You are on page 1of 4

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

COD: F 09-01-01

FISA DISCIPLINEI
SERIA 2009 – 2013 Denumirea disciplinei
(limba română) (limba engleză)

Masini si instalatii navale (Marine Power Plants and ship’s auxiliary machinery)
TM/

Codul disciplinei Facultatea Domeniul Specializarea

Anul Semestrul

IV 8

Numărul de credite Numărul orelor pe semestru/activităţi Total 42 C 28 S 14 L
-

3

Navigatie si transport naval Inginerie marina si navigatie Navigatie si transport maritim si fluvial

P
-

Aprobat, RECTOR UMC

Avizat, Autoritatea Navala Romana

Prof. univ. dr. ing. Cornel PANAIT

DECAN Conf. univ. dr. Ghiorghe BĂTRÂNCA Categoria formativă a disciplinei
DF-fundamentală, DD-inginerească, specifică domeniului, DS-de specialitate, DCcomplementară Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă (facultativă)

DS DI

Discipline anterioare

Obligatorii (condiţionate) Recomandate

Instalatii mecanice si hidraulice,Masini si Instalatii Navale, Termotehnica, Fizica, Mecanica fluidelor Legislatie maritima, Navigatie maritima, Chimie, Rezistenta materialelor, Organe de masini, Mecanisme

Obiective Conţinut (descriptori)

Cunoasterea masinilor navale ca structura si principiu de functionare, stabilirea regulilor corecte de exploatare a acestor masini, cunoasterea legislatiei legate de exploatarea motoarelor navale A1. Motoare cu ardere interna.Componenta.Functionare.Reparatii. A1.1. MAC in 4 timpi A1.1.1. Clasificare.Principiu de functionare.Constructie.Diagrame. A1.2.MAC in 2 timpi. A1.2.1.Deosebiri fata den MAC in 4 timpi. A1.2.2 . Constructie. Functionare. Diagrame. A1.3. Indici mecanici si energetici ai MAI.Termeni de inginerie marina si consum de combustibil.Eficienta motoarelor in functie de consumul zilnic si de viteza utilizata.

DATA APLICĂRII: 25.09.2009

ED.0 REV.5

PAG 1 DIN 4

A6. Aparatura de comanda si directionare a fluidelor. A97. DATA APLICĂRII: 25. functionare. Procese de aglomerare si separare reziduuri petroliere. A1.3. Ungerea motoarelor navale. A2. Constructie. Constructie. A2.2. clasificare. componenta. A1.Lansarea motoarelor navale. A7. Instalatia de scurgeri si canalizare. Instalatii separatoare de reziduuri. clasificare. Conducte si elemente de cuplare(imbinare) a conductelor. Instalatii de forta cu turbine cu gaze. Turbine cu abur. Sistemul sanitar.UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA COD: F 09-01-01 A1. functionare. A1. functionare. Filtre. A6. pompe cu role(bile).7. A4.4.1. control si reglare. Legarea in serie si in paralel. A9. apa caldarilor. Aparatura de reglare si comanda a debitului. A4.1. Caldarine navale . A6. B3.Compresoare.8.6. Generatoare de abur. Aparatura de comanda. B3. curbe caracteristice. A8. B2.5 PAG 2 DIN 4 .1.2.9. Instalatii navale B1. Pompe axiale.4.2.10.3.3. A9. A2. pompe cu membrana. Instalatia de apa tehnica. instalatii de balast-santina.1.2. Constructie. Alimentarea motoarelor navale. A4. Instalatia de apa potabila. Bilantul termic al motoarelor. B2. Clasificarea turbinelor cu abur A4.Accesoriile caldarilor. Turbina cu reactiune.Clasificarea pompelor. Anexe MARPOL 73/78.3.1. Constructia motoarelor navale.2. calcul. Caldarine cu combustibil. Constructie. A9.Motoare hidraulice liniare si volumice. A4.0 REV. Masini cu abur cu piston. Principiu de functionare. Motoare volumice. A9. A1.Constructie.2009 ED. Curbe caracteristice. A8. A6. pompe cu pistonase radiale. A2.1.Constructie.4.1. Acumulatoare hidraulice.5. B3. Pompe volumice:pompe cu roti dintate.2.4.1. functionare. Motoare liniare(cilindrii hidraulici). separatoare de santina. Masini pneumatice.functionare. A9.3. Exploatarea motoarelor navale. A2. A2. Caldarine recuperatoare. Rezervoare.1. A4. exploatare. B.2. pompe cu palete culisante.Masini hidraulice.2. B. B3. A2. Distribuitoare. Ventilatoare.Caldari ignitubulare.2.5. B2. ecuatia fundamentala a sarcinii.5. Pompe centrifugale. A6. Racirea motoarelor navale. Pompe si sisteme de pompare. Caldari acvatubulare.1.09.1. Supape. Drosele si regulatoare de debit. Aparatura de reglare a presiunii.Reparatii. Turbine polietajate. A5. A2. Ecuatia fundamnetala a turbomasinilor. A8. Notiuni de prevenire a poluarii mediului.Caldari navale.Constructie. A9. calcul. A9.1. A1.6. A3. functionare. A1. Control. functionare.2.3. A2.2.1. pompe cu pistonase axiale. B2.1. Aparatura de inmagazinare energie in caz de avarie.Turbina cu actiune.

S.2. B4. Instalatia de guvernare cu actionare electromecanica. F. rol.4.I. B8. sprinklere.3. Destinatie.Proiectare. cu gaze de ardere). B8. Instalatia de stingere cu apa( jet cinetic.. acostare si remorcare. Mecanismele instalatiilor de ancorare. CV-colocviu/test final. Componenta. Mecanisme de actionare. B5. manevra. B5.. Panaitescu. Instalatii de stingere a incendiilor. Componenta. B4. B8.Curba de remorcare convoi.1.I.1.V. Instalatia de guvernare cu actionare electrohidraulica.3. B7. B7.4. LP-lucrări de control) Stabilirea notei finale (procentaje) Bibliografia -răspunsurile la examen/colocviu/lucrări practice -activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect etc.V. remorcare.. Mecanisme de ridicat cu biga simpla sau cu doua bigi. Prevenirea poluarii si P. Constanta. M.. Instalatia de ancorare. B4. cerinte. Constanta. Instalatii de ridicat. SEMINAR: T1.1. B9. Panaitescu.4. Verificări la laborator/simulator -2 teme CV 80% Forma de evaluare (E-examen.Calcul instalatiei de balast-santina. cerinte.5 PAG 3 DIN 4 .0 REV. Descriere. I. B6. Panaitescu.. Masini si instalatii navale.Panaitescu. Marfuri periculoase.. B4. Componenta. Panaitescu. -teste pe parcursul semestrului -teme de control 20% 1. B5. Sistemul de ventilatie si conditionare a aerului.2.Mecanisme cu biga si balansina. Instalatii gravitationale. Masina de carma cu hidromotor oscilant. rol.1. Instalatia de conditionare a aerului. B7. I.2. 2002 3. Functionare.2. Instalatia de ancorare. Funstionare..F.09.3 Instalatia de remorcare. DATA APLICĂRII: 25. Macarale. F. Dragomir.Scheme bloc.3. Gruie.4. Instalatia de guvernare. Masini si instalatii navale. Instalatia de ventilatie.UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA COD: F 09-01-01 B3. stropire si inundare) . Tratarea bactericida a apei potabile. B8.2009 ED. B5. Instalatia de stingere cuspuma( cu formare interioara a spumei si cu formare exterioara a spumei). Editura ExPONTO.. Panaitescu. Instalatia de ancorare. Functionare. M. acostare.Destinatie. B6.Incineratoare navale. Dragomir. B4.V. Instalatii de stingere volumica( cu CO2 . M.. Dragomir. Instalatii de salvare. 2002 2. B8.vol. Legislatie privind utilizarea instalatiilor navale in contextul prevenirii poluarii mediului marin-MARPOL 73/78. T2. B5. Componenta. Functionare. I. B6. Editura ExPONTO. Proiectare.2. B6. Instalatia de acostare. COMPETENȚE SPECIFICE (din spectrul de competențe al programului de studii) • • Cunoasterea masinilor si instalatiilor navale ca organologie si exploatare Formarea unor deprinderi de exploatare Teste şi teme de control Test grila la fiecare capitol. masina de carma cu hidromotor liniar.1. B10.

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA COD: F 09-01-01 Lista materialelor didactice necesare Ed. Dr.V. MARPOL 73/78. Editura ExPONTO.09. M. Prevenirea poluarii mediului marin. Bucuresti. prenume. Ed. ISBN 978-973-544-876-8 Machete cu elemente componente ale M. Editura ExPONTO. MARPOL 73/78. 1992 7. Planse cu MAI. drosele.revizuita.. prenume. Londra 2003 6. Masini si instalatii navale.2009 ED. Studii de caz de poluare.1992. filtre Bilantul de ore alocat Nr. . P-proiect sau lucrări practice DATA APLICĂRII: 25. 2004 4. pompe. Manual on oil pollution. titlul. Constanta. Constanta.Paulica Arsene Semnătura Semnătura Legenda: C-curs.dr. simulator KONSBERG-Engine Room.5 PAG 4 DIN 4 . Panaitescu Mariana Şef de catedră Grad didactic.revizuita. planse cu masini navale. numele Conf. capitol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Ore curs 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 Ore seminar 2 2 2 2 2 2 2 Ore laborator Ore practice 42 Titular de Disciplină Grad didactic. Constanta.. Manual SOPEP( Shipboard oil pollution emergency plan). Panaitescu. Dragomir.I. III. 1983 5. II. I.I. Panaitescu. 2009. L-activităţi laborator sau simulator.0 REV.. . Manual on Oil Pollution. titlul.ing. distribuitoare. numele Prof. S-seminar.F. CPPMC. Londra. Teste CERONAV Constanta.A. supape.. vol.