disciplina : COMPOZIȚIE URBANĂ titular: prof.dr.arh.

Alexandru SANDU asistent cursuri: Mihai ALEXANDRU

Precizări privind desfășurarea, notarea și promovarea la COMPOZIȚIE URBANĂ anul IV arhitectură Aceste precizări au la bază „Regulamentul general privind activitatea profesională a studenților” aprobat în şedinţa Senatului UAUIM din data de 5.07.2010, și se aplică începând cu anul universitar 2012-2013 semestrul II

1. Comunicare/informare: a) Pentru o comunicare eficientă pe www.yahoogroups.com a fost creat grupul ASANDU unde se pot găsi informații cu privire la desfășurarea și conținutul cursului, punctajul de curs, situații din anii trecuți, teme, precum și note, rezultate, examene sau anunțuri cu privire la sesiunile curente. Pentru cei care frecventează acest curs înscrierea la acest grup este obligatorie și se face cu contul de e-mail, gratuit, urmând ca notificările să fie primite automat la contul respectiv. (*) b) Informațiile importante vor fi afișate și la avizier 2. Desfășurare: disciplina cuprinde trei activități cu evaluare corespunzătoare: a) Curs săptămânal conform orarului. De-a lungul semestrului studenții vor susține un număr de trei extemporale (T1, T2, T3) cu durată de 5 minute fiecare, al căror punctaj cumulat (T) va face parte din evaluarea activității pe parcurs b) Seminarul de compoziție urbană cu tema “studiu de amplasament” se va desfășura începând cu a doua jumătate a semestrului având 2 ore săptămânal. Nota seminarului (S), constituită din media aritmetică a celor două faze ale sale (S1, S2), va face parte de asemenea din evaluarea activității pe parcurs c) Examenul se susține la sfârșitul semestrului în sesiunea de evaluare, rezultând o notă (E).
Precizări privind desfășurarea, notarea și promovarea disciplinei compoziție urbană

Page 1 of 2

00 c) E≥5. Condiții de promovare) vor trebui să refacă toate activitățile aferente disciplinei în anul universitar următor aceasta presupunând înscrierea prealabilă a studentului în evidențele disciplinei şi plata taxei corespunzătoare.3. Condiții de promovare: pentru promovarea cursului trebuie îndeplinite concomitent următoarele condiții: a) ≥4.50 b) S≥5. Nota finală se calculează: 4. contact: asistent cursuri Mihai Alexandru cursurisandu@gmail. Evaluarea prin notare: Notarea se face 50% prin evaluarea activității pe parcursul semestrului și 50% prin examenul de la finalul semestrului. notarea și promovarea disciplinei compoziție urbană Page 2 of 2 . modalitatea recomandată este să se asigure că la rubrica “membership – step 2 – message delivery” – este aleasă opțiunea „individual email”. (*) Este responsabilitatea studentului să fie la zi cu informațiile și anunțurile postate pe grupul ASANDU.00 ATENȚIE!!! Studenții care nu au promovat disciplina Compoziție urbană (v.com Precizări privind desfășurarea.punctul 4.00 d) N≥5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful