You are on page 1of 2

Caracterizare personaje Romanul "Enigma Otiliei" este conceput pe două planuri: destinul unui tânăr, Felix, careînainte de a-şi face

o carieră parcurge o criză erotică şi apoi ca istorie a unei moşteniri, în centruldiscursului narativ fiind Costache Giurgiuveanu .Portretul acestuia este realizat prin tehnica balzaciană. El este tipul avarului burghezBătrânul este descris prin prisma lui Felix: "capul era atins de o calviţie totală şi faţa păreaaproape spână şi din cauza aceasta pătată. Buzele îi erau întoarse în afară şi galbene de atâtafumat acoperind doar doi dinţi vizibili ca nişte achii de os."Aspectul exterior al casei, apoi interiorul sunt o parte din sufletul zgârcit al bătrânului. Elnu acceptă ideea unei servitoare, căci aceasta ar însemna un sacrificiu bănesc.Faptele, întâmplările, vorbele şi gesturile îl definesc tot mai viu pe bătrân.Moş Costache o ţine pe Marina, femeie celibatară, slabă de minte, dar oarecum rudă , înschimbul serviciilor făcute. Singura slăbiciune a acestui bătrân ciudat este Otilia, fiica vitregă.Fata exercită asupra acestuia o mare influenţă, fiind ca un tampon între el şi ceilalţi membri aifamiliei, atenuând pe cât posibil răutăţile provocate de avariţia bătrânului. El apreciază obiecteleşi chiar oamenii după profitul pe care-l poate obţine prin ei. Deşi îi este apropiat, moş Costacheîl înşală şi pe Pascalopol cu o sumă mică, profitând de neatenţia acestuia. Acest lucru îi produceo mare mulţumire.Felix este nepotul lui şi are o sursă importantă de bani, dar şi lui Felix îi micşorează venitul prindiferite ciupeli zilnice.S-ar părea că bătrânul o iubeşte sincer pe Otilia, ceea ce umanizează personajul, dar ezitările cu care se acoperă îl împiedică să ducă actele la bun sfârşit. Actele de generozitate faţăd e F e l i x ş i d e O t i l i a s u n t d e s t u l d e r a r e ş i n e c o n v i n g ă t o a r e . S t i e c ă s i n g u r a c a l e d e a - i oferi fetei un echilibru este adopţiunea sau întocmirea unui testament în favoarea ei. Nu o face şiabia după primul atac al bolii, speriat de insistenţele cu care rudele îi caută banii, moş Costacheintenţionează să treacă o sumă de bani pe numele fetei.Pentru moş Costeche banul reprezintă un scop în sine. La bătrân orice se poatetransforma în bani. Imobilele se pot închiria studenţilor şi, când aceştia nu au bani pentru a plătichiria , se pot confisca bunurile acestora, localurile pot fi închiriate pentru nunţi, cursurileunivesitare se vând şi se cumpără printr-o reţea specială a lui moş Costache.In opinia lui moş Costache, băncile nu oferă garanţie pentru banii lui, de aceea îi păstrează în casă.Costache o iubeşte sincer pe Otilia, dar nu întreprinde nimic pentru viitorul ei. Inmomentul în care primeşte o scrisoare anonimă, defăimătoare la adresa fetei este disperat, voinds-o ferească de răutăţile lumii. Dar nu întreprinde nimic, în faţa banilor dragostea pentru Otilia păleşte. Personajul se îndraptă acum spre tragic.Pe la sfârşitul lui septembrie, bătrânul are un atac urmat de paralizie. In tot timpul bolii,cheile şi cutia cu bani sunt singura lui grijă şi nu se simte bine decât ştiindu-le lângă el. Moarteaîi va veni tot de la bani. Stănică află ascunzătoarea lor şi îi fură chiar sub privirile disperate ale bătrânului. Patima fusese pentru el devorantă.Gesturile personajului pun în evidenţă caracterul acestuia. Politeţea lui e servilă, mâinileîi sunt întro continuă mişcare, orice se leagă de bani îi declanşează o bâlbâială ciudată. La masăare gesturi care îi trădează avariţia: manâncă cu lăcomie, vârând capul în farfurie.Costache este o fire slabă, ezitantă, un fricos, care s-a comportat incorect cu mam Otilieicare i-a lăsat o avere. Moartea lui nu survine natural, ci de pa urma unui şoc,de aceea sfârşitul arevalore de simbol. Totuşi autorul a creat în jurul personajului său o aură de simpatie, generată deînţelegerea şi îngăduinţa de care dau dovadă, în raport cu bătrânul avar, Otilia, Pascalopol şiFelix, ei înşişi frustraţi de patima acestuia. Otilia Mărculescu Este un personaj modern, realizat prin tehnica pluriperspectivistă, în fiecare pagină eafiind alta. Fata sparge tiparele clasice care reunesc un avar, un arivist, o babă absolută, o fată bătrână, fiind înconjurată de admiratori, iubită de papa Giurgiuveanu şi de tânărul Felix,

". iar Titi să caute un moment să strecoare o obscenitate. untânăr labil.Aurica e de părere că Otilia este şireată şi destrăbălată. Felix ourmează şi o admiră tocmai pentru această imprevizibilitate.În această lume. îl introduce în atmosfera familiei şi tot ea face prezentările. instabilă. Mai târziu. servitoarea privind la fuga fetei spune "A început nebunia". curtată vulgar de Stănică. cu toată evoluţia ei. Apoi îi apare în faţa ochilor "fata subţirică. De la început se poartă ocrotitoare cuFelix. dar Otilia va rămâne. "Părinţi ai Otiliei suntaproape toate personajele romanului. Pascalopol geniul bun. "e o rândunică".Portretul fetei este schiţat de la început: "Fata părea să aibă 18 -19 ani.Pentru Felix. dezordonată. e o boemă. "papa Giurgiuveanu" avarul indecis s-o înfieze. care abia sosit în casalui moş Costache şi neprimit cum s-ar fi aşteptat. determină soarta fetei. iar enigma ei se justifică prin faptul că nu arestablitate. Faţa măslinie cunasul mic şi ochii foarte albaştri arată şi mai copilăroasă între multe bucle şi gulerul de dantelă. Nimeni nu va reuşi cu adevărat. se plictiseşte repede. dar cu atât mai fermecătoare.. înclinată sprelux. Se prezintă acestuia simplu şi direct.apoi dePascalopol. dă să plece. Otilia este "o fată cuminte" de care se îndrăgosteşte nebuneşte. prin fapte prin comportamentul care stârneşte reacţiidiferite în jur.Otilia se mişcă într-o lume fixată pentru totdeauna în tipare. copilăroasă. Aglae o consideră zănatică.Pascalopol o consideră foarte frumoasă. o doreşte desoţie. afirmând că are un temperament nefericit.Cititorului îi este prezentată direct prin intermediul lui Felix Sima.Fiecare va cunoaşte mai mult sau mai puţin din ea. Aglae şi Aurica se întunecă de invidie. de aceea nuînţelege cum Felix poate ieşi pe stradă cu ea. este capricioasă. îmbrăcată într-o rochie foartelargă la poale. Stănică nu pierde ocazia să spună "deşteaptă fată". Moş Costache nu o înfiiazăşi Otilia va fi sacrificată de familia care doreşte atât de mult moştenirea. Costache se lasă mângâiat.Camera fetei o prezintă pe aceasta ca într-o oglindă: răsfăţată. aflând de logodna acesteia cu Pascalopol.Caracterul ei este pus în evidenţă prin tehnica pluriperspectivistă. dar faţă decare are ezitări în a lua hotărâri decisive. are răbdare cu ea."Otilia se defineşte prin gesturi. Pascalopol o ocroteşte văzând în eao posibilă soţie.agasată de Titi. suferăcând este contrariată.Otilia este un personaj modern pentru că derutează. prin mişcarea sa. Fata apare diferit înochii celor din jur. Stănică.încearcă să-l determine pe moşier să renunţe la ea spunându-i că e o fată care greşeşte uşor. Marina. Otilia va renunţa la Pascalopol. se strecoară Otilia. indecis să o salveze. subţirică şi delicată. căci fiecare. o"enigmă". cuun zâmbet de amărăciune pe buze . trecând brusc de la o stare la alta. Înainte să-i vadă chipul.Este conştientă de aceasta. Felix. Aglaee geniul rău. imprevizibilă şi generoasă. Otilia stârneşte oricui dorinţa de a o stăpâni. îi audevocea "cristalină". invidiată de rude. caută numai bărbaţi în vârstă..convins că nu este nimic rău în aceasta.Ea este admirată de băieţii de la Universitate.