Mediul extern al firmei.

Planul. I. Micromediul firmei. II. Macromediul Firmei. Noţiune. Mediul etern al firmei reuneşte ansamblul de factori şi forţe externe acesteia capabile să influinţeze menţinerea sau dezvoltarea schimburilor sale cu piţele pe care activează. I. Micromediul firmei este reprezentat de ansamblul relaţiilor dezvoltate de agentul economic cu furnizorii şi beneficiarii săi, legături ce implică de regulă şi alţi participanţi intermediari, concurenţi, public. Componenţii principali ai micromediului firmei sunt: 1. Furnizorii cuprind o categorie largă de producători şi prestatori de servicii ce pun la dispoziţia firmei, pe baze contractuale, necesarul de materii prime şi materiale, energie, echipament tehnologic, forţă de muncă, resurse financiare şi informaţii. în relaţiile sale cu furnizorii firma trebuie să ia în clcul pentru fiecare achiziţie în parte şi coeficientul de risc pe care şi-l asumă în raport cu fiecare furnizor potenţial. 2. Intermediarii reprezintă agenţii economici ce participă la distribuţia şi promovarea vînzărilor unei firme. Aici sunt cuprinşi comercianţii de gross sau de detail, dar şi alte categorii de intermediari ai actului comercial (brokeri, jobberi, curtieri etc.), societăţi de transport, de asigurări sau agenţii publicitare. 3. Clientela constituie principalul element al micromediului firmei, destinatarul final al eforturilor economice ale acesteia. După natura lor, componenţii clientelei unei firme sunt: a. Pieţele de consum. b. Pieţele industriale. c. Pieţele de distributie. d. Pieţele guvernamentale. e. Pieţele internaţionale. Un agent economic, prin profilul activităţilor pe care le desfăşoară, se poate adresa fie unei singure categorii de clientelă, fie mai multora sau tuturor.
5 5 5 » 5

4. Concurenţa se compune din firme ce produc bunuri materiale sau oferă servicii de acelaşi fel cu firma luată în analiză sau care asigură alternative de satisfacere a unei nevoi a beneficiarilor acesteia. O întreprindere ce fabrică vestimente are drept concurenţi celelalte firme producătoare de vestimente. Obiectul concurenţei dintre două firme îl poate reprezenta soluţia generică de satisfacere a unei nevoi, produsul ales sau marca pentru care se optează. 5. Organismele publice reprezintă o componenţă a micromediului firmei care grupează

1

fie ei agenţi economici sau cumpărători individuali. materializat în explozia demografică.elemente eterogene. ■ Personalul propriu al firmei.I. 2. contribuţia diferitelor ramuri la creşterea produsului naţional net (P. Resursele naturale sunt constituite din bogăţiile actuale şi potenţiale furnizate de către natură.N. ■ Grupuri de interese. Macromediul firmei reprezintă ansambul factorilor necontrolaţi de către firmă ce constituie climatul general în care îşi desfăşoară activitatea aceasta. 5. Dreptul de a derula afaceri este garantat prin actele normative în vigoare în ţara respectivă. Privite pe fundalul trecerii de la societatea industrială la cea postindustrială. ■ Mediile de comunicare în masă. prin deciziile guvernamentale şi prin voinţa politică a forţelor conducătoare în stat. oamenii fiind purtătorii cererii pentru orice firmă. II. Mediul tehnologic reprezintă cadrul cel mai larg al progresului economico-social al unei ţări la un moment dat. Indicatorii sintetici ai unei economii naţionale analizaţi în dinamica lor. 2 . Literatura de specialitate grupează aceşti factori în şase categorii: 1. Mediul demografic este reprezentat de populaţie şi structurile sale.B). Acestea formează coloana vertebrală a economiei unei naţiuni. Mediul politic-legislativ determină dacă o firmă are dreptul să facă o anumită tranzacţie comercială într-o ţară. Macromediul firmei. Acest mediu cunoaşte în peroiada contemporană un dinamism pronunţat. 4. ce poate fi dezvoltată într-o ţară.N) ş. cum sunt: evoluţia produsului intern brut (P.a. 3. ce contribuie într-un fel sau altul la derularea corespunzătoare a activităţii economice a acesteia. Ele sunt un factor determinat al tipului de structură economică. Mediul natural este constituit din ansamblul resurselor naturale ale unei ţări. Profesorul Kotler delimitează următoarele componente: ■ Lumea financiară. Mediul economic reprezintă suportul puterii de cumpărare a purtătorilor cererii. Noţiune. ■ Administraţia publică. schimbările în mediul tehnologic se reflectă în modul cel mai pregnant în lumea mărfurilor care ajun pe piaţă. • Marele public.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful