EVIDENCIJA IZ ČLANA 54.

ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU
Obrazac broj 9. Naziv poslodavca: Povreda na radu sa smrtnom posljedicom i teške povrede Pojedinačna Kolektivna Broj stradalih Lični podaci stradalih, životna dob i pol Datum i vrijeme nastanka povrede Vrijeme prijave nadležnoј inspekciji rada Prijava MUP – smrtne, teške ili kolektivne povrede

Napomena

Evidenciju uredio:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful