Mga Pagdiriwang sa Pilipinas

www.seasite.niu.edu/Tagalog/modules_in_Tagalog/mga_pagdiriwang_s a_pilipinas.htm - 25k Maraming pagdiriwang sa loob ng isang taon. Ang mga pagdiriwang sa Pilipinas ay mga pambansang pagdiriwang, mga pansibikong pagdiriwang at mga pagdiriwang na panrelihiyon.

Mga Pambansang Pagdiriwang
Ang mga okasyong ipinagdiriwang sa buong kapuluan ay yaong napakahalaga sa kasaysayan at lipunan. Nakikiisa ang bawat isa sa mga Pilipino sa pagdaraos ng mga ito kaya't tinatawag itong pambansang pagdiriwang. Karaniwang idinedeklarang pista opisyal o walang pasok sa mga opisina at paaralan ang mga pambasang pagdiriwang.

Bagong Taon
Tuwing unang araw ng Enero ipinagdiriwang ang Bagong Taon. Masayang sinasalubong ito bago maghating-gabi ng Disyembre 31. Masayang sama-samang kumakain at nagkukuwentuhan pa ang mga kasapi ng mag-anak. Nag-sisimba, nagbabatian, at nag-iingay pa sila nang buong sigla sa pagsalubong nito. Ginagawa pa nila itong family reunion. Dito ipinapakita ang pagbubukludbuklod ng pamilya.

Araw ng Rebolusyong

EDSA

Makaysaysayan ang araw na ito. Ipinagdiriwang ito tuwing ika-25 ng Pebrero. Ang araw na ito ang naging hudyat ng pagbalik ng kalayaan ng mga mamamayan
Compiled by: April M. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.com

mula sa rehimeng diktador. Nagkaisang nagtungo ang libu-libong mga Pilipino sa EDSA noong Pebrero 22-25, 1986. Ito ay sa harap ng Camp Aguinaldo at Camp Crame. Sinuportahan ito ng mga mamamayan. Tinawag itong Rebolusyong EDSA o EDSA Revolution. Tinatawag din itong People's Power Revolution o Rebolusyong Lakas-Sambayanan at Rebolusyon ng Pebrero.

Araw ng Kagitingan
Ang krus sa tuktok ng Bundok Samat sa Bataan ang nagpapagunita hinggil sa mga matatapang na sundalong Pilipino na lumaban sa mga Hapones noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Dambana ng Kagitingan ang tawag sa bantayog na ito. Ginugunita ng bansa ang Araw ng Kagitingan tuwing sasapit ang Abril 9. Ipinakita rin dito ang pakakaisa laban sa mga dayuhan.

Araw ng Mangagawa
Ipinagdiriwang tuwing Mayo 1 ang Araw ng Manggagawa. Pinahahalagahan ang mga manggagawa dahil sa kanilang mga paglilingkod sa lipunan. Sila ang tumutulong sa atin sa pagtugon sa ating mga pangangailangan. Tumutulong sila upang tayo'y may pagkain araw-araw, maayos na tirahan, iba-ibang kagamitan, at iba pang bagay.
Timaura ni Antipas Delotavo, 1991

Araw ng Kalayaan
Tuwing Hunyo 12 ng bawat taon ginugunita at ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang Araw ng Kalayaan mula sa España. May parada at pag-aalay rin ng mga bulaklak sa bantayog ni Rizal. Nag-aalay rin ng mga bulaklak sa iba pang mga bayani.
Compiled by: April M. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.com

Itinataas pa ng pangulo ng bansa ang watawat ng Pilipinas sa Rizal Park. Marami pang inihahandang programa, konsiyerto, at kasayahan sa pagdiriwang na ito. Sama-sama ang mga Pilipino ipinagdiriwang ang okasyong ito.
Imaginary Patriot ni Benedicto Cabrera, 1975

Araw ng mga Bayani
Ang Araw ng mga Bayani ay ipinagdiriwang tuwing Agosto 26 taun-taon. Nag-aalay ang mga Pilipino ng mga bulaklak para sa kanila. May mga palatuntunan pa. Pinahahalagahan sa araw na ito ang mga nagawa ng mga bayani para sa kalayaan at kapakanan ng bansa.

Balik sa simula

Mga Pansibikong Pagdiriwang
May iba pang mga pagdiriwang sa Pilipinas. Kabilang dito ay ang mga pansibikong pagdiriwang. Isinasagawa ang mga ito sa iba't ibang buwan sa buong taon. Ipinakikita rito ang mga katangian at ilang kaugalian ng mga Pilipino. Di tulad ng mga pambansang pagdiriwang na idinideklarang pista opisyal, ang mga pangsibikong pagdiriwang ay karaniwang idinaraos nang may pasok din sa opisina at paaralan sa buong bansa. Gayunman, may ilang lugar na nagdedeklarang walang pasok gaya ng Lungsod Quezon kapag nagdiriwang ng pakakatatag nito tuwing Agosto 19.

Araw ng mga Puso
Tuwing ika-14 ng Pebrero ito. Ipinakikita natin sa ating mga mahal sa buhay kung gaano natin sila inaalala. Ipinakikita rin natin ang kahalagahan nila. Marami tayong ginagawang paraan upang ipakita ang

Compiled by: April M. Bagon-Fealdan 2009

aprilbfaeldan@yahoo.com

Kapag may sunog sa ating lugar. sa pagsulat. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.ating pagmamahal. Ginugunita natin sa mga araw na ito ang kabutihan ng ating ina at ama.com . ang Ama ng Wikang Pambansa. nagtutulungan tayo upang mapatay ito. Natututuhan pa natin ang nararapat na gagawin kung may sunog. Araw ng mga Ina/mga Ama Mga pagdiriwang na pansibiko ang Araw ng mga Ina at Araw ng mga Ama. Ito ang kaarawan ni Pangulong Manuel L. Tinuturuan din tayo sa pag-iwas sa sunog. at sa talakayan. Araw ng mga Nagkakaisang Bansa Compiled by: April M. Nagkakaisa tayo sa pagdaraos ng pagdiriwang na ito. Karaniwang nagkakaisa ang buong bansa sa okasyong ito. Karaniwang ipinagdiriwang ito sa ika-19 ng Agosto. Quezon. Ito'y mga patimpalak sa pagtula. Tuwing ikalawang Linggo ng Mayo ang pagdiriwang para sa mga ina at tuwing ikatlong Linggo ng Hunyo ang sa mga ama. May mga programa pa ang mga barangay na nagpapakita ng mga paraan ng pag-iwas sa sunog. Binibigyang-diin ang mga paraan kung paano tayo mag-iingat sa sunog. Linggo ng Pag-iwas sa Sunog Ipinagdiriwang ang Linggo ng pag-iwas sa Sunog sa buwan ng Mayo. at pagsusulat ng sanaysay sa wikang Filipino. Linggo ng Wika Marami paligsahan tuwing sasapit ang buwan ng Agosto. Binibigyang-diin ang pagmamahal sa ating wika. Pinahahalagahan at pinayayaman pa natin ito. Nagbibigayn tao ng kard o anumang alaala sa araw na ito. pag-awit. Nakikiisa ang mga Pilipino sa paggamit ng Filipino sa pagpupulong.

Linggo ng Mag-anak Ito ang araw na ginugunita ng mga Pilipino ang kahalagahan ng mag-anak at ang pagmamahalan at pagkakaisa ng bawat kasapi nito. Isinasagawa rin ito sa iba't ibang buwan sa buong taon. Pagtutulungan ang isa pang layon nito. Hindi lamang sa paaralan kundi pati na sa telebisyon at radyo. ipinagdiriwang ang Araw ng mga Nagkakaisang Bansa. Pagkakabukludbuklod ang simbolo nito. Makikita rito ang mga kaugalian at katangiang Pilipino Pasko Mahalaga para sa mga kapatid nating Kristiyano ang pagdiriwang ng Kapaskuhan tuwing ika-25 ng Disyembre. Ipinakikita ng pagdiriwang na ito ang ang pakikipagkaibigan natin sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Ika -19 naman ng Agosto ang Araw ng Lungsod Quezon. ang Anak ng Compiled by: April M. Dito naman pinahahalagahan ang kabutihan ginagawa sa atin ng mga guro.Pagsapit naman ng Oktubre 24. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. May mga palatuntunan din inihahanda rito.com . Araw ng Maynila/Araw ng Lungsod Quezon Ginugunita rin ng mga Pilipino ang kanilang lungsod o bayan. Araw ng mga Guro Iba-iba ang buwan ng pagdiriwang nito. Tuwing Hunyo 24 ang Araw ng Maynila. Araw ito ng paggunita sa pagsilang ni Jesus. Ang Samahan ng mga Nagkakaisang Bansa ang nagbubuklod upang lubos na magkaunawaan at magkaisa ang mga bansa. Nagkakaiba-iba ng lamang ito ng petsa ayon sa bayani o natatanging Pilipinong ginugunita. Balik sa simula Mga Pagdiriwang na Panrelihiyon Marami pagdiriwang na panrelihiyon sa Pilipinas.

Tatlong araw ito ng pag-awit at pagsayaw sa mga daan. Nagpaphid ng uling o anumang itim na pangkulay sa buong katawan ang mga sumasali sa parada. Dinarayo ng mga turista ang paradang ito. Ati-atihan Ito ay pagdiriwang sa Kalibo. Pagmamahal sa bawat isa ang mensaheng ipinahahatid sa atin tuwing sasapit ang Pasko.mga kamaganak at mga kaibigan . Nagsisimula ito sa ika-16 ng Disyembre. Pampanga. Kung kaya't dapat tandaan na ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal at kapayapaan. Sumisigaw naman ng "viva" ang iba sa kanilang pagsasayaw. Isa pang napakagandang pagdiriwang kung Pasko ang parada ng makukulay at maiilaw na parol na yari sa San Fernando. Tanda rin ito ng pagkakabuklod ng mga mag-anak. Marami ang dumadalo sa misang ito. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Isang araw rin ito para sa mga mahal sa buhay . Nagsusuot pa sila ng makukulay na kasuotan habang nagsasayaw sa saliw ng tugtog ng mga tambol sa kalsada. Nagkakaisa ang ito sa pagdaraos nito. Sama-samang nagsisimba ang mag-anak dito. Mahal na Araw Isang napakahalaga at natatanging tradisyon ito ng mga Katolikong Pilipino. Compiled by: April M. Nagsasama-sama rito o nagkakaroon ng reunion ang mga kasapi ng mag-anak. Nagkakaisa ang mga Pilipino sa pagdiriwang nito. Kailangang maghatid ang bawat Kristiyanong Pilipino ng kapayapaan hindi lamang sa buong bansa kundi pati na rin sa buong mundo.at pati na rin ng mga kaaway.Diyos ng mga Kristiyano. Misa de gallo o simbang-gabi ang hudyat ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Karaniwang makaririnig ng pabasa sa baryo.com . Ang misa de gallo ang magkakasunod na siyam na simbang-gabi hanggang sumapit ang araw ng Pasko. Aklan. Hawak ang imahen ng Santo Niño ng isang ati habang sumsayaw. "Mahabang buhay' ang kahulugan ng salitang viva.

at pati na sa mga tahanan na ikinukuwento ang buhay ni Cristo. Nagsusuot ng damit ng mga Romanong sundalo at makukulay na maskara ang mga namamanata. Pinararangalan dito ang santo ng mga magsasaka na si San Isidro de Labrador. Ipinaparada ng mga magsasaka ang kani-kanilang mga kalabaw patungo sa simbahan upang mabasbasan ng pari. Isang makulay na pagdiriwang ito na kinalulugdan ng lahat sa Quezon tuwing buwan ng Mayo.com . Naniniwala sila na malalayo sila at ang kanilang mga kalabaw sa mga sakit at aksidente sa pagbasbas na ito. Pahiyas Isang tradisyon din ito. Maingay at masayang naririnig ang kampana ng lahat ng simbahan tuwing Linggo ng Pagkabuhay upang ipabando o ipahayag ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Compiled by: April M. Isang prusisyon ng mga rebulto ni Cristo at iba pang santo ang inilalakad sa mga pangunahing daan ng baryo o bayan tuwing Biyernes Santo.kapilya. Isang Bahagi ng pagdiriwang ng San Isidro ang pagbasbas sa mga kalabaw. Ito ang Moriones ng Marinduque. May isa pang gawaing isinasagawa tuwing Mahal na Araw. Isang makulay na kaugalian pang-Mahal na Araw ito. Penitensiya naman ang tawag sa ginagawa ng mga Pilipinong nagpapasakit o namamanata tuwing Mahal na Araw. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Kanilang pinahihirapan at pinarurusahan ang sarili sa pagdadala ng krus o pagpalo at pagsugat sa kanilang mga katawan. Nagkakaisang nagsasabit ang mga tagaQuezon ng mga produktong-bukid at katutubong pagkain sa pintuan at mga bintana ng kanilang bahay.

Pista ng Peñafrancia Isang kapistahan ang idinaraos tuwing Setyembre 17 sa Lungsod ng Naga. Sama-sama at nagkakaisa rin sila sa Compiled by: April M. Camarines Sur sa rehiyon ng Bicol. Isang prusisyon ito na nagpapakita at isinasadula ang paghahanap ni Santa Elena sa Banal na Krus. Ramadan Isang buwang pagdiriwang ito ng ating mga kapatid na Muslim sa Timog tuwing Marso hanggang Abril. mag-alay ng mga bulaklak at pagkain.com . Maraming naggagandahang kababaihan sa prusisyong ito na kumakatawan kay Birheng Maria at iba pang mga babaing tauhan sa Bibliya at mga akadang kaugnay nito. Ginugunita at pinararangalan ang mga namatay na kamag-anak sa araw na ito. at magdasal para sa namatay na mga mahal sa buhay. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Araw ng mga Patay o Todos los Santos Ipinagdiriwang ito tuwing unang araw ng Nobyembre. Isang prusisyon sa ilog ng mapagmilagrong imahen ng Birhen ng Peñafrancia ang dinarayo sa pagdiriwang na ito. Magandang nilagyan ng palamuti ang trono ng birhen na nasa isang kasko. Isinasagawa ang prusisyong ito sa Ilog ng Naga at kalalakihan lamang ang lumalahok. Ang santakrusan ay isinasagawa kung Mayo. Karaniwang nagtutungo ang mga Pilipino sa sementeryo upang magsindi ng mga kandila.Santakrusan Ito ang isa pa ring kasayahan. Nagkakaisa rin ang mga Pilipino sa pagsasagawa ng mga kaugaliang ito.

Nagsusuot ng mahabang belo sa kanilang mukha ang mga babaing Muslim kapag nagtutungo sila sa kanilang mosque. Nakasuot ng sundalong Romano ang mga namamantang kalalakihan sa pagdiriwang na ito sa Marinduque. Nagsisimula at ginigising sila ng malalakas na ingay ng mga tambol. Nagdarasal sila ng isang oras. ang propeta ng Islam. Magagandang dalaga ang mga kasapi sa prusisyong ito. Ang Koran ay banal na aklat ng mga Muslim. Imam ang tawag sa kanilang pari. Mahalagang pagdiriwang ito sa kanila. Agad silang nagbibihis ng kanilang magagarang kasuotan at nagtutungo sa mosque. Ipinaparada ng magbubukid ang kanilang mga kalabaw sa daan patungo sa simbahan. 2. Balik sa simula Mula sa Librong Bayanihan 2 ni Priscila B. 5. 3. Nagdarasal sila kay Allah na kanilang Panginoon. Ito ang pinakamahalagang pagdiriwang ng mga Muslim. ipinagdiriwang ng mga kapatid nating Muslim ang Hari Raya Puasa. Ginugunita nila ang pakakahayag o rebelasyon ng Koran kay Mohammmed. Idinaraos ang kaugalian at tradisyong ito ng mga tagasunod ng Islam sa buong mundo. Hari Raya Puasa Pagkatapos ng Ramadan.pagdiriwang ng okasyong ito. Sabihin kung ano ang inilalarawang pagdiriwang: 1. Sabihin kung kailan ipinagdiriwang ang mga sumusunod na okasyon: 1. Nagbabasa pa sila ng Koran. Linggo ng Wika 2. 4.com . Isang makulay na pagdiriwang ito kung saan nagsasayaw at umaawit sa daan ang mga kasapi. Nangingilin or nag-aayuno ang lahat ng mga Muslim sa mga pagdiriwang na tulad nito. Dizon Maikling Pagsasanay: A. Araw ng Maynila Compiled by: April M. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. B. Isa itong pasasalamat nila.

dala na rin marahil ng matinding impluwensiya ng relihiyong Kristiyanismo. pagkain at awitin. Araw ng Kagitingan 4. Unang araw pa lang ng Disyembre ay matamang naghahanda na ang mga Filipino upang simulan ang kaugaliang ipagdiwang ang kapanganakan ni Hesukristo.00 6549 Rating: 5. Parol Compiled by: April M.0/5 (2 votes cast) Sinasabing ang Kapaskuhan ang siyang pinakamahabang pagdiriwang sa bansa. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Pista ng Peñafrancia Mga Kaugaliang Pilipino Tuwing Pasko  Currently 5. Mula sa dekorasyon.com . talaga namang makikita. Heto ang ilan sa mga kinagisnan nang kaugalian ng mga Filipino bilang paggunita at paghahanda sa Pasko. maririnig at maaamoy na ang Kapaskuhan ay papalapit na.3. kasuotan. Araw ng mga Bayani 5.

 Hindi pa man tumutuntong ang kalendaryo sa buwan ng Disyembre ay paisa-isa nang naglilitwan ang mga naglalakihan at makukulay na parol sa mga tahanan. Ang Belen ay tila isang tableau na nagpapakita ng eksena ng kapanganakan ni Hesus. ngunit may ilan naman na gumagawa ng makatotohanang anyo nito at inilalagak sa hardin. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. tradisyon na rin ang paglalagay ng Belen sa mga tahanan. Simbang Gabi Compiled by: April M. ito ay ginagamit naman ngayon upang ilawan ang mga daan para sa mga taong dadalo sa Misa de Gallo.com . Belen  Maliban sa pagsasabit ng Parol. Malimit ay ito'y isang pinaliit na replika ng nasabing eksena. Ang parol ay hugis bituin na lampara na sumisimbolo sa tala na nagtanglaw sa tatlong mago sa pagbaybay ng kanilang daan patungo sa sabsaban ni Hesus. Tanyag sa Pampanga. katabi ang amang si Santo Jose at inang Birheng Maria.

na naghaharana at nagbabahay-bahay upang maghandog ng awiting pamasko. Kadalasan ay may bitbit silang mga instrumento upang sabayan ang kanilang pag-awit. Maliban sa kanila. Matatagpuan sa labas ng mga simbahan ang hanay ng mga munting tindahan na nag-hahain ng mga malalagkit na pagkain gaya ng puto bumbong (malagkit na kanin na kulay ube at hinuhulma sa isang bumbong o manipis na kawayan) at bibingka (hinurno sa uling na malagkit na kanin na may kasamang itlog na maalat at niyog). Compiled by: April M. Ang tradisyong ito ay patuloy na isinasagawa marahil ay buhat sa paniniwala na ang kahilingan o panata ng sinumang makabuo ng siyam na araw na simbang gabi ay matutupad. Mas kilala bilang Misa de Gallo (o Misa ng Tandang). Upang mapawi ang ginaw hatid ng hanging amihan sa umaga ay mayroong mainit na tsokolate ring mabibili na masarap ding panulak sa malagkit na kakanin. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Paghaharana  Cumbanchero ang tawag sa grupo. Mga Kakanin  Kaakibat ng Simbang Gabi ay ang pagsasalu-salo ng pamilya sa pagkain ng mga kakaning Filipino. Dahil maagang nagtutungo sa kabukiran ang mga magsasaka ay napagpasyahan ng mga kura-paroko na magdaos ng misa nang higit na mas maaga upang maging sila ay makadalo. Nagsimula ang tradisyong ito noong panahon ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. hanggang sa bisperas ng Pasko. na kalimita'y buhat sa Simabahan o paaralan. simula ika-16 ng Disyembre. ito ay isang tradisyon ng pagsisimba sa dakong alas-singko ng bukang liwayway.com .

talamak din sa mga kalsada ang mga paslit na nagsisipag-awit ng kanilang bersyon ng kantang pamasko. simbahan at maging sa istasyon ng radyo ang mga napapanahong musika na kadalasa'y sinulat at inawit ng mga batikang kompositor at mang-aawit sa Pilipinas. Compiled by: April M.com . kasama ang ilang kamag-anak at malalapit na kaibigan. Hindi kinakailangang masagana ang hapag-kainan. matapos ang huling Misa ng Simbang Gabi. Higit na mahalaga ang magkasama at magkabuklod ang buong mag-anak. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. kasabay ng pagbibigay ng mga regalo. Awiting Pamasko  Bilang senyales na malapit na ang pasko ay maririnig na pumapailanlang na sa hangin ang mga himig o awiting pamasko. Kadalasan ay isang munting pista ang idinaraos sa tahanan. Noche Buena  Tradisyon din ng pamilyang Filipino ang pagsasalu-salo ng hapunan sa bisperas ng Pasko. Maririnig sa mga paaralan.

maging sa kanilang mga kamag-anak upang sila'y mabiyayaan ng regalo na malimit ay nasa anyo ng salapi. 2008) aprilbfaeldan@yahoo. (hinango noong Disyembre 1. (hinango noong Disyembre 2. Masasaksihan rin dito ang ugaling Filipino na pagmamano o ang paglapat ng noo sa kamay ng mas nakatatanda. 2008) Philippine Christmas.Panunuluyan  Masasaksihan lalo na sa mga lalawigan ang pagsasadula ng masalimuot na paglalakbay ng banal na mag-asawa para sa kapanganakan ng anak nilang si Hesus.com Compiled by: April M. (hinango noong Disyembre 1. Aguinaldo  Pinakahihintay-hintay lalo na ng mga kabataang Filipino ang Pasko dahil sa paghingi ng Aguinaldo (hango sa salitang Espanyol na nangangahulugang “regalo”). Ito ay ang pagbabahay-bahay ng mga bata sa kanilang mga ninong at ninang. Bagon-Fealdan 2009 . Kadalasan ay ginaganap ang dulang ito sa plaza o di kaya'y sa Simbahan bago simulan ang Misa sa bisperas ng pasko. 2008) Christmas in the Philippines. Sanggunian    How to Celebrate a Filipino Christmas.

Ayon pa sa ulat. sino pa'ng maniniwala na ang mga kapitalistang edukador at may-ari ng paaralan ay hindi nagkakamal ng supertubo? Gayong itinakda ng Konstitusyon ng Pilipinas na ang edukasyon ay karapatan ng mamamayan.09%.com . relasyong publiko at adbertaysing.26% o P39. Ang national average percentage increase nito ay aabot sa 11. Region IV-A and B.39 kada yunit ang halaga ng itinaas. Iniulat ng Commission on Higher Education (CHED) na may 370 o 28% ng kabuuang bilang ng mga pribadong kolehiyo at unibersidad sa buong bansa ang nagtaas ng matrikula nitong taon. Office of Student Services. peryodismo. tunghayan natin ang kalagayan ng sistema ng edukasyon kung saan hinuhubog ang mga susunod na mga propesyunal sa masmidya. milyun-milyong kabataang Pilipino ang nasasadlak sa karukhaan at patuloy na ninanakawan ng kanilang kinabukasan.TALUMPATI SA KALAGAYAN NG EDUKASYON SA PILIPINAS http://karwaskil.com/journal/item/34 (paumanhin at hindi ko nakuha ang pangalan ng may katha) Una sa lahat. Kabi-kabila rin ang mga kilos-protesta ng estudyante at guro para ilantad ang pagsasamantala at kalunus-lunos nilang kalagayan. Sa taun-taong pagtataas ng matrikula. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Commission on Higher Education as of June 4. kung saan tinatayang 14. 2004. Sa kasalukuyan. may 70 paaralan ang nagtaas ng matrikula sa rehiyong Timog Katagalugan. Kung pagbabatayan naman ang Report on Higher Education Institutions with Tuition Fee Increase. kung saan dumarami ang bilang ng mga drop-outs. Mapatutunayan ito sa kalagayan ng UPHSL at iba pang eskuwelahan dito sa lalawigan ng Laguna. para sa mga kapitalistang edukador ito'y isang malaking negosyo. lumalabas na ang De Compiled by: April M.multiply.

Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. at Divine Word College of Theology in Tagaytay -.01-8.P11.109 (9. hindi naman interes ng ganid at suwapang na mga kapitalistang edukador ang paunlarin ang kalidad ng ating edukasyon. De La Salle University-Dasmarinas -. Ginamit ang Inggles bilang midyum ng pagtuturo sa mga eskuwelahan. ang mga nakatapos lamang ng elementarya.731P12. at industriyang kontrolado ng mga dayuhan.427 (9. Noong 1900s.682 (4. Bakit ba kayo pinadala dito ng UPHSL para mag-on-the-job training? Bukod sa pagsasapraktika ng inyong kaalamang teoretikal. John Colleges of Calamba -. University of Perpetual Help System in Laguna -. Sa Siena College.907-P14. Naging komersyalisado ang katangian ng edukasyon dahil sa kolonyal nitong pinagmulan.P10. Samantala.81%).584 (20%). nagkakahalaga ito ng P7. hindi natutupad ang gasgas nang pangako na ang pagdaragdag sa matrikula ay mangagahulugan daw sa pagtaas ng sahod ng guro't kawani.La Salle School of Health Science ang may pinakamataas na halaga ngayon ng 21-unit load sa halagang P17. Mula noon hanggang ngayon. St.P14. ito'y dahil na rin sa kawalan ng Masscom Department ng mga teknolohiyang audiobiswal para sa inyong aktwal na pagsasanay sa kabila ng pagbabayad ninyo ng malaking halaga taun-taon. haksyul o 'yung mga 'di nakatuntong sa eskuwela ay nagiging biktima ng siil. mura at pleksibleng paggawa sa maraming pabrika gaya ng sa Laguna Compiled by: April M. naitatag ang isang malawakang sistema ng pampublikong paaralan bilang instrumento ng panlilinlang sa masa at para suportahan ang mga kampanyang pasipikasyon at pananakop ng gubyernong militar ng US.com .351 (8.839-P15.721 (14.831 (14. nang sabihin niya na ang pagkatalong militar ng rebolusyong Pilipino ay sinundan ng isang henerasyong inalipin ng imperyalistang indoktrinasyon. Ang talino ng mga abugado. libro at kagamitan sa pagaaral.913 (14.92%).14%).P14.83-15.04% of tuition hike).364 (14. at inhinyero ay pawang mga dayuhang interes din ang nakikinabang. Pinatotohanan ito ng dating senador Claro Recto. Laguna Northwestern College -. komersyo.25%). Ito'y upang makapagsanay ng sapat na bilang ng mga Pilipinong propesyunal na siyang gagamitin para patakbuhin ang transportasyon.P13. Sacred Heart College of Lucena -. siyentipiko.P11.98%).P10. San Pablo Colleges -.96).581-P17. komunikasyon. mahusay na pasilidad.99-5. Ano pa'ng maaasahan ninyo? Kung tutuusin. doktor.16%).

Bukod dito. MASMIDYA Konserbatibo vs. ipinalalaganap nito ang mga impormasyon o mensaheng dekadente. Kung sa eskuwelahan pa lang ay sinasanay na ang mga estudyante ng Masscom ng pag-aasal-alipin at pagiging kimi sa gitna ng pagsasamantala at kawalang hustisya. umiral na ang ganitong tradisyon sa mga Compiled by: April M. Ang bayan ay naging isang malawak na palengke ng labis na produkto at kapital ng mga kapitalistang dayuhan na siyang tagatustos sa ating burges na panlasa. walang kabuluhan (trivial). Mahigpit nitong tinutulan ang reporma sa sistema at demokratisasyon ng mga istrukturang panlipunan. Progresibo Sa proseso ng ating kasaysayan. Bago pa ang monopolisasyon ng rehimeng Marcos sa buong masmidya sa panahon ng Batas Militar. 'di lubos na makatotohanan (inaccurate) at naghihikayat ng pagtakas sa reyalidad (escapism). paniniwala at estilo ng pamumuhay. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. mga kapitalistang edukador at may-ari ng eskuwelahan ang panunupil sa kampus. ang konserbatibong tradisyon (mainstream) at pangalawa. itinataguyod ng konserbatibong masmidya ang paghahari ng mapang-aping mga rehimen. paano natin mabisang maihahatid sa madla ang katotohanan ng tunay na nagaganap sa ating lipunan? Paano ninyo aaliwin ang masa na palaging biktima ng karahasang militar. Upang mapanatiling umiiral ang dati nang komersyalisado at kolonyal na sistema ng edukasyon. ipinatutupad ng gobyerno.Technopark. Pinagpasasaan ng mga monopolyo-kapitalistang US ang yamang likas at pantao ng ating bansa. kawalan ng serbisyo at pandarambong sa ating kabang-yaman? Paano ipalilimot sa inyong awdyens ang kumakalam nilang sikmura dahil sa gutom? II. maliit na sahod. Naririyan din ang pagkontrol ng mga administrador ng paaralan sa mga student councils at publications. lumitaw ang dalawang magkasalungat na tradisyon sa masmidyang Pilipino: una. Sapagkat dominado ng maka-imperyalistang mga interes. magorganisa at sa sama-samang pagkilos. habang nagdurusa sa matinding kahirapan at krisis ang mga mamamayan. Laganap ngayon ang paglabag sa demokratiko at konstitusyunal na mga karapatan ng estudyante tulad ng pagbabawal sa kalayaang magpahayag.com . ang progresibong tradisyon (alternative).

sa kabilang banda. at makikipag-away sa sinumang may ibang iniidolo sa ngalan ng F4. dayuhang dominasyon at krisis pangkabuhayan. Sadyang hindi maiiwasang ihanay ang bawat isa sa mga ito. billboard. ay umusbong sa sinapupunan ng masa. programa sa telebisyon o radyo. Ipagpapalit ng fan ang klase para makapanood ng TV o konsyerto.com . Pero walang libreng tiket sa konsyerto ng F4. susuwayin ang kanyang pamilya at guro. Compiled by: April M. Suriin ninyo ang bawat dyaryo. aklat. mahigit 'sandaang taon na ang nakakaraan. na noong huling bahagi ng ika-19 siglo ay nanawagan ng reporma at nang lumaon ay naging instrumento para kamtin ang hinahangad na panlipunang pagbabago.pahayagang Espanyol na walang ibang laman kundi mga papuri sa prayle at mga kolonyal na opisyales. notebook at bag na may larawan ng F4 para matangkilik sila. kapansin-pansin ang lubusang pagkahumaling nila sa imahe nito. patuloy na nagsisikap ang progresibong masmidya na makapanaig sa gitna ng kakulangan ng rekurso at mapanupil na sitwasyon. gaya ng awtoritaryan na pamamahala. Mula sa mga makabayang dyaryo tulad ng La Solidaridad. Naiisip ba natin kung gaano ang sakripisyo at halagang ginagasta ng mga fan? Ang progresibong masmidya. poster. Kalayaan at La Independencia noong panahon ng unang kilusang propaganda hanggang sa We Forum at iba pang alternatibong publikasyon noong Batas Militar. naglalantad ng sosyal-reyalidad at nagbibigay ng gabay sa pagkilos. Dahil na rin sa maimpluwensyang kapangyarihan nito. alin man sa konserbatibo o progresibong masmidya. patuloy ang panatisismo at pangangalakal sa imahe. Kinabibilangan ito ng mga peryodista at propesyunal na nagsasaliklik ng mga impormasyong makakatulong para higit na maintindihan ng madla ang lipunan at mga problema nito. sine at website sa internet na tinatangkilik ng masang awdyens. Ipinalalaganap nito ang mga impormasyon o mensaheng nagpapalaya ng ating kamalayan sa gapos ng kamangmangan. naging daluyan ang konserbatibong masmidya ng kulturang popular (pop culture) kung saan todo-todong pinasisikat ang mga imahe sa udyok na magkamal ng supertubo. Kailangang bumili ng panyo. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Halimbawa. magasin. Habang may emosyonal na kapit ang mga tumatangkilik na awdyens. kahit hindi direkta o personal na kilala ng mga manonood ang grupong Taiwanese na F4.

istakholder at adbertayser. aabot na sa 78 mamamahayag ang napapatay mula noon. Samantala. ang kainutilan ng Philippine National Police (PNP) na lutasin ang maraming kaso ng pamamaslang sa mga mamamahayag.com . ito'y maaaring busalan sa pamamagitan ng mapaniil na instrumento ng gobyerno. 110 na lahat-lahat ang mamamahayag na biktima ng pamamaslang. Nagaganap din ang iba't ibang tipo ng panunuhol ng mga malalaking negosyante't pulitiko sa mga reporter at brodkaster. bagay na hindi gaano tinatalakay sa mga eskuwelahan. Ayon sa National Union of Journalists of the Philippines (NUJP). Dalawampu rito ay pinaslang sa ilalim ng administrasyong Arroyo. Pitong mamamahayag naman ang pinatay noong 2003. Hangga't hindi nagaganap ang radikal na pagbabago sa lipunan. mula nang bumagsak ang diktadurang Marcos noong Pebrero 1986. patuloy na mamamayani ang dalawang magkasalungat na tradisyon. kapangyarihan ng mga nagmamay-ari ng midya. sa pangunguna ng NUJP. militar. isang news-feature website. Malinaw na kilala ang mga biktima sa pagbatikos sa korapsyon at krimen na kinasasangkutan ng mga pulis. Kung isasama ang mga pinatay noong panahon ng batas militar. sa hiwalay na listahan ng Bulatlat.Kahit pa sabihing walang batas na nagreregulisa sa masmidya. Lumalalang Panggigipit at Pamamaslang Tumitindi ngayon ang intimidasyon at karahasan na dinaranas ng mga tagamidya. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. binatikos ng iba't ibang organisasyon ng midya. Inihayag sa rali na pumapangalawa na ngayon ang Pilipinas sa mundo (nangunguna ang Iraq na patuloy na ginigyera ng Amerika) sa bilang ng mga mamamahayag na pinaslang habang gumagampan ng kanilang trabaho. di bababa sa 55 mamamahayag na ang pinapatay sa bansa. Compiled by: April M. at ng ideolohiyang pagkagapos ng kalakhan sa mga propesyunal. mayroong anim na mamamahayag ang pinatay kung saan apat sa kanila ay sa buwan lamang ng Agosto.com. Sa ginanap na kilos-protesta noong Agosto 16 ng may di bababa sa 200 mamamahayag mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa pambansang himpilan ng pulisya sa Camp Crame. Hanggang sa mga oras na ito. matataas na upisyal ng gubyerno at malalaking negosyante.

Noong Mayo 31. ang mga biktima ng pamamaslang ay sina: Sonny Alcantara. isang lokal na istasyon ng telebisyon sa Calapan City. isa si Ferdie Roldan. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. korespondent ng dyaryong Bulgar at DZRH matapos niyang ihayag ang panig ng kaaway ng isang makapangyarihang negosyante sa Bauan. Laguna. na pinagbabaril noong Agosto 2002 pagkatapos niyang batikusin ang isang lokal na upisyal ng syudad. Batangas. Matapos ihayag sa isang interbyu nitong Agosto na alam nila kung sino ang nagpapatay kay Arnnel Manalo. nakatanggap ng pagbabanta sa buhay at pagmamanman ng mga di-kilalalang lalaki ang isang katrabaho ni Manalo. militar at paramilitar sa mga tagamidya ang naitala ng NUJP. dating pinuno ng 204th Brigade. news presenter ng City TV sa San Pablo. Jovito Palparan. cameraman ng Southern Tagalog Exposure. Si Edu Paringit. Batangas. si Noel Villarante. matapos niyang kunan ng bidyo ang isang human rights fact-finding mission sa Rosario. 2003 dahil sa kanyang paglalantad sa mga anomalya. ay nakatanggap ng harasment mula kay Gen. korespondent ng Radyo Veritas na pinaslang noong Agosto 12 dahil sa paglalantad din ng mga anomalya sa Nagcarlan. Dito sa rehiyong Timog Katagalugan. Nagbanta sila rereydin ang istasyon kung hindi ititigil ang programa. dahil lamang sa pagkober niya sa marahas na demolisyon sa lunsod.Hayaan ninyong isalaysay ko ang detalye ng mga kaso. anim na kaso ng pagdukot at panghaharas ng pulis. pananakot. napilitang magtago nang ilang araw ang isa pang taga-midya. isang cameraman ng TVnet. Bukod sa pamamaslang. lingguhang programa ng Katipunan ng Samahang Magbubukid sa Timog Katagalugan (KASAMA-TK) sa DZRB sa Batangas City. Laguna. Samantala. si Arnnel Manalo. at si Fernando Consignado. maraming mamamahayag ay naging biktima ng harasment. ininteroga at pinagbantaang papatayin ng mga elemento ng 20th Special Forces si Melvin Mamis.com . Pinaratangan ng mga militar at pulis na pinatatakbo umano ng New People's Army (NPA) ang naturang programa. Samantala. Noong Oktubre hanggang Nobyembre 2002. pambubugbog at iba pang tipo ng panggigipit at paglabag sa karapatang pantao. Sa taon ding 'yon. noong Hunyo 23 ay puwersahang pinatatanggal sa ere ng mga militar ang Radyo Anakpawis. pinagbubugbog. reporter ng dyaryong Newsflash sa Compiled by: April M. kolumnista ng Laguna Score at komentarista sa DZJV na pinaslang noong Agosto 19.

"The people united can never be defeated. Sino ang hindi nakakakilala kay Isabela governor-elect Grace Padaca na dating brodkaster? Paulit-ulit na ipinasara noon ni Mayor Caesar Dy ng Cauayan City ang Bombo Radyo sa Isabela dahil sa pambabatikos nito sa korupsyon at karahasan ng pamilyang Dy. ay patunay lang na ang demokrasya at kalayaan sa pamamahayag ay mistulang ilusyon. ang mga elemento ng pulisya ang nasasangkot sa pagpatay o panggigipit sa mga tagamidya.com . reporter ng Zamboanga Scribe at Mindanao Gold Star at komentarista sa DXKP sa Pagadian City. May adelantadong mungkahi pa na mag-armas na lamang ang mga mamamahayag para maipagtanggol ang sarili. pinatay ng isang pulis si Edgar Damalerio. Binalewala naman ni Gen. Laguna. MGA ALTERNATIBONG HAMON Kung papawiin ang takot at pag-aalinlangan sa ating mga puso't isipan. pakalat-kalat lamang si Wapile sa Pagadian at iba pang lugar sa prubinsya. napilitang magtago ang pamilya ni Demalerio at iba pang testigo. Sa larangan ng edukasyon. malulutas natin ang mga problemang bumabagabag sa sistema ng edukasyon at masmidya. may pangangailangang itaguyod ang isang Compiled by: April M. Angelo Reyes. Sa maraming insidente. Hermogenes Ebdane sa mga tagamidya na manahimik na lamang para hindi maging target ng karahasan. III. Kahit natukoy at naaresto na si PO1 Guillermo Wapile. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. At ano ang tugon ng awtoridad sa mga panggigipit at pamamaslang? Nagbigay ng "payo" si PNP Dir. Secretary ng Department of Interior and Local Government na nangangasiwa sa PNP. pinatakas pa rin siya ng mga kapwa niya pulis." Ito ang hamon sa atin. Gen. nang sabihin niyang walang pang malalang tunguhin sa bilang ng mga pinapaslang na mga tagamidya. Noong Mayo 2002. Sa katunayan. Ang estado mismo ang sumusupil sa kalayaan sa pamamahayag para protektahan ang interes ng mga naghaharing uri sa ating bayan.daan-daang naging biktima ng madugong pandarahas ng mga pulis at goons laban sa mga manggagawa ng Nestle na mapayapang nagwewelga d'yan sa Cabuyao. Samantala. Ang mga pahayag na ito ng mga nasa awtoridad at ang kawalan nila ng aksyon sa lumalalang panggigipit at pamamaslang sa mga tagamidya. Sa loob ng dalawang taon. Mababago lamang ang mundo kung tayo'y magkakaisa at lalaban. naging badigard pa siya ng isang pulitiko noong nakaraang eleksyon.

kahirapan at takot. dahil nais nating ipalaganap ang pag-aaral ng mga kaalamang nakabatay sa pagsisiyasat at pagsusuri sa reyalidad. nais kong baunin ninyo ang mahalagang mensahe ng International Federation of Journalists (IFJ): "walang kalayaan sa pamamahayag hangga't nabubuhay ang mga mamamahayag sa korupsyon. dahil nais nating ibalik ang karangalan ng ating lahing Pilipino.pambansa. repormang agraryo. Dapat nating igiit ang pagpapatupad ng libreng edukasyon para sa mamamayan sa lahat ng antas. Kasama ng mga independyente at responsableng propesyunal sa midya. Dapat imulat ang mga estudyante upang kondenahin ang imperyalistang agresyon at gyera. Umaayon ito sa mga batas ng aktwal na pag-iral. independyenteng ugnayang panlabas. Pambansa. Jessica Zafra. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.com . siyentipiko at demokratikong edukasyon. pambansang industriyalisasyon. dahil hangad nating mangibabaw ang karapatan at interes ng nakakarami sa ating lipunan. Pol Medina Compiled by: April M. pagbabago at rela-relasyon ng mga bagay at pangyayari. dapat lumahok ang mga estudyante ng Masscom sa puspusang kampanya para itaguyod ang kalayaan sa pamamahayag. Nangangahulugan ito ng pagtatayo ng mga pangmasang organisasyon na naglalayong lumikha ng opinyong publiko na sasalungat sa panlilinlang ng mga nagsasamantala at nang-aapi. Sa aking pagtatapos." Komedya Dekada 90: Bob Ong. Siyentipiko. makabayang kultura at iba pang kagyat na tungkulin. Pilipinisasyon at pagpapabuti sa kabuhayan ng mga manggagawa sa midya. Demokratiko. Gawin natin laboratoryo ang mga eskuwelahan para sa pagpapatupad ng demokratikong pamahalaan.

It would be sacrilege on my part to do so. But such is the power of humor that a welldelivered comedy has more impact than any litany and sermon that can emanate from longwinded diatribes (e. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Mark Twain's nomads. providing we transcend it . Doubtless there are those who will cry "trash" to a topic such as this. is. As the reaction of the radical Muslim mob over Danish embassies attest(incited by the infamous Jyllands-Posten cartoons). or Cervantes's eccentric rider. but to state that writing comedy is insignificant. branding their comedic wits as trivial pursuits. and to others not at all? Perhaps I could apply the objective eyes of Hobbes (we laugh at the defects of others as well as our past selves. has Compiled by: April M. So I indulged my senses. and for necessity last. is for me an invalid rhetoric. I read for pleasure first.com . pieces of me resisted the cracking soil. but as I started writing. Shakespeare's Falstaff. I trusted my gut. As F.because unrelated objects are mixed). for curiosity second.humor for me.prying and poking at the innards of the hyena will halt its laughter.to outwit the censors). But I didn't and wouldn't . and not science . There is nothing trivial about writing comedy . Kant (we laugh because our expectation is frustrated .g. a single comic strip of Dilbert or a single episode of The Office.we feel superior to those we laugh at). and as such I would respect the taste of each and every individual. Sionil Jose introducing his fellow National Artist (the short story comic Alejandro Reyes) implied: making the tears fall is as hard in tragedy as it is in laughter. to some. Jane Austine's ironic heroine. these are the types who label the likes of Oscar Wilde and Woody Allen as unimportant clowns. Moliere's miser. or Freud (we laugh to vent our repressed feelings . Besides. funny.I planned on writing this entry in an objective manner.the writers risk the most in channeling the truth of emotions through mirth. I laughed. To dislike this list is the prerogative of the reader. deflecting anger and protest through laughter is a hit-or-miss affair. But what is funny to me? A better question would be: who could tell what makes a line funny or not? Who could tell why to some. is an art.

replied: "Ang joke. witnessing the bump. aksidente akong napunta sa Bobong Pinoy. 'cause it truly happened"). During a family gathering. in an abrupt tone. cut the revelry: "kuya hindi naman joke 'yan. however crazy and shallow. Dahil sa paghahanap ko sa Internet ng isang paksa. I blurted to him: "Okay lang 'yan. He is a tall person. to which I. was prone to bumping his head on low entrances." ("A Joke. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. has a tinge of truth"). sa kabutihang o kasamaang palad (depende na sa kung sino ang tumitingin). Nang taon ding iyun. sinadya ko talagang makita ang Bobong Pinoy ng hindi ko namamalayan? Halos mag-iisang dekada na rin ng una kong naisip na: 'sakto ang timing ng mga patawang nakatapak sa lupa. Everyone's eyes glanced at mine. kahit na gaano kabaliw at kababaw ay may bahid ng katotohanan. Aksidente nga ba? O gaya ng sabi ni Einstein. Dahil dito. and being that way. my teenage sister. One such afternoon. kasi totoong nangyari" ("brother it's not a joke. gumugol ako ng pagkarami-raming oras sa opisina at kuryente sa bahay. I told a story of a superstitious friend who has a habit of spewing one-liner clichés. As the laughters swirled around the dining table.more impact to me than any book I've read concerning the pains of living with clueless coworkers).com . at napakaitim ng background. BOBONG PINOY 1998. it's nowhere near the intestine"). walang aksidente? Sa paghahanap ko ba'y. smiling at my sister. naging usap-usapan sa Compiled by: April M. malayo naman sa bituka" ("It's okay. para lamang malaman kung ano na ang susunod na isusulat ng webmaster ng Bobong Pinoy.

Madalas nang kinukulit ni Ernie si Bert. Isama mo pa ang mga caption na siguradong patok … …This shot is taken on the set of "The Postman" when Costner was taking advise from bert on how to act in a post-epocaliptic world.gaya ng Webby sa Amerika pero para nga lang sa mga Pinoy. at sino nga bang makakalimot kay Kevin Cosner at Bert na magkasama sa pelikulang Postman. Dalawang Pilipino ang kagyat na sumagi sa isip ko na maaring lumarawan ng pagkabaliw: si Dino Ignacio at si Bob Ong. Umugong din ang mga bali-balitang maisasali ang mga kathang may pagka-weird. Noong taong ding iyun. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. pinagdikit-dikit ni Dino ang mga kuha ni Bert at mga lumang larawang sumasalamin sa masasamang nangyari sa kasaysayan ng tao.mga webmaster na magkakaroon ng awarding . nakuha ni Dino ang pa-premyo para sa mga website na may nakakabaliw na tema. upang maipakita kung bakit at ano nga ba nakakatawa kay Bert.com . Si Bert ng Sesame Street ay madalas ko ng mapanood bilang kontrabida kay Ernie. ang eksaheradong pagtukoy sa mga normal. Gamit ang computer. Palatawa at masayahin si Ernie. meron ding magkasama sila ni Hitler. Lumaki ako sa panood ng Sesame Street. Kung mapapanood ko ang mga lumang episode ng Sesame Street ngayon. na kung saang kunot-noo namang nakukulitan si Bert. nariyan ang kamay ni Bert sa singit ng batang si Michael Jackson. na kung saan nabuo ang Philippine Web Awards (iba pa ang pangalan noon). Namangha ako sa abilidad ni Dino Ignacio sa paghahabi-habi ng madalas na'y di pinapansin. malamang hindi na ko tablan sa paulit-ulit na skit ni Bert at Ernie. si Bert nama'y seryoso. Ginamit ni Dino ang isa sa mga haligi ng komedya. Compiled by: April M. Hinangaan at binigyan ng parangal ng mga hurado ng 1998 Webby ang ginawa ni Dino (Bert is Evil). ayaw ng naiistorbo. Nariyan ang "ebidensiya" kung saan nakatayo si Bert sa gilid ng isang parada bago mabaril si JFK.

kay Bob Ong nama'y socio-political satire. Nangibabaw ang pagka-pinoy ko sa pagka-graphic artist. Hindi ko alam kung mabagal lang talaga ang koneksiyon ko noon (kapanahuhan kasi ito na pag binanggit mo ang "broadband" malamang matanong ka ng "may CB ka?") o nagsulputan lang talaga ang mga bumibisita dahil sa People's Choice. mabagal pa rin ang pasok. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Bagama't gaya ni Dino. Ilang beses ding hindi naupdate ang bobongpinoy. na kung saan nakasingit si Bert (nakuha daw niya sa Internet. Mahirap na nga namang umatras sa bagay na naipangako mo na). Kung tutuusin magkaibang prutas naman talaga ang Bert is Evil sa Bobong Pinoy.Nakakapanghinyang na pagkatapos manalo ng Webby at PWA ay itinigil na ni Dino ang Bert is Evil. Lumitaw din ang Paboritong Website ni Hudas. ngunit gaya nga ng kasabihang pinoy. ginaya at dinagdagan ng mga panibagong litrato. "iba pa rin ang orig. ay lalo pang sumidhi ang kagustuhan ni Dino na tuluyan ng alisin ang kanyang Bert is Evil sa orihinal nitong kinalalagyan. si Bob Ong nama'y sa botohan ng mga tao (ang People's Choice). Pareho pa rin silang panalo. pero mas maikli pa ang buhay nito sa bobongpinoy. may pagka-graphic artist din ako.ipinatong ang bagong film footage sa luma). hanggang isang araw hindi na ni-renew ni Bob Ong ang naturang site(dahil siguro alam na ng lahat na maglalabas siya ng libro. bigla na lang nawalang parang bula ang bobongpinoy. gag ang style ng patawa (naalala ko tuloy iyung ibang pelikula ni Woody Allen . pero parang Edsa pag oras ng uwian 'lagi ang usad ng Bobong Pinoy. pag-aari na ito ng isang kumpanyang taga-Estonia)." At dahil sa isang may masamang balak na Arabong naglabas ng napakalaking poster ni Bin Laden.com. sa isang protesta sa Afghanistan pagkatapos na pagkatapos sumabog ang Twin Towers.com. At di nga 'rin nagtagal. Nakaisip tuloy ako.com (huwag mo ng balaking pasukin ngayon. pero sa aking pakiwari'y kakilala din ng Arabong iyun ang gumawa ng collage). Pero 'di ko ba alam. mas nagustuhan ko ang Bobong Pinoy.com. Marami-rami ang nagsulputang kopya. iyan ang alam kong kauna-unahang blog ni Bob Ong. Compiled by: April M. Si Dino. tuwing lunch o uwian na lang sa opisina ako sisilip (nakakabit kasi sa mismong ISP 'yung PC ko sa opisina). 'Di kalauna'y lumipat na rin ang katha ni Bob Ong sa bobongpinoy. si Dino sa mga may-alam na hurado.com .

Napaisip tuloy ako: may katotohan kaya ang sulat ni Ambeth Ocampo na naging parokyano ng prosti si Rizal sa paglalakbay nito sa Europa? Dahil kung si Augustine na halos isabuhay ang konsensiya niya sa pagbabate at pagkikipag-talik sa mga babae.hindi ko kasi alam na meron palang ganito si Rizal ang kakarampot at paminsan-minsang pagsilip na kakenkoyan ni Rizal sa mga nobela niya'y umusbong at lumitaw ng buong-buo sa liwanag. si Rizal pa kaya na napakaromantiko? Tulad ni Rizal. ay lalong nagpasidhi ang aking pagtawa. binanatan din ni Dolores Manapat (ang alias ni Marcelo H. Parang Parokya ni Edgar ang dating (Chikinini na lyrics sa orihinal na Banal na Aso ng Yano). Nariyan ang Amain Namin ("Amain naming sumasaconvento ka.Sino nga ba is Bob Ong? Karamihan ng mga nag-kalat na "sightings" na naglipana sa Internet ay mga kuwentong barbero na nangaling malamang sa mga pinag-pasapasahang mga "sinabi raw. bilang pasumbalit sa atake ni Rodriguez sa Noli Me Tangere (Touch me Not o Huwag Mo Akong Salingin). at sumasalamin sa ating pinagsamasamang kahinaan bilang Pilipino). dahil nagawang isulat ni Augustine ang malambot at ayaw makisama n'yang tite bilang pilosopiya). Pero bakit pa kailangang gumamit ng Alias? Pag tinanong mo ang tanong na ito. sumpain ang ngalan mo. na nagmula sa pamagat ng dati niyang site. Aba Guinoong Baria ("Aba guinoong Baria nakapupuno ka nang alcancia…") at Ang Compiled by: April M. ay biniyak na salitang Bobong. quitlin ang liig mo dito sa lupa para nang sa langit…"). Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.kabaliktaran kasi ng tanong ang balak gawin ng pseudonym: si Jose Rizal ginamit ang pen name na Dimas Alang (Dimasalang na ngayon). malayo sa amin ang kasakiman mo. Augustine ay inatasan ng Diyos mismo na ipagbigay alam kay Rodriguez na ang pari'y dapat magsulat ng kanyang ka-bobohan upang merong mapagtawanan ang mga tao! At dahil pa sa nabasa ko na rin dati pa ang Confessions ni Augustine ('kakatwa din ito. Magkahalong gulat at halakhak ang bumalot sa akin ng una kong mabasa ang La Vision . malamang hindi mo alam ang sagot ." Kung mamarapating niyo akong magdagdag ng opinyon: kung madulas pa sa ahas ang pagtuklas sa tunay na katauhan ni Bob Ong. ito marahil ay dahil sa gumagamit siya ng nom de plume (Ang Bob Ong na pangalan para sa akin. sa kanyang satire (ang sobrang kakatwang La Vision del Fray Rodriguez o The Vision of Fray Rodriguez o Ang Pangitain ni Fray Rodriguez). pinalitan ni Dolores ang lyrics sa mga iba't ibang dasal Katoliko. del Pilar) si Rodriguez sa satire na Dasalan at Tuksuhan.com . Si St.

Tikbalang. may narinig akong dalawang profesor daw. Voltaire. Seuss. na hindi talaga tao si Bob Ong? Compiled by: April M. Mahaba-haba rin ang mga paksang pinag-talunan. lalong puwede. Kung B. aba kailangan mo munang sagutin ang isa pang katanungan bago ka maging semi-uber-puwede: kaninong pen name ang huling pangalan? Habang kumakain ako sa isang restaurant. Moliere. Pseudonym.com . Pauline Reage. B. Pangalan ba? Kung A ang sagot mo puwede. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Dr. At kung C nama'y SUPER-DUPERPUWEDE! Kung D. D. George Orwell. hanggang dumating ang usapan kay Bob Ong: Propesor Bangko: Did you know. Pare-pareho silang manunulat. C. All of the above. Pablo Neruda.Mga Utos Nang Fraile ("Ang mga utos nang Fraile ay sampo: Ang nauna: Sambahin mo ang Fraile na lalo sa lahat…") Pop Quiz: Spot the similarity Mark Twain. The Brontes. na nagpapataasan ng ihi. A.

Para sa mga kabataan-estudyante: Bilang susunod na henerasyon ng uring manggagawa. Idagdag pa natin ang lumalalang kabulukan ng lahat ng mga gobyerno. mula sa pinakaabante hanggang sa pinakaatrasadong mga bansa kasama ang iba’t-ibang malalaking multilateral na mga institusyon gaya ng United Nations at iba’t-ibang NonGovernment Organizations (NGOs) habang nangangakong hanapan ng solusyon ang mga mabibigat na problemang pinapasan ng sangkatauhan ay nagtuturuan kung sino ang may kasalanan sa delubyong nangyayari ngayon. Walang mawawala sa inyo kung gagawin ninyo ito. Kaliwa man o Kanan ang nasa pamunuan. Ang mundo ngayon ay nababalot ng kaguluhan. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. gutom. digmaan. Compiled by: April M. epidemya at patuloy na pagkasira ng kalikasan. Ang iba’t-ibang gobyerno. kahirapan. at ang halos walang katapusang kriminalidad. at iba pa. MARAMING SALAMAT. ang drug addiction at gangsterimso laluna sa inyong hanay. nanawagan kami sa inyo na basahin at talakayin ninyo ang laman ng aming sulat para sa inyo.com .

ang pandaigdigang kapitalismo ay nasa kanyang permanenteng pagbulusok-pababa na. ang solusyon ay ang pagtatayo ng ‘estado ng manggagawa’ o ‘demokratikong gobyernong koalisyon’ na kokontrol sa buhay panlipunan. Kahit pa ilang datos ng ‘pag-unlad’ ng ekonomiya ang ilathala ng mga gobyerno sa buong mundo. Ang tunay na kaaway ng mga manggagawa kabilang na kayong mga kabataan-estudyante ay hindi lang isa o dalawang imperyalistang kapangyarihan kundi ang buong imperyalistang sistema. Dahil pandaigdigan ang sistemang ito. Sa Ilalim ng Dekadenteng Kapitalismo Barbarismo ang Kinabukasan ng Sangkatauhan Ang ugat sa mga problemang dinaranas ng sangkatauhan ngayon ay ang sistema ng sahurang pangaalipin. Ang ‘pag-unlad’ ng isang bansa ay bunga ng matinding pagsasamantala sa kanyang mga manggagawa at/o sa mga manggagawa sa ibang mga bansa. Sa kasalukuyang panahon. ang sistema ng kompetisyon.Ang mga Kaliwa naman. kung maputol man ang kontrol ng Amerika sa bansa. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Ang tawag dito ay KAPITALISMO. Hangga’t kapitalismo ang maghari — pribado man o estado ang magkontrol — ang sistema ng edukasyon ay laging magsisilbi sa batas ng pamilihan at sa pagsasamantala sa lakas-paggawa. Sa ilalim ng sistemang kapitalismo. mga umaangking sila ay ‘komunista’ — Maoista. Maling-mali ang mga Kaliwa sa kanilang paniniwala na kung maputol ang kontrol ng imperyalismong Amerikano sa Pilipinas ay uunlad na ang ekonomiya ng bansa. Kayo ay nag-aaral at nagsisikap makapagtapos ng pag-aaral dahil sa layuning magkaroon kayo ng magandang kinabukasan hindi lamang para sa inyong mga sarili kundi higit sa lahat para sa inyong mga pamilya sa hinaharap. kayo ang susunod na henerasyon ng mga sahurang alipin ng kapital. Subalit marami pa rin ang nagtatanong at nababahala: May magandang kinabukasan pa ba ang mundo sa ilalim ng kasalukuyang panlipunang sistema o hindi na mapigilang mawasak ito? Kung mayroon mang pinaka-interesado na sagutin ang tanong na ito ay dapat kayong mga kabataanestudyante dahil nasa inyong mga balikat ang kinabukasan ng mundo. Ang walang hintong mga digmaan ngayon sa iba’t-ibang dako ng mundo ang isa sa pinakamatingkad na patunay na lumalala ang kapitalistang krisis. ang sistema ng tubo at kalakal sa pamilihan.’ Pangalawa. nasa kanyang permanenteng krisis.com . Kayo ang magkakaroon ng panibagong mga pamilya at siguradung kayo mismo ang bubuhay at magpalaki sa inyong mga anak. Ang katotohanan. sinisisi ang estado dahil pinabayaan diumano na pagsamantalahan ang mga mamamayan ng mga korporasyong multinasyunal at transnasyunal. nasa kanyang dekadenteng yugto. Para sa Kaliwa. hindi malayong papasok ang iba pang ganid at makapangyarihang imperyalista kakutsaba ang mga paksyon ng burgesyang Pilipino o maging ang ilang maka-Kaliwang grupo upang kontrolin ang Pilipinas gaya ng Tsina o Japan sa ngalan ng pagpapalaya sa bansa mula sa kuko ng imperyalistang Amerikano. Ang kalaban ng mga manggagawang Pilipino ay hindi lang ang mga dayuhang kapitalista kundi mismong Compiled by: April M. Stalinista. Kaya napakahalaga ang tanong sa itaas na masagot ninyo bilang mga manggagawa sa hinaharap (kahit marami na sa inyo ngayon ang naging manggagawa para matustusan ang pag-aaral). walang bansa ngayon ang hindi nakaranas ng permanenteng krisis. ang katotohanan ay patuloy na lumalala ang kahirapan sa daigdig. Pribatisasyon at Deregulasyon). na ang tunay na kahulugan ay KAPITALISMO NG ESTADO. Subalit hindi ninyo masagot ang tanong kung patuloy kayong matali sa mga usapin sa loob lamang ng eskwelahan gaya ng pagtaas ng matrikula. Ang matrikula ay mahigpit na nakaugnay sa pagiging ganid ng mga kapitalista sa tubo partikular sa larangan ng edukasyon. Ang ‘pagdami’ ng may trabaho sa isang bansa ay may katumbas ng pagdami ng mga walang trabaho sa ibang mga bansa. sa panahon ng imperyalismo ang bawat bansa ay may imperyalistang katangian dahil ‘uunlad’ lamang ito kung pagsamantalahan nito ang ibang mga bansa sa ilalim ng islogang ‘pagkapantay-pantay’ at ‘malayang kompetisyon. Trotskyista at ‘Leninista’ — at mga anarkista ay sinisisi ang Globalisasyon (Liberalisasyon. Sa panahon ng dekadenteng kapitalismo imposibleng ‘uunlad’ pa ang isang bansa na hindi nito pagsamantalahan ang ibang mga bansa.

Dagdag pa. Kamulatan na walang maasahan sa burges na estado. Ang ‘kalayaan’ ng Pilipinas mula sa isang imperyalistang kapangyarihan ay pagkaalipin naman nito sa iba pang kapangyarihan. Tama si Lenin sa pagsasabing. Mga susunod na henerasyon ng manggagawa. mananalo o matalo man ito. Compiled by: April M. Kailangan itong ipaglaban. asahan ninyo na ang inyong mga pamilya sa hinaharap ay mas mahirap pa ang maranasan kaysa ngayon. Internasyunalistang Pagkakaisa at Pakikibaka: Ang Susi sa Tagumpay Laban sa Kapitalismo Ang uring manggagawa bilang internasyunal na uri ang tanging uri na may istorikal na misyon at kapasidad na durugin ang kapitalismo sa buong daigdig. parlyamento at mga unyon. “Kung walang rebolusyonaryong teorya ay walang rebolusyonaryong kilusan. Pagkakaisa para palawakin ang mga pakikibaka at hindi ikulong sa iilang pabrika o ilang linya ng industriya lamang. Ang kailangang mabuo ay ang malawakang pagkakasia ng uri at pakikibaka laban sa estadong kapitalista at hindi para sa mga reporma.” Ibig sabihin. Subalit hindi madudurog ang kapitalismo at hindi maibagsak ang paghari ng mga kapitalista kung patuloy tayong matali sa balangkas ng bansa. Siya lamang ang tanging rebolusyonaryong uri sa ilalim ng kapitalistang kaayusan. May pag-asa pa ang kinabukasan ninyo. Ang pag-asa at kinabukasan ninyo ay nasa mga kamay ng inyong uri — ang uring manggagawa. BAYAN o URI. Kailangan ninyo. Pagkakaisa at kamulatan para ibagsak ang kapitalistang estado at lahat ng mga institusyon nito. Trotskyismo. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. istorikal na karanasan na binastardo at punong-puno na ng mga distorsyong kagagawan ng mga ideolohiya ng Kaliwa ng burgesya — Maoismo.com . Dalawa lamang ang pagpipilian ninyo: SOSYALISMO o BARBARISMO. pag-isipan ninyong mabuti ang kinabukasan ninyo at ng mundo. ‘Leninismo’ at Anarkismo. sa balangkas ng nasyunalismo at pagmamahal sa bayan (ang mga ito ay matamis na salita lamang na ang ibig sabihin ay ipagtanggol ang pambansang kapitalismo). Kung hindi madurog ang dekadenteng kapitalistang sistema. kailangang ganap na itakwil ang mga mistipikasyon at bitag na inihain ng burgesya para ilihis ang pagkakaisa ng buong uring manggagawa — unyonismo. Ang ‘paglaya’ ng Pilipinas mula sa isang imperyalistang kapangyarihan ay pagpapatuloy pa rin ng kapitalistang pagsasamantala sa manggagawang Pilipino. kasama ang inyong uri ng isang rebolusyonaryong teorya na pinanday ng istorikal na karanasan ng inyong uri. Stalinismo. Dalawa lamang ang sandata ng internasyunal na uring manggagawa para magapi ang kapitalismo : PAGKAKAISA at KAMULATAN sa pandaigdigang saklaw. “Ang emansipasyon ng uring manggagawa ay nasa kamay ng mga manggagawa mismo. Kailangang magkaisa ang mga manggagawa sa buong mundo laban sa kapitalistang panlipunang mga relasyon. ang anumang kilusan gaano man ito kalakas at kalawak. Isang pandaigdigang sistema ang ating kalaban kaya kailangang pandaigdigan din ang pagkakaisa. Walang saysay ang mga pagkilos ng ilampung katao o mga protestang tipong riot para lamang sa media projection. kung hindi rebolusyonaryo ang teoryang gumagabay dito ay tiyak na hindi pagpawi sa pagsasamantala at pang-aapi ang kalalabasan nito.mga Pilipinong kapitalista na halos magkatulad lamang ang pagkaganid sa tubo at pagsasamantala sa mga manggagawa. Ang pagtatayo ng isang ‘sosyalistang gobyerno’ sa bansa ay pagpapatuloy pa rin ng sahurang pang-aalipin. Ang mga ito ay mga instrumento na ngayon ng kapital para gawing pambala ng kanyon ang uring manggagawsa at kabataan sa nagtunggaliang mga paksyon ng burgesya sa bawat bansa. kamulatan na imposible na ang pakikibaka sa mga reporma dahil wala ng kapasidad ang sistema na ibigay ang mga ito. may pag-asa pa ang mundo. INTERNASYUNALISMO o NASYUNALISMO.” Ngunit ang pag-asa ay hindi kusang darating. Ang teoryang ito ay walang iba kundi ang rebolusyonaryong Marxismo. Pagkakaisa laban sa lahat ng paksyon ng burgesya (administrasyon man o oposisyon). parlyamento at nasyunalismo.

internationalism. bukod sa pagtuturo mismo ng English.com Blog: http://internasyonalismo. Ingles ang dapat umanong gamitin sa di bababa sa 70% ng kabuuang panahon sa pagtuturo ng lahat ng aralin.com . 2007 at 1:35 am (Feature. magtalakayan at mag-aral kayo sa buhay na karanasan ng pakikibaka ng internasyunal na uring manggagawa sa loob ng mahigit 200 taon.com/2007/10/24/kolonyal-na-patakaran-sa-edukasyon/ Ipinatupad simula ngayong pasukan sa lahat ng paaralang elementarya at hayskul ang Executive Order No. Ito na rin ang gagamiting pangunahing wika sa pagtuturo sa lahat ng hayskul. Re-posted) http://felixrivas. ang mga organisasyon o kilusan na sinasamahan ninyo ay para ba talaga sa tunay na panlipunang pagbabago o para ipagtanggol ang kapitalismo sa porma ng kapitalismo ng estado sa likod ng programang ‘estado ng manggagawa’ o ‘demokratikong gobyernong koalisyon’? Pag-isipan ninyong mabuti.wordpress. Compiled by: April M. pribado man o pampubliko. simula Grade 1 ay ituturo ang Ingles bilang ikalawang lenggwahe. INTERNASYONALISMO Email address: internasyonalista@yahoo.Mga kabataan-estudyante. Ibig sabihin. Alinsunod sa EO 210.org Kolonyal na Patakaran sa Edukasyon October 24.blogsome. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Pero simula Grade 3 ay ito na ang siyang pangunahing wikang gagamitin sa pagtuturo ng matematika at mga subject na may kinalaman sa agham at kalusugan.com Link website: www. 210 ng Malacañang na nagtatakda ng paggamit ng Ingles bilang medium of instruction o wika sa pagtuturo.

Kadalasan ay mabilis na nawawala ang anumang kaalaman sa pagbabasa at pagsusulat kapag itinuro ito sa wikang Ingles. Cruz. Ayon sa koalisyon. Randolf David.. at Efren Abueg. Patricia Licuanan. maliban sa English at iba Compiled by: April M. Tinukoy nito ang resulta ng mga pananaliksik na ginawa ng United Nations Educational. sa 45 bansa ay pang-41 ang mga mag-aaral ng hayskul sa Pilipinas sa kaalaman sa matematika. Scientific and Cultural Organization (UNESCO) na nagpapakitang mas mabilis matutong magbasa. isang propesor sa University of the Philippines. Ang mas matataas na gradong nakukuha ng mga batang katutubo rito sa mga pagsusulit sa literasiya at numerasiya ay patunay na mas madali silang natututo gamit ang lokal na wika sa pagtuturo. Palalalain ng EO 210 ang dati nang suliranin sa mapurol na gagap sa syensya at matematika ng mga Pilipinong mag-aaral. labag din ang EO 210 sa konstitusyon na nagtatakdang pambansang wika ang Pilipino at siyang gagamitin sa pagtuturo sa buong sistemang pang-edukasyon. Lahat ng subject sa elementarya at hayskul. mahihirapang matuto ang mga mag-aaral sa elementarya at hayskul kung ito ang pangunahing gagamitin sa pagtuturo.Isang petisyon laban sa EO 210 ang isinampa ng Coalition for a Correct Language Policy (CCLP) sa Korte Suprema. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. presidente ng Miriam College. isang premyadong manunulat. Sinasalamin ng CCLP ang patriyotikong pagtutol sa EO 210. sasagka ito sa kakayahang matuto ng mga mag-aaral. Inatasan ng EDCOM ang Department of Education (DepEd) noong 1991 na magbalangkas ng mga libro at iba pang materyales sa pagtuturo na nasusulat sa wikang Pilipino. Isagani R. Ang koalisyon ay kinakatawan nina Dr. Ayon sa sarbey ng Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) nitong 2003. Taliwas din ang EO 210 sa rekomendasyon ng Congressional Commission on Education (EDCOM) noong 1991 na gamitin ang Pilipino at ang lokal na wika sa pagtuturo ng batayang edukasyon. Sa kalagayang hindi ginagamit ang Ingles sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kinukumpirma ito ng karanasan ng Summer Institute of Linguistics sa Bukidnon. Ayon sa CCLP. magkwenta at umunlad sa pag-iisip ang mga bata kapag ang ginagamit sa pagtuturo ay ang kanilang wikang kinagisnan. Pumirma rin sa petisyon ang iba pang batikang manunulat at guro. kritiko at presidente ng WIKA Inc. Pang-42 naman sila sa kaalaman sa syensya. mga National Artist for Literature na sina Bienvenido Lumbera at Virgilio Almario.com .

Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.] Compiled by: April M. Ipagkakait din ng EO 210 sa mas maraming mamamayan ang karapatang matuto at maging bihasa sa pambansang wika. ang titiyak na natututunan ng mga mag-aaral ang kaalamang makapagbibigay sa kanila ng kakayahang makapag-ambag sa pagpapaunlad ng pambansang ekonomya at lipunang Pilipino. Dahil ito sa tulak ng isang bagay na di hamak na mas mahalaga sa rehimen kaysa sa pagkatuto ng mga Pilipinong mag-aaral: ang milyun-milyong dolyar na kikitain ng bangkaroteng gubyerno mula sa mga remitans ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa at mga puhunan ng maraming call center na nagsusulputan ngayon sa Pilipinas. Kailangan aniyang tugunan ang pangangailangan ng mga call center at iba pang mga dayuhang kumpanya ng mga Pilipino na mahusay magsalita ng Ingles. Nadismaya raw si Gloria Arroyo nang mapag-alaman niyang wala pang 5% ng mga aplikante sa mga call center ang natatanggap dahil sa kahinaan ng karamihan sa Ingles. ipinipilit pa rin ng Malacañang ang EO 210. Bagkus. maaaring isa pa nga ito sa mga nagpapalala ng kahirapan ng mga karaniwang masang Pilipino. Sa kabila ng mga syentipikong ebidensyang nagpapakita ng mga pinsalang idudulot ng bagong kautusan sa mga mag-aaral at sa kabila ng mga batas at aksyon ng Kongreso na taliwas dito. Hindi lantad (anonymous) ang awtor nito. kasabay ng pagpapayaman ng iba pang lokal na lenggwahe at paggamit pangunahin ng sariling wika maging sa pag-aaral ng syensya at teknolohiya. ayon sa EDCOM. Lalo lamang nitong palalakasin ang neokolonyal na sistema ng edukasyon sa Pilipinas na nagsisilbi pangunahin sa interes ng mga dayuhan at nagpapanatiling mahirap at atrasado sa bansa.pang pinag-aaralang lenggwahe. Sa katuus-tuusan. “Hindi Ingles ang solusyon sa kahirapan sa bansa. tanging ang pambansa-demokratikong patakaran ng sistematikong pagtataguyod ng pambansang wika at panitikan.com . ay dapat nang ituro sa wikang Pilipino pagsapit ng taong 2000. [Ang artikulong ito'y muling ipinost sa aking sayt.” ayon sa mga tumututol sa EO 210.

Ang “Iskul Bukol” na Sistema ng Edukasyon Tapos na ang bakasyon. At kung susumahin. Jun.Ang “Iskul Bukol” na Sistema ng Edukasyon by Samahan ng Demokratikong Kabataan (SDK) Friday. At sa buwang ito.org/news/2005/06/3560. Sobra-sobra ang pagtaas ng matrikula at iba pang mga singil sa pribadong mga paaralan. Mayroon namang “papalarin” na makapag-aral sa pribadong paaralan. kolehiyo at unibersidad. may dalawang pangunahing problema sa sistema ng edukasyon sa Compiled by: April M. milyon-milyong mga estudyante ang papasok sa mga paaralan na animo’y mga pabrika ng susunod na henerasyon ng manggagawa.php “Iskul Bukol” Ganito maisasalarawan ang kalagayan ng edukasyon sa bansa. Kulang na kulang sa pondo ang mga pampublikong paaralan.indymedia. 2005 at 6:41 AM http://qc. --. 10.com . Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Karamihan sa kanila – at patuloy na itong lumalaki – ay nasa pampublikong mga paaralan. Mga institusyong hindi makapagbigay ng dekalidad na edukasyon dahil sa kakapusan ng pondo ng gobyerno. Pero magiging mailap din sa kanila ang maayos na edukasyong inaasam dahil ang motibo ng mga mayari ng iskwelahan ay magbenta ng diploma para palaguin ang kanilang negosyo.

ang pinakamalaking haiskul sa naturang siyudad. At kung ito ang gagawin. Sa biglang tingin.3% noong 2004. tumaas ang badyet sa edukasyon mula P97. Sa survey ng Senate Committee on Education. ang badyet ng edukasyon ay nasa P103. Ikalawa. ang pondo sa edukasyon ay dapat sinusukat sa proporsyon nito sa gross domestic product o GDP. ang pagpapabaya ng gobyerno sa public school system. ang pagpapaubaya ng gobyerno sa mga kapitalista-edukador na magtaas ng matrikula sa mga pribadong paaralan. Mula 2001 hanggang 2004. Una. 45% at 43% sa mga guro ang nagsabing nagdadala sila ng sariling mesa at silya sa klase.6 Bilyon lamang.com .5 Bilyon ay naging P107. At ngayong taon. Nangungulelat ang Pilipinas sa Southeast Asia dahil hindi ito tulad ng Malaysia na nagtutuon ng 7% ng GDP para sa edukasyon. Ngayong 2005. nasa 84% sa mga public school ang walang tubig. Kulang na kulang ito batay sa istandard ng United Nations na nagsasabing ang isang bansa ay dapat na maglaan ng 6% ng GDP para sa edukasyon.1% ng GDP. Kapos na Badyet sa Pampublikong Edukasyon Ayon sa 1987 Konstitusyon.5 Bilyon. Kinikilala kasi nito ang edukasyon ay isang “karapatan” hindi pribilehiyo. ito ay nasa 3. iisa sa salarin: ang gobyernong hindi binibigyang prayoridad ang mga pangangailangan ng kanyang mamamayan. 25% ang walang kisame. Isa sa mga nakakalungkot na larawan ng kalagayan ng edukasyon ay ang Caloocan High School. 55% ang walang kuryente. Pero hindi ito totoo. tila tinutupad ng Kongreso ang ganitong probisyon ng Saligang Batas. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Sa parehong suliranin.bansa. Bukod dito. Dahil sa kakapusan sa pondo. kalunos-lunos ang kalagayan ng mga public elementary at high schools bagamat mas nakatuon ang pondo ng Department of Education sa basic education kumpara sa tertiary o college education. ang dapat na may pinakamalaking alokasyon sa pondo ng gobyerno ay edukasyon. Compiled by: April M. Ang tunay na halaga nito ay lumiliit dahil sa bumabagsak na halaga ng piso bunga ng inflation o taun-taong pagtaas ng mga presyo.9% noong 2001 ay naging 2. ang badyet sa edukasyon ay lumiit mula 2.

Pero sa kabila ng ganitong sistema. Dapat dagdagan ang pondo sa edukasyon dahil karamihan sa ating kababayan ay umaasa sa pampublikong pag-aaral kaysa sa pribadong mga paaralan. mahigit 50 estudyante ang nasa bawat klase. “Ganun pa rin – hindi naman gumaling ang mga bata. Dahil dumadami din ang umaalis sa mga pribadong kolehiyo para mag-aral sa mga State colleges and university. Subalit walang signipikanteng resulta ang sistemang ito sa mga estudyante.623 ay naging 815.87 milyon noong 1994-1995. mula 6:20 ng umaga hanggang 12:40 ng tanghali. “Kung susundin naming ang regular na oras ng iskedyul. Ngayong taon. Ani Fornoles. ito ay naging 21%. Subalit hindi lang ang basic education ang kailangang paglaanan ng pondo ng gobyerno. Mahigit 2. Noong 1994. malamang na uuwi ang mga estudyante ng 9:00 ng gabi”.36 milyon ang enrollees ng mga public elementary at public high school. Libre ang tuition o matrikula pero dahil sa kakulangan sa klasrum at mga guro kinailangan nilang magpatupad ng mga “shift”. kung saan mas mataas ang matrikula. may 1. Noong 2002. Sa bilang na ito. walang badyet ang national government para sa dagdag na guro”.000 dagdag na guro ang kailangan ng Caloocan pero “sa ngayong taon. Aniya.595.23 milyon ang nasa mga pribadong iskwelahan sa basic education. Noong 1980. dumami nang 415. Ayon kay Ramon Bacani noong 2003. ayon sa kanilang principal na si Erlinda Fornoles.4 milyon ang nagaaral sa kolehiyo para sa 2002-2003 mula sa 1.com . education undersecretary for operations.Karamihan sa mga estudyante ng Caloocan High School ay mula sa mahihirap na pamilya. Humingi sila ng tulong sa mga lokal na pamahalaan para sa pagkuha ng dagdag na mga titser.” ani Bacani. tinatayang nasa 17. sa dami ng aming estudyante. “Pero 300 titser lamang ang kayang tustusan ng munisipyo ng Caloocan. Sa ulat ng Commission on Higher Education (CHED). ito ay 34% ng kabuuang Compiled by: April M.972 ang nag-aaral sa mga pampublikong kolehiyo at unibersidad – mula sa 399. Kulang na kulang din kasi sa mga guro”. tumaas nang 2. 10% lamang ng mga nasa kolehiyo ang nasa State Colleges and Universities (SCUs). Kalahati ng mga estudyante ay nasa “early shift”. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Nagbibigay kami ng libro pero pinaghahatian ito ng dalawang estudyante. Ang iba naman ay pumapasok nang 1:00 ng hapon hanggang 7:20 ng gabi.

4%. kung saan tumaas nang 400 porsyento ang tuition fee. Sa Central Luzon State University (CLSU).95% ng mga nasa kolehiyo ang nag-aaral sa mga SCU. Ang per unit tumaas mula sa P10 ay naging P50. 36. Carlito Puno. nag-utos ang Commission on Higher Education (CHED) na ang karaniwang pagtaas ng tuition fee ay dapat na katumbas ng inflation rate o 8. acting chairman ng komisyon.com . hindi rin sila ligtas sa mga pagtaas sa matrikula na naganap sa nagdaang mga taon. Nagkaroon din ng mga bagong singil tulad ng shifting form. mula P300 kada unit hanggang sa maksimum na P700. kahit pa mas mura ang singil sa mga pampublikong paaralan. ang tuition ay nananatiling P12 kada unit. Ang Tumataas na Matrikula sa Pribadong Paaralan Noong May 16. ang tuition ay tumaas noong 2001. Sa University of the Philippines (UP) – ang pangunahing State university sa bansa. Sa ibang mga pampublikong unibersidad. re-admission fee at singil sa pagbabago ng subject o iskedyul. mula P10 ay naging P100. Pero ang singil sa late enrolment ay tumaas. verification of grades per subject. “Mula ngayon. Ayon kay Dr. Noong 2003. ang matrikula ay tumaas ng P300 kada unit mula sa P11 noong 1989. hindi tumaas ang matrikula ngunit lumobo ang iba pang mga singil (na karaniwang tinatawag na “miscellaneous fees”). gagamitin na ng CHED ang awtoridad nito para sa regulasyon ng tuition at iba pang singil sa mga Compiled by: April M. Sa mga graduate school nito. Habang ngayong taon. Sa Polytechnic University of the Philippines (PUP). ang pinakamataas na tuition fee increase sa mga State colleges and universities ay naitala sa Philippine Normal University (PNU). Ang pinakasiguradong dahilan ng paglikas ng mga estudyante tungo sa mga pampublikong kolehiyo’t unibersidad ay ang tuloy-tuloy na pagtaas sa matrikula at iba pang singil sa mga private school laluna nang isinabatas ang Education Act of 1982 na nagluwag sa pagtatakda ng tuition fee.populasyon ng mga estudyante sa kolehiyo. Ang Aklan Polytechnic Institute ay magtataas nang 400% sa kanilang matrikula sa loob ng apat na taon. ang laboratory fee sa limang departamento at kolehiyo ay tumaas ng P600 mula P50. tataas ang tuition at iba pang singil nang 298%. Sa UP. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Ganunpaman.

ang pagtaas na ito ay nagkakahalagang P680. Compiled by: April M. Miriam College.13 Bilyon noong 2003. ang pinakamalaking pagtaas ay ang Asian Theological Seminary.80 kada unit. Para sa kanila. Kasunod ang STI College Fairview. Pero sa mismong partial report ng komisyon noong Mayo 17 – na inilabas isang araw matapos ang deklarasyong kokontrolin nila ang matrikula – ang average na pagtaas ng matrikula para sa academic year 2005 – 2006 ay nasa 11. Kung nahihirapan kayo sa tuition fee. At ang kanilang pinagsamang kita ay nagkakahalagang P1. Sa 18 units na karaniwang kinukuha ng isang estudyante. AMA Computer College at STI. Ayon sa Senate Committee on Education. Ibig sabihin.58%! Kung sa pera.institusyon ng higher education. Dahil ang patakaran ng gobyerno kaugnay ng matrikula ay deregulasyon. At habang pinapabayaan ng gobyerno ang public school system. Sa Metro Manila. kung ito ay totoong totoo. ang halaga ng pagtaas ay nasa P37. University of the East. na nagtaas ng 150% o P900 kada unit sa matrikula.000 corporations sa bansa. Simple lamang ang sagot.com .76% o P145 kada unit na pagtataas ng tuition fee.” Mainam na mainam sana ang balak ng komisyon. Kaya’t ang kanilang kadalasang sagot sa mga reklamo sa matrikula: “Hindi naman namin kayo pinilit na dito mag-enrol. ang Centro Escolar University. Ang edukasyon ay isang dambuhalang negosyo. binibigyang-laya ang mga kapitalistang-edukador na taon-taong itaas ang kanilang mga singil dahil napakaluwag ng prosesong dadaanan nila bago magpataw ng tuition fee increase. kung saan magkakaroon ng 22. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. mas madaling makapagsamantala ang mga kapitalistang namumuhunan sa mga pribadong paaralan. PMI Colleges. siyam na iskwelahan ang kasama sa top 1.4. At mapapansin na hindi pa kasama dito ang mga ekslusibong private school na itinuturing na non-profit corporations dahil sa kanilang ugnayan sa mga relihiyosong institusyon kagaya ng Ateneo University. pwede naman kayong lumipat sa public school”. Technological Institute of the Philippines. Far Eastern University. kung kailan natapos na ang proseso ng pagtatakda ng matrikula? Karaniwang itinatakda ang matrikula sa buwan ng Pebrero hanggang Marso bago magtapos ang isang academic year. Mapua Institute of Technology. De la Salle University. ang pagtatakda ng tuition ay “sagradong karapatan” bilang negosyanteng nagbebenta ng “edukasyon”. atbp. Kabilang dito. Dahil ang inilabas ng order ng CHED ay “pakitang-tao” lamang. Ang tanong: paano kokontrolin ng CHED ang matrikula kung ang kanilang kautusan ay inilabas lamang sa buwan ng Mayo.

com/news/4-6/4-6-edukasyon. Ang problema. NI DR. ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino ang naiwanang bukol-bukol dahil sa kapabayaan at kainutilan ng gobyerno. VILLEGAS Bulatlat. Ang kumperensya ay inisponsor ng Anak ng Bayan party list at ng College Editors Guild of the Philippines (CEGP) Southern Luzon. Sobra-sobra ang pagtaas ng matrikula at iba pang mga singil sa pribadong mga paaralan. # Ang Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas http://www. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Laguna noong nakaraang Enero 29. Ang resulta: “bagsak” ang grado ng edukasyon sa bansa dahil hindi ito binibigyang prayoridad ng estado.“Iskul Bukol” Ganito maisasalarawan ang kalagayan ng edukasyon sa bansa. EDBERTO M.com .html Ang artikulo na ito ay tungkol sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas – isang talumpati ng awtor para sa Southern Luzon Education Conference sa Los Baños.com Ang sistemang edukasyon ng Pilipinas ay gingagamit lamang bilang instrumento ng estado sa paghubog ng kamalayan at kakayahan ng mga kabataang Pilipino upang sila ay manilbihan para sa iilang naghaharing uri sa ating lipunan at palaganapin ang mga kaugalian at pamaraan Compiled by: April M.bulatlat. Kulang na kulang sa pondo ang mga pampublikong paaralan.

5 bilyon o 31. sa 1999 Third International Math and Science Study. bale wala dito ang kapakanan ng mga estudyante at mga gurong Pilipino. Ang namamayaning uri sa Pilipinas. P271.000 guro sa elementarya at sekundaryong paaralang pambuliko mula P4. Halimbawa.ng pamumuhay ng mga uring ito. ang porsiyento ng badyet ng Department of Defense sa 2004 ay 5. Kaya ang kalidad ng edukasyon ay pababa ng pababa.com .5%). Ang Edukasyon ay Instrumento ng Uri na Hawak ang Estado Dahil ang edukasyon ay isa lamang instrumento ng ating estado na kontrolado ng imperyalistang EU at dahil ang pinakamahalagang instrumento ng pananatili ng kasalukuyang sistema ay ang paggamit ng dahas laban sa lumalaking rebelyon sa kanayunan. samantalang ang pagbayad naman sa utang panlabas at pondo para sa militar ay tumataas. Ngunit. 943 na mga desks/armchairs sa ating mga paaralan.33 sa mga pampublikong paaralang pang-elementarya at 0. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.000 bawat buwan (sa karaniwan) na take-home pay pagkatapos ng mga deductions at bayad sa utang.381. ang Pilipinas ay pumuesto ng 36th sa kabuuang 38 na bansang sumali.4%. kung saan mayroon tayong milyun-milyong estudyante ) ay 15.21%.6 sa hayskul. Kaya. Taon-taon lumalaki ang tinatakdang pambayad ng utang panlabas ng Pilipinas. Sa kabuuan. kagaya ng IMF-WB at sa mga bangko ng imperyalismong EU at kanyang mga kapitalistang kaalyado.68 bilyun lamang para sa taong 2004.4% ang nireserba sa pambayad ng utang ng Pilipinas. Ang ratio ng bilang ng libro sa mga estudyante ay 0. 2003) Ang Kalunos-lunos na Kalagayan ng mga Estudyante at Gurong Pilipino Dahil sa palagay ng imperyalismo EU sa kanyang direktang pagsusuperbisa sa sistemang eduskasyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng WB na ang mga paaralan ng estado ay mahigpit na hawak na niya. Halimbawa sa ginawang badyet sa taong 2004. ang imperyalistang Estados Unidos. Ang interes lamang ng estado sa edukasyon sa Pilipinas ay gumawa ng mga kurikulum na palalaganapin ang tubo ng mga imperyalistang TNC at kanyang mga kakamping Pilipino. May batas na ginawa pa noong panahon ni Marcos.5 bilyun noong 2003 tungo sa P45 bilyun sa 2004 laban sa badyet sa lahat ng state colleges at universities (SCUs) na P15. sa taong 2003 ito ay lumubo ng dagdag pa ng P58 bilyon. Nananatili din ang kababaan ng sahod ng mga 500. bumababa ang paglaan ng badyet sa edukasyon. (Mula sa Badyet ng Pamahalaan para sa Taong 2004 at manipesto ng Anak Bayan Youth Party at iba pa. (Datos ng Alliance of Concerned Compiled by: April M. Dec. Hambingin naman ang badyet para sa militar na tumaas mula sa P42. sa kabuuang P861 bilyong. Kalunos-lunos ang kalagayan ng mga estudyante at guro sa mga pambublikong paaralan. Batay mismo sa estadistika ng gobyerno. ang PD 1177. Sa kontekstong ito natin mauunawan lamang ang kalikasan ng edukasyon na pinapairal ng gobyerno sa ating lipunan. 000 na klasrom at may 2.3%) at edukasyon (kasama na ang para sa elementarya at sekundaryang baytang. Para sa PNP naman ang badyet sa taong 2004 ay P33 bilyun. ang nangunguna sa badyet ng gobyerno ay ang pagbayad nito ng utang panlabas sa mga dahuyang institusyon. bahala nang maghigpit ng sentoron ang mga guro at magsiksikan ang mga estudyante sa mga klasrom. Habang tumatakbo ang panahon. ang komprador na burgesya at panginoong may-lupa ay pangunahing tinatangkilik ang interes ng kanilang padrono. 10. kalusugan (1. ang edukasyon ay binibigyan ng mas maliit na prayoridad sa badyet ng gobyerno kung ikukumpara sa militar. Kaya daw tinataasan ang badyet sa pagamit ng dahas ay para kalabanin ang mga “terorista” sa Pilpinas sa sugo ni Uncle Sam. Ganito din ang paninindigan ng estado ng Pilipinas hinggil sa katayuan ng mga mag-aaral at guro ng bayan. higit sa lahat.000 hanggang P6. may kakulangan ng 49. pabahay (0. na naglalaan ng prayoridad sa pagbayad sa utang panlabas ng Pilipinas na kasalukuyan ay umaabot na ng 58 bilyong dolyar (may balak pa ang rehimen ni Macapagal Arroyo na umutang ng panibago sa halaga ng $500 milyun ).

na sa kasalukuyan ay nababalot sa krisis ng Compiled by: April M. tulad ng Philippine Commission to Survey Philippine Education (PCSPE) ni Marcos noong 1972. ang Education 2000 ni Ramos at ang Presidential Commission on Education Reforms (PCER) at Higher Education Modernization Act (HEMA. 1998) ni Estrada at ni Macapagal-Arroyo. Jones. Nais ng WTO na gawing market-based ang education sa kolehiyo at alisin ang mga state-funding. ay isang malaking bagong industriya na maaaring pasukin. Jones: “Education is one of the fastest-growing of all markets. Ang isang nangungunang lobbyist sa mga pulong ng WTO tungkol sa GATS na inumpisahan noong Pebrero 2000 sa Geneva ay ang tinatawag na Global Allance for Transnational Education na pinapamunuan ni Gleen R. Ang PCER ay lalong pinapalala ang komersyaslisasyon ng mga paraalang publiko dahil pinapayagan na ang mga paaralang ito lalo na ang mga SCUs na magtaas ng tuition at mag-tie-up sa bisnes. Kaya sa PCER ni Estrada at Macapagal-Arroyo.” (Internet) Ngunit. Sa pinapairal na General Agreement on Trade and Services (GATS) ng WTO ay kasama ang serbisyong edukasyon sa mga serbisyo na tinatarget ng mga TNCs. at iba pa sa kanilang mga paaralan. Bahagi din ng PCER ang paghintulot sa mga dayuhan na magtayo ng mga paaralan sa ating bansa. Ang kabuuang gastos sa edukasyon sa daigdig ay 2 trilyon dolyar o 1/20th ng GDP ng mundo. Ang mga isponsor ng mga ganitong programa ay mga malalaking bangko tulad ng JP Morgan at Goldman Sachs. Ang Estratehiya ng Imperyalismo sa Pribatisasyon ng Edukasyon Ang pribatsisasyon ng edukasyon sa Pililpinas ay bahagi lamang ng pandaigdiganng estratehiya ng WTO at WB upang papasukin ang mga TNCs sa Information Technology (mga computer company) sa larangan ng edukasyon pampubliko. halimbawa sa pangbabangko at mga restoran at fast food.com . ang WB ay nagdidikta na ng mga programa at kurikulum sa mga paaralan ng Pilipinas.Teachers) Kaya di kataka-taka libo-libong guro ang nabibiktima ng mga utangang 5-6 at nagsasyadline bilang mga tindera ng mga kendi. Sabi nga ni Gleen R. Ang Alliance na ito ay pinoponduhan ang mga IT rooms. Pinapairal din ang dahandahang pribatisasyong ng mga SCUs. ang pandaigdigan estratehiya ng imperyalismo. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. siopao. Ang WB ay nagtatag din ng Alliance for Global Learning na nagiispesialize sa tinatawag na elearning na ginagamit ang computer. Private training and the adult education industry are expected to achieve double-digit growth throughout the next decade. Nagaalala ang imperyalsimo na sa laki ng kasalukuyang depisito ng Pilipinas na umaabot na sa P220 bilyun na dulot din ng pagbayad sa utang panlabas at pangungurakot ng mga opisyal ng pamahalaan na baka mag-default ang Pilipinas sa pagbayad sa utang panlabas. Nakikita kasi ng mga TNCs lalo na yung mga nasa IT na ang edukasyon sa daigdig. tinutulak ng IMF na bigyan ng fiscal autonomy ang mga paaralan ng pamahalaan upang humanap ang mga ito ng mga paraang makakalap ng sariling pondo. CEO ng virtual university Jones International Inc. Ang Pakikialam ng Imperayalismong EU sa Programa at Kurikulum sa Edukasyon ng Pilipinas Mula pa noong panahon ni Marcos. ang consultancy firm Ernst & Young at mga TNCs sa IT kagaya ng Sun Microsystem at 3 Com. Ang prinsipyong free universal education na nakasaad sa Article 13 ng UN International Covenant on Economic. ang Education Act of 1982. ang Education Commission ni Cory Aquino. na ang larangan ng edukasyon ay isang mayamang mina na hindi pa nabubungkal para pagtubuan kagaya na ibang larangan sa serbisyo na matagal nang ginagatasan ng mga TNCs. isang institusyong hawak ng mga kapitalistang korporasyon. Tinuturing ng WTO. Pinagtitipid din ng IMF-WB ang gobyerno ng pondo na sana’y ilalaan para sa edukasyon upang makabayad ang huli ng kanyang utang panlabas. Ang lahat ng mga programang ito ay naglalayun upang lumikha ng mga estudyanteng Pilipino na may mahusay na kakayahan na kailangan ng negosyo ng imperyalismo at mahubog ang kamalayan ng mga kabataan upang mahalin ang kultura ng imperyalismo. Social and Cultural Rights ay binabangga ng GATS at World Bank. sa partikular ng EU. nagsasanay ng mga guro at umuugnay sa mga gobyerno ng mga bansa upang gumawa ng mga intervention program. sa partikular sa kolehiyo at sa adult education.

Filipino. Batay sa ganitong layunin ang PESS ay nagsaad: “Given lower-cost labor in the People’s Republic of China and some other Asian countries. kagaya ng mga call center. and rising labor costs at home reinforced by minimum wage regulations. p. Dumarami ang bilang ng mga taong dimakahanap ng trabaho na mga bagong gradwado taon-taon sapagkat lumalaki ang sobrang pwersa sa gawa. italics dinagdag) Ang ibig sabihin ng WBADB ay paano mapapairal ng gobyerno ng Pilipinas ang mahusay na pagtutupad nito sa pagalaga sa interes ng imperyalismo sa harap ng pagtitipid sa edukasyon. Ayun din sa PESS: “The daunting medium-term challenge for Philippine education.com . kailangang gamitin ang Curriculum 2002 upang Compiled by: April M. ay nagreresulta sa sobrang lakas paggawa sa ating lipunan. therefore. Sa kasalukuyan. Sa bagong kurikulum.1) Ipinapairal ng PESS ang teorya ng mga kapitalista na ang edukasyon ng isang bayan ay iaayun sa “comparative advantage” nito sa mga kapitalistang bansa sa harap ng kumpitesyon ng ibang bansa sa Pangatlong Daigdig. the Philippines’ future comparative advantage lies not in unskilled-labor production. p. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Ang Millennium Curriculum o Curriculum 2002 ng Departement of Education Sa paggawa ng kurikulum para sa mga paaralan ng Pilipinas. Science at Pag-Sikap. but rather in low-end ‘high-tech’ areas. improve equity and raise quality – and to achieve all of these objectives during a period of limited or zero growth in the public budgetary allocation to education as a whole. at siyempre upang makabayad ng utang panlabas. sa partikular yung mga nagtuturo ng panlipunang aralin. mekaniko at iba pa.sobrang-produksyon.000 katao bawat taon. na nadadagdagan ng mga 750. tiga-silbi sa fast food. nanganganib ang kabuhayan ng maraming guro na matatanggal dahil ang kanilang mga asignatura ay di na kailangan. pinakamataas sa buong Asya. Kaya.”(PESS. salesman. Ang pakay kasi ng WB at kanyang alalay na ADB ay upang makatipid ang Pililpinas sa badyet sa edukasyon. Math. ang imperyalismo ay aktibong nanghihimasok. Kinolaps ang mga asignatura sa limang “core areas” ang English. Ngunit ang papel ng ating mga paaralan bilang mga tagalikha ng mga gradweyt ng mahusay sa kakayahan na kailangan ng negosyo ng mga malalaking korporasyon. requiring at least a secondary school education of reasonable quality. such as electronics manufacturing and tourist services. Pinahaba ang oras ng pagtuturo ng English at Math at ginawa muli ang English bilang midyum ng pagtuturo. at pinagsama-sama ang mga ito sa isa lamang asignatura na pinamagatang PAGSIKAP. is how to preserve the quantitative gains of the past. Ang mga pagbabago na ito sa kurikulum para sa elementarya at haiskul mula Grade 1 to 10 ay batay sa isang pag-aaral na ginawa ng WB-ADB na pinamagatang “Philippine Education for the 21st Century: The 1998 Philippine Education Sector Study” o (PESS). na pagtubuan pati ang larangan ng edukasyon ay maghigpit na tinutulan ng mga estudyante at mga guro sa Europa sa pamumuno ng National Union of Students in Europe (ESIB) at ng mga guro sa kanilang organisasyon. Sa ilalim ng Millennium Curriculum. Pinayo ng PESS ang “streamlining” ng Philippine education at pagkukulaps ng mga asignatura lalo na yung may kaugnayan sa pagbibigay ng panlipunang kamalayan sa mga estudyante. ang bilang ng walang trabaho sa ating lipunan ay 13% ng kabuuang lakas paggawa ng bayan (ayun mismo sa estadistika ng gobyerno). ang European University Association (EUA). inaalis ang mga asignatura na may kaugnayan sa pagtuturo ng kasaysayan at sibikong kamalayaan at iba pang panlipunang pagaaral. mula pa noong pagpondo ng WB sa panahon ng martial law sa pagsulat ng mga textbook na tinatangkilik ang pagsisilbi ng mga kabataang Pilipino para sa negosyo ng mga kapitalista (ang programang EDPITAF) hanggang sa kasalukuyan sa pagpapairal ng tinatawag ng DepEd na Millennium Curriculum o ang Curriculum 2002 para sa elementarya at sekondaryang baytang.” (PESS. Kasabay din nito ang pagbuwag sa mga asignatura na di kailangan ng bisnis ng imperyalismo at natuturuan pa ang mga kabataan na magkaroon ng kamalayang panlipunan at kritikal na pagiisip. Ang sagot – ikulaps ang mga asignatura at tanggalin ang mga guro na di kailangan ng bisnes ng mga TNCs. 11.

Ang mga ideya at kakayahan na binibigyang-diin sa ating mga paaralan sa loob ng sistemang ito ay lalong pinapaigting ang mala-kolonyal na katangian ng ating lipunan. nararapat pukawin muli ang diwa ng nasyonalismo sa ating mga kabataan. ang malamang kunin ng mga estudyante sa ilalim ng RGEP ay mga asignaturang pagkakakitaan (kagaya ng mga computer course) o di kaya madaling ipasa. kagaya ng “relative autonomy of the state. Sa kasalukuyang kalagayan ng ating sistemang edukasyon na walang kasarinlan at ginagamit lamang ng pamahalaan upang paunlarin ang interes ng mga nagsasamantalang uri. Ang hangad namang ipribatize ang UP sa impluwensa ng WT0 at WB ay nakalahad sa mga panukulang batas na House Bill 455 at Senate Bill 2587 na nakahain ngayon sa Kongreso at mahigpit na tinututulan ng mga estudyante at guro ng aking pamantasan. dahil ang mga estudyante natin ay produkto ng isang sistema sa hayskul at elementarya (kasama dito ang mga pribadong paaralan). Ang mga semi-skilled na manggagawa ay kailangan sa sektor ng serbisyo at marunong ng Inggles. Compiled by: April M. ang tinatawag na Revised General Education Program (RGEP). ang idibidualismo at liberalismo na nakabatay sa pansariling interes.com .” na siyang batayan ng Macroeconomics at Miccroeconomics ng mga neo-classical economists. at iba pa pang teorya.” ang mga ideya ng post-modernismo na iniinganyo ang mga tao na asikasuhin na lamang ang kanilang sariling kalayaan at huwag sumali sa anumang organisasyon. Sa ilalim ng RGEP ay di na kinakilangan kunin ng lahat ng mga estudyante sa UP ang mga asignatura tulad ng History 1 (History of the Philippines) at Social ScienceII (Social and Political Thought). lalo na sa School of Economics at Political Science Departments ng UP. ang mga teoryang nilalako ng mga asignatura sa economics sa ating mga paaralan tungkol sa supply at demand analysis na nakabatay sa assumption “that all other things held constant” o ang pananaw ng “ceteris paribus. Ang mga ideyang ito ay pinapalagnap ng mga direktang bayaran ng mga imeperyalista na mga gurong Pilipino. Ang dating GE program ng UP na kinakailangang kunin ang mga asignatura na nagpupukaw ng kamalayang nasyonalismo (History I) at nagtatalakay sa iba’t-ibang teoryang panlipunan ay nahubog sa panahon na umigting ang nasyonalismo sa UP lalo na noong First Quarter Storm.makahubog ng mga manggagawa na semi-skilled at huwag na ng mga unskilled dahil marami na nito ang ibang bansa kagaya ng Tsina. nabugbog ng mga pulis at militar at naaresto ang mga estudyante at guro ng UP na nag-rali laban sa dalawang panukalang batas na ito sa harap ng Senado. ang Unibersidad ng Pilipinas. Ang Revised General Education ng Unibersidad ng Pilipinas (RGEP) Gusto kong talakayin sa puntong ito ang pagbabago ng kurikulum sa aking paaralan. Pinapaubaya sa mga estudyante sa partikular sa mga freshmen at sophomore ang pagpili kung anong asignatura sa GE ang kanilang pag-aaralan. Halimbawa. ay isang ideyalistang pamaaraan ng pagaanalisa ng ekonomiya na pabor sa interes ng mga mayayaman. Ang dating GE na napanalunan ng mga estudyante at guro sa mahabang pakikibaka upang gawing relebante ang edukasyon sa UP ay binuwag na noong nakaraang taon (2003). kung saan ang pinapalaganap ay kultura ng kapitalismo.” kung saan nakuha ni Macapagal-Arroyo ang ideya niyang “strong republic. o ng mga guro na walang kamuang-muang na ang tinuturo pala nilang teorya ay ang mga pabor sa mayayaman dahil wala naman silang natutunan sa ating paaralan kundi ang mga teoyrang ito.. ang tunay na emansipasyon ng mga kabataan sa mga ideya at ugali na nilalako ng mga dayuhang impersyalista ay di kailan mangyayari. Kailangan palaganapin ang maka-masa at siyentipikong pamamaraan ng pagaaral ng ating kasaysayan at lipunan at itakwil ang mga teorya na nagpapanggap na siyentipiko na kinakalat ng mga kapitalista kagaya ng ideyalistang pananaw na “ceteris paribus” sa economics. Ang Pangangailangan ng Isang Rebolusyong Kultural Upang tunay na palayain ang kaisipan ng mga Pilipino sa mga maling kamalayan na pinapalaganap ng mga kapitalista. Siyempre. Nararapat labanan din ng mga mulat na kabataan ang mga bahid ng pyudalismo sa ating kultura. lalo na ng mga TNC. Marami pang ganitong mga maling ideya na ikinakalat ng mga bayarang teorista ng mga kapitalista sa ating mga paaralan. Noong nakaraang Oktubre. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.

ay napakainam sa paglaganap ng rebolusyong kultural na ito na sasabay sa pakikibaka ng masa upang buwagin ang mala-kolonyal at mala-pyudal na istruktura ng ating lipunan at magtatag ng bagong sistema.aspx?g=posts&t=45849 Kung ihahanay lamang ang edukasyon sa mga pinakanangangailangan ng tulong na sektor ng lipunan sa ating bansa. sa mga pagawaan at kanayunan. Sa loob naman ng mga kampus.. Hindi lang dahil “find your height” ang labanan. sa mga teach-in. Pumili ako ng tatlong pangunahing problema ng edukasyon mula sa dokyumentaryong “MisEdukasyon” na pinapanood sa amin sa klasrum.com ISANG PAGSILIP SA MISEDUKASYON http://www. Nangangaliangang makilahok ang mga kabataang na sinasandatahan ng magpalayang teorya ng dyalektikal at istorikal materyalismo sa mga lugar kung saan naroroon ang batayang masa ng Pililpinas. mahalagang hikayatin ang mga ibang estudyante na nagiging biktima ng mga maling ideya na sumali sa mga organisasyon na naglalayun makamit ang isang lipunang Pilipino na nakabatay sa adhikain ng nasyonalismo.com . pero sa kadahilanang ni hindi man lamang nito nakuha ang kailangan nitong atensyon. Maaari itong matupad sa mga paaralan sa pamamagitan ng paghawak sa mga dyaryo ng mga progresibong estudyante o pagkuha sa mga liderato sa konseho ng mga estudyante. na may maka-masa at kritikal na pagiisip. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Bulatlat. simpo. Una Compiled by: April M. Ang rebolusyong kultural na ito ay maaaring maging bagong sigwa ng dekada na ito sa hanay ng mga aktibistang kabataan. kung tutuusin ay halos magsisinliit lamang ang mga sector kabilang ang kalusugan. kung saaan milyun-milyung mga Pilipino ay nawawalan na ng pagaasa sa umiiral na sistema.. rali at live-in.yehey. fora.ang mga pamahiin at iba pang atrasadong ideya na pinapalaganap ng mga relihiyon kung saan ang mga lider nito ay kakampi din ng mga nagsasamantalang uri na nais kontrolin ang masang Pilipino. kaya kailangan lumabas ang mga estudylante sa kanilang mga klasroom at makisalamuha sa mga organisasyon ng batayang uri. malamang mangunguna ito. Maaring gawan ang isang rebolusyon kultura kung saan ang mga kabataan ay magiging pangunahin at aktibong lalahok sa loob at labas ng mga paaralan. Ang rebolusyong kultural ay mabisang kasangkapan upang mapabilis ang tagumpay ng kilusan ng mga mamayang Pilipino upang makamtan ang isang may-kasarinlan at makatarugang lipunan.com/boards/Default. Ang katotohanan ng isang ideya ay nalalaman lamang sa praktika. Ang kasalukuyang panahon ng ating bansa.

Halimbawa na lang ay ang pagkuha ng mga mauunlad na bansa ng mga manggagawa mula sa mga Third World na bansa tulad ng Pilipinas para makamura sa pagpapasweldo. isa na siyang edukado at respetado. Hindi man lamang mapagyaman ang wikang Filipino at ang kulturang dapat sana’y naipapamana sa mga kabataan. Tuloy. Dahilan ito upang mahirapan sa pagpili ng mapapasukan ang mga nais magkaroon ng magandang kaledad ng edukasyon dahil sa pagkakaroon ng mga paaralang ito ng kapangyarihan upang magtaas ng matrikula. ang mga Amerikano upang magturo sa mga Pinoy ng Ingles at iba pang kaalaman tulad ng literatura. karamihan sa mga paaralan dito sa atin ay pribado. Bukod pa dito. ang iba ay napipilitang pumasok sa mga pampublikong paaralan kung saan kapalit ng maliit na halaga para makapag-aral ay ang mababang kaledad ng edukasyon. ang mga laman ng mga lektura sa eskwela ay pawang nagpapahiwatig sa kanluraning kaisipan at kultura. at sa kalaunan ay magandang kinabukasan. Ang iba naman ay naghahanap na lamang ng trabaho. kinakailangang gumastos muna siya ng malaking Compiled by: April M. Tuloy. Malaking problema ito dahil nagiging laganap ngayon ang tinatawag na Neo-Colonialism. Ang pangalawang suliranin ng edukasyon sa Pilipinas ay ang pagiging komersyalisado ng mga paaralan. dahilan sa mababang pagtingin ng mga dayuhan sa mga Pilipino at mataas na pagrespeto ng mga kababayan natin sa kanila kahit pa sabihing edukado ang mga tayo. Ipinakilala nila ang sistemang institusyonalisasyon sa pagtuturo. lalo pa’t maraming naniniwala na kapag marunong magsalita ng Ingles ang isang tao.” Ibig sabihin.dito ay ang impluwensyang kolonyal ng Amerika. o CHED. mabibigyan ng lehitimo ang Amerikano upang maipakilala ang kanilang pagiging mataas kumpara sa kanilang mga tinuturuan. kung saan hindi lamang sila nagtuturo ng mga siyensya. pero syempre hindi naman maasahang magandang trabaho ang naghihintay para sa kanila. Kumapara sa ibang bansa na gobyerno ang mismong nagpapatakbo ng mga eskwela. Nagpahayag ang pamunuan ng Commission on Higher Education. Sa pamamagitan nito. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. at binabansagan namang “jologs” o baduy ang mga tumatangkilik sa gawa dito sa Pinas. kung nais ng isang estudyante ng magandang edukasyon.com . dahil sa barkong sinakyan nila. sinasamantala nila ang kahinaan ng mga Pinoy. o pagtangkilik sa kaisipang kolonyal at pagpanatili nito. kundi nagpapahintulot ito upang magbigay ng oriyentasyon sa kamalayan sa pagiging Amerikanisado. tungkol sa walang tigil na pagtaas ng matrikula ng mga pribadong paaralan at sinabi nilang “quality education is expensive. Matatandaan na una nang nagpadala ng mga titser na tinawag na Thomasians.

halaga ng pera. Ibig din sabihin nito na ipinagdadamot ng pamahalaan ang kaalaman sa mga mahihirap. Ang huling suliranin na laganap ngayon sa ating bansa ay ang kaisipang elitista. Sa katunayan, ito ang isa sa pangunahing problema ng mga naghahanap ng trabaho. Karamihan kasi sa mga kumpanya ngayon ay tumatanggap lamang ng mga gradweyt ng malalaki at sikat na unibersidad. Kabilang sa mga unibersidad na ito ay ang De La Salle University, University of the Philippines, at Ateneo de Manila University. Kaya naman kung hindi ka nagtapos sa isa sa mga “reputable schools” na nabanggit ay tiyak na mahihirapan ka sa paghahanap ng magandang trabaho. Karugtong na rin ng problemang ito ang pagkakaroon ng maraming aplikante sa limitadong posisyon lamang. Sa kabila ng lahat ng mga suliraning nabanggit, may mga hakbang naman na ginagawa ang gobyerno upang malutas ang mga ito. Tulad na lamang ng argumento hinggil sa paggamit ng wikang Filipino bilang pangunahing midyum sa pagtuturo sa halip na Ingles. Bukod dito, ipinasa rin ang Education Act of 1982, kung saan kinokontrol ang sunod-sunod na pagtaas ng tuition fee upang hindi mabigla ang mga mag-aaral. Meron din tayong Higher Education Modernization Act, kung saan ang mga unibersidad pang-estado ay nagbebenta ng properties upang tulong sa pagpapaganda ng kanilang pasilidad. Nandyan na rin ang nagsulputang parang kabute na mga call centers kung saan ay malaki ang pasweldo sa mga manggagawa at tumatanggap ang mga kumpanya kahit na ano man ang kurso na tinapos at kung saan man nagtapos. Masasabi rin naman pala nating may pakialam nga ang gobyerno. Kung itatanong mo kung bakit parang wala pa ring pagbabago sa kabila ng mga binaggit ko sa itaas, narito ang aking opinyon: Naaalala mo ba nang magkaroon ng mainitang pagtalakay tungkol sa usapin sa kung aling wika ang dapat gamitin sa pagtuturo sa mga paaralan? Hindi ba’t lalo lamang nagkawatak-watak ang mga responsable sa usaping ito? Bakit patuloy na nagkakaroon ng mga kilos protesta tungkol sa pagtaas ng singil sa matrikula? Kasi naman, sakaling hindi magtaas ng singil sa matrikula ang ilang paaralan, bumabawi parin ang mga pribadong paaralan sa mga estudyante sa pamamagitan ng pagpataw ng mataas na presyo sa tinatawag na miscellaneous fees. Kaya’t kahit na mababa na ang tuition fee, mataas parin ang suma total ng babayaran ng isang ordinaryong estudyante ng pribadong paaralan dahil sa
Compiled by: April M. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.com

iba pang dapat bayaran. Bakit may mga paaralang hindi magamit ang mga pasilidad, lalo na ang mga laboratoryo, at may mataas na bilang ng estudyante sa isang silid-aralan na halos umabot na sa isang daang mag-aaral bawat klasrum at titser? Sana alam ko rin ang sagot sa mga tanong na ito. Sa aking palagay, magiging magandang simula sa sistema ng ating edukasyon ang pagpapalaganap ng kaisipan na magsasabing mahalaga ang wikang Filipino at ang ating kultura. Hindi ko hinihiling na gawing midyum ng pagtuturo ang salitang Filipino, ngunit gawin itong isang mahalagang bahagi ng natututunan sa loob ng eskwela at dapat lamang na pagyamanin pa ito. Magiging malaking tulong din ang pagkakaroon ng mga faculty development programs o mga seminar para sa pagpapalalim ng pwersa ng mga titser upang mas maging makabuluhan ng mainam ang mga itinuturo at paraan ng pagtuturo nila sa kanilang estudyante. Siguro’y sapat muna ang mga ito upang magsimulang bumangon muli ang sistema ng edukasyon sa ating mahal na bansa. Hindi man ito mabilisang paraan, naniniwala naman akong epektibo ito kung maisasagawa ng maayos at tapat.

saan ka man naroon, PILIPINO KA PA RIN.

Compiled by: April M. Bagon-Fealdan 2009

aprilbfaeldan@yahoo.com

Sana ay hindi natin malimutan ang kagandahang-asal na likas sa ating pagiging Pilipino.

Ang pagka-MakaDiyos Gumagalang at lubos na nananalig sa iisang Makapangyarihang Diyos - Ang Mapagmahal na Tagapaglikha at Ama nating lahat...

Ang pagka-Makatao Gumagalang at nanalig sa kapwa bilang isang kapatid na may pandama, may lakas at ganda ng loob, may karapatan at hangarin para sa buhay na magana, maayos, mapayapa, at maginhawa.

Ang pagka-Makakalikasan Pinangangalagaan ang kalikasan -- hangin, tubig, lupa, kagubatan, at karagatan -- likas na yaman ng bansang tinubuan...

Ang pagka-Makabansa Minamahal ang sarili nating bayang Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay-buhay sa limang simulain ng pambansang tradisyong Pilipino: Ang pagsasarili, pakikisama, pagkakaisa, pagkabayani, at pakikipagkapwatao.

Compiled by: April M. Bagon-Fealdan 2009

aprilbfaeldan@yahoo.com

o "misa ng tandang". o "misa ng mga handog. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.[2] Isa itong misang idinaraos bawat madaling araw sa loob ng siyam na araw bago sumapit ang araw ng Pasko.Simbang Gabi Mula sa Tagalog na Wikipedia. magsisibangon na ang mga mag-anak para makinig ng misa sa pinakamalapit na simbahang pamparokya[1]).com .[2] Nagsisimula ang pagmimisa tuwing ika-16 ng Disyembre hanggang ika-24 ng Disyembre. isinasagawa ring kasama ng Simbang Gabi ang panuluyan.[3] Nagsisilbi rin ang misa bilang isang nobena para sa Birheng Maria. nagsisilbi ring pagkakataon ang pagnonobena upang idalangin ang mga kahilingang nakatuon kay Hesukristo. na kadalasang sinasagawa sa mga Romano Katolikong simbahan[1] sa Pilipinas tuwing ikaapat hanggang ikalima ng umaga. alay o regalo"). Misa Aginaldo (mula sa Kastilang Misa de Aguinaldo. Misa-de-notse. hanapin Ang Simbang Gabi ay isang kinaugaliang pagdaraos ng Santa Misa sa Pilipinas tuwing panahon ng Kapaskuhan. Ang misa sa madaling araw na ito isa sa pinakamatagal na at pinakabantog na tradisyong Pilipino.[4] Sa ibang pagkakataon. ang malayang ensiklopedya Tumalon sa: nabigasyon. o Misa-de-noche (o "misa ng/sa gabi"). ang tunay na Misa Aginaldo[1] o Misa-de-galyo.[3][1] Bukod dito. sapagkat sa pagtilaok ng lalaking manok. kaugnay ng paniniwalang matutupad ang hinihingi kapag nakumpleto ang siyam na misa sa madaling-araw. partikular na sa pinakahuling misa. Tinatawag din itong Misa-de-galyo (mula sa Kastilang Misa de Gallo.[3][1] Compiled by: April M.

Kabilang dito ang mga magbubukid at mga mangingisda. hinahayaang bukas ang mga pinto ng simbahan para sa mga hindi na makapasok sa puno nang gusali. Inumpisahan ito sa Mehiko noong 1587. mayroon namang mga bandang lumilibot sa buong bayan na tumutugtog ng mga tugtuging pamasko.[1] Noong unang panahon. Ang mga Pilipino ay gumigising tuwing madaling araw para dumalo Compiled by: April M.[1] Idinaos ito tuwing Adbiyento bilang paghahanda sa pagdating ng araw ng pagsisilang kay Hesus.[3] Simula sa Pilipinas [baguhin] Sa Pilipinas. at para na rin makalikom ng biyaya at mabuting ani. isang prayle mula sa kumbento ng San Agustin Acolman.[3] Nagsisimula ang pagkalembang ng mga batingaw tuwing ikatatlo ng madaling araw. naging hudyat na pantawag na pangmisa ang pagpapatunog ng mga batingaw o kampana ng simbahan. nang payagan ng Santo Papa ang paring Mehikanong si Diego de Soria[1]. nagsisipakinig sa Mabuting Balita bago maging abala sa kanilang mga pang-araw-araw na mga tungkulin. na magdaos ng mga misa sa labas ng simbahan upang mapaunlakan ang malaking bilang ng mga mamamayang ibig makinig ng misang panggabi.2 Simula sa Pilipinas 2 Sa kasalukuyan 3 Tingnan din 4 Sanggunian 5 Kawing panlabas [baguhin] [baguhin] Kasaysayan Buhat sa Mehiko Nagsimula ang kaugaliang ito noong panahong ng kolonyalismong Kastila. nagumpisa ang tradisyon noong 1669. Mayroon ding mga paring kumakatok sa mga pintuan ng bahay para gisingin ang mga taumbayan para hikayating makilahok sa misang pangmadaling-araw.[4] Sa ibang pook. Hanggang ngayon. nang magsagawa ang mga pari ng mga pangmadaling araw na misa para sa mga magsasakang nais dumalo ng misa tuwing pasko ngunit hindi maaaring maiwan ang sakahan.com .1 Buhat sa Mehiko o 1. kaya't binansagang itong Simbang gabi ng mga Pilipino. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.Mga nilalaman [itago] • • • • • 1 Kasaysayan o 1.[1] Kung sa loob nagmimisa ang pari.[1] Kadalasan itong isinasagawa tuwing hatinggabi.

pandesal. nilalagyan ng niyog at ng asukal na pula). Ipinagdiriwang din ito ng mga Romano Katolikong Pilipinong naninirahan sa ibang mga bansa.[4] Tingnan din • • [baguhin] Pasko sa Pilipinas Awiting Pamasko Compiled by: April M.[1] Ilan sa mga nakasanayan ng mga Pilipino na may kaugnayan sa Simbang Gabi ang pagtitinda ng mga nakaugaliang pagkain. tulad ng puto bungbong (kulay ube na gawa sa malagkit. matutunghayan ang pagsasabit ng mga makukulay na mga ilaw at mga parol sa mga dungawan. inilalantad din ang Belen na nagpapakitang nasa isang sabsaban ang batang Hesus na kasama sina Santa Maria at San Jose na napapaligiran ng mga pastol at mga hayop ng sakahan. at kape[4]. Matutunghayan din sa Belen ang tala ng Betlehem na gumabay sa tatlong hari para marating ang kinaroroonan ng Banal na Mag-anak.[3][1] Sa kasalukuyan [baguhin] Sa ngayon. bukod sa pagpapalamuti ng mga makukulay na ilaw at mga parol sa loob at labas ng simbahan. tsokolate. Kaugnay ng patuloy na pagsasakatuparan ng kaugaliang ito.[3][1] Sa kalsada. nagkakaroon ng pagsasalong Notse Buena (binabaybay din ayon sa Kastilang Noche Buena o "mabuting gabi") . puto bungbong.[4] Sa mga siyudad.[1] Pinatutugtog din ang mga musikang pamasko. Sa kabahayan ng mga pamilya.[3] Mahigit sa anim na raang taon na itong isinasagawa sa Pilipinas. Inilalagay ang Belen bilang pagpapahayag ng paghahanda para sa pagsapit ng araw ng pagsilang ni Kristo. sa mga sanga ng puno. at sa mga kanto ng mga daanan. bilang paghahanda sa araw ng Pasko.sa misa upang ipakita ang kanilang malalim na pananampalataya sa Diyos. inuming salabat o tsokolate.partikular na sa huling araw ng pagnonobena.com . bibingka (tinatawag ding putong bibingka). at mga inuming salabat. tsaa. keso-de-bola (bilog na keso o bolang keso). na itinitinda sa tapat ng simbahan para sa mga dumalo ng misa. upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan ng pamayanang may iba't ibang oras ng trabaho. kung saan may handang ring bibingka. suman sa ibos. suman sa pasko. mayroon ding nagsasagawa ng mga misa tuwing ikawalo hanggang ikasiyam ng gabi. at ng tatlong haring mago may dalang mga regalo. idinaraos sa mga lalawigan at kalunsuran ng Pilipinas ang Simbang Gabi. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. sa mga pintuan. sa halip na sa madaling araw. ang araw ng kapanganakan ni Kristo.

03 1.org 4. ↑ 4. sa kanilang paglalaro.Naku po malala na Ting.multiply..com ALTERNATIBONG PULITIKA SA PILIPINAS Apr 28.0 4.com 2.6 3.0 3. Mass of the Gifts.1 4.11 1. Leo James..1 3.2 4.com . ↑ 1..3 3.1 "Simbang gabi".com/journal/item/30/ALTERNATIBONG_PULITIKA_SA_PIL IPINAS Ang nakaugalian o pinaniniwalaan ng lahat (ma-Pilipino man o Bangsamoro) na ang pulitika sa Pilipinas ay isang larangan ng pandaraya.12 1. Ano ang mga dapat malaman para maisulong ang alternatibong pulitika? Compiled by: April M. Kaya nato ay gumawa ng pananaliksik at heto ang ating recomendasyon. Filipino Christmas Tradition .. sasabihin ng isa na walang pulitikahan. Kinakailangan na ang “overhaul” o pagbabago.10 1.06 1. Gaano na ba kalala ang tradisyonal na pulitika sa ating bansa? ".4 3.7 Simbang Gabi/Mass at Dawn.04 1.2 3. (1990). kapag may nandaraya.0 2. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.13 Simbang Gabi. 2007) http://correctme. Mass at Dawn. 3. Tagalog-English Dictionary (Talahulugang Tagalog-Ingles).5 3.05 1." ito ang naging tugon ng isang matandang trisikad driver.02 1.Sanggunian [baguhin] 1.01 1.07 1. English.. '07 10:27 PM for everyone (kaka ali April 26. minsan sa mga bata.00 1. ↑ 2.09 1. Hubpages. RCam.3 4.. SimbanggabiNYC.4 Del Rosario M.08 1.M. Katunayan nga. ↑ 3.Simbang Gabi 85.

Dapat sa karamihan ng mga botante malaman nila kung papaano sila nabibiktima ng maraming uri ng makaeletistang pulitika: nepotismo. at kung papaano nito ginagawang higit na mahirap o madaling makamit ang pagbabagong panlipunan. <!--[endif]-->Maaaring makita ang pulitika sa aspetong personal: Ang katauhan ng mga pulitiko. Sino ang mga nasasangkot sa buhay-pulitika ng bansa? Compiled by: April M. Alkalde. Sino ang nagpapatakbo ng sistemang pulitikal? 3.• Kinakailangan nating maunawaan ang halaga ng pagtangkilik sa alternatibong pulitika sa pamamagitan ng paghahambing nito sa tradisyunal na pulitika. ang goons ng mga naturang pulitiko. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. tulad ng mga Senador. pagbibigay pansin sa mga pangangailangan ng mahihirap kung panahon ng halalan lamang.com . Gubernador. ang mga botante. Nararapat ding maging mulat sa mga gawaing pangkultura na nagpapanatili o nagtataguyod ng mga uri ng pulitika. • • • Narito ang mga makabuluhang tanong na maaaring makapagbigay sa atin ng ideya kung anong uri ng pulitika ang ating isinasagawa: 1. Sino ang humahawak ng kapangyarihan at impluwensiya? 2. Dapat na maunawaan mo na madali para sa mga tradisyunal na pulitikong hikayatin ang ating mga botante na itulak ang kanilang personal na interes at mga ambisyong pampulitika. ang saklaw ng kanyang impluwensiya. sistematikong panunuba at pandaraya at pagkapanalo ng mga pulitko sa halalan sa pamamagitan ng "kahit anong paraan". Dapat maunawaan ang kahulugan ng tunay na pulitika narito ang ilan sa mga aspetong dapat alam ng mga botante at kandidato: <!--[if !supportLists]-->1. Board Member at municipal councilor.

Maaaring sabihin. Ang mga halimbawa nito ay ang personalismo. Compiled by: April M. goons and gold" o 3G (sapagkat malimit na ginagamit ang mga paraang ito upang makakuha ng mga boto sa panahon ng halalan). pagbibigay-kapangyarihan sa tao.2. bilang halimbawa. na namayani na sa ating pampulitikang kultura ang "guns.com bang . <!--[endif]-->Anong uring sistemang pulitika ang namamayani sa buhay-pulitika ng mga tao? <!--[if !supportLists]-->2. narito ang ang mga makabuluhang tanong: <!--[if !supportLists]-->1. Sila lamang ang humahawak ng kapangyarihan at sila rin ang maaaring magbahagi nito kung kanino man nila naisin. "utang na loob". <!--[endif]-->Papaano nakikipag-ugnay ang mga pulitiko sa mga karaniwang tao? <!--[if !supportLists]-->3. Mula sa pananaw ng tradisyunal na pulitika. mayroong masasabi ang mga tao ukol sa pulitika sa panahon ng halalan lamang. atbp. Sa ganitong pananaw. Maaari ring makita ang pulitika sa aspetong pang-ugnayan: <!--[if !supportLists]-->• <!--[endif]-->Sa tradisyonal na pulitika ay tinutukoy nito ang mga sistema't balangkas na pampulitika tulad ng sistema "padrino". "bayanihan". Binibigyan sila ng pansin ng mga pulitiko lalung-lalo na sa panahon ng mga kampanya. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. pluralismo. <!--[endif]-->Mayroon pagkakapantay-pantay na umiiral? 3. Mayroon ding aspetong pangkultura ang pulitika: <!--[if !supportLists]-->• <!--[endif]-->Sa tradisyunal na pulitika. <!--[if !supportLists]-->• <!--[endif]-->Samantala. maaaring sabihin na nagiging kultura ang nasabing ugnayan. "palakasan". at kapag natapos na ang halalan nanunumbalik sila sa kanilang nakaugaliang pamumuhay habang naiiwan ang mga pulitiko sa kanilang mga labanan para sa kapangyarihan. sa altenatibong pulitika. naging kaugalian ang mga karaniwang pakikipagugnayan ng mga tao sa isa't isa at maaring umugat ito sa kanilang paraan ng pamumuhay. ang mga pulitiko't partidong pampulitika lamang ang mga nasasangkot sa buhaypulitika.

Pinalalaganap din ng sistemang dependency ang elitismo. lagi silang handa sa pagbabantay sa mga gawain ng kanilang mga pinuno. ang mga pampulitikang partido kasama ng mga samahang pantao at mga saligang bahagi ng lipunan ang mga punong-tagapagpakilos ng buhay-pulitika. Sa pamamagitan nito. pagbibigaykapangyarihan sa mga tao at pagkakapantay-pantay. elitismo at mga hindi pantay na pakikipagugnayan. sapagkat pinananatili ang mga tao na umasa sa iilang humahawak ng kapangyarihan. lumalakas ang kapangyarihan dahil sa sistemang dependency.• Mula sa pananaw ng alternatibong pulitika. ideolohiya at aprilbfaeldan@yahoo. Sinusubok ng alternatibong pulitika ang pagbabahagi ng kapangyarihan sa nakararami sa pamamagitan ng pluralismo. Sa aspetong pang-ugnayan: • Sa tradisyunal na pulitika. Pinagbabahaginan ng mga tao at mga pampulitikang pinuno na kanilang hinalal ang gawain ng pamahalaan. umaasa ang mga tao sa kanilang "padrino" o "ninong" sa mga panahon ng pangangailangan. hindi pinapatagal ang buhay ng palakasan at ng sistemang dependency. Bagon-Fealdan 2009 . palakasan. Humahantong ang kaugaliang nabanggit sa itaas sa palakasan. Sa sistemang dependency. at inaasahan naman ng kanilang mga padrino ang kanilang suporta sa kanilang mga gawain at sa panahon ng pangangampanya sa halalan.com • Compiled by: April M. 4. Sapagkat nagbabahaginan ang mga tao sa gawain ng pamahalaan. Maaaring hawakan ng kahit sino ang kapangyarihan at may pagpapalitan ng mga palagay. sapagkat "sumasakay" ang mga tao sa kapangyarihan at paghihikayat ng kanilang mga padrino at kanilang inaasahan din na makatanggap sila ng mga kaparis na pakinabang at kalamangan. at tinitiyak nila na pinahahalagahan ang mga pangangailangan ng mahihirap at nakakarami ng mga batas at mga pamamalakad. Itinuturo nito ang sariling sikap at ang pagtayo sa sariling paa.

tinutulungan ng pulitiko ang mga tao sa mga panahon ng pangangailangan upang maramdaman nila ang kanilang mga pagkakautang sa kaniya at maaaring hilingin ng padrino bilang kapalit ang kanilang pagtangkilik sa kanyang mapansariling inaasam. Sa kanyang pangkultural na aspeto: <!--[if !supportLists]-->• <!--[endif]-->May ilang pangkulturang pagpapahalaga tayo bilang sambayanan na maaaring gamitin sa Tradisyonal na Pulitika upang magsilbi sa kapakanan ng iilan. sumasapi ang mga pampulitikang partido at nagpapalit ng mga pinuno at partido batay sa kung ano ang matatanggap nila sa larangan ng pulitika sa halip na sa mga prinsipyo. na marunogn mahiya.Makakaramdam ng hiya ang isang taong nagkakautang sa padrino na tanggihan ang kahilingan ng kanyang "ninong". Ito ang ilang pagpapahalaga: <!--[if !supportLists]-->1. <!--[if !supportLists]-->3. mas malaki ang pagkakataon para sa pagkakapantay-pantay. lalunglalo na sa panahon ng halalan. ginagamit ng pulitiko ang halaga ng hiya ng Pilipino upang ibagay sa kanyang sariling inaasam. <!--[endif]-->Hiya. ideolohiya at mga isyu. Hindi masama o mapanghamak ang nabanggit na mga pangkulturang pagpapahalaga. <!--[endif]-->Personalismo-Tinutukoy nito ang pagbibigay ng labis na diin sa kung sino ang humahawak ng aling posisyon sa halip na sa pananagutan at responsibilidad ng posisyon na nabanggit. nagiging mga haligi itong nagtataguyod sa tradisyunal na pulitika. Dito. pero sila hindi marunong mahiya. 5. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Ngunit kapag ginamit ang mga ito sa pagwawalang-bahala sa pangangailangan ng nakararami. Sa madaling salita sinasamantala nilang mga pulitiko ang magandang kaugalian ng mga Pilipino. At sapagkat maaaring hawakan ng kahit sino ang kapangyarihan. Bilang halimbawa.prinsipyo. <!--[endif]-->Utang na Loob-Sa sistemang padrino.com . Compiled by: April M. <!--[if !supportLists]-->2.

na hindi pabaya ang kanilang mga pinuno sa kanilang mga gawain at pananagutan. nakikipagunagnayan ang kandidato kundi sa lahat ng panahon lalo na kong siya ay nalukluk na sa kanyang pwesto. Sa nabanggit na sistema. namamayani ang tungkulin ng pamamahala sa mga taong may pinanghahawakang pananagutan at sa mga taong nakikilahok sa pamamaraan ng pamamahala. Tinatawag ang mga balangkas na ito na mga alternatibong sentro ng kapangyarihan.com . ang alternatibong pulitika ay yaong hindi lamang sa panahon ng pangangampaniya. <!--[if !supportLists]-->3. <!--[if !supportLists]-->2. Salungat sa sistemang padrino. inilalagay ang pagtuon sa pagkakapantaypantay at pagbabahagi ng kapangyarihan sa ugnayan ng mga tao at ng kanilang mga pinuno. mga <!--[if !supportLists]-->1.. sa kabilang banda.<!--[if !supportLists]-->• <!--[endif]-->Sa kabilang nagpapakita ang alternatibong pulitika sumusunod na paniniwala at pagpapahalaga: ng banda. <!--[endif]-->Ang kapangyarihan sa kamay ng lipunang sibil. kumukunsulta. Tinitingnan ng mga tao. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. at people's organizations (POs) sa mga komunidad. binibigyan ang mga tao ng mga pagkakataon at pamamaraan upang magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga pagpapalakad ng pamahalaan. Naririnig ang mamayan ang hinaing ng mamayan sa lahat ng panahon. pulitikang makamaliit. Ang mamayan naman ay patuloy na sinusuportahan ang kanilang kandidato na nanalo sa pamamagitan ng pagsali sa Compiled by: April M. Sa mga pormal at di-pormal na balangkas. atbp. Halimbawa nito ang mga kinatawan ng mga saligang sektor sa loob ng lehislatibong sangay ng pamahalaan. <!--[endif]-->Patuloy na pakikilahok ng mga tao sa pamamahala-Hindi itinatakda ang hangganan ng pakikilahok ng tao sa pulitika sa halalan lamang ngunit lumalawak sa kanilang patuloy na pakikisangkot sa extra-parliamentary at extra-legal na pagsisikap tulad ng lobbying para sa pagpasa ng mga batas na makamahirap. Para madaling maunawaan ang ating pinag-uusapan. <!--[endif]-->Pananagutan sa mga pinuno ng mga tao-Tinitingnan ng mga pinuno ang kapangyarihan bilang pananagutan at responsibilidad sa mga taong kanilang pinaglilingkuran sa halip na pribilehiyo.

pagpapalakaad sa kalaakaran ng pamahalaan. kundi man ganap na katontonhan.com . Hindi lamang ang kanilang boto sa araw ng halalan ang binabantayan kundi ang mga batas na dapat palakarin at isakatupan. Kabisoteng Edukasyon October 12.wordpress. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. at handa sila sa lahat ng sandali na ituwid ano mang pagkakamali ng mga kinauukulan. handa ang mamayan at hindi sila natatakot na pangalagaan ang kaban ng bayan sa mga gahaman at ganid. ang iginigiit noon pa mang 2003 ng Kagawaran ng Edukasyon na wikang Ingles ang gawing pangunahing wikang panturo sa elementarya pa lamang bilang pag-alinsunod sa Compiled by: April M.com/2008/10/12/kabisoteng-edukasyon/ ISANG MALAKING kahangalan. Correct me if i’m wrong. 2008 by plumaatpapel http://plumaatpapel.

”repleksiyon ng mababang kalidad ng pamumuhay sa bansa ang sistema ng edukasyon. at naging Presidente ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas. binigyang-diin niya. at may sapat na kakayahang mga guro. Kinailangan tuloy ipanukala ng diumano’y henyong mga opisyal ng naturang kagawaran ang napakakontrobersiyal na “bridge program” na tandisan nang tinututulan hindi lamang ng mga estudyante kundi maging ng mga guro sa pampublikong mga paaralan. at salat sa kakayahan sa banyagang wikang ito. Dahil hindi nila nauunawaan.com . Unang-una. napakaliit na porsiyento tuloy ng mga nagsipagtapos sa Grade VI ang pumapasa sa pambansang pagsusulit para matanggap sa mataas na paaralan. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. kolehiyo at unibersidad sa bansa na dahil sa Ingles nagsipag-aral. at sa mga prinsipyong sikolohikal. “isa sa pinakamalaking problema nga ang wikang ginagamit sa pagtuturo sa elementarya. Pinipilit ng mga may kaisipang kolonyal na matuto ng pagbasa.” Natural.” Niliwanag at binigyang-diin ni Dr. Sa nasabing kabanata. kainutilan at katiwalian ng mga opisyal ng gobyerno at ng burukrasya. Ayon sa kanya. progresibong intelektuwal at edukador. kapos ang badyet para sa edukasyon na niwawaldas pa nga’t kinukurakot ng mga kinauukulan kaya kulang na kulang din sa mga paaralan. hindi nakabatay sa pananaliksik. isang sulat noong nabubuhay pa si Dr. Nemesio E. Prudente ang pagtutol niya sa nabanggit na patakaran ng Kagawaran ng Edukasyon sa ilalim ng rehimen ni La Gloria. Dahil wikang Ingles nga ang ginagamit na panturo sa elementarya pa lamang. Ganito rin nga ang karaniwang nangyayari ngayon sa mga estudyante sa hayskul. Naalaala tuloy namin ang isang kabanata ng Noli Me Tangere ni Rizal (Mga Suliranin ng Isang Guro).” Compiled by: April M. Kaugnay nito. makatao. isang dayuhang wikang nagsisimula pa lamang nilang pag-aralan. minimemorya at hindi maipaliwanag ng mga bata ang kanilang aralin. sa wikang Kastila tinuturuan ang mga bata gayong hindi pa naman sila nakakaintindi ng wikang iyon. matematika at siyensiya ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng Ingles. Bukod dito. ang iginigiit na wikang Ingles agad ang gamiting wikang panturo sa elementarya pa lamang ay “sapilitan at pulitikal.” gayundin ng “kolonyal na mentalidad. sa siyensiya ng pagtuturo. sa punto ni Dr. ang tinanggap namin mula sa kanya. Prudente. mabilis na nakakalimutan ang sinaulong mga leksiyon kaya nagsisipagtapos na kabisote. Prudente.balintunang patakaran ng rehimen ni Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. mga pasilidad. nakilalang makabayan.

Kaya. laging nangunguna sa Silangan at Timogsilangang Asya sa mga pagsusulit ang kanilang mga estudyante at nangungulelat ang mga tinuruan agad sa Ingles gaya ng ating mga estudyante. samakatuwid. Sa hayskul na simulan. bunga nito. taun-taon. mulang Grade I hanggang Grade VI. sa nabanggit na mga grado. lalo na nga sa siyensiya at matematika. dapat na magtayo ang Kagawaran ng Edukasyon sa ilang piling lugar sa bansa ng tinatawag na “pilot schools” na wikang Filipino — katulong ang katutubong mga diyalekto — Compiled by: April M. sarisari ang nagiging problema ng dayuhang mga estudyante — pangwika man o pangkultura. lumikha pa sila ng mga “calculator” at “computer” na nasa sarili nilang wika bagaman ginagamit din sa kolehiyo ang nasa wikang Ingles. sabi niya. sa nasabing mga bansa. Hinahamon niya tuloy.com .” binigyang-diin niya. sabi niya. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. dapat na wikang Filipino ang gamitin kaagapay ang katutubong diyalekto bagaman. ng mga oplsyal ng edukasyon. lima hanggang pitong taong ipinaiilalim sa mga programa sa pag-aaral ng wika ang mga estudyante bago maabot ang kahusayang pang-akademiko. dapat ding ituro bilang isang asignatura (subject) ang Ingles tulad din ng wikang Filipino. sa Filipino dapat ituro ang siyensiya at matematika na maaaring salitan ng katutubong diyalekto sa mga rehiyong diTagalog. Hindi ito nangangahulugang kakaligtaan na ang Ingles. at hindi pa ganap na humuhusay sa banyagang wikang Ingles. ang mga opisyal ng gobyerno at mga edukador na may kolonyal na mentalidad na magbago ng mga patakaran at paninindigan at huwag igiit na Ingles ang gamiting wikang panturo agad sa elementarya.” Sa naturang antas. Katunayan. Inihalimbawa ni Dr. “na gamitin ang Ingles na wikang panturo agad sa mga mag-aaral sa elementarya na tinuturuan pa lamang ng Ingles bilang ikalawang wika o ikatlong wika sa mga rehiyong di-Tagalog. China at Korea na sariling wika ang ginagamit na panturo sa lahat ng asignatura — kabilang ang matematika at siyensiya — at. ang paggamit sa Ingles bilang wikang panturo (medium of instruction). “Isang malaking kabobohan. Dahil tatlong taon nga lamang. binigyang-diin niya. Tinututulan tuloy ng progresibong mga edukador doon na ipailalim sa gayong programa sa loob lamang ng tatlong taon ang migrante o dayuhang mga estudyante bago pahintulutang isabak sa iba’t ibang asignatura.Batay sa mga pagsusuri sa Amerika at Canada. Prudente ang sistema edukasyonal ng Japan. kaya nga dapat na isa itong asignatura sa lahat ng antas ng pag-aaral mulang elementarya hanggang kolehiyo. ayon pa rin sa kanya. noon pa man. ayon nga sa kanya. Ayon sa kanya.

“ang problema’y nasa sistema at balangkas: elitista.ang gagamiting panturo sa mga mag-aaral sa elementarya. Higit na masama. hindi pa napabilang sa unang 40 ang pangunahing mga pamantasan sa bansa tulad ng Unibersidad ng Pilipinas. maka-kapitalista. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. English Out: Are We That Nutty?) kapag niyakap natin ang sariling wika at pinabayaan ang Ingles. maliwanag na bangkarote ang kasalukuyang edukasyon — sapagkat kinopya nang pira-piraso mula sa edukasyong Amerikano – kaya. “Kung susumahin. Bahasa Indonesia sa Indonesia. Batay sa kanyang pagsusuri. lalo na’t sa nabanggit na dalawang araling akademiko. kolonyal. Pranses sa Pransiya. habang namamayagpag sa kayamanan at glorya ang mayayaman. Nang suriin ang uri ng mga kolehiyo at unibersidad sa Asya. maka-pribadong mga paaralan. Pinaglalaruan lamang nila ang mga maralita at iliterado. Ruso sa Rusya. sa kabilang banda. at marami pang halimbawang mababanggit — bukod tangi ngang nasa banyagang wikang Ingles ang sistema ng edukasyon sa ating bansa. De La Salle at Unibersidad ng Santo Tomas. pagkatapos.” Compiled by: April M.” ayon noon sa isang Max Soliven sa isang kolum niya sa Manila Times (Pilipino In. Aleman sa Alemanya. “sa ilalim ng kasalukuyang sistema — at pababa nang pababa pa nga ang kalidad ng edukasyon — halos wala nang pag-asa ang masang makaahon sa kinalulublubang burak. hindi naman nito matugunan ang pambansang mga pangangailangan at problema para pasukin ang daan ng kaunlaran tungo sa kinakailangang industriyalisasyon. Prudente.com .” Binigyang-diin pa niya na sa dispalinghadong mga patakaran ng gobyerno.” ayon kay Dr. Ateneo University. tinitiyak niyang magiging mahusay ang resulta nito sa kabuuan. Ano nga ba ang narating ng edukasyon sa bansang ito sa pamamagitan ng wikang Ingles? Lumilitaw ngang pababa nang pababa ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas.” Ayon tuloy sa kanya. pinaaasa lamang kung eleksiyon at. kalilimutan na. NipponGo sa Japan. nananatiling nagdaralita. Habang nasa kani-kanilang sariling wika ang edukasyon ng halos lahat ng bansa sa mundo — Kastila sa Amerika Latina. “hindi na katakatakang talagang ayaw nilang paunlarin ang kalidad ng pamumuhay ng masang sambayanan kabilang na ang pagkakaloob ng de kalidad na edukasyon. Nagkaroon tuloy ng nakasusukang pakahulugan ang mga elitista’t may kolonyal na kaisipan na “hindi edukado” at “bobo” ang sinumang hindi marunong o mahina sa Ingles at “nasisiraan na ng ulo. Fookien at Mandarin sa Tsina.

Prudente.” sabi ni Dr. napasok na ng kilalang malalaking negosyante ang larangang ito: kontrolado na ni Lucio Tan ang UE (University of the East). Bukod sa mga nabanggit. Katunayan. ni Alfonso Yuchengco ang MIT (Mapua Institute of Technology).com . ni Emilio Sy ang CEU (Centro Escolar University). “ang lahat ng makabayan.” Sa punto niya. Sapagkat balintuna’t makadayuhan pa nga ang mga patakaran ng gobyerno hindi lamang sa larangan ng edukasyon. sabi nga. lumilinaw tuloy ang idinidikta noon pa man ng IMF-World Bank at ng mga instrumento ng imperyalismong Amerikano na isapribado ang mga paaralang pampubliko. Mulang kindergarten hanggang kolehiyo. lubhang napapanahon na ngang baligtarin naman ang sistema — ang wikang Filipino naman ang gawing wikang panturo sa halos lahat ng asignatura tulad nang ginawa. lalo na ang mga SUC (State Universities and Colleges) sa bansa ngayon upang mapasok ng salanggapang na mga kapitalistang nakabalatkayong edukador na matagal nang nagsisipaglaway sa negosyong edukasyon.” Sa kabuuan. Prudente. Maaaring gawing makabuluhang gabay ang nakaraang kasaysayan nito na hitik ng kapabayaan dahil na rin sa mga elitista at may diwang kolonyal na lantarang kumukontrol sa sistemang pampulitika at pang-ekonomiya ng bansa. at patuloy na Compiled by: April M. “lubhang napapanahong sama-samang kumilos. ng maralitang mga mamamayang walang kakayahang pag-aralin sa mandurugas na pribadong mga paaralang pag-aari ng mga santo-santito at diyus-diyosan sa lipunan. magsasaka’t mangingisda o nabibilang sa hukbo ng mga walang-wala). hindi nga malayong magsara at isapribado sa malapit na hinaharap ang maraming paaralang pinatatakbo ng gobyerno sa kapinsalaan. at sa alinmang punto tingnan at suriin. puspusan din ang pagsisikap ng ordeng relihiyoso — lalo na mula sa kampo ng Simbahan — sa pagtatayo at pagpapalawak ng kani-kanilang mga paaralang sagad hanggang langit ang matrikula sa lahat ng antas ng edukasyon. kundi maging sa iba pang larangan. walang karapatang mag-aral doon ang anak ng isang Juanang Basa at Pedrong Tigas (ibig sabihin ang mga anak-anak ng karaniwang mga manggagawa. “kinakailangang pagtuunan ng pansin at malalim na suriin ang kasalukuyan at hinaharap pang mga problema ng pambayang edukasyon. at ni Henry Sy ang Asia-Pacific College. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. batay sa obserbasyon noon ni Dr. Dahil sa ganitong kalakaran.Dahil nga sa makadayuhang mga patakarang pang-edukasyon — bukod sa iba pang larangan — na idinidikdik ng gobyerno. progresibo at demokratikong mga puwersang nagmamalasakit sa pampublikong edukasyon para sa kapakanan ng masang sambayanan. higit sa lahat.

Sison Serye ng mga Lektyur sa Asian Center. 1986 Ikaapat na Lektyur: KRISIS NG KULTURANG PlLIPINO Compiled by: April M. makatao. patuloy lamang ibinubulid ng umiiral na elitista at kolonyal na edukasyon ang bansa sa kumunoy ng kamangmangan at kaatrasaduhan. ng mauunlad na nga bansang nagmamahal sa sarili nilang wika at kultura.com/krp4. # (Kolum) Krisis at Rebolusyong Pilipino http://digitalpadepa. University of the Philippines. mapagpalaya at siyentipiko.com .ginagawa. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Maliwanag.htm Jose Ma. Panahon na ngang buwagin ito at igiit ang isang edukasyong makabayan.

at sa proseso. Ang pangunahing pagtutuunan ng diskusyong ito ay ang paglalahad ng krisis ng kulturang Pilipino kaugnay ng krisis ng malakolonyal at malapyudal na lipunan. Magpopokus tayo sa nangingibabaw na mga pwersa sa kultura hindi lamang sa pagsasalamin kundi pati sa reaksyon ng mga ito sa mga realidad at tunguhing pulitiko-ekonomiko.com . syensyang pangkalikasan at panlipunan. kaugalian at katulad nito. Kabilang sa mga makinarya ng kultura ang mga institusyon. syentipiko at pangmasang kultura. ang kultura ay hindi lamang pang-ideolohiyang repleksyon ng mga kasalukuyang pwersa at kontradiksyon sa ekonomya at pulitika. Ito rin ay akumulasyon ng mga ideya. anti-syentipiko at anti-mamamayang papel laban sa bagong lumilitaw na mga pwersa ng pambansa. pulitika. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. ekonomya. iba't ibang tipo ng organisasyon at tauhan na nakakonsentra o nag-iispesyalisa sa gawaing pangkultura. Gayunman. kaalaman sa batas at moralidad. Compiled by: April M. sa pagkontra ng mga ito sa bagong lumilitaw na mga pwersa sa kultura at pagganap ng mga ito sa kanilang reaksyunaryong papel sa krisis ng kultura at lipunang Pilipino. Sinasaklaw ng kultura ang paraan ng pag-iral at tunguhin ng kaisipan sa pilosopiya. Ang nagsasalungatang mga pwersang ito at ang kanilang mga esensyal na kontradiksyon ay nagkakaroon ng mga pang-ideolohiyang porma at depinidong makinarya sa larangan ng kultura. mula pa noong bago nasulat ang kasaysayan. kostumbre. at nananatili sa kasalukuyang kalagayan hanggat may mga nagdadala at hanggat bahagi ng sikolohiyang panlipunan ng mamamayan. sining at literatura. Ang nangingibabaw na mga pwersa at bagong lumilitaw na mga pwersa sa ekonomya't pulitika ang nangingibabaw na mga pwersa at bagong lumilitaw na mga pwersa rin sa kultura. Magpokus tayo sa nangingibabaw na mga pwersa habang ginagampanan nila ang kanilang anti-nasyunal.Ang kultura ay repleksyon ng ekonomya't pulitika.

Para mapalitaw ang pinakamahuhusay na Pilipinong nakapag-aral sa US.com . ang mga maka-imperyalistang konsepto at paraan ay nanaig sa pamamagitan ng mga edukador na sinanay ng US at maka-US na mga programa sa pag-aaral at materyales sa pag-aaral. teknokrat ng gubyerno at pribadong manedyer na maka-US. ang mga pwersang ito ang nagdadala ng nangingibabaw na mga ideya at kumokontrol sa nangingibabaw na makinarya sa kultura. Sistematikong nagtreyn ito ng mga Pilipinong upisyal militar sa mga kuta ng US. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Sa malakolonyal at malapyudal na kultura ng Pilipinas. Itinayo at pinalawak ng US ang pampublikong sistema sa edukasyon at itinatag ang University of the Philippines para maipropaganda ang modernong imperyalismo (ipinahayag sa mga termino ng konserbatibong demokrasyang liberal) at makalikha ng mga manggagawang litereyt at mas maraming katutubong propesyunal at teknisyan kaysa mabibigyang trabaho ng sistemang kolonyal at pyudal. Noong panahong malakolonyal.Ang Nangingibabaw na mga Pwersa sa Kultura Ang imperyalismong US at Simbahang Katoliko Romano ang dalawang nangingibabaw na pwersa sa kultura ng Pilipinas. Sa paggapi sa lumang demokratikong rebolusyon at pagpapataw ng kapangyarihan sa mamamayang Pilipino. isinagawa ng US ang sistemang pensyonado noong panahon ng kolonyal na paghahari nito. itinayo ng US ang pagkakaloob ng iskolarsyip sa pamumuno ng mga upisyal na ahensya at pribadong pundasyon ng US para magkaroon ng mga bagong akademisyan. Sa bawat antas ng sistemang pang-edukasyon ng Pilipinas. Ang imperyalismong US ang mas nangingibabaw na pwersa. hindi lamang ginamit ng US ang nakakalamang na kakayahang militar at kahandaan nitong itaguyod ang pangingibabaw ng lokal o Pilipinong burgesyang kumprador kundi ginamit din ang ideolohiyang maka-imperyalistang demokrasyang liberal para akitin dito ang rebolusyonaryong nasyunalismo at progresibong demokrasyang liberal ng lumang demokratikong rebolusyon. Ang mga ito ang bumubuo sa pinakabagong mentalidad na kolonyal ng Compiled by: April M.

at nakapagbenta ng mga lupain ng prayle para palawakin ang interes ng malaking kumprador sa pagbabangko at bagong kumpanyang pangkomersyo. Ang Simbahang Katoliko ay umangkop sa dominasyon ng US pagkasimula nito noong umpisa ng siglo. propesyunal sa pribadong hanapbuhay. ritwal. sermon. ang Simbahan ay may malalaking ahensyang kumprador. publikasyon at katutubong kaugaliang ginawang kristyano o ang tinatawag na katutubong kristyanidad. Noong panahon ng kolonyal na paghahari ng Espanya. Compiled by: April M. tagapangasiwa sa negosyo at upisyal militar. namantini ng Simbahan ang sa esensya'y ideolohiyang pyudal nito kasama ang nag-uumpisang mangibabaw na ideolohiya ng modernong imperyalismo. Ang mga pelikula at programa sa TV na gawa sa US at mga programa sa radyong maka-US ang mga pinakaepektibong tagapagdala ng maka-imperyalistang mga konsepto at estilo. Bilang institusyon. Ang dyaryo at pelikula-radyo-telebisyon ay naging mga behikulo ng maka-imperyalista at reaksyunaryong propaganda at taga-anunsyo ng mga produkto ng US at tagatimpla ng panlasa ng Pilipinong konsyumer. Mula noon. kasama ang pinakabulgar at pinakadekadenteng mga ideya. Ang pangkulturang impluwensya ng Simbahan ay malaganap sa hanay ng mamamayan sa pamamagitan ng gawaing pangkatekismo. panalangin. at atubiling tinanggap ang prinsipyong magkahiwalay ang simbahan at estado. ang Simbahan ang malakas na pangideolohiyang tagapagtanggol at tagabasbas ng malaking burgesyang kumprador at uring panginoong maylupa.mga nakapag-aral na Pilipino na karamiha'y nagmula sa petiburgesya ng lunsod at bihirang-bihirang nagmula sa masang anakpawis at naging mga mataas na burukrata.com . Sinalamin sa malapyudal na ekonomya at pulitika ang pangingibabaw ng modernong ideolohiyang imperyalista sa ideolohiyang pyudal. Ang masmidya ang isa pang larangan ng kultura na pinangingibabawan ng imperyalismong US at mga ahente nito sa kultura. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.

para mapatibay ang ispiritwal na misyon ng Simbahan at kaugaliang pyudal na nangibabaw sa mga uri sa lipunan. kinakaribal ang pampublikong sistema sa edukasyon sa antas ng primarya at elementarya. Sa simbahan ang karamihan sa mga pribadong eskwelahan sa bawat antas.com . masmidya at modernong mga pasilidad sa mayor na di sektaryong mga pasilidad sa pagpapalaganap ng maka-imperyalista at reaksyunaryong mga ideya at pagpapalitaw ng mga lalaki't babaeng may magugulong pagpapahalaga na ideyalismong pyudal at suhetibismong burges. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. at pinakapanatikong mga ideyang anti-komunista. ang abstraktong liberal na konsepto ng mga indibidwal na karapatan ay ikinontra ng US at mga Pilipinong kinatawan nito sa kultura sa Compiled by: April M. anti-mamamayan at kontrarebolusyonaryo. Sa tusong paraan. At kahit tinutuligsa ng mga ensiklikal ng Papa ang kapitalismo at liberalismo sa isang banda. paraan ng pamamahala ng negosyo.Hindi na ganoon kaprestihiyoso ang pontipikal na University of Sto. ang mga eskwelahan. ang mga Katolikong unibersidad at kolehiyo ay mabisang tagapagpalaganap ng burges na mga teorya sa ekonomya. Pero napaunlad ng simbahan ang sariling masaklaw na sistema sa edukasyon. Tomas tulad noong nasa rurok ng sistemang pangedukasyon sa panahon ng kolonyal na paghahari ng Espanya. ang totoo. Ang "pinakamahuhusay" na eskwelahang Katoliko ay kilalangkilala na mga eskwelahan para sa mga anak ng mga nagsasamantalang uri. Ang Anti-nasyunal na Papel Sa paglalatag ng pundasyon ng malakolonyalismo sa pamamagitan ng di pantay na mga kasunduang pang-ekonomya at militar noong ikalawang hati ng dekada '40. at sa simbahan din ang pinakamarami sa antas ng hayskul at kolehiyo. at sosyalismo at Marxismo sa kabilang banda. Tumutulong ang tradisyunal na mga pasilidad na Katoliko. ginamit ng US ang cold war para ang anti-imperyalismo ay itumbas sa komunismo bilang panlilito sa salita at pagmumura.

lumitaw ang bagong demokratikong kultura na may malakas na anti-imperyalistang Compiled by: April M. ang mga Heswitang Amerikano at kanilang mga disipulong Pilipino ay tumampok sa pagsupil sa anti-imperyalista at anti-kolonyalistang mga ideya at pagpapatibay ng Batas Anti-Subersyon. Noong dekada '50. Ginagampanan ng US ang pinakamabigat na papel sa pagsalungat sa pambansang soberanya at kasarinlan ng mamamayang Pilipino. maingay na sinalungat ng Simbahan ang sunud-sunod na rebolusyonaryong kilusang anti-imperyalista. Ginampanan nito ang espesyal na papel na kontrahin ang mga sentimyentong panrelihiyon sa antiimperyalistang kilusan tulad ng ginawa nito noong panahon ng kolonyal na paghahari ng Espanya laban sa anti-kolonyalistang kilusan. Sa kabila ng patuloy na agresyong pangkultura ng US sa pamamagitan ng foundations na Amerikano. noong dekada '60. Ang institusyunal na Simbahang Katoliko ay isang epektibong tauhan ng imperyalismong US sa pagbubunsod ng kolonyal na mentalidad at paninira sa anti-imperyalistang kilusan bilang komunistang pakana. Para sa mga makabayang Pilipino. Gayunman.konsepto ng pambansang soberanya at sa konsepto ng Pilipinas bilang nagsasariling bansa-estado. kung Hindi man maihanay sa kinatatakutang klasipikasyong "subersibo".com . ang anti-imperyalistang inisyatiba ng mga rebolusyonaryong proletaryo at kanilang pakikipagkaisang prente sa mga progresibong liberal ay kumontra sa mga maka-imperyalista at tagapagtaguyod ng cold war at nakapagtamo ng malalaking tagumpay para sa antiimperyalistang kilusan sa larangan ng pulitika at kultura. ang pagpapalaganap ng akdang liberal na pambansang pamana na tulad ng Noli at Fili. Mawawalan sila ng pagkakataon sa sistemang pangkultura at pang-edukasyon. ang manindigan para sa pambansang soberanya at kasarinlan ay naharap sa pagwawalambahala o pangungutya ng mga intelektwal na maka-US. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Bilang mga intelektwal na kumando ng Simbahan. ang makabayang krusada ni Recto. ang progresibong mga akdang liberal sa University of the Philippines at ang patakarang "Pilipino Muna" ni Presidente Garcia.

at nahikayat ng halimbawa ng papalaking bilang ng mga intelektwal na Amerikano na tumatanggi sa realidad at pangideolohiyang pagpapalagay ng imperyalismong US. pumuna at tumanggi sa mga imperyalistang katangian ng kultura at edukasyong Amerikano. Malaki din ang pagpapahalaga sa rebolusyonaryong tradisyon at mga tagumpay ng bayan sa pambansang pamanang pangkultura. Ang mga nakapag-aral ay nagalit sa gerang agresyon ng US sa Byetnam. Ang pagpapataw ng pasistang diktadura noong 1972 ang desperadong pagtugon ng US at mga lokal na reaksyunaryo sa tumitinding kilusang anti-imperyalista. Noong 1970-72.com . Napukaw sila ng krisis ng naghaharing sistema at nabigyan ng inspirasyon ng lumalaking kilusang masa. upisyal na komunikasyon at para sa mataas na antas ng literatura. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. ang mga pwersa ng rebolusyong pangkultura ay patuloy na dumami sa kilusang lihim sa kalunsuran at sa sonang gerilya. Dapat banggitin laluna ang Sigwa ng Unang Kwarto ng 1970. Tulad ng lahat ng iba pang rebolusyonaryong pwersa. Nangunguna ang Marxismo-Leninismo sa malaking kilusang intelektwal at pangkultura. Ang mga teksbuk ay naging mga Compiled by: April M. Lalong ipinagmalaki ng mga Pilipinong intelektwal ang kanilang sariling pambansang lenggwahe at ginamit ito sa pagsuway sa matagal nang pangingibabaw ng Ingles sa mga klasrum. sumiklab at yumabong ang bagong demokratikong rebolusyon sa kultura. Isinagawa ng pasistang diktadura ang rekomendasyong idinikta ng US sa PCSPE (Presidential Committee to Study Philippine Education) na ayusin daw ang pang-edukasyong sistema ng Pilipinas sa diumano'y layuning magkaroon ng mga gradweyt na may higit na kasanayang teknikal para sa mga dayuhang kumpanyang multinasyunal. Pero ang mapapasukang trabaho ay Hindi kailanman makabuluhang dinagdagan ng mga dayuhang monopolyo sa papabagsak nang ekonomya.nilalaman. Ang malaking bilang ng nakapag-aral ay nag-umpisang magtanong. Isinagawa rin ng rehimeng pasista ang patakarang idinikta ng US na gumawa ng mas maraming teksbuk na popondohan ng pautang ng World Bank.

Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Compiled by: April M. Manipestasyon ng krisis sa sistemang pangkultura na makaimperyalista at reaksyunaryo ang pagtalikod ng mga nakapagaral sa anti-nasyunal na pangkulturang kontrol at impluwensya ng imperyalismong US. at paglabag sa pambansang soberanya at panteritoryong integridad sa pamamagitan ng mga base militar ng US. parami nang parami ang progresibong mga lider na panrelihiyon at taongsimbahan na pumanig sa mamamayan sa pagtatanggol ng kanilang mga karapatang pantao sa harap ng napakatinding kabangisan at pang-aabuso ng mga pasistang sinulsulan ng US.behikulo ng maka-imperyalista at pasistang propaganda na pandagdag sa pang-araw-araw na propagandang inilalabas ng kontroladong masmidya. At pinagkaitan ng sapat na sweldo ang mga titser. gayundin. ang pagdami ng mga progrcsibong relihiyoso na may makabayang paninindigan. gayundin. sa loob ng Simbahang Katoliko. Ang malalaking bitak sa nangingibabaw na pwersang pangkultura ay tiyak na lalawak at sasamantalahin ng mga pwersa ng bagong demokratikong rebolusyon sa kultura. Ang Anti-syentipikong Papel Madaling makapagpahanga ang mga syentipiko at teknolohikal na pagsulong ng US at mapaniwala na makakatulong ang US sa syentipiko at teknolohikal na pagsulong ng Pilipinas. ang mga estudyante ay nahirapan sa mas mataas na gastos para mabuhay at makapag-aral. Naubusan ng pondong gubyerno ang edukasyong publiko. Itinaguyod o pinalampas ng mga lider ng Simbahang Katoliko ang gawain ng pasistang diktadura ng pangkating US-Marcos dahil ipinakita nito ang sarili bilang pwersang anti-komunista. Pero sa halos buong dekada '70 at pagkaraan nito. gayundin sa pagtatanggol ng kanilang mga pambansang karapatan sa harap ng imperyalistang pandarambong sa pamamagitan ng multinasyunal na kumpanya at bangko.com .

Gayunman.com . Ito'y isang penomenon na Compiled by: April M. May isa ring penomenon na nakakaligtaan. at gustong mapanatiling agraryo ang ating bayan at maghangad ng Hindi hihigit sa ilang empresang ginagamitan ng maraming lakaspaggawa. sa katunaya'y manipestasyon ito ng di pag-unlad at krisis -. Samantalang gustong bolahin ng ilang tao ang sarili na ang pageeksport ng mga propesyunal at manggagawang may kasanayan ay manipestasyon ng maunlad na kalagayan ng Pilipinas. Ang sistemang pang-edukasyon ng Pilipinas ay sadyang walang anumang programa sa pagtataguyod ng mga pag-aaral sa saligang syensyang panlipunan.Gayunman.ang kawalan ng kakayahan ng pambansang ekonomya na mabigyan ng trabaho ang mga taong kailangang ieksport sa mababang presyo sa kabila ng malaking gastos sa edukasyon na kailangang balikatin ng lipunang Pilipino. Umunti rin ang pangangailangan ng US at iba pang bayan sa mga propesyunal sa kalusugan. Ang pangkalahatang pagkabulok ng sistema sa edukasyon na naging kapansin-pansin noong dekada '80 ay makakapagpaunti ng mga inhinyero at teknolodyist kahit para sa pangingibang bayan. Hindi maasahan ang US na maging balon ng syentipiko't teknolohikal na pagsulong para sa bayan habang nananatiling malakolonyal at malapyudal ang katangian nito. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. inhinyero't teknolodyist at manggagawang may kasanayan. Ang sobrang inhinyero at teknolodyist ay resulta ng mabilis na lumalawak na sistemang pang-edukasyon noong dekada '50 at '60 at mabagal na paglawak ng sistemang pang-edukasyon na bumuntot sa pagdami ng bata at kabataang pwede nang magaaral sa halos buong dekada '70. At nangingibang bayan ang mga walang makitang trabaho sa sariling bayan. Samantalang pinili ng ilang propesyunal na maghanap ng mga trabaho sa ibang bayan. kung isasaalang-alang natin na sinasalungat ng US ang pambansang industriyalisasyon ng Pilipinas. sobra-sobra ang gumagradweyt na inhinyero at teknolodyist kung ikukumpara sa mapapasukang trabaho sa ekonomyang pre-industriyal. ang iba pa'y sumama sa rebolusyonaryong kilusan. Kaya nagtatrabaho sila bilang mga tagabenta ng mga kumpanyang multinasyunal.

Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. ginugulo sila ng mga saligang problema ng lipunan na di maipaliwanag ng kanilang pormal na edukasyon. Ang buong petiburgesya ng lunsod ay bumabaling sa panig ng masang anakpawis sa iisang pakikibaka sa pang-aapi at pagsasamantala. mapanlito. Pero sa panahong mas kritikal.nagpapakita ng grabeng krisis sa sistema. ekonomiks at mga kurso sa bisnes ay mga larangan ng lantaran at pinahabang pagteteorya at pagpopropaganda ng mga ahente ng imperyalismong US at Simbahang Katoliko sa kultura at edukasyon. Nananawagan sila para sa naaangkop na edukasyon at radikal na transpormasyon ng lipunan. maka-imperyalista at reaksyunaryong mga ideya. syensyang panlipunan. Sa mga panahong di gaanong kritikal. Sa katunayan. Ang pilosopiya. parami nang paraming estudyante at gradweyt ng kolehiyo ang sumasama sa rebolusyonaryong kilusan. sining at literatura. edukasyon. maintindihan at matanggap ang pangkalahatang programa ng bagong demokratikong rebolusyon. Nasa mga larangang ito ang higit na nakakaraming mayorya ng mga estudyante at gradweyt sa kolehiyo. at gayundin. Pwedeng tanggihan ng ilan ang suhetibismong burges ng ideolohiyang imperyalista at metapisikang midyebal ng pinakamarami sa simbahan at mahahawan ang kanilang daan sa rebolusyonaryong teorya at praktikang proletaryo. Compiled by: April M. Ang kapansin-pansing pagbaling ng mga estudyance at gradweyt sa kolehiyo sa pambansa-demokratikong kilusan ay manipestasyon ng krisis sa kultura at lipunang Pilipino. sila ang mga tagapagdala ng ganap na di Syentipiko. Natutuhan naman ng iba pa na panatilihin ang syentipiko at kapakipakinabang sa kanilang pormal na edukasyon at kahit sa kanilang paniniwalang panrelihiyon. batas. at naaakit sila sa syentipikong teorya at praktikal na pakikibaka ng mga rebolusyonaryong proletaryo at malawak na pambansa-demokratikong kilusan.com .

emosyonal at moral at ipatanggap sa kanila ang kanilang kalagayan. Sa panahon ng krisis.Ang Anti-Mamamayang Papel Nalikha ng imperyalismong US at Simbahang Katoliko ang malakolonyal at malapyudal na kultura na naaangkop sa malaking burgesyang kumprador at uring panginoong maylupa bilang mga naghaharing uri. masmidya at lahat ng iba pang pangunahing paraan ng pag-impluwensya sa pag-iisip. Sa lantaran at tusong mga paraan. pandama at moralidad ng mamamayan. Sa pinakamataas na antas ng sistemang pangkultura. mabasbasan. Ang intelihensya ang mapagrereklutahan ng pinakamahusay na personel sa kultura ng naghaharing uri. nananaig ang mga naghaharing uri bilang mga tagagawa ng patakaran. Ang kulturang ito'y nagsisilbi para mabigyang katwiran. Pero ang higit na nakakaraming mayorya ng intelihensya ay hindi makakaangat sa lipunan mula sa antas ng swelduhan tungo sa pagiging naghaharing uri. may-ari at tagakontrol ng pangunahing institusyong pangkultura. sistemang pang-edukasyon. gawing lehitimo at mapaganda ang sistema ng pang-aapi at pagsasamantala. Naglalabas pa itong lalo ng bulgar at nakakaabang kalagayan sa kultura na nakakagulo sa sariling makauring interes at makauring pakikibaka ng masang anakpawis na mga manggagawa't magsasaka. ang intelihensya ay may tendensyang umugnay sa masang anakpawis na mga manggagawa't magsasaka at lalo pang pumuna at tumuligsa" sa sistema ng pang-aapi at pagsasamantala. hindi lamang pinagpipilitan ng malakolonyal at malapyudal na kultura ang mga pribilehiyo ng mga malaking kumprador at panginoong maylupa kundi pinagkakaitan din ng pagkakataong makapag-aral ang milyunmilyong bata at nililimitahan sa antas ng Ikaapat na Grado ang karamihan ng batang mag-aaral. Compiled by: April M. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.com . Hangad nitong mapahina at mapaamo ang mga inaapi at pinagsasamantalahanag mamamayan sa paraang mental. isang antas na di makakapaggarantya ng literasi.

ang bagong demokratikong kultura na pupukaw at magbubuklod sa saligang alyansa ng uring manggagawa at uring magsasaka bilang pangunahing pwersa.ang uring manggagawa -.com . Umaabot sa larangan ng kultura ang tunggalian ng mga uri. at kakabig sa panggitnang saray ng lipunan sa isang pambansang nagkakaisang prente. Compiled by: April M. ang pinakaabanteng pwersa sa produksyon at pulitika -.ay kinatawan ng kanilang partido na may teorya at praktikal na programa na hindi lamang sumasaklaw sa mga layunin sa ekonomya at pulitika kundi pati sa layunin sa kultura -. Sa paghahangad na makuha ang kapangyarihang pampulitika. Ang bagong demokratikong kulturang ito ay nagsisilbi sa mamamayan at lumalaban sa anti-mamamayang kultura ng malakolonyal at malapyudal na lipunan. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.Pero ang krisis sa sistemang pang-ekonomya ay nagiging krisis sa sistemang pampulitika. Ang panlipunang pagkaligalig at kawalan ng kakayahan ng mga naghaharing uri na makapanaig sa dating paraan ay nagiging dahilan ng pinakamatinding pangekonomya at pampulitikang paglalabanan sa hanay ng naghaharing uri at sa pagitan ng mga naghahari at pinaghahariang uri.

at positibong halagahang pangkultura tungo sa makataong lipunang pandaigdig. alinsunod sa isinasaad ng Kautusang Tagapagpaganap Bilang 80.com . Pormal itong binuksan noong 8 Setyembre 1969. Kabilang dito ang apat na residenteng kompanya sa sayaw: Ballet Philippines. at kabutihan” ang tatlo “K” na gumagagad wari sa Katipunan nina Andres Bonifacio at Emilio Jacinto. at tumutulong na mailapit ang sining sa lahat ng sektor ng lipunan. hinihikayat ang paglikha ng orihinal na obrang inspirado ng tema at tradisyong Filipino. Ang mga residenteng kompanya naman sa Compiled by: April M. at saklaw ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining. kagandahan. Nililinang at itinataguyod ng CCP ang artistikong kahusayan. Itinatanghal ng CCP ang mga tagumpay sa sining ng Filipino. Philippine Ballet Theater. Ilang kompanya na kumakatawan sa iba't ibang sining ang nasa loob ng CCP.Sentrong Pangkultura ng Pilipinas [Cultural Center of the Philippines/CCP] ang pangunahing institusyon para sa kultura at sining sa bansa. Nilikha ang CCP sa bisa ng Kautusang Tagapagpaganap Bilang 30 na may layong itampok at panatilihin ang mga Filipinong sining at kultura. at Ramon Obusan Folkloric Group. Samantala. sinikap na nitong isabuhay ang logo nitong sumasagisag sa “katotohanan. ang Tanghalang Pilipino ang residenteng kompanya sa teatro. estetikong Filipino at kaakuhan. Kasaysayan Pinasinayaan ang CCP noong 1969 at nagsilbing tahanan ng mga sining sa Filipinas. Nasa ilalim ng Opisina ng Pangulo ang CCP. at inililibot ang mga residenteng artista at iba pang alagad ng sining mula sa mga rehiyon sa pamamagitan ng CCP Outreach Program. Itinataguyod din nito ang pagtatatag ng mga sentrong panrehiyon sa pakikipagtulungan sa mga samahang lokal. Mula nang itatag ang nasabing institusyon. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Bayanihan Philippine Folkloric Group. Taglay nito ang pinakamataas na pamantayan ng kahusayan at may mga serbisyong tumutugon sa Filipino at sa daigdig.

UST Symphony Orchestra. Cultural Center of the Philippines Brochure. at pambansang kaakuhan. seminar. at gawad.musika ay kinabibilangan ng Philippine Philharmonic Orchestra. at hinihikayat ang paglago ng mga bagong artista sa naturang larang sa pamamagitan ng mga palihan. na nagtataglay ng artitikong kahusayan. at naglilinang ng pangkulturang halagahan. Itinataguyod ng CCP ang pagpapalago ng mga konseho ng sining sa buong bansa sa pamamagitan Cultural Exchange Program (Palitang Pangkultura na Programa).com . Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. nagtatampok ng estetikong Filipino. at Music Competitions for Young Artists Foundation (NAMCYA). Isang Mahusay na Palabas ng QTV 11 Compiled by: April M. panlipunang pananagutan. Nakikipag-ugnayan din ang CCP sa mga internasyonal na samahan upang makita ng mga Filipino ang rikit at lawak ng mga kultura sa buong daigdig. 2007  Moms. timpalak. gayundin ang panitikan at sining biswal. Layon ng CCP na maging tahanan ng mga sining na nakatuon sa madla. antolohiya. na matatagpuan sa CCP . Ipinatutupad iyon sa pagbubunsod ng mga palihan at seminar. Sanggunian  Opisyal na website ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas. eksibit. simposiya. Saklaw ng CCP ang pelikula at sining brodkast. Philippine Madrigal Singers.

  Compiled by: April M. kung paanong ang modern parenting. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. tinatalakay ng palabas ang mga topics na  gaya ng sex education para sa mga bata. at  iba pang mga problema na kinakaharap ng mga ina sa pagpapalaki sa kanilang  mga anak. para sa  modernong ina.  ipinapakita rin ng Moms na ang mga ina ay matalino. Bukod sa pagiging mapag­alaga. Ang mga hosts ng programa ay sina Lani  Mercado. Naging guest co­hosts naman sina  Christine 'Tin Tin' Bersola at Gladys Reyes.Matagal na ring itinatanghal ang palabas na Moms sa QTV 11 mula nang  pamahalaan ng GMA 7 ang istasyon. Sherilyn Reyes and Manilyn Reynes.  Sa pamamagitan ng mga celebrity guests. Hanggang ngayon ay women empowerment at pagbibigay pa rin ng  makabuluhang impormasyon ang pakay ng Moms bilang isang programa. Ang titulo naman ng palabas ay "Moms" dahil sinasalamin ng  mga hosts ng programa ang makabagong ina.com . malaya at tunay na ilaw ng  kanilang mga pamilya.  Iba't ibang mga topics ang pokus ng programa pero ang audience nila ay mga ilaw  at haligi ng tahanan.

 kamay at paa. Sa mga lalaki naman.  Isa sa mga tradisyunal na telang ginagamit ng mga kababaihang muslim na  pantakip ng ulo ay ang Sahal.  Compiled by: April M. mapa­Muslim man o hindi. gumagamit na ang mga pinoy ng Sahal kahit  saan. ang banal na aklat ng mga muslim.com .Sahal ng mga Muslim. nilalagay sa kanilang  mga leeg na parang “scarf” ang dating. PangPorma Na Rin! Ayon sa Koran. samantalang ang  mga babae naman ay tinatakpan ang buong katawan pwera mukha. Ngayon. lahat ng babae at lalake ay  kinakailangang manamit ng karapat­dapat sa publiko. Kaya’t pinapakita mo man ang iyong  pananampalataya sa pagiging muslim o di kaya’y gustong pumorma sa tag­ginaw  man o tag­init. Madalas makikita ang mga kababaihang suot ito na parang bandana kapag  pumupunta ng mga concert o gigs. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Dahil dito. ang sahal ang bagong bandanang nababagay kahit san man. ang mga lalake  ay tinatakpan ang kanilang katawan mula tiyan hanggang tuhod.

 dalaga man o may asawa ang  naengganyong magsuot nito dahil sa presyo. Mala­jelly  ang halos kita nitong materyales at unang lumabas matapos ang World War II ng  magkaroon ng kakulangan sa balat sa Europa. Ngayon ay muli itong makikita  sa mga pangunahing malls at maging sa mga bangketa.Ang Pagbabalik ng mga Jelly Shoes 1980s noong unang sumikat ang mga Jelly shoes.  Ano nga ba ang panghatak ng jelly shoes at tinatangkilik ito uli?  Mura at nakakatuwa ang mga makukulay na disenyo nito kaya’t tamang­tama para  sa mga bata.com .  Kadalasang flat ang mga jelly shoes ngunit may ibang modelong may makapal  ngunit mababang takong. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Tulad ng mga sandals at flip flops na uso rin ngayon.  Compiled by: April M. Ngunit marami na ring mga babae.  Gawa ang jelly shoes sa mga jelly rubber na isang uri ng gomang PVC.  bagay ito sa mga kaswal na kasuotan o yung mga pang­araw­araw na bihis. pagiging kumportableng suotin at  fashionable na disenyo.

Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Marami ring  flavors ito na pagpipilian kayat tiyak na hindi magsasawa ang mga tatangkilik dito. Bukod sa madaling hawakan at kainin ay sulit na sulit ang isang pizza sa Amazing  Cones.  Compiled by: April M. Hindi lamang ice cream ang pambato ng bagong tindahan na ito kundi pati  iba’t­ibang klase ng mga pizza. Ito ang nag­motiba sa kanyang  buksan ang unang Amazing Cones sa Pilipinas. Isa itong  makabagong paraan na pumatok sa maraming Europeo dahil na rin sa madali itong  kainin kahit pa nga naglalakad ka. Hindi ito nakaligtas sa Pinoy entrepreneur na si  Dondi Onate habang namamasyal sa Europe.Pizza – Nasa Cones Na! Para sa mga taong on­the­go palagi. Mas mabigat at malaman ito kaysa sa ordinaryong pan pizza. Sa Italya nagmula ang mga unang pizza na isine­serve sa cone.com . tiyak na dadayuhin ninyo ang Amazing  Cones.

 kakaibang swerte at sa YouTube. Isang Youtuber naman ang  Compiled by: April M.  Charice Pempengco. Pinakita ni Charice ang kanyang angking galing nang kanyang  kinanta sa harap ng mga nagpapalakpakang Amerikano ang awiting "And I Am  Telling You I´m Not Going" at "I Will Always Love You. naabot ni  Charice Pempengco ang pangarap ng karamihan sa Pilipinong mang­aawit ­ ang  mag­perform sa international audience.  Disyembre nang nakaraang taon nang lumabas si Charice Pempengco sa  programang Ellen. Ang Batang DIva Dahil sa kahusayan sa pagkanta." Unang nasilayan ang boses ni Charice sa singiing contest ng ABS­CBN na "Little  Big Sta" na kung saan nakamit niya ang Third Place.Abangan din ang ibang mga pagkain bukod sa pizza na ihahanda sa loob ng mga  ispesyal na cones ng Amazing Cones. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.com .

Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Samantala.nakakita sa pagkanta ni Charice sa nasabing patimpalak at siyang inupload ang  pagkanta ni Charice sa YouTube. regular na ring nakikita si Charice sa mga lokal na programa at  iniimbitahan na rin siya ng mga lokal na mang­aawit tulad ni Martin Nievera para  maging panauhin sa kanyang concert. sikat na rin siya sa kanyang sariling bansang Pilipinas. isang recording company na naka­base sa  Sweden. nakita naman ng isang broadcasting System sa Seoul. South Korea ang  pag­kanta ni Charice ng "And I Am Telling You I´m Not Going" sa YouTube rin  kaya't inimbitahan nito si Charice sa sikat na programa sa Korea na Star King.com . ang YouTube video na ito at siyang inimbitahan si Charice upang  pumunta sa Sweden upang magrecord ng album. hindi lang sa ibang bansa sikat sa  Charice Pempengco.  Compiled by: April M.  Nakita naman ng Ten Songs Production. Ngayon.  Dahil dito.  Marami ulit ang napabilib ni Charice sa kanyang boses kaya't nilagay ng mga  nakapanood ang episode na ito sa YouTube Ang programang ito ang nakita ni  Ellen DeGeneres at siyang nagtulak sa Amerikanang host/komedyante na gawing  panauhin si Charice sa kanyang programa.

 Bboy Garcia (turntables). ang Queso ang pinakasikat  at pinakamaingay na bandang Pinoy ngayon.  nanatili pa ring matunog ang pangalan ng Queso hindi lang sa sarili nilang bansa. 8 Toleran (guitars). nasundan ito ng “Pilipinas” album nang 2001 at  ang independent album na “Queso” noong 2006. Visayas at Mindanao.  pati na rin sa buong mundo. Binubuo ng pitong myembro. naimbitahan rin sila tumugtog sa 2000 Pusan  Rock Festival sa Korea at nanalo bilang representative ng Pilipinas para sa “World  Battle of the Bands (WBOB)” sa Hong Kong.Queso: Ang Bagong Henerasyon ng Pinoy Rak en’ Rol Nabuo noong 1994 at nakilala sa pangalang “Cheese”. Robert Dela Cruz (drums). ay ngayo’y isa sa mga hinahangaan at inaabangan. CJ  Olaguera (percussions) at Ian Tayao (vocals). Naging parte rin ng Queso si RT de  Ano (turntables) Paolo Rosal (drums) sa Queso at nananataling mabuting kaibigan  Compiled by: April M. Hindi man sila nanalo sa WBOB. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Sa gitna ng pagtugtog ng Queso  sa Luzon. Enzo  Ruidera(guitars). Mula nang nilabas ang unang self­titled album na “Cheese” sa ilalim ng Warner  Music Philippines noong 1998. Ang Queso ay binubuo ni Tuts Calinawan(bass).com . ang  Queso ay napagdaan na ang bawat pagsubok ng paggawa ng musikang hindi man  matanggap ng masa nung una.

 Sabay sa ritmong masarap pakinggan ay ang malalim na liriko. Mabibili ang mga CDs. Sa ngayon. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. t­shirts at ang “Buhay Queso” DVD sa mga  record stores at sa banda mismo. lingo­lingo pa rin tumutugtog ang Queso sa iba’t ibang bar sa Manila at  probinsiya. Tamang  Compiled by: April M. mananatiling isang inspirasyon  ang Queso sa paggawa ng kakaibang Pinoy na tunog na pwedeng ipagmalaki sa  buong mundo.  Para sa “mga daga”. wag magalala  dahil kasalukuyang gumagawa ng bagong musika ang grupo at mananatili sa  eksena ng musikang lokal at internasyonal. Sa mga nagaabang na susunod na album ng Queso.  Musika ng Sugarfree – Tamang Timpla Ang bandang Sugarfree ay maihahalintulad sa musika nila – simple pero may  ibubuga.com .ng banda. ang tawag sa fans ng banda.

Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. ang trio ng  Sugarfree ay walong taon ng aktibo sa industriya ng musika at nakagawa ng  tatlong tagumpay na album.” Kinabibilangan nina Ebe Dancel. Nagkamit na rin sila ng iba’t­ibang karangalan mula  sa NU Rock Awards at Awit Awards. Noong nakaraang  taon lamang ay itinanghal ng banda ang una nilang major concert kung saan  panauhin nila ang tanyag na Manila Symphony Orchestra. Isang World Heritage City Compiled by: April M.com .timpla talaga.  Vigan.  Sa kabila ng kabi­kabilang prediksyon na hindi na panahon ng mga banda sa  Pilipinas ay nagawa ng Sugarfree na patuloy na mamayagpag. Jal Taguibao at Kaka Quisumbing. Unang nakilala ang Sugarfree sa mga awiting Telepono at Mariposa mula sa debut  album nilang “Sa Wakas”ngunit higit silang natandaan sa mga awiting “Hari ng  Sablay” at “Makita Kang Muli” na ginamit sa teleseryeng “Panday.

 ang Vigan ay matatagpuan sa Ilocos  Sur.Mapa­Pilipino o banyaga. Ang mga cobblestoned na kalsada at mga calesa na nakapalibot sa plaza ay  pandagdag sa ganda ng kakaibang lugar na ito. sa mga taon na ang Pilipinas ay nasa ilalim pa ng  bansang Espanya. ang Vigan ay may populasyon na 45. Klasipikado bilang isang World Heritage City. bukod sa iba't ibang  mga museum na hitik na hitik sa kasaysayan ng nakaraan. Ang pagtapak sa Vigan City ay maihahambing  sa isang pag­atras sa panahon.com . Si Elpidio Quirino. Maaari ding mag­tour sa palibot ng  Vigan upang makita ang mga lumang bahay at mga simbahan. ang pang­anim na presidente ng  Pilipinas.193 na mga kabahayan. Karamihan ng bumibisita dito ay namamangha sa matandang arkitektura nito  at old­world na ambiance ng lugar. ay nanirahan din sa Vigan. Ayon sa isang 2000 census.  Tara na sa Pugad Baboy Compiled by: April M. kahit sinong tumapak sa Vigan City ay namamangha.143 people sa  9. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.

Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Naging deep  penetration agent ito.  Ito rin ang sinasabing higit na nagkakarakterisa sa may­akdang si Medina. Wolverine at iba pa. Sa mahigit dalawampung kumpilasyon ng seryeng Pugad Baboy ay nasaksihan ng  mga mambabasa ang maraming karakter na ginampanan ni Polgas.com . tungkol sa isang komunidad na  tinitirhan ng mga matatabang tao.  Habang patuloy si Medina sa paggawa ng Pugad Baboy ay asahan ang  katatawanang may kabuluhan na mas masarap basahin dahil inilalarawan nito ang  mga Pilipino sa kasalukuyang panahon. patuloy ang pagtawa at pagkilala  ng mga Pinoy sa mga sarili. nag mala­Undertaker.  Konsepto ito ng arkitektong si Pol Medina Jr.Ito ang komik strip na sumasalamin sa eksenang politikal at kultura ng mga  Pilipino. Iba’t­ibang pamilya ang nakatira dito ngunit ang  pinakapopular na karakter ay hindi tao kundi ang asong si Polgas. Sigmund Freud. Nagsimulang ilathala ang Pugad Baboy noong 1988 sa pahayagang Inquirer.  Compiled by: April M.  Sa kasikatan ng seryeng ito ay ginawa rin itong programa sa telebisyon at  nagkaroon ng mga damit at laruang hango sa mga karakter dito. Sa dalawang dekada ng Pugad Baboy.

 Galing ang salitang ito sa isang tradisyon ng mga Pilipino na kung saan  sama­samang tutulong ang mga tao upang buhatin ang buong bahay ng isang  pamilya at tulungan ito lumipat papunta sa isang lugar." Ang tradisyon na Bayanihan ay sinusundan ng isang maliit na pyesta na  pinamumunuan ng pamilyang tinulungan ng mga tao.  Compiled by: April M. Ito ay ginagawa ng pamilya  bilang pasasalamat. Barcelona ng larawan na pinapakita ang Bayanihan na  nakagawian na ng mga Pilipino.  Nilarawan ng National Artist na si Carlos "Botong" Francisco ang tradisyong ito.com . Ito ay nagagawa sa pamamagitan ng paglagay ng mga "bamboo poles" sa ilalim ng  bahay kubo upang makagawa ng matatag na balangkas upang madaling mabuhat  ang buong bahay. Ang mga kalalakihan naman ay naka­pwesto sa magkabilang  dulo ng mga "bamboo poles. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.Ang Bayanihan Ang ibig sabihin ng Bayanihan ay ang sama­samang pagkakaisa sa ilalim ng isang  layunin.  Lumikha rin si Joselito E.

Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Kasama  sa mga patimpalak na ginawad sa kanya sa kanyang mahabang karera bilang  ballerina at artist ang Order of International Friendship (na ginawad ni Russian  President Vladimir Putin noong 2001). Siya rin ang kauna­unahang Pilipina na ballerina na nag­uwi ng laureate prize at  Compiled by: April M.Lisa Macuja: Pinay na Ballerina.com . Dating nabansagang "Ballerina of the People". Mahusay na Artist Napakalaki na ng naging kontribusyon ni Lisa Macuja­Elizalde sa mundo ng arte  at kultura dito sa Pilipinas. Ten Outstanding Young Persons of the  World (1997). at ang Special Prize for Artistry by the House of Diaghilev (1992). kilala si Lisa Macuja­Elizalde  bilang isang tanyag na Prima Ballerina dito sa Pilipinas at sa ibang bansa.

com . Matapos niyang magtapos bilang pinakamagaling sa kanyang klase ay naging  kauna­unahan siyang foreigner na naimbitahan upang sumali sa Kirov Ballet ­  isang kilala at batikan na 260­taong gulang na institusyon ng sayaw. Kahanga­hanga ang naging karera ni Lisa dahil na din sa mga tanyag na guro at  paaralan ng sayaw kung saan siya ay nag­aral. Sa  kasalukuyan.  Father Suarez Magpapatayo ng Mega-Shrine Compiled by: April M. Siya rin ang  kasalukuyang Vice Chairperson ng Philippine UNESCO National Commission. naging aktibo  si Lisa Macuja­Elizalde sa mga lokal na pang­kulturang mga proyeko. Noong 1992 ay nakilahok siya sa 1992 International Diaghilev  Ballet Competition na ginanap sa Moscow. Naging scholar siya ng USSR  Ministry of Culture at nakapasok ng Vaganova Choreographic Institute (na ngayon  ay tinatawag nang Academy of Russian Ballet) sa Saint Petersburg noong 1982. Mula dito'y  sunod­sunod na ang mga naging tagumpay niya.nakakuha ng silver medal mula sa 1987 Asia­Pacific Ballet Competition na  ginanap sa Tokyo. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Udalenkova. Russia ­ kung saan siya ay nanalo ng  fifth place. siya ang tumatayong Artistic Director ng Ballet Manila. Dahil na rin sa pagmamahal niya sa pagsayaw at sa kanyang bansa. at  doon ay nahasa siya sa pagsayaw at natuto mula sa dating former Kirov ballerina  na si Tatiana A.

  rosary garden.com . ang probinsyang kinalakhan niya. kolumbaryo. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Noong Enero 2007 naman isang mataas na estatwa ng Birheng Maria ang  inilagak .  Una ng naitatag dito ang puting stage kung saan nagmisa si Father Suarez noong  2006.Marami ang namamangha sa biyayang makapagpagaling ng Pilipinong pari na si  Fernando Suarez.  Tinatayang matatapos ang proyekto sa limang hektaryang lupain na ito sa loob ng  limang taon. retreat at lodging houses at ang kawangis ng Tahanan  ng Birheng Maria.  Ang multi­milyong shrine na ito ay pinuntahan na ng daan­daang mga deboto lalo  pa at aprubado ng Simbahang Katoliko ang panggagamot ni Father Suarez. Bukod sa estatwa ay nasa plano rin ang pagkakaroon ng mga kapilya.  Plano ng popular na pari na magpatayo ng isang marangyang shrine alay sa  Birheng Maria sa Montemaria sa Batangas.  Compiled by: April M. At kahit na nakabase siya sa Canada ay hindi ito naging hadlang  upang maalala ni Father Suarez ang mga kababayan.

 kadalasan  daw ay nabibilang sila sa isang kulto.  maraming tao. samantalang ang “mangkukulam”  naman ay ang katumbas ng mga witch sa ibang bansa at ang “mambabarang” ay  warlocks. lalo na sa mga probinsya.  Minsan nga’y ito pa ang nagiging dahilan ng kanilang pagkamatay. Sa panahon ngayon. ang humihingi ng tulong sa mga  mangkukulam para makaganti sa isang tao.  Kapag nabiktima ng mangkukulam ang isang tao sa pamamagitan ng manika.  Magisa man gumawa ang mga mangkukulam ng kanilang “voodoo”. Dahil dito.Tunay nga ba ang Kulam at Mangkukulam? Ang “Kulam” ay ang Pinoy Black magic. Ang pagiging mangkukulam daw ay  pinapasa ng mga magulang at mga naunang henerasyon.  lahat ng gawin ng mangkukulam sa manikang ito ay mangyayari rin sa taong iyon. ang mangkukulam ay gumagawa ng mga potion.com . nagbibigkas  ng mga sumpa at gumagamit ng manika para gantihan o bigyan ng masamang  tadhana o sakit ang isang tao. Kapag malapit na daw  Compiled by: April M. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Gumagana nga ba ang mga sumpa ng mangkukulam? Gaya ng mga witch. maraming nababalitang mga  mangkukulam ang nagpapabayad para gumawa ng sumpa.

Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. napakadaming pangyayari at  kuwentong nagkalat tungkol sa mga hindi maipaliwanag na nangyayari sa isang  taong pinagdududahang kinukulam. mabuti nang maging mabait ka sa kapwa para walang magtangkang  magpakulam sa ‘yo. naniniwala ka man sa kulam o  hindi. maraming mga tao ang umaasa sa  Compiled by: April M.  Sa panahon ng mental o pisikal na istres.mamatay ang isang mangkukulam ay pinapasa nito ang kanyang kapangyarihan sa  anak o kamag­anak.com .  Meditasyon: Kapangyarihan ng Katawan at Pag-iisip Ang meditasyon ay kakaibang antas ng pag­iisip kung saan ang isang tao ay  matindi ang konsentrasyon sa isang bagay o layunin. Dahil dito. Madami man nagsasabing hindi totoo ang kulam. Ito ay pinaniniwalaan ng  marami na nakakabuti sa ating pangkalahatang kalusugan.

 maaring maabot ang “state of balance” ng isip at  katawan. Pinaniniwalaan na  mayroong matinding koneksyon ang kaisipan ng tao sa kanyang katawan. Sa patuloy na praktis sa meditasyon. Kasama  dito ang positibong tingin sa lahat ng aspeto ng buhay at ang pagiging handa at  matibay sa mga pagsubok na haharapin. Sa  pamamagitan ng meditasyon.com . Naghahatid din ito ng mabuting pakiramdam. ginagamit din ang meditasyon para makarekober sa  depresyon at lungkot. Bukod sa  pagtanggal ng istres. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.  Maraming pag­aaral ang nagpapakita ng mabuting epekto ng meditasyon sa  kalusugan ng isang indibidwal. mga ideya sa  paglikha at masayang disposisyon.meditasyon para maibalik sa mabuti ang kanilang kondisyon. at hindi lamang ito sa pisikal na aspeto. maramng  nagsasabing pati ang ispiritwal na aspeto ng kanilang buhay ay gumanda. Ang Animismo Compiled by: April M.

 Canada at Pilipinas.  Sa animismo.  Ang paniniwala sa animismo ay paniniwala na ang mga hayop. Hapon. ang tao ay bahagi ng kalikasan at hindi mas mataas." Karaniwan ay itinuturing ang tao bilang kapantay ng  mga hayop. Indonesia.  Compiled by: April M. bagay. Laos. halaman at iba pang puwersa ng kalikasan kaya't mahalaga na ang  lahat ng ito ay ituring ng may respeto at pag­galang.  Dahil dito. Bangladesh. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.com . masasabing ang animismo ay matatagpuan sa karamihan sa relihiyon sa  buong mundo.Ang animismo ay ang paniniwala sa pagkakaroon ng lahat ng bagay ng kaluluwa. superyor o  hiwalay dito. Zambia. Madalas na makikita ang paniniwala sa animismo sa mga  kulturang "hunter­gatherer. gulay at tao  ay may kaluluwa.  Ngayon. ang ilan sa mga naniniwala sa animismo ay matatagpuan sa mga bansang  Congo.

 Pinoy Dressing: Weaving Culture into Fashion. Ang halimbawa ni Ramos ay ang Barong Tagalog na siyang pinilit na pinapasuot  sa mga Pilipinong ilustrado noong panahon ng mga Kastila. Ayon kay Ramos. Naniniwala si Ramos na ang  mga damit ng Pilipino ay kailangang ipinagmamalaki ang kasaysayan at kultura.  Sinulat niya ang paniniwala niyang ito sa isang kolum sa pahayagang Malaya mula  1990­1995. posibleng sumunod sa makabago at pinaka­uso na kasuotan  ngunit maging Pinoy na Pinoy pa rin ang dating nito. paniniwala at tradisyon ng mga Pilipino.  Compiled by: April M. Ang dahilan nito ay  upang malaman ng mga Kastila kung may tinatagong armas o sandata ang mga  Pilipino noon na siyang madaling makita dahil sa nipis ng tela ng Barong Tagalog.com .Ang Kultura ng Pilipino ay Makikita sa Suot Nito Ang konseptong ito ay makikita at masusing ipinaliwanag ni Barge Ramos ­ isang  fashion designer na kilala sa kanyang gawang mga Barong Tagalog ­ sa kanyang  libro. Ang ilan sa mga sinulat nya sa kolum na iyon ay siyang pinagsama­sama sa "coffee  table book" na eto na siyang dumedetalye kung paano nahugis ng kasaysayan ang  paraan ng pananamit. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.

na tulad ni Gibbs ay tubong-Sorsogon. Nolasco -. salig sa pagkilala ng ating pagka multilinggwal at multikultural. isang Amerikanong intelektwal. Catanduanes at Sorsogon at Burias Island ng Masbate.com . chairman ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) sa 2007 Nakem conference na isinagawa sa Mariano Marcos State University noong Mayo 23. na umani ng maanghang na reaksyon ni Gibbs Cadiz. ang bagong bisyon at misyon ng KWF ay nagbibigaysigla sa mga kagaya ko na nais ding payabungin at pagyamanin ang sarili naming wika -.binigyang diin na hindi kahinaan. aniya. Compiled by: April M. dahil kinilala rin sa wakas ng pamahalaang nasyunal ang pagiging multilinggwal at multikultural ng mga Pilipino.LABIS ang kasiyahan ko matapos basahin ang keynote address ni Ricardo Ma.ang pinakamalinaw na policy statement ng gobyerno. Sa talumpati ni Dr.ang Bikol na ayon kay Irvin Sto. ng bansa ang mahigit nitong 170ng wika. ang ideyang ito upang ipaliwanag ang mga mga pagbabagong nagaganap ("scientific revolutions") sa larangan ng siyensya." Inimbento ni Thomas Kuhn. Nolasco. Pero natutuwa akong nangyayari ang pagbabagong ito sa pananaw ng Komisyon sa pangunguna ng isang Bikolano. sana naman ay hindi. Una. kundi lakas. Ang ikalawang dahilan ay maaaring ma-misinterpret ng iba nating kababayan. Pangsampu tayo sa buong daigdig na may pinakamaraming wika.. gaya ng walang kwentang away sa pagitan ng ilang tinatawag na A-list Pinoy bloggers. 2007. Tomas "ay may 2. bahagi ng Camarines Norte. at sinasalita sa malaking bahagi ng Camarines Sur at Albay. ukol sa paglinang ng ating mga wika -. sa aking palagay.5 milyong neytiv ispiker (1990 sensus) . It made my day. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.. ika nga." Isa sa mga natutunan ko nang bumalik ako sa paaralan noong 2004 ay ang konsepto ng "paradigm shift. At pangatlo.

although in good faith.'" Sa saiyang rebyu kan libro ni Peñones. Sa mga puristang makikitid ang utak. pinagtibay kahapon sa planning workshop ng pamahalaang panlungsod ng Naga ang pagbuo ng isang Compiled by: April M. isang erehe lang ang makapagsasabing. anupat si Pope John Paul II mismo ay nagsabi noong 1992 na tama pala si Galileo at nagkamali ang simbahan.Halimbawa. anupat napilitan ang sikat na astronomong si Galileo na talikuran ang kanyang unang paninindigan na umiikot ang daigdig sa araw. Kahit ang Simbahang Katoliko ay nanghawakan dito hanggang sa Middle Ages. at malawakang binago nito ang pananaw ng tao ukol sa uniberso. napatunayang mali si Ptolemy at tama si Copernicus. nagsasadula at nakikipagtalakayan sa wikang Bikol. pagdakol kan mga parasurat asin pagdugang man kan saindang produksyon. sa kapabayaan ng mahigit na 170ng wika ng ating bansa at nang walang makatotohanang pagsasaalangalang sa isa pang opisyal na wika ng bansa. naniniwala ang mga tao na ang daigdig ang sentro ng uniberso. kilala ito bilang ang geocentric model ni Ptolemy. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. namamatian kadungan kan naglalawig na terasa kan literaturang Bikol." Naniniwala akong tama at napapanahon ang landas na tinatahak ng mga erehe sa KWF. Subalit naglaon. na naniniwalang tapos na ang panahon ng mga tawong lipod sa literaturang Bikolnon. ang Philippine English. si Kristian Cordero nagsumpay: "An koleksyon na ini sarong dakulang dugang sa nagtatambo tang literatura na haloy bago nakabutas sa imahe kan mga tawong lipod na ngonyan luhayluhay nang namamansayan. Isang paradigm shift ang binuong modelo ni Copernicus.com . Ito rin ang landas na tinatahak ng mga Bikolanong manunulat. "Gusto naming isipin na lipas na ang panahon na ang mga gawain ng komisyon -." Pero ayon sa Pranses na si Victor Hugo. nagkukwento. kasuwato ng heliocentric model ni Copernicus.ay eksklusibong nakatuon sa wikang pambansa. umaawit. ang Ingles. kabilang na ang tumutula." Bilang tugon sa layunin ng Komisyon. An sabi ngani kaiyan ni Frank Peñones: "Sa panahon na ini 'dai na maninigo an metapora kan mga taong lipod sa mga parasurat na Bikolano huli ta igwa nang pag-uswag. "There is nothing more powerful than an idea whose time has come. nuong unang panahon. o sa mas eksaktong pormulasyon. Maituturing din na isang paradigm shift ang bagong bisyon at misyon ng KWF sa pangunguna ni Nolasco.sa katotohanan o sa karaniwang pagkakaalam -.

ang wikang Filipino at ang Ingles -. sa tulong ng isang modernong BicolEnglish dictionary. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.upang ang Buwan ng Wika bawat Agosto ay maging pagdiriwang ng kanyang kakayahang harapin ang matinding hamon ng bukas? TATAK NG ATING PAGKA-PILIPINO Session Guide Blg. Naipaliliwanag kung bakit ang mga nabanggit na katangian at kaugalian ng Pilipino ay nakatutulong sa ating pag-unlad Compiled by: April M. MGA LAYUNIN 1. Natutukoy ang mga kaugaliang Pilipino 2.com . Hindi ba mas mainam na makita ang bawat Pilipino na mahusay sa tatlong wikang kailangan para sa matatag na kinabukasan ng bansa -ang wikang kinamulatan. 1 I. ito ang mangunguna sa pag-stardardize ng Bicol-Naga.lokal na institute bago matapos ang taon.

Nasusunod ang mga paraan sa paggawa ng isang mabuting desisyon 4. Naipakikita ang sariling pangunahing kasanayan sa pakikipamuhay II.com .3.pakikisama . Balik-Aral • Ipaalaala sa mag-aaral ang ilang kaugaliang Pilipino na napagaralan tulad ng: . Panlinang na Gawain 1.pagtanaw ng utang na loob . Pagganyak • • • • • Iparinig ang isang awitin Talakayin ang tungkol sa mensahe ng awit Ipatukoy ang mga katangian at ugali na nabanggit sa awit Ipahambing sa talaan na ginagawa bilang karagdagang gawain noong huling sesyon Ipapili sa talaan ang kanais-nais at hindi kanais-nais B. PAMAMARAAN A. Nakapagmamalaki sa iba bilang isang Pilipino 5.pagtanggap ng lagay Kunin ang kanilang reaksiyon tungkol sa mga kaugaliang ito • 2. Paglalahad • Buksan ang Basahin Natin Ito sa pahina 2-6. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Kagamitan : Radio casette at tape III.hiya . Compiled by: April M. Panimulang Gawain 1.lakas ng loob o katapangan .pagbibigay ng pabor o espesyal na pagtatrato . Aralin 1 : Ang Katangian at Kaugaliang Pilipino na Nakatutulong sa Pag-unlad Pangunahing Kasanayan sa Pakikipamuhay B. PAKSA A.

Bilang isang Pilipino pagsalaysayin sila ng reaksiyon nila tungkol sa katangian at kaugaliang ito.com Compiled by: April M. Ipasagot din ang Subukan natin Ito na nasa pahina 13. Matapos ang talakayan bigyan ng panahon na magbigay ng ulat ang bawat grupo. Pumili pa ng isa na makakasama upang gumanap na announcer sa radio. kaugalian ng Pilipino. Paglalahat • • • Ipakita at talakayin ang mga larawan sa Subukan Natin Ito. Ipaalaala ang mga panuntunan sa pakikinig at panonood. Bigyang panahon na bigyan ng pagpapatunay ang kanilang sagot. 3. Ihambing ang mga sagot sa Batayan ng Pagwawasto sa pahina 30. Hayaang magkaroon ng talakayan ang bawat grupo. Pasagutan ang mga tanong sa Subukan Natin Ito. Ipahambing ang mga sagot sa Batayan ng Pagwawasto sa pahina 28. kalihim at tagaulat. pahina 9 upang maunawaan ang mga katangian. Buksan ang pahina 13 ng Modyul.• • • • Ipabasa ang diyalogo at talakayin ang pinag-usapan ng Nanay at si Dane. Pagtatalakayan • • • • • Pabuksan ang Modyul sa pahina 4 at 5 at ipabasa ng may damdamin ng magkapareha ang dayalogo. Pasagutan ang Magbalik-Aral Tayo sa pahina 6. 5. Paglalapat • • • • Upang matukoy ang katangian o kaugaliang ipinakikita sa bawat bilang. Pagpapahalaga • Buksan ang pahina 12 ng Modyul aprilbfaeldan@yahoo. Pumili ng magkapareha o partner 2. pahina 13. 4. (Tingnan ang tanong sa pahina 6 at 7). Ipasagot sa mag-aaral ang mga tanong na nakasulat sa papel sa pitong grupo na may kanya-kanyang lider. Bagon-Fealdan 2009 .

TATAK NG ATING PAGKA-PILIPINO Session Guide Blg. Nagiging malapit ang pagtuturingan ng mag-aaral kung palaging nagtitipun-tipon. Ang pagmamano ay isang magandang kaugaliang Pilipino. Lagyan ng tama o mali ang patlang. Ang pagtulong sa mahihirap at sa mga katutubo ay nararapat lamang. Ang pag-aabuloy ay isang kaugaliang dapat ipagpatuloy. Basahin ang sumusunod na pahayag. Kailangang gumastos ng malaki at magkaroon ng marangyang handaan tuwing pista. MGA LAYUNIN aprilbfaeldan@yahoo. _______ 6. _______10. _______ 3. _______ 2. _______ 5. KARAGDAGANG GAWAIN • • Gumawa ng talaan ng mga Katangiang Pilipino na nagiging sagabal sa ating pag-unlad. Ipinagmamalaki ko na ako ay Pilipino noong manalo si Pacquiao. Maaaring maging masaya kahit kakaunti lamang ang handaan sa pista. Ipasuri sa kanila ang kahulugan ng awiting ito sa mga Pilipino. Talakayin ito sa susunod na sesyon. Ang pananampalataya sa Diyos ay mahalaga. PAGTATAYA Ipasubok ang Moral Grid at ipasagot ang mga tanong dito. Mangutang ka upang makapaghanda tuwing pista. Sabihin kung bakit ito ay sagabal. Bagon-Fealdan 2009 . V.• • • IV. _______ 4. _______ 7.com Compiled by: April M. _______ 9. _______ 1. _______ 8. 2 I. Ipaawit ang “Ako Ay Pilipino” ng may damdamin. Masayahin tayong mga Pilipino sa kabila ng kahirapan.

1. Natutukoy ang mga katangian at kaugaliang nakasasagabal sa ating pag-unlad kaya nararapat na baguhin 2. Nasasabi ang dahilan at katwiran kung bakit kailangang baguhin ang mga ito 3. Naisasagawa ang pangunguna sa pagtulong at pagpapalaganap ng pagbabagong kinakailangan upang umunlad 4. Naipapamalas ang pangunahing kasanayan sa pakikipamuhay II. PAKSA A. Aralin 2 : Mga Kaugalian at Katangiang Pilipino na Mabubuting Baguhin Pangunahing Kasanayan sa Pakikipamuhay : Pansariling kamalayan, kasanayang magdesisyon B. III. Kagamitan : Comic Strip, Tula : Bahala Na Radio Cassette : Tape-Instrumental Praise Music

PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain 1. Balik-Aral • Ipasagot ang sumusunod na mga tanong: 1. Anu-ano ang mga katangian o kaugaliang ipinakikita ng mga Pilipino. 2. Ano ang mga kaugaliang maganda subalit kailangan nang baguhin? 2. Pagganyak Tula : Bahala Na! Bahala na, ang sabi ng karamihan Bahala na, ngayon at kailanman Bahala na palaging kawikaan Ano man ang mangyari, Bahala na • Talakayin ang Tula Anong kaugalian ng Pilipino ang nabanggit sa tula?
aprilbfaeldan@yahoo.com

Compiled by: April M. Bagon-Fealdan 2009

B.

Ano ang mensahe ng tulang “Bahala Na”? Papaano ito magagawang positibo sa ating buhay?

Panlinang na Gawain 1. Paglalahad • • • • • • 2. Ipabasa ang Kuwento sa pahina 16. Ipaalaala ang panuntunan sa wastong pakikinig. Paharapin sa katabing mag-aaral sa gawing kanan. Talakayin ang tungkol sa kuwento. Pasagutan ang mga tanong na nasa Magbalik-Aral Tayo sa pahina 17. Itanong: Kung kayo si Mang Bert, ano ang dapat na ginawa mo? Pagtibayin ang desisyong ito.

Pagtatalakayan a. Ibigay ang sumusunod na mga kasabihan na nakasulat sa kartolina sa dalawang pangkat. “ Huwag mo nang ipagpabukas ang magagawa mo ngayon. Baka ang bukas ay hindi na dumating at maging huli na ang lahat”.

Pangkat I

Pangkat II

“ Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa”

Itanong: • Anong kaugaliang Pilipino ang nakikita dito. Kailangan bang baguhin ito? Ipaliwanag. • Ipaliwanag ang ibig sabihin ng: b. “Mañana habit” Bahala na ang Diyos

Ipasuri ang mga larawan sa pahina 18 ng Modyul – sa dalawang pangkat

Compiled by: April M. Bagon-Fealdan 2009

aprilbfaeldan@yahoo.com

Ipasagot ang mga sumusunod na tanong: Ano ang nakikita mo sa larawan? Anong kaugalian ang ipinakikita nito? Saan inihahalintulad ang damo sa larawan? Ano ang mga makikita sa ugaling “Ningas Kugon” Ipaulat ang mga sagot

c.

Ipabasa ang komik strip sa pahina 19. • • • Ipasagot ang mga tanong sa pahina 20. Kunin ang mga kuro-kuro ng mag-aaral. Ipasabi kung ito ay mabuting kaugalian. Bigyan ng paliwanang kung bakit?

3.

Paglalahat • • • Ipabasa ang Aralin Natin sa pahina 22 at Basahin Natin pahina 23. Pabayaang ang mag-aaral ang sumulat ng napagaralan nilang katangiang Pilipino na maipagmamalaki. Pagbigayin din ng mga kaugaliang dapat na baguhin upang makatulong sa pag-unlad.

Gamitin ang Tsart sa pagsagot dito: Mga Katangiang Dapat Panatilihin/Palaguin Mga Katangian Dapat Baguhin

4.

Paglalapat
aprilbfaeldan@yahoo.com

Compiled by: April M. Bagon-Fealdan 2009

_______ 4. Ipasulat ang mga natalakay sa kanilang journal. Pantay-pantay ang pagtingin at pakikitungo ko sa mga kasamahan.• Ipasaloob sa mga mag-aaral ang mga dapat gawin batay sa mga napag-aralang mga kaugaliang nakatutulong at nakasasagabal sa pag-unlad. Pagiging masayahin Compiled by: April M. “Amor Propio” _______ 5. Masipag at matiisin _______ 3. Masipag lamang ako sa simula _______ 10. Hindi ko ito gagawin. pinakikinggan ko ang lahat ng panig. _______ 5. Pagpapahalaga Lagyan ng tsek () ang patlang kung ang pahayag ay iniisip at ginagawa mo at ekis (x) naman kung hindi. _______ 8. PAGTATAYA Isulat ang P kung ang katangian at kaugalian ay dapat pagyamanin at B kung nararapat baguhin. _______ 9. Nahihirapan akong makibagay sa kasamang mahina ang ulo. Pakiramdam ko mas mabuti akong tao kaysa sa iba. Sinisikap kong unawain ang kahinaan ng iba.com . _______ 1. Himukin ang mag-aaral na magpahayag ng mg katangian na dapat mabago. _______ 6. Gaya-gaya _______ 6. Hindi ko na ito ipinagpapabukas pa. 5. _______ 1. _______ 2. “Mañana habit” _______ 4. Tutol ako sa “padrino system”. Pagmamahal sa pamilya _______ 2. _______ 3. Kung may di-pagkakaunawaan. _______ 7. Kahit hindi bagay sa akin basta susunod ako sa uso. Nagsisikap ako na tapusin ang gawain. Iniisip kong kasalanan ng mahihirap kung manatili silang dukha. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. IV.

Sa pamamagitan ng Fulbright Grants.rockczar. Propesor sa Departamento ng Komunikasyon sa De La Salle University. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Ningas – Kogon _______ 8. Magsaliksik ng mga kaugalian ng ibang lugar na naiiba sa mga napagaralan sa araling ito www. manunulat.com . Tayo-tayo o kanya-kanya _______ 10. Filipino time V. Computing and Technology in Education sa Teacher’s College ng Columbia University (New York). “Padrino system” _______ 9. at director ng di iilang mga documentary at pangCompiled by: April M. Si Dr.com MANUNURI NG PELIKULANG PILIPINO MIGUEL Q.A. tinapos niya ang kanyang M. RAPATAN Tagapangulo ng Manunuri ng Pelikulang Pilipino 2005-2006. KARAGDAGANG GAWAIN A._______ 7. Mike ang naging editor. Communication (Documentary Film) sa Stanford University at Doctorate sa Communication. Isagawa ang mga katangian na nais mong pagyamanin/baguhin B.

Kasapi ng Film Committee.com . Ph. isang segment ng Cristy per Minute ng ABS-CBN. Kolumnista.Manila. Founding President. Nagtapos ng Creative Writing (screenwriting) sa Harvard University noong 1998. Tomas. Mannheim. Naging host ng Showbiz Lingo sa ABS-CBN tuwing Linggo. BUTCH FRANCISCO Tagapangulo. Korea 2003 at International Film Festival. Parade Magazine at We Forum at kolumnista at editor sa Malaya. New School for Social Research. Dating managing editor ng TV Times. at The Shahani Perspective. 1989-91. Nagsulat ng mga rebyu at panayam sa Philippine Daily Inquirer. MPP. Chancellor. Nagkolum sa People’s Journal at Times Journal. Hurado sa Gawad Telebisyon ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas ( CCP ). M. Communication at PostDoctoral courses in Media Studies. 1988. Naging media director ng Film Academy of the Philippines. University of the Philippines. Propesor at Founding Chairperson. UP Open University. New York. at konseho.A. 2002-2003. Department of Film and Audio-Visual Communication. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo.D. Nakapaglathala ng mga rebyu at artikulo sa Panorama at Sunday Magazine. Daily Tribune. CCP Short Film and Video Compiled by: April M. Kasalukuyang Director ng Center for Educational Multimedia (CREM) sa De La Salle University . Film School Board of the Philippines.edukasyon na video at programa. Nagrebyu ng mga pelikula tuwing Biyernes sa Butch Review. Tagapangulo. 1987. National Commission on Culture and the Arts 1989-91. Art History in Humanities. Germany. sa Catholic Mass Media Awards 1990-91. 1987 at 1989. tulad ng Sinaunang Habi. Nagtapos ng Journalism sa Unibersidad ng Sto. sa Metro Manila Film Festival mula 1990 hanggang 1993. Kinatawan para sa Women’s International Film Festival in Seoul. BFA major in Painting. Trails to an Answer para sa UNICEF Manila. Kolumnista sa The Philippine Star. 1989. Kasalukuyang miyembro ng Cinema Evaluation Board at host ng Star Talk ng GMA. MPP. UP Film and Video Festival 1998-hanggang ngayon. College of Mass Communication. GRACE JAVIER ALFONSO Tagapangulo.

Short Film Festival ng Experimental Cinema of the Philippines. at dating editor ng Sagisag at Diliman Review. at Metro Manila Film Festival. propesor ng Panitikang Pilipino sa Unibersidad ng Pilipinas. Film and Video Festival ng CCP.com . 1977-78. Editor ng Weekend Malaya. Focus on Asia 1996. Gawad CCP para sa Telebisyon. Nagrebyu ng mga pelikula sa Movie Magazine. 1980-81. Nagtapos ng M. Dating Managing Editor ng pahayagang Malaya at Sunday Magazine ng Malaya. Kapisanan ng mga Brodkaster sa Pilipinas (KBP) Award. 1985-86 at 199294. Tele-Vi sa PTV4. ng Gawad CCP para sa Sining (cultural research) noong 1991. Naging co-host ng Stars and Spies (naging S. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Hollywood Manila sa PTV4. isang primetime talk show ng IBC 13. Special lecturer sa film sa Faculty of Arts and Letters sa UST. Catholic Mass Media Awards mula 1976-1980. at CCP Centennial Honor for Arts noong 1999. at Ph. BIENVENIDOLUMBERA Tagapangulo ng MPP. Fukuoka International Film Festival. Kasapi sa Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) . May akda ng lathalaing nilimbag sa apat na libro sa pelikula at mass media. International Film Festival of India sa Calcutta noong Enero 1990. Pamana ni Brocka sa PTV4. MARIO A.A. 1993). sa loob ng pitong taon. D sa Comparative Literature sa Indiana University.Festival 1991. Dating director ng UP Film Center. Compiled by: April M. ASEAN Film Week sa Singapore noong 1994. Telluride at New York Film Festival sa Amerika noong 1991. Hinirang na hurado ng FAMAS noong 1974. Ginawaran ng Ramon Magsaysay Award noong 1993. at 1999 Chicago International Festival. Kinatawan ang Pilipinas sa International Film Festival of Tashkent sa USSR noong 1988. Kinatawan din ang Pilipinas sa International Visitor Program ng United States Information Service sa pitong lungsod sa Estados Unidos noong 1991. 1990-91.S.). Editor ng isang aklat ang Lino Brocka: The Artist and His Times (nilimbag ng CCP. isang programa sa television na naging Channel S. HERNANDO Tagapangulo ng MPP noong 2001-2002.S.

Professor Emeritus sa College of Arts and Letters.P. Compiled by: April M. UP. Film Institute. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan 2006. at The Urian Anthology 1980-1989. ang The Urian Anthology 19701979.Naging exchange professor sa Osaka University of Foreign Studies noong 1985-1988. D. Acting Director ng U. Noong 1998. Unibersidad ng Pilipinas.com . Japan (1994-1998). nakapagpalimbag na siya ng ngayo’y kinikilalang pagaaral sa senakulo. Unibersidad ng Pilipinas. UP Alumni Association. pelikula. ROLANDO B. Kolehiyo ng Pangmadlang Komunikasyon. komedya at sarsuwela. sa Film. ang 28 video at monograph tungkol sa Sining na Pilipino. Siya ay kasaping tagapagtatag at dating pangulo ng Manunuri ng Pelikulang Pilipino. Naging Chairman ng Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB). Nagsilbi siya bilang artistic director at bise presidente ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas (1986-1994) at visiting professor sa Osaka University of Foreign Studies. tulad ng Siete Dolores. at pati na rin ng maraming artikulo sa dula. Bilang iskolar. at National Research Council of the Philippines. isa siya sa isandaang manggagawang pangkultura na tumanggap ng CCP Parangal sa Sining at Kultura. NICANOR G. TIONGSON Propesor sa UP Film Institute. Siya ang editor ng 10-bolyum na CCP Encyclopedia of Philippine Art at ng Tuklas Sining ng CCP. Nakapagsulat na rin siya sa ng mga libretto para sa sayaw. at kulturang Pilipino sa mga dyornal na lokal at internasyonal. kasuotan. Diliman.Inedit din niya ang dalawang antolohiya ng mga sanaysay ng Manunuri. kasuotan at tradisyong Pilipino. Adarna at Realizing Rama at ng iskrip para sa mga video documentary tungkol sa mga dula. panitikan. Dating dekano ng Kolehiyo ng Pangmadlang Komunikasyon. Siya at ang kanyang mga akda ay tumanggap ng mga gawad mula sa Manila Critics Circle. DR. Surian ng Wikang Pambansa. TOLENTINO Associate Professor sa Departamento ng Pelikula at Awdyobiswal na Komunikasyon. Diliman. Nagkamit ng Ph.

Amerasia Journal. Compiled by: April M. Asian Cinema. Foreign Relations Journal.com . Peryodista at editor. Technical Panel on the Humanities. Filipiniana Reader. Sumulat ng mga dokumentaryong pangtelebisyon tulad ng Revolucion. Commission on Higher Education. at ibang pang sanaysay ukol sa bida sa pelikula bilang cultural na teksto (Anvil). MPP. National/Transnational: Subject-Formation. ang natatanging dokumentaryo ng ABS-CBN para sa sentenaryo ng kalataan ng Pilipinas noong 1998. Naging Associate Editor ng Manila Chronicle kung saan siya nagwagi ng Best Editorial noong 1993 sa Journalism Awards ng Manila Rotary Club. Bagon-Fealdan 2009 aprilbfaeldan@yahoo. Media and Cultural Politics in and on the Philippines (Ateneo de Manila University Press). Sa PDI. Journalism sa Faculty of Arts and Letters ng Unibersidad ng Sto. Nagtapos ng A. opisyal na pahayagan ng mga Tomasino at Special Lecturer. siya’y isang patnugot at editorial writer. Siya ang katulong ng director ng UST Creative Writing Center. Refiguring Spain. at Geopolitics of the Vissible: Essays on Philippine Film Cultures (Ateneo de Manila University Press). Ani. ZULUETA Pinuno. Sumulat ng mga artikulo hinggil sa kultura at pelikula sa iba’t ibang babasahin at aklat tulad ng Screen.Literature and Culture sa School of Cinema-Television. National Commission for Culture & the Arts. Film Appreciation Journal. Philippines Studies at Philippine Japan Relations Towards the 21st Century.B. 2004-2005. Sharon Cuneta at ang Perpetwal na Birhen. LITO B. Awtor ng Richard Gomez at ang Mito ng Pagkalalaki. Social Text. University of Southern California sa tulong ng Fulbright Grant. Miyembro. Ang kanyang mga review at kritisismo ay regular na lumalabas sa Philippine Daily Inquirer (PDI) at Metro Magazine. Tagapayo ng The Varsitarian. Tomas. Tagapangulo. Diliman Review. Literary Arts Committee. Transnational Asia Pacific.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful