You are on page 1of 1

ROMNIA Judeul CLUJ Consiliul Local CMPIA TURZII

Str. Laminoritilor, Nr.2 Telefon: 0264368001; 0264368002; 0264368004 Fax: 0264365467 http://www.campiaturzii.ro e-mail:primariact@campiaturzii.ro ;

HOTRRE Nr. 45 din 02.04.2013


privind acceptarea sprijinului financiar din partea S.C. Electrogrup S.A. Cluj-Napoca pentru campania de ajutorare a unor personae nevoiae din Cmpia Turzii ,,Pate 2013 Consiliul Local al Municipiului Cmpia Turzii intrunit in edinta extraordinar din data de 02.04.2013; Analiznd proiectul de hotrre nr. 10542 din 02.04.2013, privind acceptarea sprijinului financiar din partea S.C. Electrogrup S.A. Cluj-Napoca pentru campania de ajutorare a unor personae nevoiae din Cmpia Turzii ,,Pate 2013 , iniiat de consilierii locali: Popescu Florin, Rece Gheorghe, Uiorean Monica, Csutak Ludovic, Giurgiu Ilie, i Gal Samiol; n conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare i funcionare a Consiliului Local al mun. Cmpia Turzii i procesul-verbal al edinei; Fiind ndeplinite prevederile articolelor 44 i 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; n temeiul prevederilor i a drepturilor conferite prin articolul 36 i articolul 115, alineatul 1, litera b) din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

HOTRTE:
Art.1 Se accept sprijinul financiar din partea S.C. Electrogrup S.A. Cluj-Napoca, n valoare de 100.000 lei, pentru campania de ajutorare a unor personae nevoiae din Cmpia Turzii ,,Pate 2013 . Art.2 Prezenta hotrre are caracter individual. Art.3 Cu ducerea la ndeplinire a prevederilor prezentei hotrri se ncredineaz: Primarul Municipiului Cmpia Turzii, Serviciul Public Local de Asisten Social i Serviciul Juridic, comunicarea ei facndu-se prin grija Serviciului Juridic. PREEDINTE DE EDIN, Andrei BENE CONTRASEMNEAZ: SECRETAR, Mircea GLIGAN

Not: prezenta hotrre a fost adoptat cu 19 voturi pentru (din cei 19 consilieri la vot au fost prezeni 19 ).