You are on page 1of 41

SIAD - sistemul informatic

ì destinat asistării decidenţilor în rezolvarea unor probleme ì prin îmbinarea judecăţii umane cu procesarea automată a informaţiilor ì în scopul ameliorării calităţii procesului decizional

Eficacitate
• acces rapid la informaţiile relevante • identificare şi recunoaştere rapidă a problemei • acces facil la instrumente informatice adecvate • abilitate mărită în generarea şi evaluarea seturilor de alternative

… şi eficienţă
reducerea costului deciziilor reducerea timpului de adoptare a deciziilor păstrând acelaşi nivel al analizei calitatea superioară a feedback-ului prezentat decidentului

SIAD - caracteristici
 se utilizează pentru toate tipurile de decizii  participă în toate fazele procesului decizional

 funcţionează sub controlul utilizatorului

SIAD - caracteristici
 se adresează tuturor nivelelor decizionale  oferă suport pentru decizii multiple, independente sau interdependent  se adresează mai multor contexte decizionale: individuale, de grup, de echipă

SIAD .avantaje  extind abilitatea decidenţilor de a obţine şi prelucra informaţii  oferă posibilităţi de a controla probleme de mari dimensiuni. consumatoare de timp  reduc timpul necesar adoptării deciziilor  încurajează explorarea unui număr mare de alterantive  relevă noi abordări în spaţiul problemei sau în contextul decizional  creează avantaje strategice sau competitive . complexe.

nu au veleităţi generalizatoare .limite  nu pot include abilităţile specific umane folosite în adoptarea deciziilor: creativitatea.SIAD . de modul în care au fost proiectate şi de cunoştinţele pe care le pun în lucru în timpul funcţionării  sunt limitate la o arie bine definită de aplicare. imaginaţia  sunt restricţionate de performanţele echipamentelor pe care se exploatează. intuiţia.

SIAD -clasificari •  Gradul in care solutia oferita se bazeaza pe modelare sau analiza datelor SIAD bazate pe modele SIAD bazate pe date SIAD bazate pe cunostinte •  Tipul si nivelul decizional •  Periodicitatea cu care sunt utilizate SIAD institutionale SIAD ad-hoc .

SIAD -clasificari •  Numarul de utilizatori SIAD individuale SIAD de grup potentarea avantajelor aduse de lucrul in echipa reducerea potentialelor disfunctionalitati tendinta spre uniformizare tendinta de a transfera responsabilitatea inclinatia prea mare catre risc fragmentarea timpului SIAD organizational .

soluţii ST SISTEMUL DECIZIONAL decizii date ordine SCO informaţii MIS SISTEMUL OPERAŢIONAL SIAD SISTEMUL INFORMATIONAAL . informaţii. cunoştinţe SII modele. interpretări.Modelul OICD al unei organizatii SISTEMUL DE CUNOŞTINŢE date.

Sisteme pentru mangementul afacerii bazate pe modele matematice SISTEMUL DECIZIONAL decizii ordine SCO SISTEMUL OPERAŢIONAL SIAD SISTEMUL INFORMATIONAAL .

Sisteme pentru managementul afacerii bazate pe data mining SISTEMUL DECIZIONAL decizii SISTEMUL INFORMATIONAAL ST date SISTEMUL OPERAŢIONAL SIAD .

Sisteme pentru managementul afacerii bazate pe sinteza datelor (Executive Information System) SIAD SISTEMUL DECIZIONAL decizii date informaţii MIS SIG SISTEMUL OPERAŢIONAL SISTEMUL INFORMATIONAAL .

Sisteme pentru managementul afacerii cu facilităţi de simulare SIAD SISTEMUL DECIZIONAL MODEL al SIST OPER. decizii informaţii SCO MIS SIG SISTEMUL INFORMATIONAAL .

Sisteme inteligente pentru managementul afacerii SISTEMUL DE CUNOŞTINŢE date informaţii cunoştinţe modele. interpretări. soluţii SII SISTEMUL OPERAŢIONAL SIAD SISTEMUL DECIZIONAL decizii SISTEMUL INFORMATIONAAL .

soluţii SII SISTEMUL OPERAŢIONAL SIAD SISTEMUL DECIZIONAL ST SISTEMUL INFORMATIONAAL decizii informaţii decizii MIS date ordine SCO . interpretări.Sisteme complet integrate pentru managementul afacerii (ERP) SISTEMUL DE CUNOŞTINŢE date informaţii cunoştinţe modele.

reducere timp de fabricatie si control inventar Aprovizionare Integrare Sisteme de Productie Monitorizare Productie si Control Resurse Umane E-Aprovizionare .ERP – Functionalitate Cota de piata CRM Urmarirea Fluxului de Distributie Managementul Relatiei cu Partenerul Vanzari FINANCIAR Planificare Productie Planificarea Flux aprovizionare Distributie MRP II Integrare sistem contabil si resurse umane MRP Sistem de planificare productie.

Sisteme ERP integrate pe lanţul de distribuţie (SCM) SISTEMUL DE CUNOŞTINŢE date informaţii cunoştinţe modele. interpretări. interpretări. soluţii SII SISTEMUL OPERAŢIONAL SIAD SISTEMUL DECIZIONAL SO SISTEMUL INFORMATIONAAL decizii informaţii decizii MIS date ordine SCO . soluţii SII SISTEMUL OPERAŢIONAL SIAD SISTEMUL DECIZIONAL SO SISTEMUL INFORMATIONAAL decizii informaţii decizii MIS date ordine SCO SISTEMUL DE CUNOŞTINŢE date informaţii cunoştinţe modele. soluţii SII SISTEMUL OPERAŢIONAL SIAD SISTEMUL DECIZIONAL SO SISTEMUL INFORMATIONAAL decizii informaţii decizii MIS date ordine SCO SISTEMUL DE CUNOŞTINŢE date informaţii cunoştinţe modele. interpretări. soluţii SII SISTEMUL OPERAŢIONAL SIAD SISTEMUL DECIZIONAL SO SISTEMUL INFORMATIONAAL decizii informaţii decizii MIS date ordine SCO SISTEMUL DE CUNOŞTINŢE date informaţii cunoştinţe modele. interpretări.

interpretări. interpretări. interpretări. interpretări. interpretări. interpretări. soluţii SII SISTEMUL OPERAŢIONAL SIAD SISTEMUL DECIZIONAL SO SISTEMUL INFORMATIONAAL decizii informaţii decizii MIS date ordine SCO SISTEMUL DE CUNOŞTINŢE date informaţii cunoştinţe modele. soluţii SII SISTEMUL OPERAŢIONAL SIAD SISTEMUL DECIZIONAL SO SISTEMUL INFORMATIONAAL decizii informaţii decizii MIS date ordine SCO SISTEMUL DECIZIONAL . soluţii SII SIAD SISTEMUL DECIZIONAL SO SISTEMUL INFORMATIONAAL decizii informaţii decizii MIS date ordine SCO SISTEMUL DE CUNOŞTINŢE SISTEMUL DE CUNOŞTINŢE date informaţii cunoştinţe modele. soluţii SII SISTEMUL OPERAŢIONAL SIAD decizii informaţii decizii MIS SISTEMUL INFORMATIONAAL SO date ordine SCO SIAD SISTEMUL DECIZIONAL SO SISTEMUL INFORMATIONAAL decizii informaţii decizii MIS date ordine SCO SISTEMUL DE CUNOŞTINŢE date informaţii cunoştinţe modele.Sisteme ERP integrate MARKETPLACE SISTEMUL DE CUNOŞTINŢE date informaţii cunoştinţe modele. soluţii SII SISTEMUL OPERAŢIONAL date informaţii cunoştinţe modele. soluţii SII SISTEMUL OPERAŢIONAL SIAD SISTEMUL DECIZIONAL SO SISTEMUL INFORMATIONAAL decizii informaţii decizii MIS date ordine SCO SISTEMUL DE CUNOŞTINŢE date informaţii cunoştinţe modele. interpretări. soluţii SII SISTEMUL OPERAŢIONAL SISTEMUL OPERAŢIONAL SIAD SISTEMUL DECIZIONAL SO SISTEMUL INFORMATIONAAL decizii informaţii decizii MIS date ordine SCO SISTEMUL DE CUNOŞTINŢE date informaţii cunoştinţe modele.

Suport software pentru etapele procesului decizional .

software • Suport organizational . expertiză • Suport tehnic .Suport pentru managementul afacerilor • Suport cognitiv – teorii.sisteme . modele.

sisteme informatice de gestiune (MIS) Tehnologii moderne " Baze de date istorice. sisteme expert "Tehnologiile Web . baze de informaţii (Dataware) . Tehnologii suport clasice ! Baze de date .preluarea şi interpretarea informaţiilor interne şi externe.monitorizarea surselor de informaţii interne şi externe .Suport software pentru etapa de informare generală (intelligence) Obiectiv: Identificarea şi formalizarea problemei .(EIS) " Prelucrarea analitică a datelor în timp real ( OLAP) " Data mining . sisteme cu baze de cunoştinţe.descoperirea de noi informaţii " Inteligenţa artificială – agenţi.

„brainstorming”. sisteme – modele standard !Inteligenţa artificială . modele de previziune. !expertize Tehnologii suport !funcţii.previzionarea consecinţelor lor Suport cognitiv !modele standard ale cercetării operaţionale (modele financiare. de stocuri.Groupware (SADG) .sisteme expert ! Software pt.identificarea acţiunilor posibile . etc). programe.Suport software pentru faza de concepere (design) Obiective: . proceduri.analiza criteriilor de alegere a acestora .

identifică rapid soluţia optimă sau satisfăcătoare .analizează diverse scenarii. votare. negociere.Suport software pentru faza de alegere (choice) Obiectiv – alegerea soluţiei optime Suport cognitiv: !modele .realizează analiza de senzitivitate . asigurarea consensului (Groupware) .Sisteme expert (Knoware) ! Tehnologii de colaborare.recomandarea unei soluţii. sisteme – modele standard !Inteligenţa artificială . . proceduri.analizarea oportunităţii anumitor acţiuni . !expertize Tehnologii suport: !funcţii. programe.

explicarea şi justificarea deciziei. formarea personalului etc.).consultanţă . Tehnologii suport: !Comunicaţii !Groupware !Sisteme expert . !Transformarea deciziei în ordine !Repartizarea sarcinilor !Urmărirea execuţiei !Depăşirea problemelor (inerţia la schimbare.Suport software pentru faza de implementare Obiective: !Comunicarea.

Suport software pentru fazele procesului decizional MIS. EIS Data mining Agenţi inteligenţi INFORMARE GENERALĂ CONCEPERE ALEGERE SADG IMPLEMENTARE SIAD SE .

Sisteme suport pentru asistarea deciziei Suport software care asigură un mediu de dezvoltare. întreţinere şi funcţionare sistemelor informatice pentru asistarea deciziei Principalele funcţii ale unui SSAD ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ gestiunea datelor gestiunea modelelor gestiunea cunoştinţelor gestiunea dialogului .

.

Structura generală a unui SSAD Date externe si interne Alte sisteme informatice Internet Intranet Extranet Gestiunea datelor Gestiunea modelelor Modele Gestiunea cunoştinţelor Interfaţa cu utilizatorul Baza de cunoştinţe a organizaţiei Utilizator .

Subsistemul de gestiune a datelor Surse externe de date Finanţe BC a organizaţiei Surse interne de date Altele Producţie Marketing Date personale EXTRACŢIE Facilităţi INTEROGARE BAZA DE DATE A SIAD DICŢIONARUL DATELOR Data Warehouse Subsistem gestiune dialog Subsistem gestiune modele Subsistem gestiune cunoştinţe SGBD .

.

Subsistemul de gestiune a modelelor Baza de MODELE Dicţionarul modelelor Sistem de gestiune a bazei de modele Procesor de creare. execuţie şi integrare a modelelor Subsistem de gestiune a datelor Subsistem de gestiune a dialogului Subsistem de gestiune a cunoştinţelor .

.

financiare.crearea de noi modele . care conţine definiţii ale acestora. • Procesorul de execuţie şi integrare a modelelor − interpretarea instrucţiunilor utilizatorului privind modelele − combinarea operaţiilor mai multor modele − integrarea sistemului de asistare a deciziei în cadrul altor aplica ţii. .actualizarea modelelor existente .Subsistemul de gestiune a modelelor • Modelele setul de modele cantitative (statistice. domenii de aplicare sau alte informaţii privind utilizarea lor.corelarea modelor • Dicţionarul de modele – un catalog al modelelor. de previziune) clasificate în funcţie de mai multe criterii – • Sistemul de gestiune a modelelor .

ar trebui .... probabil va avea loc ... judecatii. Sau Ca sa obtinem…. probabil.? Reguli de productie : daca .... . expertizei in domenii specializate expert inginer cunostinte . Simularea comportamentului. cognitiv .Sisteme expert Motor de inferente Baza de cunostinte Si in acest caz .. atunci...

analizele de senzitivitate .determinarea unor diferenţe semnificative. ! Utilizarea modelelor . ! Realizarea modelelor.Subsistemul de gestiune a cunoştinţelor Sisteme expert ⇒ modelarea şi gestionarea inteligentă a modelelor ! Analiza problemei şi selectarea modelelor ce pot fi utilizate în rezolvarea sa.explicarea relaţiilor dintre diferitele fenomene utilizate . ! Interpretarea rezultatelor .semnalarea unor anomalii .judecăţi de valoare .analizele cauză-efect .

.Subsistemul de gestiune a cunoştinţelor Contribuţia sistemelor expert în domeniul modelelor cantitative şi a gestiunii acestora poate fi cel mai bine ilustrat ă prin analogia cu activitatea de consultanţă acordată de un expert uman: - Discutarea situaţiei cu clientul Identificarea şi clasificarea problemei Realizarea unui model cantitativ al acesteia Rezolvarea modelului Analiza de senzitivitate a modelului respectiv Recomandarea unei soluţii specifice. justificarea şi explicarea sa .Asistarea în implementarea soluţiei respective.

Subsistemul de dialog (interfaţa) Subsistem de gestiune a datelor Subsistemul de gestiune a cunoştinţelor Subsistem de gestiune a modelelor Sistem de gestiune a interfeţei cu utilizatorul SGIU Procesor limbaj natural Intrări Limbaje de comandă Ieşiri Limbaje de prezentare TERMINAL Imprimantă UTILIZATORI .

• Din ce în ce mai frecvent. colaborare on-line între utilizatori. acesta este destinat realizării de SIAD bazate pe modele. acesta este destinat realizării de SIAD bazate pe cunoştinţe • Dacă sistemul de dialog are facilităţi extinse de comunicare. . SIAD sunt integrate în cadrul sistemelor ERP (Enterprise Ressource Planning). de la nivelul opera ţional la cel decizional. sisteme care acoperă toate domeniile de activitate din cadrul unei întreprinderi. • Dacă subsistemul de gestiune a cunoştinţelor are un rol preponderent în arhitectura SSAD. • Dacă componenta de gestiune a datelor are un rol preponderent în arhitectura SSAD.Tipuri de SSAD • Dacă componenta de gestiune a modelelor este preponderentă în arhitectura SSAD. atunci acesta este destinat realizării de SIAD orientate pe date. SSAD se constituie într-un sistem suport pentru decizia de grup (Groupware). .

Utilizarea SIAD Equico Capital Corporation General Accident Insurance Bank of America National Gypsum Pedestal Capital Barclay Bank Evaluarea plasamentelor Modele de consum ale clienţilor şi detectarea fraudelor Profilul clienţilor Planificarea şi previziunea nivelul întreprinderii la SIAD pe Web care permite clienţilor să aleagă cel mai bun raport economii – plasamente şi structura portofoliilor de plasament Sistem de gestiune a portofoliilor de grup .

Beneficiile aduse de utilizarea sistemelor informatice de asistare a deciziei Beneficiile (conform unui studiu realizat în 1994 în 201 corporaţii americane) • • • • • o mai bună calitate a procesului decizional o mai bună comunicare în cadrul organizaţiei reducerea costurilor creşterea productivităţii creşterea satisfacţiei clienţilor şi angajaţilor Factori corelaţi cu beneficiile • gradul de concurenţă. • interfaţa prietenoasă . • mărimea companiei. • domeniul de activitate.

Motivaţii pentru utilizarea sistemelor informatice de asistare a deciziei Ø mediul economic din ce în ce mai instabil Ø dificultăţi în urmărirea tuturor afacerilor Ø competiţie tot mai acerbă Ø apariţia şi dezvoltarea comerţului electronic Ø necesitatea efectuării unor analize speciale prind profitabilitatea şi eficienţa Ø necesitatea informării cât mai corecte Ø sistemele informatice existente nu asist ă procesul decizional Ø acest tip de sistem informatic este considerat ca un factor ce condiţionează tot mai mult succesul afacerii . .