PSIHOLOGIA EDUCAȚIEI

Obiectul disciplinei

tehnici psihologice aplicate la domeniul educațional Ce ar trebui să cunoaștem din domeniul psihologiei pentru a fi eficienți în domeniul educației? .Ce este psihologia educației?  O știință aplicată – teorii.

 O știință care se ocupă de elaborarea. Principiul participării active a elevului la procesul de învățare  teoria = explicarea științifică a unui fenomen sau eveniment Ex. o lege de bază pe care se întemeiază o teorie științifică Ex. Teoria social-cognitivă a învățării  validarea empirică a teoriilor – cercetări care susțin asumpțiile teoretice  . validarea/verificarea empirică și aplicarea principiilor și teoriilor privind învățarea umană principiul = o idee.

veți putea argumenta pe baza acestora răspunsurile date anterior. . O pedeapsă este mai eficientă dacă este aplicată în fața clasei.Afirmații adevărat fals Un elev învață mai repede un comportament dacă observă că un alt elev a fost recompensat pentru același comportament. Elevii cu o IQ ridicat obțin performanțe școlare înalte. Unii copii sunt îndărătnici și pentru modelarea lor pedeapsa trebuie folosită mai des. Puteți continua lista…… După ce veți studia diverse teorii specifice domeniului psihologiei educaționale.

model etc. pedagog.) Înțelegerea diversității celor educați Fundamentarea practicilor educaționale    .De ce este necesară psihologia educației? Complexitatea rolului de educator (expert.

1986. 1987. . 1992)  Cunoștințe și abilități din domeniul pedagogic – Cum predăm?  Cunoștințe din domeniul obiectului/disciplinei pe care o predăm – Ce predăm? Dar:  Profesorul nu este numai un pedagog  Profesorul nu este numai un expert în domeniul pe care-l predă Este necesară o cunoaștere pedagogică a conținuturilor de învățat.Cunoștințe și abilități necesare predării-învățării (modelul Pedagogical Content Knowledge al lui Shulman.

Cunoștințe ale profesorului cu privire la educarea copilului  Cunoștințe explicite . 3. reguli sau moduri de organizare şi utilizare a acestor informaţii metodica predării conţinutului – ce metode.se referă la: 1. conţinutul predat – informaţii / date precum şi structuri. strategii sau materiale folosesc pentru a transmite conţinuturile curiculum – materialele şi programele utilizate de cadrele didactice ca instrumente în predare 2. .

4. . a modului de funcţionare a instituţiei şi a comunităţii în care aceasta funcţionează finalităţile educaţionale – care susţin demersul cadrului didactic de motivare pentru învăţare 5. 6. pedagogia generală – principii de management şi organizare a clasei / grupei care nu sunt relaţionate cu un conţinut anume elevi (cei care învață) – înţelegerea particularităţilor celor cărora li se adresează predarea în scopul individualizării şi ajustării constante a acesteia la aceste caracteristici contextul educaţional – înţelegerea clasei/grupei. 7.

Unii copii sunt îndărătnici și pentru modelarea lor pedeapsa trebuie folosită mai des.    . experienţele şcolare şi ale comunităţii  Toţi copii pot fi motivaţi pentru învăţare dacă se cunosc metode adecvate. în activitățile educative trebuie să se folosească metode de aprobare și apreciere. Toți copiii vor să fie apreciați și.Cunoștințe/teorii implicite cu privire educarea copilului  Surse ale teoriilor implicite: experienţele personale. Inteligența este o aptitudine generală (prin urmare ea este în mare parte înnăscută). prin urmare.