KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN SELANGOR

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN DUA

MINGGU 1

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Menggambar Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :Rumahku Aktiviti :Lukisan

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan, rupa, bentuk, warna, imbangan, dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya lukisan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat lukisan. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan lukisan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Garisan – selari dan bersilang. 1.1.1.2 Rupa – organik dan geometrik. 1.1.1.3 Bentuk – ilusi 1.1.1.4 Warna – primer dan sekunder 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.2 imbangan – simetri 1.1.2.3 Kepelbagaian – rupa dan garisan 1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam membuat lukisan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam penghasilan karya 1.1.2.1 Alat – tiada 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, pensel, pensel warna, atau oil pastel 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik – garisan selari atau garisan bersilang 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan 1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : rupa, bentuk, warna,

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN imbangan, dan kepelbagaian dalam penghasilan lukisan. 1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

CATATAN

2&3

Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :Hiasan Dinding Aktiviti: Lipatan dan Guntingan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa, warna, imbangan, kontra, dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan guntingan. 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Rupa – organik dan geometri 2.1.1.2 Warna – primer 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 Imbangan – simetri 2.1.2.2 Kontra – warna 2.1.2.3 Harmoni – perulangan motif 2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik lipatan dan guntingan. . 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 Alat – gunting dan pensel 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, kertas warna dan gam. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 2.2.2.1 Teknik – lipatan dan guntingan.

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan dalam penghasilan corak terancang. 2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan, kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. 2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

CATATAN

4

CUTI TAHUN BARU CINA 2012
Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Semula jadi 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk, ruang, imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan stabail. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan stabail. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan stabail. 3.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni. 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 3.1.1.2 Ruang – susunan objek 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 Imbangan – semetri 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.

5&6 Tajuk: Bunga Aktiviti: Stabail

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3.2.1.1 Alat – gunting 3.2.1.2 Bahan – pensel warna, kad manila, gam, straw, doh, botol plastik, dan gambar daripada majalah atau salinan fotostat. 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya. 3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan stabail. 3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan, dan harmoni dalam penghasilan karya. 3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

CATATAN

Mengenal Kraf Tradisional Tema: Objek Buatan Manusia 7&8 Tajuk : Gasing Mudah

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk, warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan gasing.

4.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.

gam.2 Prinsip rekaan 4. 4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.3. 4. 4.1 Imbangan – simetri 4.2 Mengetahui penggunaan media. lidi sate.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4.2.1 Bentuk – konkrit 4.3. 4.1. sejarah seni. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2. 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.2 Warna – primer dan sekunder CATATAN 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya.1.1 Alat – gunting 4. 4.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 3. 4. box board.4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gasing. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan gasing. STANDARD PEMBELAJARAN 4. dan budaya. 4. warna.1 Unsur seni 4.2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gasing.2. 4. dan imbangan dalam penghasilan gasing. kefahaman media.1.1. media. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.1.2.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. 4. .MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Aktiviti: Gasing STANDARD KANDUNGAN 2.4.1.1. dan krayon atau pensel warna.

imbangan.1 Mengenal dan menyatakan jenis. 1.2 Mengetahui penggunaan media.1. 1.1.1. bentuk. 1. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.4.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.jenis media dalam penghasilan karya 1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan. teknik.1. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar 9 Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :ROBOT Aktiviti : Gosokan 2. dan budaya. 1. dan proses dalam penghasilan karya 1.2 Kepelbagaian – jalinan dan ton warna 1. sejarah seni.2.2.2.1.1 Kontra – jalinan 1.2 Bahan – kertas lukisan.2 Prinsip rekaan 1. . kefahaman media. EMK : TMK. Kreatif dan Inovasi. 4.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.2.2. pensel dan pensel warna. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi.2. 1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.1 Unsur seni 1. 1. 1. objek buatan manusia dan karya menggambar teknik gosokan.1 Teknik – gosokan.2.2.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menggambar teknik gosokan.1 Garisan – selari dan bersilang. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan gosokan. warna.1 Alat – pelbagai jenis permukaan berjalinan 1. rupa. 3.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gambar. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

2. prinsip keseimbangan pada corak rekaan. media. kertas lukisan. . imbangan.2. warna. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak. kontra. 1. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan. 2.1.2.3.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK.4. dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.1 Harmoni – perulangan motif 2. 3. warna.1. berus lukisan. kontra.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN Membuat Corak dan Rekaan 10 Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Corak Pembalut Hadiah Aktiviti : Cetakan 1.2 Warna – primer 2.1.4.1 Unsur seni 2.1. sejarah seni dan budaya. 2. dan warna air.3.3.2 Bahan – gam UHU.1 Rupa – organik atau geometri 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur rupa dan warna.4. 2. Keusahawanan. Penzahiran idea melalui pelbagsi sumber.1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan. tali parcel.1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. .1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1.2 Prinsip rekaan 2. dan teknologi dalam membuat corak.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.1 Alat – bongkah kayu. 2.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1. 1.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. palet dan surat khabar.1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa. 4. 1.

dan karya seni dalam penghasilan topeng muka.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak cetakan. TMK. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN 11 Membentuk dan Membuat Binaan 12 Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Muka Haiwan. jalinan imbangan dan kesatuan.2. 2.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1. 4.3.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam penghasilan corak.sekunder 3.2 Jalinan – tampak dan sentuh . imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi.3.1. 2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi.1.1.1 Bentuk – konkrit 3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. 2. 2. warna.1.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk.3. 2. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan topeng PERTAMA 2012 ( BULAN MAC ) 3. Aktiviti : Topeng Muka. imbangan.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.4. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.4.2.2.1 Teknik – cetakan. ruang. warna.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Warna . 2.

teknik.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. benang.2 Penegasan – bahagian muka.3. 3.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN muka. warna.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2 Prinsip rekaan 3.2.1 Alat – tiada 3.4. jalinan.1.1. media. sejarah seni.3. gam.3 Menghargai karya sendiri dan rakan CATATAN .2 Mengetahui penggunaan media.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan topeng muka. 3. STANDARD PEMBELAJARAN 3.2.3.1 Imbangan – semetri 3. 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3. kad manila. 3. 4.2. 3. tali atau gelang getah.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3. imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan topeng muka. 3. 3. dan proses dalam penghasilan karya. dan budaya.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.2 Bahan – pensel warna. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.2. kefahaman media.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka.1.2.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1. 3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3. 3.4.1.

3. 3. gam. Kreativiti dan Inovasi. dan karya seni dalam penghasilan topeng muka.2 Mengetahui penggunaan media. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D. 3.3.2. 3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. dan proses dalam penghasilan karya. jalinan.1.sekunder 3.2.1.2 Prinsip rekaan 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan topeng muka.1 Imbangan – semetri 3.3. 3.2. 3. 3.2 Penegasan – bahagian muka.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN EMK : TMK. ruang. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi. 2. Keusahawanan.2. media. dan budaya. Aktiviti : Topeng Muka. jalinan imbangan dan kesatuan.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk. sejarah seni. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. kad manila.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3.1 Alat – gunting 3.1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1. 3. 4. teknik. serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka.2 Warna .3. benang. warna.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan topeng muka.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3. warna.2 Bahan – pensel warna.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Jalinan – tampak dan sentuh 3.1.1. kefahaman media.2.1. Nilai murni CATATAN 13 Membentuk dan Membuat Binaan Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Muka Haiwan.1. tali atau gelang getah.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 Bentuk – konkrit 3. imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya.1. 3.1.2.1. 1. . Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan topeng muka.

4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.1. 1. sejarah seni. 4.sentuh 4. 4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan kraf tembikar – buyung.2. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan kraf tembikar dalam bentuk 3D.2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4. 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 4. .1 Unsur seni 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing. 2. dan budaya.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kraf tembikar buyung.buyung.1 Imbangan – simetri 4. 4.2. 4.2 Jalinan . media.2. kefahaman media.2 Teknik – lingkaran. Aktiviti : Tembikar – Teknik Lingkaran.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.1. 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.1.2.1 Alat – tiada.1 Bentuk – konkrit 4. 3. 4. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber. Keusahawanan. Nilai murni CATATAN Mengenal Kraf Tradisional 14 & 15 Tema: Objek Buatan Manusia Tajuk : Buyung.1.1. 3.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3. Kreativiti dan Inovasi.4. warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan kraf tembikar buyung.4.2 Mengetahui penggunaan media. kajian.2 Prinsip rekaan 4.2.2 Bahan – doh atau tanah liat.1.. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan teknologi dalam penghasilan kraf tembikar .2.1.

4.1.1.2.1. dan karya seni dalam penghasilan gambar menggunakan teknik resis.1 Kontra – garisan dan warna 1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.buyung. 1. 3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan resis.2 Prinsip rekaan 1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.2.3.1.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. dan imbangan dalam penghasilan kraf tembikar .1 Garisan – kesan lilin atau oil pastel 1. 1.1. 4. 1. 1.3 Warna . Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat resis.sekunder. EMK : TMK.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4.2 Harmoni – rupa dan bentuk. 4.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 4. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar Tema : Alam Semula jadi. rupa. Kreatif dan Inovasi.3. jalinan.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan kraf tembikar . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis. Aktiviti : Resis.buyung. imbangan. 16 Tajuk : Bunga Kebangsaan. 4. 4. 1.1 Alat – berus lukisan dan palet.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.3. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik resis.1.2.2.1. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi.1. warna.1 Unsur seni 1.1. dan budaya.2 Rupa – hal benda.1.4. . bentuk. 1.jenis media dalam penghasilan karya 1. 1. 2. sejarah seni.1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan.

1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3 Jalinan .3. bentuk.1. warna. 2.3.2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Teknik – resis.4.1 Garisan – pelbagai jenis garisan.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan corak teknik tiupan.1.2 Warna – sekunder 2. 1.3.1.1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. 1. lilin.2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK.2. kefahaman media.4.2 Mengetahui penggunaan media. atau oil pastel dan warna berasaskan air. ritma dan pergerakan serta kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak teknik tiupan. dan proses dalam penghasilan karya 1.1. Aktiviti : Tiupan.tampak . 2.2. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. 1. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan. 1. 1.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.1. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN Membuat Corak dan Rekaan 17 Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Hiasan Bingkai Gambar. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan.2 Bahan – kertas lukisan.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. warna. 1.1 Unsur seni 2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. jalinan.1.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1. teknik. 2. 1. Keusahawanan. rupa.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : garisan.

2.4.2.2. 2.1.2 Kepelbagaian – warna.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. 2.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2. 2. media.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. dan warna berasaskan air. 2.4.2. 2. garisan dan jalinan. 3.2.3.1 Teknik – tiupan.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan corak.1. straw dan surat khabar. TMK.2 Bahan – gam. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. 2. irama dan pergerakan dalam penghasilan karya.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : garisan. 4.1 Alat – berus lukisan. CATATAN .2 Prinsip rekaan 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik tiupan.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 2.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak.1. STANDARD PEMBELAJARAN 2. sejarah seni dan budaya. 4. jalinan. Keusahawanan dan Nilai murni.2.2. 2. warna.3. 2. 2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi.2.1 Ritma dan pergerakan – garisan pelbagai arah. palet.1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam penghasilan corak. . kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak tiupan. kertas lukisan.

1 Teknik – basah atas kering. teknik. . warna berasaaskan air. warna. ruang.2.1.2 Bahan – kertas lukisan. media serta proses dan teknik dalam membuat catan. bentuk.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan CATATAN 18 Tajuk : Pokok Bunga.2 Jalinan – tampak 1.2.2. dan budaya. objek buatan manusia dan karya catan. 4. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan catan.2 Mengetahui penggunaan media.1 Bentuk – ilusi 1.1.1.sekunder 1. Aktiviti : Catan.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. cat poster.2 Prinsip rekaan 1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. 1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Menggambar Tema : Alam Semula jadi.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 1. palet.1.1.3 Warna .1. 1. 1.2.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat catan. 1.1.1 Unsur seni 1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. kefahaman media. imbangan dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi.2. dan proses dalam penghasilan karya 1.1. sejarah seni. 3.1.2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan catan.jenis media dalam penghasilan karya 1.1. STANDARD KANDUNGAN 1.3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti jalinan. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Alat – berus lukisan.3. 1. 2. 1. tempera.2 Imbangan – ruang lukis.1 Mengenal dan menyatakan jenis.

kontra. media. 2.3 Harmoni – perulangan motif 2.2 Prinsip rekaan 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa. 1.2.2.1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2. 2.2.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. imbangan. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN 19 Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :Hiasan Dinding Aktiviti: Lipatan dan Guntingan 1.1 Unsur seni 2. prinsip keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan guntingan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK.2 Kontra – warna 2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Rupa – organik dan geometri 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. sejarah seni dan budaya.2 Warna – primer 2. .1.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.1. bentuk. 4.4. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik lipatan dan guntingan.1.1. 1. imbangan dan kesatuan dalam penghasilan catan.3.4.1. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan. 3.1 Imbangan – simetri 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak. warna.1. 2.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan. 2.1 Alat – gunting dan pensel . ruang.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. warna.2.1.1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna.4. Keusahawanan.1.

2.4. ruang. ruang.2 Ruang – susunan objek 3.1 Unsur Seni 3.3.konkrit 3.2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2. 3. 2. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa. 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. 4. 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 Bentuk .2. TMK. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan stabail. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Membentuk dan Membuat Binaan 20 Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Haiwan Bersayap Aktiviti: Stabail 1.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan stabail.3. 2.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2. 2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi.2. imbangan.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Bahan – kertas lukisan.1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.2 Prinsip rekaan 3.2.2.3.1.1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan dalam penghasilan corak terancang. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.1 Teknik – lipatan dan guntingan.1.1.4. kertas warna dan gam. imbangan dan harmoni.1. 3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1. warna. 2.1. 2.1 Imbangan – semetri . kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan.

3. 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3. gam.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2.2.3. kefahaman media. Kreativiti dan Inovasi. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4. 3. 3. 3.3. doh.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK.2 Bahan – pensel warna.3. Nilai murni CATATAN .2. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan stabail. dan budaya. teknik.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.4.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. botol plastik. dan harmoni dalam penghasilan karya.1.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. 3. STANDARD PEMBELAJARAN 3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan stabail. media.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3. ruang. dan gambar daripada majalah atau salinan fotostat. sejarah seni.1 Alat – gunting 3. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D. dan proses dalam penghasilan karya. kad manila.4. Keusahawanan.2 Mengetahui penggunaan media.2. 4.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3. imbangan. straw.

dan krayon atau pensel warna.1.2. warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan gasing.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. box board. 4.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan gasing.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Mengenal Kraf Tradisional STANDARD KANDUNGAN 1. dan imbangan dalam penghasilan gasing.2.3. 4. 4.2.2.2.1.2 Warna – primer dan sekunder 4.1 Alat – gunting 4. CATATAN 21 Tema: Objek Buatan Manusia Tajuk : Gasing Mudah Aktiviti: Gasing .3. 4. 4.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4.1 Unsur seni 4. kefahaman media.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 3. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.2 Mengetahui penggunaan media.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gasing. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.1. 4.1 Imbangan – simetri 4. 4. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gasing. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.1. warna.1.1 Bentuk – konkrit 4.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing. 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.2 Prinsip rekaan 4.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. lidi sate. sejarah seni. 2. media. STANDARD PEMBELAJARAN 4. dan budaya.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.1.3. teknik dan proses dalam penghasilan karya. gam.1.2.

2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan. bentuk. Kreatif dan Inovasi.4.1.1 Garisan – selari dan bersilang. rupa.1 Teknik – gosokan.2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1. sejarah seni. kefahaman media.1 Mengenal dan menyatakan jenis. 4. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi.1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan gosokan. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar 22 Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Pasu Bunga Aktiviti : Gosokan 2.4. pensel dan pensel warna. 1. 1.2 Prinsip rekaan 1. 1. 4.2 Kepelbagaian – jalinan dan ton warna 1.1 Unsur seni 1. 1. .1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gambar. 4.2.1 Alat – pelbagai jenis permukaan berjalinan 1. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan.1.2 Mengetahui penggunaan media.1. 1.1.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.2. dan proses dalam penghasilan karya 1. objek buatan manusia dan karya menggambar teknik gosokan.1 Kontra – jalinan 1.2.2. warna. 1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1. dan budaya.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menggambar teknik gosokan. teknik.jenis media dalam penghasilan karya 1.2 Bahan – kertas lukisan. imbangan.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri. EMK : TMK. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan. 1. 3.

3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. palet dan surat khabar.1 Harmoni – perulangan motif 2.2. Keusahawanan.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1.4.1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK.3. kertas lukisan. 2012 ( BULAN MEI & JUN ) 2.1 Unsur seni 2. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN 23 & 24 CUTI SEMESTER PERTAMA 1. 2. 2.1 Alat – bongkah kayu.3.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. warna. dan warna air.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1 Rupa – organik atau geometri 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan. 2. warna.4.2 Bahan – gam UHU. kontra.2. dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.1. media. 1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.1. 3. 25 Membuat Corak dan Rekaan Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Corak Pembalut Hadiah Aktiviti : Cetakan .2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1. 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.2 Prinsip rekaan 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak.2. sejarah seni dan budaya. 4. 2. kajian.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur rupa dan warna.2 Warna – primer 2. kontra.1.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan.4.2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa.1. dan teknologi dalam membuat corak. tali parcel. imbangan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Penzahiran idea melalui pelbagsi sumber. . berus lukisan. prinsip keseimbangan pada corak rekaan. 1.1.1.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

imbangan. warna.3.1.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.1. 2.2 Penegasan – bahagian muka.1. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi.2. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.1 Bentuk – konkrit 3.3.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. warna. 2.1. 2. ruang. jalinan imbangan dan kesatuan. Tajuk : Muka Haiwan. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. 3.2.1 Imbangan – semetri 3. TMK.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2. 2.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi. 3.1 Teknik – cetakan.2 Prinsip rekaan 3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa. dan karya seni dalam penghasilan topeng muka. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak cetakan.3.4.1. .2 Jalinan – tampak dan sentuh 3.1.1.4. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN 26 Membentuk dan Membuat Binaan Tema : Alam Semula jadi 1.2 Warna . Aktiviti : Topeng Muka.1.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2. 2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.sekunder 3. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan topeng muka.2.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam penghasilan corak.2.1.

3. dan proses dalam penghasilan karya. sejarah seni. 3.4. 3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan topeng muka. 3.2. gam. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D. tali atau gelang getah.3.2. warna. dan budaya.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.4. benang. 3. Keusahawanan.3 Menghargai karya sendiri dan rakan CATATAN EMK : TMK. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan topeng muka.2 Mengetahui penggunaan media. Nilai murni .3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.2. STANDARD PEMBELAJARAN 3. Kreativiti dan Inovasi.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. jalinan. kefahaman media.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3.2.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3. 3. 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka. media.2 Bahan – pensel warna. 4. teknik. kad manila. imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya.4.1 Alat – gunting 3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3. 3.

2. 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.1.2. teknik dan proses dalam penghasilan karya.2.2 Mengetahui penggunaan media.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.1.2.buyung.1 Unsur seni 4. .1 Imbangan – simetri 4. media.3.2 Jalinan . Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan kraf tembikar – buyung. sejarah seni. warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan kraf tembikar buyung.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kraf tembikar buyung. 4. 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.2.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 1. kajian.buyung.sentuh 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan kraf tembikar .1. CATATAN Mengenal Kraf Tradisional 27 Tema: Objek Buatan Manusia Tajuk : Buyung.3.1. STANDARD PEMBELAJARAN 4.2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Bahan – doh atau tanah liat. dan imbangan dalam penghasilan kraf tembikar .3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 4. Aktiviti : Tembikar – Teknik Lingkaran. 4.2 Prinsip rekaan 4. 4.2 Teknik – lingkaran.1 Bentuk – konkrit 4.1.3.buyung. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber.2. kefahaman media. 4. dan budaya. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan kraf tembikar dalam bentuk 3D..1. 4.1 Alat – tiada. 4.2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 4. 4. jalinan. 2. dan teknologi dalam penghasilan kraf tembikar . 4.

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Garisan – kesan lilin atau oil pastel 1. 1. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat resis. dan karya seni dalam penghasilan gambar menggunakan teknik resis. 1.2. 4. 2 Bahan – kertas lukisan. warna. 1.1.1. imbangan.2 Rupa – hal benda.jenis media dalam penghasilan karya 1.1. 1.1 Unsur seni 1. 2.4.1 Kontra – garisan dan warna 1. teknik.2. Alat – berus lukisan dan palet.1. Kreatif dan Inovasi.2 Prinsip rekaan 1. dan budaya.1.2. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar Tema : Alam Semula jadi. .1.2.3 Warna .1. Aktiviti : Resis.1.2.4. EMK : TMK. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi.1.2. rupa. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan resis. 28 Tajuk : Bunga Kebangsaan.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.1.2.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis. sejarah seni.1.1 Teknik – resis.2 Mengetahui penggunaan media. 1.2 Harmoni – rupa dan bentuk. 1. dan proses dalam penghasilan karya 1.1. 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan. lilin. 1.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri. 4. 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. bentuk.sekunder. atau oil pastel dan warna berasaskan air.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik resis.

1. 1. 1. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN Menggambar Tema : Alam Semula jadi.3 Warna .1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. 3. Aktiviti : Catan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan catan.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. rupa.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK. 1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.4. media serta proses dan teknik dalam membuat catan. 1. warna. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.2.1.4.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. . warna. bentuk. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti jalinan.3. 1.1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Imbangan – ruang lukis.1.2 Prinsip rekaan 1.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : garisan.4.3. 29 Tajuk : Pokok Bunga.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.1.2 Jalinan – tampak 1. ruang. imbangan dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi.1 Bentuk – ilusi 1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.3.1 Unsur seni 1. 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat catan. 2.1.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.1. kefahaman media. 1. bentuk.sekunder 1. Keusahawanan. objek buatan manusia dan karya catan.1.1.

1 Teknik – basah atas kering.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. Keusahawanan. 1.3.2. 1. 1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2 Bahan – kertas lukisan.3. palet.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1. imbangan dan kesatuan dalam penghasilan catan.2. sejarah seni.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.2. teknik. ruang. 1. dan proses dalam penghasilan karya 1. 1.2.3. 1.2 Mengetahui penggunaan media. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis. warna berasaaskan air.1. dan budaya. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni .1. cat poster.2.2.4.4. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan catan.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan 1. kefahaman media.4. bentuk.1 Alat – berus lukisan. 1.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK. tempera.jenis media dalam penghasilan karya 1. warna.

media.2. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. 4.1 Teknik – lipatan dan guntingan.1.1 Imbangan – simetri 2. sejarah seni dan budaya. CATATAN 30 Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :Hiasan Dinding Aktiviti: Lipatan dan Guntingan . STANDARD PEMBELAJARAN 2. kertas warna dan gam. warna.2 Bahan – kertas lukisan.2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2 Kontra – warna 2.1.3 Harmoni – perulangan motif 2. imbangan. 2.2.1 Alat – gunting dan pensel 2. . Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa. 2.1.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1. 2.2.3. 2. warna.1 Unsur seni 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan.1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna.1.3.1.2 Prinsip rekaan 2. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan.1 Rupa – organik dan geometri 2. kontra. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik lipatan dan guntingan.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 1.2.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan dalam penghasilan corak terancang.3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 2.2. imbangan.2. 3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.1. 2. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.1. 2.2 Warna – primer 2.1. prinsip keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan guntingan.2.

1. gam. doh.1.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan stabail. straw.2.2 Mengetahui penggunaan media.1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi.2 Bahan – pensel warna. 2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. teknik. media. TMK.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi. serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2. 4.2 Ruang – susunan objek 3.2. . ruang. 2. dan budaya.2.1 Bentuk .4.1. sejarah seni.1 Unsur Seni 3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Alat – gunting 3. 3. 3.konkrit 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3. 3.1. 3.1 Imbangan – semetri 3. kad manila.2 Prinsip rekaan 3.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.1.1. ruang. imbangan dan harmoni. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan stabail. dan gambar daripada majalah atau salinan fotostat. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan stabail.1.2. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN 31 Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Haiwan Aktiviti: Stabail 1. 3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. 4.1. botol plastik. dan proses dalam penghasilan karya.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk.

3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gasing. Nilai murni CATATAN 32 Mengenal Kraf Tradisional Tema: Objek Buatan Manusia Tajuk : Gasing Mudah Aktiviti: Gasing 1.3. 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.2 Prinsip rekaan 4. . imbangan.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3. Keusahawanan.1 Unsur seni 4.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan stabail.1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.3.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3.2 Warna – primer dan sekunder 4. kefahaman media. warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan gasing.1 Imbangan – simetri 4. 2.2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3. 4.1.1 Bentuk – konkrit 4. 3. 4.4. Kreativiti dan Inovasi. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gasing. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1. media. 3.1.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.1. ruang.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.1. 3. dan harmoni dalam penghasilan karya.4.

4. STANDARD PEMBELAJARAN 4.2. dan krayon atau pensel warna. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar 33 Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Rumahku 1. 4.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 4.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. warna. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. rupa.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. 4. objek buatan manusia dan karya lukisan.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan. 4.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan gasing.2. dan imbangan dalam penghasilan gasing.4.4.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Alat – gunting 4. lidi sate.2.3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4. 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan.3. 4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri. box board. imbangan. kefahaman media. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.2. gam.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. . Kreatif dan Inovasi. 4. dan budaya. 4. sejarah seni. 1. EMK : TMK. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya. warna. bentuk.2 Mengetahui penggunaan media. 4. 4.2.3.

1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3 Kepelbagaian – rupa dan garisan 1.3 Bentuk – ilusi 1.1.1 Teknik – garisan selari atau garisan bersilang 1.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : rupa.3.1. 1.2 imbangan – simetri 1.1.1.1.4 Warna – primer dan sekunder 1.2.2 Mengetahui penggunaan media. dan budaya. 4. atau oil pastel 1.1. pensel. 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan lukisan. dan kepelbagaian dalam penghasilan lukisan.2.jenis media dalam penghasilan karya 1. imbangan. 1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan 1.2.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat lukisan. 3.1. bentuk.3.1.1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Prinsip rekaan 1.1 Alat – tiada 1. sejarah seni.1.2. pensel warna. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan. teknik. kefahaman media.2.2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Aktiviti : Lukisan STANDARD KANDUNGAN 2.2. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 Unsur seni 1.2 Rupa – organik dan geometrik.2.2 Bahan – kertas lukisan.1 Garisan – selari dan bersilang.1. CATATAN . media serta proses dan teknik dalam membuat lukisan. dan proses dalam penghasilan karya 1. warna.1 Mengenal dan menyatakan jenis. 1.

1 Unsur seni 1. imbangan.4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gambar.1 Mengenal dan menyatakan jenis.2 Prinsip rekaan 1. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menggambar teknik gosokan.2.2. 1.2 Kepelbagaian – jalinan dan ton warna 1.1. 1.4.1.2. pensel dan pensel warna. warna. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan gosokan. teknik. dan proses dalam penghasilan karya 1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan.1.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. 1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 4. bentuk.jenis media dalam penghasilan karya 1. 1.1 Teknik – gosokan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1. Keusahawanan. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN Menggambar Tema : Objek Buatan Manusia 34 Tajuk : Pasu Bunga Aktiviti : Gosokan 1.2 Bahan – kertas lukisan.2 Mengetahui penggunaan media.1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK. objek buatan manusia dan karya menggambar teknik gosokan.2. 3.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.4. . dan budaya. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan. sejarah seni.1. 1.2.1 Alat – pelbagai jenis permukaan berjalinan 1. rupa.1 Kontra – jalinan 1. 1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.2.2.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.1 Garisan – selari dan bersilang. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi.1.

dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan.1. warna.1 Unsur seni 2.4.1 Rupa – organik dan geometri 2. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK.1.1.1. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN 35 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 2012 ( BULAN OGOS ) 1.3.1.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan. imbangan.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. kefahaman media.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. 1.2 Kontra – warna 2.2 Warna – primer 2. 2.3. dan kepelbagaian dalam penghasilan karya. 1.1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.4.4. Keusahawanan.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. 1.1.2 Prinsip rekaan 2.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.2.1 Imbangan – simetri 2.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.1. kontra. kontra.3 Harmoni – perulangan motif 36 Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :Hiasan Dinding Aktiviti: Lipatan dan Guntingan . 1. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa. warna.2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna. 2. prinsip keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan guntingan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak.3.

2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan.2. 2. imbangan. STANDARD PEMBELAJARAN 2. . media.1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan dalam penghasilan corak terancang.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. 2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.2. 2.1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. kertas warna dan gam.3. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN .2. 2.2. 4. TMK. warna. sejarah seni dan budaya.1 Alat – gunting dan pensel 2. 2.2 Bahan – kertas lukisan. 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2.1 Teknik – lipatan dan guntingan. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik lipatan dan guntingan. 2.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3.4. 2. 4.4.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 3.

2.1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. straw. imbangan dan harmoni. imbangan. ruang. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.2.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail. dan gambar daripada majalah atau salinan fotostat. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan stabail. 4.1 Imbangan – semetri 3.3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Bentuk .MINGGU 37 BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan stabail. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.1 Unsur Seni 3. 3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3. ruang. sejarah seni.2.2.3.3. teknik.1. botol plastik. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan stabail. 3. kefahaman media. ruang.1.2 Mengetahui penggunaan media. 3. dan harmoni dalam penghasilan karya. media. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi. doh.1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan stabail.2 Bahan – pensel warna. 3.1 Alat – gunting 3.1.1. dan proses dalam penghasilan karya. 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3.1.konkrit 3. 3. 3.1. 3. CATATAN Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Haiwan Aktiviti: Stabail .1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk.2 Prinsip rekaan 3. gam. kad manila.2 Ruang – susunan objek 3. STANDARD PEMBELAJARAN 3. dan budaya.2.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.

1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing. 3. dan budaya.1.1. warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan gasing. media.2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gasing. Kreativiti dan Inovasi. Nilai murni CATATAN 38 Mengenal Kraf Tradisional Tema: Objek Buatan Manusia 1.2 Prinsip rekaan 4.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.1 Imbangan – simetri 4. 4.4.1 Alat – gunting 4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK. 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4.4. sejarah seni. Tajuk : Gasing Mudah Aktiviti: Gasing . 4.1.1 Unsur seni 4.2. box board.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.2.2 Warna – primer dan sekunder 4. 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. lidi sate.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gasing. 3.2 Mengetahui penggunaan media.1.1 Bentuk – konkrit 4. 4.1.1.4. gam. dan krayon atau pensel warna.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.2.2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4. Keusahawanan.

Kreatif dan Inovasi.1.1 Bentuk – ilusi 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4. 1. 1. ruang. EMK : TMK. 4. media serta proses dan teknik dalam membuat catan.3 Warna .1. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan catan.1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan gasing. kefahaman media.3.1.4. objek buatan manusia dan karya catan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti jalinan. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar Tema : Alam Semula jadi.1.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.1. 4. 3. Tajuk : Pokok Bunga. 39 Aktiviti : Catan.4. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.2 Jalinan – tampak 1. warna.3.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan. dan imbangan dalam penghasilan gasing. bentuk.sekunder 1. 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat catan.2.1 Unsur seni 1. 4.1.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri. 4.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Imbangan – ruang lukis.1. 1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1. 4. warna.3. 2. .1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.4.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4.2 Prinsip rekaan 1.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. imbangan dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.

serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan catan.jenis media dalam penghasilan karya 1.2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK.3.2.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. kefahaman media.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. tempera.1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan. dan proses dalam penghasilan karya 1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan 1.2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 4. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni .2 Bahan – kertas lukisan.4. imbangan dan kesatuan dalam penghasilan catan.1.2 Mengetahui penggunaan media.1 Teknik – basah atas kering.2. warna. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan budaya.4.1 Mengenal dan menyatakan jenis. 1. 1. 1. palet.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. 1. bentuk. Keusahawanan.3. warna berasaaskan air.1 Alat – berus lukisan. ruang.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.3. cat poster. sejarah seni. 1.4. teknik. 1.

2 Prinsip rekaan 2.1 Ritma dan pergerakan – garisan pelbagai arah. ritma dan pergerakan serta kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak teknik tiupan.1.1.1.2 Kepelbagaian – warna. jalinan. 2.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam penghasilan corak.1. straw dan surat khabar. 2. 2. 2. jalinan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan. media.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. 2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan corak teknik tiupan.3. 2. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak tiupan.2. kertas lukisan. .3.1 Alat – berus lukisan.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan corak.tampak 2. 3.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 2. garisan dan jalinan. warna. warna.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2. 2. Aktiviti : Tiupan.2.2. 2. 2. irama dan pergerakan dalam penghasilan karya.2 Bahan – gam. CATATAN 40 Membuat Corak dan Rekaan Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Hiasan Bingkai Gambar. 4. palet.1 Teknik – tiupan.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 1. .1.1.1.2. dan warna berasaskan air. 2.3 Jalinan .3.2.2 Warna – sekunder 2.1 Unsur seni 2.1. 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.1. STANDARD PEMBELAJARAN . sejarah seni dan budaya.1 Garisan – pelbagai jenis garisan.3 Menggunakan bahasa seni visual : garisan.1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik tiupan.

3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi. warna berasaaskan air. 1. teknik. sejarah seni.3 Warna .MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Unsur seni 1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis. media serta proses dan teknik dalam membuat catan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat catan. dan proses dalam penghasilan karya 1. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar 41 Tema : Alam Semula jadi.sekunder 1. 1.2 Mengetahui penggunaan media. 2. palet.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.1 Alat – berus lukisan. cat poster.2 Imbangan – ruang lukis. ruang. bentuk.2 Bahan – kertas lukisan.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan catan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti jalinan. imbangan dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi. .1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. TMK.2.1.2.1. 2. dan budaya. 3.2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4. tempera. 1.jenis media dalam penghasilan karya 1.4.1. Tajuk : Pokok Bunga.2 Jalinan – tampak 1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 Teknik – basah atas kering.2.2 Prinsip rekaan 1. 4.1.2. 1. warna.1.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.2.1.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1. 1.1.4.1. 1.1. objek buatan manusia dan karya catan. Aktiviti : Catan.1.1 Bentuk – ilusi 1.

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.4. 2. prinsip keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan guntingan. 1. 2.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK.3.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.4. kefahaman media. Keusahawanan.2. ruang. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna.2. warna. 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.3 Harmoni – perulangan motif .1 Unsur seni 2.1. imbangan dan kesatuan dalam penghasilan catan. warna.2 Warna – primer 2. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan catan. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan.2 Prinsip rekaan 2.1 Rupa – organik dan geometri 2.2. imbangan.1.1.1. 2.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan 1. bentuk.2 Kontra – warna 2.1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.4.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan.1 Imbangan – simetri 2.1.1. kontra. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN Membuat Corak dan Rekaan 42 Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :Hiasan Dinding Aktiviti: Lipatan dan Guntingan 1.1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa. 1.

1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik lipatan dan guntingan. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. media.1 Teknik – lipatan dan guntingan.4.1. sejarah seni dan budaya.2.2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 3.3. Keusahawanan dan Nilai murni . 2. TMK. .1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. 2.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.2.2.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan dalam penghasilan corak terancang. 2. 4.2. imbangan.1 Alat – gunting dan pensel. 2.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa.2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 2.3.2 Bahan – kertas lukisan.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi. 2. 2. 2. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. 4. warna.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kertas warna dan gam.

2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1. teknik. sejarah seni. 2. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi.1. dan harmoni dalam penghasilan karya.2 Mengetahui penggunaan media. CATATAN 43 .1. serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail. dan proses dalam penghasilan karya. STANDARD PEMBELAJARAN 3.2. kad manila.2 Ruang – susunan objek 3. dan gambar daripada majalah atau salinan fotostat. 3. doh.1.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. 3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan stabail.1.1. ruang. ruang.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. kefahaman media. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan stabail.1 Unsur Seni 3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.1 Imbangan – semetri 3. 3.2. botol plastik.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan stabail. dan budaya.2.1. 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan stabail.2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.1 Alat – gunting 3. 3.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Haiwan Bersayap Aktiviti: Stabail STANDARD KANDUNGAN 1. straw. 4.konkrit 3. 3. gam. ruang. imbangan dan harmoni.2 Bahan – pensel warna.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk.2 Prinsip rekaan 3. imbangan.3. media.3.1.2.1 Bentuk .1.3.

dan budaya. 4.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. 4.1. 3.1.1. sejarah seni.1 Bentuk – konkrit 4. Kreativiti dan Inovasi. warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan gasing.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gasing.2.2.2. Keusahawanan. 3. teknik dan proses dalam penghasilan karya.2. Nilai murni CATATAN Mengenal Kraf Tradisional Tema: Objek Buatan Manusia 44 Tajuk : Gasing Mudah Aktiviti: Gasing 1. dan krayon atau pensel warna. .4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing. gam. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gasing. lidi sate. media. 4. 4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4.2 Mengetahui penggunaan media.1 Alat – gunting 4.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4.4.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.2.1. 4.1.4. 4. kefahaman media. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing. 2. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.1 Imbangan – simetri 4.1.1. 4.2 Warna – primer dan sekunder 4. box board.1 Unsur seni 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.2.2 Prinsip rekaan 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.

2 Kepelbagaian – jalinan dan ton warna 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan.jenis media dalam penghasilan karya 1.3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Kreatif dan Inovasi.1 Garisan – selari dan bersilang.2 Prinsip rekaan 1. 4. .MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri. warna.1.1.2. objek buatan manusia dan karya menggambar teknik gosokan. warna. 4. rupa.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menggambar teknik gosokan.1.3. sejarah seni.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.1 Unsur seni 1.2.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Pasu Bunga 45 Aktiviti : Gosokan 2.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. 4. 3.1.1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan gosokan. 4.4.1 Mengenal dan menyatakan jenis.1 Kontra – jalinan 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gambar. 1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan gasing.4. 1.4. dan imbangan dalam penghasilan gasing.3. dan budaya. 4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan. 4. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. 1. bentuk. imbangan.1. 1. EMK : TMK.

kefahaman media.4. kontra.2.2.3. 1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 1.1.2 Mengetahui penggunaan media.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni . 1.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.2.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1. dan kepelbagaian dalam penghasilan karya. 1.1.4.2. warna. teknik. pensel dan pensel warna.1 Teknik – gosokan. Keusahawanan.3. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan. 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK.1 Alat – pelbagai jenis permukaan berjalinan 1.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. dan proses dalam penghasilan karya 1. 1.3.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 1.4.2 Bahan – kertas lukisan.

kajian. 2. kertas lukisan. 2.2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa. 2.2. 4.1.2. 3.1. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan.2.1.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif . 2. Penzahiran idea melalui pelbagsi sumber. 2. sejarah seni dan budaya.2 Bahan – gam UHU. warna. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur rupa dan warna.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 1. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak cetakan.3. prinsip keseimbangan pada corak rekaan.1 Teknik – cetakan. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.1. media. berus lukisan. dan teknologi dalam membuat corak.1.2. kontra. palet dan surat khabar.2.2.1.1. 2. dan warna air.1 Rupa – organik atau geometri CATATAN 46 Membuat Corak dan Rekaan Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Corak Pembalut Hadiah Aktiviti : Cetakan 2.1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1 Harmoni – perulangan motif 2. STANDARD PEMBELAJARAN 2. 2. 2.2 Warna – primer 2. tali parcel.1 Unsur seni 2. . imbangan.1 Alat – bongkah kayu.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak.2 Prinsip rekaan 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.

TMK.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam penghasilan corak. Rabu Ketua Jurulatih Utama Kebangsaan.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2. Hj. . 2.4.3.3. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. warna. Roszaini B. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN 47 & 48 CUTI SEMESTER AKHIR TAHUN 2012 Disediakan oleh : En.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. Negeri Selangor. 4.4. Dunia Seni Visual KSSR.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. imbangan. 2.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful