You are on page 1of 1

Forta-calitate motrice a omului

Forţa este cea mai importantă calitate motrică, ea influenţează în mare măsură viteza, dar şi activităţile care necesită rezistenţa şi îndemânarea. însuşirea tehnicii sportive depinde de nivelul forţei musculare. Toate acestea ne determină, ne obligă, ne îndeamnă ca în orice antrenament, începători, avansaţi, consacraţi, performeri, etc. să acordăm o atenţie deosebită acestei calităţi. Forţa generală, calitate ce se referă la gradul de dezvoltare a întregului sistem muscular şi se caracterizează prin creşterea capacităţii organismului uman (forţă, putere, etc.) ne este necesară în diferite situaţii de viaţă şi numai după aceea în activitatea sportivă. Toate cele expuse mai sus presupun că lucrul pentru dezvoltarea forţei t rebuie făcut atent, metodic, cu profesionalism şi că numai astfel această calitate motrică este benefică pentru sport. Când lucrăm pentru dezvoltarea forţei trebuie să stabilim în primul rând tipul de forţă implicat în activitatea competiţională în proba sau ramura în care se pregătesc sportivii. Acest fapt determină alegerea mijloacelor, metodelor şi tempoului de lucru. Pentru că forţa, în majoritatea cazurilor, se prezintă în combinaţie cu celelalte calităţi motrice, metodica de pregătire trebuie orientată, adecvaţii în acest sens, alegându-se metodele ce se impun. în acest context se stabilesc parametrii fundamentali: intensitatea, volumul de lucru, pauzele, tempoul. Intensitatea reprezintă încărcătura, greutatea ridicată [mărimea încordării) măsurată în kilograme. Tot intensitatea {încărcătură) poate fi considerată şi rezistenţa diferitelor aparate (trenajoare, helcometre, aparate glisante) sau chiar greutatea corporală în anumite cazuri (sărituri, flotări, tracţiuni). în metodica dezvoltării forţei avem următoarele intensităţi (încărcături): - mici: cuprinse între 30 şi 50 % din posibilităţi, forţă în regim de viteză; - mijlocii: cuprinse între 50 şi 80 % din posibilităţi, orientate spre forţă; - mari: cuprinse între 80-100 % din posibilităţi, forţă maximă peste 85 %; - maximale: 100% din posibilităţi; - supramaximale: peste 110%. Pentru educarea forţei maxime se recomandă încărcături peste E35 %, iar pentru forţă rezistentă 65-80% din capacitatea maximă.