You are on page 1of 1

ZALUICE

(764 vroie prvej psomne zmienky) 21.6. piatok: 23.6. nedea:


10,00 nohejbalov turnaj iakov (telocvia ZsM) 18,00 futbal muov Superpohr ObFZ Michalovce: Zaluice Malice (futbalov tadin)

22.6. sobota:
16,00 19,00 vstava obrazov Juraj Kov (ZsM) 17,00 stretnutie bvalch leniek sboru Zaluian (ZsM) 16,00 19,00 portovo zbavn popoludnie pre deti a rodiov, malch aj vekch (po skonen diskotka)

14,00 slvnostn obed (ZsM) 14,00 18,00 vstava obrazov Juraj Kov (ZsM) 15,00 16,00 ukky prce psovodov, techniky a zbran PZ SR (futbalov tadin) 15,00 18,00 ukky ponohospod. strojov a zvierat 16,00 17,30 kult. program iakov Z s M a ZU Sobrance pod vedenm D. Marcinkovej (futbalov tadin)