You are on page 1of 944

Euz Billahi mine eytanir racim Bismillahir Rahmanir Rahiym.

SEN TANRI MISIN?


Kendini Hissetme Duygusu Muhtariyeti Tercih Gc

Ylmaz DNDAR

Nisan 2013 / ANKARA

SEN TANRI MISIN? Ylmaz Dndar

ISBN: 978-605-88309-8-1

Drdnc Bask Nisan 2013

Bask ANIT MATBAA / ANKARA Tel: 0312. 232 54 77

NDEKLER
Sunu........................................................................................................................................................7 19 Ramazan 1428 / 29 Eyll 2007.............................................................................................9 26 Ramazan 1428 / 06 Ekim 2007..........................................................................................41 30 Ramazan 1428 / 10 Ekim 2007..........................................................................................73 17 evval 1428 / 27 Ekim 2007................................................................................................95 16 Zilkade 1428 / 24 Kasm 2007........................................................................................ 123 28 Zilhicce 1428 / 05 Ocak 2008......................................................................................... 159 28 Zilhicce 1428 / 05 Ocak 2008 (2).................................................................................. 187 10 Safer 1429 / 16 ubat 2008............................................................................................... 191 30 Safer 1429 / 04 Mays 2008............................................................................................... 215 05 Cemaziyelevvel 1429 / 09 Mays 2008........................................................................ 249 28 Cemaziyelevvel 1429 / 01 Haziran 2008................................................................... 279 11 Cemaziyelahir 1429 / 14 Haziran 2008...................................................................... 307 07 Ramazan 1429 / 06 Eyll 2008....................................................................................... 341 14 Ramazan 1429 / 13 Eyll 2008....................................................................................... 377 22 Ramazan 1429 / 21 Eyll 2008....................................................................................... 385 24 Zilkade 1429 / 22 Kasm 2008........................................................................................ 429 13 Muharrem 1430 / 09 Ocak 2009................................................................................... 467 13 Safer 1430 / 07 ubat 2009............................................................................................... 505 25 Rabilevvel 1430 / 21 Mart 2009.................................................................................. 549 16 Cemaziyelevvel 1430 / 10 Mays 2009........................................................................ 581 14 Cemaziyelahir 1430 / 06 Haziran 2009...................................................................... 617 22 Zilkade 1430 / 08 Kasm 2009........................................................................................ 641 02 Safer 1431 / 16 Ocak 2010................................................................................................ 679 05 Rabiulahir 1431 / 20 Mart 2010.................................................................................... 721 01 Cemaziyelahir 1431 / 15 Mays 2010.......................................................................... 765 14 Receb 1431 / 26 Haziran 2010........................................................................................ 821 13 Muharrem 1432 / 18 Aralk 2010................................................................................. 865 19 Safer 1432 / 22 Ocak 2011................................................................................................ 913

SUNU
Hakikat Yolcusu Talip iin, bu yolun ilmini basamakta incelemek mmkndr. Bu basamaklar; 1. Tanr lmi, 2. B lmi, 3. EhadsSamed lmi diye isimlendirilebilir. Tanr lmi retisinin talipte, geri dnsz zellikte bir hayat tarz haline gelmesi, dier basamaklarn anlalabilmesi ve yaanabilmesi iin olmazsa olmaz bir arttr. Vehmin Zulmeti artlarnda Nefsin erri program gerei Szde Tanrlk ddias ile dnyadaki yaantsna balayan insan, hakikate talip ise, Tanr lmi onun en ncelikli meselesidir. Elinizdeki kitapk bu amala, Tanr lmini konu alan bir mfredat ile sunulmutur. Kitapktaki blmlerin konular birbirinin devam niteliinde olup; mfredatn yntemi ise, bilgi vermenin yan sra, ikna etmeyi de iermektedir. Bu sebepledir ki; konular okuyucunun gzne bakarak, yz yze konuma ile anlatlmaktadr. Bu amala dzenlenen Tefekkr Paylam Toplantlarnn ses kaytlar zmlenerek birebir metne evirilmitir. Hakikat Yolcusu Talibin konuda ilerleyebilmesi, bu notlar disiplinli bir ekilde, batan itibaren anlamaya alarak ve sabrla okumasna skca baldr. Allahm, bizlere merhamet ediver, balayver, affediver, hidayet nasip ediver; hayrl, geni ve helal rzklar lutfediver. (Amin) Ylmaz DNDAR

19 Ramazan 1428 / 29 Eyll 2007

Tm konular zecek tek cmle: La ilahe illallah Tanr denince ilk dnlmesi gereken Ben varm ne demektir? Kurtulunmas gereken en nemli mesele Kn fe Yeknu kavrayabilmek Siz de ilminizde ilmi suret oluturabilirsiniz Cennette mi, yoksa cehennemde miyiz, anlamak ok kolay! nsann yaantsn alt st edecek olan tela Allahn dostlaryla dost, dmanlaryla dman olmak Allaha nasl teslim olunur? Allahla sohbette olmak Zalim, zulm ve nefse zulm nedir? Fatiha Suresinden maksimum yararlanabilmek Baktn ki yanl yaptn; iyyake nabudye sarl Tanrym, yani ben varm iddias nasl yok edilir? Sbhanallah Bak As Sizdeki zellikler kimin? Ama hali, Ehadiyet, Vahidiyet Efendimizin kra ile okuduu KN fe YEKN sende nasl alyor? nsanlar merak etmek neden ok gnah? Merak, tefekkr, cezbe ilikisi B Takdiminde olan Hakemdir; yalan sylemez! Besmeleyi yaamak Hallac- Mansurun Enel Hakk dedii Tanr ve fke ilikisi Vehim ve vehmin zulmeti Seher Vakti alan mekanizma Ezan neye aryor? Sevgi de korku da bu ilimle balar Rabbim; retmenim, mrebbiyem

10

Ylmaz DNDAR

Btn tasavvuf kitaplarn bir yere ysanz hepsini okusanz sonunda ulaacanz tek bir cmledir. Tasavvufla megul olanlarn, tasavvuf ehlinin anlatmaya altklar, anlatrken anlattklarndan cotuklar, anlattklarn yaarken duyduklar cezbe ve sarholuk; onlarn hepsinin altnda olan tek eydir, tek gerektir! O bir cmle iindir yazlan tm kitaplar, yaanan tm hayatlar, veliler O bir cmle ite budur: LA LAHE LLALLAH. O bir cmleyi fark edip kabullendiinizde, o bir cmleyi kendinizde analiz yapp ortaya koyduunuzda hem zlmeyecek bir konu, hem de almayacak bir yol olmayacaktr, yeter ki nasipte bulunsun. Ama o bir cmle! O cmle... Hep onu tekrar edeceiz, hep onu anlamaya alacaz.

Tefekkr emas 2

Allah, Ama Halinde bu kinat yaratmay diledi. Bu kainat yaratmay dilemesinden sonra, dilemesiyle yryen, alan bir prosedr var. O prosedrn basamaklarnn isimleridir bunlar: Ehad/Ehadiyet, Vahid/Vahidiyet, Allah/Uluhiyet, Rahman/Rahmaniyet, Rab/Rububiyet, Hakk/Hakkaniyet. Byle bir prosedrle yaratl var. izimle de gstermeye altmz bu sreci imdi bir iki cmleyle hzl geeceiz, anlalmyor gibi dnmeyiniz,

Sen Tanr msn?

11

sonra detaylandracaz. Yaratl bir sreci ieriyor, ama bize gre! Yaratl bize gre bir sre ieriyor. Allah kinat ve insanlar yaratmay diledi, sonra insanlar yaamaya baladlar eklinde kurulacak bir cmle bize gredir, insan gzyle baktmzda bir sre var. Bize gre, dilemesi ve insanlarn yaamaya balamas arasnda bir sre var. Ama Allah NDinden baktnzda yle bir sre yok! Neden? KN fe YEKN; OL dedi OLDU. Demek ki bu sre insan gzyle baknca var, bu ok nemli! Daha nce de vurgulamaya altm: Siz ayn cmle veya paragraf ierisinde, konuya hem Allah indinden hem de insan seviyesinden bakp cmle oluturursanz, o iki cmlenin ikisini de ayn paragrafta veya ayn cmlede yan yana getirirseniz ikilem doar! Dolaysyla, balangta ya insan gzyle insan seviyesinden bakarak bir aklama yapmak lazm veya Allah indinden! ki bak asn yan yana getirirseniz, ama, fakat, ancak gibi ikilemler, tereddtler oluabilir. Yaratl prosedrn aklarken insan iin bir sreten bahsediyoruz, nk Allah indinden bakta yle bir sre olamaz! Peki, neden insan seviyesinden bakma ihtiyac hissediyoruz? Bir insan, bir insana bir ey anlatrken insan seviyesinden konumak zorunda olduu iin. Karsnda insanlar var, isimler var, onlara sesleniyor, Ahmed diyor. Ben ona Ahmed dediim srece cmle Allah indinden olmaz ki, mmkn deil. O zaman anlatacam konunun Allah indinden bir yorum olmas mmkn deil. Eer Allah indinden anlatacaksam Ahmedin olmamas lazm, hele anlatann hi olmamas lazm! Bir anlatan, bir de dinleyen var, onu nasl Allah indinden yorumla ortaya koyabilelim, mmkn deil! in ruhuna ters! Ne zaman ters? Anlamak istediiniz zaman! Anlamak istediinizde ikilem varm gibi olur. Ama siz ikisini birden idrak ettiinizde, her iki manay da sindirdiinizde karnzdaki kii insan seviyesinden de anlatsa, Allah indinden bakyor gibi de sylese ne demek istediini anlarsnz. Ama o noktaya gelinceye kadar, ikisi birbirinden farkl gzkr. Bu yzden, bu konular izah ederken balangta insan seviyesinden dil gerekiyor. Allah Amada diliyor. Dilemesiyle, Ehadiyetle balayp Hakkaniyete kadar gelen bir prosedr alyor; Hakk olarak yaratl gerekleiyor. Bu bize gre bir sretir. En azndan dnyann yana, fosillere baktmzda, gnmze kadar 6-6,5 milyar yl kyor. Bir sre var ve bu sre Allah indinden bakla deil! nk ndinde yle bir sre; bir zaman, bir mekn dnemezsiniz. Dnemediiniz iin de bilimsel bir kabul ve ok nemli bir bak girer oraya; Sbhanallah Bak As! Sbhanallahla bu idrak iti-

12

Ylmaz DNDAR

raf ediyoruz: Byle bir sre, Allah indinden deil insan seviyesinden bakta vardr, Allah bunlardan mnezzehtir diyoruz. Bunu kartrmamak lazm. Allahn yaratmas byledir; KN fe YEKN; OL der OLUR. Aslnda insann da kendisi iin Kn fe Yekn vardr, insan da kendisinde onu yapar. Mesela imdi, u an zihninizde hi yokken kivi desem hemen bir kivi dndnz, bir anda hayal ettiniz, onu oluturdunuz; bu sizin imknlarnzla bir Kn fe Yekndr! Dnmenizle birlikte o oldu, daha nce yoktu. Hatta bakn olmad dnem kivi iin Ama Halidir: Kivi diye bir eyin olmad an, kivinin yokluu. Yokluk! Yok! Yokken onu bir anda kendi ilminizde bir resim haline getirdiniz ve seyrettiniz hatta! Bakp zihnindeki kiviyi seyrediyorsun, bilincinde var olan resmediyorsun, deil mi? Burada anlatmak istediim u: Siz de Kn fe Yekn yapyorsunuz; OL diyorsunuz bir anda oluyor. Zihninizde kivi oluturmak istediniz, kivi dndnz, zihninde kivi olutu, annda! Bu da size gre Kn fe Yekndr. Ama bu hep kimin zelliidir? Bu konuyu dnrken, tefekkrde yararlanlabilecek bir ipucu verelim: Bir eyi Allah nasl yapt? diye merak ederseniz onu ben nasl yapyorum? diye bakn. O zaman, Allahn onu nasl yaptn hissedebilecek ipular yakalayabilirsiniz. nk sizin yapma yeteneiniz kimin? Bir eyi yapma yeteneiniz ve tarznz Allahn dnda olabilir mi? Ondan gayr deil ki, Allahn dnda olamaz ki! O zaman Allahtan ayr eyler de var gibi olur, siz baka bir varlk olursunuz! Sizdeki zellik ve yeteneklere, hepsine siz benim diyorsunuz, ama aslnda onlarn hepsi Allahn zellikleri! Evet, Allahn bir eyi yapn merak ettik. Siz zihninizde kiviyi nasl oluturuyorsunuz? Sizde kiviyle ilgili bir bilgi, bir ilim var. Zihninizde kivinin ekli ve tadyla ilgili bir bilgi olduu iin kiviyi dnp oluturmak istediinizde, yani dilediinizde hemen hayalleyip oluturabiliyorsunuz. Oluturduunuz yer neresi? lminiz! Zihniniz bir ilim deposu ve onu orada oluturuyorsunuz. Eer kiviyi hi bilmiyor olsanz, size kivi desek, o ne ki? dersiniz. Ama kivi daha nceden bildiiniz bir ey olduundan onu ilminizde oluturuyorsunuz. Oluturduunuz kivi sizin dnzda m? Hayr! lminizde! Siz ilminizde byle bir kivi sureti oluturdunuz gibi bir insan sureti de oluturabilirsiniz; kardeinizi, arkadanz ekillendirebilir, ona istediiniz hareketi de yaptrtabilirsiniz. te; zihninizdeki bu zellii, bu yetenei sonsuz ve snrsz arparak ykseltin. lminizdeki bir ekil yapma zelliini, bir suret oluturma zelliinizi, hayal yeteneinizi sonsuz ve snrszla arpnca, nasl bir yetenek kar ortaya? Kullandn o hayal etme yeteneini sonsuz ve snrsz bir katla

Sen Tanr msn?

13

arpsan, hayal oluturmada nasl bir yetenee sahip olursun, nasl bir hayal yetenein olur? Acaba cennet yle bir ey mi? Sanki cennet dediiniz o mu? Biliyorsunuz, cennette ne dnyorsan o hemen olacak! yle bir yetenein mi artyor acaba? Anlatmak istediimiz noktaya dnelim: Demek ki Kn fe Yeknu kavrayabilmek iin, hissedebilmek iin kendimizde var olan bir zellii kullanabiliriz. O zellii yakalayp, inceleyip, onunla Kn fe Yekn hissedebilmek mmkndr. Anlatmak istediim bu: Bizde var olan bir yetenekle Allahn nasl yaptn daha kolay kavrayabilmemiz mmkndr! Allah diledi ve ite o sre! nsana kadar geen o srete bir Ehadiyet Mertebesi var ki, orada Allaha Ehad deriz. Aslnda Allah o an da imdi de Ehad ve Samed; zaten hep Sameddir. Biz insan gzyle anlatrken Allah orada Ehad ve Samed diyoruz. Ehadiyet halinde bir fikir yok! Fikir olumaya baladnda Vahidiyet Mertebesi var, oraya Vahid diyoruz. Bunlar ileride derinletireceiz. Sonra Ulhiyet, sonra Rahmaniyet, sonra Rububiyet Mertebesi var. Rahmaniyetle Rububiyet arasndaki snr Artr! Rububiyetten sonra Hakkaniyet Mertebesi var ki; ona Hakk diyoruz. Hakk olarak yaratlan budur! Hakkaniyet Mertebesi/Hakk; yaratlm olanlarn halen var olduklar halin ismidir! O yzden Enel Hakk diyor Hallac- Mansur. Kendisinin Hakk Mertebesinde bulunduunu [Hakk olarak yaratldn] fark ettii iin, buradaki yaantnn yle olduunu bildii iin Enel Hakk diyor. O pozisyonun ismi, u an bulunduumuz pozisyonun ismi Hakk, Hakk olarak yaratlm! Bu sreteki Hakk; yaratlm olanlarn halen var olduklar haldir! Hatrlatalm, bu sre insan iindir, insan gzyle baktmzda vardr. Bu srecin sonunda yaratlanlarn var olduu Hakikat Mertebesini biz imdi H olarak simgeletirelim. Hakikat, bende, zmde bulunan hakikat gibi ifadelerde geen o hakikate, Allahn hakikatine H diyelim. te bu hakikat nerede? Bu hakikat Allahn ilmindedir! Diledi, anlattmz srelerle yaratt. Yaratt nedir? Hakk, Hakikat Mertebesi! O nerede? lminde! lminde yaratt! Ben de dndm zaman ilmimde bir ey oluturuyorum; ilmimde, ilmimce, yeteneklerimce! Bendeki ilim yetenek snrlar iinde! Allahla kyaslanabilir mi? Kyaslanamaz! Ama Onun zellikleriyle, ben de ilmimde benzerini yapyorum. Zaten baka bir yerden bir ey almak mmkn m? Her ey Onun ilminde! Senin kendinde [ilminde] var olan hayal etme yeteneiyle yaptn o ile anlaman gereken u: Allah ilminde yaratt! Yaratlanlar Hakk olarak ilminde yarattna gre, bir Allah ve bir de tede beride yaratt bir ey yok! Bu yzden biz, yle yanl bir dncede

14

Ylmaz DNDAR

deiliz: Allah durdu, yle bakt ve uras msait, buras uzay olsun, buraya yarataym. nsanlar yle, eytan byle olsun demedi! yle inanlrsa, tanr mefhumu oluur, tanr ite odur! Maalesef yle sanlyor, Allah bakt, yaratt, gzetliyor, ynetiyor diye inanlyor! Ama yle deil! Onun dnda yer yok! Zaten d diye bir snr yok, yle bir ey yok! lminde yaratt, tamam! Bitti! D ve dnda bir ey yok! Bu kadar! D diye bir ey yok, dnda bir ey yok! Aslnda Hakikat diye bir snr, bir alan da yok, anlatabilmek iin sembolletiriyoruz. Deilse bize glerler, olur mu yle bir ey, snr koyamazsn! derler. Ama anlatabilmede bir yntem olarak iziyoruz. Peki. Sonra ne oluyor da biz bu Hakikati anlamyoruz, bunu anlamaktaki zorluk neden? te imdi Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin OKUmasna, KRA hadisesiyle anlatlana, ok nemli bir ksma geliyoruz. nk anlalmas gereken esas mesaj o, gelmemiz gereken o, esas sylemek istediimiz o! Onun zerinde durmamz gerekiyor: Efendimiz neyi OKUdu? Onu telalandran ey, Onun anlamaya alt ey neydi? Sistem yle alyor: Allahn ilminde yaratlm olan kii, Hakikatin bizzat bnyesinde olan bu kii kendini dnyor ve Ben Varm diyor! Ben Varm demek kendine kimlik vermektir, kendine bir kimlik veriyor: Ben varm, ben mstakil bir varlm. Mstakil dncem, mstakil czi iradem var, kararlarm kendim veririm diyor. Tabi inanyorsa czi iradem diyor, inanmayan iradem diyor, o czi irade bile demiyor. Kii ben varm demekle mstakil bir kimlik oluturuyor. Btn mesele bu; ben varm demek! Ltfen dikkat edin: Onun ben varm diyerek oluturduu dnya Allahn yaratt Hakikat deil, onun iinde deil. Onun oluturduunun Hakikatte yeri yok! Buras ok nemli, ltfen ok, ok dikkat edin! Onun Ben Varm diyerek oluturduu zannn Allahn Yaratt Sistemde yeri yok! yle bir ey yok! Buna ramen o, Ben Varm diyerek kendisine ayr bir dnya oluturdu. Bu sanal bir dnyadr! Gerein/yaratlan sistemin, Hakikatin ierisinde olmayan bir zandr, onun rettii bir sanallktr! Tasavvufta lemlerin asl hayaldir cmlesini duyarsnz. O cmledeki hayal, senin oluturduun bu hayal deil. Hayal olan lem Allahn ilminde yaratt lemdir, hayal odur, ben varm diyen kiinin hayalinde oluturduu o zan deil! Siz kiviyi dndnzde o bir hayal, deil mi? Ama kime gre hayal? Size gre! Peki, bu yaratlanlar kime gre hayal? Allaha gre! Yaadmz bu lem insana gre hayal deil, Allaha gre hayaldir! Kii bunda yanlrsa tasavvufta kmaza der, ii zemez, ilerleyemez!

Sen Tanr msn?

15

- Bir de ok sk duyduumuz vehim kavram var, vehim ne o zaman? Vehim kelimesini duyunca hemen korkmamak lazm. Vehmin hepsi tehlikeli deildir! Vehmi iki trl dnmek lazm: Onun bir Rahmani yan, bir de Zulmani yan vardr. Zulmani olan tehlikelidir, nk o senin rettiin bir vehimdir! Ama dieri Allahn yaratt vehimdir, Allaha aittir. Mesela, sen benim karmda bir vehimsin, holografik sistemde Var Gibi grdm eyler hep vehimdir. Vehmi daha sade yle tarif edelim: Allah fark etmeni, grmeni engelleyen her ey vehimdir! Bazen yle dnlr: Vehim kalkt zaman Allah grr mym? Hayr, gremezsin. Niye? Vehim kalkarsa sen de yok olursun, bu yzden gren olmaz! O vehim yznden varsn, vehim olmasa kendine bir beden biemezsin. te bu vehim iki trldr: Birisi; Hakikat olan vehim, yani bizleri var eden vehim. Dieri ise; Allahn vehimle var kld kiinin oluturduu vehim. Kii kendisi, vehimden yararlanp bir baka vehim kuruyor, o vehimle yeni bir dnya oluturuyor, ite bu da vehmin zulmetidir! Fark ettiniz mi? Vehmin zulmetini duyunca, aklmza Allahmme ahricni min zulmtil vehmi hadisiyle retilen dua geliyor. Hadisteki zulmtil vehmi ifadesi, hadisteki zulumat odur; vehmin zulmetidir! Efendimiz OKUduu gerei bize retiyor; onun iin byle dua edin buyuruyor: Allahmme ahricni min zulmtil vehmi ve ekrimniy bi nuril fehmi. Bu duayla snrken biz ne istiyoruz? Allahm, vehmin zulmetinden beni kar ve bana nurundan yle bir anlay ver ki; hls Hayat Dngsnde olaym, orada kalaym. u tanrlarn dnyasndan beni kurtar diyoruz. Sonra duamz devam ediyor: Ya Mukallibel kulub, sebbit kalbi ala diynike: hlsl Hayatta sabit kl. Rabbena la tuzi kulbena bade iz hedeytena ve heblena min lednke Rahmeh, inneke entel Vehhab: Rabbimiz, bir kere bizi geree eritirdikten sonra saptrtma. Efendimizin rettii bu dualar, tanrlktan kurtulmaya alann seslenii oluyor bylece! Ancak dikkat edelim, eer kii bu dualar, ben varm idraknda, yani tanrlarn dnyasnda yapyorsa o bo itir! Hep bunu anlatmaya alyoruz! Ve konumuz hep bu: Tanr ve tanrlk ilan ok tehlikelidir! Allahmme ahricni min zulmtil vehmi ve ekrimniy bi nuril fehmi duasyla ilgili olarak Seher Vakti uygulayabileceimiz bir eyi paylaalm. nk Seher Vaktinde ok enteresan bir mekanizma var. Seher Vakti, ayetlerde pijama gibi anlatlr. Uzaydan baklnca veya bir uakla uzun sre se-

16

Ylmaz DNDAR

yahat ederken bakldnda da o grlebilir. Geceden gndze gei veya gndzden geceye/karanla gei bir pijamann giyilip karlmas gibidir; syrlarak kar, syrlr. Seher Vakti ayetlerde geer. Mminler iin; onlar seher vaktinde tvbe ederler, af dilerler, rkdadrlar, secdededirler buyrulur. Ayet, aslnda mminin nemli bir zelliini de ortaya koyuyor. imdi ok enteresan bir eyi, grdm bir eyi sylemeye gayret edeyim. Seher Vaktinde karanlk aydnla dnyorken, tam o esnada sizin vcudunuzda da ayn ey oluuyor. Eer o anda siz de o makinenin iindeyseniz! Siz de o anda; Allahmme ahricni min zulmtil vehmi ve ekrimniy bi nuril fehmi diyorsanz, tam o saatte vcut makineniz de ondaki zararl karanlklardan aydnla kar! Dnya ile beraber o anda o da aydnla kar! ok enteresan bir ey bu, bunu ok net izledim Elhamdlillah! Dnya ile beraber, o anda siz de o karanlktan aydnla kyorsunuz! O yzden o anda, o bilinle yaptnz o tvbeyle siz, veri tabannz, sizdeki yazlm, karakteri, duygu ve dnceleri amar suyuyla ykar gibi akpaklatryorsunuz! O anda, Sistemle beraber! O yzden, o an mslman iin ok nemli! Veri tabannn karanlktan; tanrlarn dnyasndan kurtulmas iin nemli! O an alan o mekanizma, siz o anda o ile megulseniz sizi de onaryor; beyninizi, idrakinizi, her eyinizi o anda Sistemle beraber onaryor. Siz zaten o an o ile megulsnz... Allahmme ahricni duasna bir de Allahu Veliyylleziyne amen yuhrichm minez zulumati ilen Nur ayetiyle bakalm: Allah inananlarn velisidir, onlar karanln zulmetinden alr a, Nura karr. Bakn ayet bir mjde veriyor ve siz Allahmme ahricni min zulmtil vehmi ve ekrimniy bi nuril fehmi duasyla o mjdeleneni talep ediyorsunuz. Bu yzden, Allahmme ahricni yakar, seherde, o nemli anda vcudunuza bizzat yaatabileceiniz nemli bir duadr. Talibi iin! Talibi iin Fatiha Suresi de ok nemlidir, Fatiha Suresinden maksimum yararlanabilmek gerekiyor. Bu yzden hep Fatiha Suresini anlatmaya alacaz, asl iimiz Fatiha Suresini anlamak! Namazda, yani salt ikame ederken Fatiha Suresinden maksimum yararlanabilmek iin gnlk yaantnn ierisine bir alkanl monte etmek lazm, onu adet haline getirmek lazm! O udur: Diyelim ki bir yanl yaptnz. Yaptnz iin, dndnz eyin Allah indinde yanl olduunu biliyorsunuz ve tvbe ettiniz, estafirullah dediniz. O hisle, o anda bir de yle deyin neririm: yyake nabud ve iyyake nestayn, hdinas sratal mstakiym, Sratelleziyne enamte aleyhim, Gayril madubi aleyhim ve led daalliiyn. Bu bir duadr, burada Fatihann tamamn okumuyorsunuz. Bu duadaki iyyake nabud ve iyyake nestayn ne

Sen Tanr msn?

17

demek, onda kaderle ilgili nasl bir mana var, orada ne demek istiyorsunuz, iyyake nabud ve iyyake nestayn derken nasl bir halde olmak gerekiyor, nasl bir hale giriyorsunuz? InaAllah bir konumuzu yalnzca buna ayralm. Ama siz nce; iyyake nabud ve iyyake nestayn, hdinas sratal mstakiym, Sratelleziyne enamte aleyhim, Gayril madubi aleyhim ve led daalliiyn duasn, her yanl olan halle beraber yayabildiiniz kadar gnn iine yayn. Bir i yaptnz, bir ey dndnz ve biliyorsunuz ki o yanl, dzeltemiyorsunuz da [dzeltmeniz de mmkn deil zaten], hemen bu duaya sarln! Onu dzeltmenizin mmkn olmad gereini fark ettiiniz zaman greceksiniz ki Allahm ben unu yanl yapyorum, onu bir daha yapmayacam diyemeyeceksiniz, mmkn deil! yle bir ey mmkn deil! stediin kadar yapmayacam de, Allah dilemedike mmkn deil! Ancak O dilerse yapmazsn! Dilemezse, senin karar almanla, bir daha yapmayacam demenle mmkn deil! Ve o irktir! Allahm bir daha yapmayacam demek irktir aslnda, o Allah indinde sutur! nk o, tanrlar dnyasnn cmlesidir! Tanrln ilan eden birisi kendine bir dnya oluturmu, gckuvveti var ve yanl yaptm, bir daha yapmayacam diyor. Olamaz! Ancak Allah yapma derse, yapmaman dilerse yapmazsn. Peki, o nasl olacak? steyeceksin! Allahm bana onu yapmayacam bir rol ver. Hayatta bana yle bir rol ver ki, ben o ii, o yanl yapmayaym diye yakaracaksn! te iyyake nabud ve iyyake nestayn... onu isteme yoludur! yyake nabud ve iyyake nestayn derken; Allahm, biliyorum ki Sana teslimim. Bu yzden yapmayacam diye bir kararm yok, onu yapmayacam bir kader ver bana diyoruz, bu yakar yapm oluyoruz. Peki, istediimiz o kader, o hal nedir ve onu nasl isteriz? O ihdinas sratal mstakiym ile istenir. Senin raz olduun bir yol var ya, onu Sen bilirsin, ite onu ver bana diyerek istenir! Ve sonra da; aman beni sapanlardan, nankrlerden yapma Allahm diye snlr. Bu yakar, bu duay gnn iine yaymak, bununla har neir olmak lazm. nk iimiz Fatiha zaten! Saltn kendisi de Fatihadr! Fatiha iimiz, Fatihay didik didik etmek gerekiyor; iyyake nabud ve iyyake nestayn, ihdinas sratal mstakiym, sratellezine enamte aleyhim, gayril madubi aleyhim ve led daalliyn. Bunu Seher Vaktinde, salt/namaz haricinde secdeye giderek yapabilirsin. Tam o anda secdeye gittin ve dua ediyorsun, sistem karanlktan aydnla geiyor, sen de aydnla girmek istiyorsun Allahmme, ahricniy min zulmtil vehmi ve Ekrimniy Bi Nuril Fehmi yakaryla secdede duadasn. Hatta Ayetin bilincindeyim Allahm demek iin, mjde veren bu ayeti dua gibi okuyorsun: Allahmme; Allahu veliyylleziyne ame-

18

Ylmaz DNDAR

n yuhrichm minez zulumati ilen nur deyip istiyorsun. Bir ey istiyorsun ama o istediin ne, ne istiyorsun? te istediin bu: ihdinas sratal mstakiym, sratellezine enamte aleyhim, gayril madubi aleyhim ve led daalliiyn. Bunu namazda okunan bir evrak olmaktan kurtarp, karp gnlk yaantda kullandmz srekli bir dua haline getirmek lazm! Srekli bunu yaparsanz, buna devam ederseniz, zihin iyyake nabud ve iyyake nestaynle yle bir btnleir ki, siz salt ikame ederken bunun en gerek halini yapar hale gelirsiniz, yle olursunuz. Gn iindeki iyyake nabuduler salttaki bu ann antrenman olur. Onu neye benzetelim? Olimpiyat hazrlklarna, antrenmanlara. Gn iindekiler sizin iin bir antrenmand, ama imdi saltta artk olimpiyattasnz! O anda halteri kaldrrsn veya yksek atlamaysa atlarsn. nk hayatta ok antrenman yaptn! Baktn yanl gidiyorsun; iyyake nabud ve iyyake nestayn, ya Rabbi ihdinas sratal mstakiym..., birisine yanl bir ey yaptn, yapmaman lazmd; iyyake nabud ve iyyake nestayn. Ne olursa, ne zaman olursa, her yanlnda hemen Fatihaya sarldn! Bu yolla istemek nemli, Fatihada retilen yolla ihdinas sratal mstakiymle istemek nemli. Buna altnz zaman, hayatta o kadar antrenman yapyorsunuz ki, sonra salt ikame ederken bankamatie gelmi gibi basp, tkr tkr alyorsunuz. ok antrenman yaptnz nk; bankamatie nasl gidilir, nasl ilem yaplr Kii saltta bunun gereini yapyor. Aksi halde, burada Fatiha okunurmu olur, sonra da Amiin der! Fatiha bitti imdi de zamm sure okuyaym olur. Byle yaparsanz bu i neye benzer biliyor musunuz? Size ok lazm malzemeler olan bir markette gzleriniz bal gezip kmaya! Marketi gezdin mi? diyorlar: Gezdim, grevimi yaptm, marketin her tarafn gezdim. eride ne vard? dediler: Gzlerim kapalyd, grmedim. Bir ey aldn m? Hi bir eye dokundurtmadlar ki alaym olur. Ama gzleriniz aksa bana u lazm, bu lazm der sepeti doldurursun. te Fatiha okurken yle olmalsn; gzler ak olmak lazm! Fatiha o kadar nemli ki; insann hayatnn ondan nemli bir ii yok! Kiinin saltta okuduu Fatihadan daha nemli bir ii yoktur! Kiinin bu dnyada, saltta okuduu Fatihadan daha nemli bir ii yoktur. Bunu bilmek lazm! Bundan daha nemli bir i, bundan daha ncelikli bir i yok! Kii iin, onun sonsuz hayatnda lazm olacak bundan daha nemli bir ey yoktur: O anda Fatihay gz ak/bilerek okumak ok, ok nemlidir! Bu byle ama, namazda zahiren de gz ak olmak lazm. Salttayken gz yummamak gerekiyor, gzn akl nemli! Bazen, iyi konsantre olu-

Sen Tanr msn?

19

yorum diye saltta, secdede gz yumarlar. Yummayn! Orada zahiren de gz ak olacak! nceki sylediimiz gz aklk mecazd, mecazen gz ak olmakt, imdi sylediim zahiren! zellikle tasavvufla megul olanlar iyi konsantre olaym diye saltta gzlerini yumarlar. Oysa saltta, secdede gzn hep ak olmas lazm! Secdede gzn salttan nasibini almas lazm! Secdede yedi eyin yere demesine de dikkat etmek lazm; aln, burun, el... Deilse onlar beni niye oraya dedirmedin diye davac olurlar! Hatta iin nemini fark etmi kiilere gre, birisinin bir eyini almaktan daha nemli bir hrszlktr bu! Birinci secdeyi yaptnz dzeldiniz, hi beklemeden ikinci secdeye giderseniz; aldnz diyorlar! Rkda dzgn rk yapmadnz veya rkudan kalknca tam dorulmadan secdeye gittiniz, bunlar hrszlk sayyorlar, onlar o ibadet alveriinin ierisinde hrszlk kabul ediyorlar, oradaki davran biimlerini bu kadar nemli hale getiriyorlar. Konumuza, bir sre sonucu yaratlan kiinin haline dnelim, oradan Efendimizin KRA ile OKUduu geree geleceiz. Allahn ilminde yaratlan, yani Hakikatin iinde olan kii, kendisi bir dnya kuruyor ve ben varm diyordu. ok dikkat ediniz; oluturduu bu dnyann tanrs o kiidir. Fark etsin etmesin, o dnyann tanrs odur! Ben varm demekle kii kendisini ite byle tanr ilan ediyor! Ben mstakil bir insanm, ben varm dedii an kendi oluturduu bu sanal dnyada kendini tanr ilan etti! Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin OKUduu ite budur! Efendimiz La ilahe ile bize bu tanrlk ilann anlatyor, ona La ilahe deyin diyor! nk o cehennemliktir. Kendisini tanr edinenlerin, kendini tanr ilan edenlerin yeridir cehennem! Efendimiz byle diyor. Bu uyarlar duyunca; ben kendimi tanr ilan etmiyorum, kimseye ben tanrym da demiyorum derseniz yanlrsnz, byle dnmek yanlgdr! Tanr ilan etmek; Allah dnda, Allahtan baka ben de varm demektir! Tanr ilan etmek; ben de dnebiliyorum, ben de karar verebiliyorum, benim de gcm var demektir. Bu durumda, sormazlar m; hani sen ve la havle ve la kuvvete lla Billh diyordun, ne oldu? diye? Ve la havle ve la kuvvete lla Billh boa gitti! Halbuki bize ve la havle ve la kuvveteyi, bu hakikati retiyorlar: Ben varm diyen yok! lla Billh! Gerek bu, ama kii ben de varm diyor; tamam, Allah var ama ben de varm diyor. Tanrlk ilannn farkl tipleri vardr. Bazlar hi tanr tanmaz! Yani kendine hi ortak komaz, bu dnyann tek tanrs benim der. Kendine ortak komaz, bakasn istemez, baka bir tanr istemez! Bir ksmnda ise inanmaya meyil vardr. Yapsnda inanmaya meyil olan ne yapar? O kendisine

20

Ylmaz DNDAR

bir tanr edinir. Ancak kendisi, edindii/inand o tanrdan byktr, tanrsn o ynetir, tanrsnn neye kzp neye kzmayacana o karar verir! Bu kii tanrsna Allah adn verdi diyelim, Allahn neye kzp kzmayacana o karar verir: Allah bilmez o bilir, Allah ona kzmaz, Allah ona bir ey demez Byle dnr ve kurallar kendi oluturur. ok nemli bir ey u ki; eer bir kii byle inanmsa, onun slamiyetin kurallarn sk sk uyguluyor olmas bir eyi deitirmez, fark etmez yani! nk inanmaya meyli olduu iin inanmak istedi, ama doru bir inanta deil! Herkes inanyor, benim de bir tanrm olsun diye dnd, sonra bakt ki memlekette insanlar zanlaryla oluturduklar tanrya Allah diyorlar, ben de Allah diyeyim dedi. Yine evresine bakt; inananlar ne yapyor? unlar yapyorlar, bir liste buldu, onlar da yapaym dedi. Bu kiinin bu yaptklarnn bir nemi yok, nk cehennemin dnyasnda yayor! Niye? Yanl bir eye inanyor! Kuran- Kerimde aklanan Allaha, Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin aklad Allaha inanmyor. Kendi uydurduu ve Allah adn verdii bir eye tapyor, kendine gre ona yaranmaya alyor! Ama yle bir ey yok! Onun yokluunu renecei yer cehennemdir ite! Sen dnyada yle diyordun ha, onun yokluunu burada ren! denilen yerin ismidir cehennem! Dolaysyla, kii cennette mi cehennemde mi olduunu bu dnyadayken ok rahatlkla anlayabilir! Bakasn bilemez, ama kendisini bilir. Kendisinin cehennemde olup olmadn bilir! Cehennem btn herkesin gzergh zerindedir, ayet byle! Eer kii ben herkesin gzergahnda olan bu cehennemden kurtulabilecek miyim, kurtulamayacak mym? diye merak ederse bu dnyadayken onu halinden anlayabilir! Ne kadar enteresan bakn; cehenneme gidilecei kesin, ama cennete gidilecei kesin deil, o bir ihtimal, o bize gre ihtimal! Biz sistemde kesin olan brakp bir ihtimalle urap duruyoruz, buna ok dikkat etmek lazm. Cehennem kesin, herkes cehennemden geecek, bu kesin. Biz bunu brakyoruz, cennetle urayoruz, iimiz gcmz o; cennete gittik ama neresindeyiz? Hangi mevkideyiz, kime komu olacaz? bunlar merak ediyoruz. Bo i! Buradan; cehennemden kurtulduk mu ki? Bu yzden, Efendimizin yannda sahabenin korkusu bu; ben cehennemde ne yapacam? Hep bu! Herkes cehennemden geeceine gre, ne yapmak lazm? Ltfen okuyun hadisleri, onlarn tela hep bu! Birisi bir snava girecek ama almad, arkadana der ya; ben bu tarih snavnda ne yapacam? Akl fikri o snavda! nk almad! Ben bu snavda ne yapacam, nasl geeceiz, nasl olacak? Onun gibi, sahabenin akllar fikirleri de cehennemde; biz bu cehennemi nasl geeceiz, biz bu cehennemde ne

Sen Tanr msn?

21

yapacaz, buradan nasl kurtulacaz? hep bunun telan yayorlar. Ama biz? Biz onu brakmz, cennette mevki paylayoruz. Bu yanl i! yleyse, cehennemden kurtulmann yolunun ne olduunu, bu dnyada ok iyi fark edip, ok nemsemek gerekiyor. Srekli cennet konumak insan rehavete srkler. Cennete gitti mevki seiyor: Nasl olsa trene bindik, nereye otursak olur, ayakta da gitsek olur dncesinde. Trene bindi ya! Trene ne zaman bindin de, ayakta da gitsek olur rehavetindesin ya! Garanti ve kesin olan cehennemi ne zaman getin? Bunun telana bir dmek lazm, nce bu telaa bir dmek lazm. Ben, kendim dhil, hi kimsede yle bir tela fark etmiyorum! Oysa bu, insann yaantsn alt st edecek bir telatr, evet yledir! nsan ne yaparsa cehennemde kalr? nsan cehennemde tutan tek ey; ben varm demektir: Ben varm; benim kendime ait gcm var, ben ne dilersem karar verir yaparm, Allah da onu yaratr: Cehennemde tutan budur! Bu ben varm dncesi, hi inanmayandan eitli yorumlarla inanana kadar uzanan geni bir yelpazeye yaylmtr. Dikkat ederseniz evrenizde bunlar grebilirsiniz! Televizyonda ok dikkatimi ekiyor, Allahtan bahsederken hala; yukardaki ahit diyenler var! Yukardaki! Hala byle dnyor ve o kii de ben Allaha inanyorum diyor. Hayr! O kendi tanrsna Allah adn vermi, onunla megul! yle bir Allah yok, onun inand gibi bir ey yok! Onun yokluunu renecei yerdir cehennem; kanlmaz!

Tefekkr emas 2den

22

Ylmaz DNDAR

nanmaya meyilli olan ve kendisine sanal bir dnya oluturmu olan bu kii slamiyetle biraz daha yakndan ilgilenince; ben tede beride, uzakta bir Allaha inanyordum, O uzakta tede beride deilmi der. Peki nerede? Bizde, iimizde! Bu sefer, inand Allah dardan kurtard, getirdi iine hapsetti! nk gene kendisi var, kendinden vazgeemiyor: Ben varm ve Allah bende, onu iime alyorum. O dmda, tede deilmi, tasavvufular yle diyor! Ben de sorduklar zaman; O bende, zmde, iimde, hakikatimde diyeyim! Allah var, ben de varm: Cehennemin ne olduunu fark ediyor musunuz? Ben varm! Allah var, Allahtan baka ben de varm! Bu kii biraz daha okur renir, bu kez de; aslnda bende bir de Esmal Hsna terkibi varm der ve onu da iine yerletirir, Esma terkibini de getirir iine koyar. Bakn inand ey artk dnda deil! lk hali nasld: Kendi uydurduu dnyada dnda, tede bir Allaha inanyordu, imdi onu iine hapsetti! Bu inann ikisi de cehennemdir, her ikisi de nefse zulmdr, nefse zulm budur ite! Bu idrak nefse zulmediyor, hakkn vermiyor. Zulm; bir eyin hakkn vermemektir, zulmetmek diye ona denir. Birinin hakkn vermeyen zalimdir, yapt da zulmdr. Bu iki dnce de nefsin hakkn vermiyor ve ona zulmediyor. Niye? Allahtan ayr bir dnyada yaadn dnd iin veya onu iine hapsettii iin! Allahtan ayr bir dnyada yaadn sanan, kendine Allahn ilminde yaratlan Hakikat dnda ayr bir dnya oluturuyor. Ancak Hakikati iine hapseden ondan biraz farkl, o geree biraz daha yaklam, ama o gerei kendi iine hapsetmi durumda! leride greceiz, bu ekilde O iimde diye dnenin dierinden bir fark vardr. Fatr Suresi 32. Ayette bu idrak iin cennet mjdesi vardr. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem, Fatr Suresi 32. Ayeti yorumlarken onlar mjdeliyor. Cehennem srecinde, Allah rahmetiyle bu kiilerin bu yanln telafi ederek bunlar kurtaracaktr diye Efendimizin mjdesi vardr. Dieri, kendine Allahn dnda bir dnya oluturan o mjde kapsamnda deildir! Kendine Allahn dnda bir dnya oluturan idrak asidir. Bu Asi yapy biz A olarak simgeletiriyoruz. Eer bu A yapsnn zelliklerini iyi bilirseniz, tanrlk ilannda bulunan bu A yaps yava yava ortadan kalkar. Ve o yap ortadan kalknca bir ey grlr: Asz hal, As etkisini yitirmi hal! Yani A diye bahsettiimiz, kendini mstakil sanan ve BEN varm diyen artk yok! O yok oldu, kii yoksul oldu, fakir oldu! Yoksulluk fakr demektir. Fakr ise Adan fakir, As olmayan demektir. Ann yokluu ile kii yoksul/fakir oldu ya, o hal Fakr Halidir! Onda A yoktur artk!

Sen Tanr msn?

23

Ya da yle syleyelim; A onda yle bir hal alr ki grnmez hale gelir. Onu, pastanelerde keki stre filmle sarmalarna benzetiyorum. Pastanelerde baz rnlerin stn filmle kaplyorlar. O film keki yle kaplyor ki, yalnzca kek grnyor! te fakr hali olutuunda kiinin zulmani benlii yle gzkmez olur! Kekin gzkmesi gibi, sadece Allahn Hakikati gzkr, o keki kaplayan benlik grnmez olur! O zaman o kiiden Allahn Hakikati gzkr. Onu ne rtyordu? Ben varm, g bende iddias rtyordu! O kalknca hakikati gzkr, iine saklad ey gzkr. Daha dorusu, iine sakladn sand ey gzkr! te o zaman onun syleyen dili, tutan eli, gren gz O olur. nk zaten Odur da, Onun rts kalkm olur. Neydi rts? rts ben varm, g bende, ben bilirim, ben hrm demekti; rt budur! Allah bilir, ama ben de kendime gre bilirim demektir rt! Bu A hali bir rtdr, o rt bu Asi haldir. Bir de hls Hayat Dngsndeki B hali vardr. Hakikatini rtmeyen bu hal la havle ve la kuvvete illa Billh halidir. nsan bu hali nasl yaar, nasl byle olunur? yle balayalm: Allahn Hakikat olarak var ettii B yapdr. B yapy Allah kendinde/ilminde yaratt iin, doal olarak Allahta olan zellikler [o yapyla snrl da olsa] onda da olur, deil mi? Allahn yaratt bu yap, zelliklerini baka nereden alsn ki! ok doal olarak zelliklerini Allahtan alr. Sanal olan ve kendine sanal bir dnya oluturan bu A yap eer nasibinde varsa, bir gn bu bilince ularsa der ki; Allahm biliyorum ki mstakil bir varlk deilim, byle bir hviyetim yok. Bunu idrak etmi olmama ramen bundan da kurtulamyorum! Bundan kurtulmam iin dilemen lazm. Dile Ya Rabbi! Sen dilersen ben bu A halinden kurtulup B haline geerim, ancak Sen dilersen! Ancak o zaman A klndan kurtulurum diyor. Diyor ki; Allahm biliyorum, ben bundan kurtulacak bir iradeye, bir gce sahip deilim. Ancak Sen bana Asi yapdan kurtulmu kul rol verirsen bu i olur. Onun iin Sana snyorum; iyyake nabudu ve iyyake nestayn, ihdinas sratal mstakim; bana indinde makbul olan hali ver. Kurtulu byle balar! Ve eer Adan kurtulursa Bnin hayat balar! Bu B yapy holografik sistemle nasl aklarz, ona deinelim. e holografik baktnzda bir kesret lemi var ve kesret leminin de baz kurallar var, yle deil mi? ster bu dnyada ister cennette olun, siz var olduunuz srece kesret/okluk olacak ve onun da kendine gre kurallar olacaktr. Cennette siz yannzda birilerini istediinizde birileri olacak deil mi? Ben cennetteyim diyen biri var, Rabbimi grmek istiyorum diyen biri var, siz

24

Ylmaz DNDAR

varsnz. Demek ki bir kesret lemi var. Kesret lemi varsa, kesret leminde yayorsak kesret leminin koullarna gre dnmek gerekiyor. Holografik evrene bu bak asyla bakp yle bir rnek oluturalm: Elimdeki peete karacier olsun, bir insan karacieri! Karacieri, grevlerini bilseniz karaciere Allahuekber dersiniz. Karacierin o grnen ekliyle yaptklarn grnce Allahuekber dersiniz. Biraz detaya inip iindeki bir hcreye gelseniz i deiir. Hcrenin ierisindeki organelleri grrsnz. Para blk bir sr yap vardr. Mesela bunlardan birisi mitokondridir, karacier hcresinde ok bol olur, her bir hcresinde yaklak 800 tane bulunur. Mikroskobik yaplardr, ok yksek bytmelerle, elektron mikroskopla grebileceiniz eylerdir. O mitokondrilerin zarlarnda yle reaksiyonlar yrr ki Mesela trikarboksilik asit siklusu denen bir dng vardr. Bu dng mitokondrinin matriksinde yrr, reaksiyon oradan mitokondri zarndaki elektron transport sistemine geer. Aldnz bir glikoz molekl suya ve oksijene paralanp da size enerji salayncaya kadar o kck zarda o kadar ok reaksiyon meydana gelir ki O reaksiyonlar yazacak olsak, drt be tahta dolusu reaksiyon zinciri eder. Ama siz karaciere baktnz zaman bu detay gremiyorsunuz. Bu detay ve reaksiyonlar gremiyor olsanz bile karacier sizin iin grnen bu haliyle vardr ve gayet nemlidir, deil mi? Ama karacierin hcrelerinde meydana gelen reaksiyonlar renince siz karacieri daha farkl grr, daha farkl deerlendirirsiniz. Ama karacier ayn karacierdir! Onun detaylarn bilmeniz karacierin grnen yapsnn sizin iin nemini, grevlerini deitirmedi, ortadan da kaldrmad! Daha ileri gidip, ona atom seviyesinde baksanz ne reaksiyon kalr, ne de baka bir ey, ama karacier sizin iin yok olur mu? Onu atom seviyesinde ele aldnzda karacier yok mu oldu? Yine var ve grevleri devam ediyor! Dolaysyla evrenin hologramla aklann rendiinizde, varlklara holografik evren bak asyla baktnzda da varlklar ve insan yok olmaz! Sadece insan nasl grnyor, grnm nasl bir sistemle oluuyor, varlklar nasl var grnyor? bunun detaylarn bilmi olursunuz. O detaylar bilmeniz grnty, insann grnen varln ve insana ait sorumluluklar ortadan kaldrmaz! -O zaman, eletirirken faile deil de fiile mi tepki vermeye balarz? Faile hcum ettiin zaman, aslnda kiinin zatna hcum ediyorsun! Onun zat Allahn zatndan gayr deilse kiminle kavga etmi oluyorsun? Oysa ondan kan fiile bu fiil yanl dersen, o farkl. - Fiili beenmedim demek de bir ynnle ok doru deilmi gibi?

Sen Tanr msn?

25

O daha ileri basamak, bir ileri basamakta onu da yapmazsn, bu i, bu yol basamak basamaktr. Kii zata hcum ediyorsa nce zata hcum etmeyip fiillere yorum yapar, sonra da yorum yapmamay, seyri renir. Bakn Zata hcumu yle aklayalm: Bir kii birine kzmtr, o yzden de onunla ilikisini soutmutur. Eer onun A yaps kuvvetliyse, dieri azyla ku tutsa bile onu affetmez. te Zata hcum budur! O yanl fiili brakm, ama yok affetmiyor, sana notunu verdim, aznla ku tutsan artk benim iin yoksun diyor. te o Zata hcumdur! Oysa fiile buz etmi olsa, o kiide o fiil kalktktan sonra onunla ilikisi dzelir, kalkmad srece dzelmez. Ama bir ileri bakacak olursak; hangi fiil olursa olsun onun Allahn emri olduunu bilir ve ilikisini ona gre belirler. Ama bazlar burada ok enteresan bir yanl yaparlar. Dikkat ederseniz bu yanl ok grrsnz: Ben hogrl davranyorum diyerek cehennemlik ameller yapanlara hogrl davranr! Oysa onun yars kadar hogry inananlara gstermez, inananlarn her eyi onun gzne batar! Ama cehennemlik ameller yapanlara hogrl olacam diye ok scak bakar: Ne kadar nemli, nl biri der, aa, bak ne kadar gzel giyiniyor, tangasn yle yapm der, hogrl bakar! Ama inanana? yle sylenir mi, byle yaplr m, yle giyilir mi, inanan yle yapar m? der, kzar. Demek ki, onun iinde Allaha bir kin var, o kinle inanana hcum ediyor! Demek ki onda cehenneme bir zlem var! Ah bir serbest kalsam onlar gibi olacam, ama yasaklamsn Allahm! Bari hi deilse ylelerine iyi bakaym! halidir bu. Adna da hogr diyor! Kimseyi kandramazsnz! Kimseyi yani Allah kandramazsnz! Bu yzden, Allahn dostlaryla dost, dmanlaryla dman olmak dediimiz bak as ok nemlidir! Yanl bir ie, yanl bir yere, yanl bir kiiye hogrl bakacam diye... Bakn, sen arkadalarnla bir gruptasn. Arkadalarndan birisi kalkt annene kfretti. Durmadan kfrediyor, hi iyi eyler sylemiyor. Sen hala olsun o yle dnyor ama ben byle dnyorum deyip, onunla yemek yer misin? Annene kfredince; sen benim anneme iyi bakmyorsun, seninle yemek yemem, seninle dost olmam deyip ilikini kesiyorsun, ama adam Allaha kfrediyor, Onun yoluyla ve Ona inananlarla alay ediyor, hogrlym diye onunla yemek de yiyorsun, vaktini de onunla geiriyorsun! Nasl i bu imdi? Yani bunlar cennette cehennemde hi ayrlmayacak m? Sevdiin birine iyi bakmyor diye ilikini kesiyorsun, ama Allaha kfrediyor, duruun deimiyor, yine onunlasn! Olabilir mi yle bir ey? Ben hogrlym, onunla da yer, ier, gezerim! havasndasn. yi de hep onunla gryorum seni, dieriyle hi grmyorum. Yani hep onlarla berabersin, bu nasl ho-

26

Ylmaz DNDAR

gr! Bu hogrlym hali hem yanl, hem kandrmaca! Hogr eer dzgn kullanlmyorsa insann yanlna klftr! -Onlarla ilikimiz nasl olacak, ilikiyi kesecek miyiz? Sylemeye altm iliki kesmek deil. Bakn kafesinde bir aslan dnn. Duydunuz ki ok susam, susuzluktan yanyor, hemen gider bir su bulur verirsiniz. Duydunuz ki hasta, gider bir veteriner hekim bulur ihtiyalarn grrsnz, deil mi? Kafesine girer misiniz? Girerseniz sizi yer. O kii de, kafesine girerseniz sizin nurunuzu mahveder. Kafesine girmeden ilikinizi devam ettirin. Kafesine girerseniz onu yenemezsiniz, o sizi yener. nk dnya cehennem iin kolaylatrlmtr; cehennemlik ameller sslenmi, cazip ve ok kolaydr! Dolaysyla, kafesine girmeden suyunu verirsiniz! Bu konuda kendime; u kii beni niye ok seviyor, dieri niye sevmiyor? diye sorduumda gryorum ki, Allah iin! Allah seven beni seviyor, beni Allah sevdii iin seviyor, Elhamdlillahi Rabbil Alemin. Allahla aras iyi olmayanlar beni de sevmiyor. Benimle ne kadar iyi, bakyorum aslnda Allahla o kadar iyi. Benimle ktyse bakyorum, onun Allahla, Allahn Sistemiyle meselesi var. Bir de ben bir kiiyi ok seviyorsam, niye? diye kendi amdan bakyorum, o zaman da gryorum ki, o bana Allah hatrlatyor, benim Allah hatrlayarak bir eyler yapmama sebep oluyor! Dierleri bana cazip gelmiyor, anneye kfr rneindekiler gibi. Diyelim ki bir yere gittiniz, bir pastane, bir cafe, bir spor salonu, neyse. Baktnz ki, orada annenize kfretmi birisi var, ne yapyorsunuz? Gidip de merhaba, naslsn? demiyorsunuz. Baktn o var, o tarafa gitmiyorsun, o oradaysa sen bu tarafa oturuyorsun. Ama baktn biri var, biliyorsun ki, Allaha kfr eden birisi, ama gidip yanna oturuyorsun. Hatta hareketleri sana gzel geliyor, onun bir eylerini seviyorsun! Bu hal, cehennem ateini zlemek ve sevmekten farkl bir ey deildir! Ah, Allahm bir serbest braksan ben ondan da iyi yapacam, ama yasaklamsn, bir serbest braksan demektir! Yani arada kalmlktr! Arada kalmak ok kt bir eydir! Ya bu ii dzgn yapacaksn veya dierini, arada olanlarn ii ok kt! Efendimizin duas var, bize bir sn retiyor; Allahm beni arada brakma, Allahm beni ara yerde brakma. Kii kendini bilir; ben kimi seviyorum, bana kimler ho gzkyor? diye kendine soracak. Sordu! Grdn ki, cehennemlik ameller ve cehennemlik amelleri yapanlar sana ho gzkyor, o zaman; ya delicesine kurtulmaya alacaksn, ya da programn yleyse yapacak bir ey yok!

Sen Tanr msn?

27

Baz arkadalarmz soruyor; sevgi bu anlattklarmzn neresinde, sevgi bu iin neresinde? Buna bakacaz, ama size bir ey syleyeyim, bakn: Mevlana Hazretlerini sevenlerin bazlar onu niye severler, biliyor musunuz? Allah sevdiklerinden deil! Ya neden? Ne olursan ol, gel cmlesini yanl yorumlamaktan holandklar iin seviyorlar! Onu ne yaparsan yap cennet sana ak gibi yorumladklar iin seviyorlar! Yoksa Mevlanay, onun felsefesini tandklarndan, benimsediklerinden, bildiklerinden deil! Sorsan yalnzca bu cmledir; ne olursan ol gel! Mevlana demek, ne olursan ol gel demektir. Bu cmle kime, niye sesleniyor, o nemli deil, onlar ilgilendirmiyor. O cmleyi ve Mevlana Hazretlerini, ne yaparsan yap cennet sana ak gibi yorumladklar iin seviyorlar! nk o yapda olan yalnzca yle dinler! Sevginin slami sistem ierisindeki yerini ok iyi bilmek lazm, nk ok nemlidir. Oradaki sevginin lezzeti hibir sevgide bulamayacanz bir lezzettir; o, dier btn sevgileri rter! Ama onu yanl uyguladnz zaman rehavete dersiniz; kii kurallara kar ok duyarl olmaz, vurdumduymaz hale gelir. Peki, slamiyetteki sevgi nasldr? slamiyette korkuyla sevgi birliktedir. Eer korkuyla sevgi beraberse o ok nemlidir ve onun ismi Hayettir. Hem sevgi vardr Hayetin ierisinde hem korku vardr. Ama bu korku ok farkl bir korkudur. Bir kere, bu korku tede beride, uzakta birinden korkma korkusu deildir. nsani duygularla yaadnz korkulardan farkl bir korkudur. Bizim o korkuyu anlayabilmemiz, o korkuya yaklaabilmemiz iin; nce, bamza gelecek olanlarla ilgili olarak uyarldmz gereklerden korkmamz gerekiyor, nce onlara kar tedbir almamz, tedbirli olmamz gerekiyor. Ona yle bir rnek verelim: Kolera salgn olan bir yer dnn, mesela Irakta u an var. Allah muhafaza etsin Ankarada kolera salgn olsa ve sularn ok dikkatli iilmesi gerekse nasl olur? Her tarafta, sularn kaynatldktan sonra iilmesi iin uyarlar yaplyor, doktorlar TVlerden durmadan kolerann belirtileri yledir, tehlikesi yledir, dikkat edin, sakn yanl su imeyin diyorlar. yleyken, burada rastgele bir su var ve biz de yan taraftayz, yani siz suyun yannda yalnzsnz. Baktnz kimse yok u suyu ieyim der de suyu ier misiniz? Korkarsnz! Neden? Birisinden deil, koleradan deil, bir mekanizmadan korkar ve kimse olmad halde o suyu imezsiniz. te Allah korkusu nce byle bir eydir! Kimse yok, kimse grmyor yapalm m diyorsun? Korktun da suyu iemedin ama! Demek ki, koleraya inandn kadar cehenneme inanmyorsun, cehennemden yle korkmuyorsun! Oysa koleradan korktun, beni ldrr diye suyu iemedin. ok dikkat edin, man Bilgisi budur ite, iman edin denilen hal budur! Eer sen ce-

28

Ylmaz DNDAR

henneme iman etmi olsan, cehennemden korksan, senin iin kimse yok diye bir ey olur mu? Kendimi atee atamam dersin! Suyu imediin gibi! te, nce byle bir korkunun balamas gerekiyor. Kolera salgnnda suyu imeden nce ne yapyorsunuz? Bir tedbir alyorsunuz, kaynatyorsunuz, korunuyorsunuz. Buna Kuran- Kerim muttaki diyor; korunan! Korunanlar; muttaki olanlar! Neye gre ve neden korunanlar bunlar? Ayetlerde onlara bir tehlike bildirildi, onlara siz unlarla karlaacaksnz dendi, onlar ayetlerde bildirilen o tehlikeler iin tedbir alyor! nk onlar muttaki; onlar korunanlar! Tedbir almas gerekiyor, niye? Korktu! Korkmasa alr m? te; nce, byle bir korkunun balamas lazm! Ee, kiide bu korku yok? O zaman geriye yalnzca insan rehavete srkleyen bir sevgi kalr. Sonu? Sonu; mutlaka cennete gideceini zanneden bir yaant! Hangi mevki olduu, neresi olduu nemli deil, ama cennete gidiyor. Gidecei mevkisi, yeri belli deil ama mutlaka cennete gidecekmi rahatlnda bir yaant! ok tehlikeli! Bu ok tehlikeli bir sevgidir! slamda byle bir sevgi yoktur! Ama insanlar bu sevgiyi aryorlar. Neden? Ben varm diyen A yapy rahat yaatmak iin! Bu noktada ok nemli bir hususa da dikkat ekmek isterim. zellikle ocuklarn yetime dnemlerinde onlarn doruyu yapmalarn salarken mmkn olduunca u kavramla yaklamamak lazm: Ayp; ayp yapma! Yasak; yapma! Gnah; yapma! Bu yle yapmasn veya yapmamasn salamak faydal bir insan psikolojisi oluturmaz. nk ayp, gnah ve yasakla oluturduunuz artlar, onun Rububiyetinden gelen gle onu mutlaka yapmasn salar! Bu yzden yasak caziptir, bir eye yasak demek onu cazip klar. Hazreti demi cennetten bu dnyaya gnderen de budur: Ona u meyve yasak dendi ki, o yasa ilesin! nk kiideki rububiyet, nefsin Rab gc kendini kantlar. Birisine bir ey iin bu yasak dedin mi, ondaki Rab gc yasak dinlemez, doru/eri hi nemli deil, gider onu yapar ve ben Rabbm yaparm der, rububiyetini gsterir! nk Rabln kantlamak zorundadr, ona yasak olmaz. Ama bizim sisteme kar korunma hususunda bahsettiimiz, byle bir yasak deildir. Fakat o kadar ince bir izgi ki! Ayp, yasak, gnah deyince bozuk bir kiilik kar, ama onlar kaldrnca ne yapacaz? O zaman da baka bir kiilik kyor. Yani ayp, yasak, gnah gibi bir ey koymadnzda, o da baka bir kiilik oluturuyor! O zaman nasl yapmal ve yaklamalyz? Bunu yle rnekleyelim: Mesela, kk ocuunuzu dnn, ateler ierisinde [Allah muhafaza eylesin] ve hemen doktora gtrdnz. stemem ama mecburen antibiyotik vereceim, alt saatte bir iireceksiniz. Yoksa yle olur, beyne srar, menenjite evirir... dedi.

Sen Tanr msn?

29

dnz koptu, ocuunuz menenjit olacak, Allah muhafaza etsin. Alt saatte bir aman karmayalm diye saatleri kurdunuz. Gece saat drtte ila saati geldi, ocuu zorla kaldrrsnz deil mi? Oraya dner, buraya dner, ama siz zorla kaldrr, ilac zorla iirirsiniz. Tam iecei zaman ilaca vurdu falan, kzarsnz. Tam bu srada birisi gelip size; ocua niye bask yapyorsun, niye zorla ila iiriyorsun! dese ne dnrsnz? Birisi byle diyebilir mi, byle bir ey olabilir mi? Orada olmuyor, ama salta kaldrrken, salt iin uyandrmay dndnzde oluyor, bu nasl i? Diyelim ki, ocuunuzu uyandrp haydi namaz klalm dediniz, o zaman onun ismi bask oluyor, onun adna bask, zorlama diyorlar. Ama zorla ila verirken, kimse gelip niye ocua bask yapyorsun, ilac brak, yatsn demiyor! Menenjit olacak dediinizde, kimse size; yok canm bir ey olmaz, ocuu kendi haline brak, zorla ila verip bozuk bir psikoloji karyorsun demiyor! Ama namaza kaldracan zaman bask yapyorsun, zorluyorsun oluyor veya kii kendisi yle dnyor; zorlamayaym, bask olmasn. Demek, kii o hastalk ve ilaca inand kadar cehenneme inanmyor ki, salt iin ocuunu kaldrmyor, olsun o kk, o yanmaz, ona bir ey olmaz diyor! Yani bu bask ii o kadar ince bir izgi ki ve o kadar zor ki! O kadar zor ve o kadar farkl bir ey ki... Ama gerek bu: Eer ii Alara, Alarn dnyasna gre ele alrsanz size farkl bir sosyolojik ve psikolojik alan kyor, Blere gre alrsanz da farkl! -Ona mekanizmay m anlatalm, niye yasak olduunu mu aklayalm? Kk ocua mekanizmay [Ay Byi] nasl anlatacaksn? O kadar farkl bir ey ki! Eer kk ocua Ann yokluunu anlatrsanz ocuk kiiliksiz, kendisini ifade edemeyen, toplumda yer edinemeyen biri olabilir. Peki, ne yapacaksn o zaman? te bu yzden, biraraya gelince veya bir ey yaznca, her yaa, herkese uygun ve hayatta uygulanabilir cmleler kurmamz gerekiyor. Zor anlalan cmleler kurup, dinleyenin de bunlar anlayamyorum, demek ki ok ileri, ok gzel bilgiler deyip kmasnn bir anlam yok, doru deil! Cmleleri yle kurmalyz ki, onlar hayatn iinde nerededir, nedir? tartarak bulabilmeliyiz, bulmamz lazm. Her yaa, herkese uygun ve hayatta uygulanabilir cmle kurmak ok nemli! Dnebiliyor musunuz; yle bir reti ki, yalnzca ileri yatakiler okuyup anlayabiliyor, o zaman ocuklar ne yapacaz, biz tasavvufu ocua nasl anlatacaz? Bu kadar nemli bir eyi ocua nasl anlatacaz? Bunlar renmeden o yaa gelince bu konularn ona cazip gelip gelmeyeceini bilebilir miyiz? nk dnya; kitab, televizyonu ve her trl yaynyla ona hereyi veriyor, ama sen veremiyorsun! Bu konular ocua nasl anlatrz, nasl veririz? bunlar

30

Ylmaz DNDAR

konumamz lazm. nk ocuk dnyaya veri taban baka bir eye hazr olarak geliyor ve sen doru olan verememisin! Sonra yllar ilerleyince onun dnyadan kazandklaryla yarmaya alyorsun. Baaramazsn, mmkn deil! yleyse ne vereceksin, ne yapman lazm, nasl bir yaant gerekiyor? Bunlar bilmek ve uygulamak ok nemli! Bir yaantnn ierisinde yasaklama, ayplama, gnahlama olmamal, tamam, bunlar olmamal ama ne yapacaz? te onu konumalyz. ok nemli ve bir an nce konular oralara getirmeliyiz. Yani; bu konular nasl yaanr, ocuklarla nasl yaanr, dnyada B olarak nasl yaanr, bahsettiimiz A yapdan kurtularak, ama toplumdan da silinmeden nasl yaanr? Toplumda nemli bir kii olarak, toplumdan silinmeden, toplumdan kopmadan, bu dnyadan yararlanarak ve dnyay da severek nasl yaanr? bunlar somut rneklerle konumak lazm! Aksi halde ksr dng oluur ve kiiler gelip, anlalmas zor cmleleri dinleyip anlamadan gitmeyi nemli bir dini grev sanar! Oysa Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemle konuanlar, Mescidden, Efendimizin yanndan ktklar zaman ne yapacaklarn biliyorlar: Ben artk yle yapacam diyerek kyor ve kar kmaz darda onu yapyor, hayatna yeni bir ey ekliyor, Efendimizden rendikleriyle bir tarz oluturuyor. Biz de darya karken artk yle yapacaz diye kmamz lazm. Hayat darda! - Karar alyorum, uygulayamyorum. Uyumayacam diyorum, saatlerce uyuyorum, kendime yasaklyorum yine yapyorum, nasl olacak? Elbette yle olur. Ama nce oraya gemeyelim. Anlatp anlatamadm bilemediim iin bazen ayn eyleri tekrar ediyormuum gibi geliyor. Anlatmakta zorlandm hususlardan birisi de tanrlk: Bizim iin en nemli ncelik A yapdan kurtulmak! Bu ncelik bilinmezse; kii tasavvufla ilgili bir sohbette, bir kitapta; az yemeniz, az uyumanz, unu az yapmanz lazm gibi cmlelerle karlar, sonra da az yer, bir eyi az yapar. Onu yapnca da; azaltmay baardm der. Bunu diyen A yapdr! Bunu asi yap syler, yani kii bu uygulamayla onu daha kuvvetlendirir, A yapsn kuvvetlendirdi ve o artk az yiyen A oldu! Bu yzden ok yiyen/az yiyen veya ok uyuyan/az uyuyan olmak balangta ok nemli deildir. Eer kiinin yapt, onun A dediimiz sanal kimliini kuvvetlendiriyorsa, o ona faydal bir ey deildir. Yaptyla Adan kurtuluyorsa faydaldr! Yapt ey onu ben varm diyen yapsndan kurtaryorsa faydaldr. Bu yzden mesela oru; Adan kurtaryorsa nemli bir ibadettir. Hac; kiiyi Adan kurtaryorsa nemlidir ve zaten nerilenlerin tm nce Adan kurtarmak iindir. zellikle salt! Salt

Sen Tanr msn?

31

ikame etmek Adan kurtulmak iindir. Hep Adan kurtulmak iin! Onlar Adan kurtulmak iin yapldnda yararl olur. Deilse Ay kuvvetlendirirler. Bunun iin de nce hayatta Ann temel zelliklerini iyi yakalayp yeteneklerimizi tek tek A ile ilikilendirmemiz lazm. rnein, merak etmek! Merak etmek veri tabanmzda var, merak etmek zorundayz. Ama yetenek niye var? Merak edip de Allah bulasn diye! nk, merak etmezsen bulamazsn! Merakla bulasn diye verilmi! Hazreti brahim aleyhisselam rnei! Merak ediyor, aya, yldza, gnee... Sonra diyor ki; ben yle bir gzkp bir kaybolan ey istemem. Merakla, tefekkrle Yaradanna ulamaya alyor. Bizde bir merak var. Ama bizdeki bu merak A kullanyor, maalesef. A merak kullannca ne yapyor? nsanlar merak ediyor: O ne yapyor, bu ne yapyor, onun neyi eksik, bunun neyi fazla? Tanmak istiyorsanz ite size A, ite cehennemlik yap! Bu yap, size verilmi olan bu yetenei, merak zelliini kullanr ve duruma gre iftira, dedikodu, gybet dediimiz eyler oluur. Merakn byle kullanm iin; insanlar merak etmek 36 zinadan daha gnahtr derler! Eer merak yeteneinizi Adan kurtarabilirseniz, o zaman onu B yap kullanr. Merak B nasl kullanr? Allah merak ederek! Allah merak eder, srekli. Allah meraka tefekkr deniyor ki; ok sevaptr, Allah merak etmek nafile ibadetten kat kat sevaptr. Oysa bu ok kymetli yetenek A yapnn elinde cehennem iin ok nemli bir yakt haline dnyor. Kiinin kendisine soraca ve yapaca nemli tespitlerden birisi u olmaldr: Ben bu merak nasl onarrm? Onu onarmak gerekiyor! Nasl onaracak? Kendi kendine dnecek; ben insanlar m merak ediyorum? Evet! yleyse bundan kurtulmann yolu nedir? deyip onu aratracak. Ama bunu yapmas iin nce nemsemesi lazm! ok nemsemedike hep insanlar merak eder. nsanlar merak ettike, o onu daha fazla cezb eder ve gtrr... Neyle megulsen sana o kolaylar ve seni o gtrr! Allah merak da yle! Allah merak edersen o yeni bir cezbe oluturur ve seni o tarafa gtrr. Merak Ann elindeyse, o Ay kuvvetlendirerek seni Alarn dnyasna sokuyor, Alarla megul ediyor, cehennem amelleri ilettiriyor. Tefekkr olan merak ise; seni Adan kurtaran, Adan syran, Hakikate ulatran bir hale gtryor. Dikkat et, ulatn iki nokta iin de ayn merak kullanyorsun. Merak kullanann kim olduu nemli! Bu yzden, A yapsn her bir yeteneinizle, her bir annzla ilgili byle ilikilendirmek lazm.

32

Ylmaz DNDAR

Ann bir dier zellii; A blcdr. Normal yaantsnda kii blcyse, ne kadar ibadetle megul olursa olsun o Ann dnyasndadr. Blcdr! Blc ne yapar? Blerek Hak yer! Kadnlar erkekler der bler: Onlar kadn bunlar ocuk, bunlara vermeyin. O yetim, onun hakkn hi vermeyin! Byledir, A blcdr, onun dnyas blerek kuvvetlenir. Alar blnmlerdir. Ann dnyasnda blc zihniyet vardr; orada Tevhid yoktur! nsanlar inceleyin, haberleri izleyin; insanlar/kendinizi hep blen, birilerini knayan, beenmeyen greceksiniz. Mesela gnmzde trban diyor blyor, u diyor bu diyor, ama hep blyor, daima blyor. A blcdr, hak tanmaz! Mesela bartlye okuma hakk tanmyor, yaama hakk tanmyor, nefes alma hakk tanmyor, gezme hakk tanmyor! Blc zihniyet byledir ve hep bler! Veya buradan rana gidelim, o da orada blyor. Kendisine rportaja gelmi yabanc gazeteciyi bile rtye sokuyor, o da ayn ey deil mi? Bir olay anlataym: Caddede yryorum, ileride de mam Hatip Okulu var, bir kzcaz da okula gidiyor. Oraya gelmeden nce de niversite kampsnden kmtm. Kampsten karken grdm ey; bartl olanlarn kampse girmek iin balarn amak zorunda braklmalar. Burada ise; bir kzcaz okula gidiyor onun da sa ak. Okula yaklanca antasndan, bir rt kard, o da okula girerken rtt. Bu da yanl! kisi de yanl, ama olaya bir de B asndan, Allah indinden bakalm: Birisi zulme uruyor, nk rtsn zorla atryorsun. Ama dierini de mnafk yapyorsun; rtmek istemiyor, zorla rttrerek onu da mnafk yapyorsun. A blcdr! O halde, yaantda blc olmaktan kurtulmann yolunu bulmak lazm. Ben nasl blc olmam? deyip, aratrmak ve gereini yapmak lazm! nk blc olmazsanz Allahn Rahman ve Rahim isimlerini yaamaya balarsnz. Rahman ve Rahim isimlerini yaamaya balaynca Besmele yaantnz olmaya balar. ektiiniz, sylediiniz deil yaantnz olur! Yani hayatnz Besmele olur! Besmele yaants olan, Rahman ve Rahim olan Allah adna yaayan olur. Artk onun yaants Besmele gibidir, Besmele onun syledii bir szden ziyade yaantsdr, yaants yledir. A yalan syler! B yalan syleyemez! Bir kiinin hayatnda yalan varsa, yalanlar hayatn igal etmise, yalan onun yaants haline gelmise, hayatnn dngsn oluturuyorsa o ne kadar orula, namazla megul olursa olsun Adr! Yalan Ann iidir! B yapsnda olan B yalan syleyemez! nk o Hakemdir! O Hakemdir; doruyu sylemek ve Hakem olmak zorundadr! Onun grevi o! Onu yapmad zaman korkar, biraz nce koleral su rneinde olduu gibi korkar! Niye korkar? Allahtan ayr deceim diye

Sen Tanr msn?

33

korkar, Alarn dnyasna deceim diye d kopar onun. Aman, Alarn dnyasna dmeyeyim diye telalanr. Onu grdnzde ona ne asosyal adam diyebilirsiniz! Deyin durun. Onun korkusu siz deilsiniz. O, Alarn dnyasna dmekten korkuyor, ondan d kopuyor. nsanlar ona istedii kadar asosyal, hayattan ok kopuk desin dursun. Onun umurunda deil! Keser dner denir ya, gnn birinde onlara da kopuk diyeceklerdir. Ann bir baka zellii fkedir. fke Aya aittir, Bde fke olmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin bir hadisini hatrlataym. Buyuruyor ki; Allahla sohbet etmek ister misiniz? Tabi ya Rasulallah diyorlar, ret bize. Diyor ki; ne syleyecekseniz gzel sylerseniz ve ne yapyorsanz gzel yaparsanz o an Allahla sohbettesiniz. Bnin ahlak byledir. Allahla sohbette olmak bu halde olmak demektir! fke ise Ann dnyasdr. Bu yzden, A ve Byi hayatta yerine iyi koymak lazm. nsann kendisine bakmas, bakml temiz olmas, san taramas gibi ilere de bir bakalm. Bunlar A da yapar B de. Peki, senin tarayn hangisi? A kimin iin sslenir, B kimin iin ve sen kimin iin ssleniyorsun? Allah kandramazsnz! nsan; ben kimin iin ssleniyorum? diye kendine sorsa cevabn ok rahatlkla bulur. Eer birisi beni grsnler diye geziyorsa o Adr, plaksa Ann plakldr! B de plak gezebilir!? ok farkl, ok! Kendinizi kandrmayn; o ileri yapan A mdr, B mi bir bakn bakalm! Bir baka gsterge: Ann ve Bnin kendilerine has beslenme tarzlar vardr. Ann beslenme biiminde haramlar ok nemli deildir. Hatrlatrsnz, ha, yle mi? der, haram geitirir. Ama Bnin haramdan d kopar! Haram yemeyi brakn, haram gdaya bakmaktan d kopar! Ama A iin, Ann beslenmesinde ok nemli deildir onlar. Fark edilirse, nemsemeye alyor gibi yapar! Bu konuda ok enteresan hallerle karlarsnz. Basit birka rnek vereyim: Bir uak seyahatinde hostes hanm kck torbalarda fndk datt. Ben de kuruyemii severim, fndmz aldk. Sonra geldi soruyor; ne iersiniz? Bir ey almam dedim, fndm geri istiyor, onu iki ienlere verecekmi. Sonra da bana ters bakyor. Ters baksn! Onun ters bakmas ok nemli, ters baksn! Muhyiddin-i Arabnin eytann Hileleri diye kk kitapnda bir hadis var: Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem, sahabenin ierisinde eytana soruyor; syle bakalm, Ebubekri sever misin? Onu hi sevmem diyor, sana inanmadan nce de sevmezdim. eytan Hz. Ebubekre ters bakyor! Baksn, nemli deil. Onun ters baktna dz baklan bir yer vardr. Mesela; ailece bir yere gidiyorsunuz, grevli

34

Ylmaz DNDAR

gelip salaml sosisli pizza diyor. Siz titizleniyor ve kullandnz salam kimin, markas ne? diyorsunuz. Masadakiler onu sormanzdan holanmyor, hatta onu sorduunuz zaman size ters bakyorlar; ne uyumsuz adam! Unutmayn, o korkun gnde ocuk, anne, baba kimse birbirini bilemeyecek! Nasl plak geldiyseniz yle plak gideceksiniz! Ne anne, ne baba, ne kadn, ne erkek, hibir ey yok, ocuklar bile yok! Ben biliyorum ki, stanbulda domuz etinden salam da var, sosis de! Ankaraya; haftada ka kamyon kemiksiz, ilenmi domuz eti gelir, ucuz sosis yaplr, stnde yazs olmadan oraya buraya satlr. Domuz etinin Trkiyede rahatlkla satldn biliyorum! Ama A nemsemiyor, haram nemsemiyor. Bakn, bir bardak su var ve iine striknin attk diyelim. Striknin ok zehirlidir, deil mi? tiiniz zaman birka dakika ierisinde sizi ldrr, hatta mumyalanm gibi yapar, bozulmazsnz. Diyelim ki; ben strikninin zehirli olduuna inanmyorum, onu kabul etmiyorum. Bana tesir etmez mi? nanmyorum diye, itiim zaman bana tesir etmez mi? Bal gibi tesir eder! Haramlar da yle! ster inann, ister inanmayn, yediiniz zaman tesir eder, itiiniz zaman tesir eder! Btn bu rnekleri hayet; sevgi ve korku kapsamnda verdik. Hayet duygusunun bir boyutu korku, bir boyutu sevgidir demitik. Onun korku ksmn kaldrdnz zaman, o korku olmad zaman insan zellikle namaz aksatr, ameli gevetir. zellikle baz gruplarda ok grlr o. O gruplarda kiiler internette sk sk slami, tasavvufi yazlar takip ederler, ama ayn sklkla ezan vaktini takip etmezler! Bu doru bir ey deil, bu o kii iin faydal bir i deil. nemli olan namaz karmyorum diyebilmektir. Allah sevgisi; internette yaz takip eder gibi ezan takip etmektir. Ve o zaman ezan [Ezan- Muhammedi] o kadar farkl gelir ki, aar kalrsnz! Ezan bize bir haber verir. Bize korkuyu/hayetullah haber verir ncelikle. Allahuekber, Allahuekber der: Korkacanz bir Ekber var! Bakn haber veriyor. Allahuekber aslnda korkudur! Ona bir mziin bestelenmi bir sz gibi bakmamak lazm! O bir korkuyu haber verir: Allah Ekberdir ve bunda romantiklik yok! der, byle diyor: Sakn, sakn dalgnla dmeyin, Onun gazab byktr, sakn dalgnla dmeyin! Haber veriyor ve diyor ki; ehed en la ilahe illallah; bilesiniz ki Ondan baka da varlk yok! Ehed enne Muhammeden rasulullah; onu da Kulum, Rasulm Muhammed size haber verdi. te o haber yznden salta gelin, salta koun; HayyeAles salah! nk kurtuluunuz saltta! HayyeAlel felah! Kurtuluunuz orada burada, ete, dostta, ocukta, internette, o kitapta, u toplantda demiyor. Kurtu-

Sen Tanr msn?

35

luunuz saltta! Ezan haber veriyor, uyaryor! Ka defa, gnde ka defa! Ve en sonunda diyor ki; La ilahe; siz yoksunuz, lla Allah! La ilahenin anlamna ltfen dikkat ediniz. La ilahe illallah artk nasl tercme ediyoruz: La ilahe; ilahlar yok, illa Allah. Bunu A okuyunca yle anlar: Tamam, ilahlar yok, Allah var. Ben de yle inanyorum. Oysa La ilahe; sen yoksun! demektir. La ilahe; sen yoksun, lla Allah! Bunu nce byle anlamak lazm! Dier trl onu A dinlerse, o A olarak hala vardr! O haliyle La ilahe diyen Adr o, onu dinleyen A dr o! La ilahe; sen yoksun lla Allah. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin KRA ile OKUduu budur: La ilahe; sen yoksun, lla Allah. ok nemli ey budur: lan edilen tanrlk yoktur! Hani, zaten baka bir ilah kabul etmiyoruz deyip syrlyorsun ya, haydi imdi bu mana ile dnnce de syrl; La ilahe; sen yoksun, illa Allah! nk en nemli ilah KENDNSN! ok dikkat edin, kimsenin oluturduu put, u dnyada kendisinden daha byk deildir! Bu yzden, en nemli ilah kiinin kendisi, en nemli ilah kendinsin! O diliyor bir put yapyor, diliyor bir tanr oluturuyor, dilerse ona farkl isimler veriyor. Ama her halkarda, oluturduu kendisinden byk deil! Bu dnyann en byk ilah kendisi! O yzden bu sesleni onadr: La ilahe; sen yoksun, illa Allah! Ezan durmadan bunu seslendiriyor; sen yoksun, illa Allah, sen yoksun illa Allah! Sen yoksun, ona gre tedbirini al; lla Allah diyor. Ezan o zaman nasl farkl oluyor deil mi, onun seslenii nasl deiiyor: Sen yoksun, lla Allah. Kurtuluun burada, kurtuluun saltta! Ezanda duyurulan korku insann normal yaants ierisindeki korku deil, nce bunu bir bilmek lazm! Nasl bir korku? Bir rnekle amaya alalm: Elimdeki barda brakamam. Niin? Krlr! Krlr diye korkuyorum, deil mi? nk yer ekimi var. Bir bilimsel kanun var ve ben o kanunu biliyorum, bu yzden korkuyorum. Baka bir gezegende, mesela Ayda olsa onu brakp aadan tutabilirim. nk altda birlik yerekiminde belki yetiebilirim, ama burada yetiemem, buradaki yer ekiminde der krlr. Korktuum bir ilim, bir bilgi var! Birisinden, bir canavardan veya bir kzgn adamdan korku deil bu! Demek siz benim dediklerimi yapmadnz diye bekleyen sopal bir tanrdan deil korkum! Bir bilgiden korkuyorum! Ve ne yapyorum? Bardak dmesin diye, o bilgiye gre tedbir alyorum. imdi dnn, bize bildirilen bir cehennem bilgisi var. Bu bilgiye iman ettiyseniz ona gre bir tedbir almak gerekmiyor mu? Gerekiyor! Aynen bu barda brakmadnz gibi bir tedbir almanz gerekiyor. te byle bir korkunun balamas lazm, nce! Bu korku ve korunma salk alannda ok daha iyi fark

36

Ylmaz DNDAR

edilebilir. Salkla ilgili bir konuda doktor beni srekli uyard; yle yapma, byle yapma diye hep uyard. Ben o uyarlara kulak verirsem, salm devam ettir, o halden korunurum. Korunup kurtulunca da, bana korunmam salayacak bir yol gsterdi diye doktora bir sevgi duyarm, hem de nasl! Ona duyduum sevgi fakl bir sevgidir, deil mi? te bu ilme balamakla sizde de yle yeni bir sevgi balar: Bana retti sevgisi! Ama bu sevgi, bunlar bana bu hayatta retene! O kim? Bir reten var, Ona Rab diyoruz! reten O! Rab; reten demek. Rabbim; retmenim demektir, bana retiyor. te imdi ona byle bir sevgi balar, balamasn m? Tabi, sevgi denilince biz daha ok romantik duygularla sevmeyi dnr, yle sevmek isteriz. slamda bahsedilen yle bir sevgi deildir! Biraz nce bahsettiim gibi bir sevgi: Korunmay, cehennemden kurtulmay, cennet halini nasl yaayacam reten bir varl sevmek! Rabbimi byle sevmek! O sevmekle balayan sevgi farkldr! Bana korunmay rettiini, kurtulmay rettiini fark ediyor ve Rabbimi sevmeye balyorum! Bu sevgi zinciri nasl devam eder? Bana onu retirken bir Rasulle retti! imdi o Rasul de sevmeyi renmek gerekiyor. Dnn ki, birisi ok nemli bir hastalkta hi tanmad bir doktorun operasyonuyla hayata kavutu. O doktoru hem ok sever, hem ok duac olur. O doktor iyi birisi mi, kt birisi mi, onu nemsemez bile, beni hayata kavuturdu diye ona hediyeler gtrr, hatrn sorar... Beni hayata kavuturdu diye! Bu adan baktnz zaman, sonsuz hayatnzla ilgili ok nemli bir bilgiyi size nceden haber vermi olan bir Rasul var! te Ona duyulmas gereken minnet ve sevgi douyor imdi: Ya Onu tanmasaydm korkusu ve telayla! Ya Onu bilmeseydim, ya Onu iitmemi olsaydm, ya Onun mmeti olmasaydm, nasl bir hayat olabilirdi diye bir telala Ona duyulacak bir sevgi balyor. Bu ilim onun balangcdr! Bu anlattklarmz sevginin doru balanglardr, doru sevginin balanglardr! nk yanl balanglar ilerde yeni sevgiler dourmazlar, hep geri giderler. Ama sevginin doru balangc kartopu gibi gittike byr, doru balang deiik bahanelerle byr! Doru balang nedir? limdir, ilimle ilgili bir balang dorudur. Dolaysyla, Allaha ve Rasule olan sevgi ilimle ilgilidir, onda ilimle ilgili bir balang vardr, onu doru ilim balatr. Ve bu sevgiyle okunan salvat! Rasule olan o sevgiyle salvat okumak o kadar nemlidir ki; beyinde ayna nronlar altrr! Bu duyguyla yaplan salvat ok nemli bir salvattr; aracanz faydalarn grr yaarsnz. Size faydas, hem de ok faydas dokunan, sizi zorluktan kurtaran bir insan-

Sen Tanr msn?

37

la karlatnzda nasl yrekten Allah senden raz olsun diyorsunuz, ite onun gibi bir salvat getirmek! Evrak sayar gibi deil! Birisine Allah senden raz olsun be kardeim, beni nasl skntdan kurtardn der gibi bir salvat! O tefekkrle kii Rasul hayaller; Ya Rasulallah, cezallahu anna seyyidina Muhammeden ma Hve ehlh der. Ey Allahm ben Onu kavrayamam ben Onu anlayamam. Benim Onu anlayacak, kavrayacak gcm yok. Rasuln hakkyla Sen biliyorsun, nk Senin Rasuln. Ona hak ettii mevkiyi ver diyorsunuz. Bu cezallahu anna seyyidena Muhammeden ma Hve ehlh salvat mthi bir salvattr! Siz Ondan aldnz feyz ve kla Allah tandm diyorsunuz. Bunu dnd zaman insan sarslyor; ya Onu tanmasaydm, ya Onu duymasaydm! nsann akl almyor, hi! Ne olurdu o zaman? Nasl bir felaket? O zaman seni o felaketten kurtarana balayan bu ilmi sevgi ok nemli deil mi? Biz hayattaki kck eyleri, o kadar byk teekkrlerle nemli hale getiriyoruz, ama Allah yoluna baktmz zaman, yaantdaki teekkr ve sevgiye yaklaan bir sevgiyi o yolda gsteremiyoruz, sevgiyi o yola hi getiremiyoruz! Ama nce Allaha ve Rasulne bir sevginin balamas lazm, sevgiyi Allah yoluna getirmemiz, tamamz lazm! Bu nasl dorar, nasl balar? yle: O sevgi eer bir bitkiyse, o sevgi bir iekse onun mutlaka ve mutlaka insan titreten bir toprakta yetimesi lazm. Onun insan titreten, Allahuekber dedirtip titreten bir korku topranda yeermesi lazm! nsan o sevgiyle titremeli! Ne olursan ol geli yanl anlamakla oluan bir sevgi deil! O, insan dini uygulamayan rehavete, bo vermilie gtrr, ancak! Unutmayn ki, yzmeyi bilmiyorsanz ve suya da dmseniz boulursunuz. Hele bir suya girelim hallederiz rehaveti ok tehlikelidir! Dolaysyla o sevginin mutlaka ama mutlaka o korku topranda yeermesi lazm! nk bu saksnn topra korku, bitkisi sevgidir ve hepsinin birden ad Hayettir! Hayette ikisi beraberdir! Sevgi olmadan hayet olmaz, korku olmadan da hayet olmaz. Bu yle bir korkudur ki; korku arttka sevgi artar, sevgi arttka korku artar. Oysa insan korkular yle deildir, onlar sizi korktuunuz eyden uzaklatrr. Allah korkusu ise sizi kendine eker, ok farkldr! Bu yzden Allah korkusunu tanmayanlar korku kelimesinden korkarlar. Beeri korku dieriyle kartrld iin, hatta dieri bilinmedii iin; aman bu konular korku ile ele almayalm, korkudan bahsetmeyelim derler. Evet, korku yanltr ve insanlar korkutmamak lazm. Ama sizin sylediiniz o korku Alara aittir, onlarn korkusudur! Efendimizin nerdii, insana Allahuekber dedirten Allah korkusu yle deildir! O yle bir korku ki; seni

38

Ylmaz DNDAR

eker, cezbeder Bu korku kendine ekiyor, iine alyor seni. Niye? nk hamurunda sevgi var! te hakikatindeki o sevgi korkuyu besliyor, oluan korku da sevgiyi besliyor, bylece birbirlerini oaltyorlar: Hayet denilen budur. Hayet! Bu yzden ayet diyor ki; gerek hayeti ancak limler duyar. Kii lim olacak ki korksun. Yani ancak bilince korkuyor. Niye? nk korkunun balangc da ilim, sevginin balangc da ilimdir. yle olunca kii ilimle, ilim yznden korkuyor, ilim yznden seviyor; bu yzden ikisi birbiriyle hamur olur ve; ancak limler, gerek hayeti duyabilir! olur. Dikkat ediniz, ayet bize; zavall olanlar daha fazla korkarlar demiyor! Zavalllk ok farkl bir eydir. ncelikle belirtelim; Allah vmek haddimiz deildir. Ancak Allaha Kuran ve hadislerde retilen hamd ve sena cmleleri syleneceinde, bir vg yaplacanda veya bir teslimiyet ifade edileceinde Allah ven, Ona teslim olan A mdr yoksa B mi, buna dikkat etmek gerekiyor! Buna neden dikkat etmeliyiz? nk kii teslim oluyorum derken yanl yapp gnah ileyebilir! Bazen camilerde rastlyoruz, vaazda deniyor ki; kardelerim, biz aresiz kullarz, bizim bir gcmz yok. Yani aresiz, zavall, sinmi birileri var, bir de Allah! Buradaki korku zavall yapar, yanltr! Gerek Allah korkusu insan zavall yapmaz. Doru korkunun en nemli iareti budur: Gerek Allah korkusu insan daha cesaretli, daha gl, daha baarl yapar. Eer Allahtan korktuunuz zaman daha zavall, daha baarsz, daha silik oluyorsanz o yanltr, o insani bir korkudur! Allah de, sana yeter, Allah sana yetmiyor mu? ayetlerini hatrlayn. O zaman; Allah diyen nasl korkak olur, dnyaya kar nasl baarsz olur? Eer yleysen, sana Allah yetmiyor demektir! Sana Allah yetmiyor mu da baka eyler aryorsun! Allah korkusu insan daha gl, daha baarl, daha salam yapar, dier korkular zavall yapar. Dolaysyla, eer sizin Allah korkusu diye anlattnz ey kiiyi zavall yapyorsa, yanl olan odur, insanda kiilik bozukluu yapacak olan odur! Kolera rneini hatrlayn, orada korunanlar zavall m oldu? ocuklara; yavrum, kolera salgn var, sakn kaynamam su imeyin dediinizde o korku onlar zavall m yapyor? O aklmza bile gelmiyor! Ben, yavrum sakn kaynamam su imeyin, hasta olursunuz derken, annesi gelip ocuklar niye korkutuyorsun, niye bask yapyorsun, onlar zavall yapacaksn diyebilir mi, doru olur mu? Demek ki, bu korkuda zavall yapmak yok, daha gl klmak var! Onlar daha gl olsun diye, tedbir alsnlar diye korkutuyorum. Ama u korku yanl: Siz zavallsnz, bir areniz yok. Allah var ve gl, sessizce durun! Bu rnekteki biz aresiz kullar bak yanl bir vg ve teslimiyettir ve yle

Sen Tanr msn?

39

bir ey yoktur! Veya krederkenki halimiz! Sanki tede beride biri var, o bize bir ey verdi ve biz de ona krediyormuuz, teekkr ediyormuuz gibi bir bakla kr yanltr! Dolaysyla, Allaha teslim olan, kreden veya tvbe eden halimize bakacaz; halimiz ikilik ieriyor mu? tede beride bir Allah ve yanl yapm biri var ve Ona tvbe ediyorsa orada ikilik var, o yanltr! Veya krederken; tede beride bir Allah ve kreden birisi! Kendine verilmi bir ey iin, biraz da byle hafif yan bakarak, tedekine teekkr ediyor. yle bir Allah yok, tede bir ey yok, o yanltr! Yaptnz krde, tvbede, teslimiyette ikilik varsa orada irk var demektir ve o Ann iidir; Ann teslimiyetidir, Ann tvbesidir, Ann krdr, dikkat etmek lazm. Ayetler ve hadislerde; insanlar eit yaratlmtr, ancak takvaca birbirlerinden farkldr denir. nsanlar eit yaratlmtr cmlesine dikkat etmek lazm. nsanlar eit yaratlmlardr cmlesinin muhataplar arasnda Alar yoktur, o cmlenin iinde Alar yoktur, o cmle onlar iin deildir! slamiyette bahsedilen eitlik, Alarla ilgili bir eitlik deildir! nk Alarn sistemde yeri yok bir defa! Sistemde Alarn yeri neresi? Cehennem! Alarn yeri cehennem. Cehennem Alarn Mekn! Alarn meknnn ismi cehennemdir. Dolaysyla, onlar eitmi, deilmi diye bir ey yok! Takvaca birbirlerinden farkl olanlar B yaantsnda olanlardr. Yaknlk Bnin hayat ierisindeki Allaha yaknlktr! Yaknlk denince de bir mesafe alglamamak lazm. yle bir mesafe yok. Yaknlk B hayatn yaayan kiinin idrak ilerleyilerini anlatmak iin kullanlr. Tm bu sylediklerimiz dnp dolap aslnda Kader konusuna geliyor. Bu dnyada halledilmesi gereken en nemli ey Kader konusudur! Kader konusunu halletmeden lm birisi, bir daha dzeltemez! Bu yzden kii kader konusunu mutlaka halletmelidir! Bunu ileride aacaz, inaAllah. El-FATHA

40

Ylmaz DNDAR

26 Ramazan 1428 / 06 Ekim 2007


Hangi gece Kadr Gecesidir? Kadr bir an mdr, yoksa bir bilin mi? Kadr bilmek ne demektir? Kadri yaamak iin gereken Kandil gecesi ifadesi doru mudur? Esas La ilahe ne demektir, nasl denir? Hemfikir olmadan ilerleyemeyeceimiz nokta Allahn muhatap almad Ezan kimi kurtulua arr? Cehennemlik yapy parampara eden nedir? Yapacan tek ey Selam An nce vermen gereken ne? Kiideki yapma gc: Bizzat sahibi B yapsndaki kiiyi zavall sanan yanar Allahtan ayr dmek Gybetin tarifi kiilere, hatta kiinin hallerine gre deiir Doru ve yanl, iyi ve kt Salt nasl dosdoru ikame edilir? Vechini Allaha dnmek G bendedir tanrsndan kurtulu sreci Hayat nasl susar/sessizleir? Beynindeki tanryla karlamak Allah unutmak ne zaman gerekleir? stirahata ekilen tanr Zor lm neden zordur? Her an yeni anda olabilmek Gerek cihad ne zaman gerekleir? Allah rzas nedir, anlamak iin Normal hayatta naslsan seccadede ylesin Her an yeni anda olan muhafazakr olabilir mi? Veliyi ziyaret Allah ziyaret gibidir

42

Ylmaz DNDAR

Bu gecelerden birisi Kadr Gecesi olabilir. Ancak Kadr Gecesinin gnmzde anlatld, akla ve evkle de uyguland gibi olmadn bilmek lazm. Kadr Gecesindeki o andan, dnyann yalnzca karanlk ksmnda olanlarnn yararland gibi bir anlayn ortaya k dikkatinizi ekiyor mu? Kadr Gecesi dediiniz o saat varsa, Kadr Gecesi o saatte, o anda dnyada gece olmayan yerler de var, nasl olacak? Elhamdlillah, imanmz o kadar kuvvetli ve byk ki, bazen kabul ederken ok basit sorgulamalar bile yapmadan kabul ederiz. ok kr, imanmz gerekten o kadar kuvvetli ve byk ki, din adna bir ey sylendii zaman basit sorgulamalar bile yapmadan kabul ederiz, ok incelemeyiz; hakikaten yle midir deil midir, dnmeyiz. Buna benzer eylerden birisi; kyametin akam ezan vakti kopacadr! Akam ezan vaktini [imdi Ramazandayz ya] iftar Trkiye boyutlarnda dnn: Karsta iftar edildii zaman zmirde iftar edilmiyor, zmirde iftar edildii zaman Karsta yats vakti yaklayor. Kyamet hangisinin akam vakti kopacak, yoksa her ilde srayla m kopacak? Byle basit tefekkrleri bile yapmadan kabul eden bir imani bakla yaklatmz zaman baz eylerden de perdeleniyoruz. Maalesef din grevlilerimiz de bazen bu perdelenmeye yardmc oluyorlar. zellikle dikkatimi ekiyor, sahur ve iftar programlarnda konuan kiileri dinliyorum, anlattklarnn belki de yzde doksannn slamiyetle ilikisi yok! Onlar dinleyenlerin coup, heveslenip duygulandklar eylerin de aslnda slamiyetle ok ilgisi yok! Dolaysyla, eer kii, sorgulamayan bir yaklamla sahur ve iftar program dinlemiyorsa, dinleyemiyor! Ona hitap etmiyor ki, ona tesir etmiyor, sklyor. Eer kr krne diyeceimiz bir yaklamla; bu iftar programdr, mutlaka dinlemek lazm diye dinliyorsa, dinliyor. Biraz sorgularsa, onun gnlk yaantsndaki bilimsel, sosyolojik, teknolojik standartlarn ok gerisinde bir sunum, anlatm olduu iin ona hitap etmiyor! nk: Dikkat edecek olursanz anlattklarnn, Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin aklam olduu slam Diniyle ilikisinin olmadn gryorsunuz. ok basit bir rnek vereyim; kandil geceleri! Kandil gecesi diye bir ey yoktur! Ama zellikle Diyanet bile kandil gecesini tebrik ediyor. Cuma namazlarnda Hutbede, hoca efendi kyor kandilinizi tebrik ederim diyor. Kandil diye bir ey yok ki, kandil (candle) hristiyanlarn mumudur! Ne ilikisi var? Bizde yle bir ey yok, ama Diyanet bile kandil gecesi kutluyor, onun mevlidini yapyor! nemli geceler vardr, ama kandil yoktur! Fakat o geceler neden nemli gecedir? onu da iyi incelemek ve bilmek lazm.

Sen Tanr msn?

43

Bu amala, rnein, doum tarihimize bakalm: Diyelim ki benim 6 Austos. Doum gnm hep Austos aynn 6sna rastlar. Ama Ramazan yle deil, yeri hep deiiyor? Eer doum tarihiniz Arab/Kamer aylara gre belirlenmi olsayd ve siz 1 Ramazanda domu olsaydnz doum gnnz deiik dnemlere gelecekti, doum gnnz farkl zamanlarda deerlendirmi olacaktnz. Farkl ve nemli bir dng var, o dng nedeniyle o gecelerin yerleri srekli deiiyor, mbarek bir gece geen seneyle ayn gne gelmiyor. Peki, nemli olan nedir, bizim yapmamz gereken hangisidir? yle syleyelim: Normal yaantmzda biz gnleri gne takvimine gre kabul ediyoruz. Eer Kameri aylara gre olsa nasl olacakt? Mesela doum gn hesabm Kamer aylara gre yapm, ona gre benim doum gnm bu demi olsam nasl olacakt? Bunlara nasl bakmak lazm? Ve buradaki bilimsel gerekler ne? Bir kere, uzaysal bir olay, bir kompozisyon var ve o gecelerin yle bir olayla ilikisi var. yalnzca gnein bir gn deil! Bir dizilim var ve o dizilimin dngs nemli! O kompozisyonun dngs bir olay meydana getirmi; Rahimden bir ey km; Rahim olan Allah bir ey yaratm! Rahman ve Rahim olan Allahtan rn meydana gelmi, bir yaratma olmu! Rahman ve Rahim olan Allahtan rn meydana geliyor, bir yaratma oluyor. [Dikkat edin, kadnda da Rahim var ve bir hayat kyor!] Dolaysyla bu geceler bir kompozisyonun dngleriyle ilikilidirler! Rahmaniyetten bir eyin olutuu, bir eyin ortaya kt, bir kompozisyonun bir dngs onlar. O geceler tek tek ele alnp konuulabilir ama onlarn iindeki Kadr Gecesi farkldr. Kadr Gecesi bir gecenin tamamndan ziyade bir Kadr Anyla ilgilidir, bir ANdr o ve o n yakalamak nemlidir. Peki, onu nasl yakalayacaksn? Din her eyi ne kadar rtm gizlemi ve sakl! Kime veriliyor veya veriliyor mu, nereden bileceksin? Dahas, onu nasl yakalayacaksn? Bu kadar gizli!? Btn gece duracaksn; yakalayp yakalayamadn bilmiyorsun? Diyelim ki yakaladn, ne olacak? Sabah yine ayn sensin! Yoksa bir ey mi deiecek? Dolaysyla, ufak bir sorgulamayla baktnzda Kadr Gecesini anlatlan halinden ok farkl bulur; onun bizzat kiinin kendisinin idrakyla oluturmas gereken bir hal olduunu anlarsnz. ncelediinizde kadr kelimesi normal konumalarmz ierisinde de vardr; kadir bilir; bu iin kadrini bilir, kadir bilmek, kadirinas insan, kadir kymet bilir gibi kullanlr. Kadir kymet bilir ne demektir? Kii o iin farknda ve onun kadrini biliyor demektir. te Kadr An, Kadr Hali yle bir hal ki, yle nemli bir ey ki, onun nemi biliniyor! O bilinmesi, fark edilmesi gereken bir hal yleyse! Hem de yle bir hal ki, bir kii seksen drt yl yaasa, o hal

44

Ylmaz DNDAR

onun tm yaantsndan daha nemli ve hayrl! yle bir hal ki o, yle bir an ki, o yzden bin aydan hayrl! Bin aydan hayrl bir an o! Peki o an, sizin gece boyu beklemekle yakalayacanz bir ey mi? Veya Halley Yldz gibi belirli zamanlarda geen, beklersen aletlerle grecein bir ey mi? yle de deil o! Bizzat senin yaaman gereken bir hal! Kadr bizzat senin yaaman gereken bir haldir. Bunu, hadisleri incelediinizde ok iyi fark edeceksiniz. Kadri yln her gecesinde arayn vardr. Yani, Allah bize tuzak m kuruyor ki, Kadr Gecesini saklam, gizlemi haydi, onu arayn bulun deniyor! Allahn sakladn kim bulabilir? Mmkn m, yle bir ey olabilir mi? O gizlemi ve birisi bulacak, olamaz yle bir ey! O zaman yaplmas gereken farkl bir ey var! Bir kere bu, insanlardan gizlenen bir bulan kazanyor yarmas deil! yle bir yarma, yle bir snav, yle bir imtihan yok! Kadr hali her gece aranabilir, yln her gecesi bunu aramak gerekiyor; aslnda her gn aramak gerekiyor! Peki, Ramazanda ve gece neden nemli? Eer Ramazan Ay laykyla deerlendirilebiliyorsa, Kadr halini Ramazan Aynn son on gn ierisinde daha kolay baarabilirsiniz. Eer laykyla deerlendiriyorsan bir yl boyunca araman, uraman gereken eyi, Ramazan Aynn son on gnnde baarabilirsin. Burada akla u soru geliyor; laykyla deerlendirmek nedir, ne yaparsak laykyla deerlendirmi oluruz? O farkl bir konu. Eer laykyla deerlendiriyorsan Ramazan Aynn son on gnnde baarabilirsin. nk sen o kadar konsantre oldun, younlatn, szldn, pr oldun ki, bu son on gnnde artk onu baarabilecek bir hale gelebilirsin, o kvama gelebilirsin, bu yzden son on gnn birinde bunu yapabilirsin. O hali idrak edebilme, yaayabilme ihtimali en fazla 27. gecedir. Ama 19 da, 21 de, 23 de, 25 de olabilir. 27. gecede o an yaama ihtimali daha kuvvetlidir. Hepsinde de baarabilirsin! O hali yakalamak nedir? Bin aydan hayrl, kymetli, deerli olan hal nedir? Bu Kadr Haliyle gayet yakndan ilgili olan bir mesele de Kader Mevzuudur. Eer bir kii kader mevzuunu halletmemise, onun kadr halini yaamas mmkn olmaz. Kiinin kader mevzuunda ikilemleri varsa kadr halini yaayamaz, mmkn olamaz! Ama gerek kader mevzuunu, gerek kadr halini anlayp yaabilmek iin nce La ilahe illallah Kelime-i Tevhidini idrakta hemfikir olmak lazm. Acaba onda hemfikir miyiz? Bizim yakaladmz basit manasyla La ilahe illallah; ilahlar yok, illa Allah. Dikkat ederseniz VAR kelimesini kullanmyoruz, var bile yok! nk VAR kelimesi snr getirir! Birisinin bir eye var demesi, aslnda onu gzl-

Sen Tanr msn?

45

yor, tarif ediyor ve snrlyor demektir. Bu yzden Ehlullah var bile demez, illa Allah der. Var demekle snr koyaca iin onu sylemez. Allaha snr koymamak iin; illa Allah! Bir ey yok illa Allah der. Hatrlarsanz oray szdk szdk, Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin KRA ile OKUduu esas noktaya getirdik: La ilahe illa Allah; tanrlar yok, tanrlk iddias yok, illa Allah! Tanr yok demek kolaydr, ok kolaylkla; ben zaten Allahtan baka bir ey kabul etmiyorum, hayatmda tanr yok! diyoruz. te dnlen yanl nokta buras ve bu nokta hem Kader konusuyla hem de Kadr haliyle ok ilikilidir! Tanrlar kabul etmedin, tamam. Ama esas tanr ilan ettiin kim, hatrlyor musunuz? Kendinsin! Kiinin kendisi, tanr kabul etmeyen bir tanrdr! O; benden baka tanr yok diyor, kendine ortak, e kabul etmiyor; esas ilan ettii tanr kendisi! O tanr ben varm demektir! Bir kii ben varm dedii anda tanrln ilan etmi olur! Ama ben varm demek, ben u kiiyim, Ahmedim, ben bir insanm demekten farkldr. Bunu yanl anlarsa kii neyi yok edeceini bilemez, hatta adn sylemekten bile korkar. Bizzat kendisi ismiyle o var, o ayr bir ey. Peki o zaman, ben varm nedir, yok etmesi gereken BEN nedir? birka cmleyle ona balang yapalm inaAllah. nk ben varm diyenin dedii o BENin yok olmas lazm, nce o! Onu nasl yok ederim? Ben hayatmda nasl ben varm dememi olurum, yle nasl yaarm? Ne yaparm da onu dememi olarak yaarm? Bu sorular cevaplamamz gerekiyor. La ilahenin esas manas; tanr yok/sen yoksun demektir. Eer bir kii byle dnerek bu yolda yrmeye balarsa doruya balam olur, ie doru balam olur. La ilahe; sen yoksun illa Allah! Bu sen yoksun illa Allah hakikati ezanda da vardr. Ezan yalnzca bunu, sen yoksun illa Allah hakikatini seslenir ve siz Ezana byle bakarsanz manzara birden deiir. Evet, kii tanrlar kabul etmiyor, ama ben varm diyor. Onun o hali ben varm, benden baka tanr yok demekten baka bir ey deildir. O haliyle gizlice benden baka tanr yok diyor! La ilahe illa Allaha inanyor, tanr yok illa Allah diyor ama bir de kendisi var! te esas tanr budur. Esas tanr varm diyendir, kendisidir! Bu yzden La ilahe/tanr yok/sen yoksun diye ona seslenilir; sen yoksun illa Allah! Burada hemfikir olmadan adm attmz srece ilerleyemeyiz! Burada hemfikir olmadan yrrsek baaramayz, bu anlamda buluup, hemfikir olmadan yrd srece, tasavvufta bir kiinin ilerlemesi mmkn olmaz. Burada hemfikir olmamz lazm! imdi buray basamaklandrarak sembolize etmeye alacam.

46

Ylmaz DNDAR

Tefekkr emas 2den

Ama Halinden balayan bir sreten bahsettik; Ama Hali; Ehadiyet, Vahidiyet, Ulhiyet, Rahmaniyet, Rububiyet ve Hakkaniyet dedik. Hakkaniyet mertebesiyle birlikte varlk olutu, Hakk zere yaratlan bir varlk oldu. imdi o varl yaratlan bir insan kabul edelim. Bu anlatmz insan gzyle, o gzle anlatyoruz, Allah indinde yle bir sre yok! nsan gzyle insana gre insan iin bir sre bu. O Ama Halinde ve elan yle! O Ama Halindeyken balayan bir sre var ve insan! Bu insan Hakk zere Hakk olarak yaratld! Bu sre kimin, srecin sahibi kim? Ama halinden, Ehadiyet, Vahidiyet, Ulhiyet, Rahmaniyet, Rububiyet ve Hakkaniyet olarak sralanan sre kime ait? Allaha ait deil mi? Bu saydm aamalarda Allahtan gayr bir ey var m; en son insan! Allahtan gayr bir ey yok ki! Ama bakn insan ne yapyor, bakn ne yapyorum? Allahtan gayr bir ey yok, ama Allahn hakikatinde yaratlan insan kendine BEN diyor, bu g-

Sen Tanr msn?

47

rnen BENim, ben mstakilim diyerek kendine bir kiilik kazandryor. Bylece ne yapm oldum? Onun stne bir rt rttm, bana ait bir rt rttm, ona BEN dedim, ite tanr budur! Vehimdeki Rububiyet Gcne, Rabba sahip ktm! Bakn ok dikkat edin, o kadar byk bir sahtekrlktr ki bu! O Rabbn gcn alyor, o gle tanrlm ilan ediyorum: Ben varm diyorum! Bu ne demekmi fark ettiniz mi? Onu demekle Rab gcn kullanyorsun! Kimin adna? Kendi adna! Allah adna deil, Lillahi deil, kii onu kendi adna kullanyor ve ben varm diyor. Ben varm demekle, esas sreten gelen ve Hakk olan bu yapy, kendisinde Rububiyet nuru bulunan bu yapy kullanarak demek istiyor ki; ben mstakil bir iradeye sahibim, ben mstakil bir akla sahibim, ben dnebilirim, ben karar verebilirim, ben bilirim! te tanrlk budur! nk tanr demek g bende demektir; g bende, bende g var demektir! Benim mstakil bir iradem, mstakil bana ait bir karar verme gcm var, benim bana ait bir kiiliim var, ite ben bu yaplarla varm demektir! Fark ettiniz mi? Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem ite bu yapya La ilahe diyor ve illa Allah! Bu yap iindir La ilahe! La ilahe/La havle ve la kuvvete bu yapya denir: Sende g yok; La havle ve la kuvvete! La havle ve la kuvvete illa Billh o yapya denir! Bu manada hemfikir olmadan bu yolda yrmek, birlikte boa yrmektir! Eer burada hemfikir olunmazsa baka baka manzaralar seyredip geeceiz demektir! u cmleyi ok duyarsnz: Ben varm, var olan bir de Allah var. Ben var olan bu yapm Allahn yapsnda yok ettim. Bu yanl bir tasavvufi bilgidir! Tasavvuf kitaplarnda okuyup greceiniz byle bir hal de, bilgi de yoktur, olamaz! Fenafillh tarif ederler; bir Allah var, bir de ben varm, ben kendimi onun iinde yok ettim. Hayr, Fenafillh o deildir! Kii bunu fenafillh sanarsa yanlr, fena olur! Onun yok etmesi gereken onun A yapsdr! Fenafillh ile kastedileni yle anlamaya alalm: Kiinin nce A yapsn yok etmesi gerekiyor, onu yok etmesi fenafillhtr. Diyelim ki o yapy fonksiyonsuz hale getirdi, yok etti, sonra neyle yaayacak? Bu gerek yapyla, yaratlan yapsyla yaayacak! Eer bunu da yok ederse esas o zaman Fenafillh olur! ok dikkat ediniz A yapyla sembolize ettiimiz sanal klf sistemde muhatap deildir! G bendedir diyen o yapy Allah muhatap almaz, o zaten yok! u idraka dikkat edelim: Benim de gcm var ama Allahm senin gcn gibi deil. Senin gcn kabul ettim, sen benden glsn, ben zavallym. Bunun zerine Allah ona t veriyor: Demek teslim oldun, gszln anladn, gel yleyse u Kuran- Kerimi al, uygula! slamiyette byle bir ey

48

Ylmaz DNDAR

yok! Byle sanp kendisine [A yapsna] hitap edildiini dnen ve ona uyup Kuran- Kerimi uyguladn sanan Kuran- Kerimi anlayamaz, mmkn deil! ok dikkat edin: Kuran- Kerim siz derken B yapy kasteder; Allah yarattna seslenir, senin yarattna deil! Senin kp da g bende dediin yapya seslenmiyor, o muhatap alnmyor ki! Onu Ezan da muhatap almaz, Ezan A yapya seslenmez. Eer kii Ezan Asyla dinlerse ondan rahatsz bile olabilir. Baz toplantlarda grrz, kii konuurken tam o anda Ezan okunur, ondan rahatsz oluyor; nerden ktn hoca efendi diyor, Ezan iini bozdu! nk o Ezan g bendedir yapsyla dinliyor. Oysa Ezan Allahn yaratt yapya, Bye seslenir. Onu o anlar, onlar birbirini anlarlar. kisi birbirinin dilini anlar! Ezann kurtulua ard B yapdr. Ezan da g bendedir diyene seslenmez, onu muhatap almaz. G bendedir diyen bu yaplarn bir mekn vardr; o mekn cehennemdir. Cehennem, g bendedir diyenin yeridir, onun ismidir cehennem! G bendedir diyenin gnlk yaantda ve o yaantnn ince detaylarnda BEN varm demekle balayan o kadar ok zellikleri var ki! Hayatmzda Ay kuvvetlendirici o kadar ok nans var ki! Ben varm ne demektir onu fark ettik, imdi bu iddiann devamnda ne oluyor, hangi zellikler aa kyor ona bakalm. Ben varm diyen kendisine itaat ister! Beni takdir edin, bana boyun ein der, kendisine boyun eilmesini ister. Kendisi tam bir tanr ki, boyun eilmesini istiyor! Bu yzden de kzar; benim szm dinlemeyen ocuk, benim szm dinlemeyen koca, benim szm dinlemeyen kadn; beni takdir etmeyen kadn, beni takdir etmeyen erkek, bana kar nankr olan u, bu... der ve kzar. nk kendine boyun eilmesini istiyor! Neden? Tanrln ilan ettii iin! te o zellii kendinizde bulun, yakalayn ve ona La ilahe deyin! La ilahe; sen yoksun, lla Allah! Tanrln ilan eden, g bende diyen bu kii Allaha inanyor diyelim. Bir gnah ilediinde Allaha seslenir; Allahm bir daha yapmayacam. Bu sesleniteki ayrntya ok dikkat edin, bir daha yapmayacam, benim gnahlarm bala, bir daha yapmayacam. Bu mmkn deil, doru da deil! Bu cehennemlik bir itir! Niye? nk vurguluyor: Ben yapma yetenei olan, neyi yapacana, neyi yapmayacana karar veren biriyim, karar verdim bir daha yapmayacam. Bir ocuun babasna gidip baba bala, bir daha bardak krmayacam demesi gibi! O belki olabilir. nk evde g kuvvet sahibi bir baba ve bir de ocuk var. Ve o, babasna; sen kuv-

Sen Tanr msn?

49

vetlisin, ben zayfm, bir daha yapmayacam, beni bala diyebilir. Ama Allahtan byle ba dilenmez, bu yanl itir! Ama dikkat edin byle tvbelere rastlarz: Pimanz, bir daha yapmayacaz, tvbe ediyoruz bizi bala. Byle tvbe olmaz! O tanrnn tvbesidir! Allahn gcn kabul etmi sen, benden byksn, ben kk tanrym diyenin tvbesidir! Bala, bir daha yapmayacam diyor. Yine gndemde kendisi var! Gndemde g bendedir diyen A yap var. O sesleni tanrln ilan eden yapnn sesleniidir! Peki, yaratlan yap, B yap nasl seslenir ve tvbe eder? Allahm bana bir daha yaptrtma, bana bunu yaptrtma, iyi rol veriver, raz olacan rol ver Allahm der. Allah indinde doru-yanl diye bir ey yok ama, hayatta iyi-kt, doru-yanl vardr. O halde yanl ve doru nedir? Kendi tanrln ilan eden ve mekn cehennem olan yap yanltr. O ister Allaha inansn ve srekli seccadede dursun, isterse inanmasn, onun cennetle ilikisi yoktur! Cennet B yapnn halinin ismidir. Cehennem A yapnn halinin ismidir! Ann ismi cehennem, Bnin ismi cennettir. Eer bir insann yaants onu A yapya gtren bir halse ona yanl diyoruz. Bir insann duygular, dnceleri ve yaants onu esas yaratlan Hakk hale getiriyorsa ona da doru diyoruz. Bize gre doru bu, bakasna gre dieri doru olabilir. Ama hedef Allah rzas ve Allah ise, o zaman doru ve yanl budur! Demek ki; kiiyi, ben varm yapsna yaklatran, gtren her trl hal hareket yanl, onu ben varm g bendedir yapsndan uzaklatran la havle ve la kuvvete illa Billh haline gtren her trl duygu, dnce, arzu istek dorudur. Yanl yapnn, A halinin parampara edilmesi, fonksiyonsuz hale gelmesi lazm. Ben varm g bendedir diyen o yapy parampara edecek olan ey ise Hayettir! Onu parampara edecek ey ancak hayettir! Eer insanlar korku kelimesinden korkar da perdelenirlerse doru olmaz: Allaha ait olan korku korkulacak bir korku deildir. nsanlar Allaha ait olmayan beeri korkudan korkarlar! Allahtan baka uydurduun eyler varsa ve onlardan korkuyorsan korku odur! Allaha ait olan korku, korkulacak bir korku deildir. nsan korku kelimesinden rkt ve onu duymak istemedii iin Allah korkusundan da perdelenirse olmaz. Bunu anlayamam bir kii Kuran okurken -mealini okuyor diyelim- korkuyla ilgili ayetleri hzl, abuk geer. Aman, perdelenmemek lazm! Tam tersine, insann yok etmesi gereken yapy parampara edip yok edecek ey korkudur; Hayet ad altndaki Allah korkusudur! Hayeti ilerleterek hep tekrar edeceiz. Fakl bir kor-

50

Ylmaz DNDAR

kudur o! te o hayet hali, size bahsettiim cehennemlik yapy parampara eder, yok eder! Onu yok eder de gerek yap, HAKK yap kalr ortada. Bir ayet ifti var ki onlar ok sk kullanacaz, onlar kaderi anlamada anahtar ayetler olarak kullanacaz: nsan Suresi 29 ve 30. Bu ayetleri o kadar sk greceiz ki! nsan-29: Fe men aettehaze ila Rabbih sebiyla. Artk dileyen Rabbine bir yol tutsun. nsan-30: Ve ma teaune illa en yea Allahu. Siz dileyemezsiniz, Allah istemedike meallerde byledir. Oluturduumuz A sembol bu ayetleri nasl anlyor, bakalm. Ben varm g bende diyen A yap der ki, benim mstakil bir iradem var, iyi ve kt iin karar verebilirim, bu karar verecek g bendedir. Ama ayet onun bu iddiasnn yanna bile yaklamaz! nk ben karar veririm diyor! Bunu diyen kii Allaha inanan, dinine bal, gayet iyi takip eden, hatta bir cemaate de gidip gelen birisi olsa da [ateist falan deil, iyi bir yerde olsa da] deimez! nk inan bu: Allah bize hr irade ve akl vermi. Sen iyiyi ve kty ayr, se. yiyi yaparsan mkfatn var, kty seersen ceza grrsn. nk Allah diyor ki ben sana, iyiyi kty gsterdim, sana onlar anlayacak, grecek, seecek akl ve irade de verdim. Kendin se ve sonucuna da raz ol, o kii byle anlyor, aslnda byk bir kitle byle inanyor: Benim kendi iradem var. Doruyu ve iyiyi bilirim, seerim. Bu gn yanl yapsam da bir daha yapmam, artk dorusunu yapacam, yarn yle yaparm. Bu anlattm bak as, g bendedir diyerek kendini tanr ilan eden kiinin kader anlaydr. Oysa Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin aklad kader anlay bu deildir! Ne kadar enteresan deil mi? G bendedir diyen, aslnda Allah, Rasul, Kitab hepsini kabul ediyor: Allah doruyu ve yanl Kuranda belirtmi, peygamberini de bize rnek gstermitir. Bize akl ve irade vermitir diye inanyor ve bu yzden ok da korkuyor. Ama o korku hayet deildir; nk A hayet duymaz! ok dikkat edin, ben varm diyen yap hayet duymaz. Hayet duyarsa ne olur? Hayet onu parampara eder! Bu yzden duyamaz, hayetle yan yana duramaz! Kendi oluturduu beeri korkuyla yanllar yapmamaya, dorular yapmaya alr, hatta belki siz onun kadar korkamyorsunuzdur da. O korkuyor ve dorular yapmaya karar veriyor, kendi karar veriyor! Dorular yapyorum, ben yapyorum. Benim gcm ve mstakil iradem var, eriyi ve doruyu seiyorum diyor! yle dnen ok da mbarek birisiyle bu konuyu konuurken ona unu syledim: Her eyini Allah adna datyorsun, ama iradeni Allaha veremiyorsun! Onu vermem, o benim iradem, onu vermem diyor! Ne enteresan!

Sen Tanr msn?

51

Kii tahmin edemeyeceiniz derecede mal mlk datyor ama iradesini veremiyor. Aslnda onun etrafa dattna Allahn ihtiyac yok ki! nce, nce vermen gerekeni teslim et! Ne o? G, hkm ve mlk! Bunlar sahibine teslim et: G Allahndr, Hkm Allahndr, Mlk Allahndr! nsan Suresi 30. ayetin meali olarak siz dileyemezsiniz Allah dilemedike yazlr, bu meal balang noktasdr! Bu manay okuyan ve yaamaya alan yap ben varm diyen yap deilse, bu mana balangtr, Hakk yap iin ancak balang noktasdr! ok dikkat edin, ben varm yapsnn ulaamad, kabul etmedii siz dileyemezsiniz Allah dilemedike meali, B srryla yaratlan Hakk yap iin balangtr. O balarken dileyen ben deilim, dileyen Allah der, ama yolculuun bir yerinde anlar ki bu meal yeterli deil. Siz dileyemezsiniz, Allah dilemedike meali yeterli gelmez ona, onu yeterli kabul etmez ve dileyen yok, illa Allah idrak/manas oluur! Konu buyken, inananlar arasnda karlalan temel Kader Anlayn, kader idraknn ana kolonunu verelim: Bir: Benim mstakil iradem var, doruyu eriyi ayrr, seer, uygularm. Allah doruyu, yanl gstermitir, ben de karar verir yaparm diyenler. ki: Bu ben varm yapsndan kurtulmutur. Dileyen ben deilim, Allah diler. O diledikten sonra da ben dilerim. O dilemedike dileyemem diyen bir idraktr. Dikkat ederseniz burada henz bir ikilik vardr; Allah diliyor sonra o diliyor. : Bu yle bir hal ki, ve ma teaune illa en yeaAllahu ayeti burada; dileyen yok illa Allah olarak yaanyordur. nk o idrakle La ilahe illa Allah demek sen yok, illa Allah demektir. Dileyen demek sen demekse; Ve ma teaune; sen yok, illa Allah. La ilahe sen yok illa Allah. Bu n grdmzde ok nemli tespit udur: Eer biz bu ana kader bak ierisinden ncye yaklamamsak, onu bir ikilem olmadan yayor deilsek, Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin aklam olduu ekliyle kader konusunu anlamak ve onu hayat tarz haline getirmek mmkn olmaz! nk La ilahe illallah Kelime-i Tevhidinde bulumam oluyoruz, orada bulumak lazm. Ma teaune [dileyen yok, yani sen yoksun] illa en yeaAllah ve La ilahe [sen yok] illa Allah ayn ey deil mi? Bu bakta deilsek La ilahe illallah Kelime-i Tevhidinde bulumam oluyoruz: La ilahe [tanr yok] illa Allah. Tanr yok illa Allah manasn kabul edip sonra da onu kabul ettim ama siz beni de araya sktrn, ben de olaym derseniz olmaz! Tek yapacan ey g Allahndr demek, buna gre bir yaant kurmaktr, bu kadar! Bende g var, g benimdir demi-

52

Ylmaz DNDAR

yorsun! G Allahndr, bu kadar: Ve la havle ve la kuvvete illa Billh! Ama g Allahndr dedikten sonra ona ters iler yapmayacaksn ha! Hem g Allahndr deyip hem de baka eyler yapmayacaksn, gce gizli gizli sahip kmayacaksn. Allahndr deyip, sonra da Allahn yapt eyler iin; bunlar ben hallettim, ne de gzel hallediyorum, aferin bana demeyeceksin. Kadr Hali budur ite! Srekli anlattmz, yle dnlyorsa Adr dediimiz o halden syrldnz an Kadr Andr! O ann kadrini bilin! O bin aydan hayrldr . Bin aydan hayrl hal odur! Onu ister bu gece yaa, ister u an yaa, Kadr Hali odur! Srekli de yle yaayabilirsin O halin ne olduunu bilmek mi istiyorsun, o zaman onu Ramazanda ara! nk zaten onun antrenmann yapyorsun, inaAllah son on gnde o halleri gece yakalar bulursun. Tekrar gndze, fecre, yani bu A yapya dnersen, o hal kaybolur. Tekrar A yapya dnnceye kadar yaadn o an Selam Andr. - Beeriyete dnlen hal A haliyse, eninde sonunda ona dnlyor m? Eninde sonunda dnlr, ama onun yzdesi ok nemlidir! yle bir hale gelirsin ki, kekin stne kaplanan film gibi olur o! Dnm olsan bile gzken kektir! nk bu dnyada olduun srece o halden kurtulman mmkn olmaz. Sen bu Kesret leminde bulunduun srece o halin olmas arttr! Ama sen o hali suiistimal eder, hazr onu yakalamken Rububiyet gcn suiistimal edip g bende dersen kendini tanr ilan etmi olursun, ite o zaman nefsine zulmetmi olursun! Nefse zulm anlamak iin nce nefsi tarif etmek lazm. Nefs denilen ey bakn nedir: Allah Amada; El an yle! Amadan bir srele Rububiyet Mertebesi, Rububiyet Mertebesinden sonra Hakikati Muhammedi ve Hakk olarak yaratl yaand. Ve bir sre getikten sonra da insan, insan hali! Rububiyet Mertebesinde bizim Rab diye seslendiimiz Rububiyet nuru var. Rab gc dediimiz o nur, anlatlan sreleri gemeden Hakk olarak yaratlan yapya dorudan gelir; nefs odur ite! Nefs; kiideki Rab yapsdr! Rab ite odur, nefstir! Kii kendinde onu/nefsi bildii zaman kendisine gelen o nuru, o nurun geldii yeri bilmi olur ki; bu yzden nefsini bilen Rabbn bilir denmitir. Kiideki Rab gc odur. Kiide bir ey yapan bizzat onun Rabbidir, Rabbin bizzat kendisidir. Bir kiideki yapma gc bizzat Rabbin kendisidir, bizzat kendisidir! Ama kii ne yapyor?

Sen Tanr msn?

53

O gce sahip kp; hayr, o benim gcm, ben varm, onu ben yaptm! diyor. Byle demekle de tanrln ilan etmi oluyor! te cehennem hali! budur, Allahtan ayr dmek budur! Allahtan ayr dmek [yani cehennem] Allaha kar bir g ilan etmektir, Ona kar; ben de varm demektir! O halden syrldnz an ite Kadr Hali! A yapdan kurtulmak; gc braktm, raz oldum, gc istemiyorum, g senin demek deildir! O bir hayat tarzdr, o hayat tarzn oluturmak gerekiyor! O nasl oluturulur? te aslnda anlatlmas gereken, stnde hep tartlmas gereken en nemli konu bu! Madem yle, neden hemen tam olarak oraya gelemiyoruz? buna kafa yormamz gerekiyor. Bunun iin de bir kere, bir konuda anlamak, bir konuda hemfikir olmak gerekiyor: Kelime-i Tevhide yklediimiz mana! Kadr halini ve zellikle kader mevzunu anlayp yaayabilmek iin Kelime-i Tevhide yklediimiz manada hemfikir olmamz gerekiyor. O olumadan hayatmz onun zerine bina edemeyiz. Kiinin idrak oraya, o yola gelip oturmazsa bir ey bina edemez! Bu yzden, defalarca baka baka ynleriyle, baka baka konularla, ama hep Kelime-i Tevhide yklediimiz manay gndeme getirip konuuyoruz, beyni o konuda ykamaya alyoruz ki, o bizim yaantmz olsun! -Bunu yaamaya alyoruz, ama sorunlar var. Mesela, dua ederken tede birinden bir ey ister gibi yapmaya almz. Bu kurtulmu yap nasl dua eder, onun dua etme ekli nasldr? O dediiniz ok nemli, nk salt etkiler! Salt ikame eden kim, onu aratrn. A namaz klar, B salt ikame eder, ikisi birbirinden farkldr. Namaznz dosdoru kln; saltnz ikame edin buyruluyor! Peki dosdoru nasl klnr? Yani dosdoru mu duracam, ne yaparsam dosdoru olur? Bir ey dnmemek mi? Hayr, hi birisi deil! Bahsettiim tanr m namaz klyor, yoksa B hakikati mi salt ikame ediyor, buna bakacaksnz! Dosdoru klan B hakikatidir! Dolaysyla bakacaksn, saltta Fatihay tanrln ilan eden mi okuyor, B hakikati mi? Eer Fatihay tanrln ilan eden okuyorsa, saltta iyyake nabudu ve iyyake nestayn derken; Allahm, yalnz senden korkarm, ben baka kimseden korkmam, yalnz senden yardm isterim, baka kimseden istemem diye dnr. Yani bir Allah, bir de mstakil kendi var ve karar vermi: Kimseden isteme, kimseden korkma. Yalnzca Allahtan iste, sadece Allahtan kork! Kendi kendine byle karar vermi! Kendi karar alm birisi var ve o iyyake nabudu ve iyyake nestayn diyerek namazda Fatiha okuyor!? B hakikatiyle olan iyyake nabudu ve iy-

54

Ylmaz DNDAR

yake nestayn derken nasl bir idraktadr? Onun iyyake nabudu ve iyyake nestayn derkenki duruu nsan Suresi 30 duruudur: Ve ma teaune illa en yeeallahu duruudur! O saltta iyyake nabudu ve iyyake nestayn derken, dileyen yok, illa Allah idrakndadr, o durula onu okur. Bu idrak, Allahm yalnz senden isterim demez. Bnin duruu dileyen yok, illa Allah idrakiyledir. Mesela; onun beni bala Allahm derken idrak udur: Allahm yaptm u roln affn dilerim, bu rolden af istiyorum. Beni Asi yapan, tanrln ilan eden bir rol verdin ya bana, ondan beni bala Allahm. Allah dilemeden kii; ben varm, g bende diyebilir mi? Ve ma teaune illa en yeeallahu ayetine inanyorsak, Allah dilemeden birisi kp ben varm g bende diyemez, mmkn deil! O zaman yyake nabudu ve iyyake nestayn... sesleniinin idrak nasl olur: Allahm beni tanrln ilan eden rolden al. Bana bu B hakikatiyle yaayp da sana ulaacak yolu ver. O Srat Mstakimdir; bana o Srat Mstakim yolunu ver. Bana B hakikatiyle yaayacak, tanrln ilan etmeyecek rol ver. yyake nabudu ve iyyake nestayn teslimiyeti budur ite! Teslimim. Dileyen yok, dileyen sensin; bu bilinle teslimim. Gerek teslim olmak burada sylenendir: Ben teslimim, bunun bilincindeyim, bana doru yol roln ver; ihdinas sratal mstakim. Fatihada o idrakla duru ok nemlidir ve zaten saltta Fatiha bu yzden nemlidir. nsann hayatndaki en nemli ii budur, bundan daha nemli bir ii yoktur! Bir insann hayatnda, saltta Fatiha okumaktan daha nemli bir ii yoktur! Ve Fatihadaki en nemli istek yeri; iyyake nabudu ve iyyake nestayn, ihdinas sratal mstakim, sratellezine enamte aleyhim, gayril madubi aleyhim ve led daalliyndir: Allahm bana sapanlarn ve nankrlerin yolunu verme! Ltufta bulunduklarn, hediyeler, nimetler verdiklerin var ya, onlara verdiin doru yolu, sratal mstakimi, hidayet yolunu ver. Bana o rol ver Allahm. nk rettin; dileyen YOK! Sen dilersen olur, dile ya Rabbi, dile ya Rabbi... Dilemezsen, yok! Dilemezsen baka arem yok, dile ya Rabbi, merhamet ediver... Boyun bkmek budur! Yoksa tede birine boyun bkmek deil! Ve ite hayet burada balar, byle korkar kii. Allahtan baka bir ey yok, bir are yok olduunu anlaynca hayet balar! Kiide hayet niye balamyor? Ben varm dedii iin, kendisine gvendii iin! Ben varm, hallederim, hallederiz. Yarn onu okur, teki gn bunu okur, bir hatim yapar hallederiz diyor. Ama yle bir ey yok! te yle bir ey yok olunca, bunu anlaynca d kopuyor insann! - u anda biri kader nedir? diye sorsa, sadece La ilahe illallahtr demek doru olur mu?

Sen Tanr msn?

55

O kadar. Hepsi Kelime-i Tevhidde, tabi! Btn mesele o! Hz. Ali ne diyor? lim bir noktayd cahiller onu oaltt. La ilahe illallah dedin ve onu anladn m tamam, o kadar! O yzden Kelime-i Tevhid nemli! La ilahe illallah; hepsi onun iinde! Bitti! Bu kadar! Efendimiz bunu OKUmu ite! -Ya da; kader, sadece Bismillahir Rahmanir Rahimdir desek olur mu? O da dorudur. Hep bir hayat tarzn, bir hayat dngsn ifade ediyor onlar! Eer, iyyake nabudu ve iyyake nestayni de bu durula sylersen, o sesleni; Kader Halinin senin hayatndan darya k biimi demektir! nceki tefekkr paylamnda bir tavsiyede bulunmutuk; saltta iyyake nabudu ve iyyake nestayni hakkyla yapabilmek iin ok antrenman yapmak lazm demitik. imdi onu hatrlayalm: Gn ii yaantnzda doru olmadna inandnz bir hal oldu ve estafirullah dediniz, peine iyyake nabudu ve iyyake nestayn, ihdinas sratal mstakim, sratellezine enamte aleyhim, gayril madubi aleyhim ve leddaalliyn diye dua etmek lazm. Bunu gn ierisinde ok yapmak, bu duayla har neir olmak lazm! Niin? yyake nabudu ve iyyake nestayn duruu iin, o teslimiyet iin! Ayetler ve hadislerden renmeye devam edelim: Bir snnete rastlarsnz. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem salta balarken; inn vecceht vechiye lillezi fataras semavati vel arda hanfen ve ma ene minel mrikin. nne salt ve nsk ve mahyaye ve memat ve mahyaye ve memati Lillahi rabbil lemin. Ve la erike lehu ve bizalike umirtu ve ene evvell mslimin ayetlerini sylyor. Biz o ayetleri okurken, sonunu ve ene minel mslimin diye okuruz. imdi ayeti biraz inceleyelim: nni vecceht vechiye lillezi fataras semavati vel arda hanfen ve ma ene minel mrikin: Yzm yzne dndm! nn vecceht vechiye lillezideki lillezi ngilizcedeki that gibidir, ki o demektir. Ben yzm Allaha dndm ki; O fataras semavati vel arzdr. Ki O dedikten sonra zelliini sylyor, O; fataras semavati vel arzdr diyor, sonra da vechinizi hangi idrakla dndnz sylyorsunuz: Hanfen; Hanf olarak dndm. Yeri ve g Fatr olarak yaratana, yararak patlatarak yaratana, yzm Ona dndm. Ne olarak? Hanf olarak! Hanfim ve mriklerden de deilim. te bunu, ben varm diyen yap hi bir zaman diyemez. Yani o yzn dnemez! Buna ok dikkat edin! Eer ben varm, g bende diyen yap ben yzm Allaha dnyorum dese bile mmkn deil, olmaz! Niye? Allah ve bir de tanr!? Tanrln ilan eden biri var [o var] ve o Allaha yzn dnyor, yle bir ey olmaz! Peki, gerekte yzn dnen kimdir? Yzm dndm, vechimi dndm di-

56

Ylmaz DNDAR

yen kimdir ve oradaki vech nedir? Yzn dnen B srryla olan hakikatinizdir; kendiniz! Eer sen ona g bende elbisesi giydirmezsen vech [yz; idrak, bilin gibi isimlerle iaret edilen vech] onun kompozisyonudur! te o kul vechini imdi Yaradanna dnyor. imdi ok basit bir ekilde yle dnelim. Kendimiz iin, kendi iimizde dnelim, siz de benimle beraber yle dnebilirsiniz: Zihnimde bir insan oluturdum ve zihnimdeki insan vechini, yani tm benliini bana dnd. O imdi yzn onu oluturan bana dnyor. te vechin Allaha dnmesi yle bir ey, yle dneceiz! nk senin zihninde oluturduun o yap neyse, bir benzer olarak Allahn ilminde sen yle bir yapsn. Senin zihninde hayalinde oluturduun o yap vechini sana nasl dnyor, sana nasl teslim oluyor? teye beriye bir yere bakarak m? Onun sana dnmesi gibi, sen de vechini seni hayalinde [lminde] yaratm olana dnyorsun. Demek ki; eer bir kii Rum Suresi 30. Ayeti [vechinizi Dine, Allaha hanf olarak dnn ayetini] ben varm yapsyla uygulamaya alrsa o olmaz, muhal, bo, yanl bir ura olur! Ben varm bir de Allah var; hep tede beride bir eye ynelitir, Allah tede beridedir. Ben varm, bende g var, Allah da var diyecek, sonra da ben yzm ona dndm diyeceksiniz, bu mmkn deil! Ayetlerde bahsedilen vechini dnecek yap, B srryla yaratlan gerek yapdr. Yaratlm olan, Hakk olarak yaratlm olan, B hakikatiyle yaratlm olan dediimiz o yapnn etrafna brdmz ben varm g bendedir tanrsndan kurtulu srecinin isimleri nefs mertebeleri olarak tarif edilmitir! O idraklarn ad nefs mertebeleridir. Ben varm g bendedir tanrsnn yaay biimi nefs-i emmaredir. Kendine ortak kabul etmeyen bu tanrnn yaants nefs-i emmaredir. Bu tanrnn rahatsz olduu hal nefs-i levvamedir. Nefs-i levvamenin bu aamasnda hala tanrln ilan etmi varlk vardr, ama o acaba baka bir hakikat mi var? diye rahatsz olmaya balamtr. Bu rahatszlk hayatna tesir eder de, tanrlktan syrlmaya alan bir hayat tarz oluturmaya balarsa, o B hakikatinin kokusunu almaya balar. O kokular ilhamdr, onun o hali nefs-i mlhime halidir. Nihayet bu halden ok mutmain olur da tanrlktan geri dnsz kurtulursa, bir daha geri dn olmayan nefsi mutmainne ile tanr. Ama btn mesele nce bu tanrdan kurtulmaktr. Tasavvufun anlatt, anlatmaya alt tek ey; bu tanrdan kurtulmak! Anlatlanlar, yaplanlar hep bu tanrlktan nasl kurtulunur? onun yollardr. Bu yzden, bizim de hedefimiz hep bu: Bu tanrdan nasl kurtuluruz? Bu tanrdan na-

Sen Tanr msn?

57

sl syrlrz? Ve B hakikatiyle nasl hayat buluruz? Ve hep bu telala aratrmak: Tanrlktan kurtulmada Zikrullahn rol nedir? Duann rol nedir? Tvbenin rol nedir? Salvatn rol nedir? O telala bunlara sarlmak! Allahmme ahricni min zulmatil vehmi ve ekrimniy bi nuril fehmi. Beni bu tanr vehminden kurtar. Bundan kurtulmak iin de bana NDinden gelen bir nurla bir anlay ver. Ya Mukallibel kulb, sebbit kalbi ala diynike. Ey kalbler iki parmann arasnda olan, o zulmetten kurtardktan sonra da kalbimi dinin stne sabit kl; kalbimi B srr zerine sabit kl. Buradaki parmak ve kalb manalar nedir, biliyoruz. Buradaki kalb ve parmak, bilinen et kalp ve parmak deil. Anlyoruz ki; kalbimi dinin zere sabit kl demek; Allahm beni B srryla yaayan hakikat stne sabit kl demektir. Rabbirahliy sadriy ve yessirliy emriy. O yolda da iimi kolay kl, o hal iin iimi kolaylatr, basiretimi, gsm a genilet ve hazmn ver bana. Rabbi zidniy ilmen ve fehmen ve iymanen ve yakinen sadika... Rabbena la tuzi kulubena bade iz hedeytena ve heb lena min lednke rahmeh, inneKE Entel Vehhab. Bu geree erdirdikten sonra, Rabbimiz bir daha kalbimi saptrma. Beni tanr olmaktan bir kere kurtardktan sonra tekrar beni saptrtma, kendimi tekrar tanr ilan etmeyeyim. Bakn yaptmz dualar hep tanrlktan, tanrlk iddiasndan kurtulmak iin. Dikkat ederseniz dualar hep bunun zerine: Bu tanrdan nasl kurtulursunuz ve nasl bir hayat... Ya Mukallibel kulub, sebbit kalbi ala diynike duasyla B yaantsna sabitlenmeyi diledik ya, tersine sabitlenme de mmkndr, kiiyi A yaantsna sabit klan eyler de vardr. Onlar ok iyi bilmeli, hayatmzda fark etmeli ve yaantdan karmalyz ki, tanrlktan kurtulabilelim. Bir tanesi, gnlk yaantda hi fark etmeden ok yaptmz dedikodudur! Kiinin A yapsn A yaantsna sabit klan ey dedikodudur! Ben varm g bendedir diyen tanry tanrlnda sabit klan nemli eylerden birisi dedikodudur. Daha nce bunu merakla ilikilendirmitik. Yaratlan bu yapya merak verilmitir, yaradlan B hakikatine merak verilmitir. Niye? Yaratann merak etsin diye! Yaratann merak etsin; tefekkr etsin, o Yaratanda yokluunu anlasn diye! Ama o, o yetenei kullanarak tanrln ilan ediyor. Bunun iin nce Rububiyet gcnden gelen yapma gcn

58

Ylmaz DNDAR

kendi ilan ettii ben varm tanrs iin kullanyor, sonra da veri tabannda var olan merak yeteneini suiistimal ediyor: nsanlar merak ediyor! ok gnahtr! Neden? Onun tanrln kuvvetlendirdii, onu tanrlnda sabit kld iin ok gnahtr! Peki, o merak B hakikati kullanrsa? O Yaradann aramada, tanmada kullanr. Bu ise ok sevaptr! nk tefekkr! Tefekkr ibadeti ok sevaptr. Ama ikisi de ayn merakn rn! Eer onu ben varm diyen kullanyorsa ok gnah; nk onu tanrlnda sabit klyor. O merak Allah yolunda olan kullanrsa, onunla Allah dnrse o da ok sevap, nk ayn merak onu Dinde sabit klyor. O merak kullanp tefekkr ediyor ve dua ediyor; ya mukallibel kulub, sebbit kalbiy ala diynike! - Sistemi, bilimi merak ettiimizde nasl bir merak oluyor? O, sizin bilimi ne iin merak ettiinize baldr! Allah iin merak ediyorsanz Bnin merakdr; tefekkr olur. Asi yapyla merak ediyorsanz tanrlnz kuvvetlendirir, dedikodu olur, bo i olur. Bu yzden, bilimde ilerleyerek tanrln ilan etmiler de oktur, ilerledike Allah idrak edenler de! Tanrln kuvvetlendirenler daha ok bizim Trkiye camiasnda kar! Gelimi lkelerde, bilimde ilerledike Allah daha iyi bulanlar grrz. nemli bir ahsn szdr; ilmin fazlas insan Allaha, az felakete gtrr. Gelimi lkelerin limleri u noktalara geldiklerinde, kendi gayret ve almalaryla Allah, illa Allah diyorlar, ama tanrln iddia etmi olanlar ilimle megul olduklarnda daha da tanrlayorlar. kisi de ilimle megul, ama ne iin olduuna gre deiiyor. Lillahi yani Allah iin olannki farkl oluyor! imdi dedikodudan kurtulmayla ilgili bir rnek vermek istiyorum. Bir kii bu tanrdan, onu tanrlnda sabit klan dedikodudan nasl kurtulur da B srryla yaantya geer? Normal yaantda nasl olacak bu i? Normal yaantda, eer siz srekli A ile yayorsanz olmaz! O zaman, salt ikame etmeye geldiinizde ben imdi Adan syrlaym, imdi syrldm demekle Adan syrlnmaz. Adan syrldn sanan A olursunuz! Gene A var, yani o Asi yap hala var ve o namaz klyor. Siz yaantnzda, hayatta eer B srryla yaamyorsanz, seccadeye gelince B ile gelemezsiniz. Normal yaantda B ile olunursa seccade de B ile olunur. nk gerek salt seccadede deil ki! Hayatn kendisi salttr! Normal yaantda B idrak ve yaantsnda olursanz, ondan sonra nerede olursanz olun siz salttasnz demektir!

Sen Tanr msn?

59

Dedik ki; kiiyi tanrlna en fazla sabit klan ey dedikodudur. imdi bir seyir yapacaz, onunla nemli bir ipucu vermeye alacam: Dedikodu tarifleriyle tanrdan B srrna gidi seyri yapacaz. Nefs-i emmarenin en nemli gndem konusu dedikodudur. Nefsi emmarenin elbisesi, nefsi emmarenin aksesuar, nefsi emmarenin mcevheri dedikodudur; o kadar onunla yaar ve sever ki... Tanrln ilan etmi olan o yapnn nemli zellii; insanlar merak etmek, insanlar incelemek, insanlar didiklemek, insanlarn ayplarn bulup karmak veya rtmektir! rtyorsa da, eer A olarak rtyorsa hi fark etmez! Allah adna rtmyor da ben rterim, ben bakalarnn ayplarn da rterim, ben iyi insanm diye rtyorsa o da tanrlktr. O iyi tanrdr! Sonuta tanr, ben insanlarn ayplarn rterim derken de tanrlk ilan iinde deil mi? Niye? Bir gc var ve onunla rtyor, insanlarn ayplarn rtecek gc var! Bir g ilan etti; bir g ilan etmek tanrlktr, onun da mekn cehennemdir. Ne kadar g ilan etmise, o kadar zor lm vardr onun! imdi, g iddiasndaki bu A yapsnn normal hayatta ok rastlayp greceiniz bir halini ele alalm. Bu duruma en fazla yemeklerde rastlarz, yemekler dedikodu bahanesi yaplr! Ad yemektir onun, yemek!? Birlikte yemek yiyelim grubuna bakn ltfen, masaya oturdular, yemek mi yiyorlar yoksa hadiste bahsedilen l kardelerinin etini mi iniyorlar bir bakn! Dedikodu yapyorlar! Kim iyi haber getiriyorsa onunla da yemek yemek ne kadar gzel, o ne ho sohbet biri! Onsuz olmaz, masada o yoksa olmaz. nk onun herkesten haberi vardr, o her eyi bilir. O tr kiiler o kadar popler olduklarn hissederler ki, yakaladklar popler hali kaybetmemek iin bu konuda uydurmaya bile balarlar. Bilin ki; bir kii onlar seviyorsa, gayet net cehennemi seviyor demektir! Ve cehennemi sevenin de cennete gitmesi mmkn deildir, yle bir ey olamaz! Dedikoduyu seven bu kii, byle yaayan kii alr eline telefonu, iki saniye iini konuur, sonras hep bakalardr. Arkada olmas art deil, halasdr, daysdr, amcasdr, annesidir, babasdr, kardeidir; srekli birini didikler. Elencesinin zemini dedikodudur, gezmesinin gndemi dedikodudur. Aileler gn oluturur, ana men dedikodudur... Tanrl kuvvetlendiren ve tanrlkta sabit klan en nemli ey budur! Bu yzden, otuz alt zinadan daha gnahtr! Bir kii gnde otuz alt zina yapamaz, bir dedikoduyla iledii gnaha bakn. Ne enteresan! Demek ki; onu, tanrlnda bu kadar kuvvetli, bu kadar sabit klyor! Bu dedikoduyu bir tarif edelim, dedikodu

60

Ylmaz DNDAR

nedir? Dedikodu tanmn bir olay zerinden somutlatrarak yapalm. te byle yaayan bir kiinin rahatsz olduunu ve bu konuda nefs-i levvameye girdiini dnn. Nefs-i emmareyi henz grmyoruz, ama bu ile megul olana verdiimiz isim olsun, nefs-i levvame bu iten rahatsz olan demek olsun. Bir nefs ki yaptndan rahatsz! Byle yapmasam, bu iyi deil diyen bu nefs; nefs-i levvame olsun imdi. Geri o da rahatsz olan tanrdr ama olsun. Aslnda, nefs-i emmare tam tanr, nefs-i levvame rahatszl balayan tanr demektir. Bir yere kadar onun tanrl devam ediyor. te byle piman olan birisi dedikodu yapmama karar ald. Ama ne yapacak? Dedikodu yapmayacak da ne yapacak? yle bir karar alyor, diyor ki; ben artk birisinin hakknda konuunca asl esas olmayan konular sylemeyeceim. Eer birisinin hakknda konuuyorsam, o olay vardr, dorudur. Asl yoksa, yle bir konu yoksa konumayacam. Bakn, bu karar alrken o kendine bir dedikodu tarifi getirdi. Bir bakas deil, kendisi getiriyor o tanm. Dikkat edilirse, bu kararyla kendisi tanrlnn derecelerini drmeye balad! Tanrln kendisi ilan etmiti, imdi onun derecesini de kendisi dryor. imdi tanrlndan bir derece indirdi. Kendine diyor ki; ey tanr, bundan sonra sen birisinin hakknda konuacaksan asl yoksa syleme! O, artk asl olmayan eyleri sylemeyen bir tanr oldu. Rahatsz oldu, karar verdi; asl olmayan eyleri sylemeyecek! Artk bunun mcadelesinde! Eer birisi hakknda asl olmayan bir ey sylerse, ne sz vermitim kendime, bu sylediimin asl yok! der, toparlanr ve aka sylyorum, yle bir ey yok der, dzeltmeye alr. Bu kiinin dedikodu tanmn anlamak iin birisi hakknda konuurken ona; dedikodu yapma deseniz, dedikodu deil ki, bu sylediim doru der. Demek ki onun snr buras; olmu eyleri henz dedikodu saymyor. Kendi snr, zihnindeki tanrlk snr bu: Eer syledii olmu bir eyse, kendi tanrlnda o dedikodu snfna girmiyor! Onun kararna gre, bir ey dedikodu snfna ancak asl yoksa giriyor. Eer bu kii asl olmayan eyleri sylememeyi baarrsa, birisi hakknda olmam eyleri konumamay baarrsa onda yeni bir rahatszlk balar, ben yine rahatsz olmaya baladm der ve kendisine yeni bir dedikodu tarifi yapar. Bu tarif ilan ettii tanrl biraz daha, bir derece daha zayflatr. Der ki; kimin hakknda konuacaksam, duyduunda onun kzaca eyleri sylemeyeyim. Duyduu zaman zlecekse, kzacaksa konumayaym. Olay gerek bile olsa, onu duyduunda kzp rahatsz olacaksa sylemeyeyim. Ne yapt? Tanrlndan bir derece daha drd, onu biraz daha zayflatt. imdi siz ona tekrar sorsanz, sen niye dedikodu yapyorsun? deseniz, dedikodu

Sen Tanr msn?

61

yapmyorum. O bunu duysa kzmaz ki, hatta memnun olur diyerek size yeni dedikodu snrn belirtir. Fark ettiniz mi, duyunca kzmyor dedii yeni bir snr koydu kendisine. Onun dedikodu tarifi artk bu: Hakknda konutuum kii sylediim eye kzacaksa onu sylememeliyim. Kzlyorsa dedikodu olan bir seviyeye getirdi ii. Tanrln gittike zayflatyor, tanrlk seviyesini geriletiyor. Eer onu da hallederse, kii bu yolda ilerliyorsa rahatszl devam eder, tanrlyla ilgili yeni bir rahatszlk oluur ve ona yeni bir nefs-i levvame balar. Bu sefer; duyduu zaman memnun olsa bile birisi hakknda konumayaym der ve dedikodu tarifini yeniler. Konu gerekse de, kii onu duyduunda memnun oluyorsa da o; onun hakknda konumayaym der. Bu yeni tarifi getirmekle tanrlndan ok nemli bir dereceyi daha drr. Memnun olsa bile birisi hakknda konumamak ok nemli bir noktadr! Belki takdir edecek, iyi ki syledin diyecek, ama konumuyorsun. Bu, tanrlkta iyi bir derecedir, tanrlkta tenzili rtbedir yani! Tanr iyice zayflad! Ve buras nemli bir krlma noktasdr. Memnun olsa bile hakknda konumayaym noktasna gelindii zaman hayat susar, sessizleir Ne sylesin, ne konusun ki? Asl yok syleme, kzyor syleme, kzmyor, memnun oluyor syleme! O zaman peki, seninle ne konuacaz arkada? derler. Buras nemli bir krlma noktasdr. O ite burada esas dedikoduyla tanr! Bu karar alm, bu noktaya gelmi birisini bir serviste grebilirsiniz, bir doktoru muayene halinde grebilirsiniz, bir mhendisi proje izerken grebilirsiniz; sessiz iiyle meguldr iini yapyordur. Onu uzaktan grdnz zaman, ne kadar sessiz, iiyle, projesiyle megul, kimsenin hakknda konumuyor dersiniz. Siz dardan yle tarif edersiniz, ama hayr! Girdii srete, o sessizlik ierisinde, imdi o esas dedikoduyla; zihnindeki dedikoduyla, beynindeki dedikoduyla tanr! orbasn yaparken zihninde bir dedikodu, yeri sprrken, cam silerken bir dedikodu, projesini izerken, megulken zihninde bir dedikodu, dnrken bir dedikodu... Esas dedikoduyla tanr. Servisine binmi camdan dary seyrederek iine gidiyordur, onu grenler; ne sessiz, hi etrafla ii yok diyebilirler. Ama zihni dnyor; u unu dedi, bu bunu. O bana bunu yapmasayd byle olmazd... Bakn hala tanrlk var, ama nereye gelmi o? Dilden kp beyne gelmi! O yzden imdi zihnindeki tanryla karlar, beynindeki tanryla karlar ve nihayet ite onunla mcadele eder. Bu srete kii zihnindeki tanryla, zihnindeki dedikoduyla mcadele eder!

62

Ylmaz DNDAR

Onu da hallederse, zihinden insan kar! Zihinden insan karsa B srryla hayat balar. Ne diyor Rabbim: ayn yerde ikimiz olmayz; bir kalbte hem insan hem Ben, olmaz! nsan kardn, o zaman B srryla yaayan olursun. Artk B srryla yayorsun, nk zihninden insan kt! Tanr olarak ilan ettiin rtbelerin, dedikoduya ait rtbelerin hepsini drdn. Bylece zihninden hem kendi tanrln, hem o tanrnn yarglad, dnd bakalar kt! Artk senin zihninde insan yok! Neden yok? Sende g bende, ben yarglarm dncesi kalmad iin, beni takdir etmesi lazm kalmad iin yok! Didikleyen, merak eden ne yapm, niye yapm, nasl yapm deyip didikleyen, fesatla kskanlkla bakan, isteyen veya istemeyen baklarla irdeleyen o yapy yok ettin! O yapnn didikledii insan, aslnda B hakikatiyle yaayan ve tm fiilleri de Allahn emri olan bir kul deil mi? Evet. te, tanrln ilan etmi kii o Kulu didikliyor! Buna nasl tanr demezsiniz o zaman? Allah bir varlk yaratm, ona bir program vermi ve siz onu didikliyorsunuz! Bu bir tanr; Allahn yaratt varl didikliyor; neden yapt, niye yapt? Nasl yle yapar, o nasl zengin olur, o nasl yle giyer, o niye oraya gider? diye didikleyip duruyor. Kiileri veya olaylar beenen veya beenmeyen, didikleyen tanrln ilan etmi biri var! Kii ite zihnindeki o tanryla karlar. Ve bu srete de o tanrdan kurtulmay baarrsa seyri renir; seyreder. Korktu, artk karmyor. Bu haliyle o Allahn iine karmayan tanrdr, maalesef bu noktada seyir byledir. O artk; Allahn iine karlmaz, ne yaparsa yapsn, ben karmam diyen tanrdr ve buna seyr der, seyrediyorum der! Aslnda seyri daha sonra renir. Eer yorum yapmamay baarrsa seyri o zaman renir. imdi de Allahn iine karmyor ama? Hayr, aslnda karyor, sessiz yorumlar yapyor, sesli karmyor! Hatta bu aamadakiler insandan ok Allahn ileri iin yorum yaparlar: yle etseydi, byle yapsayd, yle yaratsayd daha iyi olurdu gibi yorumlar yapar. Menkbelerde anlatlr. Bir zat grevini devredecek, talebelerine soruyor; syleyin bakaym, dnyay siz yaratsaydnz nasl yaratrdnz? Cevap veriyorlar; ben yaratsaydm btn insanlar yle, dnyay byle yaratrdm, insanlar yle ederlerdi diye dnlerini sylyorlar. Herkes bir ey sylyor, ama bir tanesinin bu sorudan d kopuyor, ne haddime diyor; Allah yaratlabilecek en gzel halle yaratmtr. Takdir Onun, bakas Onu anlayamaz, kavrayamaz, yorum yapamaz, ne haddime! Tamam, evladm diyor, vazife senin! Dierleri yorum yapyor; yani Allah yanl yaratm!

Sen Tanr msn?

63

Bunlara vaazlarda veya hutbelerde de rastlarsnz; btn insanlar inansa ne iyi olur diye duyarsnz! Yanl m olmu? Demek imdiki yanl! nsanlar byle yapmasalar ne iyi olur dediine gre, demek ki bu yanl! Byle bir ey olamaz, Allah tanmamaktan kaynaklanan bak alar onlar. Zihinde hi insan yer almad zaman, o zaman kii ne yana dnerse Vechullah grr, Allahn vechini grmeye balar. Didiklerken baka eyler gryordu, imdi zihnindeki dedikodudan kurtulduu iin ne yana dnerse Allahn vechini grmeye balar. Kiinin Vechullah grd o hali nasl anlatalm, onu bir rnekle aklamaya alalm. Bir ucu duvara bal lastii parmama geirsem ve gerdirsem. O lastik parmamdan kurtulunca ne olur? Vnnn diye gider duvara yapr; nokta olur! lim bir nokta idi... deyiindeki nokta odur! Onu aldm cahilliimle oalttm, genilettim, uzattm; stnde bir sr konu var, insanlar var... Kii A halinden kurtuldu mu, idrak hzla oraya yapr, nokta olur; bir anda hakikatini bulur! O an o nokta olur. O Kadr halidir; nokta olduu o hal Kadr Halidir. - Zalim biri iin; u zalimi bamzdan alver diye dua ettiimizde yorum mu yapm oluyoruz, yoksa bize den dua grevini mi yapm oluyoruz? Bir zalim hakknda yle dua edebilirsin, onu Allahtan istiyorsun! Ama onu isterken sen zaten o zalimin niye var olduunu, var olma sebeplerini, var olmasnn hakikatlerini, onun o halinin ne tr faydalar salayacan ve onunla mcadele edersen ne kazanacan biliyorsun. O zaman zalimle mcadele ederken Allahtan yardm istemez misin? Bir snava giriyorsun; dersine iyi altn, girerken Allahtan yardm istemez misin? Bir zalimle mcadele ediyorken Allahtan yardm istemez misin? Ayn ey, Allahtan yardm istiyorsun. O dedikodu deil! B hakikatiyle yaayan sistemle megul olur, fikirlerle ve sistemle megul olur, insanlarla uramaz! - Zihinden insan karmak iin, yani her eyin yerli yerince olduunu, hakikatlerinin Hakk olduunu dnmek iin ne yapmalyz? ok haklsnz, hep tehlikelerden bahsettiimiz iin henz yntemleri konumuyoruz. Onun yntemi nedir, konuacaz. Yntem olarak yaplmas gereken eitli eyler var, onlardan ok nemli birisi Zikrullahtr! Bu srete de Zikrullah ok nemlidir. Konumuzla ilikilendirerek syleyelim: Zihinden insan karmak iin, merak Allaha yneltmek, onu insandan ekip Allaha yneltmek, Allah dnmeyi, Onu unutmamay hayat tarz haline getirmek ok nemlidir! Bu yzden, Ehlullah gnah bir cmleyle

64

Ylmaz DNDAR

tarif eder, ciltler dolusu tarifi olan bir eyi kendisine bir cmleyle tarif eder; bana Allah unutturan her ey gnahtr der, gnah byle tarif eder. Ne bana Allah unutturuyorsa o gnahtr, Ehlullahn gnah tarifi budur. Yani beni tanrlk ilanna ne gtryorsa gnah odur! Allah unutmak da odur; gnah da odur! Ne benim kendimi tanr ilan etmeme yol ayorsa, ad ne olursa olsun o gnahtr! Mesela bunlardan birisi mziktir. Mzik insan B hakikatine de gtrebilir, Ada da tutabilir. Kii mzikle B hakikatine de gidebilecei gibi gayet iyi tanr da olabilir, tanrln da kuvvetlendirebilir. Mzik bu konuda ok kuvvetli bir enstrmandr! yleyse Ehlullahn bu bakyla bakarsanz, mzik size Allah unutturuyorsa gnahtr! Dikkat edin, bazlar mzii yalnz Allah deil her eyi unutmak iin dinler. Dertlerimi, hepsini unutaym, dnyadan bir syrlaym diye mzikle megul olur. stirahata ekilmi tanrdr o; grevlerini grmek istemiyor! u an tebaam, hatta kimseyi grmeyeyim diyen, istirahata ekilen tanr, mzik dinleyerek unutmaya alyor. Allah unutturan her eye gnah dedii zaman, insan kendine gre birok gnah ve sevap gelitirebilir. - Fark etmeye balaynca anlyoruz ki tamamen tanrsal yapmza ynelik bir dzen var. Kurulan organizasyonlar da tamamen kiinin tanrsallna ynelik! Mesela, FIFAnn UEFAnn organizasyonlar tamamen insanlar gtme adna. Ve ister istemez o organizasyonlarda grev aldmz oluyor. Bu noktada ok enteresan snavlarla da kar karyayz. Buralarda da grev alan insanlar bu ikilemi nasl zecek? Tesbitiniz kesinlikle doru. Ama grev alabilirsiniz. Onlarn iinde olmakla onlarn bir paras olmazsnz! Onlardan soyutlanarak, syrlarak ayr yaayarak bu ii baarmanz zaten mmkn deil. Onlarn arasnda baarmanz mmkn, onlarla olunca baarabilirsiniz. Onlara ramen ama onlarla olarak baarabilirsin. Hayat byle! nk bu hayat tanrsal, tanrlk ilan stne bina olmu. Cazibe alanlar da, takdir ediler de hep tanrlk zerine, onun stnde! Byle! imdi dnnz, bin kiiden bir kii cennete gidecek. Cennete gidenler ierisinde, sylediimiz bu ekilde yaayarak gidenlerin yzdesi ok daha dk! Yani yle bir eye talibsiniz ki, talib olduunuz eyin pazar yok! Diyelim ki, biz bir rnn pazarlama firmasyz ve rnmz bin kiiden biri gelip alacak. Bu rn kim pazarlar ki, kim alr ki? Bin kiide bir kii gelecek, o da alsam m, almasam m diye bakp alacak. Alanlardan bazlar rne sk sahip olurken bazlar yolda drp kracak... Byle bir rn iin pazarlamac olur musunuz? Kim satacak onu dersiniz, kimse almaz ki. Byle bir rnn pazar analizini yapsak ve pazar-

Sen Tanr msn?

65

lama elemanlarna da; bizim rn, darda beenen ve alan yok, cazip deil! Bin kiiden bir kii gelip alacak, razysanz satn desek, ne derler? Kime satacaz, bin kii iinde o bir kiiyi nerden nasl bulacaz, byle bir rn satamayz derler, dersiniz. Anlattmz konunun cazibesi ne kadar dk, anlayn! Bu yzden sakn yle sanmayn: Bu hakikati insanlar fark edecek, zellikle benimseyecek, bu doruymu biz niye bunu fark etmemiiz! diyecek ve kouacaklar! yle bir ey olmaz! Bu konular merak eden, renen ve uygulayan bir topluluk oluturmak kolay deil! Bu binde birlik pazar alanna baktnz zaman bu rn beenmi ve alacam diyen insanlar bir araya getirmek yle kolay deil! nk darda, binde dokuz yz doksan dokuza cazip gelen rnn alan var, cazip olan o! ounluk onun zerine, cazibe onun zerine, takdir onun zerine... Yoksa kimse tanrln ilan etmez ki. Bu yzden tanrl bir trl brakamyor insanlar! te zor lm de bununla ilikilidir: Tam lm annda, o anda tanr olmadn anlyor ve diyor ki; Rabbimiz biz anladk! Hakikat meer bu deilmi, bizi geri gnder de, yapamadklarmz dnyada braktklarmzla yapalm ite zor lm! O an anlyor ve; biz kendimizi tanr ilan etmeyelim, biz kendimizi tanr ilan etmeden, gcn Sende olduunu syleyerek B srryla yaayalm diyor! Cevap: Asla mmkn deil! - Bin defa da gelseler yine ayn ey, deil mi? Evet, nk Emir yle! - Elhamdlillah, talibi olduumuz bu rn aklayan Rasulullah; bir elime Gnei, bir elime Ay verseniz, Vallahi davamdan vazgemem diyor! O olay da doru anlamak lazm! Tanrln ilan etmi azla onu anlatan; Rasulullah yle byk fedakrlk yapt ki, davasndan vazgemedi der. Davasn brakmas iin, Ona bulunduu yrenin kralln, kadnlarn, servetini teklif ettiler, ama O, brakn onlar almay, bir elime ay bir elime gnei koysanz ben bu davadan vallahi vazgemem dedi. Gryor musunuz sizin iin neleri terk etti eklinde anlatr. Onun anlatt gibi deil, byle bir fedakrlk yok, bu tanr bak as! Tanrln ilan etmi birisine servetler veriliyor ve o bu servetleri reddediyor! O, Rasulullah da kendi gibi grd iin yle sanyor! Rasul tanr gibi, kendisi gibi tanrln ilan etmi sand iin Onun fedakrlk yaptn sanyor. Bakn, ben birinize bu gece ryanda sana limuzin, bir ato vereceim desem, bu onun iin ne mana ifade eder? Gler! nk ryada limuzini ne yapsn! Ee, Efendimiz SAV bu hayatn rya olduunu yayor. Ona ryasnda krallk, eyhlik teklif ediyorlar, ayn ey

66

Ylmaz DNDAR

deil mi? imdi arkadanzn benim bu teklifimi reddetmesi fedakrlk m? Ne fedakr ocuk, ryasnda limuzin istemedi! diye dnr msnz? -Bir ara soyutlanmaktan m bahsedilmiti? Hatta, bu ii kalabaln iinde anlayabilirsiniz, soyutlanrsan anlayamazsnz m demitiniz, anlayamadm? Soyutlanmak m istiyorsun? -Siz soyutlanmay eve kapanmak, daryla alakay kesmek anlamnda m ele alyorsunuz? Her trl! Soyutlanmaya nce bir kere yle bakmak lazm; tanrln ilan etmeyeceksin, tanrlktan soyutlanacaksn! G Allahtadr diyece ve yle yaamaya alacaksn, soyutlanma nce budur! Ancak bu amala uyguladklarn seni bu dnyada zavall yapyorsa, daha gsz ve baarsz yapyorsa yntemin yanl demektir. Hem Allaha inanyor, hem de tanrln ilan etmilerden daha geride kalyorsan, olmaz! O yanl bir i ve o hal iin ruhuna ters! Tanrlk ilan etmekten kurtulup lla Allah dediinde daha gl olman lazmken zavall oluyorsun, bu durum iin ruhuna terstir, yle deil mi? Sende La ilahe illallah hayat aldktan sonra senin daha gl, daha baarl, daha hevesli, yarn iin daha umutlu olman gerekiyor! Byle olursa kendini hayattan soyutlamam olursun. Yanl soyutlanmaya yol aan bir yaklam da udur: Allah bu dnyay boa yaratm, gereksiz! Bu dnya inanmayanlarn yeri, inananlarn deil! Eer byle dnrsen, yle zannedersen de yanl olur! Dnyadan yararlanman gerekiyor! Dnyada senin arayp bulman gereken [ilimle ilgili] birok ey varken, onlar bulman iin varken brakman yanl bir yoldur! Onlara ulamadan Allah bulman mmkn deil. Yanl soyutlanarak yenilie ak olamazsnz. Yeniliklere kapal birisi zaten bahsettiimiz bu ileri anlayamaz! Yeniliklere ak olmak nedir? Her an yeni anda olmaktr. Her an yeni anda olabilmek; yeniliklere ak olmak demektir. Bu yzden bu ileri anlamak iin muhafazakr, yani statkocu olmamak lazm. Muhafazakr biri bunlar anlayamaz. Neden? O statkocu, bir eyleri muhafaza ediyor, bundan taviz vermem diyor. Taviz vermem dedii eyler, aslnda tanrlk ilan ettii yerlerin statkolar! Aslnda o tanrlmdan taviz vermem diyor! Bilin ki; yenilie ak olmayann Allah anlayabilmesi mmkn olmaz! Yenilie ak olmak bilime ak olmaktr zaten. Bu yzden, ilimden ayrlp baar olmaz! Hatta bu konuda dikkatimi eken bir eyi paylaaym. Ramazan dolaysyla programlar artyor ya, ok yanl eylere de rastlyorum. O kadar yanl

Sen Tanr msn?

67

eyler sylyorlar ki! Mesela, birine soruluyor; gnmz dnyasnda neden dine bu kadar sempati var? Aklamaya dikkat edin ltfen: nsanlar bilimle uraarak her eyi bilimin zemeyeceini anladlar, bylece dine yneldiler. Ne kadar yanl bir bak! Byle bir ey olabilir mi? Yani bilim ve aklla her eyin zlemeyecei anlald, onlarn her eye are olmayaca anlald. Bylece insanlar tekrar yeniden dine yneldiler. Bu slamiyet iin geerli bir bak deil! Hristiyanlar iin geerli olabilir, nk bilim adamlaryla kavga eden, mcadele eden Hristiyanlardr. slamiyette bilim adamlaryla bir kavga olmamtr ki, hi! slamiyette bilim adamlaryla kavga, tarihinde hi yoktur. Ama Hristiyanlarda var! Onlar vazgemi de eskiye dnyorlarsa olabilir. slamiyette yle bir kavga yok ve zlecek btn eyler aklladr. Akl hayata hkim olmadan tanrdan, tanrlktan kurtulmak mmkn deildir. Bahsettiim tanrdan, ben varm g bendedir tanrsndan tam kurtulmann yolu ise akl+imandr. Akl+iman nedir? onu ilerledike greceiz. nsan, kendini tanr ilan etmekten, ancak aklla kurtulabilir. Aklla kurtulmak, bilim verilerini kullanmak demektir. Demek ki soyutlanma o manada deil, ilmi verilerden uzaklama soyutlanmak demek deildir! - Siz anlatrken dinliyoruz ve hak veriyoruz. Fakat buradan kar kmaz srarla ve inatla yanllara devam ediyoruz. Bunun sebebi imanszlk m, kavrayamamak m, nedir bunun sebebi? Bu hal ok normal, hayatn kendisi bu! Bu mcadele yaplacak ite! Hemen buradan kar kmaz bitse bu i kolay! -yle olmas gerekmiyor mu aslnda? Bir doruyu dinlediniz, kabul ettiniz; bu yanl devam ettirmem zararl dediniz. O noktadan sonra onun bitmesi gerekmiyor mu? drak ettiyseniz bitmesi gerekiyor. Ama neden bitmiyor, Ahiretimizi satmamak iin ne yapmak gerekiyor.? Onun mcadelesi iindeyiz ya, onun mcadelesini yapman makbul! Onun mcadelesini yapan kul makbul; o mcadele makbul! Hemen bitirmi, dar knca veli olmu deil! O mcadeleyi yapmak makbul, hayattaki o mcadele var ya, o makbul! Allah indinde makbul olan o mcadele! nk diledii seyir o! Bu mcadele cihad, hem de gerek cihaddr! Bu mcadele makbul demekle; ok normal, o ilere dalalm! demiyorum. Onlarn tekrar tekrar karnza gelmesi ve geldike mcadele makbul! nk o mcadele Allah anmay, tefekkr etmeyi getiriyor yannda.

68

Ylmaz DNDAR

-Mcadele etmek gerektiinin farknda olmamaktan bahsediyorum. Dinliyor, tamam bu doru diyor, ama yine ayn yanla devam ediyor, farknda deil. O farknda olmama halinin sebebi nedir acaba? O yanl tabi! Mcadele etmek art! Farknda olup olmamak ise ayr bir ey. O farkndal Allah dilemise olur! Dilememise bir ey yapamazsnz! Ama bu konular dinliyor, nemsiyor, okuyor olmas kiinin karar oluturup mcadele edeceinin belirtisi gibidir, mcadele edecek demektir. Mcadele etmek lazm! Karar oluturup, o kararla kendisi iin bir hedef koyup [kendimi tanr ilan etmeyeceim hedefini koyup] onun mcadelesini ncelikli bir hayat tarz olarak benimsemek art. - La ilahe illallah, diyen kii daha baarl olmal dediniz? Evet, ama baarl olmas gereken A takdimindeki kii deil! -Dardakiler ona gl, baarl diyor ama? Evet, aynen yle derler! Bu bak iyi insanla ilgili de grebilirsin! Bazen bu konular tasavvufa deinmeden, tanrlk ilanyla badatrmadan anlatyorum. Mesela, dedikoduyu. Onu kiinin kendini tanr ilan etmesi ve onu tanrlnda sabit klan nemli bir faktr olarak deil de, normal bir hayat tarz olarak anlatyorum. O zaman birisi kp hakl olarak diyor ki; slamiyetin hedefi iyi insan yetitirmek deil, ama sen bize iyi insan olmay anlatyorsun. Halbuki ben orada iyi insan olmay anlatmyorum, hedefimiz o deil. Kii B halini yaad zaman zaten kendiliinden iyi insan olur, B halinin tabiatdr o, z odur! Ama B kiisi onu iyi insan olmak iin yapmamtr. Etraftakiler ona iyi insan diyebilir, o nemli deil. Ayn ey g iin de yledir. Bu yolda olan kii yaptklarn gl olaym diye yapmamtr, ama etraftakiler onu gl diye tarif edebilir. Madem g dedik, yeri gelmiken bir eyi aklayalm: G yalnzca baz varlklara sahip olmak deildir. Hadislerde vardr, o B haliyle yaayan kii ye ok farkl ikramlar vardr, o bazlarna ok farkl gzkr. Birisi ona bir ey yapacaktr, onun hali, yaps o anda kardakine farkl grnr; ondan rker, korkar! O an baka tesirler ortadan kalkar. nk ona sava aan Allaha sava am demektir. Orada B hakikatine sava alyor. B hakikatine sava aann sava kimledir? Allahladr. te o yzden Allahn gcne dikkat! Yaantmzla ilgili bir analiz daha yapalm: Veli olduunu bildiiniz birini ziyaret etmek Allah ziyaret etmektir. Tanrlk iddias olmayan birini, tanrln ilan etmemi birisini ziyaret etmek bizzat Allah ziyarettir. Gittiiniz

Sen Tanr msn?

69

kii tanrln ilan etmi biriyse onu ziyaret tanry ziyarettir. Gnlk yaantya bunlar test amal konulabilir; tanry m ziyarete gidiyorsunuz, Allah m? Bir baka tanrnn rzas iin mi yapyorsunuz, Allah rzas iin mi? Allah rzas iin diyoruz ya, o i o zaman daha kolay anlalr! Dedik ki, Hakk olarak yaratlan yapda Rububiyet mertebesi nuru vardr ve o nefstir, nefs odur; o Rabb nurudur! yleyse nefsini inceleyip, tanyp, onun hakikatini bilip, yaadn zaman Rububiyet Mertebesini bilmi olursun, Rabb bilmi olursun. Biz ne yapyoruz? Bu Rububiyet mertebesinden projekte olarak var olua; ben yapyorum diyoruz. Bu iddiamzn nasl aslsz/sanal olduunu imdi fark ettiniz mi? Bu iddiann holografik evrende, Snnetullahta hi yeri yoktur; bir iddiadr; tanrlk iddias dediimiz budur! - Bu iddiadan kurtulmada Fatiha ok nemli demitiniz. Fatihada, Fatihay okurken neyi yayoruz, neyi yaamalyz? Fatiha; tanrlktan kurtulup Din stne sabit olmay isteme duasdr! Onu paramatie benzetmitik! Elinizde yanl, geersiz bir kart varsa urasanz bile bir ey alamyorsunuz. te salt eer matik ise, Fatiha da onun kart gibidir. Elinizde bir kart var, onu takp iyyake nabud ve iyyake nestayn diye kodluyorsunuz. hdinas Sratal Mstakym dediinizde sistem size paranz aln diyor. hdinas sratal mstakym... diyorsun, aln diyor, aynen byle. Bu yzden insan hayatnda bundan daha nemli bir ey yok! A yapdan, o iddiadan kurtulmak iin bunu hayata monte etmeliyiz! Fatihadaki iyyake nabud ve iyyake nestayn duruu ok nemlidir! B kapsamndaki bir kiinin iyyake nabud ve iyyake nestayn duruunu grp onu zavall sanan, zavall muamelesi yapan yanar, onun halini tanr zavalll zannedip ona tanrsal bir hcumla yaklaan yanar! Kahhar olan Allah onu yakar, mthitir! O kii Allahn korumasndadr nk! yyake nabud ve iyyake nestayn teslimiyetiyle, duruuyla yaayan insana bakarken onu snepe, zavall sanan yanar! Tanrnn zavalll ayr! Bu yzden, kimsenin duruuna karmamak lazm! Bilemezsin, kim nedir, nerededir... Hi bilemezsin! - Kbe mamn TVde grmtm, iyyake nabudu derken, o ayeti okurken hkra hkra alamaya balyor, kelimeleri syleyemiyor, nasl bir hal? Niye? nk o anda Kadr halini yayor! te grdnz m Kadr halini! Kadr hali bu; iyyake nabud ve iyyake nestayn. Kadr hali o! Bir i o! Gn-

70

Ylmaz DNDAR

lk yaantda da yle durur adam, yle durur! Yalnz saltta deil! yyake nabud ve iyyake nestayn teslimiyeti budur ve o Kadr Halidir! - Bu teslimiyet zavalllk deilse kiiyi zavall yapan ey nedir, o nasldr? Bunu ayrabilmek iin B yapsndaki kii zavall deildir dedik. Ama B yapsnn ve tanrln ilan eden Ann g kriterleri farkldr. G iin tanr baka eylere nem verir; ayakkabsna bakar, avizesine bakar, arabasnn markasna bakar, gl m deil mi olduunu oralardan anlar! Birisinin odasna girecei zaman ka sekreterden geiyor, ona bakar. Tanrnn g kriteri bu gibi eylerdir, onlara bakar! Bu yzden de yanlr. Ve Allahn Kahhar ismi, Mntakim ismi gelir onu bulur! Mthi, mthi etkilidir Kahhar, mthi etkilidir Mntakim; intikam alan! yyake nabud ve iyyake nestayn teslimiyetinin, o duruun, o masumiyetin intikamn Mntakim olan Allah alr, ok tehlikelidir! yyake nabud ve iyyake nestayn, kiinin tanrlk ilan etmekten kurtulmasnda ok nemlidir deyince, yle sorular gelebiliyor? Peki, tanrlk iddiasndan kurtulduk, o zaman, yani Adan kurtulunca B srryla yaratlan yapy nasl aa karacaz? O aa karlmaz! Onu aa karmak iin hibir ey yapmayacaksnz! Neden? nk var olan o, zaten o! Zaten O! Onun gelmesi, aa kmas iin yapman gereken bir ey yok! Sen yalnzca tanrlk ilanndan kurtulmann yollarn yakalayacaksn! naAllah bir kurtulalm, zaten dieri O! - Efendimize sahabeler Allahla nasl konuuruz? diye soruyor. O da neriyor, yle yle yaparsanz konumu olursunuz diye baz nerileri var! Hadislere bu gzle baktnz zaman birok ey yakalayacaksnz. Efendimizin tm tleri tanr olmaktan kurtaracak ve o halden koruyacak nerilerdir! Bu gn ve bu geceler nemli gn ve geceler! Bir tvbe duas yaparak bitirelim izin verirseniz. Allahmme eslemt nefsi ileyke ve vecceht vech ileyke ve fevvedtu emri ileyke ve elcet zahriy ileyke, rabeten ve rehbeten ileyke, la melcee ve la mencee minke illa ileyke, ament bi kitabikelleziy enzelte ve nebiyyikelleziy erselte. Allahmme ente rabbi, la ilahe illa ente halakten ve ene abdke ve ene ala ahdike ve vadike mestetat, ez bike min erri ma sanat eb leke

Sen Tanr msn?

71

bi nmetike aleyye ve eb bi zenbi, fafirliy znubiy feinnehu la yafiruz znube illa ente, birahmetike ya Erhamer rahmin. Sbhanallahi ve bihamdihi subhanallahil aziym estafirullah ve etb ileyh. Estafirullah el Aziym ve etb ileyh. Estafirullahellezi la ilahe illa HU, el Hayyl Kayymu ve etb ileyh. Estafirullah Ya Rabbel aril azim, Estafirullah Ya Rabbel aril kerim, Estafirullah Ya Rabbel lemin. Allahmme salli ala seyyidina Muhammedin biadedi lmike.. Ya HU, Ya men HU, La ilahe illa HU! Elif, Lam, Mim Allahu la ilahe illa Hvel Hayyul Kayyum. Entel Hayyul Kayyum ve la erike lek. Ve lekel mlk ve lekel hamd ve inneke ala klli eyin Kadir. Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Bedias Semavati vel Arz, Ya Zel Celal-i vel kram. Ehed en la ilahe illallahul Ehads Samedllezi lem yelid ve lem yled ve lem yekn lehu kfven ehad. nni vecceht vechiye lillezi fataras semavati vel arda hanfen ve ma ene minel mrikin. nne salt ve nsk ve mahyaye ve memat lillahi rabbil lemin ve la erike lehu ve bizalike mirt ve ene minel mslimin. Eslemt vechiye lillahi, eslemt li Rabbil lemin. Vel hamd lillahi Rabbil lemin. Birahmetike ya erhamerrahimin. yyake nabudu ve iyyake nestayn, hdinas sratal mstakym Sratellezine enamte aleyhim, Gayril madubi aleyhim ve led daalliiyn. min... Ramazannz hayrl ve mbarek olsun. Geceleriniz hayrl ve mbarek olsun inaAllah. Bayramnz hayrl ve mbarek olsun. Allah nasib ederse bayramdan sonra haberletiimiz bir zamanda tekrar bulumak zere Allaha emanet olunuz. Ev sahibine ok teekkrler; Rasulullahn evi olmutur u anda inaAllah. Ayn olay devam ediyor nk. Bu toplantnn yapld tm evler Rasulullahn evinin ubeleri. Kesinlikle yle! Selamn alekym ve rahmetullahi ve berekathu... El- FATHA

72

Ylmaz DNDAR

30 Ramazan 1428 / 10 Ekim 2007

Mfredatmz: Manzara, hikmeti, yntemler Kii neye sahip kp da BEN diyor? Tanr ve cehennem ilikisi Cehennem korkusu Sahabe tela Mekr nedir? Kiide bir zellik var ki, ona cennet yok Fakr, yoksulluk hali Muttaki, korunan kimdir? Mukarrebun haline giden yol Korku beeri mi, hayetten mi; anlamak iin test hlsl olmak nasl bir ey? Bir daha yapmayacam demek tvbe midir? Tanrdan kurtulmada nirah Suresi Vecceht vechiye duruu nedir? Rasullerin tvbeleri hayatta yaanabilir Rab ve Esmal Hsna ilikisi Tanrlk iddiasn kovma zikri La havle ve la kuvvete illa Billh hali Hiliimi yayorum demek Akl+iman ve vehmin zulmeti+eytan mcadelesi Vehmin zulmeti+eytan sizde baarl m? Allah yan sra tanr edinme ayeti ile nerilen Hz. demin tvbesi; bir bekleyi Hz. Yunusun tvbesi; bir aray Rasulullahn tvbesi; bir duru Sbhanallahi ve bihamdihi Tm talepleri ieren dua ve yakar

74

Ylmaz DNDAR

Sen Tanr msn? notlarna byle balamtk: slamiyette tek bir tesbit, tek bir cmle var; Kelime-i Tevhid; La ilahe llallah. Bu cmle, baka bir ey yok! Hatta o cmle nihayet yle bir yere geliyor ki; nokta. Hazreti Ali radyallahu anhn buyurduu gibi aslnda ilim bir nokta. Ama o nokta oaltlp, geniletilince bu bir cmle: La ilahe llallah. Eer bu cmle iyi fark edilmise, her ey onunla ok ilikili olduu iin hayat onun stne bina etmek kolaylar. Ama o bir cmleyi fark etmemise, inann ki insan hep teferruatla urar! Bu yzden, hep o bir cmleyi tekrar etmeye alyorum! O bir cmleyi fark etmeden bu hayattan gitmemiz dilense, mmknd! Ama Rabbim fark etmemizi diledi. Aksi halde insan kendisini ok dindar zannedip hep teferruatla urard! Ama o cmle te o cmle... Hep o cmle Bu paylamlar okuyan ve dinleyenlerin tasavvuf bilgisi ok yksekse, bu yksek tasavvuf bilgisi nedeniyle onlar, ele aldmz her konuyu hemen Vahidiyet noktasnda grmek isterler, o noktadan bir deerlendirme beklerler. Bu anlatlanlar sanki Vahidiyet Bilgisine tersmi gibi olunca da zihinlerde eitli sorular oluur. Cmlelerimiz sanki Vahidiyet noktasndaki Teklie tersmi sanlnca ok doal baz sorular oluuyor. Ama unutmamak lazm ki, konularn hepsini Vahidiyet Bilimini yanstacak ekilde anlatmak mmkn deil! Eer her ey yle olsayd uanki hayat olmazd. uanki manzaraya baktmzda manzara Vahidiyet Birliini gstermiyor ki, kesreti gsteriyor! Bunu dikkate alarak anlatmak, yle dinlemek, yle okumak yazmak lazm ki, zihinlerde ikileme yol aacak sorular retilmesin! Onun iin anlatlacak konular kategoride dnmeye alalm, nk sras geldike o balklar ele almaya alacaz. Birisi manzara: Grnen hal nedir? Sanki dardan seyreden birisinin grd bir manzara varm gibi, o manzaray anlamak. Gzleyen birisi grdn tarif ediyormu gibi bu manzaray bir analiz etmek. nk dardan bakan grdklerini, manzaray tarif eder. Manzarann iinde olmad iin Vahidiyeti deil de grdn syler, manzaray ortaya koyar. te biz imdi zellikle manzaray ortaya koymaya alyoruz! Ama biz manzaraya bakarken, henz manzaray ortaya koymaya alrken, hemen iin hikmeti dnlrse Vahidiyet devreye girer, Vahidiyete vaktinden nce kap alm olur! Bu durumda acaba neden, nasl byle oluyor? gibi sorular sizi esas konuyu kavramaktan uzaklatrabilir! Bu yzden olaya aamada yaklayoruz: Manzara: nce yalnz manzaray grelim, ortaya koyalm. Sonra neden yle? deyip hikmetini, sonra da iin yntemlerini ele alalm! O manzaray var olan

Sen Tanr msn?

75

hikmet erevesinde nasl deerlendiririz ve bunun yntemleri nedir, onu anlamaya alalm. Ama nce; bu manzaray net ve ayn pencereden bakar ekilde grebilmemiz lazm! Nedir o pencere? Kelime-i Tevhid penceresi, La ilahe llallah penceresi. Manzaraya bu pencereden birlikte, ayn eklide bakyor hale geldikten sonra, dier konular daha kolay ele alacamz sanyorum. imdi baz nemli hususlar bir iki cmle halinde hatrlayalm. Bu yolda, bu konuda insan motive edecek nemli ey, esas tela cehennem korkusudur. Bunun altn izmitik. Her ey aslnda o bir cmle demitik ya, ite o cmle erevesinde alnacak tedbirleri, konulacak hedefleri motive edip canl tutacak nemli ey cehennem korkusudur! Bunu tekrar tekrar ele alacaz. Ama konuya balarken vurgulamak istiyorum ki; bu ie balarken kiideki cehennem korkusu ok nemlidir. Balayabilmek iin, cehennem duygusu, korkusu ve tela ok nemlidir! Eer bir kiide cehennem korkusu ve tela yoksa ii kolay baaramayacaktr, belki de hi baaramayacaktr! Bunu ok nemsemek gerekiyor. -O korku yoksa onun iman yoktur, diyebilir miyiz? man yoktur demek ok kolay deil, daha dorusu onu birisi iin sylemek kolay deil, byk iddia olur. Evet ama, yle sylemek ok kolay deil. Yani yle olanlara sizin imannz zayf demek kolay deil. Ama insan bunu kendisine diyecekse olur. nsan bunu kendisine rahatlkla diyebilir! Ki; ben kendime yle sylyorum: Demek, cehenneme yeterince inanmyorsun! diye sorguluyorum, yle sorgulayarak ulatm bir nokta zaten. Korkmak gerekiyor! Bu ok farkl ve nemli! Kuran- Kerimin bahsettii Allah korkusundan, o korku kelimesinden korkmamak ve hatta onu sevmek ok nemli! O noktaya gelebilmek iin de balang cehennem korkusudur. Bunun iin nce cehenneme iman etmek gerekiyor. Ancak o zaman, insan ben cehenneme, cehennemin varlna yeterince inanmyor muyum? diye kendini sorgulayabilir. Cehennemde bama geleceklere yeterince inanmyor muyum? diye sorgulanrsa; o sorgunun getirecei korku, o korkunun getirecei mttaki olma ve mttakilikte ileri gidilirse oluacak mukarrebun olma yolu o zaman alr. Ama balang cehennem korkusuyla ve onun getirecei mttakilikle ilgilidir! Bunu ok nemsemek gerekiyor... imdi yine insana, ama biraz farkl bakmaya alacaz. nsan; Halifetullahtr ve bir Esmal Hsna kompozisyonudur. Halifetullah olmas ve Esmal Hsna kompozisyonu oluu nedeniyle de bir zellii vardr; onda

76

Ylmaz DNDAR

bir Rab vardr, Rab gc, Rab nuru vardr. nsandaki o Esmal Hsna kompozisyonunun bir patronu var; Rab! O Esmal Hsna kompozisyonunu hkimiyeti altna alm bir emsiye var; Rab emsiyesi! nsanda byle bir yap var. Evrenin yaps nasl, bir de evrene bakalm: Evrene/kinata baktnz zaman da, yani efal lemine baktnz zaman da tamamen Esmal Hsna! Ve o Esmal Hsna Rububiyet emsiyesi altnda, Rab ynetimi altnda! nsanda da ayn evrendeki gibi, ama kltlm, ok kltlm, hatta insanlara gre de miktarlar deitirilmi bir kompozisyon var. nk farkl insanlar kacak! Evet, byle bir Esmal Hsna kompozisyonu ve o Esmal Hsna kompozisyonunda da, o kiiye ait bir Rab var! te, kii kendisini tanmaya baladnda bu Rabbn zelliklerine sahip kp BEN diyor! Buras ok nemli: Bir Esmal Hsna kompozisyonu ve bu Esmal Hsna kompozisyonunun yneticisi/patronu var, o Esmal Hsna kompozisyonunu emsiyesi altnda tutan Rab var, Rab gc var! Kii bunu hissettiinde, bu gce sahip karak kendisini takdim ediyor; ben gryorum, ben duyuyorum, ben sylyorum, ben biliyorum, ben g sahibiyim diyerek bu kompozisyona ve buradaki Rabba sahip kyor; suiistimal ediyor! nsan oluturan esma terkibindeki Rab gcn suiistimal ederek kullanmak tanrlk iddiasdr! Kii bu gc hissedip de BEN dediinde, bu erevede oluan iki BEN vardr, bu iki BENi kartrmamak gerekiyor! Bu iki BEN kartrld zaman bu yolda iin iinden kmak kolay olmaz. Birinci BEN, kiinin kendini anlatrken kendisinde bulunan Rabba, Rab gcne sahip kmas ve ona BEN demesidir: BEN varm. Benim mstakil aklm var, benim mstakil iradem var, benim kendime ait bir gcm var deyip onlara sahip kp tanrln ilan etmesidir, aslnda La ilahe denilen tanrlk budur! Buraya ok dikkat edelim. Eer kii La ilahe derken Esmal Hsna kompozisyonuna ve onun Rabbna [kendindeki Rab gcne] sahip kan haliyle evresine bakp, evredeki putlara La ilahe diyorsa, bunun ok bir anlam yoktur, bu marifet deildir, bu balangtr! Neden marifet deildir? nk dardaki putlarn tamam, BEN varm diyerek kendindeki Rab gcne sahip kan kiinin ilan ettii esas tanrnn oyuncaklardr! Asl tanr ortada dururken, oyuncaklar olsa ne olur, olmasa ne olur? Eer kii La ilahe derken tanrnn oyuncaklarn kastederek ben onlar Allaha e komuyorum diyorsa ne nemi var ki? Kiinin kotuu en nemli e, Allahn zelliklerine sahip kan halidir; kendisidir. Biz buna A Takdimi BEN dedik!

Sen Tanr msn?

77

O tanr kiinin kendisidir! Kendisi derken kast edilen iki halden birisi, Rabba sahip kan kendisi! Rabba BEN varm, Rabbn gcne, benim gcm diyen ve onu suiistimal eden kendisi. Bu idrakn Allahla ilikisi nasldr, ona bir bakalm. zellikle Allahla ilikisi diyorum ki bizi de iine alsn, bizi de kapsasn. Tanryla ilikisi desem, tanr ve tanrlk bizden uzakm gibi dnp, kendimizi onun dnda sanabiliyoruz. Halbuki deiliz! Bakn onun Allahla ilikisi nasl? Gc yettii eyleri yapyor ve hi Allah hatrlamyor. Ama gcnn yetmedii, bunald yerde Allah aklna geliyor, o zaman ii ona havale ediyor! Fark ettiniz mi, ne kadar byk bir suiistimal var! Demek ki, her eye gc yetse hi Allah hatrlamayacak! Ne zaman kendi gc yetmedi, o zaman aklna Allah/yardm istemek geliyor ve o zaman Allahtan istiyor. Ama nasl istiyor? Sipari vererek! Kendi gc neye yetmiyorsa onu tarif ederek sipari veriyor, st tanrdan yardm istiyor: Ben buraya kadarn yaptm, sonrasna gcm yetmiyor, onu yle istiyorum ve onu senden istiyorum diye tarif ediyor ve buna da dua diyor! Fark ettiniz mi? Aslnda bunu dua diye yapann tanrln ilan eden olduunu, gc yetse o siparii vermeyeceini fark ettiniz mi? Bu yzden, ltuf ve mekr ok nemlidir. Baz kiiler vardr; onlarn her ii ok yolunda gider!? Ve insanlar ok yanl biimde onlarn shhatlerine, evlatlarna, varlklarna hayran olurlar, biz bu kadar dinle megulz, skntdan kurtulamyoruz. Adamn dinle diyanetle ii yok, tuttuu altn oluyor derler. Bir dnn; eer o kiinin bu salk shhati, evlat, servet ve gc ona Allah unutturmusa, o kii her ii hallediyorsa, bir st tanr olarak grd Allahtan yardm bile istemiyorsa, o Allah hi hatrlamaz ki! Hayat boyunca Allahtan perdeli kalr ve ite mekr budur. Onun mekr olan bu haline bakp da yanl bir imrenme olmamas gerekir! Bu konuyu ileride dua bahsine monte edeceiz. Burada anlatmak istediim; Ben varm diyerek kendisini takdim edenin Allahla ilikisi. Kendi Esmal Hsna kompozisyonuna ve o kompozisyonun Rabbna sahip kann ona ait bir veri taban vardr, onu o veri taban ayakta tutar. Eer ie hikmet gzyle bakarsanz, bunun byle olmak zorunda olduu grlr. Aksi halde bu hayat olmaz ki! nce manzaray greceiz, sonra da hikmet ve yntemlere bakacaz demitik. Hikmetine hafif gz, kulak verdiinizde, bu kiiyi bir su iliyor gibi dnemezsiniz, bu yaantnn gerei odur. Hatrlarsanz Hazreti demden rnek vermitik, o rnei daha detayl olarak ileride greceiz. Evet, tanrln ilan edenin kendine ait bir veri taban var ve bu veri taban ok nemlidir! Neden nemli? nk biz

78

Ylmaz DNDAR

mcadelemizi bu veri tabanna kar yapacaz, mcadelemiz onunla! Bu veri tabann yok etmek ve onun yerine baka bir veri taban oluturmak gerekiyor! te o zaman da yntemler devreye giriyor. Kiinin, Esmal Hsna kompozisyonuna ve onun patronu olan Rabba sahip kp bunlar benimdir demesi de aslnda bir vehimdir, ama kendisinin oluturduu bir vehimdir, bir suiistimaldir. nk iin aslna doru gittiimizde greceiz, yaratlan birim de bir vehimdir, yani siz de bir vehimsiniz! O halde karmzda iki tane vehim var: Birisi, esas yaratlan Esmal Hsna kompozisyonunun bir birimmi gibi gzkmesi. Ona ileride holografik evren anlayyla bakacaz. te o gzkme bir vehim. Dieri, o gzkene sahip kp, ben varm, g bendedir deyip bamszln ilan eden, ona BEN diyen vehim. kinci sylediimiz vehim vehmin zulmeti, vehmin suiistimali olandr. Bu vehmi suiistimal ediyor! Allahn yaratt vehimden yararlanarak hakikati/vehmi kavramaya gidecekken, o vehmi suiistimal ederek bamszln ilan ediyor! te bu; vehmin karanlk yandr, vehmin zulmetidir! Bu yolda olup da; bir yerde takldm, yle bir dokunsalar hemen yol alacam noktasna gelmi kiinin arabasnn tekerinden ta ekecek, arabasn hemen hzla ilerletecek nokta ite burasdr, budur: Bu iki vehmi net olarak birbirinden ayrmas, fark etmesi ve gereini yaamasdr! Bunun fark edilmesi, biraz nce bahsettiim tanrnn yok oluu demektir! Esmal Hsna kompozisyonuna ve Rabba sahip kp BENlik ilann yapan tanr var ya, onun yok oluudur bu! Zaten nce o yok edilmelidir! nce tanry yok etmek gerekiyor. O tanry yok etmeden btn kaplar kapal! Btn kaplar... Saltta mirac kapal bir kere! Tanrya mirac olur mu? Bize bu konuyu fark ettirecek surelerden birisi nirah Suresidir. Bu tanrdan kurtulmamz iin Zelzele Suresi de iyi bir yntemdir, ama biz imdi nirah Suresine biraz bakalm. Euz billahi mine eytanir racim, Bismillahir Rahmanir Rahiym. Elem nerah leke sadrak; ve vdana anke vizrakelleziy enkada zahrak; ve refna leke zikrak. Feinne mel usri ysran inne mel usri ysra. Feiz ferate fensab ve il rabbike fergab. Sadakallahul aziym. Biz senin gsn amadk m, basiretini geniletmedik mi? Belini bken yk zerinden almadk m? Belini bken ykn bahsettiimiz tanr olduunu dndnzde sure daha manal ve daha doru kavranabilecektir. Biz senin gsn amadk m? Yani basiretini ap geniletmedik mi? Tanrlk ilan ediyor oluunu sana fark ettirmedik mi? Ve belini bken yk almadk m; o tanry, o tanrl almadk m? Nmn ykseltmedik mi?

Sen Tanr msn?

79

Buradaki nam, tanrlara ait dnyadaki namlar deil. Eer sendeki o tanrlk kalkarsa, Allaha ait namdan byk bir nam olabilir mi? Dolaysyla namn ykseltmedik mi? derken insanlar arasndaki mevkii ve itibarn ykseltmedik mi? gibi dnmemek lazm! O tr itibarlar, tanrlara ait veri tabanlarnn itibarlardr. Bir kii hakikatini fark ettii zaman onun nam ykselmi olur. nk o zaman nam hls Suresiyle ilikili olur. Ksaca Fetih Suresi ilk ayetinde fark etmemiz gereken bir baka eyi paylaalm: Euz billahi mine eytanir racim, Bismillahir Rahmanir Rahiym. nna fetahna leke fethan mbiynen; liyafira lekellah ma tekaddeme min zenbike ve ma teahhara ve ytimme nmetehu aleyke ve yehdiyeke sratan mstakymen ve yensurakellah nasran aziyza. Mealine ve fetihle ilgili bilgiye baktnzda; fethin feth-i zulmani ve feth-i nurani diye iki eklide tanmlandn greceksiniz. Bu nurani fethin yaanmasndan nce fark edilmesi gerekiyor, onun ne olduu bilinmeden o yaanamaz! Ama onun fark edilmesi iin de nce bir eyin fark edilmesi lazm, o nedir biliyor musunuz? Feth-i zulmani! Feth-i zulmannin ok iyi bilinmesi lazm. Feth-i zulman nedir, hi merak ettiniz mi? Belki de feth-i zulmani iindeyiz de fark etmiyoruz, ne dersiniz? Bizde feth-i zulmani yok zannederek, onu bizden te zannederek perdeleniyoruz belki de!? Dikkat edin; biraz nce bahsettiim tanr var ya, o tanrnn tm marifetleri, tm ileri feth-i zulmanidir. Eer bir kii kendisindeki Rabba sahip kar, g bendedir derse, hatta bir de onun yetenekleri kuvvetlenir ve baz srlar da renirse, onun yakalam olduu g zulmandir! Eer o bir fetihse o feth-i zulmanidir! Eer bir kii tasavvuf adna bile olsa kendisindeki o tanrya bir g kazandrmsa ve onu da marifet zannediyorsa o kii bir girdap yolundadr! nk edindii o g tanrya ait gtr, o yetenek tanrya kazandrlan yetenektir. Daha dorusu o, kendisinde bulunan Rabbn stn yeteneklerini fark edip onlara sahip kmaktadr! Bylece o, feth-i zulmaninin bir modelini yaamaktadr! Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin retmi olduu bir dua var: Allahmme edn mnen la yartedd ve yaknen leyse badeh kfran. Allahm imanm yle artr ki, srekli ykselsin. Hani grafiklerde srekli yukar kan izgiler olur ya, kr yoktur, pik aa inmez, onun gibi; imanm ite yle artr, hep ykselsin. Bana yle bir iman ver, gittike ykselen bir iman ver, veriver Allahm... Ve bana yle bir yakn ver ki sonunda kfr olmasn; yani senin hakikatini anlayabilme yeteneimi yle yap ki, yle bir halle ver ki, o yetenekten sonra bana kfr gelmesin. Allahmme edn mnen la

80

Ylmaz DNDAR

yartedd ve yaknen leyse badeh kfran; geri dn olmayan bir iman ve sonu kfr olmayan bir yakin ver Allahmm. Demek ki, yakin elde etmek tehlikeli! nk sonu kfr olabilir! Nasl? Eer bahsettiimiz tanr o yakine sahip karsa bu kfrdr ite! Yakin elde etme bilgisine o tanr sahip karsa; bu sonunda kfr olan bir yakindir. yleyse, btn mesele o tanry iyi tanmak ve o tanrdan kurtulmak! nsan kendi ilan ettii tanrl dnd zaman, Kelime-i Tevhidin manas ok daha anlalr hale geliyor. La lahe; tanr yok illa Allah! imdi kendime sylyorum: La ilahe; kendini tanr ilan etme! Tanr yok; kendindeki Rabba sahip kma, kendindeki Rabba BEN diyerek bir bamszlk ve kiilik verme! La ilahe; yle bir ey yok illallah: Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin yapt okuma [kra] budur! ok nemli okuma budur; La ilahe: Kendindeki Rabba sahip kma, ona BEN diyerek bamsz bir kiilik verme! yle bir ey yok! lla Allah! La ilahe derken onu ileriye/darya bakarak sylerseniz, neticede Allah derken de ileriye bakarsnz: Tanrlar sildim, hibir tanr kabul etmiyorum, onlarn yerine Allah kabul ediyorum dersiniz. Oysa onu kendinize dnk sylemelisiniz; Allahm, BEN bende var olan Rabba tanrlk gc vermeyeyim, byle sylemek gerek. Bakn bu da ikinci BEN. Buradaki BEN kelimesi tanrlk iddias iermeyen BENdir ve bunu sylemenin bir sakncas yoktur. Dieri, yani tanr olan BEN tehlikelidir. O tehlikeden kurtulmak iin duasn da Efendimiz retmitir: Allahmme ahricniy min zulmatil vehmi ve ekrimniy bi nuril fehmi Bende var olan Rabba tanrlk gc vermeyeyim Allahm; beni o suiistimalden kurtar Allahm; La ilahe llallah. Bu idrakla dndnzde La ilahe llallah Kelime-i Tevhidinin zikri ok nemli olur. Nefs mertebesindeki her yolun, her aamann ok nemli bir anahtardr La lahe llallah. zellikle talib iin! Eer kii tanrsndan kurtulmak istiyorsa La ilahe llallah Kelime-i Tevhidinin zikri ok nemlidir! Bu zikir nasl yaplr? Bu sylediklerimizi dnp tefekkr ettiin zaman, BEN derken ilan ettiin tanry bulacaksn! Ve o tanrnn veri tabanndan kurtulmak iin, o tanry dnerek, ona La lahe diyeceksin, sen yoksun! La ilahe, illallah diye diye Hatta bu hali kuvvetlendirmek ve beyni buna altrmak iin, kii nefesiyle de kendisine yardmc olabilir, nefesiyle o tanry kovabilir! Nasl m? Nefes vererek; La ilaheeee; o yok/sen yoksun diyoruz. Sonra, var olan hakikati dnp llallaaah diyerek aldmz nefesi tm hcrelerimize ekiyoruz: Var olan hakikat; llallah! O tanr, o iddia yok; o

Sen Tanr msn?

81

La ilahe! Bunu bu ekilde, dncesinin younluuna ve sresine gre bir defa, iki defa, be defa... sylemek, bu yolun talipleri iin ok nemli bir genel zikirdir; La ilahe llallah! Bu yolun her aamasnda, o halin kendine ait dnce tarzyla bu sylenir, bu yzden btn aamalarda nemlidir. Ama en nemlisi, ilan edilen tanrnn gnderilmesi iindir, ilan edilen tanrnn yokluunun salanmasdr! nk ilan edilen tanrnn yokluunu saladnz zaman, ancak o zaman siz hiliimi yayorum diyebilirsiniz: Bu ok nemli bir detaydr! ok sk kullanlr ama hi olmak ok baka bir eydir! Hi olduunuz zaman hiliinizi nasl syleyeceksiniz? Hilii yaamak; nce tanry yok etmektir, nce! Tanry yok etmeden hiliini yaadn zanneden de bir tanrdr: O hiliini yaadn sanan tanrdr! Hilik ne zaman mmkndr? Ancak siz sizdeki tanry/tanrl yok ettiiniz zaman! Siz o zaman hiliimi yayorum diyebilirsiniz. Bakn bunu neden vurguluyorum? nk dlen bir hatadr bu. Birisi var ve o ben hiliimi yayorum diyor! Ben hiliimi yayorum, yokum diyen biri var! Bu insan ikileme drmez mi? Bu cmleyi ancak gerek yaratlan yap, Esmal Hsna kompozisyonu olan syleyebilir, yani ancak o ben hiliimi yayorum diyebilir. nk o Esmal Hsna kompozisyonu ve kendisindeki Rabba tanrlk vermiyor, o vecceht vechiye deyip teslim olmu! Vecceht vechiye demi, kader srrn kavram, bu yzden la havle ve la kuvvete illa Billah hayat tarz haline getirmi ve o haliyle BEN diyor! Oradaki BEN tanrlk iddias deildir, o hiliini yaar! Neden? nk o, tanr olarak ilan ettiini yok etmi; onun tanrlk iddias artk yok! te onun yokluudur hilik! En nemli hilik budur! Bu hilik olmadan bu yol balamaz, nefs mertebeleri balayamaz! nk o tanr neyle megul olursa olsun nefs-i emmarededir, buna ok dikkat etmek lazm! lan edilen tanrnn nefs mertebeleriyle ne ii var! lan edilen tanr ancak nefs-i emmarededir. O tanr tasavvufla da megul olabilir, baka bir eyle de! slamiyetle veya Hristiyanlkla veya hibir eye inanmamakla da megul olabilir! Fark etmez, onun hali nefs-i emmaredir. Megul olduu ey farkl olabilir, ama hali nefs-i emmaredir. Nefs-i levvame; tanr rahatszldr! Kii nefs-i levvameden itibaren o tanrdan kurtulacak, kurtulmaya balayacaktr. Bu manasyla oradaki o rahatszlk aslnda iyi ahlakla ilgili bir rahatszlk deildir! Biz fiillerle ilikilendirip onu iyi insan olamama rahatszlna dntryoruz, yanlyoruz. Niye? yi insan olunca tanrlktan kurtulunacan dndmz iin! Oysa iyi insan tanrlndan kurtulmamsa, iyi insandan o sonular kmyorsa, iyi insann creti yalnzca aferin almaktr, cret odur; aferin. ok iyi insan,

82

Ylmaz DNDAR

ok kibar insan, ok nazik insan, bu kadar! Eer elde edilen eyle tanrlktan kurtulma sonucu olumuyorsa bo! Dolaysyla, btn mesele o tanrdan kurtulma sonucuna ulamak! Bakn az nce bahsettiim Esmal Hsna kompozisyonu olan birim kendindeki Rab gcyle kendisini tanmaya, ifade etmeye baladnda, dnr. Allah onu dnd ve dncesinde yaratt ya, ayn eyi o da yapyor, o da dnyor. Onun, kendini oluturan esma kompozisyonuna ve ondaki Rab gcne sahip kmadan kendini dnd haline B diyelim. Neden B diyoruz? Bismillahir Rahmanir Rahiymin, Ament Billahinin, Ament Bilkaderinin Bsi; yani B hakikatinin Bsi olduundan yle isimlendiriyoruz. Onun bir hali bu. Dier hali Asidir; kendini dnrken, kendisini ifade ederken Allahtan mstakil bir yap dnmesi onun asi halidir, biz o yapya A diyoruz. O da asi kelimesinin Asdr! Asi; vehmi suiistimal etmi, vehmin zulmetinden yararlanan yap demektir. Bilelim ki sistemin ierisinde A diye byle bir yap yok, ama manzara byle! Biz manzaray anlatyoruz ya, manzara byle! Neden byle? O da iin hikmetidir. Peki, bu halden nasl kurtulunur? O da yntemleri karmza karr. Hikmeti ve yntemlerinden nce manzaray ok iyi fark etmek ve manzaraya ayn pencereden bakyor hale gelmek gerekiyor! Bu yzden nce hep manzara! Manzarada iki BEN var: Birisi bu Asi ben. O yap ben varm diyendir! B hakikatiyle yaratlan birimdeki Rab gcne sahip kp, benim bir gcm var, benim kendime ait bir aklm, bir iradem var diyen! Bu yap, ben tanrym demektir, o hal ite budur. Baka hibir ifade tarz yok bunun! Tanrln ilan ettiinin farknda olmayabilir, bir st tanrya inanyor, ona Allah diyor olabilir, bu dorultuda bir kadere de inanyor olabilir, hi nemli deil! Onun inan ament kaderidir, B yapnnki ise Ament Bil kaderi idrakdr! Bu ament Allahi diyor, B yap Ament Billahi diyor. kisi birbirinden ok farkldr! Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem tebliini yaparken gruptan birisi kalkp; ben Senin Rasul olduuna inandm. nk sen bize eskiden gelenleri anlatmyorsun. Eer sen eskiden gelenleri tekrar etseydin ament Allahi derdin, sen ament Billahi diyorsun diyor. Bu mthi bir ey: Onun, Rasulullah dinlerken bunu fark ediyor olmas mthi bir ey! Efendimizin Ament Allahi idrakn anlatmadn fark ediyor! Hatta bu adan bakldnda insanlar temel baz inan kalplar iinde ele alabiliriz. nsanlarla ilgili hayattaki temel inan alternatiflerine bakalm: Bir alternatif u: Kii ateist olabilir. Eer ateistse, hibir inanc yoksa, inanma ihtiyac

Sen Tanr msn?

83

duymuyorsa, onun iin Emir yleyse, yle denmise, yle dilenmise; o kii oluturduu dnyann tek tanrsdr, kendinden baka tanr kabul etmez! Yaad kendi dnyasnda, gc yettii her alanda tanr odur! ok korkun! Byleleriyle dost olanlar varsa, o dostluk, o hal ok korkun, Allah muhafaza etsin! O baka hi tanr tanmyor, gerekten, tek tanr kendisi! Bir dier alternatif: Kii bir eye inanma ihtiyac duyabilir. Tanrln ilan etmi kii eer inanmaya meyilli ise, yle bir ihtiya duyarsa bir eye inanr. tede beride, uzakta bir tanr ilan eder, kendi dnyasnda, kendi oluturduu kapasite ierisinde bir tanr ilan eder, ona inanr. Dikkat edin, onun ilan ettii dnyann Allahn yaratt hakikatte, o mekanizmada yeri yok! Bu kii bir tanrya inanmak istedi, hakikate deil ki. nand, sonra ne yapar? Kendi dnyasnda ilan ettii, inand, oluturduu o tanry ynetir, onu o ynetir; o tanrnn neye kzacan, ne zaman kzacan, ne yapacan hep kendi belirler! stedii zaman ona ynelir, istedii zaman ynelmez. Bulunduu toplumda ona bir isim veriliyorsa o da o ismi verebilir. rnein, ona Allah deniyorsa, tede beride oluturduu bu tanrya o da Allah der, ama onu kendi ynetir. Kuran- Kerimde eitli neriler, sakndrmalar, gnahlar, helaller, haramlar vardr, ama o yle ey olmaz der, yle olsa da olur gibi yorumlar yapar, ileri kendi ynetir! Aslnda, kendisi oluturup inand o varla Allah dese de onu o ynetir. Bunu neden bastrarak sylyorum? Bir eyi gstermek iin: Tanrl! Kendini tanr ilan ettii iin Allah bile kendince o ynetir. te bu kadar aktr ki cehennem budur, cehennem bunun ismidir. Cennet nedir? Allaha ait hakikatin yaayaca boyutun ismi cennettir. Neyle megul olursa olsun, tanrlarn gidecei yerin ismi cehennemdir. Ne kadar A o kadar cehennem! Bunun hi bir ka yolu yok! Bir baka alternatif, bu da tasavvufla megul olsun. Ama bunun da tanrs var, asi yan bunda da var. rendi ki tede beride bir Allaha inanmak yanl oluyor, ayp oluyor! yleyse; O zmde, iimde, hakikatimde! Allah kendi ilan ettii o tanrnn zne, iine, hakikatine alr. Allah bende, o hakikat iimde der. Onun Bende dedii hali var ya, ite o tanrdr! Bu tanr daha sonra kendisinin bir Esmal Hsna kompozisyonu olduunu renir, o zaman da; aslnda ben bir Esmal Hsna kompozisyonuymuum der. Hep birisi var, o var! O Esmal Hsna kompozisyonu, ama kendisi [tanrl] durur. Peki, Allah nerede? Darda, tede demek ayp ya, bu yzden O onun iinde artk. te Zelzele Suresinin de bahsettii gibi, yle bir tanma olur ki bunlarn hepsi dar kar!? Buraya kadar anlattm halin de nefse

84

Ylmaz DNDAR

zulmdr, nefse zulm budur. naAllah nefsi detayl grme frsatmz olunca, onun Rububiyet mertebesinden dorudan gelen nasl bir nur olduunu daha iyi idrak edeceiz. te ona ve gcne sahip kp; ben varm, benim gcm demek, nefse zulmdr, nefse zulmetmek budur. Fatr Suresi 32. ayette grup insandan bahsedilir: nde/nc yani mukarrebun olanlar, mutedil yani ortada olanlar ve bir de nefsine zulmedenler. O ayette; Biz kitab bu gruba; nde olanlara, mutedil olanlara ve nefsine zulmedenlere emanet ettik denir. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem bu ayeti yorumlarken; bu grubun da cennete gideceini syler. nde olanlarn, mutedil olanlarn ve nefse zulmedenlerin hepsinin cennete gideceini syler. Nefse zulmedenlerin cennete gitmesi hususunda alimlerin bir ksm; nefse zulmedenler cennete gitmeyecek der. Dier bir ksm Rasulullah dediyse gidecektir der. Her iki gr de dorudur. zellikle bu yolda olan limlerin farkl sylemleri o kadar nemli bir avantajdr ki! Ama kii o farklara bakp da blnrse A haline der. nk blnmek Ann iidir! Farklara bakp, farklardan yararlanarak tek hkm karmak ise Bnin iidir. Birletirmek ve Tevhid Bnin ii, blmek paralamak Ann iidir. limlerin bu konudaki her iki yorumu da dorudur. Bir kii Fatr Suresi 32 ve 34. ayetlerde bahsedilenler dnda kalan bir nefse zulm iindeyse, o tip nefse zulmedenler cennete gitmeyecektir, bu doru. Ama bir kii Fatr 32 ve 34de muhatap alnan nefse zulmedenler grubundaysa, yani Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin bahsettii nefse zulmedenlerden ise o kii cennete gidecektir, bu da doru! nk Efendimiz SAV bu ayeti byle yorumluyor! Korkmak gerekiyor ve ie cehennem korkusuyla balamak gerekiyor demitik. 7. tefekkr emamzda Cehennem herkesin, her eyin gzergh zerindedir ayeti var, grdnz m? Onu inceleyin ltfen. Demek ki cehennemden gemek kesin! Bu yzden, ben zihnimden cenneti sildim, onunla uramyorum. nk onunla uramak cehennemi unutturuyor! Garanti olan cehennem ve dieri ihtimal, ihtimalle niye uraaym? Bu yzden onu bir kenara braktm. Garanti olan cehennem, nk o gzerghmzn zerinde! O zaman beni alacak tela ben cehennemde ne yapacam? tela olmaldr! Ben cehennemde ne yapacam tela, sahabe teladr. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem onlara anlatrken, aralarnda cenneti parsellemiyorlar, hi yok yle bir ey! Ancak Efendimiz; ayak sesini duydum cennette, seni grdm cennette diye mjdeler veriyor, ama onlar bir cennet paylam iinde deiller, yle bir ey yok. Tek telalar var; biz cehennemde ne yaparz? Biz cehennemde ne yapacaz? Biz cehennemden kurtulabilecek miyiz? Bu sahabe teladr ve o tela nemlidir.

Sen Tanr msn?

85

Tefekkr emas 7

Fatr 32 ve 34de bahsedilen nefse zulmedenler gzerghta olan bu cehennemde bekleyecekler. nk A varsa, o tanr bulunduu srece cennet mmkn deil! Neyle megul olursa olsun cennet tanrlara kapaldr! Byle baknca, ben cehennemde ne yapacam tela, ben bu tanrdan nasl kurtulacam telana dnr! O telatr ki sizi cehennemden kurtarr! Bu yzden cehennem korkusu ve tela ok nemlidir. Eer kii cennet rehavetine derse, cennete gideceini sanan tanr olur; cehennemde kalr. nk cennet tanrya kapaldr! Cennet; hls Hayat Dngs diye izdiimizin halidir. Hazreti dem o haldeyken cennetteydi. Bir yasa inedi, ben inerim dedi, o ineme gcn bulduu an kendisindeki Rabba sahip kt, bu hale dt; ite o da cehennem: Dnya hali! Tanrln ilan ettiin an cehennem, tanrlk yoksa cennet! Tek gerek bu; tanrlar cehennem, tanr yok cennet! Tek cmle var demitik ya, ite: La ilahe; tanrlar yok, illallah! Fatr Suresinde bahsedilen nefsine zulmedenler cehennemde beklerken onlar bir tasa kaplayacak; biz dnyadayken bu kadar uratk, sorulduu zaman o iimizde dedik, bu kadar uratk; ektik, saydk, yattk, kalktk, a kaldk, koturduk... Ne olacak halimiz, cehennemdeyiz? diye bir tasa olua-

86

Ylmaz DNDAR

cak. Efendimiz bu nefse zulmedenler iin bir sre sonra Allah rahmetiyle merhametiyle onlarn noksann telafi edecek diyor. Yani onlarn tanrsn yok edecek! Bylece, o klf kalknca hal cennet haline dnecek. Ve Efendimiz devamnda; Fatr Suresi 34de hamd, bizden tasay kaldran Allaha aittir diyenler onlardr diyor. Onlardan o tasa kalknca rahatlayacaklar ve byle diyecekler. Ayet ve hadislerde mjdelenen/muhatap alnan nefse zulmedenleri grm, anlam olduk. Onlar bu noktaya, tanrdan kurtulmu bu hale son nefeste de gelebilirler. Bir insann son nefesi o kadar nemlidir ki! Biliyorsunuz, bir insan nasl yaarsa yle lr, nasl lrse yle dirilir. Eer kii tanrdan kurtulma gayretiyle yaarsa, son anda, son nefesinde ne olur bilemeyiz ki! nk o anki duygular, vcudun o anki fiziksel imknlar ok, ok farkl! Bir anda bu tanrdan kurtulmu olarak gidebilir! Son nefes o yzden ok nemlidir. Aslnda son nefes udur: Son nefes; yaantnn zetidir, senin nasl yaadnn kompozisyonudur, o romann zetidir! Hayatta karlalan inan alternatiflerini sylyorduk ya, son alternatif kiinin bu tanrdan syrlm olmasdr. te o zaman bu Esmal Hsna kompozisyonunun etrafn hi grnmeyen bir BEN kaplar ki; o BENin hi bir iddias yoktur, yok/yoksuldur o! Neden yoksul? Bahsettiimiz tanrdan yoksul! O halin bir dier ad fakrdr; tanrlk yok! Onu pastanelerdeki keklere benzetmitik. Keklerin stn ince bir filmle kaplarlar, kek ambalajdadr ama olduu gibi gzkyordur, ambalaj yok gibidir! te kekin stndeki sanki yok gibi olan bir BENdir o! O kek o haliyle ambalajszln; hiliini yayor. Ambalaj var, ama yokmu gibi prl prl duruyor. O ambalajdan gzken tamamyla kektir! Kekin her trl knts, hali gzkr! Tanrlktan kurtulmu, yoklam o BENden gzken aslnda nedir, bakn: Onun gren gz, tutan eli, syleyen dili BEN olurum. Gzken Odur. Ayn o kekin gzkmesi gibi! Bu hal la havle ve la kuvvete illa Billh halidir. Daha nce, tanrlk iddiasndayken de onun gren gz O idi? te btn mesele burada! Yine O! Ama bu tanr brakmyordu; ben gryorum diyordu. Bilen beyni O! Ama bu tanr yle kaln bir ambalaj ki, ambalajdan O gzkmyor, ben biliyorum diyor. te tanr o! Ondan kurtuldunuz; o cennet halidir. Sonrasnda, ilerlenirse bu halden de kurtulmak var... Fenafillah tabirini duyarsnz, onu Adan kurtulmam biri sylyorsa ok yanltr. Dikkat edin Aya Fenafillh olmaz! Bir kii Ay fenafillha gtrecekse o muhal! Yani bir yerde Allah var, o da bu yapsn onun iinde yok edecek; yle bir fenafillh yok! Aslnda fenafillh nedir? tartlabilir, ama tartmadan kabul edeceksek o Bye ait bir eydir, Bnin ulaabilecei

Sen Tanr msn?

87

bir eydir! Eer kii ben u mertebeye, fenafillha, ledn ilmine gayretteyim gibi dnp de Aya fenafillh yaptrmaya alyorsa, onda feth-i zulmani halleri oluur, tanrya ait haller oluur. imdi her iki BENin salttaki haliyle devam edelim. A namaz klar. Namaz klan mirac yaayamaz. Mirac Bye aittir; o salt ikame eder! A secde eder ve der ki; Allahm ben aresiz gsz bir eymiim, anladm ve senin nnde eiliyorum. Bu haliyle o aresiz, gsz, zavall, silahlarn terk etmi bir tanrdr! Ben aresiz bir insanm, ben gsz bir insanm, ben acizim, Allah byk! Ondan korkmam lazm. Bu idrakla namaz klar ve Allahn nnde eilir! Halbuki Bnin salt ve secdesi farkldr. B, tanrnn yapt gibi bir st tanr nnde eilmez, onun secdesi bir zavalllk eilmesi deildir! Bnin secdesi; fenafillh ile kastedilendeki gibidir; o eilmede B yok olur ve orada hakikat gzkr. O yzden onun secdesinin ad yokluk secdesidir, bunu ileride aacaz. Farkllk A yapnn veri tabanndan kaynaklanyor. Farknda olsun olmasn ben tanrym diyen yapnn kendine ait bir veri taban vardr, onu da sonra detayl grrz inaAllah. Bu yolda iki eyin mcadelesi var, aslnda hep u iki ey mcadele ediyor: Akl+iman ile vehmin zulmeti+eytan. Vehmin zulmeti+eytan, kiide tanrlk iddiasn balatan, vehmin suiistimal edilmesini balatan ve tanrnn veri tabannn iyice kuvvetlenmesini salayan ibirlii yapsdr. Akl+iman ise, bir an nce tanrlktan kurtulmak iin mcadele iindedir. Zulmetten kurtulunca ortaya kann hakikatinde yok olmak iin gayret eder! Akl+iman ibirlii insanda hayet duygusunu dourur. Hayet; aklla ve iman ettiiniz bilgiyle sizde balayacak olan bir tedirginliktir, nce. Bu hayet, oluturaca korkuyla sizi tedbir almaya ynlendirir ve siz mttaki olursunuz! Tedbir alarak, korunmaya alrken, eer deli gibi mttaki olursanz, yani tedbir almakta telalanr, deli gibi tedbir alrsanz o zaman tedbir alanlarn nnde durursunuz. O delilikle, o deli gibi almakla, o deli hzyla tedbir almakla mttakilikte ne geersiniz; mukarrebn; nde olanlardan olursunuz. Bu akl+imanla mmkndr! Nasl olduunu ileride inaAllah greceiz. Vehmin zulmeti+eytan ibirlii hayetten holanmaz, hayetin olumasn sevmez, hatta korku kelimesinin gemesini bile istemez; slamiyet korku dini deil ama hep korku anlatyorlar diye szlanr. Bunu duyarsnz, bu cmleye dikkat etmek gerekiyor. Korkuyu yanl anlatanlar olabilir, o ok ayr! Ama dikkat edin; gittiiniz doktoru beenmediniz diye tbba kser misiniz, gittiim doktor iyi kmad, ben artk tpla ilikimi kestim. Artk tpla megul olmayacam der misiniz? Tp ayr bir i, doktorun

88

Ylmaz DNDAR

yntemi ayr bir i! Anlatan birisi korkuyu yanl anlatm olabilir. Eer kii perdelenir de gerek korkudan korkarsa, Allah korkusundan korkarsa hayeti kesinlikle tanyamaz, bilemez! Bu yzden Hayetullah korkusunu tanmak ok nemlidir! nk o korku daha nce hi yaamadnz ve tatmadnz bir sevginin kmasn salar! Hayette bahsedilen o korku olmadan, onun douraca sevgiyi tanmak mmkn deildir. Bizim duyup bildiimiz sevgi de korku da aslnda tamamen Aya aittir; A yapsna ait korkularn karl olumu sevgidir! Kii, kendini tanr ilan eden bu yapnn veri tabanndaki korkulara gre Allahtan korkarsa tede beride uzakta bir varlktan korkar veya o veri tabanna gre de sevmek ister. Bu duygusal bir yaklamdr! Oysa hayet; duygusal bir yaklam olmayp tamamen ilmdir, ilm bir korkudur! Hayetteki korku duygusal olmadndan kan sevgi de ilmdir, ilmi bir sevgidir. Bir kiide hayet dediimiz Allah korkusu olumamsa, aa kmas gereken esas sevgi de bilinemez. Bilemedii iin de kii Allah sevdiini sanar! Oysa Allahn nasl sevildii hissi, esasnda hayet duygusuyla birlikte oluan bir eydir. nsan, hayet duygusunu ve o duyguya ait korkuyu hayatnda test edebilir. Nasl? Bahsettiimiz Ann, o tanr yapsnn korkusu sinmedir, o korku insan sindirir. O sinme yznden, insan slamiyette korkunun anlatlmasn istemez, nk Allaha kar sinmek istemez. O korku sindirecei iin, Allahtan uzak kalmak istemez. Oysa bahsedilen korku o deil ki! Hayetteki korku, B hakikatiyle bahsettiimiz yapnn akl+imanla yakalayaca ilm o korku yaklatrr, yaknlk ve yaklama salar. u farka dikkat edin: Ann, yani kendini tanr ilan edenin korkusunda onun korktuu eye bir mertebe salanr, korktuu ey daha da mertebelenir, nk korkan sindi! O korkuda korkann korkusundan yararlanan/mertebelenen bir varlk var! Oysa hayette insan korkuyor diye Allah mertebelenmez! Allahn yle bir korkuya ihtiyac yoktur! Korku Onu ykseltmedii gibi, korkmuyorsunuz diye deeri de dmez! Peki hedef nedir? Korkmakla, o korkunun getirecei mttakilikle siz idraken yaklarsnz, o korku sizi tanr olmaktan kurtarr! Tanr olmaktan kurtulmak sizi kesinlikle sindirmez, aksine, tamamen B srryla bahsedilen yapya sokar. te bu yzden, tanrnn korktuu en nemli ey hayettir. Vehmin zulmeti+eytan ibirlii bu korkuyu nlemek ister, Allahtan korkmanz istemez. Ltfen dikkat ediniz; Kuran- Kerimde; Allah sevin, yalnz Allah sevin diye bir eyin sk getiine rastlamazsnz. yle bir ey yok, ama ancak Allahtan korkun ifadesini hep grrsnz! nk o korkunun iinde zaten nemli bir sevgi var. Eer o korkuyu yok

Sen Tanr msn?

89

ederseniz o nemli sevgiden de perdelenirsiniz. Vehmin zulmeti+eytan ibirliinin istedii de budur zaten; Allahtan perdeli/uzak yaayn! Bu ibirliinin baarl olup olmad anlalabilir mi? Bende, benim sistemimde vehmin zulmeti+eytan baarl m, bunu nasl anlayabilirim: Eer bir kii Allahn sistemine kar rehavetteyse, eer kii umursamaz, aldrmaz veya nemsemezse kesinlikle orada vehmin zulmeti+eytan baarldr! nk akl+imann getirecei en nemli ey nce hayettir! nsann aklndan kmas mmkn deil! Bu neye benzer bakn: Dnyayla ilgili bir endieniz, skntnz olur da onu unutmak, ondan biraz kurtulmak iin uyumak istersiniz, o derdi o sknty unutmak zere uyursunuz. Ama uyanr uyanmaz hemen o sknt aklnza gelir. Aklnza gelmese tekrar dalacaksnz ama o korku yznden zihniniz alr, dnceleriniz oalr, yaantnzdaki beeri deerlerle ilgili o korku hep aklnzdadr! te hayet zihninizde yle bir yer alr ki, artk daima o hayeti dnrsnz! Gece uyandnzda hemen Allah korkusu aklnza gelir. Allah korkusunu zellikle gece uyandnzda daha youn hissedersiniz! Onun iin uyannca yaplmas, hissedilmesi nerilen zikirler vardr: La ilahe illallahu vahdehu la erike leh, Lehl mlk ve lehl hamd yuhyi ve ymit, Hve Hayyn la yemut, ebeden bi yedihil hayr ve Hve ala klli eyin kadir. Sbhanallahi velhamdlillahi ve la ilahe illallahu vallahu Ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billh. Bu iki tefekkr zikri gece uyannca nerilir. Ama bu, ezberlenip sylenen tarzda deil! Onu size o korku syletmeli, bir itiraf olmal! O korkuyla yaptnz bir itiraf olmal! O hayet sizi yle kaplyor ki, uyandnzda hemen o hayet aklnza geliyor ve bu itiraf yapyorsunuz. O korku, gece daha youn aklnza gelir. Bu zikirlerle bir itirafta bulunuyorsunuz, ite bu o! Uyguladnzda ok nemli, ok sevapl olduunu grrsnz. Sk duyulan ama tam da bilmediimiz bir konuya deinelim; ihlsl olmak! badetinizi ihlsl yapnz, saltlarnz ihlsl ikame ediniz cmlesini ok duyarz ama bir trl onu yakalamak kolay olmaz! Ve nihayet onu; daha konsantre olmak, akla fikre bir ey getirmemek, samimi olmak gibi tarif ederiz. Ama onlarn hepsi Aya ait tarifler! Bahsettiimiz tanr yalnzca st tanrya konsantre olmusa kendini ihlasl sanar, o tanr aklna fikrine bir ey getirmeden yalnzca st tanry dnd zaman kendisini ihlsl ve samimi kabul eder; ben ondan baka bir ey dnmyorum der. Bunlar

90

Ylmaz DNDAR

hep o Ann iidir! Peki, ihlas ve ihlasl olmak nedir? Bilinmelidir ki, ihls kavrayabilmek iin tanrdan kurtulmak arttr; yani kiide bir irkin bulunmamas gerekiyor. nk irkle beraber ihls olmaz, irkle beraber ihsan olmaz; nemli bir makam olan ihsan olmaz! Efendimiz sallallahu aleyhi veselleme hsan Makam sorulduunda buyuruyor ki; hsan, Allah gryor gibi ibadet yapmaktr. badet kelimesini slamiyete ait baz ameller gibi dnmeyiniz ltfen. Onlar dhil kulluunuzu yaamak gibi, her an iine alan bir tarif olarak dnrseniz; hsan, Allah gryor gibi yaamaktr. Peki, Allah gryor gibi yaamak nasl bir hayattr? Ama Efendimiz kolaylk da getiriyor; onu baaramyorsanz Onun sizi grdn dnerek yaayn diyor. Zihninizde O beni gryoru hissederek yaamak da bir kolaylk olarak sunuluyor! Ben Onu grmeyi baaramyorum, ama O beni gryoru hissederek yaamak nemli bir kolaylk getiriyor hsana. Ama ihsann da A varken olmas mmkn deil. nk A ok nemli bir irk. u ayete dikkat ediniz: Allah yan sra tanr edinme! Sizdeki A yaps Allah yan sra tanr edinmi haldir. Eer bu ayeti A yaps okursa, onu teler ve ileri bakar, ben Allah yan sra tanr edinmiyorum der. Oysa bizzat onun kendi A yaps Allah yan sra tanr edinmi haldir! Tvbeye bir giri yapalm, sonra tek bana da inceleyeceiz inaAllah. una dikkat edelim: A tvbe ederken der ki; Allahm bir daha yapmayacam. Hemen kmsemiyoruz, bu ok nemli bir baardr ama ksr bir tvbedir, yzlek bir tvbedir. Esas tvbe bu deil! O yzden, kii bu yolda daha sonra tvbesine tvbe eder! Ann bu tvbesi hayeti getirmez, beeri korkular getirir. Bir ocuk yanl bir ey yapt, babas; bir daha yapacak msn? deyince, bir daha yapmayacam der, babas da peki der gnderir, bir daha yaparsa da kzar. Kii bu bir daha yapmayacam! cmlesini Allaha kar sylerse o tvbe olmaz. nk tanr karar veriyor ve st tanrya bir daha yapmayacam diyor. Allahm, bir daha yapmayacam diye bir tvbe yok. O tanrnn tvbesidir! Gc var ve o gcyle bir daha yapmayacam diye karar veriyor. Allahm, senin gcn/st tanrln kabul ettim, inan ki bendeki gc kullanp bir daha yapmayacam! Doru tvbe nasl yaplr? Hazreti demin tvbesi bu konuda bize rnektir ve o kadar nemlidir ki o tvbe! Hazreti dem bir ii yznden at da kald. Allahn syleyiinden anlyoruz ki, yaptna at da kald. O bir ii, bir yanl yznden tvbe ediyor, ama ben? Ben bir gn ierisinde o kadar ok Hz. dem oluyorum ki, o kadar ok... Oradan Efendimizin tvbesine gelmeye alyorum, bir trl Hazreti demden ileri gidemiyorum... Hz. dem ba-

Sen Tanr msn?

91

kn nasl tvbe ediyor; Rabbena zalemna enfsena ve in lem tafirlena ve terhamna leneknenne minel hasirin. Hazreti demin hali u: Yasa iledi; B halinden Aya dnt, bu deiiklie at da kald! Normalde byle bir durumda ne denir, baba-ocuk rneinde ne denmiti? Bir daha yapmayacam! Ama bakn, O at da kald, ama Rabbine dnp de; Allahm nasl oldu ben de bilmiyorum, bir daha yapmayacam! demiyor. Ne diyor: Rabbimiz biz nefsimize byk zulmettik, biz nefislerimize zulmettik! Eer Sen balamazsan, merhamet etmezsen mahvoluruz, hsrana urarz. Yakar bu, tvbesi bu! Bir daha yapmayacam demiyor! Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin rettii tvbelere, Seyyidl stifara ve dierlerine bakn, hibirinde bir daha yapmayacam yok! Sana teslimim, sabah akam Sana verdiim vaat zereyim var. Fafirliy; bala var, estafirullah; rt, onlar rt var! Tvbede bu mantaliteyi yakalamak lazm. O zaman kii Trke ne der biliyor musunuz: Allahm bana merhamet et, Allahm bana merhamet et, Allahm bana merhamet et.. Yalnz bunu syler: Beni bala Allahm... Kendini B srryla takdim edenin, Ament Billahi diyenin beni bala demesi; beni bu grevden bala demektir, bana byle rol verme demektir. Hani bir kiiyi grevlendirirsiniz, gider bakar ki o grevi halledemiyor, amire der ki; beni affet, beni bu grevden bala, yani bu grevi yapmayaym. Bnin beni bala demesi bir bakma ona benzer. Beni bala; Allahm bana Senin raz olacan bir rol ver, bana verdiin rol tanrlarn dnyasn kurdurtmasn. nk tanrlar dnyasn oluturan da Allahn verdii rol, onlar da kulluklarn iliyor! Bana byle bir kulluk grevi verme, beni bu kulluktan bala, beni tanr olmaktan bala, bana B srryla hayat bulacak bir anlay rol ver. Beni bala bu yakartr ite. Aslnda bu duay da ayn mana ile [beni bala manasnda] yapyorsun: Allahmme ahricniy min zulmatil vehmi ve ekrimniy bi nuril fehmi; bana yle bir nur, yle bir anlay ver ki Allahm, u Adan kurtulaym, o olmasn! B idrakyla iyyake nabud ve iyyake nestayn duruunda da ayn mana mevcuttur; Allahm, bana merhamet et ve beni bala. Alarn dnyasnda, istenecek eyi A kendi tarif ederken, sipari verirken, hls Hayat Dngsndeki B yaantsnda sipari verecek biri yoktur, yle biri yoktur! Neyi nasl isteyeceimizi Kendisi retiyor. Bu yzden, onun hakikati ne isteyeceini ona retiyor: hdinas sratal mstakiym...! yyake nabudu ve iyyake nestaiyn duruu, Allahm, bana merhamet et ve beni bala manasn ierir ama onun da temelinde nsan Suresi 30. ayet

92

Ylmaz DNDAR

vardr! Bu ayeti bir sonraki paylamda detayl ele alalm. yyake nabudu ve iyyake nestaiyn duruu, Ve ma teaune illa en yeeallahu idrakyla vecceht vechiye duruudur! Vecceht vechiye, lillezi fataras semavati vel arda, hanfen derkenki hanif duru vecceht vechiye duruudur! Vecceht vechiye duruu herkesin yapabilecei bir mana deildir. Hele de tanrln ilan eden A yaps vecceht vechiyeyi hi yapamaz! Vecceht vechiyeyi hls Hayat Dngsndeki yaar; buradaki halin hakikatine duruudur vecceht vechiye, hakikatine yneliidir. te o durutaki idrak, nsan Suresi 30. ayet idrakdr. Onun yeri iyyake nabud ve iyyake nestayndir, oradaki idrak nsan Suresi 30. ayet idrakdr! Biim ise, vecceht vechiye lillezi fataras semavati vel arda hanfen ayetinde itiraf edilen hanif haldir! Hanif kimdi? Hanif; kendini tanr ilan etmeyendi, tanrs olmayand! Bu; etrafa bakp da tanrlar yok demek deil! En nemli tanr neyse, o olmayacak, tanrlar tayin eden tanr var ya, o olmayacak! Baka tanrlar tayin eden esas tanr yoksa ite o Haniftir! Bu hanif hal, tvbede de, teslimiyette de, krde de ok nemlidir! Sonuta bu hanif halle; Allahm bana merhamet et ve beni bala duruu, talebiniz neyse hepsini ierir, bu dua hepsini karlar: Allahm bana merhamet et ve beni bala... Hazreti demin bize nerilen tvbesi: Rabbena zalemna enfusena ve in lem tafirlena ve terhamna le nekunenne minel hasirin. Hazreti demin tvbesi gibi nerilen bir dier tvbe Hazreti Yunusun tvbesidir; La ilahe illa ente Subhneke inniy knt minez zalimin. Bakn, bir daha yapmayacam burada da yok. Bir de Efendimiz SAVin duruu var; Sbhanallahi ve bihamdihi sbhanallahil azim, estafirullah ve etub ileyh. Bu da Efendimizin duruu... Hazreti demin tvbesinde bir bekleyi var: Rabbena zalemna enfusena ve in lem tafirlena ve terhamna le nekunenne minel hasirin! Bir ey yapt, bekleyite. Bu tvbede bir bekleyi var! Hazreti Yunusun tvbesinde bir aray var: La ilahe illa ente Subhneke, inniy knt minez zalimin! Efendimizin hali ise bir durutur: Sbhanallahi ve bihamdihi sbhanallahil azim, estafirullah ve etub ileyh. Doruyu yaadnz hissetmeniz bir durutur ve bu Efendimizin duruudur. Bunlar neden sylyorum? nsan bu rnek tvbelerle hayatn kompoze edebilir! Bir olayn bekleniinde Hazreti demin tvbesi, doruyu arayta Hazreti Yunusun tvbesi, doruyu yaadnz hissettiiniz anda Efendi-

Sen Tanr msn?

93

miz sallallahu aleyhi vesellemin tvbesi. Efendimizin tvbesi bir durutur, Sbhanallah duruu, Elhamdlillah duruudur! Dolaysyla: Hazreti dem umuyor, Hazreti Yunus aryor, La ilahe illa ente subhaneke inni knt minez zaliminle aryor. Bir hakikat var onu bulamadm, onun skntsndaym deyip aryor. Baln karnn yorumlayanlarn dnya ii, dnyadaki sknt dedikleri o haldeyken bir aray! Doruyu aray hali ve gayreti! Ve Efendimiz; bir duruu yayor; Sbhanallahi ve bihamdihi sbhanallahil azim, estafirullah ve etub ileyh duruu. Bu Bnin duruudur; Sbhanallah, Elhamdlillah, Allahuekber! Sbhanallah, Elhamdlillah, Allahuekber duruu bize bir eyi hatrlatr: Salt- Tesbih! Salt- Tesbih; Sbhanallah, Elhamdlillah, Allahuekber duruudur ve o saltn zikri budur: Sbhanallahi velhamdlillahi ve la ilahe illallahu vallahuekber, Ve la havle ve la kuvvete illa Billahil aliyyil azim. Salt- Tesbih tanrdan kurtulmak iin ok nemli bir laboratuardr. O kadar nemli ki Salt- Tesbih! Sbhanallahi velhamdlillahi ve la ilahe illallahu vallahuekber zikri btn her eyi kapsar. Sbhanallah: Allahm Seni ne sanyorsam yle deilsin, ne dnyorsam, nasl biliyorsam yle deilsin. Her eyden mnezzehsin. Hakikat suretsiz, Seni sen bilirsin, sen Sbhansn. Sbhanallahn tarifi sayfalarca yazlabilir... Eer siz Sbhanallah herhangi bir dile evirmek istediinizde ne yazsanz daha yazmanz gerekir. Ama Sbhanallah dediiniz zaman hepsini bir seferde, bir duru halinde ifade etmi olursunuz. Sbhanallah; Allahm Sen mnezzehsin ve: Elhamdlillah: Elhamdlillah bir nevi bir itiraftr. La havle ve la kuvvete illa Billah, g Allahndr itiraf etmektir. Gn ierisinde Ann, tanrnn veri tabann incelediinizde onun kendine verildii kadaryla Rab gcne sahip ktn grrsnz; g bendedir der! Dolaysyla, hayat tamamen la havle ve la kuvvetedir! Bakn nasl retilmi bize: La havle ve la kuvvete illa Billh; g ve kuvvet ancak Allahta! Bu; benim veya bakasnn gc yok demek deil! Orada ikilik ieren evirmeler yanltr. Kimsede g yok deil, g ve kuvvet ancak Allahta! Elhamdlillah bir nevi bu manay ierir. Allahuekber: Allahuekber hayet ierir, bir Allahuekber korkusu vardr! En azndan, bu tefekkrle Salt- Tesbih ikame edilmesi, tanrdan kurtulmak isteyen birimin tanrya ait veri tabannn yok edilmesinde, nemli ruhi geliim ve almlarn olumasnda nemlidir. Kyamda, rkda, secdede srekli bu tefekkr, bu zikrullah ile...

94

Ylmaz DNDAR

zin verirseniz, konutuumuz mana ile teslimiyet duamz ve tvbelerimizi yapp tamamlayalm inaAllah: Allahmme eslemt nefsiy ileyke ve vecceht vechiy ileyke ve fevvedtu emri ileyke ve elcet zahriy ileyke, rabeten ve rehbeten ileyke, la melcee ve la mencee minke illa ileyke, ament bi kitabikelleziy enzelte ve nebiyyikelleziy erselte. Allahmme ente rabbiy, la ilahe illa ente halakteniy ve ene abdke ve ene ala ahdike ve vadike mestetat, euz bike min erri ma sanat eb leke bi nmetike aleyye ve eb bi zenbi, fafirliy znubi feinnehu la yafiruz znube illa ente, Birahmetike ya Erhamer rahmin. Rabbena zalemna enfusena ve inlem tafir lena ve terhamna le nekunenne minel hsirn. La ilahe illa ente Subhneke inniy knt minez zalimin. Sbhanallahi ve bihamdihi subhanallahil aziym estafirullah ve etb ileyh. Estafirullah el Aziym ve etb ileyh. Estafirullahelleziy la ilahe illa Hvel Hayyl Kayymu ve etb ileyh. Estafirullah Ya Rabbel aril azm, Estafirullah Ya Rabbel aril kerm, Estafirullah Ya Rabbel lemiyn, Allahmme salli ala seyyidina Muhammedin biadedi lmike Ya HU, Ya men HU, La ilahe illa HU! Elif, Lm, Mm Allahu la ilahe illa Hvel Hayyul Kayyum. Entel Hayyul Kayyum ve la erike lek ve lekel mlk ve lekel hamd ve inneke ala klli eyin Kadir. Ya Hannn, Ya Mennn, Ya Bedias Semavati vel Arz, Ya Zel Celal-i vel ikrm. Ehed en la ilahe illallahl Ehads Samedllez lem yelid ve lem yled ve lem yekn lehu kfven ehad. yyake nabudu ve iyyake nestayn, hdinas Sratal mstakiym, Sratellezine enamte aleyhim, Gayril madubi aleyhim ve led daalliiyn. miin. El-FATHA

17 evval 1428 / 27 Ekim 2007

Allahn rzasn nemseyenlerin tela Bana Seni gerek Seni En nemli ilaha dair Hayatta ltuf ve mekr kavramlar rtc veri tabanndan kurtulmak iin Fark etmek: lham almak Hcreler lmeden onlarn dalanmas Sistemdeki dalayc Talibin mahkemesi ve dnya mahkemeleri Cerrahlk vazifesi grenlere kzmak Tanr yapsnn ve yaratlan yapnn secdeleri Allaha yanl yaptn dediimiz bir hal Efendimizin tm yaants fiili zikir: 24 saat Zikrullah Allahla olmak, ama nasl? hdinas sratal mstakimle istenen Gnmzn derghlar Rabba yasak olur mu? Hazreti deme getirilen yasak ne iindi? Yaantya yaylmas gereken ok nemli bir dua? Rahman, Ar, Rab Mana ve Efal lemi Merhamet ve sevgi gerekten nedir? Cz, Klln aynasdr Kadere bak ve salt ikamesi arasndaki iliki man ettiimiz ey neden hayatmzn ncelii deil? Daha nce hibir mmete verilmemi iki ey

96

Ylmaz DNDAR

Bu iin talibi iin hzl adm attracak ikinci nemli eyi konunun bir yerinde paylaacaz, nasipse. Ama nce Talib nedir ve neye talibdir, bunu konualm. Talibi iyi tarif ve tespit etmek lzm! nk bir eyi idrak iin tarif ok nemlidir! Bu iin talibi, neyin talibidir aslnda? Biz biraz da burada yanlyoruz! zellikle tasavvufla bilimsel ve an getirdii yararlanlabilecek imknlarla, yakndan ilgilenenler genellikle bir eyin talibidir. Hakikati anlayabilmenin! Yani hakikati anlayann haline bir isim verilse ve ona veli hali dense; bir veli haline talibdir. Veli olmaya deil! Hakikati anlayan veli bir insan olduu iin o hale taliptir. te aslnda taliplie bu noktadan balamak doru deil, bu konuya byle bir taleple talib olmak ok doru deil. Tasavvuf kitaplarnda, zellikle gemie ait byklerin yazdklar kitaplarda hep talibe seslenilir; bu talibin iidir, bunu talibine anlatyoruz denir, ama talibi tarif etmezler! nk kime sesleniyor? Arife! Kii arif olduuna gre talibin tarifini biliyordur diye ok da tarif edilmez. Ama biz ilk nce neye talib olmak lzm? bunu tarif ederek balayalm, byle balamak gerekiyor. Kii nce, birinci basamakta cehennemden kurtulmaya talib olmaldr, buna talip olmak lzm. Gene geldik cehenneme ve korkuya! Ama dikkat edin, Kuran- Kerimi inceleyin ltfen! Allah sevin diye bir tavsiye bulacak msnz? Bulamayacaksnz! Yanl bir sevgi tuzana dmeyelim. Ama Allahtan korkun! uyarsn bulacaksnz, hem de o kadar sk ki! Yalnz Allahtan korkun, Allahtan korkun, Allahtan korkun Allah sevin diye bir neri yok. Eer yanl bir sevgi yumann peinde kouyorsak, inann iler bozuluyor. Bilesiniz ki grdm ve bildiim dnda bir ey anlatmyorum! Anlattm eyi grmmdr, grdm eyi anlatrm! unu ok net grdm; yanl bir sevgi propagandasnn peinde koanlar hakikati bilemezler! Hakikati anlamak, bulmak iin ayetleri incelediinizde yalnzca Allahtan korkun, Allahtan korkun diyor, o halde nce bir korkmak lazm. Dolaysyla, bu korkuyla ilk talib olunacak ey cehennemden kurtulmak olur. Cehennemden kurtuldun mu baka bir eye gerek yok ki; Hakikati anlayacam, veli pozisyonunda olacam... Hatta velayetle ilikili sanlan; tayyi mekn yapmak, unu bunu bilmek gibi eyler yok, onlar bo iler! u dnyada gerekten talib olunmas gereken bir ey var; ben cehennemden nasl kurtulacam, hatta ben cehennemden kurtulabilecek miyim? Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin yanndaki sahabeleri inceleyin, Efendimizin sohbeti srasnda sahabeleri inceleyin, hepsinin tel bu! Hi birisi umak kamak gibi bir taleple oturmuyorlar yannda. Tek telalar var; biz cehennemden nasl kurtulacaz, biz cehennemde ne yapacaz? Zaten bu ii nemseyenler,

Sen Tanr msn?

97

cehennemden kurtulma tela olanlardr, cehennemden nasl syrlabilirim tel olanlardr. Kendiliinden, iin gerei byledir! Ondan kurtulmak iin hakikatin peinde komak zorundasn, baka ekilde kurtulu yok! Hakikatin peinde yanl plnlarla koulduu zaman, o hakikat insan cehennemden kurtaran bir reni, bir bilgi olmuyor ki! yle ise bu iin talibinin birinci zellii; onda cehennem korkusunun olmasdr. Ben bu cehennemden nasl kurtulacam? korkusu vardr onda! Talibin korkusu budur! Yunus Emrenin iirlerinde veya baz nemli tasavvuf yazlarnda grrsnz; Allaha cehennem korkusuyla veya cennet hevesiyle yaklaanlar alt basamak gibi gsterilir! Bir bakma doru, ama nce bunu halletmeden st basamak gelmez! Onlar bana Seni gerek Seni cmlesini, cehennem korkusunu ve cennet sevgisini yaayp atktan sonra sylyorlar. Hemen balar balamaz bana Seni gerek Seni demiyor, ilk balarken korkular ok farkl. Meseleyi kavradktan, ondan kurtulduktan sonra bana Seni gerek Seni anlay ierisine giriyor. Dolaysyla, talibin ilk korku ve tel ben bu cehennemi nasl halledeceim? teladr. Bu tel ve skntnn onu 24 saat megul eden bir husus olmas ok nemlidir! Bu husustan syrld zaman, iten de syrld demektir! Onu diri tutacak olan, onu bu ile megul edecek olan; ya cehennemden kurtulamazsam teladr! stediiniz kadar bu bilgilerle dolu olun, kurtulamazsanz neye yarar!? Dolaysyla btn mesele budur; ben cehennemden nasl kacam? nk ayetten rendik; cehennem herkesin gzergh zerindedir. Bu kesin, gzergh bu! Oysa cennet ihtimal! nmzde cehennem var, bu kesin! O zaman ben nasl kurtulacam? Bunu bir saplant deil ama, halledilmesi gereken bir mesele haline getirmek lzm! Daha nce izerek gsterdiimiz hakikati imdi farkl ekilde anlatmaya alacam, bunun iin ev sahibinden bir TV kumandas ve bir de poet istiyorum. Hatrlarsanz bir A bir de B pozisyonu izmitik. B pozisyonu Hakikatte yaratlan varl temsil ediyordu ki, B srr ile olan varlkt o. A pozisyonu kiinin oluturduu sanal haldi, onu da asi kelimesinin Asndan yaralanarak isimlendirmitik. Talibin hzl adm atabilmesi iin paylatmz birinci nemli konu buydu. Bunu ok farkl ekillerde grdk inceledik, imdi daha farkl ele alacaz, sonra ikinci nemli konuya geeriz. Bu bir kumanda, bu da bir poet! Bakn hal u, manzara yle: Hakikatin bizzat yaratm olduu [var olan] yap kumandayla temsil ettiim ey olsun, bu bir insan da olabilir. Bakn bunun yetenekleri var. Kendine ait yetenekleri, zellikleri, dmeleri var. alt zaman bir ey yapyor, bunu dizayn

98

Ylmaz DNDAR

edenin verdii kadaryla baz zelliklere sahip bir varlk bu. Bu kumanda bir insan temsil etsin, bakn o var ve baz zellikleri var. Gnmzde Holografik Evrenle aklanmaya allan yap yaratlan bu kumandadr, biraz sonra zerine geireceim poet deil! Poet deil, kumanda! Kii holografik evren anlayyla aklanmaya allan bu poet sanp kumandayla poeti kartrd iin tasavvufta ikileme dyor ve iin iinden kamyor! Nasl, bakn? Bu poeti kumandaya geirdiimde kumanda poetli olarak yine alr, deil mi? u hayatta yaplan ite budur, yaarken yaptmz budur, ok dikkat edin! Esas yaratlan yap kumandayla temsil edilen yapdr. O yapnn Allahn Ehadiyet ve Vahidiyetiyle ilikisi vardr, Fenafillh o yaayabilir, eer Fenafillah diye bir hal varsa. Allahn yaratt yap bu kumandayla temsil edilen yap olmasna ramen, kii ona geirdii poetle kumandann zelliklerine sahip kyor, ona sanal ve mstakil bir kiilik kazandrp BEN diyor. Normal hayatta yaplan budur, ok dikkat edin. Daha nce BEN konusuna hafif giriler yapp brakmtk, istedim ki o konuda dnceler olusun. Sorulardan o dncenin olutuu fark ediliyor. nk u balad; ben nasl dua edeceim, ben BEN diyecek miyim, ben imdi hangi benim? Zihinlerde bu gibi sorular balad. Evet, bakn; yaratlan B yap da BEN diyor, ona bir poet geirip suiistimal eden, ondaki zelliklere sahip kan yap da BEN diyor. BEN derken hangisisiniz, ok dikkat edin. Eer BEN diyen B yapysa, yaratlansa, onun BEN demesinin tehlikesi yok! O, BEN demek zorunda! Aksi halde Kulluk olmaz, yaratlm farkl varlklar olamaz. O BEN demek zorunda! Niye? Yaratlan ve BEN diyen bu yap kulluk yapp nihayet Ehadiyet idrakna ulaacak, oraya doru gidecek, yok olacak. Yok olacak olan BEN budur, bu yaratlan yapnn syledii BENdir! Dieri zaten hi olmad ki, o zaten yok! Ama insan ne yapar? Bu BENin zerine bir sanal kimlik geirir, poet rneindeki gibi! Hani, aslnda hi bir zellii olmad halde poet kumandadaki zelliklere benim deyip sahip kyor ya, onun gibi, insann BEN diye kendisini takdim ettii hal bu poetli haldir. Dnyaya gelen insann BEN dedii bu kumanda deildir, bu kumanday kastederek BEN demez insanlar. Balarken Fatiha okuduk. Sonra tefekkr edelim diye sordum; bu Fatihay okuyan kim? dedim. Onu poetin okuduunu fark ettik deil mi? Eer namaz da, secdeyi de bu poet yapyorsa... Ya yleyse?! Onu B ikame ediyorsa farkldr, onun ad Salttr. A klyorsa namazdr, farkldr. Kyam, rkus, secdesi hepsi farkldr! Mesela secde, o kadar farkl olur ki Sonra aarz inaAllah.

Sen Tanr msn?

99

Bu poet BEN deyip de kumandann zelliklerine sahip knca tanrln iln etmi olur. Kumanda -eitli tariflere gre- hakikatin bir yansmasdr. O yansmay da yeri gelince aarz. Bu poet, var olan yansmaya sanal bir kiilik verir, bir mstakillik verir ve onun zellikleriyle tanrln iln eder. Bakn, aslnda yalnz bu kumanda var, yani var olan/yaratlan yalnz budur! Ve bu haldeyken ki manzara; ill Allahtr. Ki o cennet halidir, cennet odur! Hazreti dem yleydi; ll Allah halini yayordu. Ama poet devreye girdiinde ill Allah hali kalkyor, nk artk tanrlk var, tanrlar var! Bu hayat byle, bu halde balyor. Byle balad iin kiiyi yanltan bir ey de udur: Kii, aslnda kumandann yapt ilere poetin sahip kyor olduunu fark etmez. Mesela, bu kumanda La ilahe illllah der, bu poet de onu der. Yaratlan/insan temsil eden bu kumandann L ilahe illllah demesi ok farkldr, bu sanal yapnn/poetin L ilahe illllah demesi farkldr, bunu anlatacam. Yaadnz zaman aar da kalrsnz. B yapnn, yaratlann, insann L ilahe illllah demesiyle aknlnz sakinlie, sakinliiniz huzura, huzurunuz yoklua dnr. Bu sanaln L ilahe illllah demesi sizi farkl yere gtrr. O der ki; tamam, ben Allahtan baka ilaha inanmyorum, baka ilah kabul etmiyorum, ama ben de varm. Kendi de var! Bilmez ama aslnda esas ilah kendisidir! Dolaysyla, L ilahe illllahn bu noktada manas udur: La ilahe; sen yoksun, ill Allah! Eer L ilahe illallah kumandaya geirdiim sanal klf sylyorsa, yle dnerek syler: Ben varm, Allah da var. Putlar kabul etmiyorum, yalnzca Allah kabul ediyorum! Bunu da eer inanyorsa der. Hlbuki en nemli ilah, en nemli tanr, esas tanr kendisidir! te La ilahe budur; sen yoksun, senin ilahln yok, ll Allah! ok somut olarak gsteriyor ve sylyorum; kumandann yeteneklerine sahip kan bu sanal klfn, bu poetin yeri cehennemdir. nk o bir ilah ve ilahlarn gidecei yer cehennemdir! Neden? nk Alar kendilerini Allaha rakip iln ediyor, bunlarn hali nasl cennet olabilir? Onlarn tamamnn yok olmas lzm, ill Allah gereinin, bu hkmn yerine gelmesi lzm ki cennet olsun! O ise, tanrlarn tamamnn kendi meknlarna gitmesi ile olur! Cehennem onlarn mekndr. Bu klftan kurtulmak iin ii/ileri kimin yaptn sk sk takip etmemiz gerekiyor, hep. Mesela, tanrnn hayr yapmasyla B yapnn hayr yapmas bakadr. Duyarsnz, baz tarikatlarda baz eyleri yapmay keserler. Hocas ona yapt eyi Aya yaptrtmamay retiyordur! Bu klfn yapt hayrlar, ibadetler klf kuvvetlendiriyorsa, onu daha cehennemlik hale getirebilir. Yaplan i, kumandaya sahip kan hali kuvvetlendiriyorsa, ona Allahn ihtiyac yok, onlar ie yaramaz.

100

Ylmaz DNDAR

Tefekkr emas 3

Sen Tanr msn?

101

Ltuf ve Mekri, oluum mekanizmasn 3. Tefekkr emasnda gsterdik. Neden? nk Bir eyin ltuf mu, yoksa mekr mi olduu ok nemlidir. O zaman mekr ve ltuf nedir, bir bakalm. Bir olay, kumandadaki zelliklere sahip k halini kuvvetlendiriyorsa o mekrdir. yle de tarif edelim: Mekr; poetin arzu ve istekleridir. Hatta yle bir yanlgya dmemek lazm. O istekleri Allah verir, bakan birisi de; oo, ne evlt, ne mal, ne mlk der. Ama onlar onun bu poet halini, onun sanal kimliini, onun kumandaya sahip kan halini kuvvetlendirdii iin mekrdir! Ltuf ise kumandann arzu ve istekleridir, Allahn ona verdikleridir. Bu, para olabilir, sknt olabilir, zevk olabilir; fark etmez, ltuftur. Ltuf bir de getirisinden anlalr. Ltfun sonucu, onun getirisi hls Hayat Dngsn anlamaktr. Eer kii o hali anlyor ve bu sanal kimlikten kurtuluyorsa, olay ne olursa olsun, o onun iin ltuftur. Ama ister ferahlk ve para, ister sknt olsun, olay onun sanal sahip k halini kuvvetlendiriyorsa o mekrdir. Hayatmzda Aya ait ne varsa mekrdir, onlardan kurtulmak gerekir. nsann beyninde sahip kan yapya ait bir veri taban var. Kumandaya sahip kan yapnn, poetle temsil ettiimiz sanal kimliin yaant srasnda beyinde bir veri taban oluur, siz ite esas ondan kurtulamazsnz! Beyinde ona ait; onun duygusu dncesi ve yaants ile ilgili bir veri taban vardr, mcadele onunladr ve ondan kurtulmak gerekiyor. Ay ortaya koyan, onun varln kuvvetlendiren kendine ait bir veri taban var, o veri taban olmasa onun arzu ve istekleri olmaz ki! te bu veri tabanndan kurtulmann yollar vardr. Bunlarn en nemlilerinden biri zikrullahtr. Zikrullah kiiye bu sanal sahip k ve bundan nasl kurtulacan fark ettirir. Fark etmek ileri bir noktadr, nefs-i mlhimenin hallerindendir. Fark etmek ilham almaktr! A yapdan kurtulduu halleri fark etmek, onun B yap ile ayrdn anlayp B halini yaamak ilham almaktr, nefs-i mlhimenin sramalardr! te byle bir idrakn oluumunda zikrullah nemlidir. Zikrullaha devam edilirse bu iki benlii fark edip, Adan kurtulmay salar ve B hali yaanmaya balar. B halinin yaand idrakda da Zikrullaha devam edilirse, Zikrullah imdi de Bnin de yok olmasn salar ki, siz ona Fenafillh dersiniz. O zaman kfr olmayan bu BEN de yok olur. una ltfen dikkat edin: Sizdeki Ann veri tabann yok etmeden, onu fonksiyonsuz hale getirmeden, B kapsamndaki BENi, kfr olmayan BENi yok edemezsiniz. Holografik bak asn duymakla, renmekle sahip kan bu sanal BENi yok edemezsiniz! nce bu A halini bir temizlemelisiniz, mutlaka! nk holografik evren denilen yaratlan yapda, sahip kan klfn, A yapsnn, tanrln yeri yoktur. O senin oluturduun sanal bir zandr! Bu yzden; po-

102

Ylmaz DNDAR

etle temsil ettiimiz yapnn yok edilmesinin yntemleri ayrdr, kumandayla anlatmaya altmz yaratlm olann yok olmasnn yntemleri ayrdr! nce, sahip kan yapnn yokluunu anlaman gerekiyor! Sonra da Tevhidi anlaman gerekmiyor, A yaps Tevhidle ilgili bir ey deil! O zaten yok; nk o tanr! Ama yaratlan yapnn yokluunu anlamak iin holografik evren bak asndan da yararlanarak Tevhidi anlamaya alrsn. nk B yapnn yok olmas iin Tevhidi anlamak gerekiyor! O zaman holografik evren izahlarndan da yararlanarak Ehadiyete gidersin. Ama sen henz vehmin zulmetinden kurtulmadan, holografik evren bakn vehmin zulmeti olan zannna uygularsan iin iinden kamazsn. zah edebiliyor muyum, ikisi tamamen farkldr! Bu yzden, ncelik cehennem korkusu ve cehennemden kurtulmaktr dedik! Senin zannn temsil eden bu poetten, bu sanal sahip kandan kurtulmak cehennemden kurtulmaktr. Bu zan cehennemin kendisidir nk. Kitaplarda bu lem, bu sistem bir hayaldir denir, deil mi? Hayaldir denilen bu poet deildir! Hayal olan yaratlan yapdr! Ama kime gre hayal, o da nemli? Allaha gre! Ama bu poet Allahn hayali deil, o senin zannn! Allahn yarattna sahip karak kendini tanr iln eden bu zan yaps A Takdim Formudur! Yaarken, hayattayken bu farklar iyi tespit etmek lzm! Tabi, bu anlattklarmz insan gzyle bakp anlatyoruz. O izin vermeden bu sanal sahip klar olabilir mi? Mmkn deil! O, sistemi ierisinde yle diledii iin byle oluyor. Biraz sonra neden byle oluyor? birka cmle ile onu greceiz. Ann veri tabanndan kurtulmada nemli bir yntem de Zikrullahdr. leride, bu konutuklarmz iyice oturduunda, gn ierisinde sanal sahip kanla m, yoksa yaratlan yapyla m hareket ediyoruz bunu iyi fark ediyor hale geldiimizde yntemleri de konuacaz. nk kii o zaman yntemlerden yararlanarak kurtulmay ok kolay baarr, Biiznillah. Ne olduunu biliyor nk! imdi size Zikrullahtan yararlanarak uygulanabilecek bir baka yntem syleyeceim. Sanal sahip kan ve BEN diyen yapnn veri tabannn beyinde silinmesinin bir yolu da dalanmaktr, o hcrelerin dalanmasdr. Bu cmleye herhangi bir yerde bu kadar ak rastlamazsnz. rnek vereyim. Beyinde grme merkezi var deil mi? Bir cerrah o grme merkezini dalasa o kii grebilir mi? Gremez! Daland iin o hcreler lm olur, gremez. Ama imdi yle bir dalama sistemi tarif ediyorum ki, hcreler inaktif olacak ama lmeyecek! Yakacak ama onlar yanmayacak! ok mu benzedi cehennem ateine? Yakacak ama onlar olduu gibi du-

Sen Tanr msn?

103

racak! te o hcreler cehennem ateiyle bu dnyada dalanrsa, bu sanal sahip kan kiilie ait veri tabanlar almaz hale gelir. almaynca fonksiyon da gremez! Onun hayatiyetini srdrmesini salayan veri tabanlarnn dalanmas almasn engeller ve kendiliinden gerek yap gzkr. Peki, o dalama neyle yaplr, o dalayc nedir? Sistemdeki dalayc cerrahn ismi Kahhardr! Onun iin velilerin yapt zikrullahlarda, onlarn Esmal Hsna Zikrullahnda Kahhar ismini grrsnz. Onunla bu hcreler dalanr. Ama! Ama hemen gidip o cerraha mracaat etmeyin, henz -yava yava- sistemi anlatmaya alyoruz. O hcreler dalanrken, o dalanmalar srasnda, o yanma annda Ann ve Bin yakan/dalayan o olaya bak farkldr. ok dikkat edin ltfen! Diyelim ki o hcrelerin dalanmasna bir kii vesile klnmtr. O dalanma srasnda eer tuzaa derseniz, devreye A yap girer, bu durumda kii dalanmasna vesile olana kzar durur. Ve sahip kan yaps kuvvetlenir, tanrlarn, poetlerin sava balar! Kardakinin poetiyle, yani karsndakinin sahip kan kimliiyle, nne bir frsat km olann sava balar! Bu durumda hcrelerini dizayn etme frsat varken, kii bundan yararlanamaz, bu kavga yznden tanr yaps kuvvetlenir. Bu kavgann bu dnyada zlecei yer neresidir? Bu dnyann mahkemeleridir. Ama siz talipseniz, imdi size farkl bir mahkemeden bahsedeceim. Talibe hzl adm attracak nemli bir eyi ok ak ve net syleyeceim, fark eden iin nemli bir aklama; esas mahkemeden, talibin mahkemesinden bahsedeceim. Talibin mahkemesinin buradaki mahkemelerden ok nemli bir fark vardr: Talibin mahkemesinde hakl haksz yoktur! Mahkemelerde farkl blmler var ya, Allahn mahkemesinde pozisyonunuza gre blmler var ve Talibin Mahkemesi ayr! Bu poete BEN diyenler, yani kumandaya sahip kanlar herhangi bir konuda tarttnda mahkemeye giderler. Mahkeme neye karar verir? Kimin hakl kimin haksz olduuna! Ama talibin mahkemesinde hakl haksz yoktur! ok dikkat edin; Allahn bu ii grd mahkemede, Seri-l Hsab olan o hzl mahkemede hakl haksz yoktur. tiraz m ediyorsun? seslenii vardr! te geldik ok nemli o noktaya, fark eden iin ok nemli bir noktaya geldik: tiraz m ediyorsun? ok dikkat edin buna! Fark eden iin ok nemli bir ey sylyorum: tiraz m ediyorsun? sterseniz bunu senaryolandralm. Kii ok hakl ve talib mahkemesinde! Diyor ki; Allahm ben ok haklym, u haksz! Sordular; haksz olann emri kimin? Cevapladn: Allahn! Hakl, haksz tm emirler Onun. yle olunca sen ne pozisyonunda kaldn? tiraz eden! Bakn, buray fark edin; talib iti-

104

Ylmaz DNDAR

raz etmez! Bu ok nemli bir ey! Bu yzden, ilah yapnn hakl veya haksz olduunu iddia ettii dnyayla Talibin ilikisi yoktur, yaratlan B halinin hakl-haksz tartmasyla ilikisi yoktur! Neyle ilikisi vardr? ll Allah! te onun iin itiraz m ediyorsun? derler ona! Aynen byle derler! Byle diyorlar, aynen byle diyorlar! Beni duyduunuz gibi diyorlar, aynen byle! Sen oraya iyi bir ey alacan sanp koup gidiyorsun; bir sr dileke yazmsn, hepsini alp pe atyorlar ve itiraz m ediyorsun? diyorlar. Bitti! Tek bir cmle var orada: tiraz m ediyorsun? tirazla kapdan giremezsin. Ama ben haklym m dedin, o zaman sana k, poetlerin mahkemesine git, orada poetler baksn ikayetine! derler! Talibin mahkemesinde hakl haksz yoktur, itiraz m ediyorsun vardr! Fark ettiniz mi bunu? Eer kii yaantsnda bunu fark ederse, her gn yeni bir ekilde, bu sahip kan zannn veri tabannn yanyla ilgili olaylar tek tek grmeye, fark etmeye, yaamaya balar. O kadar enteresandr ki: Eer onlar sahip kan yapsyla, ben ilahm diyen yapsyla karlarsa skntdan alar durur. Ama dier yap ile fark ederse dn bayramdr. Yandka hayretiniz artar Grd yeni yap nedeniyle o yanma ona doum sancs gibi gelir, yeni bir yapya doduunu fark ettiinden onu neeli grrsnz, o yanma ona nee ve huzur verir! nk bir anda yeni bir ey fark etmitir; yeni bir hali bu dnyann en somut ileri gibi yayordur, zan falan deil! Bu dnyada yaadklarnz ne kadar somutsa, o somutlukta o hali yayor ve gryordur! imdi dnn: Bir cerrah operasyonda, bir arkadanza ifa veriyor. Siz de kapdasnz, Allahm cerraha izin verme kesmesin, actr der misiniz? Hayr, ifa dilersiniz. Cerraha kzmak aklnza bile gelmez. yleyse, normal hayatta size cerrahlk vazifesi grenlere de kzamazsnz! Fark ettiniz mi? Fark ettiniz mi, bu ne kadar farkl bir hayattr! Bir anda hayat nasl farkllayor o zaman, fark ettiniz mi Ann namaz ve secdesiyle Bnin salt ve secdesi birbirinden farkldr demi orada brakmtk, oraya dnelim ve her iki secdedeki idrak senaryolandralm: imdi bir insan bir insan diz ktrmek istiyor diyelim. Yz yze savan olduu baz filmlerde grrsnz, nasl el aman dedirttiriliyor. Kiiyi nnde melttirir, bylece ona kendi stnln kabul ettirtmi olur. ok dikkat edin, secde ile ilgili nemli bir ipucu var burada! Anlattm bu tablo poetlerin ii, bir ilahlar sava tablosu. stnln kabul ettirtmek isteyen ilah, zayf grd bir baka ilaha sen benim ilahlm kabul ediyor musun? demek iin onu nnde eiyor, dieri de senin ilahln kabul ediyorum deyip eiliyor. Bu tablo; tanrlarn, ilahlarn, sahip karak bir kimlik verdiimiz zanlarn/poetlerin stnlk kavgas deil mi? Demek ki, yere

Sen Tanr msn?

105

eilmek alalmak demek. Peki, secdede eilmenize ramen ykselme nasl oluyor o zaman? Burada idrak nemli ite. Eer kii kendini Allahn nnde sanyorsa, imdi Onun nndeyim diye zannnla oluturduun yap eiliyorsa o secde bu tabloya benzer: Ben varm, tanrym, ama senin bykln, Allahln kabul ettim. Sen kuvvetlisin, sana gcm yetmez, bu yzden nnde eiliyorum! Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin aklad, nerdii, yaad salt ikamesi ve secde bu deildir! Saltnz dosdoru ikame edin ayetinin kastettii de bu deildir! Demek ki; bu poetin, bu zannn eilmesi; Allahm ben zayf, kk ve zavallym, senin nnde eiliyorum halidir. Bu, Efendimizin aklad salt ikamesi ve secde deildir! Bu, tanrlar kavgas ierisinde, tanrln iln etmi bir insann dierine gcn kabul ettirmek iin yat nmde demesi, dierinin de yatarak onun stnln kabul etmesi pozisyonudur. Kii eer secdeyi byle yaparsa gerek secdeyi fark edemez. Peki, gerek yaratlan yap nasl secde eder ve o secde ederse ne olur? O secdesinde YOK olur. Ve kendini yok iln ettiinde ortaya ne kar; ll Allah! te gerek secde budur; ill Allah! Sizin gerek yaratlan yapy yere yatrmanz, Allahn nnde eilmek olmayp, sembolik olarak onu yok saymanzdr; ill Allahtr! Oysa poetle temsil ettiimiz kimlii yere yatrmanz; ben varm, zayfm, senin gcn kabul ettim demektir. Bu secdede ortaya kan bir gerek yok, sadece beeri bir korku var! Gerek secdede korku yok, Ehadiyet hakikatini anlam kiinin Ehadiyeti hi deilse sembolik olarak yayor olmas var! Bu yzden, saltn her rekatndaki birinci secde tamamen yokluk secdesidir! Yokluk secdesini sahip kan bu kimlik yapamaz. O secde yaratlan gerek yapnn yaayabilecei bir haldir! Bu secde iin tanrlktan kurtulmak gerekiyor. Neden bu tanrlktan kurtulamyoruz? Bu denilince akla hemen fke geliyor, fke! Bizi tanrlkta sabit tutan en nemli ey fkedir. Bu yolda, balangta, nce fkelenmemeyi renmek gerekiyor! Yani nce fkeyi gstermemeyi, fkeyi yutmay renmek gerekiyor! Ama bu, size bir beceri kazandrsa da marifet deildir. Eer bir kii ben fkemi hi belli etmiyorum, fkeleniyorum ama belli etmiyorum diyorsa bu bir basamaktr ama marifet deildir. Niye? nemli olan; fke halini hi yaamamaktr! fke var da belli etmiyorsun, bu ilk basamaktr, henz bu noktaya gelmemi halle kyaslaynca ok yksek bir marifettir, ok gzeldir, methedilecek bir haldir, ama kesinlikle talib iin yeterli deildir! Nihayet fke halinin kalkmas gerekiyor. Neden? nk, fke hali ve fkelenmek; Allaha yanl yaptn demektir! ster belli et, ister etme; fkelendin mi Allahm yanl yaptn diyorsun.

106

Ylmaz DNDAR

-fkelenen o hcreleri dalayp inaktif hale getirmek mi gerekiyor? Evet, o hcreleri dalamak gerekiyor. O hcreleri daladnzda onu o kadar net yayorsunuz ki! Hatta ilk yaadnzda aryorsunuz; ya, bu byle konulduunda ben hemen kzardm, ne oldu? Ellerim, vcudum gevek, kzma hormonlar niye salglanmyor? dersiniz. imdi onlar daland! O hormonlar salglatan aktif hcrelerdi, deil mi? Emir verip ilgili hormonlar salglatyor ve vcudunuz onun kimyasna giriyordu. O hcreler almaynca salglanmaz tabi! Evet, fkelenen ve itiraz edenlerin dalanmas gerekiyor. tiraz konusunu ok ksa getim, fark edilmemise oray biraz daha tartalm. tiraz etmemek nedir? bunun iyi anlalmas lazm. tiraz o kadar hayatn iine girmitir ki, normal hayatta itirazdan uzak ve ayr yaamanz mmkn deildir. O kadar o laboratuvarn ierisindesiniz ve 24 saat boyunca o kadar karnzda olan bir ey ki! Ama baarlmas halinde, bir anda poetli halden kurtulursunuz, bir anda! nk fiili zikirdir. Fiili zikir nedir, neden fiili zikir diyorum bunu da aalm. Kii bazen beyninde yeni kapasitelerin aldn grr; ben o konuda zikrullah da yapmadm, bu nasl oldu? diye dnebilir. Yapmtr, fiille yapmtr, esas olann yapmtr! Bir fiiliyle, davranyla zikrullah yapmtr da o kapasite almtr! Aslnda, dille yaplan zikirler, fiili zikre giden bir yoldur, ona ulamak iindir. Dille, halle ve nihayet fiille zikir! Halle zikir; vcudunuza onun kimyasnn gelmesidir. Esas nemli olan ise fiilde zikirdir! rnein Alim isminin zikrini yapmsnz, ilim frekanslarnz alm, nihayet onunla ilgili kimyanz da tamamlanm, haliniz de yle, ama bir odada oturuyorsunuz! Hi makbul deil, Allahn byle bir hale ihtiyac yok. O ilmi datmanz, yani o ilme gre davranmanz gerekiyor! Anlatmanz gerekmiyor! En nemli ilim; kiinin az hi almad halde, yaarken o ilme gre yaamas, fiiller koymasdr! Mesela; bir insana, bir eye bakt zaman nce Allah sonra bakt eyi gryorsa ite bu bir fiili zikirdir; nemli ve esas Zikrullah budur! Bu duruma ulamak lzm! rnein Halim ismini zikr etmisiniz, Halim ile ilgili kapasiteniz alm ve halde Halim olmusunuz; sinirle ilgili hormonlarnz salglanmyor. Ama odada kilitlisiniz. Neye yarar o? Dar kp Allahn yarattklarna Halim olmadka ie yaramaz, esas fiili zikir odur! Byle baknca grrsnz ki; Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin tm yaants fiili zikirdir, 24 saati Zikrullahtr! nsanlar eer, ben Allaha idraken daha yakn olacam, ben Allahla dost olacam diye kendini bir yere kapatrsa, tersine Allahtan kam olur! Neden? Allah insanlarla ol-

Sen Tanr msn?

107

duun yerde ve sen onlarn fiillerinden, yani Allahn fiillerinden kap bir yere saklanyorsun, Allahn fiillerini grmek istemiyorsun. Hani Allahla olacaktn? Allahla olmak istiyorsan fiilleri var! ocuklaryla beraber olmak isteyen birisi ocuklarna; gidin, gzme hi gzkmeyin, ben sizi dnerek sizinle beraber oluyorum dese, ne dersiniz? Esas ocuklar varken, onlarn yannda onlarladr! nk ocuklarn fiilleri, hareketleri ona onlarn kendisiyle olduunu hissettiriyor! Dolaysyla, darda birisine Halim davranmak, birisine Alm davranmak, birisine Kdir davranmak veya onlarn o davranlarn grmek, Allahn o fiille tecellisini fark etmektir! Aksi halde bir yerde kapal olursanz sizde fiil tecellisi de esma tecellisi de olamaz! te dergh bunun iin ok nemlidir, insan bunu derghta renir. Zamanmzn dergh nedir ve gnmzn dergah neresidir biliyor musunuz? Evler! nsann evi onun derghdr. Baka derghlara gidenler kolayna kamak iin gider. Evde zor; ocukla olmuyor, hanmla olmuyor, evde i zor! yle olunca kolay yere gidiyor, eyhinin dizinin dibine oturuyor, i g yok, otur dur! Esas pieceiniz yer bizzat eviniz. Biraz nce dedik ki; itiraz etmeyeceksin! nsan itiraz etmemeyi evde, gnmzn dergah olan evde renir, sen de evde reneceksin! tiraz etmeden yaamann en zoru evdir, eler ve ocuklarn arasndadr. ocuunun bir hareketi karsnda, hadi [Allaha] itiraz etme de greyim seni, einle ilgili hadi baar! Eine hakszsn, ben haklym dedin mi, poetlerin/tanrlarn sava iin ortam hazrladn demektir! Eer poette gl olmaya talipsen poetlerin mahkemesinde haklln anlat dur. Ama Allaha anlatmaya gittiin zaman; itiraz m ediyorsun diyorlar. Aynen byle diyorlar adama; itiraz m ediyorsun? tiraz edenlerden deilim mi diyorsun, o zaman senin duan u; itiraz etmeyenin duas tek bir eydir: Allahm merhamet! Allahm merhamet! Allahm balayver ve merhamet ediver... Bu kadar! Burada talibin bala demesi ne manadadr? A yapsn, B yapsn kavram olann, yani meseleyi anlam olan B yapsnn bala demesi; Allahm, bana senin yolunda olacam bir rol ver, beni orada sabit klacak bir rol ver, senin raz olacan bir rol ver. Allahm senin raz olmadn arzu ve isteklerden, heva ve heveslerden, fikir ve inanlardan, hal hareket ve davranlardan beni al kurtar. Senin raz olmadn hal ve hareketleri yapacak rol bana verme, bana baka roller ver demektir. Bu rol nedir, bu sayfalarca yazlabilir. Ama Allah; o kadar yazma, ihdinas sratal mstakiym, de diyor, sembolik olarak onu bir cmleyle ifade et; ihdinas sratal mstakiym de. Talep ettiin rol byle ifade ettiinde; bilmediklerin, unuttuklarn, yllar sonra fark edilecek bilim-

108

Ylmaz DNDAR

sel dorular, hepsi vardr: hdinas sratal mstakiym! Ama onu sylerken nsan Suresi 30. ayeti, o idrak unutma! O pozisyonla iyyake nabudu ve iyyake nestayn de. B yap, yyake nabudu ve iyyake nestayni nsan 30 idrakyla syler. Bu onun duru biimidir! Onun iin salt ve saltta iyyake nabudu ve iyyake nestayn ok nemlidir. Saltta iyyake nabudu ve iyyake nestayn duruu; o duru aslnda yle bir durutur ki, bakn: Hazreti dem cennette! Yaratlan bu yap, B yaps cennette. Ama onun dnyaya gitmesi lzm, yani ona dnya yaants lzm. Dnya yaantsnda da A lzm! Hz. deme lazm olan A hali ona nasl gelecek? A halinin gelebilmesi iin Hz. deme u meyveye yaklama diye bir yasak konuyor. nk Hz. demin yapsndaki rab rabln ispat edecek ve o yasa yapacaktr, yapmak zorundadr! Yapacak ve ben Rabbm diyecektir. Her yapda bir Rab var deil mi? Her yapda o yapyla snrl bir rab var! Allah? Allah Rabbl lemindir! Her yapda var olan o rabba, o rabbn rablk gcne yasak olmaz! Kendinize bir yasak koyun, bozarsnz! Bu yzden talib o tuzaa dt zaman tvbelerle oynar durur. Tvbe eder, tekrar yapar, tekrar tvbe eder... nk Rabba tvbe skmez, Rab yle tvbeyi ok sever! Neden? Bozmak iin! Hah, nme frsat kt, ben sana gsteririm der, gider o yasa bozar ve ben rabbm der. Hani bir izgi film vard; He-Man; g bende! diye, rab ite odur: G bende! Ne gc bu? Rabbn gc! Hz. deme o yasak konunca Hz. demdeki rab, rabln kantlad ve ite bu sanal yap olutu. Bu sanal yap olutu, bylece dnya hali balad. Daha nce pozisyonu cennet pozisyonuyken imdi bu sanal yap olutu, pozisyon deiti. Sanal yap neden oluuyor? Rabba verilen mstakillikten yararlanarak mstakilliyet iln edildii iin! Bu yzden ben varm diyor ve ona sahip kp ilahln iln ediyor. Birimde bulunan mstakil rab yapsn mstakil tek varlk gibi grmek iine geliyor, mstakil kabul edip ona bir kimlik giydiriyor. Onun Ehadiyetini bilmiyor, grmyor, onun mstakil olduunu sanyor! Peki, bu san yalnzca Rab iin mi uygulanyor? Hayr! Ha rab mstakil olmu, ha irade, ne fark eder, ayn ey! radenin, akln mstakil kabul edilmesiyle rabbn mstakil olmasnn bir fark yok ki; onlarn hepsi Rab emsiyesinin altnda zaten! te o yzden, oradaki mstakillie BEN iddiasnda bulunuyorsun ya! Bu yzden kii bu yapy fark ettiinde Rabbn bilmi oluyor ya! Esas hakikati tanm bilmi oluyor da ondan. te Hazreti dem bu A yapya dnce at da kald. Ayet yle diyor; dem at da kald, ne yaptna. Dnyor; bu i nasl oldu? Bu kadar hakikati biliyorsun, nasl oldu? yle oldu: Rab kendini kantlad! nsani gzle baktnzda

Sen Tanr msn?

109

bu durumda ne demesi gerekir? Allahm bir daha yapmayacam demesi gerekir deil mi? Ama Hazreti dem bir daha yapmayacam demiyor, ok dikkat edin buraya! Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin rettii tvbelere, dualara bu gzle bakn, Kuran ayetlerinde bize yaplan nerilere bakn, hi birinde bir daha yapmayacam deyin yok, byle bir neri yok! Niye yok? Bir daha yapmayacam diyecek olan bir varlk yok da ondan! Ancak tanrln iln eden birisi beer bir korkuyla bir daha yapmayacam der. Hz. dem, bir daha yapmayacam demiyor. Ne diyor? Rabbena zlemna enfusena ve inlem tafirlena ve terhamna, leneknenne minel hasirin. Rabbimiz nefsimize byk zulmettik, eer bizi balamazsan, bize merhamet etmezsen biz hsrana urarz. Bir daha yapmayacam demiyor! Bir daha yapmayacam diyecek bir varlk yok nk! Eer siz tvbe ederken Allahm yanl yaptm, ben bunu bir daha yapmayacam diyorsanz, yapnzdaki Rabba yapaca bir hedef gsteriyorsunuz, bunu boz diyorsunuz. Peki, ne diyeceksiniz? Bala ya Rabbi, bala ya Rabbi. Merhamet et, merhamet ediver. Merhametin! Baka hi bir ey yok! are yok deil, aresizim deil! Merhametinden baka bir yol yok! Merhamet etmezsen hsrana urarz. te salttaki duru budur; Merhamet Ya Rabbi, merhamet Ya Rabbi... Ayetlerde buyruluyor ya ancak Allahtan korkun diye, ite o korku budur: Merhamet ya Rabbi, bala ya Rabbi, merhamet ediver! Bu hali yakalarsanz, merhametin ve balamann ne olduunu hayret edeceiniz derecede grrsnz, feleiniz aar da grrsnz, yeter ki B yapyla ve o korkuyla; iyyake nabudu ve iyyake nestayn deyin, merhamet ya Rabbi, bala deyin, sonra da; ihdinas sratal mstakiym... deyip isteyin. Bu cmlede bir yorum, bir arzu, Allaha bir tarif yok! Talib zaten tarif etmez, itiraz da etmez! Onun duas budur: Bala ya Rabbi, merhamet et, merhamet... Merhamet yle nemli bir ey ki, yalnz o: Merhamet ya Rabbi! Bu kadar! Yalnzca bu deyince akla u gelebiliyor; yanl tvbe ve dua edenler ne olacak? Tvbeye alt seviyeden bakarsak; yapmayacam deyip yapsanz da, Allahm bala beni deyip dua etseniz de makbuldr. nk ona ait de hadisler, ayetler var: Kulum yine bana yneldi diye, yle tvbe ve dua edenler iin de teselli veren, umut veren gzel bak alar var. Yani yle de olsa ynelmek, bir balamak lzm. Ama: Bu konular konutuumuz bilinle inceleyip talib olunuyorsa, o kii yapmayacam diyemez. nk yapmayacam diyen, ben varm iddiasndaki sanal yapdr. Gerek yaratlan yapy yaamaya talip olan yapmayacam diyemez. O ancak; bala ya Rabbi. Bana senin yolunda sabit klnacam ileri yaptr. Bana yle bir rol ver

110

Ylmaz DNDAR

ki senin yoluna talib olaym, o yolda sabit olaym ve Sen benden raz ol. Beni cehenneminden kurtaracak bir rol ver. O nedir, bilmem! Ben ihdinas sratal mstakiym diyorum, onu Sen bilirsin der. Bunu bize Kendisi retiyor. Bu yzden; saltta, Fatihada heyecanlanmak ve oray ok nemsemek lzm! Daha nce, Fatihadan yararlanabileceimiz bir tavsiyeyi paylamtk: Gnlk yaant ierisinde yapmamanz, dnmemeniz gereken bir ey oldu. Yapmasanz, dnmeseniz iyi olurdu ama oldu! Oralarn peine hemen iyyake nabudu ve iyyake nestayn, ihdinas sratal mstakiym, srat elleziyne enamte aleyhim, gayril madubi aleyhim ve leddaalliyn diye dua edelim. Ama bu anlattm hale girerek! Gnlk yaant ierisinde yaplabildiince bu duann yaplmas ok nemlidir. Bu, tm tvbeleri, dualar hepsini ierir, stelik de Allahn rettii ekilde! yyake nabudu ve iyyake nestaynden balayan bu ksm bir dua olarak yapmak sizi ne yapar, bir rnekle aklamaya alalm. yle bir antrenman ki bu, bunu ok yaparsanz salta geldiiniz zaman nereye geldiinizi biliyor olursunuz: yyake nabudu ve iyyake nestaiyne geldiniz! Zaten gn ierisinde hep onunla megulsnz. Ne gibi? Bankamatik kart gibi. Onu kullana, kullana rendiniz ki; takyor, ifreyi giriyor, basyor, param alyorum! te saltta iyyake nabudu ve iyyake nestaiyn derken de bir matiktesiniz. Taktnz, iyyake nabudu ve iyyake nestaiyne parmak izlerinizi verip duruunuzu gsterdiniz. Menden ihdinas sratal mstakiymi tkladnz, istediniz. Hemen yazd; balanmanz ekiniz! Bir nevi alma yeri, toplama an. Bu kadar nemli! Kanaatimce, bir insann hayatta bundan daha nemli ve ncelikli bir ii yoktur, bunu tehir ettirtecek hibir ii yoktur. Aslnda ii budur, bundan nemli bir ii yoktur! -Cehennemin rahmet oluunu nasl anlamalyz? Cehennem rahmet olduuna gre bu poeti yakmak m gerekiyor? Rahmet olmayan bir ey yok ki! Biz bu sylediklerimizi insan gzyle, yani kesret haliyle anlatyoruz. Eer Tevhid haliyle yorumlayacak olsak, bu poeti baka yorumlarz, cehennemi baka yorumlarz, hepsi farkl olur. Biz manzaray anlamaya altmz iin grnt zerinden konuuyoruz. Gerek bu dnyaya, gerekse gerek cehennemin fonksiyonuna B takdimiyle yaklatnzda onlarn birer rahmet olduu grlr. Niin? Senin iin sonu cennet olduundan, bu dnyada veya orada o halleri yaamann sonu cennet olduu iin onu rahmet olarak grrsn. Rahmet bir de yledir: Btn yaratlanlara Ar istiva eden Rahman olan Allah bakyla baktnda, Rahman isminden kaynaklanmayan ve Rahmden kmayan hi bir eyin

Sen Tanr msn?

111

olmamas da bir rahmettir. Byle baktn zaman Rahmet daha bir farkl gzkr. Biz Allah merhamet sahibidir derken, Allahn merhameti ve rahmetine ok duygusal yaklayoruz, birbirimize duyduumuz merhamet gibi bir merhamet bekliyoruz, yle sanyoruz. Oysa o rahmetin/merhametin ileyi tarz farkldr. O merhamet Snnetullah ierisindeki prosedrlerin ismidir. Bir duygusal davrantan ziyade bir prosedrn ismidir o merhamet! -O zaman Rahman ara istiva etti ayetini nasl anlamak gerekiyor? Bir de farkl bir ey soraym: Veda Hutbesinde Efendimizin ahid ol ya Rab demesinin hikmeti nedir, Allah her eye ahitken bu vurgulama niin yaplyor? Ar, Vahhabilerin veya baz yorumlayanlarn kastettii gibi yorumlamak ok doru olmaz. Belki bir an, o mantkla baknca doru gibi gelse de o bak baka yerlere monte edince doru olmuyor! Nasl? Ar dendii zaman gkyz ve gkyznn stnde bir yer ve Rahman da oray istiva etmi, oray kaplam gibi dnrsek ok kk bir Allaha inanyor oluruz. Yalnzca Samanyolu Galaksisine baktn zaman bile senin gkyz dediinin nemi kalmaz. Samanyolu Galaksisinde bile! O gkyznn stn senin Allahn kaplamsa kk bir eye inanyor olursun, fiziksel olarak baknca bile byledir. Hele tm uzay dndnzde o ok daha manasz hale gelir. Arn yle bir ey olmadn bir kere iyi kavramak, grmek lzm! Ar; Allahn Rahmaniyeti ile Rububiyeti arasndaki soyut snrdr, yani Rahman ismi ile Rab ismi arasndaki soyut snrn ismidir. Her eyin Ar vardr! Her yapnn kendine ait Ar dediimiz bir ksm vardr. Senin dnce sisteminin de bir Ar var, ayn ey sende de var. Sende de Arn stn ayn ey kaplamtr. Allahn Rahmaniyeti ile Rububiyeti arasndaki soyut bir snrdr o! Rahmaniyet mertebesi ile Rububiyet mertebesinin arasndaki soyut snr: AR! Rahmaniyet mertebesine Rahman, Rububiyet mertebesine de Rab diye sesleniriz. Bu iki mertebe arasndaki soyut snr Artr ve aslnda o bir kavramdr! Yaratln bu aamas yledir: Rububiyet mertebesinden sonra fiil lemi var, bizzat vcut bulmu yaplar var! Bir yap henz vcut bulmamken, Rububiyet ve Rahmaniyet mertebesinin stnde onun birok alternatifi vardr. O alternatiflerden birisi, Rahmaniyet, Ar ve Rububiyet sreleri sonunda vcut buluyor. Bu nedenle baz evliyaullah; eer duanzdaki bir talep, o olayn alternatifler arasndaki haline rastlamsa tesiri farkl olur, o olay fiil halindeyken farkl olur, yani vcut bulmu haline rastlamsa tesir farkl olur demilerdir. Duanzdaki talep, o talebin manalar arasndaki haline, henz vcut bulmam haline, alternatifler arasndaki

112

Ylmaz DNDAR

haline ulamsa sonu farkldr, vcut bulmu haline ulamsa farkl olur. Bunu bir rnekle aklamaya alalm. Sana bir kt verip; 10 eit otomobil dn desek. Kafanda 10 eit araba dndnde, sana; imdi bunlardan birisini iz, ama izecein ara, bakld zaman insana cazip gelen, sevgiyi hatrlatan, ho gzken bir ara olsun diye bir tanm getirsek ne yaparsn? Zihnindeki 10 ara eidinden bir tanesini seer izersin deil mi? te senin zihnindekiler bir nevi mana lemi! Sen onlar tarifimize gre bir szgeten geirir izersin. Biz oraya sevgiyi hatrlatan gzel bir mana koyduk diye Rahman szgecinden geirdin, ona yle ekil verdin ve izdin. Ona ekil verip izdiin hal Rububiyet Mertebesidir. nk ekil veren Rabtr. Rububiyet mertebesi ekillendirir, montajn yapar. Rububiyet mertebesi montaj fabrikas gibidir, ne lzmsa onlar alr monte eder. Manalardan hangisi vcut bulacaksa, hangisinin vcud bulmas dilenmise Rab onun montajn yapar. Neye gre? Rab emsiyesi altndaki Esmal Hsna imknlarna gre montajn yapar. Sonra da onun nasl alacan, prospektsn ona programlar, retir. Ondan nasl bir kulluk istenmise, onun prospektsn ykler retir; nasl davranacan, ne yapacan programlar! Bu yzden, rettii iin ona Rab deriz. Mrebbiye reten kiidir, Rab da yle. Rab; retendir, retmendir, yaptrandr, tarif edendir. Ya Rabbi; Rabbim dediinde bu manalarn hepsi onda mevcuttur. Sen de bunun benzerini yaparsn. Aynsn demeyelim, benzerini yaparsn! nk oradan gelen bir zelliinle, sen de benzerini yapyorsun. 10 tane araba dndn, tarifimizi szgeten geirip onlardan o talebe uygun birini setin, imdi montaj yapyorsun; iziyorsun. izdin; vcut buldu. Grdn m, sende de bir mana lemi, bir Ar ve bir fiil lemi varm! Mananda dndn, o dnce senin arndan geti ve vcut buldu, fiile dnt. Bu ii yaparken sende de senin Arn stn kaplayan bir mana var. Eer senin Arnn stn Rahman deil de Cell ismi kaplam olsa fiillerinin knda o grlr. Mesela birisi sana seslendii zaman sert bakarsn! Bak senin arn stndeki mana fiil bulurken, fiil haline gelirken nasl kyor? Allahn Arnn stn gazap kaplam olsayd, alternatiflerden hep azapl fiiller ortaya kacakt. Ama rahmetinin merhametinin gazabn getiini buyurduu iin, o yzdendir ki darya kan fiiller merhamet fiilleridir. Ama bu merhamet duygusal bir bak merhameti deildir! O merhamettir ki hcrelerin bir arada durur! O merhamet yznden vcut bulursun! O merhamettendir ki sen Allahn seni ne kadar sevdiini bilmezsin! Seni ne kadar sevdiini bilmi olsan hcrelerin dayanmaz, dayanamaz ona! Yine bir rnekle bakalm. Bir kz arkadandan ok holandn, gnlerdir onu dnyorsun, keke beni sevse, keke beni

Sen Tanr msn?

113

sevse deyip duruyorsun. Sonra karlatnz, seni sevdiini syledi, hissettirdi. Hcrelerin ne olur bir anda? Darmadan olur! Gznden sevin gzyalar akar! Niye? Bir sevgi duydun diye! Seni sevdiini hissettin ya! Allah seni nasl sevdiini sana belli etse dayanamazsn... Onun hissettirtmemesi bile bir merhamettir! Fark ediyor musun? Sana Onu arama imkn tanmas bir merhamettir! Yani farkl bir eydir bu merhamet. Bu merhamet bir kanundur! Rahman isminin stndekiler manalardr ve onlar Vahidiyettedir. Oralar ileride detayl ele alacaz. imdi Ar nasl anlamalyz?sorusuna cevapla ii snrlam olalm. Allahn sistemini anlamay kolaylatrmak iin bir yntemimiz var: Allah bir ii nasl yapyor, nasl yapt? diye merak ettiimizde, onu ben nasl yaparm, yapyorum? diye kendi yapmzda onun bir modelini bulmaya alrsak bir ipucu yakalam oluruz. nk; Cz Klln aynasdr. Bu aynay iki ekilde dnebiliriz: Birisi; Czde ne varsa Klle aittir, ne varsa hepsi Klle aittir. Dieri; Cz ayn zamanda Klln aynasdr. Yani Kll orada, Czde diledii eyi seyrediyor. Kll o aynada seyrediyor. Kendine ait dilei seyrediyor. -Verdiiniz rnekteki arabann oluumu Rahm isminde mi? Onun olumu hali Rububiyet mi, byle mi dnelim? nsanlarda Rahme sahip bir varlk var; bayanlar Rahm zelliine sahipler. Rahm ismi orada; reten, douran, ortaya karan kanun olarak grlr. Bu ayla baknca Rahman ve Rahm dediimizde Allahn Rahm isminin nasl bir fabrika, bir retim yeri olduunu grrsnz. Rahm ismi; evrende de ortaya karandr! Ama Rahm isminin tek manas bu deil ki! O kadar mana ire mana var ki Rahm ismi o yle farkl bir ey ki aslnda. Mesela bir manas da yledir: Rahman ok adalet tayan bir isimdir, Rahman isminde adalet vardr, ama Rahm isminde adaletin olmad, onun tamamen nimet olduu sylenir. Bu manadan yararlanarak bakldnda Rahm isminin daha baka manalar da aa kar. Mesela, inananlara, iman nuru tayanlara Rahm isminin ulamas tamamen bir ikramdr. nanana sen yaptklarnla unu hak ettin, bu senin hakkn eklinde deil de, tamamen ltuf, nimet, hediye olan bir veri halidir Rahim. Yani Allahn iman nuru tayana ok ikramlarda bulunmas Rahm ismi kapsamndadr. man nuru tamayanlar? Onlar Rahman isminden yararlanr. Rahmanda adalet vardr; Hak ettiini verir. Yani o zulm grmez. yle zulm grmez: Ne hak etmise hakk verilir. Var olann, var olmann, var oluunun hakk neyse hakk

114

Ylmaz DNDAR

verilir. Ama iman nuru tayp o yolda gayret edene muamele farkldr. Snnetullah ierisinde, evrenin varoluu ierisinde Rahman ve Rahm isimleri de birer kanundur, Yerekimi Kanunu naslsa onun gibi birer kanundur. Bu snnetullah yasalar, bu kanunlar bazen o kadar kuvvetli fark edilmitir ki, insanlar fark ettikleri kanunlar tanrlatrmlardr! Hatta eer tanrlara inanlan eski dnemlerde yerekimi yle iyi bilinseydi, belki insanlar yerekimini de tanr kabul edeceklerdi, bir ihtimal! Eski Yunan tanrlarna bir bakn, Esmal Hsna esintilerini grrsnz. Evrende fark ettikleri gleri tanrlatrmlar! Vedd ismini fark etmi Vens demi, eitli tabii olaylarn, frtnalar, fark ettikleri Snnetullah kanunlarn tanrlatrp sembolletirmiler, onlarn birer Esmal Hsna Kanunu olduunu anlayamamlar! Ayn ey imdi de yok mu? Bir kii bilim dnyasnda bir alanda gzlem yaparak, laboratuara girerek alr, bir ey bulur. Ne bulmusa, o bulduu ey aslnda bir Esmal Hsna tezahrdr. Ama o, bulduu eyle ya bir Esmal Hsnay fark edecek veya bulduu eye bir tanr ismi verecektir, hibir isim veremezse de tesadf diyecektir! Bu tesadf yaklam gnmzde artk ok fazla kullanlmyor, ama bizim lise dnemlerimizde ok yaygn bir materyalist felsefeydi. Evrenin tesadfen meydana gelmi olduu tezi materyalistler tarafndan kuvvetle savunulurdu. Biz de o zaman veli zatlarn verdikleri rnekleri verip onlarla tartrdk. Lise dnemlerimizde ok tartrdk, yanl yapardk, bo iti! Ama o zaman bilmiyorduk. Biz Allah var anlatrdk, onlar Allah yok anlatrd, baya tartrdk. Ama normal arkadalarla, bir kavga falan deil. Saatlerce gnlerce, gruplar olur bunu tartrdk. Yanl, ok yanl bir eymi! Bir hadis var; kim ilmi nl olmak iin, birilerine galebe almak iin, para kazanmak iin, hret iin yaparsa; ilmi byle eyler iin renirse o atetedir diye. Niye? nk bu amala yaplan ilim B yapya geirilen bir poettir. Aslnda ilim ne iin renilir? Allah tanmak iin! Allah tanyabilmek ve o irtibat kurabilmek iin renilirse seni cennete gtrr. Aksi halde atetir. nk o ilim senin A takdimini, sanal varln, poetini yle kuvvetlendirir ki, senin iin cehennem olur. Poetlerin yeri neresidir, poetleri ne yapyorsunuz? pe atyorsunuz, yeri oras! indeki malzemeyi alyorsun, poeti pe atyorsun, yeri oras nk! Snnete baktnz zaman, Allah konusu inanmayanlarla yar yaplacak, tartlacak bir konu deil ki! nananlar aralarnda bunlar konuarak imanlarn kuvvetlendirebilirler, ama Allah var Allah yok tartmas snnete baktnz zaman yoktur! Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem gidip de kimseye Allahn varln ispatlamam, kimseyle byle bir tart-

Sen Tanr msn?

115

maya girmemi. La ilahe illallah demi, kabul ettik ya Rasulallah diyenler gelip Onunla beraber olmular, dierleri de ekip gitmi! La ilahe llallah denince ister istemez akla BEN konusu geliyor. Oray hatrda tutmak, bu yzden sk tekrarlamak gerekiyor. Allahn yaratt yap da, ona sahip kan poet yap da BEN diyor, deil mi? Bu yaplarn ikisi de BEN diyor. Farklar nedir? Sahip kan yap ona BEN derken ben ilahm diyor! Dieri BEN derken; Ament Billhi diyor. Ament Billhi ne demektir ve bu aamada onu nasl anlamalyz? Ament Billahi; ben Allah hakikatini anlamaya talibim demektir. Ben B srryla Allaha inanyorum. O srr anlamaya, kavramaya, o yolda yaamaya, fiiller koymaya talibim demektir. Yapacam demiyor, talibim diyor. Allah dilerse yapacak! Dolaysyla bir kii bu idrakla rahatlkla BEN diyebilir, hibir sakncas yoktur! Ama rten, sahip kan poet yapnn ben ilahm manasndaki BEN demesi ok tehlikelidir, sakncaldr! Orada bir tanrlk ilan var. Bu tanrlk ilan gnlk yaantda nasldr? Yaarken nasl tanr olunuyor? Gnlk yaant ierisinde ne yaparsan tanr olursun? Sonra ele alacaz inaAllah. Bu iki BENi fark edince, Allahn sevdiini seven insanlarn sevme sebebinin onlardaki hakikat/gerek yaratlan yap olduunu grrz. Allahn sevdiini seven, onlardaki sahip kan yap deil, dlarndaki BEN diyen yap deil, iteki hakikat olan BEN yaplardr, ierideki o yapnn onlara gerei, hakikati hatrlatyor olmasdr. Byle bir sevgi sistemi alr onlarda. Bu sevginin alabilmesi iin temelde korku ok nemlidir. Hangi korku? B yapnn korkusu. O korkunun benzeri anneyle ocuk arasndaki ilikide de vardr. Anne ocua kzar, iter, hatta vurur. Ama ocuk gider gene anneye sarlr. Fark ettiniz mi? Hem alar hem annesine sarlr. Ne kadar benzer bir korku, gelmi anne ve ocuk arasna yerlemi! Annesi kzyor diye ondan kamaz, gider yine annesine sarlr. Anneyle olan bu muhabbeti bir de una rnek gsterelim: Sahip kan yapnn, poetin beyindeki veri tabannn dalan srasnda, o dalama olurken, o dalama srasndaki yapy dnn! Dalanrken oluan o duygu yle bir duygudur ki, annenizin sizi sevgisiyle kuvvetle kucaklayp skna benzer. O size ne kadar tatl bir skma gelir, deil mi? Ama grete bir pehlivan sizi yle sksa, ayn skma size yle tatl gelmez! Bak as ne kadar farkldr! Dalamaya baknz eer B yapyla olursa o skma size actma gibi gelmiyor, hatta iinize byk bir muhabbet veriyor. Skma ii toprakta da yledir. Hadiste Efendimiz buyurur: Toprak, topraa konan yle bir skar ki, ok kuvvetli bir skmayla skar, onun barmasn, o ln nasl duyulduunu, nasl bir ses ktn

116

Ylmaz DNDAR

duysanz Ama bu skma gerek mminlere annenin ocuunu skmas gibi tesir edermi, ona bir muhabbet skmas gibi gelen bu sk dierine, yakalam da kndeye getirecek pehlivan skmas gibi geliyor! - Gn boyu klfsz yaamay kesintisiz gerekletirmemiz mi gerekiyor? Kesinlikle! Kesinlikle! nk o yaantda nemli! Ancak yle bir abayla, yle bir gayretle Ann veri tabann yok etmi olursunuz, inaAllah. - Yaarken ne kadar Asz isek, beynimizde o kadar yeni hat m oluuyor? Evet, ikisi birbiriyle ilikili: Beyinde aldka siz yle yaarsnz, siz yle yaadka beyinde alm geliir, sabitleir; refleks halini alr. -O zaman m beyni doru altrm oluyoruz? Hakikatine uygun altrm oluyoruz diyelim. yle yaadnda sana verilene, sende olana zulmetmemi oluyorsun, dieri nefse zulmdr! yyake nabudu ve iyyake nestaiynde duru biimi vard, onu hatrlayalm ki ilerledike greceklerimize hazrlk olsun. yyake nabudu ve iyyake nestaiynde ana duru vardr! oaltabiliriz ama ana kolon, duru sembol var! Neye gre duru? nsan Suresi 30. ayete gre! nsan Suresi 30. ayet imandr, neye inanacamzn temsilidir. Bunun tekrar ve ok konuulmas bu yzden ok nemlidir! nk iman kiide bir hayat tarz oluturacaktr, oluturmaldr! Bunun iin de mutlaka ikilemlerden kurtulmu ve artk yle yayor olmas, kii iin ok elzem, ok nemlidir! nsan Suresi 30. ayetin [ve ma teaune illa en yeeallahu] meali olarak Kuran- Kerim meallerinde; dileyemezsiniz, Allah dilemedike yazlr. Aslnda, ayetin esas manas bu deildir. Bu mana, biraz sonra gelecek olan ana duru biiminin ikincisidir. Ama konutuunuz, tarttnz zaman grrsnz ki, insanlar bu manaya bile ulamakta, bu manay bile yakalamakta zorlanrlar. Meallerde; siz dileyemezsiniz Allah dilemedike, siz isteyemezsiniz Allah istemedike yazldr. Merak ettim, baz nemli kiilerin tefsirlerine baktm, aklamalarn sonuna doru lf yuvarlayp es gemiler, gerek manay yazamyorlar! ok enteresandr, tefsir yaparken, oray yorumlarken yorumunu bile yazamyor hatta. Neden yazamyor? Tespitim u: nk Allahn syledii, onun inanna uymuyor! Allahn orada syledii onun inandna uymuyor, bu yzden de cokuyla ve evkle yazamyor. nk ayet onun bildiine ters dyor. Veya bazlar, bana ne derler? diye ekinip yazamyor. Belki de Mehmet Akif Ersoy rahmetli onun iin brakt. Kuran- Kerim mealine alrken ben bunu yapamam deyip brakyor, yazmaya korkuyor.

Sen Tanr msn?

117

Rahmetli belki bu nedenle ekindi, brakt olmuyor dedi! ana kolonun ilki, birinci kolon: Bunlarn yaklam yle: Benim aklm var. Allah insanlar inanp inanmamakta hr brakm! Hrriyeti, hrriyetin ne olduunu kavrayamad iin Allahn onu, insanlar hr braktn sylyor, inanp inanmamakta bile hr braklm olduuna inanyor! Byle sand iin diyor ki; benim aklm var, Allah bana akl verdi. slamiyet de akl dinidir. Bir aklm, bir iradem ve gcm var. Dnebilen, yapabilen bir iradem var. Bunu iyi kullanaym diye Allah iyiyi ve kty gstermi! Btn bunlar kim sylyor biliyor musunuz? Yaratlan esas yapya sahip kp, ben varm diyen sanal/zan yap sylyor, poet sylyor, vehmin zulmeti olan yap sylyor! Yaratlan gerek yapya sahip kan bu vehim, vehim sisteminin zulmetidir, vehim sisteminin suiistimalidir, vehim sisteminin tehlikeli yandr. Bir parantez aalm: te biz bu suiistimali fark edince ondan kurtulmak iin; Allahmme ahricniy min zulmtil vehmi ve ekrimniy binuril fehmi diyoruz, ondan kurtulmak iin byle dua ediyoruz. Efendimizin bize rettii bu duay fark edip onunla snyoruz. Efendimiz retiyor: Allahm beni, o vehim sisteminin tehlikeli yanndan vehim sistemini suiistimal etmekten koru ve kurtar. Bana indinden yle bir anlay ver, bana yle bir Nur ulatr ki, ben onunla bu gerei fark edeyim. Bu duay yaparken ayn zamanda bir ayetin kapsama alanna da girmek istiyoruz: Allahu veliyyullezine amen yuhrichm minez zulumati ilen nur. Allah iman edenlerin velisidir. Onlar zulmetten, karanlktan, vehmin karanlndan alr Nura karr. Evet, ite bu yap; vehim sistemini suiistimal etmi ve bu suiistimal sonunda da tanrln iln etmi ama farknda olmayan bu yap diyor ki; benim mstakil bir aklm ve iradem var. rademle iyi eyleri yaparm, ktleri yapmam. Bylece, iyi ileri yaparak cennete giderim, ktleri yapan da sonucuna katlanr. Allah onlara cehennemi lyk grmtr der. Byle inananlara hi rastladnz m? Evetse, byle inanan birisi bu ayeti nasl yorumlasn ki? Byle inanan bir Profesr Kuran meali yazarsa bu ayeti nasl yorumlar, nasl tefsir eder ki? Siz dileyemezsiniz Allah dilemedike ayeti onun inanna uymaz ki! Byle dnen ve inanan bir yapnn Fatiha okurken, iyyake nabudu ve iyyake nestayn derkenki duruu yledir: Ey Allahm, ben yalnz senden isterim, kimseden istemem. Karar verdim, esas istenecek sensin. Seni setim, senden istiyorum. Baka eylerden korkmuyorum, karar verdim ben yalnz senden korkuyorum. Yine karar verdim yalnzca sana ibadet ediyorum diyor. Hep kendi karar veriyor, o karar veriyor. Bu yapnn iyyake nabudu ve iyyake nestaiyn duruu budur. Bu bilinten

118

Ylmaz DNDAR

nce de bir duru vardr, ama onu geiyoruz. O ne? O evrak memurluu! Fatiha evrak bitti, imdi sra zammi sure evraknda, o bitti imdi tesbihat, imdi salvatlar... diyen evrak memuru idrakn geiyoruz. Biz bu duruu hi saymyoruz! Ele aldmz ana duruta hi deilse bir bilin var. lk bilin nsan Suresi 30. ayetin mealine hi yaklamayan bir idraktr! O, Allahn dileyemezsiniz Allah dilemedike kuralna, kanuna yaklaamyor bile! Niye? nk tanr! Tanr veremez, benim der. Tanrln terk et dersiniz, o gider oyuncaklarn terk eder! Esas terk etmen gerekeni terk edeceksin! Esas terk etmen gereken bu sanal sahip kan poettir! te bu poeti vereceksin, onu pe atacaksn! Sen oyuncaklarn vermeye alyorsun, oysa tanr duruyor. Onlar datan tanr duruyor! Vermen, terk etmen gereken odur! Ama tanr veremez; aklm vermem, irademi vermem der, onlar bir trl veremez! Veremiyor, onlar benim diyor. te ilk duru budur: A yapsnn duruu! kinci idrak; Allah tede uzakta deil iimizdeymi deyip Onu iine hapseden yapnn idrakdr, duruudur. Bu iine hapsediyor; Esmal Hsna kompozisyonu olan yapsn, Rabbini, hepsini iine hapsediyor. Kendini de aresiz iln ediyor; bizim elimizde hibir ey yokmu, biz ne istesek bomu! diyor. Bakn; biz ne istesek bomu diyen kim? Gene o tanr, ama imdi o zavall! Tanr, tanrln zavall iln etmi. Bir nceki benim gcm var, mstakilim diyen tanryd, bu aresizim diyen zavall tanr. Bu diyor ki; ben dileyemem! Allah diler, O diledikten sonra ben dilerim. Yani izni Ona verdi, O diler sonra ben dilerim diyor. Bu da bir iyyake nabudu ve iyyake nestayn duruudur! Bu da aresiz duru! Aslnda iyyake nabudu ve iyyake nestayn duruu aresiz bir duru deildir, ama buradaki idrak byledir. Yanl ama bu dierinden ileridir! nk dierindeki ambalaj ok kaln, ii gzkmyor. Ama bu poet hi deilse effaf; iindeki kumanda gzkyor! nc hal; ve ma teaune illa en yaaAllahu; dileyen YOK illa Allah anlaydr. Dikkat ederseniz, hem birinci hem de ikinci yapda tamamen bir ikilik var, ikili bir sistem var. Bu nc duruta dileyen yoktur. Bu yzden o La ilahe duruudur! La ilahe illa Allah; Ma teaune illa en yeaAllah, Ma tevfik illa Billah hepsinin ayn ablon olduu grlyor deil mi? te bu iyyake nabudu ve iyyake nestaiyn duruu byle; dileyen yok illa Allah! imdi soruyoruz: nsan Suresi 30. ayete bu bak asyla; dileyen YOK, illa ALLAH manasyla yaklaan bir kii iyyake nabudu ve iyyake nestayn derken hangi dnce ve hal ile bunu der? Hem dileyen YOK, illa ALLAH diyor, hem yalnz senden diliyorum diyor. Dileyen yoksa, sen nasl ben

Sen Tanr msn?

119

yalnz senden diliyorum diye bir dilekte bulunacaksn? Yalnz senden diliyorum demek bile bir talep deil mi? Allahm yalnz senden diliyorum dedin, bak bir dilekte bulunuyorsun, senden diliyorum diyorsun. Oysa sen bu ayete dileyen yok manas verdin, dileyen yok! Dileyen yok, ama sen ben senden diliyorum diyorsun? Asl udur: Onu diyen yapy var sanyordun ya, ite o yapnn olmadn, onun YOK olduunu grdn! O yap vehmin zulmeti, vehmin suiistimal edilmesiydi, imdi ondan kurtuldun, diyorsun ki; dileyen YOK illa ALLAH. Bu bilinle de; iyyake nabudu ve iyyake nestaiyn, ihdinas sratal mstakiym.. diyorsun. yle bir rol ver ki Allahm, ben bu var olan halimi (u an seni tanmaya alan halimi) de yok edeyim. Bana Onun Vahidiyetini Ehadiyetini yaat. yle bir rol ver ki, ben o rolde yrrken yol oraya gitsin; ihdinas sratal mstakiym! Nasl isteyeceimizi bize kendisi retiyor, ne gzel deil mi? Elhamdlillahi rabbilalemiyn... zetlersek: Birinci stun; ben ilahm, bana ait zellikler var, gcm var, ben yaparm diyen duru; ilahln iln etmi duru. kincisi zavall ilah; gcn kaybetmi, onun gleri yok. Bu yzden de aresiz! Boynunu bkm, Allaha teslim olmu; Allaha teslim olan ilah duruu! nc duru farkl; orada dileyen yok. Bu yzden o La ilahe duruudur! Allaha teslim olmu haldir. nk teslim olan Allahn yaratt yapdr, Kuran- Kerim teslim olana seslenir, teslimiyet yolunda olana seslenir. Kuranda Allahn hitap ettii, siz dedii odur, sanal sahip kan yap deildir. O yap tamamen sistem ddr. Siz diye hitap ettii, teslim ol dedii, Allahn kendi yaratt yapdr! Dikkat ederseniz, hem birinci hem ikinci idraklarda tamamen bir ikilik var, ikili bir sistem var. Ama nc duruta, orada dileyen olmad iin o La ilahe duruudur! Bu idraklar ma tevfiki illa Billahi ayeti aklanrken de fark ederiz, baaran ben deilim Allah baarttryor! Allah diliyor ben baaryorum gibi ikilik ieren manalar verilir. Halbuki ma tevfiki illa Billah; baaran yok illa Allah demektir. Bu gerei herkesle nasl paylaacaz? nsan gnlk yaantda bunu ancak onu bilene syler, bilmeyene iinden syler, yani iini yle bir davran biimiyle yapar, geer gider! Size gelip bu ii ok iyi baardn derler, onlara teekkr ederim dersiniz, ama bu idrakla! Sistem yle nk! inden ma tevfiki illa billahi; baaran yok lla Billah yaarsn! Bu idrakn her birinin kendine gre bir iyyake nabudu duruu oluundan hareketle; salt ikamesi kader bak alaryla ilikilidir denebilir. Yani kadere bak naslsa, salt ikame edi yledir! Tefekkrleri srasnda, kii ament Billhi hakikatina uygun BEN halindeyken Allahm BEN sensin diyebilir. Veya sen BENsin Allahm da di-

120

Ylmaz DNDAR

yebilir, onda byle dnce almlar oluur. Hallac Mansurun bir anda Enel Hakk demesi gibi. Sen BENsin demekle, BEN sensin demek farkldr. BEN sensin demesi kiiyi tehlikeye gtrr. Bu bir iddiadr; BEN sensin demek BEN Allahm demektir ve yanltr. SEN bensin demek ise, bir bak asdr, bir yorumdur, hatta Allahla sohbet srasndaki bir tarzdr. Bu nedenle kiinin sistemi anlatrken; ben Allahm veya acaba ben Allah mym? demesi yanltr. Ama sen bensin dncesi, kendisinin yok olacan, zaten yok olduunu, varlnn bir nevi hayal olduunu itiraf halidir. -Kuran meali okurken Allah yapp ileyenlerin en hayrlsdr gibi eyler geince nasl dnp meallendirmeliyiz? ok haklsnz, ayn meal merhamet kelimesi meallerinde de; Allah merhamet edenlerin en merhametlisidir gibi geer. Oralar okurken en hayrlsdr, en merhametlisidir deil de gerek merhamet edendir gibi bir manayla bakmak gzel olur. Sylediiniz doru, sanki baka merhamet edenler de var, ama onun merhameti daha bykm, en bykm gibi bir bak doru olmaz! Allahm en byk sensin der gibi bir bak as doru deil! Tercme hatas diyelim. Ama tercme hatas dediimiz zaman akla u geliyor: Acaba Arap olan birisi okuduu zaman onu nasl anlyor? Onun anladndan farklysa o zaman tercme hatas denebilir. Halbuki bu mana hatasdr! nk onu Arapa okuyan da belki yle anlyor. O zaman o bir mana hatas demektir! Manay [Tevhidi] kavrayamamaktan kaynaklanan bak hatasdr. Tevhidi kavrayan hayr yle olamaz der! Ki bakn daha okurken yle diyorsunuz. Neden? Mana,Tevhid anlaynza uymad! Siz yazacak olsanz daha farkl yazarsnz. Onu yazan Tevhidi kavrayamadndan yle yazyor. Bu kavrayamayn ipularn baka ayetlerde de grrsnz. Bak anz doru, ayetlere Tevhide uygun manalarla bakn inaAllah. -hdinas sratal mstakiym derken, herkesin Srat Mstakimi farkl m? yle dnrsek mutlaka farkldr: Farkl olan hakikat deil, hakikate ulama yolu! Bu manada bakarsak, o yollar mutlaka farkldr. Onu her nefs kadar yol, hatta her nefes kadar yol vardr eklinde yorumlayanlar var. -Bu insan dndaki canllar iin de sz konusu mu? nsan dndaki canllar kendi Snnetullahlarna tabiler. Onlarn tabi olduu Snnetullahn seyri farkldr. Onlar da tabi olduklar sistem ierisinde bir grevle gidiyorlar. Ama insandaki Snnetullah farkl, insann tabi olduu farkl; orada da farkl bir seyir hali var; onun dn, dnm farkl!

Sen Tanr msn?

121

imdi biraz iman konusuna, neye iman ettiimize bakalm. man ettiimiz eyi, yani iman konusunu akl ve ilimle ok birletirmek lzm. manmz kuvvetlendirmek iin neye iman ettiimizi iyi bilmek lzm ki iman kuvvetlensin. Aksi halde iman kuvvetlendirmeye almak, insann kendi kendini gaza getirmesi gibi bir ey olur. Neye iman ettiini bilmiyor, ama imann kuvvetlendirmek iin kendini gaza getiriyor. Bir ara azalyor, sonra tekrar kendini gaza getiriyor. Bu faydal mdr? Doru yolda olduu iin gaza getirmesi faydaldr, bu yolda ilerlemi olur. Ama istikrar olmaz! Bu yzden yorulur, bazen hzl komaktan bazen durmaktan yorulur. Ama neye iman ettiini, ilim ve aklla birletirerek yakalamaya alrsa, iman ettii ey onda yava yava sabitleir, tereddtsz, sabit ve hayatnn ncelii haline gelir. Bu olmad iin iman ettiimiz ey hayatmzn ncelii olmuyor! Lks gibi kalyor, baka eyler daha ncelikli hale geliyor. Onun iindir ki, salt ikame etmek kiinin ncelii olamyor! Ondan daha ncelikli bir eyin olmadn fark ettiinizdeyse geri dn yok! Onun ne kadar ncelikli olduunu, geri dn olmayan o andan nce, o noktaya gelmeden fark edelim! Dedik ki; neye iman edeceksin? sorusuna cevap aramaya baladmzda karmza ilk kacak ey cehennem olmaldr, cehenneme iman etmek olmaldr, ie balarken bu byle olmaldr! Cehenneme iman edip ondan korkmakla balamak arttr! O iman bize bir korku getirecek, bizi motive edecek, o korkudur ki baz eyleri yapmamzda bizi diri ve canl tutar. Bunu yle benzetelim: Dou illerimizde nbet tutanlar imdi nasl tutuyor, krk yl nceki gibi mi? Krk yl nce kim bilir ne kadar rahatt? Ha douda nbet tutmu ha batda, fark etmiyordu. Ama imdi, zmirde nbet tutanla Hakkride nbet tutan ayn duyguda m? Hakkride nbet tutan daha uyank! Neden? nk korkuyor! Dman gelebilir, saldr olabilir diye bir korku var! te bunun gibi, cehennemle ilgili yle bir korku olumal. O korku, sizi daima uyank ve diri tutar. O korku varsa siz hayatnzn her noktasn, her ann cehennemle ilikilendirirsiniz! Ancak yle! Ayeti hatrlyor musunuz? Rahman zikrini brakanlara can yolda bir cin, bir eytan veririz. O nihayet yaptklarn doru zanneder, kendini doru yolda sanar. Kiinin yaptn doru sanmas ne kadar korkun ve tehlikelidir, ne byk bir felkettir! Nasl dzelteceksin, nasl? Doru sanyorsun!? Bu doru san yznden insan nceliinin ne olmas gerektiinin farknda deil! Bil ki, ncelik bu; cehenneme iman ve ondan korkmak! Onun iin yatarken Korunma Duasnn okunmas, herhangi bir uyanmada bu tehlikeyi bilip korunma dualarnn okunmas, gndz korunma duasnn okunmas ok nemlidir. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem buyuruyor ki; sizden nceki hibir mmete Felak ve Nas

122

Ylmaz DNDAR

sureleri gibi bir hediye verilmemitir. Kimseye verilmemi bir ey, size veriliyor! Yine sadece bize verilmi bir hediye var: Rk bize verilmi bir ikramdr. anslyz, Elhamdlillah. man konusundaki cmlemizi tamamlayalm. mana, iman konusuna yaadmz dnyann, sistemin bilimsel argmanlaryla bakabilmemiz lzm ki neye iman ettiimizde phemiz olmasn, imanda kuvvetli olalm. nk iman ettiimiz ey hayatmzn nceliklerini belirliyor! Ona gre yayoruz! Ona gre nceliim bu diyoruz! O iman yznden kii nceliklerden taviz vermemeyi reniyor! Ama nasl taviz vermez? konuacaz inaAllah. Burada tamamlamak zere bir tvbe ve dua yapalm. Mantalite olarak kabul edilmi, vlm tvbeler var. imdi biz, Hz. dem aleyhisselamn tvbesi, Hz. Yunus aleyhisselamn tvbesi, Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin vefatn hissettikten sonra yapt tvbe ile bir kompozisyon yapalm ve duamza Hz. dem aleyhisselamdan balayp Efendimiz sallallahu aleyhi veselleme gelelim ve Yaradann yle syleyerek snn dedii ekilde snalm. Bunu nce dilimizde, sonra da orijinal ekliyle syleyelim: Rabbimiz nefslerimize ok zulmettik. Eer Sen balamaz ve merhamet etmezsen biz hsrana urarz. Biliyoruz ki ill Sen, var olan Sensin ve Sen Sbhansn, her eyden mnezzehsin; tandmz bildiimiz her eyden mnezzehsin; ne sanyorsak yle deilsin, ne biliyorsak Sen yle deilsin. Biz o manalarn hepsini ifade etmek iin Sbhanallah diyoruz, ite ylesin. Ama biz nefsine zulmedenleriz. Seni Sbhanallah diyerek ve takdir hkm sana aittir diyerek tesbih ediyoruz, Sen bizim tm yanllarmz rt. Bizim ulamamz da, dnmz de Sanadr. Dileyen yok, ill Allah duruuyla biz saltlarmzda iyyake nabudu ve iyyake nestayn deriz. Senin orada belirttiin doru yolu Senden isteriz, bizi oraya sabit kl. Enamda bulunduklarn, ikramda bulunduklarn var ya, ite onlarn yoluna sabitle. Bizi sapanlardan ve nankr olanlardan yapma. Rabbena zlemna enfusena ve inlem tafirlena ve terhamna, leneknenne minel hasiriyn. La ilahe illa ente subhneke, inniy knt minez zalimin. Sbhanallahi ve Bihamdihi sbhanallahil aziym, estafurullah ve etub ileyh. yyake nabudu ve iyyake nestayn, ihdinas sratal mstakiym, sratellezine enamte aleyhim gayril madubi aleyhim ve leddaalliyn. min. El-FATHA

16 Zilkade 1428 / 24 Kasm 2007


La ilahe; tanr yok; yani sen yoksun Dnya gerei tanr ismi eitli isimlerle rtlmtr Kabir ne zaman cehennemden bir ukur olur? Kii yaarken tanrln fark etmezse vay haline Sahnedeki kimlik ve gerek kimlik Cennetin kaps var m? Cennetin kapsnda yazan okuyabilmek Tanrnn giremedii yer lla Allah yaayan Cehennem ve cennet halleri Hz. Ebu Bekr grdn nasl gryor? Hayat, tanrl rten cazibelerle dolu Aslnda irk-i hafi nedir? B srr diye bahsedilen mana Edeb ya HU deyiindeki Edeb Gerek Tekbir Allahtan merhamet isteyen dualar Efendimizin yannda durabilmek bir nur gerektiriyor Dnyadayken kendisini gurbette hisseden Yaplacak tek dua Hogrden doacak maraz engelleyecek ey Kiideki tanrnn/ilahn ana kriterleri Salttaki mirac, Efendimizin yaad mirac yaamak deil Amener Rasul analizi Hasbiyallahu teslimiyetini deli gibi dualatrmak En nemli hak yeme Bu bir rza lokmasdr, yutamazsn demedim mi? fkeli tanr, merakl tanr, ikyet eden tanr Ben ne alabilirim tela: Tanr tela Grnen Misyon: Evrensel sevgi ve bar

124

Ylmaz DNDAR

Duyacanz yeni bilgilerin ve gelecek ilhamlarn Rahmani ilhamlar olmas iin, o dorultuda hareket etmeniz iin, eytani yanlglara dmemeniz iin, bu tr konular anlatanlar hakknda tereddt etmek, hatta istihare yapmak nemlidir. Bu tereddt sorgulama yapmak iindir! Bu srete Rabbi inniy messeniye eytan binusbin ve azab, Rabbi euz bike min hemezati eyatin ve euz bike rabbi en yahdurun ayetleri ve hlas, Felak, Ns Sureleri ok nemlidir! Yeni eyler duymak, yeni bilgilerle karlamak ayn zamanda yeni bir mcadelenin balamas demektir. O mcadele ierisinde korunma sure ve ayetleri ok nemlidir. imdi iimizden hls, bir Felak, bir Ns okuyalm. Ben konular anlatrken de, zaman zaman Rabbi inni messeniye eytan.. ayetlerini okursanz faydal olur, inaAllah. Aslnda konunun balang noktas La ilahe illallah, gelimesi La ilahe illallah, sonu da La ilahe illallahtr. Hep, La ilahe illallah Kelime-i Tevhidinin stndeki idrak perdelerini amaya gayret edeceiz. Mmkn olduunca hep o! Hayatmzn en nemli tek eyi o nk! rendik ki; La ilahe illallah; tanr yok illa Allah. Var bile demiyoruz, onu sylemeyi bile ikilik gibi grdk. Birisi var ve o Allah var diye bir tesbitte bulunuyor, snr koyuyor gibi olmasn dedik. La ilahe illallah; tanr yok illa Allah dediinizde, var kelimesini kullanmadnzda, zihninizde var olmaynca, bir tesbit eden, bir snr koyan, o anlatm sunan ikilik de kalkm oluyor. La ilahe illallah; tanr yok illa Allah! Uzun sre bunu konutuk, ok ak, ok plak, ok net konutuk ve hep de bunu konuacaz. lkin dedik ki; La ilahe illallah; tanr yok! Sonra tanr yoktan kastmzn sen yoksun, illa Allah demek olduunu konutuk ve bylece Kelime-i Tevhidin stnden bir katman daha ekmi olduk: La ilahe illa Allah; sen yoksun illa Allah. Eer kii La ilahe illallah derken, tanr yok illa Allah derken, tanry tesinde berisinde tapnlan bir ey sanp da evet, onlar yok, illa Allah derse esas tanrdan perdeleniyor! La ilahe illallah; tanr yok illa Allah cmlesindeki esas maksat; ilan edilen tanrnn, ilan ettiin ilahn yokluu! Birinin, yaratlm olan Esmal Hsna kompozisyonuna ve oradaki Rab gcne sahip karak o BENim, oradaki gler de benim demesiyle ilan ettii ilahlk yok, lla Allah! Hep bunu konuuyoruz. imdi ondan bir rt daha kaldralm. eitli anlatmlarda rastlarsnz; cennetin kapsnda Kelime-i Tevhid, La ilahe illallah yazldr. Onun bir kaps var da, o kapda byle bir yaz var demek deildir bu! imdi greceiz, kapsnda yle bir mana var. Nasl bir ey bu? Hani havaalanlar gibi baz nemli yerlere girerken gvenlik geitleri vardr, stnzde tehlikeli bir eyler varsa oradan geemezsiniz, ite byle

Sen Tanr msn?

125

bir mana vardr anlamnda bir ifadedir o: yle bir alan var ki, Kelime-i Tevhid o alann manasdr, La ilahe illallah o alann ismidir! Cennetin kapsnda yle yazar gibi vasfedilen o manay size farkl bir biimde, hi sylenmemi bir rnekle anlatmaya alaym inaAllah. Gen arkadalarmz heveslendiler ve bir elence yerine gittiler, tam girecekler bir yaz var; Damsz Girilmez. Onu okuya okuya girebilirler mi? Bir art var, o art yoksa girilmez diyor. Haline bakt, dam yok, tamam biz giremeyiz der. Yani o yazy okumakla oraya girip giremeyeceini anlar, deil mi? O yazy, manasn gre gre, damsz girilmez yazyor deyip girmeye kalkmaz! O yaz ona dam yoksa buradan geemezsin diye bir art kouyor, onu okuyarak gemesi mmkn deil. te, cennetin kaps denilen idrak snrnda yazan mana da bu: La ilahe illallah! Geldin o yazy okudun, ona bakp ben bunu biliyorum; tanr yok, illa Allah deyip geecein bir ey deil o! Aslnda oradaki La ilahe illallah ne demektir? Orada yazyor ki; tanr giremez, illa Allah! Bu manay idrak etmekle bir rty daha kaldrm oluyoruz! Demek ki La ilahe illallah, ok sylenecek bir ey deildir! Damsz Girilmez yazsn grdn, durmadan damsz girilmez, damsz girilmez diyorsun. Yz defa, bin defa syle, fark etmez! O sana bir ey diyor; sende yle bir ey yoksa buradan giremezsin! Cennetin kapsnda yazan mana demek ki bu: La ilahe illallah; buraya tanr giremez, buradan tanr geemez, lla Allah, sadece Allah! Fark ettiniz mi, izah edebildim mi? Ne kadar iyi insan olursanz olun, size ne kadar aferin denirse densin, eer tanrysanz oradan geemiyorsunuz. nk yle yazyor; tanr giremez illa Allah. Peki, kii tanr olduunu ne zaman anlar, tanrln ilan eden yapnn ismi nereden itibaren tanrdr, ona sen tanrsn muamelesi ne zaman balar? Kii lm tatt andan itibaren! O andan itibaren o yapnn ismi tanrdr. Dnyada? Dnyada, dnya yaants gerei tanr ismi, eitli isimlerle rtlmtr. Birbirimize verdiimiz isimler ve o isimler altnda ilan ettiimiz mstakil davran biimleriyle rtlmtr. Fark edin, bu tanrlktr, o ilahtr diye izah etmeye altmz hep budur. Onu anlatmaya alyoruz, onun isminin ilah/tanr olduunu anlatmaya alyoruz. imdi kullandmz isimlerin kalkp da genel ismin kullanld, genel muamelenin balad yer, yani size tanr olup olmadnza gre davranlacak yer lm tadldktan sonrasdr. Bu yzden, eer kii tanrysa lm tatt andan itibaren kabir onun iin cehennemden bir ukur olur. Hatrlarsanz tanrlarn mekn cehennemdir demitik. Cehennem tan-

126

Ylmaz DNDAR

rlarn yaad mekndr. Cehennem La ilahe, cennet ortam lla Allah! Bu yzden cennete tanr giremez; illa Allah ortamna La ilahe kapsam giremez! Demek ki; cennet mevhumunun iinde tanr yok, oraya tanr giremez, hibir irk oradan giremez! irk olan bir mana, irk olan bir bak as, irk olan bir hayat, irk olan bir iddia cennet hali deildir! Cennet hali; illa Allah! Cennet hali illa Allah da, cehennem hali ne? Cehennem hali de lah! lan edilmi ilahlar! Evet yakaladmz yeni mana bu: La ilahe; tanr/ilah giremez, illa Allah. yleyse, ilahlk ilann/tanrlk halini yaarken ok iyi fark etmek, nemsemek gerekiyor ki, insan ilan edilen ilah kapsamndan kurtulabilsin, o mekanizmasndan kurtulabilsin. Eer kii onu fark etmezse, o zaman tasavvufu ilan ettii ilaha retir, slamiyeti ilan ettii ilaha yaatmaya alr. Ama ilahn yapt ilerin bir nemi yok ki! La ilahe illa Allahn manasn dnrken de yanlmamamz gerekiyor: Ben bir tanr kabul etmiyorum ki veya tamam, tanr olarak grdmz eyler giremesin diye dnmek yanl olur, yle dnmemek lazm. Burada kast edilen mana, kabul edilen tanrlar deil, ilan edilen tanrlk anlamdr. lan edilen ilahlktr! Tanr giremez; tanrlk ilan etmi halin giremez, ite o giremez! Furkan Suresi 17: O gn onlar ve Allah brakp da taptklar eyleri toplar ve bu kullarm siz mi saptrdnz, yoksa kendi kendilerine mi yoldan saptlar der. Furkan Suresi 18: Onlar; h! Seni brakp baka dostlar edinmek bize yaramaz. Fakat Sen onlara ve babalarna nimetler verdin de sonunda Seni anmay unuttular ve helaki hak eden bir millet oldular derler. Demek ki yeri geldiinde, edinilen ilahlar/tanrlar biz yle bir ey yapmadk, biz yle bir iddiada bulunmadk diyecekler, ama ilahln ilan eden kurtulamayacaktr! Hazreti Ebu Bekr es-Sddyk radyallahu anh: Ben neye bakarsam nce Allah sonra baktm eyi grrm diyordu, hatrladnz m? Demek ki, herhangi bir eye baktnda nce hakikati daha sonra bakt eyin kendisini ne sandn veya bizim onu ne sandmz gryor! Herhangi bir insana bakt zaman nce ondaki hakikati gryor, sonra onun kendini ne sandn gryor, o kendisini Aye sanyor diyor. Bir iee bakyor, ondaki hakikati gryor, sonra onu ne sandmz, onu iek sanmz gryor. nce hakikati grmek, sonra ne sandmz grmek ok nemlidir! Bu sralama neden nemli? nk genellikle tersini yaparz! nce onun kendini ne sandn veya bizim onu ne sandmz grrz, sonra tefekkr eder; biz buna iek diyoruz, biz bu arkadaa Ali diyoruz ama aslnda onun ha-

Sen Tanr msn?

127

kikatinde bu var deriz. Ama Hazreti Ebu Bekr radyallahu anhn bakna dikkat edecek olursanz sra farkldr! nsan bu bak hzla okuyunca ben de yle yapyorum gibi dnr, halbuki mekanizma terstir! Ters! Hazreti Ebu Bekr bakt zaman nce hakikati, sonra grdnn kendisini ne sandn veya onu evrenin ne sandn gryor. Bunu basit bir rnekle aalm: Beni bir sredir tanyorsunuz. Diyelim ki benim farkl bir iim daha var, ayn zamanda bir tiyatroda gsteri yapyorum. Zaman zaman karlatmz iin de, bir oyun olunca size davetiye dattm, siz de geldiniz izleyeceksiniz. Ben A rolnde kacam sahneye. Sahnede beni grr grmez beni mi, yoksa A rolndeki halimi mi bilirsiniz? nce tandnz beni grrsnz deil mi? Sonra da rolm konuursunuz; A rolnde dersiniz, hi tersi olur mu, mmkn m? Mesela mehur bir artist dnn, gemiten olsun, Ayhan Ik, diyelim bir kahraman rolnde kt. Onu uzun sre seyret, seyret, seyret, filmin sonuna doru aa, bu Ayhan Ikm der miyiz? Daha o sahneye kar kmaz Ayhan Ik kt deriz. Hazreti Ebu Bekrin syledii bundan farkl deil ki! Bu bizim hayatta yapabildiimiz bir ey zaten. Ama dikkat edin; biz Allaha ait olunca bunu ters yapyoruz. Bir normal yaant, bir de Allah var gibi davrandmz iin, Allah normal yaantmzn hep dnda tutuyoruz! Hani baz insanlar zaman zaman efkrlanmak, duygulanmak ister, biz de dindar olmak istediimiz zaman Allah var diyoruz! Normal bir aktr sz konusu olduunda bu mekanizmay dzgn altryorsun, nce kiiyi sylyorsun, sonra da roln! Hazreti Ebu Bekr de aynsn yapyor, ama Allah yolunda! nce onun hakikatini gryor, sonra da ha, o, dnyada u rolde diyor. una ok dikkat edelim: ki ey var; birisi kiinin rol. Dieri o roln gcnden yararlanarak onun kendisini ne sand! Bu ok nemlidir! Hakikat asndan baktmzda o rol size B diye, B srr diye anlattk! Ama bir de B yapya sahip kp bunlar benim diyen hal var, kendini A sanan A yaps var. te o A yap kendini ilah sanmaktr, kendini tanr ilan etmektir. O yzden ona la ilahe denir! nce duyduk ki; tanr yok illa Allah. Sonra bu tanr kelimesinin almlarn yaadka grdk ki; tanr yalnzca temizde berimizde, tapmak iin edindiimiz eyler deilmi. Oysa daha nce, zaten hayatmzda yle bir eyler yok diye rahattk! imdi o tanrnn ne olduunu aratrmaya, fark etmeye baladk. Grdk ki irk-i Hafi denilen ok nemli bir ey var! irk-i Hafinin ne olduunu ve onun hayatmzdaki yerini aratrnca da grdk ki o bizim halimiz! irk-i hafi; La ilahe/tanr yok derken bahsedilen tanrnn kendimizde ilan ettiimiz halidir! Tanr denilen ey; var olan Esmal

128

Ylmaz DNDAR

Hsna kompozisyonuna ve oradaki Rab gcne sahip kp; ben varm ve bu g benimdir demektir! Geldiimiz bu idrakta artk Kelime-i Tevhidin manasna ayn pencereden bakmaya baladk ve artk zerinde anlatmz bir Kader Anlay var. Bu anlayta hemfikir olunmazsa sylediim bu cmlelerin anlatlabilmesi de, anlalabilmesi de kolay ve mmkn olmuyor. Kii La ilahe illallah Kelime-i Tevhidini, anlattmz ekilde anlamlandrmazsa ne olur? Onun hereyi farkl olur. Mesela duas! Tanrln ilan etmi o kiinin ileri yolunda gittii srece hi aklna Allah gelmez, dua etmek gelmez. Yok mu byleleri? mrnn tamam byle olmasa da uzun sre byle yaayanlar yok mu? Aklna Allah gelmiyor, dua etmek, ynelmek gelmiyor! Neden? lan ettii tanrnn gcyle ileri yrtt iin! Ne zaman, ilan ettii tanr gcyle yapamayaca bir ile karlat, o zaman bir st tanr olarak Allaha mracaat ediyor! Yaad yerde o st tanrnn ismi Allahsa, o Allaha mracaat eder; Ey Allahm, ey st tanrm, ey st makamm, benim gcm yetmedi, u noktadan itibaren unu sen yap der, tarif eder, tam bir sipari verir! Tanrln ilan ediyor, gcnn yetmedii ileri st tanrya sipari ediyor, bunun ismine de dua diyor! Peki, yanl bir yaklam olmasna ramen onun istekleri kabul olur mu? Olur, duann kabul olmas ayr bir eydir! Bizim anlatmaya ve fark etmeye altmz; sistem ierisinde byle bir duann olmad! Deilse, La ilahe illallah Kelime-i Tevhidinin manasna gre, yani tanr giremez, illa Allah idrakna gre o kiiye baktmzda, bu kapdan tanr giremiyorsa, o zaman onun dnyaya ait tm istedikleri olsa ne olur ki! Eer hedefiniz bu kapdan gemekse ama geemiyorsanz, dier istediklerinizin olmasnn ne nemi var ki? Cennetin gvenlik alanna tanr giremiyor! Seni ok beeniyorlard, takdir ediyorlard, aferin de dediler. Ama tanrsn, bu kapdan giremezsin! denilecekse ne nemi var onlarn! Bu kapdan tanr giremez hkm hep gndemimizde olmas gereken ok nemli bir mana! La ilahe illallah, tanr giremez, tanrya kapal, tanrysan giremezsin illallah! Bu hitapla karlamamak iin tedbiri burada almak gerekiyor! Kii bu tedbiri ok nceden almsa ona; lmeden nce lm derler ki, o bu hali daha dnyadayken yaam olur. Bir kii tanr giremez illa Allah mevhumunu bu dnyada yaamaya balarsa, lmeden nce onu baarm demektir. nk lmle birlikte artk genel muamele balar; tanr ismiyle muamele balar! Tanrlarn isimleri, gleri bu dnyada farkl olabilir, onlara farkl isimler veriyor olabiliriz, ama lm tatmakla birlikte genel muamele balar: Tanrysan cehennem! Tanrlar snfna yaplan muamelenin ismi cehennemdir. nk tanrlarn yaad meknn ismi cehennemdir!

Sen Tanr msn?

129

Es Sddyk radyallahu anhn cmlesine dnelim: Ben bir eye baktm zaman, nce onun hakikatini, sonra onun kendini ne sandn, ne ilan ettiini grrm. Hazreti Ebu Bekrin bu aklamasn uygulamaya talip birisi, bunun antrenmanna nasl/nereden balamal? nce kendine yle bakarak balamal! Bu bak nce karya bak deildir. Bir insan bu bakla nce kendisine bakar, ilk bak insann kendisinedir. Dolaysyla nce kendine bakp o hakikati grmelidir, bu ok nemli! Gelin bu ii pratikletirelim. Peki, normal hayatta ben bunu kendime nasl kolaylatracam, nasl pratik hale getireceim? Kendinize ben neyim? diye sorun ltfen. Cevap olarak da yle dnelim: Ben Allahn dncesiyim, ben Allahn dncesinin suretiyim. Tasavvuf kitaplarnda bu cmleyi ok daha manal ve kapsaml bulabilirsiniz. Biz imdi gnlk yaantda uygulanabilecek bir kvamda sylemeye alyoruz. Diyorsunuz ki; ben Allahn dncesinin suretiyim. Bu bakn antrenmanyla o i kolaylar inaAllah. Ve bu idrakla BEN demekten korkmayn. Bu bakla sylediiniz BEN, nefs mertebelerinin balamas iin gereken BEN tasavvurudur. Bu BEN, nefs mertebelerinde ilerlerken yok edeceiniz BENdir ayn zamanda! Bu idrak dndaki BEN, yani bundan nceki BEN, zulmani BEN olup, nefs mertebelerine balayabilmek iin yok etmeniz gereken BENdi! Byle bir aklamaya daha nce rastlamadnz! Dikkat ediniz, birisi nefs terbiyesine balayabilmek iin yok etmeniz gereken BENdir, dieri nefs mertebelerine balayabileceiniz ve orada ilerken yok edeceiniz BENdir. lkini yok etmeden bu yol balamaz, nk o ilahtr! Orada BEN derken kastettiiniz yap; Allahn verdiklerine sahip karak; ben varm, benim gcm var, bunlar benim diyen yapdr. Onu yok ettiinizde, stnden rty aldnzda bir ey aa kar: O! Zaten Oydu, ama onun stndeki ilah maskesini/rtsn kaldrdnz! imdi artk o rtden kurtulan bu yap BEN diyor. Sizin imdi BEN dediiniz bu yap; BEN Allahn dncesiyim, ben Onun dncesindeki suretim diyen yapdr. Artk bir iddianz yok! te nefs terbiyesinde bu BENle yol alnr! Nefs terbiyesi yapacak BEN, ilerledike yok olacak olan BEN budur. Efendimiz sallallahu vesellem buyuruyor ki; dnyaNzdan bana ey sevdirildi. Neden dnyaNzdan diyor? nk insan dnyaM diyor, sahip kyor, yle sanyor ya, bu yzden dnyaNzdan diye o idraka hitap ediliyor! Mesela Aydan birisi gelse, ona; dnyanzdaki yer ekiminden haberin var m, aynzdaki yer ekimi bizimkinin altda biri dersin, deil mi? Buradaki mana ok nemli olduu iin kumanda-poet benzetmesini burada yeniden yapalm. Bunun iin ev sahibinden, eer varsa, bir TV kumandas ve

130

Ylmaz DNDAR

poet talep edelim, ltfen. Neden kumanda istiyoruz? Onun ilevleri var, bir ey yapyor, bir gc var; onu yaratlan insana benzetelim diye. Kumandann yaratlan yap olduunu, B srryla yaratlan yap olduunu iyi fark edersek Kuran- Kerim mealini anlamak kolaylar, B idrakyla Meali okurken B srrn anlamamz kolaylar. Kii B srrn kendisinin ilah yaps yznden anlayamaz, onu ilahyla okuduu iin anlayamaz! Daha net syleyelim; Onu okuyan ilah olduu iin, Kurana dokunmas istenmeyen ilah olduu iin anlayamaz! nk La ilahe; cennete tanr giremez! Yani ona, ey ilah, Kurana dokunma dendii iin anlayamaz, fark ettiniz mi? lahlk bu kadar tehlikeli bir eydir! Ama hayat bu tehlikeyi rtecek cazibeyle kaplanmtr, sistem srekli rtmeye yneliktir. Neden? Aksi halde bu hayat olamaz! Bu hayatn dnebilmesi iin tanrlara ihtiya var. Tanrlarla bu hayat dnebilir, dnya bu tanrlarla dnebilir. Bizim anlattmz bu konu, ancak tanrln fark edip kurtulmas dilenenlere cazip gelir ve o bu tanrdan kurtulmak iin alr, urar. Dierine cazip gelmez! Zaten onlarla yarmayn, ortada kalrsnz sonra! Dnya sisteminde, dnya sahnesinde vehmin zulmeti+eytanla yarmak kolay deildir, dnya diye tarif ettiimiz yaantda g onlardadr! Bu yzden, veli onlarla tartmaz! nk, ok iyi biliyor; sistem vehmin zulmeti+eytan ibirliinin cazibesini kuvvetlendirmeye yneliktir! Kumanda ve poet! B srryla yaratlan ve kumandayla temsil ettiimiz yap kendini tanmaya baladnda bakar ki kendisinde bir g var. O Rab Gcdr, baka bir g olabilir mi? Esma mertebesindeki yapma gc Rab gcdr, Rab o gcn ismidir. Ya Rab diye seslendiimiz g; Esmal Hsnann tmn emsiyesi altna alm, efal lemindeki sistemi iine alm olan Rububiyet Mertebesinin gcdr, Rab gcdr! te yaratlan yap [mesela grdmz insan] Esmal Hsna kompozisyonu ve bir de onun yapma gc olan Rab yapsndan oluur. O, bu gc fark ettiinde bu gce sahip kyor, kumandadaki gce sahip kyor, ona bir klf, bir poet giydiriyor o g benim diyor. Bu hale bir isim koyduk; A dedik. Kii o yapya sahip kp; Ann gc, Ann zel iradesi, Ann akl diyor! Yani sahip kan bu klf; ben gryorum, ben duyuyorum, ben iitiyorum, ben biliyorum, ben yryorum, ben geliyorum, ben gidiyorum diyerek onun tm yeteneklerine sahip kyor. Sahip kt ve bunu da fark etmedii iin hayat boyunca her ii yolunda giderse Allah dnmesi gerekmiyor! Ne diye dnsn ki? Her i tamam! Kim bu? A yap. te ilah bu yapdr, Allah rtt iin de ona rtc ilah diyeceiz. Btn bunlar Efendimizin dnyaNzdan deyiini daha iyi anlayalm diye de ele alyoruz. Bu A yapnn bir dnyas var, Efendimiz o dnyada yaayana diyor; dnyaNzdan bana ey sevdirildi!

Sen Tanr msn?

131

La ilahe denen bu poet fonksiyonlara sahip kp ilahln ilan etti ya, bu sahip kann mekn cehennemdir, cehennem onun ismidir. B yapnn gidecei yerdir ki; illa Allah; cennet ortam! Duyuyorsunuz, nefs mertebeleri diye, nefs terbiyesi tabirleri var, orada ilerleyi basamaklar var. O halleri okuyorsunuz, hatta onlar okumak sizi motive ediyor, ho geliyor, kendinize bir ideal, bir hedef ediniyorsunuz. Eer o ileri yapmaya alan bu ilahsa olmaz, nefs mertebelerini o baaramaz: Siz ilahsanz da olmaz, size anlatan ilahsa da olmaz, baaramazsnz! Dinleyen ilahtan ve anlatan ilahtan kurtulmak gerekiyor nce! Her ikisinin nce ilahlktan/A yapdan kurtulmas lazm! Nefs mertebeleri; Allah anlama ve tanmadaki idrak noktalardr. O idrak sramalarn yapacak olan bu ilah deildir, nk o yol ona kapaldr! Neden? La ilahe: Tanr giremez; buna kapal! Eer salt A yap ikame etmeye kalkarsa olmaz, mirac ona kapaldr! Olamaz! Olabilir mi? Mirac, B srryla olan yapnn iidir. Bu ilah namaz klarken Allahn nnde eilir kalkar, ancak senin nnde eiliyorum, baka kimsenin nnde eilmiyorum dese de hep eilip kalkan tanrdr. Namazda aklma hi bir ey gelmedi der, aklna bir ey getirmeyen ilah olur, zaman zaman aklna bir ey getiren ilah olur, ama bir ey fark etmez! nk ilah! Bazen ok duygulanr, alar hi byle namaz klmamtm diye dnr, alayan ilah olur! Hep o A yap! Bu yzden bu poetten, bu ilahtan kurtulmak gerekiyor, bu ilah atmak gerekiyor, hayatta nce bu ilahtan kurtulmann yntemlerini renmek gerekiyor. nk bu yola kacak olan A deil, onunla yola klmaz, klamaz! Eer o poetten kurtulursan, onu syrrsan B srr denilen yapyla karlarsn: Nokta! Bu B srr yap nemli bir hakikattir, ondaki tm yetenekler, zellikler o hakikate aittir! Onda hakikatin her trl srr/zellii olduundan, onu ifade etmek iin sembol bir kelime kullanrz; nokta. Nokta ok ilmi bir kelimedir ve B srr diye bahsettiimiz hakikati tmyle ieren manann ismidir. Biz B srryla yaratlan yapya [kumandaya] nokta diyoruz; B srryla yaratlan birim manasna. Yaratlan nokta/birim kendini takdim ederken BEN der. Onun BEN derkenki kast; ben Allahn dncesinin suretiyim demektir. BEN kelimesini A yap da, poet de kullanr. Onun BEN demesi, doru bir bilgiyi CDye kaydetmeye benzer. Onun syledii BEN kopyalanm BEN olup tehlikelidir, nk ilahn BEN demesidir ve La ilahe denen BEN bu poettir. Oysa nokta/kumanda olarak ortaya kan BEN illallah kapsamnda olup holografik evren anlayndan da yararlanarak yokluunu fark edeceiniz yapdr. Holografik evreni anlamakla yokluunu fark edeceiniz yap A deildir! Eer o sanarsanz iin iinden

132

Ylmaz DNDAR

kamazsnz, Kuantum Fiziiyle uraan ilah olursunuz! Kuantum Fiziinin deryalar neden Allah bulamyor? O bilgiyi LAH CDsine, poete ykledikleri iin! rneimizde kumanda ile anlatmaya altmz noktann/birimin, gnmzdeki adyla holografik evren denilen Snnetullah fark ettii zaman hayreti artar, her fark ettii eyde hayreti artar. Ve Allahm hayretim arttr diye bir sna, bir duaya, bir yakar iine girer. Allahm hayretim arttr ki; Snnetullah daha ok bileyim, daha ok reneyim ve ona uygun yaayaym demek ister. nk rendike daha fazla kavryor ve yayorum. Neyi? B yapsnn da yokluunu! lemlerin/her eyin asl hayaldir diye bir cmle grdnzde, tanrlk ilan olan A halinizi hayal sanarsanz olmaz. Hayal o deil, o zaten hi yok, onu sen uyduruyorsun! O cmlede hayal olarak ifade edilen varlk Allaha gre hayal olandr, o da B srryla yaratlandr, kumandadr. Evet, bu yap Allaha gre hayaldir! Sen dierine/poete BEN demekten kurtulup da B yapya BEN diyebilirsen, ben Allahn dncesiyim hali oluursa, idrak ilerlemelerine ancak bu noktadan sonra balayabilirsin. Diyelim ki baladn ve ilerledin, ilerledin... te sonra hayal olan bu yapnn da yokluunu yaarsn inaAllah. Bu yapsn var sanan birisine onu izah etmen gerektiinde, mesela kendine onu anlatman gerektiinde Hazreti Ebu Bekri hatrla; o nasl gryor? nce hakikati, sonra hakikatin dnd sureti, yani onun roln gryor. Kumandayla anlatmaya altmz nokta/birim/yaratlan o hakikatin roldr. Es Sddyk radyallahu anh, o rol sonra gryor, ona ne dendiini veya onun kendini ne sandn sonra gryor. Bu bakn antrenmanna nereden, nasl balayacaz ona yine dneceiz, ama bu baktan istifadeyle Edebe gelmek istiyorum: Edeb nedir, Edeb ya HU denilen ve ok nemli olan bu Edeb nedir? Dedik ki, Es Sddyk gibi grebilmeye kii nce kendinden balamaldr, nce kendine yle bakarak balayacaktr. Kendisine baktnda nce o hakikati grp sonra ona verilen rol grmelidir. Bakn nce klfn grecek, nce kendindeki A yapy grecek demiyorum. nk ondan kurtulmadan hakikatin roln gr olmaz. Ondan kurtulmusan, kendine baktnda esas hakikati grr, hissedersin. Buradaki grmek gzle grmek deil, idrak grmesidir! Eer kii; Onun dnd bu sureti grp bu hakikate gre davranrsa edebli davran olur, bu yapnn hakikatine gre davranrsa o edebli olur. Hayata dnelim: nsanlarla ilikide kii birisine baktnda nce o hakikati grr, bilir ve grd o hakikate gre muamele yaparsa edebli davranm olur. Eer bu roln stne geirilen klfa gre davranrsa haki-

Sen Tanr msn?

133

kate edebsizlik yapm olur, edepsiz diye ona denir. Bu klfn ok houna gidecek davranlar yapyor olsa bile, onlar hakikate uymayan davranlarsa edebsizliktir. Demek ki, edebe iki ynl bakmak lazm. Bir; insann kendisine davranrkenki edeb, kendisinden kacak fiillerdeki edeb. ki; bir bakasna davranaca zamanki edeb, o kiinin hakikate gre davranmasndaki edeb. Her iki halde de bahsettiim hakikate gre fiiller sergileyen kii edebli davranm olur. Hakikate uygun fiilleri seen kii artk, o hakikate geirilen klfa gre fiil semez! Aksi halde, bu sistem iinde onun ad edebsizliktir. Bu yzden o, kendisine davranaca zaman da, bir bakasna davranaca zaman da sisteme uygun davranr, karsndakinin haline gre deil. Kardaki kii kendini A kabul etmi, A halinde yayor olsa bile, davran biimi ve veri taban ilah sistemine gre olsa bile, ona onun hakikatine gre davranr. Bunu fark etmeyince biz normal yaantda Edebi kartrrz! Normal hayatta edebi nasl tarif diyoruz? Tanrlara gre, bu poete gre! Hayattaki edeb tarifi onlara gredir! Mesela; ne edebli adam, beni grnce selam verir, dmesini ilikler deriz. Ona neden edebli dendiini, fark ettiniz mi? lan ettiim tanrla sayg gsterdii iin edebli diyorum. Beni grnce dmelerini ilikliyor, ayaa kalkyor. Ne desek yapyor, l desek lr.. Bunlar diyen ve bekleyen kim? lan edilen tanr! lan edilen tanrlara gre, tanr sistemine gre bir edeb tarifi var. lan edilen tanrlara ho gelecek davran biimlerini edeb olarak tarif etmiiz. Ama cennetin kaps onlara kapal: La ilahe; tanr giremez, tanrya ait edeb de giremez diyor. Demek, edeb; Edeb ya Hu denilen hakikate gre olan davranlardr. O davranlarn neler olduunu bilmek, nemsemek, o fiilleri ortaya koymak iin nce Edebi doru tarif etmek, iyi bilmek gerekiyor. Sonra da benim fiillerim tanrya gre mi, hakikate gre mi? diye bir irdelemeye girimek lazm. Doru yola gtren yakin ok nemlidir. Bu yzden, ben Allahn dncesinin suretiyim diye dnmek ve tefekkr etmek, bu yolda dlebilecek yanllardan korunmada nemlidir. Bu konularla megul olanlarn sk yanldklar noktalar vardr. Mesela bir tanesi; ben Oyum demektir! Bu yolda almlar olduunda ok yaanan bir eydir bu, kii bizzat bunu syler. Bunu idrakinde dzeltmez de, bu fikre sahip karak ileri onun zerine bina ederse yanl yolda ilerler; o yakn onu doru yola gtrmez! Byle durumlarda, kii tefekkrnde yle bir hal yaar ki, bir anda her eyinin deitiini hisseder. Bir anda! Bilim kurgu filmlerindeki gibi, sanki sizden farkl bir ey kt! O an, o kadar net grrsnz sizden farkl bir ey var darda. O an bakan, gren, duyan farkl bir eydir! Hatta onun farkl olduunu o an

134

Ylmaz DNDAR

anlamyorsunuz, o an getikten sonra anlyorsunuz! O an geiyor, getikten sonra anlyorsunuz ki, farkl bir haldi o! te kii o anlarda nasl dnlmesi gerektiini [ben Allahn dncesinin suretiyim] diye dnmesi gerektiini bilmezse, o hali yaarken ben Oyum, ben Allahm der. Bu hali Hallac Mansurun Ene-l Hakk deyii ile de kartrrlar, o ben Allahm demedi. Yanlmyorsam ah- Nakibend Hazretleri anlarnda o hal iki kez bama geldi diyor. O haldeyken aynen yle sylersiniz; ben Allahm! Ama onlarn da syledii gibi o yanl bir bak asdr. Bundan yllar nce byle bir toplantdaydk, bir eyler yerken bir gen ataln kaldrd; yani imdi bu Allah m? dedi. O zaman bir cevap verdik, o da evet dedi ama, imdi dnyorum da yeterli olmamtr gibi geliyor. Bu sre yle bir ey ki, her yeni reniinizle birlikte bir ncekine dn yanl biliyormuum dersiniz. Yarn bir ey renirsiniz, bugn doru sandnza yanlm dersiniz. Evet, bazen byle dnceler veya sorular gelebilir; biz Allah myz, grdmz eyler Allah m? te bu gibi, ben Allahm, ben Allaha ait bir paraym gibi dnceler zihni doru yola gtrmez, yanltr. Doru bir yakine gitmek istiyorsak antrenmana; ben Allahn dncesinde suretim diyerek balamalyz! nsan bir eye BEN diyecek ya, ilahln ilan etmemek iin, yanl olmayan bir BENle balamal, ilahln ilan etmedii bir BEN kullanmaldr ki o; ben Allahn dncesinin suretiyim diyerek balamaktr. Bu cmledeki BENin bir gc var m? Yok! nk onun her hali Allahn dncesinin sureti! BEN dedii bu yap Allahn dncesi! Allahn, dnd kompozisyona verdii isme o imdi BEN diyor. Bu, ileride kalkacak olan bir tesbittir, bu tanmlama ileride kalkacaktr! Dier BEN ok farklyd. O iddias olan, sahip kan, ilahln ilan eden bir BENdi. Hep ok nemli nokta udur: lk BENden kurtulmadan ikinci BENi yaayamazsn, bu bir mekanizmadr! BENlerden ilkini atacaksn ki, var olan BEN ortaya ksn. Onun iin diyoruz; ben Allahn dncesinin suretiyim. Bunun mtevazilikle, mtevazi olmak iin BEN dememeye almakla hi alakas yoktur. Ne atp kurtulacamz BEN, ne de ortaya kacak bu BENin mtevazilikle ilgisi, alakas yoktur. lahlk ilan edenler lmle birlikte bir isimlendirmeye, bir genel muameleye tabi tutulurlar; tanr muamelesi! Onlara lmle birlikte tanr muamelesi yaplyor; cehennem o muamelenin addr! Ben Allahn dncesinin suretiyim tesbitini yapanlarn tabi tutulduu bir muamele de, bir genel isimlendirme var ki; o halin ismi de Hakktr. imdi Ene-l Hakk anlald m, Ene-l Hakk demek imdi kolay m? O sureti Hakk zere yarattk, Hakk

Sen Tanr msn?

135

olarak yarattk diyor ya ayetlerde! Hakk dediin zaman seslendiin ite o yaratlandr! Hakk olarak yaratlm olan; Allahn dndnn suretidir. O suretin lemine Efal lemi, fiil lemi diyoruz! Efal lemi Allahn dncesinin suretidir, Onun dnd surettir. Eer o surete BEN derken onun hakikatine uygun fiiller koyarsan, ondan kan fiiller onun hakikatine uygun olursa ite o edebli davran olur. O bir saltsa o salt edebli olur. Diyelim ki, kii ben Allahn dncesinin suretiyim dedi ve imdi salt ikame ediyor. Bu anlatacam saltta uyguladnz zaman aacanz eyler hissedip yaayacaksnz; nk mesela Tekbiri, Allahuekberi o zaman fark edersiniz. Tekbir genellikle yle anlatlr, ama deildir: Allahuekber deyip dnyay elinin tersiyle geriye atyorsun, ben her eyi geride braktm. Evlat, dnya, senet, sepet hepsini geri attm diyorsun. Tekbir bu deildir, bu tarif yanltr! Evlat, mallar, hepsi sahip kan o poetin oyuncaklardr, ok dikkat edin! O, namaza dururken Allahuekber diyor ya, demek istiyor ki; ey st tanrm, oyuncaklarm attm, seninleyim, u an oyuncaklarm dnmyorum, senin iin onlar braktm, iim bitince oyuncaklarma bakacam. Halbuki Tekbir yledir: Allahuekber; La ilahe, tanry attm! O oyuncaklar deil, bu gce sahip kan tanry attm; o la ilahe! Tabi ki o zaman lla Allah! lla Allah olunca bu ayet balar: Ve ma teaune illa en yeeallahu; dileyen yok illa Allah. Dileyen yoksa, bakn: imdi bu idrak salta durdu; iyyake nabudu ve iyyake nestayn diyor. Yani; Allahm, dileyen yok illa Allah idrakyla durdum, ihdinas sratal mstakim; Senden o doru yolu isterim diyor. Fark ettiniz mi duruu, bunu diyen kim? Ben Allahn dncesiyim diyen. O idrakta Allahtan baka bir zat yok ki! Allah ve Allahn dncesindeki suret var! Bu suretin saltta duruu kime durutur? Onu Dnene! Ve suretin kendisini Dnene durduu bu hal; veccehtu Vechiye Halidir! Veccehtu vechiye lillezi fataras semavati vel arda hanifen ayetindeki hanif haldir; tanrlk iddiam yok, hanifim, hanif olarak durdum halidir! Dnlen suret kendini Dnene duruyor. Biliyor ki, istek yapacak bir varlk yok, yle biri yok! stek yapacak ve istei de kabul olacak/olmayacak birisi yok! Allahuekber demekle onu att, Var zannettii varl att! Allahuekber; demekle la ilahe; tanrlar giremez dedi, tanrl att, sadece onu Dnen! te Ona durdu, dnd, yneldi! Bu yzden salt nemli bir durudur! Dnlen suretin Dnene Veccehtu Vechiyesidir o! Bir hadis; Efendimizin salta durunca inni veccehtu vechiye lillezi fataras semavat vel arda haniyfen ve ma ene minel mrikin, inne saltiy ve nusukiy ve mahyaye ve mematiy lillahi rabbil alemiyn ve la erike leh ve bizalike mirt ve

136

Ylmaz DNDAR

ene minel mslimin dediini bildirir. O duruun sesleniidir bu: Veccehtu vechiye; ynm, yzm, idrakimi beni Dnene dndm. Dnlen suret olarak beni Dnene veccehtu vechiye yaptm. imdi o suret olarak iyyake nabudu ve iyyake nestayn diyorum ve Onun rettii ekilde istiyorum; ihdinas sratal mstakiym. Burada bir ikilik var m? Yok; nk Tekbirle deklare ettik; dileyen yok illa Allah. - Bu hale mirac diyoruz ya, Efendimizin Miracnda, dnlen suretle Dnen arasnda bir iliki olmas nasl oluyor? Neden ardn? Dnlen suretle onu Dnen rahatlkla konuabilir. -Efendimiz srekli o halde zaten, deil mi? O daimi salttr. Mirac farkldr! Saltta mirac yaamak, Efendimizin yaad miracn boyutlaryla olan bir mirac yaamak deildir. Mirac bu anlattm manann ismidir! Sen miracnda, Efendimizin yaad o olaylar yaayacaksn anlamnda deildir o! Onlar Efendimize ait zel bir haldir. - Peki, Efendimizin miracn bilmemiz neden istenmi? Efendimiz o hali, yaadklarn ok sevmi, Miractan sonra bizim de yaamamz istemi. Bu yzden Mirac yaayp da dndnde o hali yaayabilmemiz iin hediyeler getirmi. Mirac hali iin, mirac halinden getirdii hediye vardr: Birisi salt ikame etmek. Efendimiz o hali, mertebeyi bizlerin de yaamasn bilmesini istiyor, o zaman bize salt hediye ediliyor, o mertebe iin hediye ediliyor salt. Bir dieri; Kelime-i Tevhidi bir kez syleyebilenin cennete gireceine dair mjde. Ve ncs Amener Rasul ayetleri. -Bu iin yolu salt m yani, bu i saltla m mmkn? Yolu salt! Saltla! Yalnzca saltla! Yalnzca! Btn renilenler salt ikame etmek iin! yle bir yanlgya dmemek lazm: nemli bilgiler reniyorum, salt nasl olsa sonra da hallederim gibi bir dnceye girmemek lazm! Hayr! Ne reniyorsak hepsini salt dosdoru ikame edebilmek iin, mkymes salt olmak iin reniyoruz zaten! Salt bir kenara brakmak veya bir eyi onun yerine geirmek iin deil, mmkn deil! Demek ki ey: Salt, Kelime-i Tevhidi bir kez syleyebilenin cennetle mjdelenmesi ve Amener Rasul ayetleri. -O ayetler; amener rasuldeki hali yaayn, byle olun anlamnda m? Birisi dua olarak kullanmak iin. Amener Rasul ayetleri ok nemli bir

Sen Tanr msn?

137

yakartr, af dilediimiz bir sntr, Allahtan bize takatimizin yetmeyecei eyleri yklememesini istediimiz bir yalvar biimidir. Bir de balarken, nelere iman edeceimizi, nelere inandmz anlatr; ben unlara inanyorum gibi gzel bir giri ksm vardr, bu ynyle bir nevi bir itiraf editir! -Bu ayetteki vafuanna, vafirlena, verhamna iki secde arasnda dua olarak okunurken onlara vehdina da eklenebilir mi? Vafuanna, vafirlena, verhamna... ksmn saltta iki secde arasnda dua olarak okuyoruz. Vehdinay ekleyebilirsin de, eklemeye bilirsin de. O kelime, ihdinas sratal mstakimdeki ihdina yakardr. Vehdina; hidayet nasib ediver... Beni bala dedin, arkasndan da bana hidayet veriver diyorsun. Bunu iki secde arasndaki duaya ekleyerek syleyebilirsiniz. ki secde aras derken? Birinci secdeden kalktnz, ikinci secdeye gitmedenki aralk! ki secde aras ok nemlidir. nce, orada acele etmemeye dikkat etmemiz gerekir. Bu duay yapmak, onu sylemek acele etmemizi de engelliyor. Biliyorsunuz dualarn kabul olduu ok zel haller ve yerler var. Kbenin yan gibi, Mescid-i Nebevi gibi... Byle yerlerden/anlardan birisi de iki secde arasdr. ekerci Dede diye bilinir, Allah rahmet eylesin, Seyyid Hseyin Efendi gelenlere, teksirleri vard, onlardan datrd. Onlardan birisi duay anlatan bir teksirdi. Bu bilgi orada da var; dualarn makbul olduu yerlerden birisi de iki secde aras olarak yazlm! ki secde arasnn duas Kbenin yanndaki dua gibi makbul! Hlbuki oray biz hzla geiyoruz... Bu iki secde arasnda una da dikkat etmek gerekiyor: Orada dik durmak lazm, belinizin/omurunuzun anatomik pozisyonunda olmas, S yapsn korumas lazm. Salt ikame ederken eri duranlar belinizi yle tutun diye, Efendimiz dzeltiyor. - Secdede yaplan dua da ok nemli deil mi? Secdede yaplan dua da nemli, evet. Ama o, namazn secdesinde deil! Namazdan sonra! Kldnz, duanz yaptnz, secdeye gidersiniz orada olur. Namazn eklini bozup, onun secdesinde dua yaparsanz olmaz! Bu konutuumuz bilgiler ve haller, dnyaki yaantnn takdir edecei, yaayan ounlua cazip gelecek eyler deil. Bu nedenle bunlar dinleyenler de, okuyanlar da ounluun talip olduu eye talip deiller! Bu, aslnda zor bir ie talib olmak demektir, fark edin! Byle olunca, yaadmz normal hayatla ilikilendirdiimizde; bazen eliki gibi, bazen nasl yapacaz?

138

Ylmaz DNDAR

gibi zorluklarla karlarz. nk hem idrakn hem de hayatn batan sona tanmas gerekiyor! te imdi syleyeceim de byle bir ey. Bunu zellikle hayatmzn ok nemli bir paras olan dualarla ilgili olarak da yaarz: Bundan sekiz on sene kadar nce, Afyonda niversite rencileri davet etmilerdi, evlerine misafir olmutum, konumutuk. Aradan zaman geti, onlardan birisiyle bir caddede karlatm. Selamlatk, yaklat, o gnden sonra namazmz bozuldu, nasl klacamz ardk. imdi ne eskisi gibi yapabiliyoruz, ne de yeni bir ey yapabiliyoruz! dedi. Onlarla, saltta birisinin nnde eilmemeleri gerektiini konumutuk zellikle. Ama yle almlar, onlara Allahn nnde eiliyorsun diye retilmi! nnde eildii bir varlk varm gibi o edeble durarak yapt iin, nnde eildii varl kaldrnca boa kt. Bu durum dua ile ilgili olarak da grlr, yaanr. Bakn: nsan suresi 30. ayeti ok sk gndeme getiriyoruz, nk ok nemli. Ve ma teaune illa en yeeallahu. Bu ayete temel yaklam vardr demitik. Ve bu yaklamlarn iyyake nabudu ve iyyake nestaiyn derken ok nemli olduunu anlatmtk. lk manay geiyoruz, nk o, ayete hi yaklaamyor. kinci idrak mana uydu; siz dileyemezsiniz Allah dilemedike. Bir de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi vesellemin aklad bak asyla mana vard; dileyen YOK, illa Allah. Dnn, eer kii bu son manay kabul etmise, nasl dileyeceiz, nasl dua edeceiz? gibi bir tela olur mu? Dualarmz bozuldu, nasl dua edeceimizi bilemiyoruz diyorsanz, ayetin bu manasn kabul etmiyorsunuz demektir, henz bu meali kabul etmiyorum diyeceksiniz. Bir karar verin; hangisini kabul ediyorsunuz: Allah dilemedike ben dileyemem mi, yoksa benim mstakil, hr iradem var, iyiyi kty ayracak bir aklm var. Ben dilerim, Allah da benim ne dileyeceimi bilir ve yaratr m diyorsun? Eer, dilemelerimiz, dualarmz bozuldu nasl dua edeceimizi bilemiyoruz? diyorsanz, bu idraklardan birini kabul ediyorsunuz demektir. Hele son sylediim yle bir ekol ki, darda ok bulacanz bir bak asdr. Eer byle dnyorsanz, nasl sipari verilir, nasl form doldurulur? onu konuuruz. Ama nsan Suresi 30. ayete; dileyen yok illa Allah diyorsak, yani dileyen yoksa, sen yoksan ben nasl dileyeceimi ardm! tela olabilir mi? O bu meale uymaz! Peki, bu meali kabul ettiimiz zaman, dua etmeyecek miyiz? Duasz olur mu, dua ok nemli! Olmaz! Onlar bizim iin kymetli klan dualar diyor Rasulne; Ey Rasulm syle onlara, dualar olmasa neye yararlar! Bunu okuyunca, bizden sipari bekleniyor diye dnmeyiniz! Onlar sipari vermezlerse bizim ma-

Sen Tanr msn?

139

aza almaz, o zaman neye yararlar! Bize onlarn siparileri lazm gibi bir mana deil bu! Buradaki dua teslimiyet manas ierir! Eer nsan Suresi 30. ayete dileyen yok illa Allah diye meal veriyorsanz, ayetteki dua teslimiyet ierir! nsan-30u kabul, Kelime-i Tevhidi kabuldr; La ilahe illa Allah; tanr yok illa Allah. Tanr yok demek dileyen yok demektir! La ilahe; tanr yok! Ma teaune; dileyen yok! lla Allah! Bu manay kabul ettiimiz zaman teslimiyet balar; ben Allahn dncesinin suretiyim. Ne dnmse o, bunu fark ettim diyorsunuz. Bu itiraf yapann BEN deyii de, duas da, salt da farkldr. Holografik evren anlay; grnenin aslnda alglama oyunlar olmasdr ya, ite imdi o oyun ierisinde gzken yap BEN diyor, o ma teaune illa en yeeallahu; dileyen yok illa Allah diyor. Bunu syleyen dnlen o suret olunca, onun duas da deiir, yle olur; ey Allahm merhamet et, ey Allahm merhamet et. Merhamet etmezsen halimiz ne olur! Neden bu dua? Zihninizde bir insan canlandrn. Canlandrdnz o insan bir ate ukuru yapn oraya atn. Ne kadar kolay attnz deil mi? Atp atmamak tamamen merhametinize kalm bir ey! Zihninizde oluturduunuz insan istediniz atee attnz, istediniz gzel bir baheye koydunuz, size kim hesap sorabilir? yle bir varlk var m, zihninizdeki varlklar size hesap sorabilir mi? Hi bir ey diyemezler! O varlklar tamamen sizin merhametinize tabi! Ancak, merhametinize tabi! Siz ne dilerseniz zihninizdeki hayaller odur, o olurlar. Zihninizdekiler sizin dndnz suretler, onun gibi, siz de Allahn dncesinde birer suretsiniz! Bizim yaptmz, bize verilen, bizde bulunan imknlar erevesinde! Ama Allahn imkn.... te bunu anlayan ilmi suretler fark ediyorlar ki, her trl halleri ancak Allahn merhametine kalm Bunu fark ettii zaman ne dileyecek, kim dileyecek? Anladn, grdn ki dileyen yok, dileyecek ayrca bir varlk yok! Yalnzca Dileyenin dilediklerinin sureti/suretleri var! Baz yerlerde sen bir suretsin denir, bunun manas udur: Sen Dileyenin dndnn suretisin! O zaman, seni Dnenin merhameti ok nemlidir, deil mi? te bunu anladn, diyorsun ki Allahm bana merhamet et, bana merhamet et.... Bu ile megul olann, bu teslimiyet noktasn bulann, bu ayeti byle kabul edenin baka duas olamaz: Yalnzca bu; Allahm bana merhamet et. Bu duada isteneceklerin hepsi var, senin bir ey tarif etmen gerekmiyor! Allah bilmiyor mu!? O dnyor, Onun dnd suretsin zaten! yleyse istenecek bu: Allahm merhamet et, merhamet et de Seni anlayabilecek ekilde dn beni. Seni tanyabilecek ekilde dn, vaad ettiin cenneti kazanabilecek bir yap dn benim iin. Bu kapdan tanr giremez diyorsun ya, o kapdan girebilecek bir

140

Ylmaz DNDAR

yap dn benim iin. Efendimiz sallallahu vesellemin cennetlikler ve cehennemlikler belli oldu hadisi, bu kapdan giremeyeceklerin de olduunu gsteriyor. Hadis ok net! Demek ki, Allah dilerse cennete, dilerse de cehenneme gidiliyor. Baka bir Dileyen yok, baka bir varlk yok! Bu hadisi duyunca o zaman ii gc brakalm m? diyenler oluyor. Bu yanla dmemek gerekiyor. Bunu duyunca Rabbimize ynelip Allahm merhamet et, merhamet et; ben giremeyenlerden olmayaym, merhamet et bana ve beni bala diye yakara, sna balamak doru davrantr. Bala; beni kt rollerden, tanr rollerinden bala, bana tanr rol verme, beni tanrlk grevinden al ve illa Allah anlayabilen, yaayabilen, B srrn kavrayabilen bir grev ver bana Allahm demektir. O grevi, o hayat tarzn nasl istiyoruz? hdinas sratal mstakim. Bir arkadamz Hacda birisinden dua istemi, o da Allah sana sratal mstakimi nasip etsin demi. Baka ne desin? O kapya geldiinde girebileceklerden ol kardeim!diyor, daha ne desin? Bu sylediklerimizi [ihdinas sratal mstakim] Yaradan retiyor. Program yazan, programn sahibi bize meny kolayca retiyor; byle yap; ihdinas sratal mstakim diye bastn zaman karl bu diyor. Byle dediin zaman hi bilmediin eyler bile kar ekrana, ama sen yalnzca buna bastn iin kar, ifresi budur! Yaradan sana byle syle diye retiyor! te saltta da onu istiyorsun. yyake nabudu ve iyyake nestayndeki o nemli durula onu istiyorsun. O duru nsan Suresi 30. ayetin kabul ettiimiz manasnn duruudur! Ma teaune illa en yeeallahu duruu, veccehtu vechiye bakdr. Bu duru, Allahn dndnn sureti olan B yapnn, kendisini Dnene dnmesidir, veccehtu vechiye halinin nsan Suresi 30. ayet idrakyla yaandr: Ma teaune illa en yaaallahu duruu; dileyen yok, illa Allah duruudur! Elhamdlillah, bunu kavrattn, bunu kavramam diledin ya Rabbi, bunu kavrayanlardan olmam diledin diyen haldir imdi bu durula; ihdinas sratal mstakim diyorsun: Kap kapal olmasn, benden tanrlk grevini al, beni o grevden bala, girmesi serbest olanlardan olaym... diyorsun. Hazreti demin tvbesini; Rabbimiz nefsimize zulmettik, eer sen balamazsan ve affetmezsen biz hsrana urarz yakarn konumutuk. Yasak bir eyi yaptan sonra Allahm affet, bir daha yapmayacam demiyordu. O dua biimi iin yanltr dedik. Hazreti dem, yanl olduu iin bir daha yapmayacam demiyor! Ayetlere ve hadislerde merhamet dileyin var, hep merhamet dileyin geer. Efendimiz sallallahu vesellem bir hadisinde buyuruyor ki: Benim bildiklerimi bilseniz yerinizde duramazsnz, yatanzda yatamazsnz. Hepiniz dalara koar kaarsnz,

Sen Tanr msn?

141

merhamet merhamet diye barrsnz. ok enteresan deil mi? Neden buralar grmezden geliyoruz, neden buralar grmekten korkuyoruz, gerei grmekten niye korkuyoruz? Markette elinizde sepet, sepeti dolduruyorsunuz, ama kasay grmek istemiyorsunuz, kasay grmekten korkuyorsunuz! Neticede kasaya geleceksin, sepette ne varsa karacaklar! Neden bu hadisi ve benzerlerini grmekten kayoruz? Merhamet istersiniz, merhamet diyor; benim bildiklerimi bilseniz glemezsiniz bile. O kadar korkarsnz ki, iinizi gcnz brakrsnz, yatamazsnz bile. Gider, dalara kar merhamet merhamet diye barrsnz buyuruyor. Demek ki yaplacak tek dua var: Allahm bize merhamet et, Allahm bana merhamet et. Yavrunuzla ilgili dua ediyorsunuz; Allahm yavruma merhamet et. Hatta bir ileri idrakta, lem yelid velem yledi fark edip seslenirken; yavrum sandma merhamet et. Beer gibi yavrum de, ama onun iin merhamet iste! nk Rabbin merhamet ederse mesele bitti demektir. Senin bir eyler sayman, tarif etmen gerekmiyor. unu da m syleseydim? Sylediim eksik mi oldu? diye telalanman gerekmiyor; sadece merhamet! Dierleri istenmez mi? Elbette istenebilir. Ama sen nsan Suresindeki bu meali kabul etmisen o zaman yaama biimin deiir! ok farkl bir hayat tarz balar. nsan Suresi-30u [dileyen yok, illa Allah] diye kabul edince balayan; Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin bizzat yaad slamiyettir! Kiilerin slamiyetten anladklarn kendilerine gre tarif ettikleri Mslmanlk biimleri deil, bizzat Efendimizin anlatt ve yaad balar! Bu ayeti fark ettin ve kabul ettiysen byle olur! Ama hem onu kabul edip, hem de dierlerini nasl yapacam diye dndn zaman, o seni zorlar. Evet, gelelim bir daha yapmayacam cmlesine. Byle dediin zaman ne olur? Rab gcne yapmas iin bir hedef koyarsn. Onu yapmalsn ki, Rab Rabln kantlasn ve tanr tanrlnn cezasn bulsun! Bu dnyada ve devamnda/lm sonras hayatnda o cezayla karlarsn. Dolaysyla; dua noktasnda en nemli ey, merhamet istemektir; Allahm bana merhamet et ve beni bala demektir. Peki, byle bir yakar neyi getirir? O ayeti dileyen yok, illa Allah diye anlamak ve merhamet Allahm diye dua etmek teslim olmay getirir, teslimiyeti getirir. O zaman kii teslim olmu olur. Teslimiyeti de doru anlamak gerekiyor. Bakn, eer A yap teslim oldum diyorsa, o bir st tanrya teslim olur. Der ki; anladm ben zavallymm, gcm yokmu, acizmiim, anladm senin istediklerin oluyormu, sana teslimim Allahm. Bu, bir tanrnn kendi dndaki gl bir tanrya teslimiyetidir, farkl bir teslimiyettir. Yaratlan B halinin teslimiye-

142

Ylmaz DNDAR

ti ok farkldr! te oradaki teslimiyet Hasbiyallahudur. Bnin teslimiyeti Hasbiyallahudur! Ayetlere baktnzda Allaha teslim olunu sk grrsnz. Hatta; Eslemt li Rabbil Alemiyn; lemlerin Rabbine teslim oldum deyin denir. Onu diyecek olan ilahln ilan eden BEN deildir! O derse, acziyetini zavallln ilan etmi olur; zavallym, aresizim, teslim oldum der. Ama B yaps teslim olursa Hasbiyallahu der. Buradaki teslimiyet biraz nce izah ettiim; kendisini Dnene, Onun merhametine teslimiyettir! O nasl ifade eder teslimiyetini? Eslemt li Rabbil Alemiyn, lemlerin Rabbine teslim oldum der. nk byle syleyin diyor, retiyor Yaradan: Eslemt vechiye lillahi; ynm, yzm, idrakimi Allaha teslim ettim, deyin. Hasbiyallahu, la ilahe illa HU, aleyhi tevekkelt ve HUve Rabbul Aril Aziym ayeti hayatta kullanabileceiniz ve sonularn hayretle izleyeceiniz yle eyler karr ki karnza! Hani sipari verir gibi istemeyin dedik ya, istekleriniz sipari trnden bile olsa, Hasbiyallahuyu deli gibi okursanz sonularna hayret eder, aar kalrsnz. Siz sipari tr bir dua yapmsnzdr, onun olmas iin de Hasbiyallahuyu kullanrsnz ve o olur. Ama yle ltuf yollu olur ki, olan i sayesinde hakikate ularsnz. Sipari sizi baka bir yere gtrr! Tasavvuf kitaplarnda okursunuz tvbenin tvbesi vardr diye, sen de bir ekilde sipariten siparisizlie gidersin. e siparile balarsnz ama, o siparii elde etmekte kullandn yntem teslimiyet olduu iin, Hasbiyallahu Yntemi olduu iin, siparile gelen ey sizde yle bir eye vesile olur ki, o sipari kutusundan yle eyler kar ki, sizi siparisiz bir hayata gtrr. Yaadm, bizzat grp yaadm sylyorum. Hasbiyallahu ayeti gibi, okunmas nerilen ey daha var: Birisi Allahmme lekel hamd tvbesi, Seyyidl stifar sonras yaplan tvbe. O hadiste yemin var; sabah , akam okuyan vallahi cennete gider diyor Efendimiz. Bu ok nemli bir ipucu; sahih bir hadis ve ierisinde yemin var! Allahmme lekel hamd la ilahe illa ente rabbiy ve ene abdke ament bike muhlisan leke fi diyni inni esbaht/emseyt ala ahdike ve vadike mestetat, etubu ileyke min seyyii ameli ve estafiruke bizunubilletiy la yafiruha illa ente. Esbaht; sabahladm ve emseyt; akamladm kelimelerini beraber syleyebilirsiniz. Ya da sabah esbaht, akam emseyt diyebilirsiniz. Sabah, Allahm ahdim zere sabahladm, o hakikat zere fiiller ve davranlar sergileyerek sabahladm diyorsunuz. Eer emseyt derseniz ben ite o fiillerle akamladm diyorsunuz. Balayacak yalnzca sensin, bunun farkndaym, bana merhamet et diyerek tvbeyi bitiriyorsunuz. Bunu syleriz defa. Efendimiz diyor ki: Vallahi de billahi de, her kim bu is-

Sen Tanr msn?

143

tifar sabah akam er kere okursa o mutlaka cennete gider. Tabi, istediin gibi yaa, sonra da bunlar oku deil! Oh, ne gzel garanti. Bu i kolaym, ne var, bunu yaz oku! gibi anlamak yanl olur. ok enteresandr, birok test yaptm, yle yayorsa kii bunu okuyamyor! Okumak iin karar alyor, okuyamyor! Bir sr ii yapyor, ama satr okuyamyor, karar alyor okuyamyor. Niye? nk o karar alan A yaps. Fakat yine de mcadeleyi elden brakmamak lazm! Bu drt be satr defa okumak zor i midir? Sabah a balarken kez, bir de karanla balarken defa okusa? Kalkp namaz klamyor; istiyor, arzu ediyor ama henz kalkamyor olsa bile! Diyelim ki saat on birde kalkt, gne, a o saatte balad bunu okusa! Ia aydnla giri, gnele beraber yeni bir mekanizmay getiriyor nk, o mekanizmaya kar bunu okusa. Sonra karanla girerken defa bunu okusa. Bir de yedier tane de hasbiyallahu.. dese, o ayeti okusa. ocuunuz bunlarn hepsi uzun oldu mu diyor, ben yalnz bunlardan birini okuyacam m diyor, tamam, er defa Allahumme lekel hamd duasn okusun, mesela. Eer bunu devaml okursa belli bir zaman sonra yaants, hevesleri, arzular deiir, kalkma saatleri deiir, plan program deiir! Ama bu, yaantnz eskisi gibi devam edecek ve siz tanr giremez noktasna gelince, hadi ge bakalm, biz seni biliyoruz, sen bunu defa okuyordun denilecek bir ey deil, yle deil! Hani ok gzel bir dua vardr; Allah seni Efendimize komu yapsn diye! Diyelim ki birisine byle dua edildi. O kii rastgele yaarken Tanr Giremez Kapsna geldiinde senin iin byle dua ediyorlard, seni mecburen Efendimize komu yapacaz, ge bakalm denilecek deil! Bir ocuk iin; inaAllah iyi bir doktor olursun diye dua ediyorsunuz, duanz da makbul oldu. Nasl olur o? Kabul olmusa; o ocuk niversite snavnda tp fakltesini tutturacak ve tp fakltesine girince baarl bir ekilde okuyacak, sonra da -iyi bir doktor olmasn istediiniz iin- hayrl ilerle megul bir doktor olacak demektir. Sizin duanz yznden ona; senin iin ok dua ediyorlard, sana bir tp diplomas verelim denmez! Nasl bu byle deilse, Rasulullaha komu olursun inaAllah, dendiinde de, o dua kabul olursa kiiye yle bir yaant oluturulur ki, o yle bir nur biriktirir ki o biriktirdii nur Efendimizin yannda durabilecek bir g verir ona. Efendimizin yannda durabilmek iin belli bir enerjiye sahip olman lazm, aksi halde yanarsn! Duramazsn! Daha sonraki hal normal hayattaki gibi bir hal deil, bir yerde durabilmek iin orada durabilecek gcnn olmas lazm, o g yoksa orada duramazsn. O gc nceden tedarik etmi tedarikli beden orada durabilir. Dolaysyla, bu dua byle olursa o kiinin yle bir hayat

144

Ylmaz DNDAR

olur ki, yaantsndan reyen, kan, biriken nur Efendimizin yannda durabilecek bir pozisyon oluturur ona. Allahumme lekel hamd duasnda da durum byle. Bu duann kabulyle birlikte kiinin dncesi, planlar, programlar, hevesleri deimeye balar, Allahn merhamet mekanizmasnn iine girmeye balar. nk bu dualar Allahtan merhamet isteyen dualardr, Allahm bana merhamet et diyen dualardr bunlar. Allahm bana merhamet et Allahm beni bala. Senden baka balayacak yok. Senden baka, senin merhametinden baka da bana are yok, bana merhamet et, beni bala mealine gelen dualardr. Bunlar bazen Trkesiyle de sylyorum. Neden? nk manasn bilmeden, bir metni okur gibi okuduunuzda beyninizden merhametle ilgili dalgalar hzl karamam olabilirsiniz! Okumanzla alan mekanizmay hzlandrmak iin, manasn hzla yerletirmek zere orijinali yan sra Trke de okuyoruz. Ayetler, hadisler, hatta kudsi hadislerle ilgili alan farkl mekanizmalar vardr ve anladnz dilde merhamet isteyen bir duyguyla beyninizden karacanz dalgalar, o mekanizmalarn daha hzl ilemesini salar, bu dualarla! Eer kii yaantsnda Allahm bana merhamet et ve beni bala demeyi alkanlk edinir ve bunu bahsettiim o teslimiyetle, o kprdayamazlkla sylerse hayret edecei gzelliklerle karlamaya balar. Allahumme lekel hamd.. duasnn sabah akam er defa okunmas ve bir de Hasbiyallahu... ayetini sabah yedi, akam yedi kere okumak Efendimizin hadislerinde nerilmitir. Kii yedi kere de bunu sylemi olsa, kendini buna altrsa ok gzel bir ey yapm olur! Hadiste; Allahumme lekel hamd.. tvbesini sabah okuyann akama kadarki srede veya akam okuduunda sabaha kadar olan srede lm halinde nasl bir mkfatla karlaaca, zellikle ehid muamelesi grecei, nemli bir halle karlaaca mjdeleri var. Hasbiyallahu ayetinde bana Allah yeter deniyor, ayete inanmak lazm; sana ALLAH YETER! Geenlerde biri ile merhabalatk, ite ne i yaparsn? diye sorunca, ben de ona sen ne yaparsn? dedim. O u iteyim, yle bir i arayndaym.. deyince hayrls, dua et inaAllah dedim. Dua ediyoruz ama baka eyler de lazm dedi. Duay amaSIZ yap dedim, dua ediyoruz ama, onu da yerine getirdik ama, bir taraftan da unlar lazm diyorsun ya, o amalar olmadan dua et dedim. Duay amasz yap farkl bir dua biimidir! Bunu bir anda fark etti, rengi kpkrmz oldu ocuun, rengi gitti. Byle durdu, bir su ilemi gibi o kadar zld ki! O zntsn fark ettim; hadi sen iine

Sen Tanr msn?

145

ben iime. Yalnz u yakaladn hal var ya, u halle yeniden dua et. Bu halin nemli senin; nk u halin tvbe hali! dedim. Birka gn sonra karlatk, ii olmu, elhamdlillah. AmaSIZ inanmak, amaSIZ teslim olmak ok farkl bir eydir! O teslimiyet poetin teslimiyeti deil nk! Bu ilim dorultusunda normal yaantya, hayata baktnzda bir ey grrsnz! Hani hep tanr, tanrlar diyoruz ya, ite tanrlarn Allahla mcadelesini grrsnz. Tanrlarn Allahla mcadelesi; dnyadaki yaant ite budur! Bu yzden bu cmle nemli: La ilahe; o tanrlar yok, hepsi birden yok, lla Allah! Yaanlan hayat budur; tanrlar! Tanrlar ve lla Allah! Tanrlar sistemi nasl alyor? Tanrlar sistemi vehmin zulmeti+eytan gcyle, vehmin zulmeti+eytan ibirlii ile alyor! Bu ibirliini ileride detaylandracaz, ama imdi birka cmleyle onun temelini oluturmaya gayret edelim. Dier sistem [lla Billah] nasl alyor? Akl+man ile! Hayatta bu iki sistemin mcadelesi vardr. Btn mcadelelere bakn; ya tanrlar kavgasdr, yani tanrlarn g kavgasdr, sen nemlisin ben nemliyim kavgasdr veya vehmin zulmeti+eytanla akl+imann tartmasdr. Bu kavga deil tartmadr, ama tanrlarnki kavgadr! Vehmin zulmeti+eytan ibirliinin yntemi kavgadr, tartma deil. Niye? nk stnln kabul ettirme var! Biz bu hali normal kabul etmeye o kadar almz ki! Evlenen iftlere bakn nikhta; bas bas, ayana bas! Yani ynetimi hangi tanr eline alacak! Veya bir kz annesine sorsa; anne, evleniyorum bana ne t verirsin dese, adam nasl nakavt edeceinin tlerini alr; sana yle der, sakn tuzana dme, o senin rakibin Bu yzden eler hep birbirini rakip grrler; onu nasl alt ederim diye bakarlar. Darda herkese nazik kibar ama evde bir dman var, ona yenilmemeli, ona pabu brakmamal halini yaarlar. Herkese eyvallah, ama evdekini mahvetmeli. Niye? Tanrlar kavgas! O tanrlar kavgasn hayatn iine, her alanna byle sokmuuz biz! Vereceimiz tlerde bile o var. Bu yzden hayat vehmin zulmeti+eytan ibirliinin stnlk kavgalaryla doludur veya akl+imann tartmalar vardr. Neden tartma? Tartmada tartma var, iki fikir tartlr, birisi galip gelir; fikrin galip gelmesi iin yaplan ey tartmadr! Akl+iman ortaya kavga deil fikir koyar. Dieri kavga arar, ama akl+iman kavga etmez! Unutmayn, zemin daima vehmin zulmeti+eytandan yanadr. Ve vehmin zulmeti+eytan ibirliini uygulayann nemli bir silah vardr, Allah cmlemizi o silahtan korusun ve kurtarsn; terbiyesizlik! O terbiyesizlik yapar! Onun o terbiyesizliinden akl+iman ekinir. Onun o halini gren vehmin zulmeti+eytan onu sindirdiini zanneder, onun halini pasiflik sanp terbiyesizliini arttrr. Akl+iman teslimiyeti

146

Ylmaz DNDAR

nedeniyle onu muhatap olmaz. Dieri ise, vehmin zulmeti+eytan ibirliinin verdii gle, o terbiyesiz davranla hkimiyet salamaya alr. Sistem byle, byle yrr, dnya byle yryor! Akl+iman galip gelse dnya yaants nasl olur? O zaman Allahn bu dilei, bu seyretme sistemi byle olmaz. Bu hal, dilenen bu seyr sistemi iin gereklidir! Sistemdeki seyr mekanizmas byle, byle olmas gerekiyor. Kii bu hallerden hangisine talip, nemli olan o! Bunlar okuyor, dinliyor olmak, aslnda akl+imana talip olmak demektir. Ben hayatm akl+iman zerine bina etmek istiyorum demektir, yolculukta aklla, akl ve imann rehberliinde ilerlemek istiyorum demektir, vehmin zulmeti+eytan ibirliinden kurtulmak istiyorum demektir. Vehmin zulmeti+eytan ibirliiyle, bu yapyla mcadele edenin bir ekli vardr, hasbiyallahu kalkan altndaki o kiiye selamet salayan, ama dardan bakana zor gzken bir hali vardr! Nedir o? Akl+iman iar edinmi B yapsndaki kii kendini dnyada gurbette hisseder, dnya ona gurbet gelir artk. Bu yzden lm ona hi zor gelmez, lmle memleketine gittiini ok net hisseder. Bu yzden baz bykler lm dn-bayram ilan etmitir ya! Dnya gurbet gelir ona! Dnyadaki yaant tamamyla ona gurbetmi gibi gelir. Efendimizin bir hadisinde bahsettii; bir aacn glgesinde biraz dinlenmek gibi gelir. Bir aacn glgesinde biraz dinlenme una benzer: Trenle bir yere gideceksiniz, istasyonda bekliyorsunuz, bankta oturuyorsunuz. On be dakika sonra da tren gelecek. Birisi geldi size o oturduun bank sana sataym m? diyor. Komik gelmez mi? u kardaki bfe ok iyi kr ediyor, onu sana sataym m? diyor. stasyondan bir eyler vermeye alyor; sana urann mdrln vereyim? Ya, biraz sonra trene binip gideceksin, onlarn senin iin ne nemi var? te byle! Gurbette beklersin, tren gelsin de bineyim diye, B yapnn byle bir gurbet hali olur... Biletini almsn, yerin belli, eyalarn valizinde paketli, bekliyorsun... Bir de aniden trene binenler vardr, hafizanAllah! Yeri ve elinde bileti yok, bir anda bakar ki trende, kondktr ona canavar gibi gzkr! Evet, herkes o trene binecek, ka yok! Markette sepeti doldurdun ama kasiyerden ka yok! Vehmin zulmeti+eytan ibirliiyle yaayan ilahn, Ann ana kriterlerini de hep gndemde tutacaz, hep! Ondan kurtulmak iin! O ilah ayakta tutan, o ilahn varln net olarak aa karan, gsteren, ortaya koyan veri taban nelerden oluuyor? Onu sk ele alyoruz, neden? Farkl alardan bakarak onu ok iyi tanmak ve ondan kurtulmak istediimiz iin! Birisi fkedir! fke tamamen ilaha ait olup B yapyla ilikisi yoktur. Hani iki BENden ilahln ilan edeni var ya, ilahln ilan eden o BENin iidir

Sen Tanr msn?

147

fke, B yapsnn ii deil. Peki, B yapda olan tepki vermez mi? Verir! B yaps B Pozisyonunu savunmak iin tepki gsterir. Onun o hali savunmasn fke sanmamak lazm! ok dikkat edin, B yapnn B pozisyonunu muhafazasn, savunmasn fke sanmayn! O, Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin hadisinde bahsettii Celaldir. Onun ok nemli belirtileri vardr: Celalde bir kiilik, bir takdir bekleme, birisini ezme yoktur, bir stnlk salama ve birinin stnln yok etme yoktur! Orada B yapsnn halini muhafaza eden bekinin kendisini gstermesi vardr! Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem buyuruyor ki; bu yapy muhafaza eden bir celal olmazsa, o hogrden maraz doar. Bu bak as slamiyetle gelen hogry dnyann hogrsnden ayrr! Hogrnn iinde B halini muhafaza edecek, savunacak bir celal yoksa, o halim selim yapnn iinde yle bir celal yoksa o hogrden maraz doar! Maraz doar ne demektir? Oraya rehavet gelir, B yaps fiile dnemez, B halinden fiil kmaz, yle olunca da o yapy muhafaza edemezsin demektir! Bu yzden celal gerekiyor ve celali de fke sanmamak gerekiyor! fke tamamen A yapsna, ilaha ait bir eydir ve unlar ierir: Mesela bir eyi, bir yalan rtyordur veya birisini ezmeye alyordur. Veya kendi stnln kabul ettirmek iin fke silahn kullanyordur. fke ilahn ilahln ayakta tutacak, ilahn ilahln saygn klacak hcumun ismidir ve fke ilahn veri tabannn gereidir. Ve merak: Merak da aslnda bir veri taban olup, farkl olan ondan yararlanma eklimizdir. Var olan Esmal Hsna kompozisyonu ve Rab gcne sahip kp benim diyen ilah, merak yeteneine de zulmeder, ona da sahip kar, benim merakm der. Benim merakm dediini uradan anlarz; insanlar merak eder, onlar didikler, bylece lm kardeinin etini yer. Didikler, merak eder, dayanamaz, ilahn merak yeteneini kullanma ekli budur! Ondan kurtulmak iin ne yapmalyz? lah yok etmek iin ilahn silahlarn yok etmek gerekir. Bu silahlardan birisi meraksa, siz merak yeteneini insanlar iin kullanmamalsnz! Bunu baarrsanz ilah grevsiz kalr. Merak aslnda Allah merak etmek iin verilmitir. Allahn dncesinin sureti olan yapya bu merak yetenei; kendisini Dneni merak etsin, Onu bulsun diye verilmitir! Ama o, bu yetenei elence arac yapyor, baka tanrlar dnyor, didikliyor, onu tanrlar aras bir elence arac haline getiriyor ve merak onda tanrlk mekanizmasnn veri taban haline geliyor. Ama dieri? O Allah merak ediyor! Ve sonular o kadar farkldr ki! Eer kii onu tanr veri taban olarak kullanrsa iddetli gnahtr; ona dedikodu denir, gybet denir, iftira denir. Allah merak etmek iin kullanrsa muazzam sevaptr

148

Ylmaz DNDAR

ona tefekkr denir. ki sonu, ikisi de merakla, meraktan douyor! Birinde Allah merakla yksek sevap kazanyor, nur retiyorsun, dierinde insanlar merakla nar retiyorsun. Kullandn ey ayn merak yetenei! Blc olmas ilahn bir baka nemli zelliidir. lah blcdr, B yaps birletirici, btnletiricidir. B yapsnn yaarkenki en nemli hedefi evrensel sevgi ve bar salamaktr! nsanlar arasnda yaarken ona yle misyon bierler. Bakarlar ki o bir dnya vatanda ve onun hedefi evrensel sevgi ve bar salamaktr! Ayetlerde grrsnz, mslmann bir grevi vardr; dnyay tek bir din haline getirinceye kadar almak! Tm dnyay tek dine getireceksin denmiyor! Tek bir din haline getirinceye kadar al! Bunu nasl anlarz? Allah indinde DN ne? slam! slam ne? Evrensel sevgi ve bar! slam gnah ve sevaplar listesi dayatmak deildir, evrensel sevgi ve bartr o! B halindeki kiinin insanlar arasnda grnen misyonu budur. Esas misyonunun grnmesi onu rahatsz eder! Esas misyonu grlrse, fark edilirse o oray terk eder! Onun grnen misyonu evrensel sevgi ve bar iin alan bir dnya vatanda olmasdr. B byledir, ilah ise blcdr, blc olmak zorundadr; nk ilahlar blclk yznden varlar! Sen, ben, o! Senin ilahln, benim ilahlm, onun ilahl derken blnme balar. Blnme, hak datrken hak yemeyi getirir. Bylece zulm balar! En nemli hak yeme, en nemli zulm kime yaplr? Kendisindeki hakikate! Onun Hakkn yemek en nemli zulmdr. Kendisindeki o hakikate gre davranmayarak, onun gcne el koyup benim diyerek hak yer; ona/nefse zulm eder, zalim olur. Nefse zulm eden, zalim olan blcle balar. Kadn haklarn yer, ocuk haklarn yer, zellikle yetim haklarn yer, tabiatla ilgili eitli haklar vardr; hepsini yer! Dolaysyla hak yemek ve blclk birbirini besler; sizden olanlar bizden olanlar, bizim gibi olanlar sizin gibi olanlar Daima bler, blmek iin frsat arar, hak yer, zulm eder! Kim? lah! Bir dieri ikyet; ilah daima ikyet eder. Normal konumalarmzda bile fark etmeden ok yaptmz bir eydir o! Yaantnn iinden ok basit bir rnek vereyim. Bu rnek niye aklma geldi? Afyondaki yaantmdan. Kolay kolay evden kmadm iin, evde ekmek biterdi, tembellikten kar bakkaldan gidip ekmek alamazdm, gnlerce ekmeksiz dururdum. Diyelim yleyken bir arkadam gelip sen dar kmyorsun, enir kamazsn, ben manava gidiyorum, bir ey lazm m? dedi, ben de bana da bir karpuz al dedim. Tam o srada su iecektim, ama karpuz gelsin de susuzluumu karpuzla gidereyim diye suyu imedim. Getirdi, teekkr ettim, gzel. O gitti,

Sen Tanr msn?

149

kestim ki karpuz kabak, hi su yok! Hemen kzarm, nasl da karpuz alm! Kim o kzan? te o ilah! Birisine kzacak, birisini sulayacak mutlaka! Byle olmasn, karpuzu ben alm olaym, geldim kestim ki kabak. Bu sefer manava kzarm, adama bak, ne biim karpuz vermi! Oysa biraz nce alana kzmtn, imdi niye kendine kzmyorsun? lah mutlaka birisine kzar, mutlaka bir sulu vardr ilah iin. Birisini sular, kzar, yani ikyet eder. Zaman zaman da; gcne gitmesin ama diyerek Allaha kzar. st tanrya kzar, gcne gitmesin ama hi aklm almyor, Allah bunlar nasl yaratt der. Hep, srekli kzar. Bakn ne kadar net ortaya kyor o ilah, o tanr! te bunlara deniyor ki; La ilahe; tanrlar giremez, siz giremezsiniz! Orada serbesttiniz imdi kasadasnz! Markette rahat gezdin, o paketi aldn, koydun, bu paketi aldn koydun, imdi kasaya geldin! Sonu czdana gre! Tanrlar giremez; La ilahe! Bu kadar! La ilahe; tanrlar giremez, giremezsin! - Herhangi bir kredimiz yok mu? Hibir eyiniz yok! Tanrlar giremez! ok aktr ayet; kendilerini babo mu sanyorlar! stediimi rahata yapyorum hi bir ey olmuyor mu diyorsun? Ama yetmi kusur yl da yaasan o kapya geleceksin! Neticede, lm tadlnca yaadn gnleri yedi sekiz saniye sanacaksn, yani bir ryaym gibi gelecek sana, ne de abuk geti diyeceksin. Hani, akam ezan okunur okunmaz birden hava kararr ya, o vakit gibi olduunu greceksin hayatn! Bu kadar ksaym diyecein bir ey bu hayat! Nihayet Tanrlar Giremez Kapsna geldiinde bu alveriler ortaya kacak; ona kzdn, bunu beenmedin, hatta Allahn gcne gitmesin ama dedin ona da kzdn, kasada hepsi dklecek! Sepet ikayet dolu! Tanrnn ii bu! ikyet demiken bir nemli eyi de konualm. Allahm bana merhamet et ve beni bala diye dua eden kii iin bir hal vardr ki, ilerlemesinde o ok nemlidir! Nedir o? Bu kiiye itiraz yasaktr! tiraz yasak! tiraz ettiinde ona; demedim mi? Bu bir rza lokmasdr, yiyemezsin! derler. Eer itiraz ederse ona yle derler; sana demedim mi, bu bir rza lokmasdr, yutamazsn! Tanrlarn arasnda yaarken, sana hakszlk yapt diye birisini Allaha ikyet ettiinde sana bunu derler, hem de en hakl olduun yerde! Diyelim sen ok haklsn ve yakartasn; Allahm gryorsun haklym! O yanl yapyor, bana yapt yanllara bak, grdm zulme bak! O zaman sana; bu bir rza lokmasdr, yiyemezsin demedik mi! derler! Dolaysyla, merhamet Allahm diye dua edenin itiraz olmaz! nsan Suresi 30. ayete dileyen yok, illa Allah meali veren itiraz edemez, itiraz ederse olmaz, o mealin yanna itiraz

150

Ylmaz DNDAR

gelemez! tiraz ettiin an, aslnda diyorsun ki; Allahm sen u konuda hakszsn! Hazreti Ebu Bekr radyallahu anhn bakt gibi bakar ve nce hakikati, sonra onun ne sandn grrsen kime, nasl itiraz edeceksin? Ama itiraz etmez de grdn o hakikate gre davranrsan onun ad Edebtir! Oysa sen hakl haksz diye dnrken o hakikate gre karar vermiyorsun. lahln ilan eden tanrya gre, o tanrnn davranlarna gre hakl ya da haksz diyorsun. O hakikate gre bir bak bakalm, haksz olan kimin dncesinin sureti? Allahn dncesinin sureti deil mi? O zaman, Allahm niye byle dndn? gibi bir mana kmaz m? Bunu diyecek bir had olabilir mi? te bu yzden orada itiraz olmaz! Ama burada olur! Tanrlarn mahkemesine gider; u bana hakszlk yapt dersin. Tanrlarn hkimi de bakar A tanrs hakl, dier tanr haksz der, bir ayar yapar. Ama esas mahkemede bu yolun yolcusu gidip hakl haksz davas gdemez, itiraz edemez, yle bir ey olmaz! Orada itiraz edeceim ama yasak gibi deil, itiraz diye bir mevzu yok!. ikayet ve itiraz, ilahn veri tabannn en nemli dosyalarndan olduu iin gnlk yaantdaki cmlelerimize ok dikkatli bakmalyz, normal konumalarda bile! Kardaki tanrlara doru geliyor diye o konumay doru sanmamak lazm, ok dikkat etmek lazm! Niye? Edebi fark edebilmek iin! Edeb; tanrlarn koyduu kurallar deil, tanrlar memnun eden kurallar listesi de deil! Edeb; fiillerin esas hakikate gre kmasdr! Dolaysyla, fiiller esas hakikate gre knca i deiir. lahn veri tabanndaki kriterlerden birisi de takdirdir. Kesinlikle, anlalmak, takdir edilmek, vlmek, grlmek, bilinmek ister! Bunlarn olmamas onu rahatsz eder. Birisine iyi bir davranta bulunacaktr; o ne anlar ya iyi davrantan der, anlamayaca iin ona iyi davranmaz! Birisine gzel sz syleyecektir, o gzel szlerden anlamaz der. Niye? nk o iini tanr rzas iin yapyor. Allah rzas iin syleyecekseniz anlar/anlamaz diye bir ey olabilir mi? yle bir mevzu olmaz ki! Bu nedenle, takdir beklemek ve takdire ynelik davranlar, tamamen ilan edilen ilahn davranlardr. Takdirle ilgili hadisler var. O hadisler, ilah mevzusu fark edilmeden okunmusa, o hadislerde Efendimizin neden tepki gsterdii anlalmayabilir. Ama ilah mevzuunu fark etmiseniz, o zaman Efendimiz onun ilahlnn kuvvetlenmesini istemedii iin itiraz etmi dersiniz. Aksi halde, biri dierini vm, ne var bunda? gibi dnebilirsiniz. Ama o vg, onun ilahln o kadar kuvvetlendiriyor ki, Efendimiz; byle yapmakla ona zarar verdin! diyor.

Sen Tanr msn?

151

lah kandrr! Eer iyi incelenir, iyi analiz yaplrsa grlr ki, onun ilerinin byk ounluu kandrmaya dayaldr, basit eylerde bile! Kandrmak yle bir ey ki, hayatn iinde o kadar gizli yaar ki, onu bulup fark etmek ok nemlidir! Size bir hadisten rnek vereyim, onu nerelerden bulup yok etmek lazm, gresiniz. Efendimiz buyuruyor: Bir hayvan bile, elinizde bir yem yoksa gel bili bili diye kandrmayn. Bir hayvan bile! Elinizde bir ot yok, ama bu tarafa gelsin diye gel bili bili yapyorsun. Bunu bile yapmayn! Kandrma ilah veri tabann, sendeki ilahlk yapsn kuvvetlendirdii iin, onun ana damar kesilsin diye byle bir t var! Dolaysyla, bir ocua bile gel bak, sana ne vereceim, avucumda ne var? demek ilahn ii! nceleyin, kandrmann hayatnza nasl ilemi olduunu grn! Fark edin, en nemli kandrma insan kendisini kandrmasdr! nsan kendisinin B yapsn kandrr ki, vehmin zulmeti+eytan ibirlii gl kalsn, o ilah yap diri dursun! Peki, kandrmann olmad bir hal var m? Evet var! Kandrma tamamen B yapda kalkar! lah yapnn ok nemli bir zellii de alma duygusudur, srekli ben ne alabilirim? diye dnr. Amirse memurlarna; ben bunlardan ne alabilirim, bunlar bana ne verebilir gzyle bakar, srekli onlar vermemekle sular; yeterince vermiyorsunuz der. Bir patronsa iilerine byle bakar hep; bunlardan ne alabilirim? Oysa Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem bize retiyor ki; bir toplumun efendisi, o topluma hizmet edendir; o topluma verendir. Neden byle? O ilah yapy kuvvetlendirmemek iin! Bu yzden Efendimiz hadisinde buyurmutur ki; devenizde giderken yere kamnz dse bile istemeyin!. stemeyin onu! Birisinden istemeyin, inin aln. Burada u yanlgya dmemek lazm: Birisinin kams dt ve sizden de onu istedi, ona Rasulullah ne dedi? stemeyeceksin, in al! demeyin! Aman burada yanlmayn. Siz vermekte yan! Vermekte yarn, o tabloyu grenlerin vermekte yarmas mthitir! nk, Allah rzas iin vermekte yaran B yaplardr! Bu yzden, Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem hadislerinde bir karlk beklemeden yalnz Allah rzas iin vermek der. nk karlk bekleyen kimdir? lahtr, karlk bekleyen ilahtr. Hindi gelecek yerden tavuk esirgemeyen odur! Ben onun yere den eyini vereyim, gn olur ondan baka bir ey isterim dncesiyle veri, vermek deildir! Ama yalnzca Allahn rzas umularak vermek ayrdr! yle veren kesinlikle Bdir, deil mi? Gnlk yaantda ilah zayflatmak ve yaanty tanr yapsndan kurtarmak iin, ilaha ait temel zellikleri iyi fark etmek, yaantnn her annda tek

152

Ylmaz DNDAR

tek yakalayncaya kadar onlar byle gndem yapmak gerekiyor. O davranlar bu ana zellikler ile fark edilirler. ncelerseniz, ayetler ve hadisler hep bahsettiim bu ana zelliklerle ilgili ok gzel tler vermektedir. -tiraz ve ikayeti anlamaya alrken kimi hallerde bir tereddde dyoruz. Mesela bir zalimin zulmyle karlanca; o da Allahn bir dncesi gibi dnceler oluuyor. Ama zalimin yannda olmamamz, ona kar kmamz neren hadisler var. Zalimin fiili de Allahn dncesi diye mi, yoksa hadislerde nerilen gibi mi dnmek gerekiyor? Zalime mdahale etmememiz gerektiini karabilir miyim bu sylediklerinizden? Size zalimle mcadele etmeyin mi dedik? Hayr, yle bir ey karamazsn! Zalim onu yaparken B yapsyla m yapyor? Tam tersine A yapsyla yapyor! Peki, sen onunla mcadele ederken A olarak m, yoksa B yapnla m mcadele edeceksin? Zulme kar A yaplaryla mcadele edenler yok mu? Var! Ama sen B halinle mcadele edeceksin. Sen iini Allah rzas odakl yapyorsun, dieri o mcadeleyi topluma faydal bir i yapm olmak iin yapabilir. Onda sevap olmaz, ancak ona aferin denir. B yapsyla yapan Allah adna yapm olur ki, byk sevaptr! kisi ok farkl. Dedin ki bir zalim var. Zalim dediin nedir? lah! lah olmasa o zaten zalim olamaz, zalim olmak ilahn ii! Hayat tarif etmitik, hayat neydi? Hayat; vehmin zulmeti+eytan ibirlii ile akl+imann mcadelesiydi! Sen o zalime kar duruunla, bizzat akl+iman mcadelesi yapm oluyorsun, o yaptn akl+iman mcadelesidir! Fark ettin mi? Sen onunla bir ilah olarak da mcadele edebilirdin. O zaman mcadele senin tanrlndan benim tanrlm daha iyi mcadelesi olur, biz hmanistiz, dier tanrlar seven tanryz, o tanrlar koruyan tanryz olur! yle bir tanrlar kavgasn yaparken toplumda kahraman olabilirisin, senin taraftarlarn seni alklayabilir, aferin diyebilir. Ama B yaps o mcadeleyi Allah adna yapar. Yani o yapt mcadele La ilahe illallah mcadelesidir, fark ettin mi? Fiil olarak La ilahe illallah demektir o! te o yoldaki, o mcadeledekidir ehid! La ilahe illallah mcadelesinde olandr ehid, tanrlar kavgasndaki deil! Bir zalimle, bir ilahla, bir ilah mekanizmasyla B mekanizmasnn mcadelesi nemlidir ve farkldr! Ama bilinmelidir ki, slamiyette btn mcadeleler bir demokrasi anlay ierisindedir. Nasl mcadele edeceiz? dediin zaman i deiir, herkes kafasna gre mcadele edemez! Mcadelenin snrlarn slamiyetin demokrasi anlay izer! - Siz bize nsan Suresi 30. ayetin idrakn ve buna zt olan tanrsal idraklar anlatyorsunuz, tamam. Henz idrak etmesek de o idraka uygun iman,

Sen Tanr msn?

153

gereini yaantda grmek istiyoruz. Siz o ayete iman edenin halini anlatyorsunuz. Mesela duada sadece merhamet demek gerekir diyorsunuz, ben onu henz idrak edemedim, dolaysyla liste halinde dua ediyorum, nasl olacak? Olur, edebilirsin, hi bir sakncas olmaz. Hasbiyallahuda syledim ya, yeter ki o mentaliteyle dua et. O zaman, senin sipari sandn listeler bile Allahn izniyle sana ltuf yollu ular ve onlar seni siparisiz duaya doru gtrr, bu yzden hi sakncas olmaz! Benim size sylediim dinleyip de bir anda yapacanz eyler deil ki. -O dier dualar mafiret ediver ve balayver duasnn genilemi hali gibi mi dnelim? Aynen sylediin gibi. naAllah Kbenin yannda da onlar oku. - Sabah namaz ahidlik edicidir hadisindeki ahitlii aabilir miyiz? Sabah ve akam salt iin yle sylenir! O ahitlerin ve ahitliin yaps nasldr, nedir ok net bilemiyoruz. Bir enerji sistemiyle ilikili eyler. O enerji sistemlerine de genel ismiyle melek deniyor. Ama meleklerin oradaki ahidlikleri nasldr, o mekanizmalar ok ak, net bilinen eyler deil. Hep yorum. imdi benim syleyeceim de yorum ve his. Fakat bir enerji sisteminin alt kesin! O enerji sisteminin alt evrensel sistemde o anda bir para olarak sen de varsn, ayn gezegenler gibi, ayn gne gibi sen de o mekanizmann ierisindesin, alan o sistemin ierisine dhil oluyorsun. - Bu her an yle deil mi, neden sabah ve akam deniyor? Gnein dou ve bat zamanlarna yakn anlar biraz farkldr, gne yznden farkldr! Hatta o anlar yle farkl ki; doktor arkadalar onu daha iyi bilir, sabah felleri diye feller vardr. Fellerin %90a yakn insanlara sabah o saatlerde gelir, adna da sabah felleri denir. Vcudu felce msait olanlar, zellikle tam gnein doma anndaki o eiklikte uykudalarsa felce yakalanrlar! Uykudaysa vcud onu kaldramyor! O anda uyank ve alyorsa atlatabiliyor. uur yerinde deilse, uykudaysa felce yakalanyor ve ona uyku felleri de deniyor. O anlarda, batarken ve doarken gnein tesiri farkldr. Hatta gne batarken/batmasna yakn ve doarken uyumann sakncal olduu hadislerde var. Efendimiz SAV bunu dorudan aklla ilgilendiriyor; korkarm aklnz azalr diyor. Beynimizle ilgili nasl bir tesirse o, gnein o andaki asnn aklmz olumsuz etkiledii hadislerde var. Bunlar aklarz ama, iimiz gerei yllarca, makale yazarken literatrle desteklenmi cmle

154

Ylmaz DNDAR

kurmaya o kadar altk ki, bu yzden yorumlarmz, gzlemlerimizi sylemeye korkarz! Mutlaka tesbit edilmi, literatrle desteklenmi, ortaya konulmu bilimsel cmle olunca rahat oluyoruz. Yllarca o makaleleri yazmak yle bir disiplin kazandryor. Yanl bir eyiniz tespit edilirse, bilimde su ilemi oluyorsunuz, hatta bazen tm akademik gayretlerinizi siliyorlar, Allah muhafaza etsin, yle bir su! O korku nedeniyle, konuup yazarken kesin olarak bilinmeyen, ortaya konulmam eyleri yorum gibi bile sylemekten korkarz. nk insan kendi yorumunda yanlabilir! Onun bilimsel metotlarla tekrarlanm, kesinlemi olmas lazm. Bu yzden bizim iin ayet ve hadisler var. Onlara imanla bakp, onlar literatr kabul etmek gerekiyor! - O saatlerde kazalarn da ok olduu sylenir, doru mudur? Allah muhafaza etsin, medyada o saatlerdeki kazalara rastlyoruz, src uyumu deniyor, bir eyler syleniyor. Aslnda o saatlere dikkat etmek gerekiyor, o anlarda akl ve zihni ak olmak, uyank olmak gerekiyor. O anda eer akl hele de zikrullahla megulse o ok farkl almlar yapyor! O saatlerin ahitlii denilen belki de o bakmdan nemlidir! - ok uyku geliyor o anlarda. Salttan sonra tam o anda, nasl yapmal? O kadar haklsnz ki! O ana kadar durursunuz, tam o anda uyku gelir, o an zor bir an! Ama insan vcudunun almak gibi ok nemli bir zellii var, belli bir sisteme baladnz zaman vcut ona almaya balyor. Salt mmkn olduunca gnein domasna yakn yaparsanz, gnein domasna yakn selam verip tesbihat yaparken hi deilse be on dakika geer, doma annda uyank kalm olursunuz, korunmu olursunuz! Biliyorsunuz, gne doarken, tepede olduu an ve batt an salt olmaz, yasaktr. Bu yzden takvimde gne yazan yere bakar, o saatten bir iki dakika nce selamnz verir bitirirseniz, ondan sonra yava yava tesbihatnza geerseniz, duann tesbihat be on dakikanz alr, sonra almazsanz da uyursunuz. Oray hi olmazsa o be on dakikay atlatrsanz uyursunuz. Ama yarm saat kadar uyumazsanz sizi rak Vakti karlar! - Gnein domasna bir iki dakika kala alnn secdede olmas idraki aar m? Farzn son secdesini uzatp o anlarda secdede olmak idrak aar m? O anda secde, ok nemli tesir eder! Siz secdede beyninize kan da gnderiyorsunuz nk. O an secdede bulunmakla fiziken beynin baz nemli noktalarna kan ulatryorsunuz. Secdeyi biraz da uzatrsanz, kann hcumuyla beyindeki baz hcreleri aktif hale getirirsiniz, Biiznillah. Hele de

Sen Tanr msn?

155

tefekkr ve zikir halindeyseniz, o hcreleri tefekkr ederek aktiflemeyi gnein pozisyonuyla da desteklemek daha nemli tesir eder inaAllah! -Zamann ok iyi ayarlamak lazm deil mi? Yani klla kesilmi gibi deil! Ama ihmal de etmemek lazm. Bir iki dakika ok nemli deil. Gemie baktnzda, saat mi var? Yoktu ama, nasl olsa saat yoktu diye rehavete girip, be on dakika da gememek lazm. -O saatte bir kprdanma oluyor tabiatta. Uyanyorlar... Bir eyin telandalar! rakta kuvvetleniyor, orkestra gibi! Hayata balyorlar. Gnele ilgili bir hareket var, gne nlaryla hayata balyorlar. -Ben biraz Alaskada kalmtm. Orada gne yaz boyu insann etrafnda dnp duruyor. Gnein o asyla, insan orada 24 saat tehlikede mi? Gnein tesirinde eiklik derecesi etkilidir. Oradaki derecesi ve eiklii farkldr! Gne nlarnn tesiri, geldii dereceyle ilikili ama her halkarda tehlikede olan ncelikle ilah yapdr, esas tehlikeli olan o ilahtr! ster Alaskada olsun ister burada, eer bir ilah varsa ona kap kapal; La ilahe! -Vakit ve zamana deinilmiken soraym; zellikle kindinin vaktinde klnmasna dair hadisler var, vaktinde klnmas lazm diye. Dierleri vaktinde klnmamal m? Yani daha erken klnmal demek istedin herhalde. kindiden hemen sonra gne batyor ya! Akam ezanna zellikle yarm saat kala gne batma dnemine girer. te oras klnmamas gereken dnemdir. Orada yalnzca eer zorda kalmsanz, yetitirememiseniz ikindinin farz iin izin vardr, ama mmkn olduunca o hale brakmamak gerekir. Zaten ikindi ile akam arasna bakarsanz ok ksa bir mesafedir. Onun son krkbe dakikasn gnein batmasna ayrrsanz, o zaman size ezan okunduktan hemen sonra bir an nce o grevi yapmak kalr. -Bir konuda dua ettiimizde, bizi koruyucu varlklar dnmeli miyiz? Okuduum ona benzer eyler var! Hatta mn lemindeki dnceler surete dnmeden dua etmiseniz, yani mn lemindeki alternatiflerden birisi vcut bulmadan nce dua yaplmsa, dua o dneme ulamsa o manalara tesir ettii sylenir. Btn bunlarn hepsi bir mekanizma! alan bir mekanizma var, ama bu mekanizma nasl bir mekanizmadr? Bu konuda sylenen eyler hep yorum. Efendimizin hadislerinde aklamad eyler, kiilerin hallerine gre eitli ryalar, keifleri ve hisleriyle oluturduklar

156

Ylmaz DNDAR

yorumlardr! Bu yorumlara baklnca bir mekanizma var, hatta birbirinden farkl gibi anlatlan mekanizmalar var. Ama mekanizma ne olursa olsun nemli olan udur: Allahn dilediinin oluyor olduunu, yalnzca Onun merhametine bal olunduunu bilmek gerekiyor. Mekanizma ne olursa olsun mesele budur! Bu yzden, o mekanizmay ok merak etmedim. Tefekkr iin, bu amala yan yana gelmiken birlikte bir eyler okuyabiliriz, mesela bu duygularla hep beraber 100 ihls okuyabiliriz... Bir sonraki tefekkr paylamnda inaAllah yle bir okuma/zikr yapalm. - ok gzel... Bir araya geliyor olmamzdan yararlanmaya gayret edelim. Aslnda bu tr konumalar bu kadar uzun yapmak yerine, belli bir konuyu birlikte srekli tefekkr eder gibi konuup, o younlam halimizle hlas, Salvat Kelime-i Tevhid okumak ok gzel olur. Daha faydal olur zannediyorum! Her zamanki gibi, bir snma ve tvbe duas yapacaz. Ama bunu yaparken, mmkn olduunca halimizin Allahn dndnn sureti olduunu dnmeye ve o dnceye odaklanmaya alrsak gzel olur. Var olan halimizin, yani u anda BEN dediimiz eyin, BEN derken kastettiimiz yapnn aslnda Allahn dnd halin sureti olduunu dnsek! Ve o halin bizdeki biimine her birimiz kendimiz iin BEN diyor olsak! Bu bak yle nemli bir basamak ki! Bu baarlabilirse sonra bu BENlerin ayr ayr olmad yaanr, sonra o hal geliyor, o gerekiyor. Onlarn ayr ayr olmadn anlamak zere kk bir antrenman syleyip duamza geelim. Hayy ismini ele alalm. Diyelim ki Hayy isminin bir olduunu yaamak istiyoruz. Biz eer ilahln ilan etmi yapy kast ederek benim bir Hayy yapm var der ve o yapy bakasnn Hayy yapsyla bir yapmaya alrsak o aldatmaca olur! Tanrlk ilan ve iddiasndaki kii bunu yapmaya gayret ederse, kafasn zorlar, ama yapamaz! Onu ancak bu B yap yapabilir! Ancak onun Hayy bir olabilir! B yap BEN derken, nce mstakil Hayylar var gibi sanar, sonra o Hayylarn ayr ayr olmadn, birimlere ait ayr bir ruhun, ayr bir Hayyn olmadn yaar. Bakar ve yaar ki bunlar yok... te biz bu B yapyla dnp desek ki; biz Allahn dncesinin suretiyiz. Bizden kan tm davranlar Onun dilemeleri, dnmeleridir. Ve bu dnceyle bizi Dnene ynelsek, veccehtu vechiye yapsak! Veccehtu vechiyeyi yle yapabilsek ne olur biliyor musunuz, burada bulunanlarn her biri bir olur! te esas cemaat de odur. Her biri bir olanlar! Onlarn hi ayr ayrs kalmaz; ayr ayr gzkenlerin birlik hali olur onlar! Biz o zaman bulunduumuz topluluk-

Sen Tanr msn?

157

ta Tevhidi yaarz, o zaman cemaati hisseder, fark eder, bulabiliriz. eitli uzak dou felsefeleriyle uraanlar yalnzca tanrlarn birliinde meditasyon yapmay baaryorlar, biz bu gayreti gsterirsek esas hakikatin varlnda Tevhidi niye baaramayalm? Eer mstakillik ilanyla deil de, yani var olan yapya sahip kan halimizle deil de, ben Allahn dncesinde suretim teslimiyetiyle olursa niye olmasn! Kii bu var olan yapya sahip karsa ben gryorum, ben yayorum. ben... diyor! Ama eer; ben Allahn dncesinin suretiyim. Grmeyi dileyen O... derse, o varla ve fiillerine sahip kan; ben gryorum diyen ilah ne olur? Yok olur, o zaman o olmaz! O kalkarsa gerek yap kar, sahip kmayan ve ben Allahn dncesiyim diyen yap kalr. O yap Hasbiyallahu der, veccehtu vechiye der, eslemt li rabbil alemiyn der ve yalnzca kendisini dnm olana teslim olur. Onun diledii ekilde, Onun istedii ekilde teslim olur ve Ona seslenir. Nasl seslenir? Nasl sesleneceimizi reten Rasulullahn rettii ekilde seslenir: Allahumme eslemt nefsiy ileyke ve vecceht vechiy ileyke ve fevvedt emriy ileyke ve elcet zahriy ileyke, rabeten ve rehbeten ileyke. La melcee ve la mencee minke illa ileyke. Ament Bi Kitabikelleziy enzelte ve Nebiyyikelleziy erselte. Allahmme ente Rabbiy, la ilahe illa ente halakteniy ve ene abdke ve ene ala ahdike ve vadike mestetat, euz bike min erri ma sanatu eb leke bi nimetike aleyye ve eb bizenbiy, fafirliy znubi, feinnehu la yafiruz znube illa ente, Birahmetike ya Erhamer rahmn. Rabbena zalemna enfusena ve inlem tafirlena ve terhamna le nekunenne minel hasiriyn. Rabbena zalemna enfsena ve inlem tafirlena ve terhamna le nekunenne minel hasiriyn. Rabbena zalemna enfsena ve inlem tafirlena ve terhamna le nekunenne minel hasiriyn. La ilahe illa ente Sbhaneke, inniy knt minez zalimiyn. Sbhanallahi ve bihamdihi sbhanallahil aziym, estafirullah ve etb ileyh. Estafirullah el aziym ve etb ileyh. Estafirullahelleziy la ilahe illa Huvel Hayyl Kayyumu ve etb ileyh.

158

Ylmaz DNDAR

Estafirullah ya Rabbel aril aziym. Estafirullah ya Rabbel aril kerim. Estafirullah ya Rabbel alemiyn. Allahmme salli ala seyyidina Muhammedin Bi adedi lmike... Ya HU, ya men HU; la ilahe illa HU! Elif, Lam, Mim; Allahu la ilahe illa HUvel Hayyul Kayyum. ENTEl Hayyul Kayyum ve la erike lek ve lekel mlk ve lekel hamd ve inneKE ala klli eyin Kadir. Ya Hannan, ya Mennan, Ya Bedias semavati vel arz. Ya Zel celali vel ikram. Ehed en la ilahe illallahul EhadsSamedlleziy lem yelid ve lem yled ve lem yekn leHU kfven ehad. nni vecceht vechiye lillezi fataras semavati vel arda hanifen ve ma ene minel mrikin. nne salatiy ve nskiy ve mahyaye ve mematiy lillahi Rabbil lemin. Ve la erike lehu ve bizatihi umirtu ve ene minel mslimin. Eslemt vechiye lillahi, eslemt li rabbil alemiyn yyake nabudu ve iyyake nestayn, yyake nabudu ve iyyake nestayn, yyake nabudu ve iyyake nestayn, hdinas sratal mstakiym, Sratelleziyne enamte aleyhim, Gayril madubi aleyhim ve leddaalliyn. min. El-FATHA

28 Zilhicce 1428 / 05 Ocak 2008

Gerek tanr ve tanrlk nedir? Yunus Emrenin bir BEN vardr bende... dedii slamiyete gre ibadet nedir? Nefs mertebelerinde yolculuk ne zaman balar? yi bir insan, iyi bir mslman mdr? Tapma ve kulluk arasndaki fark! Allah rzas ne demek, o nasl olur? Tanry ve tanrl grmemizi engelleyen ey Hangi takdim ben Allahn kuluyum demektir? Hayat ve saltn birbirinden ayrlmad nokta Tanrlk iddias olmayan bir hayat iin iki ey Tekbir, hayet ilikisi ve teslimiyet Tanrlk iddiasndan kurtulma salt Tanrdan kurtulmann tek yolu Edeb Ya HU denilen Edeb nedir? Tanrnn kulland veri tabanlar Blc bir beynin kard en nemli ey Merak duygusu niye var? Din kimlere anlatlmaz, sunulmaz? Cehenneme ait ipularndan ok nemli birisi Talibin mahkemesindeki kural: tiraz m ediyorsun? Vermeye en yaknlarndan balamak Allahn dileinin sureti: Nokta, Kul En nemli dergh: Evimiz Allaha teslim mi oluyoruz, Onu teslim mi alyoruz? slamiyette kriter: Tanrlk iddiasdr Hayata yeni bir kavram katmak: Tanrlk

160

Ylmaz DNDAR

Bir yl boyunca bir tesbit yapmaya altk, onun bir zetini sunmaya gayret edeceim. Ben o zeti sunarken, iinizden bana bu da akln tanrya takt, akln tanryla bozdu demenizi istiyorum. nk onu dedirtecek kadar ok sylemek istiyorum! Akln tanrya takt, durmadan tanrdan bahsediyor dedirtecek kadar tanrdan bahsetmeliyim. nk siz onu sylediinizde, siz de aklnz dinleye dinleye tanrya takacaksnz. Akl tanrya takmak nemlidir! Hep bunu konumaya altk. Neden? nsan, tanry fark etmekle aslnda hatalarn fark eder, yanllarn fark eder ve yanllarn fark edip ondan kurtulma sevinciyle de slamiyeti sever hale gelir, geliyor. Rum Suresi 30. ayet: Dine HANF olarak yaklanz. Allah indinde DN yalnzca SLAMYET olduuna gre bunu slamiyete HANF olarak yaklanz diye de syleyebiliriz. slamiyeti bir ynyle de Allahn sistemini ifade eden bir isim olarak dnsek, ayetin mealini; var olan Sistemi anlamaya Hanf olarak yaklanz diye zetleyebiliriz. Fakat hanifi nasl tanmlayacaz? Tamam, hanif olarak yaklaalm, ama HANF olmak nedir? Hanif olmak slamiyette ok nemlidir. Hazreti brahim aleyhisselamn balatt Hanf Bak As Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemle hayat tarz haline gelmitir. Hanif olarak yaayabilmek nedir, hanif olarak nasl yaanr?, bu Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemle hayat bulmutur. imdi onu tanmlayalm. Bildiimiz cmlelerle zetleyecek olursak, gnlk kelimelerle basitletirecek olursak, hanif olmak; tanrsz yaamaktr diyebiliriz. Hanif olmak tanr edinmemektir, hibir tanrya sahip olmamaktr. Ve bu noktada o en nemli cmleyi grrz. O tek cmleyi, insan iin o en nemli cmleyi syleriz; Ondan baka bir ey YOK! Bunu ok nemsemek gerekiyor! Bu konular u rnekteki gibi ele alnrsa i yrmez. Birok zaman dikkatimi ekmitir, diyelim ki TVde bir film seyrediyorsunuz, konusuna dhil oluyorsunuz, ana fikrini beeniyorsunuz. Ama film bittikten sonra hayata dnyorsunuz. Aklnza geldii zaman da iyi filimdi deyip hatrlayp geiyorsunuz! Bu konulara bir film seyreder gibi yaklamamak lazm! Mutlaka iinde oynadnz ve bitmeyecek bir film haline getirmek gerekir, mutlaka! Kitab okudunuz veya bir syleiyi dinlediniz, eer onu ana fikrini beendiiniz, iine de dhil olduunuz bir filmin bitimindeki film bitti, haydi hayata bak asyla okur ve dinlerseniz yararlanma farkl olur. nsan, bu filmin iinde olmaya ve filmin bitmemesine kendisini zorlamaldr! Bu cmleleri byle sylyorum ama, cmlelerin fiillerini kurarken zorlanyorum. nk tavsiyelerde bulunmak, u kararlar aln demek, anlattmz konuya ve kader anlayna ters dyor gibi gelebilir. Dolaysyla yle

Sen Tanr msn?

161

bir konu ki bu, hele de imdi ok nemli dediim cmleyi sylediimde greceksiniz ki, konu dnyada alcs olmayan bir konu! Alcs yok, hibir cazibesi yok ve genetik yap olarak bu konuyu nemseyecek, hayat biimi haline getirecek ve bunun peine hrsla decek yapnn da says ok, ok, ok, ok az! Ve siz byle bir konuyu anlatmaya alyorsunuz! Dolaysyla bu konuyu anlatrken amacmz, kaderinde kendiliinden bu konuyu nemsemek bulunana ve nasibi olana seslenmektir. Tanrlktan kurtulmu hayat yaamas dilenilmi olana ulalr, ancak! Aksi halde bu iler, yarndan itibaren u kararlar aln, yle yapn denilecek eyler deil! Evet, hanif olmak tanrsz olmaktr! Kiiler tanry tesinde, berisinde, uzanda oluturduklar iin, bu yola girerken nce o tanrlardan kurtulurlar. Onlardan kurtulunca tm tanrlardan kurtulduunu zannederse olmaz, o tanrlardan kurtulmak gerekten hanf olmak deildir, bir basamaktr. Hangi tanrdan kurtulmak iin? Kurtulunmas gereken gerek tanrdan kurtulmak iin. Nedir o gerek tanr? te nemli olan o, hep anlatacamz da o! Bu yzden yalnzca bu cmle var; La ilahe illallah; tanrlk yok, illa Allah! Yaratlan insan bir Esmal Hsna kompozisyonudur. Bu Esmal Hsna kompozisyonunun yapma gcn oluturan bir esma daha vardr, onu eiten bir esmas daha vardr; Rab, kendindeki Rabb Gc! Yani yaratlan birim bir Esmal Hsna kompozisyonudur, o kompozisyonu yneten bir de Rabb vardr. te yaratlan birim, bu Rabb Gcne ve bu Esmal Hsna kompozisyonu tezahr olan grntsne BEN diyerek mstakilliyet kazandrdnda, yani sahip ktnda gerek tanry oluturur. Buras anlalabiliyor mu? Yaratlan bir birim var, bu birimi basite tanmladmzda onun bir Esmal Hsna terkibi olduunu sylyoruz ve bu terkibin yapma gcn oluturan bir de Rabb var: Yaratlan budur: Bir terkip ve ondaki rab gc! Ama bu birim kendini fark ettiinde bu Esmal Hsna kompozisyonuna ve ondaki gce sahip kp ben, benim diyor! te bu tanrlk ilandr! Bu sylediim cmleyi tasavvuf kitaplarnda bu kadar ak ve net bulmanz, OKUmanz ok mmkn deildir! Bu kadar ak sylyorum; bir kiinin kendisinde var olanlara mstakilliyet kazandrmas ve onlara sahip kmas tanrlk ilandr ve gerek tanry oluturur! te hanif olmak bu tanrdan kurtulmak demektir! Bu tanrdan kurtulduu zaman kii hanif olur, tanrln ilan etmedii zaman hanif olur! Dine hanif olarak yaklan ayetini imdi yle anlayabiliriz: Dine tanrlk iddiasnda bulunmadan yaklan! Eer bunu dnzdaki tanrlardan kurtularak yaklan diye anlarsa-

162

Ylmaz DNDAR

nz, tanrlarla ilikinize bakar, onlardan kurtulma almas yapar ve zaten Allahtan baka inandm bir ey yok deyip kurtulduunuzu sanrsnz! Deniyor ki; Dine hanif olarak yaklan. Hanifi ksaca atk, imdi mana daha anlalr oldu: Dine tanrlk iddiasnda bulunmadan yaklan! Tanrlk iddiasnda bulunursanz ne olur? Buna o kadar kafay takmak lazm ki! Buna kafay taktnz ve bunu btn ilerinizle ilikilendirdiiniz zaman, ancak o zaman siz kendinizdeki tanrlk iddiasnda bulunan BENi grrsnz. O kadar ak ve net grrsnz ki bendeki u BEN, tanrlk iddiasnda bulunan BENdir dersiniz. Sizde, tanrlk iddia eden o BENden baka bir BEN daha var. Hatta Yunus Emrenin bir BEN vardr bende BENden ieru dedii BEN odur! Biz genellikle o BENi Yaradan gibi dnrz. Deildir! Bir BEN var; tanrlk iddiasnda bulunuyor. Bir BEN de var; ben Allahn dncesinde bir suretim diyor. te tanrlk iddiasndaki BENden ieru olan BEN yaratlm olan BENdir. zah edeceim onu. te bu BENlere, onlarn ayrmna kafay yle yormak, takmak gerekiyor ki! Btn ilerimizi bununla ilikilendirmek gerekiyor, ibadetleri bile! Aslnda, bir ii ibadet diyerek ayrmak, ileri bir grup yapp bunlar ibadettir, bunlar deil demek yanltr. slamiyeti incelediinizde sistemde byle bir ayrma yapamayacanz grrsnz. Yani bir hayata ait iler, bir de ibadet ad altnda baz iler yoktur! slamiyeti incelediiniz zaman grrsnz ki, her yaptnz ibadettir, her annz kulluktur! Bunu ayrmak bir hatadr! badete vakit ayracaksn sonra dnya iine dneceksin diye bir ey yoktur! Onlar tanrnn oyunlardr! Bunu ne zaman fark edersiniz? badet adyla ayrdnz ileri bile o ibadetleri yapan tanr m? diye didiklediinizde! Varln iddia ettiiniz tanr m salt ikame ediyor, o tanr m oru tutuyor, o tanr m Hacca gidiyor? Btn bunlar yapan eer oysa; ondan kurtulma almalar ok nemlidir! nk tasavvufta insan heveslendii ve uygulamak istedii eyleri o tanrya yaptrrsa mesafe alamaz. O tanrdan kurtulma almalar olarak yaparsa mesafe alabilir! O tanrdan kurtulmu olarak yaparsa mutlaka mesafe alr! Bu yolda nefs mertebeleri ve nefs mcadelesi ok dile getirilir, bilirsiniz. Nefs mertebeleri denilen kriterleri okuyorsunuz ve o kriterlere gre kendinizi motive etmeye alyorsunuz. Ama bilin ki, o nefs mertebeleri yolu ancak bu tanrdan kurtulduktan sonra yrnecek bir yoldur! Eer o yolda yrmeye tanr karsa, o tasavvufla megul tanr olur ve girdap diye bahsedilenler bu tanr iindir. Bu tanr tasavvuf almalaryla kendisindeki baz gleri fark ederse daha

Sen Tanr msn?

163

gl olur. Hatta fetih denilebilecek eitli gleri kazanrsa Feth-i Zulmani oluur; arzu edilmeyen g sahibi tanr ortaya kar. Demek ki en nemli ey; nce bu tanry tanmak! Tanr nedir, tanrlk nasl ilan edilir ve bu tanrdan nasl kurtulunur, bunu fark etmek gerekiyor. leride bunun yntemlerini ele alrz inaAllah. Ama o yntemleri ele almaya balamadan nce hepimizin akln tanrya takmas gerekiyor! Tanrlk iddiasnn bizim iin hayati bir sorun, gnmz alt st eden bir sknt olmas gerekiyor. Ve biz, bu skntdan nasl kurtulacaz diye yan yana geliyor olmalyz, bunun iin bulumalyz, art bu! Aksi halde, gelir, filmi seyreder, film bitince tanrlarn hayatna dneriz! La ilahe illallah Kelime-i Tevhidi bu tanrdan kurtulabilmede ok nemlidir. Bir mbarek arkadam aramt; masama bir hadis yaptrdm, onu tefekkr ediyorum dedi. Nedir o? dedim. Efendimiz (SAV) o hadiste cennetin creti, girii La ilahe llallahtr buyuruyor, mealen byle bir hadis. Onu tefekkr ediyorum demiti. Ben kendisine o tefekkre yardmc olmak iin daha nce sizinle paylatm u cmleyi syledim; cennetin kapsnda yazd sylenen Kelime-i Tevhidin; La ilahe llallahn manasn paylatm! Tabi bir kap, kapda yle bir yaz ve o kapdan giri gibi dnmyoruz! Bu hadiste bize anlatlan ok nemli bir mana var, yazan bir art var! Hadise baktnz zaman, La ilahe illallah bir cret, bir bedel! Yani u kadar sylerseniz deil, bu bedeli derseniz manasna bir yaz; La ilahe llallah! Baz kaplarda unlar giremez yazar. Geldiniz ki silah olan giremez yazyor ve bu tarafta silah olan giremez diye defalarca sylyorsunuz. Silahnz varsa kapdan giremezsiniz! Dediniz ki; ben 500.000 defa silah olan giremez demitim. De! Silahn var m? Varsa giremezsin diyorlar. Grmedin mi, silah olan giremez yazyor! Silahn karp koy, hi bir ey syleme ge git. Kapda bir art var: Silah olan giremez! Silah brakmann deiik yntemleri olabilir. Bu silah brakma yntemlerinden birisi, silah mefhumunu durmadan aklda tutmaksa, bu bir silah brakma yntemiyse, yntem olarak silah olan giremez diye yaplacak tekrarlar ayrdr. Ama silah brakmamsan ie yaramaz! Silahn var ve defalarca silah olan giremez demisin; coarak sylemisin, alayarak sylemisin, ak ve evkle sylemisin, fark etmez, silah stnde ya! Kapda diyor ki; silah olan giremez! Hangi yntemi kullandn kimsenin umurunda deil, yeter ki silah brak! Sordular; silah braktn m? Braktm! Tamam! Nasl braktn? Ak ile ve evk ile 500.000 kere syledim. Peki, sen nasl braktn? Ben hibir ey sylemedim, kardm, koydum. Tamam! Bak bu da o yntemi kullanm. Hangi yntemi kullanrsan kullan,

164

Ylmaz DNDAR

yeter ki brak, yntemini sormuyorlar! Ben hi alamamtm! Silahn var m? Yok! Tamam! Ben ok aladm. Silahn var m? Var. Kapdan geemezsin! Mesele silah brakmak! Bu kadar nemli bu yaz! Peki, ne o? La ilahe llallah. La ilahe; tanr giremez, lla Allah. Ben bunu ok sylemitim dedin, bakyorlar; tanr var, tanr giremez, tanrlar bu tarafa derler. Orada iki alternatif var; ya ileri ya bu taraf! Bu taraf cehennem, ilerisi cennet! Geri dndn cehennem, ileri gittin cennet ortam. Byle syleyerek basitletiriyoruz, sembolletiriyoruz yani. Peki, ileri nasl gidiyorsun, creti nedir: La ilahe llallah! Tanr giremez, tanr geemez, tanrya kapal! manasnn bedelini deyerek, gereini yaparak! Demek ki, tanr cehennem demek, bu kadar somut! Cennet ve cehennem soyut kavramlar sanlr ama, bana hi soyut gelmiyor. Ben onlar o kadar somut ve ak gryorum ki, o kadar somutlar ki! Cehennem benim iin hi soyut deil, ok somut: Tanr; cehennem, tanrlarn mekn cehennem! lla Allah; cennet! imdi insanlar gruba ayran bir tasnif yapalm, kii ben hangi gruptaym? diye merak ederse kendini inceleyebilsin. grup insan var: Birisi insani, ahlaki kurallara ok uyan, insanlar tarafndan sevilen saylan, onun da insanlar sevdii sayd bir insan. Hoa gidecek her meziyet onda mevcut. Bu insan bir kelimeyle sembolletirelim, hmanist diyelim. Bir de bunun zdd insan syleyelim. O da yalnzca kendisini seven ve dnen, her ii kendine menfaat salayacak ekle evirmeyi yaay haline getirmi olan bir insan, ona da dier u noktada bir isim verelim, narsist diyelim. Bunlarn her ikisi de tanrlk iddias iindeki kiiler olduundan adlarn tanrlk zelliklerine gre verip onlara; narsist tanr, hmanist tanr diyelim. Yaadnz ortamda eer bir narsist tanr varsa ondan ok rahatsz olursunuz. Bu narsist tanr i yerinizde yneticinizse rahatsz olursunuz, evde einizse rahatsz olursunuz veya ebeveyninizse rahatsz olursunuz. Ama hmanist tanrlardan memnun kalrsnz. nk o, insan haklarna saygldr, drsttr, hounuza gidecek her huyu onda bulursunuz. Ama siz memnunsunuz diye cennet de memnun mu ondan? Deil! Buna ok dikkat ediniz! nk o hmanist ama tanr! Siz narsistten holanmadnz iin ona bu adam cehennemlik dersiniz, doru da olabilir. Sonunu bilmiyoruz, yle giderse doru sylemi olursunuz. Ama bu hmaniste, ondan ok memnunsunuz diye cennetlik adam derseniz yanlrsnz. nk o bir tanr; hmanist tanr! Tanr hmanist de olsa, cennet tanrlara kapal! Demek ki, drst olmak, hmanist olmak, ahlakl olmak gibi hoa giden zellikleri sralayp, bunlar da u noktaya getirsek, ok fedakr, ok cmert, ok verici gibi zelliklerin

Sen Tanr msn?

165

tmn o u noktada toplasak, insanlar onu izledii zaman bu adam mutlaka cennetliktir diyor olsa, ok memnun oluyor olsalar bile, onda tanrlk iddias olduu iin, tanrln ilan ettii iin cennet ortam ona kapaldr! Yani iyi insan olmak cennete gitmek iin yeterli deildir. Cennete gitmenin yolu, cennet ortamnda bulunmann tek art budur: La ilahe; tanr giremez, lla Allah! nk tanrlar giremez, tanrlar geemez! lk iki grup bunlardan oluuyor; narsist tanr, hmanist tanr. imdi nc insan grubuna bakalm. Sembolletiriyoruz ya, ona da bir ayetten yararlanarak yle bir isim verelim. Nas Suresinde cin ve ins geer. Dierlerine tanr dedik ya, bu gruba da insan diyelim. Ama nasl insan? Besmelenin Bsine sahip insan! Bunu ifade iin de BNS diyelim; B srrndaki insan, B insan diyelim. Bakn kategori oldu; B insan, hmanist tanr, narsist tanr. Eer ne de insan dersek olmaz! nk insana gre tasnif yapmyoruz artk, dikkat edin, artk kriterimiz; tanrlk! Ona bakyoruz, o var m, yok mu? Bu bilinten sonra insana gre tasnif yaparsak yanlrz. nsann bana sfatlar koyarak tasnif yapmyoruz, bizim iin artk tanr, tanrlk nemli! Tanr kriterine gre bakyoruz; tanrlk iddiasnda bulunan, bulunmayan! Tanrlk iddiasnda bulunanlar iki grup yaptk; ok iyi, ok drst, ok ahlkl ama tanrlk iddiasnda bulunana hmanist tanr, onun zddna narsist tanr dedik. Ama bir de tanrlk iddiasnda bulunmayan bir yap var; o da BNS, B insan. Bu nedir biliyor musunuz? Bu kuldur, buna Kul denir, BNS kuldur! yyake nabudu ve iyyake nestaiyn; yalnz sana kulluk ederim diyen budur! Yalnz sana kulluk ederim diyen tanrysa olmaz, tanr kulluk edemez; tanrln ilan eden iyyake nabudu diyemez! Buna ok dikkat ediniz ltfen! Tanrlk iddiasnda bulunan ancak bir st tanrya yaranma almalar yapar. Bu da tapmadr, buna tapma denir; dolaysyla o bir st tanrya tapar. Tanrlk iddiasnda bulunan, gcnn yetmedii bir st tanrya inanr, ondan korkar, ona tapar; aman bana bir ey yapmasn diye ona yaranma almalar yapar. O tanrsna, st tanrya Allah diyebilir, ismini yle koyabilir. Dolaysyla, ibadet ad altnda yaptklarnz yaranma almalarysa bunu yapan tanrdr! Hani dedim ya; ibadet ad altnda yaptklarnz bile tanr kavramyla, tanrlk iddiasyla ilikilendirin, ilikilendirdiinizde bakn, namaz klan, oru tutan, Hacca giden, iyilik yapan o yap m? Eer oysa, o ne gzel kldm, tuttum, gittim, yaptm, verdim der. Onlar bilmiyor tutamyor, hep yanl yapyor, ben ok gzel oru tutuyorum. Allah benim orucumu beenir der. Allaha yaranmak iin bir st tanrya tapan yap byle bakar, byle dnr! Ama B insan, B-NS; yani KUL nasldr?

166

Ylmaz DNDAR

AbduHU ve RasuluHU; Kulu ve Rasul! Efendimize soruluyor; bir kul rasul m olmak istersin, bir melik rasul m olmak istersin? Mtevaz davranmas isteniyor, Efendimiz de Kul Rasul olmak, Kul olmak istiyor! Kul BNS olmaktr, O yle istiyor! nk mevkiler tanrya aittir! Hani kartvizite rtbe yazarz ya, Prof. Dr. falan diye, bunlar tanr rtbesidir! BNSin rtbesi olmaz! Tanr genel mdr, bakan, milletvekili... olur. O unvan biter, bu sefer kartvizit deiir; eski milletvekili, eski genel mdr tanrnn rtbesi imdi bu olur! Tanrlk gcn gstermek iin, tanrlar arasnda yer edinebilmek iin, tanrln kullanabilmek iin, tanrlarla savaabilmek iin rtbelerdir onlar! BNSin rtbesi; Kuldur! Ve Kul nemli bir eydir! grup oluturduk; B insan, hmanist tanr, narsist tanr. Kiinin amac eer hmanist tanr olmaksa, iyi insan olmaksa, o slamiyeti uyguladn ve yaadn zannederek yanlr! slamiyet ad altnda birok yerde anlatlanlara dikkat edin, anlatlan ey iyi insan olmaktr: Yalan sylemeyin, komunuzla iyi geinin, yardmlarnz esirgemeyin, hep iyi insan olmak anlatlr. yle olunca, kiiler iyi insan olma kurallarn uygulayp iyi mslman olduklarn sanarlar. Hayr, iyi insan olmulardr; hmanisttirler o kadar! slamiyette tek kriter vardr, budur; tanrlk iddiasnda mym, deil miyim! te nefse zulm diye bahsedilen konu bu kriterle ok ilikilidir. Tanrlk iddiasnda bulunmak nefse zulmetmektir. Nefse zulmetmek ben tanrym demekle balar. Kii, ben tanrym diyen halini fark etsin veya etmesin, ben tanrym halinde yayorsa nefsine zulmediyor demektir. Fark edip kurtulma gayretine girince de, bu yzden nefsini bilen Rabbini bilir olur. Nasl? eitli almalar sonunda, mstakillik ilan ederek sahip kt kendisindeki Esmal Hsna kompozisyonunu ve ondaki nefsin hakikatini tanrsa; eyvah, ben yanl bir eye sahip kp, BENlik iddiasnda bulunmuum der ve o zaman Rabbini tanr! Nefse zulmn iki farkl halini konumutuk, nemli olduu iin onu ileride tekrar gndeme getireceiz. Bir eyi Allah rzas iin yapmak nedir? Bu hep dnlr; ne yaparsam Allah rzas iin olur, ne yaptm zaman Allah rzas iin olur? Cevap olarak genellikle; bir karlk beklemeden yapmak denir. Evet, bir karlk beklemeden, karln yalnz Allahtan umarak yaptnz ey Allah rzas iindir. Ama ince detayna, oradaki nemli izgiye bakalm: Eer karlk beklemeyen bir tanrysa, o yapt Allah rzas iin olmaz! Bir ii, o kategori insandan B insann yapt yledir. Yalnzca BNS/Kul yapyorsa o Allah rzas iindir. O ii yaparken BNS formundaysanz, o haldeyseniz, o pozisyonda

Sen Tanr msn?

167

yapyorsanz o Allah rzas iindir. O ii hmanist tanr olarak yapyorsanz o Allah rzas iin olmaz. O sadece sizi memnun eden, kendinize aferin dediiniz bir itir! Demek ki, bu i Allah rzas iin mi? diye incelediinizde, o ii tanryla ilikilendirip ii yapann kim olduunu bulmalsnz; kul mu, tanr m? O zaman, Allah rzas iin mi, deil mi, o iten Allah raz m, deil mi, hemen fark edersiniz! Ben bunu Allah rzas iin yapmtm dediiniz o ii yapan inceleyin, onu tanryla ilikilendirin, o Allah rzas iin yaptnz dndnz gzel eyi, yapan kimmi onu bulun, o an anlarsnz. Eer karnza tanr phesi kmsa o pheden bile kurtulmak arttr! yle yaptnz zaman siz, sizde tanrlk iddiasnda bulunan BENi tanrsnz, onu ok iyi tanrsanz ok net grrsnz onu! nsan tanry neden [ok fazla] gremez? Bir: Kii ibadeti dhil, ilerini ilan ettii o tanrya yaptrmaya almtr, bu yzden grmez. ki: Etrafla o kadar meguldr ki, kendini analiz etmez. Hep bakalarnn ilerini dnr, kendi iini analiz etmez! Ben unu nasl yaptm, hangi BENimle yaptm? gibi sorgulamalar yapmaz. : nsann tanry tanrl grmesini engelleyen nc neden tanr kriterini kullanmamasdr. Analizlerinde o kriteri, tanr standardn kullanmad iin tanry gremez! Hayata farkl bir kriter yerletirmeye alyoruz; tanr kriteri! yi insan, kt insan kriteriyle analiz yapmak, iddias/hedefi cennet olan iin yetmez! Ben bir ey yaptm, iyi insan byle yapmaz cmlesini hmanist tanr olmaya talip olan syleyebilir. Kii narsist tanrym, rahatsz olmu imdi hmanist olmak istiyor, olabilir. nsan iinin analizini yapp da; unu yapmasaydm, onu zdm, u ii yanl yaptm dediinde neden yle yaptn kendisine sormaldr. yi insan yle yapmaz diyorsa onun hedefi iyi insan olmaktr! slamiyette hedef iyi insan olmak deildir! yi insan olmaya alan, eer tanrlk iddiasndaysa, hanif deilse bir ey fark etmez! Sadece etraf sizi ok beenebilir, aferin diyebilirler, ama kapdan gei yasaktr! yleyse tanrlk kriterini hayata sokmak lazm! u ii tanr yapar, o tanrnn iidir, bu i tanrya aittir, bu tanrlk iddiasnda bulunana yakr. u tanrlk iddiasnda bulunann iidir dediinizde hayatnz alt st olacaktr; alt st olacak! Hayatnz alt st olmadan fark edemezsiniz! Uyurken bile tanryla uramyorsanz fark edemezsiniz! yi insan tuzana der ve iyi insan rehavetiyle de ibadet dediiniz eyleri yapabilirsiniz, ama size; tanrlar giremez derler! Btn bu anlattklarm [bu zor olan ey], inann iin balamas iin! lerleme yoluna balamak iin, o caddede bulunmak iin! Denir ya; ben Allaha ermek istiyorum, ben Allah tanmak istiyorum, ben u mertebeyi seviyorum, ite bunlar hep o yolculuk balasn diye konuuyoruz. Aslnda byle hedef-

168

Ylmaz DNDAR

ler yok ama insan kendini motive etmek iin bir hedef koyuyor! Olabilir. Ama o hedeflere ulatracak caddeye kmann art tanrdan kurtulmaktr! Tanr varsa o yolda ilerlenilmez, srtnda tanr ykyle o yolda ilerlenemez! Peki, insan nasl dnr, nasl yaparsa bu ii kolaylatrabilir? Bahsettiimiz iki BEN birbirinden yaarken ayrmak iin kolay yollar nasl bulunur? Bunlardan birisi udur: ki BENden birisi tanrln ilan etmi BEN, dieri BEN Allahn dncesinin suretiyim diyen BEN ya, bu ayrmn farknda, idraknda olarak yaamak gerekiyor. e BEN Allahn dncesinin suretiyim diyerek balamak gerekiyor. nk BEN Allahn dncesinin suretiyim demek; ben Allahn kuluyum demektir. AbduHU; Onun kulu: Ben Onun kuluyum; Ben Onun dncesinin Efal lemindeki suretiyim. Bu cmleleri ilerde tasavvuf yanlaryla da syleyeceiz, ama imdi konuya tasavvuf kelimeleri karsn istemiyorum. Evet, ben Allahn dncesinin suretiyim: Allah bir ey dnd/diledi, o dnd/diledii ekil buldu, ite ben o eklim! Bu idrakta olann, ben Allahn dncesiyim diyenin; ben Allahn kuluyum diyen o BENin bir gc yoktur! O haliyle bu BEN; la havle ve la kuvvete illa Billh demektedir. Dierine hi bakmayn: Tanrln ilan etmi olan BENin mstakil akl, mstakil iradesi, kendine ait bir gc vardr. O iyiyi kty bilir ve ayrr, doruyu ve yanl ayrma gc vardr! Eer inanyorsa, gcnn bittii yerde de st tanrya mracaat eder, sipari verir. Ben Allahn dncesiyim diyenin mstakil hi bir eyi yoktur! Mstakil akl, iradesi, bedeni olursa Ehadiyeti kavrayamaz, anlayamaz, olamaz yle bir ey! BEN Allahn dncesiyim demek, ayn zamanda bir eye aday olmaktr, talip olmaktr: Ament Billahiye talip olmaktr. Bakn orada da B var: Ament Billahi diyen kii, BEN Allah tanmaya adaym diyor. BEN diyor, nk bu BEN, bu yolda ona lazm, bize lazm! Dieri bize yk, o lazm deil; tanrln ilan etmi olan BEN yktr! La ilahe yk olan BENi srtnzdan atar, sizi ondan kurtarr. Eer bu yola onunla koyulursan, ona ok tehlikeli bilgiler edindirirsin! O BEN La ilahedir! La ilahe illallah Kelime-i Tevhidine tanrlar yok, tanrlk yok illa Allah idrakyla bakann fark ettii en nemli tanr kendisidir; o SENsin! O zaman oraya bizzat kendini koy; sen yoksun illa Allah. Hangi SEN o? Tanrln ilan eden sen; BEN varm diyen sen! te o yok, illa Allah! Efendimiz kra Bismi Rabbikellezi halk ile bunu OKUmutur: La ilahe [sen yoksun] illa Allah! Ama bu okuma holografik evren bilgisini bilmekle olmuyor. Eer olsayd evreni/sistemi okuyan herkes slamiyeti fark ederdi, edemiyor! rnein ku-

Sen Tanr msn?

169

antum fiziiyle evreni ok iyi okuyanlar var, ama biz onlardan OKUyup, grp, yazyoruz, o bizzat iinde ama... Dnn, birisi kyor diyor ki, dnya dnyor. Adam o dn ayann altnda hissediyor, birinden duymam! Biz ondan duyup dnya dnyor diyoruz. O kendi fark ettii halde mslman olamyor! Biz ondan duyduumuz bilgiyle Allaha yaklayoruz, ayann altnda dnd halde o yaklaamyor, neden? kra Bismi Rabbikellezi halk; Yaradan Rabbinin ismiyle oku! ayetine tabi olmad iin, bu isimle okumad iin gremiyor! OKUmak herkese ak, herkes okuyabilir, Snnetullah bilgisi herkese ak! Ama Bismi Rabbikellezi halk; yaratan Rabbinin adyla, Onun adna OKUmak deil! Dolaysyla, ancak yle OKUduunuz zaman gerei grmeniz mmkndr! BEN Allahn dncesinin suretiyim idraknda olan BEN bize lazm, dier BEN lazm deil. Lazm olan o BENle u muhatapln grelim: Ayette buyruluyor ki; bu caddeye hanif olarak gel! nk cennete tanrlar giremez! Bu yzden cennete giden bu caddeye hanif olarak gel. Bu caddeye nasl hanif olup geliriz? Tanrlardan syrlarak, tanrlar brakarak geleceksin! Tanrlardan syrldn, geldin, gene almyorlar? Bu sefer de; sen tanrsn, kendi tanrln duruyor diye almyorlar; tanrlk iddiasnda bulunmadan gel diyorlar! Tanrlk iddiasnda deilim dediin zaman... Peki, yine BEN demiyor musun; ben Allahn dncesinin suretiyim diyorsun? Olsun, bu BENle gel deniyor. Bu caddeye gelmek iin o BEN lazm deniyor; BEN Allahn dncesinin suretiyim diyerek gelebilirsin! Ben Onun dileinin [KN fe YEKN] suretiyim diyen, Allahn yaratt BENdir, o sakncal deildir! Bu bilin geri dnsz yaanyor hale geldikten sonra, o BENi de mstakillikten kurtarrsn inaAllah. Ama tanrlk ilan olan mstakillik ayrdr! O mstakillii sen ilan etmitin. O mstakillik Vehmin Zulmetiydi, Vehmin Karanlyd, Vehmi Suiistimaldi. Yasal deildi! Nasl? Yaratlan bu suret bir vehimle vardr. te sen buradaki vehim sanatn suiistimal edip onun zulmetini kullandn, onun karanln setiin iin o vehmi suiistimal ettin. Bu halinle tanrlk ilan etmi oldun; Vehmin zulmeti, karanl, suiistimali denen budur ite! Ama merhamet eder de, nasip eder de bunu fark edersen kurtulmak iin yapacan duay da retiyor: Allahmme ahricni min zulmatil vehmi ve ekrimniy Bi Nuril Fehmi; Allahm beni tanrlk ilan etmekten koru kurtar, beni bu yolda kullanabileceim, sonra da yok edeceim BENe kavutur. Beni tanr yapan BENden kurtar! Allahm vehmin zulmetinden beni kurtar. Ve imdi sana lazm olan BENle

170

Ylmaz DNDAR

yoldasn. imdi de okluk var, nasl olacak? naAllah oraya bir gelelim, o okluun olduu yere bir gelelim, sonras kolay! Orada okluk var, ama o da, o da, hepsi de Allahn dncesinin suretleri, hepsi yle! Oraya bir gel, bir yerle, sonra onlardan da kurtulmak nasib olur. Oraya yerletikten sonra kul olan BENlerden kurtulma yolu alr, yol o yol olur! O zaman Ehadiyeti kavramak mmkn olur, bu BEN o zaman Ehadiyeti anlar... yleyse nce bir kere KUL olmak gerekiyor! Zaten kulum! mu diyorsun? Kul olduunu fark etmen, gereini yaaman gerekiyor! Sen o kulda tanrlk iddia ederek dodun, o iddiadasn, o iddiadan vazgeeceksin! Peki, nasl vazgeeceim? Onun veri tabann silerek! Sileceksin! Kolay m? Hi kolay deil! Niye kolay deil? nk, dnya yle dilenmi! yle bir yaant ki; tanrlarn galip olduu bir hayat var. Yani siz tanrlardan ve tanrlk iddiasndan kurtulmak istediinizde sizi bekleyen bir cazibe yok, o yaant iin size bir destek, bir mkfat yok! nk dnya tanrlara cazip, dnya tanrlarn cenneti, tanrlk iddiasnda bulunanlarn hele de narsist tanrlarn cenneti dnyadr! Bu yzden bahsettiim formdan birini sein, arada kalmak iyi deildir. Eer tanr olacaksan narsist tanr ol! nk bu dnya ona cennettir, bir daha eline byle bir imkn geemez onun: Kimi bulmusa ezer! Evet, bu dnya tanrlar iin cennet! Siz tanrlar iin cennet olan yerde kp; tanrlk iddiasnda bulunmayn diyorsunuz! Hem de tanrlara! Hi cazip deil, bu yzden zor! Ben Allahn dncesinin suretiyim; ilk balang budur. Kii bunu syledikten sonra yaantsnda buna hayat buldurtmaldr, bu cmleyi yayor hale gelmelidir. Buradaki BEN hayat bulmaldr. Bu BENin yayor hale gelmesini salamak gerekiyor. te onun yaamasn salamada salt ok nemli bir yntemdir. Bu yolculukta; hayat salta, salt hayata destek vermelidir. Bunlar birbirlerine o kadar destek verirler ve i ie geerler ki, nihayet hayat ve salt diye ayramazsnz. te o zaman onun ad daimi salttr. Normalde salttaym, salt bitti, imdi hayata bakaym denir, ama siz bu bahsettiim BENe hayat vermek iin salta yneldiinizde, salt onu ayakta tutar. nk bu sistemin direi salttr! Hayat tarz salt, salt da hayat tarzn o kadar destekler ki nihayet hayat ve salt ayrm olmaz! O kadar nemsenmesi gereken bir eydir ki salt; insann akln deli gibi ona takmas gerekir! Deli gibi! Hibir ey ondan daha nemli olmamal. Eer o noktada deilseniz, mmkn deil, bu olacak bir i deildir! Eer sizin iin saltn bir ncelii yoksa, bu rendikleriniz; gzel bir filmdi, konusu da iyiydi, beni etkilemiti diyeceiniz bir anya dnr. Onu daim klacak olan antrenman salttr! Salt, vecceht vechiyeyi bizzat yaayabileceiniz,

Sen Tanr msn?

171

sonra da bu hal ile hayatta kalabileceiniz nemli bir alandr. Saltta vecceht vechiyeyi ancak, BEN Allahn dncesinin suretiyim diyen syleyebilir, yaayabilir ve yalnzca o kendini Dnene ynelebilir. Namaz klan bir tanrysa bir ey deimez! Salt ancak BNS ikame edebilir; tanrlk iddiasnda bulunmayan yapnn iidir o! Tanrlk iddiasnda bulunmamay kolay bir hayat tarz haline getirebilmek iin [salt ikame edebilmek iin] iki eyin idrak olarak kuvvetlenmesi nemli. Ehadiyet Bilgisi ve Kader Bilgisi. Bu iki bilgi birbiriyle o kadar ilikilidir ki: Ehadiyet Bilgisi yeterince olumamsa kii kaderi kavrayamaz, Kader Bilgisi ikilemler ierisindeyse Ehadiyet yaama imkan bulamaz! kisi birbiriyle! Bu ok nemli! Ehadiyetin, Ehadiyet bilgisinin grn biimi kader yaantsdr, Kadere teslim olan insann grnts de Ehadiyet bilgisinin grntsdr. kisi birbiriyle bu kadar ilikilidir! Bu yzden o bilgileri kuvvetlendirmek, hazmetmek, hayat tarz haline getirmek iin gayret etmek gerekiyor ki; tanr yer bulamasn. Saltta vecceht vechiye bu yzden ok nemlidir. lk Tekbirle birlikte Allahuekber demekle kii teslimiyetini ilan eder. Beeri hayatta da, birisi bir grubu elinde silahla teslim alacak olsa, kardakiler niye teslim olurlar? Savaacak her eyleri bitmise, hcum edecek hibir eyleri yoksa, teslim olurlar. Savaamyorlar, her eyleri bitmi, ellerini kaldrr teslimiz derler. Savaacak hibir eyimiz yok! Bitti, Senin gcne teslimiz. Biz de bize lutfedilen iman ve idrakla yle diyoruz; Allahuekber; Allaha teslimiz! Salttaki her hareketin Allahuekberle olutuuna da dikkat edin! Demek ki, salttaki her kprdama sevgi sonucu deil, korku sonucudur! Korkuyla ekil deitiriyoruz; Allahuekber! Allahuekber rpermedir, ama beeri bir rperti deil. Allahtan korkan hibir eyden korkmaz! Beeri korkularn silinmesi iin Allah korkusu HAYET gerekir. Hayet btn korkular yle siler ki hibir eyden korkmaz! Hibir eyden korkmamak iin ancak Allahtan korkmak gerekir, Allahtan hayet duymak gerekir. Allahtan korkuun, hayetin sesleni biimidir Allahuekber; hayetin dile geliidir o! Furkan Suresinde; Allahtan gerek hayeti ancak limler duyar buyrulur. Demek ki bu korku kiiyi zavall yapmyor. Ama beeri korkuda zavall olmak art! Hayet iin, gerek hayeti duyabilmek iin lim olmak gerekiyor; ne kadar bilirsen o kadar korkuyorsun! O yzden bilen/ lim ne diyor? Allahuekber! Hayetin sesleni biimi, dile gelii, grn; Allahuekberdir! O zaman salt iindeki tekbirler, bir aerobikinin bir ki, , be, hop zpla, imdi eil, imdi kalk komutlar deildir! Nedir peki? rkme

172

Ylmaz DNDAR

anlardr! ekil deiiyor, ekil deiirken Allahuekberle bir evrensel biime dnyor; Elf Lma, Lm Mme dnyor; Elf Lm Mm ( ) ekilleri oluuyor. Ki hepsi Evrensel Pozisyonlardr! O Evrensel Pozisyonlarn her birisinin dierine geii Allahuekberle, bir rpertiyle oluyor! Teslim olurken, sylenen Allahuekberi genellikle noksan anlatrlar; ben tm dnya ilerini braktm sana teslimim Allahm. imdi hibir ey dnmyorum, namazdan sonra dneceim gibi anlatlr. Byle bir teslimiyet olmaz, bu yaranmadr. Birisine yaranacan zaman byle dersin: imdi seninleyim, hi kimseyi dnmyorum, yalnz seni dnyorum sevgilim, bakalarn sonra, sonra dneceim. Niye? Ona yaranmaya alyorsun! Bu tapmaktr ite! Byle teslimiyet olmaz! Nedir peki teslimiyet: Allahuekber; Allahm, tanrlk iddiam yok! Tanrl braktm, tanr deilim; Allahuekber! Demek ki, evi, arabay, oluk ocuu braktm, onlar namazdan sonra dneceim. imdi yalnz seni dnyorum, imdi sana teslimim anlamnda bir tekbir doru olmaz. yle bir teslimiyet deil Allahuekber! Allahuekber; hanif olmaktr, hanifim Allahm demektir. Peki bu, o an onu sylemekle olacak i mi? Hayr, hayatta naslsan o an ylesin! O zaman karmza hayatn nemi kyor! Hayat(n)a bakacaksn! Hayatta tm ilerini tanryla ilikilendirirsen o kendiliinden o iin devam gibi olur. Yoksa o ana kadar tanrsn, seccadeye geldin; Allahm imdi ben tanry brakyorum, namazdan sonra tekrar tanrya dneceim diyorsan olmaz! yleyse insan ben namazdan nce ve sonra tanr mym? diye sormal, onu hayatyla ilikilendirmeli. Ben Allahuekber derken tanry braktm diyorum. Peki, namazda hala tanr mym? Eer yleyse, demek ki ben Allahuekber derken tanrnn oyuncaklarn brakmm, onlarla oynuyorum ama imdi onlar dnmyorum, nk st tanr/makam kzar! O zaman sen namazda bir tanrsn! Saltta bir kul olmak, BNS olmak ve vecceht vechiye diyebilmek iin, hayatta yaarken Allahm ben tanr deilim, tanrlk iddiasnda deilim demek, o manada yaamak lazm! Nedir onun cmlesi: La Havle Ve La Kuvvete lla Billh! En nemli kurtulu antrenman bu yzden Salt- Tesbihtir. Salt- Tesbih tanr brakma saltdr, tanrdan kurtulma, tanrlk iddiasndan syrlma saltdr. Efendimiz sallallahu aleyhi veselleme, amcas Ya Rasl, benim vaktim yok, bana yle bir ey ret ki abuk yol alaym diye sorduunda, bu yzden ona; ey amcacm, sana yle bir ey reteyim ki abuk yol al diyor ve Salt- Tesbihi retiyor. Salt- Tesbihi kii tanryla ilikilendirirse mthi olur! Yaptnn bir tanrdan kurtulma almas olduunu bilirse mthi olur! Burada nasl bir zikir ve tefekkr vardr bakn:

Sen Tanr msn?

173

Sbhanallahi; Allahm nasl biliyorsam Sen yle deilsin. Sen bilinemezsin, Sen her eyden mnezzehsin. Velhamdlillahi; hamd sana aittir, yani g senindir! G senindir, takdir senindir, karar senindir, kaderin sahibi Sensin. Ve la ilahe illallahu; varlk, g, tanrlk iddialar[m] yok, illa SEN. Vallahuekber; Ey Allahm senden yle korkuyorum ki, tir tir titriyorum! Senden o kadar korkuyorum ki, tir tir titriyorum! Merhamet etmezsen mahvolurum, bunu biliyorum: Ve la havle ve la kuvvete illa Billahil aliyyil azim; bir g yok! Dikkat edin, benim gcm yok demiyorsunuz; baka g yok, ancak Sen! Okurken bunlar dnyorsunuz! Bir tesbih saltnda, her bir pozisyonda syleyerek bu idrak 300 defa tekrarlyorsunuz. Bir memurun evrak saymas gibi deil. Onbe bitti, imdi sra Fatihada. On okudum, imdi eil gibi deil. Tamam, bunun da sevab var, olmaz olur mu? Ama senin bir iddian var; ben tanrlktan kurtulacam, tanr ilanndan kurtulacam diyorsun! O zaman o bilinle, o uurla yaparsan sevap dnda kazanacan eyler, ok farkl eyler vardr! O zaman greceksin ki, ok farkl bir ruh almyla tanry tanmak ve tanrdan kurtulmak kolaylamaya balam! nk tanrdan kurtulmann tek yolu; tanrya ait veri tabann yok etmektir, tanrnn sizin hayat ekrannzdaki grntsne sebep olan yazlmn veri tabann yok etmektir. O veri tabann yok eden ve yerine lla Allah veri tabann yerletiren ok nemli bir Zikrullahtr Salt- Tesbih! Bizim iin bir hedef olan nce hakikati, sonra dnd sureti, onun roln grme halini Hazreti Ebubekr radyallahu anhn cmlesiyle idrakmza yerletirebilmek iin, o duayla ele alalm. Buyuruyor ki; neye bakarsam nce Allah, sonra baktm eyi grrm. nsann ok houna giden bu cmle, uygulamak istendii zaman kiiye zor gelmemelidir! Onu zaten uyguluyoruz! Eer uygulamalarmz tanryla ilikilendirirsek, fark etmek ve o uygulamay doru yerde kullanmak ok kolaylaacaktr! Aslnda onu ne kadar doal uyguladmza dair basit bir rneimiz vard: Ben ayn zamanda bir tiyatro sanatsym, sizinle tanz. Birka gn sonra sahne alacam, sizi de davet ettim. Sahnede bir gariban adam, bir fakiri oynayacam, sahneye o rolde kacam! Geldiniz oturdunuz, salon dolu, salonun byk ounluu beni tanmyor. Sahneye kma sram geldi, BEN sahneye ktm. Beni tanmayanlar, ok doal olarak fakir kt dediler. Peki siz? Beni grr grmez O

174

Ylmaz DNDAR

kt, fakir rolnde demez misiniz? Yoksa fakir kt m dersiniz? Hi zel bir gayret sarf etmeden beni bilir, sonra hangi role girmisem onu grrsnz; o fakir rolnde dersiniz! Demek ki yapabiliyoruz, yapabildiimiz bir ey! O zaman Ebubekr radyallahu anhn dediini yaamak hi zor deil! - Ama tanmak lazm, tanmak gerekiyor deil mi? Elbette! Tanmak iin de nemsemek gerekiyor. Sizde var olan, hazr olan bu yetenein [uygulanmas hi zor olmayan bu mekanizmann] kullanlabilmesi iin o ii nemsemek lazm! Aranzdan birisi beni nemsemiyor olsa, burada otursa, ama konuan kim bakmasa, beni tanmaz ki. Orada ktm zaman da kim km fark etmez, rolden bakasn grmez! Eer kii ilerini Allahla ilikilendirirse ve tanr kriterini, tanrlk kriterini hayatna sokarsa, o zaman Hazreti Ebubekrin akladn uygulamaya balar. nk o mekanizma bizde var ve zaten kullanyoruz. Ama yanl yerde! O kullanm yerine ekersek, hayat oyununa baknca ya Allah! der, sonra Allah ne dilemise onu grr; Hseyin dilemi, Zehra dilemi demek zor olmaz! Bunu yapmak o zaman zor olmaz. Ve o zaman i ok deiir... Edeb balar! Arada, tiyatro molasnda karlatk, bana sahnedeki rolme gre mi davranrsnz, yoksa arkadalmza gre mi? Rolme gre deil, tandnz BENe gre davranrsnz, deil mi? Bu rnekte hakikat, benim sizin arkadanz olmam, bu hakikate gre bana bakar hitap eder, davranrsnz deil mi? Sahnedeki fakir geldi, bo verin onu, ona bakmayalm demezsiniz, o role gre davranmazsnz. Bunu hayat sahnesine getirdiinizde; insanlara rollerine gre deil de onlardaki hakikate gre davranrsnz! te slamiyetteki Edeb odur! Edeb Ya HU denilip de tefekkr edilen odur, o! Tiyatroda bana arkadanz olan BEN olarak davrandnz, tandnz hakikate gre davrandnz, sahnedeki rolmdeki BENe gre davranmadnz. Hayat Sahnesine dnnce de insann hakikatine gre davranacaksnz! nce onu, sonra rol gryorsun zaten! yleyse rolne gre davranmayp Hakikatine gre davranmaktr edeb. Buna nce kendinde balamalsn! Hakikatine gre davranman gereken nce kendinsin! nk sen kendi hakikatine zulmediyorsun! Kendindeki hakikate gre davranrsan nefsine zulmetmemi olursun! Dikkat edin, yazlan konuulan bir ey tanrsalsa, tanrya ynelikse insanlar onu sever, Allaha ynelikse ok sevilmez. slamiyet bile tanrya ynelik anlatlrsa sevilir, o yzden slamiyet adna iyi insan anlatlyor, nk onu seviyorlar. Allah deil, kendilerini seviyorlar; iyi insan olmak iin vaaz dinliyorlar. Tanr her eyi verir de; akln, iradesini; varln veremez! Bu akl

Sen Tanr msn?

175

benim veremem, bu irade benim veremem, BEN benimim veremem! Fark ettiniz mi esas cimriyi? Esas cimri budur! Tanrln ilan eden veremez, onlar benim veremem der. Siz de, slamiyet diye iyi insan olmay anlatrsanz sizi ok dinleyen, seven olur! Niye? Siz Allah maskesiyle ona gl olmay anlatyorsunuz, houna gider onun. yleyse, bir yazda, bir konumada bile ii tanryla ilikilendirmek gerekiyor: Yazan/konuan tanr m? Okuyan/ dinleyen tanr m? Eer tanry nemsiyorsanz, bu o derece uygulanmal ki, hayatnzdan tanrlk iddiasn skp atabilesiniz. Kii kendisini ifade etmek iin BEN dediinde bilmeden tanrln ilan ediyor! nk dnya yaants bu sistem zerinedir; bu yzden bilmeden o ilanda bulunulur. yle bir yaant var! Bu bir su deil! Dnyadaki yaantnn temeli bu; herkes kendisini tanr ilan edecek! Tanr ilan etmeden Dnya Yaants olmaz, olamaz! Dolaysyla tanr ilan etmek iin bir zel gayret gerekmiyor, yaantnn kendisi bu zaten! Bir kii kendisine BEN dedii zaman, kendisini ifade etmeye balad zaman bu i balyor. Kii eer, iyi insan olursa biz ona hmanist tanr, ktlkte u noktalarda biriyse ona da narsist tanr deriz. nsanlarn byk ounluu bu ekildedir. Bunlarn ierisinden yalnzca Allahn diledikleri kendilerini tanr ilan etmekten kurtulurlar! Bu tasnif yaplrken tanr deil de iyi insan, kt insan denirse [ki byle kullanlyor] yanlma balyor. Biz hayattaki bu beeri tasnife bir ey yerletirmeye alyoruz; tanrlk! Hi almadmz bir ey bu! Biz insanlara iyi insan, kt insan diye snflandrma yapmaya alz. yi insanlarn yannda, onlarla birlikte yaamaktan memnun oluruz, narsistlerden uzak olmaya alrz. yi dediklerimiz Allah indinde de iyi, memnuniyetimiz de Allahn memnuniyeti demek deildir veya cennet hali demek deildir. Niye? nk tasnifimizi insan kriterine gre yapyoruz; iyi insan, kt insan derken kriter beeri! nk hayat bunun stne! Bu hayat yaayanlarn ierisinden hakikati fark etmesi dilenmi birisi varsa, ancak o tanr kriterini nemser, ancak o byle dnr: La ilahe; bu tanrlar yok, hatta sen yoksun lla Allah! Byle dnmeye balad zaman Esmal Hsna kompozisyonunu, kendindeki Rab gcn ve neye tanr dediini fark etmeye balar! Dieri farknda deildir, normal hayatn yaar gider... O farknda olmayana gidip bunu anlatsan sana kzar, senden rahatsz olur. Bu anlattmz herkese cazip gelmez, bunun alcs yoktur! Bu konu, ancak Allah hakkyla tanmak gibi bir hedefi olana caziptir. O da zaten Talibdir. Ayet buyuruyor; dualar hedefleri olmasa neye yararlar. Bak imdi bir hedef koydun kendine ve diyorsun ki; Rabbimi bilmek istiyorum, deil

176

Ylmaz DNDAR

mi? Bu bir hedef; nefsini bildi Rabbini bildi halini kendine hedef edindin, Rabbimi bilsem dediin bir hedef koydun kendine. Bu hedef koyu olayna kader asndan baktnda, aslnda bu senin koyduun bir hedef deil; Rabbinin sana lutfettii, diledii bir yoldur! Ama insan gzyle baknca sen bir hedef koyuyorsun, manzaraya baknca bu da doru! Rabbimi bilsem diyoruz ya, bil ki, Rabbini bilme almalarna girmen iin tanrlk iddiasndan vazgemen gerekiyor. Bu olmazsa olmaz arttr! Aksi halde Rabbini bilmeye alan tanr olur kii ve Rabbini bilme almalarnda edindii bilgilerle de girdaplara der. Kendini [tanry] daha kuvvetlendirir. Adna tanr demez ama kendi tanrln kuvvetlendirir. Kendindeki tanrya ne diyor o? BEN diyor. Bastrarak tanr diyorum ki, o BENden kurtulalm! Kii onu maskeleyip BEN dedii iin tanry, esas ilan ettii tanry grmyor, BEN maskesiyle rtt iin gremiyor! Bu almalarla, BEN maskesiyle rtt o varl daha glendirirse, ben insanlar bir ey sylemeden biliyorum gibi eyler balar. Niye? ok tasavvuf almas yaptm, ok zikrullah yaptm, ok zikir yapyorum, artk insanlarn kafasndan geeni biliyorum. Bu tanrdr, tasavvuf bilgisiyle kendini glendiriyor! Benim ryam mutlaka kar, ben bakalarnn ryalarn bilirim. Sorunlarnz bana syleyin, ben hallederim. Normal insann bilecei eyler mi bunlar? Ne oluyor, biliyor musunuz? O normal tanryken gl tanr olmaya balad. Fark ettiniz mi, tanry glendirdi. -Mesela bir ey okuyup onu baka bir anlamyla da anlaynca; onu anladm, ald bana, ben iyi bir ey anladm demek gibi mi oluyor? Evet! Ne diyeceksin yleyse: Elhamdlillah, ma tevfkiy illa Billah! nk ayet, onlar byle der diyor. Tam senin dediin yere Allah diyor ki, onlar, Ma tevfiki illa Billahi der. O zaman byle diyeceksin kuvvetlendirmemek iin: La ilahe llallah, Ma tevfiki illa Billah. Anlayan YOK, lla Allah, baaran YOK, lla Allah! Gc nereye teslim ettin imdi? lla Billh, illa Allah! imdi sylemeye alacam kendimizde inceleme konusu haline getirirsek deiik bir alma sebep olabilir. Bize ok sk sylenen bir ey teslimiyettir, ayetlerde bize ok sk tavsiye edilir; teslim olun, Allaha teslim olun denir. Teslimiyetimizi ifade etmek iin ne diyeceimizin nerildii ayetler de vardr: Eslemt li rabbil alemiyn; lemlerin Rabbine teslimim. Eslemt vechiye lillahi; vechimi Allaha teslim ettim gibi nerilen Rabbani ifadeler vardr. Peki, biz teslim olun tavsiyesini okuyunca ne yapyoruz, imdi bunu tanryla ilikilendirelim? Her konuyu tanryla ilikilendirmeye alalm, hayat-

Sen Tanr msn?

177

mzdaki en nemli kriter tanr kriteri olsun demitik ya. Niye? Fark edelim diye! O zaman sorgulamaya nce u noktadan balayalm: Bendeki hangi BEN faal; tanrln ilan etmi BEN mi, yoksa BNS olan kul mu? Teslim olmak ona gre hal alr nk! Bakn, tanr teslim olurken ne yapyor? ok dikkat edin; o Allah teslim almaya alyor, biz teslim olurken Onu teslim almaya alyoruz! Teslim oldum derken diyoruz ki; Allahm teslim oldum, btn dediklerimi yap! Teslim oldum deyip balyoruz isteklere. Demek ki biz; teslim olmu gibi gzkrken teslim almaya alyoruz! Yine hindi gelecek yerden tavuu esirgemiyoruz! ok dikkat edin, u bir teslim olma deildir: Allahm sana teslimim, unlar istiyorum, isteklerimi yerine getir demek, isteklerimiz yerine gelsin diye, teslim olmu gibi gzkmekten baka bir ey deildir. Aslnda o duruumuzla biz Allah teslim almaya alyoruz! te bunu yapan tanrdr! Fark ettiniz mi? Onun siparileri olur, hatta bitmez Peki, BNS, kul teslim olursa? Onun teslimiyetinde Ehadiyet bilgisi nemlidir, Kader bilgisinin fiile dnmeye balamas nemlidir. Bunlar olunca o kiide hayet oluur. Bu korku yznden Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin benim bildiklerimi bilseniz yataklarnzda yatamazsnz, dalara kar koar merhamet, merhamet, merhamet dersiniz hadisini kavramaya balar o. ok dikkat ekici bir hadis deil mi? Sadece bir ey istersiniz diyor: Merhamet, merhamet dersiniz. nk grrsnz ki; diledii olan, karar alabilen, kararn da uygulayan bir tanr yokmu, bomu o, yle bir ey yok! Yrrlkte olan amaz kader var; hakikat bu; ve la havle ve la kuvvete illa Billh! O zaman tek ey; Allahn merhametiyle size kendisini anlayabileceiniz bir rol vermesidir! Allah anlayabilen, tanyabilen, cennete uygun bir hayat, yle bir rol; merhamet budur! Bunu siz karar alarak yapamazsnz! Karar alc yle bir tanr yok, o bir suiistimal, yle bir ey yok! yleyse tek are Allahtan merhamet istemek! Dolaysyla Allahm bana unu ver, bunu ver diyen tanrnn taleplerinden, tanr olarak istemekten kurtulmak gerekiyor! Peki, BNS/Kul bir ey istemeyecek mi? O da bir eyler ister. Ama onun istedii aslnda tek bir eydir zaten: La ilahe llallah Kelime-i Tevhidine uygun bir hayattr! Onun dnda bir istei yoktur! Dualar varsa, bakn o listeye, onda o hayat iin ne lazmsa onlar istiyordur! Onlar isterken de der ki; Allahm rahmetin merhametin yle geni ki, sen ile ektirmeden de verirsin. Bir eyi yaamam, renmem iin ile ekmeyeyim. Senin rahmetin, merhametin bunlar ektirmeyecek kadar genitir. Efendimizin Taifde yapt Byk Hacet Duasna bakarsanz, bu yakara rastlarsnz. Dolaysyla, Allahtan kolaylkla, ltfuyla ve hayrlsyla bir ey istemek nemlidir. Kim iin? B Formundaki yap iin. Bu yap nasl ister?

178

Ylmaz DNDAR

Merhamet yoluyla! Allahtan merhamet ister, Allahm merhamet ediver ve beni balayver der. Yeri gelmiken tvbeyi tanr kriterine gre ele alalm; tvbe mevhumunu, tvbe etmeyi tanr mevhumuyla ilikilendirelim. Kavramlarn iini tanrsal manalar doldurmusa onlar yenilemek gerekiyor. Dualarmzda geen bala nemli bir kavramdr ve doru anlalmaldr: Allahm ben bilemedim ok gnah iledim, bir daha yapmayacam, beni bala demek deildir o, o tanrnn tvbesi ve balanma beklentisidir, tanrln ilan eden byle tvbe eder; Allahm yanl yaptm, bilemedim, bir daha yapmayacam der. Tanr niye byle tvbe eder? Aklm vard kullanamadm, iyiyi kty ayrt edemedim, artk anladm bir daha yapmam diye dnd iin! Kulluk idrakyla yaayan B Formunun tvbesi bununla hi benzemez, onun tvbesi tanrnn yalvar biimi olan tvbe deildir. Bins bala derken; Allahm beni bu rolmden bala, bana verdiin bu rolden beni al duruuyla bala der. Senin raz olmadn bir ey yapyorum ya, senin dilein olarak beni bu rolden al, bana raz olduun fiiller yapacam rol ver manasna bala der. Bylece, Allahm bana merhamet et ve beni bala, bu yolun ok nemli bir duas haline gelir. Bunu inanarak, gerekten merhamet isteyen bir ihlsla yapabilmek iin kaderi [ikilemlerden kurtulmu olarak] iyi bilmek, en azndan bilgisini iyi bilmek ve kabulnde tereddtsz bir hayat yaamak gerekir. nsan o zaman grr ki, merhametten baka yapabilecei bir yakar biimi yoktur! Bu bakla; Hazreti demin Tvbesi hep yapmamz gereken bir tvbedir, bizim iin nemli bir rnektir. Hz. dem tvbesinde; Allahm yanl yaptm, bir daha yapmayacam demiyor! Allahm nefsimize zulmettik, merhamet etmezsen hsrana urayanlardan oluruz, balamazsan mahvoluruz. Tvbesi bu: Allahm, nefsimize zulmettik, balamazsan; yeni ve raz olacan bir rol vermezsen, rol verirken bize merhamet etmezsen biz mahvoluruz, hsrana urarz; Rabbena zalemna enfusena ve in lem tafirlena ve terhamna le nekunenne minel hasirn. Kader bilgisine Ehadiyet erevesinde inandnz zaman, bu sizin yaantnz olduunda, sosyologlarn, psikologlarn yeni yeni tesbit edip de akladklar bilimsel bulgular hafif glmseyerek izlersiniz. Siz onu zaten uyguluyor olduunuz iin, bilim adamlarnn bu konuda yazdklar ciltlerce kitaba baktnz zaman onlar sizde bir tebessm oluturur. Din terminolojisi kullanmadan slamiyeti anlattm baz yerlerde diyorlar ki; sen u sosyologun kitabn m okudun, u psikologu mu okudun? Yoo! Aslnda anlattnz Kader Bilgisi, onu anlatyoruz, anlattmz snnetullah. Kader Bilgisi bir

Sen Tanr msn?

179

snnetullah! O bilim adam da o bilgiyi okumu ve yeni buldum, hatta ben buldum diye yazyor. Yazd u: Kimseyi deitiremezsiniz, sizde kimseyi deitirecek g yoktur. Ancak birisini olduu gibi kabul ederseniz, ona deime frsat tanm olursunuz. Bilim adamlarnn syledii bu! Allahn kaderini fark ettiinizde, Ament Bilkaderi sizde almaya baladnda, siz birilerini deitirmeye almazsnz ki, zaten hayat yle olur! Neden? nk fark edersiniz! Deitirmeye alan tanrdr, bunu grrsnz! Birisini deitirmeye alan, doru yolu bile zorla retmeye alan tanrdr! Peki, ne yapacaz? ok yaknlarmz, eimiz, ocuumuz, yaknlarmzla ilgili ne yapacaz? Bu soru ok nemlidir, nk sylediklerimi insann evinde uygulamas ok zordur! Bu yzden, kiiler ev gibi nemli derghtan kaar, dinin ok youn olduu derghlara giderler. Orada zaten sorun yok ki, herkes sessiz duruyor, sen de gidip yle duruyorsun, hep birlikte sallan. Ama evde? Evde olmuyor, hanm bir trl brakmyor! Veya hanm ei iin der; bey bir trl brakmyor! Veya ocuklar bir trl brakmyor ki yapalm. Hayr, esas dergh evin, esas sevab kazanacan yer oras, orada halledeceksin bu ii! yi de, nasl olacak? Eer tanrca yaklar da birisini dzeltmeye alrsan olmaz! Cahil dnemlerimizde hep yapmzdr bunlar; birisini dzeltmeye almzdr! Eer siz B yolundaysanz ve birisini dzeltmeye alyorsanz size yle eyler yaatrlar ki! Birisini dzeltmeye alrken narsist tanrysanz baarrsnz, alacak derecede baarl olursunuz! Narsist tanrya yaranmak iin insanlarn yaptklarn grseniz aarsnz! Narsistlere yaranmay ok severler. Bu yzden o tr yneticiler ok baarl olur, onlar birisini dzeltmek istediklerinde aar kalrsnz. Ama yle bir dzeltmedir o: Hani hayvana kzgn sacn stnde eker vererek oynamay retirler ya, narsist tanr oynamay ite yle retir insanlara. Hmanistler? Onlar durmadan demokrasinin sopasn yerler. O srelerde demokratik davranrlar, bu yzden de demokrasinin sopasn yerler. Olsun, demokrasi byle geliecek der ve katlanrlar. Narsist tanr sopa falan yemez! Gelelim Byi yaamaya aday olan kiiye! Eer o, birini dzeltmeye alyorsa vay onun bana gelene! Hani var ya bir yiit gurbete dse, gr bana neler gelir diye, B Formu Talibi de birini dzeltmeye alsa gr bana neler gelir! Hakl olduu her konudan haksz kar. Byle! O, ona Allahn rahmetidir. Aksi halde o yolda tanrlar o! Evet, hakl olduu yerden bile haksz karak tanr olmaktan kurtulur. O hal ona Allahn rahmetidir. Neticede itiraz etmemeyi renir. Hatrlayacaksnz; Allahn Talip iin olan mahkemesinde tek bir kriter vard: Tanrln ilan ediyor musun, etmiyor musun? tiraz ediyor

180

Ylmaz DNDAR

musun, etmiyor musun? Bu tek kriter var. Orada hakl haksz ayrm olmad iin neye itiraz edeceksin? Sen insanlarn/tanrlarn mahkemesinde deilsin ki, sen Ament Billahi demisin. Bu yzden, sendeki tanr ayaklanmasn, glenmesin diye, stelik de kendini din adna gl ve dzeltici, din adna kurtarc sanarak tanrlamayasn diye en hakl olduun ortamlardan haksz karsn, aar da kalrsn! Demek ki birini dzeltmeye almak bir tanr stratejisi olabilir! Ama Allahtan istiyorsan o zaman olmaz! O zaman ne dersin: Allahm merhamet ediver, Allahm merhametini ulatr ve bala. Allahm yavruma merhamet et, Allahm yavrum sandma merhamet et ve bala. Yavruma yle bir rol ver ki, hidayet zere olsun. hdinas sratal mstakim; bizi doru yola ilet. Seni anlayan, bilen ve bu hakikate gre yaayan bir rol ver. O rol sen tarif etmekle, eitli yasaklar/disiplinler koymakla baaramazsn! Tanrnn kendine gre kulland veri taban hep aktif ve glenmeye meyillidir. Kendimiz iin bir test gibi olsun, yaantda onlar tanryla ilikilendirebilmek kolaylasn diye birka tanesini inceleyelim. ok sk sylediimiz bir ey var ki; fke. fke liste badr ve yalnzca tanrya aittir, tamamen tanrya aittir. B formunda fke diye bir kavram olmaz! Hmanist tanr ho grldr, dayanr, katlanr. Narsist tanr fkeyi uygular, u noktaya kadar kullanr, fkelenmenin hakk olduunu dnr. Ona gre, insanlar baka trl anlamazlar! Hedefimiz olan B formundaki Kulda fke olmaz. Tabi, fke olmaz derken fkeyi tarif etmemiz lazm. Aksi halde yanl hogrler ve vurdumduymaz olmak gibi yanllarla karlarz. Tanrnn tanrlyla ilgili beklentilerini alamamas halinde yaad hal fkedir; o hale brnnce eli yz, hali, kimyas deiir. B Formundaki kii de bazen konuurken biraz yz kzarr, sesi biraz deiir, ama o fke deildir. Peki, fke mi, deil mi nasl ayracaz? Eer fkeyi de tanryla ilikilendirirsek tanmak ok kolaylar. fkeden sonra beklentileriniz neler? inceleyin. Tanrnn beklentileri olur nk. O fkeyle birlikte beklentileriniz neler? rnein, rahatlamak m? Ki en fazla odur! Mesela insanlar maa daha ok rahatlamak, stres atmak iin gider! fkelenir, azna geleni veya gerekeni syler, rahatlar, bu tanrnn fkesidir, onun dindirilme yntemidir. B halinde olann yaantsnda byle bir duygu hedeflenmez. leride geniletiriz inaAllah. Bu veri tabannda kullanlan bir dier zellik meraktr. Merak nemli bir zelliktir, ama tanr onu tanrln kuvvetlendirmede, baka tanrlar merak etmede kullanr. Cmledeki tanr yerine de insan koyalm: nsanlar

Sen Tanr msn?

181

didiklemek ve merak etmek iin kullanr merak yeteneini. Buna biz gybet, dedikodu, iftira deriz. nsanlar incelemenin, didiklemenin, afie etmenin iddetli gnah olduunu biliyoruz. Gnah olmasnn nemli sebebi tanrl kuvvetlendirmesidir. Merak B formu da kullanr, ama bir ey iin kullanr; Allah merak eder. Zaten merakn esas varlk sebebi de odur; Allah merak etmek! Allah merak eden tefekkr eder. Bu yzden onu B formu kullanrsa ad tefekkrdr, ok sevaptr, tanrnn elinde dedikodudur ok gnahtr. Tanr blcdr, zellikle hak datrken, hak verirken blc davranr, bylece zalimlii kuvvetlenir. BNS/Kul blc olmaz, blemez! Nasl blsn, blecek biri yok, yle biri yok! Bld zaman Vahidiyeti de, Ehadiyeti de anlayamaz ki! Blmeye alan beyin Tevhidi kavrayamaz! Oysa birletirmeye hazr bir beyin Esmal Hsnalar mstakillikten kurtarr, onlar birletirir; HU der. Hayata blc yaklaan beyin, HU ismini hi anlayamaz. ikyet tanrnn ortaya koyduu en nemli verilerdendir! ikyeti inceleyin, onu yaant[nz]da ok greceksiniz. ok normallemi ikyet dolu normal konuma biimlerini yaadnz, konuma biimlerinin iine baktnz zaman kendiliinden ikyet ierdiini fark edersiniz. Ama, herkes o konuda hem fikir olduu iin size normalmi gibi geldiini greceksiniz. Konuan birisi ikyette bulunur, kardaki onu destekler, dieri bir rnekle onu gelitirir. Bylece, ikyette birleerek tanr veri tabann glendirirler. Takdir edilme istei nemli tanrlk iaretlerindendir. Tanr takdir edilmeyi zellikle bekler; sessiz bekler, sesli bekler, sessizce bekleyip takdir edilmedim diye krlr. Bunlar tanrnn beklentileridir, insan Allah rzasndan uzaklatrr! Eler arasnda yle bir eydir ki, bu zellikle eler, gelin-kaynvalide ve damat-kaynvalide arasnda hemen hissedilir. ok enteresandr, bir sahnede eleri ve davranlarn veya gelin-kaynvalide ilikilerini izleseniz, beenmez ve bir e bunu yapar m, gelin byle yapar m? dersiniz. Ama sahneye sizi karsalar siz de aynsn yaparsnz! zlerken yle der, sahneye knca aynsn yaparsnz! nk tanrnn, tanrlk ilannn en kuvvetlendii ve eer orada halletmezseniz bu ii halletmenin zor olduu yer en yaknlarnzdr! Bu yzden en yaknlarnzdan balayarak vermek, yapmak nemlidir. nk nce orada halledilir. Eer siz ilerinizi, hizmetlerinizi B haliyle dnyor ve yapyorsanz o Allah rzas iindir. Eer birisinden bir ey beklerseniz, beklediiniz an A formuna girersiniz. kategori vard ya, tanr kategorilerinden birine geersiniz. ok iyi insandr, einden takdir bekliyorsa hmanist tanrdr. Sper birisidir, u noktada zellikleri var, ama diyor ki;

182

Ylmaz DNDAR

ya ben bu kadar iyiyim, herkes beni ok iyi anlyor ama eim anlayamyor. Bakn takdir bekliyor, demek ki ok iyi bir hmanist tanr! Fark ettiniz mi? Narsist tanrnn evde ii kolaydr, onun beklentileri hemen olur. Onun errinden korunmak ve kurtulmak iin her eyi yaparlar; yeter ki u adam konumasn diye her ey yaplr, narsist tanr evde dzeni iyi kurar! Hmanist tanrnn evde ii zordur; o hep takdir bekler, ama bir trl de anlalamayan adamdr. Ama B formu? Ament Billahi diyen bu yap yapt i iin aferin beklemez! Aferin bekledii an Allah Rzas der. Niye? Snf deiti! Allah rzas iin olan yerden kalkt hmanist tanr koltuuna oturdu. Tamam, ok drstsn, ok iyi, ok beyefendi, ok saygl, ok kibarsn, kadn haklarna sayglsn, usun busun, hepsini biliyorsun; ama tanrsn! Takdir edilmek, okanmak istiyorsun, aferin bekliyorsun! - Onu takdir eden ne olur bu durumda? ok gzel, takdir edenin durumu farkldr. Takdir beklemek yanltr demek, birisini takdir etmeyin demek deildir. Teekkr beklemekle, teekkr etmemek ayn olmad gibi! Birisi teekkr ettiinde niye teekkr ediyorsun, ben senden teekkr beklemiyorum demeyeceksin. nsanlara teekkr etmeyen Allaha kretmi olmaz. Takdir etmek, takdir beklemekten ayrdr! ok nemli, gzel bir yeri yakaladn. Takdir edenin kim olduu nemlidir, takdir eden kim? Tanr m? nemli kriter hep o! Eer tanrysa, tanrlarn takdirleri de farkldr: Narsist tanr yukardan takdir eder, aferin sana, hanm dediin byle olur der, onun aferini bile tepedendir. Hmanist tanr ayn seviyeye iner. Demokrat ya, seviyeyi eitler, hafif de eilir; ama sonuta tanrdr! Ament billahi diyen ise Elhamdlillah der, onun takdirinde hamd vardr; Elhamdlillah... - Elhamdlillah deme konusunda; dndan elhamdlillah deyince, sen de hoca kesildin bamza diye tepki vermeler olabiliyor, nasl yapmal? Haklsnz, tabi, yle diyebilirler! Bu nedenle, yurtdna giderken valizinize Kuran koymanz istemeyen limler vardr. nk birisi onu alr, hakaret eder, kt davranr da hem Dininizi incitmi, hem kendisine zarar vermi olur diye. Demek ki, zarar vereceine inandn birine Dini sunmamak lazm! Mesela bir yere girdiniz, be alt kii serviste oturuyor. Biliyorsunuz ki, drt tanesi ters dnecek, girer girmez Selamn aleykm diyorsanz yanl olur! Elini kaldr, gnaydn de, merhaba de, hibir ey deme. Onlarn rahatsz olacan, ii ileri gtrrlerse hakaret edeceklerini bile bile

Sen Tanr msn?

183

Selamn aleykm demen yanl olur. Selam o kadar nemli bir dua ki, ona birisinin ve aleykm Selam demesi lazm, onu anlayacak birisi iin kullanlmas gereken bir eydir o! Oysa onlara; hepinizin tuttuu altn olsun desen kimse rahatsz olmaz. Niye? Bir tanr talebinde bulundun. Halbuki ondan ok daha nemli bir talepte bulunuyorsun. Selamn yannda altn ne ki? Selamn aleykm; Selam sizin olsun diyorsun, yle bir yurt ki, Selam Yurdunu neriyorsun! Orada altnn ne hkm var, ama onu istemiyor! Neden? nk insanlar tanrya ynelik sylemleri severler, tanrya ynelik eyler sevilir. Sistem onun stne kuruludur! Eer kendine ben bu sistemin neresindeyim, ben bu arka m kapldm, tanr sisteminin ierisinde tanrlara ho gzkmeye ve tanrlarla yara girmeye mi alyorum? diye sorarsan, byle incelersen kendindeki tanr yanlarn yakalayabilirsin. Onlar yok etmeye baladnda, o zaman cennetin kaps yava yava alyor demektir. Niye? Tanry yok etmeye baladn nk! Tanr yok olduka kap alacak demektir! Bu yzden elhamdlillah iinden de sylersin, olur. lla dndan sylemen ok nemli deil. Ama takdiri bu ekilde yapmak lazm, ma tevfiki illa Billahi der gibi yapmak lazm. Aksi halde takdir etmek de insan tanrlatrabilir, iyi insansa onu hmanist tanr yapabilir, dieri zaten narsist, zor takdir eder! nsan hayat incelerse, tanry en fazla yakalayaca yerlerden birinin takdir beklemek olduunu grr. Birisi fke, birisi de takdir beklemektir! Kendindeki tanry en fazla buralarda yakalar, bulursun. BEN derken kast ettiin BENin, tanrln ilan eden BEN olup olmadn fke ve takdir duygularnda ok rahat fark edersin. Dncene bakp; bu tanrln ilan eden yapnn arzusu ve istei! Bu BEN yok etmem gereken BEN, bu hi olmamas gereken BEN, Vehmin Zulmeti olan BEN diyebilirsin. Kandrmak! Tanr ufak tefek bile olsa kandrr, bunu yaygn kullanr; kandrmak onun iidir, tanrya ait bir zelliktir. Tanr kandrr, akadan da olsa tanr kandrr! akadan bile olsa kandrmay Efendimiz yasaklamtr; buna ok dikkat etmek lazm. nsan bunu ufak tefek bilmeden yapsa bile rahatsz olup tvbe etmesi gerekir. Hatta Efendimiz buyuruyor: Hayvanlar bile, sanki elinizde bir yem varm gibi yapp arp kandrmayn, hayvan bile kandrmayn. Canm, hayvan ne anlayacak deme! Doru, o anlamaz, ama sen tanr olursun, senin tanrln kuvvetlenir! stemek ve almak; alma duygusu: Bunu ok iyi incelemek lazm! nsan kendi iinde yapt psikanalizde bunlar ok rahat yakalayabilir. - Almak, sahip olmak anlamnda m?

184

Ylmaz DNDAR

Diyelim yle, sahip olan kim? B midir sahip olmaya alan, yoksa tanr m? Sahip olmak isteyen kim ve ne iin sahip olmak istiyor? Bu sorular kendi hayatnzda ok rahatlkla sorar ve cevabn da o netlikte grrsnz. Haramlara meyil tanrda ok kuvvetlidir! Bukadarckla da bir ey olmaz gibi dnr, haramlara kar hassasiyeti yoktur! Tanrlna gre; gittike kuvvetlenebilir, hi nemsiz hale de gelebilir. Geenlerde bir haram paradan bahsediyorlar TVde, halka soruyorlar. Birisi; kim demi haram diye, bana getirsinler, bu yama ramen atr atr yerim diyor. Zavall! Haram olduunu kabul etmiyor, nemsemiyor: Kim demi haram diye? Tanr harama meyillidir, haram ona cazip gelir; haram ilikiler, haram baklar, haram yeme imeler cazip gelir! Bunu kendi hayatnda yakalayabilirsin. Mesela; hayatta kimlerin yannda ok daha rahatm? diye sor kendine bakalm. Bazen duyuyorum, kii diyor ki; iiyorlar, inanmyorlar ama ben onlarla daha iyi geiniyorum! Ya, sen nasl daha iyi geinebilirsin, onlarla? Allaha kfrediyorlar! Ama sen onlarla rahatlkla yemek de yiyorsun, beraber gezip tozuyorsun! Sonra da; Allahm ben senin cennetine talibim!? Annene kfredenlerle otursan, annen sana sen ne biim evlatsn ya! der de, Allah sen ne biim kulsun! demeyecek mi? Bunlar insan gzyle sylyorum, kader anlay ierisinde deil! nk Allah indinden bakta, o Kader Anlay ierisinde bu cmleler byle olmaz. Normal hayatta kii efendim ben onlarla ok daha iyi geiniyorum, onlar bana ok daha iyi dostlar diyorsa, cehennem iin ok nemli bir ipucudur bu! Eer kii kendini kandrmak istemiyorsa, cehennemin kokusunu alabilecei ok nemli ipulardr bunlar. Kurtulmak istiyorsa da fark edebilecei nemli ipulardr. - Akrabalk ilikilerinin Kurana, Hadise gre nemi vurgulanr. Bu kriterlere gre akrabalk ilikilerinde sorun yayorsak, uzak durmamz gerekiyorsa o izgi neresidir, ne yapmak gerekir? liki nasl, rnein srekli birlikte, beraber misiniz? Sana ihtiyac olan birisi mi, sana bir ihtiyac varsa? -Her dakika birlikte, beraber deiliz. Bayramda, zel gnlerde grmem gerekiyor. Silemiyorsun, hayatndan karamyorsun. Hayatndan silmen gerekmez ki. Yanl birisiyse, o akrabann gr senin hayatnn rotasn izmemeli, nemli olan budur. Anlatabildim mi? -Hayatmn rotasn izmesine izin vermiyorum yle bir iliki yok. Ama o srekli zarar vermeye alyor. Alttan alp ho grmeye alyoruz, ama.

Sen Tanr msn?

185

Tamam, nemli olan o! Eer hayatnn rotasn o iziyorsa sana hkim demektir. Ama hkim deilse, bir ihtiyac olabilir, insani grme sakncal olmaz. Tuzaa dmemeye gayret ederek, Allahtan merhamet isteyerek idare edeceksin! Ama hep merhamet isteyeceksin. sterseniz burada tamamlayalm. Arkadalarmz biraz uykularn alrlarsa Sabah Nbetine daha vakitli kalklr. Sabah o iki rekt salt ok nemlidir. Kii btn gecesini ibadetle geirse, sonra da uyuyup Sabahn o iki rekt farzn karsa, gece yapt ibadetler ok nemli olmaz, belki de hi nemli olmaz! Esas o iki rekt nemlidir. Sevgili arkadalar, teslim olmay ieren bir dua ve peine de tvbe duas yapyorduk, inaAllah yle yapalm: Allahmme eslemt nefs ileyke ve vecceht vech ileyke ve fevvedt emr ileyke ve elcet zahr ileyke, rabeten ve rahbeten ileyke, la melcee ve la mencee minke illa ileyke, ament Bi Kitabikelleziy enzelte ve Nebiyyikelleziy erselte. Allahmme ente rabbiy, la ilahe illa ente halakteniy ve ene abdke ve ene ala ahdike ve vadike mestetat, euz bike min erri ma sanat eb leke bi nmetike aleyye ve eb bi zenbi, fafirliy znubi, feinnehu layafiruz znube illa ente, Bi rahmetike ya Erhamer rahmin. Rabbena zalemna enfsena ve inlem tafirlena ve terhamna leneknenne minel hasirin. La ilahe illa ente subhaneke inni knt minez zalimin. Sbhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim, estafirullah ve etb ileyh. Estafirullah el azim ve etb ileyh. Estafirullahelleziy la ilahe illa HUvel Hayyl Kayyumu ve etb ileyh. Estafirullah Ya Rabbel aril azim, Estafirullah Ya Rabbel aril kerim, Estafirullah Ya Rabbel lemin. Allahmme salli ala seyyidina Muhammedin biadedi lmike Ya HU, Ya men HU, La ilahe illa HU! Elif, Lam, Mim. Allahu la ilahe illa HUvel Hayyl Kayyum. Entel Hayyl Kayyum ve la erike lek ve lekel mlk ve lekel hamd ve inneke ala klli eyin Kadir. Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Bedias Semavati vel Arz, Ya Zel Celal-i vel k-

186

Ylmaz DNDAR

ram. Ehed en la ilahe illallahl EhadsSamedllezi lem yelid ve lem yled ve lem yekn leHU kfven ehad. Bismillahir Rahmanir Rahiym Elhamdlillahi Rabbilalemin, Er Rahmanir Rahiym, Maliki yevmid din, yyake nabudu ve iyyake nestayn, yyake nabudu ve iyyake nestayn, yyake nabudu ve iyyake nestayn; hdinas sratal mstakiym, Sratellezine enamte aleyhim, Gayril madubi aleyhim ve leddaalliyn. min El-FATHA

28 Zilhicce 1428 / 05 Ocak 2008 (2)

Kendi kelimesi o kadar nemli ki Kendimizi tanmladmz BEN ans ve ansszlk aslnda nedir? B yap ve evrensel dorular kabul Biz aslnda neye iman ediyoruz? Bir BEN var Bir de o BENden ieri bir BEN lah yap, hangi BENdir? Dnyada dilenen seyir A yap zerine Yaarken olumas gereken duygu: El-Emin ngr: man Akl+imanla bakmak Cebrail Aleyhisselam Vahy ve iman ilikisi

188

Ylmaz DNDAR

Kendi kelimesine ok nem vermek lazm! Kullandmz kendi ifadesi neye iaret ediyor, neyi kast ediyor, o hangi kendi acaba? Hatta bu konuda unu syleyebiliriz: Ehlullah bunu fark etmi ve ok nemsemitir. Mesela, Yunus Emre farkl kendi kavramlarn tefekkrnde ele alm ve kullanmtr; Bir BEN vardr bende BENden ieri diyor! imdi dikkat ediniz: Bunu tabi bize anlatld gibi, tanrlarn anlatt gibi yorumlamyorum ben. Bir BEN vardr bende BENden ieri derken iki tane BENden bahsediliyor: Bir BEN var, bir de bu BENden ieri bir BEN var: Aa karamad, ama fark ettii bir BEN daha var. Bahsettii, dile getirdii o BEN bize sylendii gibi veya yaygn olarak yorumland gibi o BEN hakikat deildir. O B Srrdr, B srryla yaratlan yapdr! Bir BEN vardr BENde derken BENde dedii yap ilah yapdr! Bu ilah yapnn kaplad, rtt bir BEN daha var, o bu ilah yapdan ieri! te B srr denilen odur, yani o BEN B yapnn syledii BENdir. Var olan esas yap syler onu. Ama BENden ieri derken kulland BEN asl BENe geirilmi bir rtdr, bir poet gibi ilev gren BENdir. O, asl BENe sahip km, bamszln ilan etmi, vehmi suiistimal etmi BENdir. Bu BEN asl BENi rtyor! Hayatmza bakalm, kendi/kendim dediimiz bu iki BENden hangisi? Bunun tefrikini yapmak ok nemli; hangi BENle BEN diyoruz? Eer insan bu iki BENin farknda olmaz da, onlarn ayrmn yapmazsa tereddtte kalr. rnein dualarnda arr; acaba BEN dememeli miyim, BEN kelimesini kullanmamal mym? gibi ikilemler yaar. Hayr! Kii bu B srr yapyla BEN diyebilir, B yapsnn BENidir o, ilahn BENi deildir. - Asl BENi fark eden kii ne yapar? Mesela bir olay olduunda sinirlenmemesi gerektiini mi anlar artk, onu anlayan o mudur? Sinirlenmemesi gerektiini anlayan ilah yapdr, ilahlk ilan olan BENdir! Asl BENde, B yapda sinirlenme olmaz, onun yle bir duygusu olmaz. -O asl BEN halini srdremiyoruz, dyoruz tuzaklara, nasl olacak? Henz srdremezsiniz. Dnyadaki yaant sistemi A yapsnn stne bina olmutur, A yap stne bir seyir var, A yapyla dnen bir seyir var. Yani dnyada dilenen seyir A yapnn stnde yryor. Siz Adan tam kurtulmadan o hali srdremezsiniz, olmaz. Hayat da bu mcadeledir zaten! ans ve ansszlk nedir biliyor musunuz? B yapnn yannda olup, B yapy fark edip, B yapdan yararlanmak byk anstr. Onun ok

Sen Tanr msn?

189

yaknnda olup, B yapy fark etmeyip, B yapy rtme grevini yklenen olmak ta ok byk ansszlktr. Byle baktmzda, hayatta ok ansl ama ok anssz olanlar var mdr? Evet, vardr! imdi, gerek yaratlan B yapy, B srryla yaratlan bu yapy hayatn iinden bir olaya uyarlayarak, farkl bir rnekle anlatmaya alalm. zelliklerinden bahsederken B yapnn evrensel genel dorular kabul eden bir karakter olduunu syleriz. Bu B yap evrensel genel dorular kabul ederken akl+imanla yaklar, sisteme akl+imanla bakar. Sisteme akl+imanla bakmakla ok nemli eyi de yakalar: Onun kabul ettii evrensel genel dorularn zaman boyutu uzar ve alan da geniler! B yapnn bu kabuln, akl+iman rehberliindeki bu analizini anlamak iin bir rnek verelim. Vereceimiz rnek, imann ne olduunu biraz aabilmek adna da faydal olacaktr, inaAllah. Bilim kurgu filmi anlatr gibi vereyim. Bilimle uraan ve ortaya faydal bir i, bir fikir retmek iin abalayan, ok gayret eden bir insan dnelim. Bu, gemite yaayan birisi olsun. yle bir tarih olsun ki, o tarihte yerekimi bilinmiyor olsun. Kii yerekiminin bilinmedii dnemde yaayan bir lim. Bir fikir retecek, gayret ediyor, o fikir topluma faydal olacak, emin, urayor. O fikri retebilmek iin onun kulland malzeme nedir? ki eydir: Birisi akldr, bir de o aklyla fikir oluturmakta kulland zemindir, yani yaad ortamdaki, o gnk bilimsel verilerdir. Onlardan yararlanyor, onlarn nda bir fikir retirken de akln kullanyor. Fakat o kii ayn gayretiyle bugn yayor olsayd, gnmzde yayor olsayd, ayn gayretiyle, ayn hedefiyle gnmzde yaam olsayd yerekimini biliyor olaca iin ok farkl bir formlle, ok ileri bir fikir retecekti. Ama o yaad dnemde yerekimi bilinmiyor! Bakn imdi yle yapalm: Zamanda yolculuk yapp o limin yanna gidelim, filmlerde olduu gibi geriye yolculuk yapm olalm. Yanna gidelim, onunla temas kuralm ve bize gvenini salayalm ve sonra almalarnda ona yardmc olmaya gayret edelim. Diyelim ki ona sen bugnk akl sonuna kadar kullanyorsun. Ama kullandn tm veriler ve bu akl u anda stn bir bilgi bulmana yetmeyecek! nk 1000-1500 yl sonra bulunacak, fark edilecek olan bir bilgiden senin haberin yok. Yerekimi diye bir ey var, yerekimini bilseydin sen formllerinde onu da kullanacaktn ve ok farkl bir ey retecektin, topluma ok farkl bulgular sunacaktn. Ve kii bize gvendii iin yerekimine inanyor, bilimsel gayretlerine gre de olabilirliini gryor! Olabilirliini gryor! Neden olabilirlik diyoruz! nk ortada henz yle

190

Ylmaz DNDAR

bir bilgi yok, kantlanm deil. Bu yzden, olabilirliini gryor ve ilerinde, formlnde yerekimi bilgisini bizden duyduu, rendii haliyle kullanyor. Bize gre yerekimi bizim bildiimiz bir ey, nk yaadmz yldan getirdik onu. Ama bu kiiye gre o bilgi onun bildii bir ey deil. Onun ne yapmas gereken bir ey o? man etmesi gereken bir ey! Bizim hatrmz iin kabul etmesi gereken bir ey deil! ngrsyle kabul etmesi, iman etmesi gerekiyor! Onun henz bilmedii, henz ulaamad bir bilimsel bulguya iman etmesi, onu kabul etmesi gerekir ki, ileri bir fikir retebilsin. O kii yaad andaki bilimsel bulgularla akln kullanyordu. te bu akl ve ona eklenen ok ileri yllara ait bir bilgi, iman ederek elde ettii o bilgi onu ok ileri, ok yksek bir fikir reten hale getiriyor. nk o bilgiyi ook nceden kullanyor: Akl+iman budur ite! Onun kulland akl+imandr! Bakn byle olunca alan mthi geniledi, zaman mthi uzad. Bilimsel zaman mthi uzad! man ettii bir ey yznden kii an at, geti, gitti... imdi kiinin kulland bu imkn [akl+iman imknn], srf akl kullanan, yani bu imani bilgiden haberi olmayan birinin haliyle kyaslayn. Bu tablo, srf aklla yaayann ok fevkinde, ok ok ilerisinde bir itir, bir sonutur, deil mi? Dieri yalnzca bilimsel bir gayret ierisinde ve hayatnn patronu sadece akl. Yapt doru, ama var olan o gnk bilimsel bulgularla snrl yayor, onlarla snrl dnyor! mani bilgiyi kullanan B yaps ise, ok ileri zamanlara ait bir bilimsel bulguyu monte etti aklna ve yaantsna. ok farkl iki karakter olutu; birisi akl, dieri akl+iman. Hmanist ilah; akla doru giden zeki adam temsil ediyorsa, B yolundaki kii akl+iman kullanan kii gibidir! Dolaysyla, akl ve akl+iman karakterlerinin kullandklar evrensel genel doru ereveleri de ok farkl olur. te Efendimiz SAV de byle! Efendimiz; bulunduu o gnk dnyann geldii bilimsel bulgular yan sra bir bilgi daha veriyor. Nedir o bilgi? O bilgiye vahy diyoruz. Bizim zaman boyutunda yaptmz yolculuk gibi yolculuk yapan birisinden ki, biz ona Cebrail aleyhisselam diyoruz, O bir bilgi getiriyor. Onun getirdii bu bilgi teden beriden deil, hatr gnl iin kabul edilecek, duygusal bir korkuyla veya duygusal bir sevgiyle kabul edilecek bir bilgi deil. Cebrailin mekanizmas nedir, vahiy nedir? o ayr, imdi byle film gibi sylyorum. leriye ait bir bilgi getiriyor diyor ki, kabir yledir, cehennem u ekildedir, cennet budur. Sen oluturacan fikirlere bu bilgileri de monte eder, buna gre bir hayat forml oluturursan farkl olur! Demek ki, iman ederken, hatr iin, byle olmas lazm diye deil, bir bilimsel bulgu olduu iin iman ediyoruz! EL-FATHA

10 Safer 1429 / 16 ubat 2008

ki temel konu: Kelime-i Tevhid ve Kader Anlay Gndem: Tanry tanmak ve ondan kurtulmak! Ey kendi tanrln ilan eden; sen yoksun Frkay- Naciyenin tanm Kurtulmamz gereken esas tanr irk-i hafi, gizli irk slamiyette ibadet ve orta yol Bir amele Allahtan bakas nasl ortak edilir? Kiiyi teslimiyete getiren cmle Dine hanif olarak ynel ayetinin idrak Tasavvufta yeni bir g m kazanlyor? Cennette Rdvan, cehennemde Malik Kuran- Kerimin beer lisan olmadn gr Rasulullahn aklad kader anlay nan uydurmak veya fiil uydurmak Konuurken nsan-29a gre konumak Fiili dua: nsan Suresi 29a gre yaamaktr Rasulullahn tvbesini anlamak Vera? Verada kalan nedir? Tezat grnts veya ikiliin kayna Sebepleri nemsemek ve onlara mracaat Allahn emrine rza ve teslimiyet Merhamet: Her eyi ieren dua Zaman ve mekn boyutu olmayan dua Tanry duada yakalayabilirsiniz Ameli yapan tanr m, Halifetullah m? Zikri ve salt iki ka arasndaki noktayla yapmak Tefekkryle hlas Suresi zikri Rasulullaha tefekkrle salvat Allahn dncesinin sureti olarak zikr

192

Ylmaz DNDAR

Bugn ksmet olursa nemli bir bak as, nemli bir yaklam paylamaya gayret edeceim, faydal olacan zannediyorum. Ana iki konu var; birisi La ilahe illallah Kelime-i Tevhidine yklenen mana, ikincisi Kader Anlay. Bu ikisi birbiriyle ok ilikili! Fakat zellikle kader konusunda itiraf edilemeyen ikilemler varsa [ki; konuyu detayl ele alnca o ikilemleri fark edeceiz] onlar ortadan kaldracak bak as nasl olmaldr? Frkay- Naciyenin kader anlay; Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin Kader Anlay nasld? Peki, sapmalar nasl oluyor, gnmzde bu sapmalar var m? nceliimiz olan birinci ana balkla balayalm. Oray ok tekrar ediyorum, ama diyorum ya; kafasn tanrya takan adam olmak istiyorum! La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah Btn mesele bu cmlede, btn i Kelime-i Tevhidde! Cennetin kapsnda bunun yazl olduunu sylyor Efendimiz; La ilahe illallah! Ve cennetin bedelinin La ilahe illallah olduunu buyuruyor Efendimiz. Peki, La ilahe illallah denince ne anlamamz lazm? Sze, sze, sze u onu noktaya getirdik: La ilahe illallah derken dneceimiz, anlayacamz, vereceimiz mana artk ok zel bir noktaya geldi. La ilahe illallah: Sesleniyor; ilahln, tanrln ilan edene sesleniyor: Ey kendisini ilah edinen, ey tanrln ilan eden; sen yoksun, lla Allah! Tanr lmine balarken, zihnimizi tede beride uzakta bir tanr inancndan kurtardk, bundan temizledik. Sonra kurtulmamz gereken esas tanry fark ettik: Bizzat kendimiz! Anladk ki, bakarak seslendiimiz tanrlardan kurtulmakla yetinirsek, yar yolda kalm oluyoruz, devam etmek lazm! Onu imdi size nemli bir biimde, ama basit bak alaryla farkl bir ekilde amaya alacam. Fark ettik ki; esas hitap edilen ve La ilahe denilen tanr bizzat insann kendisi, kendi ilahl! La ilahe hep bize o iddiann yokluunu hatrlatyor: Ey ilahln/tanrln ilan eden insan, ey ilahm diyen insan, sen yoksun! nsan tanrlnn farknda olmayabilir, ben ilahm diye bir ilanda bulunmuyor da olabilir. Ama yaay, yorum biimi, olaylara bak, alglay hep ilah penceresindendir. Dolaysyla; ey ilahln ilan eden ve ben tanrym diyen! La ilahe; sen yoksun, illa Allah. imdi birlikte sessizce La ilahe illallah tesbihat yapacaz. Onu yaparken bu tefekkr, bu konsantrasyon nemli! Ama nce La ilahe llallah idrak hakknda baz hadisleri paylamak istiyorum. Ben hadisleri anlatmaya alrken kendinizde bu muhasebeyi yaparak, kendinizdeki kendini ilah ilan eden yana La ilahe deyip, lla Allah gereini ortaya koyma antrenman yapabilirsiniz. nk bu konsantrasyon nemli. Yapacamz tesbihata kadar beyin antrenman

Sen Tanr msn?

193

olarak bunu sk sk deneyin. Tesbihatta birlikte ok olumlu bir mesafe alrz. La ilahe illallah Ey ilahln ilan eden sen diye hitap ettiimiz bu nokta hadis kitaplarnda irk-i Hafi diye geer! irki-i hafi; gizli irk! Gizli irk diye hadislerde st rtl olarak anlatlann kiinin kendi tanrl olduunu greceksiniz. Gizli irkin [irk-i hafinin] kiinin kendisini tanr ilan etmesi, Allaha kar ben de tanrym demesi olduunu greceksiniz. Cennetin kapsnda La ilahe illallah Kelime-i Tevhidi yazldr denmesinin cennete giri koulunu anlatmak olduunu daha nce de sylemitik. O koul La ilahe illallah idi; cennete tanr giremez! La ilahe; tanr giremez, tanrlara kap kapal, illa Allah! Yani; tanrln ilan etmi kii, sen cennete giremezsin! imdi Ktb-i Sitteden derlediimiz hadisleri okuyaym. Hazreti Ebu Hureyreden alnan bir hadis: Rasulullah aleyhis salat vesselam buyurdular ki: Ey mminler, amel ve ibadetlerinizi itidal zere yapn, ifrattan kann. Zira sizden hi kimseyi ateten ameli kurtaracak deildir. Sahabeler seni de mi amelin kurtarmaz ey Allahn Rasul? dediler. Aleyhis salat vesselam; beni de buyurdular. Eer Allah kendi katndan bir Rahmet ve Fazl ile gnahlarm balamazsa beni de amelim kurtarmaz buyurdular. Rasulullahn bu endiesi bizim iin elbette ok nemlidir! Burada dikkatimizi ekecek noktalardan birisi Rasulullahn endie duymas, bir dieri ise cennetin allarak kazanlacak bir ey olmadn vurgulamasdr. Yani epey ibadet yaptm, herhalde cenneti hak etmiimdir denilebilecek bir almann olmad anlatlyor! Dikkat edin, almalarn ie yaramayaca deil, byle bir almann olmad anlatlyor! Yani u kadar alrsan yle kazanrsn, u kadar yapmakla cenneti elde edersin gibi bir muhasebenin olmad vurgulanyor. Aksi halde yanl bir anlam karp da demek ki amelleri yapmasak da olur manasn karmamak lazm, o hataya dmemek lazm. Onun nasl bir hata olacan greceiz. Bu hadise gre, amellerle megul kiinin; ben u kadar amel yapyorum, herhalde cenneti halletmiimdir, hak etmiimdir sanmas yanltr. Neden? nk cennet amellerle kazanlacak bir ey deildir! yleyse onda arya ifrata, gitmeyin diyor Efendimiz. frat ve arlk snr ahslara gre deiir. yle olduu iin de, kii bir bakasna ifrat yapyorsun diyemez, bir bakasna syleyemez onu. Bilirsiniz orta yolu izlemek tavsiye edilir, her ite olduu gibi ibadetlerde de orta yol tavsiye edilir. slamiyet iyi incelediinde zaten her halimizin ibadet olduu grlr, dolaysyla her halimizde orta yol tavsiye ediliyor. Ama bu orta yol her insan iin farkldr. Ama insan beyni bir bakasn incelemeye,

194

Ylmaz DNDAR

bir bakasn konu etmeye ok alt iin, birisine bakp sen az yapyorsun, sen ok yapyorsun derse o yanl olur. Bir kii iin orta yol olan bir davran biimi, bir bakasna ifrat gelebilir; onun bnyesine, yapsna, tarzna ifrat gibi gelebilir, ama dieri onu rahatlkla yapyordur, onun iin ifrat deildir. Dolaysyla, kiinin kendine ait orta yollar tesbit etmesi ok daha dorudur. Bu yntem; bakasna karmamay, bakasyla kyaslamamay, bakas adna konumamay da beraberinde getirir. Eer bildiklerimi bilseniz ok az glerdiniz, yataklarnzda yatamaz, dalara kaar, Allahm merhamet, merhamet diye barrdnz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem. Dikkat ederseniz nceki hadis buradaki geree atf yapan bir sonula bitiyordu. Sahabiler seni de mi amelin kurtarmaz ey Allahn Rasul? dediklerinde, Efendimiz beni de buyuruyor ve bir art getiriyordu: Eer Allah kendi katndan bir rahmet ve fazl ile benim gnahlarm balamazsa beni de amelim kurtarmaz! Bunu okuyunca Rasulullaha ait bir gnah var da sanmamak lazm, Efendimizin de gnah varm gibi bir sonuca varmak yanl olur! Burada gnah olarak bahsedilen ey ok bakadr! Bizim bu hadiste fark etmemiz gereken; istememiz gereken eyin merhamet olduudur. Fark etmemiz gereken; insan ancak Allahn merhametinin ulamasnn kurtaraca bilgisidir. Hazreti Ebu Hureyreden bir hadis: Rasulullah aleyhissalat vesselam buyurdular: Allah tel hazretleri yle buyurmutur. Ben her eit irkten mstaniyim. yleyse kim benim iin iledii bir amele birden bakasn ortak ederse ben ondan uzam ve benim iin yapt o i bana deil, ortak ettii kimseyedir. Bu hadiste iine irk karm bir ibadetin yalnzca karan irke ait olaca belirtiliyor. Eer kii, tede beride uzakta sand tanrdan kurtulduktan sonra, kendi ilahl dururken benim bir tanrm yok, ben yalnzca Allah iin yapyorum derse, yapt ibadete, aslnda ilan ettii kendi ilahln katm olur. Dolaysyla, yapt ibadet kendi ilan ettii ilaha ait olur. Bu ok hassas bir izgidir! Bu yzden, kiinin esas tanrdan, ilan ettii ilahlktan kurtulmas nemlidir. Ebu Said radyallahu anh anlatyor, Rasulullah aleyhissalat vesselam bir gn yanmza geldi. Biz o srada Mesih Deccali mzakere ediyorduk. Buyurdular: Ben size, nazarmda sizin iin Mesih Deccalden daha rktc bir eyi haber vereyim mi? Evet, ey Allahn Rasul syleyin dedik. irk-i hafidir. Mesela, kii kalkar namaz klar, bu namazn kendisine bakanlar sebebiyle gzel klar. te bu gizli irke bir rnektir. buyurdular.

Sen Tanr msn?

195

eddad bn Evs radyallahu anh anlatyor. Rasulullah aleyhissalat vesselam buyurdular: mmetim hakknda en ziyade korktuum ey Allaha irktir. Bu szmle mmetimin dnp de tekrar Gnee veya Kamere veya puta tapacaklarn demek istemiyorum. Fakat beni korkutan ey, Allahtan bakas iin yapacaklar ameller ve gizli arzulardr. Bu hadisi dikkatlice incelediiniz zaman; Allahtan bakas iin yapacaklar ibadetler ve gizli arzular ifadesinde karnza yine kendiniz karsnz; ilahln ilan eden ve kurtulunmas gereken o yap karnza kar. te o ilah yapnn yokluu, Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin OKUduu nemli eydir: kra Bismi Rabbikellezi halak; halkeden, yaradan Rabbinin adyla OKUduu budur. nk kii okumay Rabbinin adna yaparsa okuduklarndan Rabbine ulaabilir, aksi halde Snnetullahtan okuduklar onu Rabbine ulatrmaz! Bir bilgi olarak bilir ama bulduu o bilgilerle Allah anlama, tanma gereklemez. Koul; kra Bismi Rabbikellezi halak! Ama kray rnek verenler, okumann nemini anlatrken cmleyi ortadan kesip; OKUmak nemlidir, Allah kra demitir, bu yzden okuyalm diyorlar. Peki, ayetin dier ksm? Dier yarsn Allah sylememi mi? kra Bismi Rabbikellezi halak; halkeden Rabbinin adyla OKU. Okuma bir basamak ileri giderse; adna OKU olur. nk adyla okuda bir ilah oluabilirken, adna OKUmada Halifetullah devreye girer, Biiznillah. Bilmek ve o bilgiyle g sahibi olmak tasavvufta nemli bir risktir! Eer kiide ilah yap varsa, tasavvufta ne kadar bilirseniz o ilah o kadar kuvvetlenir! lahlnz ilan etmiseniz, siz tasavvufta ilerledike o ilah da kuvvetlenir; o bilgi onu kuvvetlendirir, tasavvuf yollu kazandnz g o ilah kuvvetlendirir! Eer ona be duyu snrlarn aan gler kazandrrsanz onu Feth-i Zulmaniye bile gtrrsnz, o Rahmani olmayan bilgi ve gler edinebilir. G ve bilgi, ilahln ilan etmi BENi glendirirken B Formundaki BENi yok eder! Eer ilaha La ilahe der ondan kurtulursanz, o zaman edineceiniz bilgi ve g B Formundaki BENi yok eder! Bu nemlidir. Tasavvufta ok bilgi edinmi bir kiinin o bilgilere ramen eitli girdaplara dmesi o ilah yaps yzndendir. Veya istedii mesafeleri elde edemiyor olmas/sanmas yine o ilah yapdandr! nk tasavvufi bilgi ve g ilah yapy kuvvetlendirir. O zaman yine u nemlidir: Siz BEN derken iki farkl BENden hangisiylesiniz; ilahlm ilan ettim, ilahm diyen BENle mi, yoksa B bilgisine, B srrna sahip BENle mi? nk biri ilahlk, dieri ilahlktan kurtulma yolu ve kurtulu! B bilgisine, B srrna sahip olana BNSAN/KUL dedik. Onun BEN demesi; ben Allahn dncesinin suretiyim demektir. Bu ilk mana, sonras var. Bu kalc bir mana

196

Ylmaz DNDAR

deil, ileride o manadan da kurtulacak, ama balang iin yanl olmayan doru mana bu; ben Allahn dncesinin suretiyim. Bu BEN derken kastettii ey; ben Allahn dncesinin suretiyim. Ama dieri; BEN ilahln ilan etmi benim diyor. te tehlikeli olan, kurtulunmas gereken BEN o! Gerek tasavvuf bilgisi gerekse baka bilgiler ilahln ilan eden bu BENi, o tanry kuvvetlendirir, onu daha gl bir tanr yapar. Bilgi edindike tanrl artar onun, o haliyle bildike de kurtulamaz. Halbuki ben Allahn dncesinin lmullahta suretiyim diyen BEN, rendike BENinden kurtulur, o BEN de gittike zayflar, yok olur. Bu yzden ilahln ilan etmi BENle yaayp, onu fark etmeyip, sonra da BENini onu yok etmeye alan baaramaz. nk tasavvuf bu BENin yokluundan sonra balar. Deilse, bilgilendike, rendike bu BEN kuvvetlenir. Salt ikamesini ve orucu dnelim. nanmayan, mslman olmayan birisine bunlarn eklini, kurallarn anlatsak yapamaz m? Belki bizden de iyi yapar, heveslenerek daha sk yapabilir, daha titiz bir sahur yapabilir. Yemez, imez, szlerine dikkat eder, cinsi mnasebet yapmaz ve daha sk bir oru tutmu olabilir. Peki, benim yaptmdan ne fark var, aynsn o da yapabiliyorsa? Veya namaz? Tarif etsek aynsn bizden daha titiz yapabilir, hatta heyecanlanabilir, bir kutsallk katabilir iin ierisine. Biz kendimizi zorlarz kutsal hale getirmek iin, ama o yeni yapt iin heyecanlanabilir, kutsallk katabilir, titreyebilir, bizden daha iyi yapabilir. Peki, benimkinden ne fark var? Bir fark olmas lazm! Eer Allaha inanmayan birisi de aynsn yapabiliyorsa? Benim yaptmn fark olmal, bir fark lazm! Benim yapabildiim ama onun yapamad bir fark lazm oruta da dier ibadetlerde de. Bu ikisini zellikle rnek vermek istiyorum, nk ok nemli bir hadis var: Bir kii be vakit salta devam ederse ve farz olan Ramazan orucunu tutarsa cennet onun iin kanlmazdr. Neticede cenneti vardr onun, yle ya da byle. Bu nemli bir hadis, be vakit salta devam ederse, bir ay ramazan orucunu da aksatmazsa onun iin cennet kanlmazdr. Bu yzden, bu iki ibadet ok nemlidir deyip parantezi kapatalm. Aynsn inan farkl birinin de yapabiliyor olmas insan rahatsz etmelidir ve insan olmas gereken fark aramaldr! Fark ne, nasl bir fark var? Tek fark var, dikkat edin ltfen, tek bir fark var! Kim o fark yakalar ve baarrsa kazanr! nanmayan birisine bunu anlattk, kabul ettiyse o kazanr; yani bu fark edinen kazanr! Onu yakalamsa, artk ona inanyor/inanmyor demenin manas kalmaz! imdi syleyeceim fark salt ikamesine, orucuna ve hayatna katan kazanr! O udur: Salt ikame eden, orucu tutan ilah deildir, bunlar yapan tanr olmamaldr! O i neyse, o ii yapann ilahln ilan etmi birisi olmamas lazm! zah edebildim mi?

Sen Tanr msn?

197

Tefekkr emas 8

Dilerseniz biraz salttan bahsedelim. emada da var ve bugn bir konumuz da salt zaten. Salta Tekbirle girilir. Kii Allahuekber derken ey Allahm, ben sana teslimim. Ben u anda dnyaya ait her eyi arkaya attm, imdi nmde sen varsn, sana teslimim eklinde dnyorsa bu tanr iidir. Oyuncaklarn atm tanr, st tanrya ya ekiyor! Allahuekber bu deil, atman gereken ey de onlar deil! Allahuekber! Yani diyorsun ki; Allahm hanifim; Rum Suresi 30. ayet idrakyla salttaym, salta hanif olarak yaklatm; ilahlm ilan etmiyorum. Allahm ben senin dncenin suretiyim,

198

Ylmaz DNDAR

lmullahtaki suretim ve ben, beni Dnene yneldim. Dncenin sureti Dnenine yneldi. Ben vecceht vechiye yaptm. Sen lmullahta beni dndn, ben o suretim. Tekbir budur, Allahuekber bu manay idrak etmi olann teslimiyetidir! Ve aslnda, bu beni Dnene yneldim ifadesi bu iin balangcdr. Ama bu balangca gelmek iin, nce ben namaz klyorum diyenden kurtulmak gerekiyor. O yok, onun yok olduunu bilmek lazm! Ben namaz klyorum, ben imdi oyuncaklarm attm diyen tanrdr! O tanrnn yaptklarn, mslman olmayan birine retirseniz, hareket olarak o da yapabilir! Ama size sylediim fark edinmise ve o idrakla kim yapyorsa o salt ikame eder. Ne fark eder artk? O hakikati kavrad ve kabul etti: Ben lmullahta Allahn dncesinin suretiyim dedi! Biz ona Hristiyan demiiz, Yahudi demiiz veya baka bir ey demiiz, onda o zellik kalmaz ki; artk o isim kalmaz, o artk slamdr! Niye? nk teslim oldu, ilahln ilan etmedi, teslim oldu! Eslemt vechiye lillahi; vechimi Allaha teslim ettim dedi. Byle 24 saatiniz salt olursa, siz 24 saat vecceht vechiye halinde yaarsnz. Gnn 24 saati byle olursa ne olur biliyor musunuz? Onun gren gz, tutan eli, syleyen dili olurum. Bu hadisle ilgili bir ka cmle paylaalm. Bazen tasavvufta kiiler yle dnrler; hele benim gren gzm O olsun, yapacam biliyorum! O hevesle bekler. Bakn g kazanmaya alan biri var, ite tanr! Tasavvuf ite o tanry kuvvetlendirir. O, be duyu snrlarn aarsa Feth-i Zulmani sahibi de olur. Peki, gren gz O, tutan el O olunca ne olur? Zaten gren gz Odur ama, sahip kan kalmad iin imdi O olur, yani yeni bir g kazanlmaz! Eer kii bir gn benim gzmde gren O olacak, o zaman gl olacam sanyorsa o gn tanrsn ok kuvvetlendirecek demektir, daha kuvvetli bir tanrya sahip olacak demektir! Mesela; u ahs u seviyeye gelmi, onun tutan eli Oymu diye duyarsnz, o zaman onu ok gl, insanst yetenekleri olan bir insan sanmayn! O yetenekli tanr tarifidir, yanlrsnz; yanl veli imajna kaplrsnz! Sizden farkl, stn bir insan bekliyorsanz yanlrsnz, sistem sizi yle bir tanr alaborasna alr, kurtulamazsnz! Kiide zaten gren O! Ama kii ben gryorum dedii iin, gren gznn O olmadn sanyor. Ne zaman La ilahe der de ilahln ilan etmezse, o zaman gren gz Odur! Yeni bir g, yeni bir yetenek yok! Ben o zaman farkl eyler greceim sanmayn! Yine ayn dnyay greceksiniz, yine ayn ileri yapacaksnz! Eer yeni bir g kazanacan sanan varsa o ite tanrdr, ilahtr! Bu yzden tanrya ynelik din anlatlnca insanlarn daha houna gidiyor! nk aslnda Allah deil kendilerini seviyorlar! Daha iyi, daha gl, daha yetenekli insan ol-

Sen Tanr msn?

199

mak iin Dini, tasavvufu seviyor! unu yaparsam yle olurum deyip, Dine, tasavvufa yneliyor. Onun iin de Din diye onun tanrsna ynelik eyler anlatlrsa seviyor: yle hayr yaparsan, unu kazanrsn Kii kendisini seviyor, glendirmek istiyor, glendirmek iin dini bilgilerden yararlanmak istiyor. te tanr! te o; takdir bekler, vlmek bekler, ikyet eder, bakalarn beenmez! Allah da beenmez, nk kendini beeniyor! Allaha kar mecbursa yle grnebilir ama itiraf etse Allah da beenmez; o tanr nk! Dolaysyla, edindiin bilgiyle bir g kazanacam sanmamak lazm. Aksine, g kazanacan sanan BENi yok edeceksin. G kazandm dediin an, yle sandn an tanrsn. Birka noktay byle spot bilgi gibi verip, konuyu deitireceim. Hep o tanry tantmaya alyorum, tanrya kafanz takasnz diye! Hani konserlerinin sonunda Kayahan yolu sevgiden geenlerle bir gn bir yerde buluacaz der ya, biz de kafasn tanrya takanlarla bir gn bir yerde buluacaz! Kafasn tanrya takanlar nemli nk! Kafasn tanrya takann, tanrsyla mcadele edenin bir suresi vardr, nedir biliyor musunuz? Kafirun! O yzden Kbede o okunur; Kafirun-hls, Kafirun-hls... Tanrna Kafirunu okur; Lekm diynkm veliye diyn dersin, dner ikinci rektta hls okur ihlasl hayata girersin. Kafirun Suresini okurken kendindeki kfire/rtcye seslenirsin, o kelimeyi bir bakasna diyemezsin. Allahn indinde kim nedir, bilemezsin, bu yzden kimseye kfir diyemezsin. Ama kendine, ilahln ilan etmi o BENe dersin, Kafirunu ona okursun. Ondan kurtulmak, onu reddetmek iin Kafirunu okur ve sonra da ulatn hls okursun... Tanmaya altmz o tanrnn hayat tezatlarla doludur, o tanrnn tezatlarna bakalm, ne kadar tezatlarla yayor grelim. Bir kii dnn, sevdii biri iin, mesela ocuu iin dua ediyor: Allahm ona yle bir i ver, ona yle bir ev ver, ona yle bir unu ver, bunu ver Dualar byle! Diyelim sevdii o kii dnyasn deitirdi, imdi ne istiyor bakn: Allahm onun gnahlarn bala, onun azabn yok et, onun meknn cennet eyle Byle demiyor muyuz? Onun iin ev araba istemeye devam etmiyoruz! Nasl bir tezat imdi bu byle? ncekiler hep tanrlar dnyasna ait isteklerdi, imdi Bnin istekleri? Dnya ve ahiretin birbiriyle ok ilikili olduunu bildiimiz halde isteklerimiz birbirini tutmuyor! O dnyadayken yle eyler istiyorsun ki hepsi ona ate olacak eyler! O, bu dnyadayken onu mahvetmesi iin taleplerde bulunuyorsun, ilerisini dnmeden istiyorsun. Ama sonra? Onlar isteyen sanki sen deilsin, onlar brakyorsun bu sefer; Allahm onun azabn yok eyle, onun gnahn bala, onun meknn cennet eyle diyorsun.

200

Ylmaz DNDAR

imdi bu sylediklerin ona yaarken lazmd! Bunlar o canlyken lazm! Ama onlar o yaarken istemiyorsun! Neden? nk talepler tanrnn istekleri! Cehennemin meleinin ismini biliyorsunuz; Malik. Cennetin melei; Rdvan. Ne enteresan!? Ne demek Malik ve Rdvan? Rdvan; raz demektir! Sizin yaarkenki raz olma enerjiniz sizin cennetteki meleinizdir; ad da Rdvan, Raz. Bir de cehenneme bakn; Malik! O da sizin imdi ben varm diyen sahiplenme enerjinizin melei, cehennemdeki meleiniz de Malik. Bu kadar ak, cennet ve cehennem bu kadar somut! Bu yzden tanrnn meknnn ismi cehennemdir! Cehennem meleini kii burada oluturuyor; sahip olma enerjisi onun cehennem meleidir: Ben varm, ben ilahm! Benim olsun, bana gelsin, beni sevsinler, beni takdir etsinler, beni vsnler... diye, diye, diye kendi enerjisiyle o sistemi oluturuyor! Raz olan, rza gsteren yap da kendi o enerjiyle cenneti, cennet meleini oluturuyor. sminden de belli: Rdvan; raz, razym! Yaantnz hangisine uygun? Hayat iin nemli iki ey; Kelime-i Tevhidin doru anlalmas ve bir de Kader anlaydr! Kader konusunu nasl anlamalyz, kaderi idrak bizi ikilemlerden nasl kurtarr? Efendimizin sylediini [hi phesiz onu] aklamaya alacam. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi vesellemin akladn paylamaya gayret edeceim. Onun iin de iki ayeti rnek tutmaya alacam. nsan Suresi 29. ayet ve nsan Suresi 30. ayet. nsan 29: Dileyen Rabbini seer. Dikkat edin; DLEYEN deniyor, serbestlik var, ok dikkat edin! Zihinlerdeki ikilemleri ortaya koymaya alyoruz. Dileyen Rabbini seer; yani yol ortada, iyi-kt ortada, dileyen Rabbini seer anlam var! 29 byle diyor! 30a gelelim: Ve ma teaune illa en yeeallahu; siz dileyemezsiniz Allah dilemedike. Daha ileri mana: Dileyen YOK, illa Allah. Bu ikili Kuran- Kerimin beer lisan olmadnn bir kantdr! Ben bilim adam olarak nsan 29 ve 30u ieren, benzer bir makale yazsam hibir bilim kurulundan gemez. eliki var, bilime uymuyor derler. Byle bir makale yazsam ve de 29 ve 30daki manalar yan yana olsa, bilim kurulundan ret gelir; yukarda ne sylyorsun aada ne? derler. Peki, Kuranda bunu grnce iiniz yle dedii halde neden aka diyemiyorsunuz onu, sylemekten niye korkuyorsunuz? iniz diyor ama! Kuran- Kerimin birok yerinde; hala akletmiyor musunuz, hala dnmeyecek misiniz? demiyor mu? Neyi gsteriyor o ayetler? Bir serbestlii! 29 da yle! Ama bir sonraki ayet buyuruyor ki: Dileyen YOK, illa Allah. Peki, Allaha kitapta eliki var neden diyemiyorsunuz, hem de iiniz ve haliniz yle dedii halde? nsanlar bu iki ayetin ilikisini ve manasn anlayamadnda ne yapyorlar ba-

Sen Tanr msn?

201

kn: nsan Suresi 29. ayeti okuduu zaman [artk dileyen Rabbini sesin] bir serbestlik var, Rabbimi semeliyim, serbestim, karar vermeliyim diyor. Ayet byle diyor! Eer bir kii sadece nsan Suresi 29a inanm ve onu telkin edecekse, o zaman onu benzer ayetleri seiyor! Onun yazsnda, konumasnda nsan-30u bulamyorsunuz. Bir de o ayetlerin yanna hadislerin o manaya uygun ksmlarn kesip, hadisin yarlarn alyor. Onun yazd anlatt bu, siz de okuyorsunuz: Allah, Allah olduu iin ne yapacamz nceden bilmi ve ona gre yazmtr. Aynen byle yazyor maalesef, ltfen inceleyin! O, Allah olduu iin, nceden biliyor, bildii iin onu yaratmtr. Senin zel iraden var, bu yzden serbestsin, muhtarsn, sen seersin... Buna delil olarak kendi kurduu bu cmleyi, kendi oluturduu bu hkm destekleyecek ayetleri seiyor. Hadislerin de iinden ona uygun ksmlar alp bir makale yapyor. Okuyan mutlaka buna inanacaktr, mutlaka! nk hepsi ayet, hepsi hadis! Hkm o kiinin hkm ama, altna ayet ve hadis koyduu iin okuyan ona inanacak. Bir grup byledir! Dier grup nsan Suresi 30u [dileyen YOK, illa Allah] alyor, benzer ayetleri ve hadislerin de uygun ksmlarn topluyor, sonra da kendi oluturduu hkm veriyor; yapmana gerek yok, klmana gerek yok, Allah dileseydi, olurdu... Okuyan da buna inanyor, kii baka yerlerden artlanmamsa bu sefer de buna artlanyor. Diyor ki; tamam bunun dorusu byle! Her iki grup da ayet ve hadislere gre hkm veriyor gibi grnyor, deil mi? O zaman Kuranda ikilem mi var? Neden byle? Ben, Hadid Suresindeki kaderle ilgili 22 ve 23. ayetlerin ortaya koyduu manay kendi cmlelerim gibi yazsam, yanna da dileyen Rabbine ynelir anlamna gelecek cmleler yazsam makalem o alandaki hibir bilim kurulundan gemez; eliki var makalende, byle bilim olmaz, ya onu, ya bunu iddia et derler. Ama Kuran ikisini de sylyor, hem de birok defa yan yana, alt alta sylyor! ok nemli bu, ok nemli! Bakn imdi ok farkl bir ekilde bu ikilem sanlan grnty kaldracaz: Kaderle ilgili olarak nerede olursa olsun u iki soruya mutlaka cevap bulmalyz: 1- Neye inanacam? 2- nandm, imdi ne yapacam? Kimin kader aklamas olursa olsun, o aklamada bu iki sorunun cevabn mutlaka grmelisiniz. Diyelim ki, bir aklamayla kar karyasnz, Hz. Muhammed SAVin aklad kadere uygun mu, anlamak istiyorsunuz, nasl ve neye inanacam? diye sordunuz. nanacanz cmleyi buldunuz. Bu sefer; ne yapacam, nasl davranacam, nasl bir fiil ortaya koyacam?

202

Ylmaz DNDAR

diye sormalsnz. Onu da not etiniz. imdi iki tane cmleniz oldu ya; bu iki cmle de Kuran- Kerime ters dmemelidir! Buras anlald m? Buras ok nemli! Ahiret hayatnz dhil, hayatnzn belki de en nemli konusunu konuuyoruz! Neye inanacam? dediniz, bir cmle sylendi; bu cmle Kurana ve hadislere uygun olacak! Byle inanan nasl yaar, buna gre ne yapacam? dediniz, o da Kurana ve hadislere uygun olacak! Yalnzca nsan-29u ele alanlara, yani aklnz kullann, artk akl etmeyecek misiniz, tefekkr edin, dnn, dileyen Rabbini seer gibi ayetleri seip alanlara bu ayetlerde nerilen nedir? Bu ayetlerde nerilen bir iman mdr, bir davran biimi mi? nerilen; bir davran biimidir! ok dikkat ediniz ltfen, izahta zorlanabilirim, konu ok nemli ve ar! Bir davran biimidir; aklnz kullann bir davran biimidir, dileyen Rabbini seer bir davran biimidir, ameldir! man deil, bir davran neriliyor. Dikkat edin inanlacak bir ey deil o! O bir davran biimi! Demek ki, grubun birinin setii ayetlerin hepsi davran biimini, yani nasl davranacamz, nasl amel edeceimizi aklyor, nasl inanacamz deil! te bu grup neye inanacam? sorusuna cevap uyduruyor. Cevap olarak uydurduklar hkm ayet ve hadislerde yok aslnda! Topladklar ayetlerdeki davran biimine uygun bir iman uyduruyorlar, yleyse una inanmak lazm diyorlar! Yanlyorlar! Davran biimini anlatmak iin kullandklar dayanaklar ayet ve hadisler. Tamam. Ama inanlacak eye ynelik aklama onlarn hkm; o uydurma! Siz ayet ve hadislere inandnz iin, okuyunca, dinleyince, fark etmeden uydurulana da inanyorsunuz! zah edebildim mi? nk yazdklar nsan Suresi 29 veya benzer ayetleri grnce, iman ile ilgili hkmn onlara ait olduunu gremiyorsunuz. yle olunca, iman edilecek eyle ilgili uydurmaya inanyorsunuz! Nasl anlamtk oysa? Ne yapacam? sorusunun cevab da, neye inanacam?n cevab da Kurana/Hadislere uyacak! Bu bak asnn aklamasnda neye inanacam?n cevab Kurana uymuyor! Ne yle bir hadis var, ne yle bir ayet var! Dier anlaya da bakalm. Onlar da sadece nsan Suresi 30. ayet ve benzerlerini alyorlar. O ayetler neyi aklyor? man aklyor, deil mi? Dileyen YOK illa Allah inanlacak bir eydir, yani imandr! man! Bu ayeti imanla ilgili olarak koyuyorlar, iman uydurmuyorlar. Tamam. Ama onlar da bu bak asyla davran biimi uyduruyorlar! Bunlar da davran biimi uyduruyorlar. te batl frkalar byle oluuyor! Bu grup da ne yapacam? sorusuna cevap uyduruyor, ne yapacan uyduruyor: yleyse namaz kl-

Sen Tanr msn?

203

mana gerek yok, dileseydi olurdu. Ona haber vermene gerek yok, nasibi varsa gelir, uyandrma Allah dilemise kalkar diyerek davran uyduruyorlar! Biz de okuyunca, neye iman edeceimizi aklayan ayetleri grnce, davranlarla ilgili uydurulmu hkme de inanyoruz. Tamam m, her iki bakla ilgili anlalmayan yer var m? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi vesellemin kader konusunda aklad aslnda nedir: nsan-30a inanacaksn, nsan-29 gibi yapacaksn. kilem var m? nanlacak ey de Kuran- Kerimden, yaplacak ey de Kuran- Kerimden! kilem yok! Hkmn sahibi bir beer de deil! Efendimizin hkm bu: nsan Suresi 30a inanacaksn, nsan Suresi 29un nerdii gibi davranacaksn. te batl frkalar bu idraktan uzaklamakla oluuyor! Birinci anlattm da gnmzde vardr, yaygndr ve batl frkadr, ikinci sylediim de gemite vard, gnmzde de vardr ve batl frkadr: Eer bir kii nsan 30u alr ona uygun fiiller uydurursa bu sapm frkadr. Bir dieri nsan 29u alr buna uygun bir iman uydurursa bu da sapm frkadr. Genel yanlma byle: Bir grup iman uyduruyor, dier grup amel uyduruyor! Eer Gunyett Talibini okursanz, bu frkalar aynen orada da var. Bu idrak fark edenin yaarken ilikilerini nasl dzenleyeceine dikkat etmesi lazm: Allaha yneldin; nsan Suresi 30. ayete gre ynelecek ve konuacaksn. nsana yneldin; nsan Suresi 29a gre konuacaksn. Bunu kartrrsanz olmaz! letiim iindeyiz ya, insanlarla iliki kuruyorsun, konuuyorsun, nsan Suresi 30a gre konuursan sistem bozulur. Hem anlamazlar, hem sistemi bozarsn, hem de bilgin gsterie girer. Mesela, nsan Suresi 30a gre konuursan ocuk yetitiremezsin! ocuk yetitirirken dileyen yok illa Allah ocua nasl reteceksin? Byle sorularla ok karlarsnz; biz bu bilgiyi ocua nasl vereceiz? derler. Nasl m? nsan Suresi 29 dilini kullanarak! Orada onu kullanacaksn! nsanlarla iliki kuracan zaman nsan Suresi 30a gre davranrsan yanl olur. Mesela birisini bir yere aracaksn, arsam m armasam m diye dnrken dedin ki; nasibinde varsa gelir. Benle ilgili deil ki, Allah dilemise olur. Bu nsan Suresi 30a gre fiil uydurmadr, batldr. ok dikkat edin, bu batl frkadr; nsan Suresi 30a gre fiil uydurmaktr. Halbuki o ilikide nsan Suresi 29u kullanacaksn, dileyen Rabbini seere gre davranacaksn, Rabbin ne demise onu yapacaksn. Seccadeye nsan Suresi 29a gre gideceksin, aksi halde gitmene gerek yok ki, dileseydi giderdin. Dileyen Rabbini seer ayeti gerei seccadeye gideceksin. Gittin, nsan Suresi 30a gre Allahuekber diyeceksin. Tekbirle birlikte hukuk deiti, nk Allaha yneldin. unu fark etmek gerekiyor;

204

Ylmaz DNDAR

bu iki ayet arasnda bir eliki yok! Tam tersine, beer d, beerin kavrayamayaca bir btn yap var! - Mslman toplumlarn ou maalesef nsan Suresi 30a gre davranmaya meyilli. Allah verirse olur deyip, almay brakyor, deil mi? almamsa, evet! nk Allah verirse olur imandr ve dorudur! Ama almama fiilini getirmise o yanl! Allah verirse olur doru, nk o iman. O imana gre fiil uydurursan; yleyse almaya gerek yok dersen yanl, o batl! nan yanl deil, iman doru. Ama o imana gre bir fiil uydurursan veya Kurandan aldn bir fiile, bir davrana gre iman uydurursan olmaz. Kuran; uydurma diyor, ikisi de var; nsan 29, nsan 30 yan yana. Dileyen Rabbini seer davran biimi, Dileyen YOK, illa Allah da imandr. La ilaheyi yaarsan grrsn ki; dileyen yok, lla Allah! Gunyett Talibinde Abdlkadir Geylani Hazretleri, Frkay- Naciye imann, yani Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin bakn nasl tarif ediyor: Btn yaratlmlar Allahn arzusuna, kudretine ve dilemesine kalmtr. Kullarn hibir ite dahli yoktur, hepsi Allahn emrindedir. Frkay- Naciye diye Abdlkadir Geylani Hazretlerinin tarif ettii budur! Bir ka batl frkay da okuyaym, ama frkalarn isimlerine bakp da onlar gemite kalm eyler sanmayn, hepsi aynen gnmzde de varlar! Kaderiye Frkas; bunlar kullarn masiyetlerinde Allahn kaza ve kaderini kabul etmezler, masiyetleri bizzat kullara balarlar. Bakn davran biimine gre iman uydurmu oluyorlar. Bir bakas, Mutezilenin Cibaliye Frkas: Kullar yaptklar ilerin yaratclardr, diye inanyor. Gnmzde de birisi byle inanyorsa bu frkadan demektir. Kaabiye frkas: Allahn duyan ve gren olduunu kabul etmezler. Kulun yapt ite Allahn dilemesi; o i iin verdii emirdir. Yce Allahn iradesi, Zatnn fiilinden o ii bilmesidir, zora komamasdr, insana serbestlik verir. Bunlar hep batl frkalar olarak anlatlyor. nsanlarla ilikide nsan 29a gre, Allaha ynelince nsan 30a gre davranmalyz demitik ya, onu yle de dnebiliriz. Tam oturmaz ama konuyu anlamaya yardm eder: Bizler bir tiyatronun oyuncular olsak, hepimizin tiyatroda bir rol var, bir de ynetmenimiz var. Ben tiyatroda bir retmeni oynuyorken rolm srasnda rol arkadalarmla retmen gibi konuurum, iim o! Ama gsteri bitti, ynetmenle konuuyoruz, yine retmen gibi konuursam ukalalk etmi olurum deil mi? nk beni retmen yapan, ne kadar retmenlik yapacam, ne syleyeceimi tesbit eden o! Gidip, ynetmene retmenlik taslarsam olmaz. Rol ona yapm, rolnn etki-

Sen Tanr msn?

205

sinde kalm, rolnden kurtulamyor der. Birisine de polis rol vermi, o da gidip ynetmene polislik yapyor... Ynetmenle konuurken farkl konuulur, ynetmene gre konuulur, deil mi? Mana anlaldysa rnei silelim. nk bire bir dnp de, Allah tede beride bir ynetmen gibi hayallersen yanl olur, tanr inancna gtrr! nemli olan manay anlamak, anladysan sil, tamam! Anladm deyip Allaha yneldiinde nsan 29 idrakyla konuursan; Allahm bak, dileyen Rabbini sesin diyordun, ben Seni setim dersen yanl olur. Ona dileyen yok lla Allah idrakyla nsan Suresi 30a gre ynelmen lazm. Ama bir arkadanla konuurken dileyen yok illa Allah platformunda konuursan Dnya Sistemini bozarsn, kardaki anlamaz, nihayet yaptn ey gsterie dner! O zaman o da farkl bir tanrdr; kardakine had bildirmeye alan tanr, ders vermeye alan tanr, kardakinin yanln vurgulamaya alan tanr olur. nsanlarla nsan Suresi 29a gre irtibat kurmak gerekiyor. -Gn iinde bu ikisi arasnda gidip-gelmeyi doal m kabul etmek gerekir? Aslnda ok nemli bir eyi vurguladn; doal kabul etmek! yle mi kabul etmek gerekiyor? Eer; onu doal kabul edersen seni bir yere gtrr, doal kabul etmezsen bir baka yere gtrr! O gidip gelmeleri doal kabul etmez de kurtulmaya alrsan, Rabbine yneldiinde ok tvbeci olursun; Allahm ben yle davrandm, nsan Suresi 30. ayetin farkndaym, bala Allahm dersin ve Rasulullahn tvbesini fark etmi olursun! Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem tvbelerinde, bir gnah iledii iin tvbe ediyor deil ki! te Onun tvbesini fark etmi olursun ve nelere tvbe etmeye balarsn Eer o hal sana doal gelmezse, nihayet tvbe edeni silersin! Onu doal kabul edersen o neye benzer? Anayasann an yakalayp oradan yararlanmaya benzer; bir ak yakaladm, bu bir hak, yr stne. Oysa biz neye, nasl bir hale talip olmalyz? Veray duydunuz mu? Vera? Vera sahibi ok nemlidir. Vera? Vera; harama gtreceine inanlan eyden kamaktr, haramdan deil! Bununla megul olmam yasak deil, ama sonunda olur da harama dersem? diye endielenenin halidir Vera! Mthi bir eydir Vera! te o zaman o gidip gelmeler sana doal gelmez! Doal grdn zaman, bir hakm gibi onu sonuna kadar kullanrsn ve bir tanr retirsin: Bazen nsan 30. ayeti hatrlayan, ama hep nsan-29u sonuna kadar kullanan bir tanr olursun! Oysa; nsan 30 aklndan kmayacak! yle de bakalm o hale: O ikisi arasnda gidip gelen kul aslnda en nemli Zikrullah yapyor demektir. Eer o ikisi arasnda gidip gelen kii tanrsndan kurtulma

206

Ylmaz DNDAR

gayretindeyse o nemli bir zikrullah halidir! Kafasn tanrya takmak ok nemli bir Zikrullahtr! Srekli [24 saat] tanryla megulse, o La ilaheyi fiilde yayor, fiilde La ilahe llallah zikri yapyor demektir. Tanry grdke yakaladm seni deyip ona La ilahe diyorsan, seni, seni yakaladm deyip ona Kafirun okuyorsan, ona frsat vermiyorsan onun fonksiyonlarn yok ediyorsun demektir! Byleysen, o gidip gelmeler seni ok farkl, ok ho, ok tatl gzyalar olan bir tvbeye gtrr. Rabbinden ikramdr o... imdi hazr bu hale girmiken, isterseniz bir tesbih La ilahe illallah diyelim, sessizce. Diyelim ki; ey Allahm, ben senin dncenin lmullahtaki suretiyim, ilahlm ilan etmiyorum. lahln ilan eden BENe La ilahe diyorum. La ilahe derken La ilaheyi o BENe syleyelim ve llallah diyerek lla Allah ortaya koymaya alalm Buyurun: La ilaheee illallaaah, La ilaheee illallaaaah, La ilaheee illallaaaah.... La ilahe illallah Muhammedn Rasulullah, Allahmme ente maksudiy ve rzake matlubiy. Bu tr sohbetlerin olduu yerlere su koyarlar, bilirsiniz deil mi? O suyun bu enerjiden nasibini almas ve nemli bir forma girmesi beklenir. Peki, hi tersini dndnz m; ya yanl yerlerdeki sular? Hacdan yeni gelmi arkadalarmz var, bu vesileyle sylemi olalm; aslnda Hacdan gelenlere ok bakmak lazm! Veys El Karaniyle ilgili bir hadis var zannediyorum; greni grmek, grdn grmek gibidir diye. Onun gibi, Kbeyi grenleri grmek de Kbeyi grmek gibidir, inaAllah. Kelime-i Tevhidi ve Kader Mevzuunu anlamak zere ayet ve hadisleri OKUmaya devam ediyoruz. Hadisleri dinlerken, okurken mmkn olduunca hayallemeye aln, hayalleyin. Buna alrsanz bir anda ok gerek fotoraflarla karlaabilirsiniz! Hazreti Ali radyallahu anh yle anlatt: Biz bir defasnda Bakil Garkad Mezarlnda bir cenazede bulunduk. Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem yanmza gelip oturdu, biz de etrafna oturduk. Rasulullahn beraberinde bir asa vard. Rasulullah ban edi ve dnceli bir halde elindeki asa ile yere vurup drttrmeye izgiler ve izler meydana getirmeye balad. Sonra sizden hibir kii veya yaratlm hibir nefs mstesna olmamak zere Allah muhakkak cennetteki ve cehennemdeki yerini yazmtr. Ve herkesin aki veya said olduu muhakkak yazlmtr buyurdu. Bunun zerine sahabelerden bir kimse yle sordu: Ya Rasulallah, yleyse biz ameli terk edip yazmz zerine kalalm m? Rasulullah yle buyurdu: Said olan kimse saadet ehlinin ameline ulaacaktr, aki olan kimse de ekavet ehlinin ameline ulaacaktr. Sizler

Sen Tanr msn?

207

amel edip aln, nk herkese kolaylatrlmtr. Said olan saadet ehlinin ameline kolaylatrlr, aki olan da ekavet ehlinin ameline kolaylatrlr. Sonra Rasulullah u ayetleri okudu: Bundan sonra kim verir ve saknrsa, o en gzeli de tasdik ederse biz de onu en kolaya hazrlarz. Ama kim cimrilik eder, kendisini mstani grr; en gzel olan yok sayarsa biz de onu en g olan iin hazrlayacaz. Hadisi inceleyelim. Sahabelerin kafalar kart ve soru soruyorlar, kafalar karmasa byle bir soru sorarlar m? Demek ki Rasulullah, onlara normal hayatlarnda olmayan, o gne kadar almadklar bir ey sunuyor, o yzden kafalar karyor ve soruyorlar; peki, biz imdi ne yapacaz? Nasl inanalm? demiyorlar! Rasulullah; yle inanacaksnz; said saiddir, aki akidir dedi, inandlar! Peki, yleyse ne yapacaz; saidsek saidliimizi, akiysek akiliimizi mi bekleyelim? diye soruyorlar. Byle sorduklarnda Rasulullah onlara; sizin aklnz var, iyi ve kt de belli, artk bundan sonra yle yapn diyemez miydi? yle demiyor! Ancak rastladm baz yazlarda hadisin sadece son ksm alnp sanki Rasulullah yle demi gibi bir mana oluturulmaya alldn grdm. Hadisin tamamna baktmz zaman; Rasulullah imanla ilgili bir aklama yapyor. O aklamadan sonra sahabiler bir soru sormasa imanla ilgili o aklamayla kalacak. Ama kafalar karnca, hemen yleyse biz ne yapacaz, nasl davranalm? diyorlar. Nasl inanacak?larna ilikin olarak Efendimizin onlara anlatt, nsan 30 uygun baktr: Said saiddir, aki akidir. Onlara, yle davrann derken nerdii davran nsan 29a uygun baktr! Bunu fark ettiniz mi? yle inann diye yapt aklamadan sonra sahabelerin kafas karyor, nk bu imana gre nasl davranacaklarn aryorlar ve yleyse biz ne yapalm? diyorlar. Efendimiz de; aln, yapn, koturun diyor! Aklad imana ynelik davran biiminin nasl olmas gerektiini sylyor, ama bu, allan beeri dnce tarzna hi uymuyor. Beeri dnce tarzna gre baktnzda tezat oluyor! Neden? Dikkat edin, tezat iki ey arasnda olur ve ikilikle baktnz zaman gzkr. kilikle baktnz zaman 29 ve 30 elikilidir. Bir Allah var, bir de BEN varm diye bakan; Allah da bir yle bir byle sylyor, ben ne yapacam? diye aran bir gafil var! O ikiliin rn olarak tezat var! zah edebiliyor muyum? in aslnda ikilik var m? Yok! in aslnda ikilik olmaynca tezat olabilir mi? Hayr, ikilik de, tezat ta yok! Hayata bakta, hayatn grnnde, hayat yanl yorumlamadan kaynaklanan bir tezat var! in aslnda ikilik yok ki! in asln nasl fark edersin: La ilaheyi anlayarak! La ilahe deyip grnty yok ettiinde bakarsn ki lla Allah! nsan 29 ve

208

Ylmaz DNDAR

nsan 30a illaAllah gzyle baktnda zaten tekdir; Odur: lla Allah! nsan yok ki! nsan, Allah gibi bakamad, Allah gibi syleyemedii, Allah gibi rnek koyamad, her eye insan gzyle bakt iin 29 ve 30 eliki gibi gzkr. Niye? Hala bir tanr var, tanrln ilan etmi biri var; sen varsn! O tanr bu iki ayeti okuyor, inceliyor, nsan 29u kendine alyor, nsan 30u Allaha veriyor, sonra da tezat oldu diyor. Aslnda, tezat oluyor diyen yap yok! Bu yzden 29 da 30 ayn varln. Herhangi bir iinizi nsan Suresi 29. ayete gre planladnz, yani bir tercihte, bir dilekte bulundunuz, artk nsan 30 devrededir. Siz hala nsan 29a gre yorum yaparsanz, artk o hata olur! Bir klasik rnek verelim. Bir renci snava hazrlanyor. Hazrlanrken kendisi bir fiil uydurupta; nasibimizde varsa bu i olur, bu kadar kitaba gerek yok derse nsan 30a gre bir fiil uydurmu olur. Halbuki nsan 29a gre davranp snav iin gerekli tedbirleri almas gerekiyor! Hele de inanan biriyse en st seviyede tedbir almas gerekiyor. nanann bir boluk ve ihmal brakmamas lazm! Niye? nk mracaat ettii eyler, Allahn yaratt sebepler. Sebepleri nemseyip onlara mracaat etmesi lazm! Sebepler birer fiili duadr, duann fiili ksmdr. Var olan sebeplere mracaat dua etmek gibidir. Snavna girdi kt, snav da ok iyi geti. Eer, ben iyi altm, snav hallettim derse, o zaman da inanaca bir hkm oluturdu demektir. Bu bir hkm, hkm verip ii kendisinin hallettiine dair bir iman oluturdu. Doru iman nsan 30a uygun olmaldr. Bu yzden halimizi doru imana gre deklare etmek gerekiyor! O zaman bu baary nasl ifade ederiz? Bu durumda sylenmesi gerekeni ayetle reniyoruz; ma tevfiki illa Billahi. Buna eer okluk sistemine gre meal verecek olursak; baar bana ait deildir, baar Allahndr deriz. okluk sistemini kaldrrsak; baaran yok lla Allah. Ayn rnei yle de devam ettirelim: Allah muhafaza etsin, snav olumsuz geti diyelim. Geri hayrlysa sonu yle de gzeldir, ama insanlar kendilerine gre olumsuz sonular sevmez ya, o zaman da; bu kadar altk, gayret ettik, olur mu byle ey, byle olmamas lazm der, yine hkm verirse, yapt yine nsan 30a uymaz! Ne yapt? nsan 29a yani davran biimine uygun bir iman uydurdu! Bu da yanltr! Demek ki, herhangi bir ii yaparken mmkn olduunca sebeplere mracaat ederek stn bir gayretle yapmak, ama sonucu eletirmemek ok nemlidir. nk sonu noktasnda, artk olmu bitmi iin eletirilmesi Allahn emrine kar fikir retmek demektir. O kadar nemli ve beeri sistemle izah edilemeyecek bir sr ieriyor ki! Sizin Rab gcnzle gerekeni yapmanz, ama sonuta onlarn, yaptklarnzn tmnn Allahn emri olduunu idrak etmeniz gerekiyor! Biraz anlalyor mu?

Sen Tanr msn?

209

Bu konular konuunca, insanlarn duas etkilenebiliyor, imdi nasl dua edeceiz acaba? diyorlar. Evet, insann bulunduu hal onun dua cmlelerini ok etkiler! Bunu izahta hep ok zorlanyorum, eer merhamet kelimesini, merhamet kelimesinin ieriini fark edebilsek, onun yerine koyabileceimiz bir dua yoktur! Konu ne olursa olsun; Allahm bana merhamet et ve beni bala... Bunun yerine koyabilecein bir kelime yok! Allah merhamet diledii zaman, o kii iin Allah anlama, tanma ve Onun raz olaca halleri ortaya koyma yolunda ona bir ey gelecek demektir! O gelecek olan kendi bilemeyebilir, tarif de edemeyebilir, ama Allah bilir. Dolaysyla, nemli olan Allahn merhametiyle karlamak, Allahn merhametle muamele etmesi! - Duann detayl olmas konsantrasyonu artryor, diye okuyoruz? Detayl olmas, listenin uzun olmas manasna m gelir? Kii yle istiyorsa o da olur. Ama Merhameti detaylandrrsn, bir kere syleyeceine yz kere sylersin, o da konsantrasyonunu artrr. Tabi bu i sana bal ve bunlar tarifle olmaz. Bir gn bir hal gelir ha, o merhamet, merhamet, dedikleri buymu dersin, yaparsn. Tarifle olacak eyler deil, byle tarif edilmiti byle yapaym diyeceiniz eyler deil, bildiin gibi yap. Ama bil ki, sen eer tanr BENiyle, kendini ilah ilan eden BENle deil de dier BENle yapyorsan, fark etmez, nasl dua yaparsan yap, neticede o gzel davran, seni Allahtan merhamet isteyen hale gtrecektir. Ama tanrysan zaten merhamet istemezsin, kendince sen bir eylere, birilerine merhamet edersin! Kii kendisini mutmain klmak iin merhamet kelimesinin manas altnda eitli detaylarda dua yapabilir, byle dua yapmaktan ekinmeyin. Ama neye dikkat etmek gerekiyor? Duada mmkn olduunca dikkat edilecek husus hep udur: Dua ederken isteyen kim, BEN diyen kim? Eer o ilahln ilan etmi BENse ve bir st mertebeden, st tanrdan sipariteyse bu yanl! Ama nsan Suresi 30. ayetin bilinciyle ve hanif olarak yneliyorsa bu BEN farkldr. lahln ilan etmemi olarak onun Allahm BEN Senin dncenin suretiyim ve beni dnene yneldim ve istiyorum diyerek, Allahtan kendisi iin nasl dnlmesini istedii tm talepler bir dua biimidir ve kiiyi daha mutmain klabilir. Halbuki fark edebilse merhamet kelimesi yaplabilecek tm dualar; bildii bilmedii, grd grmedii tm dualar ierir. Merhamet kelimesinin mekn boyutu da zaman boyutu da yoktur, hepsini ierir. Diyelim bir snava hazrlanyorsunuz, Allahm bana merhamet et diyorsunuz, gereini ierir. Eer snav iin alman gerekiyorsa, Rabbim yeterince alma gc verir. Bu snav baarman hayrlysa ve ne gerekiyorsa

210

Ylmaz DNDAR

hepsi onun iindedir, onlar tek tek listelemen gerekmiyor. Allahm beni bala dediin zaman, yle bir rol istiyorsun ki; snavm hayrl olsun, sonucu hayrl olacak bir rol ver diyorsun. Allahm bana merhamet et ve beni bala duas hepsini hereyi ierir, fark edebilsek... Ama detayl bir dua yapmak istediiniz zaman da ekinmeyin. nk duay detaylandrmak bazen insana ibadet hissi, zikrullah hissi verir. Ancak, byle bir dua yapmak istediiniz zaman dua eden BEN, ilahln ilan eden BEN olmamaldr! Dua edenin ilahln ilan eden BEN olduunu duada nasl fark edersiniz? Bu BEN dualarnda ayrcalk ister, onun duasnda kin vardr, beddua vardr, nefret vardr. Anlarsnz ki dua eden tanrdr; birisi iin kinle, fkeyle bir ey istiyor, gc yetmedii iin! Kendi gc yetse gidip tokatlayacak, ama gc yetmiyor, yapamyor. st mertebeye diyor ki; benim yerime sen yap, senden istiyorum. Bu dua tarz tehlikelidir, nk o tanrnn dua biimidir. Kabul olur mu? Olur! Kiinin dua etmesi ve duasnn da yerine geliyor olmas onun cennete gideceinin ireti deildir ki! Unutmamak lazm; bu dnya tanrlarn cennetidir, dolaysyla duas kabul olabilir! Cennetinde yayor nk, dnya tanrlarn cenneti! Duasnn kabul olmas, ne istiyorsa oluyor, demek ki cennetlik adam manasna gelmez, yle dnmek doru da olmaz! Uramz tek ey bu; tanry fark etmek, hayatn iinde onu yakalamak! imdi o tanrlkla ilgili basit bir rnek verelim. Bu basit rnei detaylandrd zaman, insan o mantkla birok eyi o sorgu listesine alabilir. Bir kii san tarayarak cehenneme gidebilir mi? Gidebilir! Veya san tarayarak sa tarama ameliyle cennete gidebilir mi? Evet! kisi de ayn amel oysa!? Ama birisi tanrnn sa ve yaplan i tanrnn san gzelletirmek! O, tanrya n katacak, o tanrya itibar katacak bir i yapyor; tanrsn gzelletiriyor! Dieri Halifetullah gzel klmak. kisi birbirinden tamamen farkl! Bir Halifetullahn bu dnyada nasl gezeceini tesbit edip ona uygun bir biim oluturmak baka bir ey, tanry bu dnyada nasl dolatracan belirlemek baka bir ey! Hele bir sa grsnler bakaym, insanlar bir sa grsn diye mi yapyorsun; bak bu tanr! Ama Halifetullah dzgn olmal, o baka bir ey... Ayn hareket; ama birisi cehennemlik, dieri cennetlik amel. Neden? nk tanrlar giremez! Bu sa tanrnn, tanrlar giremez diyecekler! La ilahe illallah bu tanry mahveden bir zikirdir! imdi bir kez daha La ilahe illallah zikri yapacaz. Ayn duygu ve dncelerle yapyoruz, ama yle: Btn konsantrasyonumuzu iki kamzn ortasna getiriyoruz; sanki biz oradayz! Tefekkrnzle, ayak parmaklarnzn en ucundan balayp tm kannz, tm hcrelerinizi toplayp, hepsini sanki oraya getiriyor-

Sen Tanr msn?

211

sunuz, getirmeye alyorsunuz; her ey iki kanzn arasnda! Bu tefekkrle La ilahe illallah diyorsunuz. Bunu azmz kapal, dilimiz damamza yapk olarak diyoruz, sanki buras sylyor; konuan, gren, yaayan yer buras! Asl konuan, greni, yaayan iki kanzn ortasnn hemen st gibi farz edin ve La ilahe illallah Kelime-i Tevhidiyle oradan bir ey kacakm gibi dnn. Siz byle tm enerjinizi ekip getirdiniz, getirdiniz, getirdiniz buraya topladnz, imdi tm vcudunuz ve enerjiniz sanki buradan fkracak gibi hissedin. Oradan bir k/nur fkracak gibi tahayyl edin. La ilahe illallah hakikatin iki kanzn arasndan fkracan dnerek syleyin. Bu sylediimi salt ikame ederken de yapabilirsiniz. Salt ikame ederken vcudunuz salt hareketlerini yapyor, ama Ana Merkez buras gibi bir tefekkrle yapn. Salt ikame eden ana merkez bu ksm gibi! ki kanzn ortasnn hafif yukars. Burada kk bir para gibi bir daire dnn, salt oradan ynettiinizi hissedin, tm salt hakikatinin oradan fkracan hayal edin ve secdede onu daha youn yaamaya aln. imdi bir tur daha, ama bu tefekkrle La ilahee illallaaah... zikri yapalm inaAllah. Salvat ok nemli bir duadr. nemli dualardan birisi de salvat getirmektir biliyorsunuz, bir tur da salvat yapalm. Salvatmzda, hayatta yaptmz bir eyi yapmaya, yle dnmeye alalm: Bize ok iyilii dokunmu biriyle karlatmz zaman onun o iyiliini hatrlar ve ona bir anda ok candan bakar, hayr duasnda bulunuruz, ona duac oluruz. Bir vesileyle o iyilii hatrlatr Allah senden raz olsun deriz ve bunu ok gnlden deriz. Mesela birimizin ok nemli bir operasyon geirdiini dnelim. Operasyondan sonra ona u doktor olmasayd seni kurtaramazdk dediler. O artk; bu doktor bana yeniden hayat verdi, yeniden can verdi diye dnr. Hi tanmad o doktora ok dua eder, hi tanmad o doktor zalim bile olsa, yanl biri, kt huylar olan biri bile olsa onu grd zaman Allah senden raz olsun der, candan syler onu. imdi dnn: Hi, hi bu sylediklerimiz kadar nemi yok mu Rasulullahn? Onu bu kadar bile nemseyip dnmeyelim mi? Hi tanmadmz birisine yaptmz dua kadar da m nem vermeyelim? Eer sonsuz hayatnz dnrseniz, o sonsuz hayatnz ierisinde... Ahh! nann sizi grdm gibi tanrlar grdkten sonra, size sylediim o tanrlar bu kadar net grdkten sonra, hele de ya ben bu tanrlar tanmadan gitseydim? diye dnnce dm kopuyor! Ya ben bu tanrlar bilmeseydim ve bir tanr olarak kalsaydm? dm kopuyor!!! Bana sonsuz hayatmla ilgili bu hakikatleri reten Rasulm hi mi nem-

212

Ylmaz DNDAR

semem? Onu nasl nemsemez insan? Byle dndnz zaman, ite o zaman salvat nasl nemli bir duaya dnyor! Bu ekilde dnp de Allahmme; Allahmm diyorsunuz... Cierden, Allahmm diyen bir Allahmme... Allahmm, O Rasulne SALT eyle, Allahm Ona iyilik ver: Cezallahu anna seyyidena Muhammeden ma Huve ehlh; Allahm Onu layk olduu ekilde mkfatlandr, Onu layk olduu ekilde cezalandr. Ceza kelimesinin anlam Trkedeki gibi deil, neye layksa onu ver demektir. Ama o nedir? Ma Hve ehlh; onu ben bilmem anlayamam, kavrayamam. Sen Ona [neyse deeri!] onu ver Allahm diye yakaran halle bir salvat. imdi birlikte Allahmme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala li seyyidina Muhammed diyerek bir tesbih salvat okuyacaz. Ama zamannz olduunda Allahmme salli-barik iyidir, saltlarda okuduumuz o ikiz salvat [salli-barik salvatlarn] yaparsanz iyi olur. imdi Allahmme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed derken hep beraber yle dnelim: Ey Allahm, o Rasuln tanmasaydm ne olurdu benim halim? Bana merhamet etmisin, Onu biliyorum, tanyorum, o yolda gayretteyim. Bunun sevinciyle de; Allahm ite O Rasule salt eyle, selam eyle, iyilik ver... Bu hisle, bu manada bir dua/salvat yapalm, buyurun; Allahmmee, Allahmme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala li seyyidina Muhammed..... Allahmme salli ala Muhammedin ve ala li Muhammed, kema salleyte ala brahime ve ala li brahim, inneke Hamiydn Meciyd. Allahmme barik ala Muhammedin ve ala li Muhammed; kema barekte ala brahime ve ala li brahim, inneKE Hamiydn Meciyd. Tabi Efendimizi doru anlayabilmemize vesile olanlar da ayn ekilde duayla anmak ok nemlidir, gzel olur inaAllah. Tvbe ve teslimiyet duamz yapp bitireceiz ama ondan nce bir tur da hls okuyalm m? hls okurken de hzlca yle dnebilir ve bir tefekkr zikrullah yapm oluruz: Kul HUv Allahu Ehad, Allahus Samed ksmn okurken, o cmleyi, o manay duyan gibi dnn kendinizi. Size Allah Ehaddr Sameddir dendi ve siz henz bu kesret lemine gelmeden bu gerei duydunuz, bildiniz; Allah Ehaddr Sameddir! Ehad ve Samedden gelirken bildiiniz bu; Allah Ehaddr Sameddir! Lem yelid ve lem yled derken artk kesret lemindesiniz, dnyadasnz, burada doma ve dorulma var. Daha nceki bilginiz nedeniyle hemen Lem yelid ve lem yled dediniz! Yani Allah bunlardan mstanidir, beridir; domamtr, dorulma-

Sen Tanr msn?

213

mtr diyorsunuz. Dnyaya baktnz, doma ve dorulma var, lem yelid ve lem yled diyerek Allah Sbhan yaptnz. Ve tanma almalarna baladnz. Bu almalar srasnda bir gerei tesbit ettiniz, okluk leminde yaarken almalarnzla bu gerei tesbit ettiniz: Ve lem yekn leHU kfven ehad. Tesbitiniz artk bu, bu geree ulatnz. Ehad ve Samedden o bilgiyle geldiniz, kendinizi okluk leminde bulur bulmaz; Lem yelid ve lem yled diyerek bir itirafta bulundunuz; Allah Sbhanallahtr dediniz. Ve hakikat iin almaya baladnz, altnz, sonunda tesbit ettiniz ki; ve lem yekn leHU kfven ehad. Yani tekrar Ehada ulatnz. Ehaddan geldiniz, tesbitinizle Ehada gittiniz: hls Suresi byle bir dng aslnda; tm hayat, hayatn tmn ieren byle bir dngdr O! hls Suresini okurken bunu ok hzlca dnebiliriz, bylece bir Tefekkr Zikrullah da yapm oluruz inaAllah. Balarken okuyacamz euz besmele yeterli olur, her hls iin Bismillahir Rahmanir Rahim demeniz gerekmez, pe pee okuyabilirsiniz. Buyurun; Euzbillahi mine eytanir racim, Bismillahir Rahmanir Rahim. Kul HUv Allahu Ehad, Allahus Samed, Lem yelid ve lem yled, Ve lem yekun leHU kfven ehad.... Duamz yapp tamamlayalm: Euzbillahi mine eytanir racim, Bismillahir Rahmanir Rahim. Kul HUv Allahu Ehad, Allahus Samed, Lem yelid ve lem yled, Ve lem yekun leHU kfven ehad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kul HUv Allahu Ehad, Allahus Samed, Lem yelid ve lem yled, Ve lem yekun leHU kfven ehad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kul HUv Allahu Ehad, Allahus Samed, Lem yelid ve lem yled, Ve lem yekun leHU kfven ehad. Sadakallahul azim. Sbhane Rabbike Rabbil Izzeti amma yasifun ve Selamn alel Mrseliyn, velHamd Lillahi Rabbil alemiyn. min. Allahm; ncelikle Rasulullah, Nebiullah, Habibullah, Keremullh Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalat vesselamn Gzel, Temiz, Latif Ruh-u erifleri iin ve Onun muhterem eleri ve yavrularnn ruhlar iin, Allahm, gelmi olan tm Nebi ve Rasul Efendilerimizin ruhlar iin,

214

Ylmaz DNDAR

Allahm, Halife Efendilerimiz; Hazreti Ebubekr, Hazreti mer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radyallahu anhumun ruhlar ve onlarn eleri ve yavrularnn ruhlar iin, Allahm Sahabe Efendilerimizin ruhlar ve onlarn eleri ve yavrularnn ruhlar iin, Ey Allahm indinde makbul kullarnn ruhlar iin; Ve yalnzca Senin rzan umarak bir araya gelen bizlerin senin rahmetine kavumu olan yaknlarnn ruhlar iin, Ve Allahm rahmetine kavuan btn mslman mmin din kardelerimizin ruhlar iin; Allahm, onlarn gnahlarn balayver, onlara merhametinle muamele ediver, onlarn azaplarn yok eyleyiver, onlarn meknlarn cennet eyle ya Rabbi. Ey Allahm, mslman mmin din kardelerimizin hastalarna acil ifa, borlularna acil eda, dertlilerine acil deva, yolcularna acil selamet hayrlsyla, ltfunla, kolaylkla nasib eyleyiver ya Rabbi. Ey Allahm, mslman mmin din kardelerimize salk, shhat, afiyet lutfeyleyiver ya Rabbi, Allahm, bizlere, ailelerimize, yavrularmza, inanan din kardelerimize merhametle muamele ediver, bizlere merhamet ediver, bizleri balayver ya Rabbi, Ve Allahm, yalnzca RIZAN iin El-FATHA.

30 Safer 1429 / 04 Mays 2008

hls Suresi tm hayat ieren bir dairedir Allahn, Kendisini bizzat kendisinin tarifi Hayat [var olan ey] lla Allah Esas hayat, esasnda hayat nedir? Kfirun kime okunur? G ve ate birliktelii Cehennem ateini krkleyen istek A Takdim Formuna nasl giriliyor? hls Hayat Dngsnn olmazsa olmaz Benim gcm var diyenin iddias A Takdim Formunun sevmedii ey Nefs-i Levvameyi balatan mekanizma A Takdim Formu yoksa, B Takdimi B Takdim Formunun antrenman Rahatszlk, karar, hedef ls Hmanist tanr retimleri Yz bin kat artan bir enerjiyle idrak alm Hakk ve Sabr: Ama nce Hakk sonra Sabr! B Takdim Formunun Efendisi: Rasulullah ahidlik hcrelerini aan, altran kanun Sohbet; en tesirli yntem; Rasulullah yntemi nna lillahi ve inna ileyhi raciun teslimiyeti hls Hayat Dngsne girmek Ktlk nedir ve nasl yok edilir? Dnya hayatnn meru ve gayrimeru hali Afiyet olsun: O ey cennetinize vesile olsun Bunu renmemiz gerekiyor: Hayet

216

Ylmaz DNDAR

Bugn farkl bir bakla, nceki anlatm bir basamak ilerletip tasavvuf literatrne uygun bir yere tayacaz. Belki ileride, bu anlatacamz da daha da ileri tasavvuf literatrne tayacaz. Baz mbarek arkadalarmz tefekkr emalarn zetleyebilir miyiz? demilerdi, onlarn dncelerinin bir bildii vardr inaAllah diye dnp, gelitirerek bir zet yapalm.

Tefekkr emas 2den

Bakn bir daire var, bu daire hls Suresinin dairesi, o hls Suresi! hls Suresini byle bir daire olarak hi grmediniz! hls Suresini byle grmek, saltlarda okurken ve zikrederken, size onun tefekkrn daha kolaylam ve yeni almlar yapyor hale getirebilir. Neden hls Suresini ele alyoruz? Kuran- Kerimde Allah kendini iki ekilde anlatr: Birisi bizim bildiimiz yollardan, bu dnyada bildiimiz misallerle anlatmdr. Bir de dorudan kendisi kendini tarif eder. Kendini bizzat kendisinin tarif ettii sure hls Suresidir. KuL HUvAllahu Ehad, Allahus Samed, Lem yelid ve lem yled ve lem yekn leHU kfven ehad. hls sure olarak okuyabileceiniz gibi, [bandaki kul; de ksmn sylemeden] bir tefekkr zikri gibi de okuyabilirsiniz; HUvAllahu Ehad... Onu, Kuran- Kerimin bir suresi olarak okuyacanz zaman Ez Billahi mine eytanir racim, KuL HUvAllahu Ehad, Allahus Samed, lem yelid ve lem yled ve lem yekn leHU kfven ehad diyerek veya Euzden sonra Besmele ekleyerek de okuyabilirsiniz. Biraz nce yal-

Sen Tanr msn?

217

nzca Ez ile okudum. Neden? nk Kuran okumaya balarken, Kuran okurken Ez gerekir. art olan odur, Besmele deil. Ama Besmeleyi ekleyerek okumann da farkl bir manas ve alm vardr. Ez Billahi mine eytanir racim, Bismillahir Rahmnir Rahiym; KuL HUvAllahu Ehad, Allahus Samed, Lem yelid ve lem yled ve lem yekn leHU kfven ehad. hls Suresi bir dairedir, bir dngdr! Bu daireyi anlatan ayet kul ile balyor, de diyor. Demek ki, surenin banda bir tavsiye var; bir ey yap, yle de diyor. rnein size, sabah kalknca yere defa dokun diye bir tavsiye yaplsa, siz de sabah kalknca defa yere dokun, sabah kalknca defa yere dokun diye bunu sylyor olsanz ne manas olur? Kuran ayetlerini yalnzca okumak bile bilemeyeceimiz sevaplar ve etkiler oluturur, bu tamam, buna imanmz tam elhamdlillah. O haliyle okumak da gzel, yle okumann da bir alm, bir enerjisi olduuna inanyorum. Ama orada bize bir neri de var; bir ey yap, yle syle diyor, sabah kalknca yere defa dokun diyor, bir de onu yapmak lazm deil mi? Belki de esas onu yapmamz iin sylenmi olabilir mi? Sabah kalknca defa yere dokunalm diyedir belki de? Onu yapmadan sadece okumak da bir fayda getirir, nk bu bir ayet, bir sure! Ama yalnzca okumakla kalrsan, bu hal seni yaarken yapman gerekenden, esas yapman gerekenden perdeli ve uzak tutarsa?! hls Suresine dikkat ediniz, kul yani de diyor. Eer yalnzca okumamz isteniyor olsayd, orada kul diye bir tavsiye olmayabilirdi. Oysa surede bize; yle de! diyor. Peki, hi yapyor muyuz onu? Biz hls Suresini yalnzca okuyoruz! Yani az nceki rnee benzetirsek, yere kere dokun diyoruz, ama yere hi dokunmuyoruz! Oysa orada sylenileni de yapmak gerekir, deil mi? Esas ama belki de o! Sure byle balyor: Kul; de, yle de! Bunu kime diyeceksin? Hatrlayacaksnz, konuyu hep buraya getirmeye alyoruz; bir ey syleyecein zaman, bir iaret yapacan zaman birisini arama, kendin yetersin, sen yetersin, kendine syle! rnein Kafirunu okumak iin birini arama! Kafirunu okumak iin sen kendin yetersin, Kafirunu kendine oku. Bu nemli! Kfirunda direk kfir diyoruz, kfir dendii zaman bu ar geliyor insana. Kfir kelimesi gerekten de ok ar, insan kendine konduramyor, hemen tepki veriyor; ben kfir miyim ki kendime okuyaym? Peki, kfir ne demektir? Kfir, rtendir; bir eyi, gerei rtendir! yleyse gerei rten bir yapn varsa o yapya onu okuman gerekir. Yani o bir ilasa, sende de bir eyi rten bir hastalk varsa, demek ki o ila sana lazm, Kfirun sana lazm!

218

Ylmaz DNDAR

slamiyette nerilen eylerin hepsi, rnein slamn Be art kiinin tanrlktan kurtulup Allah tanmas iindir. Onlara byle baknca i ok deiir. Bilirsiniz, Hac ve Umrede Kbenin yannda ikame edilen iki rektlk saltlarda srekli Kafirun-hls okunur. Kafirunun ne kadar nemli olduunu buradan fark edebiliriz. Yakalanmas gereken gerei fark etmek iin, sizi gerek hayattan uzak tutan sizdeki rtcye o saltlarn ilk rekatnda Kafirun okur onu etkisizletirirsiniz, ikinci rektnda hls okur hls yaantsna girersiniz! Sende hls yaantsn rten kfir yana Kfirun okuyup onu yok ediyorsun, sonra hls okuyor o yaantnn ierisine giriyorsun. Bu ii yaptn bir laboratuvardr Kbe! O yaantya girmek nedir, bahsedeceiz. hls Suresinde Allah kendisini kendisi tarif ediyor dedik. Bylece biz, o tariften Allahn nasl anlalmas gerektiini anlyoruz. Bunu Ayet-el Krsi gibi ayetlerdeki tariflerden de anlyoruz ama, oralarda daha ok Allahn bizim gibi olmadn anlyoruz! rnein Ayet-el Krside; la tehuzuhu sinetn ve la nevm; ne uyur ne uyuklar geer. imdi uykunun Allah tarifiyle ne ilikisi var, uyku bizimle ilgili bir ey. Demek ki, bu tarifler, yle bir eyin Onda olmadn anlamamz iin! Ama hls Suresindeki tarif, bizzat kendisini kendisinin tarifidir! Kendisini bizzat kendisinin tarifi neden nemlidir? La ilahe illallah mesajn anlamak iin! La ilahe; yok! Ne var? lla Allah! Hatta var kelimesini de kullanmyoruz; illa Allah, baka bir ey yok! Demek ki, hayat [yani var olan ey] illa Allah! Var olan ey illa Allah! Bu idrakla, var olana hayat diye, yaadmz bir dng diye bakarsak, o illa Allah! Yaadn hayat dngs illa Allahsa, o dngy tarif etsen nasl tarif edersin? Yaanlan hayat dngs illa Allah ise, o dngy hls Suresiyle tarif edebiliriz. te byle dnene, byle inanana hls Suresi seslenir: Syle/de, o hayata yle de: HUvAllahu Ehad, AllahusSamed, Lem yelid ve lem yled, ve lem yekn lehu kfven ehad. Yaadn hayat yle tarif et, ona de/Kul: HUvAllahu Ehad, AllahusSamed, Lem yelid ve lem yled, ve lem yekn lehu kfven ehad. Demek ki hayat dngsnn tarifi bu! Bu tarif hls Suresi iin farkl bir bak asdr! Bir daire gibi izdiimiz bu dng bizim hayat dngmz olup, hayat dngmzn hls Suresiyle tarifidir! Bu tanmlarda iyice hemfikir olduktan sonra ileride baz detaylar konuacaz inaAllah. O zaman konuacamz detaylardan birisi Ama halidir. Ama halini kimse izmemitir, biz de anlatabilmek sadedinde iziyoruz. Ama Halini size imdilik bir benzetmeyle anlataym: Fotoraf makinasnn flan dnn. Bir fotoraf makinam var, onun da fla var. Resim ekmedii zaman

Sen Tanr msn?

219

fla kapaldr deil mi? Flan normal hali odur! Bir resim ekerken yandsnd; esas haline dnd; Amada! Bir resim ekmeyi dnd; yandsnd; Amada! Bakn fotoraf makinesi/fla da kendine gre Amada. nk yle yayor! Dnd, resim ekeyim dedi, yandsnd Amada! Fark ettiniz mi? Allah Amada: Evreni diledi/dnd: Amada! Dnd [o oldu] Amada. Efendimizin Ama tanm zerine, Hazreti Ali radyallahu anh diyor ya: Elan yle, zaten yle, Onun hayat o; Amada! Altnda ve stnde hava olmayan Amada. Kendine gre bir an dnd, bir sistem alt, bitti. Ama o ann iinde bize gre bir dng, bir evren, bir hayat, bir bekleyi, bir lm, kabir, kyamet, cennet, cehennem, bir sr ey var, bize gre! Bu sreler ve kavramlar, o an ekilen o tek kare resmin iinde, o resme gre! Bu daire, bu ekil bize gre olan sreci gsteriyor: HU Allahu Ehad, Allahs Samed ksmnda henz insan yok. Srecin o ksmna taklp kalmayn, EhadusSamedi imdilik hzl geeceiz. Biz HUvAllahu Ehad, AllahsSamedi imdi hzlca geiyoruz. Ve Lem yelid ve lem yled noktasndayz: Bu noktadan itibaren yaratlanlar var, insan var! nsan var olunca Yaradan iin bir ey sylemesi gerekiyor ve lem yelid ve lem yled; dourmam ve dorulmamtr diye bir tespitte bulunuyor. Bir tespit varsa, onu tespit eden birileri vardr! te buras birilerinin olduu yerdir, burada Yaradann tarif eden birileri var! Tarif ediyor; lem yelid ve lem yled; bizim gibi deil, dourmam, dorulmamtr! diyor. Bu varlk, daha sonra almalaryla [Biiznillah] ulat bir noktada dourmamtr dourulmamtr idrakn, tespitini geip Ehad ismini anlama yolunda ilerliyor. Nihayet bir eyi tespit ediyor diyor ki; Ve lem yekn lehu kfven ehad. Yani geldii geree tekrar ulam, dnm oluyor. Bu dngy baaralm inaAllah! Amadan itibaren grlen bu aamalar hep birer drak Noktasdr! B0dan itibaren ki sreler Hayat Noktalardr! Mesela, srekli B Takdiminde olan lem yelid ve lem yled idrak noktasndadr, Nefs-i Mutmainnedir. Bu kii Mutediller snfndadr. Mukarrebuna, [nclere] doru ilerliyorsa, oraya doru ilerleyen ksma gelmise belki Nefs-i Radiye dediimiz noktadadr. Daha ilerlerse, Takdimin bitip ve lem yekn leHU kfven ehadn balad noktadan itibaren Nefs-i Mardiyedir. Belki onun da ilerisi NefsSafiyedir. Bunlar birer idrak noktasdr. Nefs mertebeleri dediimiz noktalar, kavramlar hayatta yaarkenki idrak noktalardr.

220

Ylmaz DNDAR

Tefekkr emas 2

hls Suresinin dngs esas dngdr, esas hayat budur! Peki, fark etmemiz gereken nedir, neden bu dngy anlamaya alyoruz? O kadar nemli bir ey ki o, bu dngyle fark etmeye altmz ey o kadar nemli ki... Defalarca syledim, ama imdi farkl bir ekilde sylemeye alacam bu ey o kadar nemli ki! Eer bu nemli ey; idrakta hemen alyorsa, onu hzla deerlendirmek lazm. drakta hemen alamyorsa onun almas iin ok dua etmek, almasn istemek, hem de ok istemek lazm! nce onun bir almas lazm; u B Noktas idraknn kiide almas lazm! nk bu noktadan itibaren varlklar var, insan var! Ve bu noktadan itibaren; birisi madubi aleyhim veladdalliyn ynnde, dieri de srat elleziyne enamte aleyhim ynnde lem yelid velem yled istikametinde ilerleyen iki yaant var. Bu iki yaant da BENL YAANTIdr, ikisinde de BEN diyen bir takdim vardr! zellikle tasavvufla ilgilenenler, genellikle BENL YAANTIy kt grrlerse, yalnzca A Takdimi BENi var sanrlarsa, hep bir kmazn ve ikilemin iinde kalrlar; tasavvufun ykn yklenirler, onu yaayamaz ve uygulayamazlar! Hep uygulayan birileri var, biz de uygulama yolundayz

Sen Tanr msn?

221

reniyoruz gibi bir dnceyle geer hayatlar! nk manzarann yarsn gryorlar. Hep diyoruz ya, nce manzaray, doru biimde ve ayn pencereden, Tevhid Penceresinden tanmlamamz gerekiyor! BENL HAYAT; BEN takdimi olan hayattr. Hem A Takdimini, hem B Takdimini, ikisini birden ierir. Bu srece neden BENL HAYAT diyoruz? TAKDM olduu iin, orada takdim var! nsann var olduu noktadan itibaren takdim balyor, kii kendisini hayata BEN diyerek takdim ediyor, takdimli bir hayat var burada. Bu takdimle kendisini anlatmaya alrken kendisini anlatma yolu BENdir, BEN demektir. Sapan ksm da, hls dairesinin iindeki ksm da BEN der ve ortaya takdimli hayat kar. Ama bu takdimli hayatta iki farkl takdim var! Kii kendisini bu iki yoldan, iki takdimden biriyle takdim eder. Birisi takdim ederken hls Yolundan sapar. Sapan takdime A Takdim Formu demitik. Eer kii kendisini hls Suresinde buluyor ve takdim ediyorsa, hayat hls Suresinin normal dngs ierisinde gidiyorsa ona da B Takdim Formu dedik. Bu takdimleri A ve B diye isimlendirirken, bir dier hedefimiz takdimi ikiye ayrmakt. Bir dier neden, A takdiminin; hls Suresine Asi olmu, hls Suresine srt evirmi, kendisini Asi olarak takdim eden bilin olmas, B Takdiminin ise Bismillahir Rahmnir Rahiymin Bsi, Ament Billahinin Bsi, Ament Bilkaderinin Bsinde yerini bulmu, kendini B srrnda takdim etmi olmasyd! u nemlidir: Bu noktada kii kendisini nasl takdim ediyorsa o takdimin hayatn yaar! Ve A Takdim Formunun yaants cehennem ehlinin yaantsdr; kesin! Bu kesin! A Takdim Formunda olan yaantnn ismi ve bu yaantnn akbetinin addr cehennem! B Takdim Formunun, yani kendini hls Suresi Dngsnn ierisinde takdim eden kiinin ve onun yaantsnn akbetinin ismidir ki cennet! Bu da kesin! B Takdim Formuna dikkat kesilelim. Bu kiinin, estafirullah el aziym ve etb ileyh dediini duyarsnz. Ya Rabbi rt, rt! Yanllarmz, raz olmadn eylerimizi rt. Yani Veri Tabanmzda onlar rt setret! diye yakarn fark edersiniz. Allah rtendir setredendir ya, bu yzden; estafirullah; rt Allahm, veri tabanmda onlar rt. rt de darya yle bir grnt kmasn diye bir ynelitedir: Ve etb ileyh; dnmz sanadr! Ann da ayn eyleri sylediini, estafirullah el azim ve etb ileyh dediini duyabilirsiniz, o da syler. Sylemesine syler ama o nasl dnsn, nasl olabilir, etb ileyh burada nasl cereyan edebilir? Olamaz! Etb ileyh ancak hls Suresi Dngs ierisinde olur, A Takdim Formunda mmkn deil!

222

Ylmaz DNDAR

Bu yzden o, ancak B Takdim Formunun yalvarma biimiyse bir anlam ifade eder! Ancak orada etb ileyh gerekleir. nk o bir sre! B srr yaps o sreci, o yolu grd. Baarr yada baaramaz, tamamlar veya tamamlayamaz, ama biliyor ki yol budur! Ve yolculuk balar....

Tefekkr emas 2den

Bizim ncelikle A Takdim Formu nasl ekilleniyor, nasl oluuyor, kii buraya nasl giriyor, onu bilmemiz gerekiyor. Allah Amada: Evreni yaratmay diledi, istedi; KN fe YEKN; OL dedi OLDU. Peki, nerede yaratt evreni? Hani esprili olsun diye denir ya; yle bir bakt, geni bir alan var, buraya uzay yarataym, melekler urada yle ordu gibi olsun, eytanlar da urada karmda dizilsinler! Sonra ruhlar yaratt karsnda, onlara seslendi sizin Rabbiniz kim? Onlar da; sensin dediler... Byle mi oldu bu i, byle mi cereyan etti? zellikle Muhammedi olmay hedefleyenler elbette hayr diyecektir. nk evet yle yaratld, yle oldu diyenler Muhammedi olamaz.

Sen Tanr msn?

223

Ama hayr, yle olmad! demek ne demektir? Hayr, yle yaratlmad demek; Allah dnda bir ey yok demektir. Allah dnda bir ey yok! Allah var ve baka bir ey yok! tede, beride bir evren kabul etmiyorsun! Allah var ve O dnda bir evren yaratt bakn kabul etmiyorsun. Bunu kabul etmemek; Allahn kendi dnda, tesinde, uzanda yaratt ve uzaktan da gzledii bir evren yok demektir veya yle bir Allah yok demektir. Ne yle bir Yaradan, ne byle yaratlm bir ey var diyorsun. nk yaratlan ey Allahtan gayr deil, Onun dnda olan bir ey deil dedin, yle deil mi? Ama yaarken byle miyiz? Yaarken yaantmz buna uygun mu, deil mi? Uygun deil! Neye benziyor bakn: Bunu ilkokuldaki bir olaya benzetelim. Matematie yeni balyoruz, arpma blme yapmak iin Kerrat Cetvelini ezberledik. Kerrat Cetveli bir anlamadr! Ben hatrlyorum, ilkokul te drtte uykuya dalarken dalncaya kadar kerrat tekrar ederdik. Kerrat Cetveline gre, yani anlamaya gre arpma blme yapacaksan drt kere drt; on be diyemezsin! Drt kere drt on alt diye anlatk, iki kere iki drt diye anlatk, yleyse arpma yaparken iki kere ikiye drt yazacaksn. yle anlama yapmadk m? O anlamay yapp da ilem yaparken baka bir ey yapamazsn! Olmaz! Ama biz yaarken onun aynsn yapyoruz. Bir anlama yapyoruz; anladm ki tede beride, Allahn dnda bir evren yok diyoruz ve farkl adan tarif ederek; tede beride bir tanr yok der gibi tede beride, darda bir evren yok diyoruz. Zaten tedeyse, dardaysa ne fark eder, ha evren demisin, ha tanr demisin. Darda bir evren yok ve yaratlan Allahtan gayr deil byle inanyoruz! Ama yaarken, yaarken ne yapyoruz? Hepimiz Hakikatte yaratldmz halde, Onun dnda olmadmz halde, Onun d zaten muhal olduu halde, bakn ne yapyoruz? Kendimizi bu sistemin dnda tarif ediyoruz! A Takdimi dediimiz yap budur! A diye bahsettiimiz; kiinin yaarken, kendisini takdim ederken kendisini bu sistemin dnda sanp yle tarif etmesidir, kendini hakikatin dnda mstakil bir birim olarak tarif ediyor. Buras anlald m, izah edebildim mi? - Neden yle hissediyor? Neden yle sanyor veya dnyor? yle hissetmesi gerekiyor! in hikmeti bu! Allah dilemeden byle bir takdim olabilir mi? in hikmeti yle! Yani neden yle? diye sorulursa cevap; yle dilendii iindir. nk yle dilenmi! in hikmetini [neden yle olduunu] ayrca ele alacaz. Kii kendini byle hissediyor, hem de kurtulmak istedii halde yle hissediyor, bir trl o histen de kurtulamyor! Neden

224

Ylmaz DNDAR

yle olduunu greceiz inaAllah. Biz nce var olan manzaray tesbit ediyoruz, durum tesbiti yapyoruz. A takdimindeki kii kendisini sistemin dnda nasl tarif ediyor? Ben mstakil bir varlm diyerek: Benim kendime ait bir aklm var, benim kendime ait bir iradem var, benim kendime ait bir hayatm var, benim kendime ait bir ruhum var, kendime ait bir bedenim, kendime ait karar verme yeteneim ve verdiim karar uygulama gcm var! Sonuta; ben varm ve kendime ait gcm var diyor. Kendini varm ve g sahibiyim diye takdim ediyor. Kendini byle takdim ettii iin, o hale uygun bir dnya kuruyor, yani var olan hakikat dnda bir dnya tarif ediyor. Byle bir takdim iinde olan kii hakikati kabul edebilir mi? Edemez! Niye? nk hakikat onun takdimine uymaz, kendini takdim ettii halle eliir. Dolaysyla hakikati kabul edemez! Kabul ederse eliki oluur, o zaman tanrlar dnyasnda yaayamaz! nanla [hakikati kabulle] ilgili alternatifler nelerdir, bir liste yapalm: Kii inansz olabilir. Hibir eye inanmayan, herhangi bir Yaradan kabul etmeyen kii, gc nispetinde kurduu dnyann yneticisidir o dnyay yneten kendisidir! Gc yetse tm dnyay ynetebilir, ama kendinde ne kadar g ve yetenek varsa o erevede bu dnyann sahibi odur. nanla ilgili bir alternatif budur. Bir dier alternatif; bir eye inanmak isteyendir. Eer kiinin genlerinde inanmas gerektii varsa, o bir eye inanmak ister. O zaman o, kendi kurduu dnyada bir tanr uydurur. nanmas iin ona bir tanr lazm, dolaysyla bir tanr uyduruyor, tesinde berisinde bir tanr uyduruyor. Dnyann birok yerinde ona farkl isimler verilebiliyor. Eer bir mslman lkedeyse kendi dnyasnda uydurduu o tanrya Allah diyor. Ona nasl yaranldn aratrp bir paket program buluyor ve o programn gereini de yapyor. Ama ismine Allah dese bile kendi uydurduu o tanry kendisi ynetir. Hibir zaman kendisinden daha stn bir tanrya inanmaz, inanamaz! Ancak, dara dt zaman, kendisine bir st makam lazm olduu zaman ona daha stn, daha kuvvetli bir st tanr nazaryla bakar. Gc yettii srece o Allahtan daha gldr! nk kendi uydurduu varlk kendisinden ileri olamaz! Onu kendi uydurdu. Ona Allah demesi veya baka inanlardaki isimleri vermesi bir ey deitirmez! Hi nemi yok! Kendisi ondan daha kuvvetlidir ve onu kendisi ynetir! yle bir tanr ki; aslnda kendisi daha nemli! te inandn sanan bir kiinin kendini A takdimiyle takdim ederek kendine ait bir dnya oluturup sapt nokta, bu takdim noktasdr, Takdim Noktasnda byle dnerek sapar. Peki, sapt

Sen Tanr msn?

225

bu yolda tehlike nedir? Sapt bu yolda nemli olan tek tehlike, halledilmesi gereken tek ey tanrlk ilan ediyor olmasdr. Onu biraz aalm: Biliyoruz ki insan/halifetullah bir Esmal Hsna terkibidir. Bu Esmal Hsna terkibinde bir de Rabb gc var! Bu terkibin montaj, bu terkibin dndklerini yapma gc, bu terkibin kendisini ifade eden hali o yapdaki Rabb Gcdr aslnda. Kii varln hissettiinde kendini takdim ederken kendindeki bu Rabb Gcne benim gcm der. Bu Rabbn kendinde olan miktarn alr, bu bana ait bir gtr der. Ben varm ve bu gle yaparm, hallederim der. Dolaysyla, Rabba sahip km olur! Gayet ak syleyelim; Rabln ilan eder! Kendinde var olan yetenekler erevesinde Rabln ilan eder. ster farknda olsun, ister farknda olmasn, A Takdim Hali kiinin rablk ilandr, ben Rabbm demesidir. Kendinde var olan Rabbn mstakilliyetini ilan etti nk! te bu rablk ilan yznden, A Takdim Formu hayatnn ad tanrlar dnyasdr, ben rabbm diyenlerin lemidir oras.

Tefekkr emas 2den

A Takdim Formuna ait hayatn tamam tanrlarn yaantsdr. Buradaki her insan birer tanrdr. eklimizde grdmz B0 Noktasndan sola dnen yola, o dnemece girmi olan her insan bir tanrdr, Rabln ilan

226

Ylmaz DNDAR

etmektedir. Bu dnemele balayan hayat Rabln ilan etmilere, tanrlara gredir. Buradaki hayatn tamam tanr yaants olunca, tanrlk normalleir ve fark edilemez. Tanrlar dnyasndaki hayat onlara normal gelir. te dnya hayat budur! Tanrlk ilanyla birlikte ortaya dnya hayat km oldu, yaadmz dnya hayat gzkt. Dikkat edin, bir sulu aramayn. O tanrln ilan edecek ki, Allah orada zelliklerini seyretsin! Sistem byle, dnya hayatnn gerei, gerei bu! te Hazreti dem aleyhisselamn bu takdim noktasnda yasa inemesiyle bu sapma balamtr; ite o hal A takdimidir! Hazreti dem asi takdimle yasa inemi, yasaklanm A Takdimiyle yapmtr. Sonra onu fark edip bize B Takdim Yolunun almasnda kolaylk salayacak bu tvbeyi retmeye vesile olmutur; Rabben zalemn enfsen ve inlem tafir len ve terhamn le neknenne minel hsirne vesile olmutur. Hazreti dem aleyhisselam o hareketiyle, bize doru yola gemeyi reten bir ayete vesile olmutur. te A Takdimi yolu dediimiz sapan bu yaant vehim halinin karanldr, Vehmin Zulmetidir, onu suiistimaldir. Bakara Suresi 257: Allahu veliyyullezine men yuhrichm minez zulumti ilen nr. Allah inananlarn Velisidir, onlar zulmetten, Vehmin Zulmetinden, vehmin karanlndan alr, aydnla nura karr. Allah onlar bu saplan yerden alr, hls Hayat Dngsne; Nura getirir ki, buras bizim hdinas sratal mstakiym derken talib olduumuz yoldur, yerdir. hdinas sratal mstakiym, srat elleziyne enamte aleyhim, gayril madubi aleyhi ve leddaalliiyn: Bu saplan yoldan gitmeyelim Allahm, bu yol olmasn! Madubi aleyhim ve leddaalliyn yolu olmasn! Saplan yol olmasn, nankrlerin yolu, sapanlarn yolu olmasn! Yolumuz srat mstakim/sratellezine enamte aleyhim olsun derken istediimiz yol hls Suresi Hayat Dngsnn ierisidir! Saltta Fatihay onun iin okuyoruz, onu bu bilinle okumak gerekiyor. stenilen, talip olunan ey; sapmann olduu yerden/zulmetten kurtulup Srat Mstakime, Doru Yola girmektir! Doru Yol diyorsun, ama doru yol ne? Bilmiyorsan imdi bil: Doru yol; hls Suresinin ierisinde tarif edilen hayat tarzdr srat mstakim odur. Tasavvufta ok rastladnz, okuduunuz ama ne olduunu tarif edemediiniz ama tam tarif etmek istediiniz bir ey var; nefse zulm! imdi onu ok net greceiz! B0 Noktasndan sapmann balad, yolun hls yaantsndan sapp A Takdim Formuna ait yaantnn balad hal nefse zulm halidir. Nefse zulmetmek; A Takdim Formunda yaamaktr. Birisi

Sen Tanr msn?

227

iin nefsine zulmediyor deniyorsa, o kii A Takdim Formunda yayor demektir. Zulm; bir eyin hakkn vermemek, onun hakkn grmezden gelmek, hakkn rtmek, hakkn engellemek, hakkn vermemektir. Zalim zulmedendir! Kii kendisini A olarak takdim ederken Rab gcne sahip kp onu rtnce nefsinin hakkn vermemi oluyor, nefsinin hakkn vermeyen bir hayat kuruyor; yani nefsine zulmediyor. Nefsinin hakkn vermeden, nefsin gcn de igal ederek bir hayat oluturduu iin nefsine zulmetmi oluyor. Nefsine zulmedenler bunlardr! - O yola, dnyaya gelen herkes sapyor mu? Mecbur! Tabi! imdi onu tesbit edeceiz. Hayat o, mecbur! Hayat, dnyadaki hayat [dnya hayat] o! Bu yzden, A Takdim Yolu yoku aa akan su gibidir; tatl tatl akar. B Takdim Formuna giden yol yoku yukar trmanan su gibidir. Zordur, trmanamazsnz! nk dnyadaki hayat A Takdim Formu zerinedir. Aksi halde bu hayat, bu dnya olmaz ki! Bu A Takdim Formu alannda paralel yol, paralel cadde dediimiz bir yer var. Orada olanlarn bir zellii vardr ve o zellik nemlidir. A takdimi nefse zulm alandr, deil mi? A takdiminde, yani nefse zulm alan ierisinde hls Hayat Dngsne paralel bu ksmda, orada bir yaant vardr ve orada yaayanlarn bir zellii vardr: A Takdim Formunda yayordur, ama onlarn gz yan caddededir, oraya hevesleniyordur! Kendisi bu caddede, ama akl fikri yan caddede ah u caddede olabilsem diyor. Arzu ettii yere paralel bir caddede yayor, o caddenin dnda ama oray istiyor! inde bulunduu caddenin sonunu bildii iin ilerleyemiyor! Korkuyor, ileri de gidemiyor, yerinde durmaya alyor. Bu yzden, sapm bu yolda devam edip kuvvetli bir A Takdim Formu hayat oluturamyor! Korkup ilerleyemiyor. Haramlardan korkuyor, haramlara meylederse A yolunda ilerleyeceini biliyor, bu yzden yan caddede ve ibadetle megul... Bir yandan haramlar ona cazip geliyor, ama haramlara kaplrsa ibadet ad altnda yaptklarndan koparak Ada ilerleyeceini biliyor. O yolda ilerlemek istemeyiinin sebebi, haramlara kar tedbir! Haramlara meyilli olmamaya alyor. te paralel yolda yaayan bu kiinin hali biraz farkldr. Onun hali nasldr, zellii nedir, yeri geldike konuacaz. -Burada yaayan kii iin Yunus aleyhisselamn tvbesi uygun mudur? Yunus aleyhisselamn tvbesi her aamada geerlidir. Burada zorda olana da geer, o ilac hangi skntn iin kullanrsan orada ie yarar. Tesbit ok

228

Ylmaz DNDAR

gzel, evet, burada da geer. Buradaki kii o tvbeyi srarla ve sabrla kullanrsa ok etkili olur. Hz. Yunusun tvbesi her zaman kullanlabilir. Kendini sistemin dnda tarif edip tanrln ilan edene, kendine tanr uyduran kiiye, Alarn dnyasnda yaayan kiiye merhamet edilmise; o bir ortama, bir mekna rastlar. Veya onda alma sebep olacak bir yazya iziye kavuur. Bir insana, bir ele dokunur. Bir ses duyar. Bir ey olur ve bak, hayat deimeye balar. Bu etkiye yol aan sebep herkes iin farkldr. Bu yzden, Ehlullaha verilen sebep olma ltuflar da farkldr. Gerein, hakikat tohumunun insanlarda almasna sebep olular farkl farkldr. Baz kiiler vardr konumaz, bir ey sylemez, ama gider elini persin, dokunmakla hayatn deiir! Bu etki baz zatlarn yazsna bakmakla, onlarn yazdklarn, yazdrdklarn okumakla olur. Biiznillah, o yazya o kadar feyiz verici bir zellik kazandrlmtr ki; grenin okuyann bak as deiir. Herkesin frekansna gre etkilendii eyler deiir. Bazlarnn ilmi bak as etkili klnmtr. yle bir ilmi yaklamla bakar ki, bir anda sizi afallatr; aradm buydu, hi yle duymamtm, hi byle dnmemitim dersiniz! Hi byle dnmemitim demek ilm bir almdr, ilim yollu bir alm demektir. Bu o kadar nemlidir ki! Bakn, Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem Hazreti Aliye bir duada bulunuyor: Senin ilim yollu [ilim yoluyla] Allah anlaman, tanman isterim. Sizin hi byle dnmemitim dediiniz haller, Rasulullahn duasyla ilgili ok nemli bir ltuf olarak karnza kar, size ilim yollu bir alm sunar. Bazsnn da yanna gidersiniz, Kbenin yan gibidir. Onun yannda durmak tesir eder, ona da yle zellik verilmitir. Allah nasl bir ltufta bulunmusa yle olur! Byle vesileler olmadan da olabilir! Veya bir rya ile olabilir. Hatta bu rya ii ok enteresandr. Bir doktor dnn, sigara iiyor, sigaray brakmak istiyor ama brakamyor. Niye doktor diyorum? Sigarann zararlarn ok iyi bilir de o yzden. Bildii halde brakamyor. Ryasnda aksakall bir pr-i fni gelse yavrucum, sen yarndan itibaren sigara ime dese, kalkar sigaray brakr. Ya, sen bu kadar tahsil yaptn, bu ii bilip gryordun, ne oldu da braktn? Ryamda byle oldu der, sigaray brakr. Ryann insana byle enteresan bir tesiri vardr. Ryann bu tesirinden Rahmani de yararlanlr, eytani de. eytani yntemler, kiileri ryayla amel ettirerek onlara yanl iler yaptrrlar! Rahmani olarak da yararlanlr. Mesela kii namazn faydalarn bilir ama bir trl namaza balayamaz. Ryasnda bir ey olur, birini grr, bakarsn ertesi gn ben bir daha abdestsiz gezmeyeceim demeye balar. Ya ne oldu? Ryamda

Sen Tanr msn?

229

yle oldu, byle oldu der. Birisi doru yoldadr, ibadetlerini yapyordur, ama biraz hafif geveme olur, ona ho bir rya gsterirler, iki ay daha sk sk sarlr, devam eder, yeniden enerji bulur, evk bulur. Ryalarn tesiriyle byle Rahmani hediyeler gelir insana. Bunlar ryada Rahmani bir almn hediyeleridir. te byle bir vesile oldu diyelim, Alarn dnyasnda yaayan kii bir anda vay be, hi byle dnmemitim, meer tede beride, uzakta bir tanr yokmu dedi ve tede beride, uzakta zannederek inand eyden rahatsz oldu, yleyse ne yapacam? dedi. te imdi ona yeni bir hayat balar, balyor. Vay be, ne yapmalym? demekle, o rahatszl duymakla hemen Nefs-i Levvame balar, kii artk oraya girmitir! Nefs-i levvame bahsettiimiz o paralel caddedir, kii yanl inanndan [tanrlndan] rahatsz olur olmaz hemen bu paralel yola, nefs-i levvame yoluna der. Nefs-i levvameye, yani paralel caddeye gelir gelmesine, ama ana caddeye gemesi lazm! nk asl cadde [hls Hayat Dngs] yan taraftr. Ulalmas gereken cadde, paralel olan esas caddedir! Alarn dnyasnda yrd caddeyi kii uydurdu, o kendi zann, o sanal! Orada yryor ya, bakn ne yapar? Tanry tede beride biliyordu, duydu ki yle deilmi; imdi ne yapacaz, tede beride deilmi, onu nereye koyacaz, koyacak yer yok! Arar ve bir yer bulur; iimde, bende der. Zaten o yzden, yani bende, iimde dedii iin o caddededir. ok dikkat edin BENde diyor, hala A takdiminde: Ben mstakil bir birimim, Yaradan da bende! Aslnda onu iine alarak, Yaradann kendisinde olmasndan yararlanarak g bile ilan ediyor; bende Yaradan var! Ben o kadar nemli bir eyim ki, Yaradan bende! Bu nedenle iinde tutmak daha houna gider, darda ona bir faydas yoktu, imdi iinde! Ne deiti, deien bir ey var m? nceden dndayd imdi iinde: Yani sen istedin dardayd, imdi sen istedin ieride, iinde! yle bir ey olabilir mi? yle bir ey yok ite! Bunlar hep, kendini sistemin dnda sanan bu yap uyduruyor! Aslnda sistemin d diye bir ey de yok! yle bir ey olur mu? Ama o, sistemin dnda bir hayat uyduruyor, tarif ediyor ve yayor. Eer Allahn gayrndaysa, ister tede beride dnsn, ister yok desin, ister hibir ey yapmasn, ister iine alsn, fark etmez; nk uydurduu bu dnyann esas tanrs kendisidir, esas Rabb kendisi! Bu kii biraz daha okursa, yeni eyler renir: Esmal Hsna diye bir eyler varm, biz onlardan habersizmiiz, hemen onlar aratraym der, sonra da; meer biz Esmal Hsna terkibiymiiz! der. Peki, Esmal Hsnalar nerde? O da BENde, hepsi onda! Hep mstakil

230

Ylmaz DNDAR

bir BEN var ve o hibir eyi dnda brakamyor: Esmal Hsna terkibi de bende, ben Esmal Hsna terkibiymiim aslnda... Yani diyor ki; BEN varm, BENde bir Esmal Hsna terkibi var ve BENde bir de hakikat var! Bakn hepsini toplad. Neden? Hala A Takdiminde olduu iin! O yzden nefsine zulmediyor, nefsinin hakikatini vermiyor. Niye? O hala mstakil! Bir mstakillik var! Biraz daha okursa bu sefer de; anladm ki, BENim hibir eye gcm yetiyormu der. imdi zavall rab seviyesine geldi. Hala tanr, ama hibir eye gc yetmeyen tanr; silahlarn brakm tanr oldu, nk hala o VAR! Tanr duruyor, silahlarn brakm ama tanr hala var! Niye? nk A Takdim Formunda! Bu A Takdim Formunun hibir eye gc yetmeyen halidir; Allah byk, ben km diyen ve kendini kk sanan, BEN varm ama BEN km Allah byk! Varm ama km, kk tanrym diyen formudur! drakn, idrakndaki deiimleri anlatmaya altm bu kii imdi bir eyleri biliyor; cenneti, hls Hayat Dngsn, hakikati duydu. Ama hala kendi pozisyonuna paralel olan ana caddeye, hls Suresi yoluna da srayamyor. hls Hayat Dngsnn kokusunu alarak, onu zleyerek paralel o caddede yayor! Yanl yerde olduu iin ilerleyemiyor, korkuyor. lerlemesi iin hls Yolunda olmas, o caddeye gemesi lazm! O caddeye de geemedii iin iki arada bir derede kalr o! nasibinde varsa bu duayla tanr: Allahm beni arada brakma, Allahm beni ara yerde brakma. Bu hadis o halden kurtulmak iin nemli bir duadr. Efendimiz retiyor bu duay; Allahm beni ara yerde brakma! nk ara yerde braklann dnyada ii zordur. Dnya A Takdimi zerine kurulmutur, bu yzden ya A Takdiminde yaayacak ve zulmnle kuvvetli duracaksn ya da B Takdim Formunda olup orada ilerleyeceksin: Ve la havle ve la kuvvete illa Billh deyip gce kuvvete sahip kmayacaksn, birimdeki kuvvet o birime ait deil noktasnda olacaksn. Ama ara yerde kalrsan o zordur ve tam zavall yeridir! Dnyaya gre, dnya yaants iin zavall olursun! Tasavvufta okuduunuz girdaplar hep bu ara yerde, bu paralel yolda yaanr. nk hls Hayat Dngsnde girdap olmaz, oraya girince girdap olmaz. Orann yolu yordam her eyi bellidir; girince her ey ya gibi akar! nk orada ileri sen tarif etmiyorsun! Burada sen tarif ettiin iin o tarifinle girdaba dyorsun! Kendini Rab ilan etmen girdaptr zaten, asl girdap odur zaten! Ara yerde kalanlarla ilgili olarak Ftr Suresi 32. ayet bir tanmlama yapar. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin o ayeti aklamasna bakalm. Ftr

Sen Tanr msn?

231

Suresinde Yaradan buyuruyor ki: Sonra biz o kitab kullarmzdan setiklerimize miras braktk. te onlardan [kitabn miras brakld kiileri sayyor Yaradan] kimi Nefsine Zulmedendir, onlarn bazs Mutedildir, onlardan bir ksm da Allahn izniyle Hayratta nc Olandr. O grup bunlardr; nefsine zulmedenler, mutedil olanlar, ncler, nde olanlar. imdi, tefekkr paylam iin neden yan yana geliyoruz, ona ilikin bir parantez aalm: En tesirli ey sohbettir, nk Rasulullah Yntemidir, fikir alverii Rasulullah Yntemidir. Konunun sohbeti tefekkrdr, birinci derece ibadettir ve ok nemlidir! Mmkn olacak, bu ii yz bin kat artan bir enerjiyle Kbenin yannda yapacaksn! Haccn, Umrenin Kbenin esas yararlanlacak yan bu: Yz bin kat artan bir enerjiyle idraklarn almas! Ve kalkp Kfirun, hls okuyarak salt ikame ediyorsun. Bu tarifi, bu tefekkr paylamn Kbenin yannda uygulamak ok nemli, ok baka bir ey! Kitap bu gruba miras braklmtr; Nefsine Zulmedenler, Mutedil olanlar ve ncler. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem bu ayeti aklyor, buyuruyor: Bunlarn hepsi, bu grup, ayn makamdadr, hepsi de cennettedir. Bu Rasulullah aklamasdr! Bu ayeti ve bu hadisi Efendimizin bu mjdesi nedeniyle dile getirdik: Bunlarn hepsi ayn makamdadr, hepsi de cennettedir. Bu ne gzel mjde! Bu saydmz grup iin Efendimiz buyuruyor; paralel caddedeki nefse zulmedenler [ara yerde kalanlar], mutediller ve mukarrebun; bu gruplarn de ayn makamdadr, hepsi cennettedir. Ktb-i Sitteden, hadislerden Efendimizin Fatr Suresi 32. ayeti aklamasna baktnz, orada bu hadisle ilgili yorumda, limlerin nefse zulmedenler hakknda tarttna rastlayacaksnz. Daha nce de hafife deindiimiz bu konuda yapacamz aklama, karlaacanz ikilemi ortadan kaldrmak asndan belki bir ilktir! limlerin bazs; nefse zulmedenler cennette olamaz, dierleri de; hayr, Efendimiz byle aklamtr; nefse zulmedenler cennettedir! diyorlar. Hangisi doru? Her ikisi de! Her iki aklamann da doru olduunu bize Tevhid retiyor! Beyinde alan Tevhid hcreleri sistemde bunu size okutur. Snnet zere olan, doru yolda olan limlere bakyorsunuz, biri onu, biri de bunu demi. Ben onu kabul etmem, bunu kabul ederim derseniz yanl olur! O da dorudur, bu da! nk ikisi de snnet zereler ve doru yoldalar! Tevhidle baktn zaman; eer fikir beyan edenler Hanifse, Tevhid ehliyse yanl syleyemezler! Sen o sylenenlerin hepsini birletirirsen en

232

Ylmaz DNDAR

doruyu bulursun! Bakn nasl iki gr de doru, grelim: limlerin bir ksm nefse zulmedenler de cennet ehlidir, nk Rasulullah yle sylyor der. Dorudur. Bu kapsamdaki nefse zulmedenler kava dnmemi olanlardr, arada kalm olanlardr! Onlar ibadetle, zikirle meguller, nefse zulmden kurtulma telandalar, korkuyorlar, ama iddiac BENi de atamamlar. Bir ksm limler de nefse zulmedenlere cennet yoktur der, bu da doru. Neden? nk bu limlerin kast ettii nefse zulmedenler; tanrlar dnyasnda olup, BEN varm ve muhtarm diyen ve yle yaanlardr, onlara cennet yoktur! Bu nefse zulmedenlerden kast; paralel caddedekiler deildir! Kavaktan dnp kendilerine baka bir yol izmi olanlardr! Anlatabildim mi? Nefse zulmedenler de cennete gidebilecektir diyenlerin iaret ettikleri, kava gememi olanlardr: Onlar ibadetteler, zikirdeler, meguller... Kava gemekten korkuyorlar, ama tanrlk ilanndaki BENden de kurtulamamlar. Onun elinden silahlarn almlar, onu zavall tanr haline getirmiler, ama tamamen yok edememiler. Onu yok etmek hls Hayat Dngsnn iine dmek demektir! te bunlar, tanrlk iddiasndaki BENi zavall tanr haline getirmiler, ama tamamen yok edememiler. Tefekkr emamz, Fatr Suresinde bahsedilen nefse zulmedenler, mutediller ve mukarrebun idraklarn, hallerini, onlarn yakinlerini tablo olarak gsteriyor, baklabilir.

Tefekkr emas 10

Sen Tanr msn?

233

Efendimiz bu gruplarla ilgili aklamasna devam ediyor: nclere gelince bunlar cennete hesap vermeden girerler. Mukarrebun diye adlandrlan grup iin nclere gelince, bunlar cennete hesap vermeden girerler buyuruyor. Mutedillere gelince; bunlar kolay bir hesaptan sonra cennete girerler. Nefslerine zulmedenlere gelince; bunlar maher boyu hapsedilirler. te bu nefse zulmedenler paralel yoldakilerdir! Harama bulamaktan korkan, tanrlklarn zavall hale getirmi, ama ondan kurtulamam, doruyla megul olanlardr. Kendilerindeki iddiadan kurtulamadklar iin Hakikati ilerine hapsetmiler! ekil aradan, ksn Yaradan szn bir yaayabilseler, kurtulacaklar. Aradan ekilemedikleri iin Yaradan ilerinde; hapsetmiler onu! ekil aradan diye arada kalm olanlara denir: ekil aradan ksn Yaradan. Bunlar henz aradan ekilememiler! te bu haldeki nefslerine zulmedenlere gelince bunlar maher boyunca hapsedilirler. Efendimiz mjdelemeye devam ediyor: Sonra Allah onlarn eksiklerini Rahmetiyle telafi eder. Hani halledemedikleri, kurtulamadklar tanrlk vard ya, Allah onu Rahmetiyle telafi eder. Bunlar Fatr Suresi 34. ayette belirtildii zere yle diyen kimselerdir; hamd, bizden tasay gideren Allaha aittir. Rabbmz ok affedici, ok nimet vericidir. Hadis burada tamamlanyor. imdi onlarn halini bir hayal edelim: Cennete girmeden nce grdkleri hapis diye ifade edilen muamele srasnda onlar bir tasa alyor. Biz bu ile meguldk, bu kadar korktuk, kandk, uzak durduk, kendimizi cenneti hak etmek zere hazrladk diye tasalanyorlar, yle bir tasa oluuyor. Ama o varsa cennet yok, onunla girilmez! nk cennetin kapsnda ne yazyordu? La ilahe illallah! Bu ifade, bir kouldur; bu ortama girecekseniz haliniz bu olmaldr manasna bir arttr! Kapsnda silahla girilmez yazan bir yere, zerinizde silah varken, srf o yazy okuduunuz iin girmeniz mmkn m? Dedektrler yakalyor, nk silahla girilmez! Yazy grdnz halde silahla girmek iin inat eder misiniz? Ederseniz geemezsiniz, yakalarlar! Ne yapacaksnz? Silah brakacaksnz! O yazy grdnz ve tekrar ediyorsunuz; silahla girilmez, silahla girilmez, silahla girilmez... Defalarca tekrar ettiniz, kapya da geldiniz; BEN ak ile evk ile bin defa; silahla girilmez dedim! Olabilir, ama silahn var! yle derken braksaydn derler. Braksaydn! Ak ile evk ile sylerken o akla terk etseydin! Deriz ya; ak ile evk ile Kelime-i ehadet! Ne akyla? Allah akyla! Allah akyla Kelime-i ehadet sylemek iddiac BENi brakmaktr! Ak ile sylemek; onu bararak sylemek, tekrar tekrar sylemek, terleyerek sylemek, yoruluncaya kadar sylemek deil ki. Ak ile, Allah akyla demektir! O ak yoksa neye

234

Ylmaz DNDAR

yarar! O ak yoksa? Bu yzden; silah kapda braksaydn geerdin. Bin defa sylemen gerekmezdi, bir kere sylesen geerdin derler. Bir kere sylesen geerdin! nk Miracda Efendimizle bize gnderilen bir hediyedir bu: Bir kere La ilahe illallah diyen cennete girer. Bir kere! Bir sr kere deil, bir kere! Yani silahn bir kere kardysan yetiyor, bir kere! Kapdaki koulu salam da gemisen bitti! Ama art bu; tanrlnla giremezsin, o eksikle geilmez, demek ki bu bir koul! Efendimizin bir hadisi var: Cennetin creti/bedeli La ilahe illallahtr buyurur. O ortam iin istenen bedel bu, art bu, bu hal varsa o ortam var! Kapda byle bir koul var; La ilahe! Onu birlikte manalandrdk ve dedik ki; La ilahe; tanr giremez, llallah! Kendisini tanr ilan eden, rabln ilan eden buradan giremez, llallah! Oras hls Suresinin Hayat Dngsdr, o dngden sapmsan giremezsin; La ilahe! Nefsine Zulmedenler hala ilahlk ilannda olduklar iin giremiyorlar, bekletiliyorlar. te onlarn bu noksann Allahu Rabblalemiyn merhametiyle, rahmetiyle telafi ettikten sonra bu tasalar kalkyor ve hamd, bizden tasay kaldran Rabbimize aittir; elhamdlillahilleziy ezhebe annel hazen diyorlar; Fatr-34 aklyor bunu. Bylece o noksan kalknca, kapdan geme koulu gerekleince, tanrlk ilan kalknca onlara da cennet hali oluyor! te cennetlik grup; nefse zulmedenler, mutediller, mukarrebun. Demek ki: Cennet ehli olan nefse zulmedenler A hayat izgisinde ilerleyenler deil! Bir ksm limlerin bunlar cennete giremez dedii grup, geri dnsz A yapsnda olanlardr, nefse zulm halleri geri dnsz olanlardr. Cennete girecek olan nefse zulmedenler ise arada kalm olanlardr, onlar paralel cadde ehlidir. La ilahe denilen A Takdim Formunda tanrlara gre bir hayat vardr. llallah ortam olan B Takdim Formunda ise bir baka hayat var! Efendimizin okuduu budur: La ilahe llallah! kra bismi rabbikellezi halak; yaratan Rabbinin adyla/adna oku ile okunan La ilahe illallahtr! Tanrlar dnyas ve oraya ait hayat La ilahedir! hls Dngs hayat illallah! Ve; La ilahe illlallah aslnda La havle ve la kuvvete illa Billahtr. Bu okuma iin antrenman olsun diye kendimizde yle bir tefekkr ve uygulama yapalm. Bizde bir A yaps var; Rabln ilan eden, bir g ilan eden, Rabbn gcne sahip kan yap var. imdi kiinin esas yaps olan ve B hayatna talip olan yaps, ondaki A Takdim Formu hayatna; la havle ve la kuvvete diyor. La havle ve la kuvvete derken nefesle A halini atyor ve illa Billahil aliyyil azim diyerek B Takdim Formunu nefesle iine ekiyor. Bu tefekkr, aslnda hemen aklmza Salt- Tesbihi getirir. Salt- Tesbih: Bu

Sen Tanr msn?

235

salt A Takdim Formunu yok eden, B Takdim Formunun veri tabann aan en gzel duadr, ynelitir, salttr! Siz orada en nemli zikri; Sbhanallah, Elhamdlillah, Allahuekber zikirlerini yapar, sonra da A Takdim Formundan kurtulu iin ve la havle ve la kuvvete illa Billahil aliyyil azim dersiniz: Benim g kuvvet, varlk iddiam yok Rabbim! Ben A Takdim Formunda deilim, ben asi deilim. Ben vehmin zulmetini istemem, g iddiasnda deilim! La havle ve la kuvvete; la ilahe! lla Billahil aliyyil azim; illa Allah! G kuvvet Allaha aittir, bunun farkndaym, bilincindeyim. te byle bir itiraftr o! Byle bir itirafla, o itirafn getirdii arzu ve istekle yeni bir hayat oluur; o hls Hayatdr! Bu farkl bir hayattr, B taraf farkl bir yaantdr! Buradaki hayat, bu dngye nasl girilir, bu hayat nasl yaanr? deyip nemseyip, mutlaka aratrp bulmamz gerekir, mutlaka ulalmas gereken bir yaantdr o! O, bu yaadnz dnya ve hayat deildir! O hayatla birlikte her eyiniz deiir, tm dosyalarnz deiir! Mesela A yolunda namaz klarsnz, ama B yolunda salt ikame edilir. nk B Takdim Formu hayat salttr, o yaantnn ismi salttr. Ve bu noktada unu yaar kii: Nefsini bilen Rabbini bilir; nefsini bildi, Rabbini bildi. O hadis ok ak grlr burada. Kii dnya hayatna ben rabbim diyerek, nefsine zulmederek balad. Sonra kendisine Allah lutfetti ki, nefsinin hakikatini bildi, Rabbini bildi. Yani onu igal etmedi, o gc kendi gc olarak ilan etmedi; nefsini bildi; dolaysyla Rabbini bildi. Bu ok nemli bir makamdr! Bu anlattklarm baka kaynaklarda okuduunuzda ne kadar nemli makamlar olduunu grrsnz, u an yaadklarnzn, u an fark ettiklerinizin ne kadar nemli makamlar olduunu anlarsnz. Onlar makamlar olarak sylemiyoruz ki; kiiler yanl bir gurura girebilirler, yanl bir makam takibine girebilirler, yanl bir yara girebilirler. Sen hangi makamdasn? sohbeti balar, yanl olur. Ama ileride kii A hayatndan kurtulursa, beeri yar iinden kurtulursa, bulmaca zme iini atktan sonra bunlar makamlar olarak okumasnn hibir sakncas yoktur. nk o zaman oralarda hep geride braktklarnz okuyorsunuzdur! Hani denir ya; limin syledikleri kendisinden yukardadr, arif ise sylediklerinden yukardadr. Bu hali fark edip yaadnzda siz lim deil rifsinizdir artk! Arif fark ettiinin, okuduunun, sylediinin stnde bir hayat olandr. Dedik ya; nefsini bilen Rabbini bilir o cmle ayn zamanda udur; nefsini bilen Rabbine dner. nk: Yol bu yoldur!

236

Ylmaz DNDAR

Rabbine ynelene, Bye doru ark edene, o yola ynelen kiiye, yani inanan ama hala o tanry da atamam kiiye bir ayet seslenir: Ya eyyhellezine amen, amin Billahi. Ey inandm diyen, doru inan, B ile inan, kendini B ile takdim et! Bakn inanana sesleniyor; ya eyyhellezine amenu aminu Billahi: Ey inanan, ama yan caddede olan; kendini B ile takdim et! Ayet byle diyor! Kii bu emre ittiba edip B takdimiyle hls Hayat Dngs yoluna girmise, kendisine bu nasip edilmise onun yaants ve la havle ve la kuvvete illa Billh yaants olur, o yaantnn ad budur. Bu yaantda o kii gittike FAKRlar. Fakrdr o! Brakn tanrlk iddiasndaki BENlii, onda durum tespiti yapan BEN bile kalmaz. Yok! Tanrs da yoktur onun, takdim ettii BENi de! Bu yolda gittike Fakr Hali balar, Kurbiyet balar. Artk onun syleyen dili, gren gz, tutan eli O olur. Daha nce de O idi! Ama ona sahip kld iin fark edilmiyordu! Fark edildiinde idrak paralel caddeye gelir. Bu noktalarda kii bazen yle dnr: Bir alsam, gayret etsem de benim tutan elim O olsa, gren gzm O olsa! Allahm ne olur, tutan elim sen ol, gren gzm sen ol, syleyen dilim sen ol. Niye? O hale bir geleyim, gl olaym da insanlara bir gstereyim! Aslnda ben ne kadar haklymm, insanlar bir grsnler. ok gayret ediyordu, grdnz m glenmi desinler. Bazen byle dnceler gelir, ama yanltr, hedef bu deildir. Tamamen g kaybetme yoludur bu yol! Ne kadar g istiyorsan o kadar cehennem istiyorsun! G istemek budur! O yzden, o gc braktracak kadar ate alrsn! Ateinin kuvveti, senin sahip ktn glerle ilgilidir! O g senden sklnceye kadar ate alrsn! Sklmyorsa, o gle o ate beraber yaar... G atei, ate gc krkler, beraberleirler, birbirlerinin olurlar... Cehennem yaktn oluturmak, ateini yannda tamak budur, kiiler bylece atelerini yanlarnda tam olurlar. B Takdiminde gren gz, tutan eli, syleyen dili O. A takdiminde sen brakmyorsun, benim diyorsun, yle dediin iin tanrln ilan ettin ya! Gren gz benim, tutan el benim diyorsun. Brakmyorsun ki hakikat aa ksn! Brakmyorsun; rtyorsun; rtcsn! Her halkarda gren gz Onun, syleyen dil Onun, tutan el Onun. Ama sen suiistimal edip o gc igal ettin, ona sahip ktn: Rabln ilan ettin, Rabsn! te B takdiminde artk rablk yok, suiistimal olmad iin kendiliinden Hakikat gzkr. Syleilerimizde bir yl akn sredir A Takdim Formu ve B Takdim Formunu anlatyoruz. Bu iki farkl BENi anlayp hemfikir olduk gibi? Bu

Sen Tanr msn?

237

yzden, artk A ve B Takdim Formu balkl tartmay gememiz gerekiyor. Ama bunun iin konuda tam hemfikir olmalyz ki, bulunduumuz paralel yoldan kurtulup B Takdim Formu yolunda ilerlemeyi deneyelim. nk biz nereye gelmeye alyoruz, biliyor musunuz? Sfr Noktasna; B0a ulamaya alyoruz. Matematikten rnek vereyim. Bir say skalamz var, ortada sfr ve bir, iki , drt... diye devam ediyor. Bir de negatif saylar var; eksi bir, eksi iki, eksi ... diye devam eden. Vehmin Zulmeti olan yaadmz bu hayat sfrn negatif yan gibidir; biz bu tarafa sapm hayat yayoruz! nce bu sapml fark edip Sfr Noktasna; B0a geleceiz, sonra da B Takdim Formuna gireceiz. Yani imdi biz sfra gelmeye alyoruz! Bu fark edilmezse negatif ksmda uralr, gerek hayat o zannedilir ve slamiyetin nerileri orada uygulanmaya allr, ama yanl olur! Yaplan da bu zaten, insanlar bununla meguller, maalesef! Dikkat edin; vehmin zulmetinde olduunu fark etmeden slamiyeti uygulamann o kiiye gelecek iin bir faydas yoktur! Fark edip Sfr Noktasna gelmek iin uygulamak ve Sfr Noktasndan sonra uygulamak faydaldr. Esas slam Dini denen yer Sfr Noktasndan sonra balar! Allah indinde Din slamdr, Allah slamdan baka din kabul edeni istemez, o dini kabul etmez, Ondan baka bir dinle megul olan hsrandadr gibi ayetleri birletirirsek ve rneimize benzetecek olursak; Sfr Noktasndan sonraki saylarn olduu yer Allah NDinde DNdir ve makbuldr. Ayete gre, eer dier saylarla urayorsanz kabul olmaz manas kar! Din diye, sistem diye eksi saylarla megulseniz o kabul olmaz, onu yapanlar hsrandadr! Ancak Din slamdr. slam size hls Hayat Dngs diye anlatmaya, hls Suresinden yararlanarak gstermeye alyoruz. Allah indinde sistem orasdr. Onun dndaki uralar kabul olmaz, nk dnda bir sistem yok! Dolaysyla, bizim bu iki hayat birbirinden ayracak somut karineleri ortaya koymamz lazm! Ben kendimi yarndan itibaren B Takdim Formunda tutacam demekle hemen olmuyor! yle nasl yaanr? A Takdim Formundan nasl kurtulunur? deyip onu yle bir didiklemeniz incelemeniz gerekiyor ki Bu 24 saatinizi vermeniz gereken bir ura olmaldr! Farkl bir hayat var nk ve bu farkl hayatn iindeki eitli zorluklardan birisi de udur: A Takdim Formu hayatn yaamak iin iler o kadar kolay ki, o hayat ierisinde herhangi bir eyi yapmak iin sizin birilerini, birilerinin de sizi zorlamas gerekmiyor. zel dersler almanz, feyz almanz gerekmiyor, kendinizi braktnz m o hayat su gibi akp gidiyor. Ama B Takdim Formu yolundaki hayat yle deil! Orada srekli kendinizi motive etmeniz ve sizi

238

Ylmaz DNDAR

motive edecek, sizi uyaracak birileri veya bir eyler gerekiyor. Devaml! Mesela A Takdim Formuna ait cazibe gittike artan bir cazibedir! B Takdim Formuna ait cazibenin enerjisi ise gittike snen bir enerjidir. Onun iin herhangi bir konuda bir ay kadar zikir yapyorsunuz, bir eyler hissediyorsunuz, biraz braktnz zaman eski haline dnyor, yerinde tutamyorsunuz onu. Ama dnya hayatn yerinde tutmak iin hi yle uramyorsunuz. Dnya hayat dediimiz, dnyadaki hayatn zulmetidir! Dnya hayat yanltr demek istemiyorum! Dnya Hayatn legale evirmek nemli, onu eksi skaladan sfra ve sonra da artya getirmek gerekiyor! Fark edin, dnya hayatnn slam Sistemine gre meru olmayan hali iin bir aba gerekmiyor, kendiliinden, cokuyla yaplabilir olarak o karnza geliyor. Ama dnya hayatnn meru olan hali iin kendinizi zorlamanz gerekiyor, byle de bir handikap var. Dolaysyla A Takdim Formunun yaantsn o kadar iyi bilmek lazm ki, ilan edilen tanrlk fonksiyonsuz hale getirilebilsin. Yine B Takdim Formunun hayat tarzn de yle bilmek lazm ki, B Takdim Formu zorlanlarak deil, kolay yaadnz bir ey haline gelsin. B hayat tarznn dili, davranlar, o hayatn her eyi bize ayet ve hadislerde retilir. Mesela, Efendimizden reniyoruz ki Allah NDinde undan daha sevimli bir dua yoktur: Salk, shhat ve afiyet istemekten daha sevimli bir dua gelmez Allaha. Efendimiz bize bir dua retiyor ve iinde afiyet var. Biz genellikle A gzyle bakar ve Afiyeti hayatn ierisinde yanl uygularz. Onu yalnzca sofrada kullanr, afiyet olsun arkadalar deriz. Afiyet olsun ne demektir? Bir defa, onun yabanc dillerde karl yok! yi sindirimler, iyi gdalar olsun, yarasn gibi dnlyor. Halbuki afiyet olsun yle geni spekturmlu bir duadr ki, aslnda o her ey iin kullanlabilir. Onu yemekle snrl da olsa kullanalm ama manasn doru oluturalm: Afiyet olsun; yediiniz ey sizde yle bir enerjiye, yle bir hcreye dnsn ki, o enerji, o hcre Allah yolunda olsun! Allahn yap dedikleri o hcreye zor gelmesin, o hcre Allahn yap dediklerini yapmaya enmesin. O yedikleriniz itikleriniz yle bir hale dnsn ki, o hal cennetinize vesile olsun, sizi cennete gtren bir hal olsun demektir. Afiyet ne kadar farkl bir mana, afiyet olsun ne kadar nemli bir dua demek ki! B Takdim Formunun ok farkl, ok gzel bir hayat tarz var, bizim onu renip yaamamz lazm ve ayetler/hadisler bize onu retiyor. A Takdim Formunun yaants iin zel bir ders almak gerekmez, kimse retmeden yemei, yrmeyi, iftlemeyi, remeyi hepsini yapar insan. Ama B Takdim Formu olarak nasl yaanr bilmeyiz! te Kuran- Kerime ve

Sen Tanr msn?

239

hadislere byle yaklarsak, Kuran ve Snnet bize B Takdim Formunun yaantsn retiyor! B Takdim Formunda nasl yaanr, o bize retilir. Bu iki yaanty tanmak zere gnlk hayattan baz kesitler vermeye alaym, sonra onlar oaltacaz inaAllah. Bir kii bir vefat haberi ald. Diyelim ki, ok nl bir futbolcu iin yle bir haber ald. Bunu A Takdim Formundaki kii duydu, Ann tepkisi byledir: Nasl olur! lm onu mu bulmu gen yata! Baka kimse yok muydu? ok gen kaybettik! Daha verecek ok eyleri vard, yararlanamadk! Hak etmemiti! gibi bir sr bir eyler syler. Bu A Takdim Formundaki kiinin davran, lm haberine tepkisidir! Ona bunu kimse retmedi, ama byle olur! B Takdim Formu ne yapacak, onu bilmiyoruz! Onu Allah retiyor; onlar yle bir eyle karlanca der ki; inn lillahi ve inn ileyhi rcin. Kuran- Keriminde bize retiyor; onlar bir felaketle, bir lmle karlarlarsa der ki; inn lillahi ve inn ileyhi rcin. Onlar byle der diyerek retiyor. nn lillahi: nna, inniy, enne; kesinlikle anlam veriyor. nn lillahi; tereddtsz Allah iiniz! Kii bir haber duydu, diyor ki inn lillahi; kesinlikle Allahtan! Bu Allahtan! Bu Allahn emri! Ve inn ileyhi rcin; kesinlikle de dnmz Onadr. Bu Allahn emridir, Allahtandr ve dnmz de Onadr. B Formundaki byle dnr deniyor. bir de nc karekteri syleyelim: Taklit ehli! Taklit ehli nasl davranr? Duydu ki, byle denirmi, bir lm haberi aldnda nce grevini yerine getirir; yle mi, inna lillahi ve inna ileyhi raciun der. Sonra da ya kardeim, niye lm? diyerek gerek kimliiyle, yapsnn gereiyle davranmaya balar. lki greviydi, onu syledi grevini yerine getirdi! nk o evrak ii, o evrak mhrledi, tamam, imdi ie gelelim: Nasl olmu ya, nasl olur ya! Ben de ok seviyordum onu, nasl olur ya, inanamyorum bir trl! Olmamas gereken bir ey! Taklit ehli formatndaki A Takdiminin bu ayetti uygulamas byle olur! Ama B Takdim Formunda olan onu yle yaar! Hatta B Takdim Formundaki bu haberi duyduu zaman yzne baktnzda iinden bir ey geirdiini anlarsnz. Bakndan anlarsnz; zaten kendiliinden o hali yayordur o! Ben zaten yle yayordum, demek ki onun ad buymu, bir de onu diyeyim; inna lillahi ve inna ileyhi raciun der. Hazreti mer dneminde bir bahede baba ve kz st sayorlar. Sam bitince baba kzna diyor ki; kzm su da koy oalt st. Yavrusu uyaryor; baba, mer yasaklad ya, su koymayacaksnz ste dedi ya! Kzm burada mer mi var? Hz. mer de o anda kap nnden geiyor, duyuyor bu konumalar: Yavru tekrar dzeltiyor; baba, mer yok ama Allah var! Bunu duyunca Hz. mer ok umutlanyor, ok mutlu oluyor. Bu ocuklar byle

240

Ylmaz DNDAR

olursa gelecek nemlidir, gzeldir diye umutlanyor... Bakn baba A Takdim Formunda ve bir yaay var: mer mi var burada, su koy! Kz B Takdim Formunda ve onun da bir hayat tarz var: Evet, mer yok, ama Allah! Byle bir baka olay: Efendimiz tarafndan salt ikamesi emrolunuyor ve salt ikame eden, ettiren birisi gerekiyor her gruba. Onlar da ilerinden birisine, iyi yaadna inanlan, Allah iin ok sevilen birine imamlk yaptryorlar. Bir yerde, yetikin insanlarn ierisinde uygun birini bulamyorlar ve yedi yandaki bir kz ocuu yapyor o ii! Ancak onu yapabilir; layk buluyorlar, onu B Formunda buluyorlar! Ayn Hazreti merin Bahe Hikyesinde; babann A Formunda, yavrunun B Formunda oluu gibi! Ayet ve hadislere hep bu gzle bakmak gerekiyor: Kuran ve Snnet bize Bnin nasl davranacan retiyor. Rad Suresinde bir ayet var. Allah, honut olduu bir gruptan bahsediyor, buyuruyor ki, onlar ktlkleri iyilikle yok ederler. Bu ayette verilen, Bnin nde gidenlerinin nasl davranacann bir ipucudur! O bana ktlk yapt, yleyse ksasa ksas, ben de ona bunu yapaym, demiyor, hatta onlar ktlk yapana iyilik yapar da demiyor! Ktl yok eder onlar diyor. Onlarn amac ktlkleri yok etmektir. Ama yntemleri nedir? Onlar ktlkleri iyilikle yok ederler. Ayet ve hadislere bu gzle de bakmak lazm. - Onlar sabr tavsiye ederler ayetindeki sabr tavsiye etmek nasl bir ey? nanmyorum diyenler bile bir sknt annda hayrls olsun diyebiliyorlar. Sabr tavsiye etmek bu mu, o kadar m? Nasl tavsiye edeceiz sabr? Ve bakasna m? B Formu sabr nasl tavsiye ediyor acaba? A Takdim Formunda hayrls olsun genellikle teselli iin sylenir. Bu yzden onlar bir baarda, baarl bir sonuta hayrls olsun demezler, aferin, iyi hallettin, bu ii baardn... derler, baarann tanrsn tebrik ederler. Kaybettii zaman teselli amal olarak zlme, hayrls olsun derler! Oysa hayrls olsun ok gzel bir duadr ve her halde sylenir, baarnca da sylenir. Rabbimiz retiyor, ayette diyor ki; onlar; ma tevfk illa Billahi; baaran yok, lla Allah derler. Sabr da sormutunuz. Sabr zellikle Asr Suresinde geer, ama tek bana deil: Hakk tavsiye ederler ve sabr tavsiye ederler. diye ikisi bir arada geer. nce Hakk tavsiye ediliyor. Hakka tabi olmay kabul edip Hakkla megul olana da Hakk yolunda Sabr tavsiye ediliyor. Ayetteki Hakk; Ene-l Hakk diyenin halinin addr, o statye verilen isimdir. Bdeki kii bu staty fark etmi, Enel Hakk; Ben Hakkm diyor! Ben Allahm demiyor! Kimse yle bir ey diyemez, o muhal! Ama

Sen Tanr msn?

241

Enel Hakk diyebiliyor! Evet, kiiye Hakk olmay, o yolu tavsiye ederler ve yolda da srar etmesini, almasn, dayanmasn, yolun sabrn tavsiye ederler. Tavsiye edilen Sabr, A yolundaki dayan ha sabr deildir! u da nemli: Sabr gerektiren herhangi bir olay yokken durduk yere sabr istemek ok doru olmaz. Gslemek zorunda olduunuz, sizi yakan, zen, skan bir i vardr ve i bellidir, o gslemenin size kolaylamasn, o iin tamamlanmasn ve ona dayanmann sabrn istersiniz, tamam. Ama ortada hibir ey yokken sabr isterseniz biraz zor olur. Nasl m? Uak istiyorsunuz ama havaalannz yok der ve durduk yere sana havaalan yaptrrlar; uan var, inecek yer lazm derler. A Takdim Formu yaantsn oluturan veri tabann ve onun yaay biimini ok irdelememiz, ondan kurtulmak iin ksa yollar bulmamz arttr ya, bu bakla A ve B mukayeseleri yapyoruz, ki Ay tanyp ondan kurtulalm ve B nasl inanr ve yaar, onun yntemlerini renelim. Bnin hayatnn ook nemli bir hali vardr: Hayet! A yap ondan holanmaz, hatta onu tanmaz! Hayet, A Takdim Formunun hi sevmedii bir eydir, hayeti grd zaman parampara olur! Hayet; renmemiz, nemsememiz gereken bir duygudur ve insan bir anda hls Hayat Dngsne frlatacak olan haldir! Uzaya bir fzeyi frlatrken ona yer ekiminden kurtulaca bir hz verilir, yer ekimini yenmezse gidemez. O ara, yer ekiminden kurtulaca bir hzla gider ve sizin tesbit ettiiniz yrngeye der ya, ite hayet sizi o fzeler gibi alr getirir, hls Hayat Dngsndeki yrngeye oturtur. O yrngeye oturduktan sonra hayat kendiliinden o dngde olur. Sizi oraya getirecek ve orada sabit klacak olan ey Hayettir. Bu yzden hayet bu yolun olmazsa olmazdr! Hayet duygusunu ok nemsemek gerekiyor! nsann kendisini o konuda ok irdelemesi, incelemesi, kendisini rahatsz etmesi lazm. Bir kere bende neden yeterince hayet yok? demeliyiz, beeri bile olsa! Neden ben hayeti yeterince yaayamyorum? korkusuna girmeliyiz, yokluundan rahatsz olmalyz: Neden bende yeterince hayet yok? Bu rahatszla girmeliyiz. nk sistemde, hls Hayat Dngsnde olumlu bir eyi elde edeceimiz zaman onun prosedr yledir: A) Rahatsz olmak: hls Hayat Dngsne ait bir eyin yokluundan, onun sizde olmamasndan rahatsz olmak! O rahatszlk o konuda levm etmeyi getirir ve o konunun nefs-i levvamesini yaatr size. Rahatsz olmak lazm! B) Tvbe: Rahatsz olduunuz zaman bu rahatszlk yannda tvbeyi getirir. C) Dua. Tvbe; karardr, karar vermektir,

242

Ylmaz DNDAR

bir eye karar vermektir, dua ise hedef koymaktr. Tvbe size yle olsun, yle yapaym diye karar oluturtur. Tvbenin yani kararn iki yz vardr: Birincisi Rabbinizedir. kincisi kendinize, sizin zulmetten yararlanan A yapnzadr! Bu ikisi farkl ekillerde dile getirilir. Mesela ben, kendi yntemim iinde kendime diyorum ki; bir daha yle yapma! Ama Rabbime Rabbim bir daha yle yapmayacam diyemem! Eer Rabbime de bir daha yle yapmayacam dersem o zaman A Takdim Formunda olurum, onu st tanrya sylyor olurum! Kerrat Cetvelini kabul ettik, iki kere iki drt demek zere anlatk. Onun gibi, hls Hayat Dngs dnda bir hayat yok dedik. Hem byle deyip hem de nasl [Rabbime kar] bir tarif yapabilirim! Tarif edersem ben mstakil bir birimim ve bir daha yapmayacam demi olmaz mym? Mstakil biriyim ve yapmaya/yapmamaya karar veriyorum! Bu Ann iidir! Ama kendime, kendimdeki zulmani yana bir daha yle yapmayacam diyebilirim. Bu nasl bir seslenitir? B Takdim Formunun A Takdim Formuna; sana uymayacam sesleniidir. Lekm diynkm veliye diyn; sen yoluna ben yoluma, senin taptna tapmam! demektir. Ona Kfirun okumaktr. Kbede yaptnz gibi! A Takdim Formuna Kfirunu okuyor onu def ediyorsun, ikinci rektta hls okuyarak hls Hayat Dngsne giriyorsun, Kbenin yannda hep bunu yapyorsunuz! A Takdim Formunu yok ediyor, B Takdim Formunu yayorsun, A Takdim Formunu yok edip B Takdim Formunu yaamann antrenmann yapyorsun. Bunu yaparken de gerekli olan enerjiyi Kbeden misli misli alyorsun. Eer o enerjiyi bu gei iin kullanmazsan, onu gene yklenirsin, sonra da gelir A Takdim Formu dnyasnda kullanrsn, daha zeki olarak! A Takdimini daha iyi baarrsn. Ve derler; Hacca gitmeden nce daha iyiydi! Hayet A Takdim Formu veri tabann yok ediyor, bylece o fonksiyonsuz, ilevsiz kalyor. Hayetin olduu bir ortamda A Takdim Formu fonksiyonunu yitirir, o zaman kiiye B Takdim Formu kolaylar! Eer A Takdim Formu gzkmezse, B Takdim Formu srekli zihninizde olan bir hayat tarz olur. Hayatnz deiir, ok farkl olur... Hayeti greceiz ama sevgi bu yolun neresinde? Sevgiden bahsetmeyecek miyiz? Sevgi bu hayetin ierisindedir! nce Hayeti ok konuacaz, hatta bir tefekkr paylamn belki srf ona ayracaz, nk ok nemli. Ama onu tek bana ele almamz iin, o getirdiimiz suyu hepimizin paylap imesi iin o suya ok susamak gerekiyor, ok nemsemek gerekiyor. Neden bende hayet yok? rahatszlna girmek gerekiyor, levm etmek gerekiyor. nk o rahatszlk sizde bir mekanizmay balatr; tvbeyi getirir. Tvbe; hls Hayat Dngs kapsn

Sen Tanr msn?

243

aar! Ve dua; bir hedef koyacaksn. Rahatszlk sizi hls Hayat Dngsnn paralel caddesine getirir. Mesela, neden hayet duymuyorum? diye rahatsz oldunuz, o sizi bu paralel caddeye; nefs-i levvameye getirir! Hangi konuysa o konunun nefs-i levvamesine getirir. Geldiniz, yani tvbe ettiniz, hls Hayat Dngs kaps ald, ama sen dndasn! Tvbe kapy at, kap ak, ieri girmen lazm. eri girmek iin hedefinin olmas gerekiyor; o da duadr! eriyle ilgili bir ey talep edip gireceksin. eri girme gayreti hedeftir/duadr! Furkan Suresi 77. ayet diyor ki: Dualar olmasa neye yararlar. Yani; byle bir hedef koymasalar neye yararlar, bu kapdan ieri girmezlerse neye yararlar, onlar nemli yapan kapdan ieri girmeleridir. Dua; B kapsndan girmektir! Mekanizma bu: Seni o kapya pimanlk yaklatryor. Kap tvbeyle alyor, seni ieriye dua sokuyor, ieriye bir hedefle giriliyor! Kapya yaklaabilmek iin o konuda ok rahatsz olman gerekiyor, deilse kapya gelemiyorsun! ok rahatsz oldun, hls Hayat Dngs kapsna geldin, kapnn almas iin tvbe gerekiyor. Aksi halde kap almaz geri dner, emmareye dersin. Tvbe ettin kap ald, imdi ieri girmek iin dua lazm. Dua ile hedef oluturmazsan kap ak olsa da giremezsin. Mekanizma byle: Rahatsz olmak, karar vermek, hedef koymak! Hayet konusunda da bu mekanizma altrlmaldr! nce neden bende yeterince hayet yok, neden ben salt ikame ederken o hayeti hissedemiyorum? rahatszln duymak ve o konuyla ilgili tvbe etmek lazm! Nasl tvbe edilir? Rabbinden MERHAMET isteyerek! Allahm bana merhamet et. Bana merhamet et ki hayet duyanlardan olaym. Allahm beni bala da hayet duymayan rolden beni al. Allahm merhamet ediver ve beni bala.. Rahatszlk, tvbe ve dua: ki secde arasndaki dua kabul olmaya en yakn dualardandr. Bu yzden Talib iki secde arasnda bu duaya devam eder: Vafuanna vafirlena verhamna vehdina; Allahm merhamet et, affet, bala ve hls Hayat Dngsn bana nasib et; hidayet nasib et. ki secde arasnn duas budur: Vafuanna vafirlena verhamna vehdina verzukna! Verzuknay da ekleyebiliriz: Allahm bana hls Hayat Dngsne girebileceim gereler ver. Bu gere, para olabilir, ev olabilir, araba olabilir, servet olabilir, neyse, hayrl bir rzk ver bana. Bir i kaps ver, bir aile ver, bir or-ocuk ver. Rzk kelimesi senin hedefin iin ne gerekiyorsa hepsini ierir. Hedef ne? Bdir, hls Hayat Dngsdr! Vehdina ile istenilen hedef odur: Hidayet ver Allahm diyorsun. Hidayet; B takdimi hayatdr! A Takdiminde hidayet yoktur! hdinas Sratal Mstakym diye istenilen yol B yoludur! Bu hayat isteniyor.

244

Ylmaz DNDAR

slamiyeti yani Sistemi yaadmz hayattan rneklerle, hayat iine alacak ekilde anlatmaya alyoruz ya, rnein, bir yerde beeri mnasebetlerden, aile ii ilikilerden bahsediyoruz. O konumaya rastlam, dinlemi birisi bakyor, demokrasi, insan haklar, kadn haklar, akl gibi konulardan bahsediliyor, ok memnun oluyor. Benim de aradm bunlar zaten diyor, slamiyet byleyse gzel diyor. Sonra gidiyor. Manzarann A takdimine sapan ksmn bilmedii grmedii iin, sapan o kava ve nemini bilmedii iin baka kitaplara, baka konumalara, baka felsefelere de rastlyor, Reiki gibi eylerle karlayor. Bakyor benzer mevzular, orada da benzer konular var. Elbette! Dier ilimler nasl Snnetullahsa Sosyoloji, Psikoloji de Snnetullah, sosyal bilimler de Snnetullah! nsan ilikileri ierisinde tespit ettiiniz bulgular da birer bilimsel bulgu/Snnetullah! O bilgileri herkese ak. Orada da byle bilgiler var diye o felsefeleri kabul etmek yanl olur! Snnetullah bilgileri/bulgular ayndr. Onlar inanan da bulabilir, inanmayan da, farkl inanan da bulabilir, kime dilenmise o bulur! Ancak u bak ok nemli bir yanl yanstr: Onlar da iyi insan anlatyorlar, onlar da ok iyi insanlar. Biz slamiyeti iyi insan olalm, hmanist olalm diye konumuyoruz ki! eitli inanlarn, meditasyonlarn, yoga [fiziksel hareketlerini demiyorum] felsefelerinin hayata bak tarz ile baarlabilecek en son nokta nedir biliyor musunuz? Bu felsefelerin baarabilecei maksimum nokta A Takdiminde hmanist bir tanr retmektir! Ancak bunu baarabilirler; A yolunda iyi bir insan retirler, hmanist bir tanr retirler. Bu yzden o felsefelere inanan kii ocuunun ayn yolda olmasndan korkar. nk bana o kadar ok ey gelir ki, ocuu drst olursa, onun da bana ok ey gelecek diye ona drstlk tlemekte zorlanr. Ne kadar drst olursan, o kadar kaybedersin der. Niye? nk hmanistlik A Takdim Formu yaants ierisinde geer ake deil ki! Zavall ve smrlen insan olur! Ferrarisini satar zavall olur, gider da tepe dolar. Ne olur? Ferrarisini satm zavall olur! ok iyi biri, ama zavall; olacak olan budur! Evet, o tr felsefeler ancak A Takdimi yolunda hmanist tanr retirler. A Takdimiyle yaantda u iki karakter vard; birisi hmanist tanr, birisi narsist tanr, ite onlar hmanist tanr retirler, adam zavall yaparlar! Onun zavall olduu bu tanrsal yaantda narsist tanrlar ok baarl olurlar, sper! nsanlar, narsistlerin erlerinden korunmak iin onlarn her dediini yapar. Narsist tanrnn evde istekleri hemen yerine gelir; terlii zamannda ayana konur, havlusu eline verilir, uyand zaman ne lazmsa yaplr, orbasnn tuzu eksikse yerine ge-

Sen Tanr msn?

245

tirilir nk A Takdim Formundaki bana hizmet etmek zorundasnz anlaynn maksimumu narsist tanrlarda grlr. Ama bir de Bnsan var, Kul var. Onun davran ve yaay nasldr? B Takdim Formundakilerin Efendisinin hanmlar diyor ki; bir kere unu yemek istiyorum demedi! B Takdim Formunun Efendisinin hanmlar diyorlar ki; bir kere bile bize ff demedi! B Takdim Formunun Efendisinin evlatl diyor ki; bir kere bile niye yle yaptn? demedi! Bu Rasulullah, Nebiullah, Habibullah sallallahu aleyhi vesellem Onun bize aklad ve rettii slam Dininde bir ey var ki, baka hi bir inanta, felsefede o yoktur: ehadet! A Takdim Formuna ait ne kadar felsefe, inan, bak as varsa inceleyin, onlarn stn sanlan yanlarn tek tek aratrn, korkmayn neleri varsa bakn! Oralarda bulamayacanz ey, hls Hayat Dngs hayat ierisinde olmazsa olmaz bir kuraldr; ahidlik, ahid olmak! Bu yrngeye giri onunla balar; Ehed en la ilahe illallah ve Ehed enne Muhammeden Abduhu ve Rasuluh! slam dndaki inan ve felsefelerde ahidlik yoktur! Hibir felsefe anlatt eye sizin ahid olmanz istemez, grp ahid olacanz bir eyleri yoktur, yle bir beklentileri yoktur. Ama bu Sistem ierisinde ahidlik esastr: Kuluna Allah ahid; Kulu Allaha ahid! ahidlik var ve Allahn Esmal Hsnalarndan birisi ehiddir. O Esmal Hsnay okuyup aratrnz. ehid ismi ok nemlidir; ahidlik hcrelerini aar. ehid kulu ahid yapan esmadr, Allahn Kulunu ahid yapan ismidir. Ve bu yolda ahidlikle i ie olan bir ey vardr: Salt. ahitlik ve salt ok ii iedir. ahitlik ve Tahyyat! Et-Tahyyatdeki bu ahitlii ileride detaylandracaz ve daha da sonra Fatihaya geeceiz. Salta ait iki noktayla paylam tamamlayalm inaAllah. Saltta kraat arttr. Yani salt ikame ederken Fatihay ve ayetleri sessiz okuyamazsnz, dudaklar kapatp okumak geersizdir. Kendinizin duyabilecei bir sesle, birilerini rahatsz etmeden kraat etmek gerekir. Gusl abdesti almay gerektiren hallerde ve baz zel hallerde ayetleri iinizden okuyabilirsiniz. Ama saltta kraat arttr, kraatle okumak lazmdr. Kraatin detaylarna ve saltta huu ve gzler arasndaki ilikiye ileride bakarz inaAllah. Saltn bitiminde bir tesbihat vardr ve ok nemlidir. O tesbihat nasl yapmalyz? Hani Ayetel Krsiyi okuduktan sonra Sbhanallah, Elhamdlillah, Allahuekber tesbihat yaparz ya, o tesbihat saltn farzn ikame ettikten sonra yapmaya alrsanz gzel olur, farzdan sonra yaparsanz iyi olur; nk Efendimiz yle yapmtr; snnetleri bitirdikten sonra deil,

246

Ylmaz DNDAR

saltn farznn peine yapmtr. Saltn farzn ikame ettiniz, peine hemen Ayetel Krsi okuyup Sbhanallah Elhamdlillah Allahuekber tesbihatn ve duanz yaparsanz ok isabetli olur. nk Efendimiz yle yapyor, yle neriyor! O tesbihat yaparken tesbih deil parmaklarn kullanyor, bize de yle neriyor. Tesbih kullanmayn demiyor. Ama nasl yapacamz tarif ediyor; iinde tesbih yok! Tesbihi sonra dier Zikrullahlarnzda kullanrsnz. nk tesbih o zaman lazm olur. Ama bunlar 33 defa sylerken tesbih gerekmez. Eer snnete uygun yapmak gibi bir hedefiniz varsa onlar ellerinizle yapn. Elleriniz, ayn zamanda size ahidlik yapacak, ellerinizle yapn! Evet, saltn farzn tamamladnz, oturuunuzu bozmamken, eller diz stnde uzanm dururken parmaklarnz kullanarak 33 Sbhanallah, 33 Elhamdlillah, 33 Allahuekberi yapabilirsiniz. Her parmak iin defa sylemek insan artmaz. Parmanz dizinize hafif dokundurarak bir parmakla tane syleseniz, parmaklarnzn 10u dokununca 30 olur, balarken veya sonunda da 3 sylediniz mi 33 tamamlarsnz. Bu tesbihat; oturma eklinizi bozmadan, parmaklarnzla ve farzdan sonra yapmak iyi olur; eklen Efendimizin tesbihat yapna benzemi olur. Oturuta da u nemlidir: Orada, parmaklar aralar ak olarak dize koymak gerekiyor. Elleri dizlerin arasna koymak, baka trl koymak yasaklanmtr. Salt ikame ederken, secde hari parmaklar ak vaziyette olacaktr! Neden ak olmas gerekiyor, hepsinin sebepleri var. Duamz yapp tamamlayalm: Allhmme eslemt nefsiy ileyke ve veccehtu vechiy ileyke ve fevvedtu emriy ileyke ve elcet zahriy ileyke, rabeten ve rehbeten ileyke, la melcee ve la mencee minke illa ileyke, ament bi kitabikelleziy enzelte ve nebiyyikelleziy erselte Ya Rabb, Ya Rabb, ya Rabb, Allhmme ente rabb, l ilhe ill ente halkten ve ene abdke ve ene al ahdike ve vadike mestetat, ez bike min erri m sanat, ebu leke binmetike aleyye ve ebu bizenb, fafirl znb, feinnehu l yafiruz znbe ill ente, Bi rahmetiKE y Erhamer rhmin. Rabbena zalemna enfsena ve inlem tafirlena ve terhamna, leneknenne minel hasiriyn. La ilahe illa ENTE SbhneKE, inniy knt minez zalimin. Sbhanallahi ve bihamdihi Sbhanallahil aziym, estafirullah ve etb ileyh. Estafirullah el Aziym ve etb ileyh. Estafirullahelleziy l ilahe ill H vel Hayyul Kayymu ve etb ileyh. Estafirullah Y Rabbel aril aziym, Estafirullah Y Rabbel aril kerm, Estafirullah Y Rabbel lemiyn.

Sen Tanr msn?

247

Allahmme salli ala seyyidina Muhammedin Bi adedi lmiKE Y H, Y men H, L ilahe ill H. Elif, Lam, Mim Allahu l ilahe illa HUvel hayyul kayyum. Entel Hayyul Kayyum ve lerike lek, ve lekel mlk ve lekel hamd ve inneke al klli eyin Kadir. Y Hannn, Y Mennn, Y Bedias Semavati vel arz, Y Zel Cell-i vel krm, Ehed en l ilahe illallhl Ehads Samedlleziy lem yelid ve lem yled ve lem yekn leh kfven ehad nn vecceht vechiye lillez fataras semvti vel arda hanfen ve ma ene minel mrikn. nne salat ve nsk ve mahyye ve memat lillahi rabbil lemn ve la erike lehu ve bizalike umirtu ve ene minel mslimin. Eslemt vechiye lillahi, Eslemt li rabbil lemn. mn; Allahm; ncelikle Raslullh, Nebullh, Habbullh, Keremullh Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhis salat vesselamn Gzel, Temiz, Latif Ruhu erifleri iin ve Onun muhterem eleri ve yavrularnn ruhlar iin, Allahm gelmi olan tm Nebi ve Rasl Efendilerimizin ruhlar iin; Halife Efendilerimiz Hazreti Ebubekr, Hazreti mer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radyallahu anhmn ruhlar iin; Ashab Kiram, Sahabe Efendilerimizin ruhlar iin; indinde makbul kullarnn ruhlar iin; yalnzca Senin rzan umarak, Seni anlayabilmek, tanyabilmek, Senin raz olduun kul olabilmek arzusu, heyecan ve telayla bir araya gelmi olan buradaki sevgili kardelerimizin, bizlerin Senin rahmetine kavumu olan yaknlarnn ruhlar iin; rahmetine kavuan mslman mmin din kardelerimizin ruhlar iin; Ey Allahm, mslman mmin din kardelerimizin hastalarna acil ifa, dertlerine acil deva, borlarna acil eda, yolcularna acil selametlik hayrlsyla, ltfunla, kolaylkla nasib eyleyiver. Bizlere, ailelerimize, ocuklarmza, anne-babalarmza, tm din kardelerimize salk, shhat, afiyet lutfeyleyiver. Bizlere merhamet ediver, bizleri balayver, bizleri affediver, bizlere hidayet nasib eyleyiver. Allahm, bizlere hayrl rzklar lutfeyleyiver, Ey Allahm, Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi vesellemin aklad Dinin yaylabilmesi iin evlerini aan, gnllerini aan kardelerimize Selam eyle! Selamn, Nurun, Bereketin, lmin onlar sarsn kuatsn Ya Rabbi, sonsuza dek Ve Allahm yalnzca RIZAN iin El-FATHA

248

Ylmaz DNDAR

05 Cemaziyelevvel 1429 / 09 Mays 2008

Byk sava evde Allahn kendini bizzat kendinin tarif edii La ilahe llallah; bir ey yok illa Allah; hayat dhil Yaadmz hayatn gerek tarifi Cennetten kovulma ve dnya hayat Ben rabbm, ben tanrym diyor muyuz? Cennette miyiz, cehennemde mi? Efendimizin KRA/OKUyunca yapt tebli Nefse zulm kimin hayat tarzdr? Kendi hevasn tanr edinmek nasl bir eydir? hlsl kul ve hlsn tek tarifi Kii nefsi mutmainede mi, deil mi? Allah rzasnn tek cmlelik somut tanm Hogr nedir? Hogrde celal olur mu? Terk edemeyenler, terk edenler, terki terk edenler Srekli terk edecek bir eyler bulmak iddeti nlemenin tek yolu effaf ve kat bedenler Pimanlk, tvbe, dua Tvbe, evbe, inabe Hazreti Osman anlamak nsan Suresi 29 ve 30. ayetler hangi idrak iin? Allaha Hayet olmadan yaklamak Hangi halimizle aslnda Allah yok diyoruz? Hayet nedir, paralad da nedir? Bir kiide Hayet nasl alr? Abdest insan iin nasl bir elbisedir? Hangi davranlar aslnda edeb deil?

250

Ylmaz DNDAR

Tefekkr emas 1

Sen Tanr msn?

251

hls Hayat Dngsnn bu halini bir mbarek grnce; sava taktikleri haritasna benziyor dedi. Tabi ihlsl bir kalble ve ihlsl bir dille syledii iin, fark etmeden bir hadisi iaret etmi oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem etin bir savatan dnyorlar, evlerine ehirlerine girerlerken ashabna diyor ki; Kk Savatan ktk, imdi Byk Savaa dnyoruz. Ya Rasulallah, nasl olur evimize geldik! Sava bitti evimize geldik? Hayr, o savatan daha byne geldik. imdi evimizde Nefs Savana geldik, daha byk bir sava yapacaz buyuruyor. Dolaysyla, burada anlattmz bir nefs sava olduu iin o mbarek tam isabetli sylemi oldu; bu bir sava haritasdr! imdi bu haritann bir yerinden balayalm. Kuran- Kerimde Allah kendini bize tarif eder, anlamamz kolaylatracak misaller verir. Bunlarn bir ksm bizim yaantmzla, insan boyutumuzla ilgili cmlelerdir, yani bir ksm bildiimiz cmlelerle tariflerdir. Ayetel Krside geen, la tehuzuhu sinetn ve la nevm; Onu bir uyku tutmaz, Onu bir uyuklama tutmaz misali byledir. Allah iin uyku dnmek olmaz! Onu uykuyla tarif etmek olmaz! Ehadiyeti anlamaya alan kiiler Allah niye insana ait bir misalle anlatlyor, hikmeti nedir? gibi dnebilirler. O tarifler tamamen, bizim lem yelid ve lem yledi anlayabilmemizi kolaylatrmak amacyladr! Buna benzer sebeplerle verilmi bu tr tarifler vardr. Allah anlamamz salayan byle ayetlere bakp, Allah insanlarn yapt, insanlarn bildii eylerle kyaslamak, Allah insan gibi dnmek ve tede beride sanmak yanl olur. Bu yanla dmemek iin bizzat Kendisini Kendisinin tarif ettii ayetleri tefekkr etmemiz gerekiyor. Bunlardan bizim iin en nemlisi hls Suresidir. hls Suresinde Allah Kendisini Bizzat Kendisi tarif eder, anlatr. Ele alacamz konunun birisi bu: hls Suresindeki Allah anlatm! Dieri ise La ilahe llallah Kelime-i Tevhidi. nce La ilahe llallah Kelime-i Tevhidine bakalm. Kelime-i Tevhid manas olarak artk rahatlkla; bir ey yok, illa Allah diyebiliriz. Bir ey yok, illa Allah! Peki, bir ey yok, illa Allah dediimiz zaman, var kabul ettiimiz ve yaadmz hayat illa Allah dnda olabilir mi? Bir ey yok diyoruz! Hem bir ey yok deyip hem de bir Allah, bir de hayat var diyebilir miyiz? yleyse, yaadmz hayat da illa Allah kapsam ierisindedir. La ilahe illallah Kelime-i Tevhidinden bu sonuca ulayoruz: Hayat illa Allah kapsam ierisindedir. imdi de lla Allah nedir veya Allahn tanm nedir? onu anlamamz gerekiyor. Bunun iin Kurana baktmzda karmza Onu tanmlayan hls Suresi kar. Allah dolaysy-

252

Ylmaz DNDAR

la da hayat anlamak iin hls Suresinden yararlanabiliriz. lla Allah kapsamnda olan hayat ekillendirebilmek, tanmlayabilmek, gerek hayatn ne olduunu bizzat Hayatn Sahibinden renmek iin hls Suresinden yararlanabiliriz: Kul; HUvAllahu Ehad, Allahus Same, Lem yelid ve lem yled, ve lem yekn lehu kfven ehad. Allah bizleri yaratmadan nce neredeydi? diye soruyor Ashab. Efendimiz buyuruyor; altnda ve stnde hava olmayan Amadayd. Ama Halini ve buna benzer terimleri, imdi ele alacamz konuyu iyice yayor hale geldikten sonra amaya alacaz! Dikkat ediniz ltfen: Anlyor hale geldikten sonra demiyorum, yayor hale geldikten sonra. Ancak o zaman o konular da, o kavramlar da yayor olarak amaya alacaz, naAllah. Anladktan sonra konuuruz, siz onu fark ettikten, bildikten sonra ele alrz demiyorum, nk yaklak bir yldr bu konuyu konuuyoruz. Dolaysyla bu konular, bu kavramlar bildikten sonra deil, yayor hale geldikten sonra Ama Hali ve ona benzer terimleri de yayor gibi amaya alacaz.

Tefekkr emas 2den

Sen Tanr msn?

253

hls Suresinden yararlanarak oluturduumuz bir ema. Burada Ama Halinden bir dng oluturduk. Ama Halinden oluturduumuz bu dng, evren iin Kn fe yekn noktasdr! Bu dngnn insanlar iin bir sreci var ve bizim iin olan srelerle Allah indinden sre kavramlarn birbirine kartrmamak lazm! Bu hayat dngsne hls Suresinden yararlanarak hls Hayat Dngs diyoruz. Dngnn ilk ksmna; HuvAllahu Ehad, Allahs Samed, ortasna Lem yelid ve Lem yled, son ksmna da ve lem yekn lehu kfven Ehad ismini verdik. Srecin HuvAllahu Ehad Allahs Samed ksmnda henz insan yok! hls Hayat Dngsnn Allah anlamakta yararlandmz bu ksmnda henz insan yok! Birisi size, inandn Allah bana syle dedii zaman bunu syleyebilirsiniz: Benim inandm Allah; HUvAllahu Ehad, Allahus Samed, Lem yelid ve Lem yled, Ve lem yekn lehu kfven Ehad diyebilirsiniz. Bunu kendinize de sylemelisiniz! Hayat tarif ederken de yle: Benim kavramam gereken hayat nedir? diye sorup, gerek hayat tanmlarken de; ite O; HUvAllahu Ehad Allahs Samed, Lem yelid ve Lem yled, Ve lem yekn lehu kfven Ehad dersin. stiyorum ki Ehad ne demek, Samed ne demek? onlar da izah edeyim. Ama onlara aklayacamz asl noktadan sonra gelirsek faydal olacana inanyorum. Aksi halde, oralarn izahlar insan yle seyahatlere karr ki, gelmemiz gereken noktay yakalayamayz. Yakalayamaynca da hayatta zorlanrz, hayat yaamakta zorlanrz, st ste binmi hayatlar gibi gelir, birbirinden ayrmakta zorlanrz, hayatn iinde ama ondan kopuk, rahatsz bir vaziyette yaarz. Bu yzden, o tanmlar brakyorum. B0 noktasyla balayan takdimli hayata lem yelid ve lem yled diyoruz. Aslnda Ehad ve Samed isimleri daima geerli olmasna ramen biz insanla ilgili olay anlayabilmek, kavrayabilmek iin sanki Allah B0 noktasna kadar Ehadm gibi, lem yelid ve lem yled noktasna kadar Ehadm gibi dnyoruz. Oysa iin aslna baktnzda Hz. Ali radyallahu anh buyuruyor ki; el an yle yani hep Amada! Hep Amada olua gre dnrsek anlatacak bir ey kalmaz ki, bu dng de hepsi muhal olur, yok olur. Her ey birden yok olunca kavrama zorlar. Anlayabilmek iin, bu sreler varm gibi dnp, bize gre ele almak zorundayz! Evet, Lem yelid ve Lem yled denilen yer, kavranlmas gereken ok nemli bir noktadr. Lem yelid ve Lem yled; dourmam ve dourulmamtr! Bakn insanla, yaratlmlarla ilgili bir tanm var; Ehad ve Samedden sonra bu tanm geldi: Lem yelid ve lem yled; dourmamtr ve dourulmamtr! Demek ki, bu noktada lem yelid ve lem yled diyen birileri var, onlar bir tespitte bu-

254

Ylmaz DNDAR

lunup lem yelid ve lem yled diyorlar. Tespitte bulunabilmek iin, burada kyas yapan birilerinin olmas lazm! Birileri Kesret lemi demektir, yaadmz lem demektir. te bu lemin temsil edildii yer lem yelid ve lem yled alandr. Bu lemin zeti, ulalacak noktas ise lem yelid ve lem yleddir. Ama yaarken, hayattayken buna nasl ularz? Dedik ki, bu lem yelid ve lem yled noktasndan giriten itibaren Kesret lemi var. Kesret leminin balad nokta, o B0 noktasdr! Bu nokta neden nemli, nemi nereden geliyor? Bu noktada takdim balyor! Dnyaya gelen insan kendini kesret lemine anlataca zaman bu noktada kendini takdim eder. Bu nokta takdim noktasdr, B0 noktas takdim noktasdr; kiinin kendini takdim ettii, tarif ettii noktadr. B0 noktas; insanlarn kendilerini hayata, kesret lemine takdim ettikleri noktadr. Ama yaplan takdimle birlikte yollar ayrlr, bu noktada yaptklar tarif yznden kiiler ve hayatlar ayrlrlar. Dnyaya gelen kii bu noktada yle bir tarif yapar ki, yapt bu tarif yznden hls Hayat Dngsnden ayrlr, sapar. Neden sapar? Dilek yle! Hikmetini henz konumuyoruz. Biz bir plan yaptk ve dedik ki; B0 noktasnda yayor hale gelene kadar hep durum tespiti yapmaya alacaz , byle anlatk. Durum tespitini yaptktan, manzara konusunda hemfikir olduktan sonra bu neden byle? deyip iin hikmetlerini, sebeplerini irdeleriz, inaAllah. O hale bir gelsek, o zaman bu ileri yaamak daha kolay olacak, hem de kendi ierisinde meru olan bir haz kazanacak. Yani iman aslnda yle bir eydir ki, hayat manalandrr, iman olmad zaman hayat manasz olur! te, hls Dngsne girince hayat bir mana kazanr. Yeni tantnz o hayatn manas kendi ierisinde meru bir haz oluturur. nk greceiz, meru olmayan hazlar da var. B0 noktasnda takdim var, dedik. Bir kiinin kendisini takdim etmesi bir kelimeyle ifade edilir; BEN! BEN der; ben uyum, ben buyum, kendisini BEN diyerek takdim eder ve Kesret leminde bir noktaya getirir oturtur. Bu yzden biz, B0 noktasndan sonraki ksma, o hayata BENL YAANTI diyoruz. Neden BENli YAANTI? nk takdim var! BENL YAANTI ierisindeki iki tip takdimin birisi A Takdimi, dieri B Takdimidir. B0 noktasnda hls Hayat Dngsnden sapan takdim A Takdim Formu takdimidir. Bu takdim bir sre hls Hayat Dngsne zt ama paralel gider. Bu takdimin hls Hayat Dngsne paralel bir ksm vardr, bir de o kavak geildikten sonra hls Hayat Dngsne tamamen zt bir hayat oluturan blm vardr. Bu hayat A Takdim Formu hayatdr, bildiiniz

Sen Tanr msn?

255

dnya hayatdr. Dnya hayatnn oluabilmesi iin bu takdim arttr. Hatta bu nokta, dem cennetten kovuldu diye ifade ettiimiz noktadr. Hazreti dem iin de bir noktadr oras! Hazreti demin yasak meyveyi/yasaklanan rn yemekle veya yasaklanan bir eyi, bir kural inemekle oluturduu cennetten kovulma denilen ey A Takdim Formudur, dnya yaantsdr! nk o yasa ihlal ettii, o yasa inedii hal, yeni ve farkl bir takdimdir. Yeni bir BEN tarif edip; ben yasa inerim! dedi, ie farkl bir BENle yaklat! O farkl BENle birlikte yeni bir anlay, yeni bir hayat, bildiimiz dnya hayat balam oldu. Dnya hayatnn balamasnn prosedr budur, byledir! Aksi halde; bir yerde cennet vard, cennette gezerken yaptklar yanl yznden onlar yakaladlar ve haydi, sizi kovuyoruz! gibi deil o! O olay tamamen; kendisini hls Hayat Dngsne uymayan tarzda takdim etmesi, ifade etmesi sonucu balatt yeni hayattr! Neden yeni bir hayat oluuyor? Bu nemli; bu neden yeni bir hayat? Bunun cevab A Takdim Formunda gizli, onun zelliinde gizli: A Takdiminde hayat yneten bir g iddias vardr! Kendisini A Takdimiyle anlatan kii der ki; ben mstakil bir akla sahibim, kendime ait mstakil bir iradem var, benim kendime ait bir ruhum, bir benim bedenim var! Hkmederim ve kendi gcmle de bir ey yaparm. Btn bunlar birletirdiiniz zaman, g iddiasnda bulunan bir BENle karlarsnz. Bir BEN diyen var ve o BEN diyen bir g iddiasnda bulunuyor. te bu g iddiasnda bulunan kiinin bende var dedii g aslnda insann terkibi olan Esmal Hsna kompozisyonundaki Rabba ait gtr; Rab Gcdr; kiinin kendisinde bulunan Rab miktarnn gcdr! Dolaysyla, Rabba ait o gce g benimdir dediin an aslnda yeni bir hayat balatyorsun. Ben Rabbm manasnda bir hayat balyor! Ben Rabbm hali, yani tanrlk ilan balad zaman, ilan edilen tanrnn hayat balar. te o, hls Hayat Dngs yaantsndan tamamen farkl bir hayattr! Bu o kadar nemli bir ey ki! O kadar nemli bir ey ki; insan iin bunu fark edip bundan kurtulmaya almasndan daha nemli bir ey yoktur! nk bu onun gelecekteki hayatn belirler, gelecekteki hayatnn nasl olduunun iaretidir. Bu yzden, bir insann gelecekte cennette mi, cehennemde mi? olaca o kadar ak ve net ki! Sizi grdm gibi bunu grebildiimi syleyebilirim. Bu kadar ak, bu kadar net! Cenneti ve cehennemi ak, net, rahat grdm syleyebilirim! Bu yzden, B0 noktas insan iin ok nemlidir! Buradan itibaren takdim var ve takdim ederken oluturulan sapan bir hayat tarifi var. Ayet ve hadislerde bu hayat tarif edilirken; onlar ahiret hayatlarn kck bir dnya

256

Ylmaz DNDAR

hayatna sattlar, ahiret hayatlarn dnya ile ilgili bir eylere sattlar; kt al veri yaptlar denir. hls Hayat Dngsnden sapan yoldaki hayatlardr onlar; ahiret hayatlarn dnya ile ilgili bir eylere satmlar! Ahiret hayatlarn dnya ile ilgili bir eylere sattlar, kt al veri yaptlar! B yaantsndakiler nasl bir hayat tarif eder? B takdimindekiler hayat; Allahu la ilahe illa HUvel Hayyul Kayyum diyerek tarif ederler! Ayetel Krsi ve l-u mran Suresinin birinci, ikinci ayetlerindeki gibi tarif ederler: Elif Laam Miym, Allahu la ilahe illa Huvel Hayyul Kayyum. Bu ayetler aslnda bize bir iaret veriyor, hayat budur diyor; Allahu la ilahe illa HUvel Hayyul Kayyum: Kayyum ve hayat budur; Allahu; la ilahe illa HU! A Takdiminin hayat tarif edii ben Rabbm; varm, gcm var eklindeyken, B Takdim Formunun hayat tarifi; Allahu la ilahe illa HUvel Hayyul Kayyum. Kendisine ait bir ey tarif etmiyor, dikkat edin; Allahu la ilahe illa HUvel Hayyul Kayyum! Bu cmle Allaha ait bir hayat tarif ediyor! Baka bir hayat tarif etmek; Allah dnda bir ey var, Allah dnda bir hayat var demektir. Dolaysyla Allah dnda bir hayat, bir gc tarif eden yol, rab ilan edenlerin yoludur, kendilerini tanr ilan edenlerin yoludur. nsanlar bu halle yaadklarn niye fark edemezler? Eer inanyorlarsa, tanry uzaklarnda, telerinde sandklar iin! yle sanp, sonra da o tanry yok edince, tanrlar yok ettiklerini zannettikleri iin! Oysa en nemli tanr kendi ilan ettikleri tanrdr, kendi rablklardr. Bu o kadar nemlidir ki! Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem; kra Bismi Rabbikellezi halak/ yaratan Rabbinin adna OKU ile onu okudu ve bu okumadan sonra La ilahe illallah Tebliini yapt! Dedi ki; ilahlar, tanrlar yok, illa Allah. Eer ayetler ve hadislere bir insan gibi bakarsanz, La ilahe llallah Kelime-i Tevhidi hatr iin sylenmesi gereken bir sz gibi gelir size! Ama ayet ve hadisleri bu erevede incelediinizde grrsnz ki; Efendimiz A Takdiminde olanlara yle diyor: Rablklarnz ilan ettiiniz, kendinizi tanr ilan ettiiniz, tanr olarak yaadnz bu hayat var ya, o yok: La ilahe; o tanr yok, bu tanrlar yok! lla Allah! Peki, bunun gelecekle ilgili nemi nedir? Allah cehennemi yaratt, cehennem iin de cehennem ehlini yaratt. Peki, cehennem ehli kimdir? Cehennem ehli, bu dnya yaants iin gerekli olan kiilerdir! Allah dnyay diledi, dnyada yaayanlar diledi. Ve onlara yle bir hal, yle bir yaant diledi ki, onun sonucu cehennemdir! Dolaysyla, dnya iin diledii o hayat yaayanlar iin akbet olarak da cehennemi yaratt! Bu idrakla baklrsa La ilahe illallahn manas bize nemli bir ipucu

Sen Tanr msn?

257

verir. nk nemli bir haber veriyor, diyor ki; La ilahe illallah; tanrlar yok, tanrl yaant yok! Cennete tanrlar giremez, cennete tanr giremez! Cennetin kapsnda La ilahe illallah yazarn manas budur; orada bir koul var! Orada anlatlmak istenen ey, bir kap ve stndeki yaz deil! Cennet denilen boyuta gei art anlatlyor! Tek art var: Tanr olmamak! O kapda tanr giremez deniyor. Bir ara ok nemli bir gndemdi ve niversitelerin kapsnda trbanl girilmez yazard, yani gei iin gereken art oydu! renci bakt o yaz var, girecekse trbann karmak zorunda kalrd. nk kapdaki koul oydu o zaman! O koula greysen kapdan geebiliyordun! Bu dnyada yle bir koul koymu olabilirler, ama esas kapda da bir koul var; Tanr Giremez, bu kapdan tanr giremez! Kim kendisini tanr ilan etmise, kim kendisini rab ilan etmise, Allahn Rab Gcne sahip kmsa ve ona gre bir hayat dzenlemise, o cennet ortamna giremez, onun girecei mekn cehennemdir! O zaman sonu udur: A Takdim Formu tanrlar dnyasdr, bu kesin! Tanrlarn daha sonra yaayaca ortam cehennemdir, bu da kesin! nk cennetin koulu; lla Allah! Manzara bu! Buna inandysak, A Takdim Formunu ok iyi tanmak ve ondan kurtulmak arttr! Bunun iin nefse zulm iyi bilmek gerekiyor. nk nefse zulm, A Takdimi hayatnn dier addr. Nefse zulmetmek, nefse zulm diye duyduunuz, okuduunuz eyler A Takdim Formu hayatn anlatr. A Takdim Formu, Rab Gcne sahip klarak ilan edilen Rablk/tanrlk olduu iin, mstakil rabln ilan edildii bu hayat yaanrken kiideki Rabbn/nefsin hakk verilmez! O hakkn gasp edilmesi zulmdr, nefse zulmetmektir! Zulmetmek; bir eyin hakkn vermemektir. Rab gcnn hakkn vermeyen o hayatn ismi nefse zulm hayatdr. Ve bu hayatn gereidir ki; kii hem nefsine hem de evresindeki [zellikle] inananlara zulmeder. Nefsine zulmeden bir kii tanrlar sava ierisinde olduu iin, doal olarak insanlara haklarn vermez, ama zellikle bilinli bir ekilde imanllara da zulmeder, imanllardan rahatsz olur! Bu nefse zulm haline yol aan ana sebep nedir? Hac Suresi 74: Allah hakkyla idrak edemediler. Kimler? Takdim noktasnda sapanlar! B0 noktasna gelip, Allah hakkyla idrak edemedikleri iin rablklarn/tanrlklarn ilan edenler, tanrlk iddias zerine oturan bir hayat dzenleyenler! Ayet, onlarn neden o halde olduklarn sylyor. Fusslet Suresi 23. Ayet: Rabbiniz hakknda beslediiniz zan var ya, ite sizi o mahvetti ve siz kaybedenlerden oldunuz. Bu ayet de kendini A Takdim Formuyla tarif edenlerin dt zan ve o zanna gre dzen-

258

Ylmaz DNDAR

ledikleri hayat hakknda uyaryor! Mahvolmaya yol aan sebep, kaybettiren ey, Allahu Rabbulalemin hakknda beslenen yanl zandr! Furkan-43: Kendi hevasn kendine tanr edineni grdn m? Kendi hevasn kendine tanr edinmek nedir, nasl bir eydir? Kendi hevasn tanr edinmek; kiinin arzusunu, hedefini; kendine ait bir eyi tanr edinmesidir, kendi uydurduu bir eyi tanr edinmektir, rablk ilan etmektir! Yine A Takdim Yoluna gtren bir neden aklanyor ve bu yoldaki kii tanmlanyor! Al-u mran-85: slam dnda din arayandan bu kabul edilmez. A Takdim Formunda olanlar kendi rablklarn ilan etmeleri nedeniyle slam dnda bir sistem ortaya koymu olurlar ve ortaya koyduklar sistemin hayat tarzn yaarlar! Ama bu onlardan kabul edilmez! l-u mran-19: nned Diyne Indallahil slam; Allah NDinde din slamdr. Allah indinde din nedir? diye soracak olursan, yalnzca slamdr. Peki, slam nedir? slam o sistemin ismidir! Bir nceki ayette; slam dnda din arayandan bu kabul edilmez buyrulmutu! Eer slam dnda bir sistem aryorsanz, onun dnda bir sistem uydurmusanz, bu asla kabul edilmez! A Takdim Formunda olanlar, kendilerine ayr bir dnya oluturmakla slam dnda bir sistem ortaya koymu olurlar ve o sistemin hayat tarzn yaarlar! Bu yzden uyarlyoruz: yanlmayn, Allah indinde sistem slamdr. Lokman Suresi 13: Hi phesiz irk ok byk bir zulmdr. A Takdim Formunda olanlar bir irk ierisindeler. nk rablklarn ilan ettiler, Allahn Rab gcne sahip ktlar, Allahn onlarda bulunan Rab gcne benim deyip bir irk oluturdular. Bakn, hi phesiz irk ok byk bir zulmdr. te nefse zulm denilen halin A Takdimi olduunu gsteren bir ayet daha! irk ierisinde olanlar hi phesiz byk bir zulm ierisindeler, zulm yapyorlar. Konu ne olursa olsun, zalim; bir eyin hakkn vermeyendir. Bir eyin hakkn vermeyen o konuda zulmediyor demektir, zalimdir. Zmer-65: Eer irk koarsan amellerin boa gider. Eer A Takdim Formundaysan amellerin boa gider. Ayet ok ak: Eer irk koarsan, [A Takdim Formundaysan] kendini byle takdim ettiysen, bu takdimle ilgili bir hayat dzenlediysen amellerin boa gider. O amellerin hls Hayat Dngs Hayat iinde bir anlam yoktur, oras iin bir anlam tamazlar. Nisa-48: Allah kendisine irk koulmasn asla balamaz. Bunun dndaki gnah dilediinden affeder. irk komak A Takdim Formunda olmaksa...

Sen Tanr msn?

259

Sad Suresi 82 ve 83: blis dedi; zzetin adna yemin ederim ki, btn kullarna yollarn artacam, hlsl kullarn hari olmak zere. Btn kullarna yollarn artacam diyor. nk blisin grevi o! Ama hlsl kullarn hari olmak zere! O zaman bu nemli deil midir: hlsl kul nasl olunur, nasl olursam ihlsl olurum da, eytan yolumu artamam olur? Eer bir kiinin bilin ve uuru hls Hayat Dngs iindeyse, yani B Takdim Formunda yayorsa o ihlsl kiidir. hlsn bundan baka bir tarifi yoktur. Bu yzden, o surenin ismi hls Suresidir. Bu hayat dngsnn manas/ifadesi o surede yerini bulduu iin o hayat benimseyen, o hayat kendisine dstur edinen kii hls Hayat Dngs ierisinde olur; ihlsl olur. hlsla beraber nelerin balayacan, nelerin geleceini konuacaz, inaAllah. Biz imdi ncelikle Adan kurtulmalyz. Bu yzden hep A diyoruz, hep Ay konuuyoruz... Bu yzden A takdiminin zelliklerini farkl ekillerde sylemeye alyorum ki; A Takdim Formunda nasl bir hayat var, ne olunca orada oluyoruz?u ok nemsemi, irdelemi olalm. Bunun stne o kadar deceiz ki, hayatnzn gnne deil saniyesine bakp [A Takdim Formunda mym, B Takdim Formunda m?] karar verecek hale gelebilesiniz ve verdiiniz bu kararda da mutmain olabilesiniz. nk bu kararda mutmain olmak Bde karar klmaktr ve o nefs-i mutmainedir. Nefs-i mutmaine budur! hlasl hayat budur. Bye bu yolculuk nasl balyor? Hatrlayacaksnz, daha nce hls Hayat Dngsne paralel caddeden bahsetmitik. hls Hayat Dngsnde olmayan, ama ona paralel bir yol ve o yolda bir hayat vard. Bir kii A Takdim Formunda yayorken yanl yaadn fark eder ve takdim ettii o hale levm ederse yolun yn deiir. Kendisine levm etmekle bu paralel caddeye gelir. Oluturduu bilin noktasna gre bu caddenin bir yerine der ve B0noktasna doru ilerlemeye balar. Bu paralel cadde ok enteresandr! yle yerleri var ki, orada din konusunda ok nemli bildiiniz kiileri grrsnz, orada ok nemli din adamlar vardr! Onlar -hl- kendilerinin mstakil bir hayat var sandklar iin, ok ileri dini bilgilerine ve ok iyi etiketlerine ramen hls Hayat Dngsne geemiyorlar! nk onlara gre bir Allah, bir de mstakil kendileri var. Kendi akl, kendi iradesi var sanan bir idrak yayorlar! Ben varm dedikleri, bu yzden de kader srrn kavrayamadklar iin, oluturduklar kader anlayna gre bir hayat bina etmilerdir. O anlaya gre yorum yaptklar ve yaadklar iin bu caddededirler, orada kalmak zorundadrlar! Oysa onlar ok nemli isimler olarak duymu olabilirsiniz. Kader anlaylar, kadere bak alar hls Hayat

260

Ylmaz DNDAR

Dngsnn iinde deilse maalesef durum budur! nk La ilahe illallah demekle imzaladklar anlamay bozuyorlar, bakn nasl? Size ilkokul matematiinden bir rnek vermitim. Matematik ilemi yapmadan nce Kerrat Cetvelini ezberlediimizi, ilkokul iki, , drtte gece gndz onu ezberlemek iin uratmz konumutuk. Neden? nk tahtaya kalkp bir arpma yapacamzda drt kere drt; on alt diyebilmemiz gerekiyor! Hepimizin onu diyebilmesi iin de Kerrat Cetvelinde anlamamz gerekiyor. Hem o anlamay yapp hem de iki kere iki be yazlr m, olabilir mi yle bir ey? Olmaz! O zaman siz o konuda doru yapyor olmazsnz. nk sizin anlamanz iki kere ikinin drt etmesidir. imdi dnn; bir kii anlama yapyor diyor ki La ilahe illallah; bir baka varlk yok, mstakil bir akl, bilin, g yok diyor, ama hesap yapmaya gelince; Allahn kendine ait gc, benim de kendime ait gcm var diyor. yle olunca da anlamaya uymam oluyor, o yzden bu caddede kalr o! ok nemli din bilgini gibi olabilir ama yan caddede kalr. nk i uygulamaya gelince; Allah iyiyi, kty gstermi, Rasulyle de nasl yapacamz retmi. Benim de mstakil aklm var; dilersem iyiyi, dilersem kty yaparm. Yanl yaparsam cezalandrr, iyi yaparsam da kendim yaptm iin kazanrm demeye balyor, alp bir ey kazanacan sanyor. Kendisinde mstakil bir g var sand iin byle dnyor! Daha nce ok konutuk; bu yolda neden bir st tanrya inanlr? Allah diyerek, ama bir st makama niye inanlr? O kii kendi tanrln ilan etmitir, bir yerde de gc yetmemitir, bir st tanr gerekir, aklna o gelir. Yani st tanr inan tanrln ilan etmi olana aittir. Bu bir hastalk, bir snav olabilir, yoksulluk veya bir sknt olabilir. Gc yetmezse der ki; ey [st] tanrm, burada benim gcm yetmedi, bana yardm et. Yolda arabas kalm birinin bir el atn da araba yrsn demesi gibi, Allahm bir el at da bizim hayat arabas yrsn der. Gc yettii srece Allahtan bir ey istemek aklna gelmez, nk hallediyor; ben hallediyorum! diyor. Bazen duyarsnz ben buraya kadar yaptm, sonras Allahn, gerisi senin Allahm, sonrasna Allah Kerim.. denir. Bu tanr sisteminin bakdr! Bu cmleler, bu hayatlar hls Hayat Dngsnn deildir! Buna dua diyorsanz, bilin ki byle bir dua sistemi yoktur! Bunlar tek tek bulup terk etmek gerekiyor. Terk etmek! A Takdim Formu hayatnn ve oradakilerin zelliklerini konuuyoruz ya, ite A Takdim Formu terk edemeyenler diyardr! Buras terk edemeyenler diyardr! Terk edemeyenler? Bu yzden, terk kelimesi tasavvufta karmza ok nemli bir hayat tarz olarak kar. Terk yle bir eydir ki; siz ancak o terklerden sonra, hls Hayat Dngsne [Lem yelid ve lem

Sen Tanr msn?

261

yled alanna] dersiniz. Bir de Lem yelid ve lem yledin bittii bir yer vardr ki; orada da terki terk edersiniz, artk terkle iiniz olmaz. Geri orada da karnza o ortama ait terk edeceiniz bir ey kacaktr, ama o legaldir; rab ilanl ierisinde deildir. Ama bu iki terk kartrlr! Kii vehmin zulmetini [A halini] yaadnn farknda olmadan, o halden kurtulmas gerektiinin farknda olmadan yaarken yapt terkleri Bnin terkleri sanar. Bu yzden de terkin ona kazandraca sramalardan yoksun kalr. Bir arkadamdan rnek vereyim. Kendisine defalarca u sigaray ime, gnah demiimdir. Gnah derken; Allah o iten raz olmaz, onda zarar var demek istiyoruz, gnah budur nk! Bu anlamda zarar gnah demektir, fayda sevab demektir. Ama siz zarar ve fayday A Takdim Formunun dnyasna gre tarif ederseniz, gnah ve sevab doru tanmlam olmazsnz. Kast edilen bu dnyaya ait zarar ve fayda deildir! Zarardasn; yani A Takdim Formundasn! Faydadasn; yani B Takdim Formundasn! Bundan baka zarar ve yarar yoktur! Dnyada, tanrlar arasndaki zarar ve yarar deil bu! Terk iine de yle bakarsan yanlrsn! Evet, arkadam ime unu, ite bak gnah deriz, burun kvrr, nemsemez. Aradan yllar geer, birka arkadann hastaln grr, duyar; sigara itii iin u olmu, bu olmu, d kopar; eyvah, biz de yle olursak? Bir gn karlarz; biliyor musun, ben sigaray braktm der. Sanrsn ki haram diye brakm, sorarsn; ok iyi, nasl oldu bu i? unu duydum yle hasta, bunu duydum byle hasta, bu yatan sonra korktum braktm! Bakn sigaray brakmakla faydal bir i yapm, ama bu terkin tasavvufla ilgisi yok; Allah iin terk etmemi ki! Yine tanrl iin terk etmi! lmden korkarak, akcierini veya baka organn kaybetmekten korkarak terk etmi, tanrlar dnyasyla ilgili yaplm bir terk o! Yapmasn m o terki? Yapsn! Ama o terki Bnin terki zannetmesin, nk gnah dendii zaman burun kvryor! Allah iin brakmyor ki, B Takdim Formuna gireyim diye brakmyor ki! A Takdim Formunda salam kalaym diye brakyor: Baka tanrlar tarafndan ezilmeyeyim, baka tanrlar beni irkin grmesin, baka tanrlar beni gsz grmesin, baka tanrlar beni inemesin, baka tanrlarn arasnda tutunaym diye brakm. Kazanr ama tanrlar arasnda g kazanr ve tanrlarn iinde de kalr! Peki kalsn? O zaman ona; tanrlar giremez derler, La ilahe illallah derler! Evet, A Takdim Formu terk edemeyenler diyardr. Bu yzden, kiinin B Takdim Formu yaants iin yapaca muhasebelerden birisi udur; ben neyi terk etmeliyim? Kendisine terk edecei bir eyler bulmal, zorlamaldr! A Takdim Formunun veri taban ancak byle fonksiyonsuz hale

262

Ylmaz DNDAR

getirilir. Kii terk edecek bir ey bulmal, daima! Ve onu Allah rzas iin terk etmelidir! Bir eyi Allah rzas iin yapabilmek iin, nce Allah rzas nedir? bilmek lazm! Allah rzas, B Takdim Formuna girebilmektir. Ben bunu Allah rzas iin yapyorum diyene; Allah rzas iin yapmak nedir? diye soruyorsun, bilmiyor. Bildiini sanan ise; bir karlk beklememektir diyor. O gl tanrdr, bir ey istemeyen tanrdr, bir karlk beklemeyen tanrdr. Allaha bahi veriyor, diyor ki; ne senden ne bakasndan bir ey istemiyorum. yle Allah rzas olmaz! Allah rzas; B Takdim Formunun yapt eydir. B takdiminde olan ne yapyorsa o Allah rzasdr! Kii B takdimindeyse onun Allah rzas iin demesi nemli deildir, bu ii Allah rzas iin yapyorum demesi gerekmez. Yani siz Bursaya giden otobse bindiyseniz Bursaya gidiyorum demeniz gerekmez. Bir kere biletiye Bursaya bilet ver dediniz mi, bitti! Otobste durmadan Bursaya gidiyorum, Bursaya gidiyorum.. derseniz, yeter ya derler, indirirler sizi! Durmadan Allah rzas iin demeniz gerekmiyor. O otobse binmisiniz, B Takdim Formundasnz; yolunuz, gidiiniz, yrngeniz zaten o! A Takdim Formu niye vehmin zulmetidir? Yaadmz bu hayat aslnda bir vehim! Bu vehmin bir legal yan, bir de karanlk yan var. Legal yan; lem yelid ve lem yled yolu zerinde olandr. Karanlk yan ise, legal olan bu vehmin suiistimal edildii sapm yerdir. Kii asi olunca yle bir takdim yapyor ki o vehmi suiistimal ediyor ve vehmin zulmeti, karanl oluuyor. Bu yzden A takdiminde, asl yaratlan yapy, vehmi suiistimal etmekten kaynaklanan bir g igali, bir Rab igali vardr. gal ediyor ve bu g benimdir diyor, bylece yeni bir hayat balyor. Bize bu igalden kurtulmay reten nemli eylerden birisi La havle ve la kuvvete illa Billhdr. Eer manasn anlamamsak bunu da ok yanl kullanrz. Mesela sinirlendiimizde teskin edici, Diazem gibi kullanrz: Hele bir la havle ek, ve la havle ve la kuvvete de! Deil! Dine ve dualara byle bakmamak lazm! Ve la havle ve la kuvvete illa Billh demek; A Takdim Formu yok demektir. Ve la havle ve la kuvvete; yani A takdiminde ilan edilen korkular ve kuvvetler yok! lla Billh; ancak Allahtan korkulur, kuvvet ve g Onundur: Ve la havle ve la kuvvete illa Billhil aliyyil aziym! Bu yzden Salt- Tesbih ok nemlidir! Salt boyunca kyamda, rkuda, secdede bu bilinle ve la havle ve la kuvvete der, Ay yok ederiz: yle bir korku, yle bir kuvvet yok Allahm; illa Billh! Salt- Tesbih bu yzden B

Sen Tanr msn?

263

Takdim Formuna gemek iin bir laboratuvardr, bu iin nemli bir laboratuvardr. Efendimiz buyuruyor ki: Cennetin creti La ilahe illallahtr! Baka bir bedel yok; la ilahe illallah! Yani eer tanr deilsen cennete girersin! Bu kadar! Tanrysan, ister hmanist ol, ister ok drst, etiketin ne olursa olsun cennete girmen mmkn deil! Tanrlara kapal! Kurtulmak istiyorsan Efendimizin rettii bir dua var, onu hep hatrlatmak isterim: Allahmme ahricniy min zulmatil vehmi ve ekrimniy bi nuril fehmi. nk imdi onu artk daha uurlu syleyebilirsiniz. Grdk ki A Takdimindeyiz ve o takdim vehmin zulmetiymi, suiistimaliymi. Diyorsunuz ki; Allahm beni vehmi suiistimal etmekten koru, kurtar, kar. Beni bu karanlktan kar, bana indinden gelen bir anlay ver de Nurlu Yolu nasib et, NDinden bir anlay, bir nur nasib et, beni B tarafna gnderiver. Dualara bu anlayla baktnz zaman mana nasl deiiyor deil mi? Dualarda hedef koymu oluyorsunuz! Hedef koymak ve koyduunuz hedef netleiyor deil mi? Diyelim, elinizde Scud fzesi var, baktnz etkili, gnderip duruyorsunuz ve sorulunca da gnde yz tane Scud fzesi gnderiyorum diyorsunuz. Nereye gnderiyorsun? Ses yok! Ama imdi hedef koyduk; fzeyi kilitleyeceiniz yer vehmin zulmeti! Hedefe kilitle ve gnder. Bakara 257. ayet hem bu duay teyid ediyor, mjdeliyor, hem de buradaki zulmete iaret ediyor: Allahu veliyylleziyne amen, yuhrichm minez zulumati ilen Nur. Allah inananlarn Velisidir, onlar karanlklardan/vehmin zulmetinden alr karr, aydnla nura sokar. Ayette bahsedilen zulmet A takdimidir! Ayetlerde de, hadisler de hep Adan kurtulmamza iaret ediyor. A Takdim Formu dedi ki; benim bir gcm var, BEN rabbm. B Takdim Formu ise, ben Allahn dileinin suretiyim manasnda BEN diyor! kisinde de takdim var, ikisinde de BEN var. Bu BENleri hi kartrmamak lazm! BEN kelimesi tasavvufta o kadar nemli ki, onun nerede ne olduunu bilmeyince, kii neyi yok edeceini bilemez! Bir eyi yok edecek, ama neyi yok edecek bilemez, urar durur. Eline bakar; bunlar yok, ayana bakar; bunlar yok, etrafa bakar; bunlar yok Bir eyi yok edecek, ama neyi yok edeceini bir trl yakalayamaz! Hangi BENi yok etmeli? Yok edilecek BEN vehim olan BENdir. Vehmin zulmetinde sylenen BEN yok edeceiniz BEN deildir, o hi olmamas gereken BENdir! nk o tanrlktr, o Rablktr; zaten yoktur! Bizim o zandan kurtulmamz gerekiyor! Zaten yok olan o BENi ok iyi tanmak gerekiyor ki o zandan kurtulalm! Ondan kurtulmak iin A takdiminin veri tabann iyi bilmek, srekli bir analiz iinde olmak lazm: Bendeki hangisi? Kendimizde o testi yapmak iin ipular verelim.

264

Ylmaz DNDAR

A takdiminde olann veri tabannda fke vardr. fke ona ait olduu iin fkeli anda len imansz lr denir. Neden? nk fkeliyken rabdr o! fkeliyken rabln ilan etmi olduu iin yle! fkenin her trls A ya aittir, nk tanr hazmedemedii yerlerde fkelenir! O tanrya ait bir itir, nk Bde fke olmaz! Bde sizin hogrnz koruyacak bir Celal vardr ve o ok farkl bir eydir. O sizin hogrnzn suiistimal edilmesini engelleyen bir bekidir; Celaldir! Ve o yalnzca koruyacak kadar grnr! Eer koruma annda bir adrenalin oluur da coarsanz bir anda Aya dersiniz. Hogrnz koruyacak kadar bir Celal. Efendimiz buyuruyor: Hogrnz koruyacak bir Celal yoksa o hogrden maraz doar. inde Celal olmayan hogryle karlarsanz bilin ki o Aya aittir! Dnyada anlatlan hogr Ann tarifidir. B Takdim Formunun hogrs kaderle, kader srryla ilgilidir. Kaderi kavramaktan ileri gelen, Var var olduu halde sevebilme yeteneidir; hogr budur. Tanrlar dnyasnn hogrs bir dayanma ve katlanmadr; ne yapalm, sana da katlanacaz, bizim gibi dnmesen de, ne yapalm sen de bu dnyadasn, katlanacaz denir. B Takdim Formundaki yle bir hogr deildir. B Takdim Formundaki kii kaderi yle yayordur ki, var var haliyle sevme onda hayat bulmutur. Ama onun bu hali tanrlar tarafndan suiistimal edilecek olursa bir de kk bekisi vardr; Celal! Aksi halde tanrlar onun iman hogrsn suiistimal eder, ona zarar verirler, onu korumak gerekir. Onu korumak; tanrlar ezmek, yok etmek deildir! Sadece Byi koruyacak kadar! te onun ad Celaldir! fke gibi, merak gibi, daha ne kadar varsa, Aya ait veri tabannn bu tuzaklarndan ancak terkle kurtulabilirsiniz. A ile ilgili zellikler diye saydklarm terkler listesine koyun ve Allah rzas iin hemen terk etme karar alacanz neler kacak karnza, bir bakn! Terk etmeniz gereken o kadar ok ey var ki! O durumda, eer terk edemeyenlerden olursanz terk edilirsiniz! Bir ayet meali; onlar Allah unuttu, Allah da onlar unuttu! Evet, ya terk edemeyenlerden olacaksnz, bylece terk edileceksiniz. Veya terk edenlerden olacak kazanacaksnz. Veya terk edenlerden olup sonra da terki terk edeceksiniz. Terkle ilgili grup, kategori byledir! A takdiminde yaayann dt en nemli tuzaklardan birisi de meraktr. Merak bizim veri tabanmzda var, olmas da gerekiyor. A Takdimindeki insan vehmi suiistimal ediyor, ona zulmediyor! nk onun ii zulmetmek, suiistimal etmek! i o olunca, eline ne geerse mesleini onda icra ediyor. Bu yzden merak yeteneini de suiistimal eder. Merak

Sen Tanr msn?

265

gibi gzel bir yetenei alp, tanrlar merak etmede kullanr. Hep tanrlar merakta kullanr! Merak aslnda Allah merak etmek iin verilmitir, nemi buradan gelir! Eer siz merak gibi gzel bir yetenei Allah merak etmede kullanrsanz, onlar Allahn nasl yarattn dnrler, tefekkr ederler ayetlerini yerine getirmi olursunuz, hi dnmez misiniz? denilen ayetlerin gereini yaam olursunuz. Ama siz, Allah tanma frsatn yakalayalm diye verilen merak duygusunu alr, suiistimal eder, igal eder ve bakalarn merak etmede kullanrsanz, o ona zulmdr! Ve eer siz, merak yle ilerde kullanyorsanz bilin ki; bir merak otuz alt zinadan gnahtr. Bir dedikodu, bir merak, otuz alt zinadan gnahtr! Ama onu Allah merak etmede kullanrsanz o tefekkrdr, ok st seviyede bir ibadettir! Merak suiistimal ederseniz ok derin bir cehennemi mevki oluuyor, yerinde kullanrsanz nemli bir cennet mevkiine dnyor! Tanrlar, A Takdim Formunda olanlar blcdr, mutlaka blerler: Bizden deil, bizim gibi deil. Bu yzden ona yaama hakk vermeyelim, ona ekmek vermeyelim. O ii bu patron, o siyah bu beyaz, o gzel bu irkin, o zengin bu fakir, o kapc bu genel mdr, o bakan Hep bler; o kadn, o ocuk, o zayf Blmek ne getirir? Hak verirken adaletsizlii getirir. O bakan ona byk verin, o ii ona kk verin. O ksz, yetim, vermesen de olur, hakkn arayamaz, onun elinden al una ver... Blclk ok tehlikeli bir ey getirir; iddet. Bir ara sporda iddet ok gndemdeydi! iddetin nlenmesi iin, zellikle stadyum iddetlerinin nlenmesi iin bir sr yntemler neriyorlard. Bedava bilet vermeyelim, amigo unu yapsn, kapda yle yapalm... Hayr! Sen blc davrandka iddet kalkmaz! Sen bir takm bile bahane edip insanlar bler, fanatiklii destekler, herhangi bir konunun fanatiini retirsen, blmenin gelecei yer iddettir. Blme; neticede iddeti getirir, mutlaka iddeti getirir. Eer siz slam adna bile blclk yapyorsanz slam kullanarak iddet uygularsnz! Oysa hls Hayat Dngsnde iddet olmaz, yle bir ey olmaz! iddeti kim uygulayacak? Tanr yok ki iddet uygulasn! O i tanrlar dnyasnn ii! Kural bu: Blc bir balangcn neticesi iddettir! nk blc bir ii diliyle halledemiyorsa eliyle halleder! Tanrnn ii ikyettir, hep ikyet! Bir bakn hayatna; hep ikyet, her eyden ikyet... Tanr takdir bekler daima! Tanr takdir ister! Takdir etmeyene de kser. Gc yetiyorsa aktan, gc yetmiyorsa gizlice kser. Tanrnn zelliidir;

266

Ylmaz DNDAR

daima herkesten takdir ister. ocuundan bile! Nankrler, hayatm size verdim, yaptnza bakn! Niye? Onu takdir edemediler! Takdir istiyor... Tanr daima her konuda kandrr. Ne olacak canm der, belki kck konulardr, ama kandrr. Kandrmak onu kat bedende sabitler. Kandrdka beden kalnlar, ondan kurtulamazsnz. Ve kat bedenin yeri cehennemdir. B Takdim Formunda ise effaf yaamak ok nemlidir. Bu yzden orada kandrma olamaz! Cennettekilerin bedenleri nasl tasvir edilir, baktnz m nereleri grnr, nasl bir effaf bedenleri var, hi okudunuz mu? effaf yaamak sizi effaf bedene gtrr... stemek ve almak, almay sevmek tanrnn zelliidir: O hep ister. Amirse memurlarna bakar, kendine hizmet ister, ona versinler ister. Einden, ocuklarndan ister. Ne olduu, kim olduu nemli deil, ister. Onun ii istemek ve almaktr! Hep ne isteyeceim? diye dnr! Ann yaants haramlara meyillidir. Bunu mutlaka incelemelisiniz: Haramlara meylimiz var m, nasl fark ederiz? u dnceyi test edin: Allahm, ah olmasan ne gzel yapacam. Ama hep sen kyorsun karma. Tam bir ey yapacam sen kyorsun. Ey Allahm, yle dostlar edineceim ama yasaklamsn. Bana uygun, scak, sempatik gelen eyleri hep yasaklamsn! Harama meyli grdnz m? Talib, meyilli miyim?den ok hangi haramlara meyilliyim? der, kendinde onlar arar, bulur! Ve terk balar. Ama nasl bulacak da kurtulacaksnz? Kurtulmann yolu umursamak ve rahatsz olmaktr! O ii umursamak ve rahatsz olmak arttr! ok umursamak ve ook rahatszlk arttr! nsan kendinin baz konularda B0 noktasna yakn, bazlarnda uzak olduunu grebilir. Bir konuda B0 noktasndan uzak olduunuzu fark ettiniz diyelim, yani tanrlktan kurtaramadnz bir konu var, fark ettiniz ve rahatsz oldunuz. O rahatszlk sizi hemen yaklatrr, o konunun nefs-i levvamesine gelirsiniz. O rahatszlk size Allahm, ne yapaym da bundan nasl kurtulaym? aarsa tvbe edersiniz. Tvbe ettiiniz zaman B Takdim Formu kaps alr. eri girebilmek iin bir hedef koymanz, dua etmeniz gerekiyor! Duann nasl bir hedefe, hedefin de nasl duaya dntn grdk. Ne istiyorsun, hazinenin kaps ald ne istiyorsun? dendiinde bir ey istemelisin, bir talepte bulunmalsn, kendine ait bir hedef koymu olmalsn; ite onun ismi duadr! Ancak o zaman rahatszlk, tvbe ve dua mekanizmas alr. Bu mekanizmay altrdnz zaman, Allahn izniyle her eyden sonu alrsnz.

Sen Tanr msn?

267

Tvbeden biraz bahsedelim. Hayatnzda tvbeye trl rastlarsnz. Daha ok cezadan korkarak yaplann ad tvbedir, bunu yapyorum ama bir ceza greceim! korkusuyla yaplyorsa o tvbedir. fark edildike ceza korkusuyla deil de cennet ve sevab umuduyla yaplan tvbeye inabe denir. lki tvbe, ikincisi inabedir. Bir ey Allahtan utanld iin yaplmyorsa ona da evbe denir. Evbe, utan duygusudur, Allahtan utanmaktr ve bu hal Nasuh Tvbesiyle ok ilikilidir. Hani bir ey olur da Allahtan utanmyor musun? Hadi bizden utanmadn, Allahtan da m utanmyorsun? deriz ya, ite Allahtan utanarak yapmak veya yapmamak evbedir! Bu utanma insan st seviyeye gtrr ve o zaman kii Hazreti Osmann halini anlar, Hazreti Osman neden nemliymi o zaman anlar! O Hz. Osman ki; melekler bile ona yaklanca hay ederler der Efendimiz. te onu o zaman anlarsnz! Utanma duygusu Allahtansa ona Evbe denir ve Nasuh Tvbesinin almasnda bu duygu nemlidir. O utanma duygusu normal hayatta da nemli, salt ikame ederken de nemlidir. Hem hayatta hem saltta nemlidir. Konuyu salta balayacak bir giri yapalm inaAllah. B Takdim Formundaki kii de BEN der. Ama bu BEN, A takdiminin sylediinden farkldr. Buradaki; Ben lmullahta Allahn dilediinin suretiyim diyor: O ilminde bir ey diledi, ben o suretim. Her ey Onun dileidir; ben buyum. Bakn bir g iddias yok, ama bir takdim var, gene de BEN diyor ve kendisini takdim ediyor, bu yzden BENL HAYAT devam ediyor. Nefs mertebelerinde ilerlemek iin kurtulunmas gereken BEN bu takdimle sylenen BENdir! Rablk ilanyla sylenen BEN nefs mertebelerine balamak iin kurtulunmas gereken BENdir! Bunu fark edin! Eer rabln ilan etmi kiinin syledii BENden kurtulmadan nefs mertebeleriyle urarsanz, yani kii A olduunu fark etmemise, o BENden kurtulmadan benlikten kurtulmaya alyorsa zavall, gsz bir tanrya dner. O yanl bir itir! A takdimiyle iddia edilen BENi, zaten yok olan o BENi etkisizletirmek gerekiyor. nce o! O suiistimalin bir bitmesi lazm! Ondan sonra ben Allahn ilminde Allahn dilediinin suretiyim diyenin syledii legal BEN grlr. Bu yolda ilerlerken kurtulmamz gereken BEN bu BENdir. Ondan da kurtulunacak hal olur, inaAllah. Kii kendini iinde bulduu suiistimalden geri dnsz kurtulursa B hayat balar. Oradaki hayat Esmal Hsnalarn hayatdr, B Takdiminde yalnzca Esmal Hsnalar vardr. Eer siz Esmal Hsnalardan baka bir ey gryorsanz B Takdim Formunda deilsiniz demektir! B olan

268

Ylmaz DNDAR

Esmal Hsnalardan baka bir ey grmez. Bu hal, ne yana dnerseniz Vechullah grrsnz denilen haldir. Bakara-115: Her ne yana dnersen Vechullah grrsn. nk B Takdim Formunun hayat tarznda, her ey, her taraf Esmal Hsnadr. Oradaki manzara bu yasalardr, esmalarn grntsdr. B hayatyla birlikte srasyla Fiillerin Tecellisi, simlerin Tecellisi, Sfatlarn Tecellisi hayatlar balar. Onlara tecelliler denir, ama zaten Ondan baka bir ey yok ki tecelli etsin! Velilerin hayat diye okuduunuz halleri o zaman yaamaya balarsnz. Ondan baka bir ey olmaynca, veli yaants denilen o haller hi umurunuzda olmaz. Niye? Zaten ylesiniz, yle yayorsunuz! imdi yaadnz bu hayatn ismi; B Takdim Formudur ve salttr! B Takdim Formunun hayatnn ismi salttr. Bu yaantnn ad salttr, ynelitir. Salt ikame etmek ynelmektir, ynelitir. Bu hayattaki kii ynelitedir, daima! Bu yzden de esas iimiz, konumuz salttr! Salt deyince akla onu tamamlayan, tam yapan ey gelir; Fatiha! Fatihasz salt noksandr hadis byle! Salt Fatihadr, Fatiha salttr! Salt; ynelmektir, ynelitir. Hem yle bir yneli ki... imdi syleyeceim eyi inaAllah hayatnzda uygulamaya gayret edin. Salta balarken Allahuekber der balarz. Allahuekberden, Tekbirden, bu yneliinden bahsediliyor olsun. Eer anlatan bir tanrysa der ki; siz elinizi kaldrmakla Allahm, her eyi arkada braktm, arkaya attm, onlara sonra bakarm, imdi Seninle megulm diyorsunuz. Eer iin asln grmseniz bu size ok sama bir bak gelir. Bir ocuun oyuncaklaryla oynarken babasn grp oyuncaklar braktm, seninleyim babaa demesi gibi gelir. Eer Allaha byle inanlyorsa yle olur; gider Allahn nnde eilir, hazr ola geer, oyuncaklarm attm Allahm, seninleyim, onlarla sonra oynayacam der. Tanr Allahuekber diyerek oyuncaklarn atyor, senedi sepeti, unu bunu dnmyor; attm, onlara sonra bakacam diyor. Niye? nk Allah o ynetiyor! yi inceleyin, bu kii yle bir rablk ilan etmi ki, Allah diye inandn o ynetiyor, gnahlara bile Allah adna o karar veriyor. Allah Kuranda u gnahtr diyor, Rasul hadiste u gnahtr buyuruyor, ama ona gre o gnah deil! nk Rasul de, Allah da o ynetiyor! Olabilir mi? Tanrysa olur, tanrnn ii o! te bunlar, tm La ilahe! Bunu, maazada rastgele alveri yapana benzetiyorum, kasadan geiremeyecein eyleri doldurma! diyorsunuz dolduruyor. Neticede kasadan geeceksin! Ama yok! O zaman, brak dnya maazasnda sepeti doldursun, neticede kasadan geecek, brak. Evet, salt ynelitir ve yneli Allahuekberle/Tekbirle balar! Bunu sylemekle teslim oluyorsunuz, zaten teslim olduunuzu itiraf ediyorsunuz! Allahuek-

Sen Tanr msn?

269

ber derken ellerinizle eklen de teslim oluyorsunuz. Teslimsin; La havle ve la kuvvete illa Billh halindesin: Allahm, bir kuvvet iddiasnda deilim. Ne korkuyorum, ne benden korkulmasn istiyorum! Ve la havle ve la kuvvete; bir korku, korkulacak bir varlk, bir kuvvet iddialar yok! lla Allah; ben B Takdim Formundaym. Salta geldiim iin deil, zaten her an yleyim; B Takdim Formundaym, teslimim. Eslemt vechiye lillahi; yzm sana teslim ettim, sana yneldim. Eslemt li rabbil alemiyn; lemlerin Rabbine teslimim. Dolaysyla yneliin yalnzca salt ikamesinde seccadede yaplacak bir ey olmadn yayorsun. u syleyeceimi hayatnzda inaAllah uygulayn demitim ya, o budur: Hayatta yaarken Allahuekberi sk kullann, akladmz manada Allahuekber deyin! Etrafta tanrlar grdnz, hemen; Allahuekber; tanrlar yok ve ben tanr deilim. Ben lmullahta Allahn dileinin suretiyim deyin; Sana yneldim Allahm; Allahuekber! Hayatta, yaarken Allahuekberi bu manada sylerseniz, salt ikame ederken de kendiliinden o manada syler ve kolay teslim olursunuz! Salta balamadan nce bu tefekkr yapp sonra Tekbir alalm. Bunu yaparsanz grrsnz ki, saltta siz hls Hayat Dngsndesiniz, bu yrngedesiniz, bu ynelile Fatiha okuyorsunuz, Fatihay o idrakla okuyorsunuz: Bismillahir Rahmnir Rahiym, Elhamdlillahi Rabbil alemiyn. Bismillahir Rahmanir Rahiym Fatihann ilk ayetidir. Bismillahir Rahmnir Rahiym Elhamdlillahi Rabbil alemiyn ayetlerini pe pee ayrmadan okuyun. Bu iki ayette sfatnz belirlediniz: Allah ismi, Rahman ismi, Rahiym ismi ve Rab ismi, bu mertebeler, bu statler sizin sfatlarnz! Bunlar ileride greceiz: Ulhiyet Mertebesi, Rahmaniyet Mertebesi, Ar ve Rububiyet Mertebesi. Ulhiyetten Rububiyete geldiniz. Ve Rab noktasnda Bismillahir Rahmnir Rahiym Elhamdlillahi Rabbil alemiyn diyerek statnz belirlediniz. nemli bir ie girieceksiniz, nce statnz belirlediniz. Statnz Bismillahir Rahmnir Rahiym Elhamdlillahi Rabbil alemiyn olarak belirlediniz. imdi de icraata geiyorsunuz: ErRahmanir Rahiym, Maliki yevmid diyn. Yukarda Rahman ve Rahim getii halde bir daha sylyorsunuz. nk dieri stat belirlemekti, bu bir i yap! ErRahmanir Rahiym, Maliki yevmid diyn i yaptaki haliniz. Yolculuk devam ediyor; Rahmanla oluacak manalar, Rahiymle vcut bulacak ve Malik emsiyesi altna yerleecekler: Rahman Rahiym Malik! ErRahmanir Rahiym, Maliki yevmid diyn. Bir Hadis-i Kudsi buyuruyor ki: Fatihay kulumla bltm. Buraya kadarki ksm Sahibinin seslenii.

270

Ylmaz DNDAR

imdi Kul devrede, imdi siz pozisyonunuzu belirliyorsunuz, sra sizin takdiminizde! Artk siz, BEN diyerek yaptnz takdimle durum belirliyorsunuz: yyake nabudu ve iyyake nestayn. yyake nabudu ve iyyake nestayn diyerek bu noktada pozisyonunuzu/duruunuzu belirlediniz. Oradaki duruun idrak ok nemli diyorduk ya, ite o pozisyonu, durumunuzu belirliyorsunuz. Pozisyonunuz Rum Suresi 30: Dine, Sisteme Hanif olarak yakla. Artk A yok! Tefekkr ederek Allahuekber dedik, iyyake nabudu ve iyyake nestayn dedik, Ay sildik. Hanifim dedik ya, o etkisiz artk. Rum Suresi 30. ayette; dine hanif olarak yakla! buyruluyor. Bu uyary duyup lebbeyk/buyur diyen Kul sisteme/dine/hls Hayat Dngsne hanif olarak yaklat, imdi o hanif haliyle iyyake nabudu ve iyyake nestayn diyor. Onu derkenki uurunuz Rum Suresi 30 duruu; Hanif! Onu okurken nsan Suresi 30 uurundasnz: Ve ma teaune illa en yeeallahu; dileyen yok, illa Allah. nsan 29 ve nsan 30. ayetler kaderi anlamada anahtar ayetimizdir! Siz imdi iyyake nabudu ve iyyake nestayn derken hanifsiniz, dileyen yok illa Allah uurundasnz. Madem dileyen yok, iyyake nabudu ve iyyake nestayn dedikten sonra bir talepte bulunmak niye peki? te bunun nedeni nsan Suresi 29. ayettir, onu yaamaktr. O ayet, dileyen Rabbini seer diyor. nsan-30 size iman, nsan-29 icraat gsterir! Bu yzden, Efendimizin aklad kaderi anlamamzda en nemli anahtar nsan Suresi 29 ve 30 ayetleridir! Her ey Allahtandr diye inanmak nsan-30dur, onun gereini yapmak nsan-29dur. Her ey Allahtandr der de bir kede beklersen, senin beklemen gerekiyor demektir, o olur ve beklemenin karln alrsn! nsan-29 dileyen Rabbini seer diyor, demek ki, ne gerekiyorsa onu yapacaksn, semek budur: Bir icraat gerekiyor, bir ey yapman gerekiyor! Hangi inanla? Her ey Allahtandr imanyla. Kii nsan-29u Allahm ben diledim seni setim diyen bir imanla yaparsa A Takdim Formuna der, tanr olur! Bir icraat yaparken tanr olmamak iin nsan-30a uygun imanla, Dileyen yok, illa Allah idrakyla yapyorsun! Byle i yapan B Takdim Formunda i yapm olur! Aksi halde, bir tanr olarak, A olarak kalrsn. yyake nabudu ve iyyake nestayn diyen, imdi talepte bulunacak. Bir talebde bulunabilmek iin iyyake nabudu ve iyyake nestayn pozisyonunda olmak arttr, talebinizin ortaya kmas iin bu arttr! yyake nabudu ve iyyake nestayn deyip duruunuzu gsteriyor ve istiyorsunuz: hdinas Sratal Mstakim. Srat- Mstakmi; Doru Yolu istiyorsunuz.

Sen Tanr msn?

271

l-u mran Suresi 175: Billahi anlamyla Allaha iman edenleri ve bu imann gereini yaayanlar Allah Zati rahmet ve faziletine erdirir ve srat- mstakyme hidayet eder. Allah B Takdim Formuyla iman edenleri ve byle iman edip buna uygun yaayanlar mjdeliyor, yle iman ettim deyip de A Takdim Formundaki gibi yaayanlar deil! Byle yaayanlar, Allah onlar srat- mstakime hidayet ediyor, A gibi, A olarak yaayanlar deil! Salt ikame ediyorum diye A takdiminde namaz klp ihdinas Sratal Mstakim diyerek Doru Yolu isteyeni deil! l-u mran-175 ok ak sylyor: Billahi anlamyla Allaha iman edenleri ve bu imann gereini yaayanlar Allah Zati rahmet ve faziletine erdirir ve srat- mstakyme hidayet eder. Bylece siz bu vaatten de mitlenerek diyorsunuz ki; ihdinas Sratal Mstakim; Allahm bana B yolunu nasib et. Eer siz bunu sylerken tanr yolundan bir eyler istiyorsanz, oralardaki gleri istiyorsanz botur! hdinas Sratal Mstakimle istenen B hayatdr! B ye raz deilseniz hi Fatihay okumayn, onunla istenen bu nk! Bana A hayat cazip geliyor, hem o hem de bu olsun diyorsanz o botur! Saltta istenilen yol bu! Ayetin devamnda yolu tarif ediyorsunuz zaten: Sratelleziyne enamte aleyhim. Enam da bulunduklarnn yoludur talebim diyorsunuz! O yol hls Hayat Dngsdr, enam da bulunduklarnn yolu Bdir! nce mitlendiniz ve isteklerinizi sylediniz, imdi sizi bir hayet, bir rperti kaplyor ve korkuyorsunuz: ayril madubi aleyhim ve led daalliyn. Aman byle bir rol olmasn Allahm, bana byle bir rol verme, bana A Takdim Formundaki rolden verme, bana oray cazip yapma, bana haramlar cazip gzkmesin, ben harama meyilli olmayaym, haramlar houma gitmesin, istemiyorum! Sana inanp, ondan sonra da sapanlardan, sana inanp da nankr olanlardan olmak istemiyorum; gayril madubi aleyhim ve led daalliyn; onlar istemiyorum! min. Bu manasyla da salttaki Fatiha, B hayat gerei ok nemlidir. Enam da bulunduklarnn yolunu, B Yolunu istiyorum. Byle bir saltn secdesi nasldr, onu ilerde konuacaz inaAllah. nceki toplantmzn son ksmlarna doru, A Takdim Formunun yaants iin zel ders almanz ve birinin sizi motive etmesi gerekmez demitik. nsan kendisini hayata byle takdim ettii iin, dnya ilerini, Aya ait ileri alacak derecede kolay yaptn fark eder. Bakar ki, onlar renmek ve yapmak iin zel bir gayret gerekmiyor. Hele de narsistse! Hmanistse bu dnyada da ii zordur, kaybedebilir, hatta kaybeder, hmanistseniz tanrlar dnyasnda kaybedersiniz! Ne kadar drstsen o kadar kaybedersin, iyilik mi yapyorsun mutlaka ktlk greceksin cmleleri tec-

272

Ylmaz DNDAR

rbelerin sabitlemi halini yanstr ve onu hmanistler yaar. Niye? nk bu dnyann baars, tanrlar dnyasnn baars zulme dayanr. Burada tanrlar sava vardr ve bu tanrlar savanda ne kadar zulmedersen o kadar kazanrsn! Alarn bu yaantsn renmek iin zel bir gayret gerekmiyor! Ama B Takdimini yaayabilmek iin renmek gerekiyor, nk o bilinmiyor! Eer Rabbimiz dileseydi hi bilinmezdi! Bilemiyoruz, belki yle yaantlar da diledi. Bilmiyoruz! Niye bilmiyoruz? Ama Halini fotoraf makinasnn flana benzetmitik. Flan normal hali, yanmad, patlamad haldir ve o hal onun Ama Halidir. Tm g kuvvet flata mevcut ve duruyor. Bir ey diledi, bir kare resim diledi, fla yandsnd, Amada. te bizim uzun bir sre olarak grdmz hayat, evreni Allah bir an dnd OL dedi oldu. Yasin Suresinin sonlarnda ayet var: nnema EMRUHU iza erade eyen en yekule lehu KN fe YEKN. Bir ey murad etti mi, murad ettii eye OL der OLUR; KN fe YEKN. Bu hayat tek kare resim gibi diledi oldubitti! Allah indinde bir an; oldubitti! O bir ann, o tek kare resmin ierisinde bizim iin uzun sreler var. O sreler bizim iin, bize gre! Kyamet kopacak, maher, hesap, cennet, cehennem oluacak diye biz bekliyoruz, Allah da bekliyor sanmayn! Allah da bizim gibi bekliyor mu? ok yaadlar, kyamet kopsa da karma gelseler, hesaplarn bir grsem! diye bekliyor mu? yle bir ey yok, o i bitti. Size syleyeyim; herkes yerinde: Cehennemlikler cehennemde, cennetlikler cennette, zaten! Biz o sreci yayoruz. Bitti o i, herkes zaten yerinde! Yani, biz imdi bir eyler yaayacaz da, sonra cennet, cehennem deil! Hepsi bitti, herkes yerinde! Farkl dilekleri de vardr belki, bilmiyoruz dedik ya, sylemek istediim u: Fotoraf makinasnn fla yandsnd. Kim bilir daha nce ka defa yand snd, daha sonra da kim bilir ka defa yanyor snyor Yani bir kere mi yanp snd? Bilmiyoruz! Akln alabilecei bir ey deil! Ama iinde olduumuz bu kare resimde diledii bu! Bu kare resimde byle diledi. Dierlerinde ne diledi, ne oldu, bilemiyoruz! Bilmemiz muhal, mmkn deil! nk biz bu karenin ierisindeyiz. Ve resmin bu karesinin bizim bulunduumuz noktasnda seyr A takdimi zerine! Dilediklerini Srat- Mstakime hidayet eder, kurtarr. A Takdim Formundan kurtulmak o yaanty salayan veri tabanndan kurtulmaktr. Onun veri tabann hzla yok edecek nemli eyi size Har Suresi 21. ayetten okuyaym: Euz Billahi mine eytanir racim Bismillahir Rahmnir Rahiym. Lev enzelna hazel Kurane ala cebelin leraeyte-

Sen Tanr msn?

273

hu haian mutesaddian min Hayetillah ve tilkel emsal nadribuha linnasi leallehum yetefekkerun. Sadakallahul Aziym. Eer u Kuran, ba semada, kk yedi kat yerin dibinde olan bir dan [kaskat kesilmi bir uur mazharnn] stne inzal etseydik, elbette onu Allah hayetinden dolay huu ederek atlayp para para olduu halde grrdn. te bu misalleri insanlara tefekkr etsinler diye darbediyoruz, veriyoruz. Bahsedilen paralanmaya Allah Hayeti/Hayetullah sebep oluyor. Allah Sevgisi deil, ok dikkat ediniz. nsanlar bazen slama sevgi alndan da yaklar. Onu sevdim olmad, bunu sevdim olmad, gerek sevgiyi buldum, Allah, slam seveceim diye yaklar. O bir kandrmacadr! Bakar olmuyor, sonra o sevgiden de bkar. nk o yanl bir i; tanrlar dnyasnn sevgisiyle Allah sevilmez, Tanrlar Dnyasna ait duygularla Allaha yaklalmaz. yle yaklarsan, yarn bir gn heyecanla sarldn o eyi mecburen brakrsn! Yaklatracak ey Hayettir, Allaha hayetle yaklarsn! Bu ayetteki bir nemli ey; tanrl paralayann, tanry yok edenin hayet olduudur! - Bu hayet, bildiimiz korkulardan ok farkl mdr? ok farkldr! Bildiimiz korku dediiniz ey tanrlarn birbirlerinden korkusudur, Tanrlar Dnyasnn korkusudur. Hayet o korku deil! Allahtan korkmak tanrlar dnyasndaki korkularla hi ilikili deildir, Allah sevmek de tanrlar dnyasndaki duygusal davranlarla hi ilikili deildir. Hayeti [iindeki korku ve sevgiyle] aacaz, demek ki buymu! deyinceye kadar aacaz ve beynimizde Hayetle ilgili bir veri taban oluturacaz. nk hayet ok nemli! Ne olduunu tanmlaryla ok iyi bilmemiz gerekiyor. - Allaha korkuyla yaklamak ho olmuyor deniyor, bu doru deil mi? Doru, hi ho olmaz. Ama yle: Siz, Allahtan korkmay tanrlar dnyasndaki korkuyla anlatrsanz doru olmaz! Kimsenin Allahtan yle korkmasn istemem, o yanl, Allahtan yle korkulmaz! Allah korkusu tanrlar dnyasndaki gibi bir korku deildir. Mesela, ocuunuza en ok ve sadece Allahtan ekinip korkmay tanrlar dnyasndaki korku gibi anlatrsanz sonu udur: ocuk Allaha kar siner. nk tanrlar dnyasndaki korku sindirir. Oysa Allah korkusu Hayetullah cezb eder, eker. Kendine eken, iine alan bir korkudur o. O korku; raz olmama, istenmeme korkusudur. yle bir korku sizi sindirmez! Tanrlar dnyasndaki korku nefret dourur. Eer siz Allah korkusunu da yle sanp yle anlatrsanz nefret oluturursunuz, yaptnz i tanr ii olur! Oysa hayette bahsedilen korkuyu yaayabilseniz,

274

Ylmaz DNDAR

o hem sizi kendine eker, hem de bir sevgi dourur; o korkudan sevgi doar. Hayeti saksdaki bir iek gibi dnrsek, onun topra korku, rn sevgidir, korku toprandan sevgi kar. Dolaysyla, bir kiiye bakp bu kii Allah ok seviyor demeniz iin, onda sevgiye ait grmeniz gereken beden dili hayettir, korkudur. Ne kadar korkuyorsa, Allah ne kadar seviyor dersiniz, o cmleyi onda fark ettiiniz korkuya sylersiniz: O kadar seviyor ki Allah istemez diye korkuyor! O kadar seviyor ki ok utanyor, Allahtan ok korkuyor. Nasl farkl bir korku imaj kyor, gryor musunuz? Korkunun bir boyutu byle bir Allah korkusudur. Allah korkusunun bir boyutu da Allahn yaratt sistemde romantikliin olmamasndan kaynaklanan korkudur! Mesela, elimdeki barda braksam der. Yer ekimi alr, bir romantiklik yok, der! yle bir sistem alyor ki, siz bu sistemin gereklerini fark etmez ve buna kar korunmazsanz cehenneme gidersiniz! Hayetteki korkunun bir boyutu da sistemin almasndan korkudur, sistemle ilgili korkudur. Bir aralar ku gribi hayatmz nasl etkilemiti? Ku gribi salgn varken nasl korktunuz, tavuk eti yemediniz, kanatl grnce rperdiniz! u an ku gribini konuuyor olsak ve size; sakn kulara, tavuklara dokunmayn diyor olsam, siz de bana; niye korkutuyorsun? Ondan korkutarak deil sevgiyle bahset! deseniz olur mu, ku gribi sevgiyle anlatlabilir m? Ku gribinden korkmanz gerekiyor! Niye? Ku gribi olmamak iin! Korkup tedbir alacaksnz. Buna Kuran mttaki diyor. Allah, bize onlar Bakara Suresinin hemen ilk ayetlerinde korunanlar, korunmak isteyenler olarak tarif ediyor! Arka plan bakyla, onlara korunmas dilenmi olanlar diyebiliriz. Ama insan boyutundan baktmz iin, mttakilere korunmak isteyenler diyelim. Neden korunmak istiyor? Sistemden! Onu OKUdu, sistemdeki gerekleri grd, sistemden korunmak istiyor, tedbir alyor, korunuyor. Buraya pheli bir pili eti koysak, ku gribi de ok yaygn, aramzda da ku gribini konutuk, ktk. Siz ok asnz, baktnz kimse yok, hazr kimse yokken u buttan bir sraym der misiniz? Kimse yok ama niye korktunuz? Sistem korkusu budur! Bu olay Allah korkusuyla, Allahn sisteminden korkmakla nasl badat deil mi? Allah sana yapma yasak diyor, baktn kimse yok, yapyorsun! Demek ki, byle bir korku gerekiyor! Nasl, sistemi okudun, o eti srmadn, onun gibi bir korku art! Kimse yoktu ama korktun, srmadn: Korundun, korudun kendini! Halbuki Allahn sylediklerinde byle yapmyorsun, yapyor musun? u haram, yle yap deniyor, bakyorsun kimse (?) yok yapyorsun! Veya varsa da aldrmyor yapyorsun! Niye? Bu sefer de sana gre Allah YOK! Allah olsa, inansan yapmazsn! De-

Sen Tanr msn?

275

mek ki, uydurduun bir Allah mefhumu var; istediin zaman ortaya kyor, istediin zaman kmyor. Mevldlerde, cenazelerde kyor, bir hasta grnce kyor, oluk ocuunun bana bir ey gelince kyor, sonra yok! Yani her ey raynda gittiinde ortaya kmayan bir Allah uydurmusun. ok yanl! Sistemle ilgili byle bir korkuyu hzla yakalamak gerekiyor! unlar unlar yapmazsam cehennemden kurtulamam korkusu yle olmal ki; tavuk iin olan dikkat etmezsem ku gribine yakalanrm korkusunu gemelidir! Sistemle ilgili tedbir gerekiyor! Bir profesr ksa, ku gribiyle ilgili konusa, tedbirleri anlatsa, ne biim adam, hep korku anlatyor! der misin? te sistemi anlatan kiiye de bu gzle bakmak gerekir. Ama Allahtan korku insanlarn birbirlerinden korkular gibi anlatlrsa o yanl olur, o zaten yanl! Kimse, Allahtan yle korkmamal! Hayetullah yle bir korku ki muhabbet dourur! Allah korkusunun doruluunu insan oradan anlar, fark eder. Hi bilmedii bir sevginin, bir muhabbetin doduunu grr. Onun domasna sebep olan Allah korkusudur. Bu yzden bir kiiye baktnzda hkm verirsiniz; ok seviyor nk ok korkuyor! Ama bu korku rnekteki korku gibidir; sizi korur, sizi korkak yapmaz! Har Suresi 21. ayete gre, tanrl paralayan ey hayet, onun paralad ise bir da idi! Allah hayetinden parampara olan o da A Takdim Formudur. nk Alarn dnyas dalarla doludur, hepsi kk dalar ben yarattm diyen birer dadr! Hepsi mstakil bilin ilan etmi, mstakil bir g ilan etmi, o gce, gcn uygulad alanlara, bulduu frsatlara gre de dalar ben yarattm edasna girmitir! O tanrlarn dnyasn param para edecek olan Hayetullahtr. nsana o hayeti salayacak ey nedir? Bu Kuran- Kerimdir; okumaktr! Yani Kuran ve kitab; kinat, sistemi okumaktr! Sistemi okumakla, Kuran okumakla sizde alacak olan hayet, sizin rabln, ilan ettiiniz tanrl/ilahl parampara yapar! Hayeti biraz dile getirmek istedim, nk B Takdim Formu iin hayet arttr! Onlarn, o hali yaayanlarn hayat pr hayettir. O hayatta ihls vardr, ihsan vardr, bunlar greceiz. Birisi iin ihlsl veya saltlarn ihlsla ikame ediyor deriz ya, bunu neye gre diyoruz? Nasl ihlsl olunuyor, bunu nereden anlayacaz? Bunlar ok net tanmlamak gerekiyor. Hatta bazen nce gzel bir abdest alnr, sonra o abdestle yaplacak bir ey tarif edilir. Gzel bir abdest nasl alnr, ne yaparsam gzelce olur, tarif etmek gerekiyor. Abdest, aslnda ok nemli bir elbisedir; ruhunuzun Allaha kar nemli bir elbisesidir! O elbiseye ok nem vermeliyiz, elbisesiz kalmama-

276

Ylmaz DNDAR

ya dikkat etmeliyiz. Eer siz tanrlar dnyasnn elbisesine daha fazla nem veriyorsanz, o farkl! Abdest de bir elbisedir, talibi iin! Kat bedeni maddi elbiselerle rteriz, ama enerji beden de elbise ister. O enerjiyle, nurdan elbiseyle rtlr. Onun elbisesi enerjidir ve o elbise o kadar nemlidir ki... O elbiseyi ok nemsemek lazm! Onu ok nemsemeyip, kenara koyup, baka elbiseleri nemsiyorsanz, o elbiselerin akbeti neticede atetir! hls nedir, ihlsl nasl olunur: hls Dngsnn iindeysen ihlsl olursun. Onun dnda hls olmaz! hls Hayat Dngsnn iinde ihlsl olunur. Baka bir tarifi yok! Bunlar detayl greceiz; biri hls, bir dieri hsan, bir dieri Edeb! Ancak hls Hayat Dngsnde olan kii hlas, hsan, Edebi yakalar, fark eder ve yaar. Edeb ya HU sesleniiyle iaret edilen B takdiminin edebi ok farkldr. A Takdiminin yaand yerde edeb; tanrlarn birbirlerine hrmetleriyle ilgilidir ve o edebin slamda yeri yoktur! slamda edeb, beni grnce ayaa kalkar, nn ilikler anlay deildir! O, tanrlarn birbirlerine gsterdikleri hrmettir ve slamda onun ad edeb deildir! slamda bahsedilen edeb; B Takdim Formunun hayatdr, o hayat tarznn ierisindedir! Onu greceiz inaAllah. hlsn, hsann ve Edebin yaant yeri olan B takdiminde Sbhanallah, Elhamdlillah, Allahuekber, MaaAllah, naAllah yaantlar vardr. Ve bu dua o hayatta yerini yle bir bulur ki... Allahmme inni ez birzake min sehadke ve bimuafatike min ukbetike ve birahmetike min gadabike ve ez bike minke. La uhsy senen aleyke ente kem esneyte ala nefsike duas orada yerini bulur. Biz de bu dua ve Tvbe Duas ile tamamlam olalm inaAllah: Rabben zalemn enfsen ve inlem tafir len ve terhamn le neknenne minel hsirn. La ilhe ill ente Sbhneke, inniy knt minez zalimn. Sbhnallahi ve bihamdih Sbhnallahil Aziym, estafirullah ve etb ileyh. Estafirullah el Aziym ve etb ileyh. Estafirullahelleziy l ilahe ill HUvel Hayyul Kayymu ve etb ileyh. Estafirullah Y Rabbel aril aziym. Estafirullah Y Rabbel aril kerm. Estafirullah Y Rabbel lemiyn. Allahmme salli ala seyyidina Muhammedin biadedi lmike Y H, Y men H, L ilahe ill H! Elif, Lam, Mim Allahu l ilahe illa HUvel Hayyul Kayyum. Entel Hayyul Kayyum ve l erike lek ve lekel mlk ve lekel Hamd ve inneke al klli eyin Kadir.

Sen Tanr msn?

277

Y Hannn, Y Mennn, Y Bedias Semavati vel Arz, Y Zel Cell-i vel krm, Ehed en l ilahe illallhl EhadusSamedulleziy lem yelid ve lem yled ve lem yekn leh kfven ehad nn vecceht vechiye lillez fataras semvti vel arda hanfen ve ma ene minel mrikn. nne salat ve nsk ve mahyye ve memat lillahi rabbil lemn ve la erike lehu ve bizalike umirtu ve ene minel mslimin. Eslemt vechiye Lillahi, Eslemt li Rabbil lemn, birahmetike ya Erhamerrahimin, Velhamdlillahi rabbil lemn. mn. Allahm; ncelikle Rasulullh, Nebullh, Habbullh, Keremullh Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalat vesselamn Gzel, Temiz, Latif Ruhu erifleri iin ve Onun muhterem eleri ve yavrularnn ruhlar iin, Allahm, gelmi olan tm Nebi ve Rasul Efendilerimizin ruhlar iin, Allahm, Halife Efendilerimiz Hazreti Ebubekr, Hazreti mer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radyallahu anhmn ruhlar iin, Allahm, Ashab Kiram Sahabe Efendilerimizin ruhlar iin, Allahm, indinde makbul kullarnn ruhlar iin, Ve Allahm, yalnzca Senin rzan umarak, Seni anlamak, tanmak ve Senin raz olduun yolda bulunabilmek amacyla bir araya gelmi olan biz kullarnn ve onlarn senin rahmetine kavuanlarnn ruhlar iin; Ki Allahm, onlardan raz oluver onlara merhametinle muamele ediver, onlarn gnahlarn balayver, onlarn azabn yok ediver, onlarn meknn cennet ediver Ya Rabbi, Allahm, rahmetine kavuan btn mslman mmin din kardelerimizin ruhlar iin; mslman mmin din kardelerimizin hastalarna acil ifa, borlularna acil eda, dertlilerine acil deva, yolcularna acil selametlik hayrlsyla, lutfunla, kolaylkla nasib eyleyiver Ya Rabbi, Ey Allahm, bizlere ailelerimize, yavrularmza ve inanan din kardelerimize salk, shhat, afiyet lutfeyleyiver, Allahm bizlere merhamet ediver, bizleri balayver, bizleri affediver, bizlere hidayet nasib eyleyiver. Ve Allahm, bizlere hayrl rzklar lutfeyleyiver, Ey Allahm, Rasulullah Efendimizin bize anlatt Senin Yolunu anlatmak ve bu konular paylamak iin Rasulullah Efendimizin evinin bir ubesi olmak zere evlerini aan kardelerimizin evlerine Nur yadr, Allahm Selamn kaplasn, yolundan ayrma ve yolunun yuvas eyle Ya Rabbi. Ve gelenlerden, hizmet edenlerden, evini aanlardan raz ol Ya Rabbi, Ve Allahm; yalnzca rzan iin; El-FATHA

278

Ylmaz DNDAR

28 Cemaziyelevvel 1429 / 01 Haziran 2008

Bu yolun balangc: Sfr Noktas Ben slam tanrma m dinletiyorum? Hakikati fark edebilmek iin eyi net grmek Allah teslim almaya almak Bana slam anlatan tanr m? Tanry bir kere fark eden Aya ait Esmal Hsna tanmlar Tanrlar lemine eken mknats A yapy fonksiyonsuz klan nemli g Ne yaparsan Byi fark edebilirsin? Hamid ve ehid ismi kapsamna giri lmel yakin halinin balad nokta Fiillerin Tecellisi iin kap aan nedir? Gerek kr hali hls Hayat Dngsnde sabit kalabilmek B Takdiminde olan kiinin ok nemli zikri Aristo, mkemmellik teorisiyle bir hanif mi? Bana dnyann [Ann] ilerini sormayn Ete kemie brndm diyen kim? Hadislerde geen bizden deildiri anlamak Tanrlar arasnda boy gstermeyi sevenler Cinsellii nerede kullanyorsun? Bu yolculukta ilk keif Korku ve hznn geri dnsz bittii nokta Mutluluk ve mutmaine nedir? slam anlatmak, B yapnn hayata hakim olmasn anlatmaktr.

280

Ylmaz DNDAR

Tefekkr emas 2; hls Hayat Dngs

Uzunca bir sre paylamlarmzda nemli bir eyi tefekkr etmeye altk; Tanr Konusu. zetler gibi balayacaz, ama daha farkl bir ekilde, konular bir adm daha ileri gtrerek ele alacaz, naAllah. Bugne kadar daha ok A Takdim Formunu, Ann yaama biimini, Ann yaantsn oluturan veri tabann konutuk, konumaya da devam edeceiz. Zaman zaman da B Takdim Formundan bahsedeceiz. Takdimi ikiye bldk; birinci takdim A, ikinci takdim B veya A derken Asi yapy, B derken B srryla yaratlan yapy kastettik. Bismillahir Rahmanir Rahimin Bsinin takdim edildii hayat tarzn anlatmak iin sembol olarak B demitik. imdi B takdimindeki kiinin kendisini B olarak ifade ettii noktay hatrlayn. in balangc olduundan oraya Sfr Noktas demitik. Sfr noktas! Ad sfr noktas, ama bu noktada durmak, sabit kalmak gayet zordur. nk orada kararl olmak, o noktada sabit durmak baz gerekleri ierir. Ve ancak ondan sonra o yolda ilerleme olur. Yukarda emamzda hls Hayat Dngsnn bir gsterimi var. hls Hayat Dngsnde zellikle lem yelid ve lem yled noktasna gelindiinde takdimin baladn, bu noktadan itibaren insann kendisini kesret lemine anlatmaya balad-

Sen Tanr msn?

281

n, takdim ettiini, bu takdimi yaparken de bu iki yoldan birisini, zellikle de A Takdimini yelediini, daha dorusu kendisini A Takdiminin iinde bulduunu sylemitik. nk dnya yaants zaten A Takdiminin kendisidir, A Takdimi hali dnya yaants halidir. Bu yzden kii kendisini zaten A Takdiminin iinde buluyor! Fark ettikten sonra hayatn B Takdimiyle ekillendirmeye baladnda bu noktaya geliyor. naAllah bu noktay tanmlamaya, daha detayl ele almaya alacaz. B0 noktasnn zellikleri nedir ve bu noktadan ileriye nasl yol alnr? onu grmeye alacaz. Bunun bize ne yarar olur? Nefs mertebelerini inceliyor, okuyor, gryorsunuz ve acaba ben neredeyim, hangi nefs mertebesindeyim? Levvame balam m? Levvamede ilerliyorken mlhimede mi, mutmainede miyim? gibi sorularla kendinizi, hangi nefs mertebesinde olduunuzu merak ediyorsunuz, ama size onu somut gsterecek bir ey de bulamyorsunuz! Bu merak gerekli mi? Bu merak bu ii byle nemseyen iin gereklidir! Neden? Birisi iiniz bu mu, mertebelerle mi urayorsunuz? derse; hayr, yle bir iimiz yok! Ama insann kendisine bir hedef koymas ve o hedef zerinde de acaba ne yapyorum? diye merak edip test yapmas da doaldr. Bu doallk ierisinde bu merak, bu iin yolcusu Talibin merakdr, o bu merak duyar. Gnmze gelinceye kadar, byle merak edenlere; sen hakiki bir mridle karlamalsn ki, senin hangi seviyede olduunu sana sylesin denirdi. Bugn, hakiki bir mridi kii karsnda bulamyor, bulsa sorup merakn tam gideremiyor gibi olabilir. Oysa: Eer siz hakiki mrid olan Kuran mrid edindiiniz ve o mridin nasl hayat bulacan Rasulullah sallallahu aleyhi vesellemde grdnz zaman bu meraklarnz ok somut olarak ortaya koyup, kendinizi bizzat analiz yapmanz ve bu analize gre de kendinize bir rota izebilmeniz ok mmkndr! te bu yzdendir ki anlatm tarzmzda, bu meraklarnz gidereceiniz ve hedeflerinize ulamada kendinizin izleyebilecei yntemleri bulabileceiniz bir hal, bir slup fark edeceksiniz. Bu yntemin maddelerini birka cmleyle sralayalm: Bir kere kiinin A Takdim Formunu ve A Takdim Formu kapsamndaki rablk ilan edii fark etmesi ve iyi grmesi gerekir, bu kabulde bulumamz lazm: Bir kii kendisini A Takdimiyle tanttnda rabln, tanrln ilan etmitir. Tanrln ilan etmekle Allahn varln rtmtr, rtyordur, rtendir; kfr halindedir. nce bu noktada hemfikir olmamz gerekiyor ki, rten olmaktan nasl kurtulurum? telana girsin, buna kafay taksn, bunu nemsesin. Bunu ok nemserse, rtclkten kurtulma almalaryla B takdim noktasna doru gelir. Mesele B Takdim noktasna gelmek

282

Ylmaz DNDAR

ve orada geri dnsz durabilmektir. O noktaya gelip de kendisini B ile takdim ettiinde neler olacan, orada ne gibi haller olduunu da somut sylemeye alacam, bylece kii bu seyr-i slukta nerede olduunu, kendisi ok rahatlkla tesbit edebilsin, gidermesi gereken noksanlarn kendisi grebilsin ve ilerleyebilsin! Gnmzde bu, bu kadar mmkndr. nk hadisleri incelediinizde, hakikati yakalamakta gnmzdeki imknlar gemie gre ok farkldr! Neden byle? onu konunun iinde grrz. Bir talibin az sonra syleyeceime ok nem vermesi lazm. Siz neden byle bir aba iindesiniz? Bu yazlar okuyann, syleileri dinleyenin, bu mantalitede olann gayesi Allah tanmak, slam renmek, slam anlamaya gayret etmektir. slam renmeye ve anlamaya gayret edenin de una dikkat etmesi gerekiyor: Dinledii slam tanrya ynelik mi anlatlyor? nk bu konular ilan edilen tanrya ynelik de anlatlabilir! Sizinle daha nce tanry ok konutuumuz iin konuya buradan girebiliriz. slam tanrnza ynelik anlatlabilir; yani kendisini tanr ilan etmi, Rabln ilan etmi kiiye anlatlabilir. Karlaacanz bir anlatm yolu budur ve insanlar genellikle bu anlatm yolunu severler! Eer slam, kiinin ilan ettii tanrya ynelik anlatlyorsa insanlar o tarz slam anlatln yelerler, severler. Neden? nk ilan ettikleri tanry glendirecek bir yntem yakalam oldular. Bir kii inanca, dine, felsefeye meyilliyse, iyi insan olmak gibi bir ideali varsa veya mkemmellii seviyorsa, onun aray ben nasl iyi insan olabilirim? diye bir aray ierisindedir. Burada bir noktaya da deinelim. Aslnda mkemmellik insann yapsnda vardr, Aristo bunu ortaya koymutur. Aristo evresinde inansz bilinirdi, hatta bu yzden bazen ona hcum edilir. Oysa imdi syleyeceklerimden anlyoruz ki, Aristo belki de Hanif bir yapdayd, Hanif anlay yznden evresindekilerin inandklarna inanmyordu. Bir Yaradana inanyordu. Ona Erke ismini verdi ve bunu da kendine gre bir teoriyle ortaya koydu; Mkemmellik Teorisi: nsan mkemmel deil ama onu aryor, istiyor; mkemmellik istiyor. Grd bir ey deil ama onu aryor ve istiyor. Aristo o mkemmellii tanmlyor: Mkemmellik onun hamuruna, ftratna mkemmel olan Yaratann koyduu bir olgudur diyor. Byle bir yaklamla da kendince bir mkemmel varla inanyor. Buradan da anlalyor ki, insanlarda bir mkemmellik aray vardr; ftraten! te bu sebepten kii bu mkemmelliin ne olduunu, mkemmellie nasl ulaacan eitli felsefeler ierisinde aryordur. Bu felsefeler ierisinde ararken karsna farkl bir slam anlatm kar, kabilir. Bu anlatm ona cazip gelirse yaklar. Sylemek istediim u ki; bir eye inanmaya meyli olann slam dinlemeye, anlamaya ve uygulamaya almas Allah tanmak iin deil,

Sen Tanr msn?

283

ilan ettii tanry glendirmek iindir, onu tatmin etmek iindir, o tanry hedeflerine ulatrmak iindir! Buray ok iyi fark edelim, atlamayalm! Ve bu tr slam anlatmlarnn cemaati byttn, genilettiini de bilelim. Neden? nk insanlarn tanr ilan ve o tanry glendirmekle ilgili genetik yaplarnn istatistiksel alan, oran bunu gerektirir. Bu yzden onlara bu tr slam anlatl uygun gelir. Bunu herhangi bir yeri eletirmek iin deil, bir gerei ortaya koymak iin sylyorum. nananlar eletirmek ne grevim, ne de haddim, Allah muhafaza etsin! Konuyla ilgili bir gerei tesbit etmek iin sylyorum. zellikle camilerde slamn anlatln dinlediinizde greceksiniz ki hedef; iyi insan retmek; nasl ahlakl ve iyi, nasl drst insan olunur, o anlatlr. Bu da insanlarn houna gider. Kiiler ocuklarn veya bir bakasn iyi insan olsun diye camiye gtrr; vaaz dinlesin ister. Fark etmese de, oraya giderken hedefi tanrsn glendirmektir! slam renmeye, anlamaya gayret edenin dikkat edecei ikinci husus da udur: slam bendeki tanr m dinliyor? eitli bak alaryla tanry sylemeye almamn nedeni, hayatnzda o tanry birbirinizi grdnz gibi grebilmenizi salamak, hedefim bu! nk bu yolda olann eyi net, somut grmesi gerekiyor, tahminen deil net grmek gerekiyor! Bir: Bu yolda olann birbirimizi grdmz gibi tanry grmesi gerekiyor! Grmesi gerekiyor; aksi halde Kelime-i ehadet getiremez, ahid olamaz, ahidlik edemez. Zanla ahid olunmaz! Bu yzden stne ok dmeye alyorum. Tanry, A Takdimini net grmek, iyi analiz etmek, bu tanry iyi tanmak gerekiyor. ki: B Halini net grmek gerekiyor. Tanry ok net grdkten sonraki hedef B Takdim Halini somutlatrmaktr. B takdimini net grmek son durak deildir, ltfen dikkat edin, bu sfr noktasdr, sfr noktasna gelmektir! : Hakikati net grmek gerekiyor! Artk burada hedef B Takdiminin de olmadn, o halin de olmadn fark edip hakikati net grmektir! Hakikati net grebilmek iin bu sra art: 1) Tanrdan kurtulmak; kendinizi A ile takdim etmeyip B ile takdim etmek. 2) B Takdimiyle sfr noktasnda sabit durmak. Bu ne demektir, o hayata nasl baklr ve o nasl yaanr? biraz bahsetmeye alacaz. 3) Sonra da ilerisi... Ama biz imdilik Sfr Noktasn anlatacaz; Sfr Noktasndaki hal nedir, o nasl bir haldir? Demek ki, kendimize bunu diyeceiz: Bende slam dinleyen tanr m, onu benim ilan ettiim rab m dinliyor? slam seven, slamdan yararlanmaya alan o mu? Bu neden nemli? Eer sizdeki tanr slam dinlerse, siz Allaha teslim oluyorum sanarak Allah teslim alrsnz, Allah teslim almaya alrsnz! Mesela tanrnz; 4444 tane salvat okuyaym da Allah

284

Ylmaz DNDAR

unu yapsn der, bir holdinge sipari verir gibi talebini geer. Bu bir tanr ite: Glenmek, var olan yeteneklerine yetenek katmak ve Allah da kullanmak istiyor! Veya skt yerde hobilerine, zevklerine, ideallerine gre Allahtan yararlanmak istiyor. Bu Allaha teslim olmak deil, Allah teslim almaktr. Bu yzden ben acaba slam tanrma m dinlettiriyorum? sorusu nemlidir. Bu zellikle u noktada da size iyi gelir. rnein veli bir zat tandnz, kendinizi test etmenizi salar; onu ilan ettiim rab m seviyor, acaba o tanr m seviyor? Eer seven oysa yararlanma nasl olur? Efendimiz(SAV)e de yle yaklaanlar oluyor. Ona rnek olsun diye bir hadis vardr: Bakyorlar ki Rasulullah her eyi biliyor, her eyi bilen bir Rasul var, yararlanmak lazm, bu frsat karmamak lazm! Gelip diyorlar ki; ya Rasulallah, biz ekinimizi, hurmamz, aacmz, rnmz bir yl yle, bir yl byle yaparz, yle de rn alrz. Bize ne tavsiye edersin, ne yapalm? Gidin yle yapn diyor. Gidip yapyorlar, o yl hepsi zarar ediyor. Koup geliyorlar; Ya Rasulallah, byle dedin, biz de yaptk, mahvolduk! Bana dnya ii sormayn diyor. Bana dnya ii sormayn; bana tanrnzla ilgili taleple gelmeyin demektir. Bana tanrnzla ilgili taleple gelmeyin, ben ondan anlamam, nk o rtc, o rten! Bana B halinizle ilgili eyler sorun, ona ynelik taleplerle gelin manasnda bir hadis! Hem sen tanrna dinlettirmeyeceksin, hem de sana slam anlatan tanr olmayacak, ikisine de ok dikkat etmemiz gerekiyor, eer bu iin talibiyseniz! Evliyaullah anlarna, yllar ncesine baktnz zaman bu sebeple dnyay dolaan derviler grrsnz. Birisini duyar, ta rana gider. Bir soru sorar, dinler, yok der! Oradan kalkar Hinde gider, bir soru sorar, yok der! Birisini aryor, neyi aryor: Bana bunu anlatan tanr olmasn! Bunu anlatan tanrln ilan etmi birisi olmasn! Bu ok nemli, ok nemsemek lazm! Dinlediiniz tanr mdr, onun iaretleri vardr. Bu iaretlerden birisi; anlatann kendine ait eriat gelitirmesidir! Kii tasavvufla megulse, tasavvuf anlatyorsa ve o tasavvufu bir tanr olarak anlatyorsa kendisine ait bir eriat gelitirir. Rasulullahn eriatn; uygulamasn ok nemsemez. Hatta onlar yava yava gevetmeye, onlar sanki yokmu gibi bakmaya, onlar yapmasanz da olur gibi anlatmaya balar. Bunlardan rnein en nemlisi salttr, nemli iaretlerden birisidir, kii tasavvufla meguldr ama salt ok nemsemez! leride greceiz, tasavvufla megul olanlara eytan, blis yani ikilem gelir ve ilerledike ona telkinlerde bulunur. nsan- Kmili incelemiseniz Abdlkerim Ciyli Hazretleri bununla ilgili baz rnekler verir. Bir tanesi, Gavs- Azam Abdlkadir Geylani Hazretleriyle ilgili bir rnektir. O

Sen Tanr msn?

285

mertebede olan bu zata bir l tenhasnda eytan sesleniyor Ey Abdlkadir Geylani, artk sana haramlar helal klnd, rahat ol diyor. O, bu teklifin eytandan geldiini bilerek onu kovma cmleleri kullanyor. Kendisine sorulduunda; Allah, kesinlikle gnah teklif etmez diyor. Yani, avama gnah ama sen ilerlediin iin sana gnah deil diye bir olay olamaz diyor! Eer bir ey normal insan iin haramsa ilerlemi kii iin de haramdr! Farknda olmamz gereken nc nokta, slamn ne iin anlatlddr. slam ne iin anlatlr? slam B Yapnn tannp hayata hkim klnmas iin anlatlr. slamda yalnzca B yap anlatlr, yani B yap hayata nasl hkim klnr? anlatlr. Bu gerei bilenin bir ey dikkatini eker: Balangta insanlara ok cazip gelen bu anlatm tarz belki geni bir cemaat bile oluturur. Ama sonra i uygulamaya geldiinde cemaat gittike azalr. Bu B anlatmnn gereidir, doal sonucudur. nk B yapy srdrlebilir eklide umursamak, nemsemek ve onun talibi olmakla ilgili genin, insan poplasyonu ierisinde says ok dktr. Siz bir mal retiyorsunuz, ama o mal alacaklarn says belli ve ok az! Dolaysyla, siz o malla ilgili tantm yaptnzda toplanan kalabalk zaman ierisinde azalr. Cemaatin azalmas konunun cazibesini yitirmesinden deil, talibin saysnn azl yzdendir! slam anlamaya, renmeye ve yaamaya gayret eden iin, bir dier nemli ey, slam anlatann halidir. slam B halinde olan birinin anlatmas nemlidir! Ama anlatan nereden bileceiz? Bilemeyiz! Kimse de kp ben Byim, gelin size slam anlataym demez. yle bir ey olmayaca iin de, bunun klardan biri olduunu belirtip, dua ediyoruz; inaAllah bize slam B halindekiler anlatr, Blerden dinleriz. Birisi gelip ben Byim, size slam anlataym demez, onu dedii an tanr olur, onu diyen onun tanrsdr! nk nemliyim, nemli veya biliyorum, biliyor konumu olutu! Bu yoldaysanz buna da ok dikkat etmek lazm: Ben nemliyim veya nemli olacam duygusu tamamen tanrya aittir! Veya bir kiiye nemli derseniz de yle! O kii kendisine nemli demese bile, siz ona nemli diyorsanz; onu nemli bulan byk ihtimalle sizin tanrnzdr! Ben bilirim veya o bilir, o her eyi bilir diye olaya yaklamak tanrsaldr. Birisi her eyi bilemez! Niye? nk hibir eyi bilemez! Biliyorum diyen kimdir? Tanrdr! Biliyorum diyendeki biliyorum diyen tanrdr. Birisine, ok ey biliyor, her eyi biliyor diyorsanz, bu sefer sizde onu diyen tanrdr! -Gerekten biliyorsa ve nemliyse?

286

Ylmaz DNDAR

Sorunuz yle olmal; bilen B halindeki bir kiiyse nasl olur? Anlyorum, konuyu oraya getireceim. Byi yaayan kii de biliyorum der. Ama B bunu nasl der, B birisini nasl nemli bulur? Az nce tanrsal bak anlattm, kyaslamak iin dierini de syleyelim, ama bir misal eklinde: Kiiler, nemli birisi veya o biliyor diyerek, B halinde hls Hayat Dngsn yaayan bir kiiye yaklarlar. Sonra onlarn tanrlar o kiiyi ok sever. Halbuki ona ilk yaklama sebepleri Allah tanmak ve anlamakt! Bu sefer yaklatklar kiiyi ok sever, Allah unuturlar! Kiiyle megul olmaya balarlar. Bu yzden, o nemli, o biliyor diyen kii tanrysa, sonu Allah unutmak ve kiiyle megul olmak olur! Hazreti Musa aleyhisselam Firavun davet etti; gel, gcn gster, anlattn nedir gster, bizim sihirbazlarmzla yar dedi. O da, sihirbazlar da geldiler. Hazreti Musa korkuyor, sihirbazlar korkmuyor. Hazreti Musadaki korkunun sebebi farkl, sihirbazlardaki kendilerine gvenin sebebi de farkl. Sihirbazlar kendilerinden eminler, ama Hazreti Musa kendisinden emin deil! nk kendisinden emin olma gibi bir duygusu yok! O duygu farkl bir ey, anlatmaya alacam ama zgvenimizi mi kaybedelim? manas kmasn! Biz kendisinden emin olan tanry hayatta iyi grmek, yakalamak iin, onu anlatmaya gayret ediyoruz. Ama, birbirimizi grdmz gibi onu grmek! Onu bir kere, birbirimizi grdmz gibi grdnzde, cennete gidersiniz. Bir kere! nk bir kere La ilahe llallah demi olursunuz! ahitliktir! Balangtr, nemlidir, cennet halidir! Bir kere La ilahe llallah diyen cennete gider hadisi bu manadadr. Bu hadisi bir tanr dinlemise dier tanrlara der ki; olur mu yle bir ey! Her trl gnah ile, sonra da k bir kere La ilahe llallah de, hepsini sil, olamaz! Ama i onun dedii gibi deil! Bir kere La ilahe llallah demek; tanry bir kere net grmektir, bir kere onu iyi tanyp grmektir! Siz o zaman ona celalle dnp lekm diynkm veliye diyn; sen yoluna, ben yoluma demi olursunuz! Hep diyoruz; Kafirunu kii kendisine okur, kendisindeki tanrya okur! te byle La ilahe dedii an kendisine bir kere alacak llallah kaps ona yeter. Bu yzden, bunu tereddtsz diyebilmek iin o tanry ok iyi tanmak lazmdr. Evet, Hz. Musa arld ve gitti, ama ne olacak bilmiyor. nkRabbi ne dileyecek? bilmiyor! Niye? nk yle inanyor: Ben Rabbimin dileinin suretiyim, bu yzden ne dileyeceini bilmem! Eer bildirilirse bilirim! Aslnda bu bilme ii yle farkldr ki, genellikle Allah iin de yanl kullanlr: Allah her eyi bilir cmlesi biraz tanrsal ifadedir. Allah Alimdir iin verilen Allah her eyi bilir anlam tanrnn tarif ettii bir Esmal Hsna manasdr,

Sen Tanr msn?

287

Aya ait bir tanmdr, onun Esmal Hsna tanmlamasdr. Yani Allah var, karsnda da bilmesi gereken bir eyler var. Allah, dersini iyi alm gibi hepsini biliyor! Byle bir bilme deil! Allahn bilmesi; bilme olay var ya, ite Allah bilmenin kendisidir, bilme mevhumunun kendisidir! nsan bu bilme mevhumundan edindiiyle bilir. O bilme mevhumundan gelen yetenekle biz bir eyi renir, biliriz. Ama Allah bir eyi bilmek iin talim etmez! alaca bir ders, renmesi iin beklemesi gereken bir bilgi yoktur! Veya bir eyi iyi renmi de biliyor, deildir. Bilmenin kendisi Odur! Mesela Semi iin; Allah her eyi iitir, demek bir tanr tarifidir! itme mevhumu var ya, Semi odur ite, iitme olaynn kendisidir, iitmenin kendisidir! Allah Basirdir grr, Semidir iitir. Esmal Hsnalar tanr gibi dnmemek lazm. Bunlar neden bu tanmlarla sylyorum. nk B noktasndan itibaren Esmal Hsnalarn tanm gerek yerine oturacaktr. yle olmaldr ki Esmal Hsna dnyasna girilebilesin! B0 Noktas Esmal Hsna dnyasna giritir. Baka neler iin bir balangtr, bakacaz. Hz. Musa huzurda ve sihirbazlar birer kk ylan oluturuyorlar, onlar gnmz sihirbazlarndan daha gller. Gnmzde de dnyada bu tr eyler var. Hatta tasavvufu yle biri olmak iin renenler bile var! Bu yolda yaygn yaplan yanllardandr; kii slamiyeti burlarla ve fallarla ilikilendirir! Ve ben onlar nasl kullanr da gcme g katarm? diye bakar, yararlanmas yle olur. Evet, Hazreti Musa ne olacan bilmiyor, ama sihirbazlar kendilerinden eminler, bir sihir yar yapacaklarn biliyorlar. Birer ylan oluturuyorlar, etrafta ylanlar dolayor, Hazreti Musa akn! Ben imdi hallederim sizin ylanlarnz diyemiyor, ama sihirbazlar diyor! nk onlardaki bu sihiri yapan, bu gce sahip kan rablar/tanrlar! Onlarn aksine, B yolunda ilerleyenin ulaaca sfatlardan birisi Fakrdr! Hibir eyi kalmayandr o, hibir eyi olmayandr! Fakir; bir gce talip olan deil, bir eyler kazanmaya alan deil, hibir eyi olmayandr! lan ettii tanrs olmayandr, tanr olmayandr! Ve Hazreti Musaya vahy geliyor, Rabbinden bekliyordu zaten. Niye? nk olacak eyler Rabbinin dileinin sureti ya, Onun dileinin ne olduunu bekliyor. Asan at! Atyor ve daha byk bir ylan oluuyor, dier ylanlar yutuyor. Musa da o zaman seyrediyor ii! Bu iki yap, birbirinden ok farkldr! Bu olay, tanrlarla B yapnn savan anlatyor! Hayat hep budur! Hayat, tanrlarla B yapnn savadr ve tanrlar kaybetmeye mahkmdur! Neticede, dnya kinat ak ierisinde de tanrlarn meknnn ismi cehennemdir: Kaybedenlerin mekn cehennem!

288

Ylmaz DNDAR

Hazreti brahim atee atlacak, ama rahatlnn tek sebebi; Rabbim ne dilemise o, O dilemise yanarm! diye dnmesi. Atarlarsa atsnlar, ben gittiim zaman oray Gl Bahesine eviririm demiyor! Ne olacak bilmiyor? Vahy geliyor; Hasbiyallahu, de. Hasbiyallahu diyerek teslim oluyor ve atee Emir geliyor: Serin kal, yumuak ol ve Hazreti brahimi yakmayan bir ate! Hazreti brahim de olanlar o zaman fark ediyor! Ama A ile izleyenler; ne byk adam, ne gl insan, atei bile sndrd diyebilirler. Bu yaklam tanr yaklamdr! Eer rasullerin, nebilerin hayatlarn veya velilerin menkbelerini okurken, hem de bir mslman olarak, byle baklrsa hi doru olmaz! Hazreti brahim ne nemli, ne mbarekmi atei sndrm. u veli urdan uraya umu gibi yaklamlar tanr baklardr! Tanrnn okuduu ve hayran olduu eylerdir! Ve yle tehlikelidir ki, Allah unutturur! A ve B baklarn analiz iin, bir de Hazreti Yunus Emrenin bir szne bakalm: Ete kemie brndm, Yunus diye grndm. Bu sz tanr sisteminde birisi okumusa, Yunus Emreyi size sunarken, onun burada hakikati vurguladn syler. Onlarn ne dediini bir kenara brakalm, imdi bu sz tefekkr edelim: Bu cmleyi bir dnn, bu sz doru mu; ete kemie brndm, Yunus diye grndm? Bunu kim syleyebilir? Ancak bir tanr! Eer bunu byle syleyen Yunus ise [ben onu syleyenin Yunus Emre olduuna inanmyorum!] o Yunus Emre ismindeki tanrdr! Kendisini ete kemie brnerek grnen bir Hakikat sanan tanrdr o! Peki, Yunus sylerse nasl syler: Ete kemie brnd, Yunus diye grnd der! Eer tanr sylerse; ete kemie brndm, Yunus diye grndm der. Yani diyor ki; Yunus diye grndme bakmayn, aslnda Yunus deilim, nemli kiiyim, nemli birisiyim! Ete kemie brnp yle grndm, ben nemli bir eyim. Bunu syleyen tanrdr. Bunu eer B halindeki birisi [Yunus] sylerse der ki; ete kemie brnd, Yunus diye grnd! Peki, ete kemie brndm, Yunus diye grndm ifadesi sylenmez mi? Sylenir! Ama onu syleyen kimdir? Onu syleyen Yunus deildir! Tanr gzyle bakanlar Yunus Emrenin iiri diye anlatabilir, ama onu Yunus Emrede syleyen Yunus Emre olmaz! Onun syleyen dili Yunus Emre olmaz, ancak O! O ete kemie brndm, Yunus diye grndm diyebilir. Yunus Emre onu diyemez. Yunus; ete kemie brnd, Yunus diye grnd der. Bunun sylendii nokta ise hls Hayat Dngsnn Sfr Noktasdr. Sonra ilerleme olursa ete kemie brnd, Yunus diye grnd diyen olmaz, o kalmaz! O zaman, ete kemie brndm Yunus diye grndm diyen gzkr! Tanrlktan kurtulabilirsek, zaten asl ama ete kemie brnd, Yunus diye grnd diyeni yok etmektir. O

Sen Tanr msn?

289

zaman onu Sahibi syler; ete kemie brndm, Yunus diye grndm, o Yunus Emrenin sz olmaz! Cmlelere, szlere bakarak tanr ve B hali ayrmn yakalamak mmkndr, bu rnekleri onun iin veriyorum. Yunusun bir dier gzel sz: Bir BEN vardr bende, BENden ieru. Bunu Yunus Emre syleyebilir, ama bunu da Sfr Noktasnda syler. Yani; ben kendimi A diye takdim ediyordum, halbuki bende iki farkl BEN varm. BEN diyen A Takdimine bakma, ona aldrma, asl BEN diyen bir de B Takdimi var, onu fark etmeye al diyor. Konumalarda, cmlelerde rastlayacanz ve rastlaynca da tanry hemen tanyacanz bir ey daha var! Ben zellikle genlere anlatrken bir neride bulunurum, derim ki; size bir fikri, bir felsefeyi, bir doktrini anlatan veya dnyann nemli en kutsal bak asn anlatan, anlatrken size; byle dnmeyenler bizden deildir diyorsa, ok doru eyler anlatlyor olsa bile siz yanl yerdesiniz veya anlatan yanl birisidir! Neden? nk blclk var! Neden yanl olduuna hkmettik? Hadislerden! Hadislerde blcln yasaklanm olmasndan! Blc bak asyla anlatm slama uygun deildir! slam anlatyor olsa bile, blc bir bakla anlatyorsa, anlatt ey slama uygun deildir! Bu ok nemlidir. imdi bunu duyan birisi hadisleri incelerken, bizden deildir tabirine rastlaynca Efendimiz ne kast ediyor acaba? diye manasn merak eder. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem baz hadislerinde; yle yapan bizden deildir, yle olanlar bizden deildir der. Burada geen bizden deildir ifadesini A ve B yapsn bildiinizde anlamak kolaylar. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin bizden deildir demesini, tanrlarn bizden deildir demesi sanmamak lazm! Kuran- Kerimin siz diye hitap ettii tanr deildir demitik! Peki, Kuran tanrya hitap etmez mi? Eder ve tanrya tanr der! Tanrya tanrlarnz diye hitap eder. Ayet ve hadislere bu gzle de bakn; tanry daha iyi tanyacak ve onun nasl reddedildiini greceksiniz! Kuran- Kerimdeki tanrlarnz ifadesini geni manasyla tanrlar nelerse bir tanr cmlesi yapp, onun ierisine ilan ettiiniz tanrl da mutlaka koyun. O zaman tanr hitab, ilan ettiiniz tanrya da ular! Eer olaya yle bakmazsanz kendinizi ayetin dna eker, kendinizi ayetin dnda bulursunuz. Tanrnz ayetin dnda tutup, sanki o hitap sizdeki tanrya deilmi gibi yorumlarsnz, ayette bahsedilenin bizimle ilgisi yok der, teler geersiniz. Hatta iinizden yle de geebilir: Bunlar o zamana ait bir kavramlar, imdi hibiri yok, bu yzden yazlmasa da olur! yle demeyeyim gnah olur, okuyup geeyim. u ayet de nasl masala benziyor, gnmzde daha iyi masal yazlyor. Ama neyse bunu da demeyeyim, g-

290

Ylmaz DNDAR

nah, okuyup geeyim... Nihayet iin iinden kamaz ve mealler byle olur der kapatrsnz. Ama bir yerde ayet ona yle der: Sizin hepiniz, limleriniz bir araya gelseniz, okyanuslarnz mrekkep olsa, bir ayet oluturamazsnz! Neden? Yazan da okuyan da tanr olduu iin! Tanr okuyor, meali de tanr meallendiriyorsa, o zaman bu hitap gelir! Demitik ya, size slam anlatan tanr m? Bir meale veya Trkeletirilmi bir tasavvuf kitabna baknca da ayn soruyu sorun ltfen! Zamannda bir veliyullah bir eyler yazmtr, gnmzde birisi onu Trkeletirir. Trkeletirenin tanrs Trkeletiriyorsa, o tasavvuf kitabndaki fiiller, bak alar hep deiir. Onu Trkeletiren tanrysa deitirir! Hatta yle bir tanr Marifetnameyi sadeletirirken gnmzde byle olmaz diye iinden baz yerleri karm. Eer ayetlere de byle bir tanr bakyorsa tanr, put ifadesi geince; eskiden putlar varm, insanlar putlara inanrm, ayet onlara kzyor. Gnmzde yle bir ey yok der. Byle bakarsanz siz de yanlrsnz. Ama oradaki tanrya ilan ettiiniz tanry da koyarsanz, o zaman ayette yerinizi bulursunuz! Ve byle dnmeniz, byle yapmanz sizde Hayetin olumasn salar ki, bu yolda hayet ok nemlidir. Eer Kuran bir Talib olarak okuyorsanz, tanr yazan yerlerde, oraya kendi tanrnz da koyarsnz. Ve o zaman oluacak hayet sizde ok nemli almlara sebep olur! Kuran B halinde olana nasl hitap ediyor? Onu muhatap alarak siz diyor! Siz dedii B halinizdir, rtmeyen halinizdir! Onun iin Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin de biz derken bizden deil derken kastettii Kurandaki manadr, tanrlarn kendileri arasndaki mana deil! Efendimizin Bizden deil demesi, B haline deil tanrya ait demektir! Bizden deil denilen bir davransa, o davran tanrlara aittir, tanrlarn davrandr, o davran La ilahe kapsamndadr demektir! Efendimizin ifadesi bir blclk olmayp tamamen Tevhid kapsamndadr, yani bizden deildir dedii eye La ilahe diyor demektir. Efendimiz de blyor, ayrm yapyor gibi dnmek slamn ruhuna ters bir mana yklenmektir! Mmkn m hi! Kuran nasl hitap ediyorsa, Efendimiz de yledir. Ve u hadisi de Bye bir seslenitir: Ayakkabnzn ban bile Allahtan isteyiniz, yemeinizin tuzunu bile Allaha sorun. Bu sz kiinin tanrs nemser de prensip edinirse ben kimseden istemem, yalnz Allahtan isterim, kimseye sormam yalnz Allaha sorarm der. Oysa bu sz B yap iindir, onu o nemser. Bu hadis B halinde yaamak isteyene yol gsterir. Burada Efendimiz buyuruyor: Kimse olandan kurtulman iin, kimselerden

Sen Tanr msn?

291

kurtulman iin ayakkab ban bile Allahla ilikilendir, yemein tuzunu bile Allahla ilikilendir! Ama u ok nemlidir: Madem Efendimiz A hali iin bizden deildir diyor, bizim o hali ok nemseyip tanmak, yakalamak ve etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. imdi bu amala, tanrnn zelliklerinden yola kp onu yakalayalm ve ona La lahe diyelim. Tanr tanrlarn arasnda boy gstermeyi sever, tanr tanrlarn arasnda szlmeyi sever. in gerei bu! Eer kii bunu duyup da ne yapaym, Allah byle emretmi derse, doru, yle emretmitir. Ama sonunu da cehennem emretmitir! Yapacak hibir ey yok! Yani burada haline bakp da ne yapaym diyorsan, ayn eyi ne yapaym, buraya geldik diye sonucunda da sylersin. Bu neden nemlidir? Tanyacanz tanrnn beeri mnasebetlerdeki niyetini iyi irdelemek iin! Tanr tanrlar arasnda boy gstermekten holanyorsa yani imdi hi dar kmayacak myz, hi kimseye gzkmeyecek miyiz? Hayr, yle deil. Tasavvufta yalnzlk nerilir. Bu yalnzl tanr okuduu zaman zanneder ki, daa kmam veya bir yere hapsolmam lazm! Oysa insanlarn arasnda yalnzlk nerilir! Yalnzlk; tanrdan kurtulmann ismidir, tanrdan kurtulma almalarnn bir yntemidir! Amalanan ey, tanrlardan kaan, bir yere snan, saklanan tanr retmek deildir! O yalnz tanrdr! Tasavvuftaki nerilere dikkat etmek gerekir. Zor ve mnzevi bir hayat gerekiyor gibi tarifler gryoruz bazen? Evet, baz tasavvuf yntemlerinde yle eyleri okuyoruz. Onlarn yaptklar ve iinde zorluklar olan o tr eyler, onlar tanrlarndan kurtarmak iindir, onun iinse dorudur! Tanrlarndan kurtulmak iin o gayreti gsterir, o skntya katlanrlar. Eer o yntemi neren bir tanr deilse, o yntemle tanrdan kurtulmaya gayret edilmi olur. Yoksa onu yapan yalnz bir tanr olur; a kalm, yalnzlam, zavall bir tanr. yleyse bir ey fark etmez ki! - Tanmak iin kalabalk m, tenha m olmal? diye kendimize soruyoruz, ama bazen de, ne yaparsan yap tanrdan kurtulmak zor gibi dnyoruz? Evet, ok zor! Kurtulu iin gereken baz uygulamalar tabi ki yaplabilir. Ama mutlaka kalabalk ehre veya sakin bir yere gitmek gerekiyor diye bir ey yok, fiziksel alan her zaman ok nemli deil! Kiilerin yapsna gre deien eyler olabilir. Ama bir genelleme yaplrsa nemli olan fiziksel alan deildir! rnein evde zor oluyor diye yanlp gerek derghtan kayor insanlar! Size zor gelen o yer esas derghtr, esas dergh evdir! Baz kiiler kolay yapmak iin nur-u pak olmu hocann yanna gidip oturuyor. Onun yannda herkes

292

Ylmaz DNDAR

sessiz duruyor zaten, sen de sessizce durursun, tamam. nemli olan; darda da yle duruyor musun, hayatn ierisinde de yle misin? O nemli! Allahn varln anlamada bir de farkl bir yaklam tarzn paylaaym. Allahn varln anlamaya alyor deiliz elhamdlillah. yle deiliz, ama bu anlatacam o noktalarda olan ve gayret eden kii iin yararl olabilir. Diyelim ki biz Hazreti brahimi veya Efendimizin zamann konuuyoruz. Hazreti brahimi, Efendimizi ve sahabeleri anlatrken dinleyen bir kii Allahn varln hissedebilir, Allahla ilgili bir duyguya, bir manaya brnebilir. Ama onun Ebu Lehebde de Allahn varln grebilmesi lazm, Nemrutta da Allahn varln grebilmesi lazm! te onu baard zaman Tevhidi anlamas kolaylar, Tevhid anlay kolaylar. Oralar okurken dinlerken, Allah bir takmn kaptan, karda da inanmayanlar var ve kavga ediyorlar gibi mcadele eden iki takm dnrse yanlr. Halbuki kar takm dedii yerde de Allahn emrini grebilirse, onun Tevhid anlay kolaylar. Bu yzden, bazen de kalabalk ehirler ve sosyal hayatn iinde olmak Tevhid anlayn pekitirmek isteyen iin iyi bir antrenmandr. imdi syleyeceim sebepten dolay zordur, ama baarnca da getirisi ok byktr. O zorluun, o riskin karsnda da baar ok byktr! Tanry yakalamaya devam edelim mi? Tanr tanrlar arasnda boy gstermeyi severken onun cazibe platformu cinselliktir. Tanrlar leminin bir cazibesi vardr; cinsellik! Bu cazibe neye benzer bakn: Evin eyalarnn zerine spreyle eker solsyonu skp camlar da aalm, hava da scak, ne olur? Sinekler r! Kimi koltukla meguldr, kimi sehpayla meguldr, kimi aynayla... Baktmz zaman, aynayla megul sinek, sehpayla megul sinek, duvarla megul sinekler grrsnz. Gerekte onlarla m meguller, cazibeyle mi? Aslnda ekerle meguller! Bir cazibe var; grnte hep baka eylerle meguller, ama onlar megul eden tek bir cazibe var. te bunun gibi, tanrlar da tanrlk leminde tutan cazibeyi hi dndnz m? O cinselliktir! nsann tanrlar leminden kopmasn zorlatran, kopacakm gibiyken mknats gibi kendine eken ey cinselliktir; tanrlar leminin tanrlk veri tabannn platformunun cinsellik olmasdr! Tanrnn tanrlar arasnda boy gstermeyi sevmesine neden olan ey bu cazibe platformudur, cinselliktir. Ve o tanrdr ite! Bahsettiimiz haerenin evde boy gsterii gibi hayat onun zerine kurulur. Baktmz zaman her eyle megul, faaliyette, aktif gryoruz hepsini. Biri ereveyle, biri aynayla, biri sehpayla megul, ama hepsi ayn eyle meguller; o cazibeyle, ekerle meguller! Tanrlar leminin platformu cinselliktir! Bunu hayatnzda iyi

Sen Tanr msn?

293

incelediinizde tanry fonksiyonsuz klmakta ok nemli bir gc elde etmi olursunuz. Bunu iin Talibi iin sylyorum, nk bununla ancak o ilgilenir! Kendinizi iyi, tarafsz, Hakem ismiyle inceler ve kararlarnz byle verirseniz, oluturduunuz fiillerin bu cazibeye mi ynelik, yoksa B halinin cazibesine mi ynelik olduunu grrsnz! -Cinsellik tamam, ama para, unvan, mal gibi cazibeleri de gryoruz? Onlarn hepsi cinsellik platformundadr. O saydklarn ve saymadn dierleri hepsi bu platformun stndedir, onun stnde yerini almlardr! Cinsellik platformunun stnde para vardr, n vardr, grnme vardr, ama onlar drtleyen zemin cinselliktir. Cinsellik derken seksi kast etmiyorum! Bir kii ben hi seksle megul deilim, karym bile diyebilir, seks baka bir eydir! Ama hayatn, fiillerin temelini incelediinizde bir cinsellik bulursunuz, hep cinsellikle ilgili bir boy gsterme bulursunuz: te o tanrnn cazibesidir, tanrlar leminin cazibesidir! Kii kendisini ondan kurtarabilmelidir. Kurtaramad zaman, kiinin fiilleri tanrlar leminden kurtulamaz. Daha nce sylemitim hatrlayacaksnz; sa tarama fiili bir itir. Onu tanr yapyorsa cehennemlik bir ameldir, B hali yapyorsa cennetlik bir itir. Sa tarama ii Byle ilgili bir fiilse bakadr, tanryla ilgili bir fiilse baka, deil mi? Kii rahatlkla bunu kendisi bilebilir, izleyebilir, ynetebilir. Bunu nemseyip ynettii zaman, toplum ierisindeki fiillerinin byk ounluunun temelinde kendisinin bile fark etmedii bir cinsel drtnn olduunu grecektir. nk cinsellik tamamen tanrya ait nemli bir cazibedir. A B klna girer, tanr B klnda grnebilir, bu onun bir zelliidir. Ama B onun klna, A klna girmez, Bde kandrma yoktur! O yzden denmi; ya grndn gibi ol, ya olduun gibi grn! Bu sz ok beenilir ama bu sz Bye hitap eder, ona ait bir eydir, B yle olabilir! A hibir zaman yle olamaz, tanr hibir zaman olduu gibi grnp grnd gibi olamaz! Dikkat ederseniz bu sz tasavvufun bykleri sylerler; olduun gibi grn, grndn gibi ol! Bu sz Bye aittir! Eer bir kii bu cmleye uymaya gayret ederek Adan kurtulmaya alsa, srf bu bile bir kurtulu yntemidir. nerilenlere; yani farzlara ve haramlara titizlii yannda yntem olarak yalnzca bunu bile prensip edinse, Byi anlayabilmek fark edebilmek, byle bir eyler de varm diyebilmek iin iyi bir yoldur bu! rnein, Efendimiz sallallahu aleyhi veselleme bir zat geliyor diyor ki, bana ok ey syleme, bir ey syle! O bir eyi yapmakla hepsini yapm olaym; ondan taviz vermeyeyim, hep onunla uraaym, ama bir tane olsun.

294

Ylmaz DNDAR

Efendimiz bir ey sylyor: Hep doru syle! nk biliyor ki, hep doru sylemeyi prensip edinirse kii Byi fark edebilir. nk B kandrp da A gibi gzkmez, ama A rol yapp B klna girer, B gibi gzkr. Bylece kii kendisini slamiyette ilerliyorum, slamiyetle megulm bile sanar. Bunun temeline baktnzda u kural grrsnz: Kii inand gibi yaamyorsa, yaadna inanmaya balar! Rahat etmesi iin yaadn dorular, yaadn tasdik eder. Bylece, kendindeki tanrya B elbisesi giydirmeye alyordur. Hani ocuklara bazen asker, polis elbisesi giydirirler ya, ite onun gibi kii de B elbisesini tanrsna giydirir ki yle gzksn! Ve ben de bu yoldaym der, tatmin olur, rahat eder. En nemli sebep; inand gibi yaayamamas nedeniyle yaadna inanmaya balamasdr. Bu anlattklarm kimin iin nemlidir? Talip olan iin! Neden, bakn: Bir kiinin hedefi en azndan nefs-i mutmaine deilse, byle bir hedefi, byle bir hevesi yoksa bu konulardan ne zevk alabilir ki, ne anlam olur ki? Hedefine ular ulamaz bilmiyoruz, ama onun iin olmas gereken ey, onun bir hedefinin olmasdr. Acaba nefs-i mutmaine halini yaayabilir miyim, mutmain nefs olabilir miyim? Kendisi iin bir korku, bir mahzunluk olmayan hali yakalayabilir miyim? Bu nemli bir hedeftir! te hedef bu olunca sylediklerim Talip olan iin ok nemli ipular haline gelir. Tanrlar leminin ark vehmin zulmeti+eytan ibirliiyle dner! Tanrln, tanrlar leminin ark neyle, nasl dnyor, ileride genileteceiz. Tanrlk dngs, onun mekanizmas vehmin zulmeti+eytan sistemidir! Bu dng nasl krlr, bu dngy bir yerinden krmak nasl olur? bunu da talip olan ok nemser. Bunu anlamak iin vehmin zulmeti+eytan ibirliini inceleyeceiz. Peki, B dngs nasl alr? B halinin dngs akl+imanla alr, B noktasnn ileyii akl+iman mekanizmasyladr! Orada akl ok nemlidir! B noktasna gelebilmek ve B yolunda ilerleyebilmek ancak akl+imanla mmkndr. Yalnzca akl yetmez, mmkn deildir! Kii sadece imanla takliden de yapabilir, ama iin hakikatini yaayabilmek iin akl+iman nemlidir. Akln salad nedir? Akl, beynin mutmain olmasn salar. Nefs-i mutmaineye gidiyoruz ya, akl beynin mutmain olmasn salar. Peki, iman? Aslnda iman da bir akl rndr. Siz o konuda henz bir bulguya ulaamadnz iin, iman ngryle kabul edeceiniz bir bilimsel bulgudur, iman bir nevi bilimsel bir ngrdr. Hatr iin kabul edilecek bir ey deildir, hatrn iin sana inanyorum diyeceiniz bir ey deildir, bilimsel bir bulgudur! Ama sizin u anki bilimsel

Sen Tanr msn?

295

pozisyonunuz onu ortaya koymaya yetmiyordur. Ahiret aslnda bilimsel bir bulgudur, ama sizin u anki bilimsel pozisyonunuz onu ortaya koymaya yetmiyor! Bu yzden siz o bilimsel ngryle ona iman ediyorsunuz. O bilimi, o bilgileri ook nceden kabul ediyorsunuz. Peki, bunu kabul eden nedir? Bakn ltfen dikkat edin, bunu kabul eden kalbdir! Dolaysyla, akl+iman ibirlii, beyin+kalb ibirlii demektir. Akl bu yolda beynin tatmin olmasn salayacak, iman tkezledii yerde onun yolunu aacaktr, ibirlii byledir. nk tatmin olmas iin beynin hzl gitmesi lazm. Dolaysyla akl gerekiyor. Kalbin tatmin olmas iin de iman gerekiyor; iman da kalbi mutmain yapyor. Bylece, bu yolda siz akl+iman, yani beyin+kalbi birlikte gtrrsnz. Bunlardan birisini brakmak yanl olur! Enfal 22: nne errad devabbi indallahis summl bkmlleziyne la yaklun. Muhakkak ki Allah indinde canllarn en erlisi akletmeyen; akl nurundan perdeli sarlar ve dilsizlerdir. Buradaki sarlar ve dilsizler, bizim sar dilsiz dediklerimiz deildir. Sar; duyduu halde anlamayan, sylendii halde iitmeyen, dilsiz ise; konutuu zaman tanr kelam yapan tanrsn dile getirendir! Bu manay grnce, kendimize soruyoruz; kii nasl yle olur? Akl nurundan perdeliyse, akln kullanmyorsa; o muhakkak ki Allah indinde canllarn en erlisidir! Akl nurundan mahrum kalanlar, akletmeyenler Allah indinde canllarn en erlisi olarak tarif ediliyor ayette. Dolaysyla Kuran- Kerimde karmza ok sk kan akletmeyecek misiniz, aklnz kullanmayacak msnz? nerileri, imann yaanabilmesi iin akla nasl sk sarlnmas gerektiinin bir iaretidir ve bu i beyinle ilikilidir. Kalble ilgili ne denir? Allaha iman etmeyecek misiniz? Grdnz, artk iman etmeyecek misiniz? Bu mekanizmaya organ bazl bakacak olursanz, olay beyin+kalb ibirliidir. Btnndan bakacak olursanz, i akl+iman ibirliidir ve bu mekanizma bu yol iin ok nemlidir! B Takdim Formuna talip olan, kendini B ile takdim ettiinde sfr noktas dediimiz henz iin balangc olan o noktada yle diyordu; ben lmullahta Allahn dileinin suretiyim. Bu mana, bu cmle balangt, son durak deildi, B halinin balayabilmesi iin deklare edilmesi gereken nemli bir takdim ekliydi. Ama bu nemli takdimle beraber kii Esmal Hsna dnyasna girer. Kii kendini B ile takdim ettiinde o cmleyi balang noktasnda syler. O balang noktasn ok iyi anlamak, ok iyi analiz etmek gerekiyor. nk hls Hayat Dngsnde ilerleme, o noktada karar klm bir yaantdan sonra balar! Dolaysyla, ne yaparsak o noktada

296

Ylmaz DNDAR

karar klar ve orada sabit dururuz? bilmemiz ve onu uygulamamz gerekiyor. O noktay bilmek, tanrlk iddiasndan farknn ne olduunu grmek ve onu hayat tarz yapmak arttr. Bu yzden B takdimini de tanmalyz. B Takdimiyle beraber kii Esmal Hsna Dnyasna girer. Zaten Esmal Hsna Dnyasnda ama imdi i deimeye balar. A Takdiminde de Esmal Hsnalar geerli ve onlar var. Fark u: A Takdim Formundaki hayat tanrlar tanmlar, hayat Allah tanmlamaz. Orada Allah yerine ilan edilen rab bir hayat tanmlar, hatta doru ve yanl da o tarif eder. Onun yapt tanm/tarif doru bile olsa onu tanmlayan tanrdr! Yani yaplan ok doru bir tesbit olabilir, ok drste bir davran olabilir, ama o tesbiti yapan tanrlar dnyasnda yaayan bir tanrdr. O bir tanm yapaca zaman tanm kendisi yapyor veya kendisi belirliyor. Diyelim ki herkes hayat iin canllk diyor. O; hayr, ben ona Hayy diyeceim diyor. yle diyeceim diyen var ya, ite o tanrdr! Tanr yle tanmlamak istiyor, tanr yle demeyi yeliyor! Dolaysyla, A Takdim Formu dediimiz tanrlar leminde Esmal Hsnalar tanrlar tanmlar: Ben ona Hayy diyorum, ona Kayyum diyeceim, ona Alm diyeceim, Kadir diyeceim... diyor, nasl istemise yle tanmlyor. Halbuki kii B takdimine giriteki noktada karar kldnda bir tanmlayan olmaz. Kii gerek Esmal Hsna lemine girer, Esmal Hsna leminin gereiyle yz yze gelir. Bu nedir, nasldr? greceiz. Biz B0 noktasnn zelliklerini grmeye, anlamaya devam edelim. B Takdimiyle birlikte kii hemen ekr ismi kapsamna girer. Zaten o artk esas Esmal Hsna leminde! Tanrlar lemindeyken Esmal Hsnalar uzaktan tanmlyordu, B Takdim Formuyla birlikte, B haliyle beraber bir tanmlayan kalmaz. Ama o hala var! O var olduuna gre, nerede? imdi o Esmal Hsnalarda yayor. Oraya girer girmez hemen fark ettii Esmal Hsnalardan birisi ekr ismidir. nk o noktada sabit kalmakla ekr, Hamid ve ehid ismi kapsamna girer. B takdimiyle birlikte Hamid ismi ve ehid ismi kapsamna girilir. Bu ismi fark etmek gerekiyor. Kiinin orada karar klabilmesi, hayatn orada idame ettirebilmesi iin balangta bu esmay fark etmesi lazm! Birazdan detaylandracaz. Bnin balad noktadan itibaren lmel Yakin hal balar, Fiillerin Tecellisi balar. Sfr noktasyla birlikte lmel Yakin hal balar. Ona biz Fiillerin Tecellisi de diyoruz. Fiillerin Tecellisi iin ona kap almtr artk. Fiillerin Tecellisi halinin balamasyla alan nemli kap Kef Kapsdr. Ona

Sen Tanr msn?

297

o takdimle beraber Kef Kaps alr. B takdimiyle beraber onun ilk kefi udur ve bu nemli bir keiftir: Bendeki Hayy Allahn Hayydr, bendeki Semi Allahn Semisidir, bendeki Basir Allahn Basiridir, bendeki Alm Allahn Almidir, bendeki Kadir Allahn Kadiridir, bendeki Mrid Allahn Mrididir, bendeki Mtekellim Allahn Mtekellimidir. Bunlar nefse ait yedi sfattr, kii bunlarn [nefsin yedi vasfnn] kendisine ait olmadn kefeder, ilk kefi budur onun. Bu neden ona ait deildir? Ona ait olursa A Takdim Formunda olur, tanr olur! O zaman B noktasnda olmaz ki! Benim grmem, benim iitmem, benim ilmim; benim bilmem, benim iradem, benim aklm, benim hkmm, benim o olaydaki gerekletirme gcm, benim iletiim yeteneklerim; benim kelamm deyip duruyorsa o A Takdim Formundadr. Kendisindeki Rab Gcne sahip kan bu yap, Vehmin Zulmetine uyarak tanrln ilan eden yapdr. Zaten siz kendinizi B olarak takdim ettiinizde kendinize ait byle iddialarda bulunamazsnz! Demek ki, B0 noktasyla birlikte kef kapsndan giriliyor ve bu noktaya ait bir nemli kef yaanyor, ki onu akladk. Eer kii B takdim noktasnda sabit kalr ve o yaantda ilerlemeyi baarabilirse o zaman keiflerle ilgili ilerlemeleri olur. -B Takdiminde, balangtaki ahit olma nasldr? Gerekten var olmadn anlamak m? Kii orada La ilahe illallah dediinde ne hissediyor? hls Hayat Dngs emasn hatrlyor musun? O hayat dngsnn ilk balang noktas normal yaratl ak ierisinde bir nokta idi. O noktadan yaratlan kii sfr noktasna/takdim noktasna geldiinde kendisini takdim ederken rabln ilan ederek A Takdim Formuyla gerein dnda sand bir hayat balatyordu. Eer Hakikatten sapn fark eder ve zulmete dmesine yol aan A Takdim Formunun fonksiyonlarn yok ederse, o tanry fonksiyonsuz hale getirir. Bu gayretle B Takdiminde sabit bir hayat oluturabilirse kararl olduu o sfr noktasnda kendisine lmel Yakin kaps alr; Keif kaps alr; Fiillerin Tecellisi kaps alr. O halle beraber hemen bu ismin kapsamna girer kendiliinden; ekr ismi, Hamid ismi, ehid ismi. Bu takdimin gerei budur. ehid; her eyin, her olayn, her varln hakikatini grmek demektir. O isimle birlikte ehadet balyor ite! O artk Kelime-i ahadeti; Ettehyyaty; yani mirac, saltta mirac gerei gibi yerine getirebilir. Bu yzden, kii Kelime-i ahadeti okuyabilecek kapsama girer. Ama btn bunlar iin tanr iddias ve tanrya ait veri tabanndan kurtulmak arttr. Tanrya ait veri tabann siz artlanmalar diye duyarsnz. - Kiide ehid, Hamid ve ekur isimleri tecelli etti, ilmel yakini yaad. Sonra yine A formuna kayma olabilir mi?

298

Ylmaz DNDAR

Kayma olabilir! O yzden, nce bu noktada sabit kalmay baarmak lazm! hls Hayat Dngsne paralel bir yol izdik, o yol sonra tanrlar dnyasnda ilerleyip gidiyor. O paralel yol nefs-i mlhimedir ve bir nevi iyi bir yerdir. te kii bu paralel yola gelse bile kii henz tanrdr, yani A takdimindedir. Fatr Suresi 32. Ayete gre cennete girecei sylenen nefse zulmn yeri burasdr. Evet, kii geldii bu sfr noktasndan kayabilir, kayarsa da nefsine zulme geri dnm olur. Sonra B noktasna tekrar gelir, bu gel-gitler yaanr Sfr noktasnda sabit kalmay baarmak nemlidir. Ancak orada sabit kalmay baarmakla hls Hayat Dngsnde ilerleme balar. Kii kendini B ile takdim etmekle hemen birden orada sabit kalamaz. Orada sabit olmak iin, hem Ay hem de Byi iyi tanmak ve hayatta karsna A ktka ona La ilahe demek nemlidir. Hem szl olarak, hem o ii yapmayarak La ilahe demek, bylece kendisini hala A izgisine eken davranlarla karlatka onlar yok eden bir mcadele iinde olmak gerekiyor. nk, sfr noktasnda sabit kalabilme gayretiyle lla Allah demek nemlidir! Baz davranlarnz Bye getirmi olabilirsiniz, ama hepsinin oraya gelmesi gerekir! Diyelim, yz kadar davrann oraya tamtr, ama iki davran onu tekrar Aya ekiyordur. Onlar daha kolay fark edip, onlarla mcadele ederek Bde sabit kalmaya gayret etmelidir! Bdeki sfr noktasnda sabit kalmak ok nemli bir baardr. nk yol o noktadan itibaren balar, ilerleme o noktadan itibarendir. Bu noktaya gelen kii, imdi orada sabit kalma mcadelesi veriyordur. O mcadeleyi verirken Aya debilir, nefse zulm hallerine dnebilir. Ama o yolda sabitlenmise, kararl hale gelmise, ilerleme balamsa, artk onda ne korku ne mahzunluk vardr hali balar. O zaman geri dn olmaz, mmkn deil! -Ya Mukallibel kulub, sebbit kalbi ala diynike duas burada nasl olur? O hep geerlidir, ama belki de onun fark edilip sylenecei en nemli yer, en nemli nokta burasdr. O durumda bu ok gzel bir dua olur; ya Mukallibel kulub, sebbit kalbi ala diynike; beni Bye sabit kl Allahm. ekur ismi vereni bilme manasna gelir, bir nevi vereni bilmedir. Vereni bilmek iki trl olur. Tanrln ilan etmi birisi bana bunu Allah verdi diyebilir. Ama onun o syledii bir st makama havale gibidir. Kendisine onu kendi ilan ettii st makamn verdiini syler. Bu kr hali deildir, buradaki bilme ekr iin geerli hal deildir. Gerek kr hali iin tanr olmamak, tanrln ilan etmemek gerekir! Bu ok nemli; buna ok zen gsteriniz! Kii kendisini B haliyle takdim ettiinde o takdim, bizzat vere-

Sen Tanr msn?

299

nin Allah olduunun kefidir zaten. Dierinde, Rabln ilan etmi mstakil bir birim var ve ona Allah bir eyler veriyor; bakn bu da Allahtan bilmektir ama yanltr. Kiinin karsna ummad bir yerden byk bir para kar bunu bana Allah verdi der, Allahn verdiini syler ok kr der ya, bizim anlatmak istediimiz bu deildir! Kii kendisini B olarak takdim ettiinde, kendini Allahtan gayr bir birim olarak grmediinde zaten veren Allahtr noktasndadr, kendiliinden kreden kul haline gelir. kreden kul haline gelmekle ekr kapsamna girmitir. O imdi; kredene yani vereni bilene Allah daha ok verir kanununun alt bir noktaya gelmi olur! Eer B halinde sabit durursa, kreden kul noktasnda/ekr isminde kararl olursa Allah ona bu yolu daha ok verir, bylece ilerlemesi kolaylar. B takdimiyle beraber Hamid ismi kapsamna girilir. Hamd ismi kapsamna yle girilir: Kendisini B haliyle takdim etmi kii o halde yaarken fikir ileri srer, yorum yapar. B Takdiminde olan birisi fikir ileri srerken, yorum yaparken bilir ki; hamd Allaha mahsustur; takdir Allaha mahsustur. Yine bilir ki; kendisi takdir ederse, kendisi yorum yaparsa ve birimselliinden kaynaklanan bir fikir ileri srerse tanr olacaktr, nefsine zulmedecektir; nefsinin hakikatini vermemi olacaktr! Nefsle ilgili basit bir benzetme yapp buraya dnelim. Diyelim ki, bana birisi bir anta para verdi ve bu antadaki para sana emanet, ben sana bu paray nasl harcayacan syleyeceim, sen de bu paray sylediim yerlere harcayacaksn dedi. Bu para benim deil, parasal bir gcm de yok, para bende sadece duruyor deil mi? Bu durumda ben kendimi; para dolu anta tutan adam olarak takdim ederim. Parayla ilgili bir g, parayla ilgili bir mertebe ilan etmem, parayla ilgili bir iddiam yoktur! Onun ne olacan da bilmem. Denecek ki, u kadarn uraya ver, onu oraya vereceim. Pozisyonum bu, byle bir yapm var! Manay anladktan sonra rnei yok edelim. Tasavvufta byle rnekler olmaz ve hibir rnek anlatlmak istenene tam oturmaz! Manay yakalayalm ve rnei atalm! Bu durumda Asi olan ne yapar? Kendini A ile takdim eden bakyor ki bir anta para, paraya sahip kyor ve balyor harcamaya. Buradaki gc kullanyor, emaneti suiistimal ediyor, nankrlk yapyor! Ayetlerden nankr kelimesini hatrlarsnz, nankrlk yapyor; bylece kendisine verilen bu hakk yiyor. Hak yemek zulmetmek demekti deil mi? O da buradaki bu Hakka zulmetmi oluyor. rnekteki adamn hali A Takdim Formundaki kii gibidir; kendisine verilen nefs gcn alp kullanyor. Tabi, iin asl; o veri taban kendine nasl takdir edilmise yle davranyor, onu yayor. Ama biz manzaraya insan boyutun-

300

Ylmaz DNDAR

dan baktmz iin byle anlatyoruz! Aksi halde; tanr olann emrini Allah vermiyor mu? diyebilirsiniz. Elbette! Bakn u ayeti hatrlayn: Sizi de, tanrlarnz da Allah yaratmtr. Sizi de [B halinizi de] tanrlarnz da [tanrlk ilan etmiseniz onu da] Allah yaratmtr, A haliniz de Allahn yaratt bir eydir! Kurduumuz bu cmleler bu yolda mcadele iindir, nsan-29a gre gayret sarf etmek iin geerlidir, bu cmleler nsan-29 gereidir. Neydi o ayet? Dileyen Rabbine yol tutsun, dileyen artk Rabbine dnsn. Bu ayetin gereini, dileyenin Rabbine dnmesi fiilini yerine getirme gayretinde olana yardmc olabilmek iindir bu cmleler! Kiiye verilen ve nefs diye tanmladmz rububiyet nuru/yapma gc/rab gc/rablk, bahsettiim para gc gibidir! O g iyi kt, doru eri demez yapar! Tanrln ilan edene unu yap, yle yap diyen, gc suiistimal edip tanrln ilan eden A yapsdr. B yapsndaki kii fikir ileri sreceinde, bir yorum yapacanda o Allahn takdirindedir! manasna gelen yorumlar yapar, onun hibir bak, hibir dncesi o manadan ayrlmaz! Bu yzden, zellikle Bde sabit kalabilmek iin ekr ve Hamid ismini iyi kavrayp yayor hale gelmek, onu adet haline getirmek, rutinletirmek gerekiyor. Mesela bir kiiye araban var m? diye sorduumuzu dnn. Bakn var m? diye sorduk, arabayla ilgili herhangi bir fikir sormadk. ok kr arabam var, ekur olan Allaha krler olsun ki arabam var demesi Allah bana araba nasib etti demektir ve bu ekur kapsamnda bir davrantr. Ona bu kez arabann bir sorunu var m? diye sorduk, Elhamdlillah bir sorunu yok derse takdir kendisine ait olan, kader elinde olan, emir kendi elinde olan, irade kendi elinde olan Allah bana sorunsuz bir araba verdi demi olur. nceledim, baktm bir sorunu yok demiyor, diyemiyor. Kii balangta yle cmleler de kurabilir, antrenman srasnda olur yle eyler, ama hemen dzeltir; ben yle dedim, yle dememem lazmd, yle sylemem lazm diye dzeltir. O dzeltmeler de nemlidir ve onlar fiilde zikirdir, Hamdin fiilde zikridir. Bu zikir ii neye benzer biliyor musunuz? Birisi Antalyaya gidecek, ama Antalyaya gideceini unutuyor. Ona denir ki, durmadan Antalyaya gideceim, Antalyaya gideceim de. Unutuyor nk! te o dilde zikirdir! Unutmayan kiinin Antalyaya gideceim diye tekrar edip durmasna gerek yok! Unutuyorsa, unutmamas iin ona tembihlemilerdir sen durmadan byle de diye. nk Antalya mevhumunu unutabiliyor. Hatta terminale gider, Antalya otobsne biner, hala Antalyaya gideceim, Antalyaya gidiyorum diyordur, ama buna ramen unutup yanl yerde inebilir! Antalyaya gitme kiinin hayat haline gelmise, bunu sylemesine gerek yok! Gerek-

Sen Tanr msn?

301

tiinde syler, sorulunca der! Nereye gidiyorsun? Antalyaya! Sorulduu zaman syler. Bunu sana kim verdi? Allah verdi der, sorulduu zaman syler. te zikirler de byledir. Biz neden dilde zikir yapyoruz? Yaantmz A Takdimi zerine olduu iin! Byi bilmiyoruz, Byi unutuyoruz, yaarken onu hep unutuyoruz! Onu veri taban haline getirebilmek iin, dilde zikrini yapyoruz. Dilde zikir, yanl otobse binmemek iin! Neyi yapmak ve ne olmak istiyorsak onun dilde zikrini yapyoruz ki, onu unutmayalm ve beynimizde onunla ilgili kapasiteler alsn da nihayet armadan, unutmadan Antalyaya giden adam haline gelelim. Hedefini bilen, saatini bilen, biletini alp koltuuna oturmu kii haline gelmek ise halde zikirdir. Antalya otobsne oturmu, sessiz gzel gidiyor. Fiilde Zikir ise, gidecei yeri ve yapaca eyi bilen kiinin, ulat yerde yaamas, orann gereini yaamasdr. Antalyada gidecei yere gidiyor, Antalyay yayor; bu da fiilde zikirdir. Ve esas zikir budur, zikirde hedeflenen fiilde zikirdir. O artk Antalyada! uraya gidiyorum, buraya gidiyorum demesine gerek yok. Ama bu noktaya gelene kadar, oraya giden yolu armamak iin onu ok tekrar eder, ok syler, o dilde zikirdir. Biz B hayatna ait bir fiili yapabilmek iin nce onun dilde zikrini yapyoruz ve o bizde halde zikre dnyor, vcudumuzun kimyas haline geliyor, vcudumuzu o zikre sokacak hale dnyor! Dilde zikir ile oluan ve alan beyin kapasitelerinin ynlendirmesiyle salglanan hormonlar, enzimler vcut kimyasn o hale eviriyor, senin kimyan deitiriyor! Vcuttaki kimyann deimesi halde zikirdir, zikri yaplan esmal hsnaya uygun bir kimya olumas halde zikirdir. Bu olmusa, artk sizden o esmaya ait fiiller kyorsa, o da fiilde zikirdir. Esas ama da budur; fiilde zikri yayor olmaktr! Rasulullahn srekli yaad zikir hali; fiilde zikirdir. Byle bir sre yznden, kii Hamid ve ekur ismi kapsamna girerken ilk zamanlar unutabilir, sonra da aslnda veren Allaht diyebilir. Dilde zikirle bunu dzeltmesi, Bde sabit kalmak iin nemli bir antrenmandr, Aya dmemek iin nemli bir ura ve nemli bir Zikrullahtr. Naslsnz? diye sorulduunda Elhamdlillah deriz. Sen birine naslsn? derken onun bir yorum yapmasn bekliyorsun, o bir yorum yapacak ve iyiyim, hastaym, yleyim, byleyim diye bir takdirde bulunacak, var olan eyle ilgili bir takdirde bulunacak. Bunu nasl syleyecek? Biliyor ki; takdir Allaha aittir; emir Allaha aittir. O zaman Elhamdlillah diyerek, emir kendisine ait olan Allah, beni iyi yapt Elhamdlillah manasna gelen bir cevap veriyor. Vereni bilmek ekr ismiyle ilgilidir, verilenle ilgili yorum yapmak ise Hamid ismi kapsamndadr. Takdirin; hamdn; kaderin; emrin Allaha ait olduunu ortaya koyan

302

Ylmaz DNDAR

sz ve davranlar Hamid ismi kapsamndadr. Hamid ve ekur isimleriyle yaamak, bu noktada olan kiinin hayat tarznn nemli iki gstergesidir! B Takdimiyle beraber mutmainlik balar. Mutmain olmak mutlu olmaktr. Ve mutlu olmak ancak B Takdimiyle mmkndr! Mutmainliin yaanmaya balanmas B Takdimiyle beraber fark edilir. te bu yzden o nokta Ament Billahi noktasdr, o nokta Ament Bilkaderi noktasdr. B Takdimiyle balayan mutmainlik, mutmain olmaya adaylk Ament Bilkaderinin yaanmaya balad noktadr. Bahsettiimiz ilah yap, tanrlk halinde yaayan yap hibir zaman mutlu/mutmain olamaz, mmkn deil! Mutluluk tanrya kapaldr! Mutluluk hali Cennet Halidir ve cennet tanrya kapaldr, o hibir zaman mutlu olamaz! Diyeceksiniz ki, ama yaantsnda mutlu. O sizin mutluluk dedikleriniz mutluluk deildir, ya memnuniyettir veya rahatlktr. O, memnun olabilir, rahat olabilir ama hibir zaman mutlu olamaz. Mesela, tanrnn namazyla Bnin saltn analiz yapalm: Tanr namaz kldnda memnun olur, rahatlar, hatta kendisini takdir eder aferin, bak namaz klyorsun der, herkes yatarken sen kalktn, mslman dediin byle olur der. O tanrdr; memnun olur, rahatlar! Kendini B ile takdim eden ise salt ikamesinden dolay mutlu olur. kisi de bir haz yayor; ama birisinin hazz ok tehlikeli bir irkken, dierinin hazz yasaldr. Bu da bir hazdr ve zamanla terk edecei bir irktir. Ama yasaldr, cennete uygun bir haldir! Kendisini A olarak takdim edenin ibadetlerinde duyduu haz, tanrnn memnuniyet ve rahatlndan kaynaklanan adrenalin salgsnn hazzdr, onun verdii hazdr! Kendisini farkl ve iyi insan grme, kendisini nemli grme, kendisini ayr grme gibi duygulardan kaynaklanan bir hazdr! Peki, B takdiminde olann duyduu hazzn kayna nedir? B Takdiminde olan da, kendisini B ile takdim eden de haz duyar. B Takdiminde olan, Allah kendisine salt ikame etme rol verdii iin haz duyar, o bu nedenle mutlu olur, mutmain olur; elhamdlillah yle diledi der, bunun hazzn yaar, duyar. kisi birbirinden ok farkldr. Birisi tanrl, dieri Allah muhabbetini kuvvetlendirir, hayeti kuvvetlendirir, ya dilemezse, ya lutfetmezse! korkusunu getirir. Tanr namaz klnca; bunu adet edindik, bir daha brakmayz, artk kimse bana namaz braktrtamaz. Bu iyi imi, bu zamana kadar bunu fark etmemiiz ya! Ben bundan sonra byleyim der. -Rasulullah Efendimizin bana ey sevdirildi; salt, kadn ve gzel koku hadisindeki sevdirildiyi nasl anlamalyz?

Sen Tanr msn?

303

Sevdirildi: Geleceimiz bir nokta da bu zaten. Tanr sistemine ait bir cazibeden bahsettik ve bunu bir ekere benzettik. B tarafnn da yle bir cazibesi var! O cazibeyi fark ettii zaman kii grecek ki; B tarafndaki cazibe dierini rtyor. Onlar yan yana konulduunda, kii B tarafndaki cazibeyi tercih edecek! Bu hal cezb/cezbe halidir. Bu takdimle yaamak onu oraya cezb eder. naAllah yeri gelince hadise bakacaz, ama sen hadisteki dnyaNzdan ifadesine de dikkat et! Efendimiz niye dnyaMzdan dememi de dnyaNzdan demi? nk sevdirilen eyler sizin dnyaNzdan! B Takdimiyle birlikte kiinin yaantsnda Sbhanallah, Elhamdlillah, Allahuekber, MaaAllah, naAllah ifadeleri mana bulur. Hamid isminin balamasyla birlikte bu ifadeler onun hem dilde zikridir, hem de yaayarak fark ettii eylerdir! Sbhanallah, Elhamdlillah, Allahuekber, MaaAllah, InaAllah artk onun halleridir, yaad hallerdir. Bunlar hem dilinde rahatlkla kullanr, hem de onlar hayatnda grmeye balar. Dolaysyla, o kii iin Sbhanallahi ve Bihamdihi ok byk bir mana ifade eder! B Takdiminde olan kiinin ok nemli bir zikridir Sbhanallahi ve Bihamdihi... B halinin dilidir Sbhanallahi ve Bihamdihi... Ve yine la havle ve la kuvvete illa Billh o hali yaaynn ok nemli bir dier zikridir. Artk yava yava fiillerin tecellisinden bahsetmeye balarz. nk bu noktadan itibaren kii, hayatnda fiillerin tecellisini yaamaya balar. Fiillerin tecellisini yaamaya balamak, kendini B ile takdim eden kii iin ok nemli bir antrenmandr. naAllah ileride bunlar konuuruz. Bir tvbe ve dua yapp tamamlayalm, inaAllah. Allahmme eslemt nefsiy ileyke ve vecceht vechi ileyke ve fevvedt emriy ileyke ve elcet zahriy ileyke, rabeten ve rehbeten ileyke. La melcee ve la mencee minke illa ileyke. Ament Bi kitabikelleziy enzelte ve nebiyyikelleziy erselte. Allahmme ente Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi! Allahmme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteniy ve ene abdke ve ene ala ahdike ve vadike mestetat euz bike min erri ma sanatu eb leke bi nmetike aleyye ve eb bizenbiy, fafirliy znubi, feinnehu la yafiruz znube illa ente, Bi rahmetike ya Erhamer rahmn. Rabbena zalemna enfusena ve inlem tafirlena ve terhamna, leneknenne minel hsirn.

304

Ylmaz DNDAR

La ilahe illa ente Sbhneke, inniy knt minez zalimin. Rabbi inniy zalemt nefsi zulmen kebiyran ve la yafiruz znube illa ente, fafirliy mafiraten min ndike verhamni, inneke entel Gafurur Rahiym ve Tevvabur Rahiym. Sbhanallahi ve Bihamdihi Sbhanallahil Aziym, estafirullah ve etb ileyh. Estafirullah el Aziym ve etb ileyh. Estafirullahelleziy la ilahe illa HUvel Hayyl Kayyumu ve etb ileyh. Estafirullah ya Rabbel aril azim, Estafirullah ya Rabbel aril kerim, Estafirullah ya Rabbel lemin. Allahmme salli ala seyyidina Muhammedin biadedi lmike Ya HU, Ya men HU, La ilahe illa HU! Elif, Lam, Mim Allahu la ilahe illa HUvel Hayyul Kayyum. Entel Hayyul Kayyum ve la erike lek ve lekel mlk ve lekel Hamd ve inneke ala klli eyin Kadir. Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Bedias Semavati vel Arz, Ya Zel Celal-i vel kram. Ehed en la ilahe illallahl Ehads Samedlleziy lem yelid ve lem yled ve lem yekn lehu kfven ehad. nni vecceht vechiye lillezi fataras semavati vel arda hanfen ve ma ene minel mrikin. nne salatiy ve nskiy ve mahyaye ve mematiy Lillahi Rabbil lemin. Ve la erike lehu ve bizalike mirt ve ene minel mslimin. Eslemt vechiye lillahi, eslemt li Rabbil lemin. min... Allahm; ncelikle Rasulullah, Nebiullah, Habibullah, Keremullh Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalat vesselamn Gzel, Temiz, Latif Ruhu erifleri iin ve Onun muhterem eleri ve yavrularnn ruhlar iin, Allahm, gelmi olan tm Nebi ve Rasul Efendilerimizin ruhlar iin, Ve Allahm, Halife Efendilerimiz Hazreti Ebubekr, Hazreti mer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radyallahu anhmn ruhlar iin,

Sen Tanr msn?

305

Ashab- Kiram/Sahabe Efendilerimizin ruhlar iin, Ve Allahm, indinde makbul kullarnn ruhlar iin, Allahm, yalnzca Senin rzan umarak, yalnzca Senin Yolunu bilebilmek, anlayabilmek, yaayabilmek amacyla yan yana gelen, bir araya gelen bizlerin Senin rahmetine kavumu sevdiklerimiz ve yaknlarmzn ruhlar iin. Allahm, onlara merhametinle muamele eyleyiver, onlarn azablarn yok ediver, onlar balayver, affediver, meknlarn cennet ediver ya Rabbi, Ve Allahm, rahmetine kavuan btn mslman mmin din kardelerimizin ruhlar iin; Ey Allahm, mslman mmin din kardelerimizin hastalarna acil ifa, dertlilerine acil deva, borlularna acil eda, yolcularna acil selametlik hayrlsyla, lutfunla, kolaylkla nasib eyleyiver Ya Rabbi, Ey Allahm, bizlere, ailelerimize, yavrularmza, inanan din kardelerimize salk shhat afiyet lutfeyleyiver, Allahm bizlere merhamet ediver, Allahm bizleri balayver, Allahm bizleri affediver, bizlere hidayet nasib eyleyiver Allahm, Ey Allahm, bizlere hayrl ve helal rzklar lutfeyleyiver Allahm, Allahm, Rasulullah Efendimizin ilminin ve ynteminin yaylmas iin evlerini aan mslman mmin din kardelerimizin evlerini nurunla nurlandr, bereketinle bereketlendir. Selamn daim oray kaplasn Ya Rabbi. Onlarn gayretlerinden, emeklerinden, ilerinden raz oluver inaAllah. Ve yalnzca RIZAN iin El-FATHA Allaha emanet olun. EsSelm aleykm...

306

Ylmaz DNDAR

11 Cemaziyelahir 1429 / 14 Haziran 2008

Nefs-i Mlhimenin pozisyonu Btn mesele tanr imajndan kurtulmak Hidayet tohumunun imlendiricileri: Kuran ve Snnet Kurann muhatap aldklar eriat, tarikat, marifet, hakikat Arif ve Arif-i Billh Kalp, kalb, kalp, veri taban Esas secde ile yok edilen Sevab peinde komayan tanr Kolay anlamak iin l Allaha ait esmalarn veri tabannda gzkmesi Allah anlayabilmeni kolaylatracak hcreler iin Yalnzca Mslmanlara verilmi bir ey Ruhun zedelenmesin istiyorsan onu rtmelisin Allahn Rahim isminden nasl yararlanyorsun? Elif Lam Mimin hayat bulmu ekli Srdrlebilir haniflik nasl olur? Rabln parampara eden mekanizma Mmin kulun kalbine smak nedir? Esmalarn tarif edildii deil, yaand yer Halde ve fiilde Zikrullah Allah indinde kymetli yudum yutmak 24 saat zikirde olmak mmkn m? Zihinlerin beer olduu iin zemedii ey nsan Suresi 29u yerine getirmek Stres ve iman Okuduun Et-tahiyyat tm salih kullarn kimyasn etkiler Tam bir hac ve umre sevab vakti lmel Yakn nerede balyor? Kiinin tm arzu ve isteklerden kesilmesi nedir?

308

Ylmaz DNDAR

Fatr Suresi 32. Ayeti grmtk: Biz Kitab u gruba emanet ettik... Biz Kitab kullarmzdan setiklerimize miras braktk manasndaki bu ayetteki miras braktk ifadesi muhataplk manas da ierir, kimlerin muhatap alnd da anlalyor. Bu muhataplk biraz da yledir: Kendisine hidayet dilenilmi olan kulda, hidayetin yaan biimine gre onda kulluun aa kmasn motive edecek bir kvlcm gerekiyor. Bu genellikle Kuran- Kerim ayetleridir. Hatta Kuran- Kerim ayetlerinin bu tesirini fark ettiren, o alm destekleyen eyler de olabilir. Bunlar bir mekn, bir kii, bir ses, bir rya, bir ilham veya baka bir ey, Kurann bu etkisini, bu muhatapl daha cazip hale getirebilir. Hidayet hayat tarznn yeermesi, imlenecek bir tohuma benzetilirse, kiide o tohumu imlendirecek ey Kuran- Kerim ayetleri ve tleridir! Kuran- Kerimin gerekliliinin bir boyutu da budur: Kime tesir edecekse, kimde bir alm yapacaksa Kuran ayetleriyle o ilgilenir, aksi halde ok ilgilenmez. Kuran- Kerimin onu muhatap almasndan te, kii Kuran- Kerimi muhatap almaz, hayatnda Kuran- Kerime yer vermez, yaantsnda onu muhatap almyordur zaten. Eer kii o gruptan birinde deilse, onun hayatnda hidayet ynnde alacak bir ey yoktur. Bu yzden Kuran onda bir eye vesile olmaz, nk onda hidayet iin bir alm olmayacaktr, anlatabiliyor muyum? O grup: Fatr Suresi 32: Sonra biz o Kitab kullarmzdan setiklerimize miras braktk. Onlardan kimi nefsine zulmedendir, onlarn bazs mutedildir, onlardan bir ksm da Allahn izniyle hayratta nc olandr. Ayette gruptan bahsediliyor; nefsine zulmedenler, mutedil olanlar ve hayratta nc olanlar, Rablerinin izniyle nde olanlar. Dikkat ederseniz, gruptan birisi nefsine zulmedenler! Kitabn miras brakld gruplardan biri de bu! Bunlar kimlerdir, zellikleri nedir? Bir kii bu yolda, haniflii anlam kavram, ama hanif hayat tarzn henz srdrlebilir hale getirememise bu gruba girer, buradaki nefsine zulmedenler o halde olanlardr. Akladmz bu hakikatlere gre dnen, inanan, ama nefse zulmden kurtulamam olanlar, ayette muhataplar ierisinde saylyor. Tabi, ama o snf gemektir, bunu duyunca buraya yerlemek deil! Bu grupta olanlar, izdiimiz hls Hayat Dngsnn dndadrlar. O dngnn B Noktasndan sapm olan yolda ama hls Hayat Dngsne paralel ksmdadrlar. Tanrlarn dnyasnda ilerlemekten korkarak yaarlar, ama tanrlar dnyasndan da kurtulamamlardr. Alarn yaayna, onlarn hayat tarzna uymak istemeyen, bunun iin de kendini zorlayan bir halde ama bu caddededirler. - Paralel yol dediiniz buras m oluyor?

Sen Tanr msn?

309

Tefekkr emas 2den

Evet, buras paralel yol. Buras nefs-i mlhimedir de. Nefs-i mlhime bu paralel caddede yaanr. Nefs-i mlhime B noktasna gayet yakn bir pozisyonun addr. Oradaki kii, bir dokunan olsa hemen hls Hayat Dngs rayna geecekmi gibi bir pozisyondadr, ama o paralel caddededir, orada srdrr hayatn. lham alr, ald ilhamlarla yaar. lham una benzetebiliriz: hls Hayat Dngsnn giri ksm bir Gl Bahesiyse, o baheden de etrafa gllerin gzel kokular yaylyorsa, bu paralel caddede duran kii o kokular duymaya, hissetmeye balar. Esas yolun, ana caddedin kokularnn hissedilmesi onda ilham oluturur. Hatta bazen o kokular o kadar kuvvetli hisseder ki, kendisi gl bahesinde olmad halde, o koku nedeniyle kendini gl bahesinde sanar. Bir an, ksa bir sre de olsa kendisini orada sanar, sonra tekrar normal hayatna dner, normal yaantsna devam eder. Ama o gl bahesinde sand hal onu ok mutlu eder, bu yzden o hali arar durur. O ona motivasyon kayna bile olur. O hevesle bu yolda kalmaya devam eder, onlarn sklamasn ister. Havay koklar, o Gln kokusunu

310

Ylmaz DNDAR

almaya alr... nk o koku geldii zaman bir an da olsa kendini bahede sanyor. Lutfedilmise de ona mutmainlik alr. Ne zaman esas caddeye geer ve o bahede srdrlebilir kalr o zaman mutmain olur; mutmain olur halinden. Bahede olduundan emin yaar, artk ilham almas gerekmez. Artk uzaktan bir koku alp hayalle kendisini bahede sanmas gerekmiyor. Bakyor ki bahede; bahedeyim, elhamdlillah der ve kalbi mutmain olur! - Bir kiide glleri koklama istei ok fazlaysa bu istek nemli midir? Kesinlikle, o ok nemli bir ltuftur ve u hadis aslnda bu sylediinizle ilikilidir: Kii nasl yaarsa yle lr, nasl lrse yle bas olur. Bir kii o kokuyu ok nemsiyor, onun gayretiyle fiiller ortaya koymaya alyorsa, bahsettiimiz baheye/esas caddeye gei salayamam olsa bile, byle yaad iin son nefesini bu baheye gemi olarak verebilir, bilinmez! yle yaad iin lm tattnda o pozisyona gemi olabilir. Btn mesele o tanrdan kurtulmaktr! O, ok antrenmanl olduu iin, lm tatma annn onda oluturduu bilinle, hissedile tanrdan hzla kurtula da bilir. Ha, o hal buymu deyip, kendini tanr ilan etmedii [Hanif] halle son nefesini vermi olabilir! Bir nemli ans budur! Bir dier ans da, Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin Fatr Suresi 32. ayeti yorumlaydr. Efendimiz onu yorumlarken, bu paralel cadde olup da duyduklar gl kokusuyla yanp tutanlar iin; eer kii byle nefsine zulmeden olarak gelmise, onlar maherde hapsedilirler diyor. Maherde bunun tasasyla yaarlarken, Rableri onlar rahmetiyle noksanlarndan kurtarr. Hamd, bizden tasay kaldran Allaha aittir diyen grup bunlardr buyuruyor. Ayetteki hapsedilirler mevhumunu insani boyuttaki bir hapis, bir yere tkma gibi dnmemek lazm. O yolculuktaki bilinlerin hapsedilmesi nasl bir eyse, bilinlerin hapsedilmesidir! Bilinleri o haldeyken onlar bir tasaya kaplyorlar, diyorlar ki; biz bu kadar gayret ettik, bu dorultuda inandk, neden cennetle mjdelenmedik? Maherdeki hapis halinde bu tasasyla yaarlarken, Rableri rahmetiyle onlarn noksanlklarn telafi eder. Yani, henz kurtulamam olduklar o tanrlk mevhumundan onlar kurtarr, bylece cennet ehli olurlar. Fatr Suresi 34deki; hamd, bizden tasay kaldran Allaha aittir diyen grup bunlardr diye bir mjde verilmitir. Dolaysyla, yaarken bu gayretle yaamann bu ayet gerei bir mjdesi vardr. Bu mjde lm annda da gelebilir, bu ayetteki gibi sonra da! Ama bir mjde var: Onlar bu noksanlarndan Rablerinin rahmetiyle kurtarlacaklardr diye Efendimiz bu halde olanlar mjdeliyor.

Sen Tanr msn?

311

- Nasl olacak bu? Dnyada m olan ahirette de m olmuyor mu? Dnyada baaramadklar bir eyi maherde nasl baaracaklar? Tabi bu sylediim Rasulullahn aklamas, onu naklediyorum! Rasulullah byle mjde veriyor, bu ayeti byle yorumlam! Fakat sizin kast ettiiniz bu dnyada m olan hal nefse zulmetmenin bu boyutu deildir! Bu dnyada m olan denilen mlar, genellikle nefs-i emmarededirler. Veya emmare ile levvame arasnda gidip gelen bir nefs-i emmarede bulunurlar! O tr nefse zulm bu kapsamda deildir. Bu yzden, Efendimizin bu aklamasn yorumlayan hadis limlerinin bazlar nefse zulmedenlerin kesinlikle cennete giremeyeceklerini sylemilerdir. Efendimizin mjdeledii nefse zulmedenleri, sylediiniz gibi sanp, sizin gibi dnp, onlar bu hallerinden kurtulamamlardr, cennete giremezler diye yorumlamlardr. Ama bir ksm da Rasulullah byle dedi diyerek bir kar gr ortaya koymulardr. Bu tartma, bizim iki tip nefse zulm dnmemiz gerektiini ve bu iki farkl nefse zulm ayrt etmemiz gerektiini gsteriyor. zin verirseniz onu ekille gstereyim. ekilde o ok net grlecektir. Kii buna bakp, hangi tip nefse zulm iinde olduunu rahatlkla fark edebilir.

Tefekkr emas 2den

Bakn B ile gsterdiimiz yer, Allahn evren iin OL dedii yerdir; OL dedi OLDU . Olan, yani yaratlan B ile gsterdik, B ile gsterilen yer Hakikatin bu dileidir! B0 ile gsterdiimiz noktadan itibaren varlklar var, insan var. nsan, hayat fark etmeye baladnda kendini hayata BEN diyerek takdim ediyor ve bu yzden de BENL bir HAYAT balyor. Biz bu

312

Ylmaz DNDAR

hayat A Takdim Formu, B Takdim Formu diye ikiye ayrdk. Bu takdim noktasnda insan ilkin kendini A takdimiyle takdim eder, yle ifade etmeye balar ve A takdimiyle BEN demekle kii idraken Hakikatin dna der! nk BEN demekle bir iddiada bulunur, ona verilmi olan rablk gcn kendi gc ilan eder. te bu ben rabbim demektir. Dolaysyla BEN demek ben rabbim demektir! Onun Rablnn snr ona verilmi olan rablk gc kadardr! Kii yaarken onu daha da kuvvetlendirmeye alr! Mesela Tibete, uraya buraya gidip baz bilgiler renenler veya Hint felsefesi ierisinde yetenekler kazanmaya alanlar, meditasyonla sakin olmaya gayret edenler, o tr yntemlerle gelieceini sananlar hep bu Ay kuvvetlendirirler, doal olarak da tanrlktan hi kurtulamazlar! Onlarn yapt nedir? Ann be duyuyla snrl yeteneini o gayretleriyle kuvvetlendirmeye alrlar! O gayretler tamamen Ay kuvvetlendirmek iindir. Ve A ne kadar kuvvetlenirse cehennemdeki mertebe, cehennemdeki azap da o kadar kuvvetli olur. nk cehennem muamelesi, kiinin oluturduu rablktan kurtulmasn, o rablktan syrlmasn salayacak muameledir, rablktan syrlma olmuyorsa o muamele ebedidir. Ama onlar ok iyi insan oluyorlar m diyorsunuz? Doru, hmanist tanr oluyorlar! Ama ok iyi olmalar onlar hibir zaman tanrlktan da, cehennemden de kurtarmaz! Hep tanr olarak kalacak karakterlerden birisi inanszlardr. BEN diyen kii inanszsa, bir eye inanma ihtiyac duymuyorsa BEN demekle oluturduu dnyann tek tanrs o kendisidir! Bir inanc yoksa o tam bir tanrlk ilan eder! Bir de bir eye inanmak isteyen bir karakter vardr. O da kendi uydurduu bir varla inanr. O inand eye evre ne diyorsa yle bir isim takar. Mesela, slami ibadetlerle megulse, tesinde oluturduu, uydurduu imaja Allah adn verir! Bu anlattklarmn ikisi de nefse zulmdr ve bu nefse zulm sizin bahsettiiniz mlarn nefse zulmdr, bunlar Efendimizin mjdeledii nefse zulm tipleri deildir! -Konu deiecek ama, Abdlkadir Geylani Hazretlerinin kitabnda okumutum, orada eriat namaz, tarikat namaz veya zekt gibi tasnifler var. Mesela, asl zekt sevaptan vermedir, yapt iin sevabndan vermektir, asl buna ulamak lazmdr diyor. Sevaptan zekt nasl verilir? Nasl bir ey bu? O ifadenin nne arkasna bakmak lazm, konu oraya gelinceye kadar bir ey anlatlmtr veya sonrasnda devam eden bir mana vardr. Ona bakmadan yorum yapmak yanl olabilir. Bir de, tercme yaplrken kelimeler yeterince yerine konulamamsa ondan kaynaklanan mana noksanlklar

Sen Tanr msn?

313

oluur. Ama btn bunlara ramen o cmleyi nasl anlamalyz? Bir eyi doru ve kolay anlamak iin l, daima tanr kriteriyle bakmak olmaldr! imdi bu bakla o kelimeleri inceleyelim. Orada eriat diye bahsedilen ekildir. Kii taklit ehli olmaktan kurtulduu lde eriat halinden tarikate gelir. Taklitten tam kurtulamasa bile, kurtulduu lde tarikat idrakna geer. Bahsedilen tarikat hali ilimle yorulmak demektir, onu anlatr. Tarikatten sonra da bir hakikat hali vardr ki... Hani bir sralama vardr ya; eriat, Tarikat, Hakikat, Marifet gibi, bu sralamada zamann anlatm tabirlerine gre, eriat; tamamen taklid olup ekle dayal, sebep ve sonu ilikileri olmayan, ok kr krne yaplan, hatta bazen fanatik ve radikal sonulara da ulaan bir hayat tarzn iaret eder. Ama oraya tarikat kartnda biraz nce bahsettiim ikinci pozisyon olumaya balar; kii bir eyler bilmeye balar, bildikleriyle yaamak balyor. Biliyor, iliki kuruyor, ayet ve hadislerde okuduu eklin, mecazn bir adm tesine gidiyor, gitmeye alyor demektir. Tarikat diye bahsedilen ey mrekkep yalamlk diyebileceimiz veya gnmzde niversiteye gitmilik dediiniz statdr; tarikat odur. O zamann konumuzla ilgili niversitesi, yolu, bilimi tarikat kelimesiyle ifade ediliyor. Gnmzde tarikat denince anlalan manada deil. O konularn bugn niversitede anlatlyor olduu halin ad tarikattr; mrekkep yalamlktr, o konudaki ilim tahsili olarak kastettiimiz eydir. niversitede ehil bir hocann bulunmas, bir bilenin, yol gstererek anlatmas ve bilerek anlatan biri sayesinde bir eyler renmeye balamak, rendiklerine gre yaamaya balama hali tarikattr! Hakikat nedir? Hakikatte artk rendiklerinin tesine gemi olursun. Hatta kolay anlalsn diye yle tarif edelim: eriatte kii srf ekille, taklitle meguldr. Tarikata gelince bir limlik balyor. Tarikatta olana, ilimle megul manasna lim diyebiliriz, o ilmi renmi kiiye lim diyelim. nk imdi ie bilmek karyor. Bu yzden; limin syledikleri kendisinden yukardadr denir; yaantsn deil de bilgisini syledii iin! Bir eyler sylerken kurduu cmleler kendisinden yukardadr. Kendi o cmlelere ulamak iin alyordur, gayret ediyordur ama o cmle onun amelinden, onun yaantsndan yukardadr! imdi Hakikat ehline de rif diyelim. Hakikat ehli olan Arifler kendi iinde; rif ve rif-i Billh diye ayrlr. Biz imdilik arifin halini tarif edelim: rif sylediklerinden yukardadr, onun byle bir yaants vardr. Fark edebildiniz mi? Dolaysyla, eriat ehlinin vermesi, tarikatte olann, yani limin vermesi, hakikat ehli arifin ve Arif-i Billahn vermeleri hep farkldr. Sylediiniz literatre gre baktmzda; eriat ksmnda tanrln ilan etmi biri verir. Veren ve verdi-

314

Ylmaz DNDAR

inden dolay da kendi kendini takdir eden biri vardr! Takdir bekleyen, en azndan iinden sessizce kendisini takdir eden biri vardr! Hatta bu halde olann mtevazilii bile takdir beklemektir, tanrlktr. Kendisini tanr ilan etmi kiinin mtevazilii bile yledir! nk B halindeki mtevazilikle, A halinde birinin mtevazilii arasnda hi ilikisi yoktur! Evet, tarikat ksmndaki vermede de ikilikten kurtulmam bir verme vardr, Allah bana veriyor, ben de veriyorum eklinde bir verme vardr. Bu da henz ikilikten kurtulamam bir pozisyondur. Ama Hakikatte, esas verme yaanr. Onda veren biri yoktur! Allah birisine veriyor, o da bakasna veriyor pozisyonu kalmaz. Dolaysyla o pozisyonda grev gren ancak enerjilerdir, yaplanlara sahip kacak birisi yoktur! Hatta kii kalkar! Veren kiiler yok, enerji aktarmlar vardr. Enerji aktarmlar faydal yndeyse, biz onlara kolay anlalsn diye sevab deriz! Bir rtc o enerjiyi rtyordu ve o enerjiye BEN diyordu! O kii kalkt zaman enerji salt kalr; sevab diye bahsettiimiz ite o nurdur! Birisi kp oraya o g benim demedii iin o nur sevaba dnr. te burada yaanan olaylarda bir enerji ak var ya, belki ona sevabdan vermek, sevabndan vermek deniyor olabilir. -Namazlarnz bile balayn deniyor. Bana ne kalacak? derseniz, sana Allah yeter deniyor. Buradaki de ayn manada m? Bu biraz farkl, burada bahsedilen; sevap kazanacam diye ibadet yapmayn manasnadr! Yani salt ikame etmek sevab kazanacam diye yaplmaz, demek isteniyor. nk sevab kazanacam diye yapan bir tanr var. Bir varlk var, alm eline sevab kasasn antay doldurmaya alyor, bir tanr var! O tanrdan kurtulman iin; sevab iddiasnda, peinde olma deniyor. Hep anlalmas ok nemli olan bir ey var ki; tanr/tanrlk! nsan, tanry terk etmeden bunlar terk ederse sevap peinde komayan tanr olur! Sevab peinde komaz ve der ki; hakikaten bana bir ey kalmad, hepsini verdim! Tanr hepsini datt, kendine de bir ey kalmad. Btn mesele o tanr imajndan kurtulmaktr! O tanr var olduu srece... Tasavvufla ilgili bazen okursunuz, denir ki az yiyeceksin veya balamal oru tutacaksn. Kii de gider balamal oru tutar. Sonra da arkadana veya kendine der ki; gn balamal oru tuttum, aferin bana! O gn a duran tanrdr! Onun orucuna kimin ihtiyac var? Yani, bu a kalsa ne olur ki! Sen uykusuz kalsan ne olur? Uykusuz kalp yorgun den tanr olursun, a kalp zavall den tanr olursun. Eer a kalmak tanrlktan kurtulmak iin bir disiplin deilse, uykusundan fedakrlk yaparak bir eyler yapmak

Sen Tanr msn?

315

onun tanr imajndan kurtulmasna bir zemin hazrlamyorsa onlarla megul ve yaptyla da kendini takdir eden bir tanr olur, daha kuvvetli tanr olur ve der: Ben gn a durabiliyorum, ben uykusuz durabiliyorum... Hi nemli deil! Bunlar hep tanrya ait yeni gler! Yeni g kazandn, eskiden oru bile tutamyordun, imdi gn balamal oru tutuyorsun. G kazandn, glenmi tanr oldun! Kendini seviini fark ettin mi? Daha nce bir gn duramyordu, imdi gn duruyor, aferin ona! gn a duran tanr! Ayet der ki: Sizin kestiklerinizin kanlar Allaha ulamaz, ancak takvalarnz ular. stediin kadar kurban kes ve kan akt, onlar Allaha ulamaz. stediin kadar a kal, aln Allaha ulamaz. stediin kadar uykusuz kal, uykusuzluun Allaha ulamaz. stediin kadar yalnz kal, yalnzln Allaha ulamaz... Neyin ular? Ancak takvan ular. Peki, takva nedir? Takva; B yolundaki ilerleme gayretleridir. te bu ular. nk o hal, bir yere giden ve Allaha ulaan bir ey deildir! O hal lla Billahtr; Kendisidir, o yzden ular! Yoksa Allah bir yerde ve bu yaptklarn Ona ulayor deil, senin o halin Allah tanmnn iinde olduu iin ulayor. Ben yere ge smam, mmin kulumun kalbine sarm. Bu hadiste geeni eer o et paras, yrek sanarsanz, o Allah iine hapseden idraktr; hibir yere smyor, mmin kulunun kalbine syor. Tanrlarn birbirlerine olan sevgisi byledir; sen kalbimdesin.... Tanrlarn sevgi imajlar! Allahn smas da yle dnlrse yanl dnlr. Hadiste bahsedilen kalb; tamamen insann Veri Tabandr, birimin Esmal Hsna kompozisyonudur. Eer kii B halini srdrlebilir yaant haline getirebilirse, onun Esmal Hsna kompozisyonu isim ve sfatlarla bezenir. Bylece Allaha ait esmalar, sfatlar onun kalbinde [kalbnda, kalbnda, veri tabannda] gzkr. Bu mthi bir eydir! Byle bakldnda, B halinde yaanan fiillerin tecellisi, isimlerin tecellisi, sfatlarn tecellisi olarak sylenen hallerin kalble, kalpla ilgili pozisyonlar olduu fark edilir. - Farkl olacak ama, secdede biz bir eyin nnde eilmiyorsak, niye eiliyoruz? Sonuta secdede bir eilme var, deil mi? Konu akmz ierisinde henz secdeye gelmedik, inaAllah o zaman detayl bakacaz ama yle syleyelim: Birinci secde yokluk secdesidir. Ona neden yokluk secdesi denmi? kinci secde yokluk secdesi deil, mesela! ki secde arasndaki fark ne? Ve bu iki secde arasnda dua edilir, bu dua nemlidir, neden? ki secde arasndaki dua neden ok makbuldr? Bunlar, geni olarak anlat akmz ierisinde inaAllah greceiz. Ancak bu sorunun

316

Ylmaz DNDAR

net cevabna hibir ekilde rastlamamsndr. Net bir cevab yazl olarak yoktur! Neden? Bilinmediinden deil! Her dnemin geldii bilimsel anlayn ortaya koyduu bak ve yaantda hep yeni anlalabilecek bir boyut olduu iin! u an bin yl nceden daha farkl anlalabilecek bir boyut var, nmzde ka yl varsa, ileri yllarda daha iyi, daha farkl anlalabilecek bir boyut olaca iin yledir! Ama bu, secdenin eklini deitirmiyor. Sadece onun deien koullarda anlalmasn salyor. Anlalmas salannca ne olur? Anlayan mutmain olur! Soru sebebin de o, mutmain olmak istiyorsun, secdeden mutmain olmak istiyorsun! Yoksa secde ayn secde, deimeyecek! Bin yl nce de ayn secde yaplyordu, imdi de ayn secde yaplyor. Ama diyorsun ki; ben daha mutmain nasl yapabilirim? Bu, zellikle birinci secde iin ok aklanp ortaya konmu bir ey deil! Yalnzca, yokluk secdesidir diye anlr ve geilir. Ve onu o ekilde yaam olanlar, ikinci secdeye yle bir arzu ve istekle giderler ki ikinci secde yle oluur. Aslnda, bu yzden ikinci secde birinci secdenin taklididir. Esas secde birinci secdedir. Yoklukla secdenin eklinin ilikisi var m? Fiziksel olarak o eklin tanrlar lemiyle ilgili bir yan var: Siz tanrlar arasnda birisine gcnz kantlamak istediiniz zaman onu yere ktrrsnz. Bir tanr dier tanry ktrerek ben senden stn tanrym der. Dieri de korkuyla yere kp tanrln kabul ettim, bana zarar verme der. Dolaysyla kii, nnde bir tanr olmakszn yalnzca vecceht vechiye manas ierisinde secde yapmakla, temsili olarak kendindeki tanry byle iki tanr arasndaki rnekteki gibi eklen tamamen yok etmi olur. Ve Rabbine der ki; ben o tanry ezdim, o tanry yere yatrdm, gcn yok ettirdim, artk o g ilan edemez, o yok! Birinci secde bu idrakla yokluk secdesi haline gelir. Secdede oluan ekil fiziksel olarak yle de nemlidir. O tefekkr ierisindeyken, secde srasnda kan beynin yle noktalarna gider ki; o noktalar Allah tanyabilmeni ve o tany hayat tarzna dntrebilmeni kolaylatracak hcreleri canlandrr! Allah anlayabilmeni ve o anladn yaayabilmeni salayacak hcrelerin canlanmas sende bir enerji yaymna sebep olur. Hatta bu enerji yle bir hale gelir ki, senden farkl renklerde dar kmaya balar. O enerjiye o rengi kazandrabilmede secdedeki kan hareketinden de yararlanrsn! Dolaysyla, tefekkrle beraber secdenin uzun hali gzeldir. Hatta salt dnda secdede dua etmek ok gzeldir. Eer bu Seher Vaktine rastlarsa daha da gzeldir! nk o zaman nemli bir ayetin kapsamna girer kii. Allahn setii/vd bir zmre var; onlar seher vakti

Sen Tanr msn?

317

tvbe ederler, secde ederler. Onlar seher vakti secde ederler, tvbe ederler mesajndaki iki ii birletirir ve tvbe edeceinde secdede tvbe edersen [salt dnda yapacan secdedeki tvbe ile] ayetin kapsamna girersin. Gne domadan, hele de seher vakti, yokluunla ilgili o kadar enerji retirsin ki... Secdedeki pozisyonun nedeniyle, o enerjinin hcrelerden retilmesini salayacak kan oralara gnderirsin, bir dier boyutu da budur. Bylece duyacan hazla ilgili mekanizmay altrm olursun. Yaadn gzellikle ilgili bir haz var ve onu tekrar yaayabilmek iin ikinci secdeye gidiyorsun... Aslnda secde rkyla da ok ilikilidir! Ve Rk yalnzca mslmanlara verilmi bir ikramdr! Secdeden nce rkya gidersiniz. Orada yokluk secdesi iin bir nevi randevu istersiniz, rk ile! Baz ayet ve hadislerde onlar birlikte Rkdadrlar diye bir tavsif yaplr: Rkdadrlar; yani secde iin randevu isteindedirler. Secde hali iin bir tamlk gerekir, ama o tamlkta da deilsin, ite rkda o izni alrsn! Rkda onlarn noksanlar kabul edilir. Rk, secdeye gidebilmen iin noksanlarnn telafi edildiini o an iin sana mjdeler. Nasl mjdeler? yle: Saltta her hareketinde Allahuekberle ekil deitirmene ramen sadece bir orada semiallahu limen hamideh der o pozisyondan karsn. Onun dnda hep Allahuekber dersin. Ehlullah diyor ki, rkdan kalkarken duyduun semiallahu limen hamideh seslenii, sana hamdn iitildi denilmesidir. Senin azndan haydi secdeye git, iznini aldn denir. Byle nemli bir haldir rk. Bylece sen o an secdeye gidebilecek yetkiyi alm oldun. Salttaki ekiller, mesela secde, o niyetle, o yetkiyle yapldnda nemlidir! Bunu fark etmeden anlattmz bir gn, zeki bir tanr demiti ki; secdeyle uramaya ne gerek var, amuda kalk, oraya daha ok kan gider! ok nemli bir eyi grmemize vesile oldu: Secde iin rk gerekiyordu! Rkda izin almamsan amuda kalkp yarasa gibi durman bir mana ifade etmiyor. Mekanizmann almas iin izin art: O izin rku ile! Salt iin bir izin daha alyorsun! Neyle? Abdestle! Abdest hareketleri de niyetlenmenle abdest enerjisini oluturuyor. Aksi halde hi hamamdan kmayan senden daha m abdestli oluyor? Adamn grevi hamamda, suyun ierisinde alyor, daha m enerji dolu? Hayr! Abdestte niyetlenmenle beraber bir mekanizma var, bir izin mekanizmas balyor. yle bir izin mekanizmas ki... Bu yzden, abdest iini ok nemsememiz gerekiyor. Nasl bu bedenimizi rtmek iin elbise kullanyoruz, bedenin bir elbisesi var. Madde beden maddi elbiseyle rtlyor! Ruhun enerji bir beden, onun elbisesi de enerjiden olmal deil mi? Ruhunun zedelenmesini istemiyorsan, rtme-

318

Ylmaz DNDAR

lisin! Onu abdestle rtersin; enerjiyi enerjiyle rtersin! Bu yzden abdest nemli hale gelir, ruhunu nemsiyorsan, onun zarar grmesini istemiyorsan, onu birisinin zedelemesini istemiyorsan ona bir klf geirmen gerekiyor. Nasl stmze bu klf geiriyoruz, rtnyoruz, ruhuna da yle bir rt geirmen gerekiyor, eer talipsen! O rt abdesttir. Abdest, suya girmek deildir! Aksi halde Tibetten kmayanlar ok mu korunuyorlar? Hi alakas yok! Sen abdeste niyetlenmekle Allahn Rahim isminden yararlanyorsun ve Rabbinden bir izin istiyorsun. Rahman isminden yararlanmak iin o izne, o niyete gerek yok! nk Rahman isminde adalet vardr, bir eyin tam karln verir. Rahman ismi yznden tm yaratlanlar Rahman szgecinden gemitir, yani Rahmann adalet szgecinden gemitir. Rahmann adalet szgeci merhamettir. Bu merhamet, bizim birbirimize acyarak yaklamamzn merhameti deildir. Rahmann adaleti merhamettir; karln verir, Rahmanda zulm olmamas merhamettir. Bir insan iin nasl bir kulluk dilenmise, o kulluun karl olan bedeni, yapy, hayat Rahman verir, O tam karln verir. Ama Rahim? Rahim isminin bir manas retendir, evrende reten Rahimdir. Bu anlam yannda Rahim ismi srf nimettir, srf hediyedir. yle bir nimet ve hediyedir ki, hediye verilecek kiiye bunu almay hak ediyor musun? diye baklmaz. Rahmanda baklr! nk Rahman var olann karln verir. Ama Rahim ismi iman edene alan bir mekanizmadr, Rahim ismindeki nimetin akn iman altrr, iman nuru altrr. O yzden birinci secdeye giderken rkda aldmz kabul, Rahim isminin bize bir hediyesidir. nk senin hibir eyin o taml salayacak bir halde, bir kompozisyonda deildir ki! Bu nedenle ben nasl yokluk secdesi yaparm ki? demek yanl olur. hls ile yaklatn zaman noksann neyse, o noksan saltta zellikle secdede telafi ediliyor. Bu yzden yle yaparsanz salt size miractr deil de; salt mminin miracdr denmitir; mminseniz salt miractr! nk telafi ediliyor, izin veriliyor. Abdestte de yle: O an Rahim ismi alt iin izin alyorsun, halbuki Tibette ykanan Rahman isminden yararlanyor: Suya ne kadar girmise o kadar slanr. O da karln alr, kirinden temizlenir. Bu Rahmandr; burada yaptnn karl verilir! Ama Rahimde yaptnn karl deildir sana verilen, nk herhangi bir ey yaparak kazanabilecein bir i deil o! Salttaki pozisyonlar ayetlerdeki baz harflere benzetilir, Ehlullahtan ona byle bakan ve deiik manalar ykleyenler olmutur: Ayakta durduun zaman Elif ( ), rkda Lam ( ), secdede Mim ( )sin. Dolaysyla salt ikame ederken elif, lam, mim ekillerini yaparsn. Brak o ekilleri yapmay, sen

Sen Tanr msn?

319

Elif Lam Mimi orijinal harfleriyle kda yazdnda bile onun enerjisinin yklendiini syler Ehlullah. O niyetle [Kuran adna] yazlan harflerin kendi enerjisini tadn sylerler. O yzden elle Besmele yazmak ok tlenir. u ok dikkat ekicidir: Satanistler belli zamanlarda Kuran yakarlar, belli zamanlarda kurban verirler. En nemli faaliyetlerinden birisi Kuran yakmaktr ama bildiimiz Kuranlar yakmazlar! El yazmas Kuran yakarlar! O yzdendir ki, zamannda Onun basm matbaaya verilsin istenmemitir, ama yanl bir deerlendirmeyle matbaaya kar klyor sanlmtr. El yazmasndaki enerjinin devam taleb edildii iin, bilenler Kurann matbaa harfi olmasn istememitir. Dn imdi, yazmakla oluan bir enerjiyi sen saltta bedeninle yazarak oluturuyorsun. Anlatlmas imknsz bir enerji deryasnn ierisindesin saltta... - Mesela, rkdan kalktmz ann veya secdede olduumuz ann enerjilerini grntleyen bir makine veya gren biri, farkl enerjiler mi grr? Bir yntemle baz enerjilerin resimlerini ekiyorlar. Secde halinde ve secdeye gitmeden ekilen resimler var ve birbirinden farkl. nk en azndan kann ak, dolam farkl. eitli isimler verdikleri o enerjilerin dalmlarn renkli grntlemiler, resimde farkl gzkyor. leride Esmal Hsnalarla ilgili de grnt teknikleri geliirse, daha farkl eyler grlebilir. - Bu enerjilere de hanif olarak yaklamak gerekiyor, deil mi? Kesinlikle! Rum Suresi 30 yle diyor; dine Hanif olarak yaklan. Hanif olmak, Hanif olmay dnmek, onun stne almak, Hanif olma yolunda gayret etmek ok byk bir ibadettir. Zaten o ibadetlerin oluturduu enerjilerle kii zamanla hanif olur, srdrlebilir haniflik yle oluur. Ne zaman ve nasl hanif oluruz? diye dnlmemelidir. Hanif olmaya gayret etmek nemli bir ibadettir. Hanifliin ne olduunu bilmek, hanif olmaya almak nemlidir, o nemli bir mevkidir, ona ne denildiini greceiz. -nceki paylamlarda konuulmutu, bir ey iin onu yapmayacam denildiinde Rablk kuvveti onu sana yaptryor, Rabln ispat ediyor. imdi benim hep aklma taklan u oluyor: Ben genelde kt bir eyi yapmak istemem, ama Rablk kuvveti de onu bana yaptrtr. Rablk kuvveti yle bir ey ki, hep kt olan yaptrtyor. Tersi mmkn deil mi? Adan kurtulmak istiyorum, o kuvvet Adan kurtulmam iin bir mekanizma devreye sokmaz m? Konuya yle bakalm: Senin kt dediin ey dnya prosedr iin kt deil, dnyada yaanacak hayatn tarz o, dnyaya gre o kt deil

320

Ylmaz DNDAR

ki, dnyann yaant biimi o! Onu kaldrdn zaman dnyadaki hayat kalkar. Dnya yaantsnn gerei tanrlktr, tanrln varldr: Tanrlk ilan olmasa, dnyadaki yaama biimi olmaz ki! Bir gerek bu. Dierini de syleyelim ki, bir yanl anlamay giderelim: Bir bakasna ben bunu yapmayacam demenin bir sakncas yoktur. Birisine, bir arkadana veya senin A yapna bunu yapmayacam demenin bir sakncas yoktur. Yapmayacam diye Allaha dersen tehlikelidir! Elhamdlillah, arkadamzn konuyu amas daha net anlalmasn salyor, bu asndan teekkr ediyorum. Hatrlarsanz Hz. demi konumutuk, imdi ona yeniden dnelim. Ama nce kk bir aklama yapalm: Tefekkr Paylam Toplantlarna ben sohbet demiyorum. Farkl olsun diye, ibadetin adn doru koyalm diye! nk hep beraber tefekkr ediyor ve onu paylayoruz. Neden paylayoruz? Snnetullahtr; neyi paylarsanz o oalr! Biz de, her birimize lutfedilen ilmi oaltmak iin paylayoruz. Neyi paylayoruz? Tefekkrmz! Evet, Hazreti demi rnek vermitik; O, Rabbine bir daha yapmayacam demedi! Yasa iledi, sonra Rabbine; fark ettim Ya Rabbi, bir daha yapmayacam demedi. yle yakard ve snd: Biz nefisimize zulmettik, nefsine zulmeden pozisyonuna girdik, eer balamazsan/affetmezsen, merhamet etmezsen biz hsrana urarz. nk, kim Rabbine kar bir daha yapmayacam derse, o onu yaparak karln grr! Neden? Rabbine bir daha yapmayacam diyerek tvbe grnml bir iddiada bulunuyor. Onu derken aslnda iddiada bulunan bir birim oluturuyor! O iddiada bulunan birimin yapmayacam dediinin yaplmas lazm ki, Rab Rabln kantlasn. Aksi halde Rabln ilan etmi kii galip gelir! Rabln ilan etmi birisi bir ey sylyor ve dedii gibi de yapyor, olacak i deil! Olabilir mi? Rabbe kar bir daha yapmam denir mi? Bu ok yanltr! Bir daha yapmayacam diye, birine bunu mutlaka sylemeliyiz! Ama kime? lan ettiin tanrya! En nemli zikrullahtr bu! Kii ilan ettii Rabla bir daha yapmayacam derse bu ok nemli bir fiili zikirdir. Ama Rabbine yle demezsin! Sende bir Rab var ve sen onun gcnden yararlanp ayr bir Rablk ilan ediyorsun ya, ilan ettiin o Rabla dersin. Hatta ona bir daha yapmayacam de! Mthi bir eydir bu! Nasl dersin bunu? Kelime-i Tevhidle! Ona dner La ilahe! llallah dersin! Onu mahveden ey budur; La ilahe! Eer sende bunu sana syleten ey sendeki hayetse kardaki da parampara edersin! Bu la ilaheyi sana syleten duygu, bunu syleme-

Sen Tanr msn?

321

ne sebep olan ynlendiren ey hayetse, sen o Rabl mahvedersin, yok edersin, hayetullah onu parampara eder! Senin tanrlna bir daha yapmayacam demen, ona Kafirun okumak gibidir de! Kbenin yanndaki saltlarda Kafirun-hls okunur ya! lan ettiin rabla Kafirun okur, ona; sen yoluna, ben yoluma dersin, ikinci rektta da hls okur, o dngye girersin. hls Suresiyle ilgili hadisler var, Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem Onu bize nemsetmi. Bir tanesini syleyeyim: Bir yerde, bir blgede namaz kldran ahs; Fatihay okuyor, zammi sureye gemeden nce hls okuyor, sonra zammi sure okuyor, hep byle yapyor. Diyorlar ki, byle yapma, byle bir usul yok. Fatihay sonra da sureni oku. O da deitirin yleyse beni diyor, byle yapmak bana sevimli geliyor, istiyorsanz deitirin. Fakat o kadar dzgn, yle ok seviyorlar, beeniyorlar ki deitiremiyorlar, deitirmek de istemiyorlar. Soruyorlar niye byle yapyorsun? diyorlar. Ben hls Suresini ok seviyorum, onun iin! Bunu Rasulullaha sylyorlar: Ya Rasulallah, bizim namaz kldranmz byle byle yapyor. Niye yapyorsun? deyince de hls Suresini ok seviyorum da ondan diyor. Syleyin ona, Allah da onu ok seviyor buyuruyor! O kadar enteresan bir eydir ki onun orada sevdii! Bakn, hls Hayat Dngsn hatrlayn, o mubarein hareketini oradan takip edelim: Oraya Fatihay yerletirmitik, Fatihay okuyor; ihdinas sratal mstakim... deyip Fatihadaki duasn tamamlyor. Sonra hls Suresi okuyor ve hls Hayat Dngsne giriyor. Sonra da hls Hayat Dngsnde baka ayetler okuyor! O zaman orada okuyan hi o olmaz ki, o kalmaz ya! O olmaz deil o kalmaz, ayet okurken o kalmaz... nk imajnda hls Hayat Dngs ierisine girdi. Fatihay okuyup hls Kapsndan giriyor, Onu okuyarak yerini alyor, sonra da baka ayet okuyor... yle yaparak o kapdan girdiini hissediyor! O kapdan girdii iin Allah onu seviyor! O kap, hep o kap... O kapda sizi kim karlar, hi dndnz m? Hatrlarsanz salttaki Et-tahyyat, Haniflik ve ahidlik iin nemliydi! imdi o noktay biraz aalm. Size ok enteresan bir ey syleyeyim: O kapda sizi Rabbiniz karlar! Kantlayaym m? Et-tahyyat lillahi vessalavat vettayyibat, Es-selm aleyke eyyhen Nebiyy ve Rahmetullahi ve Berakethu. Size Selam verdi! Et-tahyyat okurken diyorsunuz ki; Allahm her trl Gzel ey sana, Selam sana, Gzel eyler hepsi sana... Ve ey Nebi sana Allahn Selam, Rahmeti ve Bereketi olsun diye mukabele; size Selam veriliyor! Ltfen ok nemseyin: Eer siz B halinde yayorsanz ayn ey olur, B hali aslnda Et-tahyyat okuma pozisyonudur, orada siz mira halindesiniz!

322

Ylmaz DNDAR

Saltta, takliden de olsa bir miratasnz ya, size o yzden Rabbiniz Selam veriyor. Siz de diyorsunuz ki; bu Selam salih kullarnn zerine de olsun. Sylendiine gre, siz onu dediiniz zaman o Selamdan salih kullarn hepsi haberdar olurmu! Peki, o salih kullar neredeler? nnzdeler! Siz o Selam B kapsnda sylediiniz iin, nnzdeki herkes sizin iin salih kuldur! Siz neredeyseniz de sylyorsanz, o yoldakilere o Selam sylyorsunuz! - Et-tehyyatnn sonundaki Kelime-i ehadeti sylerken, benimkisi yalanc ahitlik diye o kadar rahatsz oluyorum ki, oray hzl geiyorum. Kendimi yalan sylemi gibi dnmek ok rahatsz ediyor. Yanl m yapyorum? Senin o rahatszln var ya, o ok byk bir ibadettir. Ama oradaki ikilikten korkma! Et-tehyyat eklinde olan miratan, oradaki ikilikten rahatsz olmamalsn! O legal bir ikiliktir, yasaldr! nk orada Et-tahyyat okuyan, A Takdim Formu deildir! Oysa seni rahatsz eden A Takdim Formu, deil mi? A Takdim Formunda rabln ilan etmi birisinin ahidim demesinden rahatsz oluyorsan, haklsn. Ama B sfr noktasndaki kii de BEN der, o da kendini takdim eder. Takdim olduka ikilik olacaktr. BENli hayat eer rablk ilan eden BENli hayatsa ona A Takdim Formu dedik. Eer hls Hayat Dngsnn lem yelid ve lem yled blmndeyse, o BENli hayat, kendisini B srryla BEN diye takdim edenin hayatdr. Ament Billahi, Ament Bil Kaderi imanyla BEN diyen o yapya da B Takdim Formu dedik. Bu takdimle BEN diyenin bir iddias olmayp yalnzca takdimi vardr ve o takdim udur: Ben lmullahta Allahn dileinin suretiyim. O zaman o, Et-tahyyat okuyan, Rabbyla konuan bu surettir! Burada da ikilik var, doru. Ama bu ikilik, bu yolda yasal bir ikiliktir! irk deil mi? Alara baknca deil! Ama bu B yolunda ilerlemek isteyen iin, bu yolda ilerlemek iin, bu yol iin irktir. Grdnz gibi bu takdim, tanrln/rabln ilan edenin BENliiyle hi ilikili deildir, iki takdimin birbiriyle hi ilgisi yoktur! A takdimi gittike kuvvetlenen bir BEN iken B takdimi gittike olmayacak bir BENdir, gittike zayflayan deil. Aslnda B takdimi kulluk iin gereklidir. Onun olmad hale gelmenin prosedr, nce onun olmasdr, yani olmamas iin olmas gerekiyor. Olacak ki olmamaya gitsin... O BENin olmamas hls Suresinin yukarsdr! HuvAllahu Ehad, Allahus Samed ksmnda bu BEN yoktur. Lem yelid ve lem yledde kesret hayat [varlklar] balad iin mecburen bir BEN diyen olacak, birisi BEN diyecektir. Ama iki trl; birisi tanrlk BENi, dieri cennet ehlinin BENidir. Bu BEN bu dng iin vardr, aslna rcu etsin diye vardr. Bir

Sen Tanr msn?

323

ey olmazsa, yoksa, olmayan nasl rcu edecek? Bir ey olacak ki o Rabbn tansn. Anlatabildim mi? Bu yzden bu konulardaki cmlelere ok dikkat etmek lazm. Mesela, Kii tandka olmadn anlayacak, olmadn anlar gibi cmleler yanltr. Byle bir ey olamaz! Olmadn anlayan biri var ve hatta sonra o Allahta yok olacak, yle bir ey olabilir mi? Byle bir cmle olabilir mi; ben Allahta yok oldum! Onlarn hepsi muhal baklar, onlar bu ii yaamamlarn ifadeleri! O tip cmleler yaayan kiinin tarifi olmayp tahminen sylenmi eylerdir! Dolaysyla, bir kii yokluunu anlar diye bir ey olmaz, kii yok olur! Anlayamaz, nasl anlayacak? Anlad zaman o var demektir. Belki, yok olacan anlar, yok olacan bilir diyebilirsiniz Nedir o? O ilimle bilmektir, ona lmel Yakin denir, sonra o yolda Aynel Yakin yaanr, sonra da Hakkal Yakin. Hakkal Yakin ksmnda, o ksmn ileri noktalarnda yokluunu anlamaz! nk yle bir varlk olmaz! Kendini takdim eden vard ya, o takdim eden kalmaz! Takdim eden bir ey yok artk! O noktaya kadar olan yaantlarda, kendisini takdim eden BEN diyen birileri vardr. Siz ehadet ettiiniz yerdeki o BENden bu yzden, korkmayn, o legal BENdir, rahatlkla syleyin. Onu rahatlkla syleyeceksiniz ki, elde ettiinizle, grdnz o BENi yok olmaya gtresiniz. Sahabelerden bir zat btn geceyi ibadetle geiriyor. Herhalde gndz de oru tutuyor. Gndz oru, gece ibadet.... Ei ikyeti oluyor, btn geceyi ibadetle geiriyor, bize bir hayr yok diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem ona tavsiyelerde bulunuyor, ama kii kendini kontrol edemiyor. Bunun zerine Efendimiz birisini grevlendiriyor. Daha yeni yatyorlar, biraz sonra bu diyor ki, hadi kalkalm. Yok, yat diyor. Biraz sonra tekrar kalkyor, hayr, yat diyor. Bu birka defa tekrar ediyor, geceyi ibadetle geirmek iin kalkamaya alyor. Ama gecenin sonuna doru haydi, imdi kalkalm diyorlar. Bu hadisten nasl bir ey anlayalm? Esas yaplmas gereken ibadet Sabah Saltnn [Salt- Fecrin] iki rektlk farzdr. Bu nemli, esas ibadet budur! Bir kii gece boyu ibadet yapacam diye urasa, tam o saatte de uyusa, gece ibadetinin hibir manas kalmaz. Esas o iki rekt farz nemlidir. Btn gece uyusa, kalksa o iki rekt farzn ikame etse daha hayrl bir i yapar. Demek ki en alt seviye, yani olmazsa olmaz bu: ki rekt Salt- Fecrin farz! Olmazsa olmaz budur. Onu gne domadan nce ikame etmek gerekiyor! Gnein doma saatini takip edip ona gre titizlenmek lazm. Mesela, imdi Ankarada be onikide gne douyor. Biliyoruz ki, gnein doduu an, tepede olduu an ve batt anlar

324

Ylmaz DNDAR

tehlikelidir, o anlarda salt olmaz. Batt an tehlikelidir, batarken deil! Batt an, doduu an, tepede olduu an! Bazen Cuma saltlarnda dikkatimi ekiyor, baz kiiler girmiken iki rekt salt klyorlar. Halbuki o tam gnein tepede olduu na rastlayabilir, tehlikeli olur, dikkat etmek lazm. Evet, sabahn iki rekt farzn salkl ekilde ikameyi gvenceye aldktan sonra yapacan ey sabahn iki rekt snnetini hayatna yerletirmektir. Sabah saltnn iki rekt snnetini de umursaman gerekiyor. Diyelim ki, iki rekt farza ancak gcn yetiyor, tamam. Ama yeni bir grev umursuyorsun, ben baka bir ey de yapaym istiyorsan; daha fazlasn yapmak isteyen iin snnet oluur! Ona da imkn tanmak gerekiyor, bu yzden snnetler var! Farzdan fazla bir ey yapmak isteyen ne yapacak? Orada da arya gitmemek iin bir snnet mekanizmas ikram edilmitir. Hatta on rektlk snnet tarif etmi Efendimizin ei. O on rektlk snneti ikame edenin cennette ansnn yksek olaca, baz mkfatlarnn olacana dair mjdeler vardr. Onlardan birisi sabahn iki rekt snneti! Eer saltn farz ve snnetinden sonra bir ey daha yapmak istiyorsan irak vakti ikame edilen iki rekt snnetle tanrsn. Daha m istiyorsun? Farz saltlar ve snnetlerini salkl hale getirdikten sonra daha m istiyorsun, dahalaryla tanrsn. Ama geceyi ibadetle geirip saltn farznda sallanp bir an nce bitse de yatsam dersen olmaz. Sabah salti iin salkl, zinde bir hali gvenceye alacaksn, ondan sonra da kendine ait bir orta yol tesbit edeceksin. Herkes iin kendi orta yolu nemlidir. Var olan hayat ak ierisinde yapabilecein bir orta yol tesbit edeceksin. rnein, ben gece kalksam ibadetle megul olsam, sonra yatsam, tekrar kalkp gayet zinde olarak sabah saltn ikame edebilirim diyorsan, bu sana ait bir haldir, olabilir. Herkes becerebilir mi onu? Beceremez. O sana ait bir hal! Veya kalkp sonra yatarsam, tekrar kalkarm ama kendimi toplayamam diyorsan, o zaman sabah saltna yakn kalkarsn. nk sabahn farz nemli, farz gvencede olacak! Bu olmazsa olmaz nk! Sabah saltna yakn kalkarsn. Onu da sen tesbit edersin; ben ne kadar erken kalkarsam baarrm? Yarm saat erken kalkarsam, ben bu yarm saat ierisinde unlar yaparm... rnein, sabah saltnn snnetini ikame ederim, farzdan nce eitli zikirler yapar, sonra da farz ikame ederim der yle yaparsn, bu da gzel bir yoldur. Ben aslnda bir saat nce kalkabilirim dersen onu yaparsn... ok nemli olan ey, o ii her gn yapabilmendir! Her gn yapabildiin ey makbuldr! Bir sefer coup da sonra halim kalmad, comak iin zamann bekliyorum demek olmaz! O yzden, az ama srekli yapabilecein ey ok nemlidir. Diyelim, salttan 45

Sen Tanr msn?

325

dakika nce, bir saat nce kalktn, o sende bir alkanlk yapt, bunu halledebilecek bir vcut ritmin/saatin olutu. O zaman bunu beer, onar dakika daha ne ekebilir, baardka ilerletebilirsin. Sabah saltn ikame ettiniz, gne te dodu. Sonraki onbe yirmi dakika, yarm saat ok nemlidir; orada uyumamak gerekiyor! Esas uyunmamas gereken nemli yer orasdr! Gece uyu, ama orada uyuma! Gnein doma saati var ya, gnein doma saatinden sonra o yarm saatlik srede uyuma! Oras ok nemli, orada uyumak akln iin tehlikelidir! Gece uyumak akln iin tehlikeli deil, ama geceyi youn geirip orada uyursan yanl yapm olursun. Olmazsa olmazlardan birisi de budur: Salt vaktinde ikame edip, gne doduktan sonraki yarm saatlik vakitte uyumamak. Eer, o yarm saatten sonra iki rekt salt ikame edebilirsen ok gzel olur. O vakit rak Vaktidir ve Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem buyurur: Kim sabahn farzn ikame eder, hatta cemaatle ikame eder, sonra o vakitte uyumaz zikirle, Zikrullahla megul olur ve irak vakti de iki rekt salt ikame ederse tam, tam, tam bir Hac ve Umre sevab alr. Her gn! Anlalsn diye de defa bastrarak sylyor; tam, tam, tam bir Hac ve Umre! Yapm gibi olur demiyor, o farkl bir ey, Hac ve Umre sevab alr diyor. nce bunu, hi yerinden kprdamayacak ekilde bir baarmak lazm! Baktn ki bu her gn yapabildiin hale gelmi, sonra kalkma saatini kalkabildiin kadar erkene alrsn. Sana kolaylaan kadar, gidebildiin kadar... Bu senin orta yolundur; srekli yapabildiin; ifrata kamayan miktar senin iin orta yoldur. Seni dardan izleyen biri iin ifrat saylabilir, ama senin iin ifrat deildir! Senin orta yolun odur, sen kendini ona altrdn, o sana kolaylatrld. Mesela okuduklarnz ertesi gn tmyle uygulamaya kalkarsanz zorlanrsnz, o ar/ifrat olur. Ertesi gn devam edemezsin, hayatn aksar. Ama byle bir disiplinle sreyi genileterek yapabilirsin. Sonra ne kadar saat olursa makbuldr? gibi, onlar arar, bulur, dener, yaparsn. Ama nce byle bir disiplinle olmazsa olmazlar aksatmadan gitmek lazm! nceki tefekkr paylammzda, B0 Noktasnn hali ve zelliklerini anlamaya gayret ettik. Ama her frsatta tanrlk halini anlatmaya gayret ediyoruz. Neden? nk onun ok iyi tannmas lazm! Devam etmemesi iin, fonksiyonlarnn yok olmas iin onun iyi tannmas lazm. Bu yzden frsat ktka ondan bahsedeceiz. B0 Noktasn ve B halini de bilelim ki ikisi kyaslanabilsin. Kyas, beynin bir eyi anlamas ve onu yaamak iin nemli bir yntemdir.

326

Ylmaz DNDAR

B Takdimiyle birlikte, B0 Noktasyla birlikte kii Esmal Hsna dnyasna girer. Bu nemlidir, neden? nk tanr hali/rablk ilan Esmal Hsna dnyas deildir. Tanrlarn yaad lem, tanrlarn oluturduu tanmlarn lemidir. Orada olaylarn tanmn tanr yapar, tanrln ilan etmi yaplar kendine gre tanmlar koyar! Halbuki esas tanmlar Yaradan koymutur. Nedir o? Esmal Hsnalar! O lem, yani Esmal Hsna Dnyas, Allahn koyduu tanmlardr. O lemin aslna siz B Takdim Noktasyla girmi olursunuz. Sfr noktasnda Bye giri kapsnda sabit kalmay baarmakla Esmal Hsna dnyasna girmi olur kii. Esmal Hsna dnyas dnda baka bir dnya yok, ama asl hls Hayat Dngsndedir! Bu yzden en nemli gayret bu olmaldr; B0 noktasnda salam durabilmeliyim! hls Hayat Dngsndeki bu hayatn tanm, Allahu la ilahe illa Huvel Hayyl Kayyum; ite o hayat dngs Hayydr ve Kayyumdur. Tanrlar leminde de hayat Esmal Hsnalarla yryor olmasna ramen, orada Esmal Hsnalar tanrsal tariftir. Tanr bir eye bir isim verecektir, bakar; ona Allah Hayy demi, yleyse ben buna Hayy diyeyim der. Tanrlar leminde yaplan o tanm doruysa bile, bir Esmal Hsnaysa bile, o tanm yapan, yani onun Esmal Hsna olmasna karar veren bir tanrdr! Dolaysyla, bugn byle tarif eder, ama yarn tarifinden vazgeebilir. Oysa siz B Takdimindeyseniz [hls Hayat Dngsndeyseniz] bir eye bakp u Hayydr demezsiniz, Hayyda olursunuz! Tanr uzaktan bakp u trendir diyor. B Takdim Formunda bir yere bakp, trendir demiyorsun; trendesin! Esmal Hsnay yayor olmann en nemli zellii budur; onun iinde, oradasn, osun! Bu ok nemlidir, bu anlay insana ne kaps aacak, greceiz. B takdimiyle beraber, Sfr Noktasnda Ament Billahi ve Ament Bilkaderinin dilde, halde ve fiilde Zikrullah balar. Kiinin kendini B ile takdim etmesiyle ve takdim ettii yerde sabit durmaya gayret etmesiyle Ament Billahi ve Ament Bilkaderinin dilde, halde ve fiilde zikrullah balar. La havle ve la kuvvete illa Billh, Sbhanallah, Elhamdlillah, Allahuekber zikirleri Ament Billahinin dildeki zikirleridir. Dildeki bu zikrullah artk halde de balamtr, yani vcudunun kimyas artk dildeki o zikrullaha uygundur; artk Ament Bilkaderinin kimyas vardr vcudunda. Ament Bilkaderinin kimyas olan bir vcutta siz stres bulamazsnz, orada stres sz konusu olmaz! Stressiz yaam ifadesini tanrlar leminde ok duyarsnz, onlar hayat stressiz yapmaya alrlar, stresi yok etmeleri mmkn deildir! B nin hayatnda zaten yle bir ey olmaz, Ament Bilkaderinin fiilde zikrullahnn balad yerde o olmaz. Siz artk, kabul ettiiniz kader anlayna

Sen Tanr msn?

327

gre fikir ileri srmeye, ona gre yorum yapmaya, yle yaamaya baladnz ve stres kalkt! nsanda strese sebep olan ey, onun ileri srd fikirler/ yorumlar veya karlat fikirler/yorumlar deil midir? Sizin yorumlarnz, fikirleriniz, eletirileriniz, kabulleriniz Ament Bilkaderi anlayna, o imana gre olunca sizi strese sokacak bir olayla, bir tavrla karlamanz mmkn olabilir mi? Mmkn deil! Ancak bir art var: Ament Bilkaderinin ortaya kabilmesi iin, Ament Billahinin yaanyor olmas gerekir! Yani hem kabul, hem de yaanyor olmas gerekir! kisi birbiriyle ok ilikili, ama Ament Billahi ok nceliklidir! Sralarken de Ament Billahiyi nce sylyorsunuz, belirli prosedrlerden ve baz kabullerden sonra da Ament Bilkaderi diyorsunuz. Zikrullah dilde, halde ve fiilde olmak zere byle ana gruba ayryoruz, ancak ama o zikri fiilde yapmaktr! Kolay anlald iin bu rnei verelim: fke tanrya aittir dedik, kii de bunu fark etti, bundan kurtulmak istiyor, eitli yntemler deniyor. Onun hayatnda deneyecei, alaca yntemlerden birisi Zikrullahtr. fkeden kurtulma srecinde fkesizlik noktasna gelebilmesi iin kiide bir beyin kapasitesi almas, o alan beyin kapasitesine uygun bir vcut kimyas olumas lazm. nk fkeyle mcadele srecinin seyri yledir: fkeden rahatsz olup kurtulma almas yapan kii nce fkesini yutar. fkelenir, fkelendii zaman vcutta fkenin kimyas vardr, ona ait hormonlar ve reaksiyonlar alyordur, fakat o fkesini yutar ve bu ok nemli bir marifettir aslnda. Hatta o kadar nemli bir marifettir ki, Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem buyurur; Allah indinde kymetli bir yudum yutmak ister misiniz? Sahabe; ret Ya Rasulallah, isteriz diyorlar. fkelendiiniz zaman fkenizi yutarsanz, siz Allah indinde kymetli bir yudum yutmu olursunuz buyuruyor. Demek ki, bu bile ok nemli bir noktadr, ancak tanrya ait bir noktadr! Hedefi tanrlktan kurtulmak olan talibin antrenmandr; fkesini yutmak! nemli bir balangtr, ok nemli bir marifettir, ama tanrya ait bir marifettir! Dikkat ederseniz fkeyi yutma var! fkelendi, vcutta fkenin kimyas var, vcutta fke hali var, ama yutuyor! Aslnda bu kimyann yok olmas gerekiyor! Bu kimyann yok olmas iin, o hormonun o olaylarda salglanmad bir bilin lazm. O bilin iin de sizin yeni bir beyin kapasitesine ihtiyacnz var, onu zikrullahla salayacaksnz. Bu amala yapacanz esma zikrullah bildiiniz gibi zellikle Halim ismidir. eitli esmalarla birlikte, ama zellikle Halim isminden yararlanrsnz. Kii fkelenen birisi ve Halim ismini dilde zikrediyor. Ama fkesi de devam ediyor. Halim ismini zikrediyor, nk fkeli

328

Ylmaz DNDAR

halden rahatsz! Bir eyden rahatsz olmak ok nemlidir, eer rahatszlk yoksa mekanizma almaz! nk rahatszlk o konunun nefs-i levvamesidir. fkenin nefs-i levvamesi de fkeli halden rahatsz olmaktr, byle balar. Bu rahatszlktr ki, o kiiyi eitli yntemlere yneltir. te bu yntemlerden birisi de, belki en nemlisi de Halim ismini zikretmesidir. nce Halim Halim Halim diyerek dilde zikre balar. Fakat onu sinirlendiren bir olay olduunda vcudunda fkenin kimyas vardr. Demek ki, zikir hala dilde, henz halde bir zikir olumam! Ama balayan rahatszlk ve yaplan zikrin etkisiyle fkesini da vurmuyor, fkesini yutmas kolaylam. Sre devam ederse; yaad rahatszlk, yapt antrenmanlar ve zikrullaha devam neticesi onda yeni bir beyin kapasitesi oluur. Oluan bu yeni kapasiteyle ok ak ve net grr ki, daha nce onu kesinlikle fkelendiren herhangi bir olayn benzeri bir olayla, hatta daha kuvvetlisiyle karlar, bakar ki o kimya yok! Ya, bu olay olduu zaman benim elim titrerdi, sesim, bakm, fikirlerim deiirdi, kin duyardm der. Bakn yeni bir kimya balyor. te bu halde zikirdir. Bu da bir zikrullahtr, ok nemli bir zikrullahtr! Artk siz Halim, Halim.. demeseniz bile sizin vcudunuzun kimyas Halim oldu. Haliniz bu olmasna ramen davranrken fkeyi dar yanstmanz devam ediyorsa, kck bir fke kokusu varsa imdi de bundan rahatsz olursunuz, bununla mcadele edersiniz. Sonra, bakarsnz ki, sizden fiil olarak da artk fkeli bir fiil, fkeli bir davran kmyor. Mesela, bir olay olduunda, sizin o olayla ilgili fkeniz kiiyeyse, fkenizi yutsanz bile dndnzde ona baknz farkldr. nk sizden kan fiil kimyanzn yansmasdr! Bu sefer ayn olayda sizin yznzden o fkeli bak okunmaz, elinizi uzatmanzdan, sesinizin tonundan, kurduunuz cmlelerden, hamlelerinizden bir fke okunmaz. Oluan bu yeni durum fiilde zikirdir. Bu esas zikrullahtr, makbul budur, hedef budur! Bu yaay iin dilde zikir yapyoruz. Yapa, yapa, nce halimiz sonra amelimiz deiiyor. Yani dilde zikir sonu deildir, son durak deildir. O zikir bu hayat tarzna ulamak iin yaplyor. Ament Billahinin ve Ament Bilkaderinin fiilde zikrini yapabilmek iin Bo Noktasnda sabit duruyor olmak arttr! nk orada sabit durmak, tanrlk ilan yok demektir. O sfr noktasnda durduunuzda sylediiniz cmleye dikkat edin; ben lmullahta Allahn dileinin suretiyim. Bu cmleyi sylediinizde size ait bir g, bir iddia, bir heva, bir heves kalabilir mi, olabilir mi? Mmkn deil! Siz bu cmleyi sylemekle bir kabulleni ve o kabuln gereini yaar pozisyondasnz zaten. te bu halle beraber hemen ekr ismi kapsamna girersiniz. Demitik ki; tanrlar leminde Esmal

Sen Tanr msn?

329

Hsna tarif edilir. Halbuki imdi tarif yok. imdi zaten esmal hsnadr, odur, oradadr, onu yayordur. Bu yzden B0 noktasyla hemen ekr ismi kapsamna girilir ve hemen Hamd ismi kapsamna girilir. Neden? Ament Bilkaderinin fiili zikrullah ierisinde olmak bunu gerektirdii iin. ekr ismi kapsamna giren diyor ki; ben lmullahta Allahn dileinin suretiyim: Yani, ne oluyorsa o Allahn dileidir! Byle diyen bunun dnda bir ey dnebilir mi? Mmkn deil! te kiinin bunu kabul etmi olmas kr halidir, kr halinin fiili zikrullahdr. Siz artk ekur, ekur, ekur demeseniz de sizin o haliniz zikrullahtr, siz o halinizle 24 saat zikirdesinizdir. Halbuki siz dilde zikir yaparken sayyordunuz; 3600 ekr, u kadar u, sonra u kadar bu... imdi yle deil, siz artk 24 saat o haldesiniz, zikrullahtasnz. Bunun ok iyi anlalmas lazm; imdi sizin yaantnz fiili zikirdir, imdi fiilen zikrullahdasnz! Buras iyi anlaldnda grlecektir ki; Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin 24 saati tm esmalarn zikrullahdr, O 24 saat zikrullahtadr. Biz Efendimizin haline ulaabilmek, o halden nasiplenebilmek iin ie dilde zikirle balyoruz. yle olunca u dnce yanltr: Snnete bakyoruz, Efendimiz kimseye hi yle git sen 3600 unu zikret, 4500 bunu zikret dememi, bu nasl i? diye bakmak doru olmaz. Efendimizin fiili zikrullahna ulaabilmek iin bu yoldan gemen gerekiyor, byle balaman gerekiyor; esas hedefe ulamak istiyorsan byle: Dilde zikir, sonra vcut kimyasnda zikir, sonra fiilde zikir! Ulalmas gereken en nemli zikrullah, yksek derecede nur reten ok nemli zikrullah fiilde zikirdir. ekr ismi kapsamnda olmak: Kiinin kendini B ile takdim etmesiyle balayan hal kr halidir demitik. nk o hal, veren Allahtrn hayat tarzdr. Yani, kendisini B ile takdim edene ekr ismi gerei Allah daha ilerisini verir. Onun iin, bu kiinin B yolunda ilerlemesi, artk Rabbinin retimindedir. Onun retmeni Rabbi olur, imdi o Rab isminin denetiminde olur! Ben Rabbm diye balayan hayat, daha sonra benim hakikatimde O vara, sonra da ben lmullahta Allahn dileinin suretiyime dnt. Byle baladnz bu yolda imdi siz, ekr ismi gerei size fazlasn verecek olan Rabbnzn rencisi olursunuz, retmeniniz, mrebbiyeniz Rabbnz olur. Hamid ismi kapsamnda olmak: Siz bu takdimi yaarken fikir ileri srmeye, yorum yapmaya devam edersiniz. Bu halinizle fikir ileri srerken, yorum yaparken bu takdim gerei Hamid ismi kapsamna girersiniz. Ama fikir ileri srerken, yorum yaparken haddinizi aacak olursanz bir anda tanr olursunuz. Mesela Allah ne gzel yaratm dediiniz an, takdir eden tanr

330

Ylmaz DNDAR

olursunuz! Artk fark ettiniz ki; siz Allah hakkyla anamazsnz bile! nk; Allah kavrayabilmek kavrayamamaktr, kavrayamayacan kavramaktr. Allah anlayabilmek anlayamayacan anlamaktr. te imdi sen Allah takdir edemeyeceini fark edersin! Bu, yle bir yeteneinin yokluunu fark edi deil, Onu takdir edecek bir varlk olmadn fark etmektir. Allah anlamaya bizim gcmz yetmez dersen, sen Allah anlayamayan, buna gc yetmeyen tanr olursun! Allah takdir edecek bir varlk yoktur. Allah ancak Allah takdir eder, bilir. O yzden hamd Ona aittiri yle bir fiili zikirle karrsn ki, yorumlarn, fikirlerin Elhamdlillah kapsamnda olur. Ne yapyorsan, ne fikir ileri sryorsan, ne yorum yapyorsan hepsi Elhamdlillah kapsamnda olur. Kendini B olarak takdim etmenden, B takdimiyle BEN demenden kaynaklanan fikir ileri srmeler, yorum yapmalar Elhamdlillah kapsamndadr. nk artk Hamiyd ismi kapsamndasn. ehid ismi kapsamna giri: Bu takdimle hemen o anda ehid ismi kapsamna da girersin ve bir olayn, bir eyin, bir varln hakikatini grmeye balarsn. ehid ismi kapsamna girince ne olur, bir iin hakikatini grrsen ne olur? ahid olursun, bu kadar! te B Takdimiyle beraber yava yava ehadet balar, ahid olmay renmeye balarsn. Kendini B ile Takdim ettiin an bu alr; ehid ismi kapsamnda olursun. ehid ismi kapsamnda olunca, o ahidliin hem derecesi hem de ahid olduun eyler yle bir hale gelir ki; sonuta imann ikana dnr. nk ahid olmakla Kef Kaps alr, bu kap B Takdimiyle alr. Keif kaps neden ald? Sen ben lmullahta Allahn dileinin suretiyim demekle ilk kefini yaptn, bu bir keiftir. Bylece, yedi nemli isme ait u kef olutu: Sendeki Hayy, sendeki Semi, sendeki Basir, sendeki Aliym, sendeki Mrid, sendeki Mtekellim, sendeki Kadir isimlerinin aslnda Allaha ait olduunu onlarn yetkisinin Allaha ait olduunu, onlara ait bir g ilan etmediini kefettin! Bu keiftir ki, seni tanr olmaktan kurtard, tanrlk ilanndan bu keifle kurtuldun. Bunu kefettiin iin dedin ki; bendeki rab, Rabbmdr. Bendeki rablk bana ait bir gtr demedin. Bu takdimin balangcnda Rabbmndr diyebilirsin, ama sonra Rabbmdr demek normalleir. B Takdimiyle beraber lmel Yakin Hal balar. Kii kendisini B ile takdim eder ve orada sabit durursa lmel Yakin hal balar. lmel Yakin hal kime aittir biliyor musunuz? Nefs-i Mutmaineye aittir. te bu kap onun kapsdr, o kapya gelmi olursunuz. Geri dnsz, sabit durulursa o kap velayete girme yeridir! ok nemli bir ahsa gittiniz, zel Kalemi vardr,

Sen Tanr msn?

331

randevu verirler, orada oturursunuz, zel Kalemde beklersiniz, sonra da ieri alnrsnz. te burada sabit durmak, zel Kalemde beklemek gibidir; ayrlrsanz randevuyu kaybedersiniz, zel Kalemde oturup bekleyeceksiniz. te velayete gireceiniz zel Kalem, B Takdiminin Sfr Noktasdr. Eer kii sabit olur, orada karar klarsa lmel Yakin Hal balar! Bu kararllk devam ederse sonra Aynel Yakin, sonra Hakkal Yakin haller gelir, yaanr. lmel Yakinle beraber Fiillerin Tecellisi de balam olur. Fiillerin Tecellisi daha nce deil, burada balar! Bunlar ok nemseyiniz! Kii kendisini B ile takdim eder ve orada sabit olabilirse balar! Fiillerin tecellisi ok nemli bir eydir ve lmel Yakinin balamasyla beraber Esmal Hsna dnyas ierisinde balar. Fiillerin tecellisini yaamak zor mudur, insan onda zorlanr m? Olur mu, hi zor olur mu, niye zor olsun? Zaten Esmal Hsna dnyasndasn, artk senin iin fiillerin tecellisi kadar normal bir ey olamaz. Yaadn hal o kadar normal ki, grdn, dndn, yaptn, bildiin her ey, her ey fiillerin tecellisi kapsamnda zaten, kendiliinden. Sen her eyde Allahn emrini grdn iin, fiillerin tecellisi denilen hayat kendiliinden yaarsn! Ancak nce bu girite ok dikkatli olmamz gerekiyor, nk: zel Kalemde otururken birisi size getirir ay verir, verirken eilip kulanza siz ne nemli adamsnz diyebilir. Ve sen orada beklerken bir anda kendini ierdekinden daha nemli bilirsen, tuzaa dersin! Geri dnsz hale gelene kadar, bu giri aslnda girdaplarn olduu yerdir, eer dikkat etmezsen ok risklidir. Orada sabit kalabilmek iin, kararl olabilmek iin uyank olmak, ilimle dikkatli olmak gerekiyor. Aksi halde bir anda kii tanrlar lemine der! Bu hal nasldr? hls Hayat Dngs hareket eden bir tren olsun, atladn bir yerinden tutundun ama daha ieri girmedin, trene tutunmu gidiyorsun. Eer biraz sonra elin alrsa inersin aaya! hls Hayat Dngsne girip oturabilmek iin, kararl olmak ve o ile ilgili gce sahip olmak lazmdr! O hayat dngsnn treninde sana ait bir yerin olmas iin, o kompartmanda oturabilmen iin bu arttr! Fiillerin tecellisine ait ok farkl idraklar mevcuttur. Ama bir insann orada, fiillerin tecellisi prosedr ierisinde ulaabilecei hemen hemen en iyi hal udur: Kii orada tm arzulardan ve isteklerden kesilir! Bu cmleyi grnce, dnyadan bir ey arzulamaktan ve istemekten kesilmek diye anlarsanz doru olmaz! Kii, fiillerin tecellisinde tanrya ait isteklerden, tanrsal heveslerden, tanr bakna ait arzu ve isteklerden kesilir! Ondaki talepler tanr talepleri deildir artk! Buna ok dikkat edin. Tasavvuf kitaplarna bak-

332

Ylmaz DNDAR

tnzda, zellikle Abdlkerim Ciyli Hazretlerinin nsan- Kamilinde fiillerin tecellisi blmnde, bu tr cmlelere rastlayacaksnz. Bunlar okuyup eyvah, biz bir ey istemeyecek miyiz, arzu ve isteklerimiz kesildii zaman hayat nasl olur? deyip, kendinize skntl ikenceli, yanl bir hayat semeyin! Konularn, tanmlarn, neri ve uyarlarn ayrm hep tanryla ilgilidir ve tanry iyi tanrsanz alr. Sizden kan ey tanrya aitse, o i, o arzu, o talep yanltr! Yaptnz iler tanrya ait deilse bilin ki; gayet iyi bir eklide iyi bir yolda gidiyorsunuz. Bu yzden, bunun tefrikini, ayrmn ok iyi yapabilecek bir bak yakalamak gerekiyor. Fiillerin tecellisi nemli bir noktadr demitik, bir de insann duasnn aslnda yalnzca merhamet istemek olduunu sylemitik, imdi ikisini alakalandralm: nsan, duasnn yalnzca merhamet istemek olduunu anlamaya gtrecek yer burasdr. Kii fiillerin tecellisini yayorsa yalnzca merhamet ve balanma ister! Amener Rasulde bize retilen de budur; Allahm affet, bala ve bize merhamet et. Dolaysyla, ulaacanz esas talep noktasn, yalnzca bunu isteme halini fiillerin tecellisinde fark edersiniz. Fiillerin tecellisi konusu ierisinde insan u tr bocalamalara debilir: Kii, tanrlk iddiasndan kurtulmad halde kurtuldum ve fiillerin tecellisini yayorum sanyorsa, kendisini kurtulmu sanarsa; gnahlar da, gnah denilen eyler de Allahn emirleri der ve yanlr. Gerekte yle deil mi? Bir eye doru-yanl diye baktmzda, bir eyi doru-yanl diye tarif ettiimizde bunlarn bize gre eyler olduunu, greceli eyler olduunu biliyoruz. Aslnda yanl diye tarif ettiimiz eyler de Allahn emri, deil mi? O dilemese olmaz ki! te, kurtuldum sanan tanr, baz yanllar yapyorum, ama onlar Allah diliyor, aslnda sorumluluumun olmamas lazm gibi yaklar ie. Peki, o zaman hayatta buna benzer olaylarla karlatnzda ne yapacanz nasl bulacaksnz? Fiillerin tecellisi konusunda insan en fazla tereddde drecek eylerden birisidir bu, bu yzden de yanl bir hogrye girilebilir. Yanl yapanlara bakp ne yapalm, o da Allahn emrini yapyor deyip yanl bir hogrye girilir! Byle dnmek yanl yorumdan kaynaklanr. Elbette hepsi Allahn emri, tanrln ilan edenlerin tanrlk ilanlar da Allahn emri, onlar Allaha ramen mi tanrlklarn ilan ediyorlar? Hayr! Onlarda dilenen de tanrlklarn ilan etmeleri! Bu tuzaa dmemek iin ne yapmal, doru fiil nasl seilmesi lazm? Burada zihinlerin henz beer olduu iin zemedii, ama Rab Sistemi ierisinde yeri olan bir ey var! Nasl olduunu ancak uygulayarak yaayabildiimiz, fark edebildiimiz bir yol gsterici var! Nedir o? nsan Suresi 29,

Sen Tanr msn?

333

nsan Suresi 30. Siz hayata nsan Suresi 30a gre baktnzda ve ma teaune illa en yeeallahu, dileyen ancak Allahdr dediinizde yanl yaplanlar dhil her eyin Allahn dilei olduunu -fiillerin tecellisinde- grr, kabul edersiniz. Ama karnza kan olaylarda -siz- nasl davranacaksnz? Yani olaylar nsan-30 kapsamnda, ama siz, sizin iin doru davran nasl seeceksiniz? te o zaman nsan-29 devreye girer; dileyen Rabbini seer, dileyen Rabbine ynelir der. Siz kesinlikle nsan-29la hareket edeceksiniz! Nasl? Fiillere bakacaksnz, sizden kan veya baka yerde rastladnz fiillere bakarak diyeceksiniz ki; bu fiilden Allah raz m? nsan-29u, dileyen Rabbini seer, Rabbine ynelir ayetini uygulamak iin; bu fiilden Rabbim raz m? Byle emir verdi ama, raz m? diyeceksiniz. Raz olup olmadn nereden anlayacaz? te o zaman devreye Efendimizin snneti girer! Dolaysyla bu tr almalarda denir ki; hep ayan birisi Efendimizin hayat tarznda duracak, oradan hi kprdamayacak, br de onun yannda! Orada sabit dururken ayann birini aacaksn, ama nasl? limle aacaksn. Aabildiin kadar a, ama Efendimizin hayat tarznda akl sabit duracaksn, o kprdamayacak, orada sabit durarak aacaksn! O nk senin mihenk tan, ayar tan. Efendimizin hayat ayetlerin ve hadislerin yaan hali olduu iin, sen oraya bakp bu fiil Allahn raz olduu bir davran biimi mi?yi belirleyeceksin. te bu seni hls Hayat Dngsnde, Bde ilerletecek en nemli davran biimi budur. Fiillerin tecellisini fark etmek, ama Allahn raz olduu fiilleri kendinize hedef edinmek, buna ok zen gstermek gerekiyor. nk tasavvufu renenlerin dtkleri ok nemli tuzaklar vardr ki, o tuzaklar onlar, takliden yaayanlardan bile geriye gtrr! -Bir, Allahn raz olduu fiil var. Bir de raz olmad. Bunu yapana bakp, ders alp onun gibi yapmamak lazm deil mi? Onu yapan kiiye kar da bu kt birisi gibi bir yorum yapmayp, yorumsuz kalmak m gerekiyor? Bir yorum yapman gerekirse, bu yolda olan kiinin yapaca ey, belki de en azndan buz etmektir, yani bu iyi bir davran deil demektir. Hatta onun dilinde bir korunma duas vardr; Allahm koruyuver, muhafaza ediver, Allahm bize o tr emirler vermeyiver. Tabi, kuracanz cmleler kardakini knayan, yz yzeyseniz onurunu krc, yz yze deilseniz onun hakknda syledikleriniz Allahn emriyle didiiyormu gibi cmleler olmamal, o hale dnmemeli. Peki, o hale nasl dnmez? Allahm bize yle emirler verme, biz yle olmaktan ok korkarz diyerek! Bu Fatihada var: ayril madubi aleyhim ve led daalliiyn: Allahm bizi sapanlardan ve nankrlerden yapma. Snyoruz! te olaya bir dua gibi, bu kapsamda bakmak lazm.

334

Ylmaz DNDAR

nsan Suresi 30. ayet aslnda bu sylediklerimizi hayat tarz haline getirmekte ok nemlidir! Bu ayete bakta ana idrak vardr. Birisi; benim kendime ait bir aklm, bir iradem, bir gcm var. Allah iyiyi ve kty belirtiyor, setii elisi de iyi ve kt nasl uygulanacak, gstermitir. Bana den, bu var olanlardan yararlanarak iyiyi tesbit etmek ve mmkn olduunca uygulamak, bylece cenneti kazanmak! Bu bak, Allahn roln yle aklyor: Benim ne yapacam Allah olduu iin O nceden ilmi gerei bilir, biliyor. Benim kulu olarak ne yapacam nceden bildii iin de yaratyor. Bu ayete bir bak as byledir. Ve bizim bak amza gre bu inantaki kii bir tanrdr. Niye? Bir iddiada bulunuyor, kendindeki Rab Gcne gcm diyor. O gce sahip kmak, ben de kendime gre bir rabbm demektir: Gcm erevesinde muhtarm, karar veririm. Bu haliyle o bir tanrdr, muhtar tanrdr. kinci grup; ben dileyemem, ben zavall bir kulum, benim dileme gcm yok. Allah diler, O ne dilemise ben onu yaparm der. Dikkat ederseniz yine bir tanr var, ama gcn brakm bekliyor. Allah diliyor, sonra da o! Bu da mecbur tanr! Zavall, mecbur ama tanr! Ama bu dierine gre nemli bir mertebedir. kisi de nefsine zulmeden pozisyonda olmasna ramen, muhtar tanr hi affedilmeyecek bir nefse zulm haliyken, mecbur tanrlk ilerde kurtulabilecek bir nefse zulmdr. Bu idraklar tabloda da gryorsunuz.

Tefekkr emas 13den

Bir de, bir hal var ki, lla Billah; DLEYEN YOK lla Allah! Ve ma teaune illa en yeeallah ayetine bak budur: lla Allah, lla Billah! ana bak as anlald m? Muhtar tanr, mecbur tanr ve illa Billh. B hayatnn bak lla Billhtr! B Takdim Formuna girilen o noktada sabit kalabilmek iin lla Billah bak asnn hayat tarz haline gelmesi arttr! Eer kii ie mecbur tanr pozisyonunda bakyorsa, kendini B

Sen Tanr msn?

335

Takdim Formunda sanar! Yan caddededir, bahenin kokusunu hissederek ilham alyor ve kendini bahede sanyor, bu konuda nefs-i mlhime yapyor. nk onda hala tanrlk var! Tanrlk olduu srece B Takdiminde kalmak mmkn deildir. Tanrlk varsa, saydmz hallerin [ekr hali, Hamid hali, ehid hali; ilmel yakin; fiillerin tecellisi; keif kaps] hibiri mmkn olmaz! Onun mmkn olabilmesi iin Ament Billhi ve Ament Bilkaderinin dilde, halde ve fiilde balam olmas arttr. Bunun iin de nsan Suresi 30. ayet idrak ok nemlidir: B yaantsnda illa Billh hayat nemlidir. Fiillerin tecellisinde miyiz deil miyiz, nasl anlarz? Fiillerin tecellisi nce sanla, kendini bahede sanla balar. Kii kendisini fiillerin tecellisinde sanar ve bu ok nemlidir. Sanar tenzili rtbe gibi dnmeyin, gerekten nemli bir basamaktr. Sanan kiinin fiillerin tecellisini yaamas yledir: nce fiili yapan grr, sonra aslnda o fiili o yapmad, o fiilin emrini Allah verdi der. nce tanrnn yapt fiili grr, sonra dzeltir. Bu ok nemli bir balangtr, ama henz gerek Fiillerin Tecellisi deildir! Bir tanmlama var, dikkat ederseniz, ayn Esmal Hsnada olduu gibi bir tanmlayan var! Hani dedik ya; tanrlar lemi Esmal Hsnay tarif eder, kendisi tanm koyar; Allahn hatrn krmayalm biz buraya Kdir diyelim der. Baka bir ey de diyebilirdi, demiyor, ama kendisi bir tanm koyuyor! Fiillerin tecellisinde de o tanm koyuyor; aslnda bu o ahsa ait gibi gzkyor ama Allahn emridir. Evet, olsun yine de nemli bir balangtr bu, ok nemli bir mertebedir, ok nemli bir hayattr. Ancak esas fiillerin tecellisi deildir. Fiillerin tecellisini yayorsanz, siz o fiilin ierisindesinizdir! nceleyerek, nce yapan kiiyi grp, oradan fiile gitmezsiniz. Bu yzden Hazreti Ebubekr Es Sddyk diyor ya; ben neye bakarsam nce Allah grrm, sonra baktm eyi grrm . Bu ok nemli, bunun antrenmann yapmak lazm. Eer kii fiillerin tecellisini bize ngilizce retilii gibi yaparsa bir trl baaramaz. Biz o yzden ngilizceyi bir trl baaramyoruz, yanl rettiler nk. Biz ortaokuldayken yle bir rettiler ki imdi silemiyoruz, yle artlandk ki, silemiyoruz. retmenimiz bize ngilizce konumay retirken dedi ki; size birisi ngilizce cmle syledii zaman hemen Trkeye evireceksiniz, cevab Trke oluturacaksnz, sonra onu ngilizceye evirip syleyeceksiniz. Bunu o kadar hzl yapmaya altk ki! Hala, bana birisi ngilizce bir cmle syleyince veya bir filmde dinlediimde onu hemen Trkeye eviriyorum, ngilizce dinlemiyorum. Eer cevap vereceksem ona Trke bir cevap oluturuyorum, sonra onu ngilizceye evirip sylyorum. Ben imdi

336

Ylmaz DNDAR

ngilizce mi konumu oluyorum? ngilizceyi refleks edinmi konuan, onu bir baka dile evirip konuur mu? O ngilizcenin iindedir! Bir baka dile evirmeyi dnr m, yle bir ihtiya duyar m? ngilizcenin iindedir, ngilizce konutuunun farknda bile deildir. imdi biz Trke konutuumuzu dnyor muyuz? O iin iindeyiz. Halbuki bakn, ben o rendiim sistemde ngilizce konuunca, uzaktan ngilizceyi tarif ediyorum! nce Trke dnp sonra ngilizce tarif ediyorum, bir tarif yapyorum ve onu sunuyorum. Ama ngilizce konuan bir tarif yapmyor, o ngilizcenin iinde! te fiillerin tecellisi de byledir: Bir tarif yapmyorsun! u yapt, ama aslnda yle deil, o Allahn! Bu Allaha tercme yapmaktr. ok iyi bir balangtr, ama byledir. Ben de size sylediim ekilde at pat ngilizce konuuyorum, yani iyi bir balang! Ama ondan kurtulmak gerekiyor, ilerlemek iin ondan kurtulmak art. Dolaysyla fiillerin tecellisi iin bu ok nemli bir balangtr, ok nemli bir mertebedir, fakat ondan kurtulmak gerekir. Bir tarif var, o tariften ve tarif edenden kurtulmak gerekiyor. Ondan kurtulduunuz zaman Hazreti Ebubekr Es Sddykn sylediini anlarsnz: Neye bakarsam nce Allah, sonra baktm eyi grrm. Onun baktm eyi grrm dedii nedir, hi dndnz m? Baktm eyi grrm dedii, kardakinin kendini ne sanddr. nce Allah grr, sonra da Allah ona kendini ne sanma grevi vermi, kendini ne san! demi onu grr! Ona hitap ederken de bu idrakla seslenir. Ona Hureyre denmesi, kendini yle sanmas dilenmi der ve Hureyre diye seslenir. Bunu biz de yapabiliriz. nce Allah grmek ok mmkndr demitik. O kadar mmkndr ve o kadar kolaydr ki! Ama o mekanizmay altrmak lazm! Hatrlayacaksnz ona ok basit bir rnek vermitik. Ben bir tiyatrocuyum, hafta sonu oyunum var, sizleri davet ettim. Sahneye fakir rolnde kacam. Salonda hi kimse beni tanmyor, sadece siz tanyorsunuz, sahneye ktm. Siz baktnz zaman fakir kt demezsiniz ki. nce beni, sonra rolm grrsnz. Bakn yaptnz, bizde bu mekanizma var, yeni bir mekanizma gerekmiyor. Allah anlamak iin hi yeni bir mekanizma gerekmiyor. Allah anlamak iin sadece tanrlktan kurtulmak gerekiyor, o kadar! Yeni bir yetenee ihtiya yok, sizde hepsi var! Sadece var olan Allah yolunda harcayacaz, bu kadar! Bu yetenek de var, bu yetenei Allah yolunda infak edeceksin. Allah bu yetenei vermi, grdn ya! nce beni, sonra rolm gryorsun; o fakir rolnde kt diyorsun! Ama beni bilmeyenler ne diyorlar? Fakir kt! Bir ara yaygn izlenen bir dizi vard; Avrupa Yakas. Orada Burhan grnce ne diyorduk; Burhan geldi, Burhan

Sen Tanr msn?

337

yle... Ben onu tanmyorum, onu Burhan olarak tanyorum, esas ad ne bilmiyorum. Peki, onu babas Burhan diye mi biliyor? TVde grnce bizim olan diyor, Burhan rolnde. Ama ben tanmadm iin Burhan diyorum, onu Burhan diye tanyorum. Ayn Ahmedi Ahmed diye tanmam, Hseyini Hseyin diye tanmam gibi, onu da Burhan diye tanyorum! Halbuki babas yle mi tanyor? Bizim olana dizide Burhan diyorlar diyor. Hazreti Ebu Bekir de baknca ona Rasul diyorlar, buna Enes diyorlar diye bakyor. Dikkat edin, nce bir eyi gryor o! Peki, bu Hazreti Ebubekre ait bir mekanizma m? Hayr! O, var olan yetenei Allah yolunda kullanyor; infak ediyor. Bu bir yetenek, o bunu Allah yolunda kullanyor. Sana verileni Allah yolunda kullandn zaman zekt vermi oluyorsun, sevabndan vermi oluyorsun. Demek ki, biz aslnda baktmz zaman bir eyin Hakikatini grebiliyoruz. Bunu Allah yolunda kullanabilirsek bu bizi nereye gtrr? ehid ismi kapsamna, ahid olmaya doru gtrr, yava yava oraya gtrr. Nasipse sonraki tefekkr paylammza buradan balarz. Burada Edeb ya HU balyor. Edeb bu anlattmzn iindedir ve B Takdim Formundaki Edeb ok farkldr. Bu Edeb, tanrlarn birbirlerine olan sayg biiminin ismi deildir! Biz burada A Takdim Formundaki edebi ararsak yanlrz. Tanrlarn birbirlerine gsterdikleri sayg tanrlarn edebidir. Oysa Edeb Ya HU denilen Edeb, Hazreti Ebubekrin ifade ettii o hayat tarzndaki fiillerdir. naAllah duamz yapp tamamlayalm. Rabbena zalemna enfusena ve inlem tafirlena ve terhamna leneknenne minel hasirin. La ilahe illa ente Subhneke inniy knt minez zalimin. Rabbi inniy zalemt nefsi zulmen kebiyran ve la yafiruz znube illa ente, fafirliy mafiraten min ndike, verhamni, inneke entel afurur Rahim ve Tevvabur Rahim. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Allahmme ente Rabbi, la ilahe illa ente halkteni ve ene abdke ve ene ala ahdike ve vadike mestetat, euz bike min erri ma sanat eb leke bi nmetike aleyye ve eb bi zenbi, fafirliy znubiy feinnehu la yafiruz znube illa ente, birahmetike ya Erhamer Rahmin. Sbhanallahi ve bihamdihi sbhanallahil Aziym estafirullah ve etb ileyh. Estafirullah el Aziym ve etb ileyh. Estafirullahellezi la ilahe illa HUvel Hayyul Kayyumu ve etb ileyh. Estafirullah Ya Rabbel aril azim, Estafirullah Ya Rabbel aril kerim, Estafirullah Ya Rabbel lemin. Allahmme salli ala seyyidina Muhammedin biadedi lmike Ya HU, Ya men HU, La ilahe illa HU! Elif Lam Mim, Allahu la ilahe illa

338

Ylmaz DNDAR

Huvel Hayyul Kayyum. Entel Hayyul Kayyum ve la erike lek ve lekel mlk ve lekel Hamd ve inneke ala klli eyin Kadir. Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Bedias Semavati vel Arz, Ya Zel Celal-i vel kram. Ehed en la ilahe illallahl EhadsSamedllezi lem yelid ve lem yled ve lem yekn lehu kfven ehad. nniy vecceht vechiye lilleziy fataras semavati vel arda hanifen ve ma ene minel mrikin. nne salatiy ve nskiy ve mahyaye ve mematiy lillahi Rabbil lemin. Ve la erike lehu ve bizalike umirtu ve ene minel mslimin. Eslemt vechiye lillahi. Eslemt li Rabbil lemin. Bismillahir Rahmanir Rahim Elhamd Lillahi Rabbilalemin, Er-Rahmanir Rahim, Maliki yevmid Diyn, yyake nabudu ve iyyake nestayn, hdinas Sratal Mstakiym, Sratellezine enamte aleyhim, Gayril madubi aleyhim ve leddaaaliiiyn. Amin Allahm; ncelikle Rasulullah, Nebiullah, Habibullah, Keremullah Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhis salat vesselamn Gzel, Temiz, Latif Ruhu erifleri iin ve Onun muhterem eleri ve yavrularnn ruhlar iin; Allahm, gelmi olan tm Nebi ve Rasul Efendilerimizin ruhlar iin; Allahm, Halife Efendilerimiz Hazreti Ebubekr, Hazreti mer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radyallahu anhmn ruhlar iin; Ashab- Kiram, Sahabe Efendilerimizin ruhlar iin; Allahm indinde makbul kullarnn ruhlar iin; Ve Allahm yalnzca Senin rzan umarak ve yalnzca Seni anlayabilmek, kavrayabilmek, Senin yolunu yaayabilmek amacyla bir araya gelmi olan bu kardelerimizin, bizlerin Senin rahmetine kavumu olan tm yaknlarnn ruhlar iin; Ve rahmetine kavuan btn mslman mmin din kardelerimizin ruhlar iin; Ki onlara Ya Rabbi, merhametinle muamele ediver. Onlardan raz oluver, onlarn gnahlarn balayver, onlar affediver, onlarn meknn cennet ediver Ya Rabbi, Ey Allahm, mslman mmin din kardelerimizin hastalarna acil ifa, borlularna acil eda, dertlilerine acil deva, yolcularna acil selametlik hayrlsyla, ltfunla, kolaylkla nasib eyleyiver Ya Rabbi, Ey Allahm, bizlere yaknlarmza, yavrularmza ve inanan din kardelerimize salk shhat afiyet lutfeyleyiver Allahm, Allahm bizlere merhamet ediver, bizleri balayver, bizleri affediver, bizlere hidayet nasib eyleyiver Ya Rabbi, Ey Allahm, bizlere hayrl ve helal rzklar lutfeyleyiver, Ey Allahm, Rasulullah Efendimizin anlattklarnn devamn yapabilmek iin, Efendimizin Evinin ubesi olarak evini aan kardelerimizin evine Selmn ulatr, Nurunu ulatr, lmini ve Bereketini ulatr ve oray sonsuza dek kaplayversin

Sen Tanr msn?

339

Ya Rabbi. Ey Allahm, yalnzca rzan iin El-FATHA

340

Ylmaz DNDAR

07 Ramazan 1429 / 06 Eyll 2008


Allah dediimiz zaman ne dnmeliyiz? Bizim hayat dngmz Yaadmz hayatn gerek tarifi Dnmz Ona Dngs Dnyann devam olarak yaratlm mekan Akbeti cehennem olan kimdir? slamiyeti yaamamz engelleyen hal Nasl hlsl olunur? A Takdim Formundan kurtulma yakar irk-i Haf Asl irktir. Hmanist yntemlere bakp slamdan perdelenme Dnyadaki en gl tanrlar kimlerdir? aresiz tanrlar inananlar iinden kar Mecbur tanrlar, kendilerini Allaha kar gsz sanar Cehenneme stressiz gidecek olan tanr Efendimizden perdelenenler Tanr gibi yaamayan tanrlar Kfirunu esas ona oku Tesbih salt neyin saltdr? te tekbir almak budur Esas braklmas gereken Heykel tanrlar Demek ki, onlara Allah yetmiyor Bir kere yaptnda cennete gtren hal Rablk ilann parampara eden duygu ekr, Hamd ve ehid kapsam Ann en nemli zellii Kadr Suresini fark edebilmek Binlerce yldr sregelen yanl Efendimizin aklad kader inan Ament Bilkaderi inanc Tanrca yazlm mealler Esas cimri

342

Ylmaz DNDAR

naAllah, Ramazan Aynn enerjisinden, zellikle de gecesindeki nurundan istifade ederiz. Bu dua ile balam olalm nasibse. Aslnda, A ve B diye bahsettiimiz ey, nasibinde fark etmesi dilenen iin o kadar nemlidir ki! Bunun nemini anlatamadm, bunun nemini vurgulayamadm iin o kadar ok zlyorum ki! rnein, yine byle bir toplanm olsak, konuma arasnda ben bir preparat var, beyne, kalbe, karaciere ok iyi geliyor, onu fark ettim, kullanyorum demi olsam byk ihtimalle dinleyenlerin ou neydi o preparat? diye arar, sorar, bulup kullanmaya balarlar. Ama Ay Byi hi soran yok, bu nasl i? Bilmem izah edebildim mi? Herhangi bir yerimize fayda salayacana inandmz bir eyi kafamza yazyoruz ve onu mutlaka renip elde etmek iin alyoruz, ama ahiretimizle ilgili nemli bir bilgiyi dinlemek bize yetiyor, telana hi dmyoruz! Yoksa bu sadece bana m tuhaf geliyor? Bunu dnnce, demek ki A ve Bnin insan hayatndaki yerini, nemini yeterince izah edemiyorum diyorum. nk yllardr gndemimiz bu, ama insanlarda bir tela yok! O tela gremeyince, kendime diyorum ki; sen konuyu yeterince izah edemiyorsun! nk dnyayla ilgili, dnyaMzla ilgili bir konu olduu zaman bir tela ve heyecan oluyor, onu sk takip ediyorlar. Ama dnyaNzdan bak sz konusu olunca ayn tela gstermiyorlar! Aslnda bu durum, fark eden iin, neden, neden byle? rahatszln getirmesi lazm. Neden byle oluyor? derken fark etmek gereken u: Acaba benim akbetim cehennem mi, akbetim cehennem olduu iin mi dnyaM peindeyim? Diyelim ki bu sorgulamay yapt ve fark etti ki, cehennemlik iler ona daha cazip geliyor. O zaman bu toplantlarda ne iim var, niye uraaym, akbet belli mi demek gerekiyor? Tabi ki hayr, yle dnmemek lazm! Bunu fark eden, rahatszln duyup tvbesine giren ve o tvbenin getirecei hayata giren kazanacaktr! Belki kaderinde byle bir izgi vardr. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin u hadisini hatrlayalm: Kii cehennemlik amellerle megul olur, cehenneme girmesine bir kula kalr, ama yazs gelir, cennetlik ameller yaparak cennete gider. Kii cennetlik amellerle megul olur, cenneti kazanmasna bir kula kalr, ama yazs gelir, cehennemlik ameller yapmaya balar, cehennemlik olur. Allah muhafaza etsin... Bu hadisin ilk ksm insana bir kap ayor. Yani kii ben neden dnyaM konulu heves ve telalar ierisindeyim, niye dieri bana bu kadar tesir etmiyor, benim hayatmn ncelii haline gelmiyor? diye bir pimanlkla bu yola girmesi dilenilmi olabilir. Onun kaderi iinde o telan getirecei tvbeyle, cennete olan alm salayacak bir duay oluturacak olabilir, kaderinde

Sen Tanr msn?

343

yle bir izgi olabilir. Bu yzden bu neden hayatmn ncelii olmuyor? telana mutlaka girmek, bu tela derinden yaamaya almak lazm! Evet, tek cmle bu, konumuzun tm aamalar bu; La ilahe illallah, Kelime-i Tevhid. Rasulullah sallallahu aleyhi vesellemin de aklad buydu Sefa Tepesinde; La ilahe illallah! Anladmz mana ierisinde grdk ki; La ilahe; hibir ey yok illa Allah! Hatta var bile demedik. Var kelimesinin bir snr getireceini kabul edip; bir ey yok aslnda; la ilahe, illa Allah dedik. Yola kmzn, konuyu ortaya koyuumuzun bir yan buydu: La ilahe illallah; bir ey yok, illa Allah. Ayet-el Krsi ve Alu mran Sresi ikinci ayet: Allahu la ilahe illa Huvel Hayyul Kayyum. Her iki ayetinin ba ksm Kelime-i Tevhiddeki gibi; Allahu la ilahe illa Hudur ve La ilahe illallah manasndadr. Ancak Kelime-i Tevhide bir zellik ekliyor: Huvel Hayyul Kayyum. Hi bir ey yok, illa Allah! Ancak O Hayy ve Kayyumdur. Burada yakalamak istediimiz bir mana var, ii hayata getirmeye alyoruz, yaadmz hayat ayetle tarif etmek istiyoruz. Yaadmz hayat niye tarif etmeye alyoruz? Hayatn gerek tarifi nedir? nk, fark edeceiz ki, biz hayat diye gerek hayattan baka bir ey tarif ediyoruz, baka bir tarifle megulz! Peki, gerek hayat ne? te onu imdi ayetlerle tanmlamaya alacaz. La ilahe illallah; bir ey yok, illa Allah! Ve yakaladmz bu illa Allah kapsam ierisinde dnyoruz ki, hayat, Hayy ve Kayyum olan Allah... Yani Hayy olan Allah: Hayat da Allahta! Gayr yok, baka bir ey yok! Yani Allahn dnda bir hayat dnmek muhaldir, La ilahe kapsamna girer. La ilahe illallah; baka bir ey dnmek yok! O zaman, hayat diye dneceimiz eyi Allahtan gayr [Onun dnda] dnmemeliyiz, burada hemfikiriz deil mi? Hayat diye dneceimiz eyi, hayat diye tanmlayacamz eyi Allahtan gayr dnmemeliyiz. Peki, ama onu nasl dneceiz? Allah diye nasl bir ey dnmeliyiz? Biraz zihnimizde somutlamas iin onu nasl dnmeliyiz? Bunu bize Kuran retiyor: Allah tanmn bizzat Allahtan, kendisinden alarak dnebiliriz. Bizzat kendisinden alacamz tanm hls Suresidir. De ki; Hu AllahuEhad, AllahusSamed, lem yelid ve lem yled ve lem yekn lehu kfven ehad. Bu yzden, hls Sresi aslnda bizim hayat dngmzn tarifidir. Bu gzle baktmzda hls Sresi bizim iin farkl bir mana ifade edecektir. La ilahe illa Allah dedik ve Allah dnda bir ey dnemedik, buna hayat dahil! O zaman hayat tarif etmek istesek, nasl tarif edeceiz? Onu

344

Ylmaz DNDAR

tarif ederken Allah dnda dnemeyeceimiz iin, hayata lla Allah gzyle baktmzda karmza hls Suresiyle tanm kacaktr. Yani, hayat Allahtan gayr bir ey dnmeden tanmlamaya alrsak, Allah tanmna bakmamz gerekecektir. nk hayat onun iinde tanmlam olacaz. yleyse, Allahn kendini kendinin tanmlayna bakalm: Allah sana sorulduunda de ki, Allah; Hu Allahu Ehad, Allahs Samed, lem yelid ve lem yled ve lem yekn lehu kfven Ehad. Bu bizim aradmz tariftir, hayat anlatan tarif budur aslnda. Bu nedenle ona hls Hayat Dngs dedik. Tekrar etmek her zaman ok nemlidir. Bu konularn ve kavramlarn tekrar gerekten nemli! Neden nemli? Hayat tarz haline gelmesi iin! Biz bir konuyu tekrarlarken, her defasnda gelitirerek ele almaya alyoruz. naAllah, bu tekrarladklarmz yaanr hale gelince, yle bir yaant oluunca, konu pekiip de bu i hayat tarzna dntnde konuacamz bir konu var; Ama konusu. Srasnn gelmesi gerekiyor ki, onlar da konualm. Ama imdilik hafif hatrlataym onu: Efendimiz sallallahu aleyhi veselleme bu yeri g yaratmazdan nce Allah neredeydi Ya Rasulallah? diye sorulduunda, Efendimiz altnda ve stnde hava olmayan Amadayd cevabn veriyor. Bu cmle ne manaya geliyor, inaAllah bunu da konuuruz. Ancak u ok dikkat ekici: Efendimizden bu aklamay duyan kiiler, bir eyleri anlyorlar! Bir nemli yan da, Hazreti Aliyle karlap bunu onunla paylatklarnda, Hz. Ali radyallahu anh; Elan yle, zaten yle, u anda da yle diyor! Enteresan! Byle bir cevap alyorlar ve bu cevap onlar tatmin ediyor! Bu, zerinde dnlmesi gereken bir ey deil mi? Altnda ve stnde hava olmayan Amadayd cevabn anlyorlar ve Hz. Ali bunu duyunca; zaten yle ki, el an yle diyor, ok ileri derecede bir ilimle karlk veriyor. Ama dikkat edin, duyanlar bunu anlyorlar! Kavradklar mana, grdkleri olay ve bunlar kuatan ilim, dnmemizi gerektiren bir konu aslnda! Biz, imdi zerinde konuacamz konular daha kolay anlatabilmek iin hlas Suresinden yararlanarak izdiimiz bu ekille; hayat, hayatn gerek tanmn, kesret hayatnn balamasn, takdimin balamasn, takdimli hayat anlatmaya alacaz. hls Suresiyle ilgili olarak bir ema oluturduk ki, anlatmmzda bir teknik kullanm olalm, izimden yararlanarak anlatm yapmaya alalm. Amay balang, esas kabul eden ve oradan balayan bir prosedrle bir ekil oluturduk; hlas Hayat Dngs. Tabi, anlatabilmek sadedinde! Deilse bunlar izilecek eyler deil!

Sen Tanr msn?

345

Tefekkr emas 2

Bu dng, Dnmz Ona Dngsdr! Diyoruz ya; Sbhanallahi ve Bihamdihi SbhanAllahil aziym estafirullah ve etub ileyh; dnmz sanadr diye, ite dnmz Ona olan dng bu: Dn Onadr, rcu Onadr! Dngmzn ad hlas Hayat Dngs olduundan, iindeki sreleri hlas Suresinin ayetleriyle isimlendireceiz Bu dngde iki nokta var ki, onlar hayatla ilgili nemli dnm noktalardr. yle syleyelim: Aslnda yaadmz hayat Vehimdir, bizim var sandmz hayat vehimdir. Vehimden nceki ksm HuvAllahu Ehad, Allahus Samed olarak isimlendirdik. Vehmin, bu hayatn olduu yeri ise lem yelid ve lem yled olarak adlandrdk. nk buradaki hayatn zeti budur; Lem yelid ve lem yled; dourmamtr ve dourulmamtr. Bu ksmda bunu syleyen, bu tespiti yapan birisi olduuna gre, Allahtan baka biri var demektir. Birisi tespit yapyor diyor ki; lem yelid ve lem yled. Demek ki yaratlan var, tespit yapyor! Hatta ilerlerse daha sonra bir tespit daha yapyor; ve lem yekn lehu kfven ehad diyor. Henz vehim nuruyla yaratmann olmad yerde bir tespit yok, oras; HuvAllahu Ehad, Allahs Samed! Orada tespit eden biri yok. Tespit lem yelid ve lem yled ile balyor ve bu daha sonra, daha ileri

346

Ylmaz DNDAR

bir tesbite dnyor; ve lem yekn lehu kfven ehad yaanyor. Lem yelid ve lem yleddeki tespit, kiinin kendi hayatyla bir kyaslamadr, byle bir tespittir. Sonra kii daha ileri bir kyasa giderse, Allahn kendisine benzemediini sylyor, bizim gibi deil diyor. Dngdeki bu sreler birer idraktr, farkl idraklarn yaand noktalardr. Lem yelid ve lem yled yaants, bir nevi bu dngnn avamnn yaantsdr, onlar muktesidler veya mutediller olarak isimlendirilmitir, greceiz, ok farkl bir avamdr o! te lem yelid ve lem yled, hls Hayat Dngsnn Mutedillerinin tespitidir, Mukarrebunun deil! Bu dngnn Mutedilinin tespiti; lem yelid ve lem yleddir; dourmamtr, dourulmamtr. Sonra idrak ve o idraka uygun yaay ilerleyince bu tesbit; ve lem yekn lehu kfven ehad; ei, dengi, benzeri olmayan Ehaddra dnyor. Aslnda hep bunlar birer idrak ve o idraklarn yaan biimleridir. Dolaysyla; Ehadla balayan hls Hayat Dngs, nihayet yaayann kendi tespit ettii, onun ulat Ehadla tamamlanr. Biz bu srece hls Hayat Dngs dedik. Ama bu dngde, sfr noktasyla birlikte bir olay geliiyor, dngden sapan bir bilin oluuyor ki onu tanmamz, bilmemiz gerekiyor. una dikkat edelim; bu dng aslnda cennet yaantsdr, burada dnya yaants yoktur, tamamen cennet yaantsdr! hls Hayat Dngsnn dnya yaantsyla, dnyayla hi ilikisi yoktur. Dnya bu deildir de nedir? biraz sonra greceiz. imdi ltfen dngdeki B Noktasna dikkat edelim. B dediimiz nokta, Bismillahir Rahmanir Rahiymin Bsine, Ament Billahinin, Ament Bilkaderinin Bsine ynelen, oraya dnen noktadr, B srrnn balad noktadr. Bu yzden oraya B noktas dedik. Bu nokta, dngden sapan bilinle, dngye ait bilincin ayrld dnemetir de. Bu dngnn dnyayla ilikisi yok derken neyi kastettim, bakn: nsan bilinci kendisini B0 noktasndan itibaren bulur ve bulduu bu noktada kendisini hayata takdim eder, kendisini BEN diye takdim eder, o yzden buras ayn zamanda Takdim Noktasdr. Ancak yapt ilk takdim, gerei fark etmeden yapt bir takdim olduu iin Bden perdeli bir takdimdir! Kii kendini byle takdim etmekle hls Hayat Dngsne paralel yola der. Bu paralel yol, ileride bir noktada paralel olmaktan kar, sapar gider; ite dnya hayat dediimiz, sapp giden o yoldur, o yoldaki hayattr. Dnya iin oluan hayat, dnya iin dilenen hayat odur; o olmasa dnya olmaz! in aslna, hikmetine baktmzda bu yle bir eydir ki bakn: Dnya hayatn dileyen kim? Allah deil mi? Elbette! O zaman burada bir sulu, bir yanl yapan olabilir mi? Allah dnya hayat dediimiz hayat tarzn dilemi, o yzden bu

Sen Tanr msn?

347

hayat var, byle diledii iin var! in nemini anlatmak iin sylyorum! Eer lem yelid ve lem yled idrakndaki birisi; ben bu hakikati tm dnyaya bildireceim, cennet ve cehennem neymi anlatacam, cennet ve cehennem nedir, bunu dnyaya ilan edeceim dese ve anlattmz gerekleri, hakikatleri o plaklkla sylemeye alsa, Allah yolunu aklyorum diye Allaha sava am olur, dnyann dnen tekerine omak sokmu olur. O zaman ne olur biliyor musunuz? Allahn dilei olan bu mekanizma, bu sistem onunla mcadeleye girer! Bir kii sistemi fark etmek istiyorsa, takdimin balad B noktasn nemsemelidir, nk hayatndaki en nemli nokta odur. Bu yzden, fark etmek isteyen insann bundan daha nemli bir ii yoktur! Neden? nk kii bu noktada BEN diyor, ben varm manasnda BEN diyor! Ben varm dedii an, o kendisine yeni bir dnya oluturuyor. Nasl m? B0dan sonraki alan BENL HAYATtr, burada BEN var, yani takdim var. Bu BEN deyi iki manadadr: Birisi, Vehim Nuru ksmndaki B Takdim Formunun BEN deyii, dieri Vehmin Zulmeti ksmndaki A Takdim Formunun BEN demesidir. Bu iki BENi mutlaka fark etmek lazm. Bu BENlerin birine A, birine B derken bir amacmz, birini dierinden ayrmakt. Bir de, ilk takdim edi Asi bir takdim olduu iin Asinin Asn alp ona A Takdim Formu BEN, dieri de Bismillahir Rahmanir Rahimin Bsi kapsamnda bir takdim olduu iin ona da B Takdim Formu BEN demek iindi. Her iki takdime ait hayatlar, onlarn veri tabanlarn ve zelliklerini kyaslyoruz. Bunu yaptmz zaman farklarn anlamak kolaylaacaktr, inaAllah. A Takdim Formunun en belirgin zellii mstakillik iddiasdr: O; benim mstakil bir aklm, bir iradem, kendime ait bir gcm var der. Ben iyiyi ktden ayrr ve yaparm, bu yetki bendedir der. Kim byle diyorsa o A takdimindedir, nk bu bak as Aya aittir Ben mstakil bir insanm, kendime ait bir aklm var, kendime ait bir iradem, kendime ait de bir gcm var diyen birisi, bu takdimi nedeniyle A Takdim Formunu ve dnya hayatn balatr. Dnya hayat budur; kiinin kendisini mstakil takdim ettii hayat, yaadmz dnya hayatdr. Ve yaadmz bu hayatn sonu cehennemdir, byle bir takdimin akbeti cehennemdir! Demek ki, dnya hayatnn prosedr cehennem! Cehennem dnya iin, dnyann sonu iin yaratlmtr, yani dnyann devamdr! yleyse, A ile Bnin, hls Hayat Dngsyle A Takdim Formunun ayr dt ey nedir? Ann zelliklerini grp onu tanynca bunu daha

348

Ylmaz DNDAR

kolay fark edeceiz. Kendisini mstakilim diye takdim eden kii, hls Hayat Dngsne gre ne diyor? Diyor ki, ben rabbm! Buraya ok dikkat edin! Kendisindeki Rububiyet Gcne sahip kp ben rabbm diyor, rabln ilan ediyor. yleyse A Takdim Formu rablar, tanrlar dnyasdr, rablklarn ilan etmilerin yaant alandr, tamamen! Rububiyet gcne sahip kan ve o gc kendisinin mstakil gc ilan eden, dolaysyla farknda olsun olmasn ben rabbm, ben tanrym diyen takdimin olduu yer Tanrlar Dnyasdr! te, Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin bize aklam olduu tebli budur; La ilahe! A Takdim Formu yoktur, illa Allah! La ilahe illa Allah; kendini tanr ilan etmen yanltr! La ilahe; yle bir ilah, yle bir tanr, yle bir rab yoktur; illa Allah! te, nemli okuma [KRA], nemli tesbit budur; La ilahe illa Allah! Bu okuma bir ileri aamada kiiye diyor ki; kim tanrln ilan etmise, kim rabln ilan etmise cennet ona kapaldr, o cennete giremez: La ilahe cennete giremeyeceklerin vasfdr! llallah cennet hayatnn tanmdr! Kim rabln ilan etmise onun akbeti cehennemdir, ona cennet kapaldr! Onu isterseniz bir de yle aklayalm: Nefse zulmetmek denir ya, nefse zulm nedir? A Takdim Formudur! A Takdim Formu nefse zulmdr, onun olduu yer nefse zulm yeridir. Burada nefsine zulmedenlerin hayat tarz yaanr. Neden nefse zulm? nk kendisinde var olan hakikatin, onda bulunan Rububiyet gcnn hakkn vermiyor! Onu igal ediyor, sahip kyor, suiistimal ediyor, bylece; hakkn vermedii Rububiyet gcne zulmediyor, ite nefse zulm hali budur! Denmitir ki, nefsini bilen Rabbini bilir. Bu; kii nefsinin hakikatini kavrayabilirse bu zulmden kurtulabilir demektir! O hakikati kavrayamad ve ona sahip kt iin burada nefse zulm yaants vardr. Bu nefse zulm yaants ayrca Vehmin Karanldr, Vehmin Zulmetidir. Vehim neresidir? Henz tanmlamadk ama; B Takdim Formunun olduu yer vehimdir, oras Vehim Nurundan yaratlmtr. B takdimindeki hayat vehimdir! A takdiminde grlen vehmi sahiplenme, vehmi suiistimal etme ise Vehmin Zulmetidir. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin u duasna bu idrakla bakalm: Allahmme, ahricniy min zulmatil vehmi ve ekrimn bi nuril fehmi. Allahm, beni vehmin zulmetinden kurtar ve bana verecein nurla bir anlay nasip et ki, ben buray kavrayaym, anlayaym, yaayaym. Bu yakar, A Takdim Formundan kurtulmak iin yaplacak ne gzel bir yakar, deil mi? Allahmme ahricniy min zulmtil vehmi ve ekrimn bi nuril fehmi. Vehmin zulmetinden kurtulmak iin bir yakar, bir sn!

Sen Tanr msn?

349

Ashab bir konuda konuuyor, konutuklar konu da Deccal, onun tehlikesinden bahsediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem bu konumann zerine geldiinde; size Deccalden daha tehlikeli bir eyi haber vereyim mi? diyor. Ver Ya Rasulallah, syle bize diyorlar. Daha tehlikeli olan irk-i Hafdir; gizli irktir. Sizin iin daha tehlikeli olan irk-i Hafdir. irk-i Haf nedir, biliyor musunuz? diyor ve bir rnek veriyor: Siz, salt ikame ederken birisi gryor diye dikkatli, zenli salt ikame ediyorsanz bu irk-i Hafdir buyuruyor. imdi hadisi birlikte tefekkr edelim. Salt ikame eden kii bir bakas gryor diye dikkatli salt ikame ediyor. Bu ne demektir? Kii salt ikame ediyor ve arkasnda bulunan birisi onu izliyor diye de iini dikkatli yapyor. Bu neden irk-i hafdir? Efendimizin sylediine bir de yle bakn: Salt ikame eden kii, beni izleyen birisi var diye ondan niye ekiniyor? Kendini yarglayaca iin ekiniyor! Yani onu A kabul ediyor! Onu A kabul ettii iin ondan korkuyor, ekiniyor veya ondan takdir bekliyor. Deilse irkin nedeni oradaki ikilik deil, kiinin kendini ve bakalarn grmesi deil! Buradaki irk-i haf o deil! Bakn ok dikkat edin, buna herhangi bir yerde rastlamazsnz! Tekrar ediyorum, oradaki irk-i hafi onun bir baka varlk grmesinden kaynaklanmyor! yle olsa, cemaat olamazlar ki; mam var, yannda saf arkadalar var, onlar nasl tek yapsn? Bu yzden oradaki irk-i hafi, onun birilerini grmesi deildir. Aslnda, yapamayacanz eyleri hayalleyerek Dini ok soyutlatrmamak lazm! Hayat yle bir tuzak deil, Din yle bir tuzak deil! Yapamayacanz eyleri zorla hayalinizde oluturmayn; imdi imam yok, bu arkadalar yok, hepimiz bir btnz... diye hayal kurmak yok, yok yle bir ey! Yaadmz u hayatta yle bir ey yok, Bde yok. Onun olabilmesi iin baka tecellilerin olmas gerekiyor ki, o ancak sfatlarn tecellisinde olur! Sfatlarn tecellisini yaayan birinin yaayaca bir itir o! Ve o da, o yok bu yok diye birilerini grmemek iin kendini, zihnini zorlamaz ki; o hali yaar! yle bir hal iin zihnini zorlamaz. Bu yzden, var olan hayattan koptuunuz zaman slamiyeti yaayamazsnz, var olan hayattan koptuunuzda kavrayamazsnz. Sizi bu hayattan koparrsa yaptnz yanltr! Buradaki irk-i haf neden konumuzla ok ilikili? Bakn: Bir ahs var ve namaz klan kii o ahs dnp, beni izliyor diyor. Neden yle dnyor? Ondan ekindii iin! Yanl yapyor der diye ekiniyor veya iyi yapyor desin diye takdir bekliyor! Dndn A Takdim Formunda dnyor, o ahs A olarak dnyor. Buray anlamadan gemeyelim!

350

Ylmaz DNDAR

- Yani onu tanrlatryor mu? Kendisi yle demese bile, evet! Bu tanrdr diye dnmese bile, birisi diye Allahtan gayr birisi dndnz an o bir tanrdr! Allahtan baka bir varlk dnyorsanz o bir tanrdr! Peki, siz saltta hi mi birisi beni izliyor demeyeceksiniz? Diyebilirsiniz! Ama ok dikkat edin; sizi izleyen ya tanrdr, ya da Allahtr! Demek ki sizi biri izleyecek, izlesin! Burada mevzu ikilik okluk deil, sizi izleyenin tanr olmasdr! Sizi izleyen Allahsa irk yoktur! Ama siz bir birim oluturup; Aye beni izliyor, o bana kzar, o beensin veya o yanl yapt dediinizde irk vardr! nk siz orada bir tanr, bir rab oluturdunuz, size gre orada bir rab yap var; ite irk-i haf budur! Diyelim ki arkada beni izleyen biri var, eer ben onun gznde beni izleyeni Rabbm diye kabul etmisem bunda bir irk yok, Rabbm onun gznden beni izler! Dolaysyla bir korku veya bir takdir sz konusu olacaksa o Rabbnzla ilgilidir, bir tanryla ilgili deildir. Ki bu yasal yanltr, hls Hayat Dngsnde ilerlerken kurtulacan bir yanltr. Dieri tanrlk ilandr! - Bakas dnmeyelim tamam. Ama bir camiye girdiimde, bir yandan da, birisi bana bakp buraya byle gelinir mi? der de benim yzmden gnaha girer mi? diye dnyorum, bu sefer birbiriyle eliir gibi oluyor? elimiyor, yaptnz doru. Kardakinin A yapsna gre tedbir almak yanl deildir. Onun bir rol, yaad bir rol var, onun o rolne gre tedbirli olmanz ayr bir itir! Ama siz o tedbiri alrken, btnnda onun o rolnn hakikatini biliyorsanz o sizi irkten kurtaryor. Onun rol gerei yapaca eye kar tedbirli olmanz yanl deildir! Onun bir rol, bir kulluk grevi var, o kendisinin B olduunun farknda deil ki! O, verilen rol yerine getirirken, siz de tedbir alyorsunuz, o ayr bir itir. Bunun hikmeti nedir gzyle bakp da kiinin B yapsn, hakikatini dndnzde siz o kiiye kzmyorsunuz, sadece A yapya kar tedbir alyorsunuz, onun Zatna kzmyorsunuz, Zatn sulamyorsunuz! Zatn sularsanz hakikatten perdeli olmu olursunuz. Siz ona o grevi kimin verdiini, o rol kimin verdiini, hatta o rol orada kimin yaptn biliyorsunuz, yle deil mi? - Ama yine de A grm, o kiiyi A kabul etmi olmuyorum muyum? O kendisini A bilmiyor mu? Sen onu o rolde B grdn zaman yanlrsn! O A rolnde, ancak A rolnde olduunu bilmiyor! Niye? Aya sahip km, o role sahip km, farknda deil. Ama sen farkndasn! Senin farknda olman; ona baktn zaman nce onun hakikatini grmen demek-

Sen Tanr msn?

351

tir! Yani, Hz. Ebubekr Es Sddk radyallahu anhn buyurduu gibi grmendir; neye bakarsam nce Allah, sonra baktm eyi grrm. Tiyatroyla ilgili verdiim rnek bunu aklyordu: Bir iim de tiyatroculuk ve sahneye kacam, sizi de davet ettim. Gelip oturdunuz. Siz beni tanyorsunuz ama tiyatrodakiler tanmyor, yani bu halimi bilmiyorlar, beni sahnede grecekler. Ben de sahneye fakir rolnde kacam. Sahneye rolm iin ktm, siz baknca fakir kt! m dersiniz? Beni tanyorsunuz, adm syler, sonra fakir rolnde dersiniz, rolm sonra grrsnz, yle deil mi? Ve bunu hi farknda olmadan yaarsnz. Yani, nce beni sonra rolm grmek iin kendinizi zorlamazsnz! Oysa beni tanmayanlar dorudan fakir kt diyecek ve tiyatroyu olduu gibi seyredecekler. Fakat iin hakikatini bilen sen, nce beni sonra rolm fark edersin. Tamam, sen byle grdn, ama bir de benim kendimi ne sandm nemli! Eer ben rolme sahip kmsam ne yaparsn? Diyelim polis rolndeyim, polis rolne o kadar inanp sahip kmm ki, sahne bitmi ama hala polis rolndeyim. Ne yaparsn? Benim o zannma gre tedbir alrsn. Bu tedbiri alrken, bilirsin ki aslnda o benim rolm, hatta bana o rol ynetmenin verdiinin farkndasn. Ama ben aklm kaybetmiim, bana o elbise giydirilince ona sahip kmm, polis gibi davranyorum. Aman una uymayalm der, tedbirli davranrsn! Biliyorsun ki, o kendini polis sanyor, aslnda polis deil! Fark ettin mi? Nefs-i mutmaine iin; nefs-i mutmainede ikilik mevcuttur, nefs-i mutmaineyi yaayanda ikilik vardr denir. Bu nasl bir ikiliktir? yle: Mutmainnede olan dnr; Ey Allahm, tamam teksin, ama bir Sen bir Ben? Onun kendini yok edemedii bu ikilii Alardaki ikilik gibi sanarsanz olmaz! O, B Takdim Formundaki BENdir, yasal yanl olan BENdir. Nefs-i mutmainnede sylenen bu BENde mstakillik yoktur, kendi hrriyetini ilan etmi bir BEN deildir o! Nefs-i mutmainnede yle bir ey mmkn deildir, olamaz! Eer A Takdim Formundaki BENle nefs-i mutmainnedeki BENi, oradaki ikilikle buradakini kartrrsanz yanlrsnz, iin iinden kamazsnz! Bunu niye bastrarak sylyorum? Zihinleri dolatmda, evleri gezdiimde, her ne kadar tamam, ben Ay dinledim anladm, onu artk tanyorum, ben o deilim deniyorsa da, gryorum ki kiiler A gibi yayor, hala Ay yayorlar! Bu durumda olan, Adan kurtulmad iin yorumlarn A Takdim Formuyla yapar, nefs-i mutmainnedeki ikilii okuyunca da yanlr. Nefs-i mutmainne iin bahsedilen ikilik, A Takdim Formundaki birimsellik ieren BEN gibi deildir. Nefs-i mutmainnedeki BEN, B Takdim Formu BENdir, yasal yanl olan BENdir, hatta o BEN Nefs-i Radiyede de vardr,

352

Ylmaz DNDAR

Nefs-i Mardiyede ve sonrasnda olmaz, oras ArifiBillhtr. ArifiBillh yaants B hayatnn farkl bir boyutudur... Biz kurtulmamz gereken hali nceliimiz yapp, onunla megul olalm: A Takdiminde nemli iki tip insan vardr, daha dorusu iki tip u karakter, iki tanr karakteri vardr. nsan yerine tanr diyelim ki anlalsn! nk A takdimindeki insanlar rablklarn ilan etmi tanrlardr. ki u tanrdan birisi narsist tanr, birisi de hmanist tanrdr. Narsist tanry anlatacak olsam tamam, zaten o cehennemin adam, ta kendisi dersiniz. Hatta Allah muhafaza etsin, yle biriyle yayor, alyor olsanz, onu grdnz zaman cehennemin dibine dersiniz! Sizi bezdirmitir, hayattan bezdirmitir, hali bezdirmitir, ona zaten cehennemi okursunuz. Ama hmanist tanr sizi yanltr: Hmanist tanr ok iyi bir insandr; uyumludur, drsttr, iyilikseverdir, hayrseverdir, Afrikada drt dner alara yardm iin dolar. ok dikkat edin, onu grdnz zaman, eer ona cennetlik derseniz yanlrsnz. Narsiste cehennemlik derseniz yanlma ihtimaliniz az. nk son nefesini bilmeyiz! Ama hmanist sizi yanltr, grdnz zaman ona cennetlik adam, cennetlik insan derseniz yanlrsnz. Neden? nk tanr! nk rabln ilan etmi! ok iyi bir insan olmas onun cennetlik olduunu gstermiyor. ok drst, ok ahlakl, insanlar ok dnen, hayr peinde koan, bunun iin ok terleyen, uyumayan bu kii eer rabln/tanrln ilan etmise, onun o vasflar ancak bu dnyada ona aferin getirir. Aferin derler, bir de ilt verirler eline, o kadar! Cennete gidemez, neden? Cennete tanrlar giremez, tanrlara cennet kapaldr, hmanist olsa bile kapaldr! O yzden, sizi hmanist yapmaya alan yntemlere bakp slamdan perdelenmeyin! Efendimizi okumay brakp, Efendimizi brakp bunlar da ok gzel eyler anlatyor, ne iyi insan oluyorlar deyip hmanist kitaplara, retilere sarlmayn! A Takdim Formu tanrlar dnyasdr ve tanrnn ad ne olursa olsun cennet ona kaplr! te bu tanrlarn bazlar: Narsist tanrlar: Bu dnyann en iyi yaayanlar narsist tanrlardr, sapm izgide cenneti narsistler yaar. Neyin cennetidir o? Deccalin cennetidir ve Deccalin cennetini Allah cehenneme evirmitir. Normal yaantnz ierisindeki Deccalin cennetlerinden daha sonra bahsedeceiz! Narsistin cenneti bu dnyadr, narsist olmas onun bu dnyay iyi yaamasn salar. nsanlar ona yaranabilmek iin, ona haber gtrebilmek iin rpnrlar! O birazck yle glmsese, bana glmsedi diye gnlerce sevinirler. Narsistlerin etrafnda bir de byle, st tanrdan merhamet bekleyen tanrlar vardr. Bylece; narsist tanr eer bir yneticiyse ok gl olur, eer bir kocaysa

Sen Tanr msn?

353

gldr, eer evli bir hanm narsistse hep kazanr, kimsenin gc yetmez ona, kimse onunla mcadele edemez... aresiz tanrlar: Bunlar da daha ok inananlarn/mslmanlarn iinden kar. Allah byk biz kz, biz ne yapabiliriz ki, bizim Ona gcmz yetmez, aslnda gcmz yetmiyor, gcmz yetmez, biz zavallyz idrakndaki tanrlar bunlardr. Dikkat edin camilerde bunu duyarsnz; insann bir gc yoktur, aresizdir diye anlatrlar, anlatlan aresiz tanrdr. Bir baka tr vardr, o da zavall tanrdr. Onlar grdnz zaman, bunlar ok iyi mslman sanarsnz, sanmayn! Niye? Adam tanrln ilan etmi! Tanr ama zavall; silahlarn brakm, kendini gsz/aresiz sanan tanr haline gelmi! Kime kar gsz? Allaha kar! Bunlar; kendi hrriyetini, kendi mstakilliini ilan etmi, ama o ilan ettii g Allaha yetmiyor, diye dnen, kendi gc kk Allahn gc byk sanan tanrlardr. Pollyanna tanrlar: Dnyada ok yaygndr! Her eye hogryle bakacaksn felsefesiyle yaamaya alrlar, bunu retirler: Her eye iyi gzle bak, pozitif enerji yklen. Orada negatif enerjiler var, benim pozitif enerjime zarar verir, unun enerjisi ok pozitif ona gideyim gibi cmlelerle, pozitif ve negatif enerjilerle urar dururlar. Bu dnyaya ve olaylara Pollyanna felsefesiyle bakmaya alrlar. Bu da rabdr, ama Pollyannaclk oynayan rabdr. Stressiz tanrlar: Bu tanr stresten kurtulmu!? eitli meditasyonlara gider, eitli terapiler alr, streslerini atarlar. Bunlar niye sylyorum? Onlar doru yol sanmayasnz diye! Bylelerini grnce bu da baarm, hi stresi yok! demeyesiniz diye! Tamam, stressiz! Ama tanr! Demek ki, cehenneme stressiz gidecek, byle yani! Sakn, ylelerini grp de bu ii baarm sanmayasnz! Onlarn yaynlar daha oktur hayatta, onlar grp de Efendimizden perdelenmeyin, onlar doru sanmayn. Onlarn kitaplarn raflarda grp, ayn eyleri anlatyor, nasl da bizim retimize benziyor deyip, alp gnlerce hayatnz boa geirmeyin! On tane kitap okudum diyor. Soruyoruz, ne okudun? Bunlar okuyor! Ya, sen bunlardan yz tane okusan ne olur ki! Seni cehennemden kurtarmaz! Olsa olsa seni bu dnyada zavall yapar. Karar ver, kararn doru ver! Eer sen ben bu dnyay sonuna kadar yaayacam diyorsan narsist ol, o zaman kazanrsn. Niye gidipte zavall oluyorsun! Hem tanrsn hem zavall! Eer B Takdim Formuna girmek gibi bir hedefin yoksa, bouna urap da hmanist olup ezilme, yazk olur! Ne diyorlar; yemeyenin maln yerler! Gerekten yerler, seni mahvederler! Ondan sonra da kp; drstsen kaybedersin, sakn iyilik yapma, ktlk

354

Ylmaz DNDAR

bulursun dersin. Niye? Tanrlarn ii ezmektir nk! Zavalllat iin dier tanrlar eziyor onu! Tanrlktan kurtulmad srece o zavall tanrdr. Tanrln, tanrlarn dnyasn iyi yaamak istiyorsan narsist olacaksn, kural bu, niye gidip de zavall oluyorsun! nk Deccalin cennetinde narsist olursan ileri gidersin. Sonu cehennemmi ayr mesele, ama dnya cennetinde ileri gidersin, hi deilse dnya cennetinde zavall kalmazsn! Heykel tanrlar: Bunlar meditasyonlarda retilir. Yogalarda, meditasyonlarda uzakdou felsefeleriyle retiyorlar. Reiki gibi bir sr uyduruk ey var, bu heykel tanrlardan retiyor. Allah yetmedii iin insanlar onlarla megul! Camide dakika duramayanlar onlarn karsnda saat duruyor, camiye be kuru veremeyenler onlara bilmem ne kadar para veriyor. Bakn ne kadar enteresan bir ey syleyeceim: Kii Allah diyeni grmeye dayanamyor, Allah diyeni seyretmeye dayanamyor, yani o tipi sevmiyor, ama cennete talibim diyor. Hem dier tipleri seviyor, hem de cenneti istiyor! Ama cennette o tipler yok! Nasl olacak o i? ok ironik deil mi? Ben cennette onlara katlanrm m diyorsun? Olmaz yle bir ey! Bu dnyada kimi seviyorsan sonra da onunla berabersin, kimi seviyorsan onunla berabersin! Bu dnyada cehennemlikleri sevip, ama cenneti istemek nasl mmkn olur! Sana derler; ama sen dnyada cennetlikleri sevmedin ki, ters i! Bu tanrlar da dier tanrlar da aslnda hep kendilerini kandrrlar. Evet, bu heykel tanrlar Uzakdou felsefeleri ve zellikle meditasyonla retirler. Bakn nasl? Onlara dnmemeyi retirler. Televizyonda onun bir stadn dinledim, anlatyor; balangta baaramazsnz, ama sonra, dnmemeye alacaksnz, alrsnz diyor. Yani balangta biz sizi oturturuz, salonlarmza, dnmemeyi retiriz, ama siz yapamaz dnrsnz, sonra biz sizi altrrz, bakarsnz ki; hibir ey dnmyorsunuz! Hibir ey dnmeyen nedir? Heykeldir! Hibir ey dnmemeyi renmek gibi bir aptallk olabilir mi! Hibir eyi dnmeyerek rahatlamak heykel olmaktr! Heykel hibir eyi dnmez! te heykel tanr dediimiz bunlardr: Bunlar da, dnmemeyi baarp rahatlayan, cennete yle gidileceini sanan tanrlar. Komando tanrlar: Komando tanr ne yapar? Mesela, gn balamal oru tutar ve baardm, gn dayandm der. Dayan, ne olur ki? yi komando olursun! Balamal orucu A tutuyorsa ne fark eder! yi hallettim, gn tamam, drt gne kmalym gibi dnerek kendi rekorunu egale etmeye alr. Bunlar SAS komandolarna retiyorlar. A Takdim Formundaysan, a ve uykusuz kalmakla ancak bir komando olur, baka bir ey olmaz.

Sen Tanr msn?

355

Tefekkr emas 11

356

Ylmaz DNDAR

Bu sraladm tanr tipleri hep benim gzlemlerim, grdm, tek tek bildiim tanrlar. Tanr tiplerine rastladka bunlar oaltyorum, yeni bir tanr yakaladm deyip gereini yapyorum, sizinle de paylayorum. Neden hep tanrlar konuuyoruz? Tanyalm diye, Ay tanyalm diye! nk tanrlarn dnyasndan ancak tanrsak kurtuluruz! Ancak! Aksi halde bunlardan birini yaayp, hem de kendimizi kurtulmu sanabiliriz! Adan kurtulabilmek iin Ay ok iyi tanmak gerekiyor. Tanynca yapacan nedir? Fiili Kelime-i Tevhid zikri! Tanry tanynca bunu yaparsn; o tanrya La ilahe dersin. Tanr yoksa llallahtr zaten! En nemli zikir budur! Mirac mjdesidir ki; bir kere yaparsan cennete gidersin, bir kere sylersen cennete gidersin. Yani bir kere ahit olursan, bir kere fark edersen, bir kere bu Aya La ilahe dersen B Formuna girersin: llallah; lla Allah! B Formuna girmek hlas Hayat Dngsne girmektir, hlasl olmaktr. A Takdim Formunda olan hibir zaman ihlsl olamaz! Dikkat edin, hep derler; u ii ihlsl yap, u namaz ihlsl kl, ama o i ihlasl nasl yaplr bir de onu aklamak lazm, deil mi? Gzel abdest aln! Tamam, ama gzel abdest nasl alnr? Tanmlamak ok nemlidir, tanmlanmam bir eyi kii nasl yapsn? Bu yzden bunlar hep tarif edeceiz. Mesela, ihlsl nasl olunur? hlsl olmay byle tarif etmezler, byle tanm yoktur, gremezsiniz! Baz yerlerde onu samimi olmak diye tarif ederler. Peki, yle midir? Hayr, yle deil! Samimi olursa, o da samimi tanr olur, samimi olmakla tanrlktan kurtulamaz ki! hlsl hal; hls Hayat Dngsne girenin halidir, oraya girince hlasl olunur. Bu dngye girmezse kii, sfat ne olursa olsun ihlsl olamaz, mmkn deil! Bir ii ihlsl yapmak, o ii hls Hayat Dngsnde yapmak demektir. Kii hls Hayat Dngsnde deilse ihlsl olamaz. Samimi olabilir, ama ihlsl olamaz! Mesela, ancak B Takdim Formunda olan ihlsl salt ikame edebilir, ihlsl bir hayr B Takdim Formunda olan yapabilir. A Takdim Formunda olan ihlsl hayr yapamaz. ok samimi yapabilir, ben bu hayr ok samimi yapyorum diyebilir, ama A terleyerek sevap kazanamaz! Tanr gibi yaamayan tanrlar: Bu farkl bir tanr tipidir. Tanr gibi yaamayan tanr ok enteresandr. Benim ok sevdiim, ok yakn bir arkadam byleydi. Size tanr gibi yaamayan tanrnn zelliklerinden bahsedeyim. Biliyorsunuz, A Takdim Formunun platformu cinselliktir, nefse zulm platformu cinsellik platformudur! Cinsellik bu platformda ok hkimdir! Bu yzden, A Takdim Formundaki hayat, oradaki tanrlarn fiillerini incelediinizde altnda hep cinsellik bulursunuz, mutlaka! Freudun kitaplarnda grrsnz, Freud bunu gayet ak net tespit etmitir, hatta bunu teori ha-

Sen Tanr msn?

357

line getirmitir. Seks deil! Dikkat edin, bu platform cinsellik platformudur! Cinsellik platformu bir kiide nasl alr, onu nasl anlarz, bir basit rnekle aklayalm. Mesela, kendisini A olarak takdim etmi bir bayan dnelim. Dnyaya ben hrm demi bu kiiye cinsellik platformu yle kuvvetli gelir ki! O hrriyetle bu platformun gereini yaamaya balar: Bu gs benim, gsteririm. Benim! Benim gsm, benim bacam..! ok dikkat edin, ok tehlikelidir! Benim diyor ya, benim demek hr irademle demektir! Byle demekle hemen Aya der, ok tehlikelidir! Ama B hali nasl yaanr bilmiyoruz. Onu bize Sahibi sylyor, Ada nasl yaanacan hr iradesini ilan eden tarif ediyor; benim diyor. Bunu bir anta paraya benzetmitik, basite. Nefs, Rububiyet Gc, birisine bir anta para vermeye benzer. Bir elemana antay verdim ve dedim ki; nereye diyorsam, antadaki paray oraya harcayacaksn. Bu kii kurye, paray tamakla ve emre gre datmakla grevli kurye! Ama paray alp kapdan ktktan sonra benim dedi ve kendi bildii gibi harcamaya balad. te bu suiistimaldir, bu Vehmin Zulmetidir. nk emanete sahip kt, paraya benim dedi. imdi bunu al, kendinle kyasla! Parann, maln, mlkn, bedenin Sahibi nasl harcayacan sana sylyor, yle harcayacaksn diyor. Neyi nasl kullanacan Sahibi sylyor, ok dikkat etmek lazm! Eer sen, kendi oluturduun ekilde karar verip kullanyorsan o hr iradedir! Ben, hr bir akl, hr bir irade iddiasnda deilim diyorsun. Tamam, gzel. Ama hr karar veriyorsun! Benim deyip hr yapyorsun! Ne fark etti? Ann amelidir o! Ve platform olan cinsellik bu ekildeki hayata ok kuvvetli bir ekilde hkim olur! Btn bu aklamalar biraz da, tanr gibi yaamayan tanry daha iyi anlatabilmek iin yaptk. Ona devam edelim: Tanr gibi yaamayan bu arkada cinsellik platformundan hi etkilenmez. Cinsellii yanl kullanmak tanrnn zelliidir, ama o yle kullanmaz! fke tanrya ait bir vasftr; ama onun fkesi yoktur! Tanr hep insanlar merak eder, ama o insanlar deil Allah merak eder; 24 saat! A blcdr, o kii hi blc deildir! A ikyetidir, bu kiide hi ikyet yok! A takdir bekler, bunun takdirden, takdir beklemekten d kopar, beklemez! A kandrr, o kandrmaz, birisini kandracam diye d kopar! A ister ve alr, o hi istemez ve almaz, hep vermeye alr, ne verebilirim? diye rpnr! ok yakndan, yirmi yldr tandm birisi. A haramlara meyillidir, bu arkadan haramn Hsinden d kopar! Bakn, tanrnn veri tabanna ait zelliklerin hi birisini yaamyor, yani tanr

358

Ylmaz DNDAR

iin saydmz bu ileri hi yapmyor, tanr gibi yaamyor! Ama cennet yok! Niye? nk ben hrm, hr iradem var diyor. Srf bu nedenle, tanr gibi yaamayan tanrdr o! Tanr gibi yaamyor, ama tanr! Niye? nk benim mstakil aklm var, benim mstakil iradem var, kendime ait bir gcm var. yiyi ve kty ben ayrt ediyorum. Allah iyiyi ve kty ilan etmi, Rasulyle de onun nasl yaplacan gstermi, ben oradan seiyor ve yapyorum diyor. Ne oldu; bu vasf, bu takdim onu nereye getirdi? Tanr vasflar gstermeyen bir hayat olmasna ramen, tanr gibi yaamamasna ramen bu takdim onu tanr yapt! nk rabln ilan ettii bir takdim iinde yayor. - Ama onun Bye gemesi an meselesi deil mi? Rabbim dilerse, dilerse kolay olur! Onun bu tanr gibi yaamama halini, valize eya koyma iine benzetelim. Bu arkada valizi iyi doldurmu ve valizdeki her ey gmrkten geebilir. Cennet kapsndan kolayca geebilecek, vize alacak eyalarla dolu bir valiz yapm, hepsi tamam. Her gn tka basa da dolduruyor; hevesle, karncann telala yuvasna bir ey gtr gibi bir gayretle valizlerini dolduruyor. Gzel, ama yanl otobse yklyor, yanl otobsn bagajna yklyor! ok dikkat edin, bu durumda valizin ii nemli midir? Valizi ok iyi dolduruyorsunuz ama yanl otobse, A otobsne veriyorsunuz! O otobsn gzergh, varaca hedefi baka, ama kii valizin iindekilerle megul! Onlarla perdelendii iin firmaya hi bakmyor, hangi firma ve hangi yne giden otobs olduunu hi nemsemiyor, farknda deil! i gc valiz doldurmak! Tanr gibi yaamayan tanry biraz anlatabildim mi? Allahn izniyle, ona otobsnn farkl olduunu Rabbim fark ettirdi, bir anda telefon etti firmaya benim valizleri u otobse ykleyin dedi ve... Sizin biraz nce dediiniz gibi o gzelim valizleri doru otobse yklediler bir anda. Valizler gzel, otobs doru, Allah yolunu ak etsin... yle kiiler vardr ki, ona Ann zelliklerini syleriz, Ay fark eder, ama hayat onlardan kurtulmakla, o mcadeleyle geer. Oysa, bu kii ok farkl, bunun hi yle bir derdi yok. Bunda Aya ait hi bir zellik yok! Ama ne var? A Takdimi! A Takdim zellii var! Bu, o kadar nemli bir ey ki, bu varsa o valizlerin hi nemi kalmyor. Valizlere ve valizlerin iine bakp bu cennetliktir derseniz yanlrsnz, nk o otobs firmas cennete gitmiyor; La ilahe! O firmann yolcularna; tanrlar cennete giremez, tanrlara cennet kapal, tanrlar geemez deniyor. - Nasl oldu, bu durumdaki kii nasl fark edebilirdi? Oradaki fark etme hemen yle bir soruya dayal olmad, epey bir zamana yayld aslnda. Ama esas kaderle ilgili konu kavrand zaman fark edilmi

Sen Tanr msn?

359

oluyor, Biiznillah! Esas mesele bu, nsan Sresi 29 ve 30. ayetleri doru anlamak ve yaamak gerekiyor. Tanrlar olduka detayl konutuk, isterseniz biraz da B halinden, B Takdiminden bahsedelim. Hep A takdimi BENi konutuk. Peki, Bdeki BEN, yasal yanl olan BEN kendisini hayata nasl takdim ediyor, biraz da ona bakalm.

Tefekkr emas 2den

emamzdaki B0 Noktas Haniflik Noktasdr. B Noktasnda olmak, ama kararl olmak hanif olmak demektir! Hanif hal, bize Rum Sresi 30. ayetin nerisidir: Dine Hanif olarak yakla. Allah indinde Din nedir? slam! O halde deniyor ki; slama Hanif olarak yaklan. slam denince anlayacamz ey nedir? Sistem! yleyse; sisteme Hanif olarak yaklan. Sistemi inceleyeceksen, sistemde bir ey yapacaksan, yaklama art demek ki Hanif olmakm! Hanif olmak B Noktasnda srarl durmak demektir. Bu noktann zelliklerini syleyeceim. rnein, bu nokta iyyake nabudu ve iyyake nestayn noktasdr. Baka zellikleri de var, sras geldike syleyeceim ama imdi Hanifi tanyalm; Hanif ne demektir? Vechini hanf olarak o tek Dine dorult! Vechini; idrakn, bakn, yaklaman, yneliini, ynn, yzn, kendini... Bunlarn hepsini iine alacak ekilde, yzn Dine hanif olarak dorult: Kendini tanr ilan etmek-

360

Ylmaz DNDAR

sizin, rabln ilan etmeksizin ynel, yakla, bu bakta ol! Hanif olmak demek, rabln ilan etmemek demektir, Rabln ilan etmeksizin vechini o tek Dine dorultmak demektir. Byleysen B noktasndasn demektir. O zaman, kendini nasl takdim edersin? Yine BEN diyeceksin, kendini BEN diyerek takdim edeceksin. imdi syleyeceim takdim buras iindir, balang iin geerlidir, daha sonras iin geerli deil. nk daha sonra bu yolda ilerlerken, bu noktada sylediin BENin hata olduunu grrsn ve hayatn o hatay dzeltmekle geer. O takdim yasal bir hatadr, bu yol iinde yasal bir yanltr. Burada imdi BEN diyeceksin, kendini takdim edeceksin. Kendini takdim etmeden bu yola giremezsin. Girdikten sonra o takdimi dzeltirsin, onu dzeltmeyi renirsin. Peki, buradaki BEN nasl bir takdimdir? Bu BEN, ben lmullahta, Allahn dileinin suretiyim takdimidir. Aslnda bu bir durum tesbitidir, bir iddia deildir, var olan halin tarifidir, takdimden ziyade tariftir! Oysa A Takdim Formuyla sylenen BEN tamamen bir iddiadr. Rububiyete sahip kan, rabln ilan eden bir iddiadr: Varm ve muhtarm! Hacca, Umreye bu BENlerden kurtulmak iin gidilir. Hac ve umre, [zellikle Hac] bu i iin ok nemlidir! Niin? Umreye, Hacca gidecekler iin syleyelim, inaAllah. Kbenin enerjisinin yannda, tavaf sonrasnda iki rekt salt ikame edilir. Birinci rektnda Kfirun, ikinci rektnda hls okunur. Birok saltnzda da bunu yaparsnz: Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem sabah saltnn snnetinde Kfirun-hls okur, akam saltnn farznda Kafirun-hls okur! Hacet saltnda, istihare saltlarnzda Kafirun-hls okursunuz. Birinci rektta Kfirun okuyup Ay yok ediyorsunuz, ona Lekm diynkm ve liyediyn diyorsunuz, kendinizdeki rablk ilan eden o yapy yok ediyorsunuz. kinci rektta hls okuyup hlas Hayat Dngsne giriyorsunuz, o sizin hayatnz oluyor. Ve bu ii, buraya gre yz bin kat deerli olan Kbenin yannda, o enerjide yapyorsunuz. Beyninizin Kbenin yanndaki enerjiden kazand yetenekle bu ii orada yapyorsunuz. Hatta o enerjiden etkilenmi [onunla kirlenmi!] suyu da itiniz, o su da hcrelerinize girdi; zemzem diye! imdi, elde ettiiniz bu yetenei nasl ve nerede kullanacaksnz? Beyin bir yetenek kazand, bu yetenei nerede kullanacak? Beynin kazand bu yetenekle bir ey yapacak, ama ne yapacak? Eer bu yetenei A takdimiyle BEN diyen halden kurtulmak iin kullanmazsa ne yapar biliyor musunuz? Romantik duygularla sallanr, alar, barr, psikolojik rahatszlklar yaar. Bir yetenek kazandn, onu bir eye kullanacaksn! O yetenek Ay fark edip yok etmek ve hls Hayat Dngsne

Sen Tanr msn?

361

girmek iindir, onu orada kullanmalsn! Bu yzden tavaflardan sonra saltta Kafirun-hlas okursunuz. Neden? Kendinizdeki A yapy fonksiyonsuz klmak iin! zellikle kendinizin A yapsna Kfirun okumak ok nemlidir! Zaten Kfirun bir bakasna okunmaz! Kendinizdeki kfirlik varken bir bakasyla ne iiniz var! Kendinizde Allah rtene, Allaha e olana, ben de varm diyene Kfirun okunur. Kafirunla ondan kurtulunur, hls Suresiyle de hls Hayat Dngsne girilir. Bunun bir baka uygulan da Salt- Tesbihdir, tesbih namaz diyorsunuz ya, odur. Salt- tesbih o kadar nemli ki... Allah nasip ederse, bir sonraki yan yana gelmemizde inaAllah hayrlsyla onu yapmaya gayret ederiz. Tesbih salt bu iin saltdr. Tesbih saltnda ne yapyoruz: naAllah birlikte Sbhanallahi Velhamdlillahi ve la ilahe illallahu vallahuekber ve la havle ve la kuvvete illa Billahil aliyyil azim zikriyle ve her rektta da 25 hls okuyarak bir Salt- tesbih ikame ettik diyelim. hls okurken, bu konutuklarmz dnerek, zihnimizden Ay attk, yok ettik, zihnimizle kendimizi hls Hayat Dngsne soktuk. Nasl m olacak? Sbhanallahi velhamdlillahi ve la ilahe illallahu vallahuekber ve la havle ve la kuvvete illa Billahil aliyyil azim zikrine, manasna itiraz eden var m? Buradaki ve la havle ve la kuvvete illa Billha ve onun manasna itiraz eden var m? Hi itiraz eden yok! tiraz etmediiniz bu cmlenin manas nedir, ne demektir bu? Bir havl ve bir kuvvet yok! lla Allah! Oysa A Takdim Formundaki kii ne diyor? Bende kuvvet var. Benim de kendime gre, bir havl ve kuvvetim var diyor. nk A Takdimi bir kuvvet ilandr! Dolaysyla, o hi la havle ve la kuvvete lla Billah diyebilir mi? A Takdim Formunda olan bunu nasl syler? Kendisini A olarak takdim eden, yle yaayan nasl ve la havle ve la kuvvete lla Billah diyebilir? Diyemez, olmaz! Kendisi var! Kendisine ait bir kuvvet var, nasl la havle der! Onu ancak bu B noktasnda olan syler! Bu sfr noktasndaki takdim, ve la havle ve la kuvvete illa Billhdr. O yzden, bu kii bu zikirle Ay yok ediyor, Tekbir de zaten odur! Aslnda Tekbir alp Allahuekber dediiniz zaman onu sylemi oluyorsunuz! Tekbir; ben dnyaya ait eyleri geride braktm, bir ey dnmeyeceim, ii gc, senedi sepeti, harc borcu, dnmeyeceim. imdi yalnzca Allah dneceim, hepsini geriye attm demek deildir! Bu mana ok yanltr, bu ile, bu ilimle hi ilgisi olmayan bir Tekbir manasdr. Halnn stnde oyuncaklaryla oynayan ocuun haline benzeyen bir manadr. Kapdan annesi-babas geliyor, grnce oyuncaklarn frlatt onlara kouyor. Onun gibi, bu da dnyadaki oyuncaklarn brakp Allaha kouyor; ey Allahm, imdi oyuncaklar

362

Ylmaz DNDAR

braktm, sana kouyorum. Babasna yle bakmaz m? Bak oyuncaklarm braktm sana geliyorum, seni setim! Tekbir bu deildir, bu ona ok yanl bir anlam yklemedir! Senin o attm dediklerin kendi ilan ettiin rabbn oyuncaklar. Bir tanr ilan ettin ya, onun oyuncaklar onlar. Eer sen Tekbir alrken, Allahm ben dnyay, ona ait eyleri braktm dersen, sana yle derler: Ee, sen rabsn, Rab Tekbir alyor! Oyuncaklar braktn tamam da sen? Sen nesin? Rabl brakmadn ki! Esas brakman gerekeni at, ondan kurtul! Esas braklmas gereken Rablktr! Salt- tesbih bunu rendiin antrenmanlardan birisidir: Rabl braktm, rab deilim, rablk ilanm yok, rablk ilan etmiyorum; Allahuekber: Ben korkarm yle bir eyden! Byle bir halle Allahuekber diyorsun! Allahuekber hayetinin karsnda rablk ilan parampara olur diyorsun. u kar dalar ben yarattm gibi kendini yle zannederek bakan rab var ya, o Allahuekberle parampara oldu diyorsun! Allahuekber: te o rab parampara oldu; yle bir ey yok! Demek ki, rabbn oyuncaklarn terk etmek, salt iin yeterli bir i deildir. Rab bulunduu srece o ii o yapyor, salt A klyor demektir. Bnin saltnn ikame edilebilmesi iin B0 noktasnda hanif olmak gerekiyor! Yani kendini tanr ilan etmeden, rabln ilan etmeden ynelmen gerekiyor. nk: Bu tek Dine Hanif olarak ynel, tek Dine yle sarl, buraya byle yakla; kendi rabln ilan etmeden! te B0 Noktas sizi bu bilinte bir hayata balatr. Bylece, aslnda ne balar? Yasal olan vehim yaants balar. Dieri vehmin zulmetiydi, burada yasal vehim yaants balyor. imdi vehim yaants balyor, Bnin yaants balyor. Peki, o zaman Bdeki zellikler nelerdir? B Noktasyla birlikte kii, gerek Esmal Hsna hayatna geer, asl Esmal Hsna mertebesinin hayat balar. Alarn dnyas da Esmal Hsna hayatdr, ama [ok dikkat edin] burada Esmal Hsnalar Alar tarif eder, onlar Alarn tarif ettii Esmal Hsnalardr. Hatta Esmal Hsna listesi olarak grp okuduunuz tarifler, mana olarak da, byk ounlukla A dnyasnn tarifleridir. Birisi [tanrlndan kurtulmam birisi] Allaha ait zellikleri tarif ediyor! Gerek Esmal Hsna yaantsna girmeden bu nasl olur, mmkn deil! Oysa esas Esmal Hsna yaants B Noktasyla beraber balyor. Bu noktayla beraber, Ament Billahi ve Ament Bilkaderi artk dilde deil halde zikir olmaya balyor. Detaylarna sonra geliriz. B Noktasyla beraber, kii ekr, Hamd ve ehd esmas kapsamna girer, annda! ehid esmas kapsamna girmekle mahede balar, ahit olmak balar. slamiyetin Aya ait retilerden, felsefelerden, cennet yolu

Sen Tanr msn?

363

diye lanse edilen neler varsa hepsinden ok nemli bir fark vardr; ehadet mekanizmas! slamiyette ehadet/ahidlik vardr, dierlerinin hibirinde ahidlik yoktur. Hibir reti sizi ahidlie gtrmez, sizi ahid edecekleri bir ey yoktur! Hayal kurdururlar, yalnzca bu! Onlarn hibirinde bir ahidlik mekanizmas yoktur. Oysa slamiyet daha balarken byle balar! Birisi Mslman olmak istediinde hemen ne syler? Kelime-i ehadet! slamiyet daha balarken ahitlikle balyor, iin ilerisinde deil, daha balarken; ahit ol ki diyor! O da, tamam, ahidim ki diyor, hem de kesinlikle ahidim ki diyor. Henz idraknda olmasa da, henz neye ahid olduunu bilmese de dille ahidlik yapp bir ahidlikle balyor! Bunun esas ahidlie dnecei bir yolculuk balyor. Onun gerek ahitlie dnt yer B sfr noktasdr, gerek ahidlik sfr noktasnda ehid ismi kapsamna girmekle birlikte balar. Bylece siz gerek Kelime-i ahadeti burada getirirsiniz. Gerek Kelime-i ahadet, bir zaman sonra saltta Et-Tahiyyaty sizdeki Hakikat-i Muhammednin okumasn salar. nk ahid oldunuz, ahadet balad. Bunun A takdiminde olmas mmkn deildir! B0 Noktasyla beraber lmel Yakn balar, Fiillerin Tecellisi balar, kef kaps alr. B halinin bir baka zellii budur; kii, Bye girmekle lmel Yakn haline girmi olur. Bu fiillerin tecellisinin balamas demektir. Fiillerin tecellisinin balamasyla beraber kef kaps alr. Peki, burada kii neyi anlad, ne oldu da kap ald, neyi kefediyor? Kendi hr iradesinin olmadn fark ediyor! Bu fark editir ki, ona kef kapsn ayor. lk kef; kiinin mstakil olmadn fark etmesi, kendini HR ilan etmemesidir, ilk kefi onun odur. - lk kef kendinin hr olmadn fark etmektir, dedik. Bunu daha nce zaten srekli duyduysa ve ona da iman ettiyse, kef ne oluyor o zaman? Ne olunca ona kef denir? greceiz inaAllah. Zaten siz onu grdmz zaman kefettim diyeceksiniz. nce oraya bir gelseniz! O kefin aa kmas iin Bde kararl olmak lazm, B koltuunda kararl olmak art! Yani Aya gidip gelen bir yapda olmaktan kurtulmak gerekiyor. Dolaysyla A Takdim Formuna ait fonksiyonlar yok etmek lazm! Oraya bir gelebilsek greceiz! imdi bir tefekkr molas verip devam edelim inaAllah. - Hz. brahim Efendimizin atee atlmasn, orada olduumuzu dnsek: Atee gidiyorsunuz, elinizde de su var, imkn var. O an kiinin aklndan neler geebilir? Yanacam birazdan veya elimde su var, ben bu atete selamet bulabilirim gibi dnebilir mi? Geri kii yansa da, yanmasa kurtulsa da orada mutlaka bir ilim-irade-kudret ileyecek deil mi?

364

Ylmaz DNDAR

Evet. Benzerini Hz. Musa ve Hz. brahim Aleyhims Selam iin sylemitik, hatrlayacaksnz. brahim aleyhisselam yanmayacam demiyor, Rabbi dilediyse yanacak. Yanmayacam, hallederim demiyor. Derse zaten o A olur, o A takdimidir; khindir; feth-i zulmani sahibidir! Beni atee atyorlar, atsnlar, ben hallederim diyen A takdimidir. Veya Musa aleyhisselamn asasn rnek vermitik. Firavun yartryor. Sihirbazlar kk ylanlar oluturdular, Hazreti Musa ne yapacan ard! Yani ne olacak bilmiyor ki, yle bir plan program yok! Hazreti Musaya vahiy geliyor; ya Musa asan at, asasn atyor, o daha byk bir ylan olarak dierlerini yutuyor. Yoksa Hazreti Musa ylanlar grnce yapsnlar, imdi asay atarm, onlar hallederim demiyor. Ne olacan bilmiyor ki, yle bir plan yok! Rabbi ne emir vermi onu da bilmiyor, belki de ylanlar Hz. Musay yiyecek, Rabbi yle dilemise yle, bir hikmeti vardr! Bilemez; O teslim olmu! Hazreti brahime Hasbiyallahu de! deniyor. Denileni yapyor! Atarlarsa atsnlar, atei hallederim gibi bir dnce yok! Atld, Rabbi dilemise yanar, yanar! Ate Hz. brahimi yakacak m, yakmayacak m bilmiyor, yle bir karar da yok. O, hr iradesi olduunu sanann karardr, o zaman o feth-i zulmani olur, Feth-i Rahmani olmaz! Hazreti brahim; Eslemt li Rabbil alemiyn; lemlerin Rabbine teslim dedi, teslim oldu. Bu teslimlikteki hal nedir? Bu teslimiyet, Bnin kuvvetli yaanmasndan kaynaklanan Emin Haldir. Yani, ister ate, ister u, ister bu, yle bir kayg kalmyor burada! Bu ok farkl bir hayattr... - Mesela bir i yapyoruz. Bir ksmn yapmz, kalann bakas tamamlayacak; Ali o ii halleder diyoruz. Aslnda Alinin bir gc varm gibi! Bir de ben zerime deni yaptm, gerisine Allah Kerim. Ben salam kaza baladm, gerisi Onun ii, Ona ait! ok ayp ediyormuuz gibi geliyor, deil mi? Haklsn, Ann ve Bnin cmleleri de farkldr. Bu yzden, Byi anlatrken diyeceiz ki; Bdeki cmleler, fikirler Elhamdlillah Platformuna oturur. O zaman elhamdlillah, sbhanallah, inaAllah kendiliinden senin bak an olur, bak an Elhamdlillah Platformunda olur. Yani hamd Allaha aittir; takdir, karar Allaha aittir; kader Allaha aittir manas kokan cmleler kurulur o zaman. O ksma geleceiz, ancak A nasl konuur? bilmek gerekir. Daldan dala gibi oluyor ama birka cmle paylaalm. Ann en nemli zellii; dnrken Allah Yokmu Gibi dnr, konuurken Allah Yokmu Gibi konuur. Ay tanmak iin ok nemli bir ipucudur bu! Peki, B nasl konuur? Bde konuan B mi ki? O zaten ok farkl bir eydir! Ama Ann konumas Allah Yokmu Gibidir! Bu yzden

Sen Tanr msn?

365

gnlk yaant ierisinde onlar tek tek bulup Ay fonksiyonsuz klmak gerekiyor, esas meselemiz bu: Yaantmzn ierisinde ok detayl bir ekilde A Takdim Formunu arayp, bulup, onunla yle mcadele etmemiz lazm!

Tefekkr emas 5

Tefekkr emamzda Nur Yiyici ifadesi var, onu greceksiniz, Ann kurduu cmleler nur yiyicidir. Siz B kapsamnda bir ey syleyip, bir i yaptnzda hemen nur yiyici devreye girer. Eer fark etmezseniz rettiiniz nuru yer bitirir. A Takdim Formunda sistem Byi yok etmeye ynelik alr. B mevhumunu rtmeye ynelik bir sistem var ve alyor. Bu sistem sende de var! te o sistemi fark edip, altrmaman gerekiyor. O sistemi sen kendi doal halin sanar, kendi haline brakrsan sende A doal yaar. Ben byleyim, buyum dersen, onu fark etmemi olursun. Onu fark etmelisin ki fonksiyonsuz klasn! Bunlardan birisi onun dilidir, evde, i hayatnda, her yerde! Zaten hep ne diyoruz; anlattmz konu sadece seccadeye gittiiniz zaman yapacanz bir ey deil, hayata hkim klmanz gerekiyor! ok nemli bir ey syleyeyim: Salt mminin miracdr deil mi? Ama mirac sadece salt ikame ederken yaayacanz sanmayn! Miracn ounu normal hayatta yaarsnz! Salt mminin miracdr demek, yalnzca seccadede bir ey yaayacaksnz demek deildir! Kii bunu fark etmezse secca-

366

Ylmaz DNDAR

dede kendisini zorlar, ne yaayacaz acaba? diye bekler. Bunu yaayan ne yayor, ne yapyor, benim yaptmdan farkl ne yapyor? diye telala onu arar. Deil! Mirac saltta, seccadede rastlarsa, mirac seccadede yaarsn, ama mirac esas hayatta yaarsn! Yani istediin gibi yaa seccadeye gelince de mirac yaa deil! Normal hayatnda yaarsn mirac. O mirac yaadn anlarda da, neyi yaarsn? Kadr Halini! O anlarnda Kadr Suresini fark edersin, bin aydan hayrl anlar yaarsn. Ve normal hayattadr o! Onun iindir ki, normal hayatta zeceksin bu ii; normal hayatnda! nsanlar en fazla nerede tuzaa derler? Evde! Eler birbirleriyle kavga eder ya, annda bitirirler ii! Hele de bu ile megul olanlar, evlerinde birbirlerini umursamyor ve kavga ediyorlarsa, eytan oradan gider; bana gerek yok, bunlar ii hallediyorlar. Ben enerjimi, vaktimi bakalarna harcayaym der. Bu yzden Nur Yiyiciye ok dikkat etmemiz gerekiyor. O nur yiyici yle bir eydir ki; sen gzel bir cmle kurarsn, B haline ait gzel bir iten bahsedersin, B formuna ait gzel bir hareketten, bir davrantan, bir olaydan bahsedersin, ardndan senin A yapn hemen devrededir! A yap onu yok edecek nk! Grevi! nceki cmlenin bittii an, oraya noktal virgl koydurur; sonra yle bir cmle kurar ki, o cmle nce kurduun cmlenin nurunu yer bitirir. Mesela: ki arkadamz konuuyor olsun; bu gece o kadar gzel bir konu konutuk ki.... Bu cmle, gzel bir cmle, deil mi? Ama hemen ikinci cmle gelir; valla ben anladm, ama bakalarn bilmem! Dikkat ettiniz mi? Bitti, gitti! Bu cmle dierinin nurunu yedi bitirdi. lk cmlesinde ok gzel bir konuyu ele aldk dedi, hayrl bir ey syledi, hemen nur yiyici olarak A devreye girerek; insanlar anlad m bilmiyorum, ama ben anladm dedi. Fark ettiniz mi A yapy? O konuyu kimse anlamaz, bilmez, ben bilirim. Veya bir hayr ii, bir yardm anlatlyordur; uraya unu verdik, yle yaptk denir, o duramaz; ben hep o ilerleyim, ben nerede fakir grsem veririm, ben zaten yleyim. A yap! O, ya kendine, rablna ait bir zellik ortaya koyar veya kyas yapar! O kadar ok kyas yapar ki, cmlelerinizin peinde bunu grebilirsiniz. Hayatnza baktnzda o kadar fazla rastlayacaksnz ki buna! B anlayna uygun bir cmle kurduunuzda korkun, mutlaka biraz sonra onu yiyecek cmleyi kuracaksnz demektir! O cmleyi kurmayacaksnz ite! Kursan bile hemen La ilahe diyeceksin. Oras La deyip tanry sprme yeridir! La ilahe illallah diyerek, beyninizde Aya ait o cmlenin fonksiyonlarn yok etmi olacaksnz, A Takdim Formunu ilemez hale getireceksiniz. Ama bu nur yiyici mekanizmay fark etmez de onu normal hayat sanarsanz, yanarsnz! imdi bu anlattm gidip birisine anlatsanz, size ne der? Ne yapacaz, hi mi konumayacaz! Konuacaksn! Ama konua konua cehenneme gidersin! Sistemin umrunda olmaz! Kimin umurunda?

Sen Tanr msn?

367

Cehenneme gidilmesi evrenin hi umurunda deildir. in gerei nk! nsann kendisinde de o vardr, insann kendisinin de umurunda deildir o! Bir film izliyorsunuz, diyelim ki Rambonun filmi, barolde o var, filmde onu tutuyorsunuz. Elinde bir makineli var, geldi ki nn bir sr insan evirmi. tam o anda da bir kurun geldi, Rambonun kolunu syrd. Siz izliyorsunuz ya hii ettiniz. Ne oldu ki, kolunu syrd geti. Ama dayanamadnz, barolde ya o, ona dayanamadnz. Bunun zerine o silahn bir altrd, leblebi gibi patr patr patr insanlar dkyor. Hii, umurunuzda deil, hatta rahat ediyorsunuz Rambonun n ald! diyorsunuz. Yaa, onun kolu syrld h ettin, dierleri iin niin demiyorsun; bu adamn ei ocuu var, evi bark var, akam nereye gidecek? ld gitti! Hibirine acmyorsun bak! Niye? Baroldekinin n alyor! Haa, bu dnya hayat bittiinde de Blerin n alrken, Alar patr patr cehenneme derken kimsenin umurunda olmaz! Onun yle olacan sen kendinden anladn, sende de o duygu var nk. Rambo yrsn diye adamlar patr patr dklyor, rahatlyorsun; ayn ey! Ayn rahatlama evrende olur, evren rahatlar. B cennete gidiyor, Bnin n alyor! Dierleri patr patr cehenneme dklyor ama kimsenin umurunda deil! Bu yzden ok dikkatli, ii nemseyen, ona gre dnen, ona gre cmle kuran, her eyi o kritere gre belirleyen olmak gerekiyor. - Bazen, bir eyi dnrken doru olduunu sanyoruz, ama syleyince fark ediyoruz ki yanl. Sylemek, kontrol etmek gibi mi oluyor? Elbette, onlar hep antrenman ite. Bu mcadele neyi gsteriyor? Kendinizi test ettiinizi, incelediinizi gsteriyor; ne dndm, ne syledim? Bir mcadele bu! Bu mcadele eer A ve B muhasebesi olarak yaplyorsa, La ilahe illallah Kelime-i Tevhidinin fiil zikridir. Fiil olarak yaptnz ok nemli bir zikrullahtr o! -Veri tabanmzda Aya ait olan bu gibi hal ve zellikler temizlenmesi iin mi aa kyor? Fark edip, zerine gidip, temizlensin diye mi? Hadi, hi aa kmasa ne yaparz? Aa kyor ki temizlensin, gibi mi anlayalm? Elbette. Ve bunlar hepimizde daima olacaktr. Bunlarla mcadele ediyorsunuz ya, o mcadele size nurdur! O mcadeleyi yapmasan nur kazanmazsn ki. O mcadele size nur kazandryor. Ona biz fiili Kelime-i Tevhid zikrullah diyoruz, bu yolda ok nemli bir muhasebe ve mcadeledir o! Byle hallerle karlatnzda La ilahe illallah deyip Bye ynelmeniz nurunuzu katlayarak artran ve size Bde kararllk kazandran bir zikirdir.

368

Ylmaz DNDAR

Tefekkr emas 5den

Bizim iin nemli hedeflerden birisi Adan kurtulmak, Byi yerine oturtabilmek ve oraya sabitlenebilmekti. imdi Bye sabitlenebilmeye ynelik birka cmle syleyelim. B yaantsyla beraber, lmel Yakn hal balar demitik, bu cmleyi amamz, tarif etmemiz lazm ki, okuduumuz yerlerde, kavramlar yerlerine oturtabilelim. B yaantsyla beraber srasyla ilmel yakn, aynel yakn, hakkel yakn hal balar. lmel yakn hale fiillerin tecellisi de deriz. Eer siz Ay fonksiyonsuzlatrm ve Bde karar klm ve ona gre bir hayat dzenlemiseniz; ilmel yakn halle beraber fiillerin tecellisi hayat balar, aynel yakn halle beraber sizde isimlerin tecellisi grlr, Hakkel yaknin yaanmasyla da sfatlarn tecellisi grlr. Bu yaantlarn antrenmann yapabileceimiz yntemleri zaman zaman konuuyoruz. Hem Adan kurtulmak iin, hem de o yaantlar iin antrenman yapmak zere hayatta uygulayabileceiniz bir eyleri bir yntem gibi sylemeye alalm. nce bir idrak erevesi izelim:

Sen Tanr msn?

369

Tefekkr emas 10dan

Fiillerin tecellisi dediimiz yerde kii btn fiilleri, rastlad btn davranlar Rabbinden bilir! Kendisinde ve dnda rastlad btn davranlarda fiillerin tecellisi halini o zaman fark etmeye balar! nk zaten fiillerin tecellisiyle beraber, Rabbinden bilmeyle beraber Edeb yaants balar. Buradaki edeb, A Takdim Formunda tanrlarn birbirlerine sayg gstermek iin oluturduklar davran biiminin ad deildir. Burada bahsedilen Edeb ya HU denilen Edebtir; ne oluyorsa Rabbinden bilmektir! Sfr noktasnn balangc byledir, Rabbinden bilir, yola bu idrakle devam eder. Fiillerin Tecellisinin yaayaca idrak budur. Tabi, fiillerin tecellisinin ok eitli ksmlar var, on kadar farkl fiillerin tecellisi hali var ve onlarn kendine ait dnce girdaplar var, ileride inaAllah inceleriz. Ama Ay fark ettikten sonra onunla mcadeleyi srdrrken bir yandan da bu hali yaamak kolaylasn diye bu yolun antrenman yaplmaldr. Rabbinden bilecek, her eyi Rabbinden bilip bunu alkanlk haline getireceksin! lerlersen sonra farkl bir hal gelir ve idrak deiir. Rabbinden biliyordun ya, artk Rabbinden bilme biter, Rabbi bilme balar, artk Rabbi bilirsin. Bu farkl bir hal ve idraktr. - Balayan bu yeni aama mirac yaants mdr?

370

Ylmaz DNDAR

Mirac denilebilir, nk o hal aynel yakn halidir. Aynel yakin bir nevi salt halidir. Aynel yakin halle beraber Rabbi bilme balar. Rabbinden bilmenin yaand ilmel yakn hal Kelime-i ahadet olarak, Rabbi bilmenin yaan olan aynel yakn hal salt olarak tarif edilir. Rabbi bilme salt hali olarak tarif edildii iin sonucu da mirac gibi dnlebilir: Rabbi bilme salttr, salt ta miractr. drak daha ilerlerse hakkal yakin hal balar, orada bilen ve tespit eden olmaz. Daha nce birisi Rabbimden diyor, birisi Rabbim diyordu; bir tespit eden vard. Kendini B ile takdim eden, yasal yanl dediimiz bir takdim var! Sonra Hakkal Yakn pozisyonunda o yasal yanl kalkyor, tesbit ve takdim eden kalmyor. naAllah bunlar ileride detayl konuacaz. Yapacamz antrenman kolaylatrmak iin Rabbini bilme ile Rabbinden bilme idraklarnn farkna bakalm. Dedik ki, B Noktasnda karar kldktan sonra davranlarda, fiillerde Rabbinden bilme yaanr, buray geni konuacaz. Ama bundan nce de bir idrak var; Rabbini bilme. A Takdim Formuna ait olan ve hls Hayat Dngsne paralel giden bir yol vard, paralel cadde vard, bu paralel caddenin zellikle Bye daha yakn ksmlar nefs-i mlhime halleridir ve oras Rabbini bilme idraknn yeridir. Hani bilim yollu ya da tasavvuf yollu koku almak denir ya, ite yolun bu ksm kudretin, hakikatin kokusunu alr, bu yzden oraya nefs-i mlhime deriz. Bu paralel yol koku alr. Hatta onu yan yana birbirine paralel iki caddeye benzettik. Ana caddede Gl Bahesi var, kii de paralel caddede. Kendisi o bahede deil, fakat koklad zaman gl kokusu alyor, kokusunu alyor. Ald o kokuyla kendisini hayalen gl bahesinde sanmamaldr, sanarsa yanlr. Bahede deil, sadece kokusu alyor; ilham alyor yani. Onun o baheye, oradaki kudrete ait ald koku ilhamdr ve buradaki kiinin idrak Rabbini bilmedir, paralel caddedeki idrak budur ve bu idrak hlas Hayat Dngsnn dndadr, bu yzden yukarda onu zikretmedik. Niye Rabbini bilme diyoruz? nk o henz Rabbinin yeriyle megul; orada, burada, her yerde, iimde gibi tariflerle Rabbini aryor/biliyor, yeriyle megul henz, yerini bir trl belirleyemiyor. tede beride sanyordu, sonra bakt ki yle deilmi! Nerede olmal? imde! Veya her yerde! Byle tariflerle Rabbini bilmeye alyor. lerler de idrak deiirse Rabbinden bilmeye balar! drak daha deiirse Rabbi bilmeye balar, daha ilerlerse bilen olmaz. Srasyla idraklar; Rabbini bilme, Rabbinden bilme, Rabbi bilme ve Bilen olmaz... Bu idraklara bir rnek zerinden de bakalm: Deriz ki, Allah beni gryor, Allah beni iitiyor. Allah beni gryor, Allah beni iitiyor dediinizde

Sen Tanr msn?

371

kendiliinden zihniniz, beyniniz sizi dardan bir gren, bir iiten dnr, zihniniz sizin iin dardan sizi gren ve izleyen oluturur! Eer siz Semi [Allah iitir] ve Basir [Allah grr] manalarn, Allah beni grr nk Basirdir, Allah beni iitir nk Semidir diye anlarsanz, bu Aya ait bir tanm olur, A tanmlam olur onu! Allah beni gryor idrak A ya aittir! drak ilerlerse yeni bir idrak oluur, Allah bende gryor, Allah bende iitiyor demeye balarsn. kisi birbirinden farkldr. Allah beni gryor baka, Allah bende gryor bakadr. drak daha ileri giderse yine deir, bu kez de Allah gryor olur. Artk beni ve bende diyen yok! Bir yer vermiyorsun ona! BEN diyerek kendinde bir tecelli yeri, bir mekn oluturmuyorsun. Bende bir ey var, o benden gryor. Bir ben varm da, O da benden gryor idraklar dald, imdiki idrak bu: Allah gryor, Allah iitiyor... Dolaysyla bir ileri getiinizde de Sem ve Basrin gerek tarifiyle karlarsnz: Nedir o? Grme dediiniz, duyma deiniz eyin kendisinin Allaha ait olduu! Yapt ilerden, ibadetlerden mkfat kim bekler? A bekler! Bir ey yapar ve onun karln Allahtan bekler, inanyorsa! Oysa B diyor ki; Ben lmullahta Allahn dileinin suretiyim. Demek ki, ayrca bir yapan yok! badet ad altndaki o gzel davranlar dileyen, yapan Allah, yle deil mi? yleyse kii yapt o ilere bir mkfat bekler mi? Ama yapt iten mkfat isteyen biri var! Yaptn iten, ibadetten karlk bekliyorsun! O zaman kendini bir ey yapt kabul etmi olmuyor musun? te bu da gizli Adr, fark ettiniz mi gizli Ay? Hem diyor ki; benim oru tutan biri olmam dileyen O, yle diledii iin elhamdlillah oru tutan birisiyim, yle diledii iin salt ikame eden birisiyim. Sonra da; Allahm oru tuttum, bana mkfat ver, salt ikame ettim mkfatn ver! Hani sen yoktun? Bu yzden, insan bilmeden, sessizce Ay yaarsa kurtulamaz! Ann an da, gizlisini de fonksiyonsuz klabilmek ve Bde sabit olabilmek iin Kader konusunu iyi sindirmek, hayat tarz haline getirmek gerekiyor. nsan Sresi 30. ayet: Ve ma teaune illa en yeeAllahu. Bu ayet bizim iin hep ok nemli! Eer bu ayetin manas tanrca yazlm ise, tefsirlerine bakn, enteresan bir ekilde oray es geerler, ok detayl anlatmadklarn grrsnz. nsan Sresi 30. ayeti anlatrken suya sabuna dokunmadan anlatp getiklerini greceksiniz. Neden yle yaptklarn biraz sonra fark edeceiz. nsan Sresi 30. ayet ve meali: Ve ma teaune illa en yea Allahu; siz dileyemezsiniz Allah dilemedike. Meal byle, ama bu meal bu haliyle tam doru deildir! Fakat doru deil dediimiz bu haline bile insanlar

372

Ylmaz DNDAR

idrak olarak yabancdrlar, bu manaya bile uzak derler, yaklaamazlar. Biz robot muyuz, bizim hibir dahlimiz yok mu? Biz hibir ey yapmyor muyuz, bu nasl i! Demek ki bizim elimizde bir ey yok gibi tepkiler verirler, kabul edemezler, ayeti bu manasyla bile kabullenmekte zorlanrlar. Tabi, bu halini bile kabullenmekte zorlanana esas meali verebilmek ok mmkn olmaz! Hatta isimleri slami lim olarak bilinen baz kiiler bile bu kabulden uzak grnrler, buralar yazarken es gemeye, yazmamaya alrlar. nk onlar perdeleyen ayetler vardr, o ayetler daha ok holarna gider. Nedir onlar? rnein nsan Sresi 29. ayet: Bundan byle dileyen Rabbine ynelir. Dikkat ederseniz Dileyen diyor. Dileyen ne demektir? Bir kii var ve dilemekte serbest demektir, hr iradesi var ve dileyebilir demektir. Bu manada baka ayetler de var: Siz hi aklnz kullanmaz msnz, artk dnmeyecek misiniz, artk akl etmeyecek misiniz? mealinde ayetler var. Kii bu ayetlere bakp; demek, benim bir aklm var, kullanmam lazm, ayet byle diyor, yle inanyor. Biz tefekkr paylamlarmzda A Takdim Formu iin dedik ki; kendisinin hr iradesini ilan eden, hr akln ilan eden kii Adr. Bu cmlemizi dinleyen birisi buradan kt ve meal okurken de nsan Sresi 29a rast geldi, okudu. Ayette buyruluyor ki; dileyen Rabbine ynelir. Ne yapacak imdi, ne dnsn? Toplantda onu syleyen bir insan, ama bu okuduu ayet, bu okuduu da Rabbi! Diyor ki; dileyen! Dileyen kelimesinden sen serbestsin, artk ister Rabbini se, ister seme manasn karyor. Ama nsan Sresi 29 ve 30 alt alta! nsan Sresi 29 diyor ki dileyen Rabbine ynelir hemen sonra nsan Suresi 30 diyor ki Allah dilemedike dileyemezsiniz. Nasl olacak, eliki oldu? Peki, bunu okuyanlar, meallendirenler neden Kuranda eliki var demekten korkuyorlar? Onlar bu tablodan yle syrlyorlar, yani hanif olmad halde meal yazanlar yle bir yol izliyorlar: nce bir iddiada bulunuyor ve insan hrdr diyorlar. Bu ona ait bir iddiadr! Kendi bir iddiada bulunuyor: nsan hrdr, hr iradesiyle akln kullanarak iyiyi ve kty bilir, birisini seer, onu yapar, ona gre de cennete veya cehenneme gider diyor. Ben iddia ediyorum ki, bu tamamen cehennemlik bir inan biimidir! Ama bunu syleyen bir slami lim! Bunu byle iddia etti ya, altna bunu destekleyen ayetleri yazyor buraya ok dikkat ediniz. nsan Sresi 29u ve dierlerini yazyor. Ama, mesela Hadid-22, 23 orada hi gemiyor, yazamyor onu, bu iddiaya uymuyor ki! nsan Sresi 30u yazamyor. nk bunlar iddiasna uymuyor! O zaman bunu nasl izah etsin? Kitaplarda en sk rastlayacanz budur: nce bir fikir uyduruyor, peine o fikri destekleyen ayetleri yazyor. Hadis yazamyor! Ya da hadislerin

Sen Tanr msn?

373

yarsn yazyor, tamamn yazamyor, hadislerin ierisinden cmle kararak yazyor. Bu durumda siz, ayet ve hadisleri grnce, uydurulan fikri de, sanki ayet veya hadismi gibi kendiliinden kabul ediyorsunuz: Bu fikir, bu bak yanlgs belki binlerce yldr byle gelmitir! Okuyunca bakyorsunuz ki ayet ve hadis, kiiye ait iddiay da ayet ve hadis kapsamnda doru sanp hi eletirmeden, dnmeden kabul ediyorsunuz. Bir dieri: nceki bakn aksine bu da insan hr deildir, Allah ne dilerse ancak onu yapar diyor, bu iddiasn da nsan Sresi 30. ayete balyor. Kii bu sefer davranla ilgili bir fikir uyduruyor; yleyse, senin herhangi bir ey yapmana gerek yok. Allah dileseydi yapardn deyip bir hayat tarz uyduruyor! Diyor ki salt ikamesine gerek yok! Niye? Allah dilerse yaparsn. Yapmyorsan, demek ki dilememi, senlik bir ey yok, senin bir sorumluluun yok gibi dnerek bir davran biimi uyduruyor. Bunun yazdna baktnz, orada da ayet ve hadisler var, kabul ettiniz! ok dikkat edin ltfen: lk anlattm bakta olanlar NANI BM uydururken, bu baktakiler DAVRANI BM uyduruyorlar. Dardaki anlatmlarn yzde doksan dokuzu bunlardan birine uyuyordur, yle olduunu ve anlatann, yazann nemli isimler olduunu greceksiniz. Size bir nerim var: Diyorum ki; inan biimi de, davran biimi de ayet olmaldr! Var msnz? nan biimi de ayet, davran biimi de ayet olsun; bunu mu kabul edersiniz, yoksa u klar m: a) nan biimi uydurulmu, davran biimi ayet. b) nan biimi ayet, davran biimi uydurulmu. c) nan biimi ayet, davran biimi ayet. Hangisi? Kendiliinden ikisi de ayet olan seersiniz! yleyse, gelin biz hem birinci ksm [inan biimi], hem de ikinci ksm [davran biimi] ayet olacak bir bak oluturalm. nce, neye inanacamz [fikri] syleyelim. nan, fikir ne? Fikir, nsan-30dur: Ve ma teaune illa en yeeAllahu; siz dileyemezsiniz, Allah dilemedike. imdi de bu ayete gre nasl davranacamz, davran biimini koyalm. te o da nsan29dur: Dileyen Rabbini seer! Efendimizin aklad kader inannn temeli budur! Frkay- Naciyenin/Kurtulu Frkasnn ve Efendimizin Kader Anlay budur. Eer kii, davran uydurursa da iman uydurursa da bir sapkn frka doar. Ament Bil Kaderi konusunda gelien ak veya gizli ikilemlerin giderilmesi iin Talibe yardmc bir yol, bir mekanizma, 13. Tefekkr emamzda gsterilmektedir.

374

Ylmaz DNDAR

Tefekkr emas 13

Sen Tanr msn?

375

Kader bak alar nsan Sresi 30. ayete verilen meale gre gruba ayrlabilir: Bir: lk gruptakiler; benim hr iradem, hr aklm var. yiyi ve kty seerim, kendim karar verir, yaparm derler. Bu ayete byle meal verenler kendisini muhtar ilan etmitir, muhtariyetini ilan etmitir: Bunlar muhtar tanrdr! Bu bak as gayet iyi bir A bak asdr. ki: Bu grup; ben dilemiyorum. nce Allah diliyor sonra ben diliyorum. Siz dileyemezsiniz Allah dilemedike mealini bunlar byle anlyor: Ben duruyorum. Allah diliyor, sonra ben diliyorum. Doru gibi gzkrse de bu da tanr inancdr. Bu nasl tanrdr? Bu da mecbur tanrdr! Kendisini mecbur ilan etmi tanr! Dikkat ederseniz, ve ma teaune illa en yeeAllahu ayetine Kuran- Kerim meallerinde yazlm mealin genellikle bir tanr meali olduunu, tanrca yazlm olduunu grrsnz. Siz dileyemezsiniz, Allah dilemedike bile tanrca bir mealdir, B Meali deildir! B ile mana, B ile meal, B bak as udur: Dileyen yok, illa Allah. Ament Bilkaderi nanc budur! Dier iki meal Ament Bilkaderi anlayna uymaz, girmez! Cbir radyallahu anh yle dedi: Surkatubnu Mlik ibn Cum geldi ve yle sordu: Y Raslallah! Bize dinimizin asln beyan et! Bugnk amel neyin iindedir? Bunun bilgisine nisbetle, biz sanki imdi yaratlm gibiyiz. Bugnn ameli, kalemlerin yazp da kuruduu, takdirlerin cereyan ettii iler iinde midir, karlaacamz iler iinde midir? Raslullah (SAV): Hayr! Bugnk i, yeniden oluacak iler iinde deildir! Fakat kalemlerin yazp kuruduu takdirlerin cereyan etmi olduu iler iindedir buyurdu. Surka bu defa sordu; yle ise amel ne iin? Bunu niye soruyor Surka, niye bunu sorma ihtiyac duyuyor? yleyse niye amel ediyoruz? diye neden sordu? Bakn, Rasulullah bir aklama yapt ve kii o zaman biz niye alyoruz, niye gayret ediyoruz? diye tereddde dt, sordu: yleyse amel niye? - Dileyen yok, illa Allah ayetine mecbur tanr gibi baktan m? Evet, nk hzla bir idrak geliim srecindeler. Efendimiz bir aklama yapyor, o aklama onlar tereddde dryor, bu soruyu sorma ihtiyac duyuyorlar. Neden tereddde dyorlar? nsan Sresi 30a gre aklama yapld iin! Yoksa bu soruyu sormazlar! Diyorlar ki: Ya Rasulallah, senin bu aklaman bizim bu hayatmza uymad, bize farkl bir ey akladn, amelin niye olduunu bize ltfen anlat! Buna benzer bir sr soru var hadislerde! - Gnmzde de en ok sorulan bu! Demek ki, aynen devam ediyor. Aynen devam ediyor! Neden? Adan bir trl kurtulunamad iin!

376

Ylmaz DNDAR

Esas cimri kimdir? Esas cimri parasn deil, A yapsn veremeyendir. A yapy bir trl veremez insanlar; vermem o benim; benim aklm, irademi vermem der. Hadisi bitirelim: Surka bu defa sordu; yle ise amel ne iin? Amel ediniz, nk herkese kolaylatrlmtr! buyurdu. Bakn, Efendimiz ne yaplacan syledii zaman nsan Sresi 29a gre sylyor: Siz yapnz, herkese yapaca ey kolaylatrlmtr. Yarm yazanlar hadisi alrken stn yazmyor, amel ediniz nk herkese kolaylatrlmtr diyor, izah edemeyecei iin yarsn alyor. nk aklama A Bak Asna uymad! Kuran- Kerim ve hadislerde kader konusu hi tereddt olmayacak ekilde aktr, nettir: nsan Sresi 30 gibi inanmak, 29 gibi davranmak! Sahur saati yaklayor, bir dua yapp msaade isteyelim. Allhmme eslemt nefsiy ileyke ve veccehtu vechiy ileyke ve fevvedtu emriy ileyke ve elcet zahriy ileyke, rabeten ve rehbeten ileyke, la melcee ve la mencee minke illa ileyke, ament bi kitabikelleziy enzelte ve nebiyyikelleziy erselte Allhmme ente rabbiy, l ilhe ill ente halkteniy ve ene abdke ve ene al ahdike ve vadike mestetat, ez bike min erri m sanat, ebu leke bi nmetike aleyye ve ebu bizenbiy, fafirliy znb, feinnehu l yafiruz znbe ill ente, bi rahmetike y Erhamer rhmin. Rabbena zalemna enfsena ve in lem tafirlena ve terhamna, leneknenne minel hasiriyn. La ilahe illa ente Sbhneke, inniy knt minez zalimin. Rabbi inniy zalemt nefsiy zulmen kebiyran, ve la yafiruz znube illa ente, fafirliy mafiraten min ndike, verhamni, inneke entel afurur rahim ve tevvabur rahim. Allhmme inniy ez Birzake min sehatike ve Bimuafatike min ukubetike ve Birahmetike min gazabike ve euz Bike minke... L uhsy senen aleyke ente kem esneyte al nefsike. Sbhanallahi ve bihamdihi, Sbhanallahil aziym, estafirullah ve etb ileyh. Bismillahir Rahmnir Rahym Elhamdlillahi Rabbil alemiyn, Er Rahmanir Rahiym, Maliki yevmid diyn, yyake nabudu ve iyyake nestayn, hdinas sratal mstakim, Sratelleziyne enamte aleyhim, Gayril madubi aleyhim ve led daalliiyn. Amiiin. Hayrl geceler inaAllah, Allah raz olsun. El-FATHA

14 Ramazan 1429 / 13 Eyll 2008

Dnyann hi grmedii, hi olmam eyler ehadet mekanizmas DnyaNz Bak As Balang iin hicreti kabul eden bilin Esas hicreti kavrayabilmek ok nemli ve mutlaka yaplmas gereken Hicret olmadan cennet olmaz Gerek hicret, nereden nereyedir? Yeni bir kriter Yeniden ele almak iin bir frsat Neleri tamamz gerekli? Salt- Tesbihte OKUmamz geren Senden sana snrm teslimiyeti Tanrnn tanrlndan vazgetii hal Ay fonksiyonsuz klmak iin bir ipucu Hicretten nce nerede, kimi, nasl sevmiseniz Yetenekler nasl ihlsl olur? Hayat yeniden umursamak ve deerlendirmek Yaplmas gerekli ok nemli iki hicret Veccehtu vechiyeyi fiilen gerekletirmek Salta hicret etmek iin drak ykanmasn gerekletirmek Tanrlarn kokusunu almak ve tanmak Yaanacak ilk secde; yokluk secdesi Hamdn [Elhamdlillahn] ameli teslimiyettir

378

Ylmaz DNDAR

Farkl bir bak asyla yeni bir konuya ksack girelim, onu ileride belki detaylandrrz. Bu ksa aklamadan sonra konuyu salt- tesbihe balayp birlikte salt- tesbih ikame ederiz inaAllah. Allah, o zor gnde yedi zellikten/yedi gruptan bahsediyor, onlar mahzun olmasnlar, korkmasnlar diyor. O yedi grubu merak edip okuduumuzda zellikle bizim yamza gelmi olanlar biraz rkebiliyor. nk orada genler iin ok avantajl bir grup var, genliini A Takdim Formu gibi geirmemi olanlara mjde var. Ama bir grup da var ki, bize de o ferahlk veriyor: Allah rzas iin yan yana gelenler ve sonra yine Allahn rzasn umarak ayrlanlar, dalanlar. Tefekkr paylamlarmz bu tanma o kadar uyuyor ki! Elhamdlillah! A Takdim Formuna, yani dnyaya ait hibir beklenti olmakszn, yalnzca Allah daha iyi fark edebilmek ve Onun rzas umuduyla bir araya gelenler, dalrken de ayn amala yeryzne dalanlar, hadiste mjdelenen o nemli gruba ok uygun dyordur, inaAllah. Halife dneminde zaman ynnden zorluk ekiliyor ve bir takvim ihtiyac oluuyor. Bir takvim oluturulacak, ama nereyi balang alacaklar, bunu tartyorlar. ok gzel bir olay oluyor: Fikir ileri srenler var, bir ksm Efendimizin doumunu balang yapalm, bir ksm unu balang yapalm diyor, oturup tartyorlar. ok enteresan bir eyi balang yapyorlar: Hicreti! Tarttktan sonra Efendimizin doumunu deil de Hicreti balang yapyorlar. B kapsamnda hareket edince sonular da o dorultuda ilham yollu oluyor; yani heva ve heveslerinden olmuyor! Hicreti, Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin Hicretini takvim balangc yapyorlar. Hicretin balang olmas ok nemli! O bir mana nk! Dnyada hi olmam eyler var, dnyann hi grmedii eyler var! Bunlardan birisi ehadet Mekanizmasdr: Hibir inan, hibir felsefe, hibir anlatmda ahadet mekanizmas yoktur! Neye ahit edecekler ki? ahit edecekleri bir ey yok! Bo ile urayorlar, ahitlik yok! Ama bakn slamiyette daha iin banda Kelime-i ehadet var, ehadet var, ahitlik var. nand eye ahit olmasn istemekle, ahitlii art komakla, onu salamakla balyor; ahitlik mekanizmas var! Ve dnyada yle bir ey yok! DnyaNzdan Bak As, bu dnyada rastlamayacanz bir bak asdr! Hi bir dnce, inan ve felsefede byle bir ey yoktur! Bu bak as; derin ilim kapsayan, ilm hayat tarzlar ieren bir mana barndryor!

Sen Tanr msn?

379

ncs hicrettir. Bu dnyann bilmedii, tanmad bak alardr. Hicret de yle! Ve onlar bir ok farkl teklifi, neriyi tartp Efendimizin Hicretinde karar klyorlar, Hicreti balang gryorlar, takvimin balangc olarak Hicreti kabul ediyorlar! Bu yzden, bize kadar gelen, yakalamamz gereken nemli eylerden birisi Hicrettir. ok nemli bir eydir hicret etmek! Kii mutlaka hicret etmelidir! Hicret etmeden cennete girilmez, hicret etmeyen cennete giremez! Mutlaka hicret lazm! Cennetin en nemli artdr; hicret etmeden cennete girilemez. nk yapacanz hicretin karl cennete giritir, cennete hicrettir, bu yzden hicret etmek arttr. nk hicret bir balangtr. Ama esas hicret nedir, cennete girmeyi salayacak hicret nedir? Gerek hicret; A Takdim Formundan B Takdim Formuna hicrettir! Bu hicreti ok nemsemek ve mutlaka hicret etmek lazm, mutlaka! Mutlaka bunu yapmak lazm! Asl bu hicret yaplmadan cennet yoktur, bu olmadan kii cennete giremez. Peki, biz bu hicreti nasl yapacaz, ne yaparsak hicret etmi olacaz? Gerek hicret; A Takdim Formundaki hayat B Takdim Formuna tayarak yaplr! Bir blgeden bir baka blgeye tanr gibi, ger gibi, bildiimiz zahiri hicreti yapar gibi! Tanacanzda ne yapyorsunuz? Evden eve nakliye diyorlar, bir nakliyeci tutup eyalarnz [size yeni evinizde neler lazmsa] alyor, dier eve tayorsunuz. Ayn onun gibi A Takdim Formunda neleriniz varsa, onlardan B hayatnda ie yarayacak olanlar hls Hayat Dngsne tayacaksnz, tamak gerekiyor. Bu hicret ok nemlidir ve mutlaka yaplmaldr. - A Takdim Formunda nelerimiz var mesela? Neyimiz orada deil ki, her eyimiz orada! Biz burada bazlarn sylyoruz! Her eyimizi gtreceiz. - lla hepsini tamak lazm m? B iin ne lazmsa! Diyelim ki A Takdim Formunda kii alkolle megul, alkol tamaz. B hayatnda lazm olanlar, o gmrkten geecek eyleri tar. Bazlar gmrkten gemiyorsa olmaz, gmrkten geecek eyleri tamak gerekiyor. Peki, nasl tanr, tarken ne yapmamz gerekiyor? nemli bir ipucu vereyim, Ay fonksiyonsuz klmak iin ok nemli bir ipucu: hls Hayat Dngsne, hls Suresine, ihlsl hayata, ihsanl hayata; Bye hicrete karar verdiniz diyelim. Bu hicrete karar vermeden nce ne-

380

Ylmaz DNDAR

rede, kimi nasl sevmiseniz deitireceksiniz, deitirin! Mesela, kii eine desin ki; ben seni A Takdim Formundayken sevmitim, o sevgi benim A halimle ilgiliydi. Sende ona gre kriterler grp ona gre beenmitim, ona gre sevmitim! imdi ben seni hls Hayat Dngsne B Takdim Formuna gre yeniden seveceim. Bu size tuhaf geliyor deil mi? Byle hepsini deitireceksiniz! Neden? nk onlarn hepsi Ann sevgileri! A Takdim Formunun sevgisinden maraz doar ve o sevgi cehenneme yneliktir. ok nemli bir dier nokta: Hicrete karar vermeden nce nelerden korkuyorduysan, onlarn hepsini Bye tayacaksn. Onlar A Takdim Formunun korkularyd, imdi o korkular B Takdim Formuna tayacaksn. Eer Ada kalmas gerekiyorsa brakacak, Bde gerekenleri alacaksn. A Takdim Formunda ne tr yeteneklerin varsa, o yeteneklerini B Takdim Formuna tayacaksn. Tadn, ne olur? O zaman onlar ihlsl olur, o zaman o yetenekler ihlsl olur. Mesela bir doktor, A Takdim Formundaki tedavi yeteneklerini B Takdim Formuna tad zaman onun elinde tedavi eden o olmaz. Demek ki yeniden sevmek, yeniden korkmak, yeniden tanmlamak gerekiyor! Bir grubun arks var yeniden diye, Yeniden Ak myd o? Onun bir cmlesi manaldr aslnda; ak yeniden kendini yaratt kendinden diye! Yeniden! Yeniden ele almak, yeniden deerlendirmek, yeniden umursamak ve hayat yeniden deerlendirmek! Yeniden sevmek, yeniden dzenlemek, yeniden semek! Hepsini yeniden Ahbaplarnz, arkadalarnz A Takdim Formuyla semisinizdir, imdi yeni kriterinize gre yenileyeceksiniz, ben daha nce bu arkadalar hangi kriterlere gre setim ve sevdim? deyip yenileyeceksiniz. Hicret ediyorsanz bunlar deiecek! nk imdi kriterler B Takdim Formuna gre! B Takdim Formunun deerlendirmesi, B Takdim Formunun semesi var. Her eyi, zellikle sevmeyi ve korkuyu bu kriterlere gre belirlemek ok nemlidir! zellikle bu ikisi bu hicrette ok nemlidir! nk neticede sevdiklerinizle ve korktuklarnzla ba baa kalrsnz. Eer A Takdim Formunun kriterlerine gre seviyor ve o kriterlere gre korkuyorsanz, karnza kacak olan onlardr! - Kiileri semekten maksat, o kiileri brakp yeni kiiler semek mi, yoksa o kiilerdeki Byi grmeye almak m? kisi de! Yoksa sen yle bir kiiyi brakmaktan m korkuyorsun, onun hakikatinin B olduunu grsem yeter mi diyorsun?

Sen Tanr msn?

381

- Evet, ona taklyorum, nasl davranacam ben? Eer bir kii senin B yolunda ilerlemene engelse ve sen hala onunla megulsen zaten yanl bir ile megulsn! Yani B yolunda ilerlemene engel olan birisi var ve sen acaba onu braksam m, brakmasam m? diye dnyorsan yanltr. Normal hayata ait bir hicreti, bir tanmay dn. yle bir hicret yapacanda, tanacanda, arabann tekerine ta koyanlara, arabann tekerine ivi koyanlara msamaha gsterir misin, onlarn ivi koymasna msaade eder misin? O nakliyeyi yapabilmek iin her trl tedbiri alrsn! Ayn ey, yle deil mi? -Kaybetme korkusuyla ve cehennem korkusuyla m tanmak gerekiyor? Ad ne olursa olsun korkular sende hayeti oluturur, bylece veccehtu vechiye gerekleir. Hicrette bir eyi fiilen gerekletirmi olursun! Veccehtu vechiye yapm hayatn salta tam olursun, salta hicret etmi olursun. Yaplacak hicretin gusl abdesti gibi bir ykanmas vardr ki, o Salt- Tesbihtir! Bu yzden, hicreti nemseyen kii iin Tesbih Salt/Salt- Tesbih ok nemli hale gelir. drak hicrete uygun hale getirmek iin, hicreti kolaylatrmak iin o nemlidir, idrak ykanmas tesbih saltyla gerekleir. Hani gerekiyorsa kiiyle ilikimizi kesecek miyiz? diye sordunuz ya, Salt- Tesbih gerekirse o ilikiyi kesmeyi kolaylatracak bir yardmcdr, o ii kolaylatrmak iin gerekli olan ykanmadr. Bu yzden tesbih salt ok nemlidir. Tesbih saltn ok nemsemek ve tesbih saltyla her seferinde hicreti yenilemek gerekir, inaAllah! Salt- Tesbih hicret gibi yeni bir sayfa aan ve hicreti gzden geiren bir haldir; acaba neleri tayacaktm, daha neleri tamam lazm, nelerimde hala A kokusu var? diye bir telalantr. Dosyalarmzdaki bu A kokusu, o kadar nemlidir ki! Eer kii bu hicreti gerekletirirse Aya ait eylerin kokusunu duymaya balar, bakar ki onlar kokuyor! imdi hepimiz sarmsak yemi olsak, bize sarmsak kokusu gelir mi? Hepimiz sarmsaklyz. Ama sarmsak yemeyenlere kokar, deil mi? Sarmsak yemi olanlarn almad o kokuyu dierleri alr, burnunu falan tutarlar ne oluyor, bunlar niye burunlarn tutuyor? denir, o koku onlara gelmez! Bye tamamen hicret edenler de Alarn kokusunu aynen yle alrlar. Kokar o! Hadislerde de rastlarz ona. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem burnuma koku geliyor der ve o kokuyu tarif ettikten sonra ilerinden birisi; ya Raslallah, bende yle bir hal vard der, Efendimiz de Alarn dnyasna ait olan o eyay, o kokunun kay-

382

Ylmaz DNDAR

nan onlara tarif eder, syler. Bylece kii o kokunun kaynan fark eder, A Takdim Formuna ait tanr ilannn kokusunu fark eder! Hani, hani ok mbarek yerlere gidince bir koku alrsnz, ok mbarek kiilerden kokular alrsnz, o kokular nemsersiniz ve nihayet o kokular ta Rabbinize kadar ulatrrsnz! Tanr ilannn da kendine gre bir kokusu vardr. Kii tanrln ilan etmise onun kendine gre bir kokusu vardr! B Takdim Formunda sabitlenmi, Byi hayat tarz haline getirmi kii tanrlarn kokusunu alr, o kokuyu tanr, tanry kokusundan bilir! Tesbih Salt o kokulardan syrlmada, o kokulardan arnmada insann ruhu ve idrak iin gusl abdesti gibidir! zellikle ve la havle ve la kuvvete illa Billh nedir biliyor musunuz? Keseci! Kir karr! Ve la havle ve la kuvvete o kiri, o tanry sker atar, keseler. O tanr grnml kiri keseler ve tertemiz B Takdim Formu cildini karr, oraya peeling yapar; idrakinizi temizler! Ve la havle ve la kuvvete tesbihatn burada u kadar sylenecekmi diye deil de bu duyguyla sylerseniz idrakinizi temizlersiniz! Bizzat secdede ve la havle ve la kuvvete illa Billh diyerek orada o tanry sileceksin, ona kt bakacaksn, keseleyip atacaksn! Ve la havle ve la kuvvete illa billhil aliyyil azim Ve la havle ve la kuvvete demek; Allahm, ben kuvvet ilan etmiyorum, ben bendeki Rububiyete sahip kmyorum, ben bendeki Rabba sahip kmyorum, o Rabb suiistimal edip rablm ilan etmiyorum. Oralara bakp da bende de bir kuvvet var demiyorum. La havle ve la kuvvete illa billh; illa Billahn idrakndaym ya Rabbi demektir. te salt- tesbihte ve la havle ve la kuvveteyi bu duyguyla OKUmak lazm: Bir keseci gibi! Ve la havle ve la kuvvete diyerek, idrak Rabba sahip kma kirinden keseleyip temizlemek gerekiyor. Ondan nce ne diyorsunuz? Sbhanallahi velhamdlillahi ve la ilahe illallahu Vallahuekber. Bunun bir tefekkr olarak ksaca baz manalarn syleyelim. Bu manalar ok kitab de sylenebilir, ama tefekkr kolaylatrmak iin imdi byle ifade edelim. Sbhanallahi: Allahm nasl biliyorsam, nasl dnyorsam yle deilsin! Sandm gibi deilsin, ne sanyorsam yle deilsin, tm zanlarm yanl! Hepsinden berisin, hepsinden mnezzehsin. Velhamdlillahi: Sana, kaderine teslimim! Buradaki hamd kolay yaayabilmek iin boyun bkn, teslim olun! Hamd kader anlaynn teslimiyetidir! Hamdn ameli teslim olmaktr, hamdn gstereceiniz ameli teslimiyettir, onun sizde grlecek hali teslimiyettir. Neye? Kadere, kader anlayna teslimiyet! Kaderi ne kadar kavramsanz o kadar hamd edersi-

Sen Tanr msn?

383

niz, kaderi kavradnz derecede teslim olur, hamd edersiniz! Sbhanallahi deyip Onu tenzih ettiniz, Allahm mnezzehsin dediniz. imdi Velhamdlillahi; teslimim, kadere teslimim diyorsunuz, merhamet ya Rabbi diyorsunuz! Bu duay biraz geniletelim: Allahmme inni euz bi rzake min sehatike ve bi muafatike min ukubetike ve bi rahmetike min gazabike ve euz bike minke, la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike. Bu tamamen merhamet isteyen bir duadr; ya Rabbi merhamet! diyen bir yakartr. Kaderi yle fark etmi ki merhametten baka isteyecek bir ey olmadn anlam! Ya Mukallibel kulub; ey kalbler iki parmann arasnda olan diye seslendii kaderin sahibine, kaderin kendisine yakaryor, merhamet, merhamet diyor: Senden Sana snrm, merhamet! te elhamdlillah aslnda bu duadaki Senden Sana snrm teslimiyetidir. Ve Allahuekber: Allahuekber yle bir buldozerdir ki, da ma brakmaz, Allahuekber dozeri ilan ettiiniz tanry yerle bir eder. Siz Allahuekber dediinizde, sizdeki onu duyan tanr duramaz, onu duyan tanr tanrlndan vazgeer ve secdeye gider. Bu secdenin ad yokluk secdesidir. Tanrnn yokluunun yaand secde bu secdedir! Yaanacak ilk yokluk budur: Tanrnn, yani A Takdim Formunun yokluu yaanacak ilk yokluktur! Bu, ite onun yokluunun secdesidir! Bu secde A Takdim Formuna boyun edirmektir, kendini tanr ilan etmi olana boyun edirmektir. Bu yzden birinci secde, A Takdim Formunun yokluunun secdesidir, ona yokluk secdesi dememizin sebebi budur. Orada yaanacak baka yokluk manalar da vardr, ama yaanmas gereken ilk mana budur. Yokluk secdesinde ilk yaanacak mana, A Takdim Formunun olmadn idraktr, rablk/tanrlk ilannn olmadn fark etmektir! Bu yzden, La ilahe ile kastedilenleri yok eden secde budur, bu onlarn yokluunun secdesidir! Evet, imdi HCRET iin bir kese atalm naAllah...

384

Ylmaz DNDAR

22 Ramazan 1429 / 21 Eyll 2008

Dzeltmek istediiniz her konuda yntem ayn Allahla ilikimiz nedeniyle uykumuz kayor mu? Allahuekber fark hayatmzda grlebilir mi? Hayat yalnzca yneli ve infaktr Mttakinin arad ey nedir? Bir eyi tanmlamakla elde edilen ey Kii salttayken ayn zamanda nerededir? Hayat salt olann mirac nasldr? ddiann ve vehm anlayn yokluu Bu ilimde edeb farkldr Vehim ve vehmin zulmeti A Takdim Formu nasl douyor? Nefs mcadelesi iin bilmemiz gerekenler Vesvese nedir, onunla nasl mcadele edilir? Bnin kesretle ve Yaradanyla konumas Noktay anlarsak neleri kavramak kolaylar? Kul ve Rabbn kalkt nokta Snnet ehli olana ve olmayana bakmz Rabb gcne sahip kmaya yol aan program artlanmalardan kurtulmak tek bir eydir Muhtariyeti Tercih Gc A Takdim Formunun iki kuvvetli mknats Zikrullah, esma zikrullah ve B yaants ilikisi fkenin yeni ve ok farkl bir tarifi Bizi melek enerjisi mi, eytan enerjisi mi saryor? Allahla sohbet etmek ister misiniz? Nur yiyici cmleler ne zaman devreye girer? Hangi konuyu mutlaka halletmek lazm, mutlaka Hedef bu: Ve lem yekn leh kfven ehad kr hali nedir? Hicret olmadan neden cennet olmaz? Yaygn bir yanl: Duygular artlanma sanmak

386

Ylmaz DNDAR

Dzeltmek istediin bir konu varsa ne yapacaksn? Bir eyi, bir davran biimini dzeltmeyi planlyorsan yntemin ne olmal? Aslnda yntem hep ayndr: Dzeltmek istediin konuyla ilgili ok nemli bir mekanizma olan rahatszlk mekanizmasndan yararlanman lazm, yani yeterince rahatsz olmak gerekiyor. Yeterince rahatsz olmak! Yeterince rahatsz olduun zaman o konuyla ilgili nefs-i levvameye, o konunun nefs-i levvamesine gelirsin! Nefs konularn henz daha tek tek ele alma frsatmz olmad. Nefs mertebeleri kitaplarda nefs-i levvame, nefs-i mlhime ve devam olarak anlatlr. Ama aslnda nefs mcadelesi ierisinde her davran biiminin kendine ait bir nefs mertebesi vardr, o davran biiminin kendi sluu ierisinde ona ait nefs mertebeleri yaanr. Herhangi bir davrannz, fikrinizi, yorumunuzu bir mertebeye sratm olabilirsiniz, ama dierleri baka yerde olabilir. Bir fikir, yorum ve davrannz nefs-i mlhimeye, bazen sramalarla nefs-i mutmainneye, nefs-i raziyeye tayabilirsiniz. Ama dier fikir ve davranlarnz henz nefs-i levvameyle nefs-i mlhime arasnda gidip geliyordur. Bu yzden, kii hzla ileri gtrd o davrana bakarak btn dosyalarn, yani her eyini tam/tayor sanmamaldr. Bunun tamam olmas iin her bir davran tek tek tamak gerekiyor. Davranlarn her birinin tek tek nefs-i levvamesini hissetmek gerekiyor! O nasl olur? Kendinizi incelerken tesbit ettiiniz ve stne gitmeyi dndnz konunun rahatszln kuvvetle hissetmekle olur. Eer o rahatszl kuvvetle hissetmezseniz; neyse imdi byle oldu ama gibi dnp nemsemezseniz sistem almyor! ok kuvvetli bir rahatszlk duymak gerekiyor. Aslnda o rahatszln kuvvetli olmas ok nemli bir hediyedir! nk o rahatszlk levm etmek demektir ki, o sizi tvbeye gtrr. Eer tvbeye gtrmyorsa rahatszlk ok fazla bir mana ifade etmez. Bu prosedr ierisinde rahatsz olmak/levm etmek bir basamaktr. Ancak o rahatszln yaantnz etkilemesi gerekiyor! Nasl, sevdiiniz bir arkadanzn bir tavr sizi birka gn etkiliyor, davrannz etkiliyor, sizi grenler; ya ne oldu, bir hal var sizde diyor. te bir ey yok dedikten sonra, eer srar ederlerse diyorsunuz; ya yle bir ey oldu, hala etkisinden kurtulamadm. Sizi etkiliyor, baknz, itahnz, yerine gre normal i aknz etkiliyor. Hatta o kiiyle ilikinize gre, hayatla ilikinizi etkiliyor. Ama Allahla olan ilikiniz, hi bu kadar etkilenmiyor! Bu incelenmesi gereken nemli bir ey deil mi? Demek ki rahatsz olabiliyoruz, birok eyde rahatsz olabiliyoruz: Arabasnn bir yeri iziliyor, gn uyuyamyor, etkileniyor! Ama Allahla olan ilikisi bir gn uykusunu karmyor!? Bu yzden oraya verdiim bir isim var; Allahuekber fark. Hayatla ilgili olarak bunu nemsemeli ve ben hayatma Allahuekber

Sen Tanr msn?

387

fark katacam demeliyiz! Kim der bunu? Ancak Talib der! Talibin iidir bu, Talib der! Talib ben hayatma Allahuekber fark katacam der ve her bir davrann tek tek yakalar, sorar; ben bunun Allahuekber farkn oluturdum mu? Ve onun Allahuekber farkn hayatna kazandrr! Nasl olur o? Mesela yle: Herhangi bir kiiye bir ile ilgili teekkr ettiinizde, Allaha olan krnz o teekkrden bile geriyse olmaz! Allaha kredelim, zaten krediliyor, ama belli sayda kr de yapalm gibi dnyorsanz olmuyor. Sen arkadana, yzne bile bakmadan teekkr etsen, yani candan cierden teekkr etmesen nasl olur? Mesela, Aye diye bir arkadan olsa, eline de tesbihi alsan yz kere teekkr ederim... deyip, Aye, sana bugn bir tesbih teekkr ettim desen, bu Aye iin ne ifade eder? Hi bir ey! Bir insan iin bile hibir ey ifade etmeyen bir eyi sen ibadet diye Allaha sunarsan onun getirisi ok fazla olmaz! Niye? nk sende bir kapasite var ve sen o kapasiteyle insana veya baka bir eye daha fazla ynelebiliyorsun, daha iten teekkr edebiliyorsun, daha fazla zlebiliyorsun, daha fazla koturabiliyorsun, daha fazla uykusuz kalabiliyorsun, daha fazla yoruluyorsun! Ama Allahla ilgili bir ey olduu zaman en az, en azn yapyorsun! Biz bir defasnda arkadalar arasnda, namaz klan arkadalarla bir gn drst bir test yapmaya almtk, hayatta en uyduruk yaptn ey ne? diye sormutuk. Cevap namaz kyor, en uyduruk onu yaparm. Dierlerini daha titiz yaparm; yle bir cam silerim ki! Veya yle bir evrak dzenlerim ki! Veya u ii yle bir yaparm ki! Namaz en geride kalyor! Dolaysyla, hayata bir Allahuekber Fark kazandrmak, bu telata olmak lazm! te bu tela, insana o ie layk rahatszl getirir. O rahatszlktr ki tvbeyi getirir, tvbenin kapsn aar. Tvbe yeter mi? Yetmez! Tvbeden sonra da dua gerekir, yani bir hedef koyman gerekir, bir hedef belirlemen lazm! Bir arkadanz gn iinde Allah unutuyoruz demiti ya, eer Allah unuttuunuzu sandnz o anlar byle bir rahatszla evirebilirseniz, o rahatszlktan sonra tvbeyle Allaha ynelirseniz, sonra da bir hedef koyarsanz; Allaha dua eder, bir talepte bulunursanz, bu ok gzel alan bir mekanizma olur. Neden byle bir mekanizma? nk, sizin rahatsz olup da bir daha yapmayacam, Allah unutmayacam demenizle baaracanz bir yol deil bu, baaramazsnz, verdiiniz o kararla baaramazsnz. Ama kendinizdeki bu mekanizmay altrrsanz, kendinizi bu konuda fark etmediiniz bir baarya ulam bulursunuz. Biraz izah edebildim mi? -ok istemek gerekiyor demek ki, yle mi? Ancak! Ancak yle! Ancak! Ancak!

388

Ylmaz DNDAR

-Konsantrasyon yle mi salanyor, dua younlanca m gerekleiyor? Kesin, ancak! ok istediiniz zaman o sizin nceliiniz oluyor. nceliiniz haline geldii zaman, o size rahatszl getiriyor. Rahatszlk tvbeyi, tvbe duay... Bu ark bu mekanizma dndryor: Rahatszlk, tvbe, dua. Konservatuarlardaki keman eitimini incelediniz mi hi? Eitimlerinin, eitim srelerinin nemli bir ksm ne ile geiyor, biliyor musunuz? Kemann stne srdkleri yayn nasl tutulacayla ilgili geiyor. Bunu reniyorlar, bu yay nasl tutulur? Bunu ben o ii bilenlerden dinledikten sonra diyelim ki TVde bir konser var, bir sanatnn saz ekibi var, arkada be alt tane de kemanc var, hareketlerine dikkat ediyorum. Dikkat ediyorum, ayn mzii aldklar halde yay ayn anda getirip gtremiyorlar, kk de olsa farklar var. Ama byk orkestralar, bir klasik mzik orkestrasn izlediiniz zaman belki yirmi tane kemanc var, ama yay ayn anda gidip geliyor. nk o eitimi ok aldklar iin byle! Dierleri ok kendi kendilerine yetitikleri iin o birlii salayamyorlar. Oysa bunlar o yay tutabilmek iin eitimlerinin ok nemli bir ksmn srf yay tutmay renmeye harcyorlar. Hocalar geliyor, konular yay. Bir sene geiyor konular yay, bir sene daha geiyor konular gene yay! Yay hakkyla tutmadka bir ileri geemiyor. imdi bu bir keman eitimi, keman almak gibi bir ideali olan iin byle bir eitim gerekiyor! Bir de kemanla ilgili yle bir yan var; keman dinletisi! Yani kii bir keman konserine gideyim diyebilir. ster ki bir virtz gelsin, orada gzel bir konser dinlesin, oo, ne kadar gzel ald desin. Bir baka konsere gidince; bu da iyi ald, dieri yle almt desin, konserleri kyaslasn, eletirsin. Bu iki aktivite de kemanla ilgili, ama birbirinden ok farkl, deil mi? Biz drt yl boyunca hep belli bir mfredat izlemeye altk, stratejik gtrdk, bir eyi bina etmeye altk, bir virtz konseri vermeye almadk, idrakmz birlikte bir yere tayabilmeye gayret ettik. Bunu yaparken mecburen, belki hala yapmamz gereken bir ey ki; ayn eyleri, farkl cmlelerle sylemeye, vurgulamaya, tekrar tekrar rneklendirmeye gayret ediyoruz! Bu bir yntemdir. Bu yntem bu tr paylamn bir yandr, bir sohbet tarzdr! Sohbetlerde olabilecek bir baka tarz da u olabilir: Kii yeni baz bilimsel bulgular, mekanizmalar bir eyleri fark etmitir, duymutur, renmitir sohbette onu paylar, o farkl bir toplantdr. Biz sizlerle yan yana geliimizi bir hedefimiz olsun, idrakmz birlikte bir yere tayalm diye kullandk ve bu yntemi uyguladk. Onun iin, size ben ne biliyorumu anlatmaya, onun snrlarn ortaya koymaya hi gayret etmedim. Bu, zaman zaman baz sorularn olumasna yol at! Uyguladmz yntem baz tekrarlar getirdii iin! Ki

Sen Tanr msn?

389

bunlar ierisinde de en fazla A Takdim Formunu ele alp tekrar tekrar konutuk. Son iki yldr kesintisiz hep A Takdim Formu dedik, onu inceledik. Az nce, demek ki bu ii ok istemek lazm! dediniz ya, bakn onu bir benzetmeyle dorulayalm. Bu anlatlanlar bir havuz gibi dnelim, bu havuza yaklaan birisini dnnz ki, dili susuzluktan yapm, dudaklar atlayacak derecede kurumu, susam. Susuzluktan konuamyor, dilim damama yapt denilen hakikati yayor, gerekten yapm. Bu kii suya yaklar yaklamaz ilk yapaca ey kanasya suyu imektir, suyun temizliini bile ok incelemeden suyu imektir. ecektir ve itii su onun tm hcrelerine yaylp gidecektir. Ama yeterince susamam birisi buray grd zaman gitsem de kanasya bir su isem demez, gitsem de bir ayaklarm soksam, yle cb cb yapsam diye dnr. imdi bu iki aktivite birbirinden farkldr! Yani, bu tr toplantlara, bu bilgileri anlatan kiilere, kitaplara nasl yaklatmza dikkat etmek gerekiyor, byle ok susamasna yaklamak gerekiyor. Bu ok nemli bir n arttr; ok istiyor olmak n arttr! ok arzulu, ok istekli olmak o kiide rahatszl hayat tarz haline getirir. Baka hi bir ey dnemeyen hale gelmi olmak gerekiyor, bu ok nemli! Bu yzden, buralarda anlatlanlara Bilgi Yarmas Jrisi gibi yaklamamak lazm! Yararlanabilmek isteniyorsa buna dikkat etmeliyiz! Yani bu ne biliyor, dieri ne kadar biliyor? iin deil de, buradan rahatszlm tatmin edecek ne alabilirim? iin okumak, dinlemek gerekiyor. Okuyup, dinleyip, size ne lazmsa onu alp amel haline getirmek gerekiyor. te bu, o kii iin ok yararl olur. Aslnda her ey ekamus salte ve etavz zekte prensibine yneliktir: Saltn ikame edeceksin ve zektn vereceksin. Ekamus salte; salt ikame etmektir! Ama ikame nedir, nasl ikame edilir? Hep sylyoruz; mesele budur: Salt ve zekt! Salt ynelitir, zekt infaktr! Eer salt yneli olarak, zekt da infak olarak grrsek bu bize hayat tarz olur! Zekt, zenginin malndan bir miktar vermesi deil de Allahn verdiini Allah yolunda verirler ayeti gerei infak olarak, salt da yneli olarak ele alrsak, yneli ve infak karmza hayatn tanm olarak kar. Yani hayat bu olur, yalnzca bu: Yneli ve infak! Yalnzca bu! Demek, ekamus salte ve etavz zekte ayeti bizim iin hayatn tanmdr! Ayet o zaman yle bir tavsiye olur ki, tm hayat kapsar, dnda bir faaliyet olmaz! Bir eye hayatn tanmdr demek, o bizim davranlarmzn btndr demektir. Bu karmza salih ameli karr. Salih ameli ileride greceiz, ama yneli ve infak nasl bir eydir? Bu sistemi okuyan kii okuyabildiince korunma ihtiyac duyar, muttaki olur. Okuyann okuduuna iman eden kii de yle! O da ayn ekilde ko-

390

Ylmaz DNDAR

runma ihtiyac duyar ve mttaki olur! te mttaki olan kulun arad ey sylediimiz bu iki haldir; Salt ve zekt; yneli ve infak.

Tefekkr emas 3den

Ayetten reniyoruz; hi bilenle bilmeyen bir olur mu? Bu prensibin ne olduunu anlamak iin yle soralm; bilenle bilmeyenin fark nedir? Bilenle bilmeyen arasnda tek bir fark vardr; o da salttr! Bilen salt ikame eder, bilmeyen salt ikame etmez. Bilenin bildiini oradan anlarsn; salt ikame ediyor, bilmeyenin bilmediini de oradan anlarsn; salt ikame etmiyor, yani musalli deil; saltla ilikisi yok; ynelmemi! Bilen ynelir, bilmeyen ynelmez! Bu manaya da Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin bir hadisinden ulayoruz: Kii iin kfr ile iman arasnda fark saltn terkidir. Eer kii saltn terk etmise kfre dmtr! Kfrle iman arasndaki tek fark saltn terkidir. Byle olunca, salt hayatn vazgeilmez bir ncelii oluyor! Kii talipse byle! Bu yol, bu konu iin salt hayatn vazgeilmez bir nceliidir! Bilenle bilmeyen arasndaki tek fark salt ikame etmek olunca, imanla kfr arasndaki tek fark salt olunca o nasl bir ncelik olur, fark edin! Saltn her bir an tmyle o kadar nemli ki! Ama biz imdi onun bir yerindeki nemden bahsedelim: Birinci secde. Saltta nemli olan birinci secdedir ve onun ad yokluk secdesidir. Aslnda btn mesele, ikame edilecek saltta birinci secdede yokluk secdesini yapabilmektir, yokluk secdesini gerekletirebilmektir! Yokluk secdesi nedir? Bunun tanmn aradnzda belki de ona rastlayamayacaksnz. Genellikle birinci secde yokluk secdesidir diye yazldn grrsnz, ama tarifi yoktur. Peki ne yapacaksnz, nasl bir yokluk yaarsanz bu secde ye-

Sen Tanr msn?

391

rine gelir, bunu bilmeyiz! Bir eyi tarif etmek ne kadar nemli demek ki! zellikle bu ilimle megul olunca tanm/tarif nemli oluyor; anlamak ve yaamak iin! Tanm, tarifdir! Bir eyi tanmlamak onu tarif etmektir, ok nemlidir. Neden? Onu amele evirebilmek iin! Bu yzden, anlayabildiin, kavrayabildiin ve hayatta hemen uygulayabilecein bir tanm gerekiyor. una ok dikkat etmek gerekir: slamiyet hibir zaman, hayal kurarak, hayalinde, dnerek soyut bir eyler ortaya koyacan bir ey deildir. slamiyet hayatta yapabilecein bir eydir; somuttur! nk hayatta hemen yapabilecein ey, senin ulaacan manann zhiridir, zhir ucudur, somut halidir! O ucu tutmazsan btnna ulaman mmkn deil! Ulamay dndn batna gidebilmen iin tutacan u zhirden geiyor. Zhiri tutabilmen iin de zahirin tanmlanmas, somutlamas gerekiyor. Tanmlamak ne getirir? Bir: Tanm insana noksann gsterir. Eer herhangi bir konuda bir tanm yaparsanz, o konuda o tanma gre kendini gzden geirir, noksann tesbit edersin, tanmn byle bir faydas vardr. ki: Eer kii o tanma uygun iler yapyorsa, tanm grnce kalbi mutmain olur, o ile ilgili mutmainlik oluur, ikilemden kurtulur. : Tanm sizin bir sonraki hedefinizi belirler. Tanm yaplmadka siz hedef belirleyemezsiniz. Tanm size hep yeni bir hedef koyar, bu yzden de nemlidir. Eer hakikate ermi kiilerin tasavvuf kitaplarn, seyr-i sluk nerilerini okuyacak olursanz u ok dikkatinizi ekecektir: Onlar kiilere gre tanm olutura olutura, onlar kendi hayatlarnda basamak basamak ilerletirler, hatta tanmlar bazen kiilere gre olutururlar. O, o kiiye o tanm yapar ki; kii noksann gidersin, mutmain olsun, hedefini belirlesin, hedefini grsn. nnzde drt basamakl bir merdiven var ve siz ikinci basamaa bakyorsunuz. ktnz, artk o ikinci basamak yukarda deil ayanzn altndadr. O bitti, imdi yeni bir basamak lazm. te tanm, olaylar ayanzn altna eker ve size kmanz gereken yeni basmaklar getirir. Bu yzden doru ve somut tanma ulamaya almak bu ilimde de ok nemlidir! Peki, tanmszlk ne yapar? Bir konuyu rendin ama tanmn bilmiyorsun. Ne gibi? Birinci secde yokluk secdesidir. Bu bilgiyi duydun, ama yokluk nedir, nasl olur, ben secdeye gittiim zaman yok mu olacam? bunlar nereden bileceksiniz. O zaman bir hevesle kii secdeye gidiyor, ama hibir ey olmuyor, kalkyor tekrar gidiyor hibir ey olmuyor! Diyor ki; bu nasl, nasl bir sr? Geliyorlar bu yokluk secdesidir diye anlatyorlar. Ya bunlar nasl ikame ediyor acaba? Bu yoklukta nereye gidiyorlar, birinci secdede nereye gidiyorlar, ne oluyor, hi bir tarifi yok?? Peki, o zaman nasl yapacak kii bunu? Yapabilmesi mmkn deil ki! Dolaysyla tanmszlk; tereddt ve ikilemi

392

Ylmaz DNDAR

getirir. Bu tereddt ve ikilem ilerlemeyi nler, engeller. O zaman, demek ki tanm ok nemli! Biz eer; salt imanla kfr arasndaki tek farktr; bilenle bilmeyenin tek fark salttr. Saltta da nemli olan birinci secdede ulaacan yokluktur diyorsak bunu tanmlamamz lazm. Ki bilinsin! Kii birinci secdede hangi yokluu ve nasl bir yokluk yaayacan bilsin. imdi bir tarif yapacaz ve daha nce tekrarladmz eylere atf yaptmzda bu tarifi anlamak ok kolaylaacak inaAllah. Birinci secde iin bir yokluk tarifi koyacaz, nk saltta hedef birinci secdedeki yokluktur. nk bu hakkal yakn halidir. Birinci secdedeki yokluk, hakkal yakn halidir. Rk aynel yakn halidir. Kyam ilmel yakn halidir. Tablomuzda bu aklanyor.

Tefekkr emas 8den

B noktasndan itibaren, fiillerin tecellisi, isimlerin tecellisi, sfatlarn tecellisi diyerek o yolu Bnin seyri sluu ierisinde isimlendirdik. Fark bir adan bakp; fiillerin tecellisine lmel Yakn dedik, isimlerin tecellisine Aynel Yakn, sfatlarn tecellisine Hakkal Yakn dedik. Saltta/ynelite bu n yaadmza gre, demek ki saltta bu dngy yaam oluyoruz. O zaman unu diyebiliriz: hls Hayat Dngs yolu yneli yoludur, salt yoludur! nk kii saltta yneliteyken bu dngnn hareketleri ierisinde, bunun frekans ierisindedir. Balarken Tekbir getirip bu dngye, bu sisteme Hanif olarak yaklatnda, B0 noktasndadr! Hanif olarak tekbir getirdi; B0 noktasnda! Sonra; kyamda ilmel yakn, rkda aynel yakn ve secdede hakkal yakni yaad; hls Hayat Dngsn saltta tamamlad. Peki, bu neyi getirir? Bu; salttan kalktktan sonra hayatnz devam ettirirken o salt anlay ierisinde olmay getirir, sizi hayatta miraca gtrr. Saltla ilgili

Sen Tanr msn?

393

mirac yalnzca seccadede rastlayacanz bir ey deildir! Salt mminin miracdr hadisi, seccadeye gittiiniz zaman bir yere gideceksiniz demek deildir, manas o deildir. Demek ki mirac da tanmlanmaldr, onun da tanm gerekiyor, miracn bile ulaabileceimiz tanmlar gerekiyor. Siz o zaman, bizzat imdi mirac yaadm, sra u mirata inaAllah diyeceksiniz! Aksi halde hep soyut kalr ve aslnda bunlar soyut eyler deil! Bunlar hepsi yaanabilen, somut eyler! Eer siz salttan kalktnzda, sizin salt anlaynz, yneliiniz devam ediyorsa, bakarsnz ki, yatyorum diye yannz zere durduunuzda miraca gidersiniz, o anda mirata olursunuz. Veya bir kitap okurken... Veya yolda yrrken Fark etmez, zaten ynelitesiniz ya! Seccadede de gelebilir, baka anlarda da. Ama mutlaka seccadede sanarsa kii yanlr. Artk hayat boyunca saltta olduundan mirac da hayatnn her annda karsna kacak bir eydir ve gayet de somuttur. Tabloda, salatta yaanan ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin halleri ve idraklar aklanmaktadr.

Tefekkr emas 10dan

394

Ylmaz DNDAR

lmel yakn, aynel yakn ve hakkal yakni basit bir rnekle biraz daha anlamaya alalm. Tasavvuf kitaplarnda bunu yle bir rnekle hissettirirler: lm bilmek ilmel yakndir. lm bilirsiniz, her kii lecektir, lm tadacaktr. te lm gereini bilmek, onun olacan bilmek ilmel yakndir. Kiinin lm meleini grmesi aynel yakindir. Bir kii lm meleini grd henz lm tatmad, ama biraz sonra leceini grd, bu aynel yakndir. lm meleini grmek aynel yakndir! lm tatt, ite o da hakkal yakndir! lm iin, lm mevhumuna gre ilmel yakn; lm bilmektir. Aynel yakn; lm meleini grmektir! Hakkal yakn; lm tatmaktr! Demek ki bir tanm ortaya koyduumuzda o tanmn ilmel yakn, aynel yakn ve hakkal yakn halini byle somutlatrabiliyoruz. Peki, sistemdeki esas ilmel yakn, aynel yakn, hakkal yakn nedir? Esas ilmel yakn, aynel yakn, hakkal yakn; B Takdim Formunda B srryla yaayann seyri sluu ierisinde yaad hallerdir. Onu da az sonra birka cmleyle greceiz. imdi tekrar dnelim birinci secdeye, oradaki yokluk nedir, onu somutlatralm, birinci secdedeki yokluu somutlatrma zamanmz geldi. Biz bugne kadar yle bir A Takdim Formu, B Takdim Formu grdk ki, onu yle tekrar ettik ki, o anlatmlar ve tekrarlardan sonra, birinci secdedeki yokluu yaamann ilk basaman ok rahat konuabileceimiz bir noktaya geldik. Hedef birinci secdede yaanacak yokluktur ve ilk basama udur: Birinci secdede yaanacak yokluk A Takdim Formunun yokluudur! nce, ilk yaanacak olan budur! lk bunu yaamadan dier yokluklar yaayamaz kii! Birinci secdede yaayacanz ilk yokluk, A Takdim Formunun yokluudur. Kii burada yaayaca yokluun gerek miraclarn normal hayatnda grr, yneli haline gelmi hayat ierisinde defalarca grr, defalarca o miraclar yaar, defalarca! Birinci secdede ilk yaayaca yokluk, demek ki A Takdim Formunun yokluudur. Bu anlalrsa yeni sorular, yeni hedefler oluur. Mesela: A Takdim Formunun yokluu nedir ve kii daha sonra hangi yokluu yaar? nk tanm eyi getirir: Noksanlarn gsterir. u kadarn biliyordum, demek ki unlar ekleyeceimi gsterir. Bildiklerinizde mutmain yapar. Bir hedef koyar, yeni bir hedef oluturur. yleyse biz bir tanm yaptmzda, bir tanmla karlatmzda n birden grmeliyiz; noksanlarmz tesbit etmeli, olanlarla mutmain olmal ve hedef koymalyz. Bundan sonra u yokluk, sonra u yokluk var diyebilmeliyiz. A Takdim Formunun yokluu ne demektir? aslnda bu biraz sonra biraz daha netleecek ama yle dnelim; A Takdim Formunun yokluu bir davran biiminin yokluudur! Yani bir eyi yok etmek, bir eyin yokluu-

Sen Tanr msn?

395

nu yaamak denince, hemen sen yoksun, ben yokum, o yok, u yok bu yok, vcudumuz yok diye dnmemek lazm, yle deil, onlar yok sanmaya almak deil. lk yaplacak ey bu deil! Eer kii A Takdim Formundan syrlmamsa zaten yokluk yaayabilmesi mmkn deil ki! Bu yzden ilk yaayaca yokluk A Takdim Formunun yokluudur, nce onu yok etmelidir. Adaki takdim nasld, A Takdim Formunda kii kendisini nasl takdim ediyordu? Ben varm gcm var, aklm iradem var diyordu. Bu bakyla o ben bende var olan Rububiyet gcne sahip kyorum, o gc alp rablm ilan ediyorum, tanrlm ilan ediyorum manasnda bir yaant ortaya koyuyordu. Onun iddias bir davrana dnyor! A takdimi bir davrantr, bir davran biimidir. te bu davrann yokluu A Takdim Formunun yokluudur. Vcudun yokluu, evrenin yokluu falan deil, henz oraya gelmeniz mmkn de deil! Bu davrantan kurtulmadan, bu davran yok etmeden holografik evrene giremezsiniz! Holografik evren, hls Hayat Dngsnde greceiniz bir yerdir! hls Hayat Dngsnden sapan hal olan A Takdim Formu yaps holografik evreni gremez, fark edemez, holografik evrenden yararlanamaz. O Vahidiyeti gremez. Dolaysyla Holografik Evren denilen bilimsel bulguyu yntem olarak kullanabilmek iin nce A davrannn yokluunu yaamak gerekiyor. yleyse, birinci secdede bir iddiann yokluu, o iddiaya ait davrann yokluu yaanacaktr! Biz onu Tesbih Saltnda yapyoruz: Ve la havle ve la kuvvete illa Billhil aliyyil azim diyoruz. Bu yokluu birinci secdede yaamay baarmak gerekiyor. Bunu yaadnz, sonra yaanacak bir yokluk daha vardr. O yokluk nedir? Daha sonra yaanacak yokluk, B Takdim Formunda durum tespiti yapan BEN anlaynn yokluudur, o takdimin de olmadnn yaanmasdr. Bu nemli bir eydir, biraz sonra onu daha geni ele alacaz. Burada bir cmleyle syleyelim: A Takdim Formunun yokluunu yaamak bir davran biimini, bir iddiay yok etmektir. B Takdim Formundaki BENin yokluunu yaamak ise, vehm anlayn yokluunu yaamaktr. Vehmin, vehm hislerin yokluunu yaamaktr. kisi birbirinden yle farkldr ki, bilmem izah edebildim mi? Ve bunu fark etmek ok nemlidir! Demek ki, A Takdim Formunun, tanrlk ilannn yokluunu yaamak bir davran biiminin yokluunu yaamaktr, bir iddiann yokluunu yaamaktr! Buraya ok zen gsterelim! Bunu baarmadan dieri mmkn deil, bu olmadan hibirinin baarlmas mmkn deil! Bu iddiadan, bu davrantan kurtulmadan mmkn deil! Greceiz; bu davrann yokluunu yaamak edeb kapsndan girmek demektir, edeb budur. nk Ann hayat tarz, onun davranlar bu ilme gre edepsizliktir. Edepsizlik onun davrannn ismidir,

396

Ylmaz DNDAR

o davrantan syrlmak da edebdir. Yani bu ilim ierisinde edeb; tanrlarn birbirlerine kar oluturduklar kurallar manzumesi deildir! Tanrln ilan etmi olanlarn birbirlerine kar oluturduklar kurallar manzumesine bakarak bir kiiye edebli, bir kiiye edepsiz derseniz yanlrsnz. O kurallar tanrlar koymutur, onlar tanrlarn birbirlerine kar olan sayglarn veya haklarn koruyan eitli manzumelerdir! Onlara bakarak tarif edeceiniz edeb, tanrlar dnyasnn edebidir! Bu ilmin ierisindeki Edeb Ya HU denilen edeb; A Takdim Formu davranlarnn olmad haldir. Onun hayat tarz edepsizlikse, ondan syrlmak da edebdir, edeb hali odur. -O bir davran biiminin yokluu dediniz ya, o zaman; yle davranmaynca kurtulmu oluruz gibi bir dnce yanl olur mu? yle davranmaynca, evet! yle davranmazsan kurtulmu olursun! yle davranmaynca ve yle davranmamay tamamlaynca kurtulmu olursun, yle davranmayacam demekle deil! Davranmazsan kurtulmu olursun! -yle dnyoruz, ama yle davranmayabiliyoruz, nasl olacak? Olmaz! Davranacaksn, yapacaksn! Kii dzgn dnecek, dzgn dnd ekilde de yapacak/yaayacak. Dnmek yetmez, yle de amel edecek, ikisi beraber. Alu mran Suresi 175. ayet B manasyla iman eden ve o imann gereini yerine getiren! diyor. kisi beraber; dzgn dneceksin ve ona uygun amel edeceksin. Sylediimiz biraz netlesin, gerekirse daha anlalmas iin buraya tekrar dneriz. Evet, vehim nedir, yani vehim nurundan yaratlan nedir? fadelerin tanmn anlalmas art! Tanm anlalmad zaman tereddt ve ikilem douyor! Vehmi ok uzun tanmlayabiliriz, ama o bizi u an konumuzdan uzaklatrr, bu yzden imdi biz ksa bir tarif yapalm: hls Hayat Dngsnde B noktasyla balayan lem yelid ve lem yled olarak isimlendirdiimiz hayat vehimdir! Bo noktasndan itibaren bir de A Takdim Formu dediimiz sapan taraf var, oras da vehmin zulmetidir. Vehmin zulmeti vehim olmayp bir davran biimidir, yani yaratlm bir ey deildir, bir iddiadr; insan altst eden bir iddiadr! Vehme zulmeden bir iddiadr, vehmin karanldr, vehmin suiistimalidir. Oysa size Vehim Nuru Allahn yarattdr! Vehim olmasa u anda hi birimiz olamayz, bu hayat olmaz! - Vehim ve vehmin zulmeti birbirinden ok farkl o zaman? ok farkl tabi! Vehmin zulmeti, tanrlarn kendi vehimleridir, Allahn yaratt vehimden ayrdr ve aslnda yle bir yaratlan yoktur! Ama vehim

Sen Tanr msn?

397

ok ilm bir biimdir, bir prosedrdr, bir enerjidir hatta! Bir enerjinin ismidir, o enerjinin sanal grntsnn addr! Ama yle bir sanal grnt ki, o grnty iyi okuyamazsan o vehim yznden var yok yoku var sanarsn. Byle sandn an, var olan bu vehmi suiistimal edersin ve A Takdim Formu oluur, bir farkl davran kar. Bu yzden ok korkuyor ve diyoruz ki: Allahmme ahricni min zulmatil vehmi ve ekrimniy bi nuril fehmi. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin rettii bu duay bu idrakla sylerken diyoruz ki: Allahm, beni vehmin karanlndan, zulmetinden kurtar, kar. Bana vehmi suiistimal ettirtme, bana kendi nurundan bir anlay nasib et ki bu ii kavrayaym, kendimi gerek ekilde ortaya koyaym. Senin bana vermi olduklarn suiistimal etmeyeyim. El-Bakara Suresi, Elif Lam Mim, zalikel kitabu la raybe fiyh, Hden lil mttakiyn ayetlerinde muttakilerin zellikleri anlatlr: Allahn onlara verdiini, Allah yolunda harcarlar; infak ederler! Ama A takdimindeki kii daha batan bu anlamay bozuyor. Allahn ona verdii bir Rububiyet gc var, onu alp onunla kendi rabln ilan ediyor, onu A yolunda kullanyor ve daha batan anlamay bozuyor, bylece vehmi suiistimal ediyor. Vehmin karanl budur, vehmin zulmeti budur ite! Biz, kendini vehmin zulmetiyle takdim eden BENi, kendini vehimle takdim eden BENden karmayacak ekilde ayrdk, ortaya koyduk: Bir kiinin A Takdim Formunda BEN demesi vehim deil vehmin zulmetidir. O bir suiistimaldir, bir iddiadr, bir davran biimidir. B Takdimi ise vehimdir! B Takdim Formunda kiinin BEN demesi vehimdir. O yasal yanltr; yanltr ama yasaldr. A Takdim Formunu vehim sanarsanz olmaz. Kii A Takdim Formunu etkisiz hale getirirse, Rububiyete sahip kmaktan kurtulursa vehimden deil vehmi suiistimal etmekten kurtulur. Vehme ular, vehmin kendisine, aslna, yasal yanl dediimiz yere gelir, B Takdim Formunda BEN demi olur, durum tespiti yapan hale dnm olur; bu durumda hanif olur, durum tesbitini hanif olan yapar. Vehim hali o hanif haldir! Buray anlamaya alalm inaAllah: B Takdim Formundaki seyri sluk nefsin hakikatine uygun seyirdir, buradaki BEN haniftir. Oysa A nefsin erridir. imdi u duay iyi anlam olacaz: Allahmme elhimni rdi ve ezni min erri nefsi; Allahm, benim rdm tamamla, bana rdm ver ve nefsimin errine beni brakma. nsanlar buraya yanl bakarak nefsi er zannederler, nefsi kt zannederler ve nefsine uyma diyerek bir nefs mcadelesi karrlar! O zaman gelin, nefs mcadelesinin ne olduunu da grelim: sterseniz A ve B Takdim Formlarna yle bir adan bakarak

398

Ylmaz DNDAR

balayalm tarifimize. Diyoruz ki; A Takdim Formu nefsin erridir, yani bir kiinin kendisindeki Rab gcne sahip karak tanrln ilan etmesi nefsin erridir. Neden nefsin erridir? ok dikkat buyurunuz ltfen, onun kendisinde bulunan Rab gcne sahip kma gc yine ondaki Rabbndr, o Rabba aittir deil mi? Baka bir yerden olabilir mi? Rab gcne sahip kan, yine oradaki Rabdr. Nefsin errini oluturan da yine oradaki nefsdir, Rabdr. Nefs mcadelesi derken nefsin o sahip kan haliyle mcadeleyi, yani erriyle mcadeleyi grmek lazm! Peki neden, kiinin Rububiyet kompozisyonu byle kendi mstakilliini neden ilan ediyor? Onu Noktay tarif ederken greceiz. imdi Nefsin erri anlald m naAllah? Yakaladmz bu bilinle baknca dualar nasl dikkatimizi eker, nasl ila gibi gelir artk: Allahmme elhimni rdi ve ezni min erri nefsi; Allahm beni nefsimin errine brakma, beni nefsimin errinden koru ve kurtar. Allahmme rahmeteke ercu, fela tekilni ila nefsi tarfete aynin; Allahm rahmetini umuyor, bekliyorum. Beni gz ap kapamas kadar bile nefsimin errine brakma. Yani; gz ap kapamas kadar bile beni A Takdim Formuna sokma, ben oradaki Rab gcne sahip kmayaym. Nefs mcadelesine bu erevede baknca nefs mcadelesi nedir? Nefs mcadelesi; nefsin erriyle mcadeledir. Ama nedir? Kii eer u kavramlar, yani vehmi ve vehmin zulmetini, nefsi ve nefsin errini, tanrlk ilan ve Allah doru tanmlamazsa, olar illa Allah kapsamnda ele almazsa, bunlar La ilahe illallah Kelime-i Tevhidi kapsamnda fark etmezse nefs mcadelesini yanl yapar! Gnahlarla mcadele edince nefsle mcadele ettiini sanar, gnahlar ilememeye alnca nefsle mcadele ettim sanr. Bu yanl m? Eer tek bana yaplrsa yanltr! nk kiiler gnahlarla mcadeleyi biraz baarnca, nefs mcadelesini baardklarn sanarlarsa, bu sefer fazla yemeyerek, fazla uyumayarak, bir eyi fazla yapmayarak nefs mcadelesi yapmaya balarlar, onlar nefs mcadelesi sanarlar. Yani biraz daha yiyecek, istiyor ama yemeyerek nefsle mcadele ediyor!? O fark etmiyor ama, bu durumda nefs kuvvetlenir! Kuvvetlenirse de ortaya ne kar? Komando tanr! yi bir komando olur. nk bu yanl nefs mcadelesinin rn odur! Hatta kii bunu biraz daha baarrsa nefs mcadelesinde bir baka basamak gelir; nefse haddini bildirmek iin dorular da yapmaz! rnein salt ikame etmez bir sre. Ona yetkilisi der ki sen bir sre salt ikame etme, nk senin nefsin salt ikame etmek istiyor, onunla mcadele et! Dorular bile yapmayarak nefsiyle mcadele etmeye alr. Bunlar doru mudur? Bunlar

Sen Tanr msn?

399

vehmin zulmetinden kurtulmadan yaplyorsa yanltr! Kii esas er olan nefsin errinden kurtulmam da bunlar er zannediyorsa yanltr. Bunlar er deil ki! Gnahlar er deil, bir davran biimi onlar. er bunlar deil! Hemen yanla dme; gnahlar elbette yapmaman gereken eyler! Ama asl er; nefsin hakikatine gre davranmyor olmandr! Hakikatine gre davranmaman; o gce sahip kmandr, mstakillik ve tanrlk ilan etmendir! - Peki nefsle mcadele edeceim diye ibadetleri brakmak, gnahlar nemsememek insan rehavete sokmaz m? Brakmyorsunuz! Nereden kt o? Hayr, brakmyorsunuz! Brakmyorsunuz, yanl anlalmasn! Gnahlarla mcadeleyi, vehmin zulmetinden kurtulma mcadelesine girmeden yapyorsanz faydas olmaz diyorum! Siz A Takdim Formundasnz ve bunu fark etmemisiniz, yani bir tanr var ve o tanr gnahlardan korunuyorsa, o tanr arlar yapmyorsa, o tanr kendine baz disiplinler getiriyorsa ne olur ki? Eer byleyseniz bir faydas olmaz, bir komando tanr oluur, gl bir komando karrsnz. Ama bu ileri tanrlktan kurtulmaya alan birisi yapyorsa, bunlar o zaman ona bir fayda salayabilir, onun nefsin hakikatine uygun seyr-i sluknde bir disiplin oluturabilir. Eer siz hls Hayat Dngsnde seyr-i slukta rehavet yznden bir yerde kalmsanz, bu almalar seni oradan kurtarr, ilerletir. Ama siz A Takdim Formundaysanz, rehavetten kurtulsanz ne olur kurtulmasanz ne olur; tanrsnz bir kere! nemi olmaz, bir faydas olmaz, izah edebildim mi? Nefs mcadelesi demek ki, A Takdim Formuyla mcadele, o davranla mcadele! Onunla mcadele aslnda udur: Daha nce A yapnn fonksiyonlarn ve onlar oluturan veritabanndan bahsetmitik. Nefs mcadelesi; A Takdim Formunun o veritabann ilemez hale getirme mcadelesidir. Onunla mcadele, onu fonksiyonsuz klma mcadelesidir. Ama A Takdim Formunu bu dnyada tamamen yok etmek mmkn olmaz. Bu dnya hayatnn gerei olarak o hep olacaktr. nk dnya demek o demektir, dnya hayatnn grnts odur! Ancak onu fonksiyonsuz klmak mmkndr. Sizin bu mcadeleniz srasnda o da bo durmaz, sizin onu fonksiyonsuz klma mcadelesi ierisinde rendiklerinizden o yeni eyler retir, karnza yeni fonksiyonlar reterek kar. Onun bu yntemini fark ettiin zaman ok dikkatli ve ok mttaki olursun ve onun yeni fonksiyonlarna dmeden, onlar ilemeden fark eder ve onlara; la ilahe der, onlar altrtmazsn. Demek ki A Takdim Formu bitecek, ortadan kalkacak bir ey deil! yle bir mana karmamak lazm.

400

Ylmaz DNDAR

Yaadnz srece o form vardr, olacaktr, onu fonksiyonsuz klmay baarmak gerekiyor. Onun bir fonksiyonunu etkisiz hale getirirsiniz o size yeni fonksiyonlar karr ve onu sizin yeni seyr-i sluunuzdaki yeni bilgilerinizden karr. Onu uygulamadan fark ederseniz, bu onundur, ona aittir der, gler geersiniz. Onu nasl fark edersiniz? yle: O yeni fonksiyonu, ona ait fikri siz oluturmazsnz. Siz o fikrin ortasnda fark edersiniz onu. Ben byle bir ey dnmemitim, byle bir ey yoktu, bu nereden kt, yryen bir fikir var der, fark edersiniz. O dnceleri siz planlamamsnz, siz yle bir ey planlamamsnz. Ama! Ama bu mekanizmay bilmeyen, onu kendi plan zanneder ve uygular! Uygular da A Takdim Formunun tuzana der. Oysa bu mekanizmay bilen ve onunla mcadele eden onu bir yerinde fark eder, nk yryen bir fikrin ortasnda bulur kendisini. Banda deil, plancs da deildir, ortasnda bulur ve bu hi de bana uymad, bu nereden kt? der. Kendini yle bulunca La ilahe der, yok eder onu. Bu hep karsna kacaktr onun, hep bu mcadeleyi yaayacaktr! Yalnz bu mcadele ierisinde yle bir ey ki, onu iyi fark etmelisiniz. Bunun antrenmann yaparsanz ileride size ok faydas olur, eytann size verdii vesveseyi fark edebilirsiniz. Nasl? Diyelim, birisinin hakknda bir ey dnyorsunuz. Dnrken, o dncenin nc drdnc basamanda onun hakknda dndnz fark ettiniz. Fark ettiinizde, kendinizi onu dnyor buldunuz, hatta be cmle de gemi. Siz be cmle sonra o kiinin hakknda dndnz fark ettiniz ya, ite siz aslnda devreye yeni girdiniz, dikkat edin! Dikkat edin de eytann vesvesesi denileni grn! Siz fark ettiiniz an devreye girdiniz! Bu mekanizmay bilmiyor olsanz, onu hep kendinizin plan zannedeceksiniz, zaten yle de zannettiniz. O fikri hissettiinizde; ben ona gsteririm deyip o fikre sahip ktnz m vesvese kazand demektir, vesveseyi, yani zann aldnz, kendi malnz yaptnz demektir. Halbuki siz ona be cmle sonra dhil olduunuzu fark edip, bu benim deil, bana ait deil, benim hakikatime uymaz dediinizde, size verilen vesveseyi yakalam olursunuz, hem de o tuzaa dmeden! Ona sahip kmazsanz o nemini yitirir. Sahip ktnz zaman ok nemli hale gelir! Vcudunuz birden onun kimyasna girer. Merak ettiiniz bir kiiyse kim? kimyasna, kzdran bir olaysa fke kimyasna girersiniz, ne duygusu varsa o kimyaya girer, ona sahip km olursunuz. Onun size ait olmadn, reddetmeniz gerektiini bildiiniz an o kimya almaz! nk ona sahip kmadnz. Onu fark edip onun hayatnz haline gelmesini engellediniz, eytann vesvesesini kendinizde yakaladnz!

Sen Tanr msn?

401

- Yakalad zaman yapaca nedir? Birok ey: Allah demek de yeterlidir, Estafirullah demek de. Fark ettiinize, oraya La ilahe llallah deyin hls, Felak, Nas okuyun, olur. O an onun size verdii o korkuya, o duyguya gre hangisi olsa olur, yeter ki Allaha snn! Hangi yol olursa, fark etmez, Allaha snn! Hatta hadislerde u vardr: Kii hibir ey sylemese, Allah adna rahatsz olsa yeterlidir, o bile snmadr, rahatsz olmak bile bir tvbedir! Ama bir tanr rahatszl deil, ilan edilen tanrnn haklarn koruma rahatszl deil. Allah adna, Allah iin rahatsz olmak yeterlidir. Bu yolda girdaba neden dlr? Bu ilimde nemli bir girdab sylemeye alaym. Bu yolda girdaba yanl nefs terbiyesi yznden dlr! Bu yolda girdap oluturan odur ve o nemli bir girdaptr. Nedir o girdap? A Takdim Formunu fark etmeden ve onu yok etmeden baka eylerin mcadelesine girmek! Hayatn iinden bir rnek verelim, yle bir mcadele ve hal girdaptr: Ben yapmyorum ki, ben iitmiyorum ki, yapan ben deilim ki. ok dikkat edin buraya, yapan ben deilim demek yeterli bir ey deildir, yapan ben deilim sanmak doru yol deildir, yeterli doru yol deildir. Kii bir anlatan dinlerken, bir yazy okurken karlar, denir ki, yapann sen olmadn fark et! Bu t yznden yapann kendisi olmadn fark eder ve onu o kadar gzel hayata geirir ki yapan ben deilim, bende yapan Allah der, yrr. Tanr duruyor! Tanr var, dikkat et! Hala tanrlk iddiasnda biri var ve Allah onda bir ey yapyor. Terk etmedii tanrlk var. imdi o tanry zavall hale getirdi, yapt budur; zavall tanr oluturdu! Byle zavall tanrlar insanlar ok nemli sanar, grdkleri zaman onu nemli kii sanarlar. Genellikle bunlar nefs-i mlhimeye de gelmi olurlar. Eer bir zavall tanr nefs-i mlhimeye de gelmise insanlar onu veli, hatta ok nemli veli sanarlar! Byle bir yanlgya derse kii bu yoldan yararlanamaz. Dikkat edin bir noktadan sonras iin hep ne diyorlar? Hakiki Mrit, bir noktadan sonra hakiki bilen! Gelinen bir noktadan sonra, yararlanmay ilerletebilmek iin, bu sylediim ipularyla dikkat etmek gerekiyor. - Tersi de olabilir mi? Zavall deil de, her ey bende diyen gl bir tanr? Mmkndr. Yalnz etraf onlar ok nemli sanmaz, onlar kendilerini ok nemli sanarlar! Alarn eitli tasavvuf kokular ve bu iin bilgileriyle glendirmitir onlar. Hatta o kokuyla, be duyusu dnda zellikler de kazanmsa feth-i zulmani yolunda ilerler. nsanlarn bir kiiyi kutsal sanmas, onun zavall grntsyle, mtevaz grnmesiyle de ok ilikilidir!

402

Ylmaz DNDAR

- Dnme diyoruz ya, bu fiilde ey var: Dnme fiili, dnen, bir de dnce. Kii bunu dnd derken bu de var. Sahip kmak gibi olmuyor mu, onu dnen BEN miim gibi olmuyor mu? B Takdim Formundaysan byle dnmekte hi bir saknca olmaz! Eer sen hls Hayat Dngs iindeysen onlar aynen yle syleyebilirsin. Sahip kmamak, konumandaki B,E,N harflerini silmek demek deil. Onlar aynen yine kullanabilirsin. rnein B Takdim Formundaki bir kii dncem diyebilir, arabam diyebilir. nk B anlayyla kendini takdim eden kii, durumunu B olarak tesbit eden kii kesret leminde, biriyle konuurken bir dil kullanacaktr, hibir sakncas yoktur. Bir de Yaradanna yneldii zaman bir dil kullanr, o dierinden farkldr. Yaradanna yneldiin zaman kullandn dili sen normal hayatta kullanrsan olmaz, ikisi farkldr! Yaradannla da o anlayla konuursan dilin bozulur. Tvbe asn anlatrken sylemitik, Yaradanna yneldiinde Allahm bir daha yapmayacam dersen yanl olur demitik. Rabbine kar birimselliini ilan etmi olursun. Ama birisiyle konuurken rahatlkla yapmayacam diyebilirsin! - Hazreti dem ile eytann diyalogunu anlamak iin soraym; o ikisi arasndaki cmleler farkl yorumlanabilir mi? Dikkat edin, o diyalog ikisi arasndaki konumadr! dem Rabbine yle demiyor! eytana diyebilir, ama Rabbine yle demiyor. Rabbine; nefsimize zulmedenlerden olduk, eer bize merhamet etmezsen ve balamazsan hsrana uramlardan oluruz diyor. Allahm bir daha yapmayacam, beni eytan kandrd, bir daha ona uymayacam demiyor. Ama eytanla konuurken ona der, ona diyebilir. Hz. Musa aleyhisselam ile Hz. dem aleyhisselamn hadiste anlatlan konumalarn hatrlaynz. Ama onlar Rableriyle yle konuamazlar. ki diyalogun tipi farkl olur. Rububiyet gcne sahip karak Vehmin zulmetini oluturan g de ayn gtr, o da sizdeki rab gcdr demitik. Rububiyet gcn fark edip ben mstakilim diyen de yine oradaki Rab gcdr, baka bir g olabilir mi? Rabbim dilemeden olur mu? Mmkn deil! Yine de seyrimizce diyelim! Kiideki ben mstakilim san nereden kaynaklanyor? Noktann Muhtariyeti Tercih Gcnden! Ben mstakilim diye sahip k, Noktadaki Muhtariyeti Tercih Gc nedeniyledir! Noktada bir tercih gc var, o gc kullanyor. Nokta kendisindeki o gc kullanmayabilir mi? Muhtariyeti Tercih Gcn fark etmesi ve kullanmamas dilenmise kullanmaz! Ama onun bu gc kullanmasdr ki zaten noktada dnya hayatn balatyor. Nokta

Sen Tanr msn?

403

nedir? Nokta ve Kudreti nedir? greceiz. Eer kii A Takdim Formundan habersiz yaarken nokta diye bir ey duymusa ve noktann ne olduunu dnyorsa, noktaya bir yer belirler, nokta onun bir yerindedir hep! Beynindedir, kalbindedir, derunundadr, iindedir, hakikatindedir, bir yerindedir. Niye? Kendi var ve Allah da, nokta da onun bir yerinde. Allaha da yer arar ve bizde der, ok skrsa her yerde der, kardakini iknasna bal! Kardaki her yerdeyi kabul ederse tamam, kabul etmezse bu sefer; sende, kendinde, iinde, znde, hakikatinde Bir yere koyacak mutlaka. Niye bir yere koyuyor? Rububiyete sahip kmaktan bir trl syrlamad iin, o rububiyet ilannn verdii hkmranlkla Onu bir yere koyuyor. En iyi yere, en kutsal yere koyuyor olabilir, ama hep onun hkmranl iindedir! Noktay da rablk ilannn hkmranl iinde bir yere koyar. Oysa nokta yle deil! Tarif ettiimizde Noktay fark ettiiniz zaman A Takdim Formunu da B Takdim Formunu da daha iyi yakalam oluruz inaAllah. Kudret, Nokta ve Noktadaki Kudreti emamzda izimle de gstermeye altk.

Tefekkr emas 3den

Bir insan Esmal Hsna terkibidir, deil mi? nsan Esmal Hsna terkibidir. Bu Esmal Hsna terkibini ok basit bir benzetmeyle anlamaya alalm. Benim elimde be eit meyve suyu olsun ve ben bunlardan farkl lezzetlerde yeni meyve sular yapacam. Her birinden farkl llerde alyor eitli seri lezzetler oluturuyorum. Oluturduklarmn hepsi, elimdeki bu be eit meyve suyunun terkibidir, deil mi? Aslnda yeni meyve sular elde ettim ama bu terkipler var olan o be eit ana, saf meyve sularndan

404

Ylmaz DNDAR

alnan miktarlardr, ama farkl yeni lezzetlerdir. te yeni kan her bir lezzet kompozisyonu, ilk, saf, ana meyve sularna gre noktadr! Nokta yaratlann addr, her bir yaratlandr! Allah ne iin dilemise, Onun dileine uygun o kompozisyon neyse, o kompozisyonla orada yeni bir ey meydana geldi ya, o dilee uygun bir yap olutu ya; ite o noktadr. O dilee uygun her bir kompozisyon noktadr, o dilee uygun bir nokta olutu. Dikkat edin, nokta onun herhangi bir yerinde deil; o terkibin ad noktadr! Yalnz insan iin deil, diledii her ey iin bu byledir! Diledii her terkip, dileiyle meydana gelen her terkip bir noktadr! Ver her bir noktadan aa kan bir g vardr ve o g, btnda Allahn kudretidir! Kudret ise, Allahn gcdr! Peki, ilahi kudretin zellii nedir, Allaha ait kudret nedir? lahi kudret; yoktan var etme gcdr, yoktan var etme gc kudrettir. Bu manas nedeniyle kudret, kuvvetden ayrlr. Biz, insan iin kudretli kelimesini kuvvetli manasnda kullanmayz. Kudretli; kudret sahibidir; var ediyor, o yoktan var edendir! Yoktan var etmek gemite ok byk kiiler arasnda baz farkllklara deil ama ho tartmalara da sebep olmutur. Mesela, Muhyiddin ibni Arab Hazretlerinin bir gryle Abdlkerim El-Ciyli Hazretleri, zamanda olmadklar iin, gyaben ok nazik bir fikir tartmas yapmtr. Muhyiddin ibni Arab Hazretleri, Kudrete; Allahn ilminde var olan eylerin aa kmasdr, Allahn ilminde zaten bir ey var, onun yaratlmasdr demitir. Abdlkerim El-Ciyli Hazretleri ise; hayr, Allahla beraber ilminde yle bir ey yok diyor. ok nemli bir incelik var, orada yoktan var etme hakikatine iaret var. Orada bir zaman yok, orada zaman ncelii deil, hkmi ncelikler var. nce Zat, hep Zat! Zatndan sonra ilminde diledikleri! Zatyla beraber ilminde de o bilgiler vard, o ekiller vard, deil! Buras imdilik biraz derin tarafa doru gidebilir, konumuza dnelim. Kudret [lahi kudret] yoktan var etmektir! Dolaysyla bu yoktan var etme gc noktada da vardr! Noktann dilendii bu hale gelirken geirdii evreler yznden oluan perdeler nedeniyle o g noktada noktann gc olarak kar. Nokta artk bu gc ya sahiplenir veya yasal olarak kullanr. Herhangi bir i yaparken sahip karsa benim gcm der, fark ederse ve la havle ve la kuvvete der. Nokta biraz anlald m? Eer buras anlalmazsa ve kii A Takdim Formundan kurtulmadan herhangi bir yerinde nokta var zannna derse yeni bir tanr kar; noktal tanr! O kadar ok farkl tanr var ki, o tanrlar iyi tanmak ve o tanrlardan olmamak lazm! Kii A Takdim Formundaysa nokta bende der ve noktal tanr olur! ok hassas bir nokta! Buray ok iyi fark ettiinizde o kadar hzl anlama, ilerleme mmkn olacak ki! Kendinizdeki kudrete

Sen Tanr msn?

405

sahip kan bu davran fark edip bu davrantan syrldnzda, bu davran tiye aldnzda anlama ve ilerleme o kadar hzlanacak ki! Tanrya ait o davran tiye almak ona La ilahe demektir. Onu nemsemediinizde ona sahip kmam ve onu fonksiyonsuz klm olursunuz. Ona La ilahe illallah diyerek onu yok saymak iyi bir Kelime-i Tevhid zikrullah olur inaAllah. Yaptmz nokta tarifi B Takdim Formunda durum tespiti yapan kii iindir, konuya hanif yaklaan BEN anlay iindir, yani gerek kesret lemi iin geerlidir. Amacmz Adan kurtulup Bye girmek ya! Hedefimiz nce A Takdim Formuna ait davran yanllndan, edep d olan bu davrantan kurtulup edeb haline, B Takdim Formuna girmek ya! imdi hedefimiz bu; B anlayyla durum tespiti yapmak, B anlayyla durum tespiti yaparak BEN demek! naAllah bu gerekleti diyelim. Bu gerekletiinde bakacaksn ki, BEN diyen birok varlk var, bir kesret var, yine birok nokta var, yle greceksin. Ama imdi yeni bir seyri sluk balyor. Bu yeni seyri sluk; birok BENin olmadn anlayacan Vahidiyete doru giditir! Farkl BENlerin olmad farkl Hayylarn, farkl Mridlerin olmad; her BENde ayr bir Hayyn, her BENde ayr bir Mridin olmadn fark edecein yeni seyr-i sluk balyor imdi. Bu seni Vahid ismine gtrr! Sonra? Farkl bu BENleri birledikten sonra, sonra bu birlediinin de yokluunu baarman gerekir ki, o da seni Ehadiyete gtrr. Gerek kesret lemine girince de eitli noktalar, eitli BENler greceksin; eitli Esmal Hsna terkipleriyle karlaacaksn. Karlatn, sonra? imdi onlarn ayr ayr olmadn, hatta aslnda grnt oyunlar olduunu ve onlar birlemen gerektiini anlarsn! O zaman farkl yntemler kullanacaksn ki o seni Vahidiyete gtrsn. Bir hedef var; Vahidiyet! Bu hedefe, hedefine ulaabilmen iin hedefini tarif etmen gerekiyor; ben bu bak asyla nereye gideceim, neyi elde etmek istiyorum? diye sorman gerekiyor. Eer bu tarifi yaparsan, o zaman zikrullah tefekkrle yapabilirsin. Zikrullah tefekkryle yapmak nemlidir. Hedefine giderken, fiillerin tecellisinden sonra isimlerin tecellisi gelir. Oralarn antrenmann yaparken o bilimsel baklardan yaralanarak tefekkr yaparsn; yani fikri mahedelerle Esmal Hsna zikrullahlarn birletirirsen zikrini ve tefekkrn yaptn Esmal Hsnaya ait beyin kapasitesinin hzla ve salam almasn salarsn. Sonra da onlar bir, tek yaparsn. Sonra da -Ama bunlar yine de Adan kurtulmadan yaplamyor, deil mi?

406

Ylmaz DNDAR

Mmkn deil tabi, kesinlikle mmkn deil! -O zaman Adan kurtulup kurtulmadmz nasl anlayacaz? nk bir ekilde ilerlediimizi zannedip, kendimizi Bde zannedip yanl yapabiliriz? Elbette! Onun iin ok hzl gitmemeye alyoruz, anlaya anlaya ilerliyoruz! Bu yzden, srekli olarak Ay ve Adan kurtulma yntemlerini anlatyoruz, ondan kurtulmak iin nasl bir gayret gerekiyor onu konuuyoruz. nk, akam bu konuyu konutuk diye sabah kurtulunmuyor. Bu bir mr, bir hayat bu! Byle yaamak nemli, bunun mcadelesi nemli! Ama nce byle yaamann telana girmek gerekiyor bir kere! Byle yaamak, byle yaamay ncelik haline getirmek iin bir tela lazm; Allah rzas iin yaamak budur! Allah rzas iin yaamak baka bir ey deil ki! Eer bu tela ve gayret yoksa, yaplan dier eyler Ann Allaha yaranma yntemleridir, Allahn rzasn kazanmak iin ya ekmesidir ve onlar Allah rzas deildir! Tarifi yaplnca Allah rzasn anlamak da kolaylayor, elhamdlillah. -Korkum, kendimi B zannetmek. eytann vesvesesi nedeniyle kiinin kendini B zannetmesinden kurtulmak iin ne yaplabilir? Mesela nasl bir korku oluuyor, bir syle. -Aslnda B olmadan, kendini B sanma korkusu. Kendisini B sanmann bir sakncas olmaz, yeter ki A sanma! Kiinin kendini A sanmas sakncal, B sanmasnn hibir sakncas yok, keke sansn. Zaten yle! Kendini B sandn diye sana kimse kzmyor ki. O yasal yanl ve u an bizim iin hedef o! Yeter ki kendini A sanma. Kendini B san ve B sanmaktan da korkma, A sanmaktan kork! -Sormak istediim tam u: Baz eyleri aslnda A olarak yapp da, B olarak yapyorum zannetmek olabilir mi? lk sylediinle bu, ikisi birbirinden farkl eyler! Kendini B sanmak baka, yaptn ii Bye yaptryorum sanmak baka! Kendini B sanmann hibir sakncas yoktur. Niye? Zaten ylesin de onun iin. Adam asker, kendini asker sanyormu. Sansn, hibir sakncas yok! Kendini sivil sanmasnn sakncas var. O zaten asker, hibir sakncas olmaz! Eer sen Adan kurtulma mcadelesi ierisindeysen ilerini mmkn olduunca Bye yaptryorsun demektir, B anlamyla yapyorsun demektir, nk bunun telandasn. Elbette bunlar bakla kesilmi gibi birden olmaz! A burada B orada deil ki! Niye? nk A hi yok, o bir iddia, bir iddiaya dayanan bir davran bi-

Sen Tanr msn?

407

imi! O zaten hi yok, zaten yapan eden B. Ama eer ilk kefini yapmsan! lk kef; Ve la havle ve la kuvvete illa Billh anlayn fark etmi ve ona gre yayor olmaktr. Kef konusunda una dikkat edelim: Syleyeceim u hal kef sanlr ama deildir! Bende gren Allah, bende iiten Allah, bende syleyen Allah eklindeki yaklam kef deildir! Bende gren Allahtr dediinde [BENde gren!] birimselliini ilan etmi oluyorsun, bu BEN anlayn kef sanarlar ama bu, kefin glgesidir! lk kefi yapan idrakn cmlesi nedir? iten Allah, gren Allah, syleyen Allah... Merak ettin, Aya m, yoksa Bye mi yaptryorum dedin, kriterin bu: iten Allah, gren Allah, syleyen Allah.. Bu kefi yapmsan, bu keifte sabitsen o zaman yaptklarn Bnindir, B kapsamndadr, B mealiyle oluyor demektir, o zaman A yapyor sanpta korkma! nk gren Allah, iiten Allah, syleyen Allah bilmek, tanr ilan etmemek demektir, kendinde tanrlk ilan etmemek demektir. Oysa bende gren Allahtr ifadesi birimsellik, tanrlk ierir. -B yle diyemez mi? Diyemez tabi, diyemez! Onu Bye yaklaan der, henz daha fark etmemitir, der! B manasna girmi de durum tespiti yapan onu diyemez, bu yzden o cmle kef saylmaz. Kef kapsndan girerken ilk kef budur; gren Allah, syleyen Allah, iiten Allah! Bunu sylemek kolay! Sonra? Sonra hayat niye byle devam etmiyor? Ne yapnca bu hal bozuluyor? Bu sylediimiz tespiti yapp kef kapsndan girdik diyoruz da, bu sonra neden bozulur gibi oluyor, biliyor musunuz? nk bu sylediiniz henz ilmel yakn! Bozulmamas iin hakkel yakn olmas gerekiyor! Balang ok doal olarak byledir, ilmel yakndir; ilk bilin budur! Bu yolda ilerlerken ilk bilincin ad ilmel yakndir, onun amel olarak ismi ise fiillerin tecellisidir! Bu safhada kii hayatna dikkat ettii zaman fiillerin tecellisinin baladn grr! Baz kaynaklarda fillerin tecellisinde yaanan on farkl bilin tanmlanmtr. Kii onlar fark ettike halini onarr ve ilerler. Evet, demek ki fiillerin tecellisi balyor. Bu balayacak, zamanla pekiecek ve hayat tarz haline gelecek, sonra isimlerin tecellisi gelecek, pekiecek ve senin yaayn haline gelecek, sonra sfatlarn tecellisi... Biz imdilik fiillerin tecellisinde, isimlerin tecellisinde ne oluyor ona bakalm: Bdeki idrak ilerleyi sreleri fiillerin tecellisi, isimlerin tecellisi, sfatlarn tecellisi eklindedir. Ayn sreler; ilmel yakn, aynel yakn, hakkal yakn olarak da isimlendirilir. Bir de onlar, uygulayabileceiniz idraklar olarak Rabbinden bilmek, Rabbi bilmek, Bilen olmaz diye isimlendire-

408

Ylmaz DNDAR

biliriz. Hatta buna nefs-i mlhimeyi de dhil edip balarsak, bu i Rabbini bilmekten balar: Rabbini bilmek, Rabbinden bilmek, Rabbi bilmek, Bilen olmaz. Hani hls Hayat Dngsne paralel cadde vard ya, ite oras Rabbini bilmektir. Bu idraka niye Rabbini bilmek diyoruz? Yeriyle megul; burada, orada, ieride, darda diyor, Rabbini biliyor ama yeriyle megul, henz Onu bir yere yerletirememi, Onu bir trl bir yere tayin edememi. Veya bir yere yerletirmi, oturtmu ve o idraktan mutmain olmu! Mesela iimde diyor. Kii bu noktadan mutmainse burada kalr, Rabbini bilmek onun son dura olur! Ama orada durmaz da devam ederse Rabbinden bilmek gelir, fiilleri Rabbinden bilmek balar. Mesela orusuza bakt, Rabbinden bilir. Eer Rabbimden bilirsem, onunla uramam, didimem, iimle megul olurum der. Hatta onun o halinde Allahn emrini grp ne gzel oru tutmuyor bile dnr. te bu da Rabbinden bilmektir! Bunu iyice rutinletirdin, her eyi Rabbinden bilmek sende hayat tarz oldu, ama ilerlemek de istiyorsun, sana yeni bir hedef kar; Rabbin bilmek balar. Fiilden getin, artk Rabbin bilmektesin; Rabbin biliyorsun! Bu senin iin yeni bir idraktr. Rabbin bilmek sende bilin haline geldii zaman ne olur? rnein daha nce arkadana diyordun ki; mbarek Cuma gnnn sahibi Allahtr. Bu Rabbinden bilmekti! imdi dndn, peki Cuma gn ne, o kim? Cuma gnnn sahibi Allah tamam da Cuma Cuma gn kim? -Allah. Her ey Allahn ilmindedir idrakyla Allah diyorsun, bak imdi Rabbin bildin, Rabbin bilmek olutu. draknda Rabbin bilmek yerleirse ki bu isimlerin tecellisidir, bu rutinleirse, sonra bilen olmaz bilen kalkar, yani Kul kalkar! Kul kalkar, kul kalknca Rabb kalkar. Kula nokta dersek; Nokta kalkar. Nokta kalknca Rabb da kalkar. Bir tefekkr molas verip tekrar edelim inaAllah. Bu yolda poplasyonun nefs-i mlhimede younlatn grrsnz. Sonra fiillerin tecellisinde, sonra isimlerin tecellisinde, sonra sfatlarn tecellisindedir. Hatta buradakilerin says tanelere iniyor! Dolaysyla, bu konular ele alnrken taneleri muhatap alan davran biimi mi yazlr, rnek verilir, yoksa geni poplasyonlar ilgilendirecek ksm m? Bu poplasyon nedeniyle, o bilgileri ancak zel zatlarn kitaplarnda, fikirlerinde bulabiliyorsunuz. Byle baknca, aslnda baz konutuklarmz o kadar zel ve ileri hayat tarzlar ki, ancak onlar ok, ok gayretle aradnzda ipularn bulabilirsiniz. Normalde insanlara bir tavsiyede bulunacan zaman hakkal yakn hayat

Sen Tanr msn?

409

tarzn tavsiye edemez, onu rnek veremezsiniz! Doru olmaz! Bu yzden ilerlemek iin, B noktasna, sfr noktasna, kef kapsna gelmi kiinin ilk fark etmesi gereken ey fiillerdir, fiilleri Rabbinden bilmesi gerekir! lk almas gereken fiillerdir, nce fiilleri Rabbinden bilmeyi halletmek gerekiyor. HU ismini hafif konumutuk, hatrlayacaksnz. imdi onu daha anlamak zere bir rnek verelim. Biz Esmal Hsnalar grmeden, onlar fark etmeden birbirimize nasl hitap ediyoruz? Normal isimlerle Hakan Bey, Hseyin Bey diye deil mi? Byle hitap ederken, o birimleri mstakil grdmz bir kesret lemi var, deil mi? Biz, bu kesret lemi grntsnden syrlsak ve Esmal Hsnalar grmeye balasak, o zaman ne deriz? Deriz ki; tamam, imdi doruyu bulduk, kesret leminden syrldk. Evet, doru! Ama bu da bizde normal hayat haline gelir de burada kalmak istemezsek, ilerlemek istersek, bu sefer oraya ait sorunlar fark etmeye balayacaz. Nedir o? Nasl imdi Hakan Bey, Hseyin Bey demek bize kesret geliyor ve bundan kurtulmak istiyoruz, o zaman da Hayy, Mrid, Semi, Basir demek bize kesret gzkr. Kii imdi Hakan Bey, Hseyin Bey, Ahmed Bey derken duyduu rahatszl, aynen Hayy, Semi, Basir derken yaamaya ve Allahtan utanmaya balar. Ona oklukla sesleniyor olmaktan mahcup olur ve HU ismine snr. HU ismine snr; ne yana dnse HU, HU, HU demeye, btn esmalarn yerine HU kullanmaya alr. HU diyerek esmalar birleme gayretine girer, esmalar HU diyerek birler. Kiinin mahcubiyetle oluturduu bir davran biimi olduu iin, kolay anlalsn diye oraya mahcubiyetten gelen Vahidiyet diyoruz. Ama bu mahcubiyetle oluturduu Vahidiyeti idrakla da yakalarsa o zaman kii Vahid ismini fark eder! imdi Hayy, Semi, Basir... diye isimleri gryor ve yle sesleniyor olmaktan mahcup olduu iin HU diyor. Aslnda ona gre onlar var, onlar ayr ayr grmek istemedii iin HU diyor. Bu mahcubiyetten grmemektir! Bir de idrak olarak onlarn yokluunu yaamak vardr. Esmalarn yokluu yaanabilir, o yokluu biri yaayabilir ve o; esmalarn yokluunu yaadm diyebilir. nk esmalar Vahidiyetin altnda bir mertebedir, orada bir tesbit eden olabilir. Ama Vahidiyetten sonra tesbit eden kalmaz. Kalrsa hala bir birim var demektir. - Hazreti Osmann utanmas o anlattnz mdr? Biz Hazreti Osmann bakt zaman, bakt yerde ne grdn bilmiyoruz! Belki de melekleri gryor! Hazreti Osmann bir banyo yap anlatlr, iki bklm, bklm, be bklm. Bi