14:47: 22

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
DIRECŢIA GENERALĂ PIAŢĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ

ANRE

RAPORT PRIVIND REZULTATELE MONITORIZĂRII PIEŢEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN LUNA DECEMBRIE 2012

ANRE depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar, în acest document, informaţii bazate pe raportările operatorilor economici, Acest document publicat de ANRE are numai scop informativ şi educaţional, ANRE nu este şi nu va fi legal responsabilă, în nici o circumstanţă, pentru eventuale inadvertenţe cu privire la informaţiile prezentate şi nici privind folosirea improprie a acestora de către utilizato

Str, Constantin Nacu nr, 3, sector 2, Bucureşti, cod: 020995, telefon: 021/311,22,44, fax: 021/312,43,65, mail: anre@anre,ro pagină de internet: www,anre,ro

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012

CUPRINS

I. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PRINCIPALELE MOMENTE ALE DEZVOLTĂRII PIEŢEI DE ENERGIE ELECTRICĂ DIN ROMÂNIA ....................................................................................................................... 3 PIAŢA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ ........................................................................ 4 Structura schematică a pieţei angro ....................................................................................... 4 Participanţii la piaţa angro de energie electrică ..................................................................... 4 Structura de producţie a sistemului energetic naţional pe tipuri de resurse ........................... 5 Structura tranzacţiilor pe piaţa angro de energie electrică ..................................................... 7 Structura tranzacţiilor pe piaţa angro ale diferitelor categorii de participanţi ..................... 15 Indicatori de concentrare pentru piaţa angro de energie electrică şi componentele acesteia22 Evoluţia preţurilor stabilite pe piaţa angro........................................................................... 25 PIAŢA CU AMĂNUNTUL DE ENERGIE ELECTRICĂ .................................................... 31 Structura schematică a pieţei cu amănuntul ........................................................................ 31 Etapele parcurse în procesul de deschidere a pieţei de energie electrică ............................. 31 Gradul de deschidere a pieţei de energie electrică ............................................................... 31 Cote de piaţă ale furnizorilor de energie electrică ............................................................... 32 Indicatori de concentrare pentru piaţa concurenţială cu amănuntul de energie electrică .... 35 Evoluţia numărului de consumatori şi a energiei aferente acestora ..................................... 36 Preţuri medii de vânzare la consumatorii alimentaţi în regim concurenţial ....................... 38

IV. OPERATORUL DE TRANSPORT ŞI SISTEM C.N. TRANSELECTRICA S.A. ............... 39 V. ETICHETAREA ENERGIEI ELECTRICE FURNIZATE ÎN ANUL 2012 ......................... 41 VI. EVOLUŢIA REGULILOR PIEŢEI ÎN LUNA DECEMBRIE 2012 ..................................... 43 VII. EXPLICAŢII ŞI PRESCURTĂRI .......................................................................................... 44

2

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012 I. PRINCIPALELE MOMENTE ALE DEZVOLTĂRII PIEŢEI DE ENERGIE ELECTRICĂ DIN ROMÂNIA
 HG 365/1998 – ruperea monopolului integrat vertical RENEL prin constituirea unei societăţi distincte de distribuţie şi furnizare a energiei electrice (SC Electrica SA) şi a unora de producere a energiei electrice (SC Termoelectrica SA şi SC Hidroelectrica SA), în cadrul nou înfiinţatei companii naţionale CONEL SA; constituirea SN Nuclearelectrica SA şi RAAN - producători de energie electrică;  organizarea distinctă, în cadrul CONEL, a activităţilor de transport, sistem şi administrare piaţă de energie electrică şi contractualizarea relaţiilor dintre operatorii din sector;  HG 122/2000 – deschiderea pieţei la 10%;  HG 627/2000 – desfiinţarea CONEL, filialele sale devenind proprietatea directă a statului, reprezentat de Ministerul Industriei şi Comerţului; se înfiinţează CN Transelectrica SA – operator de transport şi sistem şi OPCOM SA – operator de administrare a pieţei de energie electrică, ca filială a sa;  septembrie 2000 – lansarea pieţei spot obligatorii de energie electrică din România, administrată de OPCOM, filială a CN Transelectrica SA, organizată pe principiul pool-ului;  HG 1342/2001 - SC Electrica SA se împarte în 8 filiale de distribuţie şi furnizare;  HG 1524/2002 – SC Termoelectrica SA se reorganizează în entităţi legale separate de producere a energiei electrice;  iulie 2005 – lansarea noului model de piaţă, bazat pe existenţa: - pieţei spot voluntare, cu ofertare de ambele părţi şi decontare bilaterală; - pieţei de echilibrare obligatorii, având operatorul de sistem ca singură contraparte; - repartizarea responsabilităţilor financiare ale echilibrării către PRE,  HG 644/2005 – deschiderea pieţei la 83,5%;  noiembrie 2005 – introducerea pieţei de certificate verzi;  decembrie 2005 – introducerea pieţei centralizate a contractelor bilaterale;  martie 2007 – introducerea pieţei centralizate a contractelor bilaterale parţial standardizate cu negociere continuă;  HG 638/2007 – deschiderea integrală a pieţei de energie electrică şi gaze naturale;  iulie 2007 – stabilirea regulilor pieţei de capacităţi;  iulie 2008 – introducerea mecanismului de debit direct şi de garantare a tranzacţiilor cu energie electrică de pe piaţa pentru ziua următoare (mecanismul de contraparte centrală);  august 2008 – finalizarea procesului de separare a activităţilor de distribuţie de cele de furnizare a energiei electrice;  august/octombrie 2010 – demararea procesului de alocare bilateral coordonată în urma licitaţiilor a capacităţii de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu Ungaria şi Bulgaria;  iulie 2011 - introducerea pieţei intrazilnice de energie electrică; - înfiinţarea, prin HG 930/2010, a SC Electrica Furnizare SA prin fuziunea fostelor filiale Electrica Furnizare Muntenia Nord, Electrica Furnizare Transilvania Nord şi Electrica Furnizare Transilvania Sud;  iunie 2012 – intrarea pe piața de energie electrică a producătorului SC Complexul Energetic Oltenia SA, societate comercială înfiinţată prin HG 1024/2011, administrată în sistem dualist prin Directorat şi Consiliu de Supraveghere și organizată prin fuziunea Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia Tg, Jiu SA, SC Complexul Energetic Turceni SA, SC Complexul Energetic Rovinari SA şi SC Complexul Energetic Craiova SA;  iulie 2012 – intrarea în vigoare a Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012;  septembrie 2012 – aplicarea primei etape din calendarul de eliminare treptată a tarifelor reglementate de energie electrică la consumatorii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate;  octombrie 2012 - intrarea în vigoare a Legii nr, 160/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Reglementare în domeniul Energiei Electrice;  noiembrie 2012 – intrarea pe piaţa de energie electrică a producătorului SC Complexul Energetic Hunedoara SA, societate comercială înfiinţată prin HG 1023/2011, organizată prin fuziunea Sc Electrocentrale Deva SA şi SC Electrocentrale Paroşeni SA;  decembrie 2012 – introducerea cadrului organizat de contractare a energiei electrice pentru clienţii finali mari.

3

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012 II. PIAŢA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ 1. Structura schematică a pieţei angro
Contracte bilaterale Piata pentru ziua urmatoare Operatorul pietei Ziua de dispecerizare Decontare

F
Contracte

F

oferte
P

PZU

Cantitati ferme pe participant OTS – operatorul PE

Dezechilibre pe fiecare PRE

MP

oferte

P
Contracte P - producatori F - furnizori

P

Q

Q

Piata de echilibrare Tranzactii PE PE Date
Ajustari ale programului de functionare

Oferte simple pe unitate

P - producatori F - furnizori

Parti responsabile cu echilibrarea

Notificari fizice

OTS

Operator de masurare

2. Participanţii la piaţa angro de energie electrică Participanţii* la piaţa angro în luna decembrie 2012 prezentaţi pe categorii, în tabelul următor:
Nr. crt.
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 B 1

Denumire
Producători de energie electrică care exploatează unităţi de producere dispecerizabile SC CET Bacău SA SC CET Govora SA SC CET Oradea SA SC Cernavoda Power SRL SC Dalkia Termo Iaşi SRL SC Dalkia Termo Prahova SRL SC EDP Renewables Romania SRL SC Electrocentrale Bucureşti SA SC Electrocentrale Galaţi SA SC Enel Green SRL SC Romconstruct Top SRL SC Termica SA Suceava SC Termoelectrica SA SC Tomis Team SRL Producători de energie electrică care exploatează unităţi de producere dispecerizabile şi activează pe piaţa de energie electrică în calitate de furnizori de energie electrică RAAN SN Nuclearelectrica SA SC OMV Petrom SA SC CE Hunedoara SA SC CE Oltenia SA SC CET Arad SA SC Hidroelectrica SA SC Lukoil Energy & Gaz Romania SRL SC OMV Petrom Power Park SRL Operator de transport şi de sistem CN TRANSELECTRICA SA

Nr.
F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

C Operator PZU, PCC, piaţă de certificate verzi 1 SC OPCOM SA D 1 2 3 4 5 6 7 8 E 1 2 3 4 5 Operatori de distribuţie SC CEZ Distributie SA SC ENEL Distributie Banat SA SC ENEL Distributie Dobrogea SA SC E.ON Moldova Distributie SA SC ENEL Distributie Muntenia SA SC FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord SA SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud SA SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord SA Furnizori impliciti SC CEZ Vanzare SA SC ENEL Energie SA SC E.ON Energie Romania SA SC ENEL Energie Muntenia SA SC Electrica Furnizare SA

Furnizori de energie electrică cu activitate exclusivă pe piaţa angro SC Adederro G.P. Energy SRL Alpiq Energy SE SC Bitt-Reen SRL CEZ as SC CEZ Trade Romania SRL SC Dalkia Romania SRL Danske Commoditiesa/s Aarhus E&T ENERGIE Handelsgesellschaft SC Edison Trading SpA SC Electrica SA SC Enel Trade Romania SRL Energy Financing Team Switzerland SC Energy Market Consulting SRL SC Energy Network SRL SC Energon Power&Gaz SRL SC Entrex Services SRL E.ON Energy Trading SE SC Ezpada SRL Ezpada SRO Freepoint Commodities Europe Ltd Gazprom Marketing & Trading GEN-I trgovanje in prodaja elektricne energije GEN-I Bukarest Electricity Trading and Sales SC Getica 98 COM SRL SC Grivco SA SC Iberdola Romania SRL SC MVM Partner Bucharest SRL OMV Trading GmbH RWE Supply Trading GmbH Repower Trading Ceska Republica SC Romelectro SA SC Rudnap SRL Statkraft Markets GmbH SC Statkraft Romania SRL SC Verbund Trading România SRL

Denumire

Nr.
G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Furnizori de energie electrică SC Alpiq RomEnergie SRL SC Alpiq RomIndustries SRL SC Alro SA SC Arcelormittal Galati SA SC Arelco Power SRL SC Biol Energy SRL SC EFE Energy SRL SC EGL Gas & Power Romania SA SC Electricom SA SC Electromagnetica SA SC Energotrans SRL SC Energy Distribution Services SRL SC Energy Financing Team Romania SRL SC Energy Holding SRL SC Enex SRL SC Ennet Grup SRL SC Enol Grup SA SC Fidelis Energy SRL SC Gaz Sud Furnizare SRL SC GDF SUEZ Energy Romania SA SC General Com Invest SRL SC ICCO Energ SRL ILIOTOMI Impex GRPA SC ICPE Electrocond Technologies SA SC Luxten LC SA Magyar Aramszolgaltato KFT SC Monsson Energy Trading SRL OET Obedineni Energini Targovtsi SC Renovation Trading SRL SC Repower Furnizare Romania SRL SC Romenergy Industry SRL SC TEN Transilvania Energie SRL SC Tinmar Ind SA SC Transformer Supply SRL SC Transenergo Com SA

Denumire

Participanţii la piaţa de energie electrică precizaţi raportează ANRE date tehnice/comerciale conform Metodologiei de monitorizare a pieţei angro de energie electrică pentru aprecierea nivelului de concurenţă pe piaţă şi prevenirea abuzului de poziţie dominantă, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 35/2006. Tabelul nu include părţile responsabile cu echilibrarea. Lista acestora, actualizată la zi, se află pe site-ul operatorului pieţei de echilibrare, C.N. TRANSELECTRICA S.A., www.transelectrica.ro

4

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012

3. Structura de producţie a sistemului energetic naţional pe tipuri de resurse

Structura pe tipuri de resurse a energiei electrice livrate in retele de producatorii cu unitati dispecerizabile - decembrie 2012eolian 3,0% nuclear 20,0%

solid 39,8%

hidro 18,0%

gazos 18,8%

lichid 0,4%

Sursa: Raportările lunare ale producătorilor – prelucrare SMPE

Structura pe tipuri de resurse a energiei electrice livrate in retele de producatorii cu unitati dispecerizabile - anul 2012 eolian 3,5% nuclear 20,2%

solid 39,7%

hidro 22,8%

gazos 12,8%

lichid 0,9%

Sursa: Raportările lunare ale producătorilor – prelucrare SMPE

5

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012 Producţia de energie electrică din resursă hidro este dependentă, dar în acelaşi timp influenţează rezerva de energie din principalele lacuri de acumulare. Evoluţia nivelului zilnic al acesteia în anul 2012, comparativ cu valorile zilnice din ultimii 5 ani, precum şi cu minima, maxima şi mediana realizate pentru fiecare zi din perioada 2000-2006, sunt prezentate în graficul următor:
Evolutia comparativa pe durata unui an a rezervei de energie zilnice in principalele lacuri de acumulare
3000

2500

2010

2000

2007 2012

GWh

1500

2009 2008

1000

2011

500

0

26.03

30.06

10.09

13.01

25.01

18.02

14.03

19.04

13.05

25.05

18.06

12.07

24.07

17.08

29.08

22.09

16.10

28.10

21.11

15.12

Rezerva energie 2008 [GWh] Rezerva energie 2009 [GWh] Rez max 2000-2006 [GWh] Rezerva energie 2010 [GWh] Rezerva energie 2012 [GWh]

Rezerva energie 2007 [GWh] Rez min 2000-2006 [GWh] Rez mediana 2000-2006 [GWh] Rezerva energie 2011 [GWh]

Sursa: Raportările lunare ale S.C. Hidroelectrica S.A. – prelucrare SMPE

Evoluţia structurii energiei electrice livrate în ultimii 3 ani este următoarea:
Evolutia structurii pe tipuri de resurse a energiei electrice livrate in retea de producatorii cu unitati dispecerizabile
6.0 eolian hidro 5.0 gaze lichid carbune 4.0 nuclear

TWh

3.0

2.0

1.0

0.0

nov

nov

mar

mar

mar

nov

aug

aug

aug

ian

ian

apr

apr

ian

dec

dec

apr

mai

mai

mai

2010

2011

2012

Sursa: Raportările lunare ale producătorilor – prelucrare SMPE

dec

iul

iul

iun

iun

feb

feb

feb

oct

oct

iun

iul

sep

sep

sep

oct

27.12

2.03

4.10

1.01

6.02

7.04

1.05

6.06

5.08

9.11

3.12

6

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012 În tabelul următor sunt prezentate principalele date de bilanţ fizic al energiei electrice corespunzătoare lunii decembrie 2012 cât şi aferente anului 2012 comparativ cu cele similare din anul 2011:
Nr. Crt. 0 1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 8 9 10 11 12 INDICATOR 1 E produsă E livrată Import Export Consum Intern (2+3-4) Consum consumatori casnici alimentaţi în regim reglem. Consum consumatori necasnici alimentaţi în regim reglem. alimentaţi în regim conc. Transport – TG Transport – TL CPT realizat transport Energie termică produsă pentru livrare Energie termică produsă în cogenerare UM 2 TWh TWh TWh TWh TWh TWh TWh TWh TWh TWh TWh TWh Tcal Tcal Dec 2011 3 5,15 4,68 0,19 0,11 4,75 1,07 2,79 0,82 1,97 4,76 4,85 0,086 2268,19 2115,20 Dec 2012 4 5,01 4,55 0,10 0,13 4,52 1,12 2,73 0,81 1,92 4,86 4,92 0,099 2528,95 2103,24 % 5=4/3*10 0 97,28 97,22 52,63 118,18 95,16 104,67 97,84 98,78 97.46 102,10 101,44 115,12 111,50 99,43 2011 3 60,39 55,64 1,04 2,94 53,74 11,59 34,22 8,70 25,52 55,01 56,06 1,071 17600,65 15252,19 2012 4 56,71 52,11 1,40 1,15 52,36 12,02 33,96 8,85 25,11 53,37 53,93 1,018 15859,95 13542,82 % 5=4/3*10 0 93,91 93,66 134,62 39,12 97,43 103,71 99,24 101,72 98,39 97,02 96,20 95,05 90,11 88,79

Notă: 1. Datele prezentate în tabel nu includ producţiile producătorilor care nu deţin unităţi dispecerizabile (la poziţiile 1 şi 2) şi nici energia furnizată consumatorilor racordaţi la barele centralelor (la poziţiile 6 şi 7) 2. Cantităţile importate/exportate nu includ tranzitele şi schimburile transfrontaliere de energie electrică realizate de Transelectrica cu sistemele electroenergetice vecine în vederea echilibrării sistemului 3. Cantitatea la care se aplică TG nu cuprinde cantităţile de energie electrică vândute de producători pentru acoperirea pierderilor în reţeaua de transport, dar cuprinde cantităţile de energie electrică livrate de producători nedispecerizabili 4. Cantitatea la care se aplică TL este aceeaşi cu cea pentru care se aplică tariful de servicii de sistem

4. Structura tranzacţiilor pe piaţa angro de energie electrică Dimensiunea pieţei angro este determinată de totalitatea tranzacţiilor desfăşurate pe aceasta de către participanţi, depăşind cantitatea transmisă fizic de la producere către consum; totalitatea tranzacţiilor include revânzările realizate în scopul ajustării poziţiei contractuale şi obţinerii de beneficii financiare. Astfel, pe piaţa angro sunt încheiate: contracte reglementate şi negociate bilateral între producători şi furnizori, contracte reglementate pentru asigurarea consumului propriu tehnologic în reţele, contracte negociate bilateral între producători sau între furnizori (încheiate direct sau prin intermediul platformelor de brokeraj), contracte reglementate între producători, precum şi obligaţii contractuale încheiate pe pieţele centralizate: Piaţa centralizată a contractelor bilaterale cu cele două modalităţi de tranzacţionare conform cărora contractele sunt atribuite prin licitaţie publică (PCCB) sau printr-un proces combinat de licitaţii şi negociere (PCCB-NC), Ringul energiei electrice al BRM (Bursa Română de Mărfuri), Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU), Piaţa de Echilibrare (PE) şi din iulie 2011 Piaţa intrazilnică de energie electrică (PI). O dată cu intrarea în vigoare a noii Legi a energiei electrice şi gazelor naturale nr, 123/2012, structura pieţei angro a fost modificată substanţial, prin introducerea obligativităţii desfăşurării transparente, publice, centralizate şi nediscriminatorii a tuturor tranzacţiilor de pe piaţa concurenţială de energie electrică. În acest fel, noile tranzacţii între participanţii la piaţa angro de energie electrică trebuie să se încheie exclusiv în urma participării la una din pieţele centralizate 7

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012 organizate la nivelul operatorului de piaţă de energie electrică (SC OPCOM SA), singurul deţinător de licenţă ANRE pentru derularea respectivei activităţi (piaţa pentru ziua următoare, piaţa centralizată a contractelor bilaterale cu cele două modalităţi de tranzacţionare şi piaţa intrazilnică). Pentru a acoperi diversitatea nevoilor de tranzacţionare ale participanţilor la piaţa angro de energie electrică, la nivelul operatorului de piaţă sunt în fază de dezvoltare alte două modele de pieţe centralizate – Cadrul organizat de contractare a energiei electrice pentru clienţii finali mari şi respectiv Piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică (dezvoltată pe modelul unei platforme de tranzacţionare tip OTC). În tabelul următor sunt prezentate volumele de energie electrică tranzacţionate şi preţurile medii realizate pe principalele componente ale pieţei angro şi tipuri de contracte în luna decembrie 2012, comparativ cu luna anterioară şi cu luna decembrie 2011. Volumele agregate şi preţurile medii din contractele de pe platformele de brokeraj şi respectiv din contractele negociate aferente lunilor noiembrie şi decembrie 2012, sunt cele declarate de operatorii economici pe propria răspundere şi ar trebui să corespundă contractelor încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr.123/2012, aflate încă în derulare la momentul raportării.

8

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012

TRANZACŢII PE PIAŢA ANGRO 1. PIAŢA CONTRACTELOR BILATERALE

Noiembrie 2012

Decembrie 2012

Decembrie 2011

volum tranzacţionat (GWh) 6081 preţ mediu (lei/MWh) 191,71 % din consumul intern 137,3 1.1. Vânzare pe contracte reglementate volum tranzacţionat (GWh) 1952 preţ mediu (lei/MWh) 148,42 % din consumul intern 44,1 1.2. Vânzare pe contracte încheiate pe platforme de brokeraj* volum tranzacţionat (GWh) 1348 preţ mediu (lei/MWh) 216,76 % din consumul intern 30,4 1.3. Vânzare pe contracte negociate** volum tranzacţionat (GWh) 2780 preţ mediu (lei/MWh) 209,96 % din consumul intern 62,8 2. EXPORT volum*** (GWh) preţ mediu (lei/MWh) % din consumul intern (%) 3. PIEŢE CENTRALIZATE DE CONTRACTE volum tranzacţionat (GWh) preţ mediu (lei/MWh) % din consumul intern 4. PIAŢA PENTRU ZIUA URMĂTOARE volum tranzacţionat (GWh) preţ mediu (lei/MWh) % din consumul intern 5. PIAŢA INTRAZILNICĂ volum tranzacţionat (GWh) preţ mediu (lei/MWh)**** % din consumul intern 6. PIAŢA DE ECHILIBRARE volum tranzacţionat (GWh) % din consumul intern volum tranzacţionat la creştere (GWh) preţ mediu de deficit (lei/MWh) volum tranzacţionat la scădere (GWh) preţ mediu de excedent (lei/MWh ) CONSUM INTERN (include cpt distribuţie şi transport) (GWh)
Note:

6529 188,83 144,5 2125 150,68 47,0 1392 216,74 30,8 3012 202,85 66,7 129 372,93 2,9 886 220,37 19,6 1002 183,62 22,2

7494 187,43 157,6 2515 167,56 52,9

-

4979 197,47 104,7 112 216,18 2,4 477 191,60 10,0 817 258,83 17,2

51 163,74 1,1 813 222,99 18,4 906 203,35 20,5

0,14 335,66 0,003 348 7,9 248 296,54 100 29,05 4428

0,060 235,00 0,001 357 7,9 221 278,15 136 41,08 4518

0,729 315,67 0,015 741 15,6 623 332,98 118 82,56 4754

* ** *** ****

Identificarea separată a contractelor încheiate pe platforme de brokeraj s-a făcut începând cu monitorizarea lunii ianuarie 2012, în urma consultării participanţilor la piaţa de energie; în toate perioadele anterioare, aceste contracte sunt cuprinse în vânzarea pe contracte negociate Nu sunt cuprinse contractele de furnizare la consumatori şi cele de export; volumele tranzacţionate pe contracte negociate nu cuprind cantitatea rezultată din contractele de procesare încheiate între furnizorul combustibilului şi procesator, deoarece această activitate nu face obiectul reglementărilor specifice emise de ANRE şi nu este cuprinsă în machetele de monitorizare Volumele de export corespund cantităţilor la care CN Transelectrica SA a aplicat componenta TL a tarifului de transport pentru energia extrasă din RET pentru export, care diferă, în unele cazuri, de cele raportate ca tranzacţionate de către participanţi Preţul mediu lunar este calculat pe baza volumului şi valorii tranzacţionate lunare publicate de SC Opcom SA

9

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012
TRANZACŢII PE PIAŢA ANGRO 1. PIAŢA CONTRACTELOR BILATERALE volum tranzacţionat (GWh) 79165 preţ mediu (lei/MWh) 161,62 % din consumul intern 152,2 1.1. Vânzare pe contracte reglementate volum tranzacţionat (GWh) 28942 preţ mediu (lei/MWh) 166,35 % din consumul intern 55,6 1.2. Vânzare pe contracte încheiate pe platforme de brokeraj* volum tranzacţionat (GWh) preţ mediu (lei/MWh) % din consumul intern 1.3.Vânzare pe contracte negociate** volum tranzacţionat (GWh) 50223 preţ mediu (lei/MWh) 158,89 % din consumul intern 96,5 2. EXPORT volum*** (GWh) preţ mediu (lei/MWh) % din consumul intern (%) 3. PIEŢE CENTRALIZATE DE CONTRACTE volum tranzacţionat (GWh) preţ mediu (lei/MWh) % din consumul intern 4. PIAŢA PENTRU ZIUA URMĂTOARE volum tranzacţionat (GWh) preţ mediu (lei/MWh) % din consumul intern 5. PIAŢA INTRAZILNICĂ volum tranzacţionat (GWh) preţ mediu (lei/MWh)**** % din consumul intern 6. PIAŢA DE ECHILIBRARE volum tranzacţionat (GWh) % din consumul intern volum tranzacţionat la creştere (GWh) preţ mediu de deficit (lei/MWh) volum tranzacţionat la scădere (GWh) preţ mediu de excedent (lei/MWh ) CONSUM INTERN (include cpt distribuţie şi transport) (GWh) 2965 5,7 1410 237,41 1555 40,25 52027 4,585 281,71 0,009 4837 9,0 3798 283,13 1039 58,38 53736 7,425 297,57 0,014 4709 9,0 3108 291,68 1601 48,55 52361 8696 153,09 16,7 8870 220,55 16,5 10718 217,47 20,5 4386 157,01 8,4 5031 171,78 9,4 8551 215,25 16,3 3854 170,90 7,4 87168 173,51 162,2 28021 164,29 52,1 76263 189,75 145,7 23707 151,85 45,3 16020 212,97 30,6 59147 177,88 110,1 2942 192,78 5,5 36536 204,15 69,8 1149 223,15 2,2 2010 2011 2012

-

Note:

* ** *** ****

Identificarea separată a contractelor încheiate pe platforme de brokeraj s-a făcut începând cu monitorizarea lunii ianuarie 2012, în urma consultării participanţilor la piaţa de energie; în toate perioadele anterioare, aceste contracte sunt cuprinse în vânzarea pe contracte negociate Nu sunt cuprinse contractele de furnizare la consumatori şi cele de export; volumele tranzacţionate pe contracte negociate nu cuprind cantitatea rezultată din contractele de procesare încheiate între furnizorul combustibilului şi procesator, deoarece această activitate nu face obiectul reglementărilor specifice emise de ANRE şi nu este cuprinsă în machetele de monitorizare Volumele de export corespund cantităţilor la care CN Transelectrica SA a aplicat componenta TL a tarifului de transport pentru energia extrasă din RET pentru export, care diferă, în unele cazuri, de cele raportate ca tranzacţionate de către participanţi Preţul mediu lunar este calculat pe baza volumului şi valorii tranzacţionate lunare publicate de SC Opcom SA

10

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012 Raportarea cantităţilor de energie electrică tranzacţionate la consumul intern, utilizată în tabelul anterior, este de natură să ofere o referinţă pentru aprecierea dimensiunilor acestora. Preţurile prezentate includ doar componenta TG, fiind comparabile în cadrul lunii şi permiţând şi comparaţia cu luna anterioară. Evoluţia relaţiei între volumele tranzacţionate pe fiecare din aceste pieţe şi consumul intern estimat, pentru perioada 2008-2012, este prezentată în graficul următor:
Evolutia lunara a volumelor tranzactionate pe piata angro comparativ cu consumul intern
GWh

10000

8000

6000

4000

2000

0
PIATA CONTRACTELOR REGLEMENTATE PIATA CONTRACTELOR NEGOCIATE PIATA CONTRACTELOR PE ALTE PLATFORME PIETE CENTRALIZATE DE CONTRACTE PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE PIATA DE ECHILIBRARE Consum intern (include cpt distr si transp)

Sursa: Raportările lunare ale operatorilor economici participanţi la piaţa angro, S.C. OPCOM S.A. şi C.N. TRANSELECTRICA S.A. – prelucrare SMPE Notă: Volumele tranzacţionate pe piaţa contractelor bilaterale negociate, prezentate în graficul anterior, nu includ cantităţile contractelor de export.

11

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012 Valorile lunare ale exportului comercial (cantităţile la care s-a aplicat TL), importului comercial (cantităţile la care s-a aplicat TG) şi ale soldului export-import din ultimele 24 luni sunt prezentate în graficul următor:
Evolutia lunara a exportului, importului si soldului export-import de energie electrica in ultimele 24 luni
0.60

0.50

0.40

0.30 export 0.20

TWh

0.10

0.00
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec

-0.10 import -0.20

2011

2012

Export comercial

Import comercial

Sold export-import

Sursa: Raportările lunare ale C.N. TRANSELECTRICA S.A. – prelucrare SMPE

În figura următoare sunt prezentate volumele şi preţurile medii lunare corespunzătoare tranzacţiilor încheiate pe PZU, începând cu ianuarie 2006:
Evolutia lunara a pretului mediu si a volumului tranzactionat pe PZU lei/MWh 350 GWh

1000 300

250

800

200

600

150 400 100 200 50

0

0

Volum tranzactionat pe PZU Pretul mediu PZU

Sursa: Raportările lunare ale S.C. OPCOM S.A. şi C.N. TRANSELECTRICA S.A. – prelucrare SMPE

12

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012 Ordinele de dispecer (oferte acceptate) primite de producători determină energia angajată pe piaţa de echilibrare. După efectuarea calculelor de decontare, pe baza valorilor măsurate (aprobate) se determină energia efectiv livrată de producători pe piaţa de echilibrare; relaţia dintre energia angajată şi cea efectiv livrată, în luna decembrie 2012 şi în anul 2012, este prezentată în tabelul următor:
Energie de Energie de echilibrare echilibrare angajata efectiv livrata (GWh) (GWh) 80 80 38 38 41 41 89 78 36 34 54 45 209 199 155 149 54 50 378 357 229 221 149 136 4518 7.9%

Decembrie 2012 Reglaj secundar crestere scadere Reglaj tertiar rapid crestere scadere Reglaj tertiar lent crestere scadere TOTAL crestere scadere CONSUM INTERN % volum tranzactionat din consumul intern

Abatere (%) 0 0 0 12 5 17 5 4 8 46 48 38

Sursa: Raportările lunare ale C.N. TRANSELECTRICA S.A. – prelucrare SMPE

AN 2012 Reglaj secundar crestere scadere Reglaj tertiar rapid crestere scadere Reglaj tertiar lent crestere scadere TOTAL crestere scadere CONSUM INTERN % volum tranzactionat din consumul intern

Energie de Energie de echilibrare echilibrare Abatere efectiv livrata angajata (% ) (GWh) (GWh) 1018 1,018 0 456 456 0 562 562 0 875 790 10 395 378 4 480 412 14 3060 2,900 5 2360 2,272 4 700 628 10 4953 4,708 5 3212 3,106 3 1742 1,601 8 52361 9.0%

Sursa: Raportările lunare ale C.N. TRANSELECTRICA S.A. – prelucrare SMPE

13

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012 Structura, pe fiecare tip de reglaj, a energiei de echilibrare efectiv livrată este prezentată în figura următoare, în evoluţie, pentru perioada iulie 2005 – decembrie 2012:
Evolutia lunara a energiei efectiv livrata pe piata de echilibrare
GWh

800

600

400

200

0

Reglaj secundar Reglaj tertiar rapid Reglaj tertiar lent

Sursa: Raportările lunare ale C.N. TRANSELECTRICA S.A. – prelucrare SMPE

Pentru comparaţie, în graficul următor este prezentată evoluţia rezervelor (servicii tehnologice de sistem-STS, reprezentând obligaţii ale producătorilor de menţinere la dispoziţia dispecerului/ofertare pe piaţa de echilibrare a capacităţilor contractate) achiziţionate/decontate de C.N. Transelectrica S.A., începând cu iulie 2005 până în prezent:
h*MW
1,500,000

Structura rezervelor achizitionate de CN Transelectrica SA

1,250,000

1,000,000

750,000

500,000

250,000

IUL 05…

IAN 06…

IAN 07…

IAN 08…

IAN 10…

IAN 11…

IAN 12…

IAN09…

0

OCT

OCT

OCT

OCT

OCT

IUL 06

IUL 07

IUL 08

OCT 05

Rezerva reglaj tertiar lent

OCT 06

Rezerva reglaj tertiar rapid

Rezerva reglaj secundar

Sursa: Raportările lunare ale C.N. TRANSELECTRICA S.A. – prelucrare SMPE

OCT

APR

APR

APR

APR

APR

APR

APR

IUL

IUL

IUL

IUL

14

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012 Graficul următor prezintă evoluţia lunară a energiei utilizate pentru managementul congestiilor (cantitatea de energie tranzacţionată de operatorul de transport pe piaţa de echilibrare pentru rezolvarea situaţiilor de congestii în reţeaua de transport), începând cu iulie 2005, precum şi contravaloarea tranzacţiilor efectuate în acest scop de C.N. Transelectrica S.A.
Evolutia lunara a energiei efectiv livrata pe piata de echilibrare pentru managementul congestiilor pe liniile interne si a contravalorii acesteia
GWh
80.0

mii lei
15000 14000

70.0

13000 12000

60.0

11000 10000

50.0

9000 8000

40.0 7000 30.0 6000 5000 20.0 4000 3000 10.0 2000 1000 0.0 0

Energia efectiv livrata pe PE platita ca management al congestiilor Contravaloare aferenta managementului congestiilor

Sursa: Raportările lunare ale C.N. TRANSELECTRICA S.A. – prelucrare SMPE

5. Structura tranzacţiilor pe piaţa angro ale diferitelor categorii de participanţi Producători În luna decembrie 2012, structura obligaţiilor de vânzare contractate înainte de ziua de livrare ale producătorilor participanţi la piaţa angro care sunt deţinători ai unor unităţi de producere dispecerizabile a fost următoarea:
Tip tranzacţie 0 Noiembrie 2012 1 Decembrie 2012 2 - GWh Decembrie 2011 3 1158,03 103,54 536,41 472,82 29,12 139,77 73,90 0,92 3,23 645,83 447,73 295,02 26,73 383,27 4316,33

Reglementat către furnizori impliciti, producători termo 804,26 1023,86 Reglementat către furnizori impliciti, producător hidro 245,57 227,55 Reglementat către furnizori impliciti, producător nuclear 440,47 382,21 Reglementat pentru cpt distribuţie, producători termo 288,06 479,29 Reglementat pentru cpt distribuţie, producător hidro 117,95 167,47 Reglementat pentru cpt distribuţie, producător nuclear 179,57 190,06 Reglementat pentru cpt transport, producător termo 0,00 0,00 Reglementat, la alţi producători 18,84 18,60 Negociat, la alţi producatori 0,00 0,00 Negociat, la furnizori 537,70 636,85 Contracte pe pieţe centralizate (PCCB, PCCB-NC, BRM) 801,92 832,30 Furnizare la consumatori (reglementaţi şi concurenţiali) 342,42 309,31 Export 0,00 0,00 PZU 601,76 528,10 Total 4378,52 4795,60 Sursa: Raportările lunare ale producătorilor – prelucrare SMPE

15

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012 Furnizori În luna decembrie 2012, pe piaţa de energie electrică au activat 75 de operatori economici a căror activitate principală o constituie furnizarea de energie electrică; dintre aceştia 35 sunt furnizori care îşi desfăşoară activitatea doar pe PAN şi 40 sunt furnizori care au activitate şi pe PAM (inclusiv furnizorii impliciţi care acţionează atât pe segmentul reglementat, cât şi pe segmentul concurenţial al PAM). Furnizori cu activitate exclusivă pe PAN Tabelul următor ilustrează activitatea desfăşurată de furnizorii activi numai pe PAN, prezentând structura pe categorii de pieţe/participanţi la PAN a cumpărărilor şi vânzărilor totale realizate de aceştia în luna decembrie 2011, comparativ cu decembrie 2012:
Structură tranzacţii furnizori cu activitate exclusivă pe PAN Achiziţii import contracte negociate cu alţi furnizori contracte negociate cu producători tranzactii pe PCC tranzactii pe alte platforme tranzacţii pe PZU Vânzări export contracte negociate cu alţi furnizori contracte negociate cu producători tranzactii pe PCC tranzactii pe alte platforme tranzacţii pe PZU Decembrie 2011 51,30 2584,95 100,82 42,48 0 85,16 77,63 2477,46 85,90 29,76 0 259,19 - GWh Decembrie 2012 39,24 784,14 134,70 132,11 1320,84 267,47 84,63 1047,09 68,64 16,85 1347,24 234,25

Defalcarea pe tipuri de surse/destinaţii a volumelor tranzacţionate, preţurilor minime, medii şi maxime realizate în luna decembrie 2012 de către furnizorii cu activitate exclusivă pe PAN sunt reprezentate grafic în continuare:
Caracterizarea tranzactiilor realizate de furnizorii concurentiali cu activitate exclusiva pe piata angro -DECEMBRIE 2012 400
ACHIZITII VANZARI

lei/MWh

GWh 1600.00

350

1321 GWh

1347 GWh

1400.00

300

1200.00

1047 GWh
250 1000.00

784 GWh
200 800.00

150

600.00

100

400.00

267 GWh
50

234 GWh
200.00

135 GWh 132 GWh 85 GWh 39 GWh 69 GWh 17 GWh
contr. neg. cu alti furniz. 28.82 196.97 305.18 784.14 contr. neg. cu prod. disp. 156.55 168.87 225.00 134.70 tranzactii pe PCC 184.99 213.53 244.50 132.11 tranzactii pe alte platforme 177.25 216.99 265.00 1320.84 tranzactii pe PZU 128.71 174.17 239.18 267.47 export 71.75 174.56 307.79 84.63 contr. neg. cu alti furniz. 28.82 205.34 305.18 1047.09 contr. neg. cu prod. disp. 214.00 218.82 240.00 68.64 tranzactii pe PCC 155.95 213.98 248.50 16.85 tranzactii pe alte platforme 177.25 216.62 265.00 1347.24 tranzactii pe PZU 119.64 173.81 283.57 234.25

0
import Pret minim Pret mediu ponderat Pret maxim Volum tranzactionat 75.07 194.23 295.80 39.24

0.00

Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor – prelucrare SMPE

16

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012 Furnizori activi pe PAM, exclusiv furnizorii impliciţi În tabelul de mai jos se prezintă informaţii agregate cu privire la structura pe categorii de pieţe/participanţi la PAN a tranzacţiilor realizate de furnizorii cu activitate pe segmentul concurenţial al PAM, în luna decembrie 2012, comparativ cu decembrie 2011:
- GWh Structură tranzacţii furnizori activi pe PAM (exclusiv furnizorii impliciţi) Achiziţii import contracte negociate cu alţi furnizori contracte negociate cu producători tranzactii pe PCC tranzactii pe alte platforme tranzacţii pe PZU Vânzări export contracte negociate cu alţi furnizori contracte negociate cu producători tranzactii pe PCC tranzactii pe alte platforme tranzacţii pe PZU consumatori industriali Decembrie 2011 82,17 1215,28 545,02 375,49 0 470,64 7,38 1512,71 61,64 0 0 115,80 1196,95 Decembrie 2012 12,20 1109,33 502,15 434,64 70,68 385,06 44,27 1153,12 46,92 29,92 44,28 189,89 1135,85

Defalcarea pe tipuri de surse/destinaţii a volumelor tranzacţionate, preţurilor minime, medii şi maxime realizate în luna decembrie 2012 de către furnizorii cu activitate pe PAN şi PAM sunt reprezentate grafic mai jos:
Caracterizarea tranzactiilor realizate de furnizorii concurentiali cu activitate pe piata angro si piata cu amanuntul - DECEMBRIE 2012 lei/MWh 400 ACHIZITII VANZARI GWh 1400

350

1153 GWh 1109 GWh

1136 GWh

1200

300 1000

250 800 200 600

502 GWh
150

435 GWh 385 GWh
400

100

190 GWh
50 200

71 GWh 12 GWh

44 GWh

47 GWh 30 GWh 44 GWh
contr. neg. cu alti furniz. 151.10 209.69 264.68 1153.12 contr. neg. cu prod. disp. 182.82 216.08 260.00 46.92 tranzactii pe PCC 180.00 189.16 190.00 29.92 tranzactii pe alte platforme 178.80 220.42 253.00 44.28 0 tranzactii pe PZU 88.89 196.83 316.50 189.89 consumatori industriali 70.36 215.48 309.88 1135.85

0 import Pret minim Pret mediu ponderat Pret maxim Volum tranzactionat 167.64 215.93 240.64 12.20 contr. neg. cu alti furniz. 130.50 212.14 264.68 1109.33

contr. neg. cu prod. disp. 135.07 187.87 260.50 502.15

tranzactii pe PCC 157.00 219.33 267.77 434.64

tranzactii pe alte platforme 199.00 212.06 260.00 70.68

tranzactii pe PZU 137.03 195.54 246.57 385.06

export 143.25 220.04 296.74 44.27

Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor – prelucrare SMPE

17

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012

Furnizori impliciţi Structura achiziţiei de energie electrică pe PAN a furnizorilor impliciţi (realizată înainte de ziua de livrare), pentru alimentarea consumatorilor în regim reglementat, este prezentată în tabelul următor pentru luna decembrie 2012, comparativ cu decembrie 2011:
- GWh Structură achiziţie furnizori impliciţi pentru segmentul reglementat al PAM contracte reglementate cu producători contracte negociate tranzacţii PCC tranzacţii Intrazilnice tranzacţii PZU Decembrie 2011 1885,59 2,01 0,00 0,00 51,78 Decembrie 2012 1643,54 38,97 95,56 0,00 168,68

Detalierea achiziţiei de energie electrică a furnizorilor impliciţi, pe contractele reglementate încheiate cu principalii producători, în decembrie 2012 şi în anul 2012 este prezentată în graficele următoare:
Achizitia de energie electrica pe contracte reglementate a furnizorilor impliciti de la principalii producatori pentru consumatorii alimentati in regim reglementat DECEMBRIE 2012
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% CEZ EON ENEL ENELM EFURN TOTAL

SN Nuclearelectrica SA SC Complexul Energetic Hunedoara SA

SC Complexul Energetic Oltenia SA OMV Petrom

SC Electrocentrale Bucuresti SA SC Hidroelectrica SA

Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor impliciţi – prelucrare SMPE

18

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012
Achizitia de energie electrica pe contracte reglementate a furnizorilor impliciti de la principalii producatori pentru consumatorii alimentati in regim reglementat AN 2012
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% CEZ SN Nuclearelectrica SA EON ENEL ENELM EFURN TOTAL

SC Complexul Energetic Oltenia SA

SC Electrocentrale Bucuresti SA

SC OMV Petrom SA

SC Complexul Energetic Hunedoara SA

SC Hidroelectrica SA

Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor impliciţi – prelucrare SMPE

Începând cu data de 1 septembrie 2012, furnizorii impliciţi prezintă separat în factura consumatorilor care nu au uzat de dreptul de eligibilitate, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, “Componenta de piaţă concurenţială” – (CPC), propus de fiecare furnizor implicit şi avizat de ANRE, în conformitate cu prevederile Metodologiei de stabilire a preţurilor şi tarifelor la consumatorii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 30/2012. Structura achiziţiei de energie electrică pe PAN a furnizorilor impliciţi (realizată înainte de ziua de livrare), pentru CPC, este prezentată în tabelul următor pentru luna decembrie 2012:

Structură achiziţie furnizori impliciţi pentru CPC contracte negociate tranzacţii PCC tranzacţii Intrazilnice tranzacţii PZU TOTAL

Cantitate [GWh] 17,58 51,93 0 31,96 101,47

Preţ mediu [lei/MWh] 243,43 236,46 0 223,68 233,64

În mod similar cu datele prezentate pentru segmentul reglementat al PAM, în tabelul următor este prezentată structura tranzacţiilor de energie electrică a furnizorilor impliciţi (realizată înainte de ziua de livrare), corespunzătoare segmentului concurenţial al PAM (furnizare de energie electrică la preţuri negociate către consumatorii care au renunţat la alimentarea în regim reglementat), în luna decembrie 2012, comparativ cu luna similară a anului 2011:

19

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012
- GWh Structură tranzacţii furnizori impliciţi pentru segmentul concurenţial al PAM Achiziţii import contracte negociate cu alţi furnizori tranzactii pe PCC tranzacţii pe PZU Vânzări contracte negociate cu alţi furnizori contracte negociate cu producători contracte negociate cu operatori de distribuţie tranzacţii pe PZU consumatori industriali Decembrie 2011 52,08 376,63 0,00 173,96 188,69 0,00 4,02 3,12 462,55 Decembrie 2012 48,44 327,50 127,91 59,18 59,72 0,00 0,00 20,72 478,26

Defalcarea pe tipuri de surse/destinaţii a volumelor tranzacţionate şi a preţurilor medii realizate în luna decembrie 2012 de către furnizorii impliciţi pe segmentul concurenţial al PAM este prezentată în graficul următor:
Caracterizarea tranzactiilor realizate de furnizorii impliciti pe segmentul concurential al pietei cu amanuntul - DECEMBRIE 2012 lei/MWh
300

GWh
600

ACHIZITII

VANZARI
550

250

478 GWh

500

450

200

400

328 GWh
150

350

300

250

100

200

128 GWh
50

150

100

48 GWh

59 GWh

60 GWh 21 GWh
50

0 Pret mediu ponderat Volum tranzactionat

import 209.38 48.44

contr. neg. cu alti furniz. 213.53 327.50

tranzactii pe PCC 223.62 127.91

tranzactii pe PZU 218.39 59.18

contr. neg. cu alti furniz. 201.01 59.72

tranzactii pe PZU 190.03 20.72

consumatori industriali 246.45 478.26

0

Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor impliciţi – prelucrare SMPE

Operatori de distribuţie principali Structura achiziţiei de energie electrică a operatorilor de distribuţie principali (realizată înainte de ziua de livrare), pentru consumul propriu tehnologic al reţelelor de distribuţie în luna decembrie 2012 este prezentată în tabelul următor, comparativ cu luna similară a anului 2011:

20

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012
- GWh Structură achiziţie contracte reglementate cu producători contracte negociate cu furnizori tranzacţii PZU Decembrie 2011 658,83 4,02 78,30 Decembrie 2012 842,18 0 40,10

Structura achiziţiei de energie electrică a operatorilor de distribuţie principali, pe contractele reglementate încheiate cu principalii producători, în decembrie 2012 şi anul 2012, este prezentată în graficul următor:
Achizitia de energie electrica de la principalii producatori pe contracte reglementate a operatorilor de distributie principali pentru acoperirea consumului propriu tehnologic DECEMBRIE 2012
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% CEZ EON ENEL-BAN ENEL-DOB ENEL-MUN MUN TRN TRS TOTAL

SN Nuclearelectrica SA OMV Petrom

SC Complexul Energetic Oltenia SA Complexul Energetic Hunedoara

SC Electrocentrale Bucuresti SA SC Hidroelectrica SA

Sursa: Raportările lunare ale operatorilor de distribuţie principali – prelucrare SMPE

21

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012
Achizitia de energie electrica de la principalii producatori pe contracte reglementate a operatorilor de distributie principali pentru acoperirea consumului propriu tehnologic AN 2012
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% CEZ EON ENEL-BAN ENEL-DOB ENEL-MUN MUN TRN TRS TOTAL SN Nuclearelectrica SA SC Electrocentrale Deva SA SC Complexul Energetic Oltenia SA SC Electrocentrale Paroseni SA SC Electrocentrale Bucuresti SA SC Hidroelectrica SA

Sursa: Raportările lunare ale operatorilor de distribuţie principali – prelucrare SMPE

6. Indicatori de concentrare pentru piaţa angro de energie electrică şi componentele acesteia În conformitate cu teoria economică, se definesc următorii indicatori de concentrare: • HHI, Indexul Herfindahl - Hirschman = suma pătratelor cotelor de piaţă (%) Semnificaţia valorilor indicatorului este: HHI < 1000 piaţă neconcentrată; 1000 < HHI < 1800 concentrare moderată a puterii de piaţă; HHI > 1800 concentrare ridicată a puterii de piaţă. • C3 = suma cotelor de piaţă ale celor mai mari trei participanţi Semnificaţia valorilor indicatorului este: 40 %< C3 < 70% concentrare moderată a puterii de piaţă; C3 > 70% concentrare ridicată a puterii de piaţă. Aceşti indicatori pot fi calculaţi pentru întreaga piaţă (de energie electrică, de servicii tehnologice de sistem - STS) sau pentru componente ale acesteia, pe care concurenţa se manifestă direct. Indicatori de concentrare şi cote de piaţă ale producătorilor de energie electrică Structura pieţei la nivelul producerii oferă o bază iniţială pentru aprecierile privind gradul de competitivitate posibil pe piaţa energiei electrice. În tabelul următor sunt prezentaţi indicatorii de concentrare la nivelul de producere a energiei electrice pentru luna decembrie 2012, calculaţi pe baza energiei electrice livrate în reţele de către producătorii cu unităţi dispecerizabile. 22

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012
Indicatori de concentrare - decembrie 2012 Valoare

C1 (%) 27,8

C3 (%) 65,7

HHI 1623

Sursa: Raportările lunare ale producătorilor – prelucrare SMPE Cotele de piaţă ale producătorilor de energie electrică, deţinători de unităţi de producere dispecerizabile, realizate pe ansamblul componentelor pieţei angro de energie electrică în anul 2012 sunt prezentate în figura următoare, fiind stabilite în funcţie de energia electrică livrată în reţele. Acestea au fost calculate, considerând în totalul energie electrice livrate de SC CE Oltenia SA şi energia electrică livrată în reţele de producătorii SC CE Rovinari SA, SC CE Turceni SA, SC CE Craiova SA până la fuzionarea lor în iunie 2012. Acelaşi calcul a fost realizat şi pentru SC CE Hunedoara SA, prin cumularea energiei electrice livrate şi de SC Electrocentrale Paroşeni SA şi SC Electrocentrale Deva SA până la fuzionarea lor în noiembrie 2012.
Cotele de piata ale producatorilor detinatori de unitati dispecerizabile privind energia electrica livrata in retele - anul 2012 Nuclearelectrica; 20,2% Termoelectrica; 0,1% CET Arad; 0,4% CET Bacau; 0,3% El Galati; 1,0% Mun Iasi; 0,3% Electrocentrale Oradea; 0,5% Lukoil; 0,3% Termica Suceava; 0,3% Dalkia Termo; 0,8% OMV Petrom; 3,6% RAAN; 2,1% CET Govora; 1,0% Elcen; 6,4% EDP Renewables; 0,4% Cernavoda Power; 0,5% Enel Green Power; 0,8% Romconstruct Top; 0,1% Dalkia Termo Iasi; 0,1% OMV Petrom Wind Power;0,2% CE Oltenia; 30,4%

Tomis Team; 1,5% Hidroelectrica; 22,8% CE Hunedoara; 5,9%

Altii; 6,1%

Cota de piata a CE Oltenia include si cotele CE Craiova, CE Rovinari si CE Turceni pentru primele 6 luni din 2012 Cota de piata a CE Hunedoara include si cotele Electrocentrale Deva si Electrocentrale Paroseni pentru primele 10 luni din 2012

Indicatori de concentrare : C1 - 30,4% C3 - 73,4% HHI - 1914

Sursa: Raportările lunare ale producătorilor – prelucrare SMPE O componentă a pieţei angro de energie electrică pe care se manifestă direct concurenţa între producători este piaţa de echilibrare. Valorile indicatorilor de concentrare la nivelul acestei pieţe în luna decembrie 2012 şi anul 2012, determinaţi pe baza energiei efectiv livrate, pentru fiecare din cele 3 tipuri de reglaje definite în Codul Comercial sunt prezentate în tabelul următor:
Indicatori de structura/concentrare a pietei de echilibrare - decembrie 2012 Secundar crestere scadere Reglaje Tertiar rapid crestere scadere Tertiar lent crestere scadere

C1 - % C3 - % HHI

59 99 4721

54 100 4480

77 95 6154

52 87 3523

50 89 3435

44 86 3027

Sursa: Raportările lunare ale C.N. TRANSELECTRICA S.A. – prelucrare SMPE

23

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012

Indicatori de structura/concentrare a pietei de echilibrare AN 2012 C1 - % C3 - % HHI

Secundar crestere 60 99 4815 scadere 57 99 4665

Reglaje Tertiar rapid crestere 78 93 6250 scadere 53 93 3926

Tertiar lent crestere 30 78 2375 scadere 46 95 3446

Sursa: Raportările lunare ale C.N. TRANSELECTRICA S.A. – prelucrare SMPE

Competiţia între producători se manifestă şi în ceea ce priveşte asigurarea rezervelor (STS) necesare pentru conducerea în siguranţă a sistemului energetic. Din cauza capabilităţilor diferite ale producătorilor de a asigura diferitele tipuri de servicii, competiţia liberă între aceştia nu poate fi echilibrată; ca urmare, s-a considerat necesară acoperirea cu cantităţi şi preţuri reglementate a unei importante cote din această piaţă. În plus, în luna decembrie 2012, a fost organizată licitaţie pentru achiziţionarea diferenţelor dintre cantităţile reglementate şi cele stabilite ca necesare de UNO-DEN pentru rezerva de reglaj terţiar lent. În tabelul următor, este prezentată relaţia dintre componenta reglementată şi cea concurenţială a pieţei STS pentru luna decembrie 2012 şi pentru întregul an 2012, ilustrată prin indicatori de concentrare pe fiecare segment al acestei pieţe (rezervă de reglaj secundar, terţiar rapid, terţiar lent):
Indicatori de concentrare pe piaţa STS - decembrie 2012 Cantitate contractată (h*MW) Rezerva reglaj secundar 262 980 Rezerva terţiară rapidă 535 680 Rezerva terţiară lentă 260 400

C1 (%) 49,5 82,2 45,0 C3 (%) 100,0 93,3 92,1 Cantitate contractată 0 0 0 (h*MW) componenta C1 (%) concurenţială C3 (%) HHI Sursa: Raportările lunare ale C.N. TRANSELECTRICA S.A. – prelucrare SMPE Indicatori de concentrare pe piaţa STS - anul 2012 Cantitate contractată (h*MW)

componenta reglementată

Rezerva reglaj secundar 3 156 750

Rezerva terţiară rapidă 6 324 480

Rezerva terţiară lentă 3 022 800

C1 (%) 53,0 82,5 46,5 C3 (%) 98,9 93,2 89,3 Cantitate contractată 147 365 694 707 1 823 517 (h*MW) componenta C1 (%) 93,9 98,4 51,6 concurenţială C3 (%) 100 100 88,0 HHI 8858 9679 3500 Sursa: Raportările lunare ale C.N. TRANSELECTRICA S.A. – prelucrare SMPE

componenta reglementată

24

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012 Indicatori de concentrare pe piaţa pentru ziua următoare (PZU) Piaţa pentru ziua următoare (PZU) este o piaţă voluntară, deschisă atât la cumpărare, cât şi la vânzare tuturor participanţilor: producători, furnizori, operatori de reţea, în condiţiile stabilite prin reglementările aplicabile. Indicatorii de concentrare pe această piaţă reflectă gradul de concurenţă manifestat între vânzători, respectiv cel între cumpărători, dinamica acestora putând influenţa nivelul preţului, Tabelul următor prezintă C1, C3 şi HHI la cumpărare, respectiv la vânzare în luna decembrie 2012, determinaţi pe baza cantităţilor tranzacţionate de participanţi pe această piaţă.

Indicatori de concentrare pe PZU - decembrie 2012 Cumpărare

C1 (%) 11,27

C3 (%) 28,31

HHI 527

Vânzare 13,05 33,26 591 Sursa: Raportările lunare ale SC OPCOM SA – prelucrare SMPE

7. Evoluţia preţurilor stabilite pe piaţa angro S.C. Opcom S.A. administrează piaţa de energie electrică pentru ziua următoare, preţul de închidere stabilit aici constituind o referinţă pentru preţurile stabilite prin contracte bilaterale. În figurile următoare este prezentată evoluţia preţurilor orare pe PZU în decembrie 2012 şi în anul 2012, respectiv evoluţia preţurilor medii zilnice, comparativ cu evoluţiile preţurilor similare stabilite la bursa EXAA. Pentru a putea fi comparat cu preţul stabilit de bursele europene, preţul de închidere înregistrat la S.C. Opcom S.A. este exprimat în Euro, luându-se în considerare cursurile de schimb zilnice Euro/leu comunicate de BNR.

25

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012
PRETURI SPOT ORARE Decembrie 2012

Euro/MWh
140

120

100

80

60

40

20

0 1 49 97 145 193 241 EXAA 289 337 385 433 481 529 Opcom 577 625 673 721

Sursa: Raportările zilnice ale S.C. OPCOM S.A. şi informaţiile publicate de EXAA – prelucrare SMPE

PRETURI SPOT ORARE 2012
Euro/MWh
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1 745 1489 2233 2977 3721 4465 5209 5953 6697 7441 8185

Max EXAA: 176 Euro/MWh Max Opcom: 96 Euro/MWh

EXAA

Opcom

Sursa: Raportările zilnice ale S.C. OPCOM S.A. şi informaţiile publicate de EXAA – prelucrare SMPE

26

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012

PRETURI SPOT MEDII ZILNICE
Euro/MWh Decembrie 2012

80

60

40

20

0 1-Dec-12 8-Dec-12
EXAA

15-Dec-12

22-Dec-12
Opcom

29-Dec-12

Sursa: Raportările zilnice ale S.C. OPCOM S.A. şi informaţiile publicate de EXAA – prelucrare SMPE
PRETURI SPOT MEDII ZILNICE
2012 Euro/MWh 100

80

60

40

20

0

EXAA

Opcom

27

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012
Sursa: Raportările zilnice ale S.C. OPCOM S.A. şi informaţiile publicate de EXAA – prelucrare SMPE

Evoluţia, începând din luna iulie 2005, a preţurilor spot medii săptămânale este reprezentată în graficul următor:
Preturi spot medii saptaminale Iulie 2005 - Decembrie 2012
400

350

300

250

200
lei/MWh

150

100

50

0
Jul-05 Sep-05 Nov-05 Jan-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Jan-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Jan-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Jan-09 Mar-09 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Jan-10 Mar-10 May-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10 Jan-11 Mar-11 May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12
Preturi medii de zi (6-22) Preturi medii (0-24)

Sursa: Raportările zilnice ale S.C. OPCOM S.A. – prelucrare SMPE

Pentru acoperirea diferenţelor dintre valorile planificate/contractate ale consumului şi respectiv producţiei şi valorile acestora apărute în timp real, operatorul de sistem (C.N. Transelectrica S.A.) operează piaţa de echilibrare, “cumpărând” sau “vânzând” energie în ordinea preţurilor determinate de ofertele producătorilor dispecerizabili. Participanţii care determină dezechilibrele, organizaţi în PRE-uri (părţi responsabile cu echilibrarea) suportă financiar contravaloarea acestor dezechilibre, plătind pentru deficitul de energie preţul rezultat din ofertele la creştere acceptate pe piaţa de echilibrare, respectiv primind pentru excedentul de energie preţul rezultat din ofertele la scădere acceptate de operatorul de sistem. Reprezentarea alăturată a preţurilor de decontare (PIP pe PZU, preţul de deficit şi cel de excedent de energie rezultate din operarea PE) oferă imaginea de ansamblu a funcţionării corelate a acestor pieţe. Preţurile de decontare sunt prezentate în valori orare (primul grafic), valori medii pe intervale orare comparativ cu consumul intern (al doilea grafic), precum şi în valori medii lunare (ultimul grafic).

28

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012

Preturi orare de decontare
luna Decembrie 2012

lei/MWh 500

400

300

200

100

0 1 49 97 145 193 241 289 337 385 433 481 529 577 625 673 721

pret de deficit pret de excedent pret PZU valoare plafon a pretului pe PE

Sursa: Raportările zilnice/lunare ale S.C. OPCOM S.A.– prelucrare SMPE
Valori medii orare ale preturilor de decontare si ale consumului intern brut realizat decembrie 2012
lei/MWh
380 360 340 320 9500 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 6000 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 5000 5500 6500 7000 8000 8500 9000 10000

MWh
10500

7500

Pret de excedent

Pret PZU

Pret de deficit

Consum intern brut realizat

Sursa: Raportările lunare ale S.C. OPCOM S.A. şi C.N. TRANSELECTRICA S.A. – prelucrare SMPE

29

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012

Preturi medii lunare inregistrate pe PZU si PE IULIE 2005 - DECEMBRIE 2012
lei/MWh
450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Sursa: Raportările zilnice/lunare ale S.C. OPCOM S.A.– prelucrare SMPE

Pret mediu pe PZU Pret mediu de deficit Pret mediu de excedent Linear (Pret mediu pe PZU) Linear (Pret mediu de deficit) Linear (Pret mediu de excedent)

30

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012

III. PIAŢA CU AMĂNUNTUL DE ENERGIE ELECTRICĂ 1. Structura schematică a pieţei cu amănuntul

FURNIZORI IMPLICŢI

FURNIZORI

FURNIZORI DE ULTIMĂ OPŢIUNE

Consumatori alimentaţi în regim reglementat

Consumatori alimentaţi în regim concurenţial

Consumatori alimentaţi la tarife de FUO

2. Etapele parcurse în procesul de deschidere a pieţei de energie electrică Grad de Plafon deschidere consum anual % GWh/an 10 15 25 33 40 55 83,5 100 100 100 40 40 20 1 -

Hotarâre de Guvern Nr. 122/2000, publicată în M.O. 77/21.02.2000 Nr. 982/2000, publicată în M.O. 529/27.10.2000 Nr. 1272/2001, publicată în M.O. 832/21.12.2001 Nr. 48/2002, publicată în M.O. 71/31.01.2002 Nr. 1563/2003, publicată în M.O. 22/12.01.2004 Nr. 1823/2004, publicată în M.O. 1062/16.11.2004 Nr. 644/2005, publicată în M.O. 684/29.07.2005 Nr. 638/2007, publicată în M.O. 427/27.06.2007 3. Gradul de deschidere a pieţei de energie electrică

În perioada ianuarie 2004 – decembrie 2012, consumul consumatorilor care şi-au schimbat furnizorul sau şi-au negociat contractele cu furnizorii impliciţi care îi alimentau, raportat la consumul total, a evoluat conform figurii alăturate. Valorile precizate sunt valori cumulate de la începutul procesului de deschidere a pieţei şi sunt prezentate lunar.

31

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012
Evolutia gradului de deschidere a pietei de energie electrica in perioada Ianuarie 2004 - Decembrie 2012
100% HG 638/2007: 100% 90% HG 644/2005: 83,5%

80%

70% HG 1823/2004: 55% 60%

50%

50%

40% HG 1563/2003: 40%

30%

20%

.

10%

0%

Grad de deschidere piaţa permis prin Hotărâre de Guvern
Ponderea consumului consumatorilor care si-au schimbat furnizorul sau au renegociat contractul, din total consum

Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor consumatorilor finali – prelucrare SMPE

4. Cote de piaţă ale furnizorilor de energie electrică În următoarele trei grafice sunt prezentate cotele de piaţă ale furnizorilor de energie electrică pe piaţa cu amănuntul, determinate: a) pentru toţi furnizorii, inclusiv cei impliciţi, cu activitate pe PAM – în funcţie de energia electrică furnizată consumatorilor în regim reglementat (inclusiv CPC), precum şi de energia electrică furnizată consumatorilor care şi-au schimbat furnizorul sau şi-au negociat contractul;

32

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012
Cotele de piata ale furnizorilor de energie electrică pentru consumatorii finali - IANUARIE - DECEMBRIE 2012 Alro; 6.72% CEZ Vanzare; 8.02% Tinmar Ind; 3.14% Repower Furnizare Romania; 2.91% Energy Holding; 2.63% OMV Petrom; 2.20% Alpiq RomEnergie; 2.10% E.ON Energie Romania; 8.43% Arcelormittal Galati; 2.08% CE OLTENIA; 1.81% Alpiq RomIndustries; 1.75% Electromagnetica; 1.63% EFT Romania; 1.35% ENEL Energie; 9.86%

Altii; 12.51%

ENEL Energie Muntenia; 10.22%

Electrica Furnizare; 22.65%

Consum final: 45985 GWh

Categoria "Altii" include 46 de furnizori ale caror cote de piata individuale sunt sub 1%

Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor consumatorilor finali – prelucrare SMPE *Actualizat la data de 30.04.2013

b) pentru furnizorii impliciţi – în funcţie de energia electrică furnizată consumatorilor în regim reglementat;
Cote de piață ale furnizorilor impliciți pe piața reglementată - IANUARIE - DECEMBRIE 2012 -

CEZ VANZARE 13.55% E.ON ENERGIE ROMANIA 14.25%

ENEL ENERGIE 16.65%

ENEL ENERGIE MUNTENIA 17.28%

ELECTRICA FURNIZARE 38.27%

Consum final consumatori alimentati in regim reglementat : 20880 GWh

Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor impliciţi – prelucrare SMPE

33

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012 c) pentru toţi furnizorii, inclusiv cei impliciţi, cu activitate pe segmentul concurenţial al PAM – în funcţie de energia electrică furnizată consumatorilor care şi-au schimbat furnizorul sau şi-au negociat contractul.

Cote de piata ale furnizorilor pe piata concurentiala - IANUARIE - DECEMBRIE 2012 OMV Petrom; 4.06% Alpiq RomEnergie; 3.88% Arcelormittal Galati; 3.85% CE OLTENIA; 3.34% Energy Holding; 4.87% Alpiq RomIndustries; 3.23% Electromagnetica; 3.01% ENEL Energie; 2.87% EFT Romania; 2.50% Tinmar Ind; 5.81% ENEL Energie Muntenia; 1.90% CE Craiova; 1.81% Renovatio Trading; 1.80% EGL Gas & Power Romania; 1.78% OET Targovsti; 1.63% Electrica Furnizare; 11.83% Transenergo Com; 1.43% Hidroelectrica; 1.24% RAAN - Romag Termo; 1.09% Nuclearelectrica; 1.05% Arelco Distributie; 1.05% Alro; 12.43% Altii; 9.29%

CEZ Vanzare; 4.10% E.ON Energie Romania; 4.76%

Repower Furnizare Romania; 5.38%

Consum consumatori alimentati in regim concurential: 25105 GWh Indicatori concentrare piata: HHI - 530 C3 - 30%; C1 - 12%

Categoria "Altii" include 37 de furnizori ale caror cote de piata individuale sunt sub 1%

Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor – prelucrare SMPE

Se menţionează faptul că, în calculul de determinare a valorilor indicatorilor de piaţă, nu s-a ţinut cont de principiul dominanţei, iar energia electrică furnizată pe baza căreia s-a stabilit cota de piaţă a fiecărui furnizor include autoconsumul marilor consumatori industriali care deţin şi licenţă de furnizare şi care au decis să-şi achiziţioneze energia de pe piaţa angro, în calitate de furnizori concurenţiali. Cuantificarea activităţii desfăşurate în cadrul segmentului concurenţial al PAM, comparativ cu cea de pe PAN, de către furnizori, se poate realiza prin determinarea ponderii vânzărilor la consumatorii finali în totalul tranzacţiilor de vânzare. Astfel, tabelul următor cuprinde numărul furnizorilor ce activează pe PAM, structurat în funcţie de dimensiunea activităţii desfăşurate pe această piaţă, în luna decembrie 2012.
Numărul furnizorilor Ponderea vânzărilor la consumatorii finali din totalul tranzacţiilor de vânzare

100% 75% - 100% 50% - 75% <50% Concurenţiali 6 8 4 17 Impliciţi 0 4 1 0 Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor – prelucrare SMPE

34

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012 5. Indicatori de concentrare pentru piaţa concurenţială cu amănuntul de energie electrică Evoluţia lunară a indicatorilor de concentrare (C3, HHI) determinaţi pe ansamblul PAM concurenţiale este ilustrată în figura următoare pentru perioada ianuarie 2012 –decembrie 2012:
Indicatorul Herfindahl-Hirschman (HHI) si Rata de Concentrare a primilor trei furnizori pe piata concurentiala cu amanuntul (C3)
HHI 1000 31 30 800 25 32 31 31 30 30 29 31 30 29 30 30

C3 [%] 35

600 557 579 597 583 569 558 585 552 536 532 525 535 15 400 20

10 200 5

0 IAN FEB MAR APR MAI IUN 2012 IUL AUG SEPT OCT NOV DEC

0

Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor – prelucrare SMPE

În tabelul următor sunt prezentate valorile indicatorilor de structură a componentei concurenţiale a PAM şi numărul furnizorilor activi în luna decembrie 2012 şi în anul 2012, calculaţi pentru fiecare categorie de consum definită de Directiva nr. 2008/92/CE:
Indicatori - Decembrie 2012 IA C1 - % C3 - % HHI Consum - GWh NR. FURNIZORI nr. furnizori impliciti nr. furnizori concurentiali nr. producatori 43 68 2336 4.5 23 5 14 4 IB 28 53 1309 119 40 5 30 5 IC Categorie consumator ID IE 28 15 46 34 1171 682 165 460 41 41 5 5 30 31 6 5 IF 13 33 760 232 20 3 15 2 22 52 1268 197 12 3 9 0 Altii 34 59 1694 744 16 1 8 7 Total PAM conc 14 31 585 1922 49 5 35 9

Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor – prelucrare SMPE

Indicatori - an 2012 IA C1 - % C3 - % HHI Consum - GWh NR. FURNIZORI nr. furnizori impliciti nr. furnizori concurentiali nr. producatori 50 77 2972 56.3 27 5 15 7 IB 27 69 1314 1307 48 5 35 8

Categorie consumator IC ID IE 26 15 13 62 43 33 1091 702 740 2081 5797 2859 50 49 25 5 5 4 35 36 17 10 8 4

IF 20 51 1204 2459 13 3 9 1

Altii 28 64 1161 10547 22 2 11 9

Total PAM conc 12 30 530 25105 62 5 45 12

Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor – prelucrare SMPE

35

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012 6. Evoluţia numărului de consumatori şi a energiei aferente acestora Numărul consumatorilor cărora li se furnizează energie în regim concurenţial este prezentat ca valoare cumulată de la începutul procesului de deschidere a pieţei, iar pentru luna decembrie 2012 este structurat pe categorii de consumatori, în conformitate cu prevederile Directivei nr. 2008/92/CE. Tabelul următor detaliază intervalele de consum corespunzătoare fiecărei categorii în parte:
Categorii consumatori necasnici Banda - IA Banda - IB Banda - IC Banda - ID Banda - IE Banda - IF Altii Consum anual cuprins in intervalul (MWh): 20 500 2000 20000 70000 >150000 <20 <500 <2000 <20000 <70000 <=150000

Evolutia numarului consumatorilor alimentati in regim concurential si a energiei electrice furnizate acestora
14000 13000 12000 11000 10000
12597 12764 12751 12847 12481 13193 13028 13125 13219 13251 13392 13303

2400

2000

Numar consumatori

9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
IAN 2012 FEB MAR APR MAI IUN 2012 IUL AUG SEP OCT NOV DEC

1600

1200

800

400

GWh/luna

0

Numarul de consumatori alimentati in regim concurential Energia electrica furnizata consumatorilor alimentati in regim concurential

Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor concurenţiali – prelucrare SMPE

36

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012
Numarul consumatorilor alimentati in regim concurential si consumul lor structurat pe categorii de consum si furnizori - DECEMBRIE 2012 8000 7500 7000 6500 6000 5500 600 800

744
700

Consum (GWh)

Numar consumatori

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

460

500

400

165 232 197 119

300

200

100

4
0

IA

IB

IC

ID
Nr. cons. alimentati de FC Nr. cons. alimentati de FI Consum (GWh)

IE

IF

Altii

Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor – prelucrare SMPE
Numarul consumatorilor alimentati in regim concurential si consumul lor structurat pe categorii de consum si furnizori -ANUL-2012 8000 7500 12000

10547
7000 6500 6000 5500 10000

Consum (GWh)

8000

Numar consumatori

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

5797

6000

2081 2859 2459 1307 56

4000

2000

0

IA

IB

IC

ID
Nr. cons. alimentati de FC Nr. cons. alimentati de FI Consum (GWh)

IE

IF

Altii

Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor – prelucrare SMPE

37

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012 7. Preţuri medii de vânzare la consumatorii alimentaţi în regim concurenţial Graficul următor prezintă preţurile medii de vânzare pentru luna decembrie 2012 ale consumatorilor alimentaţi în regim concurenţial, structuraţi în conformitate cu prevederile Directivei nr. 2008/92/CE, respectiv pentru anul 2012.
Pretul mediu si consumul de energie structurat pe categorii de consumatori corespunzator segmentului concurential al PAM - DECEMBRIE 2012 500 800

744
450

431
400 350

700

401 367 333 321 296
GWh

600

300
lei/MWh

460

500

250

400

234
200 150 300

232 197 165 119
100 200

100 50

4
0 0

IA

IB

IC

ID
Consum (MWh) Pret mediu (lei/MWh)

IE

IF

Altii

Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor concurenţiali – prelucrare SMPE
Pretul mediu si consumul de energie structurat pe categorii de consumatori corespunzator segmentului concurential al PAM - ANUL- 2012 450 12000

414
400

10547 395
10000

350

358 326 310 290 244
6000

300

8000

lei/MWh

250

5797
200

GWh

150

4000

2859
100

2081 1307

2459
2000

50

56
0 0

IA

IB

IC

ID
Consum (MWh) Pret mediu (lei/MWh)

IE

IF

Altii

Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor concurenţiali – prelucrare SMPE

38

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012
Precizări:

Preţul mediu de vânzare corespunzător fiecărei categorii s-a determinat ca medie ponderată a preţurilor practicate de către furnizori cu cantităţile furnizate de aceştia respectivei categorii de consumatori, în conformitate cu prevederile Directivei. Preţurile nu conţin TVA, accize sau alte taxe şi includ serviciile asigurate de furnizor (transport TG, transport TL, servicii de sistem, distribuţie, decontare piaţă, dezechilibre, taxe agregare PRE, măsurare). Incadrarea consumatorilor în categorii s-a realizat pe baza prognozei anuale de consum a acestora, în conformitate cu prevederile Directivei.

IV. OPERATORUL DE TRANSPORT ŞI SISTEM C.N. TRANSELECTRICA S.A. C.N. Transelectrica S.A. efectuează serviciul de transport, pentru care percepe tarife de transport reglementate, care au două componente:  componenta de introducere în reţea (TG), destinată orientării echilibrate a noilor unităţi de producere;  componenta de extracţie din reţea (TL), destinată poziţionării echilibrate pe teritoriul ţării a consumatorilor. În figura următoare este prezentată structura veniturilor C.N. Transelectrica S.A. din servicii de transport, care reflectă structura clienţilor C.N. Transelectrica S.A. pentru acest serviciu în decembrie 2012.
Structura veniturilor CN Transelectrica SA din serviciile de transport - Decembrie 2012 TL furnizori impliciti* 27,6% TL export 1,4% TL cpt distributie 10,3% TL cons propriu prod 1,1%

TG import 0,8%

TL pt consumatori alimentati concurential 14,6% TG producatori 44,3%
* energia extrasa atat din zona proprie de licenta cat si din alte zone

Sursa: Raportările lunare ale C.N. TRANSELECTRICA S.A. – prelucrare SMPE

Pentru realizarea funcţiei de operator de sistem, C.N. Transelectrica S.A. prevede şi contractează rezerve (servicii de sistem tehnologice) de la participanţii calificaţi, pe care le utilizează prin integrarea în piaţa de echilibrare. Acestea sunt: rezerva (banda) de reglaj secundar, rezerva de reglaj terţiar rapid, rezerva de reglaj terţiar lent şi energia reactivă necesară RET. Structura costurilor cu achiziţia serviciilor tehnologice de sistem suportate de C.N. Transelectrica S.A. în luna decembrie 2012 se prezintă în graficul următor. Pentru acoperirea acestor costuri corespunzătoare contractelor pentru asigurarea serviciilor de sistem tehnologice precum şi pentru acoperirea costurilor proprii de operare, OTS aplică tariful reglementat pentru servicii de sistem.

39

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012
rezerva tertiara lenta 6065 mii lei 15%

banda reglaj secundar 16710 mii lei 42%

Structura costurilor CN Transelectrica SA cu achizitia de STS de la producatorii calificati - decembrie 2012 -

rezerva tertiara rapida 17014 mii lei 43%

Sursa: Raportările lunare ale C.N. TRANSELECTRICA S.A. – prelucrare SMPE

Structura costurilor cu achiziţia serviciilor tehnologice de sistem suportate de C.N. Transelectrica S.A. în anul 2012 se prezintă în graficul următor:
Structura costurilor CN Transelectrica SA cu achizitia de STS de la producatorii calificati -2012rezerva tertiara lenta 50000 rezerva tertiara rapida banda reglaj secundar

mii lei 60000

40000

30000

20000

10000

0 ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec

Sursa: Raportările lunare ale C.N. TRANSELECTRICA S.A. – prelucrare SMPE

40

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012 V. ETICHETAREA ENERGIEI ELECTRICE FURNIZATE ÎN ANUL 2012 Eticheta naţională a energiei electrice furnizate consumatorilor la tarife reglementate în cursul anului 2012 este stabilită în conformitate cu prevederile Regulamentul de etichetare a energie electrice – Revizia 1, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 69/2009. Menţionăm că eticheta prezentată mai jos conţine informaţii privind structura pe tipuri de surse primare a achiziţiei furnizorilor impliciţi de energie electrică şi a producţiei de energie electrică din România.

ETICHETA ENERGIE ELECTRICA PENTRU CONSUMATORII LA TARIFE REGLEMENTATE
Furnizorul: Telefon: Site Internet: Furnizor ultimă instanţă X 0800 - xxxxxxxxxx www.furnizor-x.com

Energie electrica furnizata de furnizorul X in anul 2012
Energia electrica furnizata de furnizorul X a fost produsa din urmatoarele surse

Sursă primară de energie electrică Cărbune Nuclear Gaze naturale Păcură Alte surse conventionale Surse regenerabile Hidroelectric Eolian Biomasa Solar Alte regenerabile

Furnizor ultimă instanţă X 35.44% 30.69% 14.71% 0.71% 0.00% 18.44% 18.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Cărbune 35.44% Nuclear 30.69%

Producţie energie electrică România 2012 37.62% 19.59% 13.79% 0.58% 0.51% 27.92% 22.17% 5.35% 0.35% 0.02% 0.03%

Surse regenerabil e 18.44%

Păcură 0.71%

Gaze naturale 14.71%

Impact asupra mediului

Emisii de CO2 furnizor (390.7g/kWh) Deşeuri radioactive (0.006g/kWh)

1

96 157

0

50

100

150

200

250

%

Emisii de CO2 la nivelul României : 408.67 g/kWh Deşeuri radioactive la nivelul României: 0.004 g/kWh Impact asupra mediului sub/peste media sectorială Conform Ordinului ANRE nr. 69/2009 - Regulament de etichetare a energiei electrice (www.anre.ro)

41

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012 În anul 2012, emisiile medii de CO2 rezultate din producerea energiei electrice au avut valoarea de 408,67 g/kWh. Prin raportarea la această valoare, furnizorii activi pe piaţa concurenţială vor specifica în etichetele pe care le vor elabora dacă energia electrică pe care au furnizat-o în 2012 a avut un impact asupra mediului sub/peste media sectorială. Valorile specifice medii ale emisiilor de CO2 pe tipuri de surse primare, prezentate în tabelul următor, sunt determinate ca medie ponderată a emisiei specifice realizate şi a energiei electrice livrate de fiecare producător pe fiecare tip de sursă primară. Sursă primară Cărbune Gaze naturale Păcură Alte surse convenţionale Media sectorială Emisii CO2 specifice [g/kWh] 915,7 419,5 622,6 0,0 390,7

Graficul de mai jos evidenţiază emisiile specifice de CO2 din anul 2012 ale principalilor producători de energie electrică, rezultate din producerea energiei electrice.
Emisii specifice de CO2 la principalii producători de energie electrică în 2012
3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1370

1305

1,000

928 925

857 764 738 718 689 639 606 602 588 550 545 543 532 530 530

500

489 461 460 460 451 448 430 408 387 378 366 355 347 341 333 314 281 258 255 235 201 200 106

0

Notă: Se raportează cantitatea de emisii de CO2 (exclusiv CH4 şi NOx) la producţia bruta de energie electrică din fiecare combustibil

Carbune

Gaze naturale

Păcură

Alte convenţionale

Valoarea medie ponderată a emisiilor

Sursa: Raportările producătorilor conform Ordinului 69/2009 – prelucrare SMPE

42

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012

VI. EVOLUŢIA REGULILOR PIEŢEI ÎN LUNA DECEMBRIE 2012 În luna decembrie 2012, ANRE a emis următoarele reglementări, cu incidenţă asupra pieţei angro şi cu amănuntul de energie electrică: • Ordinul preşedintelui ANRE nr. 43/12.12.2012 privind completarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică, produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul nr. 3/2010; Ordinul preşedintelui ANRE nr. 44/12.12.2012 privind aprobarea preţului de referinţă şi a preţului reglementat pentru energia electrică aplicabile în anul 2013 producţiei de energie electrică şi termică în cogenerare care beneficiază de bonus; Ordinul preşedintelui ANRE nr. 45/12.12.2012 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înalta eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare; Ordinul preşedintelui ANRE nr. 51/19.12.2012 pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distribuţie a energiei electrice; Ordinul preşedintelui ANRE nr. 52/19.12.2012 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului practicat de operatorul pieţei de energie electrică şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din sectorul energiei electrice; Ordinul preşedintelui ANRE nr. 53/19.12.2012 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultima instanţă consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate; Ordinul preşedintelui ANRE nr. 54/19.12.2012 privind tarifele reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor finali care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, precum şi a preţurilor pentru energia reactivă; Ordinul preşedintelui ANRE nr. 55/19.12.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice pentru clienţii finali mari; Decizia preşedintelui ANRE nr. 3272/19.12.2012 privind aprobarea cantităţilor produse în unităţi de cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema bonus pentru luna noiembrie 2012; Deciziile preşedintelui ANRE nr. 3275-3310/19.12.2012 privind aprobarea bonusului individual pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată în SEN în 2013 de producători dispecerizabili şi nedispecerizabili; Decizia preşedintelui ANRE nr. 3309/19.12.2012 privind preţurile şi cantităţile reglementate practicate în sectorul energiei electrice de producătorul SC CE Oltenia SA; Decizia preşedintelui ANRE nr. 3310/19.12.2012 privind preţurile şi cantităţile reglementate practicate în sectorul energiei electrice de producătorul SC CE Hunedoara SA;

• •

• •

43

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012 • Decizia preşedintelui ANRE nr. 3311/19.12.2012 privind preţurile şi cantităţile reglementate practicate în sectorul energiei electrice de producătorul SN Nuclearelectrica SA; Decizia preşedintelui ANRE nr. 3312/19.12.2012 privind preţurile şi cantităţile reglementate practicate în sectorul energiei electrice de producătorul SC Hidroelectrica SA; Decizia preşedintelui ANRE nr. 3313/19.12.2012 privind preţurile şi cantităţile reglementate practicate în sectorul energiei electrice de producătorul SC OMV Petrom SA; Decizia preşedintelui ANRE nr. 3315/19.12.2012 privind achiziţia reglementată de energie electrică destinată acoperirii serviciilor tehnologice de sistem de la SC Electrocentrale Bucureşti SA; Decizia preşedintelui ANRE nr. 3316/19.12.2012 privind achiziţia reglementată de energie electrică destinată acoperirii serviciilor tehnologice de sistem de la SC Dalkia Termo Prahova srl; Decizia preşedintelui ANRE nr. 3317/19.12.2012 privind achiziţia reglementată de energie electrică destinată acoperirii serviciilor tehnologice de sistem de la SC Electrocentrale Galaţi SA; Decizia preşedintelui ANRE nr. 3318/19.12.2012 privind achiziţia reglementată de energie electrică destinată acoperirii serviciilor tehnologice de sistem de la SC Hidroelectrica SA; Decizia preşedintelui ANRE nr. 3319/19.12.2012 privind achiziţia reglementată de energie electrică destinată acoperirii serviciilor tehnologice de sistem de la SC CE Hunedoara SA; Decizia preşedintelui ANRE nr. 3320/19.12.2012 privind achiziţia reglementată de energie electrică destinată acoperirii serviciilor tehnologice de sistem de la SC CE Oltenia SA.

• • •

• • •

VII. EXPLICAŢII ŞI PRESCURTĂRI 1.  Explicaţii Energia electrică livrată în reţele include şi consumul propriu al autoproducătorilor RAAN şi OMV Petrom, precum şi energia electrică vândută direct de către producătorii monitorizaţi unor consumatori racordaţi la instalaţiile centralelor sau consumată de ei înşişi la alte locuri de consum, putând fi diferită de energia electrică facturată de C.N. Transelectrica S.A. pentru plata tarifului de introducere în RET; Autoconsumul producătorilor – în graficul aferent structurii veniturilor C.N. Transelectrica S.A., se referă exclusiv la consumul producătorilor la alte locuri decât locaţia centralelor; Consumul intern reprezintă energia asigurată de agenţii economici participanţi la piaţa angro şi determinată ca Energie livrată + Import – Export în care Energia livrată are semnificaţia precizată mai sus; Achiziţia totală a furnizorilor impliciţi şi a operatorilor de distribuţie reprezintă energia electrică achiziţionată pentru alimentarea în regim reglementat a consumatorilor şi pentru acoperirea consumului propriu tehnologic în reţelele de distribuţie; Consumul consumatorilor alimentaţi în regim reglementat reprezintă consumul consumatorilor alimentaţi de furnizorii impliciţi la tarif reglementat; Consumul consumatorilor alimentaţi în regim concurenţial se referă la consumul consumatorilor alimentaţi de furnizori la preţ negociat; Consumul de combustibil prezentat corespunde atât producerii de energie electrică, cât şi producerii de energie termică în centralele producătorilor monitorizaţi. 44

     

Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2012

2.              

Prescurtări SMPE – Compartimentul Monitorizare Piaţă - ANRE EEX – European Energy Exchange – Leipzig, Germania www.eex.de EXAA – Energy Exchange Austria, www.exaa.at PAN – Piaţa angro de energie electrică PAM – Piaţa cu amănuntul de energie electrică PCC – Pieţe centralizate de contracte PZU – Piaţa pentru Ziua Următoare PI – Piaţa Intrazilnică PE – Piaţa de Echilibrare PIP – preţ de închidere a PZU PRE – Parte Responsabilă cu Echilibrarea TG – componenta de injecţie a tarifului de transport TL – componenta de extracţie a tarifului de transport UNO-DEN – Unitatea Operaţională Dispecerul Energetic Naţional

45

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful