You are on page 1of 2

CURS TEÒRIC PRÀCTIC

L’avaluació dels trastorns del llenguatge i de la comunicació en infants
Mireia Sala - Logopeda i Psicopedagoga. TRIVIUM- FPCEE Blanquerna-Universitat Ramon Llull. Ignasi Ivern - Dr. Psicologia i Logopeda. FPCEE Blanquerna-Universitat Ramon Llull. Noemí Balmaña - Psicòloga. Hospital de Terrassa- IDAPP.
A càrrec de:

Dies i horaris

Dies 3, 4 i 5 de juliol Horari de 9.30 a 13.30h Durada 12 hores
Lloc

La seu del CLC
Matrícula

• 130 € per als col·legiats exercents i estudiants de logopèdia • 160 € per als col·legiats no exercents • 190 € per als no col·legiats
Objectius

• Analitzar aquells instruments de l’avaluació psicològica que aporten informació rellevant en l’exploració del llenguatge i de la comunicació. • Conèixer els indicadors de l’avaluació psicològica i logopèdica que poden ser interessants per al diagnòstic de la dislèxia, el Trastorn Específic del Llenguatge –TEL-, els trastorns pragmàtics i els Trastorns de l’Espectre Autista –TEA-. • Seleccionar els procediments d’avaluació adequats per a cada context.
Metodologia a) Anàlisi de casos. b) Anàlisi d’històries de diferents patrons evolutius. Programa 1) Procediments d’avaluació del llenguatge i de la cognició. 2) Anàlisi i interpretació dels perfils dels WISC, l’ITPA i altres instruments per a 3) Més enllà de la psicometria: dels tests a la Teoria de la Ment. 4) Avaluació del llenguatge oral i escrit. 5) Diagnòstic diferencial entre els diferents trastorns en els quals està implicat el 6) Avaluació de la conducta i de la comunicació. 7) Observació de l’aplicació de l’ADOS (Autism Diagnostic Observational

l’avaluació logopèdica.

llenguatge (Dislèxia, TEL, Trastorns pragmàtics i TEA).

Schedule) com a instrument per avaluar els Trastorns de l’Espectre Autista.
ref. 86

Ptge. de Pagès 13 • 08013 Barcelona • Tel. 93 487 83 93 • Fax 93 487 94 52 • info@clc.cat • www.clc.cat

Col·legi de Logopedes de Catalunya

................ TELÈFON ...... cnt...... POBLACIÓ ............................................... 86 fitxa d’inscripció NOM I COGNOMS .............................................................................................................cat Col·legi de Logopedes de Catalunya ................... Banc de Sabadell 0081 0167 49 0001146223 Efectiu Signatura Ptge.... CODI POSTAL .... ............................. DOMICILI ........... 86) CURS TEÒRIC PRÀCTIC L’Avaluació dels trastorns del llenguatge i de la comunicación en infants (Juliol de 2013) Adjunto taló bancari. Núm...................... ....clc..... E-MAIL .... Atenció! Ja que el nombre de places és limitat. Envio gir postal (adjuntar fotocòpia del resguard) Efectuo ingrés (adjuntar fotocòpia) a cte........................................................... cal trucar al CLC abans de fer l’ingrés.... DNI ........................................Curs teòric pràctic L’Avaluació dels trastorns del llenguatge i de la comunicación en infants Organitza: Formació Continuada del CLC Reconegut d’interès sanitari per L’Institut d’estudis de la salut de la Generalitat de Catalunya..................... PROVÍNCIA ..... FAX ..................................................................... Desitjo matricular-me en la: CURS TEÒRIC PRÀCTIC (ref.......................... PROFESSIÓ .............cat • www.... tant el justificant de pagament com el full d’inscripció degudament complimentats..................... Matrícula • 130 € per als col·legiats exercents i estudiants • 160 € per als col·legiats no exercents • 190 € per als no col·legiats Perquè la inscripció quedi formalitzada és necessari que estigui en poder del Col·legi de Logopedes de Catalunya................... Per obtenir el certificat del curs s’ha de comptar amb el 80% d’assistència.................................... ref. de Pagès 13 • 08013 Barcelona • Tel.............................................. 93 487 83 93 • Fax 93 487 94 52 • info@clc............. col......................