Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx

СЕМИНАРСКИ РАД
Предмет: Пракса
Тема: Класична продавница

Професор:
xxxxxx xxxxxxxxx

Ученик:
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

.....................................САДРЖАЈ: 1................. 3.................................... Наплата новчаног износа за продату робу .........1... 3........5. 3........................3........... 3 4 5 5 5 6 6 6 7 7 2 .................................... Обрачун новчаног износа за продату робу ....7.....2...... ФАЗЕ КЛАСИЧНЕ ПРОДАЈЕ ............ 2...................... 3. Дочек и пријем купца ............................... Вођење пословног разговора са купцем .... УВОД ............ 3................................................. КЛАСИЧНА ПРОДАВНИЦА ........6.........4.............................................................................................. Мјерење робе .... Споразум о купопродаји робе ........ 3. 3...................... Паковање робе . 3..............................

3 .. Продавница као организациона јединица трговинског предузећа у којој се продаје роба представља трговинску пословну јединицу. Продавница је дио предузећа или предузеће (робна кућа). УВОД Продавница је на посебан начин посебно уређена просторија у којој се:  Излаже  Приказује  Продаје роба Продавнице се дијеле:  Класичне  Савремене (самоуслужне и самоизборне продавнице) Основна намјена сваке продавнице јесте да продаје робу потрошачима..1.

Повољност:  Је та што је ова врста робе погоднија за продају јер купцима је потребна стручна помоћ од стране продавца. Радно мјесто продавца се налази иза тезге. Недостатак:  Јесте што у класичним продавницама купац мора да чека на ред да бих био услужен. Купци у класичној продавници добијају више информација о роби коју желе да купе. Због тога што скида робу са полица. Роба и опрема имају пасивну улогу у процесу продаје. Продавац је више изложен и физичким и психичким радом него у самоуслужним продавницама.2. КЛАСИЧНА ПРОДАВНИЦА Класична продавница је најстарији тип продавнице. показива је купцу и опет је враћа на полицу. више него што добијају у самоуслужним и самоизборним продавницама. Тезга је дио намјештаја који представља физичку препреку и служе за продају. Продавац је најактивнији фактор у процесу продаје робе. 4 . У њима се роба продаје на класичан традиционоалан услужан начин.

Дочек и пријем купца. квалитету.1.2. Паковање робе 7. Испраћај купца 3. Обрачун новчаног износа за продату робу 6. Да добро познаје робу 5. Ако купац довољно не познаје робу продавац му мора помоћи са стручним својствима. Купца поздравља најближи продавац стојећи у пристојном ставу са благим наклоном глави и ријечима умјерене тежине. 5 . Општу културу 4. Стручно знање 2. што је дошао у продавницу. Ако продавац већ услужује купца замолиће онога који је тек ушао у продавницу да мало сачека. Мјерење робе 5. Дочек и пријем купца 2. шта желите или изволите како вам могу помоћи. Добро познаје психологију купца Продавац пошто прими купца треба да га пусти пар секунди да разгледа продавницу како бих се снашао. Вођење пословног разговора са купцем 3. Што зависи у ком времену дана купац улази у продавницу. Улазак купца у продавницу мора бити уочен и запажен.. Споразум о купопродаји робе 4. ФАЗЕ КЛАСИЧНЕ ПРОДАЈЕ Фазе класичне продаје су: 1. то јест ако жели неку ситницу или кратко објашњење у већини случајева треба му изаћи у сусрет. Вођење пословног разговора с купцем Продавац мора да посједује: 1. јер први утисак који купац стекне уласком у продавницу од великог је значаја да ли ће он купити робу или не.3.. обично се прилази ријечима изволте. Треба избјегавати ословљавање са титулама јер то може изазвати осјећај запостављања према оним купцима који немају звучних титула. Способност 3. а у никаквом случају злоупотребљавати. а потом му треба прићи да бих открио његове жеље. Продавац показује му робу уз образложење о својствима робе. 3. Купац тада обично открива своје жеље.

продавац и продавнца губе свој углед. На тачност мјерења купци су врло осјетљиви. Приказати робу купцу 2.5. Мјерење робе Продавац је на основу постигнутог усменог споразума обавезан да купцу преда одређену количину робе. количине и цијене по јединици мјере. Основна правила приликом мјерења су: 1. Чиниоци који утићу на вријеме проведено од склапања споразума су: врста робе.висока цијена. Предности писменог обрачуна су:  Омогућује купцу контролу  Контрола благајне  Контрола залиха робе 6 . Усмени обрачун се обавља усменим путем без икакве документације. Ако купац не донесе одлуку о куповини робе он обично образлаже зашто неће купити робу нпр. Тачност мјерења 3. а дотле услужити другог купца с тим да првог купца несмијемо никако занемарити јер би одустао од куповине. тип купца и способност продавца.3. Не тачним мјерењем у очима купаца. Ако се купац дуго одлучује добро је да га препустите самог себи. 3... Споразум о купопродаји робе Уговор се постиже онога тренутка када се купац на јасан начин изјасни да купује робу одређене врсте. Обрачун новчаног износа за продату робу Врсте обрачуна: усмени и писмени. Присуство купца 3. ако је роба под маном треба казати да је под маном али зато да је јефтинија.Купци увијек требају говорити истину.4. Писмени обрачун се обавља писменим путем и то већином парагон блоковима и каса блоковима. 3.

солидно.6. запрљала. Када се кусур враћа полази се бројати од оног износа који купац плаћа па све до износа новчанице коју купац даје. Наплата новчаног износа за продату робу Наплата се врши готовином. практично. Паковање робе Паковање је поступак стављања омота на робу. да је уљудно. поштено и услужно. Одлике правилног паковања су: 1. Послије наплаћивања купца треба поздравити бар са хвала лијепо. Приликом паковања се мора водити рачуна да се роба неби погужвала.7. Никада се купцу несмије завирити у новчаник. 7 . 3. Да се обави вјешто. 2. Мора се водити рачуна о утрошку. Лице које ради са готовином треба да тачно и брзо рачуна. економично итд. При наплаћивању треба пружити купцу могућност да прати и провјерава тачност наплаћивања. Приликом наплаћивања новац се НЕ СМИЈЕ стављати у касу док купац не преброји кусур.3. поломила. Паковање треба бити погодно за ношење 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful