Sistemul flexibil de fabricaţie.

Definiţie, structură, funcţii

S.F.F. - reprezintă un grup de masini unelte cu comandă numerică (M.U.C.N.) legate între ele printr-un sistem automat de transport si manipulare a piselor si sculelor,comandat de calculator, care realizează prelucrarea automată în serii mici si mijlocii a oricărei piese aparținând unei familii de piese cu asemănări morfologice si/sau tehnologice, în limitele unei capacități si ale unui algoritm de fabricație prestabilite. Structura generală a unui S.F.F ., sub forma schemei bloc (fig. 1.4) permite evidențierea funcțiilor generale ale sistemului: - funcția de prelucrare automată a pieselor; - funcția de depozitare, transport si manipulare automată; - funcția de comandă autoamtă a tuturor componentelor sistemului si de supraveghere, control si diagnostic automate.

1

optimizarea procesului de aschiere pe masina unealtă.eventual. Posturile de lucru PL pot fi si posturi pentru montarea automată. 4) si mijloacele de manipulare a pieselor si sculelor. Realizarea acestei funcții presupune alimentarea automată cu piese si scule a masinii. 2 .F.F. prelucrarea propriu-zisă în comandă numerică si. Pot fi incluse aici si posturile de spălare automată si masinile automate de măsurat. având în componență posturile de lucru PL (fig.. schimbarea automată a poziției piesei în dispozitivul de centrare/fixare.Funcția de prelucrare automată se realizează în cadrul subsistemului tehnologic al S.

sculei. dispozitivelor si materialelor auxiliare între depozite si masini. transport si manipulare automată se referă la fluxul automat al materialelor în S. Condiția principală în funcionarea subsistemului de depozitare si transport este ca transferul materialelor să se efectueze totdeauna la locul si momentul potrivit. Funcția de comandă. si poate include mai multe funcții: .transportul automat al pieselor. Funcția de comandă. sculelor.controlul automat al pieselor prelucrate etc.furnizează întregului sistem informațiile tehnice si organizatorice necesare pt comanda procesului de prelucrare pe MU si pt comanda operativă a producției (comanda depozitelor de pese si scule. senzori. etc. în sens invers. . sculelor si disp. în mod automat. 3 . microcalculatoare pt comanda depozitelor automate etc.). control si diagnosticare realizează monitorizarea S.supravegherea stării sculelor. disp. Programele de calculator. supraveghere.înmagazinarea automată a pieselor. . este realizată de subsistemul informațional prin fluxul informațional care se transmite în 2 sensuri: sensul direct. control si diagnostic dintr-un S. comanda sist.căutarea si livrarea în sistem a pisei.F. de transport.Funcția de depozitare. spraveghere. sculelor. . către calculatorul de proces. Funcția de comandă automată se realizează cu ajutorul unuia sau mai multor calculatoare ce lucrează în timp real si al unităților locale de comandă (echipamente CNC la MU. automate programabile la sistemele de manipulare si transport. în depozite. si se transmit. Informațiile pentru realizarea acestor subfuncții sunt obținute din sistem cu ajutorul unor traductoare. al informațiilor de supraveghere.F.colectarea si evacuarea aschiilor si lichidelor de răcire-ungere utilizate din sistem.F. dispozitivelor si materialelor auxiliare. .F.manipulare pieselor. si include mai multe funcții parțiale: .supravegherea procesului de prel pe MU. aparate de măsură etc. mărimea si succesiunea seriilor de prelucrare. control si diagnostic. .F. al informațiilor de comandă si sensul invers. încărcarea MU etc. .). -supravegherea funcționării masinilor si celorlalte componente fizice si diagnosticarea diverselor defecțiuni.supravegherea desfăsurării fabricației. . tipul pieselor în lucru.F.

. constau în următoarele: .Caracteristicile principale ale unui S.F. mai mult sau mai puțin asemănătoare ca formă si proces tehnologic. care însă pot fi corectate automat în funcție de starea reală de funcționare a sistemului la un moment dat BIBLIOGRAFIE CHIRIŢĂ BOGDAN – SISTEME FLEXIBILE DE FABRICAȚIE( NOTE DE CURS ŞI APLICAŢII). . fără reglaje suplimentare la trecerea de la prelucrarea unei piese la alta sau cu efectuarea unor reglaje ale dispozitivelor componente sau parametrilor de lucru.F. prin care semifabricatul poate trece de la o masină la alte pe diverse căi.prelucrarea se realizează cu aceleasi MU. . în cadrul unor programe de producție prestabilite.permit trecerea la producția neasistată de operatori datorită sistemelor automate de transport si alimentare automată si datorită existenței depozitelor centrale ce asigură rezerva de piese si scule pe durata a cel puțin unui schimb. .F.permit realizarea coordonării prelucrării informațiilor de ordin tehnic si a celor organizatorice. EDITURA ALMA MATER BACAU 2007 4 .F.se poate realiza prelucrarea succesivă sau în paralel a diverse piese.se realizează legătura exterioară între masinile unelte ale sistemului. Timpul de prelucrare pe diferite masini nu depinde de tactul de lucru al S. Diferența dintre timpii de prelucrare pe masini si tactul sistemului se compensează prin amplasarea depozitelor descentralizate de piese. mărimea seriilor de fabricație putând diferi foarte mult.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful