I., Imbrescu, Tratat de dreptul familiei, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2010, p. 270. I., Bohotici, Stabilirea, tăgăduirea și contestarea paternității, Ed.

Cordial, Cluj-Napoca, 1994, p. 198. I., Filipescu, op. cit., p. 361. M., Banciu, A. A., Banciu, Dreptul familiei conform noului Cod civil, Ed. Hamangiu SRL, Bucuresti, 2012, p. 132. F., Emese, Dreptul familiei, ed.3, Ed. C.H.Beck, București, 2010, p. 337-338. A., Bacaci, V.C., Dumitrache, C.C., Hageanu, Dreptul familiei, ed.7, Ed. C.H.Beck, București, 2012, p. 212.

Al., Oproiu, Cazuri de nulitate absolută a recunoașterii filiației, J.N. nr. 1/1966, p. 177.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful