S.C. TUSNAD S.A BĂILE TUŞNAD PLAN DE INVESTIŢII pe anul 2009 LOCATIA Restaurant TUSNAD S.C. TUSNAD S.A.

Spălătoria Complex hotelier OLT „Dezvoltarea şi modernizarea, în vederea ridicării gradului de confort şi creşterii calităţii serviciilor turistice a hotelului OLTBăileTuşnad” - continuarea informatizării societatii - autoturism - uscător de rufe - diferenta de plată pentru proiect - alte cheltuieli privind taxe, avize, autoriaţii de construcţii, diriginte de şantier, management de proiect - lucrări de construcţii Obiectul investiţiei - hotă, conducte de evacuare Valoarea estimată 40.000 222.000 165.000 57.000 18.000 11.520.000 230.000 200.000 11.090.000 11.800.000

TOTAL GEN.

Surse de finantare: * repartizarea profitului * amortisment * surse proprii din majorare C.S. TOTAL:

671.549 lei 390.000 lei 6.521.819 lei 7.583.368 lei

* propunem majorarea capitalului social cu 4.998.181 lei (5.000.000 lei)

DIRECTOR GEN.EX. Daniela TIBEICĂ

BAILE TUSNAD Fundamentarea planului de investiţii pe anul 2009 1. S. Tusnad S. atragerea unor noi segmente de turişti şi în special reducerea treptată a dependenţei faţă de turismul practicat prin sistemul asigurărilor de stat. . • lipsa de softuri adecvate. atât pentru turiştii din ţară cât şi pentru cei din străinătate. 2.modernizarea complexului hotelier Olt. Momentan există un singur uscător de rufe. . In prezent evacuarea este asigurată printr-o hotă cu tiraj natural care nu asigură evacuarea gazelor şi a aburilor produse in timpul fluxului tehnologic. Modernizarea Complexului hotelier Olt constă în realizarea lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizare: . Realizarea acestei investiţii este imperios necesară. astfel incât. 4. imprimante. baza de tratament). 5. retea care sa cuprinda toate punctele de lucru din cadrul complexului hotelier. Devine tot mai necesar implementarea unui sistem care sa permita inglobarea tutoror activitatilor din cadrul societatii dar acest lucru nu este posibil din urmatoarele motive: • lipsa infrastructurii necesare (calculatoare. ar fi mai avantajos vânzarea autoturismului vechi şi achiziţionarea unui nou. alte echipamente periferice. Spălătoria Achiziţionarea unui uscător de rufe. un Fiat Punto a fost cumpărată în anul 2005 şi in prezent necesită reparaţii capitale. Restaurant Tusnad In bucătăria caldă a restaurantului nu sunt asigurate condiţiile normale de lucru.amenajare zonă SPA.EX. SC Tusnad SA dispune de un sistem informatic slab dezvoltat care nu permite gestionarea in mod unic toate categoriile de date. DIRECTOR GEN. pentru diversificarea serviciilor oferite de societate. care nu satisface cerinţele. costurile fiind foarte mare. Realizarea acestei investiţii va permite promovarea unor servicii noi. informatii existente în cadrul societatii si care să asigure o informare completa si în timp util a factorilor de decizie.C. Daniela TIBEICĂ . 3.A.S. birouri.A. TUSNAD S.centru de conferinţă şi agrement. nefiind rezolvată evacuarea gazelor arse de la maşina de gătit şi a aburilor produse prin procesul de fierbere a mâncărurilor. Autoturism Achiziţionarea unui autoturism este necesară societăţii. această locaţie modernizată să genereze venituri care va susţine financiar modernizarea Complexului Tuşnad şi a Bazei de Tratament. având în vedere că cel vechi. • lipsa pregatirii personalului care sa exploateze aceste echipamente. calitative.C.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.