Tài liệu đặc tả yêu cầu

Tài liệu đặc tả yêu cầu
phần mềm
Dự án

QUẢN LÝ KINH DOANH DƯỢC PHẨM

Phiên bản 1.0

Người viết
Nguyễn Thanh Xuân
Quách Quang Thiện
Trần Triệu Phúc
Ngô Văn Năng

Chữ ký xác nhận
Dự án: Phần mềm quản lý kinh doanh dược phẩm

Tài liệu đặc tả yêu cầu Giám đốc Quản lý Quản lý dự án Đảm bảo chất lượng Mô tả Người duyệt Ngày : Lịch sử xét duyệt Ngày Phiên bản Dự án: Phần mềm quản lý kinh doanh dược phẩm .

...................................................10 Dự án: Phần mềm quản lý kinh doanh dược phẩm ................13 REQ – 01 Theo giỏi mặt hàng bán chạy......................... Mô tả chung............................... yêu cầu phi chức năng....4..1..................2.........................2........................................................ Chức năng sản phẩm.................7 4.....................10 4...4 2........................ Yêu cầu chức năng.................. Giao diện người dùng.............4 1................................... Phạm vi sản phẩm....................................5 4..........................................................4 1............................................1...............6 4.........1..................2....................5 4...................................................1................................5 4.....................................2................4 FEAT – 04 Quản lý kho dược phẩm -> Thêm thông tin dược phẩm...........3.........................1 Mục đích tài liệu..............................................................7 4...................2......................................14 REQ – 02 Theo giỏi các khách hàng mua nhiều nhất.......................1....................4 3........................................7 4.....5 4...............................................................................6 FEAT – 06 Quản lý kho dược phẩm -> Bộ lọc...1..1............ xóa thông tin khách hàng.........8 4...................2..4 2...........1......... Yêu cầu giao diện phần mềm...............................8 FEAT – 08 Quản lý kho dược phẩm -> Báo cáo dược phẩm hết hạn............. Quan điểm về sản phẩm.........................................................................2.............................................. FEAT .........................................4 2.............6 4...........................................1......1.................. Môi trường hoạt động.................................................................................... Giới thiệu.....02 Quản lý khách hàng -> Sữa......... Các Thuật Ngữ.....3 FEAT – 03 Quản lý khách hàng -> Bộ lọc..........12...0.............................9 4....................................3 1....... xóa thông tin dược phẩm............................................................................... Yêu cầu kiến trúc và ngôn ngữ xây dựng phần mềm................................................9 4...................................1 Mục lục.4 2.2.......................................1........................................... FEAT – 00 Đăng nhập hệ thống ..............................................................................6 4..........1....... Yêu cầu phần mềm.....................11 FEAT – 11 Quản lý hóa đơn bán hàng -> Thêm hóa đơn.............2..............1 FEAT – 01 Quản lý khách hàng -> Thêm thông tin khách hàng..........1............3.....1............... FEAT – 12 Quản lý hóa đơn bán hàng -> Xem chi tiết thông tin hóa đơn............................................................. Yêu cầu giao diện phần cứng..............................1.........................9 FEAT – 09 Quản lý hóa đơn nhập dược phẩm -> Thêm hóa đơn.8 4.5 FEAT – 05 Quản lý kho dược phẩm -> Sữa...................................8 4.10 FEAT – 10 Quản lý hóa đơn nhập dược phẩm -> Xem chi tiết thông tin hóa đơn.Tài liệu đặc tả yêu cầu Mục lục ................................6 4...........................6 4...5 4...........................7 FEAT – 07 Quản lý kho dược phẩm -> Báo cáo dược phẩm tồn kho.................................1..9 4............1...8 4..1......................7 4.....

Giới thiệu 1.3.1 Mục đích tài liệu Tài liệu này để đặc tả các yêu cầu cơ bản cần thực hiện đối với phần mền quản lý kinh doanh dược phẩm. dụng cụ y tế… Việc quản lý các hóa đơn mua bán sản phẩm của công ty là một công việc rất quan trọng.gây khó khăn cho việc lưu trữ. việc truy vấn tìm kiếm bằng sổ sách tốn kém nhân lực. 2. phần mềm có thể ứng dụng ở tất cả các hiệu thuốc vừa và nhỏ. là cơ sở thỏa thuận của hợp đồng giữa nhóm thiết kế và khách hàng. Môi trường hoạt động Hệ thống hoạt động trên một máy tính cá nhân 2. Quan điểm về sản phẩm Là một phần mềm nhỏ gọn giúp quản lí kinh doanh dược phẩm.Tài liệu đặc tả yêu cầu 1. chi phí. 2. Công việc này vẫn được công ty xử lý từ trước đến nay bằng hệ thống hóa đơn giấy tờ.Người dùng tạo được các hóa đơn mua bán sản phẩm như thế nào? Dự án: Phần mềm quản lý kinh doanh dược phẩm . Chức năng sản phẩm Chức năng của phần mềm là quản lý kinh doanh dược phẩm giải quyết được các câu hỏi đặt ra như: .2.Người dùng quản lý thông tin khách hàng.2. 1. việc lưu trữ cơ sở dữ liệu bằng giấy tờ tồn tại nhiều rủi ro (dễ thất lạc.hệ thống này đã bộ lộ nhiều điểm hạn chế như: dữ liệu ngày một tăng lên. thời gian. thông tin sản phẩm như thế nào? . Phạm vi sản phẩm Một hiệu thuốc kinh doanh các mặt hàng về dược phẩm như thuốc. Mô tả chung 2. mất mát…) và tốn kém chi phí cho việc lưu trữ bảo quản… Việc áp dụng CNTT vào việc quản lý kinh doanh sẽ giúp giải quyết những mặt hạn chế của cách làm hiện tại và đem tới nhiều tiện ích khác nhắm nâng cao hiệu quả của công việc và tiết kiệm chi phí. Theo thời gian.1.

1. để việc quản lý khách hàng dễ dàng hơn cho những lần bán thuốc sau. Thông tin đăng nhập gồm: + User name + Password 4.Người dùng theo dõi các chi tiết của các hóa đơn như thế nào? . Các Thuật Ngữ Thuật ngữ Kiểu Y nghĩa FEAT REQ Techical Technical Mô tả chức năng Mô tả yêu cầu 4. việc đăng nhập sẽ giúp bảo mật cho hệ thống hơn. quá hạn? 3.Người dùng có thể quản lý thuốc tồn kho. xóa các thông tin.1 FEAT – 01 Quản lý khách hàng -> Thêm thông tin khách hàng Thuộc tính Mô tả Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium Loại : Feature Phạm vi: Public Mới : True Nội dung Người dùng có thể thêm thông tin của khách hàng bất kì.0.1. tránh người ngoài có thể vào sửa.1. Dự án: Phần mềm quản lý kinh doanh dược phẩm .Tài liệu đặc tả yêu cầu . FEAT – 00 Đăng nhập hệ thống Thuộc tính Tổng quát Mô tả Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium Loại : Feature Phạm vi: Public Mới : True Nội dung Chỉ những người có tài khoản mới được đăng nhập được vào hệ thống. Yêu cầu phần mềm 4.Người dùng có thể biết các mặt hàng đang bán chạy và các khách hàng mua nhiều nhất? . Yêu cầu chức năng 4.

để tìm kiếm thông tin của một khách hàng bất kì mất rất nhiều thời gian. 4. xóa thông tin các khách hàng. xóa thông tin dược phẩm Thuộc tính Mô tả Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium Loại : Requirement Phạm vi: Public Mới : True Nội dung Khi có thay đổi về sản phẩm thì ta có thể sữa.1. xóa thông tin khách hàng Thuộc tính Mô tả Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium Loại : Requirement Phạm vi: Public Mới : True Nội dung Có thể sữa.1.6 FEAT – 06 Quản lý kho dược phẩm -> Bộ lọc Thuộc tính Mô tả Dự án: Phần mềm quản lý kinh doanh dược phẩm . 4.1.1. Do đó bộ lọc được tạo ra để tìm kiếm thông tin về một khách hàng bất kì nhanh chóng dựa vào các thông tin người dùng nhập vào. 4.2.4 FEAT – 04 Quản lý kho dược phẩm -> Thêm thông tin dược phẩm Thuộc tính Mô tả Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium Loại : Requirement Phạm vi: Public Mới : True Nội dung Khi có một dược phẩm được nhập về mà không có thông tin về dược phẩm đó thì ta sẽ nhập vào thông tin để quản lý một các dễ dàng hơn. xóa một các dễ dàng 4.1. FEAT .Tài liệu đặc tả yêu cầu 4.02 Quản lý khách hàng -> Sữa.5 FEAT – 05 Quản lý kho dược phẩm -> Sữa.3 FEAT – 03 Quản lý khách hàng -> Bộ lọc Thuộc tính Mô tả Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium Loại : Requirement Phạm vi: Public Mới : True Nội dung Khi số lượng khách hàng ngày càng nhiều.

4.1.8 FEAT – 08 Quản lý kho dược phẩm -> Báo cáo dược phẩm hết hạn Thuộc tính Mô tả Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium Loại : Requirement Phạm vi: Public Mới : True Nội dung Lập báo cáo danh sách các dược phẩm hết hạn.Tài liệu đặc tả yêu cầu Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium Loại : Requirement Phạm vi: Public Mới : True Nội dung Nhiều lúc người dùng muốn thay đổi thông tin về dược phẩm đó nhưng rất khó tìm ra vì số lượng dược phẩm trong kho quá nhiều nên bộ lọc sinh ra để tìm kiếm sản phẩm dược phẩm dựa vào thông tin của người dùng nhập vào 4.9 FEAT – 09 Quản lý hóa đơn nhập dược phẩm -> Thêm hóa đơn Thuộc tính Mô tả Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium Loại : Requirement Phạm vi: Public Mới : True Nội dung Khi có dược phẩm được nhập về thì ta phải thêm hóa đơn về lần giao dịch đó để tiện cho việc quản lý.10 FEAT – 10 Quản lý hóa đơn nhập dược phẩm -> Xem chi tiết thông tin hóa đơn Thuộc tính Mô tả Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium Dự án: Phần mềm quản lý kinh doanh dược phẩm . tránh bán nhầm cho khách hàng. bán được ít trong tháng để có kế hoạch kinh doanh cho tháng sau. 4.1. 4.1.1.7 FEAT – 07 Quản lý kho dược phẩm -> Báo cáo dược phẩm tồn kho Thuộc tính Mô tả Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium Loại : Requirement Phạm vi: Public Mới : True Nội dung Lập báo cáo dược phẩm tồn kho.

1. FEAT – 12 Quản lý hóa đơn bán hàng -> Xem chi tiết thông tin hóa đơn Thuộc tính Mô tả Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium Loại : Requirement Phạm vi: Public Mới : True Nội dung Xem chi tiết về thông tin của một hóa đơn bất kì. người dùng sẽ thêm một hóa đơn về lần giao dịch đó vào cơ sở dữ liệu. 4.1. 4.14 REQ – 02 Theo giỏi các khách hàng mua nhiều nhất Thuộc tính Mô tả Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium Loại : Requirement Phạm vi: Public Mới : True Dự án: Phần mềm quản lý kinh doanh dược phẩm .12. có thêm chức năng tìm kiếm. 4. có thêm chức năng tìm kiếm. Người dùng có thể cập nhật thông tin của hóa đơn khi cần thiết.1.1. 4.11 FEAT – 11 Quản lý hóa đơn bán hàng -> Thêm hóa đơn Thuộc tính Mô tả Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium Loại : Requirement Phạm vi: Public Mới : True Nội dung Mỗi khi một khách hàng thực hiện mua sản phẩm của hiệu thuốc.13 REQ – 01 Theo giỏi mặt hàng bán chạy Thuộc tính Mô tả Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium Loại : Requirement Phạm vi: Public Mới : True Nội dung Phần này sẽ có một khung sắp xếp các mặt hàng bán chạy nhất.Tài liệu đặc tả yêu cầu Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium Loại : Requirement Phạm vi: Public Mới : True Nội dung Xem chi tiết về thông tin của một hóa đơn bất kì.

không bị lầm lẫn. yêu cầu phi chức năng 4. thuận tiện để người dùng thao tác nhanh chóng.2.2. Giao diện người dùng Giao diện chương trình phải đơn giản. 4.2. gần gũi để giúp người dùng ít am hiểu về công nghệ thông tin cũng có thể học cách sử dụng nhanh chóng. Ngoài ra cũng phải bố trí các thành phần form. hiệu quả. thân thiện. gọn gàng.1.gồm có: - Tầng trình bày giao diện (Presentation Tier) - Tầng cơ sở dữ liệu (Database Tier) Kiến trúc 2 tầng của chương trình Dự án: Phần mềm quản lý kinh doanh dược phẩm . Yêu cầu kiến trúc và ngôn ngữ xây dựng phần mềm • Kiến trúc Sử dụng kiến trúc 2 tầng để thiết kế. các nút chức năng hợp lí.2. 4.Tài liệu đặc tả yêu cầu Nội dung Phần này sẽ có một khung sắp xếp những khách hàng nào đã mua sản phẩm của hiệu thuốc nhiều nhất.

4. CD-ROM tốc độ 12X hoặc nhanh hơn Sound card.0_04 4. Yêu cầu giao diện phần cứng • • • • Máy tính: Tương thích Intel Pentium III 800 MHz hoặc cao hơn Bộ nhớ: 128MB RAM trở lên Đĩa cứng: 250MB đĩa trống hoặc nhiều hơn Màn hình: SVGA video.3. loa (dùng để xem phim hướng dẫn) 4.2. Yêu cầu giao diện phần mềm • Hệ điều hành: Windows 2000/XP/2003/Vista/Window 7 • Bộ gõ tiếng Việt: Unikey (Unicode) • Máy ảo Java jdk1.6.0_04 Dự án: Phần mềm quản lý kinh doanh dược phẩm .6.2. độ phân giải 800x600 hoặc tốt hơn.Tài liệu đặc tả yêu cầu • Ngôn ngữ Phần mềm được lập trình bằng ngôn ngữ Java phiên bản jdk1.