CUPRINS

I. Conţinutul relaţiilor publice 1.1. Relaţiile publice – strategie de comunicare publică 1.2. Relaţiile publice – strategie de comunicare organizaţională 1.3. Spaţiul mediatic 1.4. Originea şi evoluţia relaţiile publice 1.4.1. Semnificaţia începuturilor 1.4.2. Etape de evoluţie şi tendinţa universalizării 1.5. Structuri în organizarea relaţiilor publice 1.5.1. Departamente de relaţii publice 1.5.2. Firme de relaţii publice Referinţe bibliografice Bibliografie suplimentară II. Relaţiile publice – proces şi sistem de influenţare socială 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Influenţarea socială – conţinut şi forme Relaţiile publice în contextul proceselor de influenţare socială Perspectiva sistemică asupra comunicării publice Perspectiva organizaţională asupra genezei şi evoluţiei funcţiilor relaţiilor publice 2.4.1. Publicitatea 2.4.2. Consilierea 2.4.3. Tendinţe în relaţiile publice Referinţe bibliografice Bibliografie suplimentară III. Suportul relaţiilor publice 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Publicul şi opinia publică – suport al relaţiilor publice Suportul mediatic al relaţiilor publice Suportul organizaţional al relaţiilor publice Suportul informaţional al relaţiilor publice Suportul imagologic al relaţiilor publice Suportul etic al relaţiilor publice

Charte deontologice ale ziariştilor 3.1.8. Aspecte metodologice 4. Suportul juridic al relaţiilor publice 3. Deontologia profesională 3. Arhitectura modelului profesional. Modelul profesional al specialistului în relaţii publice 4.8.1. „Cum nu trebuie să fie ştirile” 3.8. Legea copyright-ului Referinţe bibliografice Bibliografie suplimentară IV.8.3. Competenţe şi capacităţi ale specialistului în relaţii publice Concluzii Referinţe bibliografice Bibliografie suplimentară Propuneri de aplicaţii Propuneri de studii de caz .2.3.7.2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful