CHIMIE ORGANICĂ 1. Solutii - Solubilitatea substanţelor în solvenţi polari şi nepolari. Dizolvarea substanţelor– factorii care influenţează dizolvarea.

- Exprimarea şi calculul concentraţiilor soluţiilor - concentraţia procentuală; concentraţia molară. 2. Acizi şi baze - Definirea conceptului de acid şi bază. - Acizi (tari şi slabi) şi baze (tari şi slabe) – constanta de aciditate, constanta de bazicitate, produsul ionic al apei. - pH-ul soluţiilor apoase - determinarea caracterului acido-bazic al unei soluţii cu hârtie indicator de pH şi cu indicatori (turnesol, metiloranj, fenolftaleină); - pH-ul soluţiilor apoase de acizi monoprotici tari şi baze monoprotice tari; - calculul concentraţiei de ioni hidroniu – aprecierea valorii pH-ului din valoarea concentraţiei ionilor hidroniu, pentru valori întregi ale pH-ului. 5 3. Introducere în studiul Chimiei Organice : - Legături chimice, tipuri de catene de atomi de carbon, structura compuşilor organici - Izomeri, izomeri sterici 4. Clasificarea compuşilor organici în funcţie de grupa funcţională - Clase de compuşi organici - Clase de compuşi organici monofuncţionali: § compuşi hidroxilici, § amine, § compuşi carbonilici, § acizi carboxilici. - Clase de compuşi organici cu funcţiuni mixte: § zaharide (monozaharide, dizaharide, polizaharide) § aminoacizi 5. Compuşi organici cu importanţă biologică o Proteine o Grăsimi o Medicamente. Droguri. Vitamine o Acizi nucleici o Enzime.Hormoni 6. Randament, Conversie

Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. 2006 CHIMIE ORGANICĂ. Adalgiza Ciobanu. Luminiţa Irinel-Doicin. Daniela Bogdan Editura: Bic All. Irinel Adriana Badea. Viorica Zaharia. 2004 3.Concentratia procentuala. Mariana Nedelcu.Clase de compuşi organici . § compuşi carbonilici. 2006 7. 3. § acizi carboxilici. Chimie C1 clasa a IX-a. Chimie C1 clasa a XI-a.Legături chimice. Clasificarea compuşilor organici în funcţie de grupa funcţională . 2005 4. autori: Georgeta Tănăsescu. § amine. Exprimarea si calculul concentratiilor solutiilor . autori: Marius Andruh. Luminiţa Irinel-Doicin. Liana Avram. Colecţia Educaţional. Ştefan Tomas.specializare nutritie si dietetica 1.Bibliografie 1.Clase de compuşi organici monofuncţionali: § compuşi hidroxilici. Chimie C1 clasa a X-a. Chimie C1 clasa a IX-a. . Chimie C1 clasa a X-a. Editura: Art. autori: Luminiţa Vlădescu. Concentratia molara. Chimie C1 clasa a XI-a. 2. Editura: Crepuscul. Daniela Bogdan. autori: Elena Alexandrescu. 2006 6. autori: Ion Baciu. autori: Elena Alexandrescu. autori: Luminiţa Vlădescu. tipuri de catene de atomi de carbon. 2005 5. 2004 2. Editura: Art. Introducere în studiul chimiei organice : . Viorica Zaharia Editura: LVS Crepuscul. Chimie C1 clasa a XI-a. Editura: Mistral Info Media. Editura: Corint.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful