PENGISIAN LINUS (MENGIKUT NAMA MURID

)
1. Setelah berjayu login, berikut ialah menu LINUS yang baru. Klik LINUS dan submenu Pengisian LINUS akan dipaparkan. Klik Pengisian LINUS.

Atau

Klik pada Pengisian LINUS di blok tengah skrin. 2. RINGKASAN PENGISIAN LINUS Berikut ialah skrin ringkasan Pengisian LINUS.

Untuk membuat pengisian, sila buat pilihan mengikut arahan yang berwarna merah. Contohnya: Kohort: 2 (2011), Tahun Kutipan: 2011 dan Saringan: 1. Sekiranya data telah ada, skirn seperti dibawah akan dipaparkan.

1

Klik Tambah Kelas ii. Tambah Kelas untuk menambah nama kelas yang baru. Lihat 5. 3. Ada dua (2) cara untuk mendaftar kelas: i. Printer berfungsi untuk mencetak ringkasan maklumat kelas yang dipaparkan. Klik Import Data Sistem Maklumat Murid (SMM) – lihat 4 Tambah Kelas. Tong adalah untuk menghapuskan kelas dan murid yang berada didalamnya. Berikut ialah skrin Tambah Kelas: 2 .Pensil pada rajah di atas adalah untuk pengisian LINUS. TAMBAH KELAS PENTING: SILA DAFTAR KELAS TERLEBIH DAHULU.

Pilih Guru Kelas dari senarai guru yang ada. IMPORT DATA SISTEM MAKLUMAT MURID (SMM) Utiliti ini digunakan untuk mengimport data murid dari SMM. ii. iv. vi.zip. Sila baca dahulu ARAHAN/CARA TERKINI untuk mengimport data dari SMM. Senarai guru ini diambil secara ONLINE dari EMISOnline. Taip nama kelas yang berkenaan. Pilih D1 untuk Tahap1 Tahun1 dan D2 untuk Tahap1 Tahun2 Nama Kelas. SEBAIKNYA JANGAN EXPORT DATA SELURUH MURID (D1-D6) kerana size file zip akan menjadi agak besar dan proses upload file ke server akan menjadi perlahan. Export data murid mengikut Tahap (TAHAP 1 TAHUN 1 dan TAHAP1 TAHUN 2).• • • • Nama Guru Kelas. Contoh: 1MUTIARA. 4. Berikut ialah langkah-langkahnya: i. Jadi ada dua (2) zip file yang akan diimport kedalam modul LINUS. 3 . Sekiranya. Contoh: DATAHEM_D1 dan DATAHEM_D2. Sila pastikan size file tidak melebihi 2Mb. Masukkan jumlah murid yang berkenaan mengikut bangsa dan jantina. vii. sila kemaskini maklumat guru tersebut di dalam EMSIOnline (sila minta bantuan dengan Guru Data) Tahun. Buka SMM (versi 2010). nama guru tiada dalam senarai tersebut. iii. Kila Mula untuk memulakan proses import data. Klik link dipaparkan: dan skrin seperti dibawah akan v. 2BELIAN BILANGAN MURID MENGIKUT BANGSA DAN JANTINA. Klik Browse dan pilih file yang berkenaan satu-persatu.

maklumat murid tersebut TIDAK akan di insert kedalam database. sila daftarkan pula murid-murid yang berada didalam keals tersebut. ix. Tong adalah menghapus data murid. Sila pastikan yang nokp murid adalah unik. 5.viii. Sekiranya maklumat murid tersebut telah ada didalam database. 4 . x. Butang Cetak adalah untuk mencetak senarai murid dan pengesahan. Berikut ialah skrin pengisian LINUS mengikut murid: Tambah Murid adalah untuk menambah murid dan keputusan LINUS. Pensil pula berfungsi untuk mengemaskini maklumat murid dan keputusannya. PERINGATAN: Sekiranya utiliti ini gagal mengimport data murid. Sila gunakan SMM versi 2010. Hanya murid di tahap D1 dan D2 sahaja yang akan diimport. TAMBAH MURID Setelah Nama Kelas didaftarkan. kemungkinan besar file SMM tersebut berbeza versi.

Beranak. Tik kotak ini sekiranya murid ini tidak menghadiri peperiksaan Murid Berkeperluan Khas. Nama. Tidak Hadir. Tik kotak ini sekiranya murid ini Murid OKU LITERASI. Nama Murid Jantina. Nombor MyKid murid ataupun pendaftaran surat beranak murid. Keputusan akan dikira oleh sistem secara automatik berdasarkan contoh matrik dijadual 2. NUMERASI. Tik kotak berkenaan mengikut keputusan murid. Lelaki atau Perempuan Bangsa. Berikut ialah skrin Maklumat Murid dan keputusannya: • • • • • • • • No MyKid/S. Tik kotak berkenaan mengikut keputusan murid. 5 .Klik Tambah Murid untuk mendaftarkan murid dan keputusannya yang baru atau ikon pensil untuk mengemaskini keputusan sediada. Keputusan akan dikira oleh sistem secara automatik berdasarkan contoh matrik dijadual 1. Sila pilih dari senarai bangsa sediada.

Jadual 1: Contoh Keputusan Literasi (sampai K8) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 Keputusan LINUS TEGAR LINUS TEGAR LINUS LINUS ALIRAN PERDANA ALIRAN PERDANA LINUS Jadual 2: Contoh Keputusan Numerasi (sampai K10) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 Keputusan LINUS TEGAR LINUS TEGAR LINUS LINUS ALIRAN PERDANA ALIRAN PERDANA LINUS 6 .

6. PENGESAHAN Sila cetak keputusan murid mengikut kelas dan buat pengesahan. 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful