Sistemul flexibil de fabricaţie.

Definiţie, structură, funcţii

S.F.F. - reprezintă un grup de masini unelte cu comandă numerică (M.U.C.N.) legate între ele printr-un sistem automat de transport si manipulare a piselor si sculelor,comandat de calculator, care realizează prelucrarea automată în serii mici si mijlocii a oricărei piese aparținând unei familii de piese cu asemănări morfologice si/sau tehnologice, în limitele unei capacități si ale unui algoritm de fabricație prestabilite. Structura generală a unui S.F.F ., sub forma schemei bloc (fig. 1.4) permite evidențierea funcțiilor generale ale sistemului: - funcția de prelucrare automată a pieselor; - funcția de depozitare, transport si manipulare automată; - funcția de comandă autoamtă a tuturor componentelor sistemului si de supraveghere, control si diagnostic automate.

1

F.eventual. prelucrarea propriu-zisă în comandă numerică si. având în componență posturile de lucru PL (fig.. 2 . schimbarea automată a poziției piesei în dispozitivul de centrare/fixare.F. optimizarea procesului de aschiere pe masina unealtă. Pot fi incluse aici si posturile de spălare automată si masinile automate de măsurat.Funcția de prelucrare automată se realizează în cadrul subsistemului tehnologic al S. Posturile de lucru PL pot fi si posturi pentru montarea automată. Realizarea acestei funcții presupune alimentarea automată cu piese si scule a masinii. 4) si mijloacele de manipulare a pieselor si sculelor.

F.F. sculelor si disp. Funcția de comandă. sculei.supravegherea procesului de prel pe MU. 3 . aparate de măsură etc.înmagazinarea automată a pieselor. de transport. este realizată de subsistemul informațional prin fluxul informațional care se transmite în 2 sensuri: sensul direct. . microcalculatoare pt comanda depozitelor automate etc. dispozitivelor si materialelor auxiliare.colectarea si evacuarea aschiilor si lichidelor de răcire-ungere utilizate din sistem.). tipul pieselor în lucru. transport si manipulare automată se referă la fluxul automat al materialelor în S.F.Funcția de depozitare. comanda sist. si include mai multe funcții parțiale: . etc. al informațiilor de supraveghere. . încărcarea MU etc. în sens invers.). Funcția de comandă automată se realizează cu ajutorul unuia sau mai multor calculatoare ce lucrează în timp real si al unităților locale de comandă (echipamente CNC la MU.F. Condiția principală în funcionarea subsistemului de depozitare si transport este ca transferul materialelor să se efectueze totdeauna la locul si momentul potrivit.transportul automat al pieselor. Informațiile pentru realizarea acestor subfuncții sunt obținute din sistem cu ajutorul unor traductoare. . control si diagnostic dintr-un S. control si diagnostic. în mod automat. sculelor. . si se transmit. . spraveghere.manipulare pieselor. automate programabile la sistemele de manipulare si transport. mărimea si succesiunea seriilor de prelucrare. dispozitivelor si materialelor auxiliare între depozite si masini. supraveghere. senzori.controlul automat al pieselor prelucrate etc. către calculatorul de proces.supravegherea desfăsurării fabricației.căutarea si livrarea în sistem a pisei.F. în depozite. -supravegherea funcționării masinilor si celorlalte componente fizice si diagnosticarea diverselor defecțiuni. si poate include mai multe funcții: .supravegherea stării sculelor. al informațiilor de comandă si sensul invers.F. . sculelor.furnizează întregului sistem informațiile tehnice si organizatorice necesare pt comanda procesului de prelucrare pe MU si pt comanda operativă a producției (comanda depozitelor de pese si scule. control si diagnosticare realizează monitorizarea S. Funcția de comandă. . Programele de calculator. disp.

în cadrul unor programe de producție prestabilite. mărimea seriilor de fabricație putând diferi foarte mult.se poate realiza prelucrarea succesivă sau în paralel a diverse piese.prelucrarea se realizează cu aceleasi MU.F. .F. mai mult sau mai puțin asemănătoare ca formă si proces tehnologic. constau în următoarele: . care însă pot fi corectate automat în funcție de starea reală de funcționare a sistemului la un moment dat BIBLIOGRAFIE CHIRIŢĂ BOGDAN – SISTEME FLEXIBILE DE FABRICAȚIE( NOTE DE CURS ŞI APLICAŢII). . fără reglaje suplimentare la trecerea de la prelucrarea unei piese la alta sau cu efectuarea unor reglaje ale dispozitivelor componente sau parametrilor de lucru. prin care semifabricatul poate trece de la o masină la alte pe diverse căi.se realizează legătura exterioară între masinile unelte ale sistemului. .F.F. .permit realizarea coordonării prelucrării informațiilor de ordin tehnic si a celor organizatorice.permit trecerea la producția neasistată de operatori datorită sistemelor automate de transport si alimentare automată si datorită existenței depozitelor centrale ce asigură rezerva de piese si scule pe durata a cel puțin unui schimb. EDITURA ALMA MATER BACAU 2007 4 .Caracteristicile principale ale unui S. Diferența dintre timpii de prelucrare pe masini si tactul sistemului se compensează prin amplasarea depozitelor descentralizate de piese. Timpul de prelucrare pe diferite masini nu depinde de tactul de lucru al S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful