You are on page 1of 18

Predloci (templates) u Wordu

Microsoft Word
Microsoft Word je program za obradu teksta (eng. word = rije) Dio Microsoft Office programskog paketa od 1989. godine.

Zato koristiti predloke?


Zbog estog koritenja dokumenata koji imaju mnogo zajednikih obiljeja Uteda vremena Osmislimo izgled dokumenta,i ako ga spremimo kao predloak, iz njega moemo kreirati nove dokumente. Pri tome se sam predloak ne mijenja.

Predloci u Wordu
Predloak je datoteka koja predstavlja uzorak dokumenta u kojoj je sadrano osnovno formatiranje dokumenta, stilovi, izgled i dimenzije stranice. Zapravo znai da predloak moe biti prazan dokument, ali ee je dokument formularskog tipa, odnosno ve pripremljen obrazac za dokumente koje uestalo koristimo (ivotopis, molbe, prijave, rauni, ponude, faks i slino).

Predloak Normal.dot
Pokretanjem Worda automatski se povlai predloak koji se najee zove Normal.dot (ili Blank Document.dot). U njemu se nalaze sve postavke koje primjeujemo kad otvorimo novi dokument u Wordu.

Postojei predloci u Wordu


U Wordu su ve integrirani neki predloci Za njihov pregled koristimo sljedei postupak :
1. Odaberite File -> New. U novootvorenom prozoru pogledamo opcije pod naslovom Templates. Odaberemo opciju On my computer. Dobivamo ovakav prozor.

2. Mijenjanjem kartica gledamo ponuene predloke, te odaberemo onaj koji nam odgovara. 3. Za pregled predloaka kliknemo na neki i s desne strane prikazanog prozora u podruju Preview vidimo izgled odabranog predloka. 4. Za otvaranje, dvaput kliknemo na onaj koji elimo.

Izrada predloka
elimo kreirati telefaks koji izgleda kao na slici:

1. Otvorimo novi dokument (File -> New). Kao naslov dokumenta upiemo TELEFAKS PORUKA. 2. U prvi redak ispod naslova napiemo Za:, u drugi redak Tvrtka:, u trei Fax:. 3. Nakon toga, unosimo podatke poiljatelja. U jedan redak napiemo Od: i odmah moemo unijeti i ime osobe koja alje, npr. Anamarija Repi, u drugi redak upiemo Datum:, a u trei Stranica:. 4. Na kraju dokumente unesemo pozdrav, S potovanjem, Anamarija Repi. 5. U kreiranom dokumentu moemo se malo poigrati i fontovima, veliinama slova i sl.

Kako spremamo dokument u obliku predloka?


Idemo u File -> Save As. Dobivamo prozor za spremanje dokumenta. Bitno je da iz padajueg izbornika pod Save As Type pronaemo Document Template. Word mu automatski pridaje ekstenziju .dot.

Modifikacija predloka
Mijenjanje nekih postavki ve postojeih predloaka.
1. Otvorimo novi dokument, i prozor s postojeim predlocima. 2. U dijelu prozora u kojem pie Create New oznaimo Template, to znai da otvaramo postojei predloak, unosimo izmjene i takvak izmjenjeni dokument takoer spremamo kao predloak.

Kako promijeniti natpise u poljima ?


1. Kliknemo na polje koje elimo promijeniti. 2. Kada je oznaeno, kliknemo na njega desnom tipkom mia. 3. Otvori nam se padajui izbornik u kojem odaberemo Toogle Field Codes.

4. Dobijemo sivu liniju s vitiastim zagradama, u kojoj je jedan dio u uglatim. Oznaimo taj dio u uglatim zagradama, pritom ne dirajui zagrade. 5. Upiemo eljeni tekst. 6. Ponavljamo postupak potrebno mnogo puta.

Zakljuak
Koritenje predloaka:
pojednostavljuje posao tedi vrijeme

Moemo koristiti postojee, stvarati nove ili modificirati predloke. Popunjavanjem predloaka stvaramo Word dokument, a predloak se ne mijenja.

Literatura
1. Michael B. Karbo: Najprikladniji prirunik za Word 2000., EGMONT d.o.o., Zagreb, 2001. 2. http://web.math.hr/nastava/rp1p/vjezbe6/vjezbe6.html, 11.01.2010. 3. http://office.microsoft.com/hr-hr/templates, 11.01.2010. 4. http://www.ic.ims.hr/office/word2003/word48.html, 11.01.2010. 5.http://www.sfsb.hr/~vgalzina/OI/Seminarski_izgled_dokum enta.pdf, , 11.01.2010. 6. http://www.tutoriali.org/Office.html, 11.01.2010.