Deviza mea (de artă şi de viaţă) a fost: totul sau nimic. Teoriile nu-s decât mostre fără de valoare.

Numai fapta contează. Lucrurile nu sunt greu de făcut. Greu este să te pui în starea de a le face. Trebuie să cauţi întotdeauna şi să găseşti o detaşare de tine însuţi. Eu nu am căutat, în toată viaţa mea, decât esenţa zborului! Zborul - ce fericire! Cine nu iese din Eu, n-atinge Absolutul şi nu descifrează nici viaţa. Sunt imbecili cei care spun despre lucrările mele că ar fi abstracte; ceea ce ei num esc abstract este cel mai pur realism, deoarece realitatea nu este reprezentată de forma exterioară, ci de ideea din spatele ei, de esenţa lucrurilor. Trupul omenesc este frumos numai în măsura în care oglindeşte sufletul. Nu trebuie să silim materialele să vorbească în limba noastră, ci trebuie să le aducem până l cel punct, unde alţii vor înţelege limba lor. Să fii abil e ceva, dar să fii cinstit, asta merită osteneală. Când nu mai suntem copii, suntem deja morţi. Simplitatea nu este un ţel în artă, dar ajungi fără voie la ea pe măsură ce te apropii de sen ul real al lucrurilor. Prietenia rămâne oglindirea în alter-ego..." Proporţia interioară este ultimul adevăr inerent, în absolut toate lucrurile.

"What is real is not the external form but the essence of things. Starting from this truth it is impossible for anyone to express anything essentially real by i mitating its exterior surface", Constantin Brancusi. Atâta vreme cât obiectele (sculpturile) nu există decât printr-o opoziţie faţă de tine însuţi ai să poţi niciodată să îţi dai perfect seama de adevărata lor esenţă. Pentru a ajunge la ese uie să te detaşezi de tine însuţi, proiectându-te în acele obiecte, care, astfel, vor putea vorbi în locul tău Iubirea cheamă iubire. Nu este atât de important ca să fii iubit, cât să iubeşti tu cu toată uterea şi cu toata fiinţa. Să creezi ca un zeu, să porunceşti ca un rege, să munceşti ca un rob! Arta este altceva decât "redarea" vieţii, este transfigurarea ei. Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poţi să vezi foarte departe. Viaţa se aseamănă cu o spirală. Nu ştim în ce direcţie este ţinta ei, dar trebuie să mergem î a pe care o credem cea justă. Simplitatea este în sine o complexitate - şi trebuie să te hrăneşti cu esenţa, ca să poţi să valoarea. Eliberează-te de pasiuni, eliberează-te de pofte, eliberează-te de greşeli – acestea sunt trei precepte, zale şi scut, pentru orice Spirit. Purtând această armură, eşti puternic în c ontra răului - devii invulnerabil. Suferinţele îl întăresc pe om, şi sunt mai necesare decât orice plăcere, pentru formarea unui mare caracter. Există un scop în orice lucru. Pentru a-l atinge, trebuie să te lepezi de tine însuţi.