Ioni. Molecule.

Valența

Molecule. Ioni negativi (anioni) Atomul de clor prezintă configurația electronică: Na: K – 2. Na → Na+ + 1e- Cl + 1e. M – 1 Observăm că el are cu un electron mai mult decât neonul (element cu configurația stabilă de octet pe stratul L). L – 8. atomul de clor acceptă un electron. M – 7 Observăm că el are cu un electron mai puțin decât argonul (element cu configurația stabilă de octet pe stratul M). Numărul electronilor este cu o sarcină mai mare. ajungând la structura electronică a gazului rar neon. sarcina particulei fiind -1.→ Cl- . Valența Ioni pozitivi (cationi) Atomul de sodiu prezintă configurația electronică: Na: K – 2. sarcina particulei fiind +1. ajungând la structura electronică a gazului rar argon. Se formează astfel ionul negativ (anionul) de clor. L – 8. Se formează astfel ionul pozitiv (cationul) de sodiu. În anumite condiții. Numărul protonilor este cu o sarcină mai mare. sodiul poate să cedeze electronul de pe stratul M.Ioni. În anumite condiții.

Molecule. devenind un ion pozitiv sau negativ. Metale (elemente chimice cu caracter electropozitiv) Nemetale (elemente chimice cu caracter electronegativ) Formează ioni prin cedare de electroni Formează ioni prin acceptare se electroni p+ > ep+ < e- Na → Na+ + 1eMg →Mg2+ + 2eAl → Al3+ + 3eC + 4e.→C4N + 3e.→ Cl- Se formează ioni pozitivi (cationi) Se formează ioni negativi (anioni) Din tabel se poate observa că numărul electronilor cedați este egal cu numărul grupei din care face parte metalul. Valența Se cunoaște că atomul este o particulă neutră din punct de vedere electric.→S2Cl + 1e. Sub influența unor factori externi atomii care au straturi în curs de completare pot ceda sau accepta unul sau mai mulți electroni. Ionii sunt particule încărcate cu sarcini electrice ce provin prin cedare sau acceptare de electroni Procesul de transformare a atomilor în ioni se numește ionizare.→ N3S + 2e.Ioni. . Din tabel se poate observa că numărul electronilor acceptați este egal cu diferența dintre 8 și numărul grupei din care face parte metalul.

Ioni. Numărul ionilor pozitivi este egal cu cel al ionilor negativi. Na → + Cl + 1e. Molecule. deoarece. deoarece. formându-se compusul numit sulfură de aluminiu (neutru electric). Numărul ionilor pozitivi este de două ori mai mic decât cel al ionilor negativi.→Cl-) Ca2+ +2Cl.→ ClNa+ +Cl. formându-se compusul numit clorură de sodiu (neutru electric). atât cationul are două sarcini pozitive (este divalent) iar anionul prezintă o singură sarcină electrică (este monovalent) Ca → Ca2+ + 2e2(Cl + e. atât cationul cât și anionul prezintă o singură sarcină electrică (sunt monovalenți) Între ionii de calciu (pozitivi) și cei de clor (negativi) se manifestă forțe electrostatice de atracție.→2Al3+3S2- Între ionii de aluminiu (pozitivi) și cei de sulf (negativi) se manifestă forțe electrostatice de atracție. . Pentru echilibrarea sarcinii.→ Na+Cl- Na+ 1e- Între ionii de sodiu (pozitivi) și cei de clor (negativi) se manifestă forțe electrostatice de atracție. formându-se compusul numit clorură de calciu (neutru electric). Valența Substanțele formate din ioni se numesc compuși ionici.→ S2-) 2Al3++2S2.→Ca2+2Cl- 2(Al → Al3+ + 3e-) 3(S + 2e. la fiecare doi cationi de aluminiu (trivalenți) corespund trei anioni sulfură (divalenți).

Valența Pentru a testa conductibilitatea sării și a soluției de saramură. cei pozitivi sunt atrași către firul legat de borna minus a sursei de curent. Pentru a închide circuitul apăsați butonul 1 al întrerupătorului Pentru a deschide circuitul.a. iar cei negativi către firul legat la borna plus a sursei – efectul chimic al curentului electric) Electroliți – soluții și topituri ale compușilor ionici Electroliză – dirijarea ionilor dintr-un electrolit către electrozi și neutralizarea lor. nichelare ș. Molecule. SARE Aplicații: • Acoperirea suprafețelor metalelor care se corodează ușor cu straturi subțiri din alte metale. • În stare topită și în soluție compușii ionici sunt buni conducători de electricitate (ionii nu mai ocupă poziții fixe. ) • Purificarea metalelor (cupru.) 0 1 ÎNTRERUPĂTOR BATERIE SARAMURĂ .Ioni. hidrogen. oxigen. sodă caustică etc. argintare. apăsați pe butonul 0 al întrerupătorului LED • Substanțele ionice în stare solidă nu conduc curentul electric (deoarece ionii ocupă poziții fixe în cristalele respective). argint etc. dați click pe fiecare din imagini. atât pentru includerea cât și pentru excluderea din circuit. mai rezistente (zincare.) • Obținerea de substanțe noi (metale.

Clasificarea moleculelor Caracteristici: • Sunt particule materiale. sulf Biatomice: acid clorhidric. masa și dimensiunile atomilor componenți. dioxid de carbon. • Între moleculele aceleiași substanțe se află spații intermoleculare variabile de a căror mărime depinde volumul substanței. neutre din punct de vedere electric. Valența Molecula este cea mai mică particulă dintr-o substanță care poate exista în stare liberă și care prezintă toate proprietățile substanței respective Substanțe simple (formate din atomi identici) Substanțe compuse (formate din atomi diferiți) Monoatomice: heliu. • Moleculele se găsesc în mișcare continuă. Viteza de mișcare a moleculelor depinde de temperatura substanței. • Între moleculele se exercită forțe de coeziune. clor. de a căror valoare depinde starea se agregare a substanței. iod Poliatomice: fosfor. . argon Biatomice: hidrogen.Ioni. acid bromhidric. Poliatomice: apă. amoniac. metan. oxigen. neon. azot. în funcție de numărul. fluor. Molecule. • Moleculele au masă și dimensiuni foarte reduse. brom.

puși în comun .puși în comun H H 2 e.Ioni. Molecule. Valența Moleculele se formează prin punerea în comun de electroni de pe ultimul strat de către atomii componenți.puși în comun H 4 e.puși în comun Cl O C O 8 e. (click pe fiecare atom în parte pentru a vedea formarea fiecărei molecule) Molecula biatomică de H2 Molecula biatomică de HCl Molecula de CO2 H 2 e.puși în comun Molecula de amoniac (NH3) Molecula biatomică de O2 Molecula de apă (H2O) H H O O H O 4 e.puși în comun H N 6 e.

VII A și VIII A.Ioni. Se notează cu cifre romane . Covalență – capacitatea unui atom de a pune în comun electroni cu un alt atom (alți atomi). Pentru elementele din grupele V A. Molecule. VI A. valența este egală cu diferența dintre 8 și numărul grupei. Valență – capacitatea combinare a atomilor unui element cu atomii altor elemente. Valența Electrovalență – capacitatea unui atom de a ceda sau accepta electroni. Valența față de hidrogen Atom monovalent – se combină cu 1 atom de H Atom bivalent – se combină cu 2 atomi de H Atom trivalent – se combină cu 3 atomi de H Atom tetravalent – se combină cu 4 atomi de H Valența față de oxigen Atom bivalent – se combină cu 1 atom de O Atom tetravalent – se combină cu 2 atomi de O Atom hexavalent – se combină cu 3 atomi de O Pentru elementele din grupele I A. valența este egală cu numărul grupei. II A. Valența elementelor față de oxigen este egală cu numărul grupei principale (cu excepția F care este constant monovalent). III A și IV A. Unele nemetale pot avea și valențe cu două unități mai mici decât valoarea maximă a valenței față de oxigen.

dați click dreapta și selectați de la Opțiuni modul Pix sau Carioca. Pentru confruntarea răspunsului. cu albastru pe cele care formează ioni pozitivi și cu galben pe cele care nu formează ioni (Click pe elemente pentru a confrunta răspunsurile) 2.puși în comun 4 e. Valența 1. iar pentru a șterge însem nele făcute selectați Ștergere cerneală de pe diapozitiv.Ioni. H2S.puși în comun 8 e puși în comun Selectează structurile în ordine folosind cele trei butoane din stânga. Pentru modelarea structurilor. CH4 Molecula Molecula Molecula de deacid metan de sulfhidric azot – CH – 4N2 – H2S N2 H2S CH4 VERIFICĂ! VERIFICĂ ! H HN H S C N H H H HN H H C S N H H H 6 e. apasă butonul Verifică! . Transcrie pe caiet și subliniază cu roșu elementele care formează ioni negativi. Molecule. Modelează în careul din stânga formarea următoarelor molecule: N2.

Molecule. iar ____________ sunt monovalenți. 2. Clbiatomice trivalenți monovalenți punere în comun ceda S2-. 2 respectiv 1 electroni pentru a ajunge la structura stabilă de octet. Na+. 3 electroni pentru a ajunge la structura stabilă de octet. Moleculele se formează prin ________________ de electroni. ___________ sunt divalenți. O2- Elementele cu 1. Completează spațiile libere cu cuvintele de mai jos: pozitivi divalenți accepta N3-. 7 electroni pe ultimul strat pot __________ 3.Ioni. iar Al3+ și Fe3+ sunt _____________ . 2. 3 electroni pe ultimul strat pot __________1. Ele pot fi ___________ (formate din doi atomi) și _______________ (formate din mai mulți atomi) . Mg2+. Elementele cu 5. ionii Be2+. Ca2+ sunt _____________. P3- poliatomice negativi F-. Ele formează ioni ___________. Ele formează ioni __________. Ionii Li+. Ionii ___________ sunt trivalenți. 6. Valența 3. K+ sunt ____________.

București. C.ro.faculty. Florin Viu Școala Gimnazială ”Ion Lovinescu” Rădășeni Ianuarie 2013 .ro . S. C. C. Editura Didactică și Pedagogică.wikipedia. ”Chimie – manual pentru clasa a VII-a”. Panait. www.H H C H H BIBLIOGRAFIE: 1. Stroe.chimie2004.edu.com.com Realizat de prof.blogspot.. Fătu.axinite-anwar. Gheorghiu. ”Chimie – manual pentru clasa a VII-a”.org.clintoncc.suny. www.inorganicventures. Editura Corint. Stroe. București www. www. www. www... 1995 2.3x. F.shopmania.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful