P. 1
KOB - 19 juni 2013.pdf

KOB - 19 juni 2013.pdf

|Views: 134|Likes:

More info:

Published by: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk on Jun 19, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/17/2013

Kijk op Bodegraven

aanpakken en
doorpakken
pagina 3
geslaagd!
pagina 6
lintje voor
jonge helden
pagina 7
avondportiers
rijngaarde
pagina 13
3e jaargang
nummer 25 - 2013
woensdag 19 juni
De publicatie van Gemeente Bodegraven-
Reeuwijk vindt u in het hart van deze krant.
De beste kwaliteit
en de snelste service
van Nederland!
Italiëweg 5 • 2411 NR Bodegraven • Tel. 0172 - 614 000
Fax 0172 - 615 500 • info@bbmglas.nl • www.bbmglas.nl
BEL
VOOR
EEN
GRATIS
OFFERTE
Langera
k
6
5 IAAk
C!000 langerak kaadhuispIein 8edegraven
0peningstijden:
Maandag I]m zaIerdag 08.00 - 2I.00 uur
LLKL KOOPZONDAG OPLN I2.00 - I7.00 uur
C!000 langerak 8reekveIden 8edegraven
0peningstijden:
Maandag I]m zaIerdag 08.00 - 2I.00 uur
LLKL ZONDAG OPLN I6.00 - I9.00 uur
De acIie geldI voor de
aIgebeelde varianIen.
Maximaal
2 aanbiedingen
per klanI, OP=OP.
!! Ck01£
8l£kM£kk£N
3 krotten, olle ccmbinoties mcgelijk
3 kkA11£N HAl£N
= 2 8£1Al£N
8ij de kassa krijgt u 33,34X korting
op de totaaIprijs.
A
a
n
b
i
e
d
i
n
g
i
s
g
e
l
d
i
g
v
a
n
w
o
e
. I
9
I
]
m
d
i
. 2
S
|
u
n
i
2
0
I
3
Beneluxweg 30 - Bodegraven -Tel: 0172 - 652006
www.greenhealthcenter.nl
TRAIN
INSANE
OR
REMAIN
THE
SAME.
Nieuwe Small Group Training
Op iedere dinsdag
van 19.30 - 20.00 uur een spectaculaire
THIRTY MINUTES INSANITY Training.
Kijk voor meer informatie op onze website.
een lang lint van lopers
door Bodegraven
Voor de één was het afgelopen zaterdag een makkie. Bij de ander kwam de man met de hamer tijdens de
10 van Boref al vlot langs. Maar het belangrijkste was voor iedereen het meedoen voor het goede doel: Kika.
De 10 van Boref groeit nog
steeds. Afgelopen zaterdag
deden ruim 250 hardlopers
mee aan de mooie tocht
door Bodegraven. De start
en de fnish waren bij
Tennisvereniging Botesa.
Precies om 15.00 uur gaf
wethouder Jan-Christiaan
Goudbeek het startsignaal.
Al snel na de start liepen
de eerste lopers uit en ont-
stond er een lang lint van
hardlopers langs de rond-
weg van Bodegraven. Mede
door de harde wind was het
voor veel recreanten een
zware 10 kilometer. Geluk-
kig stonden veel mensen
langs de route om de lopers
aan te moedigen. Na afoop
kon iedereen aanschuiven
bij de barbecue en nog
even heerlijk napraten
over de loop.
Tekst en beeld: Pancras Kuipers
Veel animo voor 10 van Boreft
Winnaars 10 van Boref
Heren:
Ian Dickinson (Leiden): 0:34:48
William Verheul (Utrecht): 0:36:11
Danny Binnendijk (Bodegraven): 0:36:35
Dames:
Kim de Vor (Bodegraven): 0:44:56
Margreet Veenstra (Bodegraven): 0:44:57
Margo Vink (Alphen a/d Rijn): 0:46:53
Optreden Jeroen van der Boom
tijdens Najaarsmarkt
De Marktcommissie is erin geslaagd één van De Toppers tijdens de
Najaarsmarkt naar Bodegraven te halen. Op vrijdag 13 september zal Q Music
van 19.30 tot 00.30 uur de muziek verzorgen met om 22.00 uur een optreden
van Jeroen van der Boom. Al eerder was bekend dat tijdens het slotfeest op
zaterdagavond Have a Cigar, Waterproof Shampoo, Helemaal Top en een
André Hazes act zullen optreden.
Tel. 0172 - 611100
Zuidzijde 12, Bodegraven
Oorspronkelijke vraagprijs € 2.100.000,-- k.k.
Bieden vanaf € 1.250.000,-- k.k.
kijk op www.openhuis.nl
Kijk op Bodegraven 19 juni 2013 - pagina 2
alarmnummers
Politie Brandweer Ambulance:
Tel. 112 (Als elke seconde telt!)
Politie 0900-8844 (Als het zonder
zwaailicht kan!)
geZondheidsZorg
huisartsen
Dhr. Borreman, Gr. Margarethastraat
1A, Nieuwerbrug, 0348-388379.
Mw. Bouma, Boesemsingel 81,
Bodegraven,0172-530055.
Dhr. Van den Brule, Beemdgras 1,
Bodegraven, 0172-615868.
Dhr. Coes en mw. Van Gils,
Bodelolaan 7, Bodegraven,
0172-612113.
Dhr. Daniels en mw. Spaargaren,
Bodelolaan 7, Bodegraven,
0172-612268.
Dhr. Van Dobben, Vrij Nesse 44,
Bodegraven, 0172-611522.
Mw. Van den Nieuwendijk,
Noordstraat 48, Bodegraven,
0172-612030.
Mw. Wiesenhaan-Stellingwerff,
Boesemsingel 81, Bodegraven, 0172-
613388.
Dhr. G. Heijden, Plein 1,
Zwammerdam, 0172-619229
waarneming
Waarneemcentrale huisartsen
(tijdens kantooruren) 0172-892020
huisartsenpost
HuisArtsenPost Midden-Holland
(HAP), Bleulandweg 10, Gouda,
0182-322488.
Maandag t/m vrijdag van 17.00 tot
08.00 uur. Zaterdag, zondag en
feestdagen hele dag. Uitsluitend na
telefonische afspraak.
ZiekenhuiZen
Groene Hart ziekenhuis, Bleuland-
weg 10, Gouda, 0182-505050.
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Po la ner-
baan 2, Woerden, 0348-427911.
apotheken
BENU apotheek Bodegraven, Brug-
straat 1, Bodegraven, 0172-612031
BENU apotheek Vromade, Vromade
2, Bodegraven, 0172-617126
Dienst Apotheek Midden-Holland
(DAM), Bleulandweg 10, Gouda,
0182-698820. Maandag t/m vrijdag
van 17.00 tot 08.00 uur. Zaterdag,
zondag en feestdagen hele dag.
Uitsluitend na telefonische afspraak.
geestelijke
geZondheidsZorg
GGZ MIDDEN-HOLLAND,
0182-563600.
verloskundige
Verloskundigenpraktijk Bodegraven,
Vrije Nesse 34, Bodegraven,
0172-614469.
tandartsen
Dhr. Baas, Kerkstraat 66,
Bode gra ven, 0172-615247.
Dhr. Oei, Kievitsheuvel 46,
Bodegra ven, 0172-611968.
Praktijk voor tandheelkunde Oranje-
laan, Oranjelaan 1a, 0172-611995.
Tandartspraktijk van der Heide,
Prins Hendrikstraat 12, 0172-611055.
Tandartsenpraktijk Goudplevier,
Goudplevier 36, Bodegraven,
0172-618097.
thuisZorg
Vierstroom, Spoorlaan 2a,
Bodegraven, 0900-9300.
Buurtzorg Bodegraven team 1,
Noordstraat 8, Bodegraven,
06-83214200.
Buurtzorg Bodegraven team 2,
Pr. Hendrikstraat 16a, Bodegraven,
06-51921997
PrivaZorg Groene Hart, Meester van
Loostraat 2, Waarder, 030-6365302
Thuiszorg De Meent (Zorgpartners
Midden-Holland), Willem de
Zwijgerstraat 8, Bodegraven, 0182-
723723
Vegro Thuiszorgwinkel,
Bodegraafsestraatweg 3, Gouda,
0800–2887766
hospiCe
Hospice en Terminale Thuiszorg
Midden-Holland, Ridder van Catsweg
67, Gouda, 0182-358199
maatsChappelijke
ondersteuning
wmo
Wmo-loket Bodegraven-Reeuwijk,
0172–522522.
wmo@bodegraven-reeuwijk.nl
Informatieloket Bodegraven,
Rijngaarden 1, Bodegraven, 0172-
618709.
Maatschappelijke ondersteuning
Kwadraad, Spoorlaan 2a,
Bodegraven, 0900-1202150.
MEE MIDDEN-HOLLAND, Tielweg 3,
2803 PK, Gouda, 0182-520333.
opvoedhulp
Opvoedbureau Midden-Holland,
Spoorlaan 2a, Bodegraven, 0182-
547888.
uitkering gereChtigden
PUREE Platform Uitkering gerechtig-
den Bodegraven-Reeuwijk, 0182-
392226, rebo@stichtingpuree.nl
dierenartsen
Dierenartsenpraktijk Bodegraven,
Zuidzijde 63, Bodegraven,
0172-613798.
Stichting Dierenhulpverlening
Woerden, 0348-414242
Dierenkliniek Sijbrandij,
Van H. Goedhartstr. 45, Reeuwijk,
0182 392568.
kerken
(B) Bodegraven; (M) Meije; (N)
Nieuwerbrug; (Z) Zwammerdam
Zaterdag 22 juni
St. Willibrorduskerk (B),
Geloofsgemeenschap St.
Willibrordus, 19.00 uur
Zondag 23 juni
Bethelkerk (B), Gereformeerde
gemeente, 10.00 en 19.00 uur
Ichthuskerk (B), Gereformeerde kerk
vrijgemaakt, 09.30 en 16.30 uur
Salvatorkerk (B), Hervormde
gemeente, 09.30 uur
Dorpskerk (B), Hervormde gemeente,
18.30 uur
Bethlehemkerk (N), Hervormde
gemeente, 09.30 en 18.30 uur
Ontmoetingskerk (B), Protestantse
gemeente Emmaüs, 09.30 uur
Dorpskerk (B), Protestantse
gemeente Emmaüs, 09.30 uur
Lutherkerk (B), Protestantse
gemeente Emmaüs, 18.30 uur
Brugkerk (N), Protestantse gemeente
Nieuwerbrug, 09.30 uur
Evertshuis (B), Pinkstergemeente
Morgenstond, 10.00 uur
Gebouw Irene (B), Vergadering
Bodegraven ‘Irene’, 09.45 en 18.30
uur
RK Parochie Onze Lieve Vrouwe
Geboorte (M), 11.00 uur
J. de Kat Begrafenisverzorging
Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp
Dag en nacht bereikbaar
(0172) 23 33 38
Sumatrastraat 11
2405 EM Alphen aan den Rijn
Wij verzorgen alleen begrafenissen
VAN STAVEREN
Begrafenisverzorging
Seniorenagenda
(B) Bodegraven; (M) Meije; (N) Nieuwerbrug; (Z) Zwammerdam
Agenda-item doorgeven? Mail naar redactie@kijkopbodegraven.nl.
rijngaarde (B)
Maandag
• Creaclub, 09.30-11.30 uur
• Biljarten, 13.00-17.00 uur
• Handwerken Rode Kruis, 14.00-
16.00 uur
• Countrydansen, 16.00-17.00 uur
• Schaken, 20.00-23.00 uur
Dinsdag
• Bibliotheek, 9.00-10.30 uur
• Koffe en gesprek, 09.30-11.00 uur
• Werelddansen, 10.30-12.00 uur
• Biljarten, 13.00-17.00 uur
• PCOB middag, 14.30-16.30 uur
• Computerclub, 19.00-22.00 uur
(iedere 2e dinsdag vd maand)
Woensdag
• Gymnastiek, 10.00-11.00 uur
• Biljarten, 13.00-17.00 uur
• KBO middag, 14.00-16.30 uur
Donderdag
• Zangkoor, 09.45-11.30 uur
• Biljarten, 13.00-17.00 uur
• ABVB middag, 14.00-17.00 uur
Vrijdag
• Gymnastiek, 09.30-10.15 uur
• Gymnastiek, 10.30-11.15 uur
• Biljarten, 13.00-17.00 uur
• Koersbal, 14.00-16.00 uur
• Bridge, 14.00-17.00 uur
• Rummikub, Triominos, 14.30-16.30
uur
hofhuis (B)
Maandag
• Klaverjassen, 14.00-17.00 uur
Dinsdag
• Koffeochtend, 10.00-11.30 uur
Woensdag
• Hobby Do, 10.00-12.00 uur
de meent (B)
Vrijdag
• Bewegen voor ouderen, 10.15-11.00
uur, € 3,50
• Bewegen voor ouderen, 11.15-12.00
uur, € 3,50
• Klaverjassen, 14.00-16.00 uur,
€ 3,50 (1e vrijdag vd maand)
• Koersbal, 14.00-16.00 uur, € 3,50
(2e vrijdag vd maand)
• Bingo, 14.30-16.00 uur, € 5,00
(3e vrijdag vd maand)
• Koersbal, 14.00-16.00 uur, € 3,50
(4e vrijdag vd maand)
• Bruin café, 16.00-18.00 uur
wieriCkehuis (n)
Dinsdag
• Sociëteit, 14.00-17.00
Donderdag
• Gymnastiek, 09.30-10.15 uur
info@harkesbegrafenissen.nl - www.harkesbegrafenissen.nl
Telefoon (0172) 21 21 22
Wij verzorgen alleen begrafenissen - Dag en nacht bereikbaar
Persoonlijke zorg
voor uw begrafenis
Dokter Hamburgerlaan 59 - 2771 JR Boskoop
info@harkesbegrafenissen.nl - www.harkesbegrafenissen.nl
Telefoon (0172) 21 21 22
Wij verzorgen alleen begrafenissen - Dag en nacht bereikbaar
Persoonlijke zorg
voor uw begrafenis
Dokter Hamburgerlaan 59 - 2771 JR Boskoop
info@harkesbegrafenissen.nl - www.harkesbegrafenissen.nl
Telefoon (0172) 21 21 22
Wij verzorgen alleen begrafenissen - Dag en nacht bereikbaar
Persoonlijke zorg
voor uw begrafenis
Dokter Hamburgerlaan 59 - 2771 JR Boskoop
Agenda
Een overzicht van activiteiten en evenementen in (B) Bodegraven, (M)
Meije, (N) Nieuwerbrug en (Z) Zwammerdam. Vaste activiteiten voor senio-
ren worden vermeld op de servicepagina [zie pagina 2]. Activiteit of evene-
ment aanmelden? redactie@kijkopbodegraven.nl
woensdag 19 juni
• Rode Kruisgebouw (B),
Kofeochtend voor buiten-
landse vrouwen, 09.30-
11.30 uur
• De Zon (B), Tienerinloop,
19.00-22.00 uur
• Gemeentehuis (B),
Gemeenteraadsvergade-
ring, 20.00-23.00 uur
donderdag 20 juni
• De Zon (B), Karikatuurte-
kenen, 15.30-17.00 uur
• Eetcafé De Halve Maan
(M), Excursie schraalgras-
landen, 18.45-20.45 uur, €
8,00
Zaterdag 22 juni
• Clubhuis Scouting Bola-
ro (B), Open dag Bevers,
10.00-11.30 uur

maandag 24 juni
• De Zon (B), Tienerinloop,
19.00-22.00 uur
• Voetbalkooi (N), Buurt
sport, 19.00-20.30 uur
woensdag 26 juni
• Rode Kruisgebouw (B),
Kofeochtend voor buiten-
landse vrouwen, 09.30-
11.30 uur
• De Zon (B), Tienerinloop,
19.00-22.00 uur
• Gemeentehuis (B),
Gemeenteraadsvergade-
ring, 20.00-23.00 uur
Zaterdag 29 juni
• Centrum (B), Vroege
Vogel Actie, 07.00-09.00
uur
• Station (B), Boerenland-
padenwandeling Veldzicht-
pad, 10.00-12.00 uur
de groendijck 49 - WAArder • tel. (0348) 50 14 29
info@verkAikWAArder.nl
www.verkaikwaarder.nl
bel voor prijzen en reserveringen
VERKAIK AANHANGWAGEN VERHUUR
Ook bagagewagens
voor de vakantie
Bouwcafé Bodegraven-Reeuwijk
Maandag 24 juni, 16.30-19.00 uur
Tijdens het ‘Bouwcafé’ kunnen deelnemers met elkaar in discus-
sie gaan over project- en gebiedsontwikkeling in Bodegraven-
Reeuwijk. Het Bouwcafé is een initiatief van verschillende orga-
nisaties/bedrijven en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. In april
is een start gemaakt met deze activiteit. De aanvang is 16.30 uur
en de locatie is ‘Het Vaantje’ in Reeuwijk. Om 18.00 uur is er een
diner tot circa 19.00 uur. De kosten zijn € 20,00 per deelnemer
per keer.
Muzikale open dag MCB
Zaterdag 6 juli, 16.00-18.00 uur
Tijdens het open huis van Muziek Collectief Bodegraven (MCB)
is er voor iedereen gelegenheid om kennis te maken met de
muziek en de docenten van het MCB. Er worden mini-workshops
gegeven en natuurlijk is alle informatie over de lessen aanwezig.
Aansluitend begint om 19.00 uur de einduitvoering van het MCB
waarbij de leerlingen en docenten van zich zullen laten horen.
Dit alles zal plaatsvinden in het Antoniuscollege aan de Willem
de Zwijgerstraat 9, de tijdelijke locatie van het Evertshuis. Bij het
Muziek Collectief Bodegraven worden muzieklessen gegeven
aan leerlingen van alle leeftijden en niveaus.
www.muziekcollectiefbodegraven.nl
Zangavond in Brugkerk
Woensdagavond 19 juni, 20.00 uur
Een avond zingen uit het nieuwe liedboek in de Brugkerk
in Nieuwerbrug. Er is deze avond een bijzondere gast: Erik
Idema komt vertellen over zijn bijdrage aan dit liedboek. Hij is
de hoofdredacteur van Kind op Zondag en Kind op Maandag.
Hij heeft vooral gelet op de kinderliederen die zijn opgenomen.
Om 21.00 uur begint de pauze. Misschien dat oudere kinderen
ook kunnen meekomen tot die tijd? Hij zal het zeker waarderen.
Ds. Erick Versloot zal de avond presenteren. Aan het eind van de
avond is er nog volop gelegenheid elkaar te ontmoeten met wat
lekkers erbij.
Zandstrand in Kerkstraat
De ochtend begon met regen, maar gelukkig brak later de zon
door en kwamen al snel de eerste kinderen naar de grote zand-
berg in de Kerkstraat. Gewapend met emmers en schepjes had-
den ze het prima naar hun zin. Terwijl menige ouder even snel
ging winkelen maakten de kinderen er een geweldige tijd van.
Speciaal voor het zandkastelen bouwen had aannemer Van Wijk
een grote berg schoon zand laten storten en Keurslager Kamer-
ling verwende de kinderen met een hapje. Kinderen en ouders
kunnen deze week in de etalages van de winkels in de Kerkstraat
op zoek naar de gratis af te halen foto’s.
Tekst en beeld: Pancras Kuipers
Kijk op Bodegraven 19 juni 2013 - pagina 3
PLUS Hoogendoorn - Waarder
Dorp 14, T: 0348 50 13 11
maandag - donderdag 08.00 - 19.00 uur, vrijdag 08.00 - 21.00 uur,
zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Alleen op:
vrijdag
juni
zaterdag
juni
21
22
Shoarma- of
gyrosvlees
Per 750 gram
5.99
2.
99
pub018OWGO8cDbXM0DM_hr.indd 1 6/13/13 11:41:50 AM
nieuw team wethouders:
“aanpakken en doorpakken”
Het vernieuwde team van vier wethouders is een kleine maand aan het werk. Dit op basis van het coalitie­
akkoord uit 2011, aangevuld met enkele afspraken die zijn voortgekomen uit de formatiegesprekken.
De redactie sprak met het team wethouders, dat naast de twee nieuwkomers Jan Leendert van den Heuvel
(0,7 fe) namens de SGP en Kees Oskam (0,5 fe) namens de ChristenUnie, bestaat uit de wethouders Wendy
Verkleij (BB­R) en Jan­Christiaan Goudbeek (VVD).
Waarin onderscheidt de
huidige coalitie zich van
de vorige?
Benadrukt wordt dat het
akkoord van 2011, samen
met de aanvullingen, de
basis is voor de werkzaam-
heden van het college. De
inzet destijds was, zo stelt
Jan-Christiaan Goudbeek,
oude dossiers op te lossen
en snel te werken aan een
nieuwe, stabiele gemeente.
“Een goede relatie met de
gemeenteraad is daarvoor
een voorwaarde, maar van-
uit het verleden redene-
rend moet je constateren
dat dit vaak best ingewik-
keld lag.” Hij constateerde
dat er vaak sprake was van
een brede steun in de raad
en vindt het ontstaan van
de bestuurscrises dan ook
bijzonder. Jan Leendert van
den Heuvel meent dat het
destijds gesloten akkoord
inmiddels grotendeels is
uitgevoerd. De nieuwe wet-
houders zijn van mening
dat het gaat om het door-
zetten van het beleid en het
afronden van de talrijke
vraagstukken die er liggen.
Zij hechten, evenals overi-
gens hun collega’s, aan een
goede samenwerking met
de hele raad en het ambte-
lijk apparaat en hopen op
die wijze ook uitvoering te
kunnen geven aan de pun-
ten die in het coalitieak-
koord staan. Het college wil
naar de inwoners uitstra-
len dat zaken samen aan-
gepakt moeten worden. Dat
kan zowel in dialoog met
de inwoners, zoals binnen
het dorps- en wijkgericht
werken, als met onderne-
mers en maatschappelijke
organisaties over zaken
zoals duurzaamheid en
zorg en welzijn.
Hoe is de portefeuille-
verdeling tot stand
gekomen?
De portefeuilleverdeling
heef niet tot veel discus-
sie geleid. Jan-Christaan
Goudbeek, de wethouder
met de meeste dienstjaren,
heef een eerste voorzet
gemaakt. “Ik heb daarbij
gekeken naar de interes-
ses van de wethouders,
hun ervaring en kracht
en dat alles in een open
dialoog met elkaar. Con-
tinuïteit was daarbij erg
belangrijk. Daarom hebben
Wendy en ik grotendeels
onze oorspronkelijke porte-
feuille behouden.” Wendy
Verkleij voegt daar nog
aan toe dat de verdeling
van de portefeuilles ook
is gericht op de noodzaak
tot samenwerking. “Veel
onderwerpen vragen om
een brede samenwerking.
Denk daarbij aan aspec-
ten als landbouw, natuur
en recreatie, maar ook
onderwijs en huisvesting
waarover je in gezamen-
lijkheid gesprekken moet
aangaan met bijvoorbeeld
de woning corporaties.”
Enkele dossiers, die na het
afreden van wethouder
Hans Vroomen tijdelijk
door Goudbeek of Verkleij
werden waargenomen, zijn
bij de taakverdeling deels
bij hen gebleven. Het gaat
daarbij vaak om langlopen-
de zaken die om afronding
vragen zoals Meije 35, pan-
den in de Wilhelminastraat
en de Maximalocatie.
Er zijn aanvullingen
gemaakt op het vorige
coalitieakkoord. Wat zijn
de nieuwe elementen en
wat gaat de burger daar-
van merken?
Jan Leendert van den Heu-
vel geef aan dat de aanvul-
lingen geen revolutie bete-
kenen. “We willen nieuwe
accenten leggen. Kwesties
die ons in het verleden ook
bezig hebben gehouden
en waar we naar willen
kijken of het niet anders
moet of kan. Denk daarbij
aan het aantal koopzon-
dagen, het onderzoeken
van de mogelijkheden de
begraafrechten omlaag te
brengen en het behoud van
recht op een persoonge-
bonden budget (PGB).” De
vraag of er afspraken lig-
gen om bepaalde kwesties
ook een lagere prioriteit te
geven, wordt ontkennend
beantwoord. Het enige dat
het college heel welkom
zou zijn, is dat er minder
tijd gestoken gaat worden
in procedures die tussen
inwoners en gemeente
worden gevoerd.
Het college mag nog 10
maanden het beleid uit-
voeren. Is dat een voor-
deel of een belemmering?
Wendy Verkleij en Jan-
Christiaan Goudbeek
beamen dat het een korte
tijd is, netto zelfs nog kor-
ter als je het zomerreces
ervan afrekt. De twee
nieuwe wethouders geven
aan dat niet in hun kandi-
datuur te hebben meege-
wogen. “Het is een korte
tijd en je moet alle kan-
sen benutten. We zullen
er hard aan werken om in
de laatste raadsvergade-
ringen van deze zittings-
periode nog een aantal
grote besluiten te kunnen
nemen.”
Denken de nieuwe wet-
houders nog essentiële
beleidswijzigingen te kun-
nen bewerkstelligen?
‘Passen op de winkel’ is
een term die de wethou-
ders in dit verband niet
willen horen. Kees Oskam
stelt onomwonden dat het
‘aanpakken en doorpak-
ken’ is. Jan-Christiaan
Goudbeek voegt toe dat er,
op het gebied van grond-
exploitatie en projecten,
in juli 2012 belangrijke
besluiten zijn genomen,
die nog een stevig vervolg
moeten krijgen en waar-
bij nog moeilijke keuzes
moeten worden gemaakt.
In dit verband komt ook
de vraag aan de orde of de
rol van de gemeente niet
meer stimulerend en initi-
erend zou moeten zijn en
dat er minder teruggegre-
pen zou moeten worden
op uitsluitend een regierol.
Goudbeek wijst erop dat de
rijksoverheid de rol van de
gemeente sterk beïnvloedt.
“Je zou soms anticyclisch
willen werken om zaken op
gang te brengen, maar het
rijksbeleid dwingt je vaak
cyclisch te werken.” Hij
bedoelt daarmee dat het
eigenlijk normaler is om
te sturen op de kracht van
de maatschappij wanneer
we in goede tijden leven.
Rijksbeleid geef nu aan
dat zelfredzaamheid nodig
is in een tijd waarin we al
in een economische crisis
zitten. Dat geef veel onrust
en zal niet ten goede
komen aan een volwassen
maatschappij, die vaart op
de kracht van haar inwo-
ners.
Van den Heuvel wijst erop
dat de beelden bij de term
‘regiegemeente’ nogal
verschillen. Wel zijn er
volgens hem goede voor-
beelden van het meer
regiematig handelen,
zoals de inschakeling van
een inkoopbureau en het
uitplaatsen van gespe-
cialiseerde taken zoals
belastingen en bouw- en
woningtoezicht. Wendy
Verkleij geef aan dat de
gemeente via beleidsvi-
sies bijvoorbeeld cultuur
en jeugd- en jongerenwerk
stimuleert. “Maar de part-
ners zullen het wel moe-
ten oppakken. We willen
ondersteunen en belemme-
ringen wegnemen, maar
de weg naar een subsidie
is niet zo gemakkelijk als
vroeger.”
Zien de nieuwe wet-
houders fricties met hun
eerdere standpunten in de
raad?
Kees Oskam meent van
niet. “Voor ons was de
inzet voor een nieuwe,
verbrede regio van belang
en dit vinden we in dit
akkoord terug. Onze oppo-
sitie is altijd constructief
geweest en daarin liggen
geen spanningsvelden.” Dit
laatste is ook de mening
van Jan Leendert van den
Heuvel. “Consistentie en
herkenbaarheid is ons han-
delsmerk. Ook compromis-
sen moeten herkenbaar
zijn. Er mag wat dat betref
geen verschil zijn tussen
je werk als raadslid en
als wethouder. Uitgangs-
punt blijf een construc-
tieve samenwerking en
het bereiken van doelen.”
Volgens Jan-Christiaan
Goudbeek heef de raad in
de afgelopen periode geen
besluiten genomen waar
één van de wethouders
zich ongemakkelijk bij zou
voelen en uiteindelijk, zo
stelt hij, is de raad onze
werkgever. “Zij nemen de
besluiten en het college
moet het uitvoeren.”
Kan deze coalitie gezien
worden als een opmaat
voor de volgende raads-
periode?
Volgens Goudbeek zijn
daar geen afspraken over
gemaakt. Zowel Oskam als
Van den Heuvel zijn dui-
delijk in hun mening dat
het volgende college een
Het team wethouders met vlnr: Jan Leendert van den Heuvel, Kees
Oskam, Wendy Verkleij en Jan-Christiaan Goudbeek.
goede afspiegeling moet
zijn van hetgeen de kiezer
wil, maar, zo geven zij aan:
“Als de kiezer dit beleid
steunt, dan ligt het voor
de hand deze coalitie te
continueren.” De vraag of
de samenwerking tussen
de SGP en de ChristenUnie
nog hechter kan, wordt wat
aarzelend beantwoord. Ini-
tiatieven moeten door de
besturen worden genomen.
Wel beamen de wethouders
dat er overleg is over dit
onderwerp.
Is er fnanciële ruimte
voor nieuwe initiatieven?
Als wethouder Financiën
ligt dit onderwerp Goud-
beek na aan het hart. Veel
woorden hoef hij er ech-
ter niet aan vuil te maken.
“We weten allemaal dat er
niet veel ruimte is. Aan de
andere kant: als gemeen-
te hebben we een begro-
ting van 62 miljoen euro.
We hebben een kadernota
die de fnanciële bestedin-
gen regelt, maar natuur-
lijk zijn er mogelijkheden
tot accentverschuivingen.
Zo liggen er duidelijke
vragen over meer inzet op
het gebied van duurzaam-
heid en ‘fair trade’. Wellicht
gaan we daarin investeren,
ook om anderen te stimule-
ren daarin mee te gaan.”
Hoe zijn de eerste werk-
weken de nieuwe wethou-
ders bevallen?
Jan Leendert van den Heu-
vel merkt wel een duidelijk
verschil met het raadswerk
en zijn werk als wethou-
der. “Eigenlijk zie je in de
raad maar het topje van de
ijsberg. Wij moeten in het
college naar alles kijken en
dat levert daarnaast veel
leeswerk op.” Kees Oskam
haalt veel positieve energie
uit zijn nieuwe taak. “Het
went snel, ook al door de
goede ondersteuning die
we krijgen. Omdat het part-
time werk is, is het vooral
ook de kunst een balans te
vinden in je tijdsbesteding.”
Beide nieuwe wethouders
zijn eensgezind in hun
mening dat zij prima zijn
opgevangen, zowel in het
team dat door het college
wordt gevormd als door
een zeer loyaal ambtelijk
apparaat. Met name dat
laatste vinden zij een com-
pliment waard, want een
nieuwe werkwijze bete-
kent ook daar een grote
omschakeling. Zij constate-
ren dat dit heel professio-
neel wordt opgepakt.
Tekst: Bert Verver
Onverwacht tijd vrijmaken
Volkomen onverwacht werd er een beroep gedaan op Jan
Leendert van den Heuvel en Kees Oskam om tijd vrij te maken
voor het wethouderschap. Van den Heuvel heeft in Bodegra-
ven een eigen kantoor (Van den Heuvel Advocaten) op het
gebied van juridische dienstverlening. Het kantoor richt zich
vooral op het midden- en kleinbedrijf en particulieren. Dat
hij ondanks zijn drukke praktijk tijd vrij kan maken voor een
0,7 fte baan als wethouder, komt volgens hem door een optel-
som van factoren: behulpzame collega’s en medewerkers,
minder tijd voor nevenfuncties, een gezonde motivatie, een
beetje harder werken en een begripvol thuisfront.
Kees Oskam werk als zelfstandig bouwmanager. Door de
recessie in de bouw was het voor hem wat gemakkelijker tijd
vrij te maken voor het wethouderschap, dat van hem, althans
op papier, een halve werkweek vraagt. De overige uren werkt
hij binnen zijn eigen bedrijf aan een aantal bouwprojecten.
Naar zijn mening is, door strak te plannen, de combinatie van
wethouder en zelfstandig ondernemer, goed in te vullen.
Kijk op Bodegraven 19 juni 2013 - pagina 4
Donderdag 20 juni,
09.00-11.00 uur
Business Coffee Reeuwijk met als
thema ‘Investeren. Kan dat nog?’
Met presentatie van Groene Hart
Participaties. Toegang is gratis,
koffe voor eigen rekening. Loca-
tie: Restaurant ’t Wapen.
www.facebook.com/topzaak
De leden van de Rohda Business Club luisteren naar Nanne Fioole van RetourMatras.
Rohda Business Club bezoekt
RetourMatras
Vorige week bracht een delegatie van de Rohda Business Club (RBC)
een bezoek aan RetourMatras. Dit bedrijf in Lelystad staat onder leiding
van de succesvolle ondernemer Nanne Fioole uit Nieuwerbrug. Die gaf
het gezelschap een kijkje in het recycleproces. Hier komen iedere maand
enkele honderden oude matrassen binnen. Die ‘stript’ RetourMatras om ze
vervolgens voor bijna 100 procent te hergebruiken. Zo begint het textiel aan
een tweede leven in stevige merkkleding, levert schuim isolatiemateriaal op
en wordt metaal omgesmolten voor onder andere de fabricage van fetsen.
“Best bijzonder om te zien dat bijna al het materiaal wordt hergebruikt. Zelfs
de fabriek draait met slechts vier personeelsleden heel effciënt,” aldus een
excursiedeelnemer. Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met
Erik Dijk via 06-53707378 of e.dijk@casema.nl.
Van Doorn Groep viert 25-jarig jubileum
Het is 25 jaar geleden dat Gerrit van Doorn het toenmalige loonbedrijf van
Adriaan Bunnik overnam. En dat heeft de Van Doorn Groep (VDG) afgelopen
donderdag uitgebreid gevierd op Fort Wierickerschans. Tijdens het offciële
gedeelte waren er toespraken van wethouder Jan-Christiaan Goudbeek en
diverse bestuurders. Ook namen Dirk-Jan de Geus namens sponsordoel
Puyssentut (www.puyssentut.org) en Gert Nap namens sponsordoel Hospice
Bodegraven-Reeuwijk (www.hospicebodegraven-reeuwijk.nl) het woord.
Na het offciële gedeelte werd het een informeel samenzijn onder het genot
van een hapje en een drankje. Een dag later was er groot feest voor het
personeel.
De Van Doorn Groep (VDG) is in 25 jaar tijd uitgegroeid tot een organisatie
met meerdere ondernemingen waaronder A. Bunnik, Bunnik Milieutec,
en Van Buuren Rossum. Ondanks de soms zware tijden is de VDG een
winstgevend bedrijf. Al 25 jaar draagt de VDG bij aan het verhogen van
de kwaliteit van onze leefomgeving. Deze inspanningen zullen ook in de
toekomst voortgezet worden om over nog eens 25 jaar een nieuwe mijlpaal
te kunnen zetten.
Eengezinswoningen Nieuw Domburg
Sinds de start van de verkoop van het project Nieuw Domburg
heeft Heijmans met de makelaars een groot aantal gesprekken met
geïnteresseerden gevoerd. Hieruit kwam naar voren dat veel mensen in
Bodegraven-Reeuwijk op zoek zijn naar een eengezinswoning van onder
de 210.000 euro. Heijmans was in gesprek met een institutionele belegger
over het onderbrengen van 24 rijwoningen in de vrije sector huur. De grote
interesse voor deze eengezinswoningen is nu aanleiding voor Heijmans om
7 van de 24 rijwoningen in de vrije verkoop te brengen. Bij verkoop van 4 van
de 7 rijwoningen kan de bouw al starten. Gaat de verkoop voorspoedig, dan
zullen er meer rijwoningen in de vrije verkoop worden genomen. Interesse?
Kom woensdag 26 juni van 18.00 tot 20.00 uur naar de start verkoop van
de 7 rijwoningen met vrij op naam prijzen vanaf 197.000 euro bij Drieman
Garantiemakelaars, Marktstraat 6 te Bodegraven.
Wethouder
Oskam onthulde
streekproducten-
schap
Onder toeziend oog van het winke-
lend publiek onthulde wet houder
Kees Oskam op donderdag-
ochtend 13 juni het eerste Groene
Hart streekproducten schap. Vanaf
nu zijn Groene Hart streekproduc-
ten als kaas, jams, meel, chut-
ney’s, eieren en sappen verkrijg-
baar in de lokale C1000 Langerak
Raadhuisplein in Bodegraven.
“Wat van ver komt is lekker,” zo
verhaalde Kees Oskam, “maar wat
van dichtbij komt is duurzaam én
lekker!” Oskam feliciteerde Daan
Meijerink, operationeel manager
bij C1000 Langerak, met het initi-
atief en sprak zijn vertrouwen uit:
“De consumptie van duurzaam
geproduceerd voedsel - biologisch
of streekgebonden - blijft, ondanks
de crisis, stijgen.”
Bedrijfsberichten
De rubriek bedrijfsberichten staat open voor al het nieuws
van bedrijven en ondernemers in Bodegraven, Meije,
Nieuwerbrug en Zwammerdam.
Nieuws melden? redactie@kijkopbodegraven.nl
Ondernemersagenda
De berichten in de ondernemersagenda worden samengesteld door Koepel Ondernemend
Bodegraven-Reeuwijk. Dit is een samenwerking tussen de Raad van Handel, Industrie en
Dienstverlening (RvHID), Bodegraafse Ondernemers Vereniging (BOV) en Reeuwijkse Onder-
nemers Vereniging (ROV).
Donderdag 20 juni,
06.30-08.30 uur
MKBinc Business Ontbijt als twee-
wekelijkse netwerkbijeenkomst.
Hoe onderneming en omzet te
laten groeien? De bijeenkomst is
kosteloos.
Locatie: Tulip Inn Bodegraven
www.mkbinc.nl.
Donderdag 20 juni,
17.30 uur
Om de zomer in te luiden
organiseert Happy Business Time
een barbecue voor donateurs en
vrienden. Locatie: Grandcafé De
Buren van de Raad.
Aanmelden: www.hbtclub.nl.
Benefetdiner
Restaurant Anders
Restaurant Anders organiseert op
donderdag 27 en vrijdag 28 juni
een benefetdiner om zoveel
mogelijk geld op te halen voor
KWF Kankerbestrijding. Onder
het genot van een 4-gangen diner
kunnen gasten genieten van een
hele avond live-entertainment,
waaronder een optreden van
Helemaal Top. De kosten voor
het diner bedraagt € 45,00 per
persoon. Tijdens de avond
zal ook een grote verloting
plaatsvinden met prijzen van
lokale ondernemers.
Reserveren via 0172-611380 of
info@restaurantanders.nl.
Zijerveld kiest
voor temperatuur-
registratie van
T Comm
Zijerveld uit Bodegraven, één van
de grootste kaasspecialisten van
Nederland, gaat zijn koelwagens
monitoren met draadloze
temperatuur sensoren van
T Comm. Om de voedselveiligheid
van de kazen te garanderen is
temperatuurregistratie vereist.
Peter Brons, senior transport
planner bij Zijerveld: “De juiste
temperatuur van kaas luistert
heel nauw, zeker bij rauwmelkse
producten. Onze producten zijn
gevoelig voor de listeria bacterie
en deze is gevaarlijk voor
zwange ren en ouderen. Door
continu toezicht te houden op
de temperaturen, voorkomen we
dat bacteriën een kans krijgen.”
Het systeem biedt Zijerveld de
mogelijkheid om de kwaliteit
van haar kaasleveranties te
waarborgen.
De Dorsvloer bereikt hoogste punt
Op vrijdag 14 juni bereikte de nieuwbouw van het dagactiviteitencentrum De
Dorsvloer in Bodegraven het hoogste punt. Dit werd gevierd met de cliënten,
bouwers en genodigden. Er werden ballonnen opgelaten, een toespraak
gehouden en voor iedereen was er een ijsje. De Dorsvloer, onderdeel van
Siloah, wordt in twee fases grondig gerenoveerd en uitgebreid. Tijdens de
eerste fase staat de renovatie van het dagactiviteitencentrum centraal en
worden er acht woningen voor cliënten gerealiseerd. In de tweede fase wordt
aan het bestaande pand een nieuwe vleugel gebouwd voor uitbreiding van
het centrum. Ook wordt dan de buitenruimte opnieuw ingericht. De bouw
wordt ontwikkeld door ZorgID en uitgevoerd door Bebouw Midreth. De plan-
ning is dat de complete renovatie en nieuwbouw eind 2013 wordt opgeleverd.
Tennistoernooi
voor
ondernemers
Zaterdag 6 juli, 19.30 uur
Ondernemers uit Bodegraven-
Reeuwijk kunnen elkaar
ontmoeten op een sportieve
tennisavond bij Botesa. Deze
tennisavond wordt gehouden
op zaterdag 6 juli en begint om
19.30 uur. Tijdens deze avond
met livemuziek is er voldoende
gelegenheid om in een
ontspannen sfeer te netwerken
en nader met elkaar kennis te
maken.
Inschrijven via www.botesa.nl.
Bella Italia in Van Tolstraat
Met Italiaanse vlaggen en accordeonmuziek was de Van Tolstraat afgelopen zaterdag omgetoverd
tot een echt Italiaanse straatje. Rode lopers verwelkomde het winkelende publiek en met lekkere
hapjes en drankjes was de smaak van Italië in de winkels te proeven. Wie iets kocht kreeg meteen
een bon om een gratis ijsje te halen bij kar van de Bodegraafse Italiaanse ijscoman Dirk Beijeman
en een bon voor de verloting. Alle winkeliers hadden een prijs ter beschikking gesteld. Zo maakten
klanten kans op één van de twintig weekendjes rijden in een fiat 500; een prijs die ter beschikking is
gesteld door Autowinkel Woerden.
Tekst en beeld: Pancras Kuipers
Mogelijke taskforce voor ZZP’ers
Begin dit jaar heeft een grote
groep ZZP’ers deelgenomen
aan de bijeenkomst ‘ZZP’er
in beeld’. Deze bijeenkomst
maakte deel uit van een serie
discussiebijeenkomsten over
de economie van Bodegraven-
Reeuwijk, georganiseerd
door de Kamer van Koophan-
del, de Koepel ondernemend
Bodegraven-Reeuwijk en de
gemeente. Dit onder meer om
inhoud te geven aan de eco-
nomische beleidsvisie van de
gemeente. Uit de bijeenkomst
kwam duidelijk naar voren dat
ZZP’ers zich willen organi-
seren binnen de gemeente-
grenzen. Zij willen als ZZP’er
gezamenlijk beter zichtbaar
zijn en met hun aanbod dui-
delijker in beeld komen bij de
grote bedrijven in de regio. Als
gevolg hiervan is afgesproken
dat er een Taskforce ZZP
zal worden gevormd die de
mogelijkheden onderzoekt of
deze groep zich kan verenigen
en in welke vorm. Op 11 juni
heeft een eerste bijeenkomst
plaatsgevonden. De komen-
de periode staat in het teken
van onderzoek en verkenning
bij bestaande taskforces bij
andere gemeenten. Daarna
zal duidelijk worden of er in
de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk een echte taskforce
komt.
Tekst: Anneke Agterberg
Kijk op Bodegraven 19 juni 2013 - pagina 5
L
ange
r
a
k
6
5
IA
Ak
0e tweede trekkIngsdatum:
IA7£k0A0 29 IUNl
Hee werkt het!
· verzamel CI000 Langerak kassabon(nen) meI een IoIale waarde van minimaal C 6S,- en
doe deze van dinsdag 2I mei I]m zaIerdag 3I augusIus 20I3 in de speciale acIie envelop.
· U kunI uw acIie envelop I]m zaIerdag 3I augusIus 20I3 inleveren door deze in de rode
bus in de winkel Ie gooien.
· Roe meer acIie enveloppen u inleverI, hoe groIer uw kans om Ie winnen.
· ledere 3 weken is er een Irekking waar we 6S pri|zen I.w.v. C 6S,- weggeven.
Op zaIerdag 7 sepIember 20I3 wordI de hooIdpri|s de lord Ka uiIgereikI.
WaanzInnIge WIn Weken
bIj c!000 Langerak
M
AAk kANS 0Þ ££N AU10 £N 0Þ V£l£
ÞkACH1lC£ ÞklII£N 1.W
.V. 665,-
C!000 langerak kaadhuispIein 8edegraven
0peningstijden:
Maandag I]m zaIerdag 08.00 - 2I.00 uur
LLKL KOOPZONDAG OPLN I2.00 - I7.00 uur
C!000 langerak 8reekveIden 8edegraven
0peningstijden:
Maandag I]m zaIerdag 08.00 - 2I.00 uur
LLKL ZONDAG OPLN I6.00 - I9.00 uur
6
5x
6
5x

65x
6
5
x

6
5x

waardebonnen
t.w.v. 65 euro
waardebonnen
t.w.v. 65 euro
w
aardebonnen
t.w.v. 65 euro
waardebonnen
t.w.v. 65 euro
t
.w
.v
.
C
!
0
.
9
9
5
,
-
boodschappen-
pakket
t.w.v. 65 euro
IU8lL£UM70ÞÞ£kS
Aanbiedingen zi|n alleen geldig van woensdag I9 I]m dinsdag 2S |uni 20I3.
Pri|swi|zigingen, drukIouIen en uiIverkochI voorbehouden. Aanbiedingen zi|n
nieI besIemd voor grooIverbruikers en]oI wederverkopers.
65
ct
6.
50
65
ct
+ CkA1lS
lISV0kMÞI£S
CeeIbest
orange, orange lighI, mango
oI sIrawberry
liIer
Spa
blauw, rood, reine oI
marie-henriëIIe
2 mulIipacks
a 4 Ilessen
a I,S oI
2 liIer
Uit eigen bakkerij
Verse reembreedjes
2 sIuks
J.
43
2.
J5
8.
72
6.
80
J.
55
J.
49
65
ct
C!000 kuimte ijsjes
pak a 9 sIuks
De winkeliers van
Winkelcentrum Broekvelden
wensen
Jurgen en Fauve
veel succes met de
heropende Primera winkel!
Koop met je hart
koop lokaal!
Koop met je hart
koop lokaal!
Computer-
cursussen voor
senioren
In oktober starten er weer
computercursussen voor
senioren. Belangstellenden
kunnen kiezen uit de cursus
‘Kennismaken met de com-
puter’, ‘Internet en Word’ en
‘Digitale fotografie’. Deze cur-
sussen worden op vrijdagmor-
gen gegeven in het Hofhuis,
Erasmushof 41 in Bodegra-
ven. Er zijn nog plaatsen vrij,
aanmelden kan via de SWOB,
Rijngaarde 1 in Bodegraven,
0172-614500. De cursus ken-
nismaken met de computer is
bedoeld voor mensen die wei-
nig of niets weten van de com-
puter. Stap voor stap worden
de cursisten wegwijs gemaakt.
De cursus bestaat uit 8 lessen
en kost € 110,00. De cursus
Internet en Word richt zich
op de beginnende internet
gebruiker. De cursus geeft een
antwoord op de vragen wat is
internet en wat heb je eraan.
Ook worden de mogelijk heden
van het programma Word
uitgelegd. De cursus bestaat
uit 8 lessen en kost € 125,00.
Tot slot een cursus Digitale
fotografie voor de enigszins
ervaren computergebruiker
die meer wil weten over het
bewerken van foto’s met de
computer. De cursus bestaat
uit 6 lessen en kost € 110,00.
Rond landelijk gemiddelde
orgaandonatie
Ruim 5,7 miljoen Nederlanders van 12 jaar en ouder staan gere-
gistreerd in het Donorregister. Het landelijk gemiddelde ligt daar-
mee op 41,5% van de Nederlanders. De kernen van Bodegra-
ven-Reeuwijk laten eenzelfde beeld zien en vaak iets boven het
gemiddelde: Nieuwerbrug 42,8%, Reeuwijk 42,8%, Driebruggen
41.7% en Waarder 41,6%. Alleen Bodegraven blijft met 40,9%
wat achter. De gepubliceerde cijfers zijn onderdeel van een cam-
pagne om meer inwoners de stap naar registratie te laten zetten.
Op www.JaofNee.nl kan iedereen zich met DigiD in twee minuten
registeren in het Donorregister.
Long Way Blues
Zaterdag 22 juni, 22.00 uur
Op zaterdag 22 juni vindt de 18e editie van de Bluestocht
Nieuwkoop & Noorden plaats. De Bodegraafse band Long
Way Blues speelt vanaf 22.00 uur op het buitenpodium bij
Café ‘t Woutje in Nieuwkoop.
Brugkerk open in de zomer
De Brugkerk in Nieuwerbrug zal in de zomermaanden, vanaf
15 juni tot en met 14 september, elke zaterdag van 11.00 tot
14.00 uur geopend zijn. Buurtbewoners en passanten kunnen op
deze dag de kerk van binnen bekijken. Bovendien is er tijdens de
opening orgel- of andere muziek in de kerk te horen.
Kijk op Bodegraven 19 juni 2013 - pagina 6
Verbouwing, nieuw-
bouw of storing: u kunt
altijd op ons rekenen!
Profiteer van het lage btw-tarief bij
verbouwingen en renovaties!
www.vandenheuvelelektro.nl
24-uurs storingsdienst:
06 51 102 541
Platteweg 40A • 2811 NA Reeuwijk
Tel. (0182) 52 26 77 • Mobiel (0651) 10 25 41
vmBo Basis, kader of
gemengde leerweg
Scala College
Naomi Stiphout, Alex
Regterschot, Jaimy Overes,
Kaylee van Wijk, Noah Sterk,
Onash Kakiaij, Stef Aartman,
Stefan de Jong, Sydney
Romijn.
Groene Hart Lyceum en
Groene Hart Leerpark
Mirjam Zegers, Kelly Vergeer,
Nigel Glismeijer, Remco
Zwaan, Samantha Cordes.
Kalsbeek College
Iris Akerboom, Demi Both,
Emiel Broersma, Wesley
Craanen, Rick Garritsen,
Daniëlle Hooft, Divano Kakiaij,
Stan Kamerling, Danny
Kastelein, Michael Klein, Bob
van Leeuwen, Lars Lindeman,
Joost Looijenga, Naomi Meijer,
Roy Noya, Femke Poot,
Sara Tilli, Wendy Verkaik,
Max van Weelden, Demin
Bakker, Lisanne Buijs, Kaylee
Domburg, Tim Martens,
Melissa Otten, Marie José
Otto, Daphne Verstoep, Floris-
Jan Zaal, Nienke de Hoog,
Sander Verlaan, Miguel van
der Zouw.
De Goudse Waarden
Suzanna Heinen, Roberto
Vredeveld, Joost Vermeulen,
Inge Moons, Matin Rasho,
Luuk de Jong, Wouter van
Zoest.
Driestar College
Martine Treur, Jaco
Hogendoorn, Julia Gorissen,
Wouter Klompenmaker,
Marjolein Vergunst, Nick
Borsboom, Bram de Koning,
Arjan Kortleven, Thijs Romeijn,
Noortje de Bruijn, Leneke de
Waal, Matthias Both, Johan
de Bruijn, Anouk Smit, Tim
Domburg, Bas de Vries,
Lianne van den Berg, Renate
Bos, Jannette Sterk, Liza de
Vries, Silvia Zwanenburg.
De Meander
Jordi Rozendaal, Achmed
Khalil.
Antoniuscollege
Bodegraven
Esmee Francken, Dennis
Hehalatu, Mohammed
Mekrani.
Wellant College Gouda
Mirjam van Amerom, Kevin
Burger, Nicole Gerritsen,
Gerrit Hülters, Steffanie
Huurman, Niels Jansen,
Marleen van Leeuwen,
Sanne van Roon, Carmen
Slingerland, Sharonne
Verkaik, Sébastiën Vreeken,
Kimberley Wensveen.
Wellant College Boskoop
Jelle Jolink, Bram Mathot.
vmBo theoretisChe
leerweg
Scala College
Boaz van der Weijden, Ferran
de Wit, Kesly den Haag,
Kirsten Hendriks, Naomi
Struijk, Nassim Hreida, Susan
Sprokkerieft.
Groene Hart Lyceum en
Groene Hart Leerpark
Robert-Jan Doornekamp,
Lotte Heemskerk, Tom
Hoogendoorn, Natanya
Kalkman, Maaike Schouten,
Bart van der Vlist, Zakaria
Zariouh.
Kalsbeek College
Tim Kastelein, Rens Klever,
Vince Knop, Melanie Koetsier,
Joyce Kwok, Emma van
Muiswinkel, Anahit Paronjan,
Mark Pauelse, Raphaella
Schlagwein, Lisette Verleun,
Murillo van Vliet, Kirsten van
Zijl, Nica Giménez Riera,
Donna Markman, Sandra
Verburg, Yvonne Becquet,
Annelie van Eck, Iris van den
Leendert, Sabine Hogendoorn.
Ashram College
Lamyae Aufi
De Goudse Waarden
Bram van der Geest,
Martine Jannes, Maudy de
Knikker, Eveline Krul, Wouter
Kwakernaak, Sean Kwinten,
Jorrit van der Plas, Stan Sluijs.
Coenecoop College
Vera van der Waaij, Angie van
de Wijngaard.
Driestar College
Johan van Zijverden, Johan
Buitelaar, Tom Verburg, Niels
Breur, René Noordegraaf,
William van Dijk, Helena van
Duuren.
GSG Leo Vroman
Pien Bak, Aniek van den
Bosch, Toby Coomans,
Denise van Eijk, Anwar Sabor,
Lisanne Snijder, Jaap van
Velzen, Dennis van Waas.
Antoniuscollege
Bodegraven
Nabila El-Hajjiöuï, Sofia
Mokhefi, Ranec Slof, Jop
Francken, Bo Faase.
Antoniuscollege Gouda
Jacky Blom, Antony Bruijnzeel,
Minke Deden.
havo
Scala College
Kirsten van der Lecq, Sascha
Quist, Bo Bottenberg, Boris
Rijnbeek, Danique Holthuijsen,
Dustin de Wit, Inge Veelenturf,
Lars van den Bovenkamp,
Mitchell van Waveren, Thom
de Bruin, Wouter Giesen.
Groene Hart Lyceum en
Groene Hart Leerpark
Justus Elzenga, Rico Massar,
Niels van der Meer, Anouk
Vegt.
Kalsbeek College
Ricardo Bouwman, Lisa van
Brussel, Maike van Dijk,
Denise de Feij, Joanne de
Graaf, Matthias van Hall,
Dagmar Hamoen, Zoë van der
Heijden, Jasper Hoogendoorn,
Danny Koenekoop, Jelmer
van Koert, Sven de Kroon,
Bastiaan Meijer, Nawid
Norouzi, Joy Onderwater,
Sonja van der Pol, Judit Polet,
Kim Tuithof, Siem Veelenturf,
Annemarie van Voskuilen,
Anouk van Breukelen, Max
Lisman, Gert de Koning,
Bart Kramer, Ilja de Kruijf,
Annemarie Zaal, Bart
Dikmans, Ivo Lemkes, Marije
Nap, Nick Noordam, Annelise
Seeleman, Eva Uittenbogaard.
Minkema College
Jermaine Maquelin, Nick
Dijkhuizen, Suzanne Slob,
Jeroen Verweij, Nick den
Besten, Tom Hoogendoorn.
Ashram College
Renee de Rijk
De Goudse Waarden
Annabel van der Kemp, Merel
van Wensveen, Kayleigh
van der Werff, Sam van der
Weijden, Xanna Baas, Nina
Ballering, Reinier van Dam,
Jennifer Kers, Koen Verweij,
Sjoerd Walenbergh, Alette ten
Bergen, Rozemarijn Brunn,
Ellen Boes, Tim Boonsma,
André Kaastra, Patricia Spa.
GSG Leo Vroman
Luna Cano Fernández, Amber
Maas, Femke van Oijen, Jesse
Snijder.
Coenecoop College
Romee Knibbeler.
Driestar College
Eline van den Heuvel,
Mariëtte Olieman, Myrthe van
Schothorst, Leendert Verduijn,
Jasper Boele, Ilse Don,
Benjamin de Kloe, Boudewijn
van Pelt, Leander Schaddelee,
Steven Westmaas, Wouter
Boogert, Arjen Hoogendoorn,
Laura Kreuk, Erik van Mourik,
Carlijn van Nieuwkoop, Anna
Oudenaarden.
Antoniuscollege Gouda
Fabian Bouwmeester, Dolf van
Langelaar, Simone Edelman,
Nick Gerritsen, Masoud
Hashemi, Dirk Lexmond, Arlet
Lutgert, Celeste Roor.
vwo (atheneum en
gymnasium)
Coornhert Gymnasium
Dinand Mulder, Werner
Rijnbeek, Annemarth
Lambregts, Maxime Velzeboer,
Anne van Vulpen.
Scala College
Joey Schellingerhout, Amber
Verhaar, Esmée de Bruin, Tijn
Borm.
Groene Hart Lyceum en
Groene Hart Leerpark
Paula Felix, Simone
Rijlaarsdam, Irene Weerheim.
Kalsbeek College
Ruben van Dijk, Maria de
Jong, Josien Kamp, Annelotte
Komrij, Ieke van Koutrik, Karin
Olieman, Jeanet de Raaf,
Sabine Staal, Kevin Terpstra,
Lisanne Zwaneveld, Judith
Vollering.
Minkema College
Philip Kamp, Jozefien
Voorhuis, Natasja Sluijk,
Sabine van Oossanen, Vivian
Vrolijk.
Ashram College
Lorenz van Yperen, Max Smit.
De Goudse Waarden
Caroline Kusee, Claudia
Lucassen, Anne Verkleij,
Peter Hoogenboom, Joep
van Keulen, Minke Walraven,
Dave Verkaik, Niek Bekker,
Niek Bekker, Floris Bruinsma,
Anouk van Mourik, Harm
Griffioen, Cris van Schaik,
Anne van Schaik, Hille
Schouwink, Bob Vermeent.
GSG Leo Vroman
Fenne van den Hoogenband,
Casper Linsen, Wesley Vonk.
Driestar College
Karin van Lunteren, Evita
Meerding, Nelleke Neven,
Mirjam Blijleven, Anneke van
Dijk, Bernhard van der Knijff,
Luuc Ritmeester, Arie-Jan
van der Toorn, Willem van
Ginkel, Ago den Heijer, Rens
Willem van den Berg, Leon
Graveland, Laura van Keulen,
Nicoline van den Heuvel.
Antoniuscollege Gouda
Marc Koster, Joanne van den
Blink, Lianne Buckens, Belle
Dielwart, Joëlle Dorresteijn,
Jens van de Pol, Georgette
Swart.
vlag uit voor alle geslaagden
De uitslagen van de middelbare schoolexamens zijn binnen. Bij veel jongeren uit de gemeente Bodegraven­
Reeuwijk kon de vlag uit. Inmiddels hebben wij de uitslagen van een groot aantal scholen uit Gouda, Woer­
den, Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Boskoop binnen. We hebben deze geslaagde leerlingen in onder­
staand overzicht gebundeld. Degenen die nog moeten herkansen en dan slagen, hopen wij later te kunnen
publiceren. En (leerlingen van) niet­vermelde scholen kunnen zich altijd melden via email redactie@kijkop­
bodegraven.nl. Uiteraard ook een felicitatie aan alle leerlingen/studenten uit Bodegraven­Reeuwijk die voor
MBO, HBO, WO of andere opleiding zijn geslaagd.
N-Joy Sportcentrale
Margrietstraat 1
2411 VV Bodegraven
Telefoon: 0172-619032
E-mail: info@n-joysportcentre.nl
www.n-joysportcentre.nl
Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag:
08.30 uur tot 22.00 uur
Zaterdag en zondag:
08.30 uur tot 13.00 uur
ZOMER-ACTIE
3 MAANDEN ONBEPERKT SPORTEN
inclusief intakegesprek, life-style advies,
persoonlijk afgestemde trainingsschema,
gebruikmaking groepslessen en …gratis sauna
en zonnebank.
€ 89,50
(Geldig tot 1 juli 2013,
vooruitbetaling verplicht)
Antoinette en Mark
Huiswerkbegeleiding ?
Vraag de folder aan!
info@kindereiland.nl
Doortocht 6a • Bodegraven • 0172-650028
www.kindereiland.nl
Huiswerkbegeleiding
Karikatuurtekenen
Donderdag 20 juni, 15.30-17.00 uur
Altijd al karikatuur willen leren tekenen? Ofwel uit proportionele
gezichten met extra grote ogen, neus, oren enzovoorts..?! Daar is
op donderdag 20 juni de kans voor in De Zon te Bodegraven! Ben
je tussen de 12 en 15 jaar oud en lijkt jou dit wel wat, kom dan
langs op de aangegeven datum. De activiteit zal beginnen om
15.30 uur en eindigen om 17.00 uur.
Kijk op Bodegraven 19 juni 2013 - pagina 7
lintje voor jeugdige lokale helden
In november 2013 gaat de gemeente Bodegraven­Reeuwijk het allereerste jeugdlintje uitreiken. ‘Het Jeugdlintje’ is bedoeld voor kinderen
en jongeren tot 18 jaar. Om in aanmerking te komen voor een lintje moeten zij zich op een unieke en belangeloze manier hebben ingezet
voor anderen of voor de gemeente. “De uitreiking van het lintje is bedoeld om jongeren hierin te stimuleren. Daarnaast willen wij ook de
zogenaamde ‘heldendaden’ in het zonnetje zetten,” zo vertelt wethouder Wendy Verkleij.
De gemeente heef eerder
een oproep gedaan aan
lokale kunstenaars om een
origineel lintje te ontwer-
pen. Uit de inzendingen
is inmiddels een winnaar
geselecteerd. Alle eer gaat
naar grafsch vormgever
en kunstenaar Bram Roza
uit Gouda die geheel belan-
geloos een uniek ontwerp
heef gemaakt. “Het bijzon-
dere aan dit logo is dat de
kleuren van de gemeente
zijn gebruikt in combinatie
met een oranje leeuw. Die
leeuw geef een koninklijk
tintje,” zo vertelt wethouder
Verkleij, die een vergelij-
king maakt met de Konink-
lijke onderscheidingen die
jaarlijks worden uitgereikt.
helden
Om in aanmerking te
komen voor een lintje
moeten jongeren zich op
een unieke manier hebben
ingezet. “Wij vinden het
bijzonder dat er jongeren
zijn die al verantwoorde-
lijkheid laten zien en zorg
willen dragen voor ande-
ren. Dat verdient het om
er als gemeente aandacht
aan te besteden,” vertelt
Verkleij. “Met die daad stel-
len zij een voorbeeld voor
andere jongeren of kinde-
ren. Het kan hier om zowel
een inzet gaan die een
langere periode bestrijkt
als een eenmalige helden-
daad.” De aanmeldingen
worden beoordeeld door
een speciale commissie.
Naast wethouder Verkleij
en twee raadsleden, maken
Bas Immerzeel en Roland
Meivogel (jeugdwerkers uit
Bodegraven en Reeuwijk)
deel uit van de commissie.
Aan de hand van de gestel-
de criteria en de interpre-
tatie van de jury worden
de lintjes uitgedeeld. Het is
mogelijk dat er meerdere
kandidaten voor in aan-
merking komen.
uitreiking
Bij voldoende aanmel-
dingen wordt op vrijdag
22 november het lintje
uitgereikt in de Raadszaal
van het gemeentehuis in
Bodegraven. De kandidaat
(of kandidaten) zullen in de
week voorafgaand aan de
uitnodiging thuis, op school
of op de sportclub worden
‘overvallen’ met het nieuws
dat zij een lintje hebben
verdiend. Familie, vrienden
en klasgenoten worden uit-
genodigd om bij de ofciële
uitreiking aanwezig te zijn.
“We gaan er een feeste-
lijk en ofcieel moment
van maken,” zo vertelt de
wethouder. “Het is uitein-
delijk de bedoeling dat de
uitreiking van dit lintje
net zoveel status krijgt als
het lintje voor volwasse-
nen. De uitreiking verdient
daarom een eigen dag. De
datum van 22 november is
daarom ook niet willekeu-
rig, maar gekoppeld aan de
Internationale Dag van de
Rechten van het Kind op
20 november.” Via social
media en posters wordt de
komende periode aandacht
besteed aan het jeugdlintje.
Verenigingen en scholen
kunnen allemaal een brief
verwachten.
aanmelding
Iedereen kan iedereen aan-
melden. Dat kan tussen
november en half oktober
van het jaar erop. Op de
website van de gemeente
is inmiddels een aparte
pagina aangemaakt voor
het jeugdlintje. Ieder-
een van jong tot oud kan
dit jaar - tot 15 oktober
- een kandidaat aanmel-
den via de mededeling
over het jeugdlintje die
terug te vinden is op www.
bodegraven-reeuwijk.nl
>Actueel>Mededelingen.
Ook de criteria die zijn
vastgesteld om in aanmer-
king te komen zijn hier
terug te vinden.
Tekst en beeld: Anneke Agterberg
Schraallanden langs de Meije
Donderdag 20 juni, 18.45 uur
Staatsbosbeheer organiseert samen met de Groene Hart Gidsen
een natuurwandeling door de schraallanden van de Meije. Langs
het riviertje de Meije, bij Zegveld, ligt een van de weinige grote
stukken schraalgrasland van West-Nederland. Dit gebied is nog
voor een groot deel in de staat zoals de landerijen er honderd
jaar geleden uitgezien moeten hebben. De landjes lagen te
ver van de boerderij en werden daardoor nooit bemest, slechts
gehooid. Zo ontstond voedselarm land met een bijzondere
vegetatie. De schraallanden herbergen vogels, vlinders en
bijzondere planten zoals blauwe zegge, moerasviooltje en
klokjesgentiaan. De excursie vanaf Eetcafé de halve Maan,
Hazekade 20, bodegraven. Na koffie en een korte inleiding
vertrekken de deelnemers naar het gebied en duurt ruim twee
uur. De kosten, inclusief een kopje koffie of thee, bedragen
voor volwassenen € 8,00 en voor kinderen tot 12 jaar € 3,00.
Aanmelden via www.groenehartcentrum.nl.
n
ie
u
w
e

w
e
b
s
it
e

o
n
lin
e
:
w
w
w
.
v
a
n
d
o
o
r
n
g
r
o
e
p
.
n
l
25 JAAR
Bedankt voor alle gelukwensen en felicitaties!
Bunnik B.V., onderdeel van de Van Doorn Groep, maakt sinds 1988 onderdeel uit van de gemeenschap
in en rond Bodegraven. Donderdag en vrijdag, 13 & 14 juni jl. hebben wij samen met collega’s, relaties
en familie, ons 25-jarig bestaan gevierd in het Fort Wierickerschans. Wij zijn buitengewoon dankbaar
voor alle felicitaties en gelukwensen die wij op deze twee dagen hebben ontvangen. Daarmee wordt de
Van Doorn Groep nog meer dan voorheen gemotiveerd om zich in te blijven zetten voor een duurzame
en welvarende samenleving in het algemeen en voor Bodegraven-Reeuwijk in het bijzonder.
In het kader van het jubileum én onze doorgaande missie, hebben wij een tweetal inspirerende initiatieven ondersteund:
Herstellings-/ kuuroord Puyssentut (www.puyssentut.org) en Hospice Bodegraven-Reeuwijk (www.hospicebodegraven-reeuw-
ijk.nl). Via deze weg willen wij alle lezers bemoedigen om ook betrokken te raken. U kunt doneren op rekening 65.94.06.918
t.n.v. A. Bunnik B.V. o.v.v. Puyssentut en/of Hospice. Wij zullen vervolgens met trots uw gift aan de doelen overdragen.
Trimsalon Perro
vanaf heden
ook Honden
Uitlaatservice!
Van links naar rechts: Bas Immerzeel, Roland Meivogel en wethouder Wendy Verkleij
Burgernet
van start in
Bodegraven-
Reeuwijk
Op 24 juni start Burgernet
in Bodegraven-Reeuwijk.
328 inwoners van
Bodegraven-Reeuwijk hebben
zich nu al geregistreerd bij
Burgernet. Inwoners kunnen
zich nog altijd aanmelden.
Burgernet geeft snel informatie
over veiligheid en incidenten in
de eigen buurt. Met Burgernet
kunnen burgers de politie
helpen bij het opsporen
van verdachte of vermiste
personen.
Burgernet is een samen-
werkingsverband tussen
gemeente, politie, bewoners
en ondernemers om samen te
werken aan de veiligheid en
leefbaarheid in eigen buurt.
Gemeenten kunnen hun
inwoners waarschuwen voor
incidenten die van invloed
zijn op de volksgezondheid of
openbare orde zoals gevaarlijk
zwemwater of een plotselinge
wegafsluiting.
Met Burgernet kunnen
bewoners door de
politie(meldkamer) via
telefoon, sms of email in hun
woon- en werkomgeving
direct worden betrokken bij
het vinden van bijvoorbeeld
verdachte personen of
voertuigen. Na een melding
ontvangen de Burgernet-
deelnemers een ingesproken
bericht via de (mobiele)
telefoon of een tekstbericht per
SMS of email, met het verzoek
uit te kijken en de politie te
bellen wanneer zij iets gezien
hebben. Zo helpen zij direct bij
de opsporing van daders, een
voertuig of een vermist kind.
Alle deelnemers ontvangen na
afloop van de Burgernet-actie
een bericht over de resultaten
van de actie.
www.burgernet.nl
Straatvoetbal op het Raadhuisplein
Het Raadhuisplein in Bodegraven was afgelopen zaterdag het domein van het Rabobank Rijn en
Veenstromen straatvoetbaltoernooi voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar. De voetballers hadden het
prima naar hun zin en kregen allemaal aan het eind van de dag een uniek straatvoetbalshirt mee
naar huis. Uitslag: 1. De Beste; 2. ESTO E1; en 3. Zichzelf.
Vergaderingen
Bezwaarschriftencommissie
Dinsdag 25 juni 2013 om 19.30 uur
Onderwerpen:
• 19:30 uur
Vier bezwaarschriften gericht tegen de beslui-
ten van het college tot het aanwijzen van de
locaties 42A, 84A en 144A voor het plaatsen
van de ondergrondse restafvalcontainers.
• 20:15 uur
Bezwaarschrift gericht tegen het besluit van
het college, tot verlening van de omgevings-
vergunning voor het plaatsen van een dakop-
bouw op het perceel Hof van Waarder 11 te
Waarder.
• 20:45 uur
Bezwaarschrift gericht tegen het besluit van
het college tot oplegging van een last onder
dwangsom voor het beëindigen kamerbewo-
ning op bedrijfsperceel aan de Pascalstraat 7
in Reeuwijk.
• 21.15 uur
Bezwaarschrift gericht tegen het besluit van
het college tot weigering van een omgevings-
vergunning voor het verhogen kap woonhuis
(Johan de Wittstraat 58 te Bodegraven).
De stukken van deze hoorzitting liggen, een
week voorafgaande aan de hoorzitting, tijdens
openingstijden, ter inzage bij de afdeling Con-
cernondersteuning en -ontwikkeling. Belangstel-
lenden kunnen deze hoorzitting bijwonen. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met
mevrouw mr. I. van der Geld, via telefoonnum-
mer (0172) 522 522.
Burgemeester en
wethouders maken
bekend
Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen
Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Tussen
haakjes de datum van ontvangst en het
dossiernummer.
Bodegraven
• Gravestein 23: Plaatsen dakkapel aan de
voorzijde en achterzijde van de woning
(08-06-2013, zaaknr. 2013070382)
Nieuwerbrug
• Tegenover Hoge Rijndijk 7: Realiseren van
3 starterswoningen (10-06-2013, zaaknr.
2013070797)
Reeuwijk
• Vlietdijk 20: Wijzigen gevel (06-06-2013,
zaaknr. 2013070022)
• Ringdijk 8: Vervangen schuur (10-06-2013,
zaaknr. 2013070461)
• Kerkweg 2: Restaureren van de kerk
(06-06-2013, zaaknr. 2013070728)
• Van Heuven Goedhartstraat 35: Vervangen
van verlichting (10-06-2013, zaaknr.
2013070861)
Verleende vergunningen
Tussen haakjes de datum van verzending.
Reeuwijk
• Kievitsbloem 12: Wijzigen gevel (07-06-2013,
zaaknr. 2013052340)
Bezwaar of beroep tegen verleende omgevings-
vergunningen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na
de genoemde verzenddatum een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus
401, 2410 AK Bodegraven. Als er eerder een
ontwerpbesluit van de vergunning ter inzage
heeft gelegen, dan kunt u geen bezwaarschrift
indienen. U moet dan binnen de termijn van zes
weken rechtsreeks beroep instellen bij de
Rechtbank ’s-Gravenhage, Sector Bestuursrecht,
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt
geen beroep instellen als u gedurende de
termijn van terinzageligging van het ontwerpbe-
sluit geen zienswijze naar voren heeft gebracht,
tenzij u dat redelijkerwijs niet kan worden
verweten. Bij de gemeente kunt u informeren of
u tegen een verleende vergunning bezwaar kunt
maken of beroep moet instellen.
Een bezwaar- of beroepschrift moet uw naam en
adres bevatten, de datum en uw handtekening,
een omschrijving van de betreffende vergunning
en de motivering van uw bezwaar of beroep. Bij
een beroepschrift moet zo mogelijk een kopie
van de vergunning worden meegestuurd. Het
indienen van een bezwaar- of beroepschrift
schort in de regel de werking van de vergunning
A. Bezwaar Awb
Belanghebbenden kunnen op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken
na de dag van verzending van het besluit een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift
moet worden ondertekend en ten minste
omvatten:
• naam en adres van de indiener
• een dagtekening
• een omschrijving van het besluit waartegen u
bezwaar maakt, en
• waarom u het niet eens bent met het besluit
Eveneens is het voor belanghebbenden
mogelijk om bij de voorzieningsrechter bij de
Rechtbank ‘s Gravenhage, Sector Bestuurs-
recht,
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag een
voorlopige voorziening te vragen, indien zij
menen een spoedeisend belang te hebben.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd. U kunt uw
bezwaarschrift sturen naar: College van
burgemeester en wethouders, Postbus 401,
2410 AK Bodegraven.
B. Beroep Awb
Belanghebbenden kunnen op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken
na de dag van verzending van een besluit of na
de dag van ter inzage legging beroep instellen
bij de Rechtbank ‘s-Gravenhage, Sector
Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den
Haag. Het beroepsschrift moet worden
ondertekend en ten minste omvatten:
• naam en adres van de indiener
• een dagtekening
• een omschrijving van het besluit waartegen u
bezwaar maakt, en
• waarom u het niet eens bent met het besluit
Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een
afschrift van het besluit waarop het geschil
betrekking heeft, overlegd. U kunt een beroep-
schrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
genoemde website voor de precieze voorwaar-
den. Eveneens is het mogelijk om bij de
voorzieningsrechter van dezelfde Rechtbank
‘s-Gravenhage een voorlopige voorziening te
vragen, indien u meent een spoedeisend
belang te hebben.
In het weekend van 29 en 30 juni legt de
gemeente Woerden een noodbrug aan over
de bestaande verkeersbrug in de Barwouts-
waarder ter hoogte van huisnummer 73. Dit
om de bestaande brug te ontlasten. Komend
najaar vervangt de gemeente Woerden de
brug in zijn geheel. Tijdens het plaatsen van
de noodbrug is de Barwoutswaarder afgeslo-
ten voor alle verkeer. Er gelden dan omlei-
dingsroutes. Hulpdiensten, bedrijven en
omwonenden zijn schriftelijk geïnformeerd.

Noodbrug
Bij de inspectie eerder dit jaar bleek dat de brug
in slechte toestand verkeert. Geconcludeerd
werd dat de brug op korte termijn aan vervan-
ging toe is. En dat zwaar verkeer geen gebruik
meer mag maken van de brug om bezwijking
te voorkomen. Deze maatregel is in de praktijk
niet haalbaar omdat een aantal bedrijven alleen
via deze brug bereikbaar is. Daarom legt de
gemeente Woerden nu een noodbrug over het
huidige brugdek.
Vervangen brug Barwoutswaarder
week 25 - 2013 | www.bodegraven-reeuwijk.nl | communicatie@bodegraven-reeuwijk.nl | T 0172 - 522 522
Contact
24 uur per dag bereikbaar
Kijk op www.bodegraven-reeuwijk.nl
voor informatie en het digitale loket.
Of mail naar info@bodegraven-reeuwijk.nl

Openingstijden gemeentehuis
(telefoon en receptie)
Onze medewerkers zijn bereikbaar via
tel. (0172) 522 522 van maandag
tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur

Postadres
Postbus 401
2410 AK Bodegraven

Openingstijden Burgerzaken
Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 15.00 uur
Met afspraak: tot 17.00 uur
Woensdag: 09.00 - 20.00 uur

Bouw-en woningtoezicht
U kunt bouw- en woning toezicht als volgt
bereiken:
• Telefonisch: via de gemeente
(0172) 522 522. Afhankelijk van uw vraag
wordt u doorverbonden met de
Omgevingsdienst Midden-Holland
• Post: Omgevingsdienst Midden-Holland,
Postbus 45, 2800 AA Gouda

Andere afdelingen
Dagelijks op afspraak

Vragen of klachten over afval
Bel tussen 7.30 en 17.00 uur met Cyclus,
tel. 0182 - 547 500

Afvalbrengstation (Cyclus)
Portugalweg 6, Bodegraven
Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 16.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 12.00 uur

Spreekuur burgemeester en wethouders
U kunt een afspraak maken via het
bestuurssecretariaat, tel. (0172) 522 204
Gemeentenieuws
• 24 juni, 19.30 uur
Voorlichtingsavond woninginbraak
• 24 juni, 19.30 uur
Bouwcafé
• 25 juni, 19.30 uur
Bezwaarschriftencommissie
• 25 juni, 19.30 uur
Sportcafé SBAB
Agenda
niet op. Met andere woorden: de vergunning
waartegen u bezwaar hebt, mag dus gebruikt
worden. Als u dat niet wilt dan kunt u, nadat u
bezwaar heeft gemaakt of beroep heeft
ingesteld, om een voorlopige voorziening vragen
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank
’s-Gravenhage.
U kunt een beroepschrift en een verzoek om
een voorlopige voorziening ook digitaal indienen
bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde website voor de precieze
voorwaarden.

Verordeningen
Concept nadere regels uitstallingen en
terrassen
Op dinsdag 11 juni 2013 heeft het college het
‘concept Nadere regels uitstallingen en
terrassen’ vastgesteld. Met deze regels wil de
gemeente de kwaliteit van de openbare ruimte
in met name de winkelgebieden verbeteren.
De regels moeten een bijdrage leveren aan een
verzorgd dorpsbeeld en aan de veiligheid op
trottoirs. De regels gaan gelden voor de gehele
gemeente.
De conceptregels liggen vanaf woensdag 19 juni
2013 voor een periode van zes weken ter inzage
in het gemeentehuis in Bodegraven. U vindt het
concept op onze website onder Bestuur en
organisatie > Beleid en regelgeving > Beleids-
regels per categorie in pdf. Binnen de inzage-
periode kunnen belanghebbenden een ziens-
wijze indienen. Na deze periode stellen wij de
nadere regels vast.
Informatieavond Rondweg
Mazelenuitbraak
Voorlichtingsavonden over woninginbraak
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk organiseert
samen met de politie voorlichtingsavonden over
woninginbraken. Tijdens deze avond hoort u
actuele informatie over inbraken in uw buurt en
krijgt u handige tips om inbraken te voorkomen.
U bent van harte welkom op de volgende dagen:
• Waarder 24 juni
om 19.30 uur in het Wapen van Waarder
• Driebruggen 1 juli
om 19.30 uur in dorpshuis Custwijc
• Reeuwijk-Brug 8 juli
om 19.30 uur in zalencentrum De Brug
Bezoek ook onze website www.bodegraven-reeuwijk.nl
Toelichting
De gemeente organiseert op 1 juli 2013 een
extra informatieavond over het voorlopig
ontwerp en het verkeersbesluit van de
rondweg Reeuwijk-Brug. U bent op 1 juli van
harte uitgenodigd in zalencentrum De Brug te
Reeuwijk-Brug. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
De informatieavond start om 20.00 uur.
De informatieavond wordt gehouden om
resterende vragen van de vorige informatie-
avond te bespreken. Ook worden de tekeningen
toegelicht om een beter beeld te geven van de
nieuwe situatie. De tekeningen worden in detail
toegelicht. Op deze informatieavond staat het
Verkeerscirculatieplan niet op de agenda. Hier-
voor wordt een aparte procedure doorlopen met
naar verwachting een informatieavond in 2014.
Sinds eind mei verspreidt mazelen zich
onder niet-gevaccineerde mensen. Ook in
het Groene Hart zijn enkele patiënten ziek,
waaronder één in Driebruggen. De GGD
Hollands Midden verzoekt de huisartsen in
haar gebied om alert te zijn op verschijnselen
van mazelen en om patiënten met mazelen
zo snel mogelijk bij de GGD HM te melden.
Meer weten?
Meer informatie over dit onderwerp vindt u
bij de nieuwsberichten of zoek op ‘mazelen’
op de website van GGD Hollands Midden:
www.ggdhm.nl. Voor algemene vragen over
mazelen kunt u maandag tot en met vrijdag
tijdens kantooruren contact opnemen met
het team infectieziekten van de GGD HM,
tel. 088 - 308 36 61.
Meld je aan voor Burgernet en word de
ogen en oren van Bodegraven-Reeuwijk.
Op 24 juni gaan we van start! Alle infor-
matie staat op www.burgernet.nl.
De gemeente roept iedereen in
Bodegraven-Reeuwijk op om een
dorpsgenoot voor te dragen die een
Koninklijke Onderscheiding verdient.
Stuur uw aanvraag in voor 1 augustus
2013. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met mevrouw
M. de Jong of mevrouw L. den Hertog
van het Bestuurssecretariaat van de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk,
tel. (0172) 522 204.
Burgernet
Kent u iemand die
een lintje verdient?
Succesvolle rommelmarkt
Emmaüs gemeente
De opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt van de Emmaüs
gemeente, in en rond de Ontmoetingskerk, was met 6.376 euro
iets minder dan vorig jaar. Ook een flinke regenbui gooide even
roet in het eten, maar verder kon niets de gezelligheid tegenhou-
den afgelopen zaterdag. Het was dan ook weer heerlijk gemoe-
delijk snuffelen tussen de vele spullen die de laatste maanden
door vele vrijwilligers waren opgehaald en waren aangeboden.
Frank Baars, de ‘grote’ man achter dit jaarlijkse evenement, was
dan ook erg blij met de geslaagde dag. “Een mooie opbrengst,
die we gaan verdelen onder diverse goede doelen: Local Care,
The Hand in Hand Community, de World Servants 2013 en de
Ontmoetingskerk in verband met de verbouwing van de keuken.”
Tekst en beeld: Ruud Kooistra
Vergaderingen
Bezwaarschriftencommissie
Dinsdag 25 juni 2013 om 19.30 uur
Onderwerpen:
• 19:30 uur
Vier bezwaarschriften gericht tegen de beslui-
ten van het college tot het aanwijzen van de
locaties 42A, 84A en 144A voor het plaatsen
van de ondergrondse restafvalcontainers.
• 20:15 uur
Bezwaarschrift gericht tegen het besluit van
het college, tot verlening van de omgevings-
vergunning voor het plaatsen van een dakop-
bouw op het perceel Hof van Waarder 11 te
Waarder.
• 20:45 uur
Bezwaarschrift gericht tegen het besluit van
het college tot oplegging van een last onder
dwangsom voor het beëindigen kamerbewo-
ning op bedrijfsperceel aan de Pascalstraat 7
in Reeuwijk.
• 21.15 uur
Bezwaarschrift gericht tegen het besluit van
het college tot weigering van een omgevings-
vergunning voor het verhogen kap woonhuis
(Johan de Wittstraat 58 te Bodegraven).
De stukken van deze hoorzitting liggen, een
week voorafgaande aan de hoorzitting, tijdens
openingstijden, ter inzage bij de afdeling Con-
cernondersteuning en -ontwikkeling. Belangstel-
lenden kunnen deze hoorzitting bijwonen. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met
mevrouw mr. I. van der Geld, via telefoonnum-
mer (0172) 522 522.
Burgemeester en
wethouders maken
bekend
Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen
Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Tussen
haakjes de datum van ontvangst en het
dossiernummer.
Bodegraven
• Gravestein 23: Plaatsen dakkapel aan de
voorzijde en achterzijde van de woning
(08-06-2013, zaaknr. 2013070382)
Nieuwerbrug
• Tegenover Hoge Rijndijk 7: Realiseren van
3 starterswoningen (10-06-2013, zaaknr.
2013070797)
Reeuwijk
• Vlietdijk 20: Wijzigen gevel (06-06-2013,
zaaknr. 2013070022)
• Ringdijk 8: Vervangen schuur (10-06-2013,
zaaknr. 2013070461)
• Kerkweg 2: Restaureren van de kerk
(06-06-2013, zaaknr. 2013070728)
• Van Heuven Goedhartstraat 35: Vervangen
van verlichting (10-06-2013, zaaknr.
2013070861)
Verleende vergunningen
Tussen haakjes de datum van verzending.
Reeuwijk
• Kievitsbloem 12: Wijzigen gevel (07-06-2013,
zaaknr. 2013052340)
Bezwaar of beroep tegen verleende omgevings-
vergunningen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na
de genoemde verzenddatum een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus
401, 2410 AK Bodegraven. Als er eerder een
ontwerpbesluit van de vergunning ter inzage
heeft gelegen, dan kunt u geen bezwaarschrift
indienen. U moet dan binnen de termijn van zes
weken rechtsreeks beroep instellen bij de
Rechtbank ’s-Gravenhage, Sector Bestuursrecht,
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt
geen beroep instellen als u gedurende de
termijn van terinzageligging van het ontwerpbe-
sluit geen zienswijze naar voren heeft gebracht,
tenzij u dat redelijkerwijs niet kan worden
verweten. Bij de gemeente kunt u informeren of
u tegen een verleende vergunning bezwaar kunt
maken of beroep moet instellen.
Een bezwaar- of beroepschrift moet uw naam en
adres bevatten, de datum en uw handtekening,
een omschrijving van de betreffende vergunning
en de motivering van uw bezwaar of beroep. Bij
een beroepschrift moet zo mogelijk een kopie
van de vergunning worden meegestuurd. Het
indienen van een bezwaar- of beroepschrift
schort in de regel de werking van de vergunning
A. Bezwaar Awb
Belanghebbenden kunnen op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken
na de dag van verzending van het besluit een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift
moet worden ondertekend en ten minste
omvatten:
• naam en adres van de indiener
• een dagtekening
• een omschrijving van het besluit waartegen u
bezwaar maakt, en
• waarom u het niet eens bent met het besluit
Eveneens is het voor belanghebbenden
mogelijk om bij de voorzieningsrechter bij de
Rechtbank ‘s Gravenhage, Sector Bestuurs-
recht,
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag een
voorlopige voorziening te vragen, indien zij
menen een spoedeisend belang te hebben.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd. U kunt uw
bezwaarschrift sturen naar: College van
burgemeester en wethouders, Postbus 401,
2410 AK Bodegraven.
B. Beroep Awb
Belanghebbenden kunnen op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken
na de dag van verzending van een besluit of na
de dag van ter inzage legging beroep instellen
bij de Rechtbank ‘s-Gravenhage, Sector
Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den
Haag. Het beroepsschrift moet worden
ondertekend en ten minste omvatten:
• naam en adres van de indiener
• een dagtekening
• een omschrijving van het besluit waartegen u
bezwaar maakt, en
• waarom u het niet eens bent met het besluit
Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een
afschrift van het besluit waarop het geschil
betrekking heeft, overlegd. U kunt een beroep-
schrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
genoemde website voor de precieze voorwaar-
den. Eveneens is het mogelijk om bij de
voorzieningsrechter van dezelfde Rechtbank
‘s-Gravenhage een voorlopige voorziening te
vragen, indien u meent een spoedeisend
belang te hebben.
In het weekend van 29 en 30 juni legt de
gemeente Woerden een noodbrug aan over
de bestaande verkeersbrug in de Barwouts-
waarder ter hoogte van huisnummer 73. Dit
om de bestaande brug te ontlasten. Komend
najaar vervangt de gemeente Woerden de
brug in zijn geheel. Tijdens het plaatsen van
de noodbrug is de Barwoutswaarder afgeslo-
ten voor alle verkeer. Er gelden dan omlei-
dingsroutes. Hulpdiensten, bedrijven en
omwonenden zijn schriftelijk geïnformeerd.

Noodbrug
Bij de inspectie eerder dit jaar bleek dat de brug
in slechte toestand verkeert. Geconcludeerd
werd dat de brug op korte termijn aan vervan-
ging toe is. En dat zwaar verkeer geen gebruik
meer mag maken van de brug om bezwijking
te voorkomen. Deze maatregel is in de praktijk
niet haalbaar omdat een aantal bedrijven alleen
via deze brug bereikbaar is. Daarom legt de
gemeente Woerden nu een noodbrug over het
huidige brugdek.
Vervangen brug Barwoutswaarder
week 25 - 2013 | www.bodegraven-reeuwijk.nl | communicatie@bodegraven-reeuwijk.nl | T 0172 - 522 522
Contact
24 uur per dag bereikbaar
Kijk op www.bodegraven-reeuwijk.nl
voor informatie en het digitale loket.
Of mail naar info@bodegraven-reeuwijk.nl

Openingstijden gemeentehuis
(telefoon en receptie)
Onze medewerkers zijn bereikbaar via
tel. (0172) 522 522 van maandag
tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur

Postadres
Postbus 401
2410 AK Bodegraven

Openingstijden Burgerzaken
Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 15.00 uur
Met afspraak: tot 17.00 uur
Woensdag: 09.00 - 20.00 uur

Bouw-en woningtoezicht
U kunt bouw- en woning toezicht als volgt
bereiken:
• Telefonisch: via de gemeente
(0172) 522 522. Afhankelijk van uw vraag
wordt u doorverbonden met de
Omgevingsdienst Midden-Holland
• Post: Omgevingsdienst Midden-Holland,
Postbus 45, 2800 AA Gouda

Andere afdelingen
Dagelijks op afspraak

Vragen of klachten over afval
Bel tussen 7.30 en 17.00 uur met Cyclus,
tel. 0182 - 547 500

Afvalbrengstation (Cyclus)
Portugalweg 6, Bodegraven
Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 16.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 12.00 uur

Spreekuur burgemeester en wethouders
U kunt een afspraak maken via het
bestuurssecretariaat, tel. (0172) 522 204
Gemeentenieuws
• 24 juni, 19.30 uur
Voorlichtingsavond woninginbraak
• 24 juni, 19.30 uur
Bouwcafé
• 25 juni, 19.30 uur
Bezwaarschriftencommissie
• 25 juni, 19.30 uur
Sportcafé SBAB
Agenda
niet op. Met andere woorden: de vergunning
waartegen u bezwaar hebt, mag dus gebruikt
worden. Als u dat niet wilt dan kunt u, nadat u
bezwaar heeft gemaakt of beroep heeft
ingesteld, om een voorlopige voorziening vragen
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank
’s-Gravenhage.
U kunt een beroepschrift en een verzoek om
een voorlopige voorziening ook digitaal indienen
bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde website voor de precieze
voorwaarden.

Verordeningen
Concept nadere regels uitstallingen en
terrassen
Op dinsdag 11 juni 2013 heeft het college het
‘concept Nadere regels uitstallingen en
terrassen’ vastgesteld. Met deze regels wil de
gemeente de kwaliteit van de openbare ruimte
in met name de winkelgebieden verbeteren.
De regels moeten een bijdrage leveren aan een
verzorgd dorpsbeeld en aan de veiligheid op
trottoirs. De regels gaan gelden voor de gehele
gemeente.
De conceptregels liggen vanaf woensdag 19 juni
2013 voor een periode van zes weken ter inzage
in het gemeentehuis in Bodegraven. U vindt het
concept op onze website onder Bestuur en
organisatie > Beleid en regelgeving > Beleids-
regels per categorie in pdf. Binnen de inzage-
periode kunnen belanghebbenden een ziens-
wijze indienen. Na deze periode stellen wij de
nadere regels vast.
Informatieavond Rondweg
Mazelenuitbraak
Voorlichtingsavonden over woninginbraak
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk organiseert
samen met de politie voorlichtingsavonden over
woninginbraken. Tijdens deze avond hoort u
actuele informatie over inbraken in uw buurt en
krijgt u handige tips om inbraken te voorkomen.
U bent van harte welkom op de volgende dagen:
• Waarder 24 juni
om 19.30 uur in het Wapen van Waarder
• Driebruggen 1 juli
om 19.30 uur in dorpshuis Custwijc
• Reeuwijk-Brug 8 juli
om 19.30 uur in zalencentrum De Brug
Bezoek ook onze website www.bodegraven-reeuwijk.nl
Toelichting
De gemeente organiseert op 1 juli 2013 een
extra informatieavond over het voorlopig
ontwerp en het verkeersbesluit van de
rondweg Reeuwijk-Brug. U bent op 1 juli van
harte uitgenodigd in zalencentrum De Brug te
Reeuwijk-Brug. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
De informatieavond start om 20.00 uur.
De informatieavond wordt gehouden om
resterende vragen van de vorige informatie-
avond te bespreken. Ook worden de tekeningen
toegelicht om een beter beeld te geven van de
nieuwe situatie. De tekeningen worden in detail
toegelicht. Op deze informatieavond staat het
Verkeerscirculatieplan niet op de agenda. Hier-
voor wordt een aparte procedure doorlopen met
naar verwachting een informatieavond in 2014.
Sinds eind mei verspreidt mazelen zich
onder niet-gevaccineerde mensen. Ook in
het Groene Hart zijn enkele patiënten ziek,
waaronder één in Driebruggen. De GGD
Hollands Midden verzoekt de huisartsen in
haar gebied om alert te zijn op verschijnselen
van mazelen en om patiënten met mazelen
zo snel mogelijk bij de GGD HM te melden.
Meer weten?
Meer informatie over dit onderwerp vindt u
bij de nieuwsberichten of zoek op ‘mazelen’
op de website van GGD Hollands Midden:
www.ggdhm.nl. Voor algemene vragen over
mazelen kunt u maandag tot en met vrijdag
tijdens kantooruren contact opnemen met
het team infectieziekten van de GGD HM,
tel. 088 - 308 36 61.
Meld je aan voor Burgernet en word de
ogen en oren van Bodegraven-Reeuwijk.
Op 24 juni gaan we van start! Alle infor-
matie staat op www.burgernet.nl.
De gemeente roept iedereen in
Bodegraven-Reeuwijk op om een
dorpsgenoot voor te dragen die een
Koninklijke Onderscheiding verdient.
Stuur uw aanvraag in voor 1 augustus
2013. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met mevrouw
M. de Jong of mevrouw L. den Hertog
van het Bestuurssecretariaat van de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk,
tel. (0172) 522 204.
Burgernet
Kent u iemand die
een lintje verdient?
Zoeken naar vakantiebaantje
Veel jongeren in de leeftijd vanaf 14 jaar zijn op zoek naar een
vakantiebaantje. Maar hoe kom je aan zo’n baantje, wat zijn de
regels en wat kun je verdienen. Jongerencentra De Zon in Bode-
graven en Loose End in Reeuwijk en Stichting Jeugd- en Jonge-
renwerk Midden-Holland gaan assisteren bij het zoeken. Vanaf
1 juli kunnen jongeren in De Zon en Loose End informatie aan-
vragen over vakantiewerk en inloggen op de vacaturebank om
inzage te krijgen in het aanbod van vakantiebanen. Ook vragen
de organisatoren bedrijven om hun vacatures naar ons te mai-
len zodat we de vacaturebank kunnen aanvullen. Via Facebook
en de websites van De Zon en Loose End is eveneens het één
en ander terug te vinden over vakantiewerk. Informatie: telefoon
06-12839280 en email jongerenwerkmiddenholland@live.nl.
Laatste kans voor Tuinenwedstrijd
Inwoners van Bodegraven Noord kunnen zich tot 25 juni 12.00 uur aanmelden voor de onderscheiding van ‘Mooiste tuin van Bodegraven-Noord’. Doe dat via email info@bodegravennoord.nl of schriftelijk
bij de secretaris, M.K. Joustra, Dirk Bavolaan 13. Men mag ook de tuin van de buren of vrienden aanmelden. Vermeld daarbij zowel uw eigen naam, adres en e-mailadres als die van die buren of vrienden.
Een tuin hoeft niet groot te zijn om een sieraad voor de straat te zijn. Uw straat(deel) kunt u ook aanmelden voor de straatprijs. Tussen 25 juni en 5 juli worden de aangemelde tuinen beoordeeld en voor de
zomervakantie worden de prijzen uitgereikt.
Dier van de maand: Mogli
Mogli is een gesteriliseerde poes die op 7 augustus haar 12e
verjaardag viert. Dat zou je niet zeggen als je haar prachtige,
cypers getekende vacht ziet. Ze is een echte ‘grande dame’ en
alleen bekenden worden door haar rustig ontvangen. Wanneer
Mogli gewend is, vindt ze knuffelen heel leuk, maar alleen op
het moment dat mevrouw het wenst. Daarnaast duldt ze geen
andere dieren of kinderen in haar koninkrijk. Wie vindt dat een
kat best een eigen willetje mag hebben en een plekje voor Mogli
heeft, komt met haar kennismaken in het Dierenasiel Reijerscop,
Reijerscopse Overgang 5 in Harmelen. Openingstijden zijn maan-
dag t/m zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. Neem voor meer infor-
matie contact op met Stichting Dierenhulpverlening Woerden,
0348-414242 of kijk op www.dierenhulpverleningwoerden.nl.
Kijk op Bodegraven 19 juni 2013 - pagina 10
Herinneringen uit Bodegraven-Reeuwijk
In deze rubriek vertellen ‘oudgedienden’ over het wel en wee van vroeger. Een
aaneenschakeling van feiten, van familie en bekenden, vernomen verhalen en
soms een beetje ‘van horen zeggen’. Het zijn geen wetenschappelijke historie­
verhalen, maar ze geven een kleurrijk beeld van onze dorpen, beroepen en
familiebelevenissen. In deze afevering: Dick van Dam uit Nieuwerbrug.
een kruiwagen vol
verhalen over de
houtzagerij
Bij het maken van de afspraak waar­
schuwde Dick van Dam er al voor. De
Nieuwerbrugger heef zoveel verhalen
dat er een boek mee is te vullen. In
deze rubriek beperken we het verhaal
tot de houtzagerij, omdat hij daar
destijds met het meeste plezier heef
gewerkt.
De houtzagerij van weleer in niets te
vergelijken met de huidige. In die tijd
waren er wel vijf in Nieuwerbrug. Allemaal
hadden ze hun bedrijf aan de Oude Rijn.
De waterweg die voor de aan- en afvoer
van de bomen en het wateren zorgde.
hout en meel
Laten we bij het begin beginnen. Bij
overgrootvader Piet, die boer was aan
het Weijland. Piet met de baard. In 1896
leende hij 10.000 gulden van de welgestel-
de Bodegraafse weduwe Batelaan. Zo kon
hij aan de overkant van de weg een woon-
huis laten bouwen met een meelfabriek
en houtzagerij en zo had hij het hele jaar
door werk. In het voorjaar, wanneer de
koeien bijgevoerd moesten worden draaide
de meelfabriek op volle toeren. En in het
najaar de houtzagerij.
Het woonhuis en alles wat daarachter is
gebouwd, lijkt op een boerderij. De dorps-
timmerman in die tijd had kennelijk twee
bouwtekeningen van woonhuizen. Eén van
een daggelderhuisjes en één van een boer-
derij. Richting Nieuwerbrug werd de meel-
fabriek, de Volharding, gebouwd. Richting
Bodegraven de houtzagerij. Het woonhuis
met de boerderijuitstraling in het midden.
sChipperskneCht en marine offiCier
Dick van Dam heef zijn lagere schooltijd
op de Verhoef-Rollmanschool in Bode-
graven gezeten. Vervolgens ging hij naar
het Lyceum in Alphen aan den Rijn. Op
zijn achttiende ging hij naar Delf om daar
te studeren. Maar kwam, zo vertelde hij,
na een verkeerd gekozen studie gedesillu-
sioneerd terug. Op dat moment werd er
een schip gelost bij de houtzagerij. De
schippersvrouw was in verwachting van
haar derde kind. En de schipper kon wel
een schippersknecht gebruiken. Zo voer
Dick vijf maanden mee met het binnen-
schippersgezin. De vrouw was Franstalig
en hun kinderen werden tweetalig opge-
voed. Dick leerde na zes jaar Franse les op
school in deze periode voor het eerst echt
de taal spreken. Wat hem jaren later bij
het inkopen van Franse iepen goed van
pas zou komen.
Vierentwintig maanden in militaire dienst
volgden daarop. Waar Dick als Marine
ofcier in Den Helder was gelegerd. “Ik
heb nooit meer zo veel geld en zo weinig
zorgen gekend. Ik kreeg 51 gulden, kost
en onderkomen, bewassing en twee keer
vrij vervoer per maand. Met Bram Mühl
ben ik vervolgens naar Spanje gegaan.
Om Spaans te leren. Eerst pot verteren en
daarna werken voor de kost.”
wateren
“Eenmaal weer thuis ging ik bij mijn vader
werken en kwam onderaan op de loonlijst
te staan. Ik moest onderaan beginnen;
zakken veevoer sjouwen bij de maalderij
en in de houtzagerij moest ik zorgen dat
de zaagmachines steeds hout hadden. En
oplatten en afatten.” Dit vakjargon behoef
uitleg. Dick wijdt ons in, in de wereld van
de houtzagerij van weleer. “De bomen
werden gemeten op de kubieke inhoud. De
onderstammen waren meer waard dan dat
wat er bovenuit stak. Was de koop van een
partij bomen beklonken dan werden ze
gemerkt met ons eigen merk.” We krijgen
de merkhamer te zien. Een stevige houten
handvat met een ijzeren gedeelte waar
de letters DCVD (Dick Cornelis Van Dam)
in spiegelschrif op staan. Ook zo’n zelfde
hamer maar dan staan er nummers in een
cirkel op het ijzeren gedeelte. “Met kracht
werden de letters en bijbehorende cijfers
in het hout geslagen. De nummers corres-
pondeerden met maatlijst van de partij die
werd ingekocht.”
De bomen werden gerooid en per schip
vervoerd. Eenmaal bij de houtzagerij afge-
leverd moesten de stammen wateren.
Dick: “Door de jongste jaarringen stromen
de groeistofen. De stammen werden gewa-
terd, zodat de sapstromen eruit zouden
‘spoelen’. En het verminderd de neiging
tot kromtrekken. Het vrij zure water uit
het veengebied maakte dat het hout mooi
blank werd. Naar gelang de dikte van
de stam werden ze één jaar tot ander-
half gewaterd. Voor de langere stammen
pachten we de buitenbochten van de Oude
Rijn, bij de Witte Wimpel, maar ook bij de
Schans. Daar lagen er zoveel dat je over de
stammen kon lopen. Naarmate de stam-
men zich volzogen zonken ze. De grootste
stammen lagen net buiten de vaargeul.
Met palen met witte koppen boven het
wateroppervlak werden ze afgepaald. Zo
wist de scheepvaart waar er werd gewa-
terd.”
oplatten en aflatten
“Ja,” knikt Dick bevestigend als we vragen
hoe die stammen zo vol met water weer
op het droge kwamen, “het was handwerk.
We sloegen een twee meter lange smeed-
ijzeren pen in het hout. Aan die pen zat
een ketting en met een tandkrans draai-
den we de ketting omhoog. Twee hooguit
vier stammen per keer legden we dan op
de stalen punter, die vervolgens met een
jaaglijn naar de zagerij werd getrokken. In
de zagerij hadden we twee zaagmachines.
Een die stammen van 1,25 meter door kon
zagen en een voor stammen van 75 centi-
meter. Aangedreven door dieselmotoren.
Het zaagsel werd in zakken gedaan voor de
palingrokers. Het koste ze geen geld, alleen
een maaltje paling.” Onze verteller glim-
lacht; “Dat was zeker een goede deal.”
“De bomen eenmaal tot balken of planken
gezaagd werden opgelat om te drogen.
Tussen de balken of planken werden
kleine latjes gelegd zodat de wind er goed
tussendoor kon waaien. De boel moest
op stok staan voor de kortste dag van het
jaar. Het voorjaar was vaak zo droog en
dan droogt de buitenkant harder dan de
binnenkant waardoor er scheurtjes in de
bovenkant komen en het hout niet meer
netjes is af te werken. Als het eenmaal
droog was ging het naar de loods voor de
verkoop.”
Cok Graafand aan ‘t werk bij de grote bomen zaag
De grote houten hamer links... de slecht Bomen en balken zagen... vreselijk leuk wat er te voorschijn komt
De grote bomen zaag Van Dam Nieuwerbrug
Kijk op Bodegraven 19 juni 2013 - pagina 11
ONTWERPEN, MAKEN, REPARATIE VAN
DAMES- HEREN- EN KINDERKLEDING
Gespecialiseerd in seniorenkleding
evenals reparatie van leer en motorkleding
Kleienburg 20, 2411 ZC Bodegraven, telefoon 0172-650825
atelier Margreet
Scan zelf uw
boodschappen!
• Lekker snel winkelen
• Tijdens het winkelen
al inpakken
• Betalen met pin én contant
• Géén klantenpas nodig
• Ervaar zelf het gemak en de
snelheid van Jumbo Zelfscan!
Zo werkt het:
Nóg vlotter
winkelen met de
Jumbo Zelfscan!
Pak uw scanner
uit de houder
Méér informatie over de Jumbo Zelfscan? Onze medewerkers helpen u graag verder.
<adres>
Scan de streepjescode
en pak direct in
Reken eenvoudig af
bij de caissière
Vanaf
<datum>
ook in
<adres>
Vanaf
woensdag 5 juni
ook in
Reeuwijk
Jim Koster • Meentweide 70 • 2811 JG Reeuwijk • jumbosupermarkten.nl/Reeuwijk
Borefse Eettafel op de Indische
tour
De tweede Boreftse Eettafel, die op zaterdag 1 juni werd
gehouden, is wederom geslaagd. Er schoven 47 gasten aan,
aanzienlijk meer dan de vorige keer. Zes vrijwilligers verzorgden
de maaltijd. De organisatoren waren verheugd dit keer een
grote groep jongeren te mogen ontvangen. Op het menu stond
een uitgebreide Indische maaltijd bestaande uit vier gangen
met onder andere Indonesische loempia’s en lekkere bami. De
volgende Boreftse Eettafel vindt plaats op zaterdag 7 september.
Het college van burgemeester en wethouders zullen die avond
een bijdrage leveren aan de bereiding van de maaltijd.
Gevonden
en vermiste
huisdieren
vermist
Bodegraven Dammekant
- Tommie; kater, oranjeach-
tig, oranje/bruine cirkel aan
zijkant, plekje op neus door
gevecht, lichte pluim aan
staartpunt.
gevonden
Bodegraven Nespad - zwarte
kater, witte buik en poten en
een rood cyperse poes.
Bodegraven Westeinde - kat,
grijs/zwart gestreept, bef en
onderkant achterpoten wit,
witte voorsokjes.
Bodegraven Boesemsingel -
asielnaam Stitch, jong konijn,
ram, zwart/wit, staande oren.
Informatie
Stichting Dierenhulpverlening
Woerden, 0348-414242
www.dierenhulpverleningwoerden.nl.
Het zaagblad is op deze foto goed te zien
verkoop
“Mijn vader heef op jonge
leefijd een ongeluk gehad
en had daardoor last van
zijn knie gekregen. Waar-
door ik vanaf mijn 23ste de
weg op moest om klanten
te zoeken. Van de Veluwe
tot de kust, we hadden
overal onze klanten zit-
ten. Hoofdzakelijk meubel-
fabrikanten en carrosse-
rie en wagenbouwers. Aan
de laatste werden vooral
iepen verkocht. Iepen-
hout heef een hoge splijt-
vastheid en het laat zich
goed bewerken. Het is wel
gevoelig voor houtworm.
Maar zolang het rolt ging
het goed. Houtworm houdt
niet van dat gehorrel van
de wielen. Wagens die lang
stil stonden hadden dus
wel last van houtworm.”
hout, hout en hout
Het grootste deel van de
woonkamer is hout.
Houten boekenplanken,
houten tafel en een
houten bijzet tafeltje met
een prachtige nerf in een
rondachtige grillige vorm.
Het blijkt een plank van
een stuk celwoekering van
een boom te zijn. Een uit-
zonderlijk groot exemplaar.
“Bomen zagen, balken
zagen, het is vreselijk leuk
wat er telkens weer tevoor-
schijn komt.”
“De laatste 25 jaar hebben
we met rustiek- en res-
tauratiehout gewerkt. De
wagen makerij verdween
en per toeval zijn we erin
gerold. Oude eiken balken
herzagen. Dat oude eiken-
hout is zeer versteend en
wij hadden een machine
die dat aankon. Restau-
rateurs van onder andere
kerken kochten het hout
bij ons. De Nieuwe Kerk
van Amsterdam is met ons
hout gerestaureerd. De
preekstoel, de herenban-
ken; als de Nieuwe Kerk
op televisie komt, kijk ik
er altijd naar. Vanaf 1972
hoefde ik daarom niet
meer op pad om klanten te
zoeken. Ze wisten ons alle-
maal te vinden.”
restjes Brandhout
Eind 1988 zijn we gestopt.
In 1990 is de houtzagerij
afgebroken. Het heef nog
een aantal jaren geduurd
voor de laatste stukken
hout waren verkocht. Deze
winter hebben we van het
laatste brandhout nog lek-
ker warm gezeten. Volgend
jaar moeten
ook wij brandhout voor de
open haard kopen.”
Tekst: Marlien van Leeuwen
KAMERS TE HUUR IN BODEGRAVEN
1 kamer 40 m
2
voor 2 personen
(incl. douche en keuken)
1 kamer 20 m
2
voor 1 persoon
Info: 06-53 25 90 03
Kijk op Bodegraven 19 juni 2013 - pagina 12
Kijk op Reeuwijk
Een selectie van het nieuws uit de andere kernen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; Driebruggen, Hogebrug, Reeu-
wijk-Brug, Reeuwijk-Dorp, Sluipwijk, Tempel en Waarder. Zie www.kijkopreeuwijk.nl voor de volledige berichten en nog
meer nieuws uit deze kernen.
Wandelexcursie polder
Stein-Oukoop
Staatsbosbeheer en familie de Goey organiseren op zondag
23 juni om 9.45 uur weer een wandelexcursie in de polder
Stein-Oukoop. Geniet van een typisch Hollands landschap met
zijn vergezichten, water, weide, en weidevogels. De startplaats
van deze tocht is Hoeve Stein aan de Oukoopsedijk 20 in
Reeuwijk. Bij het begin is er koffie of thee. De wandeling duurt
ongeveer twee uur, voert door de polder en zal ook langs de
Oukoopse Molen gaan. Hier kan men van dichtbij de werkende
molen zien. De deelnemers dienen zich vooraf aan te melden
via www.groenehartcentrum.nl of via 06-23774925. De kosten
zijn € 8,00 voor deelnemers vanaf 12 jaar en € 3,00 voor deel-
nemers tot 12 jaar, inclusief consumpties.
Baggerwerk Polder Oukoop
van start
In de polder Oukoop gaat in juni een groot baggerwerk starten.
Het doel daarvan is voldoende waterberging en een scho-
ner en natuurlijkere slootkwaliteit realiseren. Juist een goede
waterkwaliteit is bepalend voor het natuurlijk leefgebied van
vele dieren en planten. Met een kraan worden de sloten gebag-
gerd tot een bepaalde diepte en wordt de bagger uitgesleept
over de percelen. Door dit in de zomer uit te voeren, droogt de
uitgegraven bagger sneller in en kan de grasvegetatie zich snel
herstellen. Niet alle percelen worden tegelijk gebaggerd. De
uitvoering vindt plaats van juni tot september en kan ook nog
uitlopen tot in 2014 en 2015. Dit is geheel afhankelijk van het
weer en deelname van verschillende eigenaren.
Verschillende grondeigenaren in polder Oukoop, de Natuur-
boerderij Hoeve Stein, Staatsbosbeheer, Gemeente Bodegra-
ven-Reeuwijk en hoogheemraadschap Rijnland pakken deze
grote klus gezamenlijk op. Ook particulieren krijgen de moge-
lijkheid om mee te doen in dit project. Staatsbosbeheer start
nu zelf met haar eigen sloten. Juist door samen te werken en
door een zo groot mogelijk aantal sloten mee te nemen in het
werk leidt dit tot de gewenste kwaliteiten. Na het baggeren zal
in polder Oukoop in opdracht van de provincie Zuid-Holland op
de Staatsbosbeheer percelen een start gemaakt worden met
de inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur.
Mzzl beachnight voor jongeren
Op vrijdagavond 21 juni vanaf 18.30 uur vindt een beachnight
voor jongeren plaats op het strandje van de Surfplas (en niet
op het veldje bij de Kennedysingel). Eten en drinken zijn gratis.
Neem vooral je vrienden en vriendinnen mee want na het voet-
baltoernooi gaat de avond over in muziek, kampvuur, sketches
en gezelligheid. En voor wie nog wil: speel een potje voet- of
volleybal met elkaar! De beachnight is een samenwerking tus-
sen MZZL en Praisenight Reeuwijk.
Rolstoeldriedaagse opnieuw
groot succes
Voor de vijfde maal werd de Reeuwijkse rolstoeldriedaagse
gehouden. Dit evenement wordt georganiseerd door de Zonne-
bloem en de seniorenvereniging, in samenwerking met De
Reehorst. Maar liefst 51 deelnemers (met als oudste deel-
neemster de 100-jarige mevrouw Brinks) en zo’n 130 vrijwil-
lige begeleiders waren in touw om gedurende drie avonden de
routes door Reeuwijk-Brug af te leggen. De deelnemers kregen
aan het slot een roos voor de geleverde prestatie en natuurlijk
ook de medaille ter herinnering.
Varen van lente naar zomer
Midzomernacht markeert de overgang van lente naar zomer en
is tevens een keerpunt in het jaar als het om de daglichtlengte
gaat. De Watersnip organiseert zaterdag 22 juni van 20.30
tot 22.45 uur in dit verband een vaartocht over de Reeuwijkse
Plassen. Start is bij de Rokende Turf in Sluipwijk. Eerst zet u
koers naar restaurant ’t Vaantje om daar een kopje koffie of
thee te drinken op het terras. Daarna voert de tocht door de
mooie natuur in het plassengebied. Bij helder weer is de zons-
ondergang rond 22.00 uur prachtig te zien. Mogelijk zijn de
eerste vleermuizen te spotten; met een batdetector probeert de
gids het signaal van vleermuizen op te vangen. Kosten: € 15,00
p.p. Deelnemers kunnen zich individueel voor deze vaartoch-
ten aanmelden via www.watersnip.info of telefonisch via: 0182-
395460.
Uw verfspecialist voor de regio
Wij mengen GRATIS elke gewenste kleur op onze automatische mengmachines
hui s bodegraven
Extreem duurzame af-
lak voor buiten. Bij ons
zeer voordelig geprijsd.
Elders: € 63,30 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 45,00 per liter
Van Tolstraat 39
www.verfhuisbodegraven.nl • T- 06-46 32 68 75
ma. t/m vr. 13 - 19 uur en za. 9 - 13 uur
Bespaar NU tientallen euro’s
IN UW KLEUR GEMENGD
Meentweide 60
Reeuwijk
0182-300797
Dorpsstraat 103
Zoetermeer
079-3167616
Weydeland Kaas, buitenlandse kazen,
verse noten, olijven en tapenades, diverse specialiteiten
Acties geldig tot 30 juni 2013
`
t

K
a
a
s
h
u
y
s
v
e
rs, v
rie
n
d
e
lijk
, v
a
k
k
u
n
d
ig
Boeren
GRASkaas
2.25 100 gram
Toscaanse
Tapenade
9.95 kilo
3.50
Munster 200 gram
4.95
Elitehaver
250 gram
+100 gram GRATIS
w.c. Miereakker
250 gram
Geitenkaas
Fenegriek
Pittig Belegen
Weydeland
9.95 1.98 per stuk kilo
luxe notenmix met
blauwe en gele rozijnen
ook zooo
lekker!
Op vakantie? Uw TomTom zegt: NU omkeren!
eerst uw vertrouwde kaas bij `t Kaashuys laten vacumeren!
speciaal ingekocht.................
smakelijke rode-korst kaas
+100 gram GRATIS
Meridiaan 39
2801 DA Gouda
Tel: 0182-538400
Fax: 0182-538 440
info@boer-gouda.nl
www.boer-gouda.nl
Volg ons op Twitter of word vriend
op Facebook voor ons
nieuwste aanbod en andere nieuwtjes!
twitter.com/boermakelaardij
www.facebook.com/BoerMakelaardij
ZWALUW 12, 2411 ME BODEGRAVEN
Vraagprijs € 450.000,- k.k.
Het vrij gelegen vrijstaande woonhuis beschikt over
een woonoppervlakte van 170m
2
, riante living met open
haard, grote woonkeuken, moderne badkamer, 4 ruime
slaapkamers en groot zonnig balkon. Verder kunt u
heerlijk vertoeven in de fijne tuin, op het fraaie terras
of op de vlonder aan het water. Op het ruime perceel
(375m
2
) met grote garage is er verder ruimte voor het
parkeren van meerdere auto’s. Prima prijs-/kwaliteits-
verhouding, dus grijp uw kans!
Op unieke locatie in een oase van groen en water
gelegen royaal vrijstaand woonhuis met grote garage
Geen krant ontvangen?
Bel 0172–615588 of e-mail naar
bezorging@kijkopbodegraven.nl
Prachtige zangavond met
mooi resultaat
Vorige week hield Stichting Waarder Helpt Roemenië in de
Hervormde Kerk van Waarder een koor- en samenzangavond.
Het mannenkoor Con Forza, met ongeveer 100 actieve leden,
Jong Forza onder leiding van Bert Moll, Wim de Penning
aan het orgel en sopraan Arriëte van Tilborg verleenden hun
medewerking. De collecte was bestemd voor de kinderen van
het weeshuis Otniel in Mosniáa-Nouáen bracht het bijzondere
bedrag op van € 1.528,07. Mede door de grote vrijgevigheid
van de vele sponsors zal dit bedrag nog hoger gaan uitvallen.
Kijk op Bodegraven 19 juni 2013 - pagina 13
DRIEMAN GARANTIEMAKELAARS
MARKTSTRAAT 6 TE BODEGRAVEN
IN
VER
KOOP
START VERKOOP
26 JUNI
VAN 18.00 UUR
TOT 20.00 UUR
WE ZIEN U
GRAAG BIJ:
WWW.NIEUWDOMBURG.NL
tijdelijk avondportiers voor rijngaarde
Afgelopen tijd was onrustig voor de bewoners van Rijngaarde. Eerst was er
sprake van sloop van een deel van het huidige gebouw en vervangende nieuw­
bouw, maar dat plan bleek fnancieel niet haalbaar. Even later ontvingen de
bewoners een brandbrief op de mat van Stichting Welzijn Ouderen Bodegraven
waarin ad interim directeur Margriet de Lange aangaf dat er snel nachtwachten
bij moesten komen, omdat deze post niet langer vervuld kon worden door de
huidige, te kleine groep vrijwilligers. Toen daar nauwelijks reactie op kwam, kon
men niet anders dan deze functie ophefen.
De bewoners van Rijn-
gaarde hebben daar veel
moeite mee. “Het gevoel
van veiligheid is weg,”
vertelt Co van Tol (79), lid
van de bewonerscommis-
sie en al bijna tien jaar
bewoonster van één van de
appartementen in Rijn-
gaarde. “Het was fjn dat
er altijd iemand aanwezig
was die de deur kon ope-
nen als je eens je sleutel
was vergeten. Nu kom je
er niet zo makkelijk meer
in.” Margriet de Lange licht
toe dat de beslissing niet
van vandaag op morgen
is genomen. “In oktober
2012 hebben wij al een
brief gestuurd waarin wij
aangaven dat het kleine
groepje vrijwilligers die op
dat moment de wachten
verzorgden, te klein was.
Daardoor werd de werk-
druk maar ook de verant-
woordelijkheid voor hen
veel te groot. Die brief is
niet alleen gestuurd naar
alle bewoners en hun con-
tactpersonen, maar ook
hebben we advertenties in
de krant gezet waarin wij
aangaven dat we vrijwil-
ligers zochten. Ook zijn
de kerken in Bodegraven
aangeschreven. We hebben
nog overwogen om betaal-
de krachten in te zetten,
maar dat is zo’n enorme
kostenpost, dat kunnen we
niet betalen. Onze oproep
heef maar vier nieuwe
nachtwachten opgeleverd.
Daardoor konden wij niet
anders dan een andere
oplossing zoeken. Nu was
dit natuurlijk ook een
bijzondere situatie. De
bewoners van Rijngaarde
wonen in principe zelfstan-
dig, maar hebben al die tijd
het voordeel gehad dat er
24 uur per dag, 7 dagen in
de week hulp aanwezig-
heid was in het gebouw. Ik
ken geen andere woon-
vorm waar zoveel uren een
onbetaalde wacht zat als
hier in Rijngaarde. Wat wij
hadden was uniek, maar
helaas is dat nu afgelopen.”
BellenBord
Nu de wachten weg zijn,
ontstaan er een aantal
praktische problemen die
moeten worden opgelost.
Een zogenaamd ‘bellen-
bord’ moet worden geïn-
stalleerd, aan de buiten-
kant van het gebouw, maar
ook de brandalarmen
moesten worden veran-
derd. Omdat Rijngaarde
op de nominatie stond
om gesloopt te worden,
wilde Mozaïek Wonen, de
eigenaar van het gebouw,
eigenlijk niet meer inves-
teren in Rijngaarde. Nu
de nieuwbouw is uitge-
steld en de bewoners het
nog vijfien jaar met het
huidige gebouw moeten
doen, wordt het wel wat
opgeknapt, legt De Lange
uit. “Om het probleem van
de onbewaakte ingang op
te lossen, is er besloten
om een bellenbord bij de
ingang te maken.” Maar dat
is niet zo maar één, twee,
drie gemonteerd. Er moe-
ten kabels worden getrok-
ken van de appartementen
naar de ingang, waardoor
de bewoners vanuit hun
huis de deur kunnen ope-
nen zodra de bel gaat. Ook
de brievenbussen komen
daar te hangen, maar
daar is nu eenvoudigweg
geen ruimte voor. Heel de
ingang zal moeten worden
verbouwd. Mozaïek Wonen
zal dat ook voor zijn reke-
ning nemen en laat desge-
vraagd weten dat dit niet zo
heel lang meer zal duren.
“De planning is dat begin
september het bellenbord
klaar is,” aldus de woord-
voerster.
Blij met aanweZigheid
Zaterdag 8 juni was er een
bijeenkomst in Rijngaar-
de voor bewoners, waar
nogmaals de gelegenheid
was om vragen te stellen.
Volgens De Lange was dit
wel een zinvolle bijeen-
komst. “De familieleden
van de bewoners hadden
al eerder aangegeven dat
wij alles destijds wel goed
hadden gecommuniceerd,
maar dat het desalniet-
temin de bewoners toch
tegenviel. Ze hadden nog
veel vragen, maar moeten
er vooral erg aan wennen.”
Tot er een andere oplossing
komt, zit nu van 20.30 tot
22.30 uur een portier bij de
ingang, waardoor de deur
niet meer de hele avond
gesloten hoef te blijven en
de bewoners niet meer het
gevoel hebben dat ze opge-
sloten zitten. Mevrouw
Van Tol is één de elf nieu-
we portiers. “Om die tijd
komen er in het algemeen
weinig bezoekers voor de
bewoners en vaak hebben
familieleden wel een sleu-
tel. Maar de mensen vin-
den het wel fjn dat er nog
iemand daar zit.”
Onderhand heef elke
bewoner een alarmbel die
afgaat bij een thuiszorgor-
ganisatie of wordt de fami-
lie in zo’n geval ingelicht.
Co van Tol meent dat de
volgorde verkeerd was. “Als
ze nu eerst een nieuw bel-
lenbord hadden gemaakt
en pas daarna de wachten
hadden afgeschaf.
Voor de bewoners is nu het
grootste probleem dat zij
de deur niet meer in kun-
nen als zij de sleutel zijn
vergeten. Nu woont mijn
broer hier ook en zo zijn er
meer van wie een familie-
lid hier woont. We hebben
nu elkaars sleutel, zodat ik
hem kan bellen als ik mijn
sleutel ben vergeten, want
mijn mobiele telefoon heb
ik altijd bij me.”
Tekst en beeld: Karin Wagter
Kijk op Bodegraven 19 juni 2013 - pagina 14
kijkertjesbon
Reserveer uw gratis kijkertje met deze bon.
Via deze bon kunt u eenvoudig een kleine advertentie opgeven.
Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje.
Naam: ..................................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................................
Telefoon: ..................................................................................................................................
Wenst onderstaande tekst als gratis kijkertje te plaatsen
Uitsluitend gevr./te koop/gratis af te halen gebruikte goederen,
vermiste/gevonden huisdieren of voorwerpen van en voor die-
genen die in het verspreidingsgebied van Kijk op Reeuwijk en
Kijk op Bodgraven wonen. Maximale waarde van het te koop
gevraagde of aangebodene € 110,-. De prijs moet vermeld worden.
Maximaal één kijkertje met per adres per week. kijkertjes die niet
aan bovenstaande regels voldoen, worden niet in behandeling
genomen. Let op: in een kijkertje kunnen geen diensten worden
gevraagd of aangeboden.
Deze bon opsturen naar:
- Kijk op Bodegraven, Leeghwaterstraat 15-07, 2811 DT Reeuwijk.
Of per e-mail (max 80 letters, inclusief spaties en overige leeste-
kens):
- kijkertjes@kijkopbodegraven.nl (verplicht naam en adres ver-
melden)
U kunt de bon ook afgeven bij:
- ‘t Ouwe Pakhuis, Bouwsteeg 2, Bodegraven
kijkertjes kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd.
De kijkertjes die op vrijdag in ons bezit zijn, worden de week erna
geplaatst. De uitgever behoudt zich het recht voor om van het slui-
tingsuur af te wijken.
Oplage: 9.000 exemplaren
Verspreidingsgebied: Bodegraven,
Nieuwerbrug, Meije, Zwammerdam
Uitgever: Elly de Knikker
Kijk op Bodegraven is een handels-
naam van Graficelly B.V.
Hoofdredacteur:
Lianne van der Made
Tel. 06-20919266
redactie@kijkopbodegraven.nl
Redactiemedewerkers:
Anneke Agterberg, Margon van den
Berg, Wim de Boevère, Jeroen Kok,
Ruud Kooistra, Pancras Kuipers,
Marlien van Leeuwen, Narda Rebel,
Bert Verver, Karin Wagter

Inleveren kopij:
Uiterlijk maandag 09.00 uur. Over-
name artikelen toegestaan met
bronvermelding: Kijk op Bodegraven
Advertenties:
Reservering vóór maandag 12.00
uur. Daarna kan plaatsing niet gega-
randeerd worden. Informatie over
tarieven en aanleveren via
Sander de Otter, Tel. 0182-399266
verkoop@kijkopbodegraven.nl
Elly de Knikker, Tel. 0182-399266
advertentie@kijkopbodegraven.nl
of op www.kijkopbodegraven.nl
Druk:
Rodi Rotatiedruk, Broek op Langedijk
Bezorging:
Reclameverspreiding
Bodegraven 0172-615588
Bereikbaar tijdens kantooruren.
bezorging@kijkopbodegraven.nl
Colofon
Kijk op Bodegraven • Leeghwaterstraat 15­07 • 2811 DT Reeuwijk
Telefoon 0182­399266 • Web www.kijkopbodegraven.nl
“Iedereen gaat voelen dat er minder geld is”
gemeente vorig jaar bijna twee miljoen
euro in het rood
In de Jaarrekening 2012 legt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven­Reeuwijk verantwoording af aan de gemeenteraad. Het gaat
over de realisatie van de bestuurlijke doelstellingen en de ingezette middelen in 2012. De raad behandelt de nota tijdens de gemeenteraad op 26 juni. Dan staat men
ongetwijfeld stil bij het tekort van bijna 2 miljoen euro van de gemeente.
Het tekort valt uiteen in
twee posten: in de bedrijfs-
voering haalde de gemeen-
te een positief resultaat
van 670.000 euro, maar
hiertegenover staat een
verlies voor de bouwpro-
jecten van totaal 2,6 mil-
joen euro.
Wethouder Jan-Christaan
Goudbeek (Financiën) uit
zijn zorgen hierover: “In
het recente verleden kon-
den wij de bouwprojecten
fnancieel nog los zien van
de reguliere bedrijfsvoe-
ring. Met ingang van de
jaarrekening 2012 is dit
niet meer mogelijk.”
Het college heef in de
Kadernota 2014-2017
voorstellen gedaan aan de
gemeenteraad hoe met de
tegenvallers in de grond-
exploitatie moet worden
omgegaan.”
Het college constateert
dat bijna alle doelstellin-
gen zoals bij de start van
de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk zijn opgesteld
in het coalitieakkoord
zijn gerealiseerd. Daar-
naast hebben de volgende
thema’s in 2012 extra aan-
dacht gekregen:
• het verder ontwikkelen
van vitale dorpen en de
samenleving als geheel;
• het creëren van een goed
ondernemersklimaat;
• het doorontwikkelen van
de toeristische en recrea-
tieve functie;
• het vergroten van de
zelfredzaamheid en de
participatie van kwets-
bare groepen;
• bouwlocaties en projec-
ten.
Wethouder Goudbeek: “Ons
college is zich bewust van
de fnanciële krappe tijden,
maar is tevreden dat wij
met passende maatregelen
de efecten voor onze inwo-
ners zo beperkt mogelijk
kunnen houden. Toch gaat
iedereen in onze gemeente
voelen dat er minder geld
is de komende jaren.”
Reservepot smelt als sneeuw voor de zon
Het college van burgemeester en wethouders heeft zich in het kader van het Meerjaren
Programma Grondexploitaties en Investeringsprojecten 2013 (MGP/IP-2013) gebogen over de
geactualiseerde grondexploitaties. Het college stelde de gemeenteraad daarbij recent in kennis
van verliesnemingen voor de nadelige saldi van de nog lopende grondexploitaties van 4 miljoen
euro. Het totale nadeel van het MPG/IP-2013 bedraagt 5,8 miljoen euro en wordt volledig
gedekt uit de Reserve Projecten. Hiervan is reeds 2,65 miljoen euro verwerkt (en gedekt) in de
jaarrekening 2012. Voorgesteld wordt om het resterende nadeel van 3,15 miljoen euro te dekken
binnen de Reserve Projecten. Na verwerking van dit nadeel bedraagt de geprognosticeerde
stand van de Reserve Projecten 3,6 miljoen euro voordelig.
Spektakel rond
jeu de boules
bedrijven-
toernooi
Zaterdag 22 juni, 10.00 uur
De bedrijventoernooi-
commissie van OSB organi-
seert alweer voor de 8e keer
het traditionele jeu de boules
bedrijventoernooi. Locatie
is De Oude Zustertuin. Een
recordaantal van 304 boulers
zullen strijden om de wissel-
bokaal. De 79 bedrijven en
sponsors staan in de rij om
aan dit festijn mee te doen om
er een feest van te maken.
Er worden 5 voorgelote
partijen gespeeld door de
152 koppels, wat neer komt
op 380 wedstrijden. De laat-
ste partijen worden om 14.00
uur gespeeld. Daarna kan om
14.30 uur het feest beginnen
met Herriemoni Cresendo uit
Alphen aan den Rijn.
Pax Christischool derde op
Techniek Toernooi
De Verkenners (de plusgroep) van de Pax Christischool deden dit
jaar voor de derde keer mee aan het Techniek Toernooi in Arn-
hem. Dit is een toernooi voor basisscholen georganiseerd door
de Technische Universiteiten en een aantal technische bedrijven.
Bedoeld om techniek al op jonge leeftijd te promoten bij kinderen,
zodat zij later voor een technische opleiding kiezen. De Verken-
ners deden dit jaar mee aan de uitdaging ‘Boot op Drift’. Zij ver-
diepten zich eerst in verschillende aandrijvingen voor boten en
ontwierpen zelf een boot. De bedoeling was om de boot zover
en snel mogelijk te laten varen in een dakgoot. Er werd een boot
met een stoomstraalaandrijving (een boilertje) gemaakt, een vlot
met een rad aangedreven door elastiek en een boot met een rad
aangedreven door een zelf gemaakte stroomkring. Met deze laat-
ste boot viel de Pax Christischool in de prijzen: een cheque ter
waarde van 200 euro. De boot legde een afstand van 4 meter af
in 6.47 sec. Naast het meedoen aan deze wedstrijd vermaakten
de Verkenners zich de rest van de dag in het Openluchtmuseum,
waar het toernooi werd gehouden.

5
+
1
gratis
per stuk 0,40
Witte bollen
1,31
1,75
Prins Hendrikstraat 4
Bodegraven
Winkelcentrum
Broekvelden
Bodegraven
Meentweide 66
Reeuwijk
Winkelcentrum
Molenvliet
Woerden
Kalverstraat 12 b
Harmelen
Ko van Daalen
de Echte Bakker
Taarten bestelt u gemakkelijk
en snel op kovandaalen.nl
om f it
te blijven
Je hebt
maar weinig
nodig
Ko-Fit Compact (450 gr)
Daarom heeft Ko aan zijn bestaande KO-FIT
broden ook deze kleine krachtpatser
toegevoegd
klein, maar boordevol energiebronnen.
Het heeft ’n ‘stevige beet’ en ’n lekker
aroma. Met o.a. soya, zonne-
bloempitten en lijnzaad.
Een bron van vezels en eiwitten
waar je lang mee vooruit kunt.
Kijk op Bodegraven 19 juni 2013 - pagina 15
kijkertjes
• t.k. accu 170ah onderhoudsvrij
semi-tractie 1 jr oud € 50,-
tel. 0182-394651
• t.k. rotanbankje met houten arm-
leuning i.p.s. € 50,- voor binnen
tel. 06-24702218
• t.k. diverse antieke melkemmers
€ 10,- p.st. tel. 06-16368295
• t.k. fetskar voor surfplank € 10,-
tel. 0182-392549
• af te halen origineel ouderwets
Atag gasfornuis met gasoven
tel. 06-48706809
• t.k. vouwbed op wieltjes z.g.a.n.
€ 30,- tel. 06-16244948
• t.k. Playstation met 30 spel en 2x
con € 100,- tel. 06-27823309
• t.k. campinggasfes, vol, 907, 5kg +
brander € 70,- tel. 0182-393501
• gevonden op Melkdistel: wwf knuf-
felaapje v.v. naam Marnix ten Oever
tel. 0182-394394
• t.k. rolgordijnen 160x180, 80x180,
140x180 bamboe, kleur wit, samen
€ 15,- tel. 06-48227208
• t.k. internetkabel 20 meter nw. in
verpakking € 5,- tel. 06-43583323
• gratis jaargangen magazine Fries-
land post tel. 0182-395709
• t.k. kippenhok 1 jaar gebruikt
€ 100,- tel. 0182-391390
• t.k. 2-zits leren bank cream i.g.st.
€ 50,- ophalen in Waarder tel.
06-36163295
• t.k. mooie rood/witte kano € 95,-
tel. 06-45728334
• t.k. Brother MFC J-5910DW A3
printer, 10 mnd. Oud € 110,-
tel. 0348-785330
• gezocht Axa fetssleutel, ma.
10-6 verloren in de Mosweide
tel. 06-28400439
• gevonden Speendoekje groen-
blauw op 6 juni omg. Raedecker-
singel tel. 06-30337878
• t.k. herenfets 3 versn. in redelijke
staat 28 inch € 25,- tel. 0348-501668
• t.k. luxe postoel met zachte blauwe
zitting € 50,- tel. 06-10721349
• t.k. 4 Davo postzegelalbums 4 rings
leeg € 20,- tel. 06-26154995 (na
19.00 uur)
• t.k. gourmetstel in prima staat voor
€ 15,- tel. 06-11221336 (na 17.00 uur)
• gevonden in De Jongstraat R’wijk
Dorp: 2 sleutels aan een ring. 1 (huis)
sleutel is oranje, andere sleutel lijkt
op een fetssleutel tel. 06-12619423
• gratis af te halen stoeptegels
(30x30) tel. 0182 392216
• t.k. Bart outdoor camping toilet
10 ltr. € 25,- tel. 0182-395556
• verloren gouden slavenarmband
aandenken, wie is eerlijke vinder
tel. 0172-652406
• t.k. 2-zits zwart lederen bankstel
met losse kussens i.z.g.st. € 110,-
tel. 0172-611076
• t.k. postzegels 250 gram missie-
waar West-Europa of Noord Amerika
of Oceanië/Azië € 5,-
tel. 06-50297603
• t.k. 6 houten eetkamerstoelen, goed
te lakken of te verven € 90,- tel. 0172-
615369
• gratis af te halen kopieermachine
tel. 0172-612651
• t.k. klederdracht poppen klein
€ 0,50 en groot € 3,00 tel. 0172-
515148
• t.k. telefoon-fax-kopieerapp.
KPN Rio Bravo 300 z.g.s.n. € 100,-
tel. 0172-618335
• t.k. kinderwagen, 3 in 1, nieuw,
gebruikt door oppas oma € 75,-
tel. 0172-612666
• gratis af te halen computerbureau
102 cm, br 69 cm tel. 0172-618320
• t.k. houten tuinsetje + ronde tafel
rond 60 cm z.g.a.n. € 35,- tel. 0172-
615487
• t.k. Vespa bromfets, type SI, goed-
lopend met kenteken, prijs € 110,-
tel. 0172-617856
Rotaryclub Bodegraven bedankt alle sponsoren en deelnemers
voor hun bijdrage aan het Groene Hart Spektakel 2012,
wij kijken uit naar de editie 2013 op 29 juni a.s. !
Hoofdsponsor
Deelnemers Groene Hart Spektakel 2012
Crisis en de koopkracht daalt?
Niet als u koopt bij
Kringloopwinkel Bodegraven!
Loop eens binnen bij
de kringloopwinkel, 400 m2
snuffelplezier met veel leuke en
soms unieke verzamelobjecten,
retro spulletjes voor uw interi-
eur, kleding, speelgoed, boeken
en meubeltjes. Alles in goede
staat en tegen scherpe prijzen.
Kringloopwinkel
Bodegraven
Willemstraat 49 b
2411 CP Bodegraven
www.kringloopwinkel-
bodegraven.nl
Openingstijden:
Ma 13.00 tot 17.00 uur
Di t/m do 09.00 tot 17.00 uur
Vr 09.00 tot 21.00 uur
Za 09.00 tot 17.00 uur
Nagenieten van Alpe d’HuZes
Het team van stichting ‘Getekend Door’ heeft tijdens Alpe d’HuZes, donderdag 6 juni, de berg in
totaal zeventien keer beklommen. De vier Bodegraafse deelnemers van het team kijken terug op
een bijzondere dag. Marieke Schouten ging vier keer hardlopend naar de top; Gert-Jan Veenstra
en Margreet Veenstra beide zes keer fietsend en Patricia Boelee beklom de berg één keer. Patricia
genoot enorm van haar rit naar boven, en kwam uiteindelijk met een voldaan gevoel over de finish.
Voor Gert-Jan en Margreet waren de vierde en vijfde klim het zwaarst. Margreet: “Constant denk je,
ik wil afstappen, maar je moet door. Opgeven is geen optie.”
Direct na het evenement werd bekend gemaakt dat het voorlopige eindbedrag op ruim 25.000.000
euro is uitgekomen. Het definitieve eindbedrag wordt in oktober bekend. www.opgevenisgeenoptie.nl
Waterstoringen inzichtelijk
Drinkwaterbedrijven Oasen en Vitens lanceren de website www.waterstoring.nl. Een nieuwe website die de klant sneller inzicht geeft
in storingen in de drinkwaterlevering. Op deze site kunnen klanten direct zien of zij te maken hebben met een storing of geplande
werkzaamheden. En het belangrijkste: wanneer de klant weer water uit de kraan krijgt.
Kijk op Bodegraven 19 juni 2013 - pagina 16
Waar de ploeg de afgelopen
weken in de nacompetitie
weinig potten kon breken,
bleken de roodhemden zich
ditmaal wel te besefen dat
het nu toch echt de laatste
kans was. De ploeg speelde
goed voetbal en creëerde in
de eerste helf een aantal
zeer goede kansen. Heke-
lingen stelde hier weinig
tot niets tegenover en
leek niet te geloven in een
overwinning. Vlak voor de
theepauze slaagde Bode-
graven er eindelijk in het
net te vinden. Robbert v/d
Herik plaatste de bal knap
achter de laatste linie van
Hekelingen, waarna Youri
Voordouw de bal op fraaie
wijze in het doel schoot.
In de tweede helf ging
Bodegraven rustig verder
met creëren van kansen.
Opluchting kwam er na
72 minuten voetballen: een
vrije trap werd door Kevin
Duthler richting de tweede
paal gedraaid, waar Rob
Schouten de bal hard voor-
bij de doelman kon kop-
pen, 2-0. Een minuut later
maakte Frank Veelenturf
aan alle Hekelingse hoop
een einde door de defensie
op snelheid te kloppen, de
keeper te omspelen en de
bal tegen de touwen te wer-
ken, 3-0.
Volgend seizoen wachten
in de 3e klasse mogelijk
interessante derby’s, zoals
tegen buurman ESTO en
RVC ’33. Daar wordt nu al
naar uitgekeken.

Bodegraven handhaaft zich
in 3e klasse
Bodegraven is er afgelopen vrijdag alsnog in geslaagd zich te handhaven in de 3e klasse. Waar het eerste
team vorige week zondag na een teleurstellend toernooi dacht te zijn gedegradeerd, kwam een dag later het
bericht van de KNVB dat er nog een extra plek in 3e klasse vrij was gekomen. Hiervoor moest op het neutrale
terrein van CVV de Zwervers in Capelle a/d IJssel worden afgerekend met Hekelingen. De ploeg van trainer
Jan Wouters won overtuigend met 3­0.
Yvonne Koelewijn:
Rohda-vrijwilliger van het jaar
In elke vereniging heb je ze. De mannen en vrouwen van het eer-
ste uur. Zonder hen draait de club niet. Mensen met clubliefde.
Zoals Yvonne Koelewijn. Al bijna 20 jaar een echte doener bij
Rohda’76. Tijdens de afsluiting van het voetbalseizoen werd zij
bij de Bodegraafse zaterdagvereniging uitgeroepen tot vrijwilliger
van het jaar. Voorzitter Arjan Griffioen somde de conduitestaat
van de spontane vrijwilligster op: 10 jaar lid van het jeugdbestuur,
trainster van de ukkies, regelen van het vrijdagavondvoetbal,
draaien van bardiensten en lid van de schoonmaakcommissie.
Kortom, een drijvende kracht van Rohda’76 die de onderschei-
ding en de bos bloemen meer dan verdient.
Beeld: Kees van der Wilk
Yvonne Koelewijn wordt toegesproken door voorzitter Arjan Griffioen.
Lastige vragen bij
fetspuzzeltocht Vriendenschaar
Ondanks de felle wind ging afgelopen zaterdag de vierde
uitgaansdag op de fiets van Vriendenschaar van start. Deze
tocht, die grotendeels puzzelend werd afgelegd, werd wederom
georganiseerd door de club van 100 van Vriendenschaar. De
tientallen deelnemers werden langs niet alledaagse plekjes in en
rond Bodegraven gevoerd. Onderweg moesten de deelnemers
nogal lastige vragen beantwoorden en de route zien te vinden via
soms cryptische opdrachten. De bedoeling was uiteindelijk het
stratenmysterie op te lossen, maar geen van de deelnemende
teams slaagde daar in. Het team van de families van Duuren
en Vastenhout wist echter de meeste punten te verzamelen,
zodat zij met de eer en een heerlijke taart aan de haal gingen.
Onderweg werd de lunch gebruikt op de boerderij bij de familie
Habben Jansen op de Hoogendoornlaan in Zwammerdam. Tot
slot speelden de deelnemers midgetgolf in Boskoop.
Brons voor synchroon zwemster
Maartje van der Laan
Zaterdag 15 juni namen de synchroonzwemsters van BZ&PC
deel aan een limietenwedstrijd in zwembad ‘de Hoorn’ in Alphen
aan den Rijn. Op deze wedstrijd konden limieten worden behaald
worden voor de NK’s in 2014. BZ&PC deed goede zaken door
12 limieten, 4 diploma’s en een bronzen medaille te behalen.
BRAVO! Volleybaltrainingen
Volleybalvereniging VSTS uit Bodegraven gaf donderdag 6 juni
de laatste BRAVO! volleybaltraining in Reeuwijk-Dorp. Zeventien
enthousiaste kinderen hebben in vier trainingen geleerd hoe het
volleybalspel in elkaar steekt. Bijna alle technieken kwamen aan
bod. Daarnaast zijn er veel wedstrijden tegen elkaar gespeeld om
het geleerde in de praktijk te kunnen brengen en te oefenen.
Clubkampioenschap Heres
Aankomende zaterdag houdt turn- en dansvereniging Heres haar
jaarlijks terugkerende clubkampioenschappen in sporthal De
Sporthoeve. Alle turnleden vanaf groep 2 nemen aan de wedstrijd
deel. Tussendoor geeft de dansafdeling spetterende demonstra-
ties en de springgroep een demonstratie tumblingbaan springen.
Iedereen is van harte welkom om te komen kijken.
Het programma van deze sportieve dag vindt u op onze website
www.heresbodegraven.nl.
Hardloopschoenen aan voor
Groene Hart Spektakel
Op 29 juni 2013 vindt het Groene Hart Spektakel plaats. Dit spor-
tieve evenement wordt georganiseerd door Rotary Club Bodegra-
ven. Het Spektakel vindt plaats op het terrein van Rohda 76 aan
de Broekveldselaan te Bodegraven. Vanaf 11.00 tot 15.00 uur is
er een springkussen, kunnen kinderen ponyrijden en is er leuke
muziek en lekkere hapjes. Verder zijn er verschillende clinics
waar de kinderen aan mee kunnen doen waaronder voetbal, judo,
conditietraining en boksen. Om 12.00 uur klinkt het startschot
voor de sponsorloop, 2 kilometer, voor kinderen van 9 tot en met
11 jaar. En rond 13.00 uur kunnen de kinderen van 12 tot en met
14 jaar 3,5 kilometer lopen. Dus trek op 29 juni goede loopschoe-
nen aan en kom naar het terrein van Rohda. Inschrijven via
www.groenehartspektakel.nl. De opbrengst van de sponsor-
loop is bestemd voor twee goede doelen, namelijk een water- en
sanitatie project in Bandung Barat in Indonesië en een kamer-
trainingsproject voor jongeren in Boekarest in Roemenië.
Judoka’s Goederaad succesvol
Melvin, 14 jaar, werd tweemaal eerste bij judowedstrijden
De afgelopen periode hebben de judoka’s van Sportschool
Goederaad aan diverse toernooien deelgenomen. Op 2 juni werd
er gejudood op het Mahorokan Toernooi in ’s-Gravenzande.
Suzanne Baaij, Cédric Hermsen en Ofke Teekens eindigden
op een derde plaats. Op zondag 9 juni streden de junioren in
Boven-Leeuwen op het Leeuwentoernooi. Damian van Leeuwen
en Jelle van Veldhuizen eindigden op een eerste plaats. Mike
van der Laan en Indy Spits eindigden op een tweede plaats. Op
zaterdag 15 juni werd gestreden op het Heidetoernooi in Ede.
Jeroen Fredriksz eindigde op een derde plaats. Rinda Labordus
eindigde op een tweede plaats, net als Gerrit van Bruggen.
Lars van der Linden eindigde als derde. Melvin Knot (sinds kort
definitief uitkomend voor Sportschool Goederaad) werd eerste.
Jan van Bruggen moest geblesseerd van de mat af, maar bleek
na terugkomst uit het ziekenhuis toch nog op een derde plaats
te zijn geëindigd. Op zondag 16 juni kwamen de judoka’s uit op
het Toradoshi Opentoernooi uit in Beverwijk. Cédric Hermsen
en Enzo Hermsen eindigden op een derde plaats, evenals Djedi
Epping en Rinda Labordus. Tim Schriemer en Jeroen Fredriksz
werden tweede en Sanne Teekens en Melvin Knot eindigden
op de eerste plaats. Melvin moest gezien zijn lengte en gewicht
ditmaal uitkomen in de categorie tot 21 jaar, terwijl hij normaal
gesproken zou moeten uitkomen in de categorie tot 15 jaar. Een
dubbele prestatie dus! Op zaterdag 22 juni zullen de judoka’s
van Sportschool Goederaad uitkomen op het Vestia Toernooi
in Rotterdam en op zaterdag 29 juni vinden bij Sportschool
Goederaad de bandexamens plaats.
Diploma A
Onderstaande kinderen hebben op woensdag 12 juni hun
felbegeerde zwemdiploma A behaald:
Daan Pieterman; Jasmijn Twaalfhoven; Cas Cornelissen; Rob
Buitenhuis; Sabina Raaymakers; Joël Nottelman; Safira Ifrandi;
Sem Ellerbroek; Damine El Hani; Maddy Jasper; Dianne van
Leeuwen; Evelien Pikaar; Meike Postma; Lyndia Vellekoop;
Luca van Haaswijk; Tobias Looye; Tijs Voordouw; Yourie van
Kippersluis; Annefleur Bakker; Marten van den Brink; Jeroen
Abrahamse; Joaquin Mokveld; Maartje van Straaten; Lucas van
Middelkoop; Elise Zaal; Larissa Jongeneel en Stefan Franken.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->