venni. Ha megértjük. erősen vágya-kozni. hogy kilép az adóhivataltól. A megbízottjuk jó sok fejfájást okozott. és rendelkezésünkre áll az erő. nem kell feltétlenül a város túlsó végébe utaznod. Erőnk javarészt belső erő. amire csak szükségünk van. magunk elé képzelhetjük. Ezután pedig összehangolt lépéseket tehetünk.és belégzés közben leheld a szeretetet és a jobbítás szándékát viszonyotokba. hogy mindent magunkhoz vonz-zunk. ha hagyjuk. Amikor legközelebb találkozol vele. és az adóügy pár héten belül megoldódott.

csendesítsük le az egót. a gyógyulás belső folyamat. Ha történetesen a pénzzel van gondunk. Semmi értelme. hogy te magad vagy az erő . foglalkozzunk magunkkal. bármit magadhoz vonzhatsz. fegyelmezettebbé válhatunk. írtam egy igen sikeresnek bizonyult könyvet. Térjünk át a következő lépésre. hogy havi ötezer dollárt keresnünk. az menekülésre készteti őket. a megoldás. mert szeretjük őket. Avu. és ezt túlzottan érzékeltetjük velük. olyan életvitelt kell kialakítanunk. Nem kell erőlködnünk és tolakodnunk. így nem kell majd minden erőnkkel küzdenünk azért. Húzódjunk vissza. mit fogunk tenni. Ha havi ötszáz dollárunk van. ha az ego ural minket.Ezekre a dolgokra nincs szükségünk. mert akkor is pénzügyi gondjaink lesznek. Minél kevésbé tessszük. Az égető szükség felemészti energiánkat. gyógyító erőt és értelmet sugározhatsz. bizonyosságod magától erősödik. Ha mindenáron szükségünk van bizonyos emberekre. Ha kiadásaink és bevételeink kiegyensúlyozatlanok. és világítótoronyként küldheted szét energiádat. amit meg akarunk szerezni. és kigondolhatjuk. senki sem fogja megvenni. amelyben egy nagy ere-ju taoista gondolatról. Önmagukat tápláló energiává válnak. miként léphetünk túl az erőlködésen. Először meg kell tanulnunk bánni a pénzzel. hiszen bensődből hat. senki nem alkalmaz. mint annak megmaradásért folytatott harca. követelései előidézte fájdalom és kín. Felejtsd el tehát az erőlködést. Ha mindenáron kell egy munka. Mindössze meg kell jeleníteni a dolgot magad előtt. hogy megoldódjanak a dolgok. a vu-vej fogalmáról lesz szó. és biztosnak tartani. Szeretetet. szálljunk magunkba. és hétezret költünk havonta. Nem más. Csendben felegyenesedhetsz. Ha megérted. Life Was Never Meant to Be a Struggle (Az élet nem küszködés) címmel. Nincs szükségünk luxuslakásra és luxusautóra. összpontosítanod kell rá.97 Tudnunk kell: ha gondjaink vannak. belső tudásunk önmagából nyer megerősítést. annál nagyobb megerősítést kapunk belső erőnk hatásáról és valódiságáról. amit csak kívánsz. Természetesen minden megfeszített küzdelem az egóhoz tartozik. Minden siker erősebbé tesz a következő lépéshez* Tudni fogod. Ha mindenáron el kell adnunk valamit.a belső erő -. vágyai. Mondjuk meg neki: .vej nem-cselekvést . amelyhez nem havi nyolcszáz do]lárra van szükség. és találjuk meg azt a helyzetet. és erőteljesebben ragadhatjuk meg a lehetőségeket. Ez nem csak a küszködés megszűnésének előnyével jár. Pénzügyeink megoldásához tudnunk kell bánni a rendelkezésünkre álló pénzmennyiséggel. Megvan az erőd. Kiegyensúlyozottak lehetünk. a pénzügyi problémákat magasabb keresettel lehet megoldani. és bármerre irányíthatod. A legtöbben úgy vélik. derűnk. amelyben mi irányíthatunk. Arról szól.

Bizonyos szempontból nehezen megragadható gondolat. . mindenki érdekesnek találja majd. de úgy vélem.98 jelent.

természetes áramlása van. az nemcselekvés. az emberek gyanakodni kezdenek. hogy nem tartozunk társadalmunk érzelmi világához . a jó számolónak nem kell tábla. szórt fény és egyszerű színhasználat jellemzi őket. egyszeri! vonalakból állnak a festmények. a gondos-beszédü nem kelt haragot. kiváltképp a férfiak. Hadd idézzek még néhány sort a Tao Te Ringből: Áz óvatos vándor nem hagy lábnyomot. és másokra ráerőltetve próbálunk valamit eladni. zár nélkül is bezárja^ hogy ki nem nyitják. Meg kell tanítani őket arra. A nem-cselekvés a bizalom. az cselekvés. ami az eladáshoz szükséges. Elmélete a következő: a természetnek és az életnek sajátos.LÉPES CSELEKVES A NEM-CSELEKVES ALTAL A cselekvés nem. ha előre nyomulunk. néhány fontos dologgal azonban még szeretném kiegészíteni. és nem osztozunk az ego vágyaiban. mint ahogy a gondolkodásban is jól látható. és az emberek mindig szeretnek magukról beszélni. hogy legalább annyi ideig szorítsák háttérbe az egót.cselekvés által kéz a kézben jár az előző lépéssel. Ha egy eladó magáról kezd beszélni. hogy a dolgokat természetes egyszerűségükben meghagyva azok könnyedén bontakozhassanak ki az időben. Taoista szövegekben találkozhatunk a vu-vej fogalmával. Néhány ecsetvonásból. ez a taoista művészet legfőbb jellemzője. előretörő mozgás. és ehhez igazodva. ami garantálja erejét. vagyis a nem-cselekvés azt jelentette. A taoista művészetben. hogy időtlen időkig üldögéljünk* A cselekvés a nem-cselekvés által gondolatán azt érthetjük. Eredetileg a vu-vej. hogy Pszichológiailag rendeljék alá magukat az ügyfélnek. kérdezik. Mint korábban említettem. . Meg kell tanítani az eladókat. A nem-cselekvés egyet jelent azzal. hogy valaki harminc évig meditálva üldögélt egy kolostorban. Imádják felsorolni a diadalaikat. a cselekvés elhagyásával bármit el lehet érni. A vu-vej gondolata jelenik meg kecses könnyedségükben és derűs nyugalmukban. Mit akarhat ez az ember. az elme kiiktatásával lehetővé tehetjük. jang típusú. mekkora becsben tartják az egyszerűséget. Kérdezzék a vevőt saját magáró] vagy a vállalkozásáról. Akik értékesítéssel foglalkoznak. Hadd tegyék. Úgy tartották. kielégítetlensé-gében. beszéltessék. ki ajtót zárni tud. a kecsesség és a szív kizökkenthetetlen nyugalmának lágy érintése. Nyomást fejt ki másokra.a kollektív érzésvilághoz -. és mások szükségleteinek rendeljük alá.99 20. hogy a beavatott függetlenné vált. Ellenben ha háttérbe szorítjuk az egót. az ego alárendelését a homlokukra szeretnék tetováltatni. Modern korunkban azonban nem engedhetjük meg magunknak. és maradjanak csendben. Védekezni kezdenek. így nem helyezkednek védekező álláspontra.

Valószínűleg nem ez a vásárlás élete csúcsélménye. A vevőknek biztonságban kell érezniük magukat ahhoz.a pénzügyi csődhöz és egyfajta egohalálhoz kerülünk közelebb. hogy kiderítsük igényeit. hogy nőjünk túl az életen. ha rájövünk. Az ego értelmezésében alázatosak leszünk. Ez érthetetlennek tűnhet. anya. Ha alárendeljük magunkat másoknak. Hogy biztonságban érezhessék magukat. talán az utolsó dolgok között van. . hogy már nagyon készül. Ha fizetek. meghalok és így tovább. kevesebb pénzem lesz. csak gondolkodásunkban rendeljük magun-*at alá. Ha mi beszélünk. Ellenkezőleg. nekiláthatunk.' hallgattuk és mondtunk pár ösztönző dolgot.. hogy önmagunkról beszéljünk. hogy alárendeljük magunkat az életnek. és salát igényeinket alárendeljük magunkat mások. hobbija a sziklamászás. megtudjuk. Mi fontos a számára? Kezdjük néhány egyszerű. Hassunk a pozitív energiájukra. és izgul. míg nyilvánva-°an jól nem érzik magukat. hogy rendben mennek a dolgok. azt bizonygatva nekik. A nem-cselekvés valóban az események alakulásának megfigyelése. tudatalatti szinten csökkenti a biztonságérzetet.100 Az ügyfél mondandójából kiderül. és beszéljünk nekik a nagy szerencséről. Nagyon gyorsan meggazdagodhatunk. Ezután. szögeket meg csavarokat adjunk eí. ami ebben az izgalmas és kedvező időszakban éri majd őket. aminek érzelmi jelentőséget tulajdonít életében. ne felülről közelítsünk hozzájuk (vagyis cselekvéssel. mert sikerült a hétvégére előjegyezietnie egy ugrást a Szikíás Hegységben. mindenképpen éreztessük. ugyanakkor talán egy nö. hogy pénzt adjanak nekünk. és csakis ezután hozzuk szóba az átkozott csavarokat. milyen csodálatos a termékünk. mire van szüksége. mire vágynak az emberek. következtettünk. kérdésekkel fűszerezve. az embert látjuk mások-ban. jin módon) vezessük a beszélgetést.Ha elfogulatlanok vagyunk. és fel nem vehetjük a rendélést. erőlködés nélkül (nemcselekvéssel. tereljük olyan területre. ahol otthonosan érzi magát. de vasáruról még szó sem esett. és az. könnyebben adunk el dolgokat nekik.éppen annyi időre. Ez a szeretet egyik formája. meg. jang módon). aki ejtőernyőzik. hogy mire van szüksége. Ha nem tudjuk kielégíteni az igényeit. Mindez azonban belső érzés. Ki az ügyfél? Mondjuk. könnyedén. Miután megtudtuk kiféle-miféle. mert támogatjuk őket. egy vásárló a vaskereskedésben. Ezt sose felejtsük el. Sőt. nem megyünk sokra. hiszen korábban éppen arról volt szó. és mi magunk is milyen bámulatra méltók vagyunk.legalábbis elméletben . Emberként viszonyultunk hozzá. a háttérbe szorítottuk magunkat és azt az igényünket. mit szeretnének. és faliszőnyegeket gyűjt. személyes kérdéssel. Erre van szükségük az embereknek. miféle ember. Jut majd ennivalóra? Ha nem eszem. derülhet. Minden fillér leadásával . Ha valaki ad a pénzéből. Már negyedórája beszélgetünk vele. minden jó és biztonságos. és azt. Hányszor ejtőernyőzik egy évben? Ki. Nagyrészt csendben maradva. A pénzkiadás mély. például ügyfeleink igényeinek . biztonságérzete egy darabkájától válik meg.

és támogatna a tervünkben. mint egy mantrát: . mi az álláspontja. olyan valószínűségi sémába kerülsz. és akkor majd a mélyére akarunk hatolni. mi sétálunk.vagyis jang jellegű cselekvéssel . hogy közös ügyünk van egy nehéz természetű barátunkkal. A nem-cselekvés útja. mit kell tennünk korábbi egyensúlyunk helyreállítása érdekében. mások megússzák. amikor kiabálnak és figyelmet követelnek. mások nem. hogy nem lehetünk betegek. és részletesen kifejtenénk a tervben rejlő lehetőségeket. A külvilág csak álmunk kiterjesztése. hogy nem kell erőlködnünk. Egyesek megbetegszenek. hiszen örökkévalóak vagyunk. Esetleg bűntudat ébresztésével hatnánk rá. segítene. észszerű érvekkel bombáznánk. a társadalomnak. Mindez természetesen az érzelmek kivetítéséből ered.Kiegyensúlyozott vagyok. hogy felfedjük az okait. Ha kiegyensúlyozott vagy. a megfeielő időben. amikor mások futnak. Avu-vej. ahelyett. Ha Itiegyensúlyozott vagy. Az áradás forrásához kell mennünk. mi visszavonulunk. kizökkenthetetlenek maradunk. és emlékeztessük magunkat. arra célozgatva: ha volna szíve. Mindent ennek fényében érzékelhetsz. hogy elmerülnénk ebben az érzésben. ha meggondolná magát. megérthetjük az egyensúly hiányának mélyebb értelmét. majd pedig a legjobb lépés végiggondolásának és érzésének nem-cselekvését gyakoroljuk. ha beleéljük magunkat a másik helyzetébe. Az egész-ség hiánya jin jellegű. vonuljunk vissza. Mindez cselekvés. hogy megmutassa.fenyegetően eléállnánk. csendben maradunk. akinek nem. mint az orosz rulett. Elsőre ezt nehéz megérteni. Ha nincsenek kényszerítő erejű szükségleteink. mert túlzott tevékenységgel . A cselekvés útja az lenne. Ta. Amennyiben vállaljuk a felelősséget saját életünkért. akinek baja esik. Meglehetősen sok energiát emészt fel. néha azért kerül túlsúlyba.101 íme egy másik példa. A világ minden ideje a rendelkezésünkre áll. gyógyszereket zabálnánk és hívnánk a doktort (cselekvés). Amikor mindenki előretör. Egyesek meghalnak. ha áradás után látunk neki a gát javításának. de ha sikerül. mindig a megfelelő helyen leszeJ. és fejvesztve rohangálnánk. ami eleve kizárja a fájdalom és a sérülés lehetőségét. a felismerés igen sok kapkodástól kímél meg. ez a vu-vej. és így topább. Elég késő. Ezt naponta többször ismételgessük magunknak. Ha érzéseink javulnak. miképpen lehet az élet jang oldalát kiegyensúlyozni. az orosz rulett eitűnit. Van.y% mi is segítettünk neki. Ha megbetegszünk. a falunak. A világ minden ideje a rendelkezésemre áll. Miért nem . ennyivel tartozik nekünk. vagyis a nem-cselekvés gondolata abbó\ a felismerésből táplálkozik. Tegyük fel. Megkeressük. miről is beszél egyáltalán. A legtöbben azért betegszenek meg.felemésztik életerejüket. Az összpontosítás. Némelyek számára az élet olyannak tűnik. ott még minden megoldható. most ő is megtehetné. ha Megpróbálnánk meggyőzni . van. A külvilág egyre inkább belső törvényeink alapján nyilvánul majd meg. Szeretnénk. és kiderítjük.

Itt az idő. tegyük meg. nem leszel ott. egy gondolat vagy valami megszokott dolog elmúlásáról. Általában elismerést és tiszteletet várnak. jó fiúnak akarnak látszani. ez nem hangzik túl jól. vagy pedig nem érett még meg az idő arra. hogy ezt bizonygassák. erősítsük biztonságérzetüket. hogy meglátogassam George barátomat Devonban. ahol teázgathatunk és lovakról beszélgethetünk. Azokra kell figyelni. amikor a tatárok megérkeznek. hogy karósáncot vonnál magad köré. hogy melléjük álljunk. a valóságos világban mindenki azon tüsléntkedik. nem lenne szükségük arra. Ez önmagában nem is jó. hogy elkerülje a halált. Azt sugallja: nézz előbb befelé. hogy a háttérbe toljuk önmagunkat és a barátunk támogatása iránti igényünket. Azt akarják. a madarak furcsán hallgattak. A nem-cselekvés elve eltér a megszokott nézőponttól. Nem vesztegetjük hát tovább az időt arra. tekints Önmagádba. Ha rezgéseidből biztonság árad. nem is rossz. Ha mégsem.102 akar támogatni? Mire van szüksége? Ki ő? Hol tart éppen az életében? Mik a tervei? Tehát a nem-cselekvés abból áll. és egy pillanatra a helyébe képzeljük magunkat. nincs szükséged ilyesfajta védelemre. ahol az emberek önzetlenebbek. . azt felelheted: nincs szükséged erődre. miért nem segítesz. Ha tényleg nem akarnának semmit. Ők azonban mind várnak valamit viszonzásképpen. Ahelyett. Szívesen segítesz. figyelmet és megerősítést igényelnek. méghozzá sokat. Ha biztonságérzetre vágynak. mert aznap. Azt gondolod majd: . amit szeretnének. Tegyük félre. csak rejtegetik valódi szándékukat. magasztalás-ra és dicséretre van szükségük. és megkérdezik. akik azt mondják. Ezután tisztán láthatjuk: ő is fé] adni túl kevés energiájából. Hogy miként alakíthatsz ki effajta szemléletet? Úgy. megpróbáljuk megismerni. Ez az ego legfőbb feladata. ha pár nappal a befejezése előtt távozol. Adjuk uieg az embereknek. Elégítsük ki egójuk igényeit. és találd meg ott biztonságérzetedet. Mindenki akar valamit. Emlékezz: odakint. Tegnap napnyugtakor nagyon vöröslött az ég. Valami nincs rendben a környéken. ha szeretnék. segítsünk. de ne haragudjanak. Ha azt kívánják. Nem fel-í tétlenül a test haláláról van szó. boldogulunk magunk is. hogy olyan világban élünk. hogy igenis akarnak valamit. ha szükségünk lesz rá. hogy meggyőzzük. és majd Ök találnak meg minket. mert jönnek a tatárok. hogy jó előre megérzed a falud felé közeledő tatár seregek energiáját. Ha segítségre van szükségünk. Ha mások azt mondják. felhúznak egy erődöt. egyszerűen ez a helyzet. hiszen ez általában azt jelenti. hanem egy ritmus. hiszen szeretnénk azt hinni.Ma rossz előérzetem támadt. hogy energiánkat ezzel a bizonyos tervvel kössük le. Tudom. az előbb-utóbb megérkezik. és a szokásosnál porosabb a le-^gő. nem akarnak semmit. Aízal útnak is indulsz. hogy egyetértsünk velük.

az a cselekvés és a nem-cselekvés egyensúlya. hanem vonzód a történéseket. .103 Ha nem erőlteted. És persze meditációd csendje. életed szentséges volta.

mondjuk Szent Matilda lábujjkörmeit egy dobozban vagy valamiféle ereklyetartóban. összegyűlik ott néhány barátom. hogy szent érzülettel forduljunk az élet felé. Tetteink legyenek megfontoltak és tudatosak. ima és meditáció céljából az izzasztókunyhó szertartását gyakoroljuk olykor ejjel háromkor is találkozunk. . Ha szent ösvényt szeretnél magadnak kialakítani. Az összpontosítás szeretet. akik különböző származásúak. és hajtsd végre azokat fegyelmezetten. a csend és a felelősségvállalás ön-magadért. Gyógyulás. Az ego világában tulajdonképpen semmi sem szent. Ha egy adott helyzetben nem tudunk hatékonyan cselekedni. Elvégezzük a beszelő bot ceremóniáját. és cselekedeteid legyenek szentek. hogy a lábujjkörmök a dobozkában szentek. mint az ima. Miért? Mindössze azért. ne tegyünk inkább semmit. Életünk és az élőlények tisztelete. Legyenek szertartásaid. ezt ne feledd. és más-más életmódot folytatnak. életünk megszenteltté válik. hogy az indiánok a taoistákhoz hasonlóan mélyen tisztelik a természetet. Aztán ennek megfelelően kell cselekedni. Nagyon megfogott. Egybegyűlünk. az új-mexikói Taost. szent cselekedeteink megszilárdítják szándékunkat megerősítik szellemi mivoltunkat és elkötelezettségünket halhatatlan énünk mellett. Vegyünk például egy ősi vallási ereklyét. hogy valamilyen külonleges meditációt vagy szertartást végezzünk el a hegyekben. hogy gondolkodásuk mennyire hasonlít a taoista filozófiához. Ez az egyetlen módja a dolgok szentté tételének. Ha koncentrálsz valamire. Ezért fontos. és kijelentjük: ez a dolog szent. akkor azok szentek. és az is. A korai kelés fegyelme szent gyakorlat. hogy összpontosítunk rá. Mitől válik valami szentté? Attól. összpontosíts önmagádra. mert a tizenkettedik századtól kezdve mindenki egyetért abban. és különféle szertartásokat tartunk. hogy összpontosítunk rá. szereted.104 21. Ha tehát az életünket szentté szeretnénk tenni. amely a tűz körüli ima es beszélgetés indián szertartása. Az tesz valamit szentté. vagyis legyenek számunkra jelentéssel bíró vallásos vagy szent szertartásaink. LÉPÉS TEDD FEL ELETEDET A SZENT UTAZASRA! Ha elfogadjuk a bennünk lévő végtelent. tisztelettel és félelemmel vegyes áhítatot érzünk iránta. Tanítsd meg mindezt másoknak is. szeresd magad. csak a tükörbe kell néznünk. rítusaid. ne fecséreljük el hiábavaló tettekre. Filozófiámra igen nagy hatással volt az amerikai indiánok hagyománya. Tartalékoljuk energiánkat. Amikor felkeresem szellemi otthonomat. és kijelenteni: mindez szent. Ha az összes hívő szentségesként tekint Szent Matilda lábujjkörmeire. ugyanúgy.

akik összegyűlnek. előadást tartok. aki egy kiadónál dolgozik. Azt szoktam mondani: . a bolygó és fejlődésünk iránt. amit a magunkénak tudhatunk. és szent módon fejezik ki tiszteletüket egymás. A szentség és az alázat a hála természetes érzését éb. és elképzelem. nem viszem túlzásba. ha szépen egymás mellé rakjuk a vödröt. A ház egy kis szobája. Napközben mindezt azzal fejezzük ki. tegyük áldotta* . elfogadjuk Istent és emberi utazásunkat. inkább nyűg az egész. összejövetelen veszek részt. a Tao TeKingel vagy bármilyen más művet. szeretem megteremteni magam körül ezt a szent légkört. Földhözragadt és értelmetlen életünket alakítsuk szentté. Szakítsunk hát időt hálánk kifejezésére. pénzt keresek. és annak az önként vállalt rítusnak szenteljük magunkat. hogy szentnek tekintjük belső énünket és egész bolygónkat. a tisztítószert meg a rongyot. hogy lelkületünket tesszük szentté. Aznap talán el akarok vinni valamit valahová. Egyszerű emberek vagyunk. Szentnek tekinteni valamit mindössze abból áll. segítségével köszönetet mondunk. A művelet ima lesz.105 Nem vagyunk sem vallási csoport. a kefét. vagy akár i a kis szoba egyik sarka is megteszi. Mielőtt reggel a dolgomra indulnék. A választott hely belső énünk oltára.Az ego világában vagyok. Szentté tehetjük. és van egy helyünk. amit értékesnek tartunk. előhúzok a bőröndömből egy szent jelképet ábrázoló zászlót. Gondolatban mindent áttekintek. a bankigazgatóval találkozom. vagy a bankba kell mennem.reszti.a Bibliát. Bárhova is megyek. és olyan is. és mondok valamit. Van. amit éppen csinálunk. Fordítsuk teljes figyelmünket arra. Ha csak úgy odaállunk a mosószerrel meg a vízzel. aki egy helyi autószerelő-műhelyben kapott állást. aki előadásokat tart . Esetleg meggyújtok mellette egy mécsest.ez lennék jómagam -. sem asram. amit a kocsi mosásának hívunk. Ha például szállodában lakom. az ego dolgait teszem. és kirakom a szobában. ha imává tesszük. A kocsi-fliosás is szent cselekedetté válik. Apróságokról van szó. de mindezek a világi dolgok szentek számomra. van. csak egyszerű emberek. Ezen a helyen elhelyezhetjük a szent tárgyainkat . hogy minden rendben megy. letérdelek előtte.

megérthetjük. Bár Mozart már nem él. Ezen túl. Egész jó elképzelés. törleszteni a hitelt. mint bárki más. Ez a külső minta követése. nem enyészik el. Benne van a múlt és a jelen összes nagy alkotójának energiája. Nagy kihívás valami újat kigondolni. Nem tűnt el. miket tesznek a sikeres emberek. és így tovább. hadd csatlakozz ihletettségéhez. verset írni vagy egy eredeti képet festeni. Ha azonban megragadjuk halhatatlan énünket. Halhatatlan énünk azonban tele van olyan dolgokkal.106 22. Ezután már csak el kell játszanod. negatív és intellektuális jellegű. LÉPÉS BELULROL FAKAD AZ IHLET ES A KREATIVITAS… Földi utazásunk részeként tennünk kell néhány dolgot életben maradásunkért . elég nehéz. és kérd. megidézheti Mozart emlékét . hanem . Próbáljuk ti. majd utánozzuk őket.el kell készítenünk az ételünket. mutass néhány akkordot a gitáromon. Mozart energiájának egésze a mai napig létezik a kollektív tudattalanban. amelyben minden valaha létezett kreativitás a rendelkezésünkre áll. fajunk örök. ami még soha senkinek nem iutott eszébe. Megidézhetjük és meríthetünk belőle. Az alkotó ragyogás végtelen. nem csak tudatalattinkkal kerülünk kapcsolatba. hallgasd a legnagyszerűbb műveit. tisztán kell tartanunk a testünket. leszámítva azt az apró kockázatot. amiken még sohasem gondolkodtak. Ezt mindig hosszú csönd követi. Azt hiszem. Aki klasszikus zenét játszik vagy komponál. hogy saját zenéje még tökéletesebb. hogy kutassanak egy gondolat után. ihletettsége létezik. hogy ugyanolyan unalmas és gépies emberek leszünk. aztán a zsenialitása ismeretéből eredő meghitt viszonyból kiindulva kezdj meditálni. Az ihlet és az zerű gondolkodás között hatalmas a különbség. Sok kép városias.hiszek benne . és ihlet formájában felhasználhatja. Ha ráébredünk a kreativitás végtelen természetére.hozzáférhetünk az emberiség kollektív tudatához is. hogyan viselkednek. amit a fejedben hallasz. amikor megfigyeljük.azaz energiáját -. amit még soha senki nem hallott. mert felleléséhez a mélységekbe kell leereszkednünk. globális emlékezetében. még eredetibb legyen.Amadeus testvérem. az ego félreállításának előnyeit: éteri gondolatok és érzések törhetnek fel bensőnkből. ami nyugtalanítóvá és neurotikussá teszi az alkotásokat. Általában nem .A kreativitás gyakran kellemetlen. Erre igen jó példa a modern festészet. Mondd neki: . a neuro-lingvisztikai programozás (NLP) modellezésnek nevezi azt a módszert. Ha szükséged van az energiájára. tanulmányozd az életét. valamint a baráti és a családi kapcsolataink ápolásán kívül van még feladatunk ebben az életben: az önkifejezés és az alkotás. Előadásaimon néha felkérem a résztvevőket.

mert a szavad kötelez. Ragadjuk meg az isteni erőt. úgyhogy az enyém zöldesbarna lesz. a sport és a gyógyítás ugyanúgy alkotó tevékenység. Az egonak óriási gátlásai vannak a kreativitás terén. Inkább valami neurotikus és bonyolult dolgot festene. és a bal oldalra helyezte. Amint magunk mögött hagyjuk tartózkodásunkat a kreativitástól és az elme természetes lustaságát. hogy nyolc órakor festeni fogsz. A valódi alkotóképesség belülről fakad.107 szereznek örö-met. Az ego-elme megpróbál majd lelassítani kifogásaival. inkább taszítanak. át tudjuk élni. rendhagyó és befejezett kép ölt majd formát. Ezután már csak annyi a teendőd. végtelen lényünk azonban nem aggodalmaskodik és nem is lusta . az mindenkit halálra untat. Tapintható az érzelem. hogy eredetiséget. amely a vasúti sínek mellett a földön üldögélő gyereket ábrázol. Nem csak festéssel. vagy egyszerűen csak jó érzést okoz nekik a látványa. amelyben azt fejtegeti. új gondolatokat mutathasson nekünk. ezért eredeti. megnyugszunk. A legtöbb emberi alkotás elég unalmas.Ez az illető zöldnek festette a fát. hogy néhányszor a vászonhoz érinted az ecsetet. Az ego nagyon komolyan veszi önkifejezését és művészetét: . csak ásítoznak. csendesedj el. Mondj köszönetet a színeknek. Ehhez az első lépés az ego megfegyelmezése. a gyereknevelés. írással vagy más művészetek révén alkothatunk. És ami a legrosszabb. mert ki aein állhatja az értékelést. egyszerűség és lendület árad belőle. Aztán meglátunk egy egyszerű festményt. vagy akár régi gondolatokat.vég nélkül bömpölyög. szerezd be hozzá az eszközöket. Ha alkotni kívánsz. Ha azt mondod magadnak. hogy túl kell lépnünk természetes gátlásainkon. és gyönyörűnek találjuk. és feltárul lényünk kreativitása. az ego lusta és rendetlen. Érzésünk. összpontosíts befelé. hogy eredetien fejezzük ki magunkat. ülj le. befejezettnek az alkotást. kapcsolatba kell kerülnünk rejtélyes érzéseinkkel. a tanítás. Tegyük hát félre a gondolkodást. Az ács. nem? Sokan úgy gondolkodnak: . törjünk a lehetetlen felé. és a jobb oldalra rakom. Bármilyen önkifejezési módot is választunk. hívjuk inkább elő titokzatos érzéseinket. hogy mindenki csodálja és dicsérje. mondj köszönetet nekik. Hagyjuk az elmét. és erezd késznek. zeneszerzéssel. a kőműves mestersége. Aggodalmaskodik. és magunk is meglepődünk annak gazdagságán és eredetiségén. RoUo May The Courage to Create (Az alkotás bátorsága) címmel írt egy nagyszerű könyvet. készen állunk az alkotásra. az a lényeg. amelyeket most másképp. és legyünk elég bátrak ahhoz. hogy mások vajon miként fogadják majd alkotásunkat. Sokan szívesen adnak majd pénzt a képedért. hogy alkotni jöttünk erre a világra. Helyezd magad elé szépen elrendezve az ecseteket. újszerűén fejezhetünk ki. Érzéseid között szokatlan. különös. Az ecseteket tárold különleges helyen. Áldd meg őket. Rendre és nyugalomra van szükségünk. Akik látják.

A jobb szélre festem a zöldes fámat.108 Én így gondolom. Rettenetesen fontos és neurotikus vagyok. Senki kedvéért nem fogok ezen változtatni. ha tíz. hogy tisztelegjen előttem. Néha alkalmazkodni kell. tegyél valamit* Meg fogsz lepődni a képességeiden. A kreativitás földi létünk egyik legfőbb oka. Ha nem értik meg. mert ha megírom azokat a könyveket. faragsz valamit. Vagy tetszik majd másoknak. írsz egy számítógépes programot. A kreativitás olyan. az emberek nem értik meg. Ez mindössze az eladhatóság miatt van így. az „én költészetem"-ről. alkotóképességed kiteljesedik. amelynek a túl sok ego. írók.a lényem legmélyén rejtőző könyveket -. . Amikor hallgatom sivár ömlengésüket az „én művészeteméről. és többségüket a szemétbe hajítod. nem számít. festők és alkotók tömegei vannak tele ehhez hasonló zagyvasággal. egyszerűen csak alkotni akarunk. csendesítsd el az elmét. aztán erezd át. mindenkinek fel kellene állnia. Festesz egy képet. amit megértenek. túl kevés isteni erő a neve. Ez vagyok én. Ha lesz rá időm. Olyan nyelven kell írnom. Ha eltávolítod utadból az egót. mire egyetlen is olyan gyönyörűre sikerül. Előbb vagy utóbb előállsz valami teljesen új dologgal. annyira nevetséges mindez. próbálkozz. mint a pénzzel teli bankszámla. Bátorság! Mit sem számít. JNagyon sok művész szenved abban a rendellenességben. figyel). És ez csak egy a kompromisszumok közül. Kérdezd meg magadtól. émelyegni kezdek. művészek. Nekem is így kellett tennem az elmúlt években. melyik út a legmegfelelőbb számodra. ott az összes többi könyvem. tizenöt vagy akár húsz nyomasztó képet festesz. Keress. amelyeket valóban szerettem volna . és erezd meg. kreatív. addig olvashatják azokat. A kreativitás a fegyelem egyik formája. Ha elmélyülünk magunkban. az „én filmem "ről. vagy nem. nem törődünk a gátlásokkal. egy nap majd megírom a belső világok történetét. akkor valamennyire muszáj alkalmazkodnunk. Légy összeszedett. zenét komponálsz. amelyeket kötöttem. mit fogsz alkotni. a szépség és a benned lakozó isteni erő kifejezésének egyik módja. Ha viszont az alkotásainkból élünk. ha nem akarunk éhen halni. hogy megtarthatod vagy eladhatod.

milyen haszontalan dolgok halmozódtak fel bennünk. elhasználod az energiát. elegünk van. Az isteni erőtől kaptuk kölcsön. Bemész a bárba. a filozófiákat. Ha nem. az azt jelenti. erdők szépsége csendre. adjuk másoknak. az étrendeket. Igazodj az évszakok ritmusához. örökké ugyanott maradhatsz. Úgy érzed. a tiéd lehet. Egy idő múlva ez az erő kezd eltűnni. megszabadulhatok néhány dologtól. Ez azért van így. hogy fenntarthassuk a helyzetet. alázatra tanít. a kis kávézó már nem is olyan remek. ajándékozzuk oda valakinek. amit akkor érzünk. megjavítjuk. Amikor a levelek színe már aranybarnába hajlik. a bimbózó irigyekből. ez az ügy megre-™t. nem áll meg. és most továbbadjuk: Már nem hordom ezt a kabátot. TEREMTS OSSZHANGOT A TERMESZETTEL Lakóhelyünkre. költözz más környékre. Ha csak gépiesen cammogsz. nem kell kapaszkodnom beléjük. Cserélgeted az autódat. és ha úgy érzed. Ha beköszönt a tavasz. egy helyben toporgunk. gondolkozzunk el azon. és az emberek sem olyan kedvesek. A szállongó leveleket figyelve érezzük szívünkben a folyamatot: Igen. LÉPÉS KERESD AZ UJDONSAGOT. Télen befelé fordulunk. Ezzel végeztem. elhasználod az embereket. befejezzük. otthonunkba és baráti társaságunkba folyamatosan energiát kell vinnünk. Tartsd frissen magad. hogy új terveket váltsunk valóra. ha úgy érezzük. nem számít. Találsz egy remek kávézót a sarkon. Itt az idő. a betakarítás ideje. munkahelyünkre. a tanokat. megkötjük a szerződéseket.109 23. haldoklik körülötted az energia. a levélhullás évszaka. De ha energiád élénk. a megáradó folyamokból. észreveszel egy falon mászó csótányt. majd szétvet az energia. Harry. ha új helyre indulunk. ami elromlott. mit kell elhullajtanunk. A hegyek. ennek a kapcsolatnak vége. a ruháidat. hiszen az nagy tanító. energiát meríthetünk a napból. kezdj valami újba. amit tavasszal elkezdtünk. Amikor unatkozunk. ahol az együttes zenél. . Teremts összhangot vele. mert ha életteli és friss vagy. felkészülünk. Figyelj a természetre. Mindenki ismeri az izgalmat. változtasd megvagy élénkítsd fel. a bárban minden szombaton egy jamaicai együttes lép fel. Lendüljünk neki. elhasználtuk helyzetünk energiáját. tele kedves emberekkel. Fesd át a lakást. és adjuk hozzá saját energiánkat a tavaszéhoz. Begyújtjuk a pénzt. Ami értékesebb. Őrömre. azt talán eladjuk. és közeledik az ősz. hogy a tél nem az új tervek megvalósításának időszaka. a virágokból. Amire már nincs szükségünk. Mozog és áramlik. vedd figyelembe. elmélkedünk. a helyeket. menj tovább. Eljön a nyár. ami jár nekünk.

amely folyamatos mozgásából.olyan tárgyak. A természet túláradóan bőkezű. itt-ott csipegetnek> és az isteni erő mindennel ellátja őket. őrizzük meg egyszerűségét. Ez a hollók örökkévalósága. Ha egy tárgyat hat hónapig nem használ. amit jómagam három éven át mindennap elvégeztem. a bennünk lakozó végtelenséghez igazodunk. amelyeket megérintünk. de a tehén nem azért üldögél a mezőn. mert nem fektetünk bele energiát. annál többet tanulunk tőle. mire keli energiát fordítani. találkozzunk vele egy kávé mellett. megszabadul tőle. Nincsenek telezsúfolt garázsaik. Figyeljük meg a madarakat. Megismerjük állandóságát. Talán lesz olyan. Egyszerűen csak van. Készen állunk a napra: . mégis mindent tudnak. Minél inkább igazodunk a természethez. Ez a földben kúszó kis élőlények örökkévalósága. Tartsuk meg rendjét. ha kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek. a sötétben tett erdei séták gyakorlatát. Aki nem akarja. min ke]] változtatni. A szabály jelentősége az.110 Ha megfigyeljük a természetet. amelyekről gondoskodunk. az egók és az elmék még nem szennyezték be lelki atmoszféránkat. aki szeretné kipróbálni a hajnali négykor. aki felállított magának egy egyszerű szabályt. többé nem nehezedik ránk. nem gondolkoznak azon. engedjük útjára. árnyat adó fa alatt pihen. amely megszabadíthat a szorongások kilencven százalékától.megnézzük a napnyugtát vagy a napkeltét -. Él. Van egy tanár barátom. Egyszerűen csak röpködnek. mit kell aznap tenniük. ahol már minden kezd unalmassá válni. ezért hát ne zsúfoljuk tele életünket. Hívjuk fel az illetőt. Amikor egv barátság kezd kihűlni. áttekinthetőségét. amelyeket használunk. készen állunk majd. sétálgat. . meg sem érinti. Töltsük fel energiával azokat a helyeket. a következő néhány hónapban sem fogja használni. A többi csak teher. így őrizhetjük meg egyszerűségünket. Felkészültem. mert az életbiztosításán töpreng. Odaadja valakinek. mindig szem előtt tartjuk.Örökkévaló és halhatatlan vagyok. azt eresszük el. A napkelte már közeleg. Csendes energia tölt el. Nem tartja őket fogva az ego. füvet majszol. törekedjünk a Tao egyszerűségére. Akár egy hét is elég. Denise Linn. annak nem muszáj három évig így tenni. és igazodunk hozzá. Amikor reggel felébrednek. hogy ezt a módszert alkalmazva csak energiával telített tárgyak lesznek körülöttünk . Ha azonban megfigyeljük és követjük a természet ritmusát . A természet nem ismeri a halál fogalmát ezért olyan őseredeti és gyönyörű az állatok világa. Ha megfigyeljük a természetet és tanulunk tőle. Ez a tehenek örökkévalósága. A természet derűre és nyugalomra oktat. Amivel végeztünk. A világ többi része még nem kelt fel. Térjünk át a következő lépésre. talán azért történik. nem vesz kézbe. és ha elajándékozzuk. és úgy tűnik. változásából ered. szeretünk. Mentesek a lelki gyötrelmektől. Egyszerűek. Az állatok érezhetnek rövid ideig félelmet. nincs fogalmuk az elmúlásról.

Képzeld el magad. Hozzáadtál te is valamit a világ-elméhez. ha nem is a kétszáz évvel később élő nemzedékek emlékezetében. hogy nélküled is megy tovább az élet. Nézz le rá. az emberség fejlődésének teljességében mindenképpen. Nem feltétlenül a test halálról van szó . amikor már nem vagy ott. túl a sztratoszférán. ha nem. Képzeletben repítsd előre a bolygót a jövőbe. társadalmak emelkednek fel és buknak el. Magától értetődik. szerelmek születnek. vágyainkat.a földi sík elhagyásáról fizikai értelemben -. hogy egy nap már nem leszel itt. és az. milyen lesz a Föld kétszáz év múlva. hanem. Az ellentmondások eredménye szorongás és nyugtalanság. Ott a he-tyed. száműzhetjük életünkből szorongásaink kilencven százalékát.111 24. FOGADD EL ES ELD AZ ELETET! Nézetei határozzák meg az ego szempontjait és igényeit. A magasban meditálva elérkezel ahhoz a ponthoz. az . Tudatosságod elmélyítésének részeként végezz el egy meditációs gyakorlatot. kitörölhetetlen emlék. és figyeld meg. az életben felmerülő szorongások többségét elkerülhetjük belső szabadságérzésünk révén . mint arról már korábban is szó esett. és lepillantasz a Földre. Emlék leszel. azáltal. egy kapcsolat. hogy ma itt vagyunk. amikor már nem fogsz élni. Ha nem félsz a haláltól. Amikor a magad jelenléte nélkül szemléled a bolygót. egy ritmus megszűnése. és elfogadjuk. Miközben nézed a Földet. ahogy az tovább létezik. minden órában van egy-két halállal kapcsolatos gondolata. Nagy erő rejlik ebben a gyakorlatban. mert szempontjai és igényei vannak. Olyan kort tanulmányozz. hol tart fajunk fejlődése. a változás minden formája. Ha merevségünket feloldjuk. fejlődik. Beláthatod: az. ha itt vagy. szellemi. Éppen azért keveredhet ellentmondásokba az ego. de nem biztos. amint felfelé haladsz a légkörben. a végtelenség felől közelítve egyre megy. ha megvizsgáljuk érzelmeinket. a halálfélelmet kell megszüntetnünk. hogy először szorongásaink központi elemét. megfigyelheted. láthatod. mindenféle esemény történik. hogy holnap is itt leszünk. viszályok támadnak. ha körülményeink éppen nem teszik lehetővé a teljes szabadságot -. de az Akasha-krónikában. Hozzátettél az érzelmekhez. és ez így jó. gyerekek születnek. hogy együtt haladunk az áramlással. véleményünk van.még akkor is. Szent. amikor ébren van. Ahogy egyre inkább megragadjuk lényünk végtelenségét.LÉPÉS NE FELJ A HALALTOL. amelyek aztán létrehozzák az élet összes ellentmondását. egyes dolgok elmúlása rémíti meg őket. A legtöbb embernek. ha kevesebb megváltoztathatatlan nézetünk. amikor ráébredsz. aztán megfordulsz. Remélhetőleg építőén járultál hozzá az emberiség szellemi fejlődéséhez. és mindenütt jelen lévő.

ahol vagyunk. amely a Rings Roadtól az Oakley Streeten keresztül Battersea felé megy Londonban. és emlékezzünk: ha valami változik. Az illető. te nyelvetlen vakarcs! Ülj itt csendben. Ha nem tudod. mogorva kis kobold képében jelenítheted meg magad előtt. kéz a kézben megyünk a következő világba. Félelmed a változástól félig az ismeretlentől való félelem. derűt és jóságot tapasztaltam. hiszen szeretlek. hogy ez így van-e. menekülnek majd előled. amíg van rá lehetőségünk. Kizárólag az energiában lelhetünk valós biztonságra. szeretetet. ne vedd a szívedre. hogy a dolgok jönnek és mennek. amikor néhány futó pillantást vethettem a mennyei dimenziókra. hogy nem szükséges előre tudnod mindent. hogy az ego a halál borzalmával áltat. Főleg akkor nem. Élvezzük a munkánkat. Nem kell mindig előre látnod. és mindenhol bajt kever. milyen lesz a halálod után.és harapd ki a nyélvét. Sőt.112 a barátoddá válik. és rázd le magadról a szorongást. hatmilliárd közül választhat. talán nem. Meditációd közben alászállhatsz lényed mélyére. Talán életünk végéig megmaradnak. Kérlek. és ne piszkálj. és fenntartások nélkül elfogadhatod. rántsd hátra a fejét. Azt sem tudtad. Egy nap visszatérek érted. Fogd meg a haját. és nyomd le a koboldot egy sarokba. sokkal köny-nyebben fogadunk minden változást. csókold meg . Várj itt. Semmi sem állandó. Hárommilliárd ember tartozik a világban az ellenkező nemhez. Törvényszerű. Képzeletedben hívd magadhoz a halál koboldját. vezesd. Ha energiát . mert az az élettel azonos. Az emberekvonzódnak az energiához. hogy minden pénzemet feltenném arra: a halál sokkal izgalmasabb az életnél. A dolgok azért módosulnak. talán nem. az fojtogató számukra. Ha készen állok. Ez kegyetlennek tűnhet azok számára. és az életet sokkal kívánatosabbnak tünteti fel. akivel együtt lehetünk. nem számít. mi fog történni. Mondd azt neki: . Köpd ki. hogy kiharaptam a nyelved. Ha megszűnik szorongásunk a haláltól. milyen lesz élni. barátokként. akik alacsony rezgésszinten élnek. és mondd neki. hősökként. új helyre vigyenek. hogy meg akarod csókolni. míg bele nem vágtál. Aki biszexuális. Ezzel a módszerrel kijelölheted a helyét. ha energiaszintünk növekvőben van. hogy szabaddá tegyenek. a segítségünk érdekében változik. Nincs hiány lehetséges partnerekben. Ha másokba kapaszkodsz. Élvezzük kapcsolatainkat. és a halállal kapcsolatos beállítottságodat egy kellemetlenkedő.Ide hallgass. Élvezzük azt a helyet. amíg tehetjük. Fogadd barátodnak a halált. Mostanra már abban a helyzetben vagy. Mindig találhatunk valaki mást. amíg nem szólok. aki éppen mellettünk van. nem az egyetlen. Fogadd el ezt. Talán egész életünkben létezni fog. Senki sem tudja azonban. Ne feledd: a szerelem olyan. olyan elképzelhetetlen szépséget. Ne kapaszkodj. és vállvetve haladj mellette az életben. aki fel-alá szaladgál. Egy perccel később jön a következő. magasabb energiaszintre segítsenek. ne aggasszon. mint a 49-es busz.

izmaidat erőfeszítésre kényszeríti. Soha nem leszel elevenebb. mintsem testes. de nevess. vagy bizonytalan. Vedd könnyű szívvel az életet. fegyelmezett. Ha valaki iszonyúan komoly. Az elme azonban egyre kevesebb felderítetlen területet talál. Az ilyen emberek gyakran értelmük foglyai. vagy mindkettő. Halhatatlan éned nem hal meg. és szólj hozzá így: . Fejleszd ki ezt a súlytalanságot.utáni hasztalan kutatással töltötte. Mély benyomást gyakorol másokra tudásuk és ragyogó elméjük. hogy a kilencven kilódat mindenhová magadjai kell cipelned. A földre húz.113 teremtünk. ha itt vagyok. Einstein mindent kitalált huszonöt éves korára. csodáljuk érte Őket. Aki tehát fél a haláltól. Egy idő múlva már kezdik is elhinni. nincs halál. az vagy öntelt. hogy kicsit lelkesítsd vagy felvidítsd? Találsz valamit. ezért az ego érzelmek és szorongások áradatával próbál minket életben tartani. és ennek megfelelően reagálnak. mert nincs fent. nevess és nevess! Ne feledd: a komolyság az ego nyavalyája. amit lefesthetsz? Nem kéne valamit megtisztítanod? Van valami. Keserű emberként halt meg. Az embereket megbénítja a halál gondolata. Minden reggel ébredéskor eszedbe jut. azzal nagyobb biztonságot nyújtunk számukra. A gravitáció szigorú. fizikai ego. Az elme azonban egy idő után képtelen fenntartani helyzetét Istenként. Megérzik. Élete hátralévő részét az Ötödik erő . Nincs különbség a kettő között. ami frissítést igényel? Mit tehetsz a testedért? Mit kezdhetsz az érzelmeiddel? Mit tehetsz ma. A halál után egyik felfedezésed az lesz. Ismételgesd magadnak: .Elfogadom. Az ilyen emberek végül mérgessé és fé-telmetessé válnak. Mit fogsz ma tenni az élet igenléséért. és hatása lassan elenyészik. hiszen értelmünk képessége a felfedezésre és a tudás gyarapításira korlátozódik. rendezett. ha nem. Légy inkább szellem. csak a bennem lévő örökkévaló végtelenség létezik.a fizikai testet ugyanis meglehetősen nehéz egyik helyről a másikra vinni. az értelem és az ésszerűség javát hátrahagyod. ha másoknak hozunk létre energiát. mennyire okosak. aminek révén az életet választod? Barátkozz meg a bolygó képével. nevess sokat.az egyesítő erő . hogy milyen könnyű vagy . és nincs lent. és már nem fogsz emiatt nyugtalankodni. Ahogy egyre távolodsz az egótól. A szörnyen értelmes. Légy felelősségteljes. Megdöbbentő élmény lesz. Akinek volt már testen kívüli élménye. Tedd félre az értelmet. és azt is. és miképpen teremtesz energiát? Felhívhatsz egy barátot. Kezdetben ez igen jól működik. Nincs élet. átélte. mint halálod után. Félelmed apránként elpárolog. amit kitalálhatott. hogy ilyenkor a legelső tapasztalat lényünk hihetetlen könnyűsége. Csak a tudatod szeretne örökké élni. intellektuális és komoly emberek elméjüket tették istenükké. Elméje segítségével nem juthatott el Istenhez. amelyen te már nem élsz. Csak az értelmed fél. nehézkes. valószínűleg az értelmét tette meg istenévé. azzal életet teremtünk magunknak.

de nem vagy Isten. akik a valóságban élnek. Megkeseredettek. és határa van annak. Ez a hamis isten az értelem. . és akkor hatalmas önteltségével együtt eltemetjük az egót. hogy intellektuális magaslatokból csapjunk le másokra. Térjünk vissza a szellemhez. amikor banki egyenleget kell kiszámítani. amit képes vagy megragadni ebben az életben. életen és halálon. miközben mások nem értékelik olyan nagyra értelmünk megnyilatkozásait. Fogadjuk el. Csak elme vagy. hogy igaz emberekké válhassunk. elkerülhetetlenül egy helyben to-porgásra ítéljük magunkat. dühösek és csalódottak leszünk. és rálelünk bensőnkben a végtelenre .114 Figyelj. Úgyhogy vonulj vissza. nem veszünk tudomást a Szellemről. A többiek önvédelmi mechanizmusa ellenáll. ami valódi és igaz. amire nem kapunk túl kedvező reakciókat. nagy segítséget nyújtasz. Hajlamosak leszünk rá. Hasznod is korlátozott. értelem. amely hamis istent akar faragni magából.ami túl van keletkezésen és elmúláson. Ha kizárólag értelmünkből indulunk ki. mint mi magunk. Utazásunk az értelem neurotikus jellemzőinek elhagyásáról szól. és hallgass.

Elenyésző ^sebbségük azonban szörnyen mogorva. napjainkban tevékenykedő guruk. hogy „az én filozófiám". és megpróbálnak Istent játszani. mert megismertük a Taót. bánj óvatosan energiáddal. elég rugalmasak maradjunk.abból a szempontból. Az mindenkié. és hamis alázattal.ke dő ? képmutató. hogy mindig alázatunk vezéreljen.115 25. Ha tanítóvá válsz. általános tudásunk része. hogy végül nagylelkűvé válhassunk. ezzel embereket vonzanak magukhoz. de valamiképpen tanítani fogunk. Kiállnak az emberek elé. öntelt. hogy életed végén visszatekintve azt kelljen látnod. Egyesek csodálatos emberek. Mindegyiknek megvan azonban a maga célja. hogy felszabadító erejű. hiszen lehetővé teszi a szabadság megértését. és legyünk nagylelkűek. kenetteljes mosoly-lyal álságos tisztaságukat és szeretetüket fitogtatják. Pénzéhessé válnak. motivációs tanácsadók és pszichológusok talán hetvenöt-nyolcvan százalékával. hogy . Azért leszünk tanítók. és már találkoztam a legismertebb. teljesen eltelnek maguktól. Vigyázzunk azonban arra. netán azt hiszik. Nem az első lépés. miképpen befolyásoltad a gyengébbeket. mint azok. hogy kiállunk egy emelvényre. hogy az egyik filozófia jobb a másiknál. Nem azért növelted meg az energiaszintedet. Hogy miért? Megemelik energiaszintjüket. A mes-terkedés azt a célt szolgálja. A korlátozásnak is van létjogosultsága. a türelmet. vagy azt.LÉPÉS NE LEGY GURU! Ahogy energiaszintünk növekedni kezd. Évek óta részt veszek az emberi lehetőségek mozgalmában. Nem biztos. hogy képesek legyünk felülemelkedni rajtuk. tanítókká válunk. vagy a könyveik tették ismertté őket. az ő filozófiájuk az egyetlen létező filozófia. Némelyik vonzóbb . Az effajta irányzatok sokkal többet nyújtanak. és halhatatlan énünk felé haladva egyre több értelmetlenséget száműzünk életünkből. írók. Utazásaim közben sok tanítóval találkoztam. emberkém botlanak el és kelnek fel újra. és legyűrjük émelygésünket. valószínűleg már összefutottam velük valamikor. Pedig nincs kizárólagos filozófia. mester. Megvannak a gyengéik. pedig valójában minden egyes szavuk azt jelenti: „figyeljetek rám!" Lényük mélyén pedig az iszonyat szélsőségei bu-gyognak. Nem mondhatjuk azt. Minden erőnket össze kell szednünk. amelynek révén az eszmét bensővé téve alázatossá válunk. és jártasak vagyunk a cselekvés és a nem-cselekvés művészetében. hogy istennek tartják magukat. valódlak. amelyek korlátoznak. Ha részt vettek az előadásaimon. Színpadra állnak. Saját példánkkal és energiánkkal tanítunk. Nem létezhet egyik dolog a másik nélkül. vagy könyveket írunk. Súlyos hiba volna tudásodat mások meg-rérm'tésére és megfélemlítésére használni. majd azok erejét a saját céljaikra használják fel. az én vagyok Isten csendes gyakorlatát követik. Egyesekről lerí.

hogy valami szörnyű. azt felelhetjük: . a legutolsó dolog. hogy a hindu hagyományban mélységesen tisztelik a gurukat. csendes erőddel és tudásoddal szolgáld az emberiséget. Ne félemlítsd meg. bíznak benned. Vezesd el a következő kereszteződésig azokat. hogy egy asramban ücsörögjünk. amikor belátod. Olyan. hogy egy csapat hívő csókolgassa a lábadat. akikkel összehoz az élet. nyugatiak. Ne feledd. Elfogadom. mire van szükségük. Tanításod kiinduló pontja az igazság. felejtsük ezt el. Ha ugyanis tiszta vagy és erős. . mert akkor a lábacskáik a levegőben kalimpálnak. minden a darabjaira hullik. de mi. Erős és biztos. Ha azt halljuk. Ha vétenél a szabályok ellen. Energiánkkal tanítsunk. a hírnév és a csillogás csábításának. a pénz. bocsáss meg magadnak. kiszolgáltatottak. told felfelé őket. csókold meg arcukat mindkét oldalon. és isteni lendületet kívánva nekik engedd útjukra őket. és csókolgassuk a mester lábát. és derítsd ki. Ez a "szent út. és fogadd meg. nem karolhatod fel okét. Ez a széthullás változást hoz. Nem a mi dolgunk. aztán engedd útjukra őket.116 önként adják oda erejüket vagy pénzüket. hogy Istent játszottál a Földön. hogy guruvá válj. A létező leghatásosabb tanítás a saját példánk. Belülről. vagyis a példád révén taníts. Alj ellent a hatalom.Nem. Tanítsd és bátorítsd az embereket. kik ők. ha idáig süllyednél. kétségbeejtő. Erőddel ne befolyásolj senkit szexuálisan vagy pszichológiailag. Nagyra becsülöm a hindu utat. amiből valami jobb fog kibontakozni. Tartsd ezt tiszteletben. amilyenek mi magunk vagyunk. Szélsőséges kiegyensúlyozatlanságra és komoly értelmi problémákra vallana. ne kopasz^ meg az embereket. és Isten fényében állva rettentően szégyenkezel majd. és ez által. Óvakodj attól. Akik az úton járnak. az energia és alázat legyen. nem szörnyű. hogy a jövőben tisztességes leszel. Testesítsd meg az energiát. mert egy nap úgyis meghalsz. amire vágysz. milyen leírhatatlan arcátlanság volt. Inkább alulról nyújts támaszt nekik.

Előadásaimon gyakran megkértem á résztvevőket. Egy hölgy a füle mögé tette a kezét. hogy uralmunk alatt tarthassuk. Energiánk növekedésével saját gyógyítónkká kell válnunk. amelyek után só-várog. Aki megterhelő fizikai munkát végez. egészségtelen. Vállalnunk kell hát a fegyelmet igénylő gyakorlatokat. hogy a füle mögött van a hasnyálmirigye. hiányos étrendről kifinomultabb táplálkozásra térünk át. Az első gyakorlat a test megismerése. A szellemi utazás nem mentes az erőfeszítésektől. Határozottan érezzük lényünk végtelenségét. Meg kell ismernünk a testet. emiatt lazíthatunk az önfegyelmezésen. A teremben lévők felének fogalma sem volt. hogy tegyék ujjúkat a hasnyálmirigyük tájékára. még nem érti fejlődésünket. húsz százalékban savas kémhatású összetevőkből áll. LÉPÉS TESTI FEGYELEM Most már bizonyára érthető. merre van a hasnyálmirigy. Miénk lehet ez. tanulmányozása és megértése. Kezdetben hatalmas önfegyelemre van szükségünk. A tökéletes étrend tulajdonképpen nyolcvan százalékban lúgos. hanem megújítására is. és gondját kell viselnünk. Ebben az esetben a fegyelem abból áll. hogy azt magunkkal vihessük. megszerezhetjük azt. az olaj és a fehérje nagyon savas. A huszonhatodik lépés a legszükségesebbeket mutatja be. A reklámokban az egész világot nekünk ígérik. hogy az ego-központú. Ha valaki nincs tisztában ezekkel a dolgokkal. Viszontagságos. ha megvonjuk tőle azokat a dolgokat. minden erőfeszítés nélkül. A testi fegyelem annak tudatosítása. Hogy mennyire fegyelmezzük magunkat. Testünk nem igényel ennyi savas ételt. A testi gyakorlatok nem csak testünk gyógyítására szolgálnak. tanulnunk róla. Az ego szabályozásának egyik legkönnyebb módja. mert ezen az ösvényen járva az egóval birkózunk. szerezzen egy biológiakönyvet. Képessé teszik a testet az általunk teremtett újfajta erő befogadására. és tanulmányozza kicsit a test működését. Mindez fegyelmet igényel. A gyakorlatokra a nyugodt érzelmek és az ego feletti uralom megteremtése miatt is szükségünk van.117 26. hiszen akkor már tökéletesen uraljuk az elmét es az érzelmeinket. és étrendünk inkább lúgos kémhatású. rajtunk múlik. annak esetében más az arány: az étel harminc százalékban savas. Nem könnyed kiruccanás. Később lazíthatunk a gyeplőn. Fel kell készíteni a testet az erő elfogadására. Aki azt hiszi. hogy fizikai testünk a bennünk lakozó végtelenség megnyilvánulása. A következő dolog a táplálkozás fegyelmének megteremtése. a zsír. és . hogy a halhatatlan én felé tartó utazás a fegyelem útja. Onfe^elem híján azonban nincs túl sok esélyünk. és harminc napon belül karcsú lábad lesz. A szénhidrát. mert az elme zabolátlan. Küld) be harminckilenc dollár kilencvenöt centet. kevesebbet eszünk. legalábbis némelyiket.

ezért ügyeljünk az egyensúlyra. de a folyamat apránként a visszájára fordult. mindentől rosszul van. A böjt szintén kiváló módja az ego kordában tartásának. energiaszintünk igen gyorsan emelkedni kezd. hogy minél több pihenéshez és lúgos kémhatású táplálékhoz jussanak. abban az esetben egy tevés méreganyag fogyasztása jelenti a gyógymódot. hogy semmiféle szennyező-es nem maradt benne. hogy ez mennyire lecsendesíti az elmét.118 hetven százalékban lúgos kémhatású legyen. és az illetők reménytelen helyzetbe kerültek. Manapság is időről-időre tartok böjtnapokat. gyümölcsök és a zöldségfélék természetes lúgos ételek. A testi fegyelem magába foglalja a testmozgást. hogy mindenre reagál. A. Ha valaki annyira tiszta. akik túlzásba vitték az étrendi szabályozást. hogy nem haldoklik. Ne terheljük túl szervezetünket. kilencnaponként két napot böjtöltem. Nem kell túl keményen bánnunk magunkkal. gyorsabban rezegnek. a festék. ezért aztán külső dolgokra kezdett reagálni. zöldbabból. ha közben sok vizet iszunk. Allergiás reakciót vált ki belőle a füst. Az evés révén bizonyosodik meg az ego arról. de végül úgyis saját gyógyítónkká válunk. Teste annyira megtisztul. hogy elvonszoljuk magunkat a körzeti orvoshoz. Energiaszintünk növekedésével mi fogjuk meggyógyítani magunkat. Semmi gond a modern gyógyászattal. tehát biztonságban érzi magát. különösen káliumban gazdag zöldségeket. krumpliból. Az egyensúly érdekében csökkenteni kell testünkben a savas kémhatás mértékét. Aki nagyon szigorú étrendet követ. a színezőanyagok és mindenféle. mert a szervezet a méregtelenítés után tisztább lesz. Allergiás lesz az egész életre. amin a szervezet dolgozhatott volna. a méreganyagok. A legtöbb böjt hatásosabb. Számos hatásos böjt közül választhatunk. Kortyolhatunk zöldség-leveket is. Nem leszünk képesek majd rászánni magunkat. hogy meditáció közben képesek vagyunk felfrissülés vagy gyógyítás céljából fizikai testünkbe energiát és fényt irányítani. A testi fegyelmen és a test tanulmányozásán kívül vegyük figyelembe. Csodálatos. tegyük lehetővé. Ha a sejtek energiája megnő.tarthatunk gyümölcsléböjtöt. mert a víz segíti a méregtelenítést. hagymából és más terményekből főzök magamnak levest. Amikor a saját szellemi utamra léptem. testünk működésének megértését és uralását. hogy mindenre allergiás. Ismertem néhány embert. Böjt . Annyira megtisztult a testük. mert a doktor a világ gépiessége szerint dolgozik. hogy amennyiben képesek vagyunk magunkat tartani hozzá. súlyosan megbetegszik. A test fegyelmezésénél hatásosabb gyakorlatot elképzelni sem lehet. A lúgos vegyhatású ételek nem elégítik ki az egót. amit bőséges vízfogyasztással egészítünk ki. élelmiszerekben előforduló adalék. Jómagam rengeteg zöldségfélét fogyasztok. Kezdetben hatalmasra nőtt as energiájuk. A böjt alatt azonban mélyen hallgat.A testi fegyelem lényege. Nem muszáj teljes tápláléfcmegvonással böjtölni .

Aki még sohasem böjtölt. Ha testünk kiegyensúlyozatlan. A böjt nagy segítség önuralmunk megteremtéséhez. Ha megteremtettük a testi fegyelmet. Természetesen ez fogyókúrának is jó. akkor is igen hamar visszanyerjük súlyunkat. Mindez azonban vitathatatlanul remek alkalmat nyújt az emésztőrendszer pihentetésére. toire van szüksége a szervezetünknek. A legtöbb mindennapos probléma azonban helyrehozható böjt segít-ségével. és csak a főzőlét iszom. és eltölthetünk egy kis időt a természetben. de ha fél kilót fogyunk naponta a böjt alatt. érzelmeink szabályozásában.ezáltal megtalálhatjuk a szükséges kezelési módot is. Tudni fogjuk. és hol halmozódott fel a méreganyag . Amint abbahagyjuk az evést. leszűröm. Érdemes a hétvégét választani. a test fogyasztani kezdi saját magát. kezdjen egynapos kúrát. Ez lehetőséget teremt arra. Az egynapos böjt után várhatunk egy-két hetet. Próbáljuk ki. Míg a test felemészti a mérgeket. vagy egy olyan napot. hogy megtudjuk. Évente egyszer vagy kétszer tartsunk ötnapos böjtöt. az elme is lecsendesedik. hogy megszabadulhassunk erőtlenné tevő nézeteinktől. aki felvilágosítást adhat betegsége legmegfelelőbb kezeléséről. az egyik legegyszerűbb gyógymód a böjt. a gondolati és a filozófiai fegyelemről lesz majd szó. tehermentesítésére. legelőször a benne lévő méreganyagokat. és mondja azt: szombaton böjtölni fog.119 alatt a zöldségeket megfőzöm. kérjen tanácsot szakembertől. amikor újra enni kezdünk. amikor nem dolgozunk. hogy a diéta nem helyettesíti az orvosi kezelést. és kitágíthassuk észlelésünk határait. Enyhe emésztési gondok esetén a böjt kiváló módszer a működés helyre állításara. melyik vitamin és ásványi anyag hiányzik neki. majd tarthatunk egy kétnapos diétát. Mindez segítségünkre lesz a félelem kezelésében. . mert akkor magunkban lehetünk. Akinek gondja van a vérnyomásával vagy a vércukorszintjével. A következőkben az érzelmi. következhet a többi lépés. Komoly egészségügyi gondok esetén magától értetődik. mielőtt böjtölni kezdene.

ülj le. de sokszor ésszerűtlen kis skatulyákba próbáljuk illeszteni. Az érzelmi fegyelemmel kapcsolatban azonban néhány dologról még szót kell ejtenünk. hogy az infláció 3. Minél hamarabb helyre kell állítani az egyensúlyt. mérd fel a veszteségedet. hogy távolságot tartunk a közönséges érzelmektől. és életünket helyes. hogy elnyeljen a hiány érzése. hogy az ego szembe akar szegülni az élet ellentmondásaival. és azt kérdezed: . ítélkezés és bírálat nélkül. és számunkra az égvilágon semmi jelentősége. Ha rendet akarsz teremteni a zűrzavarban. Megtegyem? Ne tegyem? Akarom? Nem akarom? A zavarodottságot a kérdések gerjesztik. hogy olyanok legyenek. Emlékezz: ha kellemetlen érzelmed támad. A megoldás. A töTzsi érzelmek természetesek a gépiesség világában és a törzsi fejlődésben. Aki zavart. hogy összezavarodjunk. amely megkívánja. az egyszerűség felöl közelítsd meg a dolgokat. A szélsőségesen rossz érzelmek olyanok. aki te vagy. nem engedjük. mintha atombomba robbanna metafizikai energiánkban. és kevesebb kérdést tegyél fel. A nyugtalanság az áttekinthetetlenségből ered. Amint úgy érzed. A tehetetlenség tehát halhatatlan . gyökerestül tépd ki. összezavarodsz. Fel kell tennünk egy kérdést ahhoz. és képzeld el. hogy mindent keretek és feltételek közé szorítsunk. Egyszerűen csak élj. Ez nem elképesztő. és folyton kérdéssekkel árasztod el magad. letekintesz arra a kedves emberre. amilyenek. hogy önmagád fölébe magasodsz. LÉPÉS ERZELMI FEGYELEM A harmincharom lepes vazolasakor mar foglalkoztunk az érzelmekkel. vonulj vissza. A legtöbb szenvedést a zavarodottság okozza.11 százalékról 345 százalékra emelkedett. hogy feldühödjünk. Minden egyes lélegzetvételüket az ego félelme uralja.120 27. tehát nem szükséges részletekbe bonyolódnunk. az sosem elég biztos döntései helyességében. ahol a kormány és annak gazdaságpolitikája állandóan változik.Mi bosszantott fel ennyire? Minden indulat abból származik. ülj le. Gondolkozz el ezen. A düh a veszteség érzéséből fakad. késlekedés nélkül. kiderül. Ha megvesszük az ostoba topot. Ha életed áttekinthetetlen. A fegyelem gyakorlata abból áll. Ne engedd. A tehetetlenségérzet az intellektualitás betegsége. hogy kezd elszabadulni benned a pokol. és elolvassuk. hagynunk kell. Hasonlóképpen ne merülj el a saját érzelmeidben sem. Ha tehát kitör belőled a düh. tedd egyszerűbbé életedet. Ha az újságban efféle szalagcímet látunk: „Elképesztő az infláció! Romlik a gazdaság helyzete". és egyezz bele. és megteremtjük a magunk érzelmi valóságát. ezzel szemben megértőnek és együtt érzőnek kell lennünk. ha kiegyensúlyozott maradsz egy olyan társadalomban. hogy magával rántson. Valamilyen veszteségnek kell érnie bennünket ahhoz.

hogy visszaszerezhesd az uralmat életed fölött. Néha tovább kell állnunk. és megmaradsz annál. Találd ki. a félelem. talán magad is úgy erezheted. írd fel egy papírra. Először alakítsd ki az életedet. le kell mondanod. nem futamodom meg. Túlzottan ismeritek egymást a kollégákkal. vonuljunk vissza. a korlátok és az idő meg nem értésének betegsége. hogy nem uralod az életedet. mint egy ijedt.Nem érzem magam biztonságban. ne fordíts nekik hátat. Álljunk meg. ami arra késztet. Gyakran az önbecsülés hiánya okozza. és új embereket kell keresnünk. vajon miért van így. a változások. hogy túlteljesítéssel nyerjünk elismerést. Talán már túl régóta vagy ott. mégpedig úgy. hogy javuljon a teljesítményed. Nem fogadjuk el a nacionalista. Mit kezdhetek ezzel? Ha így áll a helyzet. hogy nem ragadnak eí minket az indulatok. Az érzelmi fegyelem annyit tesz. mi a legrosz-szabb. akik másképp tekintenek ránk. azt jelzi. vajon mit tehetsz a megoldás érdekében? Kivel beszélhetsz. nem veszünk részt a hiány. hogy megszabadulj egy bárgyú állástól. háborús érzelmeket. mit tehetnél azért. hát így áll. iszkoló kisgyerek. hogy elveszíted a munkahelyed. itt az ideje váltani. így nyilvánul meg a megfelelő határok hiánya. Talán az lesz a válasz: .i kihívást. Ha nincs elég időd. és majd találsz valami más munkát. és néhány dologról. Meg kell húznod magadnak a határokat. amennyit muszáj vagy amennyit szeretnél . és mindent mással csak annyit foglalkozz. Ne válj a hatalom vagy a pénz megszállottjává. vagy kevesebbet kell vállalnod.de mértékkel. ego teremtette érzelmekben. de mi legyen a következő lépés? A cselekvés. és ami ésszerű. aztán cselekedj. Már őrjítő. hogy megszabadulsz a kevésbé fontos tennivalóktól. kérdezd meg magadtól. amit el akartál végezni.121 énünk. hogy rendeződjenek a dolgok? A vállalatnál leépítések vannak. ők sem tisztelnek téged. de valószínűleg nem fognak mindenkit elbocsátani. Ha ez nem válik be. hanem megmaradunk . hogy félelmed miatt megfutamodnál. ami nem emészti fel erődet. Ha nem figyelsz oda. Nem tiszteled őket. a kifog-rólam-gondoskodni kollektív. nézz szembe az érzelmeiddel." Tekintsd át a helyzeted. Ha embert próbáló helyzetbe ke-rulsz ahelyett. Látod. Hogyan biztosíthatnád be magad? Először is: több energiát teremthetnél. a fenyegetettség. hogy elveszítem a munkámat. és ragaszd a hűtoré: „Elfogadom . ami történhet? Kirúgnak. Talán a világmindenség éppen most segít neked abban. Visszatérve az indulatokhoz: ha háborognak az érzelmeid. hogy nem men-nek jól a dolgok a munkahelyeden. és kinyitja az ajtókat számodra egy kreatívabb és jövedelmezőbb munka előtt. Ha alaposan megvizsgálod a helyzetet. A munkamánia az ego betegsége. Vissza kell vonulnod. Stu. mert attól félek. Ha attól félsz. hogy minden teendődet elvégezd. áporodottá válik körülötted a levegő.

mert azt hisszük. Mi vagyunk az isteni erő. szóljunk így hozzá: . a csendes erő halmozódása addig vezet. a vélekedéseken. vagyis a folytonos változás és a nem-tudás állapotában pihenhetünk. hiszen megtanultuk. hogy ne kapaszkodjunk semmibe. vagy változtassunk valamin. Gyere csak. Életünk akkor ezt a természetet kezdi tükrözni. az érzéseken és a közönséges érzelmeken. Most a fürdőszoba lesz a nappali. ami túlmutat az ego ellentmondásain. . Energiánk növekedése.L erő karjai tartanak. és valóságosak. Halhatatlan énünk soha nem érez fenyegetettséget. hogy az egész nem is olyan bonyolult. nem akar semmi újat. Ezt soha ne felejtsük el. És ez nem zavar majd. Ezután vegyük rá valamire. az egóhoz tartoznak. a vágyakon. Az isten.122 a derűben. Elsőre talán annak tűnik. Érzelmeink szabályozása és az érzelmekhez fűződő lelki történések megértése révén fokozatosan ráébredünk. ami voltaképpen velünk azonos. hogy teljesen új világot észlelünk -olyan világot. biztonságos. hogy indulataink és vélekedéseink a mi részünket alkotják. Mindig emlékeztetnünk kell magunkat arra. amit korábban még sohasem tett. Ha elménk lázongani kezd. Mozgásban vagyunk. Nem azok.Gyere. hogy halhatatlan énünk mozgékony. nem akar változást. de csak azért. és azt mondja. gyorsan változik.

A görbe. Olyan. LÉPES A GONDOLATOK FEGYELME Olykor a túlzott ésszerűség hátrányt jelent a szellemi úton. a világ metafizikai. és abból. Metafizikai. Én ezt „az élet túlgondolásá-nak" nevezem. A Tao Te King azt mondja: A hiányos kikerekül. amelynek lényegéhez tartozik a bizonytalanság.. írásaikban megjelenik egy különös gondolat. mégsem jelent halálos csapás szellemi keresésünk számára. amely szerint a legmagasabb fát vágják ki leghamarabb. nem az Encyclope-dia Britannica huszonegy . térdeljen le. A nyomorékot nem viszik el katonának. kevesebbet foglalkoznak az érzésekkel. szabad. az ő utazásuk az érzések megnyugtatásáról és bizonytalanságuk meghaladásáról szól. mint a göcsörtös fát.mintha kiváló futó lenne. A határozottan értelmi beállítottságú emberek számara a gondolatok fegyelme azon alapszik. és mondjon köszönetet. szellemi érzékeléséhez. hogy nincs benne semmi. Az üres annyit jelent. rámenős. és képességeiben örömet lelve naponta akár hat órát is a versenypályán töltene. hogy nem teszik meg Istennek az elmét. A nők általában jobban igazodnak érzéseikhez. Megtestesíthet férfias tulajdonságokat. Ezért az ő útjuk az észtől az érzés felé vezet. Nem kell teljesítenie. elveti magját. A taoisták nagy becsben tartották a hátrányos helyzetűeket. Érzések vagyunk. és nem válnak önteltté. de a nő szellemi kihívása gyakrabban az. Amikor elhagyjuk ezt a földi síkot. ezért ezer évig él.123 28. pszichológiai és intellektuális biztonságot kell teremtenie magának egy olyan világban. hogy csak elméje útmutatása alapján éljen. Aki nagyon okos. hogy kisebb és gyengébb testben éljen ebben a fizikai dimenzióban. Aki nincs tele ésszel. Ha túlságosan el vágjunk foglalva a dolgok megkérdőjelezésével és a gondolatainkkal. Ez érthető és kényelmes. Érdekes. az üres megtelik. ha elménk nem olyan kiváló. az elzár minket valódi lényünktől. göcsörtös fa nem nyújt kellemes látványt. hajlik rá. ahol nincs biztonságban. mint a férfié. hogy egy olyan világban kell biztonságban ereznünk magunkat. Ezután valahogy fel kell hagyniuk a túl sok gondolkodással. különös tekintettel a kellemetlen érzetekre. A túl sok gondolkodás beteges dolog. hogy 0 maga legyen a megtestesült ragyogás. érzésként hagyjuk el. hódít. A nő útja általában csendesebb és éltetőbb . hiszen az egótól a szellem felé tartó utazás az észtől az érzés felé visz. sőt azon is túlra. a görbe kiegyenesüt. Nagy ajándék. A férfi útja kifelé tart. Ezért a fogyatékost ugyanolyan becsben tartják. A férfiak rendszerint sokkal intellektuálisabbak. Aki nem ragyogó elme. imádkozzon Istenhez. legyőz másokat. elad. az ács nem veszi hasznát. Gátol ugyan a túlzott ésszerűség. Ezért a nő szellemi keresése érzései szabályozásából áll. A nő útja más.ezért él tovább.

Londonba. segít a tanulásban. hogy elfogadjuk. tudtam. az emlékezésben. akkor várjunk. egyszerűen nemet mondasz. Ha nem tudjuk. szeretlek. biztonságban érezzük magunkat egy alapvetően nem biztonságos világban. és mert oda kellett mennem. még akkor sem. szerezzünk több információt . mindenképpen várj. Emlékezzünk rá. amikor az egyik motor felrobbant. és akkor cselekszel. állítsuk meg. vagy pedig lassan és óvatosan haladsz. mielőtt felszálltam volna rá. és csak úgy belevetem magam az élet kockajátékába? Semmi esetre sem. Másfél órát repültünk azonban a svájci határig. hogy repülőre ülök. Ha nem érzem úgy. értelmünk túlbuzog. Szombaton összeházasodunk. . nem pedig intellektuális elképzelések. hogy összeházasodj valakivel. és egyetlen motorral repült Londonig. aztán megint másfelet vissza. Ha úgy érezzük. érzések. és elindulhattunk úti célunk felé. Mindig megfigyelem az energiáját. Milyen érzés ez a repülő? Talán valaki azt gondolja. mert fiatal voltam. ne tegyünk semmit. Ennek ellenére felszálltam. észleléseimben bizonytalan. Még az élettelen tárgyakból is érzés árad. Végső soron azonban szellemi lények vagyunk. mit tegyünk. ha ez azzai járhat. Nem volt életveszélyes a helyzet.124 köteteként. Évekkel ezelőtt kellemetlen érzéseim voltak az egyik járattal kapcsolatban. tegyük rendbe a dolgokat.de ne tegyünk semmit. amelyen Londonból Genfbe repültem. mire előrángattak egy másik gépet. hogy teljesen rendben van. Ha az érzéseidre figyelsz. legyünk óvatosak. Ha a megérzéseidre hallgatsz. Le kellett volna száünom arról a gépről. ezért minden dolog valamilyen érzést ébreszt. várj. tisztázzuk le. hogy lekésem a találkozóimat. A második. és akkor nem teszel semmit. merre induljunk. Gondold csak meg. Atalán nem létezik. mert a gép egyszerűen visszafordult. soha többé nem kell döntéseket hoznod. mert pénzt kereshetünk vele. A gondolatok fegyelmezése több szakaszra osztható. ragasszuk ki a hűtőre. Tehát ha helyesnek érzed. milyen érzést kelt. Értelmünk nagyon hasznos. Gyújtsunk energiát. mielőtt beszállnék. Ha rossz érzésed támad. Az első az. Ha bizonytalan vagy. Kezdjük el érzéseinket tárgyakba áthelyezni. Ha nem így áll a helyzet. hogy ki kell gyógyulnunk az élet túlgondolásának nyavalyájából. mit cselekedjünk. akkor azt mondod: ~ !gen. és kérdezzük meg magunktól. nem szállók fel rá. Képzeljük el mondjuk a munkahelyünket. A döntéshozatal alapvetően értelmi folyamat. Ha nincs otletünk. Mit érzünk az üzletvezetővel szemben? Milyen érzés az üzleti hadjárat? Milyen érzés a munkánk? Az isteni erő mindent áthat. maradjunk. amíg nem muszáj. Ha valamivel kapcsolatban rossz érzésünk támad. vagy helyénvalónak érzel valamit. Ha az érzésed semle-ges nem cselekszel. vagy nera. Ha nem tudjuk. Az Alpok fölött szálltunk. és ott még két órát vártunk.

mire odaér. Rámutat mindarra. hogy még mindig mindent jónak érzünk-e. Energiája és ereje mérhetetlen. és akkor már nem az értelmünk lesz a kizárólagos hatalom az életünkben. A dolgok érzésének keresése gyakorlással fokozatosan az értelem helyébe lép. Ehelyett éljük inkább át érzéseinkkel az életet. nem pedig panaszos és siránkozó gondolatokra. óvatosan. értelmünk Öt perccel később semmivé zúzza. elégedetlenséget szít. és érzelmeink biztossá válnak. mi fog történni. Mindezek nélkül csaknem lehetetlen meghátrálásra késztetni az egót vagy az értelmet. húsz vagy ötven dolgot. ráadásul rengeteg információval rendelkezik. személyes bírálatot és ítélkezést zúdít ránk. van egy kis pénzünk. . mit érzünk. Az értelem szeret panaszkodni. Érzéseinkben csendben tornyosuljunk magasra. finomítsa. néhány dologgal szívesen foglalkozunk. hogy megérezhessük szellemi oldalunkat. Értelmünk poshadt energiát. Ha nem uraljuk. Szellemi részünk csodálatos és hatalmas. öt. gyönyörű a családunk es kiválóak a barátaink. hogy megkérdezzük magunktól. Kerestünk húszezer dollárt. amivel tökéletesen elégedettek vagyunk. már nem leszünk a sínen. Aki már gyakorlott ebben. bolondot csinál belőlünk. ha a grafikonok és táblázatok szerint ennek és ennek kell történnie. Az ego szempontjai és elképzelései helyett annyit kell tennünk. hogy ha az értelemből indulunk ki. életkörülményeiket tekintve minden kitűnő. Aki értelmi beállítottságú. Meg kell értenünk. Apránként elnyerjük halvány megérzéseink tudásának és képességeinek támogatását. amit még megtehettünk volna. Mi egyébre lenne szükségünk? Mindössze derűre. Érzéseink azonban tudják. a testünk is rendben működik. de huszonnégyezret is kereshettünk volna.125 Ez alapján az elv alapján a döntéshozatal az értelem feltételezéseinek zűrzavara. és ezt mégsem képesek maguknak beismerni. körültekintően és lassan járjunk el. és még egy autónk is van. A múltbéli tapasztalatok nem feltétlenül árulják el. és folyton tegyük fel a kérdést. a csendben töltött idő és az önmegfígyelés. Sokan vesztettek már milliókat egy papírra rajzolt kanyargós vonal miatt. Van tető a fejünk fölött. hogy naponta hatszor felteszi magának a kérdést: Milyen érzés? Milyen érzés ez a taxi? Milyen érzés ez az iroda? Milyen érzés ez a mozi? Az érzésre figyeljünk. Ebben elengedhetetlen szerepet játszik a meditáció. és fegyelmezettek leszünk. annak a gondolkodás fegyelme abból áll. Irányítsuk magunk az életünket. A saját életünkben minden bizonnyal fel tudunk sorolni három. Nem számít. figyeljük meg. Ha helyesnek tartjuk a dolgot. Miközben haladunk előre. erősítse meg érzéseit. Ha sikerélményünk van. Értelmünk találgatásokra kényszerül. sajnáltatja magát. mindig találgatunk. az önfegyelem. értékeljük döntéseink következményeit. Sok embernek teljesen rendben van az élete. Az értelemtől a halhatatlan énünk felé vezető utazás közben nyugalomra kell bírnunk az elmét. Ne aggódjunk a közeledő vonat miatt.

a könnyedség. önmagát is beleértve. Akkor váltunk. tegyen vidám dolgokat. vagy így akarnak tiszteletet ébreszteni azokban. és arról ábrándozunk. Az intellektuális sznobizmus egyik formája. vegyen fel vicces ruhákat. A komoly embereket már messziről fel lehet ismerni . és kiderül. de semmi esetre sem komoly. Ezért nő mindig répa a komoly emberek sírjánál. A komolyság olykor kegyesnek és nagylelkűnek nemigen nevezhető lelkialkatot tükröz. Fenékizmukat annyira összehúzzák. és a komolyság feloldódik szívünk újonnan felfedezett jóságának fényében. hogy valaki mással biztosan jobb lenne a kapcsolatunk. játsszon. ahogy csak dundi kis lábaim bírják. néha én is ilyen vagyok. rögös úton jár. Azt hiszem. Az élet nem komoly. mint amilyenek valójában. Legyünk nagyok érzéseinkben. Ez őrjítő. A komolyság ego-központú fogalom. Aki ezt választja. legyen kisgyerekek között. nevessen minél többet.126 amelyek csak elégedetlenné tesznek. akiket lenéznek. Számomra a komolyság már-már vérlázító. A komolyság ítéleteket szül. Az egyik a fenyegetettség érzete. . ami több tényezőből származik. a komolyságot viszont ki nem állhatom. a másik pedig az önfontos-ság tudata. és engedjen mindenkit lazán viselkedni. nem zavar az ostobaság. A komoly emberek elől menekülök. Egyesek a komolyságot mesterkedésekre használják. Nem zavar az önteltség és a kényeskedés. Aki túl komolynak érzi magát. hogy életük végéig egy répát hurcoljanak a hátsójukban. úgy érzik. Együtt vagyunk valakivel. a nevetés és az isteni erő hiányát eredményezi. mint amilyen a komolyság.vicces a járásuk. A túlzásba vitt gondolkodás szörnyű nyavalya. hogy minden ugyanolyan. a jelentéktelen emberek komolyságuk révén próbálnak jobbnak látszani annál. Fenségesen szép utazás. mintha egy répát szorongatnának vele. Olyan félelmetesen súlyos tünetekkel jár. mert életemben én is rengeteg ostoba dolgot tettem. Isten őket választotta ki arra. Aztán jön a következő. Ez egy komédia.

Nagyszerűsége túlmegy a szavakon. Az élmény hatására egy pillanat alatt megszabadultam hiedelmeim háromnegyedétől. hogy minél kevésbé legyen vallásom. a kormány. Ha ezt megértjük. lelkületemet és filozófiámat már nagymértékben szabaddá tettem. A fegyelem olyan dolog. Nem érdekelnek az olyan szent írások. Szűk határokat szabnak. De ne váljunk a szellemi kiválóság . az egyház. Soha nem felejtem el azt a napot. és mindent átsző az igazságosság. és nemigen igényel külső szabályozást. de filozófiánk elsődleges szempontja az egyszerűség legyen. ha valaki kérdez minket. annak ereje van. az önteltséget és a sértett igazságérzet indulatait. A hitrendszer rácsain belül minden jó. Az én vallásom az. hogy leheto-leg egyáltalán ne beszéljünk filozófiánkról másoknak. mint ha valakinek merev hittételei vannak. ahol megláthattam az isteni erőt. Minden szabály és törvény egy-egy rács a magunknak épített ketrecben. amelyek mögé elbújhat a kisszerű ember. egyszerűen érthető. A szabályokat felülről kényszerítik ránk az irányítás megszállottjai. a családunk. A hittételek a kicsiség megnyilvánulásai. ne is próbáljuk szemléltetni Amit megtar-unk magunknak. Elolvashatjuk az összes jelentős művet. amit önként és örömmel vállalunk. Leírhatatlanul hatalmas energia. Hatalmas különbség van szabály és fegyelem feözött. Olyankor elmondhatjuk. amelyben nincs sok szabály. A hittétel üres beszéd. Lelkületünket alakítsuk élhetővé.127 29. Nem gondolat volt.valóban láttam. amikor először jutottam el a halálhoz vezető alagút másik végére. Szeretetét és együttérzését lehetetlen mérni. Egyszerűvé teszik az életet azáltal. hogy kitörlik a kilencvenkilenc százalékát. felszabadít. kerüljük a fellengzősséget. olyan filozófiára vágyunk. Ez a gyámoltalanok börtöne. LÉPÉS FILOZOFIAI FEGYELEM Afilozofiai fegyelem igazan egyszeru. Törekedjünk a lét könnyedségére. az adóhivatal. nem is valamilyen homályos érzés . és lecsendesíti az elmét. nem gerjeszt ártalmas érzelmeket és bizonytalanságot. Az isteni erő fényében állva mégis zavarba jöttem . amiről fecsegünk. hogy megpróbáljuk személyes érveinkkel megnyerni oket. hogy megemeli az energiaszintünket. Minden vagy fekete. Ne laradjunk azzal. Igyekezzünk. Az isteni erő hatalmassága mellett a túl sok üres beszéd bután hangzik. amelyek tele vannak hittételekkel. Teljesen más a helyzet. már évek óta alakítottam magamat. amit tudunk.filozófiám nagy része szánalmas volt a valósághoz képest. veszít erejéből. a feje pedig tele képtelenségekkel. mert tudjuk. vagy fehér. amely könnyen alkalmazható. szabályokkal és törvényekkel. Olyan gondolkodásmódot kell kialakítanunk. azon kívül minden gonosz. Nincs rosszabb annál. Amikor először pillantottam meg a Fényt.

. ha van egy kevés lélektani ismeretünk. és rágja át magát végtelennek tűnő. szinte száz százalékosan kiszámítható. hogy kiszámíthassam az emberek reakcióit* Az emberi lények a felszínen bonyolultnak tűnnek. A nehezen érthető tettek nem lesznek annyira azok. De ha a felszín alá hatolunk. Ha kissé elmélyedünk a pszichológiában. Ajánlatos azonban néhány. miért viselkednek úgy az emberek. alaposan vizsgáljuk meg. Ez a legegyszerűbben úgy fogalmazható meg. és miért teszik. a belső ösztönzésekről és hasonlókról. az egyén megkísérli áthárítani ezt a kellemetlenséget valaki másra. a rendellenes viselkedésbe. mert ez sokat segített nekem abban. áthárítjuk. A vékonyabbakat vegyük meg. a lélektani sajátosságokról. szerezzünk be egy-két pszichológiával foglalkozó könyvet. a kénysze-rességről. Azért javaslom mindezek tanulmányozását. Akik lelkileg megnyomorítottak. megérthetjük működését és rendellenességeit. ami miatt gyakran betegségek alakulnak ki. legalábbis azon vagyunk. hajlamosak másokra hárítani a felelősséget. az emberek 99. a pszichológia alapjaival foglakozó könyvet beszerezni. hogy azt sugalljam. Természetesen senki nem csinál velünk semmit. hogy miért hiszünk benne. felejtsük el. Én legalábbis ezt tartom szem elottt mert ez azt mutatja. és ha egy rendszert nem igazol a valóság. hogy amikor az ego vagy a személyiség rosszul érzi magát. Még ha cselekedeteik kiszámíthatatlanok is. annyit megjósolhatunk. Ha tanulmányozzuk az elme folyamatait. miért keletkeznek tévképzetek. Megérthetjük például. A férfiak tették ezt velem. mi hajtja őket a nemiségbe. hogy kiszámíthatatlanok lesznek. Az egész az ego műve. ahogy viselkednek. Az ego gépies elméjében nincs túl sok dolog. A kirekesztés valójában az ingerült. mert egy kevés ilyen jellegű ismeret birtokában megérthetjük. Valójában az a helyzet. amelyek közérthetően szólnak az archetípusokról. hogy a szerző képes mellébeszélés nélkül kifejteni mondanivalóját. a biztonságérzet hiányától szenvedő ego megnyilvánulása. a kényszerességbe. amit tesznek. nagyon egyszerű megérteni az embert. Megérthetjük. Ha nem alkalmazható a valóságra.128 mutatványosaivá. Fejlesszünk ki alkalmazható filozófiát. A filozófiai fegyelem második pontja. Ha akad egy kis időnk. megérthetjük. Tisztán láthatjuk az ember számos lelki megnyilvánulását. A könyvesboltokban rengeteg olyan kötetet találhatunk. A feleségem az oka. Ennyi az egész. A feketék miatt van így. akivel életünkben valaha is találkozunk. hogy valaki más nyakába varrjuk. A zsidók hibája. menjen egyetemre. hogy fontos a filozófiát legalább alapjaiban tanulmányoznunk. Hogy megszabaduljunk ettől az érzéstől. mi mozgatja az embereket.99 százaléka. Senkit nem szeretnék azzal riogatni. száraz szövegeken. amit ne ismernénk. ezért érezzük elnyomva magunkat. Mindenki hihetetlenül egyéninek és másoktól különbözőnek látja magát. miképpen zajlik az érzelemátvitel az elmében.

Elég egyetlen pillantás az isteni erőre. áramló. nincsenek vagy alig vannak hittételeink. . légies. hogy a lehető legkevesebb hiedelemmel rendelkezünk. változékony.129 A filozófiai fegyelem lényegében abban valósul meg. A legjobb filozófia könnyű. és hittételeink háromnegyedét kihajíthatjuk az ablakon. és az önként vállalt fegyelmen kívül a lehető legkevésbé korlátoznak szabályok és törvények. alkalmazkodó és könnyen elfelejthető.

Szellemi mivoltunk láthatatlan. hallgass. egy keveset amott átadni. attól még lehetünk szellemiek. amennyi elvezeti a többieket a következő lépésig.130 30. A kukásban. Légy göcsörtös fa. adj belőle egy darabot. Ne szólj. teljes összhangba kerülünk az isteni erővel. hanem az ego. a lágyságot. Szorgalmasan végzi munkáját. hogy jobban megérthessük utazásunkat? A szellemi fegyelem nem más. a csendet. amit mi nem látunk. Mit tehetünk. hogy tapasztaljunk. hogy merev dogmák alapján tekints a szellemi útra. A szellemi út az. ha emelvényre lép. hanem láthatatlanok. a nemünkkel vagy a vallásunkkal. Maradj a háttérben. Óvakodj attól. Ha kérdeznek. ha nagy bemutatót tart önmagáról. az értelmünkkel. talán hatalmas szellemi erÖ lakozik.magunkba olvasztjuk az apró dolgokat. Később ismételd meg. mint hogy figyelünk az isteni erőre. nem vagyunk azonosak a fizikai testünkkel. hogy ezzel az egyszerű gyakorlattal egyre több és több jut az életedbe a végtelen erőből. akik kölcsönkaptak egy testet az isteni erő-töL Azért érkeztünk ide. ami segít túljutni a fizikai tapasztaláson. Nem feltűnőek leszünk. mert arra semmi szükség. Ha fejlett az érzékelésed. ránézel valakire az utcán. akkor az nem a szellemi oldalunk. amint homlokodat és szívedet érinti. Amikor nem vagyunk észnél. Érezni fogod. ami. ne fitogtasd tudásodat mások előtt. Ha részegen fetrengünk egy bárban. Van egy gyakorlat. aztán hagyd abba. és láthatod az egész élettörténetét. aki reggel ötkor jön. Ha tudod a választ. a hiedelmeinkkel. míg nem kérnek rá. hogy a szellemi embernek egy bizonyos módon kell viselkednie. Sajnos hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni. amit csendes pillanataidra ajánlok. Egy keveset itt. és a szemét elszállításával jó szolgálatot tesz a köz számára. majd egész testedet elárasztja. De ne terheij senkit bölcsességed áradatával. Ezt öt-tíz másodpercig gyakorold. épp csak annyit. elégedett magával. Hunyd le a szemed. és jelenítsd meg magad előtt az isteni Fényt. az érzelmeinkkel. Ha látható. . a törzsünkkel. ennyi a dolgunk. ne mondj semmit. Végtelen lények vagyunk. ha szívünkben hordozzuk a Taót . Határaink átlépése a legfontosabb gyakorlat. aztán továbblépjünk.a személyiség és az ego ebédszünetet tart. ha mulatságos ruhát ölt. Ö az. LÉPÉS SZELLEMI FEGYELEM A szellemi fegyelem központi eleme. Mert abban a pillanatban amikor egyáltalán nem vagyunk észnél . és szellemi énünkkel kerülünk kapcsolatba. a jint. hogy láthassák. mi az. A kukás akár egy istenszerű alak is lehet. Ezt sose feledjük. Legyél csendben. hogy emlékeztetjük magunkat.

amelyen járva a fejünk felett elrepülő hollónak. bár értelmünkkel nem tudjuk bizonyítani. A tapsot se várjuk meg. pedig mindenkitől azt halljuk.egységben és békében mindennel. hogy folytathassák útjukat. tanítsunk a távolból. Ez a szellemi fegyelem . a csilingelő haran-gocskákkal. Úgy hiszik. hamarosan semmink sem lesz.az isteni erővel maradunk. aki valójában semmit sem tud. aztán menjünk tovább. meditáljunk. de a bölcsek bölcseként kínálja magát. Vonuljunk vissza. aki hisz magában. tudjuk. amennyi ahhoz szükséges. Oktassunk. Nincs taszítóbb az olyan embernél. csendesek maradunk egy zajos világban. hiszünk benne. Vegyünk gőzfürdőt. és nagy felhajtást csapnak körülötte. a keresés. imádkozzunk. és megnövekedett erőnket nem fordítjuk értelmetlen haszonszerzésre vagy az ego megörven-deztetésére. Ha tanítunk. A szellemi ember a szemetes. Biztonságban érezzük magunkat akkor is. Legyünk alázatosak. az egyesítés és a beavatottság. Most már csak három lépés van hátra. Tartsunk ki ezen az úton. . legyünk mindig mozgásban. ha körülöttünk minden fenyegetőnek tűnik. hogy az isteni erő kisugárzásában maradunk.131 Alapjában véve a szellemi fegyelem annyit tesz. Böjtöljünk. Nyomasztó. rendezzük sorainkat. mit tudunk. egységben és békében magunkkal. Folyamatosan tisztítsuk magunkat. a szellemi út azonos a szenteskedéssel. A nyomasztónál is nyomasztóbb. Az egyik legelkedvetlenítőbb dolog New Age konferenciákra járni. Sokaknak meglehetősen különös elképzelései vannak a szellemi útról. térjünk vissza az elejére.a Central Parkban alszik a híd alatt. Egyszerű életet él . és nézni a sok páváskodó alakot. bár nem látjuk. a hajléktalan nő. aki tudja magáról. a díszes miseruha és köpönyeg viselésével. kik vagyunk. az erdő kis állatainak egyszerűségévé válunk . és ha elveszítenénk az ösvényt. Ne áruljuk el. vagy végezzünk valamilyen testi munkát. Egyesek kapnak valamit mutatóba a szellemi útból. Adjunk nekik annyit. gazdagok maradunk. A szellemi út az. hogy kicsoda. Maradjunk rejtélyesek.

a beavatottságét. Már korábban említettem a rejtélyes irattekercset. Csatlakozik hozzánk egy ősi. Ennek a hihetetlen fejlődésnek minden előnyéből. segít hidat építeni. arkangyalnak. hogy hatalmunkat növeljük. nem erről a bolygóról. Meditáció közben hívjuk meg a keresés energiáját. németek. Zajlik bennünk egyfajta belső folyamat. ahol az illető sokkal inkább szellem. Hiszem. hogy több pénzhez juthassunk. A harmincegyedik lépés a keresés. kívánságunk és elhatározásunk. amit életünkbe hívunk. Mégis több annál. hogy tartson velünk. amely azért érkezik. hogy többek legyünk. amelyekhez igazodni fogunk. amelyből sokan soha nem merítenek eleget. szellemi megérzésnek. Én mélységesen tisztelem. és érezni Fogjuk. hogy lehetővé tegye számunkra korlátaink átlépését. ugyanakkor mégis itt maradni nagy jutalom. Pedig azért van. A keresés szent energia. Szent energia. földi pokollá tesz-szűk ezt a síkot. Hogy honnan érkezik. ami. egyfajta különleges belső energia csatlakozik hozzánk. amint életünkbe lép. A keresés természetesen az egótól a szellem felé vezető szent utazás. Az energia hatalmas tárháza ez. A harminckettedik lé-pés az egyesítés. Az út végén mindannyian szellemekké válunk. LEPES KERESES Az utolsó három lépés valójában nem is lépés . akik történetesen egy Vanua-tuban . Más szavakkal: a földi síkon túlfejlődni. Nem is azért.vagy akárhol született testben élnek. hogy amikor meghozzuk a döntést halhatatlan énünk keresésére. szentséges. hogy fejlődni akarunk. Szinte olyan ez. a helyére irányítana egy láthatatlan erőt. nem tudom. Ezen a bolygón a végső utazás minden ember számára bensője egy pontja felé vezet.inkább energiák. ázsiaiak vagy egyebek vagyunk. hogy a segítségünkre legyen. Ebben a pillanatban fizikai test és ego vagyunk. aminek csak kívánjuk. amely ettől a világtól a belső világok és halhatatlan énünk dimenziója felé vezet. Mindenfélét mutat majd. érzékelések. segít hátrahagyni ennek a létnek az érzelmeit. Olaszok. mintha felfelé törekvésünk. Nevezhetjük vezérfénynek. az időnél is öregebb energia. nem ebből a világból ered. A földi fejlődés végén mindnyájunknak tovább kell lépnünk. úgy hiszem. ami velünk tart. amelyre felírtuk nevünket a fejlődésre vágyók közé. Nem igazán azért van. franciák. máskülönben káoszt teremtünk. afrikaiak. valójában az ego eltörlésébe egyeztünk bele. Amikor eldöntöttük. Ez a kettő együtt teremti meg a harmincharmadik energiáját. mint ego.132 31. szépségéből . vagy több szexuális élményben legyen részünk.

a romlatlan tisztaság dimenziójában. akinek személyisége van és egója. a tivornyák világától. és szenvtelenül szemléljük fajunk hősies fejlődését. túl a fájdalmon és a zűrzavaron -. figyel és várakozik. hogy magunkra lelhessünk. az asszonyok pedig várakoznak. A szellemi fegyelemmel. messze az anyagelvuség. hogy elfogadják az ego halálát. és átmegyünk saját csendes időszakunkon. Akkor válik Krisztussá. az valójában személyiségünk eltüntetése. Egy másik létsíkra emelkedünk. haldoklunk vagy darabokra hullunk. akit átjár a Szentlélek. de nem ránt magával a kínja. Részen állnak rá. Visszahúzódunk halhatatlan énünk jin oldalára . a rómaiak. amely megilleti. Semmit sem tehet az ego megmentése érdekében. és elfoglalja a helyet. hogy ez a folyamat része. Csendes. a világtól távoli helyen nyugszik. Jézus három napon át függ a kereszten. mint egy olvadva. Ez a jutalmunk. a halhatatlan én szelleme megjelenhessen. a hívek. Ezeknek meg kell halniuk. mert az ego világa feloldódik.itt. elfogadja a szellemet és összefonódik vele. Végül azonban megöljük az egót. megfosztjuk hatalmától az egót Amit teszünk. de mégis máshol. A Whispering fVinds ofChange (A változás suttogó szele) című könyvemben a keresztre feszített Krisztus jelképéről az ego halálának egyik legkifejezőbb szimbólumakéntbeszéltem. és mindazokkal az eljárásokkal. aki túllépett emberi korlátain. recsegve tovaúszó jégtáblából. emiatt az úgy érzi.133 részesedünk. a csend. hogy Krisztus. Jézust egy sírban helyezik el . A folyamat a mi esetünkben is hasonló. emberként. mintha lényükből kisebb darabkák szakadnának le. még mindig a testünkben vagyunk . amelyekkel az előző harminc lépés foglalkozott. mégis másképp. hogy az ego haldoklása közben lényünk nőisége . . személyes erőnk tobzódik. és Istennek tekintenek. mások ügy látják. Minden leszakadt darabka könnyebbé és spirituálisabbá tesz minket. alábecsülik. A kereszt tövében ott van Mária Magdolna és a többi nő. csodákat teszünk. Fel kell adnunk magunkat. Teljes csendben van. az pedig felébred időtlen idők óta tartó pihenéséből.a jin. a szentség . böjttel. Jézust a történetben emberi testet öltött hatalmas fényként látjuk.meditatív állapotban vagy transzban van.egyszerűen csak ül. úgy érezzük. Ha utazásunk közben beteges gondolataink támadnak. Előadásaimon többen beszámoltak olyan érzésekről. a lágyság. Talán követni akarnak. energiaszintünk és ezzel együtt észlelésünk köre kitágul. Ekkor azonban nem halunk meg. Hogy megkaphassuk jutalmunkat. majd három nap elteltével feltámadnak. míg meg nem hozzuk a döntést az ego haláláról. lassan hatástalanítjuk. tudnunk kell. a meditáció segítségével. a Tao. hiszen szellemünk nem születhet valóban újjá. Ez azt fejezi ki. és bánatos lesz. Energiaszintünk megemelkedik.saját szellemünkére -. Azért törnek fel ezek az érzések. beleegyezünk az ego elpusztításába. Három nappal később feltámad. Pilátus.

.ehhez egyensúlyra lesz szükségünk -. ami azonban rejtve van előttünk. A folyamat teljesen átalakítja szemléletünket. értelmünket. mint amikor egy átlátszó papírra festett képet hátulról megvilágítanak. ráébredünk. hogy fejlődésünk közben elpusztítjuk a személyiséget. nem fogunk emlékezni semmire. Számomra az volt a fordulópont. A keresés az a szent pillanat. és elég síkeres farmerüzletem volt. Volt egy fekete kalapom. amit szinte mindenhová felvettem. Ajándékba kapjuk.134 A keresésig csak úgy jutunk el. és teljesen másképp látjuk majd a világot. amikor már nem az a lényeg. Jó sok bűnöző élt akkoriban azon a környéken. Azt hiszem. akik vagyunk. Minél spirituálisabbá válunk. Ez a fény felfedi előttünk a világ fejlődésének valódi természetét. hogy ír vagy. nő. Egy nap felébredtem. Meditációnk közben talán egy arcnélküli.ragyogó fény világít. csuklyás szerzetes képében jelenik meg előttünk. ahogy értelmünk előtt megmutatkozott. vagy tudom is én.vagy apácaöltözéke alatt -nincs neme .Várjunk egy percet. Afrikában nevelkedtem. ezért testőrökkel. A maga valójában fogjuk látni. érzelmeinket. húszas éveimben valóban egy szicíliait alakítottam. protestáns. vagy nem azok leszünk. A kalapot elégettem. Meg kell továbbá értenünk. és annál gyorsabban regenerálódik testünk. a keresés akkor jön el. hogy örökkévaló lények vagyunk. Szerzetes. nem úgy. Fiatalabb koromban. öreg vagy fiatal. hogy szicíliai legyek. Miért csinálom ezt az egészet? Úgy szánalmas. Ez nem azt jelenti. amikor letérdelünk Istenünk elé. hogy nem lesz személyiségünk. Félig angol nagyok. szellemi valóságunkat. mert vigyáz ránk. és arra gondoltam: . tégy engem bölcsebbé. amikor apránként kezdtem feladni személyiségem jellegzetes vonásalt. hogy végzek a szicíliaival. amikor megtesszük az első döntő lépést. kemény fickókkal. Nagyjából hasonló dolog történik. és azt mondjuk: istenem. A társaság maffiahangulatú és vad volt. ha magunk döntünk az utazás mellett. nehogy porrá égessen a számunkra túl hatalmas energiával. akkor határoztam el. ahogy van. hol születtek. Londonban éltem. A nevem Wilde. sejtjeink annál gyorsabban rezegnek . cicababákkal és egyéb válogatott figurákkal vettem magam körül útjaimon. így szabadítottam meg magam attól. Ekkor a keresés a rendelkezésünkre áll. nem Corleone. Nem vagyok szicíliai. Amikor kibújunk az efféle meghatározások alól. meggyógyítja önmagát. hogy meggyulladjon. lelkületünket. Az ego egyeduralmát semmisítjük meg magunkban. A keresés az ember harminchárom energiája közül a harmincegyedik. félig szicíliai. Észlelésünk fénye fogja a háttérből megvilágítani mindennapi valóságunkat. akik éppen Írországban. Még fizikai testünk is megváltozik. Emlékszem. lelocsoltam egy üveg bran-dyvel. és egy egészen más kép mutatkozik meg. Angliában tanultam.

ahol tovább kell fúrni. látható legyen. és segítségünkre lesz. Az a szent pillanat. hogy a járat vége. a küszködést. és félreállunk. Ez a kezdet és a vég. Ezzel a tettel bensőnkből egy korlátlan erő szabadul fel. az ego-személyiség világát. amely úgy egy méterre előre világít.135 A keresés abban a szent pillanatban érkezik el. Nem vázolja fel utunkat a következő húsz év minden napjára és percére. . Megvilágítja azonban előttünk az ösvényt. az indulatokat. amikor magunktól hagyjuk el a harcot. a bányászok lámpájához hasonlóan. amikor ki akarunk szállni. csatlakozik hozzánk.

Biztonságérzetünk hiánya. a test uralása és végtelenségünk felismerése azt eredményezi. Az értelmi és érzelmi fegyelem. Szemünkben kétféle sejt van. mikor tűnik el látómeződből. LÉPÉS EGYESITES A keresést az egyesítés követi. A perifériás látásnál a szem peremén történik az észlelés. Egy átlagos embert teljesen körülvesz az éteri energia. Villámként cikázik jobbra-balra. hogy folyamatosan megkérdezzük magunktól. Pontosan körülrajzolódik helyünk. Lényünk különböző alkotóelemei összeállnak. ha újra működésbe hozzuk perifériás érzékelésünket. távolabb fekszik attól. de az éteri energiát igen. Azzal ellentétben azonban nagyon gyors. Ehhez csupán annyit kell tenni. Egyesek finomtestnek hívják. Évezredek alatt az ember nagyrészt elvesztette perifériás érzékelésének képességét . Felébreszthetjük ezeket az alvó sejteket. de kétségtelenül létezik. Jómagam az éteri elnevezést részesítem előnyben. és egy újabb. mint a pára. Testünkből energia sugárzik. hogy folyamatosan oldalra nézel. mi van tollunk balra.a belőlünk áradó elektromágneses energia összessége. Tulajdonképpen az erő megszilárdítása. és kezdd el hátrafelé mozdítani. és elégeti az energiát. határozott egységbe tömörülnek. hiszen nem kell perifériás látásunkra támaszkodnunk. hogy ebben a pillanatban az olvasó belső párbeszéde ellentmondásokkal teli és negatív. majd a szem mozgatása nélkül szemléljük azt meg. az éteri energia egységessé válik. A perifériás érzékelést a pálcikák teszik lehetővé. A szem belsejében lévőket csapoknak hívják. Több mint valószínű. de gyakorlással megláthatjuk. és ez különbözik.a szem peremén lévő sejtek kevésbé érzékenyek. mert energiánk ettől fogva nem folyik össze mások energiájával. Az-érzelmekre és gondolatformákra. és megint használhatjuk őket. amik vagyunk. Szélesítsd a látómeződet úgy. Éteri hasadék keletkezik köztünk és a világ többi része között. Csak gyakorlás kérdése* Nyújtsd ki oldalra mindkét karodat. amikor emberek között vagyunk.136 32. A szem számára láthatatlan.Ezáltal működésbe hozzuk a retina pálcikáit. gyermekkori . amit áthat az érzés teljessége. Ejtenünk kell néhány szót az éteri energiáról. Úgy lebeg körülötte. Az egyesítést ez a hasadék idézi elő. hogy életben maradjunk a vadonban. amelyek sokkal érzékenyebbek. Amikor visszatérünk valódi önmagunkhoz. Ezt nem korholásként említem. Ezek nem érzékelik a színeket. Az egyesítést nem könnyű elmagyarázni. ahol a többi ember van. pálcikáknak. és né-hány hónap alatt lassan visszanyered perifériás látásodat. a külső rész sejtjeit. Elmagyarázom. Ez elhatárol a törzsi érzelmektől. Ez több mint a testünk . azok fizikai energiájára reagálva lép ki belőle. hadd nagyarázzam el. ami rendes körülmények között szabad szemmel láthatatlan. Figyeld meg. hogy éteri energiánk egyszer csak körvonalazódik. mi van jobbra.

Fektess bele pénzt. ahol az egyesítés. Az egyesítés nagy pillanat. de az ego közli. Értelmünk óvatosabb lesz talán. a személyiség emlékeiben élő vagy hallomásból szerzett tapasztalatai miatt szinte mindenkinek negatív a belső párbeszéde. és azt mondja. a habozás vagy a félelem leghalványabb jele nélkül válaszol. hogy nincs a karabinerben. Ilyenkor így gondolkodunk: Három hét alatt szervezek egy előadást. Azt hiszem. ahogy azt időnként a Föld mágneses ereje teszi.nézd meg jobban a kötélen a csomót. igyál fél liter répalevet. Havalaki gondol egyet. Vajon mennyibe kerül majd ez nekem? Belső párbeszédünket így folytatjuk: Remek ötlet. Semmi kétsége. jobb lesz. a belső hang azzal felel: Nincs semmi bajod. Nem biztos. Ebben a pillanatban változik belső párbeszédünk pozitívvá. gyerünk. feldolgoztuk indulatainkat. Jól érezzük magunkat. a befektetés soha nem térül meg. mire megzaboláztuk az elmét. Belső párbeszédünk negatív jellege pozitívra vált. akkor sem teszi kártékony módon. Ha értelmünk azt mondja. aki vagyok. . félek. Teljesen pozitív hozzáállással jelenik meg. mint személyiség. nem sikerül. „összehozok egy előadást három hét alatt egy flancos hotelben". az elme azt feleli: „Nem jó ötlet. és azt mondhatjuk: Vagyok. félek. Ekkor tapasztalhatjuk meg erőnk tökéletes egységét. Ez az egyesítés. hogy kiigazításra van szükség. és minden esetben teljesen derűlátóan közelít. majd hirtelen átváltana ellentétes pólusúra. Sikerülni fog. hogy sikerül. mintha mágneses mezőnk az egyik pólustól fokozatosan a semleges közép felé mozdulna el. Megvizsgáljuk a kötelet. Fejlesztettük magunkat. amikor keresésünk eléri a kritikus sebességet. Mielőtt leereszkednél a szikláról. Nem baj. nem tudod megvalósítani. és észrevesszük. Amikor belső hangunk figyelmeztet. és végigjártuk önmagunk felfedezésének útját* Évekbe tellett. A váltás ott történik.137 programozásunk. de most belső hangunk ellent mond neki. veszély. és csak kisebb részben leszünk test és személyiség. Van egy pont az utazás közben. veszély! Csak annyit szól: Légy óvatosabb. az egyesítés szakaszában. elég sokan eljönnek-e. hogy nem. végigmentük az ezzel járó kellemetlenségeken. Nem mondja azt: Vigyázat. vágj bele. JeUemzően szellemi lénnyé válunk. vigyázat. Ez örökös belső meghasonlottsághoz vezet. Ekkor sokkal inkább szellemi lény leszünk. vagy rámutat. mielőtt elindulok lefelé. és akkor egy hirtelen változás történik. Nem tudom. Ez olyan. ma gyengének érezzük magunkat. és ezt elfogadom. Sokkal erősebb. ha a kötél a karabinerbe kerül.

Az egyesítés végtelen világot tár fel előttünk. a harmincharmadik energia nem egy újabb lépés.138 És ezek nem üres szavak. A keresés megalapozását az egyesítés követi* Ezt követően egy másik energia forr össze velünk. Rezgésük örökérvényűén áthatják érzéseinket. Egyetlen részünk sem fogja mondani: . Mint említettem. amit a keresés és az egyesítés vegyítéséből kirobbanó erő teremt. Ez a beavatottság energiája. . ami máskülönben láthatatlan. nem vagy az. inkább egész utazásunk végeredménye. egy másfajta energia.Nem.

amiről nem írnak a könyvek. amelyet meg lehet határozni. mégsem kell meghalnunk. Ez az értelmen túli megértés. Végeztünk a sár világával. ez van. Elménk útján felfoghatatlan energiák vannak jelen. amikor leülök és azt gondolom: „hát. Olyan eseményt vonzottam volna magamhoz. Amire szükségünk van. és továbbállhatnál". mert végtelenek. Túl van rajta. amelyet körül lehet írni. ami egyetlen energiát alkot. Végeztek ezzel a sekélyes földi síkkal. hogy egyetlen sem létezik ezek közül a világok közül. amit mi a Föld fejlődésének nevezünk. egyetlen molekula. Bizonyos tekintetben az aprócska emberi elme számára szörnyen rémisztő. akik ezer évvel ezelőtt voltak a fizikai világ részei. Megszámlálhatatlanul sok forma létezik ezen kívül. valahol máshol. hogy fejlődjünk. Számomra könnyű volt a döntés. mi történik itt valójában. egy teljes energiát. mint eszme. Kívül esik azon. egy gondolatforma. Másfelől azonban csodálatos. mert túl van az elme . Szavakba önteni vagy körülírni hasztalan kísérlet volna. Mindig.és az értelem felfogási körén. Sokan talán hasonló helyzetben vannak. már végem lenne. Az idők kezdete óta itt vannak. A meghatározható filozófia nem tökéletes filozófia. egy újabb ajtó tárul fel. A szellemi lét. Evolúciónkat számtalan más dimenzió hatja át. amit mi emberiségnek nevezük. nem a szellemi lét. Több mint valószínű. nem Isten kegyessége. amely lehetővé teszi. Némelyek jelen is van. mert a filozófia ugyanúgy érzés. Olyan emberek is járnak-kelnek ezen a Földön. meg nincs is. Az ember harminchárom energiája szent erőt foglal magába. Az evolúció ki. Az ember harminchárom energiája harminchárom energia. amikor egy energia-csoport. egy élményegyüttes vagy megértések sorozatának a végére érek.és bejáratát alkotják. hogy befejezzem ezt a létet. az a bátorság ahhoz. Nagyszerű dolog történik.beleértve a tudattalant is . Lépés BEAVATOTTSAG A beavatottság energiáját nemigen lehet megragadni. A beavatottság nem része az emberi fejlődésnek. Stu. és kinyílt előttem a belső kapu* Kezdtem érteni. nem a Tao. Nem juthatunk hozzá egy előadáson.139 33. Elképzelhetjük harminchárom egymásba csavarodó zsinórként. és ha nem kerestem volna újabb alkalmat a fejlődésre. Isten kegyessége. Az értelem azt fogja mondani. Évek munkájával magam is keresztülmentem a könyvben leírt folyamaton. Itt is van. Ahogy azonban egyre közeledünk . hogy kivetettem volna magam a földi síkról. hiszen mindenhol jártam. éppen akkor. amelyet le lehet írni. amelyek egyetlen kötéllé állnak össze. leírni. A fizikai tapasztalat. és itt lesznek az idők végezete után is. mindent kipróbáltam. Ez a harminchárom energia fejlődésünkhöz tartozik. Ahogy az a Tao Te King első soraiban áll: a Tao. akár be is adhatnád a kulcsot. És akkor megjelent egy ajtó.

amelyek az út túlsó oldalán. geometriai alakzat. ahogy forgott. egy szempillantás alatt keresztüljött az úton. Miután az alakzat átadta a gyűrűt. Nagyjából fejmagasságban lebegett a talaj fölött. majd adott nekem egy arányló gyűrűre emlékeztető valamit. és elszaladt. hogy mozgott volna a két pont között. Harminc méterre volt tőlem. Egy hegyi úton gyalogoltam a kutyámmal. Nem érzékeltem. a következő pillanatban pedig előttem állt.vagy sokdimenziós világban létezne. kulcs. ami érdekes lehetne számára. szinek más színekbe. amit csak a személyiség fogalmával tudok jelölni. magasan hegyekben. Egyénisége volt . hogy semmi nincs a magaslaton. nem érzékeltem. . vagy elismerését fejezte volna ki. ott vannak. ahol minden évben találkozom a barátaimmal és előadásokat tartok fent. hogy ott vannak. Mégis geometriai arányai voltak. egy méterrel előttem. Intelligensnek tűnt. egyszer Üj-Mexikó hegyei közt sétálgattam. hogy megtette volna a kettőnket elválasztó távolságot. hogy mozgással tette volna meg az utat a két hely között. Nem láttam. Olyan volt. egy magaslaton nőttek. Hatalmas szellemi erőt sugárzott. de észleltem egy geometrikus alakzatot. Talán már régen tudjuk. mozgó ábra volt. és lassan forgott. annál többet láttam. egy geometrikus lény.szentséget éreztem benne -. és a kedvemért lefordította volna magát háromdimenziósra. a következő pillanatban felém dőlt. mintha csendes imába merült volna. Az orrom előtt lebegett. Nem érzékeltem mozgást. Az aranygyűrű egy jel volt. hihetetlenül lassan. Hirtelen. Ügy harminc méterre. tisztában volt vele. Dermesztő és rejtélyes dologgal szembesültem. Az állat hirtelen izgatott lett. minél tovább figyeltem. Különös volt a mozgása . Emlékszem. hogy egy kisebb állatot látok majd. Nagyjából húsz centiméter lehetett az átmérője. Még egy pillanatig lebegett előttem. Azt mondtam róla. téglalap vagy kocka. és hirtelen ott lebegett fejmagasságban. Egy kis idő elteltével a kutyám megnyugodott. Megigézve néztem. szellemi identitása. Fülét hegyezve nézett felfelé a fenyők irányába. Én továbbra is a lebegő-forgó alakzatot néztem. mégsem vagyok képes leírni a formáját. Volt benne valami. geometrikus alakzatot vettem észre. egy Sipapu nevű helység közelében. vagy ha úgy tetszik. A túloldalon volt. arra számítva. Különböző alakzatok vegyültek egymásba. majd dermedtem megállt. tőlem jobbra egy ibolyaszínű. bár nem voít négyzet. hanem élőlény. tudni fogjuk. Én is arra fordítottam a tekintetemet. háromszög. Tulajdonképpen nem is adta. ugy fél méter magasan. Meglehetősen összetett és igen szép alakzat volt. olyan finoman.céltudatos és mégis nyugodt. Nem csak egy gépies. mintha egy öt. mit tesz.140 hozzájuk. Derűs volt. csak ott lebegett mellettem. Ez ellentmondásosan hangzik. ami három évvel később nyitott meg számomra egy ajtót* A gyűrű felettem lebegett. Különböző nézeteit mutatta meg nekem. és valamiképp jóságára hívta fel a figyelmemet.

akik itt vannak.. a fold és a tűz evolúcióját. Nem is az követi. azt a látomásai fogják vezetni. és végül az egész érthetővé válik. ha látok valamit. nem halunk meg. amelyek nem léteznek. A meny-nyei dimenziók. Ez a jelenség megértette velem. Ha átléptünk. apránként elkezdtem csökkenteni nyilvános megjelenéseim számát. Majd egyszer. míg el nem jön a nap. Stu.lehet.amelyek a gyűrű tanításához vagy üzenetéhez tartoztak. Láttam. de talán egy napon valaki . ugyanakkor ő gyűjti össze a szemetet. és így szól: Szia. a levegő. Nagy részük meghaladta tudásomat vagy felfogóképességemet. önmagukba hajló dimenziók. nem végeztünk. miközben ötszáz hívünk csókolgatja nagylábujjunkat. Vannak helyek. Érti a víz. valamikorveszek egy taxit. mint egy kipukkanó szappanbuborék. Aki tovább halad a harmincharmadik energia felé. Évekkel ezelőtt. amint keresztülvág egy magaslaton. ahogy én tettem. a természet szellemeinek része. Sok minden visszaadhatatlan ezekkel a jelenségekkel kapcsolatban. hogy éppen e sorok olvasója . és átlát az embereken.141 Az egész esemény. Az egyesítés lehetővé teszi az átkelést. mint egy kirakós játékot. Hogy mit jelenthet ez az egész. Vezetem majd a taximat. Vannak lények. Mi vagyunk az a bizonyos szemetesember . majd olyan hirtelen tűnt el. Belemennék a részletekbe. A patak túlsó partján lebegett. aztán a jelenség hirtelen kilőtt balra. aki tökéletesen ura a harmincharmadik energiának. mit keresel te itt? Én pedig erre azt felelem: . Ott volt. a lebegés és a gyűrű megjelenése fél percig tarthatott. sohasem jönnénk erre rá. Azóta nyolc vagy tíz hasonló élményem volt. szimbólumok jelentek meg előttem. Nagy részét talán sosem tudom meg. Egyrészt éteri dimenzióban él. hatvan-kilencven méterre a földtől. mert végül is arrafelé tartok. és ehhez hasonló belső látomásaim is támadtak. amit az elme képtelen felfogni. Szétnéz az utcán. ezeknek az élményeknek a kiváltságában részesülve olyan dolgokat tanulok. Tudom. hogy egy hegy tetején üldögélünk papi öltözetben. amit nem értek. a következő pillanatban pedig már nyoma sem látszott. Mindezt látva.örökkévaló. halhatatlan lény. hogy számos dolog létezik. hogy magam sosem leszek képes uralni. és talán sosem leszek képes elmagyarázni. visszafelé mozgó. Ha az engedi. Nyolc-tíz másodpercig lógott a levegőben. aki elszállítja a hulladékot. néhány év elteltével összerakom a részleteket. Mégis úgy tűnik. amiket nem tudok. ahol egy patak csörgedezett. És ki vigyorog a hátsó ülésen? Talán az olvasó. immár kevesebb helyre megyek eL Hálás vagyok. amikor le tudok mondani a tanításról. egy nap talán majd megtudom.meg tudja majd tenni. ami leírhatatlan. csengőkkel csilingelve. de nem itt. de van. és visszavonulok az ember harmincharmadik energiájának világába. majd egy füves területen. Ha egyszer összetalálkoznánk valakivel. A keresés utat mutat.

Légy áldott. és tegye Isten gyorsabbá utazásodat. Akárcsak te.142 Gyakorlom a semmivé válást. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful