İ.T.Ü. F.B.E.

MİMARLIK ANABİLİM DALI

MİMARLIK (tezsiz) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2013-2014

Mimarlık (Tezsiz) Yüksek Lisans programı, Mimarlık eğitiminde iki kademeli eğitimin ikinci yarısıdır. 4 (Lisans) + 2 (Y.Lisans) Mimarlık Anabilim Dalı’na bağlı diğer bir program olan Mimari Tasarım (Tezli) Yüksek Lisans programından farkı, bu programın Mimarlık Lisans programı ile birlikte değerlendirilerek uluslar arası eşdeğerlilik (NAAB) hakkı kazanılmasında tamamlayıcı rol oynamış olmasıdır.

Amaç

Mimarlık (Tezsiz) programı, öğrencileri “yetkin mimar” olmaya hazırlayan tasarım – dolayısıyla stüdyo – ağırlıklı bir yüksek lisans programıdır. Stüdyo, becerilerin ötesinde, öğrencilerin anlama yetisi ile araştırma ve yaratıcı düşünceyi geliştirme ortamlarıdır. Bu nedenle kuramın uygulama alanı olarak değil, bizzat kuramsal faaliyetin yürütüldüğü alanlar olarak düşünülmelidir.

Bu nedenle, tasarım projeleri birer araştırma projesi biçiminde stüdyoları yürütülen, öğrencilerin eğitim ortamına tam zamanlı katılabildikleri, meslek ortamıyla ilişkileri kuvvetli ve karşılıklı etkileşimi olan, farklı okullardan (ulusal ve uluslar arası) gelen öğrencileri bir arada kucaklayabilen bir programı gerçekleştirmek hedefimizdir.

2013-2014 Dönemi Tasarım Atölyeleri Araştırma Konuları

• • • •

Kent ve Mimarlık Sürdürülebilirlik ve Mimarlık Mimarlık ve Gerçek Ötesi Alıştırmalar Tasarım Teknolojileri ve Mimarlık

Program Üyeleri
Ana Bilim Dalı Başkanı
– Prof.Dr. Zerrin Yılmaz

Program Akademik Kurulu
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Prof.Dr. Semra Aydınlı Prof.Dr. Gülen Çağdaş Prof.Dr. Oğuz Cem Çelik Prof.Dr. Arzu Erdem Prof.Dr. Sinan Mert Şener Prof.Dr. Leyla Tanaçan Prof.Dr. Necdet Torunbalcı Prof.Dr. Belkıs Uluoğlu Doç.Dr. Murat A. Çıracı Doç.Dr. Yüksel Demir Doç.Dr. Nurbin Paker Kahvecioğlu Doç.Dr. Hüseyin L. Kahvecioğlu Doç.Dr. Hülya Kuş Doç.Dr. Aslıhan Tavil Yrd.Doç.Dr. Cem Altun Yrd.Doç.Dr. S. Yıldız Salman Yrd.Doç.Dr. S. Aslıhan Şenel Yrd.Doç.Dr. Gülsün Tanyeli Öğr.Gör.Dr. Deniz Aslan Öğr.Gör.Dr. Çiğdem Eren Öğr.Gör.Dr. Sait Ali Köknar Öğr.Gör.Dr. Hakan Tong

• •

Program Koordinatörü
– – – Prof.Dr. Belkıs Uluoğlu Yrd.Doç.Dr. Yıldız Salman Öğr.Gör.Dr. Sait Ali Köknar

Program Yürütme Kurulu

Derslerin yarıyıllara dağılımı şöyledir:

I.YY
Kodu MTZ501 Dersin adı MİMARİ TASARIM I Kuram/tarih, teknoloji ve yapı gruplarından/program dışından 2 ders* TOPLAM Yarıyıl Güz Güz Dersin kredisi 6 (3+6) 3 (3+0) x 2 12 ECTS 12 7.5 x2 27

* Toplamda en az 2 kuram/tarih grubundan, 2 yapı grubundan ve 2 teknoloji grubundan ve yine 2 program dışından
olmak üzere 8 ders alınması gereklidir.

II. YY
Kodu MTZ511E Dersin adı ARCHITECTURAL DESIGN II Kuram/tarih, teknoloji ve yapı gruplarından/program dışından 2 ders* Special Topics on Architecture 1 TOPLAM Yarıyıl Bahar Bahar Bahar Dersin kredisi 6 (3+6) 3 (3+0) x 2 3 (3+0) 15 ECTS 12 7.5 x2 6 33

III. YY
Kodu MTZ513 Dersin adı MİMARİ TASARIM III Kuram/tarih, teknoloji ve yapı gruplarından/program dışından 2 ders* TOPLAM Yarıyıl Güz Güz Dersin kredisi 6 (3+6) 3 (3+0) x 2 12 ECTS 12 7.5 x2 27

IV. YY
Kodu MTZ517 Dersin adı MİMARİ TASARIM IV Kuram/tarih, teknoloji ve yapı gruplarından/program dışından 2 ders* Mimarlık Üzerine Özel Konular 2 Dönem Projesi TOPLAM Yarıyıl Bahar Bahar Bahar Bahar Dersin kredisi 6 (3+6) 3 (3+0) x 2 3 (3+0) Kredisiz 15 33 ECTS 12 7.5 x2 6

Toplam:

120 ECTS/54 kredi

KURAM/TARİH

Kodu MTZ531 MTZ528 MTZ530E MTZ532

Dersin adı

Yarıyıl

Dersin kredisi 3+0 3+0 3+0 3+0

ECTS 7.5 7.5 7.5 7.5

Mimari Tasarımda Kuram, Söylem ve Uygulama İlişkileri Güz Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri Reading Istanbul Through Sections and Layers Kent ve Konut Güz Bahar Bahar

TASARIM TEKNOLOJİLERİ

Kodu MTZ529 MTZ503

Dersin adı Mimarlıkta Dijital Tasarım Yöntemleri Mimarlıkta Bilgisayar Uygulamaları

Yarıyıl Güz Güz

Dersin kredisi 3+0 3+0

ECTS 7.5 7.5

YAPI TEKNOLOJİLERİ

Kodu MTZ527 MTZ504E MTZ502E MTZ507 MTZ515

Dersin adı Mimarlıkta Yapısal Tasarım Building Technology Structural Systems of Buildings Hasarlı Yapıların Güçlendirilmesi Meslek Pratiği

Yarıyıl Güz Bahar Bahar Bahar Bahar

Dersin kredisi 3+0 3+0 3+0 3+0 3+0

ECTS 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful