REFLEKSI

Pada semester ini, subjek elektif ; Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (PJM 3112), memerlukan kami merancang, melaksana dan mengelola dua jenis permainan tradisional. Bagi memastikan perjalanan program tersebut berjalan lancar, mesyuarat dijalankan dan Ahli Jawatankuasa (AJK) induk dilantik sekaligus merancang program tersebut. Program yang dijalankan pada 22 April 2012, iaitu pada hari Ahad berjalan dengan sungguh meriah dan semua pelajar memberi kerjasama yang baik. Bagi opsyen kami, PISMP RBT 1 telah berbincang dan sebulat suara bersetuju untuk menjalankan permainan gasing dan tarik upih. Seterusnya, saya selaku AJK Penyedian Tempat Permainan telah berbincang dalam menetapkan kawasan pertandingan yang sesuai bagi dijadikan vanue pertandingan. Perancangan yang dibuat sangat teliti. Setiap AJK yang telah dilantik perlu memainkan peranan dan tugas masing-masing. Sehari sebelum karnival berlangsung, kami telah melakukan simulasi. Hal ini bertujuan untuk memerhati dan meneliti setiap organisasi permainan bagi tujuan mengenalpasti segala kelemahan yang terdapat sekaligus melaksanakan

penambahbaikan secara keseluruhannya. Pada hari karnival berlangsung, 8 buah kelas mengambil bahagian. Jumlah keseluruhan permainan yang dijalankan pada hari tersebut ialah 16 jenis permainan. Setiap permainan mempunyai keunikan dan peraturannya yang tersendiri. Hal ini menjadikan hari tersebut cukup meriah dengan pelbagai jenis acara dan permainan yang berbeza. Pelbagai manafaat dapat diperolehi melaui pertandingan ini antaranya memupuk semangat perpaduan, rasa muhibah dan mesra alam kelompok pelatih. Melatih meningkatkan semangat berpasukan dan mengamalkan hidup bersepakat,

bekerjasama dan bertanggungjawab kepada pasukan. Selain itu melahirkan insan yang aktif dan sihat dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Seterusnya mengenali budaya kaum lain kerana permainan tradisional itu sendiri merupakan

pastikan bilangan ahli wanita dan lelaki adalah seimbang bagi mengelakkan sebarang bentuk bantahan samada sebelum. Disamping itu. Secara keseluruhannya. Disini saya ingin memberi sedikit cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh pihak penganjur pada masa akan dating iaitu berkenaan dengan masalah dalam kumpulan. saya telah menimba satu pengalaman yang baru dalam mengendali dan mengelola permainan tradisional yang melibatkan sejumlah pemain yang agak ramai. khususnya penglibatan Ahli Jawatankuasa Induk telah menghasilkan satu pengelolaan yang boleh dianggap mantap dan berjaya secara keseluruhannya. phak penganjur seharusnya sedar dan harus mengabil kira akan faktor perbezaan individu seperti jantina. semasa dan selepas pertandingan diadakan. Mungkin peserta tdiak ditentukan kumpulannya dan dibiarkan bertanding mengikut kumpulan yang telah disusun tanpa mengetahui apa pertandingan yang akan mereka sertai. hasil daripada kerjasama semua. Selain itu. Alhamdulillah. DISEDIAKAN OLEH: MEGAT AZHAR B. melalui permainan tradisional yang dijalankan. sedikit sebanyak dapat memberi input yang berguna kepada saya sebagai seorang bakal guru kelak. saiz dan bentuk badan peserta. Oleh itu senarai nama ataupun wakil yang dihantar sebaiknya diberi tahu terlebih dahulu mengenai pertandingan yang mereka akan sertai supaya mengelak kesulitan semasa pertandingan seperti tarik upih. MEGAT AHMAD ZAHER PISMP SEM 5 RBT 1 ..lambang hiburan masyarakat zaman dahulu yang mencerninkan corak kehidupan mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful