Трговина је процес размене робе и/или услуга.

Назив потиче од словенске речи трг, по некима
од грчке речи тргос што би у преводу значило превара.
Трговина, као посебна привредна делатност, има задатак да својим посредовањем
у промету организује редовну размену између производње и потрошње. Својом активношћу она
треба да обезбеди понуду робе и услуга у количинама и асортиману којетржиште тражи, у време
када се тражи и по ценама и другим условима које су купци спремни да прихвате.

Trgovina je privredna delatnost u kojoj pojedinci i preduzeća posreduju u prometu
između proizvodnje i potrošnje kao kupci i prodavci roba i usluga i organizatori tržišta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful