Universitatea “Tibiscus” din Timişoara Facultatea de Psihologie

MANAGEMENTUL PRIN OBIECTIVE
Conf. dr. ing. Dan L. Lacrămă

Managementului prin obiective reprezintă un set de proceduri . care începe cu stabilirea obiectivelor şi continuă cu o fază de planificare . Managementul prin obiective reprezintă unul dintre sistemele de planificare şi control cu cea mai largă utilizare în organizaţii.Definiţie Termenul de management prin obiective – a fost introdus de Peter Drucker în 1954 şi a mai fost numit managementul scopurilor sau managementul pe bază de rezultate. un proces de control şi un sistem periodic de revizuire urmat de o evaluare a performanţelor .

Metodologia de aplicare (1) Pentru ca managementul prin obiective să fie eficient trebuie ca obiectivele să fie identificate la 3 nivele ale organizaţiei : la nivel înalt – trebuie stabilită misiunea organizaţiei . care reprezintă esenţa managementului prin obiective . . apoi stabilite obiectivele cheie ( finale ) care trebuie atinse . Aceasta este etapa stabilirii în colaborare a obiectivelor . Toate celelalte obiective şi planuri de activitate stabilite în alte etape ale procesului trebuie să facă referire directă la unul sau mai multe dintre aceste obiective o dată stabilite obiectivele “ de prim plan” ale organizaţiei se trece la stabilirea obiectivelor la nivel de echipă (serviciu ) al III-lea pas în procesul de stabilire de obiective îl reprezintă stabilirea de obiective individuale a căror atingere este importantă pentru atingerea obiectivelor organizaţiei.

Toate celelalte obiective şi planuri de activitate stabilite în alte etape ale procesului trebuie să facă referire directă la unul sau mai multe dintre aceste obiective de “ prim plan “. Se recomandă să se selecteze până la 10 obiective de “ prim plan “.Metodologia de aplicare (2) Managementul prin obiective presupune stabilirea de obiective în timp : În prima etapă la nivelul organizaţiei se stabileşte direcţia generală. .

Caracteristicile obiectivelor Obiectivele trebuie să fie precise şi măsurabile Obiectivele trebuie stabilite pentru o perioadă de timp Obiectivele trebuie să fie clare şi lipsite de ambiguităţi Obiectivele trebuie să constituie o provocare dar să nu depăşească posibilităţile subalternului Obiectivele trebuie să fie orientate spre rezultat Obiectivele trebuie să fie în acord cu obiectivele şi politicile organizaţiei Lista trebuie să cuprindă cel mult 5 obiective ordonate în funcţie de prioritate .

Nivelul echipă La nivel de echipă (serviciu) se stabilesc obiectivele echipei prin realizarea unui plan de acţiune al echipei. Se poate întâmpla ca pentru o echipă acest lucru să fie o reafirmare a obiectivelor de « prim plan « . Fiecare echipă va realiza acest plan şi se vor stabili de comun acord obiectivele pentru fiecare echipă . . Oricum planul de acţiune al echipei se referă la obiectivele de” prim plan”.

Evaluarea planului individual de acţiune se realizează prin întâlniri între şef şi fiecare subaltern al său trimestrial pentru a discuta rezultatele eforturilor depuse de subalterni . Planul individual de acţiune reflectă clar contribuţia angajatului la planul de acţiune al echipei şi implicit la obiectivele organizaţiei . În general o persoană poate să aibă între 6 – 10 obiective .Nivelul individal (1) În urma realizării planului de acţiune al echipei se trece la stabilirea de obiective individuale prin realizarea unui plan individual de acţiune. . Acesta este analizat împreună cu managerul de echipă şi aprobat .

se stabilesc acţiunile de dezvoltare şi propunerile referitoare la punerea în practică a acestora .Nivelul individal (2) După evaluare trebuie să fie evidenţiate clar ce obiective au fost atinse total. . Prin urmare între obiective şi realizări apar discrepanţe. parţial şi deloc. La completarea planului de dezvoltare a competenţelor. se clarifică anumite aspecte care sunt apoi aboradate în planul de dezvoltare a competenţelor. În analiza discrepanţelor.

Avantajele managementului prin obiective Permite indivizilor să ştie ce se aşteaptă de la ei şi le clarifică rolurile Permite identificarea problemelor şi îi încurajează pe manageri să stabilească planuri de acţiune şi date ţintă de rezolvare a problemelor Imbunătăţeşte comunicarea între manageri şi îi motivează Indivizii ajung să cunoască obiectivele organizaţiei şi îşi orientează activitatea spre atingerea lor Oferă criterii de evaluare mai obiective şi asigură echitatea procesului de evaluare Asigură dezvoltarea personalului prin raportarea rezultatelor obţinute la cele scontate . .

iar introducerea managementului prin obiective nu ar putea avea efectele scontate Alţi manageri pot folosi faptul că pot măsura atingerea obiectivelor. stabilirea de relaţii de colaborare între şefi şi subalterni poate fi imposibilă . iar acestea trebuie adaptate în permanenţă în funcţie de schimbări Managementul prin obiective nu poate rezolva toate problemele cu care se confruntă o organizaţie . . ba chiar pot da naştere la probleme : dacă evaluarea performanţelor nu este realizată corespunzător . managementul prin obiective astfel condus va avea un impact negativ asupra angajaţilor şi asupra performanţelor lor .Puncte slabe ale managementului prin obiective Managementul prin obiective poate necesita prea mult timp şi efort şi generează multe documente : trebuie completate multe formulare . pentru a stabili obiective imposibil de atins şi pentru a stabili pedepse pentru cei care nu le pot atinge . acest lucru poate crea conflicte între manageri şi subalterni lor . deoarece această etapă are influenţe directe asupra salariilor şi a promovărilor Pentru unele organizaţii puternic ierarhizate .

organizaţiile care implementează managementul prin obiective reuşesc să îşi motiveze puternic angajaţii . Prin explicarea clară a aşteptărilor .Concluzii Managementul prin obiective are avantaje atât pentru indivizi cât şi pentru organizaţie . prin faptul că oferă angajaţilor posibilitatea de a-şi stabili obiectivele şi prin aşezarea rezultatelor evaluării la baza sistemului de recompense . .

VA MULTUMESC PENTRU ATENTIE! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful