Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu

Hari Tarikh Masa Tahun Bil. Murid

: Selasa : 26 Februari 2013. : 9.45 – 10.45 pagi. : 4 Cempaka : 21 orang.

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tema Tajuk Objektif : Sentiasa Berhemah Kita Selamat : Selamatkah rumah anda? : Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat:

1) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami, dilihat atau dibaca menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan tepat.. 2) Menjawab 5 soalan pemahaman dengan betul dan tepat. 3) Membina 5 daripada 6 ayat kata hubung yang telah disenaraikan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Fokus Utama : 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 (i) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau dilihat atau dibaca. Fokus Sampingan: 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. Aras 2 (i) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Kemahiran Bahasa : Kemahiran membaca dan menulis. Sistem Bahasa : kata hubung Ilmu Nilai : Pendidikan seni. : keberanian, kerajinan, kesungguhan

Kemahiran Bernilai Tambah : kbkk dan verbal linguistik Kemahiran Berfikir : mengingat kembali

Guru akan bertanya kepada murid tentang teks tersebut. Guru akan memberikan perkataan yang berbeza setiap kumpulan. 2. Murid akan menjawab soalan pemahaman yang diedarkan oleh guru. 4. Selamatkah rumah 1. Murid akan memberikan komen tentang teks tersebut dan mengaitkan dengan pengalaman sedia ada.Bahan Bantu Mengajar : Lembaran kerja. marker pen LANGKAH/ MASA SET INDUKSI ( 5 minit ) ISI KANDUNGAN Rumahku rumah selamat.kenestatik LANGKAH 1 ( 20 minit ) Soalan: Bagaimana 2. 3. CATATAN Ilmu: Pendidikan Seni KBT : kecerdasan pelbagai . Guru akan memberikan penerangan tentang kata hubung. papan hitam. Murid akan membuat ayat majmuk dengan menggunakan tulisan berangkai Nilai : keberanian KBT : verbal linguistic BBM : lembaran teks LANGKAH 2 ( 20 minit ) Tatabahasa : Kata hubung Nilai : keberanian KBT :verbal linguistic Strategi : Pemusatan murid BBM: kertas mahjong. marker pen . 3. Wakil murid akan datang ke depan dan melukis. kertas mahjong. 4. Murid akan membina ayat majmuk dalam kumpulan berdasarkan perkataan tersebut. 1. kotak beracun. AKTIVITI P&P 1. Murid akan diedarkan teks anda? lembaran kerja. 2. Murid akan ditanya oleh kamu hendak guru. Salah seorang murid akan membaca teks mengikut intonasi dan sebutan yang betul. Guru akan melukis sebuah rumah di papan hitam. 5. pastikan rumah ini selamat? 3.

4. 5. muzik Strategi : Pemusatan aktiviti PENUTUP (5 minit) Penutup kognitif 1. 1. Muzik akan dibunyikan dan kotak akan mengedarkan kepada rakan sebelah. Guru memberi pujian dan motivasi kepada murid KB : mengingat kembali Penutup sosial . Murid yang tidak dapat jawab akan dikenakan denda. 6. Apabila muzik berhenti. 2. 3. Nilai : kerajinan BBM : Kotak . Permainan diteruskan selepas murid tersebut berjaya membina ayat. 2. LANGKAH 3 ( 10 minit ) Kotak hubung dan bina ayat. Wakil murid merumuskan pembelajaran pada hari ini. Murid akan membentuk bulatan yang besar. 4. Guru akan memberi penerangan kepada murid tentang aktiviti ini. Murid akan membentangkan ayat mereka dalam kumpulan. murid terakhir memegang kotak akan mencabut kata hubung dan membina ayat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful