You are on page 1of 19

Globalizarea şi problemele de etică ale marketing-ului internaţional

Recep Yucel Halil Elibol Osman Dagdelel

Studenţi : Hagiu Mădălina şi Druc Beatrice-Cornelia Afaceri Internaţionale, an III, grupa I

Suceava 2013

 Se propune ca un cod uniform de etică să fie creat de organizaţiile OMC și ONU pentru a rezolva diversele diferențe culturale pentru a ajunge la strategii de cooperare în marketingul internațional. .  Se presupune că. dar unele principii de etică de marketing la nivel mondial ar trebui să fie aplicabile tuturor piețelor.  Scopul acestui articol este de a prezenta nişte criterii care pot servi drept ghid de marketing la nivel mondial în importante zone de etică de marketing. un număr tot mai mare de marketeri şi oameni de afaceri se confruntă cu probleme etice din alte culturi. condițiile locale de pe piețele internaționale ar putea fi diferite.Idei principale  Datorită globalizării pieţelor şi proceselor de producţie.  În acest articol. principalele abordări în etica de marketing au fost revizuite pentru o analiză etică și de luare a deciziilor în contexte internaționale.

migrație. . cultură. . care a atins apogeul spre sfârșitul secolului 20.cu mult înainte de 1492. comunicare și a poluării mediului pe o scară la nivel mondial .Ce este globalizarea? . a fost forța directoare centrală în istoria lumii.Globalizarea economică înseamnă că piaţa financiară şi comerţul internaţional devin mai integrate -un mare număr de economiști susțin că globalizarea este un proces istoric în curs de desfășurare. și interconexiuni .un proces care a început de peste 5000 de ani însă s-a dezvoltat odată cu căderea Uniunii Sovietice în 1991 . idei.acest proces duce la integrarea crescândă a producției de Scurt Istoric bunuri.acestă formare de interacțiune între global și local.verbul „a globaliza” a fost menţionat pentru prima dată în dicţionarul Merriam Webster în 1944 . oamenii au început să lege împreună locaţii disparate din lume în sisteme extinse de comunicare. servicii.

guvernare. conflicte. fuzionează Politică stiinţă.Dimensiunile Globalizării Globalizarea este un termen „umbrelă” şi are anumite dimensiuni. naţiuni . se adaptează. De exemplu. bani. se cicnesc.internetul Sociologie comunităţi. război. cu condiţia să poată fi ancorat în spaţiu Comunicare informaţia ca cunoştinţe şi mijloace . Dimensiunile sunt următoarele : Economie schimburi. corporaţii. servicii bancare Antropologie culturi care se suprarpun. pace. personalul de marketing poate întelege în mod diferit globalizarea faţă de cum întelege un inginer. clase sociale. regimuri politice Psihologie indivizii ca subiecte şi obiecte ale acţiunii globalizării Geografie totul. Poate fi relaţionat cu domeniile din viaţa de zi cu zi.

globalizarea are mai multe fațete. precum și pentru a promova crearea de tratate multinaționale care să reglementeze sistemul de afaceri la nivel mondial. o serie de instituții importante la nivel mondial au fost create pentru a ajuta la efectuarea acestor funcții. . și la poliția pieţei mondiale. Pe măsură ce piețele se globalizează și o proporție tot mai mare de activitate comercială transcende granițele naționale. și de capital). terenuri. În ultimii 55 de ani. Globalizarea piețelor se referă la unirea piețelor istoric distincte și separate național într-o piaţă mondială uriașă. energie.Apariţia instituţiilor globale În afacerile internaționale. globalizarea producției se referă la aprovizionarea cu bunuri și servicii din locații din jurul lumii pentru a profita de diferențele naționale în factori de cost și de calitatea producției(cum ar fi forța de muncă. reglementarea. inclusiv globalizarea piețelor și globalizarea producției. materii prime. instituțiile au nevoie de ajutor la gestionarea. Pe de altă parte.

"Banca Mondială" și "Organizația Națiunilor Unite" (ONU). Aceste organizații au mai multe roluri importante în crearea normele etice și reglementările în vigoare ale afacerilor internaţionale. Organizația Mondială a Comerțului este în primul rând responsabilă pentru poliția sistemului comercial mondial și de a face ca statele națiune să respecte regulile stabilite în tratatele comerciale semnate de statele membre ale OMC. și ultimul membru este Republica Populară Chineză. Mai ales. responsabil pentru a facilita stabilirea de acorduri multinaționale suplimentare între statele membre OMC. .Aceste instituții includ "Acordul General pentru Tarife și Comerț" (GATT) și succesorul său . Toate aceste instituții au fost create prin acord voluntar între state-națiuni individuale . OMC este. de asemenea. "Fondul Monetar Internațional" (FMI) și sora ei geamănă. iar funcțiile lor sunt consacrate în tratatele internaționale . Acum are peste 145 națiuni. "Organizația Mondială a Comerțului" (OMC).

națiunile industriale avansate din Occident s-au angajat după al doilea război mondial să înlăture barierele. doi factori macro par să stea la baza tendinței spre globalizare. Cooperarea economică regională cea mai de succes este UE. Acest obiectiv a fost realizat şi protejat în Acordul General pentru Tarife și Comerț. Primul este declinul barierelor în calea fluxului de bunuri. După această experiență. și tehnologiile de transport. în prelucrarea informațiilor. multe națiuni au ridicat bariere comerțului internațional și a investițiilor străine directe cum ar fi tarifeleridicate la importurile de bunuri fabricate. care a avut loc de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. servicii și capital. În cele din urmă. se așteaptă că UE va deveni o uniune politică la fel ca Statele Unite ale Americii. această practică a deprimat cererea mondială și a contribuit la Marea Depresiune din anii 1930. în special evoluțiile dramatice din ultimii ani în comunicare. În viitorul apropiat. Al doilea factor este schimbarea tehnologică. În timpul anilor 1920 şi 30.Conducătorii globalizării Din punct de vedere economic. .

o strategie multi-națională. și o strategie transnațională . o strategie globală.Strategii globale de afaceri ale unei companii globale • • • Diferențele între țări necesită abordări diferite de marketing Uneori. firmele pot folosi patru strategii de bază de intrare: o strategie internațională. este imposibil de a face publicitate unui mesaj publicitar standardizat În scopul de a concura în mediul internațional.

. Pentru a ajunge la o astfel de comisie ONU a sprijinit obiectivul a 28 de lideri ce au prezentat raportul influent din 1995 "Vecinătate noastră globală" și raportul pe anul 1999 "Millennium Year și procesul de reformă„ care își propune să consolideze guvernanța mondială.Este bună globalizarea pentru toată lumea? Fondul Monetar Internațional (FMI). În scopul de a gestiona procesul de globalizare corect. fără crearea guvernului mondial. cele mai puternice creșteri au avut loc în țările dezvoltate și doar în unele dintre țările în curs de dezvoltare. ar trebui să fie create eforturile de reformă și împuternicite instituții internaționale transnaționale democratice. condițiile de viață s-au îmbunătățit în mod semnificativ în aproape toate țările. respectând în același timp "drepturile persoanelor și rolul societății civile”. afirmă că pe măsura ce globalizarea a progresat. Cu toate acestea.

ca mijlocul cel mai puternic de persuasiune (Lane Cooper. pe care el l-a numit "etos". curajul. mărinimia. 1960). El a identificat. prudenţa. măreția. amabilitatea. . generozitatea. cumpătarea. de asemenea. Cu secole în urmă. elemente de virtute ca "dreptatea. Aristotel face referire la caracterul.Probleme etice în marketingul internaţional Istoria eticii Etica este o ramură a filosofiei care studiază valorile morale. și înțelepciunea". Interesul pentru etică și coduri etice a existat de foarte mult timp.

Pe de altă parte. simbolurilor. . ritualuri. valorile sunt reguli și linii directoare care prescriu un comportament adecvat în situații particulare. și transmise din generație în generație . și de dorit. împărtășite de un grup de oameni.Universalitatea etică și culturile naționale Ce este cultura? Definițiile cele mai tradiționale ale culturii spun că ea este suma valorilor. Valorile înseamnă idei abstracte despre ceea ce un grup crede a fi bun. credințelor și proceselor de gândire care sunt învățate. drept. ipoteze comune cu privire la modul în care lucrurile ar trebui să fie.

numărul în creştere de personal de marketing internațional trebuie să se ocupe de problemele de etică în circumstanţele trans-culturale. . Aceste abordări pot fi clasificate în "abordare descriptiv-prescriptivă și comunicativă. Abordări etice în marketingul internaţional Datorită globalizării piețelor și a producției. În marketingul international.Percepţii etice şi de cultură Deşi mediile culturale diferite duc la percepţii etice diferite în marketingul internaţional. pentru păstrarea consecvenţei etice este necesar să se genereze norme şi reglementări etice aplicabile internaţional. și în "normativă (prescriptivă) și descriptivă (pozitive)" teoria de abordare etică a marketingului. procesul etic de luare a deciziilor poate fi influențat de mai multe abordări etice.

. Sugerează reguli universal valabile care prescriu modul în care un dialog ideal trebuie să se desfășoare fără impunerea de valori morale fundamentale sau a normelor hiper. Unul dintre scopurile acestor teorii este de a dezvolta orientări sau reguli pentru a ajuta marketerii internaționale în eforturile lor de a se comporta într-un mod etic Abordarea dialogală Abordarea comunicativă este un cadru etic alternativ pentru marketeri macro. Abordarea normativă Etica normativă sugerează un răspuns la întrebarea morală generală a „ce ar trebui să fac?” Abordările normative pot fi clasificate ca "teoriile deontologice" și "teorii teleologice".Abordarea descriptivă Etica descriptivă descrie valorile și raționamentul moral al indivizilor și al grupurilor și încearcă să ofere o înțelegere a procesului decizional etic.

pe de o parte în altă țară poate fi complet inacceptabil. . pentru că judecățile de valoare diferă foarte mult între grupuri cultural diferite. Chiar și într-o țară.Probleme etice în marketingul internaţional Problema morală a ceea ce este drept sau adecvat prezintă multe dileme pentru marketerii de pe piața internă. standardele etice nu sunt adesea definite sau întotdeauna clare. Ceea ce este de obicei acceptat ca fiind drept. Problema eticii în afaceri este infinit mai complexă în piața internațională.

de obicei unui oficial stăin.  Preţuri – include preţuri diferenţiate.implică plata unor sume mici de bani.  Cadouri/Favoruri/Entertainment – include o serie de elemente cum ar fi : cadouri generoase.cumpărătorul solicită o factură scrisă care arată un alt preț decât prețul efectiv plătit.Problemele etice majore ale marketingului intenaţional derivate din cercetările aplicate de Armstrong sunt prezentate cu definițiile lor scurte. după cum urmează:  Tradiţionala mitei la scară mică . cadouri primite dupa finalizarea unor tranzacţii sau tot felul de alte lucruri asemănătoare. oportunităţi pentru a călători în scopuri personale pe cheltuiala companiei.  Mita la scară mare – o plată relativ mare cu scopul de a permite unele încălcări de lege sau pentru a influenţa politica în mod direct sau indirect. preţuri care forţează scoaterea competiţiei locale din schemă etc. . facturare discutabilă . pentru ca acesta să încalce unele treburi oficiale sau responsabilităţi pentru a grăbi unele acţiuni de rutină guvernamentale.

referitoare la combinație de activități de marketing și politică. inclusiv următoarele: exercitarea influenței politice de către companiile multinaționale. favoruri. tranzacții). de divertisment și contribuții politice.include produse și tehnologii care sunt interzise pentru utilizare în țara de origine. cum ar fi de stabilire a prețurilor de transfer (de exemplu. ci să fie practici acceptabile de afaceri într-o altă cultură.folosite în mod special pentru a se sustrage de impozitare.  Evaziuni fiscale . Produse / Tehnologie . . poate fi considerată de către o cultură ca mită. Aceste practici includ: cadouri. dar permise în țara gazdă și / sau sunt inadecvate sau nepotrivite pentru a fi utilizate de către oamenii din țara gazdă. plăți monetare. în cazul în care prețurile plătite între entități afiliate și / sau o companiemamă ajustate pentru a afecta repartizarea profitului). inclusiv utilizarea paradisurilor fiscale. în cazul în care orice profit realizat este în jurisdicția fiscală redusă  Diferențele culturale . angajarea în activități de marketing atunci când țările de origine sau gazdă sunt în război. transferuri ilegale de tehnologie.  Implicarea în afaceri politice .între culturi care implică potențiale neînțelegeri legate de cerințele tradiționale ale procesului de schimb (de exemplu.

sau comportamentul care ar putea aduce prejudicii corporale. distrugerea mediului. A te comporta într-un mod responsabil punct de vedere etic și social ar trebui să fie o caracteristică a comportamentului fiecărui marketer. ar trebui să se supună normelor și reglementărilor juridice și etice. foloase necuvenite. Toate afacerile cu care firmele doresc să concureze cu succes în mediul internațional. Cei mai mulți dintre noi ştiu răspunsul responsabil social sau etic corect la întrebări despre încălcarea legii.Concluzie Este acceptat faptul că globalizarea este un proces inevitabil și va progresa pentru totdeauna. intern sau internațional. refuzarea drepturilor altor persoane. .

5. 4. reglementeze. nu împotriva ei. Multinationalele ar trebui să plătească partea lor echitabilă a impozitelor și să coopereze cu guvernele locale în dezvoltarea legilor echitabile și a altor instituții de fundal. precum și să promoveze crearea de tratate multinaționale care să reglementeze sistemul de afaceri la nivel mondial. și să asigure poliția pieței mondiale. DeGeorge propune pentru a rezolva probleme etice ale afacerilor internaționale cinci linii directoare: 1. 2. În aceste condiții. Pentru a fi în concordanţă cu normele etice. Nu faceţi rău în mod intenţionat. instituțiile internaționale ar trebui să gestioneze. 3. . respectaţi cultura locală şi lucraţi cu ea.Poate că cel mai bun ghid pentru etice bune de marketing internațional sunt exemplele stabilite de către liderii de afaceri etice. Faceţi mai mult bine decât rău ţării gazdă. Respectaţi drepturile angajaţilor şi a celor afectaţi de acţiunile şi politicile altora. pentru a rezolva problemele de etică ale marketingului internațional.

W. “An Empirical Investigation of International Marketing Ethics: Problems Encountered by Australian Firms.K. (2000). “Protectionism”. R. Graham (2005). 2000. . February 10.1..Marks. “International Ethics: Problems Encountered by Australian Firms”. (ed.61-71. M. Ghoshal (1989). T. NY: Appleton Century Crofts Inc. Boston: Harvard Business School Press.(1991). “Ethical Decision Making in Marketing”. 6-15. R. Asia Journal of Marketing. International Marketing. “Managing across Borders: The Transnational Solution”. (1995). MA: MIT Press.R.(1990). B. 11:165. New York: Mc Graw Hill/Irwin.. [5] Byrne.W. pp. Journal of Business Ethics. P. CA: Sage. 12th edition.W. R. [9] Cooper. p. L. [2] Armstrong. [4] Bartlett C. “Goodbye to an Ethicist.50. Vol. September 1. The Dimensions of Ethical Perceptions in Marketing.). (1992). J.R. And J. J. J. L.L. [3] Armstrong. (1960).Stenig. L. [8] Chonko. Issue:8.(1989). “The Rhetoric of Aristotle”. (2003). [10] DeGeorge. Cambridge.Bibliografie [1] Armstrong. A. Business Credit.E.”Ethics in International Business-A Contradiction in Terms?”. 2003. [7] Cateora..” Business Week. December. Ryands. and Mayo. W.. Asia Pacific of International Marketing. and S. [6] Bhagwati. J. Vol:102. and Everett.