Resurse şi conversia energiei

Conversia termoelectrică. Conversia MHD
Cursul 14

2010, Timişoara

prof. Bucur LUŞTREA- Resurse şi conversia energei- C14

1/22

Problematică
• Efecte termoelectrice • Schema de principiu a unei pile termoelectrică • Explicarea funcŃionării – fenomene fizice – termodinamica pilelor termoelectrice • Realizări tehnologice ale pilelor termoelectrice • Principiul de funcŃionare al GMHD • GMHD liniar în c.c. de tip Faraday • Alte tipuri de GMHD: – de tip Hall – de tip asincron 1n c.a – circulare – GMHD cu radioizotopi • Scheme de centrale MHD • Realizări practice de GMHD (instalaŃii pilot)
2010, Timişoara prof. Bucur LUŞTREA- Resurse şi conversia energei- C14 2/22

Efectul Joule – degajare de căldură într-un conductor electric supus unei diferenŃe de potenŃial electric.m într-un circuit electric format din conductoare cu proprietăŃi electrice diferite care sunt supuse unei 2 diferenŃe de temperatură E12 = ∫ α S ( x) ⋅ grad T ( x) ⋅ dx 1 • • Efectul Peltier – absorbŃia sau degajarea de căldură în funcŃie denatura materialelor şi de sensul de trecere a curentului electric prin joncŃiunile a 2 (semi)conductoare diferite δ Q = Π ⋅ dqel • Efectul Thompson – absorbŃie sau degajare de căldură în funcŃie de natura materialului şi de sensul curentului printr-un singur conductor supus unei diferenŃe de temperatură δ Q = τ ⋅ ∆ T ⋅ dq el 2010.Resurse şi conversia energei.Efecte termoelectrice • Efectele termoelectrice sunt fenomenele cauzate de cuplarea interacŃiunilor de natură termică (diferenŃă de temperatură) cu cele de natură electrică (diferenŃă de potenŃial electric).e. ca urmare a ireversibilităŃii procesului de conducŃie electrică δQ = R ⋅ i 2 (t ) ⋅ dt Efectul Seebeck – apariŃia unei t. Timişoara prof.C14 3/22 . Bucur LUŞTREA.

Timişoara Refrigerator 4/22 prof.C14 .Resurse şi conversia energei.Schema de principiu a convertorului termoelectric Sursă de energie electrică 2010. Bucur LUŞTREA.

Bucur LUŞTREA.Resurse şi conversia energei.C14 5/22 . Timişoara prof.Schema echivalentă r = rA + rB + r j U e = (α A − α B ) ⋅ (Tcald − Trece ) 14 4 244 3 ∆T 2010.

Bucur LUŞTREA.ExplicaŃie fenomenologică Efectul Thompson Efectul Peltier Efectul Peltier p n Trece Efectul Thompson Efectul Seebeck Tcald 2010.C14 6/22 .Resurse şi conversia energei. Timişoara prof.

2010. Bucur LUŞTREA. ηtmax =(4. J Q = α S ⋅ Tm ⋅ iel D = ( Λ t / Tm ) ⋅ (∆T ) + R2 ⋅ iel 123 2 2 Π Ropt = R2 ⋅ 1 + z ⋅ Tm . λt = (1 ÷ 3) [W/m] z = (1.Resurse şi conversia energei. ηt max 2 αS = . Xe 1 1 V1 > V2 R iel ∆V = α2 Tm ⋅ ∆T − R2 ⋅ iel iel = 0. Timişoara Tm = (400 ÷ 800) [K]. J Q0 = C2 ⋅ ∆T ∆V = α ⋅ ∆T − R ⋅ i S 2 el Tm { Λt = λt ⋅ A l J Q = Λ t ⋅ ∆T + Π ⋅ iel C2 JQ = ⋅ ∆T + α 2 ⋅ iel Tm ∆T = 0. ∆Ve = α2 Tm { αS ⋅ ∆T .ExplicaŃie termodinamică Ji = JQ J e = J q = iel 2 ′ = α 2 ⋅ X i′ − R2 ⋅ J e Xe J i = C2 ⋅ X i′ + α 2 ⋅ J e T1 > T2 1 ∆T= T1 –T2 T1 semiconductor p semiconductor n 1 2 T2 JQ T − T ∆T 1  .7 ÷ 12) [%] 7/22 prof. X i′ = ∫ T ⋅  grad  ⋅ d r = − 2 1 = T T T   m m 1 2 2 ∆V ′ = ∫ grad(−Ve ) ⋅ d r = − ∫ dV = V1 − V2 = ∆V . ∆V = − ρohm ⋅l / A R2 { ⋅ iel . z= λt ⋅ ρohm 1 + z ⋅ Tm + 1 1 + z ⋅ Tm − 1 α S = (150 ÷ 250) [µV/K].5 ÷ 4) ⋅ 10−3 [K -1 ].C14 . ρohm = (5 ÷ 15) [µΩ/m].

Bucur LUŞTREA.5·10-4 1.Resurse şi conversia energei.6·10-3 η max [%] PreŃ [$/W] 100 15 10 10 6.Realizări practice Temperatura [°C] Înaltă =1000 Medie =500 Joasă =250 Materiale semiconductoare SoluŃie solidă Ge (20% ) + Si(80%) TePb Bi2Te3 ImpurităŃi Tip p Tip n B Na Bi2Se3 Ph I Sb2Te3 Z [1/K] 5.8 4. Timişoara prof.5·10-4 8.7 • Avantaje: – robuste – fără piese în mişcare – întreŃinere uşoară • Dezavantaje: – cost ridicat – randament mic – puteri mici 2010.C14 8/22 .

C14 9/22 .Resurse şi conversia energei.SoluŃii constructive pentru pile termoelectrice 2010. Timişoara prof. Bucur LUŞTREA.

Bucur LUŞTREA. Timişoara prof.C14 10/22 .Resurse şi conversia energei.Generatorul termoelectric cu radioizotopi 2010.

AplicaŃii ale conversiei termoelectrice 2010. Timişoara prof.C14 11/22 .Resurse şi conversia energei. Bucur LUŞTREA.

Fluidul conductor electric: – Mercur (Hg). K) – SoluŃie de apă sărată – Plasmă – gaz puternic ionizat (a 4-a stare a materiei) C C1 • B i l v E v R A A1 r r r E = v × B. Timişoara r r r FL = −e ⋅ (v × B ) Tr 1000 η =1− ≈1− = 0.C14 .Conversia Magnetohidrodinamică (MHD) Conversia MHD este tehnologia prin care se obŃine direct energie electrică din căldură cu ajutorul unui fluid conductor electric care se deplasează în câmp magnetic. Bucur LUŞTREA. r r e = ∫ E ⋅ dl 2010. metale topite (Na.Resurse şi conversia energei.6 Tc 2500 12/22 prof.

de c.GMHD de tip Faraday (liniar.) Schema GMHD liniar de c. Timişoara GMHD cu efect Hall Electrozi segmentaŃi conectaŃi serie 13/22 prof.c.c.Resurse şi conversia energei.C14 . Bucur LUŞTREA. cu electrozi compleŃi Efectul de capăt Efectul de reacŃie Electrozi segmentaŃi complet 2010.

C14 14/22 . Timişoara prof.Resurse şi conversia energei. Bucur LUŞTREA.CirculaŃia curenŃilor la electrozii segmentaŃi MHD cu canal liniar 2010.

C14 15/22 . Timişoara prof.GMHD cu canale concentrice GMHD tip disc GMHD disc de tip Hall 2010.Resurse şi conversia energei. Bucur LUŞTREA.

Bucur LUŞTREA. 2010.Resurse şi conversia energei.a. Timişoara prof.C14 16/22 .GMHD asincron în c.

Timişoara prof.Resurse şi conversia energei. Bucur LUŞTREA.C14 17/22 .Centrală MHD cu circuit închis de plasmă Schema centralei MHD cu circuit închis de plasmă Ciclul de funcŃionare al centralei MHD cu circuit închis de plasmă 2010.

C14 18/22 .Resurse şi conversia energei. Bucur LUŞTREA. Timişoara prof.CNE cu GMHD funcŃionând în ciclu închis 2010.

Timişoara prof.C14 19/22 .Centrală MHD cu ciclu deschis Schema bloc Schemă explicativă 2010. Bucur LUŞTREA.Resurse şi conversia energei.

C14 20/22 .Ciclul binar deschis: GMHD + turbină cu abur 2010. Bucur LUŞTREA. Timişoara prof.Resurse şi conversia energei.

Timişoara prof.Resurse şi conversia energei.GMHD pilot GMHD pilot la Universitatea din Bologna (Italia) GMHD pilot în funcŃiune 2010. Bucur LUŞTREA.C14 21/22 .

Resurse şi conversia energei. Bucur LUŞTREA. Timişoara prof.Detalii constructive ale unui GMHD Bobinele GMHD Canalul MHD cu electrozii secŃionaŃi 2010.C14 22/22 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful