C.T.S.

TROIAN
NR 40 DIN 14.07.2009
REZULTATELE VERIFICARII PURITATII BIOLOGICE IN POSTCONTOL LA FLOAREA SOARELUI,
HIBRIZI IN ANUL 2009
Nr.
crt.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
0

Hibridul
1
Favorit
Favorit
Favorit
Favorit
Favorit
Favorit
Favorit
Favorit
Favorit
Favorit
Favorit
Favorit
Favorit
Favorit
Favorit
Favorit
Favorit
Favorit
Performer
Performer
Performer
Performer
Valentino
Vera
Vera
PR64E83
PR64E83
PR64E83
PR64E83
1

Nr. lot/partida
2
8BR3461-8BR01,02
8B01261
8B01541
8BZ4681-8BZ01
8BZ4681-8BZ02
8BZ4581-8BZ01
8CT2281-8CT01
8CT2281-8CT02
8CT2281-8CT03
8CT2291-8CT01
8CT3841-8CT01
8CT3841-8CT02
8GL3911-8GL01
8IL5421-8IL01
8IL5211
8IL5171-8IL01
8IS2011
8TR3961-8TR01-8TR02
8B01531
8BZ4691-8BZ01
8DJ1451-8DJ01
8IS2021
8VN2121-8BR01
RO8B1101-8B002
8B01101-8TR01-8TR03
8IS1821
8IS1781
8IS1881
8VS1561
2

Puritate
biologica
%
3
98,8
97,1
97,4
99,1
100
100
97,0
97,0
98,8
97,8
97,0
97,0
97,0
100
98,0
97,0
98,0
97,7
98,7
97,0
97,1
97,2
97,0
97,7
98,9
98,0
100
100
100
3
1

Plante netipice %
Depresiune de
consangvinizare
4
1,2
2,9
2,6
0,9
3,0
3,0
1,2
2,2
3,0
3,0
3,0
2,0
3,0
2,0
2,3
1,3
3,0
2,9
2,8
3,0
2,3
1,1
2,0
4

Atacul de boli %

Sterile

Putregai

5
5

6
6

Inspectoratul
care a expediat
Mana
proba
7
7

8
Brăila
Bucureşti
Bucureşti
Buzău
Buzău
Buzău
Constanţa
Constanţa
Constanţa
Constanţa
Constanţa
Constanţa
Galaţi
Ialomiţa
Ialomiţa
Ialomiţa
Iaşi
Teleorman
Bucureşti
Buzău
Dolj
Iaşi
Brăila
Bucureşti
Teleorman
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
8

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
0

PR64E83
PR64E83
PR64E83
PR64E83
PR64E83
PR64E83
PR64E83
PR64E83
PR64E83
PR64E83
PR64E83
PR64E83
PR64E83
PR64E83
PR64E83
PR64E83
PR64E83
PR64E83
PR64E83
PR64E83
PR64E83
PR64E83
PR64E83
PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR63A90
1

8CL7401
8-1801825
8-0102337
8-1804826
8-2002286
8BR4881
8CL7451
8VS1591
8VS1561
8VS1561/1
8-1804826/1
8-1804826/2
8-1804826/3
8-0102337
08CA-987-56799-932621
08CA-987-56799-932634
08CA-987-56799-906788/8B001T
08CA-987-56799-932636/8B001T
8-2002286/8B001N
08CA-987-56799-907427
8-0102337/8B003N
08CA-987-56799-907427/8B004T
08CA-987-56799-907276/8B001N
8IS1911
8IS1921/1
8IS1921/2
RO8IS1801-8B006
RO8IS1801-8B005
RO8IS1801-8B002
RO8IS1801-8B001
RO8IS1801-8B003
RO8IS1801-8B004
RO8IS1871-8B009
RO8IS1871-8B003
RO8IS1871-8B002
RO8IS1871-8B004
RO8IS1871-8B001
RO8IS1871-8B005
RO8IS1871-8B006
RO8IS1901-8B001
RO8IS1901-8B002
2

97,0
99,0
100
100
98,9
97,7
97,2
97,1
97,7
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
98,0
98,8
100
100
98,7
97,6
97,2
98,9
98,8
98,9
97,2
100
98,8
100
100
100
100
100
3
2

3,0
1,0
1,1
2,3
2,8
2,9
2,3
2,0
1,2
1,3
2,4
2,8
1,1
1,2
1,1
2,8
1,2
4

5

6

7

Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
8

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
0

PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR63A90
PR64A83
PR64A83
PR64A83
PR64A83
PR64A83
PR64A83
PR64A83
PR64A83
PR64A83
PR64A83
PR64A83
PR64A83
PR64A83
PR64A83
PR64A83
PR64A83
PR64A83
PR64A83
PR64A83
PR64A83
PR64A83
1

RO8IS1901-8B003
RO8IS1901-8B004
RO8IS1901-8B005
RO8GL1681-8B001
RO8GL1681-8B002
RO8IL5281-8B001
RO8IL5281-8B002
RO8IL5281-8B003
8NT1311
RO8NT1331-8B001
RO8IS1891-8B001
ROHRV0221/03/08/8B001
ROHRV0219/02/08/8B001N
RO8NT1321-8B001
RO8NT1321-8B002
RO8NT1341-8B001
ROHRV0219/03/08/8B001N
ROHRV0221/01/08/8B001N
RO7VS1401-8B001
ROHRV0221/02/08/8B001N
RO8-1301033/8B001N
RO8IS1841-8B001
RO8IS1841-8B002
RO8IS1841-8B003
RO8IS1841-8B004
RO8IS1841-8B005
RO8IS1841-8B006
RO8IS1841-8B007
RO8VS1671-8B001
RO8VS1671-8B002
RO8VS1671-8B003
RO8-0102339*1/8B001N
RO8-0102339*2/8B001N
RO8-1006794/8B001N
RO8-1006794/8B002N
R-01-1211/07/29/8B001T
R-01-1211/07/30/8B001T
RO8-0604111*1/8B001N
RO8-1301046*1/8B001N
RO8-1301032/8B001N
8IS1831
2

98,0
100
100
98,9
100
100
100
100
100
100
98,9
100
100
100
100
99,0
100
100
100
100
100
100
100
98,9
100
98,8
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
98,6
98,9
100
100
100
3
3

2,0
1.1
1,1
1,0
1,1
1,2
1,4
1,1
4

5

6

7

Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
8

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
0

PR64A83
PR64A83
PR64A83
PR64A88
PR64A88
PR64H32
PR64H45
PR64A58
PR64A58
PR64A58
PR64A63
PR64A63
PR64A63
PR64A63
PR64A63
PR64A63
PR64A63
PR64A63
PR64A63
PR64A63
PR63A86
PR63A86
PR63A86
PR64B24
PR64A44
PR64A44
PR64A44
PR64A44
PR64A44
PR64A44
PR64A89
PR64A89
PR64A89
PR64A89
PR64A89
PR64A89
PR64A89
PR64A89
PR64A89
PR64E71
PR64E71
1

8VS1651
8-1301033
8-0107184
ROF1761S696235/8B001T
ROF1761S696241/8B001T
RO07CA-799-11463-755344/8B001T
RO06A-10619-668766/8B001T
ROF1761S696576/8B001T
RO-A7P763684W/8B001T
RO-A7P763683W/8B001T
ROUSA(CA)05A-9820/8B001T
RO6-11020095A*1/8B001T
RO7-1102083*2/8B001T
RO7-1102083*1/8B001T
RO7-1802688*1/8B001T
ROHRV0217/06/08/8B001N
ROHRV0217/01/08/8B001N
ROHRV0217/04/08/8B001N
ROHRV0217/05/08/8B001N
ROHRV0217/03/08/8B001N
08CA-510-11375-904649/8B001N
8CL6091
8IL5031
RO8-0702598/8B001N
RO8CL6051-8B001
RO8CL6051-8B002
RO8CL6051-8B003
RO8CL6051-8B004
RO8BZ4501-8B001
RO8BR5661-8B001
RO8-0102338*1/8B001N
RO8-0102338*2/8B001N
RO8-0102338*3/8B001N
RO8-0102338*4/8B001N
RO8-0102338*5/8B001N
8VS1691
RO8BR5511-8B001
RO8GL1781-8B001
RO07CA-858-11421-791140/8B001T
8-0201198
8-1002793
2

100
98,9
100
100
99,0
100
100
100
98,9
99,0
100
100
98,9
100
100
98,8
98,8
98,0
100
97,9
100
97,9
98,8
97,8
100
99,0
99,0
99,0
100
99,0
100
98,9
100
100
98,9
98,9
99,0
100
99,0
100
100
3
4

1,1
1,0
1,1
1,0
1,1
1,2
1,2
2,0
2,1
2,1
1,2
2,2
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
4

5

6

7

Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
8

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
0

PR64E71
PR64E71
PR64E71
PR64E71
PR64E71
PR64E71
PR64E71
PR64E71
PR64E71
PR64E71
PR63E82
Arpad
Barolo
Barolo
Mateol RO
Mateol RO
Mateol RO
Mateol RO
Mateol RO
Huracan
Zoltan
Zoltan
IN5965
Jazzi
Jazzi
Jazzi
NK Brio
NK Brio
NK Brio
NK Brio
NK Delfi
NK Delfi
Victoria
Solnet
Alioli
Primagen
Anabela SU
Rumbasol OR
F 225
Manitou
Kasol
1

8-1201330
8-2402350
8IL5071
8-2101264
8-1102186
8-1002792
8CL6941
8CL7681
8B01131
8BR3821
8VS1531
8GR2471-8BR01
8BR3281-8BR02
8CL7131-8BR03
8OT1831-8BR01
8CL7721-8BR01,02
8IL5511-8BR02,03
8IL5501-8BR03
8TL2431-8BR03,04
8IS5401-8BR01
7BR1801-8BR01
8TR3901-8BR01,02
8TR4371-8BR01,02,03
RO8IS3681-8BR04
RO8IS3711-8BR01
RO8IS3711-8BR02
8IS3351-8BR01,02
RO8IS3731-8BR01
RO8IS3731-8BR02
8IS3731-8BR03,04,05
8IS3721-8BR01
8BR3921-8BR01
8VN2091-8BR01
8IL5091-8CT01
8CT4561-8CT01
8GL1841-8GL01
8IS3381
8IS2511
8CL6081
8BZ4711
8CL6761-8IL01
2

100
100
100
98,1
100
100
100
100
98,0
99,0
100
97,7
98,0
97,9
98,9
99,0
97,0
97,1
98,0
97,0
97,2
98,9
97,2
97,9
98,9
98,9
100
98,9
97,9
100
98,9
98,9
97,8
99,0
98,0
98,0
98,9
100
98,9
98,9
98,9
3
5

1,9
2,0
1,0
2,3
2,0
2,1
1,1
1,0
3,0
2,9
2,0
3,0
2,8
1,1
2,8
2,1
1,1
1,1
1,1
2,1
1,1
1,1
2,2
1,0
2,0
2,0
1,1
1,1
1,1
1,1
4

5

6

7

Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Brăila
Brăila
Brăila
Brăila
Brăila
Brăila
Brăila
Brăila
Brăila
Brăila
Brăila
Brăila
Brăila
Brăila
Brăila
Brăila
Brăila
Brăila
Brăila
Brăila
Brăila
Brăila
Constanţa
Constanţa
Galaţi
Iaşi
Iaşi
Călăraşi
Ialomiţa
Ialomiţa
8

194
195
196
197
198
199

Kasol
Superflor
PR63A04
NK Armoni
NK Armoni
NK Armoni

8IS2431-8IL01
8CL6071-8IL01
R006A-10612-667451/8B001T
8BR3521-8BR01,02,03,05
RO8BR3521-8BR04
8BR3531-8BR01

100
98,8
100
98,0
98,9
100

12
2,0
1,1
-

-

-

-

Intocmit,
Coman Diana

REZULTATELE VERIFICARII PURITATII BIOLOGICE IN POSTCONTOL LA FLOAREA SOARELUI,
6

Ialomiţa
Ialomiţa
Bucureşti
Brăila
Brăila
Brăila

LINII PARENTALE IN ANUL 2009
Nr crt Linia consangvinizata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
0

LC 1093 mama
LC 1093 mama
LC 1093 mama
LC 1066 tata
LC 1066 tata
LC 1085 tata
LC 985 mama
HA-26-OR-A mama
HA-26-OR-A
RHA-NM-17-RF tata
RO-RF-3 tata
RO-RF-30 tata
RHA-SUR-3Rf tata
RHA-PES-25Rf tata
B-RO-01A mama
B0349LM-P020 mama
B0349LM-P020 mama
B0349LM-P020 mama
B0524LM-P020 tata
F0143LM-P020 tata
E9730LM-P020 tata
J9893BM-P020 tata
J9893BM-P020
PHA319-P020 tata
PHA320-P010 mama
PHA320-P010 mama
PHA371-P010 mama
T0001LF-P010 mama
U9605LF-P010 mama
U9605LF-P010 mama
U9605LF-P010 mama
U9612LM-P020 tata
U9612LM-P020 tata
U9849LM-P020 tata
B0306LF-P010 mama
1

Numar lot/partida
8B01271-8B001
8TR3971-8TR01
8TR3971-8TR02
8B01281-8B001/8B001T
8B01281-8B002/8B001T
8IS2331-8B001
8CL7601-8B001
RO12-1604/8BR01A
RO12-1609/8BR01A
RO8TR4391-8BR01
RO8GR3211-8/BR01
RO8TR4381-8BR02
RO8IL6061-8BR01
RO8IL5921-8BR01
RO8IL5131-8BR01
05A-11456-T3WDL21028F
07CA9157310-R3WDL21042E
07CA91-57310-R3WDL21042G
07CA609-57880-R3WDL21026E
07CA744-57829-R3WDL21027E
05A-10313-T3WTL21029E
04A-10302-V3WDL21034D
04A-10302-V3WDL21034E
05A-7639-T3WDL21034E
07CA976-57241-R3WDL21016C
07CA976-57241-R3WDL21016D
07CA410-56857-R3WDL21015B
05A-10611-T3WDL21020E
07CA185-57380-R3WDL21017C
05A-8512-T3WDL21025C
05A-8512-T3WDL21025C
07CA923-57053-R3EDL21025F
07CA923-57053-R3EDL21025E
05A-11367-T3WDL21040F
06A-7576-S3WDL21023C
2
7

Puritate
Plante netipice
Atacul de boli
biologica
%
%
%
Hibrizi Fertile Sterile Putregai Mana
94,8
2,6
2,6
98,4
1,6
98,4
1,6
98,5
1,5
98,5
1,5
98,9
1,1
98,4
1,6
100
100
99,4
0,6
98,5
1,0
0,5
99,3
0,7
99,0
1,0
99,3
0,7
91,6
5,8
2,6
100
99,3
0,7
100
100
99,1
0,9
99,5
0,5
100
99,6
0,4
98,9
1,1
100
99,4
0,6
99,4
0,6
99,3
0,7
100
99,5
0,5
99,3
0,7
100
100
99,1
0,9
99,5
0.5
3
4
5
6
7
8

Inspectoratul
care a
expediat proba
Bucureşti
Teleorman
Teleorman
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Brăila
Brăila
Brăila
Brăila
Brăila
Brăila
Brăila
Brăila
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
9

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

B0344LM-P020 tata
MS368A mama
MR1362 tata
SAXO LC 1365 A mama
KRISOL LC 123A mama
KASOL LC 1321 A mama
KASOL LC 1321 A mama
KASOL LC 1321 A mama
PODIUM+KRISOL LC Z1508 tata
PODIUM+KRISOL LC Z1508 tata
SUNKO+KASOL LC Z40PR tata
SUNKO+KASOL LC Z40PR tata
SAXO LC Z0123 tata
SUPERFLOR LC DJ557AXB mama
MANITOU+SUPERFLOR LC CEM22 tata
MANITOU LC 42004AXB mama

04A-11201-V3WDL21030F
TR0947/07
TR0950/07
F0144N146362A05
AC032/081603303APR
AC032/080513904APR
AC032/080513708APR
AC032/080513801APR
AC032/082111801APR
AC032/082111904APR
AC032/083110409APR
AC032/083110502APR
AC032/081591908APR
H7-101/0226
H4-104/1642
H6-101/0286

98,1
98,7
98,9
98,6
98,7
98,7
100
98,8
98,3
98,8
99,4
99,0
98,4
98,8
98,3
98,8

1,9
1,3
1,1
1,4
1,3
1,3
1,7
1,2
0,6
1,0
1,6
0,6
1,7
0,6

1,2
0,6
0,6

-

-

-

Intocmit,
Coman Diana

8

Bucureşti
Ialomiţa
Ialomiţa
Ialomiţa
Ialomiţa
Ialomiţa
Ialomiţa
Ialomiţa
Ialomiţa
Ialomiţa
Ialomiţa
Ialomiţa
Ialomiţa
Ialomiţa
Ialomiţa
Ialomiţa

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful